Noordoost Fryslân. Ondernemend. Lekker strunen in Odette Kids Store. editie Tytsjerksteradiel NR 3, OKTOBER 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Noordoost Fryslân. Ondernemend. Lekker strunen in Odette Kids Store. editie Tytsjerksteradiel NR 3, OKTOBER 2012"

Transcriptie

1 Ondernemend Noordoost Fryslân editie Tytsjerksteradiel NR 3, OKTOBER 2012 Lekker strunen in Odette Kids Store n Waterfront Burgum biedt kansen en mogelijkheden n Versterken economische ontwikkeling n Koos Scherjon, makelaar in crisistijd n Jan Damstra zegt: pelletkachel is dé trend

2 Ondernemersvragen? Bent u een startende of gevestigde ondernemer in onze gemeente en heeft u ondernemersvragen? Neem dan contact op met de afdeling Economische Zaken van de gemeente Tytsjerksteradiel. Onze adviseurs kunnen antwoord geven op vragen over bijvoorbeeld kavels, bedrijfslocaties of duurzaam ondernemen. Gemeente Tytsjerksteradiel Raadhuisweg 7, Burgum Postbus 3, 9250 AA Burgum Internet Telefoon

3 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân TYTSJERKSTERADIEL 3 Geachte ondernemers, De zomer ligt weer achter ons. Een zomerperiode met mooie, maar ook minder mooie dagen. Dat laatste geldt helaas ook voor onze economie. Voor veel ondernemers blijft het lastig hun orderportefeuille goed gevuld te krijgen. Prijzen staan onder druk, terwijl grondstoffen duurder worden. Een situatie die helaas ook gevolgen heeft voor de werkgelegenheid. Al met al een zorgelijke situatie. Aan de andere kant zijn er ook ondernemers die weer nieuwe kansen zien. Kansen door meer samen te werken, te innoveren, zich aan te passen aan de omstandigheden of juist door in te spelen op duurzame trends. In deze editie Tytsjerksteradiel van Ondernemend Noordoost Fryslân komen weer verschillende ondernemers uit de gemeente aan het woord. Daarnaast is er natuurlijk ook nieuws uit het gemeentehuis en de regio Noordoost Fryslân. Wethouder Geerling Schipper vertelt over het Waterfront Burgum. Ook kunt u meer lezen over onze aanpak van de werkgeversdienstverlening. Ten slotte wil ik u attenderen op het interview met Trea Tamminga, onze programmacoördinator van Netwerk Noordoost en onze regiomarketingcampagne. Kortom, ook deze keer weer een Ondernemend Noordoost Fryslân boordevol informatie en wetenswaardigheden. Eric ter Keurs, burgemeester Tytsjerksteradiel inhoud Gemeente 4 Waterfront Burgum biedt kansen en mogelijkheden 7 Economische zaken 8 Versterken economische ontwikkeling 9 Zakelijke dienstverleners 11 Kort nieuws / Fairtrade ontwikkelingen 13 Koos Scherjon, makelaar in crisistijd: Soms moet je nee durven zeggen 17 Het is vooral lekker strunen in Odette Kids Store 21 Jan Damstra zegt: pelletkachel is dé trend 22 Kort nieuws Het Noordoost Fryslân katern NO 1 Kort regio nieuws NO 2 Team Netwerk Noordoost bundelt de krachten: Samen werken aan een sterke regio NO 5 Spannende tijd voor landbouwers in de Noardlike Fryske Wâlden NO 7 Regiomarketing: Nieuwe portal over wonen, werken en recreëren in Noordoost Fryslân NO 13 Jongeren werken aan de toekomst van Noordoost Fryslân NO 15 Kort regio nieuws Colofon Uitgeverij OF BV / NOVEMA BV i.s.m. Gemeente Tytsjerksteradiel Bladmanagement OF/NOVEMA BV Ed Klijnman Contactpersonen gemeente Tytsjerksteradiel Jan Sijtsma, Esther Osinga, T twitter.com/tdiel Advertentie-exploitatie Administratie Novema BV Tussendiepen AA Drachten T Contactpersoon: Gerrit Landman Redactie Menno Bakker (hoofdredacteur) Ingrid van Damme, Max van den Broek, Peter de Wit Fotografie Ed Klijnman Vormgeving Sprog strategie + communicatie Sneek Druk Drukkerij van der Eems Copyright De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Uit deze uitgave mag na toestemming van de uitgever met bronvermelding geciteerd worden.

4 4 ONDERNEMEND NOORDOOST FRySlâN tytsjerksteradiel WATERFRonT BURGUM BiEDT KAnSEn En MoGELiJKhEDEn Tytsjerksteradiel klear foar de takomst nu er eindelijk groen licht is voor de aanleg van de Centrale As, kan er ook begonnen worden met de realisatie van het Waterfront Burgum, de visie die is ontwikkeld voor de zuidwestrand van het dorp. Door aan te haken bij werkzaamheden van de nieuwe verbindingsweg, ontstaan er volop kansen en mogelijkheden voor Burgum. Kansen om de combinatie van groen en water optimaal te benutten en hiermee nieuwe recreatiemogelijkheden creëren. De eerste plannen voor de ontwikkeling van de zuidwestkant van Burgum, daar waar het dorp grenst aan het Prinses Margrietkanaal, werden 12 jaar geleden al gemaakt. Plannen die uiteindelijk hebben geleid tot het Waterfront Burgum, een totaalvisie op het gebied. In realistyske fisy dêr t de takomst fan dit diel fan Burgum sketst is en dy t ta stân kaam is yn oparbeidzjen mei in wurkgroep ut it doarp, stelt wethouder Geerling Schippers. Hij heeft zowel ruimtelijke ordening als toerisme, recreatie en financiën in zijn portefeuille. Planning De eerste schop zal volgens de planning begin volgend jaar de grond in gaan. De afronding van het project staat in 2016 gepland. Schippers: We hawwe dan in gebiet dêr t folop romte is foar rekreaasje, toerisme, ekology en sport. Een gebied ook dat naadloos aansluit op de bestaande bebouwing van Burgum, door middel van een groene fietsverbinding onder de nieuwe brug door en over het aquaduct heen. Centrale As Het gebied gaat door de aanleg van de Centrale As de komende jaren sowieso al flink op de schop. Zo wordt de loop van het PM kanaal bij Burgum deels verlegd, waardoor er grotere en zwaardere schepen doorheen kunnen varen. Er komt een nieuwe toegangsbrug naar Burgum en er wordt een nieuw aquaduct aangelegd in combinatie met een paluduct, een moeraszone voor de natuur. Door de verlegging van het kanaal ontstaat er een schiereiland dat een natuurlijke afscheiding vormt tussen het kanaal en de Wide Ie, die daardoor een meer recreatieve functie krijgt Tytsjerksteradiel haakt met het Waterfront aan bij die werkzaamheden. Het is zowel praktisch als efficiënt om dat te doen, want het voorkomt dubbel werk, stelt de wethouder. De mogelijkheden om het te doen zijn er nu en dan moet je ze ook pakken, is zijn stellige overtuiging. Dit jout moaie kânsen foar Burgum om har sintrumfunskje wier te meitsjen en fuort te sterkjen. In het gebied wordt onder andere een evenemententerrein, park en een buitenhaven aangelegd. Schippers benadrukt het economische perspectief dat hierdoor ontstaat, want ondernemers krijgen hier de ruimte om bijvoorbeeld outdooractiviteiten en een paviljoen op te zetten. De krêft fan it project is it oparbeidzjen tusken de gemeente en undernimmers. Voormalige zuivelfabriek De voormalige zuivelfabriek in het gebied krijgt eveneens een tweede leven. Het complex leent zich uitstekend om ingericht te worden als slecht weeraccommodatie met bijvoorbeeld een klimwand. Waterfront Burgum moet uiteindelijk de ideale plek worden waar sport, recreatie en natuur samenkomen en waar het zowel met goed als slecht weer uitstekend toeven is voor zowel de eigen inwoners als voor toeristen.

