The art of Discovery Investing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "The art of Discovery Investing"

Transcriptie

1 The art of Discovery Investing Commodity Discovery Fund is een beleggingsinstelling (fonds voor gemene rekening) naar Nederlands recht. De beheerder, Commodity Discovery Management B.V., heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is opgenomen in het register van de AFM.

2 Commodity Discovery Fund Rond de milleniumwisseling was het investeren in grondstoffen niet erg populair maar een aantal jaren later begon het besef te komen dat grondstoffen in snel tempo steeds schaarser begonnen te worden. Met de huidige welvaartsontwikkeling zouden we al snel geconfronteerd worden met structurele tekorten. Uit een recent onderzoek van de US Geological Survey bleek dat er bij een tiental metalen zelfs al binnen twintig jaar serieuze tekorten gaan ontstaan Jaren strontium zilver antimoon goud zink arsenicum tin indium zirkonium lood cadmium barium kwik wolfraam koper titanium mangaan nikkel molybdeen renium bismut yttrium niobium ijzer Elementen Bron: US Geological Survey Sinds de kredietcrisis zijn grondstoffen herontdekt als veilige havens. Vooral China investeert versneld honderden miljarden dollars in projecten wereldwijd. Het land beseft dat investeren in assets die we niet bij kunnen drukken verstandiger is dan nog meer staatsobligaties of vreemde valuta te accumuleren. Daarnaast leidt de snelle groei van de BRIC-landen tot een steeds hogere vraag naar vrijwel alle grondstoffen. In een dergelijk klimaat is het niet vreemd dat grondstofprijzen steeds verder oplopen en grondstofontdekkingen steeds meer waard worden. Voor beleggers biedt deze situatie grote kansen. Het Commodity Discovery Fund (voorheen Gold&Discovery Fund), investeert in beursgenoteerde mijnbouwbedrijven die nieuwe grondstoffenvondsten ontwikkelen en exploiteren. Dit betekent dat er pas wordt geïnvesteerd nadat er een significante ontdekking is aangetoond. Goud, zilver, uranium, nikkel, kolen, gas, olie en rare earth-vondsten creëren jaarlijks miljarden aan waarde. Deze vorm van investeren noemen we Discovery Investing. 2

3 Rendement Investeren in mijnbouwbedrijven die werken aan nieuwe grondstofprojecten kan zeer winstgevend zijn. Exploratiebedrijven met een significante grondstofontdekking worden vaak binnen enkele jaren overgenomen door grotere mijnbouwbedrijven. Alleen in de goudmarkt gaat het al om vijftig transacties per jaar, ter waarde van twintig miljard dollar. Door het steeds schaarser worden van grondstoffen verwachten we dat er ook de komende jaren sprake zal zijn van structureel hogere prijzen. We zien hierdoor de winstmarges en dividenden bij veel van onze investeringen in producerende bedrijven sterk oplopen. Deze ontwikkeling zien we op dit moment onvoldoende gereflecteerd in de koersen. Naam exploratiebedrijf Jaar ontdekking Jaar overname 1 Aurelian Resources (goud) Freewest Resources (chromium) West Timmins Mining (goud) Canplats Resources (goud) Underworld Resources (goud) Brett Resources (goud) AuEx Ventures (goud) Pediment Gold (goud) Ventana Gold (goud) Fronteer Gold (goud) Silver Quest (goud) Hathor Exploration (uranium) Extract Resources (uranium) Silvermex Resources (zilver) Trelawney Mining (goud) Overnames Het Commodity Discovery Fund is wereldwijd één van de weinige beleggingsfondsen met de nadruk op nieuwe grondstofontdekkingen. Door deze strategie werd er de afgelopen jaren elk kwartaal een bedrijf uit onze portfolio overgenomen. Meestal door een groter mijnbouwbedrijf op zoek naar extra reserves. Hiernaast vindt u een overzicht van een de overgenomen bedrijven waarin wij een positie hadden. 16 Extorre Gold (goud)* Inter-Citic Minerals (goud) Prodigy Gold (goud) Hana Mining (koper) Andina Minerals (goud) Fission Energy (uranium) * Extorre aandelen gratis gekregen als onderdeel van een spin-off van Exeter Resources Fundamentals Van alle grondstoffen bevindt goud zich in de sterkste uptrend. Dat verklaart onze sterke overweging (>50%) in deze sector. Vooral sinds de kredietcrisis beseffen veel beleggers dat geld niet meer door waarde maar feitelijk door krediet (schuld) wordt gedekt. Veelzeggend daarbij is het feit dat zelfs centrale banken na jaren van goudverkopen grote kopers zijn geworden. Vooral China, Rusland en India hebben grote hoeveelheden goud gekocht. Maar we zien nog grotere kansen voor zilver. Zilvermijnen zijn inmiddels goed voor bijna een kwart van de portfolio. 3

