Een blik op NAOORLOGS APELDOORN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een blik op NAOORLOGS APELDOORN 1945-1970"

Transcriptie

1 Een blik op NAOORLOGS APELDOORN

2 Een blik op NAOORLOGS APELDOORN

3 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 5 Inleiding Nederland herrijst! 6 Apeldoorn groeit 8 Stad in het groen 11 Thema s 1. Tweede Schrijftafel en Centrum & Cityplan Apeldoorn-Zuid Kerschoten Wonen in het groen Nieuwe woonconcepten Het platteland Industrie en bedrijvigheid Tot nut van het algemeen Kerken Scholen Zorg Kunst voor iedereen Recreatie en vrije tijd 66 Colofon 70 Kaarten 71 Naoorlogs Apeldoorn Stedelijk gebied Naoorlogse wijken Naoorlogs Apeldoorn Landelijk gebied Mr G.J. de Graaf Burgemeester van Apeldoorn In de jaren na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde Apeldoorn zich, zowel in het stedelijk als in het landelijk gebied, in een sneltreinvaart. Dit boekje schetst het maatschappelijke tijdsbeeld en geeft een blik op de naoorlogse stedenbouw, architectuur en kunst. In 2008 hebben wij u al tien topmonumenten uit het naoorlogs erfgoed gepresenteerd. Met dit boekje willen we de naoorlogse identiteit van Apeldoorn in al zijn diversiteit presenteren. Om u een overzichtelijk beeld te geven is gekozen voor een thematische indeling. Elk thema is voorzien van typerende voorbeelden. Zij vertellen het verhaal van deze belangrijke periode in onze geschiedenis in bijzondere, maar ook alledaagse verschijningsvormen. Met elkaar geeft dit een soms onbekend, maar prachtig beeld van het eigen en groene karakter van Apeldoorn. Zo heeft u een belangrijk deel van de naoorlogse periode van Apeldoorn in beeld. Wij hopen dat u erdoor geboeid en geïnspireerd raakt. En voor wie het leuk vindt om op de fiets te stappen of te wandelen hebben we twee kaarten toegevoegd. 4 5

4 Nederland herrijst! Na de Tweede Wereldoorlog stond Nederland voor de veelomvattende taak het land weer op orde te brengen. Vernielde steden en dorpen, het zwaar getroffen platteland, industrie en infrastructuur moesten worden hersteld, de traumatische ervaringen verwerkt. Dat gebeurde met bewonderenswaardig enthousiasme en een sterk geloof in de wording van een nieuwe, moderne maatschappij. De enorme woningnood werd als volksvijand nummer één beschouwd. Ruim negentigduizend woningen waren door het oorlogsgeweld totaal verwoest en meer dan een half miljoen huizen werden licht tot zwaar beschadigd, terwijl de bouwproductie in de oorlogsjaren op een laag pitje had gestaan. Door de versnelde bevolkingsgroei en een vervroeging van de huwelijken als gevolg van de ruime werkgelegenheid en de toenemende sociale zekerheid liep het eind 1954 geraamde woningtekort van honderdduizend in nog geen vier jaar op tot ruim een kwart miljoen. De bouwsector stond voor een bijna onmogelijke opgave en kampte ook nog eens met een groot gebrek aan bouwproducten. Dat wij het nochtans uit het na-oorlogse puin tot welvaart brachten danken wij mede en in niet in geringe mate aan de bouwers, die de eerste steen voor onze heropstanding legden, schreef Wij Bouwen, een boekje dat werd uitgegeven ter gelegenheid van het gereedkomen van de miljoenste na de oorlog gebouwde woning in Dat lukte in het begin vooral door de bouw van noodwoningen, hergebruik van uit de vernielde huizen afkomstige materialen en de productie van alternatieve goedkope bouwproducten (zoals prefab beton) door vindingrijke ondernemers. Later kon door de industrialisatie van het bouwproces het bouwtempo flink worden opgeschroefd. Hoop gloorde voor de vele woningzoekenden, waarvan de meesten terecht kwamen in de grote uitbreidingswijken, die volgens de modernste structuur- en uitbreidingsplannen aan de oude steden werden toegevoegd. Daarin waren ook allerhande voorzieningen als scholen, kerken en wijkcentra met winkels en gebouwen voor medische zorg nodig. De aantrekkende economie vroeg om veel nieuwe bedrijfs- en kantoorgebouwen en ook allerlei maatschappelijke en culturele voorzieningen moesten onderdak krijgen. Nederland kreeg een nieuw gezicht. Tegeltableau Karel Appel uit 1969 in het gebouw van de Belastingdienst. 6 7

5 Affiche ter promotie van Apeldoorn Apeldoorn Centrum van Nederland - Industriestad, Tuinstad en Recreatieoord, Apeldoorn groeit Apeldoorn is een boeiende stad, boeiend vooral om de snelle groei, die zich thans allerwegen aftekent. Overal in het stadsbeeld zijn de aanzetten te vinden voor het toekomstige Apeldoorn, schreef een trotse burgemeester A.L. des Tombe in 1969 in het tijdschrift Publieke Werken. In de bijna 25 jaar na de Tweede Wereldoorlog was het rustige villadorp dan ook veranderd in een levendige groeistad. Telde de gemeente in 1951 nog inwoners, in 1961 waren dat er meer dan honderdduizend en nog geen tien jaar later rond de ! Een krans van nieuwe woonwijken omgaf het oude dorp, er waren efficiënte bedrijventerreinen aangelegd en de dorpskern ging grondig op de schop voor het moderne Centrum & Cityplan. De jaren vijftig en zestig stonden vooral in het teken van het oplossen van de grote woningnood. Die was in Apeldoorn niet alleen ontstaan door de bouwstop tijdens de oorlogsjaren, maar werd vooral ook in de hand gewerkt door de geweldige bevolkingsgroei. In 1949 was het tekort aan goede woningen al opgelopen tot stuks. De huishoudens werden steeds groter door de naoorlogse geboortegolf en de druk op de woningvoorraad werd nog verder opgevoerd, doordat de al maar groeiende werkgelegenheid steeds meer nieuwkomers aantrok. Het succes van de groei had zijn keerzijde. Apeldoorns ambities waren groot. In was al een nieuw Plan van uitbreiding in hoofdzaak gepresenteerd voor de gehele gemeente. Vooruitstrevende structuurplannen voor het stedelijke deel van Apeldoorn zagen in 1950 en 1960 het licht. Deze gaven de richting aan voor de bouw van grote uitbreidingswijken, de aanleg van nieuwe industrieterreinen en de modernisering van de infrastructuur. Nestelden de eerste, vrij bescheiden wijken zich nog als inbreidingen in het oude dorpsgebied, vanaf de vroege jaren zestig werden grote, min of meer afgeronde uitbreidingswijken aan Apeldoorn toegevoegd. Apeldoorn Zuid (Wormen), Orden en Kerschoten (jaren vijftig en zestig), Zevenhuizen, Westenenk en Ugchelen (jaren zestig en zeventig), De Heeze, De Bouwhof en de Maten (jaren zeventig en tachtig) vormen zo een staalkaart van de naoorlogse stedenbouw in Apeldoorn. 8 9

6 Duizenden woningen werden gebouwd, in alle soorten en maten, voor jong en oud, grote gezinnen en alleenstaanden, voor ambtenaren, arbeiders en repatrianten. De woningvoorraad nam met 1500 stuks per jaar toe. En natuurlijk kwamen er nieuwe scholen, wijkcentra met winkels en kerkgebouwen, nutsvoorzieningen, kantoren en fabrieken en alles wat nodig was in de verzorgingsstaat, die Nederland in de naoorlogse jaren was geworden. Het was een prestatie van formaat. Het nieuwe Apeldoorn profileerde zich terecht als één van de snelst groeiende gemeenten van Nederland, maar verloor daarbij de sterkste troef niet uit het oog: haar reputatie van stad in het groen. Stad in het groen Die reputatie van groene woonstad was aan het einde van de negentiende eeuw gevestigd met de aanleg van de royale stadsparken en de bomenrijke lanen in de villawijk De Parken. Het was vooral statig kijkgroen, waarvan de Apeldoorners passief mochten genieten. In de twintigste eeuw ontstond een nieuwe kijk op de functie van openbaar groen. De tijd is voorbij, dat wij aan de hand van onze ouders in ons mooiste matrozenpakje door het park mochten wandelen, maar beslist niet op het gras mochten treden, constateerde De Bouwrevue in Apeldoorn presenteerde zich in dit gerenommeerde tijdschrift voor bouwwereld en industrie als aantrekkelijke vestigingsplaats in het mooiste recreatiegebied van ons land, de Veluwe. Die nieuwe visie op de groene omgeving kwam al in 1917 in beeld, toen het gemeentebestuur 525 ha bosgebied ten westen van het dorp aankocht voor de bouw van villa s op ruime bospercelen. Bijna 400 ha bleef echter als recreatiegebied behouden. Hier konden bewoners en zomergasten actief genieten van een parkgebied met bosweiden, vijverpartijen, een openluchttheater en een fraai bosbad. Berg en Bos werd ook na 1945 verder ontwikkeld tot toeristische trekpleister, onder meer met de Apenheul. Aansluitend op Berg en Bos werd in 1956 het Orderbos aangekocht, een enorm groengebied bestemd voor passieve en actieve recreatie. Het behield deels zijn natuurlijke karakter. Ook in de uitbreidingswijken aan de noord- en zuidzijde van Apeldoorn (Kerschoten, Zevenhuizen, Apeldoorn- Zuid, Malkenschoten) stonden uitgestrekte groenvoorzieningen in dienst van de vele nieuwe bewoners. De grote wijkparken boden veel vertier en een ontmoetingsplek voor jong en oud op de grote speel- en zonneweiden. Net als in de negentiende eeuw speelde water een belangrijke rol in het ontwerp, nu gecombineerd met veel ruimte en licht. In de parkranden kregen scholen en kerkgebouwen een plaats. De rondom liggende woonbuurten danken hun groene karakter aan de vele openbare plantsoenen en voortuinen. Structuurplan Apeldoorn

7 1. Tweede Schrijftafel en Centrum & Cityplan De Tweede Schrijftafels des lands was de prestigieuze bijnaam, die Apeldoorn in de jaren zestig kreeg als gevolg van het nieuwe spreidingsbeleid van de Rijksoverheid. Apeldoorn moest, net als Den Haag, onderdak bieden aan verschillende grote overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, de Verzekeringskamer, het Kadaster en het nieuw opgerichte Rijkscomputercentrum. De eerste twee vestigden zich aan de John F. Kennedylaan, waar vier kantoortorens werden gebouwd naar ontwerp van architect Piet Zanstra. Het Rijkscomputercentrum betrok in 1968 een nieuw complex aan de Fauststraat in de kersverse wijk Zevenhuizen. In het kielzog van deze pioniers volgden andere grote instellingen, zoals TNO en Philips Electrologica aan de zuidrand van Apeldoorn, en ten slotte in 1970 Centraal Beheer. Dat kreeg, net als het Kadaster, een plek in het nieuwe Centrum & Cityplan. In 1964 presenteerde de afdeling Stedebouw van Apeldoorn een ambitieus plan voor de drastische modernisering van het centrumgebied. Dat was door de groei van de stad, de verkeersdruk en de komst van vele nieuwe functies hard nodig volgens de plannenmakers. Het Schetsplan Centrum & City wenste een compacte city met winkels en woningen, en daaromheen aan de noord-, west- en zuidkant een kantorenzone, onder meer voor de nieuwe overheidsinstellingen. Nieuwe infrastructuur moest het gebied openleggen voor het verkeer, waarvoor het plan tegelijkertijd veel parkeerruimte reserveerde. Met de onteigening van de gronden ten westen van het centrum ging de gemeente voortvarend van start. De kleine vrijstaande dorpswoningen maakten plaats voor brede verkeerswegen (Prins Willem Alexanderlaan, Kalverstraat, Wilhelmina Druckerstraat) en bouwgrond, waar onder meer de Brinklaanflat (voor de gemeente Apeldoorn) en Centraal Beheer verrezen. De oorspronkelijke plannen zijn maar gedeeltelijk uitgevoerd, want het decentralisatiebeleid van de rijksoverheid zette niet door. Jaren later is de binnenstadsvernieuwing alsnog nieuw leven ingeblazen, onder meer met de aanleg van het culturele kwartier tussen Nieuwstraat en Vosselmanstraat. Hare Majesteit Koningin Juliana bekijkt de maquette van hoog Apeldoorn met het gemeentebestuur, jaren zestig

8 Tweede Schrijftafel en Centrum & Cityplan J.F. Kennedylaan 2 Laan van Westenenk 501 Brinklaan / Hofstraat Prins Willem Alexanderlaan 651 Belastingdienst TNO Brinklaanflat, winkels en etagewoningen Centraal Beheer 1962 bureau Zanstra, Gmelich, Meyling en De Clerq Zubli bureau J. van den Broek en J. Bakema architectenbureau Van Veen, Kaman en Kruyne H. Hertzberger Het kantoorgebouw is opgezet volgens het breedvoetmodel, overgewaaid uit Amerika. Karakteristiek is de combinatie van een lage voorbouw met hal en publieksruimtes en een hoge toren met kantoor- en vergadervertrekken. De bakstenen liftschacht, die schuin uit de betonnen torenmassa steekt vormt een eigenwijs accent in het door horizontale en verticale lijnen bepaalde ontwerp. Geraffineerd uitgewerkte en in deze opzet unieke representant van het zogenaamde architectuur-urbanisme, een term uit de koker van het beroemde bureau van Van den Broek en Bakema. Het gebouw is als stad of megastructuur opgevat en weerspiegelt het moderne gedachtegoed rond functiedifferentiatie, zonering en flexibiliteit. Een groot aantal vleugels, ieder met een eigen functie, is via een rondlopende gangstructuur aan elkaar gekoppeld. Die structuur is op hoge palen gezet, zodat de tuinaanleg bijna ononderbroken onder het gebouw lijkt door te lopen. Het grote TNO-complex staat aan de rand van Apeldoorn, gemakkelijk bereikbaar vanaf de nieuwe ringweg en de uitvalswegen. Als onderdeel van het Centrum & Cityplan verrees een grootschalig complex, bestaande uit een hoge kantoortoren voor de gemeente Apeldoorn, een rij winkels aan de Brinklaan en een winkelstrip met etagewoningen aan de Hofstraat. De modernistische bouwstijl past uitstekend bij het vooruitstrevende centrumvernieuwingsproject. De gevels van de toren zijn recentelijk volledig vernieuwd. Het kantoorgebouw is één van de belangrijkste gebouwen, die volgens de ideeën van het Structuralisme zijn ontworpen. Het Structuralisme was een reactie op de zakelijke functionalistische architectuur. De menselijk maat moest terug in de bouwkunst. In het Centraal Beheercomplex zijn nieuwe ideeën over binnen en buiten, private en publieke ruimten verwerkt in een uitgekiend netwerk van in elkaar overlopende werkeilanden en looproutes. De 56 geschakelde kubusvormige bouw- stenen van 9x9 meter geven het complex zijn unieke silhouet. Typerend voor Hertzberger, één van de grondleggers van het Structuralisme, zijn de zichtbaar gelaten constructies en het onbewerkte beton. Centraal Beheer is hét architectuuricoon van Apeldoorn

9 Apeldoorn Zuid in Rechtsonder het Rivierenkwartier in aanbouw 2. Apeldoorn- Zuid De Wormense enk zuidelijk van Apeldoorn was een oud akkergebied, dat werd ontsloten door een ingewikkeld netwerk van wegen en akkerpaadjes. Hierlangs ontstond vanaf de negentiende eeuw lintbebouwing. De oude linten zijn nog steeds te herkennen in de grootschalige woonwijk, die hier vanaf de late jaren dertig, maar vooral na 1945 werd aangelegd. Apeldoorn-Zuid ontwikkelde zich op basis van verschillende, later deels gewijzigde uitbreidingsplannen. De gemeentelijke ontwerpers stond een grote afgeronde wijk voor ogen voor uiteindelijk zo n Apeldoorners, met een volledig voorzieningenpakket binnen handbereik: winkels, kerken en gemeenschapsgebouwen in vier wijkcentra, onderwijsvoorzieningen en terreinen voor sport en ontspanning in een omvangrijk park. Een binnenringweg ontsloot vier grote woonbuurten, de kwadranten, die om het assenkruis van Oude Beekbergerweg en Marchantstraat lagen gegroepeerd. Uiteenlopende sociale klassen en leeftijdscategorieën konden hier een op maat toegesneden woning vinden. Dit kwam dichtbij het ideaal van de Wijkgedachte, gericht op een hecht, beschaafd gemeenschapsleven in een goed geordende stedelijke structuur. Door de nabijheid van het industriegebied langs de Kayersdijk en de bedrijvigheid langs de Ring werd Apeldoorn-Zuid uiteindelijk vooral een arbeiderswijk. De wijkaanleg gebeurde in fasen. Kort na 1945 verrezen op de nog onbebouwde akkertjes in het noorden van de wijk de eerste, nog traditionele kleinschalige woningbouwcomplexen (Vogelkwartier, Metaalbuurt). Ook werd verder gebouwd aan de al voor 1940 begonnen woonbuurtjes tussen de Arnhemseweg en de Oude Beekbergerweg. Meer naar het zuidoosten verrees een grotendeels nieuw wijkdeel, helemaal volgens de ideeën van de modernistische stedenbouw. Centraal element is het enorme Zuiderpark, met in de lommerrijke groene randen een aantal scholen en een kerk. Rondom het park staat veel middelhoogbouw. De Rivierenbuurt kwam als laatste tot stand. In deze buurt zijn de vele hoog- en laagbouwblokken binnen een open verkaveling in zogenaamde stempels over de wijk verspreid. Dergelijke stempels bestaan uit vaste combinaties van hoog- en laagbouwblokken, omgeven door veel groen, die verschillende keren, op de manier van stempelen, konden worden herhaald. Op loopafstand projecteerde men het grote recreatie- en sportpark Malkenschoten

10 Apeldoorn-Zuid IJzerweg, Chroomweg, Zinkweg e.o. Adelaarslaan, Meerkoetweg, Wulpenlaan Ibisplein Arnhemseweg, Hofveld, Ravenweg De Savornin Lohmanstraat en Goeman Borgesiusstraat Ruys de Beerenbrouckstraat Woningwetwoningen Woningwetwoningen Complex bejaardenwoningen Avondzon Complex etagewoningen Portiekflats Maisonnettes J.W. en C.A.W. Heuvelink J.W. en C.A.W. Heuvelink J.G. en P.K. Mensink 1953 J. Bleekers en A. Wijtzes 1956 Gemeentewerken Apeldoorn 1957 R. Pril en H. Th. Wijdeveld De uitbreiding van het oude Metaalbuurtje van architect Henk Wegerif is een van de eerste naoorlogse woningwetwoningcomplexen in Apeldoorn. Het geheel ademt nog de sfeer van de vooroorlogse tuindorpen: een ruime opzet met veel groen, kleinschalige traditionele woningblokken met pannendaken en poortjes naar de achtererven. De traditionele architectuur is hier ingepast in een eenvoudige halfopen verkaveling. Opvallend zijn de brede straatprofielen met groene bermen en fraaie laanbeplanting. Het complex bestaat uit geschakelde eengezinswoningen en een aantal blokken met compacte rug-aan-rug gelegen woningen, een bijzonder type, vergelijkbaar met duplexwoningen, dat in verband met de woning- en materiaalschaarste werd bedacht. Woningbouwvereniging De Goede Woning was rond 1950 erg actief in het Vogelkwartier. Aan het Ibisplein verrees één van Apeldoorns eerste complexen speciaal voor de huisvesting van bejaarden. Het nieuwe concept, bestaande uit kleine galerijwoningen op twee niveaus, kreeg een heel traditionele vormgeving met pannendaken, Hollandse tuitgeveltjes en een klokkentoren. Het complex omvat portiekwoningen in blokken van twee en drie bouwlagen en is vooral opmerkelijk door de bijzondere trapportaalopeningen en de wit geschilderde betonnen omlijstingen van de balkons. Het hoge bouwdeel staat aan de Arnhemseweg, de uitvalsweg binnen Apeldoorn Zuid, de lagere blokken zijn aan de secundaire straten geplaatst. De flatwoningen maken deel uit van stedenbouwkundige stempels. Die bestaan uit steeds herhaalde patronen van blokken lage rijtjeswoningen en hogere portiekflats. De flats bestaan uit drie bouwdelen, ge-- koppeld door transparante trappenhuissecties. Door de opzet met verspringende geveldelen hebben de blokken een levendige en vriendelijke uitstraling. De flats aan de Goeman Borgesiusstraat staan langs een ruime parkachtige aanleg. De twee grote maisonnettegebouwen en enkele blokjes eengezinswoningen staan in een open verkaveling langs de parkrand. Door enkele eigenzinnige accenten, zoals de losgekoppelde trappenhuizen, de houten geveldetails en de geknikte daken, heeft de sobere architectuur een eigen karakter gekregen. Het ontwerp is van de invloedrijke architect Hendrik Wijdeveld

11 Apeldoorn-Zuid Zuiderpark Haringvliet 16 Stadspark Bungalow Gemeentewerken Apeldoorn T. Wiarda Het omvangrijke langwerpige wijkpark voorziet een groot aantal buurten in Apeldoorn Zuid van een aantrekkelijke groene buitenruimte. Aan de westzijde grenst het park aan de Oude Beekbergerweg en het dichtbebouwde Componistenkwartier. Een deel van het park wordt omzoomd door blokken etagewoningen, een opzet die herinnert aan villa s rond het negentiendeeeuwse Oranjepark. Aan de oostzijde loopt het park geleidelijk over in de woonbuurten van Wormen. In de overgangs- zone liggen verschillende schoolgebouwen en de Tabernakelkerk. In de woonwijk, die uit een groot aantal blokken hoog- en laagbouw bestaat, is het ruime parkgroen verdund tot smalle plantsoenen en voortuintjes bij de eengezinswoningen. Deze bungalow aan de rand van het Rivierenkwartier valt op door de modernistische vormgeving en een heel markante gevelafwerking in schoonmetselwerk en spuitpleister. Het interieur bezit een splitlevelopzet. Het zeer grote souterrain, voorzien van generatoren en accu s, kon in het kader van de Koude Oorlog zelfs als schuilbunker worden gebruikt. Kindervijver van het Zuiderpark omstreeks

12 3. Kerschoten Met wijken als De Parken en Berg en Bos, de vele bomenlanen, Het Loo en de Veluwe als achtertuin was Apeldoorns reputatie van stad in het groen al ruim voor de Tweede Wereldoorlog gevestigd. Ook na 1945 speelde het groene imago een belangrijke rol in de uitbreidingsplannen. Aan de noordrand van de bebouwde kom, aansluitend op De Parken, werd de nieuwe wijk Kerschoten ontwikkeld. Het prestigieuze project omvatte de bouw van bijna 900 woningen, een wijkwinkelcentrum en enkele andere voorzieningen rondom een groot openbaar park. Architect en stedenbouwkundige David Zuiderhoek ( ) maakte het ontwerp, waarvoor hij met afgevaardigden van de deelnemende woningbouwverenigingen en stedenbouwkundigen van de gemeente Apeldoorn een studiereis naar Zweden en Denemarken ondernam. De Scandinavische stedenbouw met zijn aandacht voor veel groen, ruime verkeersvrije woongebieden en woonmogelijkheden voor verschillende leeftijdsgroepen en inkomensklassen kreeg in de rest van Europa veel aandacht op congressen en in vaktijdschriften. Het ontwerp voor Kerschoten laat de Scandinavische invloed duidelijk zien. Het hart van de wijk bestaat uit een groot stadspark, omgeven door buurtjes met geschakelde woningen, die om de diverse uitlopers van het park zijn gegroepeerd. Het concept van de oude Apeldoornse stadsparken zoals het Oranjepark en het Wilhelminapark, waar de woningen eveneens rond het groene park zijn gerangschikt, heeft in Kerschoten een moderne vertaling gekregen. Het park is doorsneden door een netwerk van wandel- en fietspaden en heeft door het vele groen, de speelweiden en de vijver een afwisselend karakter. Geïnspireerd door de Scandinavische voorbeelden die hij bezocht plaatste Zuiderhoek enkele woontorens in het park. Hierdoor kon in de wijk ondanks het rijkelijk aanwezige groen toch een hoge woningdichtheid worden bereikt. De torens vormen samen met de hoge flat van woonzorgcentrum De Veenkamp uitgesproken stedelijke accenten die een belangrijke rol spelen in de ruimtewerking en identiteit van Kerschoten. Kerschoten begin jaren zestig nog zonder woontorens in het park met op de voorgrond De Veenkamp 22 23

13 Kerschoten Kerschoten, Boerhaavestraat en omgeving Woningbouwcomplex Park Kerschoten Stadspark Boerhaavestraat Open Hofkerk D. Zuiderhoek en Niehuis D. Zuiderhoek en R. Boom D. Zuiderhoek Rondom de uitlopers van het centrale park bevinden zich blokjes geschakelde woningen in een halfopen verkaveling, in een telkens herhaald stempelpatroon. De architectonische vormgeving is eenvoudig maar subtiel door eigenzinnige details, zoals de flauw hellende daken, in horizontale gevelstroken geplaatste ingangen en vensters en de kleine gevelopeningen op de verdieping. Het park is aangelegd in sobere landschappelijke stijl. Karakteristiek is de afwisseling van weidse ruimten, boomgroepen, vijvers en dicht beplante borders. Het oorspronkelijke ontwerp is goed bewaard gebleven en wordt versterkt door de nu volwassen bomen. De drie vijvers met keermuren en terrassen bij de woontorens zijn de belangrijkste focuspunten in het ontwerp. Zuiderhoek was ook ontwerper van deze opvallende kerk, die in zijn stedenbouwkundig plan een prominente plek inneemt aan de kruising Boerhaavestraat-Edisonlaan. Hier zijn meer bijzondere gebouwen bij elkaar geplaatst, zoals de kerk van Jezus Christus en voorheen de Christelijke MTS. De Open Hofkerk valt op door de expressieve baksteenarchitectuur en de geplooide muur. Kerschoten tegenwoordig. Het volgroeide park lijkt tot in alle hoeken van de wijk te zijn doorgedrongen

14 4. Wonen in het groen Apeldoorn maakte vanaf het einde van de negentiende eeuw een ongekende groei door. Het dorp kreeg stedelijke allure, maar behield zijn groene uitstraling. In de manier van bouwen was het dorpse karakter echter nooit verloren gegaan. De meeste Apeldoorners woonden in een vrijstaande woning, vaak met een flinke tuin. De grond was immers goedkoop en ruim voorradig. Etagebouw was niet populair en zelfs in het centrum van Apeldoorn een zeldzaam verschijnsel. De vrijstaande woning was en bleef het ideaal, niet alleen in de groene villawijken De Parken en Berg en Bos, maar ook in de arbeiders- en middenstandsbuurten elders in het dorp. Kort na de Tweede Wereldoorlog lag de bouw van dergelijke woningen in Apeldoorn vrijwel helemaal stil, het gevolg van het beperkte bouwcontingent dat de plaats kreeg toegewezen. In 1948 mochten slechts vijf nieuwe woningen worden gebouwd. Er kwam maar weinig ruimte beschikbaar voor de zo geliefde particuliere vrijstaande woning. Pas in de loop van de jaren vijftig nam het particulier initiatief weer toe. Bouwlocaties waren vooral te vinden langs de groene randen van de nieuwe wijken, langs de oude linten en in de nog niet ontwikkelde delen van vooroorlogse wijken. Berg en Bos bood nog veel ruimte en was tot circa 1970 de belangrijkste bouwlocatie voor welgestelde Apeldoorners. Daarbij werd het belangrijke principe van de ruim opgezette boswijk, waarin de vrijstaande huizen te gast zijn in het groen, consequent aangehouden. Het resultaat is een grote verscheidenheid van allerlei typen woningen en bouwstijlen, die in de naoorlogse periode gangbaar waren. Van heel traditioneel en eenvoudig in de beginjaren tot modern en experimenteel in de jaren zestig. Nieuwe woningtypen als de bungalow, de patiowoning en het splitlevelhuis kwamen op de markt en werden door het Apeldoornse publiek omarmd. Met veel glas, aangebouwde terrassen en binnentuinen werd de natuur in de huiskamer gebracht. De plaatselijke architecten deden in Berg en Bos goede zaken. Ook landelijk bekende architecten als Gerrit Rietveld en Hugh Maaskant leverden er hun visitekaartje af. Modern wonen in groenrijk Berg en Bos volgens architect G. Rietveld (1957) 26 27

15 Wonen in het groen Lindelaan 2 J.C. Wilslaan 11 Tweede Beukenlaan 45 Sprengenpark Sprengenparklaan Landhuisje Landhuisje Kleine villa Stadspark Portiekwoningen 1950 D.B.A. Methorst 1951 B. de Bruin 1951 G.A. Wildschut Gemeentewerken Apeldoorn J.G. en P.K. Mensink Gaaf voorbeeld van een kleine vrijstaande woning in schilderachtige traditionalistische stijl. Bijzondere details zijn de met hout beklede topgevels, de glas-in-loodramen en het erkertje tegen de voorgevel. Architect Methorst ontwierp rond 1950 veel van dergelijke pittoreske landhuisjes, die nog geheel pasten in de vooroorlogse bouwtraditie in Berg en Bos. De cottagestijl uit de jaren twintig en dertig bleef ook na de Tweede Wereldoorlog populair, zeker in de lommerrijke wijk Berg en Bos en de bosgebieden rond Apeldoorn. Hoofdkenmerk is de rieten kap, die hier de vorm heeft van een traditioneel boerderijdak. Wildschuts Bouwbedrijf uit Utrecht, die de particuliere woningbouw rond 1950 met allerlei projecten in Apeldoorn-Zuid en Berg en Bos flink stimuleerde, ontwikkelde dit speciale woningtype, dat goed past bij de sfeer van de bosrijke wijk. De Zwitserse chalêts waren erg populair en konden in verschillende varianten worden geleverd. Het park is aangelegd in een sobere landschappelijke stijl, gebaseerd op de bodemgesteldheid en de aanwezigheid van de Badhuisspreng. Aan de Sprengenparklaan fungeren flats als monumentale parkwand. Bruggetjes over de beek, slingerende paden, gazons en ligweiden, een grote vijver, heestergroepen, bosperceeltjes en tal van kunstwerken vormen samen een boeiende compositie. In augustus 1952 legde Jan van Emst, bestuursvoorzitter van woningbouwvereniging De Goede Woning, de eerste steen voor dit complex portiekflats voor de middenklasse. Het behoort tot de eerste voorbeelden van naoorlogse etagebouw in Apeldoorn en ligt prachtig aan het Sprengenpark, dat in dezelfde periode werd aangelegd. Representatief wonen in het groen, waarmee Apeldoorn vanaf de negentiende eeuw in De Parken en later Berg en Bos goede sier had gemaakt, is hier vertaald naar de nieuwe tijd. Als statige herenhuizen liggen de flats in een open verkaveling langs de parkrand. Grote balkons en dakterrassen met sierlijk uitgewerkte betonnen balustrades fungeren als privé-buitenruimte

16 Wonen in het groen Montanalaan 8 Wildernislaan 49 Burgemeester Roosmale Nepveulaan 15 Bosweg 116 Hoog Soeren 67 Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 19a Huis Cordemeyer Villa Villa Villa Landhuis Villa G. Th. Rietveld 1957 G.J.W. Snelder 1957 H. Meijerink architectenbureau Maaskant- Van Dommelen-Kroos-Senf 1964 G. Boon C.M.B. van den Beld Rietveld ontwierp voor de industrieel ontwerper A.R. Cordemeyer een lage bungalow, waarin de ruime woonkamer het centrale element is. Aan voor- en achterzijde heeft deze kamer volledig transparante wanden met grote terrasdeuren, waardoor er veel contact is met de rijk begroeide bostuin. De woning is in 1963 uitgebreid met onder meer een atelierruimte. De Maastrichtse architect Snelder is landelijk bekend van ontwerpen voor raadhuizen, kerken en volkswoningbouw. Het bureau was ook betrokken bij de bouw van De Maten in Apeldoorn. Dit woonhuisontwerp is een subtiele mix van traditionele en modernistische ideeën. De oorspronkelijke tuin is een ontwerp van de jongere broer van de architect, Wil Snelder. De Veste doet zijn naam eer aan. Het huis, een typerend voorbeeld van de Delftse Schoolarchitectuur, oogt met zijn robuuste bakstenen gevels, de grote schoorstenen en de torenvormige uitbouw als een klein kasteel. De woning staat aan de rand van Berg en Bos. De bekende architect Hugh Maaskant ontwierp dit wit gepleisterde huis in modern-functionalistische stijl. De subtiel belijnde witte bouwmassa vormt een fraai contrast met de donkere groene entourage van de villawijk Berg en Bos. Boon verbouwde een kleine woning tot een zeer eigenzinnig houten huis. Grote driehoekige houten spanten zijn tot het maaiveld doorgestoken. Het grote pannendak lijkt zo uit de bosbodem op te rijzen. De bijzondere plattegrond- en gevelindelingen zijn typisch voor het werk van Boon, die een aanhanger was van het Structuralisme. In villawijk De Parken waren in de jaren vijftig nog mooie plekjes over, zeer geschikt voor de bouw van huizen als deze van het bekende bureau Van den Beld. Het ontwerp is bijzonder door de subtiele vermenging van moderne en traditionele elementen. De ver overstekende daken verwijzen naar de oude villa-architectuur in de wijk

17 5. Nieuwe woonconcepten Na de Tweede Wereldoorlog kwam de noodzakelijke woningbouw in Apeldoorn maar heel langzaam op gang. In april 1945 werd het woningtekort becijferd op 1940 stuks, een aantal dat de daarop volgende jaren verontrustend snel toenam. Vooral in de jaren vijftig raakten de bouwactiviteiten op stoom. Vele complexen met meestal eenvoudige rijtjeshuizen werden in Apeldoorn Zuid en later ook in de uitbreidingswijken ten noordoosten en westelijk van het centrum in rap tempo uit de grond gestampt. Hoogbouw was niet populair, de Apeldoorner bleef verknocht aan zijn huis met tuintje, maar in 1955 was het toch zover. De eerste hoogbouw in Apeldoorn werd opgeleverd aan de Sprengenparklaan. Aan het einde van de jaren vijftig was de traditionalistische vormentaal van de vroeg-naoorlogse woningbouw op zijn retour. Modernistische ontwerpen, nieuwe constructies en materialen deden hun intrede. Bovendien werd gezocht naar alternatieve oplossingen voor nieuwe huisvestingsvraagstukken. Hoe huisvesten we de ouden van dagen? Hoe bouwen we, zo efficiënt mogelijk, de betaalbare grotere woningen waar zoveel vraag naar is? Het experiment werd niet geschuwd en zo kwam het dat in het snel groeiende Apeldoorn een aantal spraakmakende projecten van de grond kwam, dat zelfs landelijk de aandacht trok. De Appèlwoningen in Kerschoten en Ugchelen en de drive-in woningen in Zevenhuizen werden speciaal ontwikkeld voor de hogere inkomensgroepen. Men hoopte dat zij hun goedkope huurwoning zouden verlaten voor deze ruime betaalbare koophuizen. Een slimme oplossing om doorstroming te bevorderen in verband met het stijgende aantal woningzoekenden. Met de Veenkamp en de Arendsburght kreeg Apeldoorn uiterst moderne huisvesting voor ouden van dagen. In de particuliere woonhuisbouw experimenteerden de architecten met alternatieve plattegrondvormen, waardoor nieuwe woningtypen als de patiowoning, de drive-in woning en woningen met een flexibele indeling op de markt kwamen. Boeken en tijdschriften over ideale woningbouw en interieur speelden in de verspreiding hiervan een belangrijke rol. Sprengenparklaan jaren vijftig, de introductie van hoogbouw in Apeldoorn 32 33

18 Nieuwe woonconcepten Staringlaan Soerenseweg 125 Soerenseweg 119 Curiestraat en omgeving Socratesstraat, Kervelstraat en omgeving Beneden- en bovenwoningen De Arendsburght Patiobungalow Appèlwoningen Drive-in woningen architectenbureau A. Koster A.F. Fresen 1963 B.H. van Terwisga 1964 J. van der Weerd 1968 D. Zuiderhoek Het complex bestaat uit blokken benedenen bovenwoningen (flatwoningen), vormgegeven als waren het grote twee-onder-éénkapwoningen. Het in Apeldoorn zeldzame bouwtype was bedoeld voor beter gesitueerden. Opvallend is de verzorgde en fijn gedetailleerde architectonische vormgeving. De Coöperatieve Vereniging Sprengenbos was de opdrachtgever voor de bouw van het project. Deze grote serviceflat behoort tot de eerste generatie hoogbouw in Apeldoorn. Het is een markant gebouw, dat opvalt door de speelse schuinsgewijs uitstekende betonnen balkons en de bijzondere dakopbouw. De situering van de toren aan de rand van de villawijk Berg en Bos riep destijds nogal wat tegenstand op. Deze bungalow heeft een L-vormige opzet over verspringende niveaus en een patio. In de verzonken onderbouw bevindt zich een drive-in garage. Verschillende noviteiten uit de moderne woningbouw komen in dit bijzondere ontwerp samen. De warme uitstraling van de bakstenen gevels met de kleurige speklagen verzachten het strenge functionalistische ontwerp. De naam van dit spraakmakende project verwijst naar het appèl dat wethouder G.A. van de Belt op de doelgroep (mensen met een middeninkomen) deed om hun (te) goedkope woningen te verruilen voor een beter bij hun budget passend huis. Voor het project dat de doorstroming op de woningmarkt moest bevorderen waren aantrekkelijke, ruime én voordelig geprijsde woningen nodig. Die verrezen met overheidssubsidie onder meer in de wijk Kerschoten en in de Kastelenbuurt in Ugche- len. De woningen met hun flinke inhoud, standaard centrale verwarming, een extra wc en eventueel dubbel glas werden in korte tijd zeer populair en waren een grote stimulans voor het eigen woningbezit. Dit woningbouwproject voor de wat hogere inkomensgroepen is oorspronkelijk bedacht voor een woningwetbouwproject in Enschede. Het bestaat uit diepe geschakelde woningen op een opvallend smalle kavelmaat. Inpandig garages ( drive-in ) maakten aparte garageboxen overbodig en grotere tuinen mogelijk. Het betongietbouwsysteem en de geprefabriceerde afbouwelementen zorgden voor een hoge bouwsnelheid en relatief lage kosten

19 6. Het platteland Het grote buitengebied van Apeldoorn bezat rond het midden van de twintigste eeuw nog een sterk agrarisch karakter. Ten oosten en ten westen van de uitgestrekte Veluwse bossen bevonden zich van oudsher de oude akker- en weidegebieden van de vele dorpen en buurtschappen, zoals Uddel, Loenen, Beekbergen, Lieren en Wiesel. Op de kleine erven langs de dorpsranden en de enken werd geboerd in eenvoudige hallehuisboerderijtjes. Het waren veelal kleine gemengde bedrijven, die zich goed voegden in het kleinschalige landschap. Ook hier stond de tijd niet stil. De modernisering van de agrarische sector kreeg onder meer gestalte in de ruilverkavelingsprojecten, de schaalvergroting en de modernisering van de boerenbedrijven. Oude boerenwoningen werden vergroot of vernieuwd en op de erven verschenen nieuwe veeschuren en wagenloodsen voor de moderne landbouwwerktuigen. Nieuwe methoden van mestopslag, het inkuilen van veevoer en de melkproductie vroegen om speciale aanpassingen aan het oude erf. De grote veestallen waren ruim en efficiënt ingericht. Een kenmerk van de nieuwe boerderijen uit de jaren vijftig en zestig is, dat de boerenwoningen niet langer met het bedrijfsgedeelte onder één kap zijn verenigd, maar vrij staan op het erf. In het begin waren het nog traditionele woningen, maar in de loop van de jaren zestig werd ook hier de moderne bungalow populair. De boerenwoning onderscheidde zich steeds minder van de woningen in de dorpen en de steden. Ook de dorpen veranderden; menigeen werkte in de aan de agrarische sector verwante industrieën, de loonbedrijven of één van de vele papierfabrieken en wasserijen. De arbeidersgezinnen werden gehuisvest in nette woningwetwoningen in kleinschalige nieuwe wijkjes in de oude dorpen Beekbergen, Loenen en Hoenderloo. Vroeg naoorlogse woningbouw in Hoenderloo (1956) 36 37

20 Het platteland De Kempe, Loenen Pomphulweg 104, Assel Elsbosweg 5, Klarenbeek Wenumse Dwarsweg 16-20, Wenum Markveldweg 28-30, Uddel Schoolpad 20, Uddel Complex eengezinswoningen Mariahoeve Boerderij K.I. Station Boerderij Boerderij 1952 architect onbekend J. van Dongen jr A.G. Hiddink 1958 J.W. en C.A.W. Heuvelink 1960 B. ten Pas 1966 G. Boon Goed voorbeeld van een kleinschalige uitbreiding van één van de dorpen in de gemeente Apeldoorn. De traditionele architectuur van deze woningwetwoningen met hun bakstenen gevels en rode pannendaken is vergelijkbaar met die in de wijken uit de vroege jaren vijftig in Apeldoorn. De Paters Salesianen van Don Bosco stichtten bij Assel hun instelling voor jeugdzorg. Onderdeel van het complex vormde deze grote boerderij, herbouwd in 1952 onder supervisie van Bureau Wederopbouw Boerderijen Gelderland. De boerderij heeft een woongedeelte en een grote melkveestal met ruimten voor kaasbereiding, een paardenstal en een kalverenstal. De traditionele boerderijbouw was in de jaren vijftig nog populair. Het boerderijtje heeft de vorm van een klassieke hallehuisboerderij, maar het woongedeelte is wel aangepast aan de nieuwe tijd. De gevels zijn hoog opgetrokken en in de kap bevinden zich slaapkamers. Groots opgezette accommodatie voor kunstmatige inseminatie, toonbeeld van de vernieuwingen in de agrarische sector na de Tweede Wereldoorlog. Opdrachtgever was de Coöperatieve Stierhouderij voor Kunstmatige Inseminatie bij Rundvee, Apeldoorn en omstreken. In de hoofdvorm en detaillering leeft de traditionele boerderijbouw voort. Complex van twee woningen met diverse bijgebouwen. De woningen hebben de gedaante van vrijstaande burgerhuizen en staan dus los van de bedrijfsgebouwen. De stijl is traditioneel: bakstenen gevels met houtaccenten en grote pannendaken. In de gemeente Apeldoorn is dit een zeldzaam voorbeeld van boerderijbouw, waarin geëxperimenteerd is met een nieuwe vormentaal. Het unieke ontwerp van de landelijk bekende architect Boon, losjes geïnspireerd op de basisvormen van de traditionele boerderij, is ontstaan onder invloed van het Structuralisme

Een robuust agrarisch dorp met grote maten. De silo zorgt voor een uniek silhouet. Lieren. 182 Dorpsrecepten

Een robuust agrarisch dorp met grote maten. De silo zorgt voor een uniek silhouet. Lieren. 182 Dorpsrecepten Een robuust agrarisch dorp met grote maten. De silo zorgt voor een uniek silhouet Lieren 182 Dorpsrecepten Lieren 183 Uddel / Radio Kootwijk / Hoog Soeren / Hoenderloo / Wenum-Wiesel / Beemte / Beekbergen

Nadere informatie

Winfried van Zeeland Van den Berg Kruisheer Elffers Architecten l april 2014

Winfried van Zeeland Van den Berg Kruisheer Elffers Architecten l april 2014 Winfried van Zeeland Van den Berg Kruisheer Elffers Architecten l april 2014 Inhoud Inleiding Aanleiding Cornelis Elffers Vergelijkbare werken Historische betekenis van de school Het pand Kunstwerken Het

Nadere informatie

Naoorlogs erfgoed. A p e l d o o r n. e m

Naoorlogs erfgoed. A p e l d o o r n. e m 12 e C u l t u u r n e e t h i s t o r i s c h A p e l d o o r n e m g Naoorlogs erfgoed In Apeldoorn is de waardering van monumentale gebouwen en objecten van de vooroorlogse periode (de jaren 1850 1940)

Nadere informatie

Huizen. Nabij alle voorzieningen. Jaren 30 woning. Centrum op loopafstand. Ruime garage. Uitvalswegen goed bereikbaar

Huizen. Nabij alle voorzieningen. Jaren 30 woning. Centrum op loopafstand. Ruime garage. Uitvalswegen goed bereikbaar Huizen vanhendriks Terheijdenseweg 95, 4815 BE Breda Jaren 30 woning Ruime garage Centrum op loopafstand Nabij alle voorzieningen Uitvalswegen goed bereikbaar H50 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Typologieën binnen het plangebied Nieuw Poelenburg

Typologieën binnen het plangebied Nieuw Poelenburg Typologieën binnen het plangebied Nieuw Poelenburg In het plangebied zijn diverse typologieën te onderscheiden. In hoofdstuk 2 zijn de volgende typologieën benoemd: Individueel en geschakelde woningen

Nadere informatie

Concept. wonen in de kern. wonen rondom de kern

Concept. wonen in de kern. wonen rondom de kern Concept Fiet sr out e wonen in de kern wonen rondom de kern won en in het lint 16 Door te spelen met de richtingen en de hellingshoeken van de kappen ontstaat er een gevarieerd straatbeeld. Eenheid en

Nadere informatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie Deelgebied 4, Vorchten 1. Beschrijving bestaande situatie der tijden zijn aanbouwen gerealiseerd, soms opvallend qua massa maar zodanig rekening houdend met de locatie en zichten dat zij geen afbreuk doen

Nadere informatie

Erven zijn vaak een combinatie van een woning + iets anders. Samen vormen de erven een groen eiland in de open broeklanden. Beemte.

Erven zijn vaak een combinatie van een woning + iets anders. Samen vormen de erven een groen eiland in de open broeklanden. Beemte. Erven zijn vaak een combinatie van een woning + iets anders. Samen vormen de erven een groen eiland in de open broeklanden Beemte 146 Dorpsrecepten Beemte 147 Uddel / Radio Kootwijk / Hoog Soeren / Hoenderloo

Nadere informatie

Apeldoorn Kerschoten. Een wederopbouwgebied van nationaal belang 13/30

Apeldoorn Kerschoten. Een wederopbouwgebied van nationaal belang 13/30 Apeldoorn Kerschoten Een wederopbouwgebied van nationaal belang 13/30 Het idee van huizen aan de weg ( ) is vervangen door een goed doordachte verdeling van woningen in en langs de groene ruimten. De bebouwing

Nadere informatie

Wonen in een comfortabele. rietenkapvilla. Gevarieerd wonen in de gilden. 7 royale. bouwkavels te koop vanaf e 255, 00. per m 2 (incl.

Wonen in een comfortabele. rietenkapvilla. Gevarieerd wonen in de gilden. 7 royale. bouwkavels te koop vanaf e 255, 00. per m 2 (incl. Wonen in een comfortabele rietenkapvilla? 7 royale bouwkavels te koop vanaf e 255, 00 per m 2 (incl. BTW) Gevarieerd wonen in de gilden Toekomstige Hanzelijn Dronten geeft je de ruimte De woonwijk De Gilden

Nadere informatie

112 woningen plan St. Cyr Geldrop

112 woningen plan St. Cyr Geldrop B02/2683 29-09-2005 Inleiding Op de locatie van een drietal gesloopte galerijflats is een plan ontwikkeld met een divers aanbod van woningtypes waaronder patiowoningen. De nieuwbouw zal een nieuwe impuls

Nadere informatie

Huizen. Fantastische tuin. Ruime woonkamer openslaande deuren. Parkeerruimte. Mooie hoekkeuken. Poortersveld 111, 7327 AE Apeldoorn H48 H48

Huizen. Fantastische tuin. Ruime woonkamer openslaande deuren. Parkeerruimte. Mooie hoekkeuken. Poortersveld 111, 7327 AE Apeldoorn H48 H48 Huizen vanhendriks Poortersveld 111, 7327 AE Apeldoorn Ruime woonkamer openslaande deuren Mooie hoekkeuken Parkeerruimte Fantastische tuin H48 H48 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte Perceeloppervlakte

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

Huizen. Zeer prettige lichtinval. 340 m2 woonoppervlakte. Gelegen aan de bosrand. Gelijkvloerse voorzieningen. Grote woonkamer met open haard

Huizen. Zeer prettige lichtinval. 340 m2 woonoppervlakte. Gelegen aan de bosrand. Gelijkvloerse voorzieningen. Grote woonkamer met open haard Huizen vanhendriks Juniperlaan 63, 7313 BW Apeldoorn 340 m2 woonoppervlakte Gelijkvloerse voorzieningen Gelegen aan de bosrand Zeer prettige lichtinval Grote woonkamer met open haard H48 Kenmerken Soort

Nadere informatie

6 ROYALE VRIJE KAVELS Creëer

6 ROYALE VRIJE KAVELS Creëer 6 ROYALE VRIJE KAVELS Creëer ORANJEWOUD UW DROOMVILLA AAN DE RAND VAN PARKLANDSCHAP ORANJEWOUD villa UW DROOM IN HET GROEN Uw droomwoning bouwen in Oranjewoud? Dat kan! Aan de Koningin Julianaweg, bij

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

TE KOOP. Voormalig kerkgebouw Berkenstraat 10 - Haarlem. Vraagprijs: k.k.

TE KOOP. Voormalig kerkgebouw Berkenstraat 10 - Haarlem. Vraagprijs: k.k. TE KOOP Voormalig kerkgebouw Berkenstraat 10 - Haarlem Vraagprijs: 850.000 k.k. www.reliplan.nl 2 Object Ligging - De locatie is gelegen aan de Berkenstraat 10 Haarlem. Perceel perceel 330 m² Oppervlakte

Nadere informatie

Huizen. Grote zonnige tuin. 170 m2 woonoppervlakte! Prachtige architectuur. Zeer luxe keuken uit Het Verlaat 21, 7325 HA Apeldoorn H48 H48

Huizen. Grote zonnige tuin. 170 m2 woonoppervlakte! Prachtige architectuur. Zeer luxe keuken uit Het Verlaat 21, 7325 HA Apeldoorn H48 H48 Huizen vanhendriks Het Verlaat 21, 7325 HA Apeldoorn 170 m2 woonoppervlakte! Zeer luxe keuken uit 2015 Prachtige architectuur Grote zonnige tuin H48 H48 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte Perceeloppervlakte

Nadere informatie

Gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig

Gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig Gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig 93 Gebiedsbeschrijving Structuur

Nadere informatie

Utrecht De Halve Maan. Een wederopbouwgebied van nationaal belang 16/30

Utrecht De Halve Maan. Een wederopbouwgebied van nationaal belang 16/30 Utrecht De Halve Maan Een wederopbouwgebied van nationaal belang 16/30 Bij het bepalen van de plaats van winkels, bedrijven en markten in de stad dient dus, naast de economische en technische factoren,

Nadere informatie

Royaal vrijstaand woonhuis 5 slaapkamers

Royaal vrijstaand woonhuis 5 slaapkamers Huizen vanhendriks Lierderdrift 13, 7361 GN Beekbergen Royaal vrijstaand woonhuis Groot perceel van 2250 m2 Ruime dubbele garage 5 slaapkamers Twee badkamers H48 H48 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Beurszwam 0 ong VLEUTEN Huurprijs 1.008,- p.m.

Beurszwam 0 ong VLEUTEN Huurprijs 1.008,- p.m. Beurszwam 0 ong VLEUTEN Huurprijs 1.008,- p.m. Beumer Garantiemakelaars Meerndijk 7 3454 HM DE MEERN Tel: 030-6776000 E-mail: info@beumer.nl Website: www.beumer.nl Omschrijving MET REGELMAAT BESCHIKBAAR

Nadere informatie

Krullenlaan 3. Oorspronkelijke functie : Dienstwoning en schuur. Datum foto : 23-10-2010

Krullenlaan 3. Oorspronkelijke functie : Dienstwoning en schuur. Datum foto : 23-10-2010 Krullenlaan 3 Straat en huisnummer : Krullenlaan 3 Postcode en plaats : 2061 HT Bloemendaal Kadastrale aanduiding : F746 Complexonderdeel : Schapenduinen Naam object : Bouwjaar : Eind 19 de eeuw (hoofdmassa),

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 1 juli 2013 232.30.05.35.00 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Donkerelaan 20. Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel :

Donkerelaan 20. Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel : Donkerelaan 20 Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel : Naam object : Oude Dorpshuis Bouwjaar : 1929 Architect : H.W.

Nadere informatie

Quickscan Gemeente Drimmelen maart - april 2013

Quickscan Gemeente Drimmelen maart - april 2013 Quickscan Gemeente Drimmelen maart - april 2013 Made Adelstraat 17 Karakteristiek woonhuis onder Mansardedak, ca. 1930. Detailleringen in o.a. het metselwerk zijn kenmerkend voor de bouwperiode en omgeving.

Nadere informatie

Kaarten. Bijlage I: Winkelstrips in naoorlogse woonwijken uit de wederopbouwgebieden van nationaal belang

Kaarten. Bijlage I: Winkelstrips in naoorlogse woonwijken uit de wederopbouwgebieden van nationaal belang Bijlage I: Winkelstrips in naoorlogse woonwijken uit de wederopbouwgebieden van nationaal belang Kaarten Bijlage I: Winkelstrips in naoorlogse woonwijken uit de wederopbouwgebieden van nationaal belang

Nadere informatie

Utrecht De Halve Maan. Een wederopbouwgebied van nationaal belang 16/30

Utrecht De Halve Maan. Een wederopbouwgebied van nationaal belang 16/30 Utrecht De Halve Maan Een wederopbouwgebied van nationaal belang /30 Bij het bepalen van de plaats van winkels, bedrijven en markten in de stad dient dus, naast de economische en technische factoren, voortaan

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN DE BOERDERIJEN EN BIJGEBOUWEN T.B.V. DE INSTANDHOUDING OF SLOOP VAN DE BIJGEBOUWEN EN ERFVERBETERING.

BESCHRIJVING VAN DE BOERDERIJEN EN BIJGEBOUWEN T.B.V. DE INSTANDHOUDING OF SLOOP VAN DE BIJGEBOUWEN EN ERFVERBETERING. BESCHRIJVING VAN DE BOERDERIJEN EN BIJGEBOUWEN T.B.V. DE INSTANDHOUDING OF SLOOP VAN DE BIJGEBOUWEN EN ERFVERBETERING. In het algemeen kan worden opgemerkt dat de hierna te beschrijven en te handhaven

Nadere informatie

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #13 ARCHITECT J.F. BERGHOEF TRADITIONALIST OF MODERNIST?

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #13 ARCHITECT J.F. BERGHOEF TRADITIONALIST OF MODERNIST? VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #13 ARCHITECT J.F. BERGHOEF TRADITIONALIST OF MODERNIST? Johannes Fake Berghoef (Aalsmeer, 1903-1994) is voor velen een onbekende architect. Niet voor Jennifer Meyer, promovenda

Nadere informatie

Huizen. Keuken met inbouwapparatuur. VIER-kamerappartement. Hoog plafond. Ruime en lichte woonkamer. Nabij bossen en centrum gelegen

Huizen. Keuken met inbouwapparatuur. VIER-kamerappartement. Hoog plafond. Ruime en lichte woonkamer. Nabij bossen en centrum gelegen Huizen vanhendriks Betsy Westendorpstraat 35, 7312 VA Apeldoorn VIER-kamerappartement Ruime en lichte woonkamer Hoog plafond Keuken met inbouwapparatuur Nabij bossen en centrum gelegen H48 H48 Kenmerken

Nadere informatie

Heerlijk wonen, werken, leven en recreëren? In Luchen, waar anders.

Heerlijk wonen, werken, leven en recreëren? In Luchen, waar anders. Heerlijk wonen, werken, leven en recreëren? In Luchen, waar anders. www.luchenwaaranders.nl Lekker leven. Het kan, gewoon hier! Als u straks door Luchen fietst, ziet u een mooie, groene wijk. Ruim opgezet.

Nadere informatie

Brederodelaan 57-75, 77, Van Ewijckweg 2-8, Duinlustparkweg 3-23

Brederodelaan 57-75, 77, Van Ewijckweg 2-8, Duinlustparkweg 3-23 Brederodelaan 57-75, 77, Van Ewijckweg 2-8, Duinlustparkweg 3-23 Straat en huisnummer : Brederodelaan 57-77, Van Ewijckweg 2-8, Duinlustparkweg 3-23 Postcode en plaats : 2061 KH, 2061 KL, 2061 LA Kadastrale

Nadere informatie

Huizen. Afgesloten entree. Geheel gemoderniseerd. Met lift. Moderne keuken en badkamer. Mooie laminaatvloer. Loolaan 41-157, 7314 AD Apeldoorn H48 H48

Huizen. Afgesloten entree. Geheel gemoderniseerd. Met lift. Moderne keuken en badkamer. Mooie laminaatvloer. Loolaan 41-157, 7314 AD Apeldoorn H48 H48 Huizen vanhendriks Loolaan 41-157, 7314 AD Apeldoorn Geheel gemoderniseerd Moderne keuken en badkamer Met lift Afgesloten entree Mooie laminaatvloer H48 H48 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud

Nadere informatie

Bennebroekerlaan 10. Bouwjaar : Circa 1890 Architect : : Neorenaissance-trant met invloed van de Chaletstijl Oorspronkelijke functie : Woonhuis

Bennebroekerlaan 10. Bouwjaar : Circa 1890 Architect : : Neorenaissance-trant met invloed van de Chaletstijl Oorspronkelijke functie : Woonhuis Bennebroekerlaan 10 Straat en huisnummer : Bennebroekerlaan 10 Postcode en plaats : 2121 GR Bennebroek Kadastrale aanduiding : A4647 Complexonderdeel : Naam object : De Lijsterhof Bouwjaar : Circa 1890

Nadere informatie

hoek bosstraat-smallestraat Nieuw-dijk

hoek bosstraat-smallestraat Nieuw-dijk hoek bosstraat-smallestraat Nieuw-dijk beeldkwaliteitplan mei 2013 nieuw erf Nieuw-Dijk colofon SAB bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T

Nadere informatie

Gebied 12 Elst Centrum

Gebied 12 Elst Centrum Gebied 12 Elst Centrum het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 12 Elst centrum 131 Gebiedsbeschrijving Structuur Het centrum van Elst wordt gevormd door de licht gekromde

Nadere informatie

Huizen. Ruime kamers. Verrassend ruime woning. Achtertuin op de avondzon. Rustige ligging. Voormalig huurwoning. Erewacht 15, 7316 NL Apeldoorn

Huizen. Ruime kamers. Verrassend ruime woning. Achtertuin op de avondzon. Rustige ligging. Voormalig huurwoning. Erewacht 15, 7316 NL Apeldoorn Huizen vanhendriks Erewacht 15, 7316 NL Apeldoorn Verrassend ruime woning Rustige ligging Achtertuin op de avondzon Ruime kamers Voormalig huurwoning H48 H48 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Spiekestraat 9, Zegge

Spiekestraat 9, Zegge U wilt landelijk wonen en toch nabij een gezellig dorp met alle gemakken van dien? Op een schitterende en unieke locatie, in het buitengebied gelegen, bieden wij u deze royale vrijstaande semibungalow

Nadere informatie

Huizen. Aan 2 zijden een balkon. Verrassend ruim. Uitzicht. Twee slaapkamers. Nabij bossen en winkels. Lekstraat 291, 7333 LC Apeldoorn H48 H48

Huizen. Aan 2 zijden een balkon. Verrassend ruim. Uitzicht. Twee slaapkamers. Nabij bossen en winkels. Lekstraat 291, 7333 LC Apeldoorn H48 H48 Huizen vanhendriks Lekstraat 291, 7333 LC Apeldoorn Verrassend ruim Uitzicht Twee slaapkamers Aan 2 zijden een balkon Nabij bossen en winkels H48 H48 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar

Nadere informatie

Wonen in het Schuttersbosch Energiezuinige woning

Wonen in het Schuttersbosch Energiezuinige woning Huizen vanhendriks Jagerslaan 5, 5645 AD Eindhoven Wonen in het Schuttersbosch Jonge wijk Tuin op het Zuid- Westen Energiezuinige woning Luxe woonkeuken H51 H51 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

Méér makelaar. Barnewinkel 0ong, Apeldoorn. voor een afspraak H48

Méér makelaar. Barnewinkel 0ong, Apeldoorn. voor een afspraak H48 Méér makelaar. Barnewinkel 0ong, Apeldoorn bel 055 521 92 77 voor een afspraak H48 Adresgegevens / Kenmerken / Beschrijving / Kadastrale kenmerken Barnewinkel 0ong, Apeldoorn Kenmerken Perceeloppervlakte

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1

BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1 BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1 1 juli 2015 Doel In dit document worden de richtlijnen beschreven voor de vormgeving van de bebouwing in het stedenbouwkundig plan voor Drielanden west fase 1.

Nadere informatie

8 sfeerrijke appartementen Blockhove gelegen aan de Westerweg te Heiloo

8 sfeerrijke appartementen Blockhove gelegen aan de Westerweg te Heiloo 8 sfeerrijke appartementen Blockhove gelegen aan de Westerweg te Heiloo 1 2 Blockhove - aanzicht Westerweg/Stationsweg 3 Ontwerp een appartementengebouw met 8 appartementen en ondergronds parkeren op een

Nadere informatie

Huizen. Scherpe prijs. Mogelijkheid 4 slaapkamers. Eigen parkeerplaats bij woning. De Waterkamer 62, 7325 HW Apeldoorn H48 H48

Huizen. Scherpe prijs. Mogelijkheid 4 slaapkamers. Eigen parkeerplaats bij woning. De Waterkamer 62, 7325 HW Apeldoorn H48 H48 Huizen vanhendriks De Waterkamer 62, 7325 HW Apeldoorn Mogelijkheid 4 slaapkamers Eigen parkeerplaats bij woning Scherpe prijs H48 H48 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Inhoud

Nadere informatie

Beeldkwaliteit Gebouwde omgeving Sfeer Materialisering Kleur

Beeldkwaliteit Gebouwde omgeving Sfeer Materialisering Kleur Beeldkwaliteit Gebouwde omgeving Het landgoed kent een sterk variërende omgeving met bos, heide, weide en akkers, beekdal, ven en meer. De gebouwen vallen traditioneel niet erg op, ook de nieuwbouw zal

Nadere informatie

NOTITIE HATTEM BERG EN BOS STEDEN- BOUWKUNDIGE STRUCTUUR

NOTITIE HATTEM BERG EN BOS STEDEN- BOUWKUNDIGE STRUCTUUR NOTITIE HATTEM BERG EN BOS STEDEN- BOUWKUNDIGE STRUCTUUR Notitie Hattem Berg en Bos stedenbouwkundige structuur Code 1016302.01 / 13 november 2012 GEMEENTE HATTEM 1016302.01 / 13 NOVEMBER 2012 NOTITIE

Nadere informatie

Adres: Leenhoflaan 1a-6, Boxtel Objectnr. : BOX-205 blad: 1

Adres: Leenhoflaan 1a-6, Boxtel Objectnr. : BOX-205 blad: 1 blad: 1 blad: 2 Gemeente : Boxtel Plaats + postcode : Boxtel 5282 PV Straat + nummer : Leenhoflaan 1a, 2, 3, 4, 5, 6 Naam : Datum invent.: 20-12-04 Kad. aanduiding : Eigenaar : Staat van onderhoud: goed

Nadere informatie

sikkelkruid 11 3824 PN AMERSFOORT

sikkelkruid 11 3824 PN AMERSFOORT sikkelkruid 11 3824 PN AMERSFOORT sikkelkruid 11 In de zeer gewilde wijk Nieuwland gelegen tussenwoning. Alstublieft. Met veel plezier presenteer ik u de verkoopbrochure van de Sikkelkruid 11 te Amersfoort.