5 ONDERNEMEND NOORDOOST FRySlâN tytsjerksteradiel 5 Schippers verwijst met enige trots naar het eerste grote evenement in het gebied dat nu al op de planning staat. De earste Fryske Olympiade kin dêr hâlden wurde yn de simmer fan De Fryske Olympiade is een tweedaags evenement waarbij de beste kaatsers, fierljeppers en skûtsjesbemanningen het tegen elkaar zullen opnemen. Met het Waterfront Burgum laat Tytsjerksteradiel volgens de wethouder zien klaar te zijn voor de toekomst en dat zij daar ondanks de economische crisis ook in durft te investeren. In takomst dy t wy mei betrouwen temjitte sjogge. In takomst om grutsk op te wêzen. Profiel GEERLinG SChiPPERS Wethouder in de gemeente Tytsjerksteradiel. GEBoREn 30 september 1956 in Chatham, Ontario in Canada. BURGERLiJKE STAAT Gehuwd, 3 kinderen. LooPBAAn Na jarenlang werkzaam te zijn geweest in de financiële sector is hij in 2010 namens de FNP wethouder geworden in Tytsjerksteradiel. DE AAnTREKKELiJKE KAnT VAn het WEThoUDERSChAP De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het beleid en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de gemeente. Waterfront Burgum is wat Schippers betreft daar het ultieme voorbeeld van, want in dat project komen alle elementen van zijn portefeuilles financiën, ruimtelijke ordening en toerisme en recreatie bij elkaar.

6 BOUWBEDRIJF VLIEGER Ypeysingel HJ Rijperkerk Tel. (0511) Mob FROM STANDARD TO ART FROM STANDARD TO ART MAATWERK IN SERIEBOUW MAATWERK IN SERIEBOUW DAMEN SHIPYARDS BERGUM DAMEN SHIPYARDS BERGUM Nieuwbouw Verbouw/aanbouw Restauratie Boerfinne DG Aldtsjerk Nieuwbouw Onderhoud Verbouw/aanbouw Bouwbegeleiding Restauratie Renovatie Nieuwbouw Verbouw/aanbouw Restauratie Onderhoud Bouwbegeleiding Boerfinne 12 T Renovatie DG Aldtsjerk E Boerfinne 12 T DG Aldtsjerk E Ond Bou Ren Nieuwbouw Onderhoud Verbouw/aanbouw Bouwbegeleiding Restauratie Nieuwbouw Renovatie Onderhoud Verbouw/aanbouw Bouwbegeleiding Restauratie Renovatie Boerfinne 12 T E T E DG Aldtsjerk Boerfinne 12 T DG Aldtsjerk E

7 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân TYTSJERKSTERADIEL 7 Economische Zaken n Energie(K) Loket beste praktijkvoorbeeld van Nederland Het Energie(K) Loket in Tytsjerksteradiel is uitgeroepen tot beste praktijkvoorbeeld van Nederland als het gaat om energiebesparing. Dat beslisten Agentschap NL, Milieu Centraal en Meer met Minder na het beoordelen van ruim 15 ingezonden projecten. Tytsjerksteradiel is hiermee winnaar van de Bespaarlokaal-actie. Juryrapport De jury verkoos het project allereerst tot winnaar omdat het aantoont hoe belangrijk goede samenwerking tussen bedrijfsleven, gemeente en bewoners is. Daarnaast is het project van alle inzendingen het meest opschaalbaar. Het concept achter het project is in vrijwel iedere Nederlandse gemeente te gebruiken. Tevens zijn de resultaten in termen van energiebesparing uitmuntend. In een half jaar tijd zijn ruim 200 woningen geïsoleerd en / of voorzien van energiebesparende installaties. Ook het betrekken van de lokale scholen, het openstellen van een voorbeeldwoning als Energie(k) Loket en het uitdragen van behaalde successen maakt dit project tot een voorbeeld van een geslaagde campagne gericht op energiebesparing in woningen. Opsteker Doeke Fokkema, wethouder en initiatiefnemer van het project Energie(k) Loket Tytsjerksteradiel zegt naar aanleiding van de uitslag: "We zijn ontzettend blij en trots om winnaar te zijn van de Bespaarlokaal-actie: een prachtige opsteker voor onze privaat-publieke samenwerking met het bedrijfsleven op het terrein van duurzaamheid en volkshuisvesting. Het project helpt woningeigenaren aan lagere woonlasten, geeft het bedrijfsleven de noodzakelijke impulsen en draagt bij aan CO2-reductie. Het is fijn dat op deze wijze bekroond te zien en het succesvolle concept met andere gemeenten te delen. Meer weten over het Energie(k) Loket? Kijk dan op Jan Sijtsma n Crowdfunding! Door aangescherpte eisen is het voor (startende) ondernemers lastiger om krediet te krijgen van de bank. Logisch dus, dat er alternatieve financieringsvormen ontstaan. Denk maar aan de sterke opkomst van informal investors. Maar ook financieringsvormen als krediet unies en crowd funding zijn in opkomst. Juist omdat startende ondernemers en jonge bedrijven met creatieve concepten voor de regionale werkgelegenheid belangrijk zijn, wil ik uw aandacht eens vragen voor crowdfunding. Bij crowdfunding wordt een investeringsproject op een eigen, veelal creatieve wijze via een digitaal platform aan de crowd (massa) gepresenteerd. Er wordt duidelijk gemaakt wat de inschrijvingsperiode is en welk bedrag nodig is voor een sucsesvolle funding. Geïnteresseerden kunnen al met een (klein) bedrag inschrijven en zo investeren in het product of het concept. In ruil daarvoor ontvangen zij een bepaald rendement in de vorm van een aandelenpercentage of rente. Voor een succesvolle funding is het cruciaal dat de ondernemer de aandacht weet te vestigen bij de crowd. Een stevig sociaal netwerk is dan ook zeker een voordeel. De populariteit van een oproep is al een eerste indicatie of mensen het initiatief op waarde schatten. En nog belangrijker, zij zijn daarmee uw ambassadeurs. Crowdfunding levert zo meer op dan kapitaal alleen. In Amerika is crowdfunding niet meer weg te denken, maar in Nederland staat het nog in de kinderschoenen. Desondanks groeit crowdfunding ook in Nederland stevig door. In 2011 werd 2,5 miljoen euro opgehaald en over de eerste 6 maanden van dit jaar is al 3 miljoen euro gecrowdfund. De verwachting is dat deze groei zal doorzetten. Er zijn diverse crowdfundingplatforms waar u gebruik van kunt maken. Ieder platform heeft eigen kenmerken of is gericht op een eigen marktsegment. Voorbeelden in Nederland zijn: en Ook de website geeft veel informatie. Wie weet biedt crowdfunding voor u de mogelijkheid om tóch die gewenste investering te doen.

8 8 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân TYTSJERKSTERADIEL De werkgeversvraag centraal Aanpak werkgeverdienstverlening Werk & Inkomen Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een duidelijke opdracht aan de gemeenten en UWV Werkbedrijf gegeven voor de toekomst: werk samen voor werkgevers. Zorg dat werkgevers willen meewerken aan 'werken naar vermogen. Niet alleen vanuit maatschappelijke betrokkenheid, maar ook omdat het nodig is door de tekorten die gaan ontstaan op de arbeidsmarkt. Door de val van het kabinet zijn een aantal wetten controversieel verklaard, zo ook de Wet Werken naar Vermogen (WWNV). Wat er ook besloten wordt in de toekomst, het is goed om de uitgangspunten van de wet als leidend te beschouwen. Eén van de uitgangspunten van de WWNV is de werkgeversaanpak. De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland hebben daarover hun wensen uitgesproken, tijdens consultaties in Den Haag. Ondernemers zijn een cruciale schakel in het laten slagen van de participatie van werkzoekenden vanuit de bijstand. Mensen die kúnnen werken, moet je ook daadwerkelijk laten werken. Een prima uitgangspunt, maar enige realiteit is echter wel gewenst, zeggen werkgeversorganisaties. Het moet ook voor ondernemers lonen vanuit zowel sociale als economische doelstellingen om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. De werkgeversorganisaties zijn voor een aanpak die aansluit bij de huidige arbeidsmarkt. Zo zouden zij graag een landelijk digitaal werkzoekendenbestand zien, waarin ondernemers en re-integratiebureaus zelf kunnen zoeken naar kandidaten. Daarnaast geven zij aan dat ondernemers moeten weten op welke ondersteuning vanuit de gemeente zij kunnen rekenen als zij iemand uit de WWNV in dienst nemen. Regionale Werkgeversdienstverlening Fryslân Als het gaat om de benadering van werkgevers ligt arbeidsmarktregio Friesland ver voor op andere arbeidsmarktregio s. Alle 27 gemeenten, het Werkgeverservicepunt van het UWV werkbedrijf en de Werk- en Leerbedrijven (Sociale Werkvoorziening) hebben de krachten gebundeld. De werkgeversvraag staat centraal, waarbij zo mogelijk wordt gewerkt met één aanspreekpunt. De gemeenten hanteren dezelfde voorstellen, zonder dat daarbij de couleur locale verloren gaat. Het blijft mensenwerk! Bijvoorbeeld: Wanneer een vacature niet kan worden ingevuld door een kandidaat vanuit het bestand van de gemeente waarbij de vacature is binnengekomen, kan de vacature snel worden uitgezet bij de partners van de regionale werkgeversdienstverlening. Op deze manier heeft u, als werkgever, een groot bereik onder werkzoekenden. Afdeling Werk & Inkomen Wij hebben u als werkgever hard nodig. De gezamenlijke afdeling Werk en Inkomen van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel streeft er naar samen met u te kijken of we vraag en aanbod bij elkaar kunnen brengen. We gaan graag het gesprek met u aan en kunnen zorgen voor een oplossing op maat. Mochten wij geen passende oplossing kunnen bieden voor uw bedrijf, dan hebben wij de mogelijkheid terug te vallen op onze partners in bijvoorbeeld het onderwijs, kenniscentra en brancheverenigingen. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op: Bonita Bergsma (gemeente Achtkarspelen) tel: Sanne Boetze (gemeente Tytsjerksteradiel) tel: Hilda de Lang (gemeente Tytsjerksteradiel)

