Vergelijking Zonatlas Zonnekaart 10 oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergelijking Zonatlas Zonnekaart 10 oktober 2013"

Transcriptie

1 Vergelijking Zonatlas Zonnekaart 10 oktober 2013 In veel gemeenten kunnen eigenaar/bewoners de Zonnekaart gebruiken om te bekijken of hun dak geschikt is het plaatsen van zonnepanelen of een zonneboiler. Deze tool is in 2012 ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf MapGear uit Zwolle en wordt momenteel landelijk uitgerold, in samenwerking met diverse gemeenten en provincies. Een van de gemeenten die de Zonnekaart gebruiken is de gemeente Zutphen, waar deze tool in april 2013 beschikbaar is gekomen. In juni 2013 is daarnaast door de provincie Gelderland een Zonatlas beschikbaar gesteld in de gemeente Zutphen. Deze soortgelijke tool werd in 2011 ontwikkeld door het Duitse bedrijf Tetraeder en wordt verkocht door het Klimaatverbond Nederland. De gemeente Zutphen beschikt nu dus over twee tools die op het eerste gezicht op dezelfde manier werken en beiden als doel hebben burgers te stimuleren zonnepanelen op hun dak te plaatsen. Zonnekaart en Zonatlas zijn beiden gebaseerd op het digitale hoogtebestand AHN2 en presenteren de zonnepotentie, inclusief een rekenmodel dat de verwachte jaarlijkse energieopbrengst en terugverdientijd weergeeft.

2 Op verzoek van enkele gemeenten die overwegen één van beide zonnetools aan te schaffen is een vergelijking uitgevoerd tussen de Zonatlas en de Zonnekaart in de gemeente Zutphen. Het voorliggende document geeft een overzicht van de resultaten van deze vergelijking op adresniveau. Deze vergelijking is ook door u zelf uit te voeren door een willekeurig adres in Zutphen enerzijds in te voeren in de Zonnekaart en anderzijds in de Zonatlas. Conclusies Uit de vergelijking blijkt dat de berekende uitkomsten van de Zonatlas bij veel adressen afwijken van die van de Zonnekaart. Uit onderzoek blijkt dat deze afwijkingen enerzijds worden veroorzaakt door een onjuiste omrekening van kwp naar kwh in de Zonatlas. Landelijk wordt meestal een omrekenfactor 0,85 tot 0,90 gehanteerd (zie Zonatlas rekent met een hogere en tevens wisselende factor die soms zelf hoger is dan 1. Hierdoor wordt een verwachte jaarlijkse energieopbrengst getoond die in veel gevallen te hoog is. Dit blijkt ook wanneer men zelf de zonnepanelen intekent met behulp van de ingebouwde module plaatser. De berekende resultaten op het betreffende dak blijken dan vaak beduidend lager. Een ander verschil tussen de uitkomsten van de Zonatlas en Zonnekaart ontstaat doordat Zonatlas met een ondergrens per dakvlak werkt van 11 m2 op hellende daken en 22 m2 (schuine daken), terwijl de Zonnekaart uitgaat van 5 m2 als ondergrens. Hierdoor worden in Zonatlas adressen met meerdere kleinere dakdelen als ongeschikt aangemerkt, terwijl deze in de Zonnekaart wel als geschikt of zeer geschikt worden aangemerkt. Dit levert in Zonatlas vooral afwijkende resultaten op bij daken met één of meerdere geschikte daksegmenten met een oppervlakte tussen 5 en 11 m2 is. Uit de vergelijking blijkt dit bij ongeveer 20-30% van de adressen het geval te zijn. Technisch gezien werken beide tools met een vergelijkbar, modelmatige berekening die is gebaseerd op het AHN2 hoogtebestand. Doordat gebruik gemaakt wordt van dezelfde bronbestanden is de (technische) nauwkeurigheid van beide tools nagenoeg hetzelfde al worden de resultaten op verschillende manier gepresenteerd. Beide applicaties maken gebruik van weerdata om de modelmatig berekende resultaten te ijken met de geografische locatie. Als gevolg van de modelmatige benadering kunnen er wel grensgevallen ontstaan, bijvoorbeeld wanneer een daksegment in de ene tool nog net als geschikt wordt aangemerkt, terwijl dit in de andere tool net ongeschikt wordt aangemerkt. Ook binnen de tools zelf kan dit effect ontstaan, bijvoorbeeld wanneer daksegmenten tussen net wel of net niet geschikt scoren. Hetzelfde effect ontstaat bij dakvlakken met een oppervlakte rond de ondergrens, wat betekent dat ze net wel of net niet meegenomen in de berekening van de zonne-potentie. Uit de vergelijking blijkt deze effecten echter slechts bij een klein aantal van de adressen het geval te zijn. Op dit punt zijn de tools dus grotendeels gelijkwaardig.

3 In 2013 zijn de Zonatlas en Zonnekaart door 10 installatiebedrijven beoordeeld op betrouwbaarheid en waarheidsgetrouwheid. Uit de resultaten van dit onderzoek blijken de uitkomsten van de Zonnekaart in de meeste gevallen realistischer te zijn dan de Zonatlas. De belangrijkste oorzaak is dat de Zonatlas een energieopbrengst toont uitgaande van het hele geschikte dak, terwijl in de berekeningen van de Zonnekaart ruimte wordt afgetrokken langs dakranden en vanwege de afmetingen van panelen, zoals in het voorbeeld hieronder schematisch weergegeven. Zonnekaart Zonatlas Hierdoor ontstaan vooral bij kleine en middelgrote daken verschillen in de berekende energieopbrengst. In de Zonatlas dient de gebruiker dus eerst (met behulp van de ingebouwde module plaatser) een dakontwerp maken, waarna de resultaten over het algemeen betrouwbaarder worden. Hieronder wordt per adres ingegaan op de geconstateerde verschillen.

4 Brahmsstraat 4 Uitleg In zowel Zonatlas als Zonnekaart wordt dit adres weergegeven als Zeer geschikt. Zonatlas berekent een opbrengst van kwh/jaar met een 1,4kWp installatie. Wij denken dat dit niet realistisch is, omdat voor het omrekenen van kwp naar kwh doorgaans een omrekenfactor van 0,85 tot 0,9 wordt gehanteerd. Zonnekaart hanteert een omrekenfactor van 0,87. Het in Zonatlas getoonde nominale vermogen van 1,4 kwp correspondeert met een PVinstallatie van ca. 6 zonnepanelen van 240 Wp. Dit komt echter niet overeen met het aantal panelen dat volgens de ingebouwde zonnepanelen-plaatser op het als zeer geschikt weergegeven dakdeel past (4 zonnepanelen). Zonnekaart gaat uit van een geschikt dakoppervlak dat iets groter is, omdat ook het platte dak van de dakkapel wordt meegenomen. Rekening houdend met een aftrek van 50 cm langs de dakranden resulteert dit in de Zonnekaart in 6 zonnepanelen met een nominaal vermogen van Wp en een bijbehorende energieopbrengst van kwh per jaar. Zonatlas Zeer geschikt, 1400 Wp, 1500 kwh/jaar (omgerekend ca. 6 zonnepanelen)