Nadere informatie

AZIERING WP AMERSFOORT DÉ FAVORIETE MAKELAAR

AZIERING WP AMERSFOORT DÉ FAVORIETE MAKELAAR AZIERING 6 3823 WP AMERSFOORT DÉ FAVORIETE MAKELAAR 2017 Markante, vrijstaande villa met veel ruimte. Fraai vormgegeven vrijstaande villa uitgevoerd in vier woonlagen, waarin de huidige bewoners bijna

Nadere informatie

Huizen. Dicht bij alle buurtvoorzieningen. Verrassend leuk huis. Open keuken. Drie slaapkamers. Starterslennig mogelijk

Huizen. Dicht bij alle buurtvoorzieningen. Verrassend leuk huis. Open keuken. Drie slaapkamers. Starterslennig mogelijk Huizen vanhendriks Het Kasteel 587, 7325 PJ Apeldoorn Verrassend leuk huis Drie slaapkamers Open keuken Dicht bij alle buurtvoorzieningen Starterslennig mogelijk H48 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Het dorp kenmerkt zich door zijn historische kern, de compacte ligging in het open poldergebied en een eigen voorstedelijk woonmilieu.

Het dorp kenmerkt zich door zijn historische kern, de compacte ligging in het open poldergebied en een eigen voorstedelijk woonmilieu. Achtergrondinformatie Bokhoven Ligging in de stad Bokhoven is een typisch dijkdorp aan de zuidkant Maas. Het dorp ligt in het noordwesten van de gemeente s-hertogenbosch. Bokhoven maakt deel uit van stadsdeel

Nadere informatie

Driehuizen. Beeldkwaliteitsplan Schermer 26 augustus 2005. concept en inhoud: la4sale - Amsterdam

Driehuizen. Beeldkwaliteitsplan Schermer 26 augustus 2005. concept en inhoud: la4sale - Amsterdam Driehuizen Beeldkwaliteitsplan Schermer 26 augustus 2005 concept en inhoud: la4sale - Amsterdam romantische hollandse parel Driehuizerweg prachtig kappenspel achter de Schermerringvaart bebouwing dicht

Nadere informatie

leidsche rijn, Tekst: Anneke Bokern Fotografie: Wim Tholenaars Dit terrasvormige slaat een brug tussen twee zeer verschillende project woon- balans

leidsche rijn, Tekst: Anneke Bokern Fotografie: Wim Tholenaars Dit terrasvormige slaat een brug tussen twee zeer verschillende project woon- balans 28 leidsche rijn, NEDERLAND Tekst: Anneke Bokern Fotografie: Wim Tholenaars Dit terrasvormige gebouw slaat een brug tussen twee zeer verschillende stedenbouwkundige situaties 29 project woon- Complex balans

Nadere informatie

Geniet,Woon &Leef in Breda. Karakteristieke ruime erkerwoning. Sfeervolle woonkamer met erker. Moderne keuken, complete inrichting

Geniet,Woon &Leef in Breda. Karakteristieke ruime erkerwoning. Sfeervolle woonkamer met erker. Moderne keuken, complete inrichting Geniet,Woon &Leef in Breda Karakteristieke ruime erkerwoning Sfeervolle woonkamer met erker Moderne keuken, complete inrichting Drie royale slaapkamers Heerlijk Wonen Teteringsedijk 174, 4817 ML Breda

Nadere informatie

Gemeentelijk monument nr. : LEE 1. Adres : Maarsbergseweg 21-23. Kadastrale aanduiding : LSM00 B 00588 G 0000. : 1929-1933 en later

Gemeentelijk monument nr. : LEE 1. Adres : Maarsbergseweg 21-23. Kadastrale aanduiding : LSM00 B 00588 G 0000. : 1929-1933 en later Gemeentelijk monument nr. : LEE 1 Adres : Maarsbergseweg 21-23 Plaats : Leersum Kadastrale aanduiding : LSM00 B 00588 G 0000 Bouwjaar Type : 1929-1933 en later : Industrieel complex Omschrijving Inleiding

Nadere informatie

Te koop. 2-kamer benedenwoning met 80 m2 op het zuiden gelegen achtertuin. Binnensingel 16, 3291 TC Strijen

Te koop. 2-kamer benedenwoning met 80 m2 op het zuiden gelegen achtertuin. Binnensingel 16, 3291 TC Strijen Te koop 2-kamer benedenwoning met 80 m2 op het zuiden gelegen achtertuin Binnensingel 16, 3291 TC Strijen Algemeen Deze benedenwoning is gebouwd in 1971 en maakt deel uit van 4 appartementen, waarvan 2

Nadere informatie

3. Stuwwallandschap van het land van Vollenhove

3. Stuwwallandschap van het land van Vollenhove 3. Stuwwallandschap van het land van Vollenhove 3.4. Sint Jansklooster Gebiedsbeschrijving Structuur Aan de oostelijke rand van de stuwwal is de lintbebouwing van Sint Jansklooster uitgegroeid tot een

Nadere informatie

Kavelpaspoort 18 kavels Harderweide d.d

Kavelpaspoort 18 kavels Harderweide d.d Kavelpaspoort 18 kavels Harderweide d.d. 24-11-2016 Uitgangspunten bouwmogelijkheden gemeentelijke kavels: Hoofdgebouw dient gebouwd te worden in de voorgevelrooilijn (zie bijlagen); De afstand tussen

Nadere informatie

Tugelawegblokken Vernieuwing van twee woonblokken in de Transvaalbuurt. In opdracht van Ymere Ontwikkeling

Tugelawegblokken Vernieuwing van twee woonblokken in de Transvaalbuurt. In opdracht van Ymere Ontwikkeling Tugelawegblokken Vernieuwing van twee woonblokken in de Transvaalbuurt In opdracht van Ymere Ontwikkeling 1/10 Twee nieuwe Tugelablokken Met de realisatie van de Tugelablokken heeft M3H twee complete bouwblokken

Nadere informatie

8. Haarstraat. 9. Nijverdalseweg. 7. Esstraat, Blinde Banisweg en Welleweg

8. Haarstraat. 9. Nijverdalseweg. 7. Esstraat, Blinde Banisweg en Welleweg 7. Esstraat, Blinde Banisweg en Welleweg 8. Haarstraat 9. Nijverdalseweg De Esstraat vormt de oude verbinding tussen de kern van Rijssen naar de oude Esgronden. Nabij de aansluiting van de Tabaksgaarden

Nadere informatie

Te koop in Almelo. Veldzicht 23

Te koop in Almelo. Veldzicht 23 Te koop in Almelo www.schakel.nl Veldzicht 23 Aan de oevers van het Almelo-Nordhorn kanaal en de rand van het landgoed Huize Almelo, verrijst het prestigieuze appartementsgebouw De Bascule. Wonen in De

Nadere informatie

Huizen. Twee fijne slaapkamers. Instapklaar appartement. Eigen garagebox. In het centrum en toch rustig. Uitvalswegen en station nabij

Huizen. Twee fijne slaapkamers. Instapklaar appartement. Eigen garagebox. In het centrum en toch rustig. Uitvalswegen en station nabij Huizen vanhendriks Vredenburchsingel 56, 4811 SJ Breda Instapklaar appartement In het centrum en toch rustig Eigen garagebox Twee fijne slaapkamers Uitvalswegen en station nabij H50 H50 Kenmerken Soort

Nadere informatie

Gebied 5 Historische invalswegen

Gebied 5 Historische invalswegen Gebied 5 Historische invalswegen Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 5 Historische invalswegen 81 het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 5 Historische invalswegen

Nadere informatie

HEIDELBERGLAAN 11, DE UITHOF, UTRECHT 550 STUDENTENWONINGEN EN 4070 M2 LESLOKALEN EN KANTOREN T.B.V. UITBREIDING HOGESCHOOL

HEIDELBERGLAAN 11, DE UITHOF, UTRECHT 550 STUDENTENWONINGEN EN 4070 M2 LESLOKALEN EN KANTOREN T.B.V. UITBREIDING HOGESCHOOL B De Uithof is lange tijd een monotone universiteitscampus geweest aan de rand van de stad waarin de gebouwen zonder enig verband los in de ruimte stonden. Als reactie hierop ontwikkelde Rem Koolhaas i.s.m.

Nadere informatie

KERKEWIJK 32 VEENENDAAL

KERKEWIJK 32 VEENENDAAL KERKEWIJK 32 VEENENDAAL INTRO Nergens anders in Veenendaal vindt u zo n bijzondere woning! Geen pand is vergelijkbaar wat betreft de bouwstijl, sfeer en woonoppervlakte.deze karakteristieke, vrijstaande

Nadere informatie

3.2.1 Dorpskarakteristiek

3.2.1 Dorpskarakteristiek 3.2 De Glind Wegbeplanting en bosjes in het kampenlandschap Recreatieve voorzieningen in de kern Oorspronkelijk bestond de Glind uit een verzameling boerderijen Beperkte nieuwbouw vindt plaats waarbij

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 529115 Smallepad 5 50KV-station c.a.,alverschotenseweg Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 2 526234, 525031 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Locatie van hoofdobject

Nadere informatie

Huizen. Badkamer met ligbad. Fantastisch uitzicht. Keuken met inbouwapparatuur. Voormalig 4 kamer appartement. Geheel met kunststof kozijnen

Huizen. Badkamer met ligbad. Fantastisch uitzicht. Keuken met inbouwapparatuur. Voormalig 4 kamer appartement. Geheel met kunststof kozijnen Huizen vanhendriks Albardastraat 174, 7331 LL Apeldoorn Fantastisch uitzicht Voormalig 4 kamer appartement Keuken met inbouwapparatuur Badkamer met ligbad Geheel met kunststof kozijnen H48 Kenmerken Soort

Nadere informatie

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

ontdekachterveld.nl Wonen op het mooiste plekje van Groot Agteveld Veld 8 4 twee-onder-één-kap & 3 vrijstaande woningen in Achterveld

ontdekachterveld.nl Wonen op het mooiste plekje van Groot Agteveld Veld 8 4 twee-onder-één-kap & 3 vrijstaande woningen in Achterveld ontdekachterveld.nl Wonen op het mooiste plekje van Groot Agteveld Veld 8 4 twee-onder-één-kap & 3 vrijstaande woningen in Achterveld Zeer energiezuinig Korte bouwtijd, ca. 4 maanden Diverse uitbreidingsmogelijkheden

Nadere informatie

Huizen. Moderne badkamer en keuken. Centrale ligging. Drie slaapkamers. Appartement met tuin. Garage. Tongelresestraat 186, 5613 DR Eindhoven H51 H51

Huizen. Moderne badkamer en keuken. Centrale ligging. Drie slaapkamers. Appartement met tuin. Garage. Tongelresestraat 186, 5613 DR Eindhoven H51 H51 Huizen vanhendriks Tongelresestraat 186, 5613 DR Eindhoven Centrale ligging Appartement met tuin Drie slaapkamers Moderne badkamer en keuken Garage H51 H51 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud

Nadere informatie

KLEIN KLEIN HOFMEIJER

KLEIN KLEIN HOFMEIJER Amersfoort LORENTZSTRAAT 63 MAKELAARSHUIS KLEIN KLEIN HOFMEIJER THUIS IN AMERSFOORT AMERSFOORT De Onze Lieve Vrouwetoren is het middelpunt van de stad, gelegen aan één van de mooiste pleinen van de stad,

Nadere informatie

GEBOUWD OP TRADITIE. www.woneninbrabantia.nl

GEBOUWD OP TRADITIE. www.woneninbrabantia.nl GEBOUWD OP TRADITIE www.woneninbrabantia.nl VELDHOVEN EINDHOVEN GELDROP A2 GENNEPER PARKEN & SPORT EN RECREATIE A67 Aalst, ideale ligging. Buiten de grote stad, middenin de natuur, maar wel dichtbij alles

Nadere informatie

Onroerende kleursignalen geeft een overzicht van panden welke op een unieke en kunstzinnig wijze zijn uitgelicht.

Onroerende kleursignalen geeft een overzicht van panden welke op een unieke en kunstzinnig wijze zijn uitgelicht. VOORWOORD Geachte Fotoliefhebber, Onroerende kleursignalen geeft een overzicht van panden welke op een unieke en kunstzinnig wijze zijn uitgelicht. Gebouwen kunnen bij daglicht heel mooi zijn, maar in

Nadere informatie

Goes toen Goes nu. 12 september 2009 Wandelroute van de Werkgroep Open Monumentendag

Goes toen Goes nu. 12 september 2009 Wandelroute van de Werkgroep Open Monumentendag Goes toen Goes nu 12 september 2009 Wandelroute van de Werkgroep Open Monumentendag Colofon Het thema van Open Monumentendag 2009 is Op de kaart De Werkgroep Open Monumentendag heeft dit jaar gekozen voor

Nadere informatie

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe is de eerste naoorlogse uitbreidingswijk van Cuijk, een dorp aan de Maas. De wijk vormt de noordoostzijde van het huidige dorp, op de grens met het buitengebied.

Nadere informatie

Baksteenhuis te Groenekan Particulier Marnix van der Meer, Steven Nobel, Rene de Korte, Roy van Maarseveen Bouwbedrijf Van Rhenen Woonhuis 2010-2013

Baksteenhuis te Groenekan Particulier Marnix van der Meer, Steven Nobel, Rene de Korte, Roy van Maarseveen Bouwbedrijf Van Rhenen Woonhuis 2010-2013 BAKSTEENHUIS titel opdrachtgever projectteam aannemer programma periode Baksteenhuis te Groenekan Particulier Marnix van der Meer, Steven Nobel, Rene de Korte, Roy van Maarseveen Bouwbedrijf Van Rhenen

Nadere informatie

Marktstraat JE Heerde k.k.

Marktstraat JE Heerde k.k. TE KOOP Marktstraat 3 8181 JE Heerde 599.000 k.k. KENMERKEN Prijs 599.000 k.k. Postcode 8181 JE Ligging Aan park, Aan rustige weg, In centrum, Vrij uitzicht Woningtype Vrijstaande woning Tuin Ja, Achtertuin,

Nadere informatie

Lage Duin en Daalseweg 31

Lage Duin en Daalseweg 31 Lage Duin en Daalseweg 31 Straat en huisnummer : Lage Duin en Daalseweg 31 Postcode en plaats : 2061 BB Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A10613 Complexonderdeel : Duin en Daal Naam object : Zwitserse

Nadere informatie

beschrijving plankaart.

beschrijving plankaart. 06. plan. "Op en langs het voormalige tracé van de A9 wordt de vrijkomende ruimte gebruikt om nieuwe hoogwaardige woongebieden te realiseren binnen de bebouwde kom van Badhoevedorp. Deze gebieden krijgen

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Napoleonsweg 72. Kadastrale aanduiding : HLN02 sectie A nr(s) 3891 Coördinaten : x: y:

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Napoleonsweg 72. Kadastrale aanduiding : HLN02 sectie A nr(s) 3891 Coördinaten : x: y: Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM053 Naam monument : "De Kamp" Adres : Napoleonsweg 72 Postcode en plaats : 6081 AE Haelen Kadastrale aanduiding : HLN02 sectie A nr(s) 3891 Coördinaten

Nadere informatie

GRONINGEN Hondsruglaan 17

GRONINGEN Hondsruglaan 17 GRONINGEN Hondsruglaan 17 Vraagprijs: 895.000 Omschrijving GRONINGEN - Hondsruglaan 17 Een schitterende monumentale helft van een DUBBEL LANDHUIS, gebouwd in 1930 in opdracht van U. van Dijk voor de toenmalige

Nadere informatie

Gelijkvloerse voorzieningen Extra slaapkamer mogelijk

Gelijkvloerse voorzieningen Extra slaapkamer mogelijk Huizen vanhendriks Wielewaalweg 7, 7331 EZ Apeldoorn Gelijkvloerse voorzieningen Aantrekkelijke ligging Ruime en zonnige tuin Extra slaapkamer mogelijk Goed onderhouden H48 H48 Kenmerken Soort Type Kamers

Nadere informatie

AI13057 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING AAN DE TIENELSWEG 31 TE ZUIDLAREN

AI13057 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING AAN DE TIENELSWEG 31 TE ZUIDLAREN AI13057 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING AAN DE TIENELSWEG 31 TE ZUIDLAREN B+O ARCHITECTUUR EN INTERIEUR B.V. OPDRACHTGEVER: DE HEER EN MEVROUW H. DE HAAN 28 OKTOBER 2013 INHOUDSOPGAVE Landschappelijke inpassing

Nadere informatie

Huizen. Vier slaapkamers. Groene omgeving. Onderhoudsvriendelijk. Rustige woonwijk. Garage. Thomas a Kempislaan 6, 5643 NT Eindhoven H51

Huizen. Vier slaapkamers. Groene omgeving. Onderhoudsvriendelijk. Rustige woonwijk. Garage. Thomas a Kempislaan 6, 5643 NT Eindhoven H51 Huizen vanhendriks Thomas a Kempislaan 6, 5643 NT Eindhoven Groene omgeving Rustige woonwijk Onderhoudsvriendelijk Vier slaapkamers Garage H51 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte Perceeloppervlakte

Nadere informatie

Sociaal huis MErksplas

Sociaal huis MErksplas Sociaal Huis Merksplas DE Omgeving 1 Zicht naar de kerk 2 Zicht over het kruispunt 3 Het oude gemeentehuis met plein 4 Koppeling oude en nieuwe gemeentehuis 5 Het nieuwe gemeentehuis met terras 6 Overkant

Nadere informatie

bijlagen bij de Toelichting

bijlagen bij de Toelichting bijlagen bij de Toelichting 50 Rhoadviseursvoorleefruimte 050100.1840401 51 Bijlage1 Kavelpaspoortenfasen3&4 Rhoadviseursvoorleefruimte 050100.1840401 52 Rhoadviseursvoorleefruimte 050100.1840401 Kavelpaspoor

Nadere informatie

zicht op ruimte in Wouw

zicht op ruimte in Wouw zicht op ruimte in Wouw Zelf bouwen in Brabant Wonen in een van de oudste dorpen van Brabant. In Wouw verkoopt Ruimte voor Ruimte 3 royale bouwkavels waarop u een huis naar eigen ontwerp kunt bouwen. Zelf

Nadere informatie

Nuenen West. Opwettens Land

Nuenen West. Opwettens Land Nuenen West Opwettens Land 2 Nuenen West Opwettens Land www.nuenenwest.nl 3 Nuenen West brengt alles dichterbij! Inhoudsopgave 4 LOCATIE, OMGEVING EN VOORZIENINGEN 6 KAVELKAART 8 DE KWALITEIT VAN NUENEN

Nadere informatie

Bijlage 1 fotoreportage plangebied en omgeving. Het plangebied in detail

Bijlage 1 fotoreportage plangebied en omgeving. Het plangebied in detail Bijlage 1 fotoreportage plangebied en omgeving Het plangebied in detail De overgang van het echte dorpscentrum van Gingelom naar de directe omgeving van Dorpskouter wordt gemarkeerd door een oude vierkantshoeve.

Nadere informatie

www.nieuwbouw-staartploeg.nl Wonen op Dubbeldam Voor een dorpse sfeer op het Eiland van Dordrecht Woont u straks ook op Dubbeldam? Wanneer in de 13 e eeuw in het riviertje de Dubbel een dam wordt aangelegd,

Nadere informatie

TE KOOP AANGEBODEN. Monumentale woonboerderij met omliggende landerijen. Wagenstraat 78 te Wagenberg

TE KOOP AANGEBODEN. Monumentale woonboerderij met omliggende landerijen. Wagenstraat 78 te Wagenberg TE KOOP AANGEBODEN Monumentale woonboerderij met omliggende landerijen Wagenstraat 78 te Wagenberg Op een unieke locatie in het buitengebied tussen Made en Wagenberg gelegen, aan de buitenzijde prachtig

Nadere informatie

Huizen. CV ketel Vaillant VR combi 2003. Verrassend ruim! Moderne badkamer (2005) Overdekte ruime eigen parkeerplaats. Mooie vrij gelegen tuin

Huizen. CV ketel Vaillant VR combi 2003. Verrassend ruim! Moderne badkamer (2005) Overdekte ruime eigen parkeerplaats. Mooie vrij gelegen tuin Huizen vanhendriks Eekschillersdreef 533, 7328 LJ Apeldoorn Verrassend ruim! Overdekte ruime eigen parkeerplaats Moderne badkamer (2005) CV ketel Vaillant VR combi 2003 Mooie vrij gelegen tuin H48 Kenmerken

Nadere informatie

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen. Zaagmolen

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen. Zaagmolen KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen Zaagmolen KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Inhoud Beeldkwaliteit Kavelpaspoorten Projectnummer : 11008-001 Bestand : 11008-001-19 Datum : 30 september

Nadere informatie

Dorpsstraat 25 Ilpendam

Dorpsstraat 25 Ilpendam Dorpsstraat 25 Ilpendam opmerkingen: Voormalige pastorie, begin 19 de eeuw. Schilddak met geglazuurde oude Hollandse pannen en voorop origineel dakkapel. Originele wanden met origineel voegwerk. Imposant

Nadere informatie

Huizen. Dichtbij winkelcentrum t Fort. Hoekwoning met carport! Drie ruime slaapkamers. Geheel geïsoleerd. De Waterkamer 15, 7325 HV Apeldoorn H48 H48

Huizen. Dichtbij winkelcentrum t Fort. Hoekwoning met carport! Drie ruime slaapkamers. Geheel geïsoleerd. De Waterkamer 15, 7325 HV Apeldoorn H48 H48 Huizen vanhendriks De Waterkamer 15, 7325 HV Apeldoorn Hoekwoning met carport! Geheel geïsoleerd Drie ruime slaapkamers Dichtbij winkelcentrum t Fort H48 H48 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie