Noordoost Fryslân. Ondernemend. Lekker strunen in Odette Kids Store. editie Tytsjerksteradiel NR 3, OKTOBER 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Noordoost Fryslân. Ondernemend. Lekker strunen in Odette Kids Store. editie Tytsjerksteradiel NR 3, OKTOBER 2012"

Transcriptie

1 Ondernemend Noordoost Fryslân editie Tytsjerksteradiel NR 3, OKTOBER 2012 Lekker strunen in Odette Kids Store n Waterfront Burgum biedt kansen en mogelijkheden n Versterken economische ontwikkeling n Koos Scherjon, makelaar in crisistijd n Jan Damstra zegt: pelletkachel is dé trend

2 Ondernemersvragen? Bent u een startende of gevestigde ondernemer in onze gemeente en heeft u ondernemersvragen? Neem dan contact op met de afdeling Economische Zaken van de gemeente Tytsjerksteradiel. Onze adviseurs kunnen antwoord geven op vragen over bijvoorbeeld kavels, bedrijfslocaties of duurzaam ondernemen. Gemeente Tytsjerksteradiel Raadhuisweg 7, Burgum Postbus 3, 9250 AA Burgum Internet Telefoon

3 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân TYTSJERKSTERADIEL 3 Geachte ondernemers, De zomer ligt weer achter ons. Een zomerperiode met mooie, maar ook minder mooie dagen. Dat laatste geldt helaas ook voor onze economie. Voor veel ondernemers blijft het lastig hun orderportefeuille goed gevuld te krijgen. Prijzen staan onder druk, terwijl grondstoffen duurder worden. Een situatie die helaas ook gevolgen heeft voor de werkgelegenheid. Al met al een zorgelijke situatie. Aan de andere kant zijn er ook ondernemers die weer nieuwe kansen zien. Kansen door meer samen te werken, te innoveren, zich aan te passen aan de omstandigheden of juist door in te spelen op duurzame trends. In deze editie Tytsjerksteradiel van Ondernemend Noordoost Fryslân komen weer verschillende ondernemers uit de gemeente aan het woord. Daarnaast is er natuurlijk ook nieuws uit het gemeentehuis en de regio Noordoost Fryslân. Wethouder Geerling Schipper vertelt over het Waterfront Burgum. Ook kunt u meer lezen over onze aanpak van de werkgeversdienstverlening. Ten slotte wil ik u attenderen op het interview met Trea Tamminga, onze programmacoördinator van Netwerk Noordoost en onze regiomarketingcampagne. Kortom, ook deze keer weer een Ondernemend Noordoost Fryslân boordevol informatie en wetenswaardigheden. Eric ter Keurs, burgemeester Tytsjerksteradiel inhoud Gemeente 4 Waterfront Burgum biedt kansen en mogelijkheden 7 Economische zaken 8 Versterken economische ontwikkeling 9 Zakelijke dienstverleners 11 Kort nieuws / Fairtrade ontwikkelingen 13 Koos Scherjon, makelaar in crisistijd: Soms moet je nee durven zeggen 17 Het is vooral lekker strunen in Odette Kids Store 21 Jan Damstra zegt: pelletkachel is dé trend 22 Kort nieuws Het Noordoost Fryslân katern NO 1 Kort regio nieuws NO 2 Team Netwerk Noordoost bundelt de krachten: Samen werken aan een sterke regio NO 5 Spannende tijd voor landbouwers in de Noardlike Fryske Wâlden NO 7 Regiomarketing: Nieuwe portal over wonen, werken en recreëren in Noordoost Fryslân NO 13 Jongeren werken aan de toekomst van Noordoost Fryslân NO 15 Kort regio nieuws Colofon Uitgeverij OF BV / NOVEMA BV i.s.m. Gemeente Tytsjerksteradiel Bladmanagement OF/NOVEMA BV Ed Klijnman Contactpersonen gemeente Tytsjerksteradiel Jan Sijtsma, Esther Osinga, T twitter.com/tdiel Advertentie-exploitatie Administratie Novema BV Tussendiepen AA Drachten T Contactpersoon: Gerrit Landman Redactie Menno Bakker (hoofdredacteur) Ingrid van Damme, Max van den Broek, Peter de Wit Fotografie Ed Klijnman Vormgeving Sprog strategie + communicatie Sneek Druk Drukkerij van der Eems Copyright De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Uit deze uitgave mag na toestemming van de uitgever met bronvermelding geciteerd worden.

4 4 ONDERNEMEND NOORDOOST FRySlâN tytsjerksteradiel WATERFRonT BURGUM BiEDT KAnSEn En MoGELiJKhEDEn Tytsjerksteradiel klear foar de takomst nu er eindelijk groen licht is voor de aanleg van de Centrale As, kan er ook begonnen worden met de realisatie van het Waterfront Burgum, de visie die is ontwikkeld voor de zuidwestrand van het dorp. Door aan te haken bij werkzaamheden van de nieuwe verbindingsweg, ontstaan er volop kansen en mogelijkheden voor Burgum. Kansen om de combinatie van groen en water optimaal te benutten en hiermee nieuwe recreatiemogelijkheden creëren. De eerste plannen voor de ontwikkeling van de zuidwestkant van Burgum, daar waar het dorp grenst aan het Prinses Margrietkanaal, werden 12 jaar geleden al gemaakt. Plannen die uiteindelijk hebben geleid tot het Waterfront Burgum, een totaalvisie op het gebied. In realistyske fisy dêr t de takomst fan dit diel fan Burgum sketst is en dy t ta stân kaam is yn oparbeidzjen mei in wurkgroep ut it doarp, stelt wethouder Geerling Schippers. Hij heeft zowel ruimtelijke ordening als toerisme, recreatie en financiën in zijn portefeuille. Planning De eerste schop zal volgens de planning begin volgend jaar de grond in gaan. De afronding van het project staat in 2016 gepland. Schippers: We hawwe dan in gebiet dêr t folop romte is foar rekreaasje, toerisme, ekology en sport. Een gebied ook dat naadloos aansluit op de bestaande bebouwing van Burgum, door middel van een groene fietsverbinding onder de nieuwe brug door en over het aquaduct heen. Centrale As Het gebied gaat door de aanleg van de Centrale As de komende jaren sowieso al flink op de schop. Zo wordt de loop van het PM kanaal bij Burgum deels verlegd, waardoor er grotere en zwaardere schepen doorheen kunnen varen. Er komt een nieuwe toegangsbrug naar Burgum en er wordt een nieuw aquaduct aangelegd in combinatie met een paluduct, een moeraszone voor de natuur. Door de verlegging van het kanaal ontstaat er een schiereiland dat een natuurlijke afscheiding vormt tussen het kanaal en de Wide Ie, die daardoor een meer recreatieve functie krijgt Tytsjerksteradiel haakt met het Waterfront aan bij die werkzaamheden. Het is zowel praktisch als efficiënt om dat te doen, want het voorkomt dubbel werk, stelt de wethouder. De mogelijkheden om het te doen zijn er nu en dan moet je ze ook pakken, is zijn stellige overtuiging. Dit jout moaie kânsen foar Burgum om har sintrumfunskje wier te meitsjen en fuort te sterkjen. In het gebied wordt onder andere een evenemententerrein, park en een buitenhaven aangelegd. Schippers benadrukt het economische perspectief dat hierdoor ontstaat, want ondernemers krijgen hier de ruimte om bijvoorbeeld outdooractiviteiten en een paviljoen op te zetten. De krêft fan it project is it oparbeidzjen tusken de gemeente en undernimmers. Voormalige zuivelfabriek De voormalige zuivelfabriek in het gebied krijgt eveneens een tweede leven. Het complex leent zich uitstekend om ingericht te worden als slecht weeraccommodatie met bijvoorbeeld een klimwand. Waterfront Burgum moet uiteindelijk de ideale plek worden waar sport, recreatie en natuur samenkomen en waar het zowel met goed als slecht weer uitstekend toeven is voor zowel de eigen inwoners als voor toeristen.