4 Portfolio Sinds 2010 is het aandeel van producerende bedrijven in onze portfolio sterk vergroot, ten koste van de relatief kleinere exploratiebedrijven (Juniors). De weging van de zogenaamde royalty-bedrijven is het afgelopen jaar zelfs verviervoudigd. Deze bedrijven hebben een bedrijfsmodel waarbij ten behoeve van de bouw van nieuwe mijnen geld wordt uitgeleend, in ruil voor een levenslang deel van de productie opbrengst. In de categorie Developers bevinden zich bedrijven die nog maar relatief kort verwijderd zijn van het daadwerkelijk produceren van grondstoffen. Door deze veranderingen is het fonds defensiever en minder volatiel gepositioneerd. Portfolio CD Fund % Rare Earth Elements (REE) Ruim vijf procent van het fondsvermogen is geïnvesteerd in bedrijven die actief zijn op het gebied van Rare Earth Elements. Deze groep van zeventien zeldzame aardmetalen is essentieel voor de zogenaamde high- en greentech sectoren. Doordat China verantwoordelijk is voor 95% van de productie van de REE-metalen is er grote vraag naar nieuwe REE-projecten in de westerse landen. Ook in de kopermarkt zien we al een productietekort, terwijl deze in de zinkmarkt vanaf 2015 wordt verwacht. Platina 2% Zeldzame Kolen aardmetalen 2% 5% Basismetalen 7% Zilver 24% Diamanten 1% Rest 1% Goud 60% Geografisch Het Commodity Discovery Fund investeert hoofdzakelijk in bedrijven die op de beurzen van Canada en de VS genoteerd staan. De projecten bevinden zich echter ook in andere delen van de wereld. Zo zijn er de laatste jaren vooral significante grondstofontdekkingen gedaan in Zuid-Amerika. Het verklaart onze relatief omvangrijke posities in landen als Colombia, Guyana en Brazilië. Europe 3% Azië 7% Zuid-Amerika 12% Africa 2% Australie 1% Noord-Amerika 75% 1 april