9 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân TYTSJERKSTERADIEL 9 Zakelijke dienstverleners De zakelijke dienstverlening is een bedrijfstak met een breed en gevarieerd scala aan bedrijven. In 10 jaar tijd is het aantal bedrijven in Tytsjerksteradiel toegenomen van 148 naar 222. De werkgelegenheid is in deze periode gegroeid met 110 fulltime banen en 75 parttime banen. Maar welke ondernemers zijn actief in de zakelijke dienstverlening en wat doen zij? In deze editie worden twee ondernemers en hun bedrijven uitgelicht; Christiaan Steijn van ACCES Catering en Tjerk en Jolanda Vlaskamp van Vlaskamp Licht Geluid Techniek. ACCES Catering, kan het nog completer? In 2002 ontdekte ik, zo vertelt ondernemer Christiaan Steijn, de passie voor het horecavak en volgde daarna de opleiding aan de Hotelschool. Ik heb tijdens mijn studie stage gelopen in Londen en deed ervaring op in de verschillende facetten van de horeca. Het was voor mij een logische stap om daarna mijn eigen bedrijf te starten. In 2008 is Christiaan Steijn gestart met zijn bedrijf ACCES Catering aan de Skûlenboargerwei 5 in Eastermar. Het is mijn drijfveer een event in goede banen te leiden, de verwachtingen van mijn klant te overtreffen én er van te kunnen leven. Acces Catering is gespecialiseerd in partycatering en organiseert zowel zakelijke als feestelijke evenementen, klein of groot, op uw eigen locatie of op een externe locatie. Elke opdracht zien wij als een nieuwe uitdaging, of deze nu voor 10 personen is of voor 100. Wij verzorgen naast het eten, indien gewenst, ook de aankleding: tenten, tafels, stoelen. Ook werken we samen met Vlaskamp Licht Geluid Techniek. Vlaskamp, meer dan licht en geluid Sinds het voorjaar van 2012 zijn Tjerk en Jolanda Vlaskamp met hun bedrijf, Vlaskamp Licht Geluid Techniek, gevestigd aan de Swarte Mar 17 in Noardburgum. In 1990 ben ik, zo vertelt Tjerk Vlaskamp, vanuit Burgum begonnen met het verzorgen van licht en geluid bij drive-inn en tape-shows. Door de jaren heen zijn de werkzaamheden van Vlaskamp Licht Geluid Techniek echter uitgebreid tot fullscale verhuur voor alle licht-, geluid- en videobenodigdheden. Of het nu gaat om een Business Event met 25 genodigden of een festival met bezoekers, het is altijd van belang dat de juiste apparatuur gebruikt wordt, zodat de klant en de gasten zorgeloos kunnen genieten. Met onze ervaring en expertise vinden wij voor elk evenement altijd een passende oplossing, aldus Tjerk Vlaskamp. Ons bedrijf staat voor meedenken, een eerlijke benadering, nuchter, betaalbaar en natuurlijk een uitstekende service. Wij ontzorgen u graag! Wilt u meer weten? Kijk dan op onze website Maar u bent natuurlijk ook welkom bij ons op het bedrijf in Noardburgum. Wilt u eens proeven wat wij u kunnen bieden? Wij komen u graag een gratis proefdoosje brengen. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar onze website

10 Vertrouwd met uw zaken... Hendrik Bosma en Wietse de Vries A D V I E S E N A D M I N I S T R A T I E Elingsloane 23, 9251 MN Burgum Tel BuroTwa Adv Actief 130x96.indd :07:05 Bouwen met gevoel. Einekroas Burgum KvK BTW B02 Rabobank Burgum

11 ONDERNEMEND NOORDOOST FRySlâN tytsjerksteradiel 11 kort Nieuws n Raad op bezoek De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel is het nieuwe seizoen begonnen met een raadsexcursie op vrijdag 7 september jl. De raad heeft een bezoek gebracht aan de regenten van het park Vijversburg in Tytsjerk en aan de besturen van dorpsbelang Tytsjerk en de Ondernemers Club Tytsjerksteradiel. De raadsexcursie begon met een bezoek aan Noppert Beton in Sumar. Aanleiding voor het bezoek is de overname van Noppert Beton door het Duitse Berding Beton. Voormalige directeur-eigenaar Rintje Noppert en de nieuwe directeur Georg Berding jr. stonden de raadsleden te woord. Rintje Noppert, burgemeester Eric ter Keurs en Georg Berding jr. Het familiebedrijf Noppert Beton is al actief vanaf begin jaren 50. Het bedrijf heeft ongeveer 90 medewerkers en produceert betonmortel en hoogwaardige betonnen bestratingsartikelen en prefabbeton voor de woning- en utiliteitsbouw. Onze bedrijfstak, zo vertelt Rintje Noppert, is aan het veranderen. Kijk je naar de meeste collega-bedrijven in deze branche, dan beschikken zij over strategische posities in de gehele bedrijfskolom. Daarom stond het bedrijf voor de keuze om zelf een overname te doen of overgenomen te worden door een andere partij. Na een zoektocht is de keuze bewust gevallen voor verkoop aan het familiebedrijf Berding Beton. Onze bedrijfsfilosofie en cultuur tonen sterke overeenkomsten en er was een goede klik met de eigenaren. Voor het behoud van de werkgelegenheid van onze medewerkers is dit de beste keuze die ik kon maken, aldus Rintje Noppert. Berding Beton, een bedrijf met 40 vestigingen, is gevestigd in Steinfeld. Noppert Beton sluit onder de eigen naam nu aan bij Berding Beton. Via Noppert Beton wil Berding Beton de marktpositie op de Nederlandse markt versterken. Fairtrade ontwikkelingen Tytsjerksteradiel verdient opnieuw titel Fairtrade Gemeente! Tytsjerksteradiel mag ook komend jaar de titel Fairtrade Gemeente dragen. Deze titel moet ieder jaar opnieuw worden verdiend. De werkgroep Fairtrade Tytsjerksteradiel blijft dus niet stil zitten, maar blijft zich inzetten voor eerlijke handel. Het vergroten van bewustwording en de vraag naar en aanbod van fairtrade producten blijft ook komend jaar het doel. Linda Hiemstra van Via Lin nieuwe fairtrade bedrijven In juli zijn er drie nieuwe fairtrade bedrijven bijgekomen. Tankstation Esso in Burgum ontving op 17 juli het fairtrade certificaat. In de tankshop kunt u terecht voor heerlijke en verantwoorde producten als ijs, chocolade en koffie en thee. Via Twitter liet Thea Adema, van kinder- en opvoedcoaching en opleidingen in Noardburgum aan wethouder Rijpstra weten dat haar bedrijf haar klanten al jaren fairtrade koffie en thee serveert. Dankzij de Fairtrade Gemeente campagne zal nu ook tijdens de lunch gebruik worden gemaakt van fairtrade producten. In Oentsjerk zit Via Lin, een klein bedrijf voor interieurstyling en advies. Linda Hiemstra: ik vind het belangrijk dat er aandacht is voor eerlijke handel en duurzaamheid. Bij het verzorgen van workshops krijgen mijn gasten fairtrade koffie en thee. Bij het geven van interieuradvies geef ik klanten desgewenst informatie over duurzame en fairtrade meubels & woonaccessoires. Er is gelukkig steeds meer keuze op dit gebied en ik vind het fijn als ik kan bijdragen aan een goede keuze voor producten die beter zijn voor mens en milieu.