5 ONDERNEMEND NOORDOOST FRySlâN tytsjerksteradiel 5 Schippers verwijst met enige trots naar het eerste grote evenement in het gebied dat nu al op de planning staat. De earste Fryske Olympiade kin dêr hâlden wurde yn de simmer fan De Fryske Olympiade is een tweedaags evenement waarbij de beste kaatsers, fierljeppers en skûtsjesbemanningen het tegen elkaar zullen opnemen. Met het Waterfront Burgum laat Tytsjerksteradiel volgens de wethouder zien klaar te zijn voor de toekomst en dat zij daar ondanks de economische crisis ook in durft te investeren. In takomst dy t wy mei betrouwen temjitte sjogge. In takomst om grutsk op te wêzen. Profiel GEERLinG SChiPPERS Wethouder in de gemeente Tytsjerksteradiel. GEBoREn 30 september 1956 in Chatham, Ontario in Canada. BURGERLiJKE STAAT Gehuwd, 3 kinderen. LooPBAAn Na jarenlang werkzaam te zijn geweest in de financiële sector is hij in 2010 namens de FNP wethouder geworden in Tytsjerksteradiel. DE AAnTREKKELiJKE KAnT VAn het WEThoUDERSChAP De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het beleid en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de gemeente. Waterfront Burgum is wat Schippers betreft daar het ultieme voorbeeld van, want in dat project komen alle elementen van zijn portefeuilles financiën, ruimtelijke ordening en toerisme en recreatie bij elkaar.

6 BOUWBEDRIJF VLIEGER Ypeysingel HJ Rijperkerk Tel. (0511) Mob FROM STANDARD TO ART FROM STANDARD TO ART MAATWERK IN SERIEBOUW MAATWERK IN SERIEBOUW DAMEN SHIPYARDS BERGUM DAMEN SHIPYARDS BERGUM Nieuwbouw Verbouw/aanbouw Restauratie Boerfinne DG Aldtsjerk Nieuwbouw Onderhoud Verbouw/aanbouw Bouwbegeleiding Restauratie Renovatie Nieuwbouw Verbouw/aanbouw Restauratie Onderhoud Bouwbegeleiding Boerfinne 12 T Renovatie DG Aldtsjerk E Boerfinne 12 T DG Aldtsjerk E Ond Bou Ren Nieuwbouw Onderhoud Verbouw/aanbouw Bouwbegeleiding Restauratie Nieuwbouw Renovatie Onderhoud Verbouw/aanbouw Bouwbegeleiding Restauratie Renovatie Boerfinne 12 T E T E DG Aldtsjerk Boerfinne 12 T DG Aldtsjerk E

7 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân TYTSJERKSTERADIEL 7 Economische Zaken n Energie(K) Loket beste praktijkvoorbeeld van Nederland Het Energie(K) Loket in Tytsjerksteradiel is uitgeroepen tot beste praktijkvoorbeeld van Nederland als het gaat om energiebesparing. Dat beslisten Agentschap NL, Milieu Centraal en Meer met Minder na het beoordelen van ruim 15 ingezonden projecten. Tytsjerksteradiel is hiermee winnaar van de Bespaarlokaal-actie. Juryrapport De jury verkoos het project allereerst tot winnaar omdat het aantoont hoe belangrijk goede samenwerking tussen bedrijfsleven, gemeente en bewoners is. Daarnaast is het project van alle inzendingen het meest opschaalbaar. Het concept achter het project is in vrijwel iedere Nederlandse gemeente te gebruiken. Tevens zijn de resultaten in termen van energiebesparing uitmuntend. In een half jaar tijd zijn ruim 200 woningen geïsoleerd en / of voorzien van energiebesparende installaties. Ook het betrekken van de lokale scholen, het openstellen van een voorbeeldwoning als Energie(k) Loket en het uitdragen van behaalde successen maakt dit project tot een voorbeeld van een geslaagde campagne gericht op energiebesparing in woningen. Opsteker Doeke Fokkema, wethouder en initiatiefnemer van het project Energie(k) Loket Tytsjerksteradiel zegt naar aanleiding van de uitslag: "We zijn ontzettend blij en trots om winnaar te zijn van de Bespaarlokaal-actie: een prachtige opsteker voor onze privaat-publieke samenwerking met het bedrijfsleven op het terrein van duurzaamheid en volkshuisvesting. Het project helpt woningeigenaren aan lagere woonlasten, geeft het bedrijfsleven de noodzakelijke impulsen en draagt bij aan CO2-reductie. Het is fijn dat op deze wijze bekroond te zien en het succesvolle concept met andere gemeenten te delen. Meer weten over het Energie(k) Loket? Kijk dan op Jan Sijtsma n Crowdfunding! Door aangescherpte eisen is het voor (startende) ondernemers lastiger om krediet te krijgen van de bank. Logisch dus, dat er alternatieve financieringsvormen ontstaan. Denk maar aan de sterke opkomst van informal investors. Maar ook financieringsvormen als krediet unies en crowd funding zijn in opkomst. Juist omdat startende ondernemers en jonge bedrijven met creatieve concepten voor de regionale werkgelegenheid belangrijk zijn, wil ik uw aandacht eens vragen voor crowdfunding. Bij crowdfunding wordt een investeringsproject op een eigen, veelal creatieve wijze via een digitaal platform aan de crowd (massa) gepresenteerd. Er wordt duidelijk gemaakt wat de inschrijvingsperiode is en welk bedrag nodig is voor een sucsesvolle funding. Geïnteresseerden kunnen al met een (klein) bedrag inschrijven en zo investeren in het product of het concept. In ruil daarvoor ontvangen zij een bepaald rendement in de vorm van een aandelenpercentage of rente. Voor een succesvolle funding is het cruciaal dat de ondernemer de aandacht weet te vestigen bij de crowd. Een stevig sociaal netwerk is dan ook zeker een voordeel. De populariteit van een oproep is al een eerste indicatie of mensen het initiatief op waarde schatten. En nog belangrijker, zij zijn daarmee uw ambassadeurs. Crowdfunding levert zo meer op dan kapitaal alleen. In Amerika is crowdfunding niet meer weg te denken, maar in Nederland staat het nog in de kinderschoenen. Desondanks groeit crowdfunding ook in Nederland stevig door. In 2011 werd 2,5 miljoen euro opgehaald en over de eerste 6 maanden van dit jaar is al 3 miljoen euro gecrowdfund. De verwachting is dat deze groei zal doorzetten. Er zijn diverse crowdfundingplatforms waar u gebruik van kunt maken. Ieder platform heeft eigen kenmerken of is gericht op een eigen marktsegment. Voorbeelden in Nederland zijn: en Ook de website geeft veel informatie. Wie weet biedt crowdfunding voor u de mogelijkheid om tóch die gewenste investering te doen.

