For a few dollars more

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "For a few dollars more"

Transcriptie

1 For a few dollars more FRANKY DEVOS Tijdens het debat For a few dollars more op 22 mei 2015 reflecteerde de kunstensector over alternatieve en complementaire middelen voor de kunsten. Franky Devos (Kunstencentrum BUDA) deed in zijn keynote een aantal suggesties voor zinvolle allianties tussen de kunstensector en de bedrijfswereld. Alternatieve financiering zal de kunsten niet redden, maar kan wel mee bouwen aan een breder draagvlak voor die kunsten. Beste collega s, Veel presentaties over alternatieve financiering voor de kunsten monden finaal uit in het opsommen van argumenten om aan die kunsten toch subsidies te geven. Ik ga ervan uit dat iedereen onder jullie voldoende overtuigd is van dat éne argument om de kunsten niet over te laten aan de logica van de markt en dat is het falen van die markt as such. Concreet: schrap de overheidsondersteuning van heel wat theatermakers op dit fantastische Kunstenfestivaldesarts en hier speelt niet Stan, niet Mårten Spångberg, niet Halory Goerger, niet Jan Lauwers & Needcompany, niet Jérôme Bel (ik kan nagenoeg de volledige programmabrochure voorlezen). Daar zullen crowdfunding, nieuwe verdienmodellen rond ticketing, of de uitbreiding van de tax shelter naar podiumkunsten weinig aan veranderen. Er zijn nu eenmaal kunstvormen professioneel theater, hedendaagse klassieke muziek, opera, jazz, avant-garde muziek, hedendaagse dans en tentoonstellingen die kampen met: 1. hoge productiekosten: de creatiefase van een theatervoorstelling duurt meerder maanden en is arbeidsintensief 2. een beperkte afzetmarkt: Italiaans theater toert nu eenmaal moeilijker in Groot-Brittannië en 3. beperkte mogelijkheid om tijd en ruimte te overstijgen: de herhaling van een voorstelling vraagt telkens weer een theatrale setting voor een beperkt publiek, wat bij de verspreiding van, zeg maar boeken en opgenomen muziek, niet het geval is. Het was de Amerikaanse economist en Nobelprijswinnaar Kenneth Joseph Arrow die het begrip marktfalen introduceerde in de jaren Hij spreekt van marktfalen wanneer 1. de markt onvoldoende prikkels realiseert om middelen toe te kennen aan dergelijke activiteiten en 2. wanneer dit een verarming meebrengt voor het sociaal en economisch systeem. 1

2 Beste collega s, de hedendaagse podiumkunsten hebben vooral moeite met het tweede. De publieke opinie, en dus de politiek, is voldoende overtuigd van de nood aan subsidies voor de podiumkunsten, alleen ze twijfelen aan de maatschappelijke relevantie ervan. To be honest, het zullen niet de alternatieve financieringspistes zijn die de podiumkunsten zullen redden. Ik ben er wel van overtuigd dat er een groter draagvlak voor de kunsten wordt gecreëerd, waardoor de levensnoodzakelijke subsidies niet opdrogen. Met andere woorden, het is essentieel dat een kunstenorganisatie een beleid ontwikkelt rond sponsoring, crowdfunding, vrienden van Alleen blijven de inkomsten die daarmee gegenereerd worden substantieel te laag om het werk van een kunstenaar professioneel mee te financieren. Wanneer je de pure opbrengsten van dergelijke alternatieve financieringsstromen bekijkt, dan vraag je je af of je het daarvoor hoeft te doen. Een paar voorbeelden: - Growfunding is een crowdfunding-platform dat stedelijke creativiteit ondersteunt in Brussel. Een belangrijke succesfactor waarom mensen financieel participeren is de eenmaligheid en de dringendheid ervan. Crowdfunding werkt dus niet voor de financiering van je algemene werking of de carrière van een kunstenaar. Zo n 50% van de deelnemers doneert 10 euro, 19% doneert tussen de 11 en 25 euro en 20% tussen de 26 en 50 euro. Maar 2% van de deelnemers is bereid om 250 euro te doneren. Gemiddeld haalt iemand via het platform Growfunding euro op per project. Dit kan een interessante surplus zijn voor een jonge maker, maar het zal weinig verschil maken voor de kunstenaars die op dit festival aanwezig zijn. - Bij sponsoring geldt hetzelfde projectvoordeel. Nagenoeg geen private sponsors of donateurs zijn bereid om langdurig middelen te investeren in het traject van een podiumkunstenaar. Een kortlopende samenwerking om deze of gene voorstelling te creëren, kan wel lukken. Vooral wanneer specifieke knowhow van het bedrijf kan ingezet worden om de voorstelling te maken. Ik kom hier later op terug. Sponsoring binnen de podiumkunsten zit vooral bij organisaties die presenteren, niet bij gezelschappen die produceren. Prestige is daarbij van doorslaggevend belang. In Vlaanderen is het uitkijken naar het aangekondigde Witboek aanvullende financiering dat Cultuurminister Gatz aankondigde met daarin fiscale stimuli voor sponsoring denk aan de tax shelter voor film en filantropie. - Bij filantropie willen mensen perfect weten waaraan ze hun centen geven. Zo haalde ik centen op voor de aankoop van digitale projectoren bij ons cinemapubliek. De doelgroep was afgelijnd, het doel bijzonder concreet. In de filantropiebarometer in België ik denk dat dit in andere Europese landen weinig anders zal zijn scoort cultuur helemaal onderaan de ranking van goede doelen. Gezondheid en medisch onderzoek staan afgetekend op de eerste plaats. Evident, denk je. De gever rekent erop dat hij, wanneer hij ziek wordt, hier mee van kan 2

3 profiteren. Anderzijds moeten we erkennen dat universiteiten en onderzoekscentra al jaren op een professionele manier omgaan met filantropie. Dit kan je van de kunst- en cultuursector niet zeggen. Het valt ook te vrezen dat een terugtrekkende overheid in die kunst- en cultuursector milde schenkers en sponsors net afschrikt. Als de overheid weinig belang hecht aan kunst en cultuur, waarom zou jij dat dan doen? Niemand wil zijn centen inzetten om een financieel deficit dicht te fietsen. - Bij theaters en festivals valt er nog winst te halen in het intelligent inzetten van de ticketprijs. Onderzoek van Jan Colpaert aan de Hogeschool Universiteit Brussel (HUB) en de KULeuven toonde aan dat een verdubbeling van de ticketprijzen voor podiumkunsten de opbrengsten uit ticketverkoop verhoogt met 46%, maar. evenzeer de participatie met 28% doet dalen. In onze zoektocht naar een breder draagvlak voor de kunsten, is dat dus niet meteen een slimme zet. Toch vallen er hier nog extra inkomsten te halen. Diezelfde studie, waarvan de resultaten stroken met gelijkaardige Europese studies, toont aan dat 78% van het podiumkunstenpubliek bereid is om meer te betalen voor een ticket. Het blijft wachten op een systeem van prijsdifferentiatie waarbij iedereen bijdraagt volgens inkomen of vermogen. Ik hoop dat de UiTPAS in Vlaanderen daaraan kan bijdragen. Dat een segment van je trouwe publiek bereid is meer te investeren in de werking van hun favoriete kunstenhuis, bewijst ons recente experiment met het maandprogramma van de filmwerking bij Buda. Om ons maandprogramma nog thuis te ontvangen, moeten mensen voortaan 15 euro per jaar betalen. Tot mijn verbazing zijn heel wat mensen bereid om dit te doen en met hun bijdrage kan ik de verzendingskosten en de drukkosten van alle kalenders betalen. Ook van deze die we gratis verspreiden in restaurant, cafés, bibliotheken Daarmee bespaar ik dit jaar euro. Collega s, individuele inspanningen van gezelschappen, theaters, kunstencentra en werkplaatsen om bijkomende middelen uit de markt te halen, leveren een beperkte financiële meerwaarde. Zeker als je er de gemaakte kosten aan personeel, netwerkevents, recepties van in mindering brengt. Moeten we deze pistes opgeven? Ik denk van niet. We staan als sector nog niet ver als het gaat om het afsluiten van zakelijke overeenkomsten tussen de bedrijfswereld en de culturele sector. Hoe kunnen we ons versterken? Vijf voorstellen: 1. Laten we uitgaan van onze eigen sterktes. De productie van kunst richt zich op de creatie van waarden (schoonheid, betekenis, emotie). Deze waarden moeten we uitdragen naar onze zakelijke partners. Bedrijven moeten ons ondersteunen net vanwege die waarden en niet omdat we hen vooraf of achteraf een receptie aanbieden. Verban walking dinners! Ga op zoek naar CEO s en liever niet de marketingafdeling die met jou willen praten over de inhoud van je theatervoorstelling, over de missie van je festival, over jouw engagement om 3

4 deze of gene expo te maken. Die CEO s zijn te vinden. Absoluut. Alleen, ze zijn niet dik gezaaid. 2. Focus niet enkel op gedeelde waarden, maar ook op gedeelde inhouden. Bedrijfsleiders zijn vaak zeer gepassioneerde mensen die bijzonder gefocust zijn op de inhoud van hun bedrijf. Als je erin slaagt om vanuit hun inhoud een relatie te leggen met de het artistiek discours van jouw gezelschap, theater of festival, dan ben je al halfweg. Zonet heb ik in de Budafabriek in Kortrijk een drie maanden lopend project rond ecologie afgesloten. Dat was de ideale gelegenheid om verbindingen te leggen met twaalf bedrijven die op een intelligente manier inspanningen leveren rond duurzaamheid. Dat leverde niet alleen extra programmerings-budget op, maar ook een nieuw publiek en een groter draagvlak, waardoor ik bij de stad Kortrijk makkelijker kon aankloppen om voor de expo The Green Light District ook subsidies te krijgen. 3. Stuur aan op langdurige inhoudelijke samenwerking. De zopas genoemde Budafabriek is een werk- en presentatieplaats voor kunstenaars, wetenschappers, studenten, ondernemers en actieve burgers. We zijn ervan overtuigd dat innovatie, of het nu om economische, artistieke of sociale innovatie gaat, vertrekt vanuit de verbinding tussen mensen met diverse achtergronden en aanvullende expertise. Vanaf de zomer starten we met een reeks living labs waarbij we kunstenaars, ondernemers en wetenschappers gedurende 3 à 6 maanden willen laten samenwerken rond één thema. Deze samenwerking moet voor elk op zijn domein meerwaarde genereren. Dat we daarvoor als grensstad samen werken met de Universiteit van Mons en de Universiteit van Lille, is een troef. 4. Het uitbouwen van een breed netwerk is daarbij cruciaal. Er zijn te veel sectorale studiedagen, IETM-meetings, ons-kent-ons-bijeenkomsten. Uiteraard moet je als theaterdirecteur een internationaal netwerk uitbouwen binnen de theatersector, maar even belangrijk is je netwerk met innovatieplatforms in je regio, de kamers van koophandel, universiteiten, sociale organisaties Om dat te stimuleren, organiseren we bij Buda drie à vier keer per jaar Buda Libre, een café voor één nacht voor iedereen die in de regio op een creatieve manier aan de slag is. In onze stad is dit het enige netwerkevent dat niet exclusief focust op mensen uit de culturele sector, of uit het bedrijfsleven, of uit de politiek, het onderwijs, de sociale sector 5. Onderzoek uit 2013 in Vlaanderen, gebundeld door Delphine Hesters voor de toen nog apart opererende steunpunten, toont aan dat de schaal van de organisatie mede bepalend is voor de mate waarin ze middelen uit de markt kan genereren. Hoe groter de organisatie, hoe groter haar vermogen om middelen uit de markt te putten, ongeacht in welk genre de organisatie actief is (muziek, theater, dans) en ongeacht welke plek ze inneemt in de waardeketen (produceren/presenteren).1 Laat dit een pleidooi voor schaalvergroting zijn. Misschien is culturele clustervorming binnen steden wel een interessante piste. 1 D. HESTERS (red.), Kunstzaken. Financiële en zakelijke modellen voor de kunsten in Vlaanderen. VTi, BAM, MCV en VAi, Brussel, 2013, p

5 Stel je eens voor dat theaters, musea, dansgezelschappen en concertclubs in pakweg Bristol, Lyon of Antwerpen zouden samenwerken om gezamenlijk sponsoring te werven, het zou hun positie ten aanzien van een pak grote en middelgrote bedrijven opmerkelijk versterken en hun aanbod aan return vergroten en diversifiëren. Beste collega s, zoeken naar alternatieve financieringsbronnen voor de kunsten, is bovenal bouwen aan een breder draagvlak voor die kunsten. Binnen een politieke context die in Europa rechtser is geworden, is dit meer dan ooit nodig. Alleen, het unieke aan de kunsten is net hun subversieve karakter. Kunst ontwricht en ondermijnt en het valt te vrezen of het dat is waar politici en bedrijven op zitten te wachten. Zij verlangen dat de kunstenaar meegaat in de zoektocht naar economische en sociale innovatie, dat hij experimenteert met technologie en zo nieuwe wegen opent voor bedrijven en wetenschappers. Dat is het probleem niet. Dat doen kunstenaars dagelijks. Echter, in hun zoektocht naar innovatie gaan kunstenaars nog veel verder. Ze zijn niet enkel innoverend binnen het bestaande politieke en economische bestel, neen, ze stellen dit volledige bestel in vraag en willen net dit gaan innoveren. Het is niet de opdracht van de kunstenaar om als instrument van innovatie mee te werken aan een verder vermarkten van onze samenleving. Het is zijn taak om dit te bevragen, te bekritiseren en alternatieven te formuleren. En om dat voluit te kunnen doen, is financiële autonomie een grote troef. Zeker nu we toe zijn aan een fundamentele bevraging van ons politiek, sociaal en economisch systeem zou het wel eens kunnen dat het maatschappelijk engagement dat ondernemers en politici van kunstenaars vragen net voor die politici en ondernemers te bedreigend wordt. Immers, terwijl veel economen en beleidsmakers zoeken naar dé formule om de economie weer te doen groeien, vragen meer en meer mensen zich af of het niet beter is om compleet innovatieve recepten te vinden voor een samenleving in de 21ste eeuw. Het draagvlak om naar nieuwe samenlevingsmodellen te zoeken die respect voor onze leefomgeving en ons welzijn prominenter stellen, groeit. Academici, politici en kunstenaars raken er meer en meer van overtuigd dat we in het Westen op een punt beland zijn waar we de baten van de economische groei verzilverd hebben en de kosten van nog meer groei te groot zijn geworden. Dat is onder meer zichtbaar in: - de verontrustende milieuvervuiling in alle geïndustrialiseerde landen; - het hoge percentage zelfdoding bij jongeren: zo pleegden in 2009 in Vlaanderen 29 jongeren zelfmoord. In de EU scoort alleen Finland slechter; - het hoog percentage burn-outs (2 werknemers op 10 in Frankrijk). Volgens het Internationaal Monetair Fonds moet de Eurozone rekening houden met een langdurige periode van zwakke economische groei. Slecht nieuws voor de tewerkstelling en de openbare financiën, maar voor kunstenaars, jonge ondernemers, academici een gelegenheid om de handschoen op te 5

6 nemen en een samenleving uit te bouwen die minder afhankelijk is van economische groei. De artistieke en culturele sector is een uitstekende vrije ruimte om daarrond experimenten op te zetten. Dat de financiering van deze experimenten eerder uit alternatieve bronnen zal moeten komen, lijkt me evident. Alleen al daarom is het belangrijk dat wij ons als sector organiseren op een groter draagvlak bij actieve burgers, bij publiek, bij wetenschappers en écht innovatieve ondernemers. Franky Devos is algemeen directeur van Kunstencentrum BUDA in Kortrijk. Achtergrondinfo Het debat 'For a few dollars more' vond plaats op 22 mei 2015 in de Beursschouwburg, en was een organisatie van Kunstenfestivaldesarts, Kunstenpunt en Wallonie-Bruxelles Théâtre/Dance. Met: > Keynotelezingen en debat: Jo Libeer (VOKA) en Franky Devos (BUDA) > Praktijkverhalen over sponsoring: Artemis Vakianis (managing director steirischer herbst, Graz, ) maatschappelijk verantwoord ondernemen: Jean-Marc Gollier (Eubelius, Brussel) giften: Leonie Kruizenga (Hoofd Development Holland Festival, Amsterdam) meer private dan publieke middelen: Vallejo Gantner (artistic director PS 122, NYC) Moderator: Roger Christmann (onafhankelijk consultant management en financiering kunstprojecten). 6

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur De kracht van Rotterdam: kunst en cultuur Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer

Nadere informatie

Marieke Huysentruyt - Faculty fellow London School of Economics, academic director Seforis

Marieke Huysentruyt - Faculty fellow London School of Economics, academic director Seforis De Social Enterprise Monitor 2015 A Inhoudsopgave Woorden vooraf Woorden vooraf...................................... i Management samenvatting............................... 1 Consistente groei.....................................

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

STARTUPS: INVESTEREN OF NEGEREN?

STARTUPS: INVESTEREN OF NEGEREN? STARTUPS: INVESTEREN OF NEGEREN? SEMINAR HER Student: Quinten de Beet - Concepting - 1593975 Docent: Marvin Fernandes 1 INLEIDING Start ups zijn overal Het is een spannende tijd. Overal schieten nieuwe

Nadere informatie

Jullie hebben van die leuke ideeën 1

Jullie hebben van die leuke ideeën 1 Jullie hebben van die leuke ideeën 1 Over de mogelijkheden en grenzen van lokaal sociaal ondernemerschap tussen overheid, markt en samenleving Erik Sterk Over sociaal ondernemerschap is de laatste jaren

Nadere informatie

ING Economisch Bureau Goede doelen en het bedrijfsleven. Naar meer strategische partnerships

ING Economisch Bureau Goede doelen en het bedrijfsleven. Naar meer strategische partnerships ING Economisch Bureau Goede doelen en het bedrijfsleven Naar meer strategische partnerships Colofon Auteur Edse Dantuma ING Economisch Bureau Edse.Dantuma@ing.nl Redactie Ceel Elemans ING Sectormanagement

Nadere informatie

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het versterken van leraren voor wetenschappen en techniek - 988

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen HOE PAK JE EEN CROWDFUNDINGCAMPAGNE AAN? A. Tijdlijn project = live! Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen Afsluiting & beloningen 1. Planning 1.1. Is crowdfunding iets voor mij? Overeenstemming

Nadere informatie

Fondsen werven door Belgische non-profitorganisaties

Fondsen werven door Belgische non-profitorganisaties Fondsen werven door Belgische non-profitorganisaties PWO Onderzoeksresultaten in de praktijk Eef Scheerlinck Ann-Sophie Bouckaert Joke Persyn Tine Faseur Ilja De Coster Fundra sers alliance belgium Colofon

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN

BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN Sofie Jacobs, Marlies Demol, Walter van Andel en Annick Schramme MAART 2013 KENNISPARTNER AMBIDEXTROUS INNOVATION BEHAVIOUR IN SERVICE

Nadere informatie

Alternatieve financieringssystemen voor het platteland

Alternatieve financieringssystemen voor het platteland Alternatieve financieringssystemen voor het platteland praktische fiche + 13 praktische fiches achteraan de publicatie Inhoud 1. Inleiding... 4 Er was eens in Europa... 4 Wat wordt bedoeld met alternatieve

Nadere informatie

De Filantropiekrant. En ook:

De Filantropiekrant. En ook: De Filantropiekrant 24 APRIL 2014 DE WERELD ZOU ER ANDERS UITZIEN Filantropie maakt vandaag gebruik van afgelijnde, gestructureerde methodes en van geavanceerde financiële tools om zo meer initiatieven

Nadere informatie

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen Advies bezuiniging cultuur 2013-2016 Noodgedwongen keuzen 2 Inhoudsopgave Samenvatting advies 4 Vooraf 11 Uitgangspunten 13 Criteria 13 Rol van rijksoverheid, fondsen en andere overheden 16 Cultureel ondernemerschap

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x Dit is een uitgave van Jongsocialisten vzw Grasmarkt 105/44, 1000 Brussel - VU: Sanne Doms België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x BESTUURSVERKIEZINGEN Gezocht: bestuur

Nadere informatie

Plenaire Morgenvergadering VOORLOPIGE VERSIE

Plenaire Morgenvergadering VOORLOPIGE VERSIE vergadering 17 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Plenaire Morgenvergadering van 18 december 2013 VOORLOPIGE VERSIE Nog niet goedgekeurd door de sprekers Niet citeren zonder de bron te vermelden 2 Plenaire

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Participatie wordt ge(s)maakt!

Participatie wordt ge(s)maakt! Participatie wordt ge(s)maakt! Over de visie van politici en ambtenaren op participatie Karolien Dezeure Filip De Rynck Maart 2011 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 4 2. VISIE OP PARTICIPATIE... 5 2.1. WAAROM

Nadere informatie

Doorgroeien in cultuur

Doorgroeien in cultuur Doorgroeien in cultuur conceptnota cultuureducatie Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Doorgroeien

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

Financieel advies en inzicht voor gevorderden FONDS NL

Financieel advies en inzicht voor gevorderden FONDS NL nummer 1 april 2013 Financieel advies en inzicht voor gevorderden FONDS NL met een Dick van Ommeren & Frans van Lanschot over de rol van impact investing goed gevoel Impact investing Niet te verwarren

Nadere informatie

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014 THE KPMG Difference Magazine / november 2014 Euronext : naar een hoger niveau dankzij transparante beurshandel Het Goede Evenwicht Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid Herman

Nadere informatie

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT...

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... Inhoud I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... 9 VI. ONZE DOELGROEPEN... 11 VII. ONZE KERNACTIVITEITEN...

Nadere informatie

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes Voorwoord Dit verslag is geschreven naar aanleiding van het symposium over het leerwerkproject BinQ dat op vrijdag 22 maart 2013 heeft plaatsgevonden bij de Leeren Lampe in Raalte. Genodigden waren rijks-

Nadere informatie