12 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regionieuws NO 1 kort regionieuws n Ferwerderadiel werkt mee aan de toekomst van Noordoost Fryslân De gemeente Ferwerderadiel wil aansluiten bij het regionaal samenwerkingsverband Netwerk Noordoost. Ferwerderadiel heeft de visie op de toekomst vertaald naar concrete projecten die bijdragen aan de regionale ambities zoals verwoord in de reeds bestaande Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) In een supplement heeft Ferwerderadiel één regionaal thema en zes concrete projecten benoemd met een hoge prioriteit, allemaal met een regionale meerwaarde. Met het regionaal thema Noordoost aan het Wad zet Ferwerderadiel in op het verder benutten van de potentie van Wadden Werelderfgoed voor Noordoost Fryslân. Met de projecten De Dokkumer Ie, Sportstimulering en sociale activering, Pilot Doarpsomtinkers, Vergroten leefbaarheid Ferwerderadiel door bundeling verkeer, Bedrijventerrein Doniaweg Hallum, Duurzaam Burdaard & LEF (Lokale Enerzjy Ferwerderadiel) draagt Ferwerderadiel concreet bij aan de ambities voor de toekomst van Noordoost Fryslân. Voor de uitvoering van de projecten is een meerjarenplanning opgesteld. Officieel bekrachtigd Op 19 juli heeft Ferwerderadiel het Supplement aan de stuurgroep Netwerk Noordoost aangeboden met het verzoek positief te adviseren over deelname aan Netwerk Noordoost. De colleges van B&W van de deelnemende gemeenten en Gedeputeerde Staten nemen vervolgens een officieel besluit over de toetreding van Ferwerderadiel. De aansluiting zal naar verwachting in de stuurgroep in oktober 2012 officieel bekrachtigd worden. Netwerk Noordoost Vanuit de Agenda Netwerk Noordoost werkt de regio samen met de provincie aan concrete projecten die een bijdrage leveren aan een gezonde sociaaleconomische toekomst voor Noordoost Fryslân. In 2030 is het goed wonen in de regio, zijn er voldoende banen en is de omgeving op orde. Netwerk Noordoost is een samenwerking tussen de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland c.a., Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân. n De Posthoorn Dokkum wint Ondernemersprijs 2012 Op 22 juni 2012 wonnen Sabina Reitsma en Femmechien van der Heide Reitsma van Hotel Café Restaurant de Posthoorn uit Dokkum de Ondernemersprijs Noordoost Friesland. Zij lieten daarmee de heer Hille Vellema van Vellema installatietechniek uit Hallum en de heer Sjerk Faber van Faber Telecom en Data uit Dokkum achter zich. Regio Noordoost Friesland heeft zich ten doel gesteld om zichzelf nadrukkelijker op de bedrijfseconomische kaart van Friesland te zetten. Om het ondernemerschap in de regio te stimuleren wordt jaarlijks de ondernemersprijs uitgereikt aan een in de regio gevestigde ondernemer met een activiteit of onderneming. Tien bedrijven hadden zich ingeschreven voor de Ondernemersprijs Noordoost Friesland. Na een voorselectie bleven drie finalisten over die door de jury werden bezocht en beoordeeld op persoonlijkheid van de ondernemer(s), visie/strategie van de onderneming en innovatie. n Kafee NOF Hebt u iets met Noordoost Friesland? Kom dan naar Kafee NOF! 27 september It Posthûs in Burdaard 25 oktober Kolkzicht in Surhuisterveen 29 november Waard van Ternaard in Ternaard van uur. Volg Kafee NOF op twitter Voor het laatste nieuws over Netwerk Noordoost, volg ons op twitter n Eén waterrecreatievisie voor heel Noordoost Fryslân De zes gemeenten in Noordoost Fryslân gaan gezamenlijk een visie maken op de waterrecreatie. Het maken van een waterrecreatievisie is één van de speerpunten binnen de Agenda Netwerk Noordoost. Door niet per gemeente, maar met een wijde blik op geheel Noordoost Fryslân te kijken, willen de gemeenten bijdragen aan het versterken van de recreatieve sector en het recreatieve aanbod. Individuele gemeenten hebben specifieke kennis van en plannen voor het gebied. Door deze kennis te delen en ontwikkelingen/projecten af te stemmen en te koppelen kan meerwaarde gecreëerd worden waardoor de hele regio optimaal kan profiteren van de kansen die er liggen. Uit een aantal bureaus is Hanneke Schmeink RECREATIE geselecteerd om in opdracht van de gemeenten de visie uit te werken. Zij is inmiddels enthousiast van start gegaan samen met Theo de Bruin van NL RNT die zij voor deze opdracht heeft aangetrokken. In het volgende nummer van Ondernemend Noordoost Fryslân wordt uitgebreid op de waterrecreatievisie ingegaan. Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Tiede Boorsma van de gemeente Kollumerland c.a. (tel.: ). Meer informatie over het bureau dat de offerte uitvoert:

13 NO 2 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regionieuws team netwerk noordoost BunDelt De krachten Samen werken aan een sterke regio Het Team Netwerk Noordoost is sinds 1 juni compleet. Vier bevlogen vrouwen zorgen vanuit het Streekhuis in Burgum voor de ondersteuning aan de projecten die op de Agenda Netwerk Noordoost staan. Samen met de gemeenten, de ondernemers en alle andere maatschappelijk betrokken partijen werken zij aan de toekomst van Noordoost Fryslân. n V O l G O N S N U O O K V I A E N

14 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regionieuws NO 3 De koers voor de sociaal-economische ontwikkeling van de regio Noordoost Fryslân is vastgelegd in het Sociaal Economisch Masterplan (SEM). In dit visiedocument staat in welke richting de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a., Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân samen optrekken om de dreigende krimp en de weglekkende werkgelegenheid tegen te gaan. Zij hebben hun krachten gebundeld in het samenwerkingsverband Netwerk Noordoost. De gemeente Ferwerderadiel heeft besloten ook aan te haken. Agenda Netwerk Noordoost De visie uit het masterplan is vertaald in dertien ambitieprojecten en een groot aantal concrete projecten. Die zijn vastgelegd in de Agenda Netwerk Noordoost. Het is die Agenda die de komende jaren uitgevoerd moet worden. Het Team Netwerk Noordoost heeft als taak om de betrokken gemeenten en de provincie te ondersteunen bij de realisatie daarvan. Wij zorgen voor de coördinatie, bewaken de voortgang en de financiën en kijken waar we extra aandacht en middelen voor onze Agenda kunnen krijgen, legt programmacoördinator Trea Tamminga uit. Zij doet dat samen met communicatieadviseur Sylvia Bosma, adviseur financiën en subsidies Gerrie Visser en secretaresse Henriëtte Hoekstra. De projecten uit de Agenda zijn verdeeld over drie themagroepen. In deze themagroepen vindt de inhoudelijke aansturing plaats. Behalve bestuurders zijn hier ook diverse regionale partijen in vertegenwoordigd. Die regionale partijen zijn direct betrokken bij de projecten. Het gaat dan om vertegenwoordigers uit het onderwijs en van het MKB, de Kamer van Koophandel en Wetterskip Fryslân, maar bijvoorbeeld ook om de Ondernemersvereniging Noordoost Fryslân (ONOF) en de Noardlike Fryske Wâlden (NFW). Met elkaar Een belangrijke taak voor de komende maanden is de inbreng van regionale partijen om de Agenda verder in te vullen. Hun betrokkenheid is volgens de gemeenten en de provincie cruciaal om van de Agenda een succes te maken. Tamminga: Het is van essentieel belang om niet over elkaar, maar met elkaar te praten om op deze manier de realisatie van de Agenda en daarmee de toekomst voor Noordoost Fryslân tot een succes te maken. Inmiddels is het voor Tamminga en haar team wel duidelijk dat zij bij een bijzonder proces betrokken zijn. We zijn niet de enige regio die met krimp te maken heeft, maar onze aanpak van de problematiek is toch wel uniek. Het lef van de betrokken gemeenten en partijen om over de eigen grenzen heen te durven kijken oogst tot ver buiten Friesland bewondering. Ik krijg geregeld de vraag hoe het hier wel lukt om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dat heeft volgens haar alles te maken met het feit dat men er in Noordoost Fryslân van doordrongen is dat samenwerking de enige remedie is om het tij te keren. De uitdaging waar we voor staan is enorm, maar samen staan we sterk. Dat besef is er bij alle partijen. De missie van Netwerk Noordoost is vastgelegd in het volgende statement: in Netwerk Noordoost werken de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradiel, Kollumerland c.a., Tytsjerksteradiel, Ferwerderadiel en de provincie Fryslân met elkaar aan concrete projecten die een bijdrage leveren aan een gezonde sociaaleconomische toekomst voor Noordoost Fryslân. In 2030 is het goed wonen in de regio, zijn er voldoende banen en is de omgeving op orde. Tamminga: Dat is de rode draad in ons werk. Het is geen eenvoudige opgave, maar de betrokkenheid van alle partijen om die missie waar te maken is groot. Profiel TREA TAMMINGA Programmacoördinator Netwerk Noordoost. GEBOREN 1 juni 1973 in Sibrandabuorren. BURGERLIJKE STAAT Gehuwd, 3 kinderen. LOOPBAAN Zij studeerde regionale economie in Groningen en was onder andere directeur van Geveke Ontwikkeling. In maart is zij begonnen als programmacoördinator Netwerk Noordoost. HOBBY S lezen, het liefst non-fictie, en de kinderen. Voor meer informatie kijk op

15

16 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regionieuws NO 5 GLB Jan Brandsma Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) verandert per 1 januari Het stelsel van inkomenstoeslagen gaat op de schop met ingrijpende gevolgen voor de boeren. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW), een koepelorganisatie van zes agrarische natuurverenigingen in Noordoost Fryslân met ruim duizend leden, pleit ervoor dat de leden goede vergoedingen krijgen voor groene diensten. Hiermee kunnen ze hun inkomen aanvullen. Spannende tijd voor landbouwers in de Noardlike Fryske Wâlden Een gemiddeld agrarisch bedrijf ontvangt straks naar verwachting duizenden tot tienduizenden euro s minder aan directe inkomenstoeslagen. Het verlies aan inkomen kan deels gecompenseerd worden door als grondgebruikers maatschappelijke prestaties te leveren. Voor diensten zoals agrarisch natuur- en landschapsbeheer kan dit door in collectief verband een overeenkomst te sluiten met de overheid. Daar gaat de vereniging NFW mee aan de slag. We doen mee aan een landelijke pilot om proefondervindelijk aan te tonen hoe wij als boerencollectief de doelen van het Europees Landbouwbeleid kunnen realiseren, zegt Jan Brandsma uit Kollumerzwaag, melkveehouder en penningmeester van de NFW. Hierover maken we afspraken met onze leden. Onze eigen schouwcommissie controleert deze afspraken vervolgens. Wij willen aantonen dat de overheid op ons kan vertrouwen en de verantwoordelijkheid bij ons kan neerleggen. Zelfsturing en controle op afstand staan voor ons centraal. De NFW wil deze werkwijze laten certificeren en vervolgens ook inzetten om doelen dichter bij huis te realiseren, zoals van provincie, gemeenten, waterschap, bedrijfsleven en zeker ook bewoners van het gebied. Daarvoor zijn we eind augustus een proces met vertegenwoordigers van deze organisaties gestart. Beheer en behoud landschap De landbouw in Noordoost Fryslân draagt sterk bij aan het beheer en behoud van het landschap en de natuur. We onderhouden bijvoorbeeld elzensingels, boomwallen en pingo s, leggen botanische weideranden aan en doen aan weidevogelbeheer. Wij vinden dat we voor deze groene diensten een goede vergoeding mogen ontvangen. Daar maken wij ons als vereniging sterk voor. De NFW heeft vorig jaar een hoge EU-landbouwfunctionaris en de Vaste Kamercommissie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie ontvangen voor werkbezoeken. Zij waren erg onder de indruk van de werkwijze en resultaten van het werk van de NFW en haar leden. Duidelijk is volgens Brandsma dat er spannende tijden aanbreken, omdat er veel onduidelijkheden zijn. De financiering van de vergoedingen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer staat vanwege bezuinigingen onder druk. Bovendien levert het nieuwe, complexe GLB nog veel onzekerheden op. Wat is het GLB? Het doel van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is agrarische ondernemers een redelijk inkomen te bieden en consumenten te verzekeren van voldoende voedsel tegen een redelijke prijs. Het Europese landbouwbeleid is in 1957 ingevoerd en al een aantal keer gewijzigd. De laatste hervorming van het GLB bestaat uit de afbouw van de inkomenssteun. Daarvoor in de plaats komen maatschappelijke diensten en doelgerichte betalingen.

17 IJzersterk in Noord Nederland Dokkum Heerenveen Leeuwarden Groningen Dokkum P. Prinslaan 15 Telefoon (0519) Fax (0519) Heerenveen De Kuinder 10 Telefoon (0513) Fax (0513) Leeuwarden Archimedesweg 16 Telefoon (058) Fax (058) Groningen Wismarweg 32 Telefoon (050) Fax (050)

18 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regionieuws NO 7 Regiomarketing Nieuwe portal over wonen, werken en recreëren in Noordoost Fryslân Op 1 oktober 2012 wordt de nieuwe regionale portal over wonen, werken en recreëren gelanceerd. Een overzichtelijke portal met een frisse uitstraling die bewoners, bezoekers en bedrijven informatie biedt over Noordoost Fryslân. Naast de toeristische informatie, is er informatie over woningbouwlocaties, bedrijventerreinen, projecten in de regio, activiteiten en nieuws op deze portal te vinden. Begin 2011 is de website live gegaan. Doel van deze website was om zoveel mogelijk toeristen te verleiden tot een bezoek aan Noordoost Fryslân. Op deze site was daarom de belangrijkste toeristische informatie over Noordoost Fryslân te vinden met mooie beelden. Al snel bleek de behoefte vanuit de regio met betrekking tot de site breder te zijn dan alleen de toeristische informatie. Ondernemers en bewoners gingen ook op zoeken naar informatie over Dwaande, maar dit werd niet aangeboden op de toeristische site. Netwerk Noordoost heeft sinds een aantal jaren ook een eigen website die informatie biedt over de projecten binnen de agenda netwerk Noordoost. Gelet op de relatie en het belang tussen regiomarketing en Netwerk Noordoost ligt het voor de hand om een gezamenlijke portal te realiseren. Een portal waar de websitebezoeker kan kiezen welke informatie hij of zij nodig heeft. Vanaf 1 oktober vinden ondernemers op informatie over economische projecten, Agenda Netwerk Noordoost, nieuws uit de regio en informatie over activiteiten en netwerkbijeenkomsten. Voor de bewoners is er informatie te vinden over woningbouwlocaties, activiteiten in de regio, nieuws en op termijn waarschijnlijk ook het actuele huizenaanbod in de regio. De toerist kan op de site nog steeds

19 G L A S V E Z E L E N C O A X Noordoost-Fryslân heeft haar eigen zakelijke kabelmaatschappij: Kabelnoord Zakelijk. In Dongeradiel, Dantumadiel en Kollumerland levert Kabelnoord Zakelijk internet via glasvezel en coax. In de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel bieden wij de mogelijkheid om aan te sluiten op ons groeiende glasvezelnetwerk in o.a. Buitenpost en Burgum. Meer weten over een aansluiting bij uw regionale kabelmaatschappij? Neem contact met mij op. Ik sta voor u klaar. Geert Hoogsteen Pier Prinslaan 21, Dokkum. Telefoon (0519)

20 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regionieuws NO 9 terecht voor de belangrijkste toeristische informatie, een overzicht van de activiteiten, arrangementen en er is een kaart met alle routes en toeristische bedrijven opgenomen. De toeristische informatie wordt vertaald in het Duits en Engels, zodat ook de internationale toerist op dwaande.nl terecht kan voor toeristische informatie. De portal die op 1 oktober tijdens Kafee NOF in Burdaard wordt gelanceerd, is een mooie basis. De komende tijd zal deze basis verder uitgebreid worden. Het is niet de bedoeling om een zoveelste nieuwe website te realiseren, maar juist om bestaande sites, initiatieven en partijen bij elkaar te brengen en zo gezamenlijk de digitale bezoeker via één portal over de regio te informeren. Om dit te realiseren, is samenwerking met diverse partijen in de regio noodzakelijk. In overleg met ondernemers en samenwerkende partijen wordt de portal voor Noordoost Fryslân de komende tijd verder uitgebreid. BNR nieuwsradio vanuit de Dokkumer Vlaggencentrale Het imago van Fryslân versterken onder ondernemend Nederland ; dat is het doel van de campagne Zaken doen met Fryslân, een initiatief van Fan Fryslân. Hier sluiten we in Noordoost Fryslân natuurlijk graag bij aan en daarom zijn we vanuit Dwaande de samenwerking aangegaan met Fan Fryslân. Centraal in de campagne van Fan Fryslân staat de samenwerking met BNR Nieuwsradio. In september en oktober wordt het BNR Nieuwsradio-programma Zakendoen met zes vrijdagen achter elkaar live uitgezonden vanuit een locatie in Fryslân. Rond elke live-uitzending wordt een feestelijke, regionale bijeenkomst inclusief lunch voor ondernemers georganiseerd. Op vrijdag 5 oktober vindt de uitzending plaats vanuit de Dokkumer Vlaggencentrale in Dokkum. Aansluitend aan de reeks uitzendingen van BNR Nieuwsradio wordt er voor de Nederlandse zakenmarkt een weekend Fan Fryslân georganiseerd. Ondernemers uit heel Nederland komen in het weekend van 12, 13 en 14 oktober naar Fryslân. Op vrijdag 12 oktober volgen ze het slotdebat van BNR Nieuwsradio in Leeuwarden. Aansluitend kunnen ze zaterdag en zondag genieten (evt. met gezin) van diverse activiteiten in de regio. Noordoost Fryslân op RTL4 In juni en juli stond Noordoost Fryslân meerdere malen in de schijnwerpers op de Nederlandse televisie. De redactie van het RTL4-programma Enjoy Life maakte gedurende twee dagen opnames op diverse locaties in Noordoost Fryslân en was verrast door het mooie en veelzijdige aanbod aan activiteiten in deze regio. Bianca Waamelink van B&B BinnenInn BuitenUit heeft in samenwerking met Dwaande en een aantal ondernemers uit de regio een weekendtrip samengesteld voor de eerste aflevering. Fokko Hoeksma van Copini buitensport heeft in samenwerking met communicatiebureau ZieSa, Dwaande en een groep ondernemers een tweede weekendtrip samengesteld voor de tweede aflevering. Beide afleveringen werden driemaal uitgezonden op RTL4. De film is aan elkaar gemonteerd en wordt nu door deelnemende ondernemers en Dwaande als promotiemiddel ingezet. Het is een mooie film geworden die de parels van Noordoost Fryslân laat zien. Bovendien is dit een prachtig voorbeeld van hoe ondernemers met elkaar dwaande zijn en elkaar versterken. Dat is waar Dwaande om draait. Met elkaar de regio op de kaart zetten en ondertussen ook je eigen bedrijf onder de aandacht brengen, aldus Diny Pestman, projectleider regiomarketing Dwaande.

Noordoost Fryslân. Ondernemend. Vanuit de bijstand weer aan het werk

Noordoost Fryslân. Ondernemend. Vanuit de bijstand weer aan het werk Ondernemend Noordoost Fryslân editie DANTUMADIEL NR 3, OKTOBER 2012 Vanuit de bijstand weer aan het werk n op bedrijfsbezoek n Extra sneltrein Groningen Leeuwarden steeds dichterbij n lichtpuntjes n Damwâld,

Nadere informatie

Noordoost Fryslân. Ondernemend. Wisselplaats voor watersporters. editie KOLLUMERLAND c.a. NR 3, OKTOBER 2012

Noordoost Fryslân. Ondernemend. Wisselplaats voor watersporters. editie KOLLUMERLAND c.a. NR 3, OKTOBER 2012 Ondernemend Noordoost Fryslân editie KOLLUMERLAND c.a. NR 3, OKTOBER 2012 Wisselplaats voor watersporters n Bedrijvencentrum Kollum opent haar deuren n De verjongingskuur van restaurant Lauwersland n Notaris

Nadere informatie

Speeches Johannes Kramer t.b.v. de opening streekhûs Noardeast Fryslân op 5 november 2012

Speeches Johannes Kramer t.b.v. de opening streekhûs Noardeast Fryslân op 5 november 2012 Speeches Johannes Kramer t.b.v. de opening streekhûs Noardeast Fryslân op 5 november 2012 Johannes Kramer welkom en opening bijeenkomst Als gebiedsgedeputeerde van Noordoost Fryslân wil ik u, mede namens

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

Een toekomst voor beschermde dorpsgezichten. Sytske Raap

Een toekomst voor beschermde dorpsgezichten. Sytske Raap Een toekomst voor beschermde dorpsgezichten Sytske Raap Stelling 1 Krimp is een probleem Stelling 2 De aanpak van krimp kost veel geld Stelling 3 Gemeenten moeten regierol op zich nemen om burgers te bewegen

Nadere informatie

Regionaal opleidingsplan Talint foar Fryslân Noordoost Fryslan

Regionaal opleidingsplan Talint foar Fryslân Noordoost Fryslan Regionaal opleidingsplan Talint foar Fryslân Noordoost Fryslan Inleiding In Noordoost Fryslan werken de zes gemeenten en de provincie al enkele jaren samen. Dit doen zij samen met diverse regionale partners

Nadere informatie

Noordoost Fryslân Maakt Verschil!

Noordoost Fryslân Maakt Verschil! Noordoost Fryslân Maakt Verschil! Marga Waanders - 26 januari 2017 Netwerk Noordoost Gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel, de provincie

Nadere informatie

Financiële rapportage ANNO

Financiële rapportage ANNO Financiële rapportage ANNO 2012-2015 Eind 2011 hebben de gemeenteraden en Provinciale Staten de MeerjarenPlanning ANNO (MJP) vastgesteld. In de MJP is vastgelegd welke bijdragen vanuit de 22,7 miljoen

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

8 & 9 APRIL TT HALL ASSEN INFORMATIEBROCHURE

8 & 9 APRIL TT HALL ASSEN INFORMATIEBROCHURE 8 & 9 APRIL 2014 TT HALL ASSEN INFORMATIEBROCHURE 2014 Netwerken in een sterke regio! Samenwerken, netwerken en op de hoogte zijn van elkaars kennis en kunde is belangrijker dan ooit. Dit besef leeft sterk

Nadere informatie

Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen. sept 2009

Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen. sept 2009 sept 2009 7 Foto: Marcel Bosmans, Gemerts Nieuwsblad Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen Op 16 september hebben de gemeente Gemert-Bakel en BL Huisvesting de exploitatieovereenkomst

Nadere informatie

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen.

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen. Raadsbrief Made, 18 april 2011 Registratienr.: Onderwerp: Evaluatie Toerisme 2010 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M. Vos-Kroeze Grondgebied S. van Dijk Aanleiding: Met deze brief brengen

Nadere informatie

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap Het Ambachtshuis Brabant Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap u Vakmanschap benutten Ambachten maken wezenlijk deel uit van de Nederlandse economie. Ze worden beoefend door bijna 1 miljoen Nederlanders,

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Interview met de Nederlandse studenten in de werkgroepen.

Interview met de Nederlandse studenten in de werkgroepen. Wie zijn wij: Daag! Mijn naam is Jorrit en ik ben 23 jaar jong. Ik ben geboren en getogen in Leeuwarden. Ik zit nu in het 2e jaar van de lerarenopleiding Economie. Bij deze wil ik jullie veel plezier en

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Juryrapport Fairtrade Provincie Friesland

Juryrapport Fairtrade Provincie Friesland Datum: 4 oktober 2016 Juryrapport Fairtrade Provincie Friesland De jury van Fairtrade Gemeente heeft de aanvraag van de provincie Friesland voor de titel Fairtrade Provincie positief beoordeeld. De jury

Nadere informatie

Programmabureau werkorganisatie Stuurgroep verenigt mooi én vitaal Groene Hart ruimte voor ontwikkeling (geen museum!), Groene Hart kwaliteit

Programmabureau werkorganisatie Stuurgroep verenigt mooi én vitaal Groene Hart ruimte voor ontwikkeling (geen museum!), Groene Hart kwaliteit Mijn naam is Peter van Steensel Directeur van het Programmabureau Groene Hart Programmabureau Groene Hart is de werkorganisatie van De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart De Stuurgroep verenigt

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 15 september 2016

Ingekomen stukken. Vergadering : 15 september 2016 Ingekomen stukken Vergadering : 15 september 2016 Agendapunt : 11 (C3) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (1) Algemeen Bestuur Portefeuillehouder : G.H. Schippers Behandelend ambt. : Gerben

Nadere informatie

Namens de stichting kunstijsbaan Hoogeveen stuur ik u bijgevoegde brief en flyer over de ontwikkelingen van de kunstijsbaan in Hoogeveen.

Namens de stichting kunstijsbaan Hoogeveen stuur ik u bijgevoegde brief en flyer over de ontwikkelingen van de kunstijsbaan in Hoogeveen. Geacht college, raadsleden en fracties, Namens de stichting kunstijsbaan Hoogeveen stuur ik u bijgevoegde brief en flyer over de ontwikkelingen van de kunstijsbaan in Hoogeveen. Ik verzoek u deze brief

Nadere informatie

Werken met streekagenda s. Een regionaal loket en aanspreekpunt

Werken met streekagenda s. Een regionaal loket en aanspreekpunt Werken met streekagenda s Een regionaal loket en aanspreekpunt Inleiding U kon de afgelopen jaren terecht met uw projectideeën en aanvragen bij Plattelânsprojekten. Dit blijft zo, maar vanaf 2014 doet

Nadere informatie

Stadslandbouw komt in het buitenland en Nederland in verschillende varianten voor. Essentiële kenmerken en randvoorwaarden van stadslandbouw zijn:

Stadslandbouw komt in het buitenland en Nederland in verschillende varianten voor. Essentiële kenmerken en randvoorwaarden van stadslandbouw zijn: 1 Aan: de Raad van de Gemeente Dordrecht dtv de raadsgriffier Postbus 8 3300AA Dordrecht c.c.: College van Burgemeester en Wethouders Dordrecht, 1 november 2011 Betreft: Stadslandbouw in Dordrecht Geachte

Nadere informatie

Actueel. de essentie! Keuzes voor de juiste richting. Dat is. EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011

Actueel. de essentie! Keuzes voor de juiste richting. Dat is. EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011 Actueel EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011 Keuzes voor de juiste richting. Dat is de essentie! De Jager Actueel is een uitgave voor ondernemers. Met dit blad informeren wij u

Nadere informatie

Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken in Boxtel?

Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken in Boxtel? Voor zover mensen mij nog niet kennen ik ben Els van Esch, manager van het Personeelsdiensten Centrum Boxtel Werken in Boxtel is een initiatief van het PDC. Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken

Nadere informatie

RIS.4679. Plan van aanpak Citymarketing Emmen

RIS.4679. Plan van aanpak Citymarketing Emmen RIS.4679 Plan van aanpak Citymarketing Emmen Auteur: Eline Faber Datum: november 2010 1 Inleiding Citymarketing is in gemeenten in Nederland sterk in ontwikkeling. Menig gemeente heeft een citymarketeer,

Nadere informatie

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u?

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u? Maart 2014 In deze nieuwsbrief: 1. Over de cliëntenraad 2. Tot ziens en welkom 3. Verslag achterbanbijeenkomst 18 maart 2013 4. SUN (Stichting Urgente Noden) 5. Werkcafé 6. Dyn Ynset 7. Stichting Leergeld

Nadere informatie

12 december

12 december 12 december 2017 3.2 X 18 januari 2017 02/2018 Vervolgvel 2 Vervolgvel 3 Overzicht voorgestelde projecten Bestemmingsreserve Ondernemersfonds Nijmegen Project Doel Aanvrager/betrokken partijen Financiering

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin 17-06-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Woord vooraf... 3 1. Missie en doelstelling... 4 2. Activiteiten

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

Daling cafés zet door, maar stagneert

Daling cafés zet door, maar stagneert Cafésector in cijfers Na een zeer forse daling in 2008 en 2009, is het caféaanbod in 2010 slechts met 0,8% gedaald. Absoluut gezien hebben 74 cafés hun deuren gesloten. Dat blijkt uit een analyse van het

Nadere informatie

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers oktober 2010 BELANGRIJKE Informatie voor jou, lees dit blad goed! Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord > Lees verder op

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

Intentieovereenkomst

Intentieovereenkomst Intentieovereenkomst Actieprogramma Economie Gouda 2014 en 2015 28 januari 2014 Intentieovereenkomst samenwerking Gemeente Gouda Gouda Onderneemt! in het kader van het Actieprogramma Economie Gouda 2014

Nadere informatie

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Nieuwsbrief April 2015 Toeristische Gids Land van Cuijk 2015 Deze week wordt de Toeristische Gids 2015 verspreid. De gids is een handig naslagwerk voor toeristen en

Nadere informatie

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs!

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs! Powered by Agenda Even voorstellen Doelstelling Breedband Beemster Waarom glasvezel? Maatschappelijke thema s zorgen -wonen werken leren ontspannen Vergelijk netwerken Aanbod / wat krijg ik en wat kost

Nadere informatie

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Samenvatting Ondernemersenquête Land van Heusden en Altena 2016 Bedrijvenkring Altena (BKA), Netwerkplatform Ondernemend Altena

Nadere informatie

Agenda Netwerk Noordoost

Agenda Netwerk Noordoost Agenda Netwerk Noordoost Supplement Ferwerderadiel -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wy wurkje mei oan e takomst fan Noardeast

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Agenda Netwerk Noordoost 2011-2030. Mei-inoar wurkje oan e takomst fan Noardeast Fryslân!

Agenda Netwerk Noordoost 2011-2030. Mei-inoar wurkje oan e takomst fan Noardeast Fryslân! Agenda Netwerk Noordoost 2011-2030 Mei-inoar wurkje oan e takomst fan Noardeast Fryslân! MEI-INOAR WURKJE OAN E TAKOMST FAN NOARDEAST FRYSLAN! COLOFON VOORWOORD Februari 2011 Meer informatie Auke Piet

Nadere informatie

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015.

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015. Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, opening bijeenkomst Klantengroep Samenwerking Noord (Holland Web Week), Groningen, 16 september 2015 Dames en heren, Goed nieuws is geen nieuws, zeggen

Nadere informatie

Gelderland Arbeidswijs

Gelderland Arbeidswijs Gelderland Arbeidswijs Inspiratiedocument 2017 v2.0 Heb jij een goed idee voor Gelderland Arbeidswijs? 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Gelderland Arbeidswijs in het kort... 4 3. Gelderland Arbeidswijs...

Nadere informatie

Krimp(kans)regio Economic Board Noordoost Fryslân Living Lab Kenniswerkplaats Verbinden Netwerkorganisatie

Krimp(kans)regio Economic Board Noordoost Fryslân Living Lab Kenniswerkplaats Verbinden Netwerkorganisatie Kenniscentrum Innovatie Samenwerken Delen Inspiratie Projectpartner ANNO II Dwaande ambassadeurs Krimp(kans)regio Economic Board Noordoost Fryslân Living Lab Kenniswerkplaats Verbinden Netwerkorganisatie

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A. Buwalda AFDELING: AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21-03-2013 ONDERWERP: inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Grien en Blau yn Noardeast Fryslan oplegnotitie colleges Netwerk Noordoost

Grien en Blau yn Noardeast Fryslan oplegnotitie colleges Netwerk Noordoost Grien en Blau yn Noardeast Fryslan oplegnotitie colleges Netwerk Noordoost Bestemd voor: Colleges van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Achtkarspelen, Kollumerland c.a., Tytsjerksteradiel, Ferwerderadiel

Nadere informatie

Streekagenda Waddeneilanden

Streekagenda Waddeneilanden Roo, Marijke de Van: Provincie Fryslân Verzonden: dinsdag 25 maart 2014 10:59 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Streekagenda Waddeneilanden Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus:

Nadere informatie

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P 1 Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P Persoonlijk klantencontact in jouw on-offline communicatie Ben je op zoek naar de juiste identiteit van jouw organisatie? Ken je

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Programma Economie & Werk Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting Het ministerie

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020. Samenvatting / conclusies

Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020. Samenvatting / conclusies Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020 Samenvatting / conclusies Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020 Om de leefbaarheid anno 2020 op de Haart te kunnen waarborgen hebben we met elkaar

Nadere informatie

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Gemeente Den Haag Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Den Haag werkt aan betere aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt Bedrijfsleven, onderwijs en bestuurders in de regio Den Haag slaan

Nadere informatie

Eerste Huiskamerbijeenkomst PvdA in Amersfoort KANS OP EERLIJK WERK EN EEN VAK LEREN MET EEN LEERWERKBAAN

Eerste Huiskamerbijeenkomst PvdA in Amersfoort KANS OP EERLIJK WERK EN EEN VAK LEREN MET EEN LEERWERKBAAN Eerste Huiskamerbijeenkomst PvdA in Amersfoort KANS OP EERLIJK WERK EN EEN VAK LEREN MET EEN LEERWERKBAAN Zaterdagmiddag 21 februari vond in De Vereeniging een eerste Huiskamerbijeenkomst plaats. Het was

Nadere informatie

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF 3 de Notitie (versie 30 april 2015) Culturele Hoofdstad 2018 Kansen voor SWF Culturele Hoofdstad 2018 biedt de gemeente Súdwest-Fryslân kansen! Kansen om het gebied te profileren en kansen om als gebied

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Ambitie brengt je naar een hoger niveau

Ambitie brengt je naar een hoger niveau Ambitie: Excellent Lokaal Overheidsmanagement Ambitie brengt je naar een hoger niveau Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Duizenden aanbieders van opleidingen zijn er in overheidsland. En

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Ontwikkeling banen in %

Ontwikkeling banen in % Het betreft de eerste uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2016. Het Friese werkgelegenheidsregister maakt onderdeel uit van de stichting LISA. LISA vertegenwoordigt 20 regionale registers die

Nadere informatie

Welkom. Agenda Introductie Ontstaan & Doel 20duurzaam20 Pijlers Juiste Klimaat Bundelen van Kennis

Welkom. Agenda Introductie Ontstaan & Doel 20duurzaam20 Pijlers Juiste Klimaat Bundelen van Kennis Welkom Agenda Introductie Ontstaan & Doel 20duurzaam20 Pijlers Juiste Klimaat Bundelen van Kennis Voorstellen Stefan van der Laan Eigenaar Groene-Woningen Bedrijf voor verduurzamen van MKB / Particulieren

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN LEREN LOONT

TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN LEREN LOONT TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN 2017-2018 LEREN LOONT LEREN LOONT De wereld verandert snel. Als afdelingsbestuur is het belangrijk dat u op de juiste manier blijft aanhaken en u als bestuur blijft

Nadere informatie

RIS Werken loont!

RIS Werken loont! Werken loont! Initiatiefvoorstel PVV Den Haag Raadslid Elias van Hees 17 mei 2017 Aanleiding & Analyse De arbeidsmarkt functioneert op basis van vraag en aanbod. Het is hierbij cruciaal dat werkgevers

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7.

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. *ZE946A470E0* = = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. Aan de Raad No.ZA.13-22432/DV.13-190, afdeling Ruimte. Sellingen, 16 mei 2013 Onderwerp: Beleidsvisie Wonen en Leven Inleiding

Nadere informatie

Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten

Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten UXkids case study: Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten Keywords: Muiswerk, Oefensoftware, User tests, Focusgroepen, Usability, UX, Leerlingen 13-15 jaar, Docenten. Het onderwijslandschap

Nadere informatie

Naar een (sociaal-) economisch programma langstraat

Naar een (sociaal-) economisch programma langstraat Naar een (sociaal-) economisch programma langstraat Langstraatdag 4 december 2014 sociaal economisch team langstraat Ambtelijke capaciteit vrijmaken (20 + 20) Bestuurlijke afstemming Betrokkenheid van

Nadere informatie

schoonmaakhulp klussendienst hulp bij borstvoeding extra kraamzorg en meer! www.puntextra.nl info@puntextra.nl

schoonmaakhulp klussendienst hulp bij borstvoeding extra kraamzorg en meer! www.puntextra.nl info@puntextra.nl in één keer fris geknipt gemakkelijk met een kapper aan huis schoonmaakhulp klussendienst tuinonderhoud glazenwasser was- en strijkservice verhuisservice kinderoppas honden uitlaatservice kapper aan huis

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Starterswijzer Breda ORIËNTATIE MARKTONDERZOEK VERGUNNINGEN HUISVESTING BEDRIJFSVOERING ONDERSTEUNING NETWERKEN

Starterswijzer Breda ORIËNTATIE MARKTONDERZOEK VERGUNNINGEN HUISVESTING BEDRIJFSVOERING ONDERSTEUNING NETWERKEN Starterswijzer Breda ORËNTAT MARKTONDRZOK VRGUNNNGN HUSVSTNG BDRJFSVORNG ONDRSTUNNG NTWRKN Ter introductie De heet nieuwe ondernemers van harte welkom. Starters geven een goede impuls aan de lokale en

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

Aan het werk! #1/2016-2017

Aan het werk! #1/2016-2017 Aan het werk! #1/2016-2017 De Partcipatiewet is een feit! Nu gaat het om de uitvoering. Daar hebben wij u als werkgever bij nodig. Want u hebt, samen met gemeenten en overheid, de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Fok 55 8441 BN Heerenveen T 0513-62 49 25 E marienbosch@zorggroepsintmaarten.nl. laat je zien

Fok 55 8441 BN Heerenveen T 0513-62 49 25 E marienbosch@zorggroepsintmaarten.nl. laat je zien laat je zien Fok 55 8441 BN Heerenveen T 0513-62 49 25 E marienbosch@zorggroepsintmaarten.nl laat je zien Welkom. Laat je zien 02 03 Mariënbosch is een eigentijds woonzorgcentrum en onderdeel van Zorggroep

Nadere informatie

Donderdag 15 maart 2012. Van der Valk Hotel Almere, 16.00-21.00 uur. Kamer van Koophandel. Wie vraagt komt verder.

Donderdag 15 maart 2012. Van der Valk Hotel Almere, 16.00-21.00 uur. Kamer van Koophandel. Wie vraagt komt verder. Startersevent Ondernemen iets voor u? Donderdag 15 maart 2012 Van der Valk Hotel Almere, 16.00-21.00 uur Kamer van Koophandel. Wie vraagt komt verder. Kijk op www.kvk.nl/starterseventgef Programmaboekje

Nadere informatie

Welkom bij de meest veelzijdige evenementenlocatie van Midden-Nederland

Welkom bij de meest veelzijdige evenementenlocatie van Midden-Nederland Welkom bij de meest veelzijdige evenementenlocatie van Midden-Nederland Evenementenlocatie met eindeloze mogelijkheden! Central Studios te Utrecht Evenementenlocatie met mogelijkheden Deze voormalige televisiestudio

Nadere informatie

T e l s Ta r h o r e c a

T e l s Ta r h o r e c a Telstar horeca T e l s t a r h o r e c a Wat een ontspannen plek voor een training, gaf een cursist ons als compliment. Maar dat is het ook. En dan gaat het niet over een voetbaltraining. Telstar is meer

Nadere informatie

COLOFON. Het eindrapport van het project: Traineeplekken in Noordoost-Friesland (WerkNOF) ONDERZOEK EN TEKST PUBLICATIE E. van der Wal, Kabelnoord

COLOFON. Het eindrapport van het project: Traineeplekken in Noordoost-Friesland (WerkNOF) ONDERZOEK EN TEKST PUBLICATIE E. van der Wal, Kabelnoord 1 2 COLOFON Het eindrapport van het project: Traineeplekken in Noordoost-Friesland (WerkNOF) ONDERZOEK EN TEKST PUBLICATIE E. van der Wal, Kabelnoord VORMGEVING M.C. Reitsma, Kabelnoord OPDRACHTGEVER Kabelnoord

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Bijeenkomst bij Eneco in kader van onderzoek naar Nieuwe Business Modellen De noodzaak om te veranderen is onmiskenbaar. Burgers, bedrijven en overheid zoeken naar

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Programma 6. Undernimmen

Programma 6. Undernimmen Programma 6. Undernimmen Trojka: Programmahouder : E. Peterson Donormanager : R. Heeringa Programmaregisseur : G. Kraak 6.1 Hoofddoelstelling Een gezond ondernemersklimaat Bedrijvigheid is één van de motoren

Nadere informatie

Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET

Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET MKB MKB VANGNET Een nieuw concept voor ondernemers, goedgekeurd door de Belastingdienst, het UWV en De Nederlandse Bank. Het is het meest complete

Nadere informatie

WERK. plezier. Gasthuisstraat 15 B HELMOND Huurprijs 1.575,- p.m. bedrijfsruimtehelmond.nl. begint bij Broeckx makelaars

WERK. plezier. Gasthuisstraat 15 B HELMOND Huurprijs 1.575,- p.m. bedrijfsruimtehelmond.nl. begint bij Broeckx makelaars WERK plezier begint bij Broeckx makelaars Gasthuisstraat 15 B HELMOND Huurprijs 1.575,- p.m. bedrijfsruimtehelmond.nl 0492 549 055 - helmond@woonplezier.nl Beschrijving Indeling: Entree, portaal, wachtkamer

Nadere informatie

De Ondernemershuizengids

De Ondernemershuizengids De Ondernemershuizengids Het Ondernemershuis Inleiding De Plaspoelpolder is in beweging! Het aantal lunchrooms is in 2014 meer dan verdubbeld en lege gebouwen vinden nieuwe gebruikers! De opkomst van verschillende

Nadere informatie

Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard

Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard Een onorthodoxe re-integratieaanpak Door: Fenny Brandsma Alle gemeenten hebben ermee te maken: reorganisatie, krimp en boventallige medewerkers. Sommige gemeenten

Nadere informatie

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg!

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! leuk en zinvol werk passend bij wat jij kunt gezelligheid met collega s je eigen salaris verdienen Jo Arts, assistent-kok: Van thuis zitten word

Nadere informatie

Beeldverslag werkbijeenkomst Regionaal Landschap Drents-Friese grensstreek

Beeldverslag werkbijeenkomst Regionaal Landschap Drents-Friese grensstreek Beeldverslag werkbijeenkomst Regionaal Landschap Drents-Friese grensstreek 3 november 2015 Context Op 3 november vond een werkbijeenkomst plaats in Buitencentrum de Poort in Ruinen. Op deze bijeenkomst

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen:

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen: Je ontvangt deze email omdat wij elkaar persoonlijk kennen. Stel je deze informatief niet op prijs, meld je dan af via de daarvoor bestemde link. Is dit e-mailadres niet correct? Mail ons dan even, alvast

Nadere informatie