8 8 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân TYTSJERKSTERADIEL De werkgeversvraag centraal Aanpak werkgeverdienstverlening Werk & Inkomen Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een duidelijke opdracht aan de gemeenten en UWV Werkbedrijf gegeven voor de toekomst: werk samen voor werkgevers. Zorg dat werkgevers willen meewerken aan 'werken naar vermogen. Niet alleen vanuit maatschappelijke betrokkenheid, maar ook omdat het nodig is door de tekorten die gaan ontstaan op de arbeidsmarkt. Door de val van het kabinet zijn een aantal wetten controversieel verklaard, zo ook de Wet Werken naar Vermogen (WWNV). Wat er ook besloten wordt in de toekomst, het is goed om de uitgangspunten van de wet als leidend te beschouwen. Eén van de uitgangspunten van de WWNV is de werkgeversaanpak. De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland hebben daarover hun wensen uitgesproken, tijdens consultaties in Den Haag. Ondernemers zijn een cruciale schakel in het laten slagen van de participatie van werkzoekenden vanuit de bijstand. Mensen die kúnnen werken, moet je ook daadwerkelijk laten werken. Een prima uitgangspunt, maar enige realiteit is echter wel gewenst, zeggen werkgeversorganisaties. Het moet ook voor ondernemers lonen vanuit zowel sociale als economische doelstellingen om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. De werkgeversorganisaties zijn voor een aanpak die aansluit bij de huidige arbeidsmarkt. Zo zouden zij graag een landelijk digitaal werkzoekendenbestand zien, waarin ondernemers en re-integratiebureaus zelf kunnen zoeken naar kandidaten. Daarnaast geven zij aan dat ondernemers moeten weten op welke ondersteuning vanuit de gemeente zij kunnen rekenen als zij iemand uit de WWNV in dienst nemen. Regionale Werkgeversdienstverlening Fryslân Als het gaat om de benadering van werkgevers ligt arbeidsmarktregio Friesland ver voor op andere arbeidsmarktregio s. Alle 27 gemeenten, het Werkgeverservicepunt van het UWV werkbedrijf en de Werk- en Leerbedrijven (Sociale Werkvoorziening) hebben de krachten gebundeld. De werkgeversvraag staat centraal, waarbij zo mogelijk wordt gewerkt met één aanspreekpunt. De gemeenten hanteren dezelfde voorstellen, zonder dat daarbij de couleur locale verloren gaat. Het blijft mensenwerk! Bijvoorbeeld: Wanneer een vacature niet kan worden ingevuld door een kandidaat vanuit het bestand van de gemeente waarbij de vacature is binnengekomen, kan de vacature snel worden uitgezet bij de partners van de regionale werkgeversdienstverlening. Op deze manier heeft u, als werkgever, een groot bereik onder werkzoekenden. Afdeling Werk & Inkomen Wij hebben u als werkgever hard nodig. De gezamenlijke afdeling Werk en Inkomen van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel streeft er naar samen met u te kijken of we vraag en aanbod bij elkaar kunnen brengen. We gaan graag het gesprek met u aan en kunnen zorgen voor een oplossing op maat. Mochten wij geen passende oplossing kunnen bieden voor uw bedrijf, dan hebben wij de mogelijkheid terug te vallen op onze partners in bijvoorbeeld het onderwijs, kenniscentra en brancheverenigingen. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op: Bonita Bergsma (gemeente Achtkarspelen) tel: Sanne Boetze (gemeente Tytsjerksteradiel) tel: Hilda de Lang (gemeente Tytsjerksteradiel)

9 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân TYTSJERKSTERADIEL 9 Zakelijke dienstverleners De zakelijke dienstverlening is een bedrijfstak met een breed en gevarieerd scala aan bedrijven. In 10 jaar tijd is het aantal bedrijven in Tytsjerksteradiel toegenomen van 148 naar 222. De werkgelegenheid is in deze periode gegroeid met 110 fulltime banen en 75 parttime banen. Maar welke ondernemers zijn actief in de zakelijke dienstverlening en wat doen zij? In deze editie worden twee ondernemers en hun bedrijven uitgelicht; Christiaan Steijn van ACCES Catering en Tjerk en Jolanda Vlaskamp van Vlaskamp Licht Geluid Techniek. ACCES Catering, kan het nog completer? In 2002 ontdekte ik, zo vertelt ondernemer Christiaan Steijn, de passie voor het horecavak en volgde daarna de opleiding aan de Hotelschool. Ik heb tijdens mijn studie stage gelopen in Londen en deed ervaring op in de verschillende facetten van de horeca. Het was voor mij een logische stap om daarna mijn eigen bedrijf te starten. In 2008 is Christiaan Steijn gestart met zijn bedrijf ACCES Catering aan de Skûlenboargerwei 5 in Eastermar. Het is mijn drijfveer een event in goede banen te leiden, de verwachtingen van mijn klant te overtreffen én er van te kunnen leven. Acces Catering is gespecialiseerd in partycatering en organiseert zowel zakelijke als feestelijke evenementen, klein of groot, op uw eigen locatie of op een externe locatie. Elke opdracht zien wij als een nieuwe uitdaging, of deze nu voor 10 personen is of voor 100. Wij verzorgen naast het eten, indien gewenst, ook de aankleding: tenten, tafels, stoelen. Ook werken we samen met Vlaskamp Licht Geluid Techniek. Vlaskamp, meer dan licht en geluid Sinds het voorjaar van 2012 zijn Tjerk en Jolanda Vlaskamp met hun bedrijf, Vlaskamp Licht Geluid Techniek, gevestigd aan de Swarte Mar 17 in Noardburgum. In 1990 ben ik, zo vertelt Tjerk Vlaskamp, vanuit Burgum begonnen met het verzorgen van licht en geluid bij drive-inn en tape-shows. Door de jaren heen zijn de werkzaamheden van Vlaskamp Licht Geluid Techniek echter uitgebreid tot fullscale verhuur voor alle licht-, geluid- en videobenodigdheden. Of het nu gaat om een Business Event met 25 genodigden of een festival met bezoekers, het is altijd van belang dat de juiste apparatuur gebruikt wordt, zodat de klant en de gasten zorgeloos kunnen genieten. Met onze ervaring en expertise vinden wij voor elk evenement altijd een passende oplossing, aldus Tjerk Vlaskamp. Ons bedrijf staat voor meedenken, een eerlijke benadering, nuchter, betaalbaar en natuurlijk een uitstekende service. Wij ontzorgen u graag! Wilt u meer weten? Kijk dan op onze website Maar u bent natuurlijk ook welkom bij ons op het bedrijf in Noardburgum. Wilt u eens proeven wat wij u kunnen bieden? Wij komen u graag een gratis proefdoosje brengen. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar onze website

10 Vertrouwd met uw zaken... Hendrik Bosma en Wietse de Vries A D V I E S E N A D M I N I S T R A T I E Elingsloane 23, 9251 MN Burgum Tel BuroTwa Adv Actief 130x96.indd :07:05 Bouwen met gevoel. Einekroas Burgum KvK BTW B02 Rabobank Burgum

11 ONDERNEMEND NOORDOOST FRySlâN tytsjerksteradiel 11 kort Nieuws n Raad op bezoek De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel is het nieuwe seizoen begonnen met een raadsexcursie op vrijdag 7 september jl. De raad heeft een bezoek gebracht aan de regenten van het park Vijversburg in Tytsjerk en aan de besturen van dorpsbelang Tytsjerk en de Ondernemers Club Tytsjerksteradiel. De raadsexcursie begon met een bezoek aan Noppert Beton in Sumar. Aanleiding voor het bezoek is de overname van Noppert Beton door het Duitse Berding Beton. Voormalige directeur-eigenaar Rintje Noppert en de nieuwe directeur Georg Berding jr. stonden de raadsleden te woord. Rintje Noppert, burgemeester Eric ter Keurs en Georg Berding jr. Het familiebedrijf Noppert Beton is al actief vanaf begin jaren 50. Het bedrijf heeft ongeveer 90 medewerkers en produceert betonmortel en hoogwaardige betonnen bestratingsartikelen en prefabbeton voor de woning- en utiliteitsbouw. Onze bedrijfstak, zo vertelt Rintje Noppert, is aan het veranderen. Kijk je naar de meeste collega-bedrijven in deze branche, dan beschikken zij over strategische posities in de gehele bedrijfskolom. Daarom stond het bedrijf voor de keuze om zelf een overname te doen of overgenomen te worden door een andere partij. Na een zoektocht is de keuze bewust gevallen voor verkoop aan het familiebedrijf Berding Beton. Onze bedrijfsfilosofie en cultuur tonen sterke overeenkomsten en er was een goede klik met de eigenaren. Voor het behoud van de werkgelegenheid van onze medewerkers is dit de beste keuze die ik kon maken, aldus Rintje Noppert. Berding Beton, een bedrijf met 40 vestigingen, is gevestigd in Steinfeld. Noppert Beton sluit onder de eigen naam nu aan bij Berding Beton. Via Noppert Beton wil Berding Beton de marktpositie op de Nederlandse markt versterken. Fairtrade ontwikkelingen Tytsjerksteradiel verdient opnieuw titel Fairtrade Gemeente! Tytsjerksteradiel mag ook komend jaar de titel Fairtrade Gemeente dragen. Deze titel moet ieder jaar opnieuw worden verdiend. De werkgroep Fairtrade Tytsjerksteradiel blijft dus niet stil zitten, maar blijft zich inzetten voor eerlijke handel. Het vergroten van bewustwording en de vraag naar en aanbod van fairtrade producten blijft ook komend jaar het doel. Linda Hiemstra van Via Lin nieuwe fairtrade bedrijven In juli zijn er drie nieuwe fairtrade bedrijven bijgekomen. Tankstation Esso in Burgum ontving op 17 juli het fairtrade certificaat. In de tankshop kunt u terecht voor heerlijke en verantwoorde producten als ijs, chocolade en koffie en thee. Via Twitter liet Thea Adema, van kinder- en opvoedcoaching en opleidingen in Noardburgum aan wethouder Rijpstra weten dat haar bedrijf haar klanten al jaren fairtrade koffie en thee serveert. Dankzij de Fairtrade Gemeente campagne zal nu ook tijdens de lunch gebruik worden gemaakt van fairtrade producten. In Oentsjerk zit Via Lin, een klein bedrijf voor interieurstyling en advies. Linda Hiemstra: ik vind het belangrijk dat er aandacht is voor eerlijke handel en duurzaamheid. Bij het verzorgen van workshops krijgen mijn gasten fairtrade koffie en thee. Bij het geven van interieuradvies geef ik klanten desgewenst informatie over duurzame en fairtrade meubels & woonaccessoires. Er is gelukkig steeds meer keuze op dit gebied en ik vind het fijn als ik kan bijdragen aan een goede keuze voor producten die beter zijn voor mens en milieu.

12 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regionieuws NO 1 kort regionieuws n Ferwerderadiel werkt mee aan de toekomst van Noordoost Fryslân De gemeente Ferwerderadiel wil aansluiten bij het regionaal samenwerkingsverband Netwerk Noordoost. Ferwerderadiel heeft de visie op de toekomst vertaald naar concrete projecten die bijdragen aan de regionale ambities zoals verwoord in de reeds bestaande Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) In een supplement heeft Ferwerderadiel één regionaal thema en zes concrete projecten benoemd met een hoge prioriteit, allemaal met een regionale meerwaarde. Met het regionaal thema Noordoost aan het Wad zet Ferwerderadiel in op het verder benutten van de potentie van Wadden Werelderfgoed voor Noordoost Fryslân. Met de projecten De Dokkumer Ie, Sportstimulering en sociale activering, Pilot Doarpsomtinkers, Vergroten leefbaarheid Ferwerderadiel door bundeling verkeer, Bedrijventerrein Doniaweg Hallum, Duurzaam Burdaard & LEF (Lokale Enerzjy Ferwerderadiel) draagt Ferwerderadiel concreet bij aan de ambities voor de toekomst van Noordoost Fryslân. Voor de uitvoering van de projecten is een meerjarenplanning opgesteld. Officieel bekrachtigd Op 19 juli heeft Ferwerderadiel het Supplement aan de stuurgroep Netwerk Noordoost aangeboden met het verzoek positief te adviseren over deelname aan Netwerk Noordoost. De colleges van B&W van de deelnemende gemeenten en Gedeputeerde Staten nemen vervolgens een officieel besluit over de toetreding van Ferwerderadiel. De aansluiting zal naar verwachting in de stuurgroep in oktober 2012 officieel bekrachtigd worden. Netwerk Noordoost Vanuit de Agenda Netwerk Noordoost werkt de regio samen met de provincie aan concrete projecten die een bijdrage leveren aan een gezonde sociaaleconomische toekomst voor Noordoost Fryslân. In 2030 is het goed wonen in de regio, zijn er voldoende banen en is de omgeving op orde. Netwerk Noordoost is een samenwerking tussen de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland c.a., Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân. n De Posthoorn Dokkum wint Ondernemersprijs 2012 Op 22 juni 2012 wonnen Sabina Reitsma en Femmechien van der Heide Reitsma van Hotel Café Restaurant de Posthoorn uit Dokkum de Ondernemersprijs Noordoost Friesland. Zij lieten daarmee de heer Hille Vellema van Vellema installatietechniek uit Hallum en de heer Sjerk Faber van Faber Telecom en Data uit Dokkum achter zich. Regio Noordoost Friesland heeft zich ten doel gesteld om zichzelf nadrukkelijker op de bedrijfseconomische kaart van Friesland te zetten. Om het ondernemerschap in de regio te stimuleren wordt jaarlijks de ondernemersprijs uitgereikt aan een in de regio gevestigde ondernemer met een activiteit of onderneming. Tien bedrijven hadden zich ingeschreven voor de Ondernemersprijs Noordoost Friesland. Na een voorselectie bleven drie finalisten over die door de jury werden bezocht en beoordeeld op persoonlijkheid van de ondernemer(s), visie/strategie van de onderneming en innovatie. n Kafee NOF Hebt u iets met Noordoost Friesland? Kom dan naar Kafee NOF! 27 september It Posthûs in Burdaard 25 oktober Kolkzicht in Surhuisterveen 29 november Waard van Ternaard in Ternaard van uur. Volg Kafee NOF op twitter Voor het laatste nieuws over Netwerk Noordoost, volg ons op twitter n Eén waterrecreatievisie voor heel Noordoost Fryslân De zes gemeenten in Noordoost Fryslân gaan gezamenlijk een visie maken op de waterrecreatie. Het maken van een waterrecreatievisie is één van de speerpunten binnen de Agenda Netwerk Noordoost. Door niet per gemeente, maar met een wijde blik op geheel Noordoost Fryslân te kijken, willen de gemeenten bijdragen aan het versterken van de recreatieve sector en het recreatieve aanbod. Individuele gemeenten hebben specifieke kennis van en plannen voor het gebied. Door deze kennis te delen en ontwikkelingen/projecten af te stemmen en te koppelen kan meerwaarde gecreëerd worden waardoor de hele regio optimaal kan profiteren van de kansen die er liggen. Uit een aantal bureaus is Hanneke Schmeink RECREATIE geselecteerd om in opdracht van de gemeenten de visie uit te werken. Zij is inmiddels enthousiast van start gegaan samen met Theo de Bruin van NL RNT die zij voor deze opdracht heeft aangetrokken. In het volgende nummer van Ondernemend Noordoost Fryslân wordt uitgebreid op de waterrecreatievisie ingegaan. Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Tiede Boorsma van de gemeente Kollumerland c.a. (tel.: ). Meer informatie over het bureau dat de offerte uitvoert:

13 NO 2 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regionieuws team netwerk noordoost BunDelt De krachten Samen werken aan een sterke regio Het Team Netwerk Noordoost is sinds 1 juni compleet. Vier bevlogen vrouwen zorgen vanuit het Streekhuis in Burgum voor de ondersteuning aan de projecten die op de Agenda Netwerk Noordoost staan. Samen met de gemeenten, de ondernemers en alle andere maatschappelijk betrokken partijen werken zij aan de toekomst van Noordoost Fryslân. n V O l G O N S N U O O K V I A E N

14 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regionieuws NO 3 De koers voor de sociaal-economische ontwikkeling van de regio Noordoost Fryslân is vastgelegd in het Sociaal Economisch Masterplan (SEM). In dit visiedocument staat in welke richting de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a., Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân samen optrekken om de dreigende krimp en de weglekkende werkgelegenheid tegen te gaan. Zij hebben hun krachten gebundeld in het samenwerkingsverband Netwerk Noordoost. De gemeente Ferwerderadiel heeft besloten ook aan te haken. Agenda Netwerk Noordoost De visie uit het masterplan is vertaald in dertien ambitieprojecten en een groot aantal concrete projecten. Die zijn vastgelegd in de Agenda Netwerk Noordoost. Het is die Agenda die de komende jaren uitgevoerd moet worden. Het Team Netwerk Noordoost heeft als taak om de betrokken gemeenten en de provincie te ondersteunen bij de realisatie daarvan. Wij zorgen voor de coördinatie, bewaken de voortgang en de financiën en kijken waar we extra aandacht en middelen voor onze Agenda kunnen krijgen, legt programmacoördinator Trea Tamminga uit. Zij doet dat samen met communicatieadviseur Sylvia Bosma, adviseur financiën en subsidies Gerrie Visser en secretaresse Henriëtte Hoekstra. De projecten uit de Agenda zijn verdeeld over drie themagroepen. In deze themagroepen vindt de inhoudelijke aansturing plaats. Behalve bestuurders zijn hier ook diverse regionale partijen in vertegenwoordigd. Die regionale partijen zijn direct betrokken bij de projecten. Het gaat dan om vertegenwoordigers uit het onderwijs en van het MKB, de Kamer van Koophandel en Wetterskip Fryslân, maar bijvoorbeeld ook om de Ondernemersvereniging Noordoost Fryslân (ONOF) en de Noardlike Fryske Wâlden (NFW). Met elkaar Een belangrijke taak voor de komende maanden is de inbreng van regionale partijen om de Agenda verder in te vullen. Hun betrokkenheid is volgens de gemeenten en de provincie cruciaal om van de Agenda een succes te maken. Tamminga: Het is van essentieel belang om niet over elkaar, maar met elkaar te praten om op deze manier de realisatie van de Agenda en daarmee de toekomst voor Noordoost Fryslân tot een succes te maken. Inmiddels is het voor Tamminga en haar team wel duidelijk dat zij bij een bijzonder proces betrokken zijn. We zijn niet de enige regio die met krimp te maken heeft, maar onze aanpak van de problematiek is toch wel uniek. Het lef van de betrokken gemeenten en partijen om over de eigen grenzen heen te durven kijken oogst tot ver buiten Friesland bewondering. Ik krijg geregeld de vraag hoe het hier wel lukt om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dat heeft volgens haar alles te maken met het feit dat men er in Noordoost Fryslân van doordrongen is dat samenwerking de enige remedie is om het tij te keren. De uitdaging waar we voor staan is enorm, maar samen staan we sterk. Dat besef is er bij alle partijen. De missie van Netwerk Noordoost is vastgelegd in het volgende statement: in Netwerk Noordoost werken de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradiel, Kollumerland c.a., Tytsjerksteradiel, Ferwerderadiel en de provincie Fryslân met elkaar aan concrete projecten die een bijdrage leveren aan een gezonde sociaaleconomische toekomst voor Noordoost Fryslân. In 2030 is het goed wonen in de regio, zijn er voldoende banen en is de omgeving op orde. Tamminga: Dat is de rode draad in ons werk. Het is geen eenvoudige opgave, maar de betrokkenheid van alle partijen om die missie waar te maken is groot. Profiel TREA TAMMINGA Programmacoördinator Netwerk Noordoost. GEBOREN 1 juni 1973 in Sibrandabuorren. BURGERLIJKE STAAT Gehuwd, 3 kinderen. LOOPBAAN Zij studeerde regionale economie in Groningen en was onder andere directeur van Geveke Ontwikkeling. In maart is zij begonnen als programmacoördinator Netwerk Noordoost. HOBBY S lezen, het liefst non-fictie, en de kinderen. Voor meer informatie kijk op