5 Levenscyclus Een succesvolle mijn doorloopt verschillende fases. Het start met een discovery hole, het boorgat aan het begin van de minerale ontdekking. Daarna duurt het minimaal vijf tot tien jaar om tot een producerende mijn te komen. Vooral aan het begin van de cyclus, tijdens de ontdekkingsfase, wordt veel waarde gecreëerd. In onderstaande grafiek zien we de waardeontwikkeling per aandeel gedurende de verschillende fases. Voor value-investors zoals wij, zijn vooral de discovery- en de productiefase interessant. In beide periodes zien we de beurswaarde meestal zeer sterk stijgen. Daar ligt dan ook het zwaartepunt van onze investeringen. Daartussen ligt een periode waarin haalbaarheidsstudies worden uitgevoerd. In die periode is een bedrijf wel vaak onderwerp van overnamepogingen en daarom toch interessant om in de portfolio aan te houden. Op de horizontale as staat het tijds- Waarde verloop terwijl op de verticale as de waardeontwikkeling van de mijnbouwbedrijven kan worden afgelezen. Elk rondje in de grafiek vertegenwoordigt één van onze investeringen. I Prediscovery II Discovery III Mine planning IV Production De grootste staan voor investeringen van minimaal een miljoen euro. We onderscheiden de volgende fasen in de ontwikkeling van een mijnbouwbedrijf; I Pre-discovery (Exploratiebedrijf moet nog beginnen met boren) II Discovery (Boringen tonen een significante ontdekking aan) III Mine planning (Haalbaarheid van het project wordt onderzocht) IV Production (Opstarten productie laat de beurswaarde opnieuw stijgen) Private Placements Voor de investeringen in de Canadese mijnbouwbedrijven wordt nauw samengewerkt met brokers in Vancouver en Toronto. Door de omvang van het Commodity Discovery Fund worden we regelmatig benaderd om te participeren in zogenaamde Private Placements. Hierbij worden relatief omvangrijke pakketten aandelen aangeboden tegen aantrekkelijke voorwaarden. Meestal gaat het hierbij om aandelen die tegen een discount worden aangeboden. Deze gaan vaak vergezeld van warrants die het recht geven extra aandelen tegen een vastgestelde prijs bij te kopen binnen een termijn van enkele jaren. Deze Private Placements staan alleen open voor professionele beleggers en leveren vaak extra rendement. 5

6 Opties Daarnaast worden op basis van de posities in de portfolio verschillende optiestrategieën toegepast. Hiermee wordt getracht de volatiliteit te beperken en een extra rendement te creëren. Het fonds gebruikt geen geleend geld en leent haar aandelen ook niet uit. De cashpositie beweegt zich tussen de vijf en vijftien procent teneinde in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de markt. Net Asset Value (NAV) De Net Asset Value (NAV), de intrinsieke waarde van het fonds, wordt aan het einde van elke maand door onze administrateur (Circle Partners, Amersfoort) berekend. Dit bedrijf verricht dergelijke activiteiten, geheel onafhankelijk, voor meer dan honderd verschillende beleggingsfondsen. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de participantenadministratie. Daarnaast controleert Ernst & Young jaarlijks de jaar rekening. Elke week vindt u een door ons berekende indicatieve NAV-waarde op de website. Daarnaast publiceert het fonds elke maand een maandbericht en vier maal per jaar een uitgebreider kwartaal update, met een analyse van de marktomstandigheden. Jaarvergadering In de tweede helft van april staat jaarlijks de participantenvergadering op het programma, waar de jaarrekening wordt besproken. Aansluitend organiseren we een Discovery-Investing seminar waar we nader in gaan op onze investeringsstrategie. Voor deze bijeenkomst nodigen we ieder jaar een expert uit onze sector als gastspreker uit. Term Sheet Manager: Commodity Discovery Management B.V. Bewaarder: Stichting Bewaarder Commodity Discovery Fund Administrateur: Circle Investment Support Services B.V. Financieel dienstverlener: ABN AMRO Clearing Bank N.V. Juridisch adviseur: Loyens & Loeff N.V. Accountant: Ernst & Young Accountants LLP Deelname vanaf: Euro (extra participaties à Euro ) Instappen per: Maandelijks, per eerste van de maand Inschrijfkosten: 0,5% Uitstappen per: Maandelijks *, per laatste van de maand (10 werkdagen van tevoren aan te geven) Uitstapkosten: 1% Management Fee: 2% Performance Fee: 20% Hurdle-rate: 1,5% per kwartaal High watermark: Eeuwigdurend * Behoudens opschorting en beperking in bijzondere gevallen, zie paragraaf van het Prospectus. Rendement op basis van de intrinsieke waarde, na aftrek van alle kosten en de management fee maar voor aftrek van in- en uitstapkosten en eventuele performance fee. Zie het Prospectus op de website voor nadere informatie hieromtrent alsmede voor verdere informatie omtrent Commodity Discovery Fund en beheerder. 6

7 Het team Edwin Bergshoeff Edwin Bergshoeff is de fondsmanager van het Commodity Discovery Fund. In de jaren negentig was hij enige tijd vennoot bij Optiver en daarna was hij tot 2008 actief als zelfstandig marketmaker op Beursplein 5. Om het rendement te verbeteren maakt het fonds optimaal gebruik van zijn ervaring in opties, warrants en futures. Edwin, afgestudeerd als bedrijfseconoom aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, is één van de oprichters van het fonds. Willem Middelkoop Willem Middelkoop werkt dagelijks zeer nauw samen met collega fondsmanager Edwin Bergshoeff en is ondermeer verantwoordelijk voor de researchafdeling. Willem heeft als privé-investeerder meer dan tien jaar ervaring met het investeren in de Canadese mijnbouwsector en is een expert op het gebied van Discovery Investing. Willem is begin 2009 gestopt met zijn journalistieke werk. Wel bleef hij actief als auteur van verschillende financieeleconomische boeken. Raad van Advies Jan Dobber is het enige lid van de Raad van Advies en al sinds 1985 actief in de financiële sector. Na een periode bij de AMRO bank was hij als directeur gedurende zeventien jaar mede verantwoordelijk voor het laten uitgroeien van Optiver tot één van de grootste en meest vooraanstaande handelshuizen ter wereld. Jan Dobber is, samen met de fondsmanagers, één van de oprichters van het fonds in De oprichters investeren zelf ook in het fonds. De totale waarde van hun investeringen bedraagt ongeveer 5% van het totale beheerde vermogen. Disclaimer: Er zijn aan de informatie in dit document geen rechten te ontlenen. Voor meer informatie zie de website alsmede het Prospectus dat op de website beschikbaar is alsook op verzoek kan worden toegestuurd. 7

8

The art of Discovery Investing

The art of Discovery Investing The art of Discovery Investing Commodity Discovery Fund Rond de milleniumwisseling was het investeren in grondstoffen niet erg populair maar een aantal jaren later begon het besef te komen dat grondstoffen

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013 Commodity Discovery Fund Jaarrekening over het boekjaar 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de beheerder 4 Kerncijfers 6 Jaarrekening 2013 7 Balans per 31 december 2013 8 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Producten. SynVest Beleggen

Producten. SynVest Beleggen Producten SynVest Beleggen Beleggen in aandelen, (index)fondsen en obligaties. Dat doet u met SynVest Beleggen op de manier die bij u past. Om uw vermogen te behouden of juist verder te laten groeien.

Nadere informatie

SynVest Value Beleggen

SynVest Value Beleggen U belegt in aandelen van toonaangevende bedrijven. Wij selecteren deze bedrijven volgens de value investing strategie. Met als doel een aantrekkelijke vermogensgroei op de lange termijn. SynVest. Ondernemend

Nadere informatie

Informatie Memorandum WinCap Fund

Informatie Memorandum WinCap Fund Informatie Memorandum WinCap Fund INFORMATIEMEMORANDUM WinCap Fund (FONDS VOOR GEMENE REKENING) 26 maart 2015 1 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 BELANGRIJKE INFORMATIE WinCap IM B.V. is op

Nadere informatie

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten Business area Certificaten: toegang tot wereldwijde markten rbs.nl/markets Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS* kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. Een Certificaat is

Nadere informatie

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS 2 ETF-gids voor adviseurs Exchange Traded Funds (ETF s) hebben de mogelijkheden van beleggers en hun adviseurs om portefeuilles op te bouwen,

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS 1 kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. 1 Certificaten

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

rendement Pagina 9 Zeescheepvaart. Van toegevoegde waarde. Kijk op www.cvemissie.nl realistisch, transparant, betrokken

rendement Pagina 9 Zeescheepvaart. Van toegevoegde waarde. Kijk op www.cvemissie.nl realistisch, transparant, betrokken september 2008 rendement Beleggen in scheepvaart: Niet voor bange mensen Pagina 4 Beleggen vs sparen Pagina 9 Vier experts geven beleggingsadvies Pagina 10 Kijk verder dan de AEX: Emerging markets Pagina

Nadere informatie

ABN AMRO Premium Global Dividend Fund.

ABN AMRO Premium Global Dividend Fund. ABN AMRO Premium Global Dividend Fund. Ieder kwartaal een aantrekkelijk dividendrendement Kans op extra koersrendement Minder beweeglijke waardeontwikkeling Wilt u regelmatig aantrekkelijke inkomsten

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Hedgefondsen en Private Equity in Nederland. Prof. dr. A. de Jong Dr. P. J.G. Roosenboom Prof. dr. M.J.C.M. Verbeek Drs. P.

Hedgefondsen en Private Equity in Nederland. Prof. dr. A. de Jong Dr. P. J.G. Roosenboom Prof. dr. M.J.C.M. Verbeek Drs. P. Hedgefondsen en Private Equity in Nederland Prof. dr. A. de Jong Dr. P. J.G. Roosenboom Prof. dr. M.J.C.M. Verbeek Drs. P. Verwijmeren Hedgefondsen en Private Equity in Nederland Prof. dr. A. de Jong

Nadere informatie

Juli 2015. De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl)

Juli 2015. De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl) Juli 2015 Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief voor beleggers. Zoals u van ons gewend bent gaan wij in de nieuwsbrief in op de huidige macroeconomische ontwikkelingen en geven wij ook onze visie op de diverse

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund Halfjaarbericht 2 0 1 4 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Financieel verslag Balans 12 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Beleggen in leningen met meer risico

Beleggen in leningen met meer risico beleggingsfondsen Bed Tekst Koos Henning Voor high yield obligaties,ook wel junk bonds genoemd, zijn de mooiste jaren voorbij. Toch bieden deze obligaties flink hogere rente dan veilige staatsobligaties.

Nadere informatie

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers Waarom en hoe investeren in private equity Informatie voor beleggers november 2005 Deze brochure is een geactualiseerde en uit het Engels vertaalde versie van de publicatie Why and How to Invest in Private

Nadere informatie

ETF s in Opmars, eenvoudig,flexibel en transparant

ETF s in Opmars, eenvoudig,flexibel en transparant ETF/GRONDSTOFFEN SPECIAL ETF s in Opmars, eenvoudig,flexibel en transparant Grondstoffenrally 2.0 Verschillende invalshoeken om het grondstoffenthema te bespelen. Drie grondstoffondsen, drie verschillende

Nadere informatie

ANTAURUS EUROPE FUND

ANTAURUS EUROPE FUND PROSPECTUS ANTAURUS EUROPE FUND 1 1. BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers in het Antaurus Europe Fund (hierna ook het Fonds ) worden er op gewezen dat aan een belegging in het Fonds (hierna ook

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het

Nadere informatie

Is goud nog steeds van belang voor de hedendaagse belegger?

Is goud nog steeds van belang voor de hedendaagse belegger? Is goud nog steeds van belang voor de hedendaagse belegger? Bachelorscriptie Finance Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Economische Wetenschappen Auteur: Patrick Janssen Studentnummer: 303456 Scriptiebegeleider:

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nr.1/september 2011 Informatie & Advies WEALTH MANAGEMENT 3TIPS HET BEGINT BIJ

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA 4 trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA Amsterdam 2007 5 trackers een nieuwe dimensie in beleggen ISBN 90-805886 - 3-6 1e druk 2006 2e herziene druk 2007

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie