Een blik op NAOORLOGS APELDOORN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een blik op NAOORLOGS APELDOORN 1945-1970"

Transcriptie

1 Een blik op NAOORLOGS APELDOORN

2 Een blik op NAOORLOGS APELDOORN

3 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 5 Inleiding Nederland herrijst! 6 Apeldoorn groeit 8 Stad in het groen 11 Thema s 1. Tweede Schrijftafel en Centrum & Cityplan Apeldoorn-Zuid Kerschoten Wonen in het groen Nieuwe woonconcepten Het platteland Industrie en bedrijvigheid Tot nut van het algemeen Kerken Scholen Zorg Kunst voor iedereen Recreatie en vrije tijd 66 Colofon 70 Kaarten 71 Naoorlogs Apeldoorn Stedelijk gebied Naoorlogse wijken Naoorlogs Apeldoorn Landelijk gebied Mr G.J. de Graaf Burgemeester van Apeldoorn In de jaren na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde Apeldoorn zich, zowel in het stedelijk als in het landelijk gebied, in een sneltreinvaart. Dit boekje schetst het maatschappelijke tijdsbeeld en geeft een blik op de naoorlogse stedenbouw, architectuur en kunst. In 2008 hebben wij u al tien topmonumenten uit het naoorlogs erfgoed gepresenteerd. Met dit boekje willen we de naoorlogse identiteit van Apeldoorn in al zijn diversiteit presenteren. Om u een overzichtelijk beeld te geven is gekozen voor een thematische indeling. Elk thema is voorzien van typerende voorbeelden. Zij vertellen het verhaal van deze belangrijke periode in onze geschiedenis in bijzondere, maar ook alledaagse verschijningsvormen. Met elkaar geeft dit een soms onbekend, maar prachtig beeld van het eigen en groene karakter van Apeldoorn. Zo heeft u een belangrijk deel van de naoorlogse periode van Apeldoorn in beeld. Wij hopen dat u erdoor geboeid en geïnspireerd raakt. En voor wie het leuk vindt om op de fiets te stappen of te wandelen hebben we twee kaarten toegevoegd. 4 5

4 Nederland herrijst! Na de Tweede Wereldoorlog stond Nederland voor de veelomvattende taak het land weer op orde te brengen. Vernielde steden en dorpen, het zwaar getroffen platteland, industrie en infrastructuur moesten worden hersteld, de traumatische ervaringen verwerkt. Dat gebeurde met bewonderenswaardig enthousiasme en een sterk geloof in de wording van een nieuwe, moderne maatschappij. De enorme woningnood werd als volksvijand nummer één beschouwd. Ruim negentigduizend woningen waren door het oorlogsgeweld totaal verwoest en meer dan een half miljoen huizen werden licht tot zwaar beschadigd, terwijl de bouwproductie in de oorlogsjaren op een laag pitje had gestaan. Door de versnelde bevolkingsgroei en een vervroeging van de huwelijken als gevolg van de ruime werkgelegenheid en de toenemende sociale zekerheid liep het eind 1954 geraamde woningtekort van honderdduizend in nog geen vier jaar op tot ruim een kwart miljoen. De bouwsector stond voor een bijna onmogelijke opgave en kampte ook nog eens met een groot gebrek aan bouwproducten. Dat wij het nochtans uit het na-oorlogse puin tot welvaart brachten danken wij mede en in niet in geringe mate aan de bouwers, die de eerste steen voor onze heropstanding legden, schreef Wij Bouwen, een boekje dat werd uitgegeven ter gelegenheid van het gereedkomen van de miljoenste na de oorlog gebouwde woning in Dat lukte in het begin vooral door de bouw van noodwoningen, hergebruik van uit de vernielde huizen afkomstige materialen en de productie van alternatieve goedkope bouwproducten (zoals prefab beton) door vindingrijke ondernemers. Later kon door de industrialisatie van het bouwproces het bouwtempo flink worden opgeschroefd. Hoop gloorde voor de vele woningzoekenden, waarvan de meesten terecht kwamen in de grote uitbreidingswijken, die volgens de modernste structuur- en uitbreidingsplannen aan de oude steden werden toegevoegd. Daarin waren ook allerhande voorzieningen als scholen, kerken en wijkcentra met winkels en gebouwen voor medische zorg nodig. De aantrekkende economie vroeg om veel nieuwe bedrijfs- en kantoorgebouwen en ook allerlei maatschappelijke en culturele voorzieningen moesten onderdak krijgen. Nederland kreeg een nieuw gezicht. Tegeltableau Karel Appel uit 1969 in het gebouw van de Belastingdienst. 6 7

5 Affiche ter promotie van Apeldoorn Apeldoorn Centrum van Nederland - Industriestad, Tuinstad en Recreatieoord, Apeldoorn groeit Apeldoorn is een boeiende stad, boeiend vooral om de snelle groei, die zich thans allerwegen aftekent. Overal in het stadsbeeld zijn de aanzetten te vinden voor het toekomstige Apeldoorn, schreef een trotse burgemeester A.L. des Tombe in 1969 in het tijdschrift Publieke Werken. In de bijna 25 jaar na de Tweede Wereldoorlog was het rustige villadorp dan ook veranderd in een levendige groeistad. Telde de gemeente in 1951 nog inwoners, in 1961 waren dat er meer dan honderdduizend en nog geen tien jaar later rond de ! Een krans van nieuwe woonwijken omgaf het oude dorp, er waren efficiënte bedrijventerreinen aangelegd en de dorpskern ging grondig op de schop voor het moderne Centrum & Cityplan. De jaren vijftig en zestig stonden vooral in het teken van het oplossen van de grote woningnood. Die was in Apeldoorn niet alleen ontstaan door de bouwstop tijdens de oorlogsjaren, maar werd vooral ook in de hand gewerkt door de geweldige bevolkingsgroei. In 1949 was het tekort aan goede woningen al opgelopen tot stuks. De huishoudens werden steeds groter door de naoorlogse geboortegolf en de druk op de woningvoorraad werd nog verder opgevoerd, doordat de al maar groeiende werkgelegenheid steeds meer nieuwkomers aantrok. Het succes van de groei had zijn keerzijde. Apeldoorns ambities waren groot. In was al een nieuw Plan van uitbreiding in hoofdzaak gepresenteerd voor de gehele gemeente. Vooruitstrevende structuurplannen voor het stedelijke deel van Apeldoorn zagen in 1950 en 1960 het licht. Deze gaven de richting aan voor de bouw van grote uitbreidingswijken, de aanleg van nieuwe industrieterreinen en de modernisering van de infrastructuur. Nestelden de eerste, vrij bescheiden wijken zich nog als inbreidingen in het oude dorpsgebied, vanaf de vroege jaren zestig werden grote, min of meer afgeronde uitbreidingswijken aan Apeldoorn toegevoegd. Apeldoorn Zuid (Wormen), Orden en Kerschoten (jaren vijftig en zestig), Zevenhuizen, Westenenk en Ugchelen (jaren zestig en zeventig), De Heeze, De Bouwhof en de Maten (jaren zeventig en tachtig) vormen zo een staalkaart van de naoorlogse stedenbouw in Apeldoorn. 8 9

