Jaarverslag Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar

2 Intrakoop Visie De zorg in Nederland dreigt onbetaalbaar te worden. Zorgorganisaties moeten meer dan ooit de beste waarde halen uit hun partner- en leveranciersnetwerken. Dat kunnen zij pas echt goed doen, als zij maximaal inzicht hebben in de integrale kosten van hun zorgdienstverlening. Deze transparantie is nodig om de beste besluiten te kunnen nemen. Missie Intrakoop verlaagt de kosten voor de inkoop van producten en diensten, zodat uw instelling meer geld kan besteden aan de kwaliteit van de zorg. Met onze specialistische kennis van inkoop en logistiek, ondersteund door het inkoopvolume en de kennis van onze leden en leveranciers, maken we markten transparant en brengen we ze in beweging. Wij zijn Intrakoop, kostenverlagers van huis uit. Samen maken we goede zorg beter betaalbaar. Collectieve en individuele dienstverlening Intrakoop biedt haar bijna 600 leden keuze uit meer dan 100 raamovereenkomsten. Binnen deze raamovereenkomsten staat keuzevrijheid voor instellingen voorop. Daarnaast kunnen leden, waar mogelijk en gewenst, gebruik maken van individuele begeleiding bij inkooptrajecten en dienstverlening door: Intrakoop E-inkopen Intrakoop Energie Intrakoop Services Colofon Uitgave: Jaarverslag 2012 Tekst: Intrakoop, Waardenburg Vormgeving en ontwerp: Adform, s-hertogenbosch Illustraties: Ilse Weisfelt, s-hertogenbosch Druk: Leerdam Druk, Leerdam

3 Voorwoord De wereld om ons heen verandert. De extramuralisering van ZZP 1 4, de druk van verzekeraars om de kosten voor medicijnen en zorgverlening omlaag te brengen, patiëntveiligheid en de vraag om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen stellen eisen aan de flexibiliteit en creativiteit van zorginstellingen en leveranciers. De dienstverlening van Intrakoop staat in 2012 dan ook steeds meer in het teken van maatwerk. Op het gebied van Energie, Eten & Drinken, Facilitair en Medisch, Verpleging & Verzorging ondersteunen we leden met de inkoopoplossing die het beste aansluit bij de behoeften van hun organisatie: de best value deal. Dat betekent niet per definitie de laagste prijs. Het vereist veel meer een Total Cost of Ownership - benadering. Met onze gezamenlijke kennis van de markt, inkoopervaring, slimme inkoopoplossingen en een aantal handige inkooptools maken we de kosten inzichtelijk. We adviseren en begeleiden leden naar de voor hun organisatie beste inkoopoplossingen. ingeslagen. Vooral op medisch vlak zien we een toenemende behoefte aan nieuwe, collectieve inkoopoplossingen. Dat leidde tot een uitbreiding van het aantal productmanagers medisch van 1 naar 3. Ook in 2012 is Intrakoop de grootste non-profit inkooporganisatie van elektriciteit. We gaan voor leden zelfs meer dan 1 miljard kwh inkopen. Een mijlpaal! Ook binnen de productgroep eten & drinken en op facilitair vlak volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Intrakopers zijn dagelijks bezig de dienstverlening aan te laten sluiten bij de veranderende praktijk. Bij deze bedank ik alle Intrakopers voor hun gedrevenheid, hun professionaliteit en hun flexibiliteit. Zij zijn het die voor en met onze leden en leveranciers onze missie - Samen maken we goede zorg beter betaalbaar - uitdragen en iedere dag weer waarmaken. Maatwerk vereist: elkaar vertrouwen. Het betekent kennis en informatie met elkaar delen. Alleen dan kunnen we onze leden goed ondersteunen bij de vertaalslag van hun visie op zorg naar inkoop- en facilitaire processen en kunnen we dienstverleners contracteren die zo goed mogelijk aansluiten op de behoeften en interne processen van zorgorganisaties. Frank Kaptein, directeur/bestuurder We werken dagelijks aan het optimaliseren van onze bestaande dienstverlening. Maar we zijn in 2012 ook nieuwe wegen Intrakoop de inkoopcoöperatie van de zorg 3

4 Inhoudsopgave Verantwoording raad van toezicht 5 Leden 7 Intrakoop in cijfers 7 Ledenservice en adviseurs 7 Jaarcongres en ledenbijeenkomst 7 Klankbordgroep 8 Onderzoeken 8 Corporate communicatie en PR 9 Interne organisatie 19 Personeelsbestand 19 Informatisering 19 Samenvatting geconsolideerde jaarrekening 20 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Klankbordgroep 25 Inkoopdienstverlening 11 Energie 11 Eten & Drinken 13 Facilitair 14 Medisch, Verpleging & Verzorging 16 Intrakoop Online 17 Intrakoop Services 18 Raad van toezicht en raad van commissarissen

5 Verantwoording raad van toezicht Intrakoop heeft in 2012, samen met haar leden en vele partners, weer volop gewerkt aan het primaire doel: het verlagen van kosten voor de zorg. Door krachtenbundeling en het bevorderen van inkoopsamenwerking in de Nederlandse zorgsector. Dit doel wordt steeds prominenter nu het kabinetsbeleid voor de komende jaren aanstuurt op verdere kostenbeheersing binnen de gezondheidszorg. Ook zien we signalen dat zorgverzekeraars meer invloed willen hebben op inkoop en bestedingen binnen het zorgveld. In dit licht heeft de raad van toezicht in het voorbije jaar samen met de bestuurder intensieve strategische verkenningen uitgevoerd naar nieuwe kansen voor Intrakoop in dit veranderende zorglandschap Is voor Intrakoop een goed jaar geweest. Een jaar dat gekenmerkt werd door uitbreiding van de dienstverlening in de vorm van nog meer maatwerk voor de leden. De verbeterde automatisering zal leiden tot een versneld bonusverwerkingsproces. We zien een groei in omzet, meer keuze in leveranciers, stabilisatie van het aantal leden ondanks fusies, en een gezonde financiële exploitatie. Dit bevestigt eens te meer dat de strategische koers van Intrakoop gebaseerd is op gezonde pijlers. We hebben besloten om de accountantsdienstverlening aan Intrakoop aan te besteden. Dit heeft ertoe geleid dat afscheid is genomen van Ernst & Young accountants en gekozen is voor een samenwerking met Verstegen accountants. Wij zijn als raad van toezicht verheugd dat de twee algemene ledenvergaderingen in het voorbije jaar door een stijgend aantal bezoekers zijn bezocht. Het moment van onze Intrakoop-leden om hun stem te laten horen. Op 17 juni 2012 hebben de leden het jaarverslag 2011 en de jaarrekening 2011 goedgekeurd. Op 13 december 2012, de meest bezochte ledenvergadering ooit, is het plan van Aanpak en de begroting 2013 vastgesteld. De samenstelling van de raad van toezicht is in 2012 ongewijzigd gebleven. Wel is in de algemene ledenvergadering van 13 december mevrouw dr. Bertine Lahuis benoemd als nieuw lid van de raad van toezicht in het kader van uitbreiding van de raad. Mevrouw Lahuis is werkzaam als voorzitter van de raad van bestuur van Karakter, kinder- en jeugdpsychiatrie. We kunnen spreken van een succesvol en dynamisch jaar. De raad van toezicht heeft het afgelopen jaar vier keer vergaderd en volgt daarbij nauwgezet de zorgbrede Governance Code. Dit houdt ook in het hebben van een jaarlijks functioneringsgesprek met de bestuurder en een eigen jaarlijkse evaluatie van het functioneren door de voltallige raad van toezicht. Frank Staal, voorzitter 5

6 6

7 Leden Intrakoop in cijfers Eind 2012 zijn 577 zorgorganisaties lid van Intrakoop. Eind 2011 was dat nog 552. Het aantal locaties bedraagt eind 2012 meer dan (2011: ruim 5.500). Totale bemiddelde omzet Ledenservice en adviseurs Het aantal adviseurs breidt uit van vier naar vijf. Hierdoor krijgen leden meer aandacht en kan Intrakoop sneller inspelen op de behoeften van leden. Onze adviseurs organiseren in 2012 meerdere regionale bijeenkomsten met specifieke thema s als cliëntenvervoer, textielvoorziening en TCO. De afdeling Ledenservice besteedt meer aandacht aan het 568 miljoen 566 miljoen 641 miljoen 691 miljoen nakomen van bonusafspraken door leveranciers en het correct aanleveren van omzetcijfers. De succesvolle implementatie van Navision zal leiden tot een versnelling van de bonusafwikkeling in het komende jaar en leidde in 2012 al tot een sterke daling van het aantal bonusvragen over miljoen Adviseurs en medewerkers Ledenservice trekken gezamenlijk op bij het introduceren van vernieuwde of verlengde overeenkomsten om ervoor te zorgen dat huidige deelnemers aan 365 miljoen overeenkomsten optimaal profiteren van gemaakte afspraken in het collectief Het aantal intekeningen stijgt met 17% van eind 2011 naar ruim eind Bonussen uitgekeerd in 2012 De totale bonusuitkering over het omzetjaar 2011 bedroeg in 2012 bijna 4 miljoen. Jaarcongres en ledenbijeenkomst Jaarcongres 5 juni 2012 Tijdens het Intrakoop Jaarcongres in de Verkadefabriek in s Hertogenbosch presenteren Krist l Krols, Director Research Network Healthcare aan de Vlerick Leuven Gent Management School in België en Frank Kaptein van Intrakoop de resultaten van de onderzoeken die zij hebben gehouden op het gebied van Total Cost of Ownership en Cost to Serve in de zorg in respectievelijk België en Nederland. Daarna discussiëren de 115 leden en leveranciers onder leiding van dagvoorzitter Frénk van de Linden over dit onderwerp. 7

8 Het Jaarcongres wordt door de leden zeer positief beoordeeld (algeheel waarderingscijfer: 7,9). Intrakoop neemt afscheid van Jan van Haaster, die zich als contactpersoon van HVO-Querido (een instelling in Amsterdam voor dak- en thuislozen) jarenlang actief heeft ingezet binnen Intrakoop onder andere in de contractbeheergroep eten & drinken en de Klankbordgroep. Ledenbijeenkomst 13 december 2012 In Bilderberghotel t Speulderbos in Garderen wisselen ruim 100 leden van ge dachten over verschillende onderwerpen, met Van visie naar contract als overkoepelend thema. Gastspreker prof. dr. André Wierdsma neemt de zaal op bevlogen en humoristische wijze mee in zijn presentatie Samenwerken in ketens en netwerken: co-creërend denken en handelen. In aansluitende parallelsessies praten leden en Intrakoop bij over prestatie-inkopen voor schoonmaak, textielvoorziening en wasserij, de telecommarkt en de laatste ontwikkelingen op medisch gebied. De ledenbijeenkomst wordt met een 7,7 positief beoordeeld. Klankbordgroep In april en november heeft het Managementteam haar tweejaarlijks overleg met de Klankbordgroep. Hoofdonderwerpen zijn het onderzoek Total Cost of Ownership en Cost to Serve en de mogelijkheden van de internationale samenwerking met een Duitse inkooporganisatie. Andere onderwerpen zijn hoe en de mate van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in alle te vernieuwen en verbeteren raamovereenkomsten de marktverkenning cliëntenvervoer leveranciersprestatiemetingen Onderzoeken Activiteitenkalender In het eerste kwartaal nemen 70 leden deel aan een ledenonderzoek over de activiteitenkalender Zij geven aan graag begeleid te willen worden bij heronderhandelingstrajecten op het gebied van bijvoorbeeld textiel. Dit leidt tot nieuwe dienstverlening waarbij leden kunnen kiezen tussen een heronderhandeling met hun huidige leverancier of een minicompetitie tussen drie voorgeselecteerde leveranciers (zie ook hoofdstuk Inkoopdienstverlening). Cost to Serve Total Cost of Ownership Intrakoop wil inzicht in de mate waarin zorginstellingen het principe van TCO (Total Cost of Ownership) en leveranciers een Cost-to-Serve-benadering hanteren. 145 Zorginstellingen en 26 leveranciers in Nederland werken mee aan ons onderzoek. Hieruit blijkt dat één op de tien ondervraagde instellingen geen enkel gebruik maakt van een TCO-benadering. Tegelijkertijd hanteert 52% van alle cure instellingen een TCO-benadering bij ten minste 40% van het inkoopvolume - in de care sector ligt dit percentage met 30% aanzienlijk lager. 8

9 Jaarverslagenanalyse 2011 Intrakoop heeft de jaarverslagen van 1204 zorgorganisaties in Nederland over het jaar 2011 geanalyseerd. In het rapport Uitgavenontwikkeling in de zorg 2011 staan enkele opvallende conclusies. Zo stegen in 2011 de kosten voor personeel niet in loondienst met maar liefst 7,3% naar 1,8 miljard. Terwijl de kosten voor voedingsmiddelen en hotelmatige kosten ondanks stijgende voedingsprijzen met slechts 1,3% toenemen tot 2,4 miljard. Tegelijkertijd gaan de totale inkoopuitgaven met 3,8% omhoog, tot 22,6 miljard. Intrakoop publiceert daarnaast een aantal whitepapers: Negen keuzes voor succesvolle inkoopsamenwerking Onze visie op de toekomst van inkoopsamenwerking Energie inkopen in de zorg keuzes maken In 2012 zet Intrakoop belangrijke stappen op weg naar een nieuwe portal waarbij gebruikersgemak, vindbaarheid en de netwerkfunctie centraal staan. Medio 2013 zullen onze leden en leveranciers deze vernieuwde portal kunnen gebruiken. Corporate communicatie en PR In 2012 zet Intrakoop de samenwerking met Skipr, Zorgvisie en Lucide voort om de naamsbekendheid ook bij bestuurders van care en cure instellingen te verhogen. We gaan verder met de advertentiecampagne gericht op inkopers, facilitair managers en hoofden voeding in de bijbehorende vakbladen. Daarnaast zetten we social media in om onze visie en kennis te delen en onze naamsbekendheid te verhogen. Directeur Frank Kaptein publiceert meerdere goed gelezen blogs: Dat mag dan weer wel van de NMa! (over krachtbundeling in de zorgmarkt) en Het sprookje van schaalvoordelen (over het succes - of het uitblijven ervan - van steeds groter wordende fusieorganisaties in de zorg). 9