5 Zonnekaart Zeer geschikt, kwh/jaar, 6 zonnepanelen (1.440 Wp)

6 Harry Poldermanhof 4 Uitleg Zowel Zonatlas als Zonnekaart geven voor dit adres Geschikt aan. Zonatlas berekent een opbrengst van kwh/jaar met een 3,4kWp installatie. Ook hier denken we dat dit niet realistisch is, vanwege de gebruikelijke omrekenfactor van kwp naar kwh van 0,85 tot 0,9. Zonnekaart hanteert een omrekenfactor van 0,87. Zonatlas gaat uit van een PV-installatie met een nominaal vermogen van 3,4 kwp, hetgeen overeenkomt met een PV-installatie van ca. 14 zonnepanelen van 240 Wp. Op basis van de zonnepanelen-plaatser passen er echter slechts 8 zonnepanelen op het als geschikt weergegeven dakdeel. Zonnekaart gaat uit van 8 zonnepanelen, waarbij o.a. rekening is gehouden met een aftrek van 50 cm langs randen van dakdelen. Het nominale vermogen van de installatie is Wp, de verwachte jaarlijkse energieopbrengst is kwh vanwege een iets mindere gunstige oriëntatie (oost/zuid-oost). Zonatlas Geschikt, Wp, kwh/jaar (omgerekend ca. 14 zonnepanelen)

7 Zonnekaart Zeer geschikt, kwh/jaar, 8 zonnepanelen (1.920 Wp)

8 Thorbeckesingel 5 Uitleg Zowel Zonatlas als Zonnekaart geven voor dit adres Zeer geschikt aan. Zonatlas berekent een opbrengst van kwh/jaar met een 2,7kWp installatie. Ook hier denken wij dat dit niet realistisch is, vanwege de gebruikelijke omrekenfactor van kwp naar kwh van 0,85 tot 0,9. Zonnekaart hanteert een omrekenfactor van 0,87. Zonatlas gaat uit van een PV-installatie met een nominaal vermogen van 2,7 kwp, hetgeen overeenkomt met een PV-installatie van ruim 11 zonnepanelen van 240 Wp. Op basis van de zonnepanelen-plaatser passen er echter slechts 7 zonnepanelen op het als zeer geschikt weergegeven dakdeel. Zonnekaart gaat uit van 8 zonnepanelen, waarbij o.a. rekening is gehouden met een aftrek van 50 cm langs randen van dakdelen. De PV-installatie heeft een nominaal vermogen van Wp en een realistisch vermogen van kwh per jaar. Zonatlas Geschikt, Wp, kwh/jaar (omgerekend ca. 11 zonnepanelen)

9 Zonnekaart Zeer geschikt, kwh/jaar, 8 zonnepanelen (1.920 Wp)

10 Stokebrand 510 Uitleg Zowel Zonatlas als Zonnekaart geven voor dit adres Zeer geschikt aan. Zonatlas berekent echter een veel hogere jaaropbrengst (2.900 kwh) dan Zonnekaart (650 kwh). Zonatlas gaat uit van een opbrengst van kwh per jaar met een 2800 Wp installatie. Ook hier denken we dat dit niet realistisch is, vanwege de omrekenfactor van kwp naar kwh van 0,85 tot 0,9. Zonnekaart hanteert een omrekenfactor van 0,87. Zonatlas gaat uit van een PV-installatie met een nominaal vermogen van 2,8 kwp, wat overeenkomt met een PV-installatie van ca. 12 zonnepanelen van 240 Wp. Op basis van de zonnepanelen-plaatser passen er echter slechts 8 zonnepanelen op het als zeer geschikt weergegeven dakdeel. Zonnekaart gaat uit van 4 zonnepanelen en zit daarmee aan de veilige kant. Dit komt vooral door de aftrek van 50 cm langs de randen van de dakdelen, wat relatief veel effect heeft op de wat kleinere dakdelen. Wellicht zijn er in werkelijkheid 1 of 2 panelen extra te plaatsen. Door de schaduwwerking van de schoorsteen en afvoerpijpen gaat echter relatief veel ruimte verloren. Zonatlas Geschikt, Wp, kwh/jaar (omgerekend ca. 12 zonnepanelen)

11 Zonnekaart Geschikt, 650 kwh/jaar, 4 zonnepanelen (950 Wp)

12

13 Geesinkweg 3 Uitleg Zowel Zonatlas als Zonnekaart geven voor dit adres Zeer geschikt aan, waarbij dezelfde twee dakdelen worden weergegeven. Zonatlas gaat uit van een opbrengst van kwh per jaar met PV-installatie met een nominaal vermogen van Wp. Ook hier lijkt geen rekening gehouden te zijn met de omrekenfactor van kwp naar kwh van 0,85 tot 0,9. Zonnekaart hanteert hiervoor een omrekenfactor van 0,87. Zonatlas gaat uit van een PV-installatie met een nominaal vermogen van kwp, wat overeenkomt met een PV-installatie van ca. 78 zonnepanelen van 240 Wp. Op basis van de zonnepanelen-plaatser passen er echter slechts 60 panelen op het dak (waarvan 17 op het linkergedeelte en 43 op het rechtergedeelte). Zonnekaart gaat uit van 61 zonnepanelen en wij denken dat dit zeer realistisch en haalbaar is. Het opgewekte vermogen zal echter naar verwachting geen maar ca kwh per jaar zijn. Het grote verschil in terugverdientijd tussen de beide dakdelen (9 versus 15 jaar) in de Zonatlas kunnen wij niet verklaren. De kwalificatie Zeer geschikt valt ook niet goed te rijmen met de relatief lange terugverdientijd van 15 jaar. Wellicht kan Zonatlas dit nader duiden. Zonatlas Zeer geschikt, Wp, kwh/jaar (omgerekend ca. 78 zonnepanelen)

14 Zonnekaart Zeer geschikt, kwh/jaar, 61 zonnepanelen ( Wp)

15 W. H. Vliegenstraat 4 Uitleg Zowel Zonatlas als Zonnekaart geven voor dit adres Geschikt op in plaats van Zeer geschikt, door de minder gunstige oriëntatie (oost/zuidoost en west/noordwest). De Zonatlas neemt beide dakhelften mee, terwijl in Zonnekaart alleen de zuidoost/oostelijke helft wordt meegenomen. De west/noordwest gelegen dakhelft valt qua zoninstraling namelijk net in een lagere categorie waardoor deze grotendeels niet wordt meegenomen. De totale opbrengst die Zonatlas berekend is mede hierdoor veel groter (4.900 kwh per jaar) dan Zonnekaart (1.150 kwh). Ook lijkt Zonatlas ook bij dit adres geen rekening te houden met de omrekenfactor van kwp naar kwh. Zonnekaart hanteert hiervoor een omrekenfactor van 0,87. Zonatlas gaat uit van een PV-installatie met een nominaal vermogen van Wp, wat overeenkomt met ca. 25 zonnepanelen van 240 Wp. Op basis van de zonnepanelen-plaatser passen er echter maximaal 18 panelen op als Geschikt aangemerkte deel van het dak (9 aan beide zijden). De totale verwachte jaaropbrengst (3.150 kwh/jaar) die in de zonnepanelenplaatser wordt getoond wijkt ook sterk af van de eerder getoonde opbrengst van kwh / jaar. Zonnekaart gaat uit van 8 zonnepanelen op de ene dakhelft en is hiermee iets behoudender, mede door de aftrek van 50 cm langs dakranden. Wij denken dat de berekende verwachte jaaropbrengst van kwh realistisch is. Wanneer ook op de andere dakhelft panelen geplaatst zouden worden, zal de totale energieopbrengst naar onze verwachting circa tot kwh per jaar bedragen. Zonatlas Geschikt, Wp, kwh/jaar (omgerekend ca. 25 zonnepanelen)

16 Zonnekaart Zeer geschikt, kwh/jaar, 8 zonnepanelen (1.920)

17 Stationsplein 6 Uitleg Zowel Zonatlas als Zonnekaart geven voor dit adres Zeer geschikt aan. Zonatlas berekent een opbrengst van kwh/jaar met een PV-installatie met een nominaal vermogen van 9.6 kwp. Ook hier denken we dat dit niet realistisch is, vanwege de gebruikelijke omrekenfactor van kwp naar kwh van 0,85 tot 0,9. Zonnekaart hanteert een omrekenfactor van 0,87. Zonatlas gaat uit van een PV-installatie met een nominaal vermogen van Wp, wat overeenkomt met een PV-installatie van ca. 40 zonnepanelen van 240 Wp. Op basis van de zonnepanelen-plaatser passen er ongeveer 39 zonnepanelen op de drie als Zeer geschikt weergegeven dakdelen. Zonnekaart gaat uit van ongeveer hetzelfde aantal van 41 zonnepanelen met een totale verwachte jaaropbrengst van kwh. Zonatlas Zeer geschikt, Wp, kwh/jaar (omgerekend ca. 40 zonnepanelen)

18 Zonnekaart Zeer geschikt, kwh/jaar, 41 zonnepanelen (9.840 Wp)

19 Margrietlaan 6 Uitleg Zonatlas geeft voor dit adres Minder geschikt op en geeft een verwachte jaaropbrengst van 0 kwh. Zonnekaart geeft voor dit adres wel Geschikt aan. De reden hiervoor is dat er (zowel in Zonatlas als Zonnekaart) twee dakdelen worden weergegeven die voldoende zoninstraling hebben. In Zonatlas wordt deze vlakken echter niet meegenomen in de berekening, waarschijnlijk omdat deze kleiner zijn dan 11 m2 (de ondergrens voor Zonatlas). In de Zonnekaart worden twee dakdelen wel gedetecteerd en meegenomen in de berekening, waarbij één dakdeel Zeer geschikt en één dakdeel geschikt is. In totaal leveren deze dakdelen ruimte aan 9 zonnepanelen (met een nominaal vermogen van Wp en een verwachte jaaropbrengst van kwh. De terugverdientijd is met 11 jaar iets langer dan dak met een meer optimale oriëntatie, maar wat ons betreft toch geschikt voor een rendabele PV-installatie. In Zonatlas kan de gebruiker dergelijke kleinere daksegmenten niet selecteren en doorrekenen, ook niet wanneer meerdere kleine dakvlakken gezamenlijk alsnog meer dan 11 m2 zijn, omdat de doorklikmogelijkheid onder Selecteer een dakdeel ontbreekt. Zonatlas Minder geschikt, 0 Wp, 0 kwh/jaar (omgerekend 0 zonnepanelen)

20 Zonnekaart Geschikt, kwh/jaar, 9 zonnepanelen (2.160 Wp)

21 Pelikaanstraat 6 Uitleg Zonatlas geeft voor dit adres Minder geschikt op met een verwachte jaaropbrengst van 0 kwh. Wellicht speelt hier de ondergrens van 11 m2 een rol of anders valt dit dakdeel net onder de ondergrens qua zoninstraling. De Zonnekaart geeft wel een gele score (gemiddelde zoninstraling). De reden hiervoor is dat er een dakdeel aanwezig is dat zowel in Zonnekaart als Zonatlas zichtbaar een gemiddelde tot goede zoninstraling heeft van 700 tot ongeveer 800 kwh/jaar. Daarmee is dit dak voor de Zonnekaart nog net rendabel voor het plaatsen van zonnepanelen. De oriëntatie is weliswaar niet optimaal (en bovendien geeft de ten zuiden van dit pand gelegen kerktoren elke dag enige tijd schaduw op een deel van het dak), vandaar de relatief lange terugverdientijd van 15 jaar. Het gedetecteerde dakdeel in de Zonnekaart biedt ruimte voor 24 zonnepanelen waarmee op jaarbasis ongeveer kwh kan worden opgewekt. In Zonatlas kan de gebruiker deze daksegmenten niet selecteren en doorrekenen omdat de doorklikmogelijkheid onder Selecteer een dakdeel geheel ontbreekt. Zonatlas Minder geschikt, 0 Wp, 0 kwh/jaar (omgerekend 0 zonnepanelen)

22 Zonnekaart Gemiddeld, kwh/jaar, 24 zonnepanelen (5.760 Wp)

23

24 Veerstraat 16 Uitleg Zonatlas geeft voor dit adres Geschikt op met een verwachte jaaropbrengst van kwh, Zonnekaart geeft een Zeer geschikte score met een verwachtte jaaropbrengst van kwh. Op het dak zijn in werkelijkheid 16 zonnepanelen geplaatst, maar deze lijken niet op voldoende afstand van elkaar geplaatst te zijn en niet met inachtneming van een veiligheidsmarge van minimaal 50 cm vanaf de dakrand. Een installateur kan waarschijnlijk een goede inschatting maken van het aantal panelen dat in optimale zin op dit dak geplaatst zouden kunnen worden. Wij vermoeden echter dat de in Zonnekaart berekende 10 panelen (met in totaal Wp nominaal vermogen) beter in de buurt komen van de werkelijkheid dan de Wp (omgerekend 6 panelen) waar Zonatlas vanuit gaat. Ook lijkt het in Zonnekaart gegenereerde geschikte dakvlak beter te zijn (aangesloten vlak) dan de door Zonatlas bepaalde dakvlakken (grillige vorm). Zonatlas Geschikt, Wp, kwh/jaar (omgerekend ca. 6 zonnepanelen)

25 Zonnekaart Gemiddeld, kwh/jaar, 24 zonnepanelen (5.760 Wp)

26

27 Veerstraat 4 Uitleg Zonatlas geeft voor dit adres Minder geschikt op (met een verwachte jaaropbrengst van 0 kwh) terwijl Zonnekaart geeft een Zeer geschikte score weergeeft. De reden hiervoor is de ondergrens die door Zonatlas wordt gehanteerd (minimaal 11 m2 bij schuine daken en 22 m2 bij platte daken), waardoor kleinere dakvlakken niet worden meegenomen. Zonnekaart hanteert een ondergrens van 5 m2, waardoor ook kleinere dakvlakken worden meegenomen. Het gaat hier om een plat dak met een bruto oppervlakte van ca. 29 m2 en een (lager gelegen) balkon met een oppervlakte van ca. 16 m2. Beiden zijn in de zonstralingsberekening geschikt bevonden en daarom meegenomen in de berekening van de verwachte energieopbrengst van kwh. Op het platte dak worden panelen in principe onder de meest optimale hellingshoek en oriëntatie (op een frame) geplaatst worden, waardoor hiervoor de Zeer geschikte score is bepaald. In de praktijk zullen er op het balkon waarschijnlijk geen zonnepanelen geplaatst gaan worden. Hierdoor zal het werkelijk realistische aantal te plaatsen panelen eerder 6 of 8 bedragen dan de berekende 11. Dit is echter inherent aan de modelmatige benadering en berekening. Zonatlas Minder geschikt, 0 Wp, 0 kwh/jaar (omgerekend 0 zonnepanelen)

28 Zonnekaart Zeer geschikt, kwh/jaar, 11 zonnepanelen (2.640 Wp)

29

UW OPBRENGSTSCAN ZONNEPANELEN. Jan de Groot

UW OPBRENGSTSCAN ZONNEPANELEN. Jan de Groot UW OPBRENGSTSCAN ZONNEPANELEN Jan de Groot OPBRENGSTSCAN ZONNEPANELEN Uitgevoerd voor: Jan de Groot Faradaystraat 17 6718XT Ede Uitgevoerd op 02-07-2014 door: 1. De opbrengst van zonnepanelen voor uw situatie

Nadere informatie

BEREKENING INSTRALING

BEREKENING INSTRALING ZONNESCAN BRABANT Doe de Zonnescan! Wilt u weten of uw dak geschikt is voor zonnepanelen? En woont u in de provincie Noord-Brabant? Maak dan gebruik van de Zonnescan Brabant, een initiatief van de provincie

Nadere informatie

Nieuws uit Dordrecht: Dordrecht lanceert zonatlas

Nieuws uit Dordrecht: Dordrecht lanceert zonatlas L.S., Opdat bijgaande berichtgeving u allen bereikt moge hebben, Mvrgr Funs Bergmans Van: Ruud Lammers [mailto:rl@dds.nl] Verzonden: vrijdag 8 februari 2013 17:11 Aan: Bergmans, APMAF Onderwerp: contract

Nadere informatie

Haalbaarheid van Zon-PV. 26 November 2012 Jan Willem Zwang Martin Marquering

Haalbaarheid van Zon-PV. 26 November 2012 Jan Willem Zwang Martin Marquering Haalbaarheid van Zon-PV 26 November 2012 Jan Willem Zwang Martin Marquering Agenda Zon-PV Algemeen Business case Giesbers Business case Flynth Investeren door Green Spread Over Green Spread Zonnepanelen

Nadere informatie

De zon als energiebron!

De zon als energiebron! De zon als energiebron! Zelf elektriciteit opwekken met de zon? Door middel van (diverse) subsidie(s) is het zéér rendabel! Met zonnepanelen verlaagt u uw energiekosten. Deze besparing wordt alleen maar

Nadere informatie

Zonnestroom Achter de Hoven. 15 oktober, Achter de Hoven Jadranka Cace, aanjager zonnestroom

Zonnestroom Achter de Hoven. 15 oktober, Achter de Hoven Jadranka Cace, aanjager zonnestroom Zonnestroom Achter de Hoven 15 oktober, Achter de Hoven Jadranka Cace, aanjager zonnestroom Zonnestroom systeem: Zonnepanelen Draagconstructie Omvormer Kabels en leidingen Beveiliging Meting J. Cace, 26

Nadere informatie

ENERGIEPLEIN GROESBEEK HAND-OUT ZONNEPANELEN JUNI 2015

ENERGIEPLEIN GROESBEEK HAND-OUT ZONNEPANELEN JUNI 2015 ENERGIEPLEIN GROESBEEK HAND-OUT ZONNEPANELEN JUNI 2015 TECHNIEK Wat is een zonnepaneel? Een zonnepaneel zet daglicht om in elektriciteit. De opbrengst hiervan is het hoogst op zonnige dagen, maar ook op

Nadere informatie

Infogids zonnepanelen

Infogids zonnepanelen Infogids zonnepanelen Inhoudstabel Wat zijn zonnepanelen?... 1 De werking van zonnepanelen... 2 Waarmee moet u rekening houden?... 2 De kostprijs van zonnepanelen... 3 Financiële steun bij aankoop zonnepanelen...

Nadere informatie

Informatie over het project

Informatie over het project Informatie over het project Op de sporthal Mondriaan in Oss legt Energiecoöperatie Oss een installatie voor het opwekken van elektriciteit uit zonlicht (PV-panelen). Deelnemers kopen er delen van en worden

Nadere informatie

Zelf zonne-energie opwekken?

Zelf zonne-energie opwekken? Zelf zonne-energie opwekken? Programma Consumentenbond kiest voor zonne-energie Samen sterk met Vereniging Eigen Huis (VEH) Hoe werken zonnepanelen? Het aanbod en de zekerheid van het Zonnecollectief Rekenvoorbeeld

Nadere informatie

Kwaliteit gaat voor prijs

Kwaliteit gaat voor prijs Kwaliteit gaat voor prijs Waarom zou een particulier voor Scholman servicebedrijf moeten kiezen? Scholman Servicebedrijf: persoonlijk en transparant Scholman Servicebedrijf is sinds 1994 actief als installatie-

Nadere informatie

Opbrengstscan zonnepanelen

Opbrengstscan zonnepanelen Opbrengstscan zonnepanelen Gratis en onafhankelijk advies voor uw woning Anoniem voorbeeldadvies Aan: Datum Uw naam Adres Postcode, Plaats..-..-. Opbrengst Mogelijkheden van uw dak Met geavanceerde software

Nadere informatie

Energiegroep COOL Zonnepanelen mei 2014

Energiegroep COOL Zonnepanelen mei 2014 Energiegroep COOL Zonnepanelen mei 2014 www. cool-leusden.nl twitter: http://twitter.com/coolleusden PROGRAMMA Welkom - door Ago Salverda (voorzitter CML Leusden) Informatie Zonnepanelen - door Marian

Nadere informatie

Notitie Potentieel dakoppervlak voor zonnestroompanelen (PV) in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Notitie Potentieel dakoppervlak voor zonnestroompanelen (PV) in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Potentieel dakoppervlak voor zonnestroompanelen (PV) in de gemeente Utrechtse Heuvelrug CONCEPT Omgevingsdienst regio Utrecht Mei 2015 opgesteld door beoordeeld door Erwin Mikkers Corina Onderstijn

Nadere informatie

Algemeen en Organisatie

Algemeen en Organisatie Welkom! Programma 20:00 Deel 1 Algemeen en Organisatie Techniek 20:45 Pauze 21:00 Deel 2 Plan van Aanpak Voorbeelden en RIC Gemeente Raalte: Duurzaamheidslening Vragen 22:00 Afsluiting Algemeen en Organisatie

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV genoemd (Engels: Photo Voltaic). De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

d.d Daniel Kool & Wouter van den Heuvel

d.d Daniel Kool & Wouter van den Heuvel d.d. 31-08-2016 Daniel Kool & Wouter van den Heuvel Onafhankelijke rol als intermediair Wij helpen consumenten onafhankelijk en stapsgewijs met duurzaamheid advies en (totaal)oplossingen op weg naar energieneutraal

Nadere informatie

Het ontwerpen van PV-installaties (zonnestroomsystemen) Jacco Putman

Het ontwerpen van PV-installaties (zonnestroomsystemen) Jacco Putman Het ontwerpen van PV-installaties (zonnestroomsystemen) Jacco Putman Topics - Korte intro - Het ontwerpen Artist's rendering of Orange's solar concept tent - Keuze van panelen en omvormers - Wat betekent

Nadere informatie

Performance Ratio. De Performance Ratio is één van de belangrijkste criteria voor de beoordeling van het rendement van een PVinstallatie.

Performance Ratio. De Performance Ratio is één van de belangrijkste criteria voor de beoordeling van het rendement van een PVinstallatie. Performance Ratio Een kwaliteitscriterium voor uw PV-installatie Inhoud De Performance Ratio is één van de belangrijkste criteria voor de beoordeling van het rendement van een PVinstallatie. Concreet verwijst

Nadere informatie

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions Informatiebrochure Besparen met zonnepanelen Quality solar solutions Er is steeds meer vraag naar zonnepanelen. Zonnepanelen hebben veel voordelen. Een zonnepanelen-installatie levert duurzame elektrische

Nadere informatie

Vermindert structureel uw water- en energieverbruik! Brochure zonnepanelen

Vermindert structureel uw water- en energieverbruik! Brochure zonnepanelen Brochure zonnepanelen Hoe werkt een solar-systeem De basis van een solar systeem is een zonnecel bouwsteen die onder invloed van licht direct elektriciteit levert. Polykristallijne silicium Bij het stolproces

Nadere informatie

Energie Index berekening (EI)

Energie Index berekening (EI) 1 Energie berekening (EI) 2onder1 kap woningen Molenwijk Malden: Randwijksingel, 32 stuks. Wat is een Energie : Het berekent het energieverbruik van de woning en geeft dat aan met een getal tussen de 0

Nadere informatie

Onderzoek naar Opbrengst panelen met Nano coating en reiniging

Onderzoek naar Opbrengst panelen met Nano coating en reiniging Auteurs namens Solar Comfort: Rinie Evertse Aart van Driel Plaats: Geldermalsen Datum: 10 07 2016 Onderzoek naar Opbrengst panelen met Nano coating en reiniging In dit onderzoek word gekeken naar de opbrengst

Nadere informatie

Antwoorden op veel gestelde vragen

Antwoorden op veel gestelde vragen Antwoorden op veel gestelde vragen Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Zijn alle woningen geschikt voor zonnepanelen? Bijna alle woningen zijn geschikt, er is slechts een klein aantal voorwaarden.

Nadere informatie

De zon als energiebron

De zon als energiebron De zon als energiebron Voor bedrijven nog aantrekkelijker! Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV (in Engels photo voltaic) panelen genoemd. De panelen worden aangesloten op één

Nadere informatie

VERDIEN AAN DE ZON. Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het voor milieu!

VERDIEN AAN DE ZON. Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het voor milieu! VERDIEN AAN DE ZON Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het voor milieu! Duurzame energiebron Zonlicht is er overdag altijd. Zelfs op een bewolkte dag vangen zonnepanelen

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV genoemd (Engels: Photo Voltaic). De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

Informatie Zonne energie. Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest, Pieter Biewenga NewSolar

Informatie Zonne energie. Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest, Pieter Biewenga NewSolar Informatie Zonne energie Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest, Pieter Biewenga NewSolar 18 mei 2015 Informatie Zonnepanelen en -boilers Aanleiding Groen Zonnig Houten Zonnepanelen:

Nadere informatie

Zonne-energie een aantrekkelijke investering? 10-mei 2012 John van Dam

Zonne-energie een aantrekkelijke investering? 10-mei 2012 John van Dam 1 Zonne-energie een aantrekkelijke investering? 10-mei 2012 John van Dam Zonneboilers Terugloopsysteem 33 jaar Zonneboilers van klein tot groot 60.000 systemen gerealiseerd in de woningbouw NL Vestigingen

Nadere informatie

Duurzaam Soesterkwartier

Duurzaam Soesterkwartier Duurzaam Soesterkwartier Inhoudsopgave: Zonne-energie overzicht dia 1) Zonnepaneel installatie 2) Opstelling zonnepanelen 3) Opbrengst installatie 4) Opbrengst voor eigen gebruik 5) Panelen onderhouden

Nadere informatie

Flexibele & Rendabele Zonne-energie

Flexibele & Rendabele Zonne-energie Flexibele & Rendabele Zonne-energie Voor Verenigingen van Eigenaren Herman is een product van LENS Inleiding Zonne-energie is duurzaam én winstgevend. Wij geloven in een wereld waar mensen hier samen de

Nadere informatie

Opnameformulier Photovoltaïsche-installaties (pv)

Opnameformulier Photovoltaïsche-installaties (pv) Dit opnameformulier is een hulpmiddel om bij het bezoek aan uw klant de vraag te analyseren. Met de verkregen informatie op basis van het gesprek en het aanschouwen van het object kan een inschatting worden

Nadere informatie

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013 Lijst Lammers Papendrecht 21 januari 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, de heer C.J.M. de Bruin Markt 22 3351 PB Papendrecht Betreft: gemeente Papendrecht aansluiten

Nadere informatie

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions Informatiebrochure Besparen met zonnepanelen Quality solar solutions Er is steeds meer vraag naar zonnepanelen. Zonnepanelen hebben veel voordelen. Een zonnepaneleninstallatie levert duurzame elektrische

Nadere informatie

WELKOM. Woensdag 10 december 2014. Presentatie: Leo van der Grinten en Jaap van de Sande Verkoopadviseur: Ralf Leunissen

WELKOM. Woensdag 10 december 2014. Presentatie: Leo van der Grinten en Jaap van de Sande Verkoopadviseur: Ralf Leunissen WELKOM Woensdag 10 december 2014 Presentatie: Leo van der Grinten en Jaap van de Sande Verkoopadviseur: Ralf Leunissen 1 Pebble Green Systems 2 KLNE Europe 3 Thuisvester 4 Oomen 5 Van Poppel 6 Agenda Wie

Nadere informatie

Zonnepanelen en zonneboilers

Zonnepanelen en zonneboilers Zonnepanelen en zonneboilers techniek, randvoorwaarden en financieel Frank Zegers ES Consult, Wageningen 0 - Energiebehoefte van een huishouden zonneboiler zonnepanelen 20%# 22%# 58%# Elektra((kWh(e)(

Nadere informatie

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas?

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Lijst Lammers KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013 Persbericht Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Fractie Lijst Lammers pleit voor de Zonatlas in Papendrecht en vraagt

Nadere informatie

Informatieavond Zonnepanelen. Wilko Kistemaker, Peter de Vries, Luc de Vries in samenwerking met: Jacob Smit en Koos Verbart.

Informatieavond Zonnepanelen. Wilko Kistemaker, Peter de Vries, Luc de Vries in samenwerking met: Jacob Smit en Koos Verbart. Informatieavond Zonnepanelen Wilko Kistemaker, Peter de Vries, Luc de Vries in samenwerking met: Jacob Smit en Koos Verbart 3 oktober 2013 Welkom & aanleiding 19:30 Groen Zonnig Hoorn Zonnepanelen: wat

Nadere informatie

Technische mogelijkheden zon-pv

Technische mogelijkheden zon-pv Technische mogelijkheden zon-pv Zwembad De Neul Sporthal De Streepen Cultureel Educatief Centrum Mariëndael Stadhuis Gemeente Veghel GREENSPREAD 1 Inhoudsopgave 1 Stadhuis Gemeente Veghel 3 2 Cultureel

Nadere informatie

Netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van gebouwen in eigendom van ANB

Netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van gebouwen in eigendom van ANB Netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van gebouwen in eigendom van ANB Pagina 1 van 5 Inleiding Op 1/1/2006 besloot Vlaanderen om de decentrale opwekking van groene energie door zonnepanelen

Nadere informatie

Informatie Zonnepanelen. Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest en Pieter Biewenga, NewSolar

Informatie Zonnepanelen. Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest en Pieter Biewenga, NewSolar Informatie Zonnepanelen Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest en Pieter Biewenga, NewSolar 10 februari 2014 Informatie Zonnepanelen en -boilers Aanleiding Groen Zonnig Houten Zonnepanelen:

Nadere informatie

Nu ook zonnepanelen mogelijk op west, oost en noord georiënteerde daken!!!!

Nu ook zonnepanelen mogelijk op west, oost en noord georiënteerde daken!!!! Nu ook zonnepanelen mogelijk op west, oost en noord georiënteerde daken!!!! Tot voor kort was het alleen mogelijk en rendabel om zonnepanelen te monteren op zuid georiënteerde daken. Daken aan de west,

Nadere informatie

Belangenorganisatie voor VvE s en Appartementseigenaren. Uw partner in gestapeld wonen!

Belangenorganisatie voor VvE s en Appartementseigenaren. Uw partner in gestapeld wonen! Belangenorganisatie voor VvE s en Appartementseigenaren Uw partner in gestapeld wonen! Opening en welkom Mr C.J.C.M. (Kees) Oomen Directeur Organisatie & Public Affairs VvE Belang Zon op het dak van de

Nadere informatie

Keuze zonnepanelen op VvE of corporatieflat

Keuze zonnepanelen op VvE of corporatieflat Australiëlaan 5 3526 AB Utrecht T: 030 693 60 00 KvK nr. 31042832 E: info@atrive.nl I: www.atrive.nl Keuze zonnepanelen op VvE of corporatieflat dr. Ronald Franken maart 2015 B l a d 1 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Energie Index berekening (EI)

Energie Index berekening (EI) 1 Energie berekening (EI) Tussenwoning Molenwijk Malden: schuine woningen, 138 stuks. Wat is een Energie : Het berekent het energieverbruik van de woning en geeft dat aan met een getal tussen de 0 en 5.

Nadere informatie

Korte handleiding zonnepanelen

Korte handleiding zonnepanelen Korte handleiding zonnepanelen Gefeliciteerd met de zonnepanelen die u via huurt Bouwinvest via Waterweg op Wonen. uw dak In heeft onderstaande liggen. In afbeelding onderstaande ziet afbeelding u schematisch

Nadere informatie

VERDIEN AAN DE ZON. Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het voor milieu!

VERDIEN AAN DE ZON. Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het voor milieu! VERDIEN AAN DE ZON Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het voor milieu! Duurzame energiebron Zonlicht is er overdag altijd. Zelfs op een bewolkte dag vangen zonnepanelen

Nadere informatie

Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop

Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Regeling In tien provincies is vanaf 1 juli 2013 de stimuleringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop opengesteld en kunnen agrarische ondernemers een

Nadere informatie

IJS FABRIEK FABRIEK. Rekenen voor vmbo-groen en mbo-groen

IJS FABRIEK FABRIEK. Rekenen voor vmbo-groen en mbo-groen IJS FABRIEK FABRIEK Rekenen voor vmbo-groen en mbo-groen Colofon RekenGroen. Rekenen voor vmbo- groen en mbo- groen Module IJsfabriek Fabriek Leerlingtekst Versie 1.0. November 2012 Auteurs: Monica Wijers,

Nadere informatie

Zonne-energie gratis en schoon

Zonne-energie gratis en schoon Zonne-energie gratis en schoon Samen gaan we voor duurzaam Genieten van de zon. Buiten in de tuin, in het park of op het strand. De zon geeft ons gratis energie. We kunnen de zon ook op een andere manier

Nadere informatie

ZONOPPU ZONNEPANELENACTIE. Informatiebrochure over de zonnepanelenactie voor leden van de OPPU. Gegarandeerde kwaliteit De beste prijs Snel geleverd

ZONOPPU ZONNEPANELENACTIE. Informatiebrochure over de zonnepanelenactie voor leden van de OPPU. Gegarandeerde kwaliteit De beste prijs Snel geleverd ZONOPPU ZONNEPANELENACTIE 2014 Informatiebrochure over de zonnepanelenactie voor leden van de OPPU Gegarandeerde kwaliteit De beste prijs Snel geleverd 2 Zonnepanelenactie voor leden van de OPPU Schoon,

Nadere informatie

StratEnergetic Business XL Innovators 01-03-2013

StratEnergetic Business XL Innovators 01-03-2013 Verlaag nu uw energiekosten, verdien morgen aan energie, verkoop overmorgen uw huis met meerwaarde Heden en toekomst: U bent in het bezit van een huis en wilt dat in de toekomst verkopen. Verlaag morgen

Nadere informatie

Algemene informatie zonnepanelen

Algemene informatie zonnepanelen Algemene informatie zonnepanelen 20 augustus 2012 www.bureauheijmerink.nl tel. 0343-514002 1 Inhoudsopgave Algemene informatie over zonnepanelen... 3 Algemene werking... 3 Grootte en vermogen... 3 Levensduur,

Nadere informatie

Informatieavond Zonne energie. Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest, Pieter Biewenga NewSolar

Informatieavond Zonne energie. Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest, Pieter Biewenga NewSolar Informatieavond Zonne energie Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest, Pieter Biewenga NewSolar 28 januari 2015 Informatie Zonne energie Aanleiding Groen Zonnig Wijk bij Duurstede Zonnepanelen:

Nadere informatie

Grootverbruiker, aansluiting > 3 X 80A 'Alleen het beste is goed genoeg' Market Pro BV - Officiële dealer van Nord Solar GmbH

Grootverbruiker, aansluiting > 3 X 80A 'Alleen het beste is goed genoeg' Market Pro BV - Officiële dealer van Nord Solar GmbH Zonne-energie installatie Grootverbruiker, aansluiting > 3 X 80A Market Pro BV - Officiële dealer van Nord Solar GmbH Basisgegevens Grootverbruiker, aansluiting > 3 X 80A * Rechtsvorm V.O.F. * Geschatte

Nadere informatie

Alles over Zonnepanelen

Alles over Zonnepanelen Alles over Zonnepanelen Tips & Tricks over: subsidies salderen installatie Handige gids bij het vinden van de juiste zonnepanelen Dit boek heeft me goed op weg geholpen 1 Inhoudsopgave Alles over zonnepanelen

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV (Engels: Photo Voltaic) genoemd. De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

Levering p.v.-systeem Sportzaal / school Portland te Rhoon BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)

Levering p.v.-systeem Sportzaal / school Portland te Rhoon BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk) Nota van Inlichtingen Levering p.v.-systeem Sportzaal / school Portland te Rhoon Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Levering p.v.-systeem Sportzaal / school Portland te Rhoon BAR-Organisatie

Nadere informatie

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen ZONNEPANELEN PROJECT RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen Waarom dit project? De ambitie van de gemeente Groningen is om in 2035 energieneutraal te zijn. De Gemeente Groningen ondersteund dit project met

Nadere informatie

Solar Frontier productinformatie

Solar Frontier productinformatie Solar Frontier productinformatie De hoogste opbrengst, zelfs onder zware omstandigheden In veel situaties zijn de omstandigheden voor een zonne-energiesysteem niet 100% optimaal. Maar wat wordt nu precies

Nadere informatie

Antwoorden op veel gestelde vragen

Antwoorden op veel gestelde vragen Antwoorden op veel gestelde vragen SYSTEEM SAMENSTELLING Hoe belangrijk is de oriëntatie en hellingshoek van de panelen voor de opbrengst van het systeem? Het spreek van zelf dat panelen richting het zuiden

Nadere informatie

FOTOVOLTAÏSCHE ZONNE-ENERGIE FACTOREN DIE DE PRODUCTIE BEÏNVLOEDEN

FOTOVOLTAÏSCHE ZONNE-ENERGIE FACTOREN DIE DE PRODUCTIE BEÏNVLOEDEN FOTOVOLTAÏSCHE ZONNE-ENERGIE FACTOREN DIE DE PRODUCTIE BEÏNVLOEDEN Wanneer men overweegt om in een bestaand of een nog op te richten gebouw een fotovoltaïsche installatie te integreren, dienen vooreerst

Nadere informatie

ZONNE ENERGIE. Woensdag 4 maart 2015 Oude Leije GERKE DRAAISTRA

ZONNE ENERGIE. Woensdag 4 maart 2015 Oude Leije GERKE DRAAISTRA ZONNE ENERGIE Woensdag 4 maart 2015 Oude Leije GERKE DRAAISTRA Onderwerpen introductie zonne energie in Nederland uitleg werking zonnestroom installaties plaatsing op verschillende daken financiële aspecten

Nadere informatie

De panelen: De panelen zijn van het merk Solar Frontier.

De panelen: De panelen zijn van het merk Solar Frontier. De panelen: De panelen zijn van het merk Solar Frontier. Solar Frontier was jarenlang een dochteronderneming van Shell, deze fabrikant bestaat sinds 30 jaren. Solar Frontier groeit met rassen schreden,

Nadere informatie

Correctievoorschrift VBO-MAVO-C. Wiskunde

Correctievoorschrift VBO-MAVO-C. Wiskunde Wiskunde Correctievoorschrift VBO-MAVO-C Voorbereidend Beroeps Onderwijs Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 02 Tijdvak 1 Inzenden scores Uiterlijk op 29 mei de scores van de alfabetisch eerste

Nadere informatie

ZONNE - PANELEN INFORMATIE. Bouwbedrijf Bruggink BV Molenweg 11 7055AW Heelweg 0315-242929

ZONNE - PANELEN INFORMATIE. Bouwbedrijf Bruggink BV Molenweg 11 7055AW Heelweg 0315-242929 ZONNE - PANELEN INFORMATIE Bouwbedrijf Bruggink BV Molenweg 11 7055AW Heelweg 0315-242929 www.bruggink-bv.nl Oktober 2012 ZONNE - PANELEN 1. Algemene informatie Inhoud 2. Landelijke subsidieregeling, afkomstig

Nadere informatie

www.ikwordgroen.nl 045-5690525 info@ikwordgroen.nl Alleen de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs 1

www.ikwordgroen.nl 045-5690525 info@ikwordgroen.nl Alleen de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs 1 045-5690525 info@ikwordgroen.nl Alleen de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs 1 Energie opwekken met kwalitatief hoogwaardige zonnepanelen voor een duurzamere toekomst Inhoudsopgave Wie zijn wij? 3

Nadere informatie

Van der Valk Solar Tracker

Van der Valk Solar Tracker Van der Valk Solar Tracker Snel en eenvoudig te installeren Onderhoudsarm We support your investment Energiecentrale op maat Het rendement van zonnepanelen is voor een belangrijk deel afhankelijk van het

Nadere informatie

Informatie Zonne energie. Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest, Pieter Biewenga NewSolar

Informatie Zonne energie. Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest, Pieter Biewenga NewSolar Informatie Zonne energie Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest, Pieter Biewenga NewSolar 26 januari 2015 Informatie Zonnepanelen en -boilers Duurzaamheid in Houten Aanleiding Groen Zonnig

Nadere informatie

WELKOM. woensdag 27 november 2013 Henk van Campenhout

WELKOM. woensdag 27 november 2013 Henk van Campenhout WELKOM woensdag 27 november 2013 Henk van Campenhout 1 Bespaar op uw lasten, spaar het milieu 2 Wie zijn wij? Doel: Het terugdringen van energie uit fossiele brandstoffen naar nul. EGM Energy Guard & Manufacturing

Nadere informatie

VERDIEN AAN DE ZON. Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het milieu!

VERDIEN AAN DE ZON. Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het milieu! VERDIEN AAN DE ZON Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het milieu! Duurzame energiebron Zonlicht is er overdag altijd. Zelfs op een bewolkte dag vangen zonnepanelen

Nadere informatie

1. Mobiele telefoons uit 2. Over Arcus Zonnepanelen Advies Begeleiding 3. Waarom Zonnepanelen in Meerhoven 4. Vragen 5. Wat kunt u verwachten en wat

1. Mobiele telefoons uit 2. Over Arcus Zonnepanelen Advies Begeleiding 3. Waarom Zonnepanelen in Meerhoven 4. Vragen 5. Wat kunt u verwachten en wat 1. Mobiele telefoons uit 2. Over Arcus Zonnepanelen Advies Begeleiding 3. Waarom Zonnepanelen in Meerhoven 4. Vragen 5. Wat kunt u verwachten en wat niet Missie, visie en kernwaarden Droom Benadering Waarom

Nadere informatie

Informatieavond Zonnepanelen. Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest NewSolar

Informatieavond Zonnepanelen. Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest NewSolar Informatieavond Zonnepanelen Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest NewSolar 2 februari 2015 Informatie Zonnepanelen en -boilers Aanleiding Groen Zonnig Vianen Zonnepanelen: wat nodig? Van

Nadere informatie

Investeer NU in uw eigen zonnepanelen!

Investeer NU in uw eigen zonnepanelen! Web pagina : www.installatietechniekdwcschoutens.nl E mail : its@brunssum.net Zonne-energie Investeer NU in uw eigen zonnepanelen! Hoe werkt Zonnestroom? Voor het opwekken van zonnestroom heb je nodig:

Nadere informatie

A.S. Wedzinga

A.S. Wedzinga Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email A.S. Wedzinga 040-2083573 swe@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 14raad00066 Toepassing zonnepanelen op gemeentelijke

Nadere informatie

ing. Jolanda Tetteroo 16 april 2012

ing. Jolanda Tetteroo 16 april 2012 Zonnige kansen voor ondernemers in Rheden ing. Jolanda Tetteroo 16 april 2012 Hoe werkt een zonnepaneel? 2 Wat gebeurt er met opgewekte stroom? Deel van de opgewekte stroom wordt direct verbruikt (zelflevering).

Nadere informatie

VERPLICHT AANDEEL HERNIEUWBARE ENERGIE Makkelijk met zonnepanelen

VERPLICHT AANDEEL HERNIEUWBARE ENERGIE Makkelijk met zonnepanelen VERPLICHT AANDEEL HERNIEUWBARE ENERGIE Makkelijk met zonnepanelen Jo Neyens, PV-Vlaanderen Intersolution conference 15-17 jan. 2014 1 Verplicht aandeel HE met PV Intersolution 2014 1 ODE Structuur platformen

Nadere informatie

Welkom bij. Transitie Roermond

Welkom bij. Transitie Roermond 1 Welkom bij Transitie Roermond Transition Towns De kracht van de lokale gemeenschap Transition Towns zijn lokale gemeenschappen (steden, wijken, dorpen, buurten) die zelf aan de slag gaan om hun leven

Nadere informatie

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs?

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Het laatste jaar met wel 40%. Dat maakt ze een stuk interessanter. Daarnaast kunnen fiscale voordelen

Nadere informatie

Projectsamenvatting Locatie Technische mogelijkheden Gemiddelde productie Investering Financiële opbrengst

Projectsamenvatting Locatie Technische mogelijkheden Gemiddelde productie Investering Financiële opbrengst Projectsamenvatting In deze samenvatting wordt een kort beeld gegeven van de mogelijkheden voor zonnepanelen op het gebouw van BLTC te Bunnik. Uit de analyse blijkt een installatie van 15 zonnepanelen

Nadere informatie

Brochure Zoek de zon op april 2012

Brochure Zoek de zon op april 2012 Brochure april 2012 Hieronder vindt u informatie over zonnepanelen in het algemeen, en waar nodig toegespitst op het project.... Op de laatste pagina staat precies welke stappen u doorloopt als u meedoet

Nadere informatie

Informatieavond Zonnepanelen. Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest / NewSolar

Informatieavond Zonnepanelen. Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest / NewSolar Informatieavond Zonnepanelen Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest / NewSolar 24 september2013 Agenda Informatieavond Zonnepanelen en -boilers 19:30 Welkom & aanleiding Groen Zonnig Nieuwegein

Nadere informatie

Waar gaat het over? Léon Bruinen

Waar gaat het over? Léon Bruinen H i e r o o k e e n p r o j e c t v a n : M A A K T Z O N N E - E N E R G I E R E N D A B E L E m m a s t r a a t 1 1 5-2 6 4 1 E D - P ijn a c k e r - T. + 3 1 ( 0 ) 8 5-8 7 8 0 6 8 4 w w w. s o ls o

Nadere informatie

Samen Energie Opwekken BZ 27 februari 2014

Samen Energie Opwekken BZ 27 februari 2014 Samen Energie Opwekken BZ 27 februari 2014 31 januari, het vervolg Veel belangstelling samen duurzame energie opwekken En samen energie te besparen En isolatieprojecten te starten Belangstelling initiatief

Nadere informatie

De zon schijnt ook in Duurzaam Ommerkanaal

De zon schijnt ook in Duurzaam Ommerkanaal Progamma - Uitleg Tender regeling Provincie Overijssel - Zon energie Hoe en wat? - pauze - Terugverdientijd/investering - Wijze van aanpak gezamenlijk aanvraag - Vragen? - Meenemen en/of Invullen intentieverklaring

Nadere informatie

Online beschikbaar op www.proclam.be, energie

Online beschikbaar op www.proclam.be, energie REKENBLADEN om een eerste inschatting te maken van de terugverdientijden van fotovoltaïsche systemen, zonthermische systemen en windturbines in uw eigen bedrijfssituatie Online beschikbaar op www.proclam.be,

Nadere informatie

slim investeren in zonnepanelen

slim investeren in zonnepanelen Duurzaam ondernemen met SDE+ slim investeren in zonnepanelen SDE+ Stimulering Duurzame Energieproductie pvsystems.nl Gebruikt uw bedrijf of organisatie veel energie? Wilt u duurzaam ondernemen met subsidie?

Nadere informatie

Waarom zonnestroom? 21 maart 2013 1

Waarom zonnestroom? 21 maart 2013 1 Waarom zonnestroom? De zon is ruim voorradig. Je eigen stroom duurzaam zelf opwekken. Verwachte levensduur panelen ca. 30 jaar. Minder afhankelijk van de grote maatschappijen Minder invloed van wat ver

Nadere informatie

Benut alle kansen van zonnepanelen

Benut alle kansen van zonnepanelen 1 Benut alle kansen van zonnepanelen 2 5 voorbeelden: Pitch 1 3 Vabi Assets dag 2015 Klik om een thema te maken Vabi Assets dag 2015 Goed Wonen Joris Wismans 2650 woningen Toekomst Duurzaam woningbezit

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

Dorpshuis De Kei Gemonde De Huif Sint-Michielsgestel Litserborg Den Dungen. Inloopochtend 10.00-12.00 uur

Dorpshuis De Kei Gemonde De Huif Sint-Michielsgestel Litserborg Den Dungen. Inloopochtend 10.00-12.00 uur Met elkaar voor Mekaar Informatie avonden Zonnepanelen mrt-april 2014 31 maart 2 april 8 april 9 april D n Durpsschuur Berlicum Dorpshuis De Kei Gemonde De Huif Sint-Michielsgestel Litserborg Den Dungen

Nadere informatie

Informatieavond Zonnepanelen. Hans Pulles in samenwerking met: Wilko Kistemaker (Groen Zonnig) Pieter Biewenga (NewSolar)

Informatieavond Zonnepanelen. Hans Pulles in samenwerking met: Wilko Kistemaker (Groen Zonnig) Pieter Biewenga (NewSolar) Informatieavond Zonnepanelen Hans Pulles in samenwerking met: Wilko Kistemaker (Groen Zonnig) Pieter Biewenga (NewSolar) 16 mei 2013 Agenda Informatieavond 19:30 Welkom Aanleiding Energiepunt Wonen (Gem.

Nadere informatie

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Verplicht aandeel hernieuwbare energie in nieuwbouw Vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwe woning, kantoor

Nadere informatie

Energie Index berekening (EI)

Energie Index berekening (EI) 1 Energie berekening (EI) Hoekwoning Molenwijk Malden: schuine woningen, 138 stuks. Wat is een Energie : Het berekent het energieverbruik van de woning en geeft dat aan met een getal tussen de 0 en 5.

Nadere informatie

Slim investeren in zonnepanelen met SDE+

Slim investeren in zonnepanelen met SDE+ Slim investeren in zonnepanelen met SDE+ Nederland staat een enorme toename van duurzame energie te wachten. Ook de grootzakelijke markt heeft de smaak te pakken. Duurzame energie is steeds gewilder. Er

Nadere informatie

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug CONCEPT Omgevingsdienst regio Utrecht Mei 2015 opgesteld door Erwin Mikkers Duurzame energie per Kern in gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

Bestelformulier Centrosolar zonnepanelen EnergieRijk Voorst

Bestelformulier Centrosolar zonnepanelen EnergieRijk Voorst Centrosolar Benelux BV De Prinsenhof 1.05 4004 LN Tiel Tel. 0344 767 277 Fax. 0344 767 003 pvpriveplan@centrosolar.com www.centrosolar.nl KVK 30267799 Bestelformulier Centrosolar zonnepanelen EnergieRijk

Nadere informatie

Technische onderbouwing themapagina s GasTerra Jaarverslag 2012. Gas. Gas. Volume (mrd. m 3 ) 83. Calorische waarde (Hi) (MJ/m 3 ) 31,65

Technische onderbouwing themapagina s GasTerra Jaarverslag 2012. Gas. Gas. Volume (mrd. m 3 ) 83. Calorische waarde (Hi) (MJ/m 3 ) 31,65 Technische onderbouwing themapagina s GasTerra Jaarverslag 2012 Gas Gas Volume (mrd. m 3 ) 83 Calorische waarde (Hi) (MJ/m 3 ) 31,65 Calorische waarde (Hs) (MJ/m 3 ) 35,17 Energie-inhoud op onderwaarde

Nadere informatie

Het plaatsen van zonnepanelen op een woning

Het plaatsen van zonnepanelen op een woning es Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Zijn alle woningen geschikt voor zonnepanelen? Bijna alle woningen zijn geschikt, er is slechts een klein aantal voorwaarden. Er moet voldoende stevig en

Nadere informatie

DUW Parkstad. De uitstoot van broeikasgassen zorgt voor klimaatverandering!

DUW Parkstad. De uitstoot van broeikasgassen zorgt voor klimaatverandering! DUW Parkstad De uitstoot van broeikasgassen zorgt voor klimaatverandering! DUW Parkstad Woningen stoten veel broeikasgassen uit. Nieuwbouw moet vanaf 2020 energieneutraal zijn. Maar hoe maken we bestaande

Nadere informatie