6 Duizenden woningen werden gebouwd, in alle soorten en maten, voor jong en oud, grote gezinnen en alleenstaanden, voor ambtenaren, arbeiders en repatrianten. De woningvoorraad nam met 1500 stuks per jaar toe. En natuurlijk kwamen er nieuwe scholen, wijkcentra met winkels en kerkgebouwen, nutsvoorzieningen, kantoren en fabrieken en alles wat nodig was in de verzorgingsstaat, die Nederland in de naoorlogse jaren was geworden. Het was een prestatie van formaat. Het nieuwe Apeldoorn profileerde zich terecht als één van de snelst groeiende gemeenten van Nederland, maar verloor daarbij de sterkste troef niet uit het oog: haar reputatie van stad in het groen. Stad in het groen Die reputatie van groene woonstad was aan het einde van de negentiende eeuw gevestigd met de aanleg van de royale stadsparken en de bomenrijke lanen in de villawijk De Parken. Het was vooral statig kijkgroen, waarvan de Apeldoorners passief mochten genieten. In de twintigste eeuw ontstond een nieuwe kijk op de functie van openbaar groen. De tijd is voorbij, dat wij aan de hand van onze ouders in ons mooiste matrozenpakje door het park mochten wandelen, maar beslist niet op het gras mochten treden, constateerde De Bouwrevue in Apeldoorn presenteerde zich in dit gerenommeerde tijdschrift voor bouwwereld en industrie als aantrekkelijke vestigingsplaats in het mooiste recreatiegebied van ons land, de Veluwe. Die nieuwe visie op de groene omgeving kwam al in 1917 in beeld, toen het gemeentebestuur 525 ha bosgebied ten westen van het dorp aankocht voor de bouw van villa s op ruime bospercelen. Bijna 400 ha bleef echter als recreatiegebied behouden. Hier konden bewoners en zomergasten actief genieten van een parkgebied met bosweiden, vijverpartijen, een openluchttheater en een fraai bosbad. Berg en Bos werd ook na 1945 verder ontwikkeld tot toeristische trekpleister, onder meer met de Apenheul. Aansluitend op Berg en Bos werd in 1956 het Orderbos aangekocht, een enorm groengebied bestemd voor passieve en actieve recreatie. Het behield deels zijn natuurlijke karakter. Ook in de uitbreidingswijken aan de noord- en zuidzijde van Apeldoorn (Kerschoten, Zevenhuizen, Apeldoorn- Zuid, Malkenschoten) stonden uitgestrekte groenvoorzieningen in dienst van de vele nieuwe bewoners. De grote wijkparken boden veel vertier en een ontmoetingsplek voor jong en oud op de grote speel- en zonneweiden. Net als in de negentiende eeuw speelde water een belangrijke rol in het ontwerp, nu gecombineerd met veel ruimte en licht. In de parkranden kregen scholen en kerkgebouwen een plaats. De rondom liggende woonbuurten danken hun groene karakter aan de vele openbare plantsoenen en voortuinen. Structuurplan Apeldoorn

7 1. Tweede Schrijftafel en Centrum & Cityplan De Tweede Schrijftafels des lands was de prestigieuze bijnaam, die Apeldoorn in de jaren zestig kreeg als gevolg van het nieuwe spreidingsbeleid van de Rijksoverheid. Apeldoorn moest, net als Den Haag, onderdak bieden aan verschillende grote overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, de Verzekeringskamer, het Kadaster en het nieuw opgerichte Rijkscomputercentrum. De eerste twee vestigden zich aan de John F. Kennedylaan, waar vier kantoortorens werden gebouwd naar ontwerp van architect Piet Zanstra. Het Rijkscomputercentrum betrok in 1968 een nieuw complex aan de Fauststraat in de kersverse wijk Zevenhuizen. In het kielzog van deze pioniers volgden andere grote instellingen, zoals TNO en Philips Electrologica aan de zuidrand van Apeldoorn, en ten slotte in 1970 Centraal Beheer. Dat kreeg, net als het Kadaster, een plek in het nieuwe Centrum & Cityplan. In 1964 presenteerde de afdeling Stedebouw van Apeldoorn een ambitieus plan voor de drastische modernisering van het centrumgebied. Dat was door de groei van de stad, de verkeersdruk en de komst van vele nieuwe functies hard nodig volgens de plannenmakers. Het Schetsplan Centrum & City wenste een compacte city met winkels en woningen, en daaromheen aan de noord-, west- en zuidkant een kantorenzone, onder meer voor de nieuwe overheidsinstellingen. Nieuwe infrastructuur moest het gebied openleggen voor het verkeer, waarvoor het plan tegelijkertijd veel parkeerruimte reserveerde. Met de onteigening van de gronden ten westen van het centrum ging de gemeente voortvarend van start. De kleine vrijstaande dorpswoningen maakten plaats voor brede verkeerswegen (Prins Willem Alexanderlaan, Kalverstraat, Wilhelmina Druckerstraat) en bouwgrond, waar onder meer de Brinklaanflat (voor de gemeente Apeldoorn) en Centraal Beheer verrezen. De oorspronkelijke plannen zijn maar gedeeltelijk uitgevoerd, want het decentralisatiebeleid van de rijksoverheid zette niet door. Jaren later is de binnenstadsvernieuwing alsnog nieuw leven ingeblazen, onder meer met de aanleg van het culturele kwartier tussen Nieuwstraat en Vosselmanstraat. Hare Majesteit Koningin Juliana bekijkt de maquette van hoog Apeldoorn met het gemeentebestuur, jaren zestig

8 Tweede Schrijftafel en Centrum & Cityplan J.F. Kennedylaan 2 Laan van Westenenk 501 Brinklaan / Hofstraat Prins Willem Alexanderlaan 651 Belastingdienst TNO Brinklaanflat, winkels en etagewoningen Centraal Beheer 1962 bureau Zanstra, Gmelich, Meyling en De Clerq Zubli bureau J. van den Broek en J. Bakema architectenbureau Van Veen, Kaman en Kruyne H. Hertzberger Het kantoorgebouw is opgezet volgens het breedvoetmodel, overgewaaid uit Amerika. Karakteristiek is de combinatie van een lage voorbouw met hal en publieksruimtes en een hoge toren met kantoor- en vergadervertrekken. De bakstenen liftschacht, die schuin uit de betonnen torenmassa steekt vormt een eigenwijs accent in het door horizontale en verticale lijnen bepaalde ontwerp. Geraffineerd uitgewerkte en in deze opzet unieke representant van het zogenaamde architectuur-urbanisme, een term uit de koker van het beroemde bureau van Van den Broek en Bakema. Het gebouw is als stad of megastructuur opgevat en weerspiegelt het moderne gedachtegoed rond functiedifferentiatie, zonering en flexibiliteit. Een groot aantal vleugels, ieder met een eigen functie, is via een rondlopende gangstructuur aan elkaar gekoppeld. Die structuur is op hoge palen gezet, zodat de tuinaanleg bijna ononderbroken onder het gebouw lijkt door te lopen. Het grote TNO-complex staat aan de rand van Apeldoorn, gemakkelijk bereikbaar vanaf de nieuwe ringweg en de uitvalswegen. Als onderdeel van het Centrum & Cityplan verrees een grootschalig complex, bestaande uit een hoge kantoortoren voor de gemeente Apeldoorn, een rij winkels aan de Brinklaan en een winkelstrip met etagewoningen aan de Hofstraat. De modernistische bouwstijl past uitstekend bij het vooruitstrevende centrumvernieuwingsproject. De gevels van de toren zijn recentelijk volledig vernieuwd. Het kantoorgebouw is één van de belangrijkste gebouwen, die volgens de ideeën van het Structuralisme zijn ontworpen. Het Structuralisme was een reactie op de zakelijke functionalistische architectuur. De menselijk maat moest terug in de bouwkunst. In het Centraal Beheercomplex zijn nieuwe ideeën over binnen en buiten, private en publieke ruimten verwerkt in een uitgekiend netwerk van in elkaar overlopende werkeilanden en looproutes. De 56 geschakelde kubusvormige bouw- stenen van 9x9 meter geven het complex zijn unieke silhouet. Typerend voor Hertzberger, één van de grondleggers van het Structuralisme, zijn de zichtbaar gelaten constructies en het onbewerkte beton. Centraal Beheer is hét architectuuricoon van Apeldoorn

9 Apeldoorn Zuid in Rechtsonder het Rivierenkwartier in aanbouw 2. Apeldoorn- Zuid De Wormense enk zuidelijk van Apeldoorn was een oud akkergebied, dat werd ontsloten door een ingewikkeld netwerk van wegen en akkerpaadjes. Hierlangs ontstond vanaf de negentiende eeuw lintbebouwing. De oude linten zijn nog steeds te herkennen in de grootschalige woonwijk, die hier vanaf de late jaren dertig, maar vooral na 1945 werd aangelegd. Apeldoorn-Zuid ontwikkelde zich op basis van verschillende, later deels gewijzigde uitbreidingsplannen. De gemeentelijke ontwerpers stond een grote afgeronde wijk voor ogen voor uiteindelijk zo n Apeldoorners, met een volledig voorzieningenpakket binnen handbereik: winkels, kerken en gemeenschapsgebouwen in vier wijkcentra, onderwijsvoorzieningen en terreinen voor sport en ontspanning in een omvangrijk park. Een binnenringweg ontsloot vier grote woonbuurten, de kwadranten, die om het assenkruis van Oude Beekbergerweg en Marchantstraat lagen gegroepeerd. Uiteenlopende sociale klassen en leeftijdscategorieën konden hier een op maat toegesneden woning vinden. Dit kwam dichtbij het ideaal van de Wijkgedachte, gericht op een hecht, beschaafd gemeenschapsleven in een goed geordende stedelijke structuur. Door de nabijheid van het industriegebied langs de Kayersdijk en de bedrijvigheid langs de Ring werd Apeldoorn-Zuid uiteindelijk vooral een arbeiderswijk. De wijkaanleg gebeurde in fasen. Kort na 1945 verrezen op de nog onbebouwde akkertjes in het noorden van de wijk de eerste, nog traditionele kleinschalige woningbouwcomplexen (Vogelkwartier, Metaalbuurt). Ook werd verder gebouwd aan de al voor 1940 begonnen woonbuurtjes tussen de Arnhemseweg en de Oude Beekbergerweg. Meer naar het zuidoosten verrees een grotendeels nieuw wijkdeel, helemaal volgens de ideeën van de modernistische stedenbouw. Centraal element is het enorme Zuiderpark, met in de lommerrijke groene randen een aantal scholen en een kerk. Rondom het park staat veel middelhoogbouw. De Rivierenbuurt kwam als laatste tot stand. In deze buurt zijn de vele hoog- en laagbouwblokken binnen een open verkaveling in zogenaamde stempels over de wijk verspreid. Dergelijke stempels bestaan uit vaste combinaties van hoog- en laagbouwblokken, omgeven door veel groen, die verschillende keren, op de manier van stempelen, konden worden herhaald. Op loopafstand projecteerde men het grote recreatie- en sportpark Malkenschoten

10 Apeldoorn-Zuid IJzerweg, Chroomweg, Zinkweg e.o. Adelaarslaan, Meerkoetweg, Wulpenlaan Ibisplein Arnhemseweg, Hofveld, Ravenweg De Savornin Lohmanstraat en Goeman Borgesiusstraat Ruys de Beerenbrouckstraat Woningwetwoningen Woningwetwoningen Complex bejaardenwoningen Avondzon Complex etagewoningen Portiekflats Maisonnettes J.W. en C.A.W. Heuvelink J.W. en C.A.W. Heuvelink J.G. en P.K. Mensink 1953 J. Bleekers en A. Wijtzes 1956 Gemeentewerken Apeldoorn 1957 R. Pril en H. Th. Wijdeveld De uitbreiding van het oude Metaalbuurtje van architect Henk Wegerif is een van de eerste naoorlogse woningwetwoningcomplexen in Apeldoorn. Het geheel ademt nog de sfeer van de vooroorlogse tuindorpen: een ruime opzet met veel groen, kleinschalige traditionele woningblokken met pannendaken en poortjes naar de achtererven. De traditionele architectuur is hier ingepast in een eenvoudige halfopen verkaveling. Opvallend zijn de brede straatprofielen met groene bermen en fraaie laanbeplanting. Het complex bestaat uit geschakelde eengezinswoningen en een aantal blokken met compacte rug-aan-rug gelegen woningen, een bijzonder type, vergelijkbaar met duplexwoningen, dat in verband met de woning- en materiaalschaarste werd bedacht. Woningbouwvereniging De Goede Woning was rond 1950 erg actief in het Vogelkwartier. Aan het Ibisplein verrees één van Apeldoorns eerste complexen speciaal voor de huisvesting van bejaarden. Het nieuwe concept, bestaande uit kleine galerijwoningen op twee niveaus, kreeg een heel traditionele vormgeving met pannendaken, Hollandse tuitgeveltjes en een klokkentoren. Het complex omvat portiekwoningen in blokken van twee en drie bouwlagen en is vooral opmerkelijk door de bijzondere trapportaalopeningen en de wit geschilderde betonnen omlijstingen van de balkons. Het hoge bouwdeel staat aan de Arnhemseweg, de uitvalsweg binnen Apeldoorn Zuid, de lagere blokken zijn aan de secundaire straten geplaatst. De flatwoningen maken deel uit van stedenbouwkundige stempels. Die bestaan uit steeds herhaalde patronen van blokken lage rijtjeswoningen en hogere portiekflats. De flats bestaan uit drie bouwdelen, ge-- koppeld door transparante trappenhuissecties. Door de opzet met verspringende geveldelen hebben de blokken een levendige en vriendelijke uitstraling. De flats aan de Goeman Borgesiusstraat staan langs een ruime parkachtige aanleg. De twee grote maisonnettegebouwen en enkele blokjes eengezinswoningen staan in een open verkaveling langs de parkrand. Door enkele eigenzinnige accenten, zoals de losgekoppelde trappenhuizen, de houten geveldetails en de geknikte daken, heeft de sobere architectuur een eigen karakter gekregen. Het ontwerp is van de invloedrijke architect Hendrik Wijdeveld

11 Apeldoorn-Zuid Zuiderpark Haringvliet 16 Stadspark Bungalow Gemeentewerken Apeldoorn T. Wiarda Het omvangrijke langwerpige wijkpark voorziet een groot aantal buurten in Apeldoorn Zuid van een aantrekkelijke groene buitenruimte. Aan de westzijde grenst het park aan de Oude Beekbergerweg en het dichtbebouwde Componistenkwartier. Een deel van het park wordt omzoomd door blokken etagewoningen, een opzet die herinnert aan villa s rond het negentiendeeeuwse Oranjepark. Aan de oostzijde loopt het park geleidelijk over in de woonbuurten van Wormen. In de overgangs- zone liggen verschillende schoolgebouwen en de Tabernakelkerk. In de woonwijk, die uit een groot aantal blokken hoog- en laagbouw bestaat, is het ruime parkgroen verdund tot smalle plantsoenen en voortuintjes bij de eengezinswoningen. Deze bungalow aan de rand van het Rivierenkwartier valt op door de modernistische vormgeving en een heel markante gevelafwerking in schoonmetselwerk en spuitpleister. Het interieur bezit een splitlevelopzet. Het zeer grote souterrain, voorzien van generatoren en accu s, kon in het kader van de Koude Oorlog zelfs als schuilbunker worden gebruikt. Kindervijver van het Zuiderpark omstreeks

12 3. Kerschoten Met wijken als De Parken en Berg en Bos, de vele bomenlanen, Het Loo en de Veluwe als achtertuin was Apeldoorns reputatie van stad in het groen al ruim voor de Tweede Wereldoorlog gevestigd. Ook na 1945 speelde het groene imago een belangrijke rol in de uitbreidingsplannen. Aan de noordrand van de bebouwde kom, aansluitend op De Parken, werd de nieuwe wijk Kerschoten ontwikkeld. Het prestigieuze project omvatte de bouw van bijna 900 woningen, een wijkwinkelcentrum en enkele andere voorzieningen rondom een groot openbaar park. Architect en stedenbouwkundige David Zuiderhoek ( ) maakte het ontwerp, waarvoor hij met afgevaardigden van de deelnemende woningbouwverenigingen en stedenbouwkundigen van de gemeente Apeldoorn een studiereis naar Zweden en Denemarken ondernam. De Scandinavische stedenbouw met zijn aandacht voor veel groen, ruime verkeersvrije woongebieden en woonmogelijkheden voor verschillende leeftijdsgroepen en inkomensklassen kreeg in de rest van Europa veel aandacht op congressen en in vaktijdschriften. Het ontwerp voor Kerschoten laat de Scandinavische invloed duidelijk zien. Het hart van de wijk bestaat uit een groot stadspark, omgeven door buurtjes met geschakelde woningen, die om de diverse uitlopers van het park zijn gegroepeerd. Het concept van de oude Apeldoornse stadsparken zoals het Oranjepark en het Wilhelminapark, waar de woningen eveneens rond het groene park zijn gerangschikt, heeft in Kerschoten een moderne vertaling gekregen. Het park is doorsneden door een netwerk van wandel- en fietspaden en heeft door het vele groen, de speelweiden en de vijver een afwisselend karakter. Geïnspireerd door de Scandinavische voorbeelden die hij bezocht plaatste Zuiderhoek enkele woontorens in het park. Hierdoor kon in de wijk ondanks het rijkelijk aanwezige groen toch een hoge woningdichtheid worden bereikt. De torens vormen samen met de hoge flat van woonzorgcentrum De Veenkamp uitgesproken stedelijke accenten die een belangrijke rol spelen in de ruimtewerking en identiteit van Kerschoten. Kerschoten begin jaren zestig nog zonder woontorens in het park met op de voorgrond De Veenkamp 22 23

13 Kerschoten Kerschoten, Boerhaavestraat en omgeving Woningbouwcomplex Park Kerschoten Stadspark Boerhaavestraat Open Hofkerk D. Zuiderhoek en Niehuis D. Zuiderhoek en R. Boom D. Zuiderhoek Rondom de uitlopers van het centrale park bevinden zich blokjes geschakelde woningen in een halfopen verkaveling, in een telkens herhaald stempelpatroon. De architectonische vormgeving is eenvoudig maar subtiel door eigenzinnige details, zoals de flauw hellende daken, in horizontale gevelstroken geplaatste ingangen en vensters en de kleine gevelopeningen op de verdieping. Het park is aangelegd in sobere landschappelijke stijl. Karakteristiek is de afwisseling van weidse ruimten, boomgroepen, vijvers en dicht beplante borders. Het oorspronkelijke ontwerp is goed bewaard gebleven en wordt versterkt door de nu volwassen bomen. De drie vijvers met keermuren en terrassen bij de woontorens zijn de belangrijkste focuspunten in het ontwerp. Zuiderhoek was ook ontwerper van deze opvallende kerk, die in zijn stedenbouwkundig plan een prominente plek inneemt aan de kruising Boerhaavestraat-Edisonlaan. Hier zijn meer bijzondere gebouwen bij elkaar geplaatst, zoals de kerk van Jezus Christus en voorheen de Christelijke MTS. De Open Hofkerk valt op door de expressieve baksteenarchitectuur en de geplooide muur. Kerschoten tegenwoordig. Het volgroeide park lijkt tot in alle hoeken van de wijk te zijn doorgedrongen