10 10

11 Inkoopdienstverlening In 2011 hebben we de basis gelegd voor nog meer samenwerking met leveranciers. In 2012 profiteren onze leden hier direct van. We streven altijd naar de best value deal, een verbetering van lopende overeenkomsten en nog meer maatwerk. Intrakoop-leden kunnen gebruik maken van ruim honderd collectieve raamovereenkomsten verdeeld over acht productsegmenten. Hieronder een overzicht van nieuwe leveranciersrelaties in 2012: Met name op dat laatste vlak zijn er in 2012 grote stappen gezet in de verschillende productcategorieën. Zo bieden we voor het eerst kosteloze assortimentsscans aan op het gebied van eten & drinken. We doorlopen een individueel heronderhandelingstraject voor een groep laboratoria voor bloedstollingsmeetapparatuur (Coaguchek). We hebben tientallen leden bij heronderhandelingen voor multifunctionals en telefonie begeleid. Daarnaast hebben we leden ondersteund bij diverse individuele implementatietrajecten voor E-inkopen. Duurzaamheid is een belangrijk aspect in de bedrijfsvoering en de dienstverlening van Intrakoop. Op inkoopgebied stimuleren we kennisuitwisseling tussen leveranciers en zorginstellingen, onder meer op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. We nemen deel aan het project Lekker Betrokken, een project dat de verduurzaming van de voedselketen in de zorgsector ondersteunt. Daarnaast zijn we partner van MVO Nederland. We spelen in op de behoefte van onze leden aan meer marktinformatie: eind 2012 ontwikkelen we een standaard marktverkenningsdocument. In de loop van 2013 worden deze documenten beschikbaar gesteld aan leden, zodat zij meer achtergrondinformatie krijgen over markten en aanbestedingstrajecten per productgroep. Leverancier Productgroep De Roo Management & Advies Interim management Fresenius Klinische voeding Heida Boerenzuivel Zuivel Medtronic Pacemakers en leads Raetsheren van Orden Verzekeringen Ricoh Afdrukapparatuur Roche Diagnostics Bloedstollingsmeetapparatuur Sirius Commitment Trainingen & Opleidingen St. Jude Medical Pacemakers en leads Zuivelhoeve Zuivel Energie Ongeveer 300 leden nemen deel aan onze elektriciteits- en aardgasovereenkomsten in Het totaalvolume van Intrakoop-leden in de collectieve energiecontracten met Eneco bedraagt 1 miljard kwh (elektriciteit) en met Essent en Nuon 300 miljoen m3 (aardgas). Maatwerk speelt een belangrijke rol bij de inkoop van elektriciteit en aardgas. Van verduurzaming van het energieverbruik tot het zelf bepalen van de inkoopmomenten. Sinds eind 2012 kunnen leden onder Intrakoop-condities ook individueel zelf aardgas inkopen bij Eneco en elektriciteit bij Nuon. 11

12 Stuurgroep Energie Op 10 mei en 4 december 2012 komt de Stuurgroep Energie (een vertegenwoordiging van onze leden, Intrakoop en onze partner Hellemans Consultancy) bijeen. Belangrijkste onderwerpen zijn de inkoopstrategie, additionele dienstverlening en de inkoop van aardgas voor de periode De planning, het proces en de aanbestedingsstukken worden in de laatste vergadering beoordeeld en definitief vastgesteld. Verder bespreekt de Stuurgroep Energie de communicatie van de definitieve energieprijzen en de organisatie van regiobijeenkomsten aardgas in Voorbereiding commitmentronde aardgas 2013 De raamovereenkomsten met Essent en Nuon lopen op 31 december 2014 af. We starten de voorbereidingen voor de inkoop van aardgas voor de periode om de inkoop risico s zo veel mogelijk te spreiden en de gunstigste prijzen en condities voor onze leden te realiseren. De gesprekken met huidige en potentiele leveranciers zijn, na afstemming met de Stuurgroep Energie over Programma van eisen en de te volgen strategie, gestart. In de loop van 2013 kunnen Intrakoop-leden kiezen voor: hun commitment verlengen deelnemen in een nieuwe Europese aanbesteding deelnemen in een niet-europees aanbestedingstraject individuele begeleiding Energieprijzen 2013 In december ontvingen alle deelnemende leden de definitieve energieprijzen voor het leveringsjaar De elektriciteitsprijzen zijn vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van De leveringstarieven voor kleinverbruikers in de aardgasovereenkomsten voor 2013 liggen beduidend lager dan in het jaar daarvoor. De leveringskosten voor grootverbruikers (inclusief capaciteitskosten) zijn vrijwel gelijk gebleven. Optiejaar 2014 aardgas gelicht In september hebben wij onze leden geïnformeerd over het lichten van het optiejaar 2014 in de aardgasovereenkomst. Intrakoop koopt alleen nog maar via de vrije gashandelsmarkt TTF in, deze is niet gekoppeld aan de oliemarkt. Intrakoop is daardoor bij de inkoop van aardgas niet meer afhankelijk van de olieprijzen. Dit leidt tot meer transparantie en minder risico s. Daarnaast heeft Intrakoop met Essent en Nuon een Service Level Agreement (SLA) afgesloten waarin een malusregeling is opgenomen bij wanprestatie van de leveranciers. Noodvermogenpool Ziekenhuizen ontvangen vanaf februari 2012 een aantrekke lijke vergoeding voor hun noodvermogen, als zij dit beschikbaar stellen aan de NL Noodvermogenpool. Dit zorgt ervoor dat de noodstroomvoorziening van ziekenhuizen wordt ingezet wanneer landelijk netbeheerder TenneT hierom vraagt. Het levert een belangrijke bijdrage aan een stabiel elektriciteitsnet, zonder dat deelnemende instellingen enig risico lopen. Globaal levert ziekenhuizen dit ,- per Megawatt op. 12

13 Individuele dienstverlening De restitutie van energiebelasting levert een aantal instellingen enkele tonnen euro s aan besparing op. Adviezen over de mogelijkheden tot verduurzaming van energie leiden tot een stijging van groene stroom van 98 naar 135 miljoen KWh. Tientallen leden hebben hun contractcapaciteit bij de aardgasleverancier en de ontvangen meetdata met elkaar laten matchen. Een aanpassing van hun contractcapaciteit heeft geleid tot aanzienlijke besparingen. Verder heeft Intrakoop samen met de leveranciers leden ondersteund bij het op orde brengen van hun aansluitingenbestanden. Eten & Drinken Assortimentsscans In 2012 heeft Intrakoop ruim twintig assortimentsscans uitgevoerd. Deze assortimentsscan maakt op basis van afnameoverzichten van voedingsdistributeurs de besparingsmogelijkheden van leden inzichtelijk. Intrakoop adviseert over stroomlijning van hun assortiment. Door zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande Intrakoop-bypassovereenkomsten profiteren leden optimaal van de bonusafspraken die Intrakoop met leveranciers heeft gemaakt. Begeleiding minicompetities In 2012 hebben meerdere instellingen zich laten begeleiden door Intrakoop in een minicompetitie tussen Intrakooppartners Distrivers, Huuskes en Van Hoeckel. Intrakoop begeleidt leden met de best value deal naar dienstverlening die naadloos aansluit op de behoefte en processen van de zorginstelling. Zij besparen daarbij structureel 5-10%. Lekker Betrokken Intrakoop heeft zich in november 2012 verbonden aan het landelijke project Lekker Betrokken. Dit project heeft als doelstelling het structureel én concreet verduurzamen van de zorgsector op de gebieden product, proces en mens. Eten en drinken is cruciaal voor de kwaliteit van leven, waardoor het hoog op de agenda staat bij zowel de zorginstelling zelf als bij bewoners en gasten. Contractbeheergroep De contactbeheergroep komt in 2012 drie keer bijeen. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn: prijsontwikkelingen ledentevredenheid met inkoopoplossingen (distributeurs, bypassafspraken) Project Lekker Betrokken MVO / Biologisch / Streekproducten In het laatste kwartaal toetst Intrakoop met de contractbeheergroep de kaders en de visie van Intrakoop op de distributeursovereenkomsten. De input van de contractbeheergroep geldt als basis voor de tussentijdse evaluatiegesprekken met distributeurs Distrivers en Huuskes. Ook heeft Intrakoop met haar bestaande voedingspartners Distrivers, Huuskes en Van Hoeckel gesprekken gevoerd over de belangrijkste ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg 13

14 (waaronder het extramuraliseren van de ZZP s 1-4) en marktontwikkelingen (kleinschalig wonen en hybride inkopen - de mix tussen kopen en koken). Ook heeft de contractbeheergroep gesproken over het toevoegen van waarde aan de overeenkomst (onder andere het uitbreiden van het logistiek model met e-factureren, sleutelkorting en het verlengen van bestaande overeenkomsten). Facilitair Binnen Facilitair ligt de focus vooral op de productgroepen: Textiel Afvaldienstverlening Telecom Schoonmaak Vervallen overeenkomsten De overeenkomsten met Henri (soepen en sauzen) en Nestlé Professional (convenienceproducten) zijn in 2012 komen te vervallen. Themabijeenkomsten In 2012 hebben Intrakoop-leveranciers verschillende bijeenkomsten voor leden georganiseerd. Inspiratiedag Ja, natuurlijk Op 28 september heeft Oerlemans samen met Vion en Van Gansewinkel speciaal voor Intrakoop-leden een bijeenkomst op de Floriade in Venlo georganiseerd. De leveranciers presenteerden daar hun kijk op duurzaamheid. De bijna veertig aanwezigen keken terug op een geslaagde dag op een bijzondere locatie. Veiligvoedsel.nl Veiligvoedsel.nl organiseert op 19 en 26 juni bijeenkomsten over de aankomende verandering in de hygiënecode en de (nieuwe) wet- en regelgeving op het gebied van voedselveiligheid. Vooral het laatste is een punt van aandacht bij kleinschalig wonen. Bijna 200 leden van Intrakoop nemen gratis deel aan deze bijeenkomst. Daarnaast heeft Intrakoop onderzoek gedaan naar de verdere mogelijkheden op het gebied van HRM. Vooruitlopend op de nieuwe overeenkomsten voor personeel zijn de huidige overeenkomsten met Start People Medi Interim en Tempo Team verlengd tot 1 april De overeenkomsten met de Technische Unie, Philips en Osram worden vernieuwd. De grootste verandering is de toevoeging van een bonusstaffel aan de overeenkomst met Osram. Textiel: heronderhandeling en minicompetitie In het vierde kwartaal rondt Intrakoop raamovereenkomsten af met drie grote spelers op de textielmarkt: Synergy Health (voorheen LIPS), Rentex Floron en Springendal. Deze partijen zijn bereid tot intensieve samenwerking met Intrakoop en bieden transparantie en een gegarandeerd hoog serviceniveau aan Intrakoop-leden. Intrakoop-leden kunnen gebruik maken van een heronderhandeling, als zij met een van deze leveranciers een lopende overeenkomst hebben en deze willen verlengen. 14

15 Intrakoop zet haar positie in de markt in om voor haar leden zo gunstig mogelijke voorwaarden bij een individuele heronderhandeling te bedingen bij ten minste gelijkblijvend service level. Dit heeft geleid tot besparingen van rond de 10%. Daarbij toetst Intrakoop zowel de huidige als nieuwe tarieven op marktconformiteit. Daarnaast kunnen leden een minicompetitie tussen deze drie voorgeselecteerde leveranciers doorlopen met kosteloze begeleiding vanuit Intrakoop. Daarbij profiteren Intrakoopleden van de kennis van Intrakoop door de marktconformiteitstoets van aanbiedingen. Afvaldienstverlening De overeenkomst met van Gansewinkel is in 2012 vernieuwd en aangescherpt. De bemiddelde omzet verdrievoudigt in de periode Van Gansewinkel benoemt de zorg als speerpunt in haar activiteiten. De verlaagde tarieven leveren een besparing tot 20% op ten opzichte van oudere overeenkomsten. Telecom KPN Intrakoop begeleidt in korte tijd tientallen leden individueel bij hun telecomvraagstukken. We voeren marktconformiteitstoetsen uit en bieden technisch advies over bijvoorbeeld: vast-mobiel integratie toestelkeuze platformkeuze (ios, Apple, Android, BlackBerry) Dat levert niet alleen besparingen op tot wel 50% op hun telecomuitgaven, maar ook tot een enorme kennis van de telecommarkt. KPN is vaak een van de aanbieders. In 2012 gaan we met KPN praten over meer structurele samenwerking. Het leidt in 2013 tot een samenwerkingsovereenkomst. Leden krijgen van KPN gegarandeerd de beste deal in de zorg, inhoudelijk advies en een marktconformiteitstoets van Intrakoop. Multifunctionals In samenwerking met Konica Minolta en Ricoh worden Intrakoop-leden begeleid bij inkooptrajecten multifunctionals. We ondersteunen hen individueel bij het beoordelen van hun huidige contracten en het doorlopen van onderhandelingstrajecten met Konica Minolta of Ricoh. Deze trajecten leveren vaak 10-40% besparing op. Schoonmaak In 2012 hebben meerdere Intrakoop-leden zich laten begeleiden in individuele aanbestedingstrajecten. De kennis en ervaring die Intrakoop daarin heeft opgebouwd leidt in 2013 tot collectieve inkoopoplossingen op het gebied van schoonmaakdienstverlening. Marktverkenningen Verzekeringen Uit ledenonderzoek blijkt dat leden behoefte hebben aan een inkoopoplossing voor verzekeringen. Na een grondige marktverkenning heeft Intrakoop een overeenkomst afgesloten met Raetsheren van Orden, een gerenommeerde Registermakelaar in Assurantiën (RMiA). 15

16 Auteursrechten In hetzelfde ledenonderzoek toonden tientallen leden interesse in Intrakoop-dienstverlening op het gebied van auteursrechten (Buma-Stemra, Sena en Videma). Voor ons aanleiding om te gaan praten met Buma-Stemra. Dit heeft niet geleid tot een collectieve overeenkomst. Het voordeel dat Buma-Stemra aanbood woog niet op tegen de administratieve last en het incasseringsrisico voor Intrakoop. Met als gevolg dat er onvoldoende voordeel voor leden zou zijn. Vervallen overeenkomsten De overeenkomsten met Ambius (beplanting), REO Facility (schoonmaak), Swets Information Services (abonnementsdiensten) en Topbloemen.nl (bloemen) zijn in 2012 komen te vervallen. De koplopergroep ziekenhuizen bestaat eind 2012 uit zes leden: Wilhelmina Ziekenhuis Assen Stichting Diaconessenhuis Leiden Sint Anna Zorggroep in Geldrop Beatrix Ziekenhuis (Rivas Zorggroep) in Gorinchem Laurentius Ziekenhuis in Roermond Stichting Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg Met de koplopergroep als klankbord heeft Intrakoop voor haar leden in 2012 inkoopoplossingen ontwikkeld met St. Jude Medical (pacemakers) en Medtronic (pacemakers). Inmiddels maken bijna 30 ziekenhuizen gebruik van deze raamovereenkomsten. Daarnaast heeft Intrakoop in overleg met de koplopergroep de activiteitenkalender 2013 vastgesteld. Medisch, Verpleging & Verzorging Koplopergroep ziekenhuizen en andere samenwerkingsverbanden Bij het ontwikkelen van oplossingen voor medische inkoop werkt Intrakoop nauw samen met ziekenhuizen. Er is een speciale koplopergroep ziekenhuizen om samen de inkoopfunctie van ziekenhuizen te versterken en samen nieuwe medische inkoopoplossingen te bedenken. Op deelgebieden werkt Intrakoop samen met verschillende samenwerkingsverbanden in de cure sector. Pacemakers In januari kreeg Intrakoop van enkele ziekenhuizen het verzoek om een collectieve onderhandeling te starten voor pacemakers. Het mondde uiteindelijk uit in de grootste onderhandeling voor pacemakers in Nederland: stuks. Het resulteert in een nieuwe overeenkomst met Medtronic en St. Jude Medical, marktleiders in medische technologieën, tegen zeer scherpe condities. 16

17 Heronderhandeling Roche Sinds 1 april 2012 profiteren leden van gunstige staffels op bloedstollingsmeetapparatuur (Coaguchek) met leverancier Roche Diagnostics. De individuele onderhandeling met Roche leidt uiteindelijk tot een collectieve raamovereenkomst waar inmiddels vele tientallen leden gebruik van maken. Deze overeenkomst wordt in de loop van 2013 uitgebreid met andere productgroepen (urineanalyse). Hiervoor zijn in 2012 de vervolggesprekken met Roche voortgezet. Medicatie Door de individuele begeleidingstrajecten bij onze leden bouwt Intrakoop in korte tijd veel kennis en ervaring op over medicatie en medicatieveiligheid. In 2012 start Intrakoop gesprekken op met drie grote partijen op het gebied van medicatie. Dit leidt in 2013 tot een unieke collectieve aanpak voor medicatie en medicatieveiligheid in care-instellingen. Marktverkenningen De marktverkenningen van laboratoriummaterialen en orthopedische implantaten zijn eind 2012 afgerond. Beide trajecten worden in 2013 vervolgd met leveranciersgesprekken en contractontwikkeling. Intrakoop Online Intrakoop E-inkopen Ongeveer 100 leden maken gebruik van het elektronische inkoopplatform Intrakoop E-inkopen. Zij doen dit bij ruim verschillende leveranciers. Gemiddeld bestellen Intrakoop-leden 12% van hun inkoopuitgaven via het bestelsysteem. Intrakoop Services heeft ook in 2012 een aantal Intrakoopleden geholpen bij de implementatie en optimalisatie van E-inkopen in hun organisatie. Ook werkt een instelling aan de implementatie van een volledige purchase-to-pay-oplossing. Een andere organisatie breidt haar pakket uit met e-factuurverwerken. Intrakoop en TBlox hebben bij verschillende leden implemen tatie- en verbetertrajecten opgestart en succesvol afgerond. Het heeft in alle gevallen geleid tot een hogere tevredenheid en servicegraad. TBlox en Intrakoop zijn gestart met het project ecommunicatie, waarbij we de top 25 van Intrakoop-leveranciers ondersteunen om elektronisch factureren mogelijk te maken. Dit moet leiden tot efficiencyvoordelen voor leden. Gebruikersgroep De gebruikersgroep is tweemaal bijeen gekomen in Deelnemende leden hebben in een aantal workshops diverse verbeterpunten geformuleerd en geprioriteerd. 17

18 Themabijeenkomsten Begin juni lieten tientallen leden zich tijdens het congres Zorg in de cloud van T-Blox en Intrakoop informeren over de mogelijkheden van digitaal bestellen en digitale facturering. In oktober vond nog het congres Non profit in de cloud plaats, waar meer dan 40 zorginstellingen aan deelnamen. In oktober vond ook bij Intrakoop-lid Stichting Woonzorggroep Wilgaerden een regiobijeenkomst plaats met als thema digitaal bestellen en factuurverwerking. Aan de hand van het purchase-to-pay-model hebben we samen met een groep leden de business case voor Wilgaerden uitgewerkt. Leveranciersprestatiemeting (LPM) Via meldt een groeiend aantal leden zich aan voor deelname aan een LPM. Het aantal metingen in 2012 is met ruim 38% toegenomen ten opzichte van In totaal zijn in leverancierprestatiemetingen verricht. Inmiddels hebben meer dan honderd leden een LPM laten uitvoeren. De LPM levert waardevolle informatie op over de prestaties van leveranciers. Ook bij het behalen van een kwaliteitskeurmerk in de vorm van HKZ certificering, ISO 9001 certificering of NIAZ accreditatie kan de LPM gemakkelijk ondersteunen. Alle keurmerken verplichten zorginstellingen leveranciersbeoordelingen uit te voeren. De standaardrapportage is in 2012 uitgebreid met een individuele beoordeling van leveranciers en een landelijke benchmark. Inkoopcheck De Intrakoop Inkoopcheck biedt leden inzicht in de opbouw van de kostenverdeling in hun organisatie, ten opzichte van vergelijkbare instellingen. Ruim 40 organisaties hebben tot nu toe gebruik gemaakt van deze dienstverlening van Intrakoop. Intrakoop Services In 2012 heeft Intrakoop Services leden individueel begeleid bij 123 opdrachten. De consultants van Intrakoop Services worden het meest gevraagd voor het begeleiden van aanbestedingen en het uitvoeren van kwantitatieve en kwalitatieve inkoopscans. Daarnaast doen leden een beroep op onze consultants bij het ontwikkelen van de inkoopfunctie binnen hun organisatie en het uitvoeren van interim inkoopopdrachten. De consultants hebben specifieke kennis op onder andere de gebieden personeelsdiensten, eten & drinken en schoonmaakdienstverlening. 18

19 Interne organisatie Personeelsbestand Het aantal werknemers groeit in 2012 door naar 42 (Intrakoopcoöperatie: 31,18 fte, Intrakoop Services: 7,49 fte). Dit heeft onder andere te maken met een groeiende vraag van onze leden op medisch vlak. Zo groeit het aantal productmanagers medisch van 1 naar 2 in 2012, begin 2013 start een derde productmanager medisch. Ook de vraag naar individuele begeleiding stijgt waardoor het aantal consultants wordt uitgebreid. Om de interne processen te borgen en de dienstverlening aan onze leden te optimaliseren, brengt een medewerker kwaliteit alle processen in kaart en legt deze vast. Informatisering We creëren efficiënte en toegankelijke samenwerkingsprocessen voor alle bij Intrakoop betrokken partijen (met name leden, leveranciers en medewerkers). Navision is in gebruik genomen als financieel systeem en begin 2012 als contractmanagementsysteem. Uiteindelijk zal dit leiden tot een versnelde bonusverwerking waardoor Intrakoop de bonusuitkering met enkele maanden kan vervroegen. Gedurende het jaar wordt gewerkt aan een koppeling tussen Navision en een nieuwe portal. Dit project loopt door in

20 Samenvatting geconsolideerde jaarrekening 2012 Balans per 31 december (x 1.000) (na resultaatbestemming) Activa Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Passiva Groepsvermogen Voorzieningen Vlottende activa Vorderingen Kantoorbijdragen Bonussen voor leden Overige vorderingen en overlopende activa Debiteuren Kortlopende schulden Bonussen aan leden Belastingen en premies sociale verzekeringen Pensioenen 7 4 Handelscrediteuren Overige schulden en overlopende passiva Liquide middelen Totaal Totaal De grondslagen voor opstelling van de jaarrekening en de toelichtingen op de balans en winst- en verliesrekening zijn opgenomen in de jaarrekening

Samenvatting jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Samenvatting jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) (bedragen x 1.000) 2016 2015 2016 2015 ACTIVA PASSIVA Vaste activa Groepsvermogen 4.096 3.898 Immateriële vaste activa 240 102 Materiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar

Jaarverslag 2011. Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar Jaarverslag 2011 Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar Intrakoop Visie De zorg in Nederland dreigt onbetaalbaar te worden. Zorgorganisaties moeten meer dan ooit de beste waarde halen uit

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Intrakoop, voor kostenbesparing in de zorg

Jaarverslag 2010. Intrakoop, voor kostenbesparing in de zorg Jaarverslag 2010 Intrakoop, voor kostenbesparing in de zorg Intrakoop Visie De zorg in Nederland dreigt onbetaalbaar te worden. Zorgorganisaties moeten meer dan ooit de beste waarde halen uit hun partner-

Nadere informatie

Sterker in samenwerking

Sterker in samenwerking Intrakoop-strategie 2014 2016 Sterker in samenwerking Intrakoop helpt zorginstellingen al meer dan vijftig jaar de meeste waarde uit het leveranciersaanbod te realiseren, door kennis, ervaring en inkoopvolume

Nadere informatie

Online besparen voor betere zorg

Online besparen voor betere zorg Online besparen voor betere zorg Intrakoop online: online besparen voor betere zorg Intrakoop E-inkopen Een unieke manier van elektronisch inkopen: makkelijk, goedkoop en efficiënt. Met Intrakoop E-inkopen

Nadere informatie

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar. Intrakoop, voor kostenbesparing in de zorg

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar. Intrakoop, voor kostenbesparing in de zorg Samen maken we goede zorg beter betaalbaar Intrakoop, voor kostenbesparing in de zorg We hebben voor de zorg nog een wereld te winnen Bij uw zorgorganisatie telt elke euro, meer dan ooit. Er is u dan ook

Nadere informatie

De voordelen van het collectief

De voordelen van het collectief De voordelen van het collectief Energie inkopen is topsport! Intrakoop en Hellemans Consultancy, doen mee aan deze topsport. Door deze samenwerking profiteert u van een optimale energieprijs met zo min

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2014 Dieren Ambulance Helmond

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2014 Dieren Ambulance Helmond Financieel Jaarverslag Dieren Ambulance Helmond e.o. 2014 INHOUDSOPGAVE VAN DIT RAPPORT Pagina III. JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2014 1-2 2. Winst- en verliesrekening over 2014 3 3. Toelichtingen

Nadere informatie

Aanbestedingsteams 2008. Raad van toezicht 2008. In 2008 bestond de raad van toezicht uit de volgende personen:

Aanbestedingsteams 2008. Raad van toezicht 2008. In 2008 bestond de raad van toezicht uit de volgende personen: JaarveRslag2008 dé inkoopcoöperatie van de zorg Raad van toezicht 2008 In 2008 bestond de raad van toezicht uit de volgende personen: De heer drs. M. de Bruine MBA (voorzitter), Voorzitter raad van bestuur

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2013 Dieren Ambulance Helmond

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2013 Dieren Ambulance Helmond Financieel Jaarverslag Dieren Ambulance Helmond e.o. 2013 INHOUDSOPGAVE VAN DIT RAPPORT Pagina III. JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2013 1-2 2. Winst- en verliesrekening over 2013 3 3. Toelichtingen

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with Alphega apotheek Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement In partnership with De kracht van een internationaal netwerk voor vernieuwende zorg Alphega apotheek is het internationale leidende netwerk

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Coöperatie Deltaplan Dementie U.A.

Jaarrekening 2016 Coöperatie Deltaplan Dementie U.A. Jaarrekening 2016 Coöperatie Deltaplan Dementie U.A. 24 maart 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 2. Balans per 31 december 2016 3. Staat van baten en lasten 2016 4. Grondslagen 5. Toelichting op de balans

Nadere informatie

dé inkoopcoöperatie van de zorg

dé inkoopcoöperatie van de zorg JaarveRslag2009 dé inkoopcoöperatie van de zorg Intrakoop Regterweistraat 11a 4181 CE Waardenburg t (0418) 65 70 70 f (0418) 65 70 80 e ledenservice@intrakoop.nl i www.intrakoop.nl Raad van toezicht 2009

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2015 Toelichting op de resultatenrekening 2015 Inkomsten De activiteiten van Stichting IPSO worden voornamelijk op

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015 Resultaten onderzoek Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen April 2015 Tijdens de Contract Management Dag op 12 maart 2015 vond er een live onderzoek plaats naar aspecten van contract management. Tijdens

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Pagina

Inhoudsopgave Pagina Pagina Inhoudsopgave Pagina Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Toelichting op de jaarrekening 3 2 Jaarrekening 4 2.1 Balans per 31 december 2012 5 2.2 Winst- en verliesrekening over 2012 7 2.3 Toelichting op de balans 8

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Balans en W+V Coöperatie dea (met Boon accountants besproken)

Balans en W+V Coöperatie dea (met Boon accountants besproken) 20150401 Balans, V+W 2014.xlsx / Balans, V+W (Boon) 1 / 5 Balans en W+V Coöperatie (met Boon accountants besproken) 2014 2014 Deze jaarrekeningen 2014 komen overeen met de jaarrekeningen die Boon Accountants

Nadere informatie

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vergadering : AV 17-04-2015 Agendapunt : 4 Aan : Algemene Vergadering Kenmerk : AV 15041704 Datum : 7 april 2015 Bijlage : ONDERWERP : Jaarrekening 2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

Sien gevestigd te Gorinchem. Verkorte Jaarrekening 2014

Sien gevestigd te Gorinchem. Verkorte Jaarrekening 2014 Sien gevestigd te Gorinchem Verkorte Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar HEAD Congres 9-10 juni 2016

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar HEAD Congres 9-10 juni 2016 Frank Kaptein Directeur/Bestuurder Intrakoop Samen maken we goede zorg beter betaalbaar HEAD Congres 9-10 juni 2016 1 Het DNA van Intrakoop Why: Samenwerking leidt tot nog waardevollere zorg & welzijn

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 Amos Powered by Yuki Pagina 1 van 10 Afgedrukt:

JAARVERSLAG 2016 Amos Powered by Yuki Pagina 1 van 10 Afgedrukt: JAARVERSLAG Pagina 1 van 10 BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en inrichting Financiële vaste activa Vorderingen op deelnemingen Langlopende effecten

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016

BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016 BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016 Rottestroom 39 2721 CX Zoetermeer KvK 61246107 INHOUD Blad Balans 1 Winst- en verliesrekening 2 Toelichtingen

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Stichting Gezonde Gronden - Jaarrekening 2012. 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA

Stichting Gezonde Gronden - Jaarrekening 2012. 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA 1.1 Balans per 31 december 2012 (Na resultaatbestemming) 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur (1) 6.944 3.708 Vervoersmiddelen (2) 870 1.160 7.814 4.868

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop

JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop De inkoopcoöperatie van de zorg Datum : september 2011 Versie : 0.1 Auteurs : Intrakoop i.s.m. Marlyse-Research Inhoud 1. Resultatenrekening... 2 1.1 Personeelskosten

Nadere informatie

Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2016

Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2016 Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2016 Algemene Tennis Club Dronten RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. Opdracht 1. 2. Algemeen 1. JAARREKENING 2016 Balans per 31

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN te HILVERSUM Stichting Leergeld Hilversum Wijdemeren Jaarrekening 2015 23 februari 2016 Pagina 2 van 15 INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen...

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning. Jaarrekening 2016

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning. Jaarrekening 2016 Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 in Activa 31 december 2016 31 december 2015 Vaste Activa Inventaris 3.808 - Vlottende

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie juni 2015 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg Verstegen, accountants

Nadere informatie

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten Kansrijke Samenwerking Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten November 2012 Even voorstellen: Harrie van den Bergh Manager Facility Services, GGZ Oost Brabant Facility Services: Inkoop & Magazijn, Techniek

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Contact Secretariaat Bogaardplein 15 Postbus 5305 2280 HH Rijswijk 070-3261816 vzhg@rijswijk.nl www.vzhg.nl AAN: Algemene vergadering Bijgaand ontvangt

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 GRO

INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 GRO RAPPORT Inzake de jaarrekening 2016 Vereniging van Griffiers Den Haag INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Het bestuur van Nederlandse Orthopaedische Vereniging Bruistensingel 128 5232 AC S-HERTOGENBOSCH. Financieel verslag 2011

Het bestuur van Nederlandse Orthopaedische Vereniging Bruistensingel 128 5232 AC S-HERTOGENBOSCH. Financieel verslag 2011 Het bestuur van Nederlandse Orthopaedische Vereniging Bruistensingel 128 5232 AC S-HERTOGENBOSCH Financieel verslag 2011 CONCEPT 3 D.D. 9 mei 2012 JAARREKENING VERSLAG AAN HET BESTUUR Crispijnhof 1, 5101

Nadere informatie

Energie inkopen in de zorg: keuzes maken

Energie inkopen in de zorg: keuzes maken Energie inkopen in de zorg: keuzes maken Het inkopen van energie is complex. Sinds de liberalisering van de energiemarkt is niets doen eigenlijk geen optie; afnemers moeten zelf actief zijn op de energiemarkt

Nadere informatie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum Jaarrekening 2011 publieksversie Inhoudsopgave Verslag Raad van Toezicht 3 Bestuursverslag 4 Beleidsverantwoording 5 Balans per 31 december 2011 12 Staat van baten

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters JAARVERSLAG 2015 Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters Secretariaat: Postbus 308 2800 AH Gouda INHOUDSOPGAVE blz A Bestuursverslag 3 B Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Nummer KvK: 41035845 Datum: 13 augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring 4 Financiële positie 5 Bespreking van de resultaten 6 Jaarstukken

Nadere informatie

IPMA Nederland. DEFINITIEF Jaarrekening 2016

IPMA Nederland. DEFINITIEF Jaarrekening 2016 IPMA Nederland DEFINITIEF, 25 februari 2017 IPMA-NL-1 Inhoud Blad Financieel verslag Jaarstukken 2016 Jaarrekening Balans per 31 december 2016 3 Winst- en verliesrekening over 2016 4 Toelichting 5 Overige

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK

Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 23 oktober 2015 Stichting KamaK Esrein 15 7553

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stichting VEVAM Fonds, Jaarverslag 2013 2

Inhoudsopgave. Stichting VEVAM Fonds, Jaarverslag 2013 2 Stichting VEVAM Fonds SVF Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)... 3 Staat van baten en lasten over 2013... 4 Algemene toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk Sint Anthonis

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk Sint Anthonis Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk Boekjaar 2015 Inhoudsopgave I Jaarrekening - Balans per 31 december 2015 2 - Exploitatieoverzicht boekjaar 2015 3 Toelichtingen etc.: 1.

Nadere informatie

Financiele verantwoording 2012 van. Stichting Passiespelen Tegelen. Tegelen 14 februari 2013. Pagina - 1 -

Financiele verantwoording 2012 van. Stichting Passiespelen Tegelen. Tegelen 14 februari 2013. Pagina - 1 - Financiele verantwoording 2012 van Stichting Passiespelen Tegelen Tegelen 14 februari 2013 Pagina - 1 - INHOUDSOPGAVE Financiele Verantwoording Balans per 31 december 2012 3 Exploitatierekening over de

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 1. Balans per 31 december 2015 2. Winst- en verliesrekening over 2015 3. Specificatie exploitatiekosten 2015 4. Toelichting jaarrekening 2015 5. Notulen vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Vlaardingen Financieel jaarverslag 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2013 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2. Voorwoord 3. Balans Activa 4. Balans Passiva 5. Toelichting op de balans 6. Investeringen en afschrijvingen 7. Exploitatierekening baten 8. Exploitatierekening lasten 9. Begroting

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat 1 1094 RS AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 RAPPORT Inzake jaarverslag 2016 30-05-2017-1 De Nederlandse Vegetariërsbond AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 INHOUD Paginanummer

Nadere informatie

Stichting Moskee El Islam. gevestigd te Den Haag. Jaarrekening 2014

Stichting Moskee El Islam. gevestigd te Den Haag. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Nummer Kamer van Koophandel: 41153174 Datum: 27 september 2016 Aantal exemplaren: 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2015

Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2015 Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2015 Algemene Tennis Club Dronten RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. Opdracht 1. 2. Algemeen 1. JAARREKENING 2015 Balans per 31

Nadere informatie

School s cool Nederland

School s cool Nederland J A A R R E K E N I N G 2014 UITGEBRACHT AAN : Aan het Bestuur van SCHOOL S COOL Nederland Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam Amstelveen, 24 april 2015 WW/scn/1b Geacht Bestuur, Hiermee brengen wij

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Werkgeversvereniging Waterbedrijven WWb

Jaarrekening 2012. Werkgeversvereniging Waterbedrijven WWb Jaarrekening 2012 Werkgeversvereniging Waterbedrijven WWb Arnhem, 2 mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2012 na resultaatbestemming 2. Rekening van baten en lasten over het jaar 2012 3.

Nadere informatie

IPMA Nederland. DEFINITIEVE Jaarrekening 2015

IPMA Nederland. DEFINITIEVE Jaarrekening 2015 IPMA Nederland DEFINITIEVE Jaarrekening 2015, 27 januari 2016 IPMA-NL-1 Inhoud Blad Financieel verslag Jaarstukken 2015 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening over 2015 4

Nadere informatie

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM JAARREKENING

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM JAARREKENING JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (voor voorgestelde resultaatbestemming) 31-12-16 31-12-15 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris (1) 1.407 3.857 VLOTTENDE ACTIVA (loopptijd korter

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Excelsior 4All

Jaarrekening Stichting Excelsior 4All Jaarrekening 2016 Stichting Excelsior 4All JAARREKENING BOEKJAAR: 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 STICHTING EXCELSIOR 4ALL Rotterdam INHOUDSOPGAVE JAARREKENING A - Waarderingsgrondslagen B -

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA. Jaarrekening

Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA. Jaarrekening Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA Jaarrekening 2015 inhoud Samenstellingsverklaring Bedrijfsgegevens en grondslagen Balans Winst- en verliesrekening Samenstellingsverklaring: Rotterdam,2 november

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Optimale zorg tegen lagere kosten. Het ziekenhuis van de toekomst

Optimale zorg tegen lagere kosten. Het ziekenhuis van de toekomst Optimale zorg tegen lagere kosten Het ziekenhuis van de toekomst 1 KIVI NIRIA Jaarcongres Onze visie en waarden Onze visie: Pioniersrol Siemens Energiezuinigheid Onze waarden: Innovatief Innovatief denken

Nadere informatie

JaarveRslag2007. Coöperatieve inkoopvereniging voor gezondheids- en seniorenzorg u.a.

JaarveRslag2007. Coöperatieve inkoopvereniging voor gezondheids- en seniorenzorg u.a. JaarveRslag2007 Coöperatieve inkoopvereniging voor gezondheids- en seniorenzorg u.a. Intrakoop Missie Intrakoop wil voor zorgaanbieders het platform voor inkoop- en logistieke oplossingen zijn, waardoor

Nadere informatie

Aan het bestuur van de Coöperatieve Bosgroep Zuid-Nederland U.A. Huisvenseweg 14 5591 VD Heeze CONCEPT FINANCIEEL VERSLAG 2014

Aan het bestuur van de Coöperatieve Bosgroep Zuid-Nederland U.A. Huisvenseweg 14 5591 VD Heeze CONCEPT FINANCIEEL VERSLAG 2014 Aan het bestuur van de Coöperatieve Bosgroep Zuid-Nederland U.A. Huisvenseweg 14 5591 VD Heeze CONCEPT FINANCIEEL VERSLAG 2014 INHOUDS OPGAVE: Coöperatieve Bosgroep Zuid Nederland U.A. Referentienummer:

Nadere informatie

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Stichting 070Watt Pletterijkade 15 2515 SG Den Haag KvK-nummer: 60690461 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Inhoud ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Financiële positie JAARSTUKKEN

Nadere informatie

Inkoop met een menselijke aanpak en een zakelijk resultaat PROFIT PURCHASE

Inkoop met een menselijke aanpak en een zakelijk resultaat PROFIT PURCHASE Inkoop met een menselijke aanpak en een zakelijk resultaat PROFIT PURCHASE ONZE VISIE OP INKOOP Dat inkoop belangrijk is staat doorgaans niet ter discussie. De manier waarop inkoop wordt georganiseerd

Nadere informatie

Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2014

Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2014 Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2014 Algemene Tennis Club Dronten RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. Opdracht 1. 2. Algemeen 1. JAARREKENING 2014 Balans per 31

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING TECHNIEKPROMOTIE

JAARREKENING 2016 STICHTING TECHNIEKPROMOTIE JAARREKENING 2016 STICHTING TECHNIEKPROMOTIE In 2016 zijn we vooral gaan voortborduren op de koers die was ingezet: het financieel gezond maken van de stichting, professionalisering van het team en een

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

gebouwen en -terreinen

gebouwen en -terreinen Toelichting op de balans ACTIVA Vaste activa 1. Materiële vaste activa Bedrijfs- Inventaris gebouwen en -terreinen Vervoermiddelen Totaal Stand beginbalans Aanschafwaarde 1.956.127 85.501 50.066 2.091.694

Nadere informatie

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa 2014 Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 Vlottende

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK JAARREKENING 2014 EN BEGROTING 2015 INHOUDSOPGAVE Balans 3 Exploitatierekening 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op de exploitatierekening 7 Begroting

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Dôme Exploitatie

Jaarrekening Stichting Dôme Exploitatie Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2015 5 Toelichting

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 5 Staten van baten & lasten over 2012 6 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening

Nadere informatie

Een shared service center: werkt het echt?

Een shared service center: werkt het echt? Een shared service center: werkt het echt? Hans de Laat Inkoopadviseur bij Coöperatie A59 Een poging Samenwerkingsverband Regionale Inkoop Samenwerking Oost Brabant (RINOB) Deelnemers: 4 algemene ziekenhuizen

Nadere informatie

Transparency International Nederland Statutair gevestigd te Amsterdam

Transparency International Nederland Statutair gevestigd te Amsterdam Transparency International Nederland Statutair gevestigd te Amsterdam Jaarrekening 2014 Goedgekeurd tijdens de ALV van 28 januari 2015 Inhoudsopgave Rapport Bladnummer I Algemeen 2 II Resultaat 2014 2

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015

Balans per 31 december 2015 Balans per 31 december 2015 (voor verwerken resultaatbestemming) Actief Vaste activa Materiële vaste activa 1] 3.857 5.149 3.857 5.149 Vlottende activa Voorraden 2] 0 11.881 Vorderingen 3] 244 1.096 Overlopende

Nadere informatie

Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012

Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat 71 1054 NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 Inhoudsopgave Samenstellingsverklaring 3 Resultaatvergelijking 4 Balans 5 Staat van baten en lasten 6 Toelichting

Nadere informatie

C.A.S. het Noorden. gevestigd te. Jaarrekening 2015

C.A.S. het Noorden. gevestigd te. Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2015 Datum: 19 februari 2017 Opgesteld door: Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten 2015 5

Nadere informatie