Beroepscompetentieprofiel Assistent-manager internationale handel buitendienst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepscompetentieprofiel Assistent-manager internationale handel buitendienst"

Transcriptie

1 Beroepscompetentieprofiel Assistent-manager internationale handel buitendienst

2 Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: januari 2012 versie: definitief Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Handel, afdeling Educatieve Dienstverlening, in opdracht van Stichting Opleidingsfonds Groothandel (SOG). Brondocument(en) - Beroepscompetentieprofiel Exportmedewerker buitendienst (23 december 2004). - Interviews met bedrijven (zomer 2011). - Analyse functieprofielen en vacatures (zomer 2011) Legitimering beroepscompetentieprofiel door: Mogelijke functiebenamingen Exportmedewerker Commercieel medewerker export Medewerker Export (Junior) Export Manager Sales Accounts Het beroepscompetentieprofiel is gelegitimeerd door het bestuur van Stichting Opleidingsfonds Groothandel (SOG), d.d Beroepsbeschrijving Beroepscontext/ werkzaamheden De assistent-manager internationale handel buitendienst werkt in alle branches van de internationale handel: groothandel, productiebedrijven en dienstverlening. Hij werkt bij een internationaal opererend handels- of productie- of dienstverlenend bedrijf, op de afdeling Export of een logistieke divisie van een organisatie. De assistent-manager internationale handel buitendienst werkt bij een aantal activiteiten vanuit kantoor, maar is ook veel onderweg. Hij gaat vaak op bezoek bij klanten/relaties en tussenpersonen en is dus geregeld in het buitenland te vinden. De assistent-manager internationale handel buitendienst heeft vooral commerciële taken. Hij verkoopt producten en diensten aan buitenlandse klanten, in sommige gevallen via tussenpersonen. Hij werft nieuwe opdrachten en orders in exportgebieden. Hij informeert en adviseert klanten over producten/diensten, brengt offertes uit, onderhandelt met de klant, begeleidt de order naar de klant toe en besteedt na oplevering aandacht aan de aftersales. Relatiebeheer en het uitbreiden van relaties behoren ook tot zijn taken. Daarnaast onderzoekt hij de exportmarkt en zet exportplannen op en assisteert bij het selecteren van tussenpersonen. In het verkooptraject werkt hij samen met zijn collega s in de binnendienst aan wie hij de verzending en administratieve afhandeling van de order uitbesteedt.

3 Rol en verantwoordelijkheden Complexiteit De assistent-manager internationale handel buitendienst heeft een uitvoerende, coördinerende en beleidsondersteunende rol. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen takenpakket en voert zijn opdrachten zelfstandig en op eigen initiatief uit. Hij moet zijn targets halen en is soms voor een bepaald deel van het assortiment of afzetgebied omzetverantwoordelijk. Hij legt verantwoording af aan zijn leidinggevende. De assistent-manager internationale handel buitendienst combineert organisatieafhankelijke standaardprocedures. Bij afwijkingen op het gebied van middelen, werkprocessen en omgeving is hij in staat passende oplossingen te bedenken. Voor een groot aantal taken gelden standaardwerkwijzen, die door het specifieke product en situatie naar eigen inzicht worden opgevolgd. Hiervoor is specialistische kennis van en vaardigheden voor uitoefening van het beroep en theoretische kennis van het werkveld van het beroep nodig. Veel gevraagde kennis en ervaring voor de assistent-manager internationale handel buitendienst zijn: Goede kennis van geautomatiseerde systemen en softwarepakketten (met name relatiebeheersystemen) Algemene kennis van en ervaring met export Ervaring op het gebied van customer service/export (buiten EU) Beheersing van talen is voor de assistent-manager internationale handel buitendienst ook erg belangrijk. Naast een goede beheersing van het Nederlands in woord en geschrift, is de beheersing van één of twee (andere) moderne vreemde talen een pre of vaak ook een must. Typerende beroepshouding De assistent-manager internationale handel buitendienst is zich bewust van de grote invloed van cultuurverschillen op zijn beroep: hij is zich bewust van zijn eigen culturele identiteit en weet op deze manier om te gaan met personen met verschillende achtergronden. In zijn benadering en advisering van klanten past hij deze kennis toe. Hij heeft een commerciële instelling. Hij is servicegericht, maar daarnaast ook gedreven, vasthoudend en overtuigend, prestatiegericht en een goede onderhandelaar. Hij heeft het talent om in te springen op de situatie bij de klant. Hij heeft goede contactuele eigenschappen en maakt gemakkelijk contact met buitenlandse relaties. Ook in samenwerking met collega s in de binnendienst stelt hij zich collegiaal en communicatief op. Hij heeft een neus voor kansen in het buitenland: hij zorgt dat hij voortdurend op de hoogte is van de ontwikkelingen in het exportgebied. Omdat hij vaak zijn relaties in het buitenland bezoekt is hij bereid tot veelvuldig reizen. Trends/innovaties

4 Marktontwikkelingen Door duurdere grondstoffen en hogere lonen stijgen inkoopprijzen, waardoor de marges steeds kleiner worden. Verder kan door koersschommelingen en economische stabiliteit de situatie op (specifieke) afzetmarkten snel veranderen. Import- en exportorganisaties evenals groothandels zullen steeds gerichtere keuzes maken in segment, geografische markt en binnen het eigen productportfolio om zich als individuele organisatie te blijven onderscheiden. De eindgebruiker blijft kritisch op prijs en kwaliteit, ondersteund door de informatie die E-businesstoepassingen beschikbaar stellen. De eindgebruiker gebruikt deze informatie om verschillende aanbieders te vergelijken en in te zetten. Import- en exportorganisaties evenals groothandels gaan ook steeds meer direct verkopen en leveren aan de klant (voorwaartse integratie door o.a. gebruik van (internet)winkels, waardoor het directe contact met de klant ook weer extra mogelijkheden voor verkoop oplevert en zicht geeft op de veranderende klant(behoeften). Voor exporterende en importerende organisaties is het belangrijk dat de organisaties en medewerkers snel kunnen inspringen op veranderingen en steeds weer (nieuwe) toegevoegde waarde kunnen bieden aan eindgebruikers, waarbij schaalvergroting (co-makership, one-stop-shopping, voorwaartse en achterwaartse integratie), het vinden van nieuwe afzetmarkten (marketing) en relatiebeheer (after sales) steeds belangrijker troeven worden. Een goede prijskwaliteitverhouding, goede contacten in het import- exportland en justin-time levering blijven ook belangrijke unique selling points. Wel maken organisaties duidelijke keuzes op welke punten zij zich willen onderscheiden in de markt. Wetgeving/ overheidsregulering Technologische ontwikkelingen Voor exporterende en importerende organisaties is (inter)nationale regelgeving leidend bij het vormgeving van de bedrijfsprocessen. Verandering in de wetgeving kan zorgen voor aanpassing van bedrijfsprocessen: het volgen van de ontwikkelingen zijn van vitaal belang voor deze organisaties. Supply Chain Management (ketenbeheer) geeft steeds meer informatie en kansen om kosten te reduceren op het gebied van efficiencyverbetering, voorraadoptimalisatie en controleerbaarheid. Social media en e-businesstoepassingen bieden mogelijkheden om gerichte marketing uit te voeren naar klanten, informatie te geven en te verzamelen over de klanten/markt en om continu in interactie te zijn met de klant. Deze mogelijkheden vragen van de beroepsbeoefenaar alertheid op toepassingsmogelijkheden, kansen en bedreigingen van deze ontwikkelingen. Bedrijfsorganisatorische Ontwikkelingen Internationale Ontwikkelingen - Een brede internationale oriëntatie van veel bedrijven geeft een goede uitgangspositie bij de toenemende internationalisering en loskoppeling van productie- en consumptielocatie. De groeimarkten bevinden zich

5 buiten en binnen Europa. Binnen Europa blijft Duitsland de belangrijkste exportmarkt: kennis van de Duitse taal is daardoor veelgevraagd. Ook de productie vindt steeds vaker plaats in het buitenland. Dit vraagt van medewerkers een groter bewustzijn van culturele verschillen en talenkennis. Loopbaanmogelijkheden De assistent-manager buitendienst heeft als directe doorgroeimogelijkheden een leidinggevende, commerciële functie binnen de internationale handel.

6 Overzicht van het beroepscompetentieprofiel Kerntaak Werkproces 1. Onderzoekt de exportmarkt 2. Verkoopt aan klanten in het buitenland (exporteren) 3. Onderhoudt en werft relaties 1.1 Voert field- en/of deskresearch naar marktontwikkelingen uit 1.2 Brengt exportmarkten in kaart 1.3 Maakt een exportplan per regio/per land 1.4 Assisteert bij de selectie van tussenpersonen 2.1 Voert verkoopgesprekken 2.2 Werkt offertes uit en volgt deze op 2.3 Onderhandelt met de klant 2.4 Ziet toe op verwerking van de order en informeert de klant over voortgang 2.5 Evalueert verkoop- en offertetrajecten 2.6 Signaleert klant-, prijs- en productontwikkelingen en legt ze vast 3.1 Onderhoudt bestaande relaties 3.2 Werft nieuwe relaties

7 Beschrijving van de kerntaken Kerntaak 1 Onderzoekt de exportmarkt Kerntaak 1 Onderzoekt de exportmarkt Werkprocessen bij kerntaak 1 Beschrijving kerntaak: De assistent-manager internationale handel buitendienst voert field- en/of deskresearch uit in opdracht van zijn leidinggevende of om op eigen initiatief informatie te verzamelen voor het exportplan. Met bestaande informatiebronnen beantwoordt hij het vraagstuk of hij bepaalt welke informatie hij nog moet achterhalen met fieldresearch. Hij verzamelt, analyseert en selecteert commerciële informatie en (internationale) regelgeving om met name ontwikkelingen op de markt en kansen voor internationale handel te signaleren. Deze informatie verwerkt hij in het informatiesysteem van het bedrijf. De assistent-manager internationale handel buitendienst maakt een voorselectie van exportmarkten op basis van de missie van het bedrijf, het product en/of de opdracht van zijn leidinggevende. Hij brengt, eventueel met een SWOT-analyse, deze exportmarkten in kaart. Hij bespreekt zijn bevindingen met zijn collega's en/of leidinggevende en brengt een advies uit voor de keuze van een exportmarkt. De assistent-manager internationale handel buitendienst maakt een exportplan waarbij hij ingaat op de mogelijkheden en risico's voor het opstarten en uitbreiden van exportactiviteiten naar de geselecteerde exportmarkt. Hij verwerkt hierbij de gegevens van de SWOT-analyse. Hij neemt in het plan de financiële haalbaarheid op door de te verwachten kosten en baten voor de activiteiten aan te geven. Hij betrekt hierin tevens de strategie van het bedrijf en good practices'. Ook gaat hij de praktische haalbaarheid na, geeft hij aan wat de mogelijke leverings- en betalingsvoorwaarden kunnen zijn en wat een realistische time-table/planning is. Desgewenst voert hij benchmarks uit. Hij bespreekt met collega's en/of leidinggevende zijn exportplan en de mogelijke uitvoering daarvan en past waar nodig zijn plannen aan. De assistent-manager internationale handel buitendienst assisteert zijn 1.1 Voert field- en/of deskresearch naar marktontwikkelingen uit 1.2 Brengt exportmarkten in kaart 1.3 Maakt een exportplan per regio/per land 1.4 Assisteert bij de selectie van

8 leidinggevende bij het selecteren en screenen van tussenpersonen. Hij onderzoekt in opdracht van zijn leidinggevende welke tussenpersoon in aanmerking komen om voor de organisatie te verkopen in het exportgebied. Hij gebruikt hiervoor de door zijn leidinggevende opgestelde eisen waaraan de tussenpersoon moet voldoen en verzamelt voor deze punten informatie over de potentiële tussenpersoon. Hij rapporteert zijn leidinggevende over zijn bevindingen op basis waarvan de leidinggevende de geschiktheid van de tussenpersoon kan vaststellen. tussenpersonen Toelichting: Voor het onderzoeken van de exportmogelijkheden is het belangrijk dat de assistentmanager internationale handel buitendienst op de hoogte is van de beleidsplannen van de eigen onderneming, de exportmarkt, de concurrentie, de (internationale) ontwikkelingen, het (geografische) afzetgebied en de mogelijke commerciële kansen en bedreigingen. Daarnaast laat hij een ondernemende houding zien bij het signaleren én concretiseren van kansen: hij genereert ideeën en kan omgaan met onzekerheden. Een kritische blik met een open houding is hiervoor noodzakelijk. De assistent-manager internationale handel buitendienst zorgt echter wel dat hij binnen de beleidskaders werkt, die zijn voortgevloeid uit het exportbeleid van de organisatie. Het exportplan moet immers leiden tot het behalen van de exportdoelstellingen.

9 Kerntaak 2 Verkoopt aan klanten in het buitenland (exporteren) Kerntaak 2 Verkoopt aan klanten in het buitenland (exporteren) Werkprocessen bij kerntaak 2 Beschrijving kerntaak: De assistent-manager internationale handel buitendienst achterhaalt in een verkoopgesprek (telefonisch of bij een bezoek op de exportlocatie) de specifieke behoeften en wensen van de klant. En bepaalt op basis van die behoefte en wensen, de mogelijkheden van het assortiment/dienstenpakket en exportgerelateerde zaken een aanbod aan de klant. Hij informeert en adviseert de klant over de toepassingsmogelijkheden, eigenschappen en verwerking van het product of dienst. Hij laat indien op locatie vaak ook producten zien, al dan niet ondersteund met een presentatie over diensten/producten. Hij weegt alternatieven af voor de klant en speelt in op koop- en weerstandsignalen van de klant. Verder informeert hij de klant over de bijzonderheden in het kader van betaling- en leveringscondities. Hij brengt een offerte uit aan de klant en/of vraagt direct naar de order of de bestelling. De assistent-manager internationale handel buitendienst maakt een offerte. Hierin neemt hij de gemaakte afspraken en noodzakelijke gegevens en berekeningen op. Hij neemt vervolgens contact met de klant op om de offerte te bespreken en bezoekt hiervoor, indien nodig, de klant. Hij bewaakt de aangegeven termijn in de offerte en belt bij overschrijding van het offertetermijn de klant na. De assistent-manager internationale handel bepaalt over welke condities (prijs, betalingstermijn, leveringstermijn en voorwaarden) en binnen welke marges er onderhandelingsruimte is. Hij gaat de reactie van de klant over het aanbod na en schat in wat de compromismogelijkheden zijn. Hij verduidelijkt waar nodig het aanbod om te kijken waar de klant zich in meer of mindere mate in kan vinden om het aanbod beter te verkopen. Wanneer hij duidelijk heeft waar de klant aanpassing wil zien, vraagt hij de klant een tegenvoorstel te doen of doet zelf een nieuw voorstel. Hij weegt af in hoeverre hij met het tegenvoorstel akkoord kan gaan en wat het afbreukrisico in de onderhandeling is. Wanneer beide partijen overeenstemming hebben bereikt, sluit hij de verkoop/de order. Hij maakt afspraken met de klant over 2.1 Voert verkoopgesprekken 2.2 Werkt offertes uit en volgt deze op 2.3. Onderhandelt met de klant

10 de afhandeling van de verkoop/de order. De assistent-manager internationale handel buitendienst ziet toe op de verwerking van de order. Hij draagt de order over aan zijn collega in de binnendienst. Die zorgt voor administratieve afhandeling, de exportdocumentatie en verzending/transport van de order. De assistent-manager internationale handel buitendienst zorgt dat hij op de hoogte blijft van de voortgang van de order en informeert bij de binnendienst over de status van openstaande orders. Hij onderhoudt contact met de klant over de voortgang van zijn order en zorgt ervoor dat de klant op de hoogte is en geïnformeerd blijft over ontwikkelingen omtrent zijn zending. Zeker in het geval van afwijkingen neemt hij contact op met de klant. En als de klant zelf vragen heeft omtrent de order en levering, zorgt hij dat hij de klant hierover kan informeren. De assistent-manager internationale handel buitendienst controleert na oplevering van de dienst of product bij de klant of het kwaliteitsniveau van de dienstverlening naar wens is geweest. Ook gaat hij in dit aftersalestraject na of de klant tevreden is over het product/dienst en of dit volgens de klant naar behoren functioneert. Hij grijpt in wanneer klanten ontevreden zijn, klachten hebben of verbeteringen mogelijk zijn. Hij gaat hier zodanig mee om dat de relatie op de langere termijn niet verstoord wordt. De assistent-manager internationale handel buitendienst legt wat hij van klanten terughoort en wat er besproken is in het aftersalestraject vast in het informatiesysteem/relatiebeheersysteem. Dit doet hij ook met in het verkoop- en offertetraject en in het contact met de klant gesignaleerde (koop)signalen, klantbehoeften en omzetontwikkelingen bij klanten. Ook controleert hij regelmatig de klantgegevens, producten en prijzen en zorgt dat de gegevens in het informatiesysteem/relatiebeheersysteem en prijs- en productlijsten up-to-date zijn Ziet toe op verwerking van de order en informeert de klant over voortgang 2.5 Evalueert verkoop- en offertetrajecten 2.6 Signaleert klant-, prijs- en productontwikkelingen en legt ze vast Toelichting: De assistent-manager internationale handel buitendienst voert deze activiteiten uit binnen de gestelde kaders en op basis van het exportbeleid(splan) en/of het exportplan. Hij zorgt dat hij voldoende informatie heeft over de (potentiële) klanten, de (inter)nationale wet- en regelgeving en de mogelijke cultuurverschillen. In de contacten met (potentiële) klanten is hij bewust van zijn eigen cultuur en die van

11 anderen. In het verkooptraject is het belangrijk dat hij interesse en inzicht toont in de andere cultuur, waardoor hij met deze kennis in het contact beter op de klant kan aansluiten en de klant voor zich kan winnen. De volgorde van de werkprocessen is afhankelijk van de organisatie en branche, waar de assistent-manager internationale handel buitendienst werkzaam is. In enkele gevallen worden offertes vooraf aan het verkoopgesprek gemaakt. De assistent-manager internationale handel buitendienst bezoekt regelmatig de relatie/klant op de exportlocatie. Hiervoor reist hij naar het buitenland. Of en in welke fase van het verkooptraject hij dit doet, hangt af van het belang van een bezoek/ face-to-face contact voor het slagen van het verkooptraject/binnenhalen van een opdracht. De assistent-manager internationale handel buitendienst schat zelf in wanneer een bezoek belangrijk is. In het verkooptraject is het belangrijk dat hij informatie over de relatie/klant correct vastlegt in verband met gemaakte afspraken en overdracht door collega's en/of leidinggevende. De informatie die hij vastlegt heeft betrekking op contactpersonen, DMU en/of portfolio van het bedrijf van de relatie. De assistent-manager internationale handel buitendienst besteedt soms taken in het verkooptraject uit aan tussenpersonen, zoals het voeren van verkoopgesprekken. De taakverdeling tussen de assistent-manager internationale handel buitendienst en de tussenpersoon is in de meeste gevallen afhankelijk van de afspraken tussen organisatie en tussenpersoon. De assistent-manager internationale handel buitendienst hanteert de betalings- en leveringscondities, exportlicenties en internationale wet- en regelgeving bij het uitvoeren van de werkzaamheden. De assistent-manager internationale handel buitendienst besteedt de administratieve afhandeling, de exportdocumentatie en verzending/transport van de order uit aan de binnendienst. Hij blijft echter wel altijd op de hoogte van de voortgang van de order omdat hij de klant hierover moet kunnen informeren.

12 Kerntaak 3 Onderhoudt en werft relaties Kerntaak 3 Onderhoudt en werft relaties Werkprocessen bij kerntaak 3 Beschrijving kerntaak: De assistent-manager internationale handel buitendienst onderhoudt contact met bestaande (actieve- en inactieve) relaties om het productportfolio binnen de bestaande relatie uit te bouwen of het actieve klantenbestand uit te breiden. Dit doet hij door het regelmatig bezoeken van de relatie en/of op een andere manier (telefonisch, schriftelijk, per ) de relatie actief te benaderen. Hij bereidt zich voor door in het informatiesysteem informatie te verzamelen over de bestaande relatie en brengt (nieuwe) producten/diensten (opnieuw) onder de aandacht bij de relatie. Hij informeert bij de relatie naar diens situatie en peilt de (koop)behoefte. Bij interesse in de producten/diensten bij de relatie, maakt hij een afspraak voor een vervolgbezoek en/of gesprek. De informatie verwerkt hij in het informatiesysteem/ relatiebeheersysteem. Daarnaast bezoekt hij met de relatie huidige en potentiële klanten en bespreekt de diverse promotiemogelijkheden, waarmee hij zijn partner ondersteunt in het buitenland. De assistent-manager internationale handel buitendienst werft nieuwe relaties binnen bestaande exportlanden met behulp van een plan van aanpak. Hij maakt een voorselectie van nieuwe relaties, meestal aan de hand van het exportplan en/of in opdracht van zijn leidinggevende. Hij verzamelt informatie over de relatie en legt dit vast in het informatiesysteem/relatiebeheersysteem. Hij legt contact met de relatie (schriftelijk, telefonisch, face-to-face), maakt indien mogelijk een afspraak om langs te komen en promoot in het contact het bedrijf, de producten en/of diensten. Na het contact selecteert hij relaties op aantrekkelijkheid voor het bedrijf en neemt hij contact op voor een vervolgafspraak, meestal een bezoek op de exportlocatie. De informatie verwerkt hij in het informatiesysteem/relatiebeheersysteem. 3.1 Onderhoudt bestaande relaties 3.2 Werft nieuwe relaties Toelichting: De assistent-manager internationale handel buitendienst bezoekt regelmatig de relatie op de exportlocatie. Hiervoor reist hij naar het buitenland. Hij weegt zelf het belang van een bezoek af voor het werven van de relatie/ in stand houden van de

13 relatie.

14 Bedrijfsmatig handelen Ondernemend en commercieel handelen Gedrevenheid en ambitie tonen Met druk en tegenslag omgaan Omgaan met verandering en aanpassen Instructies en procedures opvolgen Kwaliteit leveren Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Plannen en organiseren Leren Creëren en innoveren Onderzoeken Analyseren Materialen en middelen inzetten Vakdeskundigheid toepassen Formuleren en rapporteren Presenteren Overtuigen en beïnvloeden Relaties bouwen en netwerken Ethisch en integer handelen Samenwerken en overleggen Aandacht en begrip tonen Begeleiden Aansturen Beslissen en activiteiten initiëren Proces-competentie-matrix Onderzoekt de exportmarkt Kerntaak 1 Onderzoekt de exportmarkt Competenties A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Werkprocessen 1.1 Voert field- en/of deskresearch naar marktontwikkelingen uit 1.2 Brengt exportmarkten in kaart 1.3 Maakt een exportplan per regio/per land 1.4 Assisteert bij de selectie van tussenpersonen x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

15 Bedrijfsmatig handelen Ondernemend en commercieel handelen Gedrevenheid en ambitie tonen Met druk en tegenslag omgaan Omgaan met verandering en aanpassen Instructies en procedures opvolgen Kwaliteit leveren Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Plannen en organiseren Leren Creëren en innoveren Onderzoeken Analyseren Materialen en middelen inzetten Vakdeskundigheid toepassen Formuleren en rapporteren Presenteren Overtuigen en beïnvloeden Relaties bouwen en netwerken Ethisch en integer handelen Samenwerken en overleggen Aandacht en begrip tonen Begeleiden Aansturen Beslissen en activiteiten initiëren Proces-competentie-matrix Verkoopt aan klanten in het buitenland (exporteren) Kerntaak 2 Verkoopt aan klanten in het buitenland (exporteren) Competenties A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Werkprocessen 2.1 Voert verkoopgesprekken 2.2 Werkt offertes uit en volgt deze op 2.3 Onderhandelt met de klant 2.4 Ziet toe op verwerking van de order en informeert de klant over voortgang 2.5 Evalueert verkoop- en offertetrajecten 2.6 Signaleert klant-, prijsen productontwikkelingen en legt ze vast x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

16 Bedrijfsmatig handelen Ondernemend en commercieel handelen Gedrevenheid en ambitie tonen Met druk en tegenslag omgaan Omgaan met verandering en aanpassen Instructies en procedures opvolgen Kwaliteit leveren Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Plannen en organiseren Leren Creëren en innoveren Onderzoeken Analyseren Materialen en middelen inzetten Vakdeskundigheid toepassen Formuleren en rapporteren Presenteren Overtuigen en beïnvloeden Relaties bouwen en netwerken Ethisch en integer handelen Samenwerken en overleggen Aandacht en begrip tonen Begeleiden Aansturen Beslissen en activiteiten initiëren Proces-competentie-matrix Onderhoudt en werft relaties Kerntaak 3 Onderhoudt en werft relaties Competenties A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Werkprocessen 3.1 Onderhoudt bestaande x x x x x x relaties 3.2 Werft nieuwe relaties x x x x x x

17 Competenties Beslissen en activiteiten initiëren Samenwerken en overleggen Relaties bouwen en netwerken Overtuigen en beïnvloeden Presenteren Vakdeskundigheid toepassen Onderzoeken Creëren en innoveren Plannen en organiseren Gedragsvoorbeelden De assistent-manager buitendienst durft knopen door te hakken en neemt zelf de leiding bij acties. Hij probeert eerst zelf zaken op te lossen en neemt verantwoordelijkheid voor acties (binnen zijn bevoegdheid). De assistent-manager buitendienst overlegt met collega s, klanten en andere betrokkenen om af te stemmen, informatie uit te wisselen en ideeën te bespreken. Hij zorgt er uit zichzelf voor dat anderen goed geïnformeerd zijn en deelt kennis, hij zet zich in voor een goede werkrelatie met collega s, bekijkt zaken vanuit groepsbelang en draagt op een positieve wijze bij aan de teamgeest. De assistent-manager buitendienst legt actief en makkelijk contacten met mensen, investeert in relaties, weet telkens mensen te binden en te boeien en past zich aan het verwachtingspatroon van de ander aan. De assistent-manager buitendienst maakt een positieve indruk in diverse contacten, geeft richting aan gesprekken en onderbouwt voorstellen met verschillende, steekhoudende argumenten. Hij weet de belangen van de organisatie goed te behartigen en probeert eruit te halen wat realistisch gezien mogelijk is: hij streeft overeenstemming na door te zoeken naar win-win situaties voor zichzelf en de ander. De assistent-manager buitendienst legt zaken duidelijk uit, communiceert kernachtig en presenteert zichzelf ter zake kundig. Hij speelt in op zijn toehoorders, straalt enthousiasme uit en stelt zich onderhoudend op in gesprekken (voor zover mogelijk in de taal van de klant).. De assistent-manager buitendienst toont de voor het vak essentiële specifieke mentale vermogens zoals snel informatie in zich opnemen, zaken onthouden, inzicht in het assortiment tonen en vlot schakelen bij werkzaamheden. Hij heeft kennis van het verloop van exporttransacties en kan deze kennis in verschillende situaties toepassen. De assistent-manager buitendienst houdt ogen en oren open om nieuwe informatie op te vangen, stelt de juiste vragen om de informatie te verkrijgen en vertaalt ontwikkelingen in de markt naar de eigen situatie/organisatie. De assistent-manager buitendienst ziet mogelijkheden voor verbetering, houdt rekening met lange termijn doelen en introduceert nieuwe ideeën voor de organisatie om te kunnen omgaan met veranderende omstandigheden. De assistent-manager buitendienst bepaalt de juiste prioriteiten in zijn eigen werkzaamheden, plant zijn eigen activiteiten om doelstellingen te behalen, deelt eigen tijd in en houdt vinger aan de pols over de voortgang van de werkzaamheden. Hij is zich bewust van het feit dat het niet halen van de deadlines grote financiële gevolgen kan hebben voor de organisatie. Afstemming met collega s en externen is hierbij cruciaal.

18 Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Kwaliteit leveren Omgaan met verandering en aanpassen Ondernemend en commercieel handelen Bedrijfsmatig handelen De assistent-manager buitendienst inventariseert actief de wensen en behoeften van de klant, relateert deze aan de mogelijkheden en richt zich op het zoveel mogelijk voldoen aan de verwachtingen. Hij controleert of er aan de verwachtingen en wensen van de klant wordt voldaan en neemt de klant met opmerkingen en klachten serieus. De assistent-manager buitendienst pakt het werk op een ordelijke en systematische manier aan en levert werk van hoge kwaliteit af. Hij werkt zoveel mogelijk volgens beproefde methoden en procedures van de organisatie. De assistent-manager buitendienst past gedrag en stijl van omgaan aan op mensen die wat betreft achtergrond verschillen, is zich bewust van zijn eigen achtergrond en de invloed daarvan op zijn eigen gedrag en inzichten. Hij kan zich goed bewegen in voor hem onbekende situaties. De assistent-manager buitendienst kent de markt en de spelers daarin, volgt deze op de voet en ziet kansen om nieuwe initiatieven op te starten. Hij anticipeert op veranderingen en grijpt kansen om de commerciële positie van de organisatie uit te bouwen. De assistent-manager buitendienst kent de financiële zaken die invloed hebben op de organisatie en is continu op zoek naar mogelijkheden om kosten te besparen of opbrengsten te verhogen.

Beroepscompetentieprofiel Assistent-manager internationale handel binnendienst

Beroepscompetentieprofiel Assistent-manager internationale handel binnendienst Beroepscompetentieprofiel Assistent-manager internationale handel binnendienst 1 Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: januari 2012 versie: definitief Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Verkoopmedewerker showroom

Beroepscompetentieprofiel. Verkoopmedewerker showroom Beroepscompetentieprofiel Verkoopmedewerker showroom Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: september 2011 versie: definitief Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Commercieel medewerker buitendienst

Beroepscompetentieprofiel. Commercieel medewerker buitendienst Beroepscompetentieprofiel Commercieel medewerker buitendienst 1 Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: januari 2012 versie: definitief Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Medewerker ontvangst en opslag

Beroepscompetentieprofiel. Medewerker ontvangst en opslag Beroepscompetentieprofiel Medewerker ontvangst en opslag 1 Beroepscompetentieprofiel Medewerker ontvangst en opslag Algemene informatie datum: januari 2012 versie: definitief Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: Commercieel medewerker binnendienst Crebonummer: 90111 Niveau : 3 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Vestigingsmanager groothandel

Beroepscompetentieprofiel. Vestigingsmanager groothandel Beroepscompetentieprofiel Vestigingsmanager groothandel 1 Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: januari 2012 versie: definitief Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Commercieel medewerker binnendienst

Beroepscompetentieprofiel. Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel Commercieel medewerker binnendienst 1 Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: januari 2012 versie: definitief Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: ( Junior ) Accountmanager Crebonummer: 93801 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Orderverzamelaar

Beroepscompetentieprofiel. Orderverzamelaar Beroepscompetentieprofiel Orderverzamelaar Beroepscompetentieprofiel Orderverzamelaar Algemene informatie datum: januari 2012 versie: definitief Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: Contactcenter medewerker Crebonummer: 90114 Niveau : 3 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Productiebegeleider mode

Beroepscompetentieprofiel. Productiebegeleider mode Beroepscompetentieprofiel Productiebegeleider mode Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: juni 2011 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door:

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: 21 juni 2010 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

SHL competenties Definities Componenten

SHL competenties Definities Componenten Een schematische weergave van de SHL-competenties met de definities en bijbehorende componenten: SHL competenties Definities Componenten A. Beslissen en activiteiten initiëren - neemt tijdig en duidelijk

Nadere informatie

Werken als Interieuradviseur

Werken als Interieuradviseur 1 2 3 4 Werken als Interieuradviseur Interieuradviseur Wat laat je zien? Je durft, bent creatief en klantgericht Je adviseert de klant vakkundig en enthousiast Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen,

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Commercieel medewerker binnendienst mbo-beroep, niveau 3

MBO-beroep in beeld. Commercieel medewerker binnendienst mbo-beroep, niveau 3 MBO-beroep in beeld Commercieel medewerker binnendienst mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in

Nadere informatie

Assistent-manager internationale handel

Assistent-manager internationale handel Seite 1 von 30 Image not found. Landelijke Kwalificaties MBO Assistent-manager internationale handel Crebonummer: 22145, 90933, 90932 Sector: Handel Branche: Groothandel/internationale handel Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Mbo-beroep in beeld Commercieel medewerker binnendienst mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in

Nadere informatie

Competenties. KBB-competentiemodel

Competenties. KBB-competentiemodel Competenties Competenties zijn ontwikkelbare vermogens van mensen waarmee ze in voorkomende situaties adequaat, gemotiveerd, proces- en resultaatgericht kunnen handelen. Competenties zijn samengesteld

Nadere informatie

Commercieel medewerker binnendienst

Commercieel medewerker binnendienst Commercieel medewerker binnendienst Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij.

Nadere informatie

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4 Verkoopt producten en diensten en koopt ze in Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus Crebocode 95442, dossier 2013-2014 ROC: Bedrijf: Naam Deelnemer: Inleiding Bij dit

Nadere informatie

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Mbo-beroep in beeld (Junior) accountmanager mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. (Junior) accountmanager mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. (Junior) accountmanager mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld (Junior) accountmanager mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1 Kwalificatieprofiel Wellnessmasseur Versie 04-04-2014, gebaseerd op Servicedocument 2008 en doorvertaling keuzedeel mbo 2013 sportmasseur. Format KSS 2012 1. Algemene informatie over de kwalificatie A.

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Portfolio Nivometing Kandidaat-makelaar Wonen

Portfolio Nivometing Kandidaat-makelaar Wonen Portfolio Nivometing Kandidaat-makelaar Wonen Naam portfoliohouder: Kandidaatnummer: Portfolio Nivometing SVMNIVO SVMNIVO - versie 1.1 Laatst bijgewerkt: 13 juli 2011 1 Contactgegevens: SVMNIVO Postbus

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Verkoopleider Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel

Verkoopleider Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Verkoopleider Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion management Junior productmanager fashion - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

Talentcoach Kwalificatieprofiel

Talentcoach Kwalificatieprofiel 10 alentcoach walificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 11 A. unctiebenaming 11 B. ypering kwalificatie 11 C. enmerken kwalificatie 11 D. In- en doorstroom 11 2 Overzicht

Nadere informatie

Leren, loopbaan en burgerschap

Leren, loopbaan en burgerschap Leren, loopbaan en burgerschap Een kleine vooruitblik 28-05-2008 (c) CINOP en SLO 1 Leren Kerntaak 1: Benoemt de eigen ontwikkeling en kiest middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Commercie Commercieel medeweker - niveau 3 (Junior) accountmanager - niveau 4 Assistent-manager internationale handel - niveau 4 Vestigingsmanager

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur?

MBO-beroep in beeld. Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? MBO-beroep in beeld Commercieel medewerker mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Commercieel medewerker

Commercieel medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Commercieel medewerker Crebonummer: 22164, 90111, 90112, 90113, 90114, 93801, 93802 Sector: Handel/Commercieel Branche: Groothandel, Textielindustrie, Sales en accountmanagement

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Contactcenter medewerker mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Contactcenter medewerker mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Contactcenter medewerker mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Werken als productvormgever

Werken als productvormgever 08764 product Design 05-03-2009 08:23 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als productvormgever Product Design Wat laat je zien? Je brengt creatieve ideeën en technische mogelijkheden bij elkaar Je

Nadere informatie

Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap, vanaf schooljaar 2012-2013

Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap, vanaf schooljaar 2012-2013 Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap, vanaf schooljaar 2012-2013 Overzicht van de Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap Werkprocessen van de CE Ondernemerschap CEO wp. 1 Bepaalt het (toekomst)beeld

Nadere informatie

Commercieel medewerker

Commercieel medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Commercieel medewerker Crebonummer: 90110, 93800 Sector: Handel/Commercieel Branche: Groothandel, Textielindustrie, Sales en accountmanagement en Contactcenterbranche Cohort:

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 volgens het kwalificatiedossier Kinderopvang 2009. naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Handel/Commercieel Branche: Groothandel/Sales- en accountmanagement Beroepengroep: Commercieel medewerker Versie 2008-2009 Commercieel medewerker, 2008-2009 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap, schooljaar 2011-2012

Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap, schooljaar 2011-2012 Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap, schooljaar 2011-2012 Overzicht van de Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap Werkprocessen van de CE Ondernemerschap CEO wp. 1 Bepaalt het (toekomst)beeld van

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 2 te behalen,

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

(Junior) accountmanager

(Junior) accountmanager (Junior) accountmanager Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel. versie definitief

Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel. versie definitief Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel versie definitief Versie: 1 november 2006 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Colofon... 4 1.2 Beschrijving van

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Zelfstandig ondernemer detailhandel klein bedrijf (ZZP 1-10 medewerkers)

Zelfstandig ondernemer detailhandel klein bedrijf (ZZP 1-10 medewerkers) Zelfstandig ondernemer detailhandel klein bedrijf (ZZP 1-10 medewerkers) Midden- en Grootwinkelbedrijf kleinbedrijf Hoofdkantoor Distrib.centrum Filialen Food X X Non-Food X X Ambulante handel X X = aanwezig

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Marketing medewerker mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Marketing medewerker mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Marketing medewerker mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Competentie en component(en) Prestatie-indicator. Analyseren Informatie genereren uit gegevens Informatie uiteenrafelen

Competentie en component(en) Prestatie-indicator. Analyseren Informatie genereren uit gegevens Informatie uiteenrafelen Detaillering proces-competentie-matrix Technicus Kerntaak 1 Ontwerpt producten of systemen 1.1 werkproces: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De technicus onderzoekt de behoeften van de doelgroep

Nadere informatie

Commercieel medewerker

Commercieel medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Commercieel medewerker Crebonummer: 90110, 93800 Sector: Handel/Commercieel Branche: Groothandel, Textielindustrie, Sales en accountmanagement Cohort: Cohort 2010-2011 Colo

Nadere informatie

Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel. versie definitief

Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel. versie definitief Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel versie definitief Versie: 1 november 2006 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Colofon...4 1.2 Beschrijving van het

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail Manager retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail maart

Nadere informatie

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen.

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen. Kerntaak 1 Stuurt werkplaats aan 1.1 werkproces: Plant en verdeelt werkzaamheden De deelnemer heeft bij het plannen van de werkorders voldoende rekening gehouden met wat de werkplaats aankan (afgestemd

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten

PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 4 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma beachvolleybaltrainer

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel Praktijkopleider

Functiecompetentieprofiel Praktijkopleider Functiecompetentieprofiel Praktijkopleider Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Algemene opmerkingen... 3 3 Korte typering... 4 4 Overzicht van de werkprocessen... 5 5 Kerntaken en werkprocessen... 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering Plaatconstructiewerker Algemene informatie datum: 31 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

datum: 19 april 2005 versie: 2

datum: 19 april 2005 versie: 2 Beroepstypering Commercieel technicus Algemene informatie Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Brondocument(en) Legitimering BCP door: datum: 19 april 2005 versie: 2 Kenteq DIJK12 Beleidsonderzoek Beroepsprofiel

Nadere informatie

Marketing medewerker

Marketing medewerker Marketing medewerker Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud uitstroom Calculator KD en (crebo 94521)

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud uitstroom Calculator KD en (crebo 94521) Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud uitstroom Calculator KD 2015-2016 en 2016-2017 (crebo 94521) Kwalificatie Calculator/Onderhoudsspecialist crebo 94521 Kerntaak 1 Maakt een voorstel voor de opdrachtgever

Nadere informatie

Contactcenter medewerker

Contactcenter medewerker Contactcenter medewerker Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

C.1 Competentie-matrix kerntaak 4.3: Ondersteunen sporttechnisch beleid

C.1 Competentie-matrix kerntaak 4.3: Ondersteunen sporttechnisch beleid Wielertrainer 4 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010 Voorwoord Voor u ligt de profielschets praktijkbegeleider PMLF. Deze profielschets is gebaseerd op een, door de gezamenlijke kenniscentra ontwikkeld model en is geactualiseerd door het kenniscentrum PMLF

Nadere informatie

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Handboogtrainer 4

Kwalificatieprofiel Handboogtrainer 4 Kwalificatiestructuur Sport 2012 Kwalificatieprofiel Handboogtrainer 4 olofon Het gecombineerde kwalificatieprofiel handboogtrainer 4 en opleider 4 is gebaseerd op de gelijnamige profielen uit de Kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

Commercie Crebonr. Kwalificatiedossier mbo

Commercie Crebonr. Kwalificatiedossier mbo Kwalificatiedossier mbo Commercie Crebonr. Kwalificaties Commercieel medewerker Contactcenter medewerker Intercedent (Junior) accountmanager Assistentmanager internationale handel Vestigingsmanager groothandel

Nadere informatie

BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode:

BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode: BPV BEOORDELINGSFORMULIER Naam: BPV bedrijf: BPV periode: Opleiding: 95323 Netwerkbeheerder BPV eindbeoordeling Deze eindbeoordeling is gebaseerd op de beoordelingsformulieren. BPV BPV I Oriënterend BPV

Nadere informatie

Kwalificatiedossier in het kort. Sport- en bewegingsbegeleider (niveau 2)

Kwalificatiedossier in het kort. Sport- en bewegingsbegeleider (niveau 2) Kwalificatiedossier in het kort Sport- en bewegingsbegeleider 2014-2015 (niveau 2) Het werkterrein: Leren in de praktijk Naast erkenning van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor vaststelling

Nadere informatie

Contactcenter teamleider

Contactcenter teamleider Contactcenter teamleider Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan Zeker van je Zaak op het mbo Tijdens Zeker van je Zaak onderzoekt de student in vijf stappen waar zijn passie ligt en hoe hij vanuit die passie een eigen zaak start. Aan het einde van het programma weet

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013.

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL 2015-2017 Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. 1= startniveau 2=aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar NB: Als er lln.

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Verkoop Verkoper - niveau 2 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Verkoop maart 2015 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 KWALIIATISTRUTUUR SORT 2012 ISHOKYTRAINR/OAH 4 KWALIIATIROIL ISHOKYTRAINR/OAH 4 agina 1 KWALIIATISTRUTUUR SORT 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie.

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau B: Reproductief niveau. Op reproductief niveau handelt de beroepsbeoefenaar volgens routines

Nadere informatie

Handleiding Palliatieve Zorg

Handleiding Palliatieve Zorg BOL-MZ Handleiding Palliatieve Zorg Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.3 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen 1.1 Inventariseren van de

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen. Door met succes een proeve

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Interieuradvies Interieuradviseur - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Interieuradvies maart

Nadere informatie

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets voor de vacature Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets Sales Manager Pagina 1 Karakteristieken van de organisaties Rond consulting is opgericht in 2007 en is de eerste 100%

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek Logistiek supervisor - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek

Nadere informatie

Online marketing en het toepassen van e-commerce

Online marketing en het toepassen van e-commerce Keuzedeel mbo Online marketing en het toepassen van e-commerce gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0519 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 22-03-2016

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 93860 Niveau : 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep Wat doet een contactcenter teamleider? Het werk van een contactcenter

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Cursus PW peuterspeelzaal, kinderdagverblijf BSO 4 t/m 8 jaar

Nadere informatie

1. Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak 2. Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de jongere

1. Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak 2. Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de jongere Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Ontwikkelingspsychologie deel 2: Dreumes en peuter Soort: Werksituatie: Eindproduct: Cursus Kinderopvang, peuterspeelzaal Ingevuld ontwikkelingsschema

Nadere informatie