14 4. Wonen in het groen Apeldoorn maakte vanaf het einde van de negentiende eeuw een ongekende groei door. Het dorp kreeg stedelijke allure, maar behield zijn groene uitstraling. In de manier van bouwen was het dorpse karakter echter nooit verloren gegaan. De meeste Apeldoorners woonden in een vrijstaande woning, vaak met een flinke tuin. De grond was immers goedkoop en ruim voorradig. Etagebouw was niet populair en zelfs in het centrum van Apeldoorn een zeldzaam verschijnsel. De vrijstaande woning was en bleef het ideaal, niet alleen in de groene villawijken De Parken en Berg en Bos, maar ook in de arbeiders- en middenstandsbuurten elders in het dorp. Kort na de Tweede Wereldoorlog lag de bouw van dergelijke woningen in Apeldoorn vrijwel helemaal stil, het gevolg van het beperkte bouwcontingent dat de plaats kreeg toegewezen. In 1948 mochten slechts vijf nieuwe woningen worden gebouwd. Er kwam maar weinig ruimte beschikbaar voor de zo geliefde particuliere vrijstaande woning. Pas in de loop van de jaren vijftig nam het particulier initiatief weer toe. Bouwlocaties waren vooral te vinden langs de groene randen van de nieuwe wijken, langs de oude linten en in de nog niet ontwikkelde delen van vooroorlogse wijken. Berg en Bos bood nog veel ruimte en was tot circa 1970 de belangrijkste bouwlocatie voor welgestelde Apeldoorners. Daarbij werd het belangrijke principe van de ruim opgezette boswijk, waarin de vrijstaande huizen te gast zijn in het groen, consequent aangehouden. Het resultaat is een grote verscheidenheid van allerlei typen woningen en bouwstijlen, die in de naoorlogse periode gangbaar waren. Van heel traditioneel en eenvoudig in de beginjaren tot modern en experimenteel in de jaren zestig. Nieuwe woningtypen als de bungalow, de patiowoning en het splitlevelhuis kwamen op de markt en werden door het Apeldoornse publiek omarmd. Met veel glas, aangebouwde terrassen en binnentuinen werd de natuur in de huiskamer gebracht. De plaatselijke architecten deden in Berg en Bos goede zaken. Ook landelijk bekende architecten als Gerrit Rietveld en Hugh Maaskant leverden er hun visitekaartje af. Modern wonen in groenrijk Berg en Bos volgens architect G. Rietveld (1957) 26 27

15 Wonen in het groen Lindelaan 2 J.C. Wilslaan 11 Tweede Beukenlaan 45 Sprengenpark Sprengenparklaan Landhuisje Landhuisje Kleine villa Stadspark Portiekwoningen 1950 D.B.A. Methorst 1951 B. de Bruin 1951 G.A. Wildschut Gemeentewerken Apeldoorn J.G. en P.K. Mensink Gaaf voorbeeld van een kleine vrijstaande woning in schilderachtige traditionalistische stijl. Bijzondere details zijn de met hout beklede topgevels, de glas-in-loodramen en het erkertje tegen de voorgevel. Architect Methorst ontwierp rond 1950 veel van dergelijke pittoreske landhuisjes, die nog geheel pasten in de vooroorlogse bouwtraditie in Berg en Bos. De cottagestijl uit de jaren twintig en dertig bleef ook na de Tweede Wereldoorlog populair, zeker in de lommerrijke wijk Berg en Bos en de bosgebieden rond Apeldoorn. Hoofdkenmerk is de rieten kap, die hier de vorm heeft van een traditioneel boerderijdak. Wildschuts Bouwbedrijf uit Utrecht, die de particuliere woningbouw rond 1950 met allerlei projecten in Apeldoorn-Zuid en Berg en Bos flink stimuleerde, ontwikkelde dit speciale woningtype, dat goed past bij de sfeer van de bosrijke wijk. De Zwitserse chalêts waren erg populair en konden in verschillende varianten worden geleverd. Het park is aangelegd in een sobere landschappelijke stijl, gebaseerd op de bodemgesteldheid en de aanwezigheid van de Badhuisspreng. Aan de Sprengenparklaan fungeren flats als monumentale parkwand. Bruggetjes over de beek, slingerende paden, gazons en ligweiden, een grote vijver, heestergroepen, bosperceeltjes en tal van kunstwerken vormen samen een boeiende compositie. In augustus 1952 legde Jan van Emst, bestuursvoorzitter van woningbouwvereniging De Goede Woning, de eerste steen voor dit complex portiekflats voor de middenklasse. Het behoort tot de eerste voorbeelden van naoorlogse etagebouw in Apeldoorn en ligt prachtig aan het Sprengenpark, dat in dezelfde periode werd aangelegd. Representatief wonen in het groen, waarmee Apeldoorn vanaf de negentiende eeuw in De Parken en later Berg en Bos goede sier had gemaakt, is hier vertaald naar de nieuwe tijd. Als statige herenhuizen liggen de flats in een open verkaveling langs de parkrand. Grote balkons en dakterrassen met sierlijk uitgewerkte betonnen balustrades fungeren als privé-buitenruimte

16 Wonen in het groen Montanalaan 8 Wildernislaan 49 Burgemeester Roosmale Nepveulaan 15 Bosweg 116 Hoog Soeren 67 Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 19a Huis Cordemeyer Villa Villa Villa Landhuis Villa G. Th. Rietveld 1957 G.J.W. Snelder 1957 H. Meijerink architectenbureau Maaskant- Van Dommelen-Kroos-Senf 1964 G. Boon C.M.B. van den Beld Rietveld ontwierp voor de industrieel ontwerper A.R. Cordemeyer een lage bungalow, waarin de ruime woonkamer het centrale element is. Aan voor- en achterzijde heeft deze kamer volledig transparante wanden met grote terrasdeuren, waardoor er veel contact is met de rijk begroeide bostuin. De woning is in 1963 uitgebreid met onder meer een atelierruimte. De Maastrichtse architect Snelder is landelijk bekend van ontwerpen voor raadhuizen, kerken en volkswoningbouw. Het bureau was ook betrokken bij de bouw van De Maten in Apeldoorn. Dit woonhuisontwerp is een subtiele mix van traditionele en modernistische ideeën. De oorspronkelijke tuin is een ontwerp van de jongere broer van de architect, Wil Snelder. De Veste doet zijn naam eer aan. Het huis, een typerend voorbeeld van de Delftse Schoolarchitectuur, oogt met zijn robuuste bakstenen gevels, de grote schoorstenen en de torenvormige uitbouw als een klein kasteel. De woning staat aan de rand van Berg en Bos. De bekende architect Hugh Maaskant ontwierp dit wit gepleisterde huis in modern-functionalistische stijl. De subtiel belijnde witte bouwmassa vormt een fraai contrast met de donkere groene entourage van de villawijk Berg en Bos. Boon verbouwde een kleine woning tot een zeer eigenzinnig houten huis. Grote driehoekige houten spanten zijn tot het maaiveld doorgestoken. Het grote pannendak lijkt zo uit de bosbodem op te rijzen. De bijzondere plattegrond- en gevelindelingen zijn typisch voor het werk van Boon, die een aanhanger was van het Structuralisme. In villawijk De Parken waren in de jaren vijftig nog mooie plekjes over, zeer geschikt voor de bouw van huizen als deze van het bekende bureau Van den Beld. Het ontwerp is bijzonder door de subtiele vermenging van moderne en traditionele elementen. De ver overstekende daken verwijzen naar de oude villa-architectuur in de wijk