15

16 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regionieuws NO 5 GLB Jan Brandsma Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) verandert per 1 januari Het stelsel van inkomenstoeslagen gaat op de schop met ingrijpende gevolgen voor de boeren. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW), een koepelorganisatie van zes agrarische natuurverenigingen in Noordoost Fryslân met ruim duizend leden, pleit ervoor dat de leden goede vergoedingen krijgen voor groene diensten. Hiermee kunnen ze hun inkomen aanvullen. Spannende tijd voor landbouwers in de Noardlike Fryske Wâlden Een gemiddeld agrarisch bedrijf ontvangt straks naar verwachting duizenden tot tienduizenden euro s minder aan directe inkomenstoeslagen. Het verlies aan inkomen kan deels gecompenseerd worden door als grondgebruikers maatschappelijke prestaties te leveren. Voor diensten zoals agrarisch natuur- en landschapsbeheer kan dit door in collectief verband een overeenkomst te sluiten met de overheid. Daar gaat de vereniging NFW mee aan de slag. We doen mee aan een landelijke pilot om proefondervindelijk aan te tonen hoe wij als boerencollectief de doelen van het Europees Landbouwbeleid kunnen realiseren, zegt Jan Brandsma uit Kollumerzwaag, melkveehouder en penningmeester van de NFW. Hierover maken we afspraken met onze leden. Onze eigen schouwcommissie controleert deze afspraken vervolgens. Wij willen aantonen dat de overheid op ons kan vertrouwen en de verantwoordelijkheid bij ons kan neerleggen. Zelfsturing en controle op afstand staan voor ons centraal. De NFW wil deze werkwijze laten certificeren en vervolgens ook inzetten om doelen dichter bij huis te realiseren, zoals van provincie, gemeenten, waterschap, bedrijfsleven en zeker ook bewoners van het gebied. Daarvoor zijn we eind augustus een proces met vertegenwoordigers van deze organisaties gestart. Beheer en behoud landschap De landbouw in Noordoost Fryslân draagt sterk bij aan het beheer en behoud van het landschap en de natuur. We onderhouden bijvoorbeeld elzensingels, boomwallen en pingo s, leggen botanische weideranden aan en doen aan weidevogelbeheer. Wij vinden dat we voor deze groene diensten een goede vergoeding mogen ontvangen. Daar maken wij ons als vereniging sterk voor. De NFW heeft vorig jaar een hoge EU-landbouwfunctionaris en de Vaste Kamercommissie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie ontvangen voor werkbezoeken. Zij waren erg onder de indruk van de werkwijze en resultaten van het werk van de NFW en haar leden. Duidelijk is volgens Brandsma dat er spannende tijden aanbreken, omdat er veel onduidelijkheden zijn. De financiering van de vergoedingen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer staat vanwege bezuinigingen onder druk. Bovendien levert het nieuwe, complexe GLB nog veel onzekerheden op. Wat is het GLB? Het doel van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is agrarische ondernemers een redelijk inkomen te bieden en consumenten te verzekeren van voldoende voedsel tegen een redelijke prijs. Het Europese landbouwbeleid is in 1957 ingevoerd en al een aantal keer gewijzigd. De laatste hervorming van het GLB bestaat uit de afbouw van de inkomenssteun. Daarvoor in de plaats komen maatschappelijke diensten en doelgerichte betalingen.

17 IJzersterk in Noord Nederland Dokkum Heerenveen Leeuwarden Groningen Dokkum P. Prinslaan 15 Telefoon (0519) Fax (0519) Heerenveen De Kuinder 10 Telefoon (0513) Fax (0513) Leeuwarden Archimedesweg 16 Telefoon (058) Fax (058) Groningen Wismarweg 32 Telefoon (050) Fax (050)

18 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regionieuws NO 7 Regiomarketing Nieuwe portal over wonen, werken en recreëren in Noordoost Fryslân Op 1 oktober 2012 wordt de nieuwe regionale portal over wonen, werken en recreëren gelanceerd. Een overzichtelijke portal met een frisse uitstraling die bewoners, bezoekers en bedrijven informatie biedt over Noordoost Fryslân. Naast de toeristische informatie, is er informatie over woningbouwlocaties, bedrijventerreinen, projecten in de regio, activiteiten en nieuws op deze portal te vinden. Begin 2011 is de website live gegaan. Doel van deze website was om zoveel mogelijk toeristen te verleiden tot een bezoek aan Noordoost Fryslân. Op deze site was daarom de belangrijkste toeristische informatie over Noordoost Fryslân te vinden met mooie beelden. Al snel bleek de behoefte vanuit de regio met betrekking tot de site breder te zijn dan alleen de toeristische informatie. Ondernemers en bewoners gingen ook op zoeken naar informatie over Dwaande, maar dit werd niet aangeboden op de toeristische site. Netwerk Noordoost heeft sinds een aantal jaren ook een eigen website die informatie biedt over de projecten binnen de agenda netwerk Noordoost. Gelet op de relatie en het belang tussen regiomarketing en Netwerk Noordoost ligt het voor de hand om een gezamenlijke portal te realiseren. Een portal waar de websitebezoeker kan kiezen welke informatie hij of zij nodig heeft. Vanaf 1 oktober vinden ondernemers op informatie over economische projecten, Agenda Netwerk Noordoost, nieuws uit de regio en informatie over activiteiten en netwerkbijeenkomsten. Voor de bewoners is er informatie te vinden over woningbouwlocaties, activiteiten in de regio, nieuws en op termijn waarschijnlijk ook het actuele huizenaanbod in de regio. De toerist kan op de site nog steeds

19 G L A S V E Z E L E N C O A X Noordoost-Fryslân heeft haar eigen zakelijke kabelmaatschappij: Kabelnoord Zakelijk. In Dongeradiel, Dantumadiel en Kollumerland levert Kabelnoord Zakelijk internet via glasvezel en coax. In de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel bieden wij de mogelijkheid om aan te sluiten op ons groeiende glasvezelnetwerk in o.a. Buitenpost en Burgum. Meer weten over een aansluiting bij uw regionale kabelmaatschappij? Neem contact met mij op. Ik sta voor u klaar. Geert Hoogsteen Pier Prinslaan 21, Dokkum. Telefoon (0519)

20 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regionieuws NO 9 terecht voor de belangrijkste toeristische informatie, een overzicht van de activiteiten, arrangementen en er is een kaart met alle routes en toeristische bedrijven opgenomen. De toeristische informatie wordt vertaald in het Duits en Engels, zodat ook de internationale toerist op dwaande.nl terecht kan voor toeristische informatie. De portal die op 1 oktober tijdens Kafee NOF in Burdaard wordt gelanceerd, is een mooie basis. De komende tijd zal deze basis verder uitgebreid worden. Het is niet de bedoeling om een zoveelste nieuwe website te realiseren, maar juist om bestaande sites, initiatieven en partijen bij elkaar te brengen en zo gezamenlijk de digitale bezoeker via één portal over de regio te informeren. Om dit te realiseren, is samenwerking met diverse partijen in de regio noodzakelijk. In overleg met ondernemers en samenwerkende partijen wordt de portal voor Noordoost Fryslân de komende tijd verder uitgebreid. BNR nieuwsradio vanuit de Dokkumer Vlaggencentrale Het imago van Fryslân versterken onder ondernemend Nederland ; dat is het doel van de campagne Zaken doen met Fryslân, een initiatief van Fan Fryslân. Hier sluiten we in Noordoost Fryslân natuurlijk graag bij aan en daarom zijn we vanuit Dwaande de samenwerking aangegaan met Fan Fryslân. Centraal in de campagne van Fan Fryslân staat de samenwerking met BNR Nieuwsradio. In september en oktober wordt het BNR Nieuwsradio-programma Zakendoen met zes vrijdagen achter elkaar live uitgezonden vanuit een locatie in Fryslân. Rond elke live-uitzending wordt een feestelijke, regionale bijeenkomst inclusief lunch voor ondernemers georganiseerd. Op vrijdag 5 oktober vindt de uitzending plaats vanuit de Dokkumer Vlaggencentrale in Dokkum. Aansluitend aan de reeks uitzendingen van BNR Nieuwsradio wordt er voor de Nederlandse zakenmarkt een weekend Fan Fryslân georganiseerd. Ondernemers uit heel Nederland komen in het weekend van 12, 13 en 14 oktober naar Fryslân. Op vrijdag 12 oktober volgen ze het slotdebat van BNR Nieuwsradio in Leeuwarden. Aansluitend kunnen ze zaterdag en zondag genieten (evt. met gezin) van diverse activiteiten in de regio. Noordoost Fryslân op RTL4 In juni en juli stond Noordoost Fryslân meerdere malen in de schijnwerpers op de Nederlandse televisie. De redactie van het RTL4-programma Enjoy Life maakte gedurende twee dagen opnames op diverse locaties in Noordoost Fryslân en was verrast door het mooie en veelzijdige aanbod aan activiteiten in deze regio. Bianca Waamelink van B&B BinnenInn BuitenUit heeft in samenwerking met Dwaande en een aantal ondernemers uit de regio een weekendtrip samengesteld voor de eerste aflevering. Fokko Hoeksma van Copini buitensport heeft in samenwerking met communicatiebureau ZieSa, Dwaande en een groep ondernemers een tweede weekendtrip samengesteld voor de tweede aflevering. Beide afleveringen werden driemaal uitgezonden op RTL4. De film is aan elkaar gemonteerd en wordt nu door deelnemende ondernemers en Dwaande als promotiemiddel ingezet. Het is een mooie film geworden die de parels van Noordoost Fryslân laat zien. Bovendien is dit een prachtig voorbeeld van hoe ondernemers met elkaar dwaande zijn en elkaar versterken. Dat is waar Dwaande om draait. Met elkaar de regio op de kaart zetten en ondertussen ook je eigen bedrijf onder de aandacht brengen, aldus Diny Pestman, projectleider regiomarketing Dwaande.

bedrijvengids 2009 2010 [ Ondernemen[d] in de regio Smallingerland Opsterland

bedrijvengids 2009 2010 [ Ondernemen[d] in de regio Smallingerland Opsterland bedrijvengids 2009 2010 [ Ondernemen[d] in de regio Smallingerland Opsterland DYNAMISCHE BUSINESS MET TROTS PRESENTEREN WIJ U DE BEDRIJVENGIDS [ONDERNEMEN[D] IN DE REGIO DAT TOT STAND KWAM IN SAMENWERKING

Nadere informatie

het ONDERNEMERS ontwikkelt eigen Zuidoost-Friesland toeristisch profiel WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 FRYSLÂN

het ONDERNEMERS ontwikkelt eigen Zuidoost-Friesland toeristisch profiel WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 FRYSLÂN NR. 3 2010 het ONDERNEMERS FRYSLÂN B E L A N G Zuidoost-Friesland ontwikkelt eigen toeristisch profiel Financieel advies dat verder gaat Rabobank brengt nieuwe ideeën in de regio tot wasdom Heerenveen:

Nadere informatie

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, september 2014 38 Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap

Nadere informatie

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Achtste jaargang, december 2013 35 Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig Harald Wiggers Als schoolleider ben ik

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

NUMMER 12 JUNI 2011. Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY. in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT

NUMMER 12 JUNI 2011. Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY. in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT NUMMER 12 JUNI 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT Blues Z O E T E R M E E R zaterdag 4 juni 2011 &EXTRA!

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen NR.02 2015 Innovatie Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen Advertentie Voorwoord en inhoud Bent u klaar voor de Participatiewet? Voorwoord Inhoud Werkgevers hebben sinds 1 januari

Nadere informatie

Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012. > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar

Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012. > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012 Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar > VNO-NCW Noord 2012: What s in it for you? >

Nadere informatie

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit.

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit. ovpn it de gemeente Pijnacker-Nootdorp september 2011 nummer 24 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 6 Van Haagen geeft antwoord 10 Geslaagde Ledendag 14 Samenwerking met

Nadere informatie

BaanBereik kijkt terug, maar vooral vooruit! Thema: Reclame, marketing en hun media. www.westfriesezaken.nl. 7 e jaargang december 2014

BaanBereik kijkt terug, maar vooral vooruit! Thema: Reclame, marketing en hun media. www.westfriesezaken.nl. 7 e jaargang december 2014 Zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in West-Friesland e.o. 7 e jaargang december 2014 editie 05 Thema: Reclame, marketing en hun media BaanBereik kijkt terug, maar vooral vooruit! www.westfriesezaken.nl

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Toen en nu. Rabobank. Opel Eef en Huub. Businessclub Prins Alexander. magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken

Toen en nu. Rabobank. Opel Eef en Huub. Businessclub Prins Alexander. magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Jaargang 3 - Nummer 7-2013 Rabobank Vroeger was alles anders... Opel Eef en Huub Aflevering van 10 Opel Corsa s Toen en nu Businessclub

Nadere informatie

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Jaargang 3 - Nummer 8-2013 Start Up Quality Internetworking Het netwerk is de fundering van elk bedrijf Café Wilskracht Bestaat 20

Nadere informatie

Samen sterk. Rabobank. Arbo en veiligheid. Waarom een businessclub? De kracht van samenwerken

Samen sterk. Rabobank. Arbo en veiligheid. Waarom een businessclub? De kracht van samenwerken magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Nummer 06-2013 We hebben vergeleken en de Rabobank sprong er uit iek concept aam van het kantoor van Sabine Bovy en Noëlle Bynoe is

Nadere informatie

Personeel lokken met leuke extraatjes. Industriedag in het teken van duurzaamheid

Personeel lokken met leuke extraatjes. Industriedag in het teken van duurzaamheid In het nieuwsd Oktober 2008 In deze uitgave: Industriedag in het teken van duurzaamheid Het Leer-Werk Traject Wat maakt een bedrijf aantrekkelijk? Ontwikkelingen rondom ROM-D Personeel lokken met leuke

Nadere informatie

Sterk in service! Businessmagazine Noordwest Veluwe en Flevoland. Stad in Bedrijf Businessdagen 15 & 16 april 2014, locatie Sypel Harderwijk

Sterk in service! Businessmagazine Noordwest Veluwe en Flevoland. Stad in Bedrijf Businessdagen 15 & 16 april 2014, locatie Sypel Harderwijk 17 e jaargang, nummer 02, februari 2014 Businessmagazine Noordwest Veluwe en Flevoland Stad in Bedrijf Businessdagen 15 & 16 april 2014, locatie Sypel Harderwijk ondernemend voor ondernemers 1 06-2013

Nadere informatie

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem Oktober 2014 De missie van de WD Overal op de bres voor de Drechtsteden Samenwerken aan ambities Op duurzame wijze versterken van de regiokracht Regionaal sectorplan maritiem Succesvol van start in het

Nadere informatie

Vernieuwende ondernemers voor het MKB. Coverstory AccountantZ. Samen naar een circulaire economie Zakenautotestdag Met blinkende bolides door de regio

Vernieuwende ondernemers voor het MKB. Coverstory AccountantZ. Samen naar een circulaire economie Zakenautotestdag Met blinkende bolides door de regio Profiel RIVIERENLAND REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 31 NUMMER 2 MEI 2015 Coverstory AccountantZ Vernieuwende ondernemers voor het MKB Samen naar een circulaire economie Zakenautotestdag Met blinkende

Nadere informatie

Coverstory: DeeDee Plastics Succesvol in een mannenwereld. Nationaal Rampondernemer Frank Krake: Zorg altijd voor een plan B

Coverstory: DeeDee Plastics Succesvol in een mannenwereld. Nationaal Rampondernemer Frank Krake: Zorg altijd voor een plan B noord-limburg regionaal zakenmagazine Jaargang 8 nummer 3 juli 2014 Coverstory: DeeDee Plastics Succesvol in een mannenwereld Nationaal Rampondernemer Frank Krake: Zorg altijd voor een plan B business

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 3 BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie BIZ op Spoorzicht Samen Lokaal Ondernemen Roadmap voor verzakelijking Masterclass Industrieel Erfgoed

Nadere informatie

het ONDERNEMERS LIMBURG ZUID

het ONDERNEMERS LIMBURG ZUID het ONDERNEMERS LIMBURG ZUID B E L A N G NR. 4 2007 Menselijk maatwerk Arbeid als voorwaarde MultiCopy verlegt grenzen Jonge Bedrijven Sociëteit heeft Een overname is maatwerk de toekomst www.ondernemersbelang.nl

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

De kracht van de mienskip

De kracht van de mienskip Jaarbericht 2012 De kracht van de mienskip Het jaar 2012 stond vooral in het teken van de afnemende rol van de overheid en de toenemende verantwoordelijk heid van de burger/dorpsbewoner. Veel gebruikte

Nadere informatie

Nooit een brug te ver! BUSINESSMAGAZINE

Nooit een brug te ver! BUSINESSMAGAZINE BUSINESSMAGAZINE Noordwest Veluwe en Flevoland Stad in Bedrijf Businessdagen 14 & 15 april 2015, locatie Sypel Harderwijk 17 e jaargang, nummer 06, juni 2014 ondernemend voor ondernemers Nooit een brug

Nadere informatie

De arbeidsmarkt: een lastige maar interessante toekomst

De arbeidsmarkt: een lastige maar interessante toekomst NR. 1 2012 BERGEN OP ZOOM / ROOSENDAAL De arbeidsmarkt: een lastige maar interessante toekomst Uitzendbureau van het Jaar Het grote voordeel van samen optrekken zeker nu Op naar een sterke regio Ondernemers

Nadere informatie

ONDERNEMERS. Bedrijf verkoopklaar maken kan averechts werken WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 5 2010 RIVIERENLAND. Een bedrijfsoverdracht doe je samen

ONDERNEMERS. Bedrijf verkoopklaar maken kan averechts werken WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 5 2010 RIVIERENLAND. Een bedrijfsoverdracht doe je samen NR. 5 2010 ONDERNEMERS RIVIERENLAND Bedrijf verkoopklaar maken kan averechts werken Positief kritische blik op cijfers Unieke en succesvolle combinatie Een bedrijfsoverdracht doe je samen De accountant

Nadere informatie

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen van delft-westland/ oostland functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen ondernemers moeten inspelen op ontwikkelingen in ict software is cruciaal voor het succes van topsectoren editie 05 2013

Nadere informatie