Zo maak je een exportplan - Antwoorden extra opdrachten 1. Antwoorden Extra Opdrachten. Inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zo maak je een exportplan - Antwoorden extra opdrachten 1. Antwoorden Extra Opdrachten. Inleiding"

Transcriptie

1 Antwoorden Extra Opdrachten Inleiding Het onderscheid is belangrijk omdat bij exporteren meer gedifferentieerd wordt, terwijl er bij International Marketing meer gestandaardiseerd wordt. Dit heeft gevolgen hoe de markt benaderd wordt, hoe een exportplan geschreven wordt en hoe er dus geïnternationaliseerd wordt. Exportplannen bij doorvoer zullen meer betrekking hebben op de logistieke en distributie-onderdelen en weinig op het product zelf of de vraag hoe dat aangepast moet worden. Doorvoer veronderstelt een verplaatsing naar het buitenland van eenzelfde type product. Bij export wordt er vanuit het product geredeneerd en hoe dit met aanpassingen aan kan sluiten op de behoefte van het profiel van de buitenlandse afnemer. De polycentrische onderneming gaat ervan uit dat buitenlandse markten een verschillende cultuur hebben en daarom verschillend benaderd moeten worden. Belangrijk is of de opdrachtgever een beginnende ondernemer is, een ervaren exporteur, dan wel met zijn bedrijf onderdeel uitmaakt van een grotere onderneming. Het type onderneming bepaalt ook de manier waarop er geïnternationaliseerd wordt. De volgorde is: inleiding, executive summary, marktdefinitie, interne analyse, externe analyse, confrontatie-matrix en daaruit voortvloeiend exportstrategie, exportmarketing-mix, betalingsleveringsvoorwaarden, scenario of what-to-do-list, conclusie: wel of niet exporteren. Zo maak je een exportplan - Antwoorden extra opdrachten 1

2 Stap Marktdefinitie Afnemersdimensie, Functiedimensie, Technologiedimensie. Voorbeeld producent van melk. Afnemers zijn bakkerijen, voor slagroomgebak en de technologie is dat melk wordt omgezet in slagroom. Marktdefinitie bepaalt de richting van het exportplan omdat op basis van de typologie van de afnemer en de motieven voor gebruik naar segmenten in buitenlandse markten gezocht wordt. Het kan wel zo zijn dat technologiedimensie meer gebruikt wordt om product voor buitenlandse markt aangepast moet worden. Weinig aanpassing betekent weinig investeringskosten en daarmee wordt eerder de break-even gehaald. De combinaties met bestaande technologieën komen het meest voor, expm 1 en 3 zullen de voorkeur hebben. Het gevolg kan zijn dat er verkeerde distributiekanalen worden gekozen, afnemersbehoeften niet duidelijk zijn en de onderneming het product op de buitenlandse markt verkeerd presenteert. Stap 2: Interne Analyse De sterkte / zwakte hangt erg af van het type onderneming. Bij de ene onderneming zal snel leveren het belangrijke kenmerk zijn, bij de ander de deadline halen of het vermogen het product op een bepaalde manier te leveren. Waar het om gaat, is dat de onderneming zich bewust is waarin zij onderscheidend is of kan zijn in vergelijking met andere ondernemingen. Zo maak je een exportplan - Antwoorden extra opdrachten 2

3 Distributie en Logistiek bepalen veel voor de exportonderneming, gelijk financiële draagkracht. Door de interne analyse kan de onderneming ontdekken waarin het anders is dan de concurrent en dit kan de basis zijn voor de positionering op de buitenlandse markt. Verschillende redenen maken een analyse voor een exportonderneming moeilijk. Ten eerste wordt export vaak als een bijproduct gezien, dus de interne analyse heeft dan meer betrekking op de onderneming die voor de binnenlandse markt produceert. Is de onderneming verder ontwikkeld, dan is de interne analyse moeilijk omdat er een vergelijking moet plaatsvinden met concurrenten en die verschillen per buitenlandse markt. Daarom is het doel van de interne analyse bij exportonderneming vaak de beantwoording van de vraag of de onderneming in staat is te internationaliseren en hoe het zich onderscheidend op de buitenlandse markt kan presenteren. Mogelijke voorbeelden van interne analyses. De eerste en laatste hebben betrekking op een onderneming die internationaliseert, de tweede en derde op een die zich richt op de vraag waar de onderneming onderscheidend goed in is en misschien ooit kan internationaliseren. S-W-exportonderneming Sterktes/Zwaktes Sterk ++ Sterk + Zwak - Zwak-- Vermogen producten aan te passen Logistieke kwaliteiten Financiële situatie Vermogen buitenlandse cultuur te doorgronden Internationale georiënteerdheid personeel Inkoopbeleid Controle betalingen en leveringen Sterkte / Zwakte gericht op de vraag wie het meeste bijdraagt aan de waarde van de onderneming, dan wel waarin de onderneming zich het meest in onderscheidt. Zo maak je een exportplan - Antwoorden extra opdrachten 3

4 Zie ook Zo maak je een exportplan - Antwoorden extra opdrachten 4

5 Stap 3: Exportlandenselectie Het verschil tussen een land en een markt is dat een land uit verschilende markten en / of marktsegmenten kan bestaan. Landen worden vaak als afzetmarkten aangeduid, maar er zijn afzetmarkten in een land. Naar eigen keuze uit te werken, maar wel volgens het model waarin eerst een land is gefilterd en daarna een factorscoremethode is toegepast. Zo maak je een exportplan - Antwoorden extra opdrachten 5

6 Van de aspecten zullen marktgegevens en distributiestructuur toch dominant zijn, gevolgd door prijsniveau en klantgegevens. De andere vier methoden vereisen een aanpassing nadat een positief besluit over exporteren is genomen. De analyse kan te rooskleurig zijn, zegt weinig over de marktkansen van de onderneming zelf en, wellicht het meest belangrijk, de data zijn vaak discutabel. Het hoogste BNP, de grootste afzetmarkt, enzovoort hoeven geen positieve gegevens te zijn, omdat ze indirect ook aangeven dat een concurrentiedruk hevig kan zijn. Na de landenselectie wordt de markt / worden de markten in het land in kaart gebracht en dan geschiedt via een distributie-, concurrentie-, afnemers- en bedrijfstakanalyse, kortom, externe analyse. Zo maak je een exportplan - Antwoorden extra opdrachten 6

7 Stap 4: Bedrijfstakanalyse Zie ook 1a. Het geeft inzicht in welke ontwikkelingen gaande zijn in een branche, hoeveel er gemiddeld verdiend wordt, of een ontwikkeling winstgevend is, wie de belangrijke spelers zijn en of de branche veel nieuwkomers en verlaters kent. Hoewel bedrijfstakken de grenzen overstijgen, kan een exporteur toch beter in een land kijken hoe een bedrijfstak zich daar ontwikkeld. De wijnbranche in Roemenië is een geheel andere dan die in Scandinavië. 1b. Energie en grondstoffen zijn met stip de meest aantrekkelijke. Biochemie- en medicatiegerelateerd kan aantrekkelijk zijn, maar daarna geldt dat de meeste bedrijfstakken een hoge concurrentiedruk kennen en daarom matig aantrekkelijk zijn. Vliegtuigen, vastgoed, bank en verzekeringswezen zijn niet aantrekkelijk. Een bedrijfstakanalyse analyseert de markten en de betrokkenen op die markten, geeft ook aan hoe die markten zich ontwikkelen en dat kan heel erg verschillend zijn van de uitkomsten van een landenonderzoek. Omdat bij een bedrijfstakanalyse de belangrijke spelers en hun kenmerken in kaart wordt gebracht, is dit de stap naar een vergelijking van concurrenten, dus concurrentieanalyse. Ja, de internationalisering is van invloed, want naarmate een bedrijfstak internationaler is, komen er ook meer buitenlandse concurrenten bij, dan wel buitenlandse ondernemingen die het voornemen hebben een buitenlandse markt te betreden. Zo maak je een exportplan - Antwoorden extra opdrachten 7

8 Stap 5: Concurrentieanalyse Vier niveaus van concurrentie: Productvormconcurrentie, dat is directe concurrentie, vaak tussen merken die gericht zijn op hetzelfde marktsegment, bijvoorbeeld Batavus-fietsen en Gazelle-fietsen. Productcategorieconcurrentie, dat is concurrentie tussen producten met vergelijkbare eigenschappen, zoals verschillende mobiele telefoons en verschillende toepassingen. Generieke concurrentie, dat zijn producten die tegemoetkomen aan dezelfde behoeften van consumenten, zoals mobiele telefoons en vaste aansluitingen of fietsen en fietspaden. Budgetconcurrentie, concurrentie om de bestedingen van de consument, dus in de meest uitgebreide vorm. Niveau 1 en 2 zijn het meest voelbaar voor exporteurs. Stappen concurrentieanalyse met als doel zich goed te kunnen onderscheiden. Stap1 Maak een overzicht van de producten of diensten die op de buitenlandse markt aangeboden gaan worden. Stap2 Maak een overzicht van mogelijke afnemers. Stap3 Maak per productgroep een overzicht van de belangrijkste concurrenten. Identificeer de belangrijkste concurrent op de nieuwe markt waarop u actief wilt worden. Welke doelgroepen / klanten / marktsegmenten bedienen zij met welke producten? Stap4 Maak een overzicht van onderwerpen waarover u informatie wilt hebben. Stap 5 Maak een overzicht van de product-marktcombinaties. Stap6 Combineer de gegevens in een schema. Stap7 Stel vast wat uw sterke en zwakke punten zijn ten opzichte van uw concurrenten. Stap8 Benut uw sterke punten en de kansen die naar voren komen uit het concurrentieonderzoek Waarin Zo maak je een exportplan - Antwoorden extra opdrachten 8

9 onderscheiden uw producten / diensten zich? Wat zijn uw succesfactoren: kwaliteit, variatie, innovatie, prijs, service of iets anders? Waarin onderscheiden uw producten / diensten zich? Kortom: stel de sterke en zwakke punten van de concurrenten vast en buit de eigen sterktes uit. Het is een groot verschil of er geconcurreerd wordt op prijs of kwaliteit; dit bepaalt ook het type concurrenten. Moeilijk verdedigbaar omdat prijzen op buitenlandse markten hoog liggen door extra kosten en het moeilijk is steeds feeling te hebben met veranderende behoeften van buitenlandse afnemers. Als duidelijk wordt dat concurrenten producten beter, sneller en goedkoper kunnen aanbieden en bovendien van de lokale markt afkomstig zijn, dan is het moeilijk om naar zo n markt succesvol te exporteren. Een duidelijke exportstrategie is dan beslist nodig. Stap 6: Afnemersanalyse a Eigenlijk is het Multi-attribute attitude model de uiteindelijke uitkomst van een continu proces van segmenteren en differentiëren. Als uiteindelijk duidelijk de (deel)markt is geformuleerd, kunnen de motieven van koopgedrag van potentiële afnemers op die deelmarkt in detail gespecificeerd worden. b Juist door economische, culturele en geografische verschillen kunnen de markten verschillen en daarmee de hiërarchie in koopmotieven. De 5 w s zijn afnemersgericht, maar toch ook een beetje technologisch (waarom), dus benaderen de marktdefinitie. Afnemers zijn de buyers en gebruikers zijn de users. Dit kunnen twee verschillende groepen zijn, denk aan inkoper supermarkt en klant, of importeur en inkoper supermarkt, enzovoort Standaardiseren heeft als voordeel dat de kosten omlaag gaan en markten op dezelfde wijze benaderd kunnen worden. Het betreft dan vaak producten die op internationale markten op eenzelfde wijze gepositioneerd worden. Differentiëren is vaak ingegeven door verschillen in afnemersbehoeften of verschil in toepassing van het product. Beide manieren kunnen markt- en productgedreven zijn. Als de onderneming customer intimacy hoog in het vaandel heeft, zal differentiëren overwogen worden / noodzakelijk zijn, is de onderneming georiënteerd op operational efficiency dan zal standaardiseren vaker voorkomen. Waarde-propositie is de gepercipieerde waarde die de klant aan het product hecht of geeft en die dus Zo maak je een exportplan - Antwoorden extra opdrachten 9

10 een belangrijk koopmotief omvat en vandaar hoog in hiërarchie in het Multi-attribute attitude model zal staan. Zo maak je een exportplan - Antwoorden extra opdrachten 10

11 Stap 7: Distributie-analyse Onderstaande criteria worden meestal gebruikt bij de keuze van het distributiekanaal. Voor elke onderneming zullen de motieven anders zijn, die zijn afhankelijk van type bedrijfstak, type markt, gewoonte in de branche, grootte onderneming, type product, verwachtingen over de ontwikkeling van de markt. Kennis van de markt en netwerk is toch wel heel belangrijk, de andere factoren verschillen per onderneming. Agent en importeur worden het meest gebruikt door exportondernemingen, licentie en franchising behoort meer bij internationale marketing. Daarentegen komt de exportcombinatie en een eigen verkoopkantoor ook vaak voor bij ondernemingen die structureel exporteren. Bij exportbedrijven speelt het differentiëren nog een rol en dat kan beter via agenten en distributeurs. Franchising en licentie neigen sterk naar Internationale Marketing en standaardiseren. Ja, omdat het de sleutel is na de buitenlandse markt. Sterker, sommige ondernemers zoeken alleen maar distributeurs of importeurs, deze afnemers zijn hun markt. Zo maak je een exportplan - Antwoorden extra opdrachten 11

12 Stap 8: Confrontatie-matrix. Het doel is dat er op basis van een analyse van de onderneming en een analyse van de omgeving een strategie geformuleerd wordt waarmee geïnternationaliseerd kan worden of de markt benaderd. Groeien, Verdedigen, Verbeteren, Noodzakelijk Samenwerken. Exporteren is meestal onderdeel van een groeistrategie. Standaardisatie, Differentiatie en Focusstrategie. Alle drie kunnen relevant zijn voor een exportonderneming, als er maar een gekozen wordt. De eerste omdat het kostenvoordelen biedt, de tweede omdat het onderscheid in de markt brengt en de derde bij een uitgesproken en gedefinieerde afnemersgroep. De matrix is het resultaat van een SWOT-analyse en die moet uiterst voorzichtig samengesteld worden. Vaak is dat niet het geval, want SWOT-analyses zijn weinig objectief, worden niet altijd gehanteerd in de vorm dat de onderneming vergeleken wordt met een andere onderneming en bieden bovendien resultaten die onzeker of bediscussieerbaar zijn, maar op basis waarvan wel strategieën geformuleerd worden met grote gevolgen voor de onderneming. Mocht er op basis van een confrontatie-matrix een strategieformulering plaatsvinden dan moet die strategie uitgewerkt worden in een operationeel plan, en dat is dan de exportmarketing-mix. Zo maak je een exportplan - Antwoorden extra opdrachten 12

13 Stap 9: De Exportmarketing-Mix Algemeen Product: differentiëren of standaardiseren Prijs: kosten of kwaltiteitsgedreven, leveringswijze grote invloed op prijsbepaling Plaats: keuze entreestrategie afhankelijk van marktkennis en netwerken Promotie: hoe moet de communicatie van een product aangepast worden Specifiek Presentation: welke vakbeurs moet er bezocht worden? Moet er deelgenomen worden aan handelsmissies? Physical Distribution: Welke vervoersvorm past het beste bij mijn product en markt en welke incoterm moet uitgangspunt van internationaliseren zijn? People: wat zijn de kenmerken van de buyers, zijn er specifieke elementen van de cultuur die we moeten kennen? Politics: welke wet- en douanevoorschriften gelden er? Zo maak je een exportplan - Antwoorden extra opdrachten 13

14 In de strategieformulering wordt aangegeven hoe de onderneming zich op de buitenlandse markt dient te positioneren (kwaliteit of kosten, standaardisatie of differentiatie of focus) en deze keuze moet de basis zijn voor de marketingmix. Het moeten aanpassen van het product, de transport- en douanekosten, de kosten van de tussenpersoon (plaats) hebben een prijsverhogend effect. A of E-groep, waarbij de buitenlandse afnemer de kosten en risico van transport draagt. F-groep, waarbij de afnemer verantwoordelijk is voor het hoofdtransport naar de plaats van bestemming; C-groep, waarbij exporteur hoofdtransport regelt en tot de haven van het land van bestemming verantwoordelijk is D-groep, exporteur neemt bijna alles voor zijn rekening, ook de inklaringsprocedures en kosten. Plaats bepaalt de keuze van hoe de markt benaderd wordt, physical distribution hoe de transportkosten van invloed zijn op de exportprijs en presentation op hoe het product op de buitenlandse markt gepresenteerd wordt. Het zijn de specifieke export-p s. 10. Financiële Haalbaarheid van het plan Quick Ratio en Current Ratio geven aan hoe financieel draagkrachtig de onderneming is en of ze goed aan haar schulden kan voldoen. De financiële analyse is belangrijk omdat exporteren extra investeringen vraagt en bovendien langer op buitenlandse betalingen gewacht moet worden. Internationaliseren vraagt een financiële barrière. Blanco Betaling, Documentair Incasso, Documentair krediet Keuze is afhankelijk van gebruiken in de branche, hoe goed de exporteur de afnemer kent, de grootte van bedrag en het soort afneemmarkt. Zie De keuze is belangrijk in verband met contact afnemer. Wanneer een delivery-incoterm wordt gekozen, betekent dat exporteur en klant nauw contact hebben en er ook gecommuniceerd kan worden over de aard van de levering en wellicht volgende levering. Bij de A-groep is dat minder het geval, hoewel de afnemer nu naar de exporteur komt en daarmee ook een direct klantcontact kan zijn. De F- en C-termen zitten er tussenin, worden vaak gebruikt in samenwerking met tussenvervoer en tussenpersonen en biedt dan minder mogelijkheden tot klantcontact. Anderzijds is de keuze van incoterm ook van invloed op prijsvorming en zal de keuze van de groep ook afhankelijk zijn van hoe sterk de concurrentie op de buitenlandse markt is. Zo maak je een exportplan - Antwoorden extra opdrachten 14

15 Keuze is afhankelijk van soort en risico en kosten van transportvorm, type afzetmarkt, type product, mogelijkheid van exporteur om zelf transport te regelen, wensen afnemer, enzovoort. 6. Hier zijn eerst de basiskosten berekend, constant en variabel, en toegerekend aan de producten die worden geëxporteerd en vandaar dat dit de basis is van waaruit de exportverkoopprijs opgebouwd wordt. 7. Deze wordt toegepast op basis van extra kosten en extra productie, dus als men een order, verwacht of niet, uit het buitenland ontvangt. Belangrijk is dat men de order echt beschouwt als extra, dus als er meer geproduceerd wordt dan normaal. Is dat niet het geval dan hanteert men de integrale kostprijs. 8. Omdat internationalisering extra investeringskosten vraagt en bovendien specifieke exportkosten kent, zal de break-even hoger liggen. Anderzijds zijn markten in het buitenland groter en dat kan inhouden dat de break-even eerder bereikt wordt in vergelijking met een productie voor de binnenlandse markt. 9. Dat is afhankelijk van het soort incoterm. Bij DDP wordt alles door de exporteur geregeld, bij de andere incoterms meestal door de afnemer. 10. KvK, EVD, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Europese Unie, particuliere instanties exportbevordering. Zo maak je een exportplan - Antwoorden extra opdrachten 15

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

Kennisportfolio H4. Engels. Fiscaal recht. Europeesrecht. Berdrijseconomie. Landenanalyse. Internationale marketing. Interculturele communicatie

Kennisportfolio H4. Engels. Fiscaal recht. Europeesrecht. Berdrijseconomie. Landenanalyse. Internationale marketing. Interculturele communicatie Kennisportfolio H4 Engels Fiscaal recht Europeesrecht Berdrijseconomie Landenanalyse Internationale marketing Interculturele communicatie Engels - Summary writing - Idiom English - Dutch - Paraphrase Fiscaal

Nadere informatie

Concurrentiestrategieën

Concurrentiestrategieën Concurrentiestrategieën In 1841 opende Izaak van Melle in Breskens een bakkerij. Sindsdien is Van Melle gegroeid van een klein familiebedrijf naar een vooraanstaande producent van suikerwerkspecialiteiten.

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Concurrentievoordeel creëren

Hoofdstuk 10 Concurrentievoordeel creëren Hoofdstuk 10 Concurrentievoordeel creëren Leerdoelen Aangeven waarom het noodzakelijk is om door middel van concurrentieanalyse inzicht te krijgen in de concurrentie. De grondbeginselen beschrijven van

Nadere informatie

&Z Challenge. Richtlijnen Business plan 2016. Versie 1 december 2015

&Z Challenge. Richtlijnen Business plan 2016. Versie 1 december 2015 &Z Challenge Richtlijnen Business plan 2016 Versie 1 december 2015 Dit reglement omtrent het Business plan werd opgesteld met als doel eenduidige richtlijnen te definiëren voor de deelnemende teams binnen

Nadere informatie

Integratie. Strategisch marketingplan in tien stappen. S. van Leeuwen

Integratie. Strategisch marketingplan in tien stappen. S. van Leeuwen Integratie Strategisch marketingplan in tien stappen S. van Leeuwen STRATEGISCHE MARKETING Strategisch marketingplan in tie Zorgaanbieders moeten sneller inspelen op nieuwe ontwikkelingen, concurrentieverhoudingen

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Strategische marketing planning

Strategische marketing planning Marketing F-cluster Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen voor jou te selecteren.

Nadere informatie

24-10- 2012. INDIVIDU Veranderingsleiderschap. METHODE Een aanpak om verandering te managen. NOOD Gewenste uitkomst of resultaten

24-10- 2012. INDIVIDU Veranderingsleiderschap. METHODE Een aanpak om verandering te managen. NOOD Gewenste uitkomst of resultaten 1 Intro docent en module Nieuwe media (niet) in mijn organisatie Opdracht: opstart veranderproject Persoonlijke probleemoplossingsstijlen Knelpuntonderzoek (diagnose, concurrentie-, SWOT-analyse) Creatieve

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Marktsegmentatie en positionering

Hoofdstuk 9 Marktsegmentatie en positionering Hoofdstuk 9 Marktsegmentatie en positionering MARKTSEGMENTATIE EN POSITIONERING Deel 1 Deel 2 Deel 3 Kernstrategie Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Leerdoelen 1. Aangeven wat de vier belangrijke

Nadere informatie

Marketing B-cluster BPR-MKT1A.1

Marketing B-cluster BPR-MKT1A.1 Marketing B-cluster BPR-MKT1A.1 Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen voor jou

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B1.1 23 JUNI 2015. VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING, ONDERDEEL 1 (case) 23 JUNI 2015

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B1.1 23 JUNI 2015. VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING, ONDERDEEL 1 (case) 23 JUNI 2015 NIMA B EAMEN BUSINESS MARKETING VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING, ONDERDEEL 1 (case) 23 JUNI 2015 1 NIMA B EAMEN BUSINESS MARKETING Vragen bij de case: BlueSim: goed op weg? (totaal

Nadere informatie

DESTEP analyse. De zes onderdelen van de DESTEP analyse:

DESTEP analyse. De zes onderdelen van de DESTEP analyse: DESTEP analyse De DESTEP analyse is een model dat veel gebruikt wordt bij het maken van een externe analyse van een bedrijf. De DESTEP analyse behandelt de macro-economische factoren. Hier kan een bedrijf

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1 SWOT-ANALYSE De SWOT-analyse is een breed toegepaste manier om kansen en bedreigingen voor en sterkten en zwakten van de organisatie in beeld te brengen. Vaak blijft het bij het benoemen van deze vier

Nadere informatie

Zo maak je een... Exportplan. Hans Veldman. Eerste druk

Zo maak je een... Exportplan. Hans Veldman. Eerste druk Zo maak je een... Exportplan Hans Veldman Eerste druk Zo maak je een exportplan Hans Veldman Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen / Houten O ntwerp omslag: G2K Designers, Groningen/Amsterdam Omslagillustratie:

Nadere informatie

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1 Inleiding Dit verslag is geschreven in het kader voor het project Desk & Fieldresearch. Het project is voor het eerste studiejaar van de opleiding Commerciële Economie, aan Saxion Hogeschool te Enschede.

Nadere informatie

Een product is het geheel van materiële en immateriële eigenschappen van een goed of een dienst.

Een product is het geheel van materiële en immateriële eigenschappen van een goed of een dienst. Het product Een product is het geheel van materiële en immateriële eigenschappen van een goed of een dienst. Bij immateriële eigenschappen moet je denken aan imago en exclusiviteit. Productmix Kwaliteit

Nadere informatie

Wat kan de Nederlandse ambassade in België voor u betekenen?

Wat kan de Nederlandse ambassade in België voor u betekenen? Wat kan de Nederlandse ambassade in België voor u betekenen? walgierscapetowndhakakuwaitmaputoriodejaneirosarajevovilniusammancanberradohakualalumpurmexicocityrigaseoulviennaankaracairo Wat kan de Nederlandse

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN

HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN 1 INTRODUCTIE H:14 Er zijn diverse factoren die bedrijven aansporen om producten en diensten buiten de eigen thuismarkt te verkopen.

Nadere informatie

Introductie. Beschrijving van je onderneming

Introductie. Beschrijving van je onderneming Checklist voor Businessplan Er zijn een aantal zaken waar je op moet letten bij het opstellen van een ondernemingsplan. Hieronder volgt een checklist waar je kunt zien of je alles wat van belang is voor

Nadere informatie

Strategische Marketing Planning. Shell. Ferenc Franke Rick Molenaar

Strategische Marketing Planning. Shell. Ferenc Franke Rick Molenaar Strategische Marketing Planning Shell Ferenc Franke Rick Molenaar Shell Missie, Visie, Waardestrategie Marktafbakening Interne analyse SWOT Externe analyse Impact Inhoudsopgave De Oorsprong van de schelp

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek

LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek Beschrijving van de leeractiviteit Je bent de eigenaar van een startend bedrijf in de voedingssector. Je wilt een nieuwe tomatensaus produceren.

Nadere informatie

WELKOM BIJ NIMA-B MARKETING

WELKOM BIJ NIMA-B MARKETING WELKOM BIJ MEDIAONDERNEMERSCHAP NIMA-B MARKETING Annemieke Boer Module Coördinator Nima B a.boer@hva.nl WAT GAAN WE VANDAAN DOEN Uitleg module Boek en tentamen Tips Het marketingplanningsproces Wat weet

Nadere informatie

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Exportmonitor 2011 Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Uit de Exportmonitor 2011 blijkt dat het noordelijk bedrijfsleven steeds meer aansluiting vindt bij de wereldeconomie. De Exportmonitor

Nadere informatie

Internationaal succesvol, ook voor u dichtbij!? TNS Nipo

Internationaal succesvol, ook voor u dichtbij!? TNS Nipo Internationaal succesvol, ook voor u dichtbij!? TNS Growth Map Achtergrond De Kamer van Koophandel Amsterdam heeft zich tot doel gesteld bedrijven in de regio internationaal meer actief te krijgen om zo

Nadere informatie

Marketingbeleid AFDELING

Marketingbeleid AFDELING 2 Marketingbeleid AFDELING meerkeuzevragen juist-onjuistvragen opdrachten MARKETINGBELEID - Afdeling 2 27 21 marktgericht ondernemen meerkeuzevragen 2.1 1 Welke bewering over industriële marketing is juist?

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

NIMA Business Marketing B1 - Examennummer 12495-3 juli 2010. Case: Transport Exceptionel (100 punten)

NIMA Business Marketing B1 - Examennummer 12495-3 juli 2010. Case: Transport Exceptionel (100 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Over de antwoordindicaties kan niet worden gecorrespondeerd voordat de uitslag van het examen bekend is. Bent u het niet eens met

Nadere informatie

College 1 inleiding ondernemerschap

College 1 inleiding ondernemerschap College 1 inleiding ondernemerschap Ondernemen is het uitvoeren van innovaties waarbij discontinuïteit wordt veroorzaakt - discontinuïteit is het creëren van waarde die voorheen nog niet beschikbaar was

Nadere informatie

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Case 2 start-ups 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13 Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Inhoud Interne analyse... 3 Peerby... 3 Over Peerby... 3 Lean

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Strategische marketing. Hoofdstuk 3 Strategische marketing

Hoofdstuk 3 Strategische marketing. Hoofdstuk 3 Strategische marketing Hoofdstuk 3 Strategische marketing Hoofdstuk 3 Strategische marketing Marketingomgeving Deel 1 Strategische Marketing Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Leerdoelen 1. Strategische

Nadere informatie

"Lang nadat de prijs vergeten is, wordt kwaliteit nog herinnerd." (Familieleus Gucci)

Lang nadat de prijs vergeten is, wordt kwaliteit nog herinnerd. (Familieleus Gucci) "Lang nadat de prijs vergeten is, wordt kwaliteit nog herinnerd." (Familieleus Gucci) Je denkt dat je een gat in de markt gevonden hebt. Maar is dat ook echt zo? Marktonderzoek doen is noodzakelijk. Ook

Nadere informatie

PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN. Deel 1

PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN. Deel 1 Hogere Vakopleiding Personal Shopper en Image Consultant PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN Deel 1 [LES 9] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm

Nadere informatie

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Marketingplan Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Colofon Uitgever BouwKennis BV Max Euwelaan 51 3062 MA ROTTERDAM T 010-2066996 E info@bouwkennis.nl www.bouwkennis.nl Marketing

Nadere informatie

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies. U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.nl Samenvatting Het woord samenvatting zegt hier natuurlijk eigenlijk

Nadere informatie

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Georges Dockx Lid Expert groep PME/KMO Onafhankelijk consultant voor KMO Georges.dockx@resulto.be,

Nadere informatie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie 1. Michael Porter onderscheidt 3 basisstrategieën, waar volgens hem iedere organisatie een keuze uit dient te maken, om op een gezonde wijze een

Nadere informatie

Het Vijfkrachtenmodel van Porter

Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het Vijfkrachtenmodel van Porter (een concurrentieanalyse en de mate van concurrentie binnen een bedrijfstak) 1 Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel is een strategisch model wat de aantrekkelijkheid

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B1.1 24 juni 2014

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B1.1 24 juni 2014 Vragen bij de case Totaal 93 punten Vraag 1 (18 punten) Maak een bedrijfstakanalyse met behulp van het vijfkrachtenmodel van Porter vanuit het perspectief van Displayz. Maak per concurrentiekracht een

Nadere informatie

WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1

WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1 WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1 AGENDA Blok 2 overzicht Team formatie Blokopdracht briefing Debriefing Onderzoek deel 1 marktoriëntatie Huiswerk Andre Neumann Propedeuse Psychologie MSc Kunstmatige Intelligentie/HCI

Nadere informatie

Literatuur: Rustenburg, G. (2007). Strategische en operationele marketingplanning. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff. ISBN 9789001000097.

Literatuur: Rustenburg, G. (2007). Strategische en operationele marketingplanning. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff. ISBN 9789001000097. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Literatuur: Rustenburg, G. (2007). Strategische en operationele marketingplanning.

Nadere informatie

WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO

WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO AGENDA VAN DE DAG 13.15u 13.45u: toelichting SWOT model en confrontatiematrix 13.45u 14.45u: oefening in kleine

Nadere informatie

In welke landen liggen kansen?

In welke landen liggen kansen? 2 Heb je een sterk onderscheidend product? Bijv: Enige in de wereld Unieke eigenschappen geschiedenis, geografie, sociale betekenis Functioneel/performance Ambachtelijke kwaliteit Beschikbaarheid / prijs

Nadere informatie

2 Goederenretail in Nederland: indelingscriteria 47

2 Goederenretail in Nederland: indelingscriteria 47 Inhoud Inleiding Deel Beschrijving van de branche Retailmarketing. Het begrip retailing. Detailhandel. Functieverandering van de detailhandel. Consequenties van de functieverandering in de detailhandel.

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten) Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend.

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten) Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Oosterhaven, J. A. (2010). ICT-strategie en -organisatie. Den Haag: SDU. ISBN: 978901222870

Nadere informatie

Geschreven dor Jim Perk i.o.v. de Hogeschool van Amsterdam en V.I.P. 10-12-09

Geschreven dor Jim Perk i.o.v. de Hogeschool van Amsterdam en V.I.P. 10-12-09 1 Plan van aanpak Door: Student Jim Perk Navigator: Mevr. Pein Lunenberg Assessor De heer Matthijs de Feber 2 1 Achtergrond Projectnaam: Next level De organisatie The right person gives the right thing

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JUNI NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING (o.b.v. exameneisen 2015)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JUNI NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING (o.b.v. exameneisen 2015) NIMA B EAMEN BUSINESS MARKETING (o.b.v. exameneisen 2015) EAMENOPGAVEN & ANTWOORDINDICATIES ONDERDEEL B1.1 HEREAMEN 21 JUNI 2016 1 Vragen bij de case: BlueSim: goed op weg? (totaal 95 punten) Vraag 1 (9

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 ROL VAN STRATEGIE

Hoofdstuk 5 ROL VAN STRATEGIE Hoofdstuk 5 ROL VAN STRATEGIE 5.1 Missie, organisatiestrategie en innovatiestrategie Missie: een ruim gedefinieerde, duurzame beschrijving van de organisatiedoelstellingen en van de punten waarop de organisatie

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Exportstrategie, hoe pak je dat aan?

Exportstrategie, hoe pak je dat aan? Exportstrategie, hoe pak je dat aan? Fenedex Het gezicht van exporterend Nederland Private vereniging voor export en internationaal ondernemen Opgericht door en voor het internationale bedrijfsleven (1954)

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 3 (CBA10.3/CREBO:50142)

Praktijkinstructie Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 3 (CBA10.3/CREBO:50142) instructie Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 3 (CBA10.3/CREBO:50142) pi.cba10.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Start up Case. Sendcloud. Remi van Buul Soufian Touil Ellen Burghoorn 22-03-2015

Start up Case. Sendcloud. Remi van Buul Soufian Touil Ellen Burghoorn 22-03-2015 Start up Case Sendcloud Remi van Buul Soufian Touil Ellen Burghoorn 22-03-2015 Interne analyse Algemene informatie SendCloud SendCloud is opgericht in 2012 door Rob van den Heuvel, Bas Smeulders en Sabi

Nadere informatie

Quick-scan flexibiliteit

Quick-scan flexibiliteit Quick-scan flexibiliteit Hieronder leggen we u enkele stellingen voor die betrekking hebben op de omstandigheden en de markt waarin uw onderneming, divisie of business unit (dit kunt u zien als uw organisatie

Nadere informatie

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt WHITEPAPER Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt Onderzoek van het (een initiatief van Bindinc) toont aan dat onder 50-plussers merktrouw vaker voorkomt dan onder 50- minners. Daarbij

Nadere informatie

BU$trN{s5 S$f{Àr# $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h. tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x DO Ê[.e f oepxtuzs. }}r n ${ 5ï1p Ê0 t} u cï.

BU$trN{s5 S$f{Àr# $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h. tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x DO Ê[.e f oepxtuzs. }}r n ${ 5ï1p Ê0 t} u cï. s - r.ëí ljii $ BU$trN{s5 S$f{Àr# ÍXïf*{ttf à$rllysi Ifi rë.ri,të Àt{AtYsE Ktfrli lpt8a![ë]4 $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h rli.'1 t{ar K[ ï Ir* GflOtLSTf;:"l"llifi tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x

Nadere informatie

Thema 5. Strategisch management

Thema 5. Strategisch management Thema 5 Strategisch management 1. Strategie van een onderneming: definitie en typologie De strategie van een onderneming verwijst naar het GEDRAG van de onderneming. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen

Nadere informatie

Bedrijfsstrategie en -planning

Bedrijfsstrategie en -planning Bedrijfsstrategie en -planning door Jasper Thijs In dit artikel zullen een aantal verschillende bedrijfsstrategieën uiteengezet worden die ervoor kunnen zorgen dat u concurrentievoordeel behaalt. De twee

Nadere informatie

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer?

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? De Week van de Ondernemer doet het gehele jaar onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. We presenteren hierbij de belangrijkste uitkomsten.

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007 Inleiding Inleiding Logistiek Inleiding Logistiek in het leven van alledag Doel van de cursus Wat is logistiek? Plannen en beheersen Waarom logistiek? Logistiek is maatwerk Kosten en baten van logistiek

Nadere informatie

M200719. Een 'directe buitenlandse investering' is méér dan investeren alleen. Buitenlandse investeringen door MKB-bedrijven

M200719. Een 'directe buitenlandse investering' is méér dan investeren alleen. Buitenlandse investeringen door MKB-bedrijven M200719 Een 'directe buitenlandse investering' is méér dan investeren alleen Buitenlandse investeringen door MKB-bedrijven drs. R.M. Braaksma dr. J. Meijaard Zoetermeer, november 2007 Een 'directe buitenlandse

Nadere informatie

INNOVATIEMANAGEMENT HOOFDSTUK 2. Door Nienke Rusticus en Fleur Zumbrink

INNOVATIEMANAGEMENT HOOFDSTUK 2. Door Nienke Rusticus en Fleur Zumbrink INNOVATIEMANAGEMENT HOOFDSTUK 2 Door Nienke Rusticus en Fleur Zumbrink 2.1 SUCCES IS NIET TE KOOP Succesfactoren van innovatieprojecten Het nieuwe product- gaat om de inschatting die klanten maken van

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Grafische Industrie De grafische industrie behoort tot de grotere branches in het midden- en kleinbedrijf. De ondernemingen in de branche houden zich bezig met het bewerken en vermenigvuldigen van informatie.

Nadere informatie

Competentie Confrontatie matrix

Competentie Confrontatie matrix Competentie Confrontatie matrix Inleiding 2 Opdracht 3 Invulmatrix 4 Voorbeeldmatrix 5 1 Inleiding Entrepreneur Consultancy heeft als missie het ontwikkelen van ondernemerschap. Er zijn veel ondernemers,

Nadere informatie

Praktijkboek Strategie Bruggen bouwen naar de toekomst Aimé Heene

Praktijkboek Strategie Bruggen bouwen naar de toekomst Aimé Heene Praktijkboek Strategie Bruggen bouwen naar de toekomst Aimé Heene Inhoud Woord vooraf Ontstaan en achtergronden van het 'Praktijkboek Strategie' 5 Doelstellingen en uitgangspunten 5 Het gebruik van de

Nadere informatie

Het in kaart brengen van de Supply Chain. Customer Solutions

Het in kaart brengen van de Supply Chain. Customer Solutions Het in kaart brengen van de Supply Chain Customer Solutions Het in kaart brengen van de Supply Chain Werkt u aan het verbeteren van supply chain management in uw organisatie? Het in kaart brengen van uw

Nadere informatie

Whitepaper. Personal Targeting Platform. De juiste content Op het juiste moment Aan de juiste persoon

Whitepaper. Personal Targeting Platform. De juiste content Op het juiste moment Aan de juiste persoon Whitepaper Personal Targeting Platform De juiste content Op het juiste moment Aan de juiste persoon Introductie 2 Geïntegreerde personalisering 2 Het opbouwen van een profiel 2 Segmenteren en personaliseren

Nadere informatie

De begrippen calculeren, begroten en ramen en de toepassingsgebieden

De begrippen calculeren, begroten en ramen en de toepassingsgebieden De begrippen calculeren, begroten en G1020 1 De begrippen calculeren, begroten en ramen en de toepassingsgebieden 1. Inleiding G1020 3 2. Calculeren G1020 3 3. Begroten G1020 3 4. Ramen G1020 4 5. Toepassingsgebieden

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

2.a Welke drie fasen van de levenscyclus van een onderneming worden door Lievegoed onderscheiden? (3 x 1 punt)

2.a Welke drie fasen van de levenscyclus van een onderneming worden door Lievegoed onderscheiden? (3 x 1 punt) UITWERKINGEN: 1.a Geef vier sociologische startomstandigheden voor ondernemers die Shapero onderkent. (4 x 1 punt) Shapero onderkent de volgende vier startomstandigheden: - breuk in de levensloop; - voorbeeld

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De marketing- omgeving

Hoofdstuk 4 De marketing- omgeving Hoofdstuk 4 De marketing- omgeving Marketingomgeving Deel 1 Deel 2 Markten Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Principes van marketing - Hoofdstuk 4 2 Leerdoelen 1. Aangeven welke krachten

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

HET STRATEGISCH BELEIDSPLAN

HET STRATEGISCH BELEIDSPLAN HET STRATEGISCH BELEIDSPLAN Vooraf Iedere speelotheek (SOT) moet om de paar jaren een nieuwe (meerjarig) beleidsplan samenstellen. De redenen kunnen zeer divers zijn, het doel blijft hetzelfde, namelijk:

Nadere informatie

01/05/15. Business Model Canvas Toegepast. We zoomen verder in op de mogelijkheden van het

01/05/15. Business Model Canvas Toegepast. We zoomen verder in op de mogelijkheden van het Businessmodel innovatie KIVI workshop 22 april 2015 Heeft u een idee voor een nieuw businessmodel? Matthijs Bobeldijk We zoomen verder in op de mogelijkheden van het Business Model Canvas Business Model

Nadere informatie

Concurrentieonderzoek Whitepaper

Concurrentieonderzoek Whitepaper Concurrentieonderzoek Whitepaper Hoe komt u aan een goede kijk op de concurrentie? Voor ondernemers en hun medewerkers 23 februari 2015 www.klantvisie.nl Inhoud Inleiding... 3 1. De eerste opzet... 3 2.

Nadere informatie

Exporteren is complex.wie in één land produceert

Exporteren is complex.wie in één land produceert 19557bw.qxd 20-02-2003 16:19 Pagina 24 MR. N.A. JANSEN MBA Adviseren wordt waarde creëren 24 Exporteren is complex.wie in één land produceert en in een ander levert, heeft met minimaal twee verschillende

Nadere informatie

Enquête Internationalisering Rapportage Persbericht januari 2011

Enquête Internationalisering Rapportage Persbericht januari 2011 Enquête Internationalisering Rapportage Persbericht januari 2011 Auteurs: P. M. Walison MSc, Trainee Internationaal Ondernemen Dhr. P. van Kuijen, Sectormanager Zoetermeer, 24 januari 2011 Hoewel aan de

Nadere informatie

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN / 8

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN / 8 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN / 8 Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 Doelen van deze module M Deze module gaat over: G plannen ontwikkelen om doelen te bereiken; G SWOT-analyses

Nadere informatie

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl Hoofdstuk 8: Marketing M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht Management & Organisatie School Examen (SE) 7. Organisaties 8. Marketing Organisatiestructuren Niet commerciële organisaties Commerciële

Nadere informatie

Toetsvragen bij hoofdstuk 4 Onderzoeken

Toetsvragen bij hoofdstuk 4 Onderzoeken Toetsvragen bij hoofdstuk 4 Onderzoeken Opgave 1 Stelling: Het uitgangspunt van een SWOT-analyse is de invloed van elke individuele partij of omgevingsfactor bloot te leggen. Opgave 2 In de traditionele

Nadere informatie

Score Ram Mobile Data BV

Score Ram Mobile Data BV Score Ram Mobile Data BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering Versterken en uitbouwen

Nadere informatie

Proefexamen MARKETING

Proefexamen MARKETING Proefexamen MARKETING Beschikbare tijd: 90 minuten 150713 1 Proefexamen HET PROEFEXAMEN BESTAAT UIT 6 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 1 CASE, gericht op de toetsing van de toepassing van het begrippenkader,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 11: MERKSTRATEGIEËN OPSTELLEN EN UITVOEREN

HOOFDSTUK 11: MERKSTRATEGIEËN OPSTELLEN EN UITVOEREN HOOFDSTUK 11: MERKSTRATEGIEËN OPSTELLEN EN UITVOEREN 1 INTRODUCTIE H:11 Een merkstrategie voor een bedrijf identificeert welke merkelementen een bedrijf kiest voor toepassing op de diverse producten die

Nadere informatie

Marketing Woordverklaring: Markt-getting o Naar de markt brengen o Aan de klant bezorgen

Marketing Woordverklaring: Markt-getting o Naar de markt brengen o Aan de klant bezorgen Marketing Woordverklaring: Markt-getting o Naar de markt brengen o Aan de klant bezorgen 1. vrijwillige ruilrelaties tussen aanbieder en prospect (klant) 2. marktfilosofieën a) productfilosofie: massaproductie

Nadere informatie

FINANCIEEL PLAN. M1B Bram Niessink Yasemin Kleijne Charissa Schermer Sophie Vermeulen Bobby Vonk Romana Buitendijk 1

FINANCIEEL PLAN. M1B Bram Niessink Yasemin Kleijne Charissa Schermer Sophie Vermeulen Bobby Vonk Romana Buitendijk 1 FINANCIEEL PLAN M1B Bram Niessink Yasemin Kleijne Charissa Schermer Sophie Vermeulen Bobby Vonk Romana Buitendijk 1 MANAGEMENT SUMMARY Moleskine heeft als voornaamste doel simpele maar moderne mannenmode

Nadere informatie

Inhoudsopgave Boekhuis Aalsmeer Online strategie Canvas model Invloed externe factoren E- marketingmix Conclusie Advies

Inhoudsopgave Boekhuis Aalsmeer Online strategie Canvas model Invloed externe factoren E- marketingmix Conclusie Advies Inhoudsopgave Boekhuis Aalsmeer Online strategie Canvas model Segmentering Waardepropositie Verdienmodel Invloed externe factoren Economisch Technologisch Positioneringsmatrix E- marketingmix Prijs Plaats

Nadere informatie

Hoofdstuk 20 Internationale. marketing

Hoofdstuk 20 Internationale. marketing Hoofdstuk 20 Internationale marketing Hoofdstuk 20 Internationale marketing Leerdoelen De invloed beschrijven van het internationale handelssysteem, de economische, politiek juridische en culturele omgeving

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV Plan van aanpak Project : Let s Drop Bedrijf : DropCo BV Plaats, datum: Horn, 28 september 2012 Opgesteld door: 1205366 1205366smit@zuyd.nl Plan van Aanpak project Let s Drop pagina 1 Inhoudsopgave plan

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE

MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE VRAGEN OVER MEDEDINGING CONTACT INFORMATIE: Telefoon: 402080 of 402339 tst. 1080 Fax: 404834 E-mail: juridischezaken@yahoo.com Paramaribo, december 2011 Ministerie van

Nadere informatie

Marketingplan. HAK Appelmoes. Opdrachtgever: Datum: 05/01/2010. Dhr. H.H. van Nieuwenhuijze. Inge van Wanrooij Caroline Krouwel

Marketingplan. HAK Appelmoes. Opdrachtgever: Datum: 05/01/2010. Dhr. H.H. van Nieuwenhuijze. Inge van Wanrooij Caroline Krouwel Appelmoes Opdrachtgever: Plaats: Tilburg Datum: 05/01/2010 Docent: Groep 13: Dhr. H.H. van Nieuwenhuijze Marianne Sebregts Inge van Wanrooij Caroline Krouwel Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Analyse...

Nadere informatie

Exporteren naar en kopen in het buitenland. Prof. Dr. José Bloemer

Exporteren naar en kopen in het buitenland. Prof. Dr. José Bloemer Exporteren naar en kopen in het buitenland Prof. Dr. José Bloemer Relatiemanagement Dé strategie naar succesvol ondernemerschap in een internationale context Relatiemanagement Het ontwikkelen en verstevigen

Nadere informatie

Inhoud. Onderwijseenheid 1 Onderzoek en acquisitie 11. Onderwijseenheid 2 Verkopen 45

Inhoud. Onderwijseenheid 1 Onderzoek en acquisitie 11. Onderwijseenheid 2 Verkopen 45 Inhoud Onderwijseenheid 1 Onderzoek en acquisitie 11 1 Het verwerven van verkoopopdrachten 11 1.1 Marketing, wat is dat? 12 1.2 Het marketingplan 13 1.3 De instrumenten van de marketingmix 14 2 Public

Nadere informatie

2. Bepaal de verwachte prestaties van de leveranciers per segment. 4. Waarom je onderhandelt is belangrijker dan hoe je onderhandelt.

2. Bepaal de verwachte prestaties van de leveranciers per segment. 4. Waarom je onderhandelt is belangrijker dan hoe je onderhandelt. Eerste stappen: 1. Splits leveranciers op in segmenten. 2. Bepaal de verwachte prestaties van de leveranciers per segment. 3. Onderhandel op inhoud. 4. Waarom je onderhandelt is belangrijker dan hoe je

Nadere informatie

baken in roerige tijden

baken in roerige tijden baken in roerige tijden - (Her-) positioneren complex continue proces - Iedereen voortdurend juiste doel voor ogen - Brand Guide inzichtelijk richtinggevend model voor het merk - Gids die weg wijst naar

Nadere informatie