17 5. Nieuwe woonconcepten Na de Tweede Wereldoorlog kwam de noodzakelijke woningbouw in Apeldoorn maar heel langzaam op gang. In april 1945 werd het woningtekort becijferd op 1940 stuks, een aantal dat de daarop volgende jaren verontrustend snel toenam. Vooral in de jaren vijftig raakten de bouwactiviteiten op stoom. Vele complexen met meestal eenvoudige rijtjeshuizen werden in Apeldoorn Zuid en later ook in de uitbreidingswijken ten noordoosten en westelijk van het centrum in rap tempo uit de grond gestampt. Hoogbouw was niet populair, de Apeldoorner bleef verknocht aan zijn huis met tuintje, maar in 1955 was het toch zover. De eerste hoogbouw in Apeldoorn werd opgeleverd aan de Sprengenparklaan. Aan het einde van de jaren vijftig was de traditionalistische vormentaal van de vroeg-naoorlogse woningbouw op zijn retour. Modernistische ontwerpen, nieuwe constructies en materialen deden hun intrede. Bovendien werd gezocht naar alternatieve oplossingen voor nieuwe huisvestingsvraagstukken. Hoe huisvesten we de ouden van dagen? Hoe bouwen we, zo efficiënt mogelijk, de betaalbare grotere woningen waar zoveel vraag naar is? Het experiment werd niet geschuwd en zo kwam het dat in het snel groeiende Apeldoorn een aantal spraakmakende projecten van de grond kwam, dat zelfs landelijk de aandacht trok. De Appèlwoningen in Kerschoten en Ugchelen en de drive-in woningen in Zevenhuizen werden speciaal ontwikkeld voor de hogere inkomensgroepen. Men hoopte dat zij hun goedkope huurwoning zouden verlaten voor deze ruime betaalbare koophuizen. Een slimme oplossing om doorstroming te bevorderen in verband met het stijgende aantal woningzoekenden. Met de Veenkamp en de Arendsburght kreeg Apeldoorn uiterst moderne huisvesting voor ouden van dagen. In de particuliere woonhuisbouw experimenteerden de architecten met alternatieve plattegrondvormen, waardoor nieuwe woningtypen als de patiowoning, de drive-in woning en woningen met een flexibele indeling op de markt kwamen. Boeken en tijdschriften over ideale woningbouw en interieur speelden in de verspreiding hiervan een belangrijke rol. Sprengenparklaan jaren vijftig, de introductie van hoogbouw in Apeldoorn 32 33

18 Nieuwe woonconcepten Staringlaan Soerenseweg 125 Soerenseweg 119 Curiestraat en omgeving Socratesstraat, Kervelstraat en omgeving Beneden- en bovenwoningen De Arendsburght Patiobungalow Appèlwoningen Drive-in woningen architectenbureau A. Koster A.F. Fresen 1963 B.H. van Terwisga 1964 J. van der Weerd 1968 D. Zuiderhoek Het complex bestaat uit blokken benedenen bovenwoningen (flatwoningen), vormgegeven als waren het grote twee-onder-éénkapwoningen. Het in Apeldoorn zeldzame bouwtype was bedoeld voor beter gesitueerden. Opvallend is de verzorgde en fijn gedetailleerde architectonische vormgeving. De Coöperatieve Vereniging Sprengenbos was de opdrachtgever voor de bouw van het project. Deze grote serviceflat behoort tot de eerste generatie hoogbouw in Apeldoorn. Het is een markant gebouw, dat opvalt door de speelse schuinsgewijs uitstekende betonnen balkons en de bijzondere dakopbouw. De situering van de toren aan de rand van de villawijk Berg en Bos riep destijds nogal wat tegenstand op. Deze bungalow heeft een L-vormige opzet over verspringende niveaus en een patio. In de verzonken onderbouw bevindt zich een drive-in garage. Verschillende noviteiten uit de moderne woningbouw komen in dit bijzondere ontwerp samen. De warme uitstraling van de bakstenen gevels met de kleurige speklagen verzachten het strenge functionalistische ontwerp. De naam van dit spraakmakende project verwijst naar het appèl dat wethouder G.A. van de Belt op de doelgroep (mensen met een middeninkomen) deed om hun (te) goedkope woningen te verruilen voor een beter bij hun budget passend huis. Voor het project dat de doorstroming op de woningmarkt moest bevorderen waren aantrekkelijke, ruime én voordelig geprijsde woningen nodig. Die verrezen met overheidssubsidie onder meer in de wijk Kerschoten en in de Kastelenbuurt in Ugche- len. De woningen met hun flinke inhoud, standaard centrale verwarming, een extra wc en eventueel dubbel glas werden in korte tijd zeer populair en waren een grote stimulans voor het eigen woningbezit. Dit woningbouwproject voor de wat hogere inkomensgroepen is oorspronkelijk bedacht voor een woningwetbouwproject in Enschede. Het bestaat uit diepe geschakelde woningen op een opvallend smalle kavelmaat. Inpandig garages ( drive-in ) maakten aparte garageboxen overbodig en grotere tuinen mogelijk. Het betongietbouwsysteem en de geprefabriceerde afbouwelementen zorgden voor een hoge bouwsnelheid en relatief lage kosten

19 6. Het platteland Het grote buitengebied van Apeldoorn bezat rond het midden van de twintigste eeuw nog een sterk agrarisch karakter. Ten oosten en ten westen van de uitgestrekte Veluwse bossen bevonden zich van oudsher de oude akker- en weidegebieden van de vele dorpen en buurtschappen, zoals Uddel, Loenen, Beekbergen, Lieren en Wiesel. Op de kleine erven langs de dorpsranden en de enken werd geboerd in eenvoudige hallehuisboerderijtjes. Het waren veelal kleine gemengde bedrijven, die zich goed voegden in het kleinschalige landschap. Ook hier stond de tijd niet stil. De modernisering van de agrarische sector kreeg onder meer gestalte in de ruilverkavelingsprojecten, de schaalvergroting en de modernisering van de boerenbedrijven. Oude boerenwoningen werden vergroot of vernieuwd en op de erven verschenen nieuwe veeschuren en wagenloodsen voor de moderne landbouwwerktuigen. Nieuwe methoden van mestopslag, het inkuilen van veevoer en de melkproductie vroegen om speciale aanpassingen aan het oude erf. De grote veestallen waren ruim en efficiënt ingericht. Een kenmerk van de nieuwe boerderijen uit de jaren vijftig en zestig is, dat de boerenwoningen niet langer met het bedrijfsgedeelte onder één kap zijn verenigd, maar vrij staan op het erf. In het begin waren het nog traditionele woningen, maar in de loop van de jaren zestig werd ook hier de moderne bungalow populair. De boerenwoning onderscheidde zich steeds minder van de woningen in de dorpen en de steden. Ook de dorpen veranderden; menigeen werkte in de aan de agrarische sector verwante industrieën, de loonbedrijven of één van de vele papierfabrieken en wasserijen. De arbeidersgezinnen werden gehuisvest in nette woningwetwoningen in kleinschalige nieuwe wijkjes in de oude dorpen Beekbergen, Loenen en Hoenderloo. Vroeg naoorlogse woningbouw in Hoenderloo (1956) 36 37

20 Het platteland De Kempe, Loenen Pomphulweg 104, Assel Elsbosweg 5, Klarenbeek Wenumse Dwarsweg 16-20, Wenum Markveldweg 28-30, Uddel Schoolpad 20, Uddel Complex eengezinswoningen Mariahoeve Boerderij K.I. Station Boerderij Boerderij 1952 architect onbekend J. van Dongen jr A.G. Hiddink 1958 J.W. en C.A.W. Heuvelink 1960 B. ten Pas 1966 G. Boon Goed voorbeeld van een kleinschalige uitbreiding van één van de dorpen in de gemeente Apeldoorn. De traditionele architectuur van deze woningwetwoningen met hun bakstenen gevels en rode pannendaken is vergelijkbaar met die in de wijken uit de vroege jaren vijftig in Apeldoorn. De Paters Salesianen van Don Bosco stichtten bij Assel hun instelling voor jeugdzorg. Onderdeel van het complex vormde deze grote boerderij, herbouwd in 1952 onder supervisie van Bureau Wederopbouw Boerderijen Gelderland. De boerderij heeft een woongedeelte en een grote melkveestal met ruimten voor kaasbereiding, een paardenstal en een kalverenstal. De traditionele boerderijbouw was in de jaren vijftig nog populair. Het boerderijtje heeft de vorm van een klassieke hallehuisboerderij, maar het woongedeelte is wel aangepast aan de nieuwe tijd. De gevels zijn hoog opgetrokken en in de kap bevinden zich slaapkamers. Groots opgezette accommodatie voor kunstmatige inseminatie, toonbeeld van de vernieuwingen in de agrarische sector na de Tweede Wereldoorlog. Opdrachtgever was de Coöperatieve Stierhouderij voor Kunstmatige Inseminatie bij Rundvee, Apeldoorn en omstreken. In de hoofdvorm en detaillering leeft de traditionele boerderijbouw voort. Complex van twee woningen met diverse bijgebouwen. De woningen hebben de gedaante van vrijstaande burgerhuizen en staan dus los van de bedrijfsgebouwen. De stijl is traditioneel: bakstenen gevels met houtaccenten en grote pannendaken. In de gemeente Apeldoorn is dit een zeldzaam voorbeeld van boerderijbouw, waarin geëxperimenteerd is met een nieuwe vormentaal. Het unieke ontwerp van de landelijk bekende architect Boon, losjes geïnspireerd op de basisvormen van de traditionele boerderij, is ontstaan onder invloed van het Structuralisme

De Lelijke Tijd. Fietsen langs 19de-eeuwse bouwkunst in Velsen

De Lelijke Tijd. Fietsen langs 19de-eeuwse bouwkunst in Velsen De Lelijke Tijd Fietsen langs 19de-eeuwse bouwkunst in Velsen Inleiding De nationale Open Monumentendag vindt dit jaar in Velsen plaats op zondag 12 september. Het landelijke thema De smaak van de 19de

Nadere informatie

Onze Lieve Vrouw Ter Eem. Cultuurhistorische analyse van gebouw en landschap

Onze Lieve Vrouw Ter Eem. Cultuurhistorische analyse van gebouw en landschap 1 Onze Lieve Vrouw Ter Eem Cultuurhistorische analyse van gebouw en landschap Onze Lieve Vrouw Ter Eem Cultuurhistorische analyse van gebouw en landschap 2 1 CRIMSON, november 2009 Inhoud 005 007 035 115

Nadere informatie

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014 Dorpsvisie Nieuw Heeten 26 juni 2014 INHOUD 1. INLEIDING 1.1 Achtergronden 5 1.2 Status & opzet 7 2. KWALITEITEN 2.1 Ontwikkelingsgeschiedenis 9 2.2 Landschap & groen 13 2.3 Wegen & straten 15 2.4 Nieuw

Nadere informatie

Begraafplaatsen in de. Inge Dekker & Henriëtte Emaar

Begraafplaatsen in de. Inge Dekker & Henriëtte Emaar Begraafplaatsen in de Noordoostpolder Inge Dekker & Henriëtte Emaar INHOUDSOPGAVE Klik op een titel om direct naar dat hoofdstuk te gaan Voorwoord pagina 4 Inleiding pagina 6 Kraggenburg pagina 67 Nagele

Nadere informatie

Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317

Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317 Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317 1 COLOFON Structuurvisie Structuurvisie 18 augustus 2009 Rotterdam Central District 110317 Geproduceerd door: Gemeente Rotterdam Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting

Nadere informatie

Praktijkboek cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkeling

<Belvedere.nu> Praktijkboek cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkeling BELVEDERE Praktijkboek cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkeling Inhoud Voorwoord 7 Inleiding 9 Belvedere Thema s Argumenten 13 17 97 Nu Initiatief en beweging Feiten en waarden Verbeelding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3. Visie op nieuwbouw... 5. Aanbevelingen... 11

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3. Visie op nieuwbouw... 5. Aanbevelingen... 11 Inhoudsopgave Voorwoord......................................................................................................................... 3 Visie op nieuwbouw...........................................................................................................

Nadere informatie

Grote gebouwen. Een onderzoek naar architectuur, beleving en exibiliteit

Grote gebouwen. Een onderzoek naar architectuur, beleving en exibiliteit Grote gebouwen Een onderzoek naar architectuur, beleving en exibiliteit 1 Aanloopproject afstuderen Het Grote Generieke Gebouw Begeleiders: ir. M. Willems prof. ir. J. Westra November 2008 Dit boekwerk

Nadere informatie

KWARTAALBLAD VAN STICHTING RUIMTE ROERMOND Juni 2010 Jaargang 15 nummer 2 Waarde 4, -

KWARTAALBLAD VAN STICHTING RUIMTE ROERMOND Juni 2010 Jaargang 15 nummer 2 Waarde 4, - uimtelijk KWARTAALBLAD VAN STICHTING RUIMTE ROERMOND Juni 2010 Jaargang 15 nummer 2 Waarde 4, - MONUMENTEN, ARCHITECTUUR, STEDENBOUW en LANDSCHAP in ROERMOND en omstreken THEMANUMMER t Vrijveld COLOFON

Nadere informatie

VERRASSEN AFSTUDEERSCRIPTIE 2010 MARK SIEMERINK

VERRASSEN AFSTUDEERSCRIPTIE 2010 MARK SIEMERINK VERRASSEN AFSTUDEERSCRIPTIE 2010 MARK SIEMERINK INHOUDSOPGAVE. INLEIDING waarom heb ik dit onderwerp gekozen. DEFINITIE VAN VERRASSEN MIJN VISIE MEDESTANDERS TEGENSTANDERS VERRASSEN IN DE PRAKTIJK verrassen

Nadere informatie

KASTEEL DE KEVERBERG. in handen van de Kesselnaren

KASTEEL DE KEVERBERG. in handen van de Kesselnaren KASTEEL DE KEVERBERG in handen van de Kesselnaren 3 2014 2 TIJDSCHRIFT VAN DE RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED 3 2014 FOTO CORRIE VAN DE VENDEL 4 De Keverberg Na zeventig jaar zal De Keverberg geen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Wergea-kom

Bestemmingsplan Wergea-kom Bestemmingsplan Wergea-kom Bestemmingsplan Wergea-kom Inhoud: Toelichting + bijlagen Voorschriften + bijlagen Grou/Leeuwarden Plannummer: 025.00.17.35.00 9 juni 2006 ..................................................................

Nadere informatie

52x Inspiring Space. AM Annual 2012

52x Inspiring Space. AM Annual 2012 52x Inspiring Space AM Annual 2012 Inspirerende e leefomgevinge en ontwikke de passie 3 n duurzame 52x Inspiring Space n bedenken len, dat is van AM. Annual 2012 AM Annu AM zorgt voor kwaliteit van ruimte

Nadere informatie

Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht

Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht Gezicht op Dordrecht Jan van Goyen, 1651 bron: Dordrechts museum Voorwoord Mariet schoenmakers Voorwoord Dordrecht heeft goud in handen: een

Nadere informatie

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Utrecht, december 2000 Inhoudsopgave Toelichting voorschriften 1. Inleiding 1 1.1.

Nadere informatie

ROENBELEIDSVISIE. Groen moet je doen. Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) Uitwerking beleidsthema s groen

ROENBELEIDSVISIE. Groen moet je doen. Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) Uitwerking beleidsthema s groen G ROENBELEIDSVISIE Groen moet je doen Uitwerking beleidsthema s groen Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) 2 Groen moet je doen Gemeente Borger Odoorn Groenbeleidsvisie

Nadere informatie

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del GEMEENTE ROZENDAAL ONTWERP BESTEMMINGSPLAN De Del Opdrachtnummer : 79.03 Datum : december 2011 Versie : 5 Plan ID Auteurs : : mro b.v. : 2 INHOUD VAN DE TOELICHTING 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Elk dorp zijn eigen kleur

Elk dorp zijn eigen kleur Elk dorp zijn eigen kleur Elk dorp zijn eigen kleur Epiloog bij de tentoonstelling en debattenreeks Rafels, randen en routes over de herkenbaarheid en kracht van het Overijsselse dorpsgezicht. AtelierOverijssel,

Nadere informatie

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen Kom Diepenveen 2 Inhoudsopgave Toelichting 7 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Algemeen 9 1.2 Ligging plangebied 11 1.3 Geldende bestemmingsplannen 12 1.4 Aanleiding voor actualisatie en digitalisatie 14 1.5

Nadere informatie

Nieuwe landgoederen in woord en beeld

Nieuwe landgoederen in woord en beeld Nieuwe landgoederen in woord en beeld Nieuwe landgoederen in woord en beeld Analyses, handreikingen en ontwerpsuggesties Provincie Gelderland Markt 11 Postbus 9090 6800 GX Arnhem T (026) 359 90 00 www.gelderland.nl

Nadere informatie

een toekomst voor groen Handreiking voor de instandhouding van groene monumenten

een toekomst voor groen Handreiking voor de instandhouding van groene monumenten een toekomst voor groen Handreiking voor de instandhouding van groene monumenten Nederland telt zo n 1300 beschermde groene monumenten. Van historische tuinen, buitenplaatsen en stadsparken tot kloostertuinen,

Nadere informatie

25 jaar Stichting Werk en Onderneming. Inspiratie op de mooiste onontdekte plekjes van Leiden

25 jaar Stichting Werk en Onderneming. Inspiratie op de mooiste onontdekte plekjes van Leiden 25 jaar Stichting Werk en Onderneming Inspiratie op de mooiste e s van Leiden Colofon Dit jubileumboek is een uitgave van Stichting Werk en Onderneming Breestraat 55 2311 CJ Leiden t 071 513 82 67 e info@werkenonderneming.nl

Nadere informatie

Wijkbeschrijving Nieuw Groenhove

Wijkbeschrijving Nieuw Groenhove Wijkbeschrijving Nieuw Groenhove Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Inleiding op de bijlage 4 2 Het Eiland van Dordrecht 6 2.1 De ontwikkeling van het eiland 7 Leeswijzer Dit pdf-document bevat de wijkbeschrijving

Nadere informatie

RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8

RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8 RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8 RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 DECEMBER 2008 .samenvatting Ridderkerk ondergaat op dit moment een metamorfose. De afgelopen jaren is een koerswijziging

Nadere informatie

Cultuurhistorische analyse park Oog in Al

Cultuurhistorische analyse park Oog in Al Cultuurhistorische analyse park Oog in Al Team Erfgoed, d.d. februari 2012 Inleiding 1. Vroege geschiedenis De oorspronkelijke loop van de Oude Rijn lag in dit gebied en deze, toen nog onbedijkte rivier,

Nadere informatie

delta Zomer > Ontwerp je eigen strand > Toerisme in China > Techniek van vlindertuin > Luieren in het

delta Zomer > Ontwerp je eigen strand > Toerisme in China > Techniek van vlindertuin > Luieren in het delta Inspiratiebron voor tuin- en landschapsinrichters 4711 > Ontwerp je eigen strand > Toerisme in China > Techniek van vlindertuin > Luieren in het Wertheimpark > Gloednieuwe golfbaan > Van varkenshouderij

Nadere informatie

-emissie in de praktijk

-emissie in de praktijk Reductie van -emissie in de praktijk Uitgerekend -emissie Samen werken aan -reductie Klimaatverandering staat ondanks of zoals sommigen zullen betogen, mede dankzij de financiële crisis nog steeds hoog

Nadere informatie

Eigen haard. is goud waard. Over de economische baten van cultuurhistorisch erfgoed. Tom Bade Gerben Smid

Eigen haard. is goud waard. Over de economische baten van cultuurhistorisch erfgoed. Tom Bade Gerben Smid Eigen haard Over de economische baten van cultuurhistorisch erfgoed is goud waard Tom Bade Gerben Smid Eigen haard Over de economische baten van cultuurhistorisch erfgoed is goud waard Eigen haard Over

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie