Jaarverslag Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar

2 Intrakoop Visie De zorg in Nederland dreigt onbetaalbaar te worden. Zorgorganisaties moeten meer dan ooit de beste waarde halen uit hun partner- en leveranciersnetwerken. Dat kunnen zij pas echt goed doen, als zij maximaal inzicht hebben in de integrale kosten van hun zorgdienstverlening. Deze transparantie is nodig om de beste besluiten te kunnen nemen. Missie Intrakoop verlaagt de kosten voor de inkoop van producten en diensten, zodat uw instelling meer geld kan besteden aan de kwaliteit van de zorg. Met onze specialistische kennis van inkoop en logistiek, ondersteund door het inkoopvolume en de kennis van onze leden en leveranciers, maken we markten transparant en brengen we ze in beweging. Wij zijn Intrakoop, kostenverlagers van huis uit. Samen maken we goede zorg beter betaalbaar. Collectieve en individuele dienstverlening Intrakoop biedt haar bijna 600 leden keuze uit meer dan 100 raamovereenkomsten. Binnen deze raamovereenkomsten staat keuzevrijheid voor instellingen voorop. Daarnaast kunnen leden, waar mogelijk en gewenst, gebruik maken van individuele begeleiding bij inkooptrajecten en dienstverlening door: Intrakoop E-inkopen Intrakoop Energie Intrakoop Services Colofon Uitgave: Jaarverslag 2012 Tekst: Intrakoop, Waardenburg Vormgeving en ontwerp: Adform, s-hertogenbosch Illustraties: Ilse Weisfelt, s-hertogenbosch Druk: Leerdam Druk, Leerdam

3 Voorwoord De wereld om ons heen verandert. De extramuralisering van ZZP 1 4, de druk van verzekeraars om de kosten voor medicijnen en zorgverlening omlaag te brengen, patiëntveiligheid en de vraag om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen stellen eisen aan de flexibiliteit en creativiteit van zorginstellingen en leveranciers. De dienstverlening van Intrakoop staat in 2012 dan ook steeds meer in het teken van maatwerk. Op het gebied van Energie, Eten & Drinken, Facilitair en Medisch, Verpleging & Verzorging ondersteunen we leden met de inkoopoplossing die het beste aansluit bij de behoeften van hun organisatie: de best value deal. Dat betekent niet per definitie de laagste prijs. Het vereist veel meer een Total Cost of Ownership - benadering. Met onze gezamenlijke kennis van de markt, inkoopervaring, slimme inkoopoplossingen en een aantal handige inkooptools maken we de kosten inzichtelijk. We adviseren en begeleiden leden naar de voor hun organisatie beste inkoopoplossingen. ingeslagen. Vooral op medisch vlak zien we een toenemende behoefte aan nieuwe, collectieve inkoopoplossingen. Dat leidde tot een uitbreiding van het aantal productmanagers medisch van 1 naar 3. Ook in 2012 is Intrakoop de grootste non-profit inkooporganisatie van elektriciteit. We gaan voor leden zelfs meer dan 1 miljard kwh inkopen. Een mijlpaal! Ook binnen de productgroep eten & drinken en op facilitair vlak volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Intrakopers zijn dagelijks bezig de dienstverlening aan te laten sluiten bij de veranderende praktijk. Bij deze bedank ik alle Intrakopers voor hun gedrevenheid, hun professionaliteit en hun flexibiliteit. Zij zijn het die voor en met onze leden en leveranciers onze missie - Samen maken we goede zorg beter betaalbaar - uitdragen en iedere dag weer waarmaken. Maatwerk vereist: elkaar vertrouwen. Het betekent kennis en informatie met elkaar delen. Alleen dan kunnen we onze leden goed ondersteunen bij de vertaalslag van hun visie op zorg naar inkoop- en facilitaire processen en kunnen we dienstverleners contracteren die zo goed mogelijk aansluiten op de behoeften en interne processen van zorgorganisaties. Frank Kaptein, directeur/bestuurder We werken dagelijks aan het optimaliseren van onze bestaande dienstverlening. Maar we zijn in 2012 ook nieuwe wegen Intrakoop de inkoopcoöperatie van de zorg 3

4 Inhoudsopgave Verantwoording raad van toezicht 5 Leden 7 Intrakoop in cijfers 7 Ledenservice en adviseurs 7 Jaarcongres en ledenbijeenkomst 7 Klankbordgroep 8 Onderzoeken 8 Corporate communicatie en PR 9 Interne organisatie 19 Personeelsbestand 19 Informatisering 19 Samenvatting geconsolideerde jaarrekening 20 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Klankbordgroep 25 Inkoopdienstverlening 11 Energie 11 Eten & Drinken 13 Facilitair 14 Medisch, Verpleging & Verzorging 16 Intrakoop Online 17 Intrakoop Services 18 Raad van toezicht en raad van commissarissen

5 Verantwoording raad van toezicht Intrakoop heeft in 2012, samen met haar leden en vele partners, weer volop gewerkt aan het primaire doel: het verlagen van kosten voor de zorg. Door krachtenbundeling en het bevorderen van inkoopsamenwerking in de Nederlandse zorgsector. Dit doel wordt steeds prominenter nu het kabinetsbeleid voor de komende jaren aanstuurt op verdere kostenbeheersing binnen de gezondheidszorg. Ook zien we signalen dat zorgverzekeraars meer invloed willen hebben op inkoop en bestedingen binnen het zorgveld. In dit licht heeft de raad van toezicht in het voorbije jaar samen met de bestuurder intensieve strategische verkenningen uitgevoerd naar nieuwe kansen voor Intrakoop in dit veranderende zorglandschap Is voor Intrakoop een goed jaar geweest. Een jaar dat gekenmerkt werd door uitbreiding van de dienstverlening in de vorm van nog meer maatwerk voor de leden. De verbeterde automatisering zal leiden tot een versneld bonusverwerkingsproces. We zien een groei in omzet, meer keuze in leveranciers, stabilisatie van het aantal leden ondanks fusies, en een gezonde financiële exploitatie. Dit bevestigt eens te meer dat de strategische koers van Intrakoop gebaseerd is op gezonde pijlers. We hebben besloten om de accountantsdienstverlening aan Intrakoop aan te besteden. Dit heeft ertoe geleid dat afscheid is genomen van Ernst & Young accountants en gekozen is voor een samenwerking met Verstegen accountants. Wij zijn als raad van toezicht verheugd dat de twee algemene ledenvergaderingen in het voorbije jaar door een stijgend aantal bezoekers zijn bezocht. Het moment van onze Intrakoop-leden om hun stem te laten horen. Op 17 juni 2012 hebben de leden het jaarverslag 2011 en de jaarrekening 2011 goedgekeurd. Op 13 december 2012, de meest bezochte ledenvergadering ooit, is het plan van Aanpak en de begroting 2013 vastgesteld. De samenstelling van de raad van toezicht is in 2012 ongewijzigd gebleven. Wel is in de algemene ledenvergadering van 13 december mevrouw dr. Bertine Lahuis benoemd als nieuw lid van de raad van toezicht in het kader van uitbreiding van de raad. Mevrouw Lahuis is werkzaam als voorzitter van de raad van bestuur van Karakter, kinder- en jeugdpsychiatrie. We kunnen spreken van een succesvol en dynamisch jaar. De raad van toezicht heeft het afgelopen jaar vier keer vergaderd en volgt daarbij nauwgezet de zorgbrede Governance Code. Dit houdt ook in het hebben van een jaarlijks functioneringsgesprek met de bestuurder en een eigen jaarlijkse evaluatie van het functioneren door de voltallige raad van toezicht. Frank Staal, voorzitter 5

6 6

7 Leden Intrakoop in cijfers Eind 2012 zijn 577 zorgorganisaties lid van Intrakoop. Eind 2011 was dat nog 552. Het aantal locaties bedraagt eind 2012 meer dan (2011: ruim 5.500). Totale bemiddelde omzet Ledenservice en adviseurs Het aantal adviseurs breidt uit van vier naar vijf. Hierdoor krijgen leden meer aandacht en kan Intrakoop sneller inspelen op de behoeften van leden. Onze adviseurs organiseren in 2012 meerdere regionale bijeenkomsten met specifieke thema s als cliëntenvervoer, textielvoorziening en TCO. De afdeling Ledenservice besteedt meer aandacht aan het 568 miljoen 566 miljoen 641 miljoen 691 miljoen nakomen van bonusafspraken door leveranciers en het correct aanleveren van omzetcijfers. De succesvolle implementatie van Navision zal leiden tot een versnelling van de bonusafwikkeling in het komende jaar en leidde in 2012 al tot een sterke daling van het aantal bonusvragen over miljoen Adviseurs en medewerkers Ledenservice trekken gezamenlijk op bij het introduceren van vernieuwde of verlengde overeenkomsten om ervoor te zorgen dat huidige deelnemers aan 365 miljoen overeenkomsten optimaal profiteren van gemaakte afspraken in het collectief Het aantal intekeningen stijgt met 17% van eind 2011 naar ruim eind Bonussen uitgekeerd in 2012 De totale bonusuitkering over het omzetjaar 2011 bedroeg in 2012 bijna 4 miljoen. Jaarcongres en ledenbijeenkomst Jaarcongres 5 juni 2012 Tijdens het Intrakoop Jaarcongres in de Verkadefabriek in s Hertogenbosch presenteren Krist l Krols, Director Research Network Healthcare aan de Vlerick Leuven Gent Management School in België en Frank Kaptein van Intrakoop de resultaten van de onderzoeken die zij hebben gehouden op het gebied van Total Cost of Ownership en Cost to Serve in de zorg in respectievelijk België en Nederland. Daarna discussiëren de 115 leden en leveranciers onder leiding van dagvoorzitter Frénk van de Linden over dit onderwerp. 7

8 Het Jaarcongres wordt door de leden zeer positief beoordeeld (algeheel waarderingscijfer: 7,9). Intrakoop neemt afscheid van Jan van Haaster, die zich als contactpersoon van HVO-Querido (een instelling in Amsterdam voor dak- en thuislozen) jarenlang actief heeft ingezet binnen Intrakoop onder andere in de contractbeheergroep eten & drinken en de Klankbordgroep. Ledenbijeenkomst 13 december 2012 In Bilderberghotel t Speulderbos in Garderen wisselen ruim 100 leden van ge dachten over verschillende onderwerpen, met Van visie naar contract als overkoepelend thema. Gastspreker prof. dr. André Wierdsma neemt de zaal op bevlogen en humoristische wijze mee in zijn presentatie Samenwerken in ketens en netwerken: co-creërend denken en handelen. In aansluitende parallelsessies praten leden en Intrakoop bij over prestatie-inkopen voor schoonmaak, textielvoorziening en wasserij, de telecommarkt en de laatste ontwikkelingen op medisch gebied. De ledenbijeenkomst wordt met een 7,7 positief beoordeeld. Klankbordgroep In april en november heeft het Managementteam haar tweejaarlijks overleg met de Klankbordgroep. Hoofdonderwerpen zijn het onderzoek Total Cost of Ownership en Cost to Serve en de mogelijkheden van de internationale samenwerking met een Duitse inkooporganisatie. Andere onderwerpen zijn hoe en de mate van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in alle te vernieuwen en verbeteren raamovereenkomsten de marktverkenning cliëntenvervoer leveranciersprestatiemetingen Onderzoeken Activiteitenkalender In het eerste kwartaal nemen 70 leden deel aan een ledenonderzoek over de activiteitenkalender Zij geven aan graag begeleid te willen worden bij heronderhandelingstrajecten op het gebied van bijvoorbeeld textiel. Dit leidt tot nieuwe dienstverlening waarbij leden kunnen kiezen tussen een heronderhandeling met hun huidige leverancier of een minicompetitie tussen drie voorgeselecteerde leveranciers (zie ook hoofdstuk Inkoopdienstverlening). Cost to Serve Total Cost of Ownership Intrakoop wil inzicht in de mate waarin zorginstellingen het principe van TCO (Total Cost of Ownership) en leveranciers een Cost-to-Serve-benadering hanteren. 145 Zorginstellingen en 26 leveranciers in Nederland werken mee aan ons onderzoek. Hieruit blijkt dat één op de tien ondervraagde instellingen geen enkel gebruik maakt van een TCO-benadering. Tegelijkertijd hanteert 52% van alle cure instellingen een TCO-benadering bij ten minste 40% van het inkoopvolume - in de care sector ligt dit percentage met 30% aanzienlijk lager. 8

9 Jaarverslagenanalyse 2011 Intrakoop heeft de jaarverslagen van 1204 zorgorganisaties in Nederland over het jaar 2011 geanalyseerd. In het rapport Uitgavenontwikkeling in de zorg 2011 staan enkele opvallende conclusies. Zo stegen in 2011 de kosten voor personeel niet in loondienst met maar liefst 7,3% naar 1,8 miljard. Terwijl de kosten voor voedingsmiddelen en hotelmatige kosten ondanks stijgende voedingsprijzen met slechts 1,3% toenemen tot 2,4 miljard. Tegelijkertijd gaan de totale inkoopuitgaven met 3,8% omhoog, tot 22,6 miljard. Intrakoop publiceert daarnaast een aantal whitepapers: Negen keuzes voor succesvolle inkoopsamenwerking Onze visie op de toekomst van inkoopsamenwerking Energie inkopen in de zorg keuzes maken In 2012 zet Intrakoop belangrijke stappen op weg naar een nieuwe portal waarbij gebruikersgemak, vindbaarheid en de netwerkfunctie centraal staan. Medio 2013 zullen onze leden en leveranciers deze vernieuwde portal kunnen gebruiken. Corporate communicatie en PR In 2012 zet Intrakoop de samenwerking met Skipr, Zorgvisie en Lucide voort om de naamsbekendheid ook bij bestuurders van care en cure instellingen te verhogen. We gaan verder met de advertentiecampagne gericht op inkopers, facilitair managers en hoofden voeding in de bijbehorende vakbladen. Daarnaast zetten we social media in om onze visie en kennis te delen en onze naamsbekendheid te verhogen. Directeur Frank Kaptein publiceert meerdere goed gelezen blogs: Dat mag dan weer wel van de NMa! (over krachtbundeling in de zorgmarkt) en Het sprookje van schaalvoordelen (over het succes - of het uitblijven ervan - van steeds groter wordende fusieorganisaties in de zorg). 9

10 10

11 Inkoopdienstverlening In 2011 hebben we de basis gelegd voor nog meer samenwerking met leveranciers. In 2012 profiteren onze leden hier direct van. We streven altijd naar de best value deal, een verbetering van lopende overeenkomsten en nog meer maatwerk. Intrakoop-leden kunnen gebruik maken van ruim honderd collectieve raamovereenkomsten verdeeld over acht productsegmenten. Hieronder een overzicht van nieuwe leveranciersrelaties in 2012: Met name op dat laatste vlak zijn er in 2012 grote stappen gezet in de verschillende productcategorieën. Zo bieden we voor het eerst kosteloze assortimentsscans aan op het gebied van eten & drinken. We doorlopen een individueel heronderhandelingstraject voor een groep laboratoria voor bloedstollingsmeetapparatuur (Coaguchek). We hebben tientallen leden bij heronderhandelingen voor multifunctionals en telefonie begeleid. Daarnaast hebben we leden ondersteund bij diverse individuele implementatietrajecten voor E-inkopen. Duurzaamheid is een belangrijk aspect in de bedrijfsvoering en de dienstverlening van Intrakoop. Op inkoopgebied stimuleren we kennisuitwisseling tussen leveranciers en zorginstellingen, onder meer op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. We nemen deel aan het project Lekker Betrokken, een project dat de verduurzaming van de voedselketen in de zorgsector ondersteunt. Daarnaast zijn we partner van MVO Nederland. We spelen in op de behoefte van onze leden aan meer marktinformatie: eind 2012 ontwikkelen we een standaard marktverkenningsdocument. In de loop van 2013 worden deze documenten beschikbaar gesteld aan leden, zodat zij meer achtergrondinformatie krijgen over markten en aanbestedingstrajecten per productgroep. Leverancier Productgroep De Roo Management & Advies Interim management Fresenius Klinische voeding Heida Boerenzuivel Zuivel Medtronic Pacemakers en leads Raetsheren van Orden Verzekeringen Ricoh Afdrukapparatuur Roche Diagnostics Bloedstollingsmeetapparatuur Sirius Commitment Trainingen & Opleidingen St. Jude Medical Pacemakers en leads Zuivelhoeve Zuivel Energie Ongeveer 300 leden nemen deel aan onze elektriciteits- en aardgasovereenkomsten in Het totaalvolume van Intrakoop-leden in de collectieve energiecontracten met Eneco bedraagt 1 miljard kwh (elektriciteit) en met Essent en Nuon 300 miljoen m3 (aardgas). Maatwerk speelt een belangrijke rol bij de inkoop van elektriciteit en aardgas. Van verduurzaming van het energieverbruik tot het zelf bepalen van de inkoopmomenten. Sinds eind 2012 kunnen leden onder Intrakoop-condities ook individueel zelf aardgas inkopen bij Eneco en elektriciteit bij Nuon. 11

12 Stuurgroep Energie Op 10 mei en 4 december 2012 komt de Stuurgroep Energie (een vertegenwoordiging van onze leden, Intrakoop en onze partner Hellemans Consultancy) bijeen. Belangrijkste onderwerpen zijn de inkoopstrategie, additionele dienstverlening en de inkoop van aardgas voor de periode De planning, het proces en de aanbestedingsstukken worden in de laatste vergadering beoordeeld en definitief vastgesteld. Verder bespreekt de Stuurgroep Energie de communicatie van de definitieve energieprijzen en de organisatie van regiobijeenkomsten aardgas in Voorbereiding commitmentronde aardgas 2013 De raamovereenkomsten met Essent en Nuon lopen op 31 december 2014 af. We starten de voorbereidingen voor de inkoop van aardgas voor de periode om de inkoop risico s zo veel mogelijk te spreiden en de gunstigste prijzen en condities voor onze leden te realiseren. De gesprekken met huidige en potentiele leveranciers zijn, na afstemming met de Stuurgroep Energie over Programma van eisen en de te volgen strategie, gestart. In de loop van 2013 kunnen Intrakoop-leden kiezen voor: hun commitment verlengen deelnemen in een nieuwe Europese aanbesteding deelnemen in een niet-europees aanbestedingstraject individuele begeleiding Energieprijzen 2013 In december ontvingen alle deelnemende leden de definitieve energieprijzen voor het leveringsjaar De elektriciteitsprijzen zijn vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van De leveringstarieven voor kleinverbruikers in de aardgasovereenkomsten voor 2013 liggen beduidend lager dan in het jaar daarvoor. De leveringskosten voor grootverbruikers (inclusief capaciteitskosten) zijn vrijwel gelijk gebleven. Optiejaar 2014 aardgas gelicht In september hebben wij onze leden geïnformeerd over het lichten van het optiejaar 2014 in de aardgasovereenkomst. Intrakoop koopt alleen nog maar via de vrije gashandelsmarkt TTF in, deze is niet gekoppeld aan de oliemarkt. Intrakoop is daardoor bij de inkoop van aardgas niet meer afhankelijk van de olieprijzen. Dit leidt tot meer transparantie en minder risico s. Daarnaast heeft Intrakoop met Essent en Nuon een Service Level Agreement (SLA) afgesloten waarin een malusregeling is opgenomen bij wanprestatie van de leveranciers. Noodvermogenpool Ziekenhuizen ontvangen vanaf februari 2012 een aantrekke lijke vergoeding voor hun noodvermogen, als zij dit beschikbaar stellen aan de NL Noodvermogenpool. Dit zorgt ervoor dat de noodstroomvoorziening van ziekenhuizen wordt ingezet wanneer landelijk netbeheerder TenneT hierom vraagt. Het levert een belangrijke bijdrage aan een stabiel elektriciteitsnet, zonder dat deelnemende instellingen enig risico lopen. Globaal levert ziekenhuizen dit ,- per Megawatt op. 12

13 Individuele dienstverlening De restitutie van energiebelasting levert een aantal instellingen enkele tonnen euro s aan besparing op. Adviezen over de mogelijkheden tot verduurzaming van energie leiden tot een stijging van groene stroom van 98 naar 135 miljoen KWh. Tientallen leden hebben hun contractcapaciteit bij de aardgasleverancier en de ontvangen meetdata met elkaar laten matchen. Een aanpassing van hun contractcapaciteit heeft geleid tot aanzienlijke besparingen. Verder heeft Intrakoop samen met de leveranciers leden ondersteund bij het op orde brengen van hun aansluitingenbestanden. Eten & Drinken Assortimentsscans In 2012 heeft Intrakoop ruim twintig assortimentsscans uitgevoerd. Deze assortimentsscan maakt op basis van afnameoverzichten van voedingsdistributeurs de besparingsmogelijkheden van leden inzichtelijk. Intrakoop adviseert over stroomlijning van hun assortiment. Door zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande Intrakoop-bypassovereenkomsten profiteren leden optimaal van de bonusafspraken die Intrakoop met leveranciers heeft gemaakt. Begeleiding minicompetities In 2012 hebben meerdere instellingen zich laten begeleiden door Intrakoop in een minicompetitie tussen Intrakooppartners Distrivers, Huuskes en Van Hoeckel. Intrakoop begeleidt leden met de best value deal naar dienstverlening die naadloos aansluit op de behoefte en processen van de zorginstelling. Zij besparen daarbij structureel 5-10%. Lekker Betrokken Intrakoop heeft zich in november 2012 verbonden aan het landelijke project Lekker Betrokken. Dit project heeft als doelstelling het structureel én concreet verduurzamen van de zorgsector op de gebieden product, proces en mens. Eten en drinken is cruciaal voor de kwaliteit van leven, waardoor het hoog op de agenda staat bij zowel de zorginstelling zelf als bij bewoners en gasten. Contractbeheergroep De contactbeheergroep komt in 2012 drie keer bijeen. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn: prijsontwikkelingen ledentevredenheid met inkoopoplossingen (distributeurs, bypassafspraken) Project Lekker Betrokken MVO / Biologisch / Streekproducten In het laatste kwartaal toetst Intrakoop met de contractbeheergroep de kaders en de visie van Intrakoop op de distributeursovereenkomsten. De input van de contractbeheergroep geldt als basis voor de tussentijdse evaluatiegesprekken met distributeurs Distrivers en Huuskes. Ook heeft Intrakoop met haar bestaande voedingspartners Distrivers, Huuskes en Van Hoeckel gesprekken gevoerd over de belangrijkste ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg 13

14 (waaronder het extramuraliseren van de ZZP s 1-4) en marktontwikkelingen (kleinschalig wonen en hybride inkopen - de mix tussen kopen en koken). Ook heeft de contractbeheergroep gesproken over het toevoegen van waarde aan de overeenkomst (onder andere het uitbreiden van het logistiek model met e-factureren, sleutelkorting en het verlengen van bestaande overeenkomsten). Facilitair Binnen Facilitair ligt de focus vooral op de productgroepen: Textiel Afvaldienstverlening Telecom Schoonmaak Vervallen overeenkomsten De overeenkomsten met Henri (soepen en sauzen) en Nestlé Professional (convenienceproducten) zijn in 2012 komen te vervallen. Themabijeenkomsten In 2012 hebben Intrakoop-leveranciers verschillende bijeenkomsten voor leden georganiseerd. Inspiratiedag Ja, natuurlijk Op 28 september heeft Oerlemans samen met Vion en Van Gansewinkel speciaal voor Intrakoop-leden een bijeenkomst op de Floriade in Venlo georganiseerd. De leveranciers presenteerden daar hun kijk op duurzaamheid. De bijna veertig aanwezigen keken terug op een geslaagde dag op een bijzondere locatie. Veiligvoedsel.nl Veiligvoedsel.nl organiseert op 19 en 26 juni bijeenkomsten over de aankomende verandering in de hygiënecode en de (nieuwe) wet- en regelgeving op het gebied van voedselveiligheid. Vooral het laatste is een punt van aandacht bij kleinschalig wonen. Bijna 200 leden van Intrakoop nemen gratis deel aan deze bijeenkomst. Daarnaast heeft Intrakoop onderzoek gedaan naar de verdere mogelijkheden op het gebied van HRM. Vooruitlopend op de nieuwe overeenkomsten voor personeel zijn de huidige overeenkomsten met Start People Medi Interim en Tempo Team verlengd tot 1 april De overeenkomsten met de Technische Unie, Philips en Osram worden vernieuwd. De grootste verandering is de toevoeging van een bonusstaffel aan de overeenkomst met Osram. Textiel: heronderhandeling en minicompetitie In het vierde kwartaal rondt Intrakoop raamovereenkomsten af met drie grote spelers op de textielmarkt: Synergy Health (voorheen LIPS), Rentex Floron en Springendal. Deze partijen zijn bereid tot intensieve samenwerking met Intrakoop en bieden transparantie en een gegarandeerd hoog serviceniveau aan Intrakoop-leden. Intrakoop-leden kunnen gebruik maken van een heronderhandeling, als zij met een van deze leveranciers een lopende overeenkomst hebben en deze willen verlengen. 14

15 Intrakoop zet haar positie in de markt in om voor haar leden zo gunstig mogelijke voorwaarden bij een individuele heronderhandeling te bedingen bij ten minste gelijkblijvend service level. Dit heeft geleid tot besparingen van rond de 10%. Daarbij toetst Intrakoop zowel de huidige als nieuwe tarieven op marktconformiteit. Daarnaast kunnen leden een minicompetitie tussen deze drie voorgeselecteerde leveranciers doorlopen met kosteloze begeleiding vanuit Intrakoop. Daarbij profiteren Intrakoopleden van de kennis van Intrakoop door de marktconformiteitstoets van aanbiedingen. Afvaldienstverlening De overeenkomst met van Gansewinkel is in 2012 vernieuwd en aangescherpt. De bemiddelde omzet verdrievoudigt in de periode Van Gansewinkel benoemt de zorg als speerpunt in haar activiteiten. De verlaagde tarieven leveren een besparing tot 20% op ten opzichte van oudere overeenkomsten. Telecom KPN Intrakoop begeleidt in korte tijd tientallen leden individueel bij hun telecomvraagstukken. We voeren marktconformiteitstoetsen uit en bieden technisch advies over bijvoorbeeld: vast-mobiel integratie toestelkeuze platformkeuze (ios, Apple, Android, BlackBerry) Dat levert niet alleen besparingen op tot wel 50% op hun telecomuitgaven, maar ook tot een enorme kennis van de telecommarkt. KPN is vaak een van de aanbieders. In 2012 gaan we met KPN praten over meer structurele samenwerking. Het leidt in 2013 tot een samenwerkingsovereenkomst. Leden krijgen van KPN gegarandeerd de beste deal in de zorg, inhoudelijk advies en een marktconformiteitstoets van Intrakoop. Multifunctionals In samenwerking met Konica Minolta en Ricoh worden Intrakoop-leden begeleid bij inkooptrajecten multifunctionals. We ondersteunen hen individueel bij het beoordelen van hun huidige contracten en het doorlopen van onderhandelingstrajecten met Konica Minolta of Ricoh. Deze trajecten leveren vaak 10-40% besparing op. Schoonmaak In 2012 hebben meerdere Intrakoop-leden zich laten begeleiden in individuele aanbestedingstrajecten. De kennis en ervaring die Intrakoop daarin heeft opgebouwd leidt in 2013 tot collectieve inkoopoplossingen op het gebied van schoonmaakdienstverlening. Marktverkenningen Verzekeringen Uit ledenonderzoek blijkt dat leden behoefte hebben aan een inkoopoplossing voor verzekeringen. Na een grondige marktverkenning heeft Intrakoop een overeenkomst afgesloten met Raetsheren van Orden, een gerenommeerde Registermakelaar in Assurantiën (RMiA). 15

16 Auteursrechten In hetzelfde ledenonderzoek toonden tientallen leden interesse in Intrakoop-dienstverlening op het gebied van auteursrechten (Buma-Stemra, Sena en Videma). Voor ons aanleiding om te gaan praten met Buma-Stemra. Dit heeft niet geleid tot een collectieve overeenkomst. Het voordeel dat Buma-Stemra aanbood woog niet op tegen de administratieve last en het incasseringsrisico voor Intrakoop. Met als gevolg dat er onvoldoende voordeel voor leden zou zijn. Vervallen overeenkomsten De overeenkomsten met Ambius (beplanting), REO Facility (schoonmaak), Swets Information Services (abonnementsdiensten) en Topbloemen.nl (bloemen) zijn in 2012 komen te vervallen. De koplopergroep ziekenhuizen bestaat eind 2012 uit zes leden: Wilhelmina Ziekenhuis Assen Stichting Diaconessenhuis Leiden Sint Anna Zorggroep in Geldrop Beatrix Ziekenhuis (Rivas Zorggroep) in Gorinchem Laurentius Ziekenhuis in Roermond Stichting Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg Met de koplopergroep als klankbord heeft Intrakoop voor haar leden in 2012 inkoopoplossingen ontwikkeld met St. Jude Medical (pacemakers) en Medtronic (pacemakers). Inmiddels maken bijna 30 ziekenhuizen gebruik van deze raamovereenkomsten. Daarnaast heeft Intrakoop in overleg met de koplopergroep de activiteitenkalender 2013 vastgesteld. Medisch, Verpleging & Verzorging Koplopergroep ziekenhuizen en andere samenwerkingsverbanden Bij het ontwikkelen van oplossingen voor medische inkoop werkt Intrakoop nauw samen met ziekenhuizen. Er is een speciale koplopergroep ziekenhuizen om samen de inkoopfunctie van ziekenhuizen te versterken en samen nieuwe medische inkoopoplossingen te bedenken. Op deelgebieden werkt Intrakoop samen met verschillende samenwerkingsverbanden in de cure sector. Pacemakers In januari kreeg Intrakoop van enkele ziekenhuizen het verzoek om een collectieve onderhandeling te starten voor pacemakers. Het mondde uiteindelijk uit in de grootste onderhandeling voor pacemakers in Nederland: stuks. Het resulteert in een nieuwe overeenkomst met Medtronic en St. Jude Medical, marktleiders in medische technologieën, tegen zeer scherpe condities. 16

17 Heronderhandeling Roche Sinds 1 april 2012 profiteren leden van gunstige staffels op bloedstollingsmeetapparatuur (Coaguchek) met leverancier Roche Diagnostics. De individuele onderhandeling met Roche leidt uiteindelijk tot een collectieve raamovereenkomst waar inmiddels vele tientallen leden gebruik van maken. Deze overeenkomst wordt in de loop van 2013 uitgebreid met andere productgroepen (urineanalyse). Hiervoor zijn in 2012 de vervolggesprekken met Roche voortgezet. Medicatie Door de individuele begeleidingstrajecten bij onze leden bouwt Intrakoop in korte tijd veel kennis en ervaring op over medicatie en medicatieveiligheid. In 2012 start Intrakoop gesprekken op met drie grote partijen op het gebied van medicatie. Dit leidt in 2013 tot een unieke collectieve aanpak voor medicatie en medicatieveiligheid in care-instellingen. Marktverkenningen De marktverkenningen van laboratoriummaterialen en orthopedische implantaten zijn eind 2012 afgerond. Beide trajecten worden in 2013 vervolgd met leveranciersgesprekken en contractontwikkeling. Intrakoop Online Intrakoop E-inkopen Ongeveer 100 leden maken gebruik van het elektronische inkoopplatform Intrakoop E-inkopen. Zij doen dit bij ruim verschillende leveranciers. Gemiddeld bestellen Intrakoop-leden 12% van hun inkoopuitgaven via het bestelsysteem. Intrakoop Services heeft ook in 2012 een aantal Intrakoopleden geholpen bij de implementatie en optimalisatie van E-inkopen in hun organisatie. Ook werkt een instelling aan de implementatie van een volledige purchase-to-pay-oplossing. Een andere organisatie breidt haar pakket uit met e-factuurverwerken. Intrakoop en TBlox hebben bij verschillende leden implemen tatie- en verbetertrajecten opgestart en succesvol afgerond. Het heeft in alle gevallen geleid tot een hogere tevredenheid en servicegraad. TBlox en Intrakoop zijn gestart met het project ecommunicatie, waarbij we de top 25 van Intrakoop-leveranciers ondersteunen om elektronisch factureren mogelijk te maken. Dit moet leiden tot efficiencyvoordelen voor leden. Gebruikersgroep De gebruikersgroep is tweemaal bijeen gekomen in Deelnemende leden hebben in een aantal workshops diverse verbeterpunten geformuleerd en geprioriteerd. 17

18 Themabijeenkomsten Begin juni lieten tientallen leden zich tijdens het congres Zorg in de cloud van T-Blox en Intrakoop informeren over de mogelijkheden van digitaal bestellen en digitale facturering. In oktober vond nog het congres Non profit in de cloud plaats, waar meer dan 40 zorginstellingen aan deelnamen. In oktober vond ook bij Intrakoop-lid Stichting Woonzorggroep Wilgaerden een regiobijeenkomst plaats met als thema digitaal bestellen en factuurverwerking. Aan de hand van het purchase-to-pay-model hebben we samen met een groep leden de business case voor Wilgaerden uitgewerkt. Leveranciersprestatiemeting (LPM) Via meldt een groeiend aantal leden zich aan voor deelname aan een LPM. Het aantal metingen in 2012 is met ruim 38% toegenomen ten opzichte van In totaal zijn in leverancierprestatiemetingen verricht. Inmiddels hebben meer dan honderd leden een LPM laten uitvoeren. De LPM levert waardevolle informatie op over de prestaties van leveranciers. Ook bij het behalen van een kwaliteitskeurmerk in de vorm van HKZ certificering, ISO 9001 certificering of NIAZ accreditatie kan de LPM gemakkelijk ondersteunen. Alle keurmerken verplichten zorginstellingen leveranciersbeoordelingen uit te voeren. De standaardrapportage is in 2012 uitgebreid met een individuele beoordeling van leveranciers en een landelijke benchmark. Inkoopcheck De Intrakoop Inkoopcheck biedt leden inzicht in de opbouw van de kostenverdeling in hun organisatie, ten opzichte van vergelijkbare instellingen. Ruim 40 organisaties hebben tot nu toe gebruik gemaakt van deze dienstverlening van Intrakoop. Intrakoop Services In 2012 heeft Intrakoop Services leden individueel begeleid bij 123 opdrachten. De consultants van Intrakoop Services worden het meest gevraagd voor het begeleiden van aanbestedingen en het uitvoeren van kwantitatieve en kwalitatieve inkoopscans. Daarnaast doen leden een beroep op onze consultants bij het ontwikkelen van de inkoopfunctie binnen hun organisatie en het uitvoeren van interim inkoopopdrachten. De consultants hebben specifieke kennis op onder andere de gebieden personeelsdiensten, eten & drinken en schoonmaakdienstverlening. 18

19 Interne organisatie Personeelsbestand Het aantal werknemers groeit in 2012 door naar 42 (Intrakoopcoöperatie: 31,18 fte, Intrakoop Services: 7,49 fte). Dit heeft onder andere te maken met een groeiende vraag van onze leden op medisch vlak. Zo groeit het aantal productmanagers medisch van 1 naar 2 in 2012, begin 2013 start een derde productmanager medisch. Ook de vraag naar individuele begeleiding stijgt waardoor het aantal consultants wordt uitgebreid. Om de interne processen te borgen en de dienstverlening aan onze leden te optimaliseren, brengt een medewerker kwaliteit alle processen in kaart en legt deze vast. Informatisering We creëren efficiënte en toegankelijke samenwerkingsprocessen voor alle bij Intrakoop betrokken partijen (met name leden, leveranciers en medewerkers). Navision is in gebruik genomen als financieel systeem en begin 2012 als contractmanagementsysteem. Uiteindelijk zal dit leiden tot een versnelde bonusverwerking waardoor Intrakoop de bonusuitkering met enkele maanden kan vervroegen. Gedurende het jaar wordt gewerkt aan een koppeling tussen Navision en een nieuwe portal. Dit project loopt door in

20 Samenvatting geconsolideerde jaarrekening 2012 Balans per 31 december (x 1.000) (na resultaatbestemming) Activa Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Passiva Groepsvermogen Voorzieningen Vlottende activa Vorderingen Kantoorbijdragen Bonussen voor leden Overige vorderingen en overlopende activa Debiteuren Kortlopende schulden Bonussen aan leden Belastingen en premies sociale verzekeringen Pensioenen 7 4 Handelscrediteuren Overige schulden en overlopende passiva Liquide middelen Totaal Totaal De grondslagen voor opstelling van de jaarrekening en de toelichtingen op de balans en winst- en verliesrekening zijn opgenomen in de jaarrekening

bulletin nr 4 2013 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg Frank Rijnders, bestuurslid De Zorggroep: Maatwerk is de nieuwe uitdaging

bulletin nr 4 2013 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg Frank Rijnders, bestuurslid De Zorggroep: Maatwerk is de nieuwe uitdaging nr 4 2013 bulletin Frank Rijnders, bestuurslid De Zorggroep: Maatwerk is de nieuwe uitdaging Inkoopsamenwerking biedt meer dan een scherpe inkoopprijs Stichting Valkenhof draagt de inkoopfunctie over aan

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011/12 Betrokken Betrouwbaar Proactief Dit zijn de kernwaarden van Brocacef Groep. Deze waarden gelden altijd, voor iedereen. Dit zijn de waarden waarvoor wij staan, zij geven aan hoe wij

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden.

inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden. Jaarverslag 2013 Vebego International Vebego al 70 jaar innovatief familiebedrijf 1 Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden. inhoud 3 Bijzonder 4 Gemanaged en

Nadere informatie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie Source Group N.V. Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord van de directie 1. Samenstelling directie 2. Raad van Commissarissen 3. Bedrijfsprofiel 4. Directieverslag 5. Overnamerichtlijn 6. Corporate Governance

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Koersdocument 2013-2016

Koersdocument 2013-2016 Koersdocument 2013-2016 ZorgContact Bramenlaan 2 2116 TR BENTVELD s-hertogenbosch, Koersdocument 2013 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Leeswijzer... 3 1.2. Publieksversie... 3 1.3. Actualiteit

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

inhoud Voorwoord 20 Kengetallen 21 Jaarrekening 49 Overige gegevens 51 controleverklaring accountant 52 adressen

inhoud Voorwoord 20 Kengetallen 21 Jaarrekening 49 Overige gegevens 51 controleverklaring accountant 52 adressen jaarverslag inhoud 2 Voorwoord 2 Kengetallen 4 jaarverslag 21 Jaarrekening 4 Directieverslag 21 Geconsolideerde jaarrekening QNH Consulting Geconsolideerde balans per 31 december FastFlex Geconsolideerde

Nadere informatie

TELEGRAAF MEDIA GROEP JAARVERSLAG 2013

TELEGRAAF MEDIA GROEP JAARVERSLAG 2013 TELEGRAAF MEDIA GROEP JAARVERSLAG 2013 Het jaarverslag is digitaal beschikbaar via: www.tmg.nl Voor meer informatie: concerncommunicatie@tmg.nl The annual report is available in the English language via:

Nadere informatie

Samen alert op kwaliteit

Samen alert op kwaliteit Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012 2 Samen alert op kwaliteit Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012 Jaarbericht 2012 4 Samen alert op kwaliteit Inhoud Voorwoord 7 Verslag van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort

duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort jaarverslag 2013 jaarverslag 2013 Wij ontzorgen onze opdrachtgevers met innovatieve en duurzame oplossingen, optimale communicatietoepassingen

Nadere informatie

Bewust inkopen van energie leidt tot structureel lagere kosten

Bewust inkopen van energie leidt tot structureel lagere kosten Bewust inkopen van energie leidt tot structureel lagere kosten 10 TIPS voor het succesvol inkopen van elektriciteit en gas 1 Voorwoord door Jeroen Setz Jammer, maar we hebben in ieder geval een leuke avond

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Vilans jaarverslag 2012

Vilans jaarverslag 2012 Vilans jaarverslag 2012 Raad van Bestuur Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 7892301, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2013 Inhoud Voorwoord... 4 Vilans blijft

Nadere informatie

Beweging. Natuurlijk in

Beweging. Natuurlijk in Deze uitgave is een nieuwsbrief, die belangrijke ontwikkelingen met leuke wetenswaardigheden in de gezondheidszorg combineert. Natuurlijk in Beweging is een initiatief van Biomet Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Profiel ASR Nederland is de twee na grootste verzekeraar in Nederland met een omzet van 4,9 miljard in 2009. Onze bijna 4.500 medewerkers zetten zich in voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Maart 2014

JAARVERSLAG. Maart 2014 JAARVERSLAG Maart 2014 INHOUDSOPGAVE KERNCIJFERS GOVERNANCE JAARREKENING 2013 FEIEN & CIJFERS EBIDA EBIDA MARGIN EBI 27% 3% 2012: 47,9 MIO EURO 2012: 12% 2012: 7,8 MIO EURO 2011: 50,1 MIO EURO 2011: 12%

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch JAARVERSLAG 2012 TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch Nederlandse, kennisintensieve vraagstukken.

Nadere informatie

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Jaarverslag 2008 academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Inhoud Voorwoord 7 1 Verbinden 9 2 Visie en strategie azmove 13 Better health in a different world

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie