Attachment 3..Brand TLD Designation Application

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Attachment 3..Brand TLD Designation Application"

Transcriptie

1 Attachment 3.Brand TLD Designation Application Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ( ICANN ) Waterfront Drive, Suite 300 Los Angeles, California Attention: New gtld Program Staff RE: Application for.brand TLD Designation Koninklijke Philips N.V. ( Registry Operator ), in connection with the execution of the Registry Agreement for the philips TLD (the Registry Agreement ), hereby applies for philips TLD to be qualified by ICANN as a.brand TLD. Registry Operator confirms and represents to ICANN that the TLD meets each of the criteria for the TLD to be qualified as a.brand TLD, as described in the.brand TLD Application Process and Specification 13 attached thereto, and that all supplemental material accompanying this application is accurate and not misleading in any respect. Registry Operator also represents that the trademark registration attached hereto as Exhibit A and the registration policies attached hereto as Exhibit B are complete and accurate copies of the official trademark registration and Registry Operator s registration policies for the TLD, respectively. Registry Operator agrees that if Registry Operator makes any changes to its registration policies for the TLD (whether before or after this application has been approved) that may disqualify the TLD as a.brand TLD, it will promptly provide ICANN with a complete and accurate copy of the revised registration policies. In addition, if Registry Operator fails to maintain the trademark registration underlying its.brand TLD application, it shall promptly notify ICANN of such failure. Registry Operator also agrees to maintain the criteria required to qualify as a.brand TLD and to immediately notify ICANN of any changes in circumstances that could alter the statements made, and supporting materials provide with, this application. Registry Operator acknowledges and agrees that this letter is binding on Registry Operator and, if any of the foregoing representations and agreements becomes untrue or not complied with, it shall be deemed a breach of the Registry Agreement by Registry Operator, and ICANN may assert its rights under the Registry Agreement, including by determining that the TLD no longer qualifies as a.brand TLD pursuant to the terms of Specification 13. Questions about this request should be directed to Submitted by: Position: Vice President Philips Intellectual Property & Standards Dated: August 8,

2 NL 023 BENELUX - MERKENBUREAU BUREAU BENELUX DES MARQUES BEWIJS VAN INSCHRIJVING CERTSFICAT D'ENREGISTREMENT 's - Gravenhage, de La Haye, Ie -3.! de Direkte / , louoo 03 N.v. Philips'Gloeilampenfabrleken, 04 Emmasingel Eindhoven, Nederland 08 PHILIPS 13 KI 1 Chemische produkten voor industriële, wetenschappelijke, fotografische, land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden [uitgezonderd schimmeldodende middelen en middelen ter verdelging van onkruid en ongedierte); kunstharsen en synthetische harsen (als grondstof), plastics als grondstoffen in poeder-, vloeibare of pastavorm; mest en kunstmest; brandblusmiddelen; hardings- en soldeermiddelen; chemische produkten voor het conserveren van voedingsmiddelen; looistoffen; kleefstoffen voor industriële doeleinden; radioactieve stoffen voorzover niet begrepen in andere klassen; laspoeders; magnetische materialen (voor zover niet begrepen in andere klassen); gassen en edelgassen voor zover niet begrepen in andere klassen; luminescerende (fluorescerende en fosforescerende) stoffen. KI 2 Verven, vernissen en lakken; roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen; kleurstoffen; beitsen; natuurlijke harsen, metalen in blad- en poedervorm voor schilders en decorateurs. KI 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvlekkings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, kosmetische middelen, naarlotions; tandreinigingsmiddelen; scheerlotlons. KI 4 Industriële oliën (uitgezonderd vulollën), industriële vetten; smeermiddelen, alle genoemde waren voorzover zij niet bestemd zijn voor voertuigen; stofbindmiddelen; verlichtingsstoffen; kaarsen, nachtlichten en lampepitten; gassen en edelgassen voorzover niet begrepen in andere klassen. K1.5 Farmaceutische, veterinaire en hygiënische produkten; diëtische voedingsmiddelen voor zieken en kinderen; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmateriaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; schimmeldodende middelen; middelen ter verdelging van onkruid en ongedierte; radioactieve stoffen voorzover niet begrepen in andere klassen. KI 6 Ruwe en halfbewerkte onedele metalen en hun alllages; ankers, aambeelden, kerkklokken, gewalste en gegoten bouwmaterialen; rails èn andere metalen materialen voor spoorwegen; kettingen (behalve voor voertuigen); niet-elektrische metalen kabels en draden; slotenmakerswaren; metalen buizen; brandkasten en geldkistjes; stalen kogels, hoefijzers; spijkers en

3 B B I E o J. /> *? V O O R O E I N T E L L E C T U E L E E I G E N D O M 01 Inschrijvingsnummer Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot , Vervaldatum Naam van de houder Koninklijke Philips Electronics N.V. 04 Adres (straat en nummer) van de houder Groenewoudseweg 1 05 Postcode, plaats en land van de houder 5621 BA Eindhoven, Nederland. 06 Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus AE Eindhoven, Nederland. 08 Woordmerk PHILIPS 13 Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten KJ 1 Chemische artikelen voor zover niet begrepen in andere klassen, met inbegrip van chemische producten voor industriele, wetenschappelijke, fotografische, huishoudelijke, elektrotechnische en elektrochemische doeleinden, alsmede voor de land-, tuin en bosbouw en voor het behandelen, bewerken en conserveren van land-, tuin- en bosbouwproducten; plastische stoffen en harsen voor zover niet begrepen in andere klassen, kunststoffen voor zover niet begrepen in andere klassen, in het bijzonder kunstharsen, al of niet gemengd met vulstoffen, en samenstellingen van kunstharsen, mengsels en samenstellingen die kunsthars bevatten in vaste of vloeibare vorm, perspoeders; meststoffen (natuurlijke mest en kunstmest); blusmiddelen; hardingsmiddelen en chemische stoffen voor het solderen; chemische stoffen ter verduurzaming van voedingsmiddelen; looimiddelen; fotografische preparaten en artikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; films en papieren voor zover niet begrepen in andere klassen, in het bijzonder fotografische films en fotografische en cinematografische papieren, radioactieve stoffen; laspoeders, laselektrodenomkleding voor zover niet begrepen in andere klassen; magnetische materialen voor zover niet begrepen in andere klassen; gassen en edelgassen voor zover niet begrepen in andere klassen; impregneermiddelen voor zover niet begrepen in andere klassen; kit- en reinigingsmiddelen voor zover niet begrepen in andere klassen; luminescerend (fluorescerende en fosforescerende) stoffen. K1 2 Verven, vernissen, lakken; roestwerende middelen en middelen tegen houtbederf; kleurstoffen; beitsmiddelen; harsen voorzover niet begrepen in andere klassen; bladmetaal, metaalfolie en metaalpoeder voor schilders en decorateurs; ; roestwerend papier; chemische artikelen voor zover niet begrepen in andere klassen. K1 3 Was- en bleekmiddelen; middelen voor het schoonmaken, reinigen, polijsten, schuren, ontvetten en slijpen; chemische producten voor cosmetische doeleinden; schuurpapier; chemische artikelen voor zover niet begrepen in andere klassen. K1 4 Industriele olien (uitgezonderd vulolien), industriele vetten, smeermiddelen, alle genoemde waren voorzover zij niet bestemd zijn voor voertuigen; stofbindingsmiddelen; lichtgevende stoffen (verlichtingsstoffen); kaarsen; thee- en nachtlichten, lampenpitten; gassen en edelgassen voor zover niet begrepen in andere klassen; chemische artikelen voor zover niet begrepen in andere ldassen. K1 5 Geneesmiddelen; farmaceutische producten en preparaten; chemisch-farmaceutische producten; veterinaire producten en preparaten; vitaminepreparaten en concentraten; vitamineproducten voor veevoederdoeleinden; middelen ter bestrijding en verdelging van insecten en andere dieren, planten, schimmels, zwammen en van andere schadelijke organismen; medicinale suiker; radioactieve stoffen; papier voor zover niet begrepen in andere klassen; chemische artikelen voor zover niet begrepen in andere klassen, met inbegrip van chemische producten voor sanitaire, farmaceutische, hygienische, medische, veterinaire en desinfectiedoeleinden. K1 6 Onbewerkte en gedeeltelijk bewerkte onedele metalen en hun alliages; ankers, aambeelden, klokken, gewalste en gegoten constructiedelen; rails en andere metalen onderdelen voor het leggen van spoorlijnen; kettingen (uitgezonderd aandrijfkettingen voor voertuigen); kabels en metaaldraden (niet voor elektrische doeleinden), montagedraden voor zover niet begrepen in andere klassen, draadproducten welke niet als stroomgeleiders dienen; bouw- en meubelbeslag en hang- en sluitwerk; metalen buizen; brandkasten en geldkistjes; stalen kogels; hoefijzers; andere artikelen vervaardigd uit onedele metalen voor zover niet begrepen in andere klassen; delfstoffen; laselektrodenomkleding voor zover niet begrepen in andere klassen; metaalwaren voor de elektrotechnische en voor de radio-industrie voor zover niet begrepen in andere

4 V O O R 0 E I N T E L L E C T U E L E E I G E N D O M klassen; hardmetalen, metalen en metaallegeringen in het bijzonder magneetstaal; metaalpoeder en metaalfolie voor zover niet begrepen in andere klassen; signaalartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen. KJ 7 Machines voor zover niet begrepen in andere klassen, met inbegrip van naai-, brei-, borduur-, plisseer-, ajour-, weef-, droog-, was-, boen-, meng-, maal-, pers- en reinigingsmachines en apparaten al dan niet voor huishoudelijk gebruik, lasmachines, machines voor de houtbewerking, machines, apparaten en instrumenten voor de metaalindustrie en voor metaalbewerking; machines voor de elektrotechnische, chemische, farmaceutische, papier-, emballage-, textiel-, vezel-, kunststoffen-, glas- en draadindustrie; werktuigmachines; motoren (uitgezonderd voor landvoertuigen), in het bijzonder elektrische motoren en heetgasmotoren; koppelingen en drijfriemen (uitgezonderd voor voertuigen); grote landbouwinstrumenten; broedmachines; elektrische en elektrotechnische apparaten, toestellen, inrichtingen, instrumenten en artikelen voorzover niet begrepen in andere klassen, al dan niet voor huishoudelijke doeleinden, en voor het opwekken van elektrische stroom en spanning alsmede van stralen van alle golflengten; apparaten, inrichtingen en instrumenten voor opwekking van ultrasonore trillingen; dynamo's met inbegrip van handen rijwieldynamo's; hoogfrequentiegeneratoren voor kortegolftherapie; startapparaten voor zover niet begrepen in andere klassen; verstuivers, voor zover niet begrepen in andere klassen; vergassers; compressoren voorzover niet begrepen in andere klassen; brandstofpompen; gangwissels voor zover niet begrepen in andere klassen; gereedschappen voor zover niet begrepen in andere klassen; trekstenen voor zover niet begrepen in andere klassen; magnetische en niet-magnetische filters voor zover niet begrepen in andere klassen; met behulp van kunststoffen vervaardigde artikelen en gebruiksvoorwerpen voor zover niet begrepen in andere klassen; stofzuigers; onderdelen van en toebehoren tot genoemde waren voor zover niet begrepen in andere klassen. K1 8 Gereedschappen en instrumenten voor handbediening; messenmakerartikelen, messen, vorken en lepels; blanke wapens; elektrische apparaten voor zover niet begrepen in andere klassen, in het bijzonder tondeuses; lastangen; trekstenen voor zover niet begrepen in andere klassen; scheerapparaten in het bijzonder elektrische scheerapparaten; met behulp van kunststoffen vervaardigde artikelen en gebruiksvoorwerpen voor zover niet begrepen in andere klassen; onderdelen van en toebehoren tot genoemde waren voor zover niet begrepen in andere klassen. K1 9 Machines voor zover niet begrepen in andere klassen, in het bijzonder boenmachines en apparaten alsmede kantoormachines; automaten voor zover niet begrepen in andere klassen; kasregisters, rekenmachines; blusapparaten; wetenschappelijke, meteorologische, natuurkundige, nautische, geodetische, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, signaal-, controle-, regel-, onderzoek-, reddingsen onderwijstoestellen, -inrichtingen, -instrumenten, -apparaten en -artikelen; chemische toestellen, inrichtingen, instrumenten en artikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; elektrotechnische apparaten, inrichtingen, instrumenten, artikelen en materialen voor zover niet begrepen in andere klassen; elektrische toestellen inrichtingen, instrumenten, apparaten, en artikelen voor zover niet begrepen in andere klassen, met inbegrip van elektrische geleiders voor zwak- en sterkstroom, kabels, snoeren, montagedraden, wikkeldraden, weerstandsdraden, elektrische apparaten, inrichtingen en instrumenten voor het regelen, meten, omvormen, in- en uitschakelen, opsporen, aanwijzen, gelijkrichten en constant houden van elektrische stroom en spanning, elektrische lampen voor fotografische doeleinden voor zover niet begrepen in andere klassen, elektrische apparaten, inrichtingen en instrumenten voor het uitzenden van stralen van alle golflengten voor zover niet begrepen in andere klassen, in het bijzonder ultraviolet- en infraroodbestralingsapparaten, inrichtingen en instrumenten, elektrische lasapparaten, lasinrichtingen en lasinstrumenten voorzover niet begrepen in andere klassen, elektrische laselektroden, elektrische apparaten, inrichtingen en artikelen voor huishoudelijke doeleinden voor zover niet begrepen in andere klassen, in het bijzonder strijkijzers, elektrische alarminstallaties; apparaten, inrichtingen en instrumenten voor radio, telegrafie, telefonie, telefotografie, televisie, telex, radar, facsimile-overdracht en andere apparaten, inrichtingen en instrumenten voor telecommunicatie, in het bijzonder zend- en ontvangapparaten, studioinstallaties, hulpapparaten voor het verkeer te land, te water en in de lucht voorzover niet begrepen in andere klassen, vliegtuigboordinstallaties en -instnimenten, vliegveldinstallaties voor zover niet begrepen in andere klassen; apparaten, inrichtingen en instrumenten voor het regelen, instellen, controleren en bedienen op afstand, automatische telefooncentrales, telefoontoestellen, radio's in combinatie met spreekmachines, antennes, condensatoren, spoelen, transformatoren, weerstanden, potentiometers, trillingskringen, filters voorzover niet begrepen in andere klassen, keerlaagcellen in het bijzonder seleencellen, schakelaars, relais, trimmers, afstemmechanismen, afstemknoppen en afstemschalen, luidsprekers, gelijkrichters, detectoren, versterkers, batterijen, microfoons; apparaten, inrichtingen, instrumenten en materialen op het gebied van de geluidstechniek, in het bijzonder apparaten, inrichtingen, instrumenten en materialen voor het uitzenden, opnemen, registreren, weergeven en versterken van geluid en voor het vermenigvuldigen van geluidsregistraties, spreekmachines en fonografen, spreekmachineopnemers, spreekmachineopnemers, 2/

5 B B I E > V O O R O E spreekmachinenaalden, spreekmachinemotoren, spreekmachineplaten, platenwisselaars, saffieren, filmband, microfoons; toestellen en apparaten voor het opnemen en weergeven van stille of bewegende beelden, al of niet gecombineerd met inrichtingen voor het opnemen, weergeven en versterken van geluid; apparaten, inrichtingen en instrumenten voor opwekking en toepassing van ultrasonore trillingen; apparaten, inrichtingen en instrumenten op het gebied van de elektronentechniek, in het bijzonder ontladingsbuizen, radiobuizen, televisiebuizen, gelijkrichtbuizen, versterkbuizen, elektronenstraalbuizen, elektronenmicroscopen, fotocellen en fotocelapparaten, luminoscopen; apparaten, installaties en instrumenten op het gebied van de hoogfrequentietechniek, in het bijzonder hoogfrequentieverhitting; flitslampen, ontladingslampen voor zover niet begrepen in andere klassen, neonreclame-installaties, draagbare accuapparaten, hulpapparaten uitsluitend bestemd voor het gebruik op het gebied van de elektrische verlichting, zoals smoorspoelen, condensatoren, transformatoren, weerstanden, ontsteekschakelaars en smeltveiligheden; apparaten, inrichtingen en instrumenten voor temperatuurregeling voor zover niet begrepen in andere klassen; toestellen en instrumenten voor radiologic, radioscopie en radiografie, in het bijzonder toestellen en instrumenten voor rontgenonderzoek; rontgenapparaten, -buizen, - installaties en - instrumenten voor wetenschappelijke, industriele en andere doeleinden voor zover niet begrepen in andere klassen, rontgenventielen en - kabels, rontgenstatieven en -hulpapparaten, donkere kamerapparaten en uitrustingen met inbegrip van donkere kamerlampen (fotografisch), ionenstraalbuizen, Geigerdetectors, doorlichtingschermen, cassettes voor rontgenfilms, rontgencamera's (beeldschermfotografie), Buckyschermen, rontgenspectroscopen, al deze waren voor zover niet begrepen in andere klassen; apparaten, inrichtingen en installaties voor kernfysica en stootspanningsbeproeving; laselektrodenomkleding voor zover niet begrepen in andere klassen; lasschilden; bedieningsapparaten voorzover niet begrepen in andere klassen; brandstofpompen; metaalwaren voor de elektrotechnische en voor de radio-industrie voorzover niet begrepen in andere klassen; magnetische materialen voorzover niet begrepen in andere klassen, in het bijzonder magneten en magneetkernen; filters voor zover niet begrepen in andere klassen, piezo-kristallen, glaswaren en geheel of gedeeltelijk uit glas vervaardigde voorwerpen voor zover niet begrepen in andere klassen; ge leerd draad voor zover niet begtepen in andere klassen; met behulp van kunststoffen vervaardigde artikelen en gebruiksvoorwerpen voor zover niet begrepen in andere klassen; met behulp van plastische stoffen, kunstharsen en perspoeders vervaardigde artikelen voor technische, industriele, wetenschappelijke, fotografische,elektrotechnische en huishoudelijke doeleinden voor zover niet begrepen in andere klassen; films voorzover niet begrepen in andere klassen; elektrische sigarenaanstekers; reclamemateriaal en -artikelen voor zover niet begrepen in andere klassen, computers; onderdelen van en toebehoren tot genoemde artikelen voor zover niet begrepen in andere klassen. K1 10 Chirurgische, medische, tandheelkundige en veeartsenijkundige instrumenten en apparaten (met inbegrip van kunstledematen, kunsttanden); elektrische toestellen, inrichtingen, instrumenten en artikelen voor zover niet begrepen in andere klassen, met inbegrip van elektrische dekens en elektrische apparaten, inrichtingen en instrumenten voor het opwekken en uitzenden van stralen van alle golflengten, in het bijzonder ultraviolet- en infraroodbestralingsapparaten, inrichtingen en instrumenten; elektromedische en elektrotherapeutische apparaten, inrichtingen en instrumenten; toestellen en instrumenten voor radiologic en radioscopie en radiografie, in het bijzonder toestellen en instrumenten voor rontgenonderzoek; rontgenapparaten, -buizen, - installaties en -instrumenten voor medische en andere doeleinden voor zover niet begrepen in andere klassen; rontgenventielen en -kabels; rontgenstatieven en -hulpapparaten; rontgenfoto's; ionenstraalbuizen; doorlichtingschermen voor zover niet begrepen in andere klassen; rontgencamera's (beeldschermfotografie), Buckyschermen, rontgenspectroscopen; hoorapparaten; lampen voor zover niet begrepen in andere klassen; ziekenhuis- en laboratoriuminrichtingen voor zover niet begrepen in andere klassen; verstuivers voor zover niet begrepen in andere klassen; compressoren voor zover niet begrepen in andere klassen; messen voor zover niet begrepen in andere klassen; geheel of gedeeltelijk uit glas vervaardigde voorwerpen voor zover niet begrepen in andere klassen; met behulp van kunststoffen vervaardigde artikelen en gebruiksvoorwerpen voor zover niet begrepen in andere klassen; met behulp van plastische stoffen, kunstharsen en perspoeders vervaardigde artikelen voor medische doeleinden; onderdelen van en toebehoren tot genoemde waren voor zover niet begrepen in andere klassen. K.1 11 Verlichtingstoestellen, -apparaten, -artikelen, -inrichtingen, -instrumenten en -installaties, in het bijzonder elektrische lampen met inbegrip van elektrische gloeilampen en elektrische metaaldraadgloeilampen, ontladingslampen, fluorescentielampen, kwiklampen, natriumlampen, neonlampen, elektrische booglampen en koolspitsen, elektrische rijwiellantaarns, elektrische achterlichten, zaklantaarns, hulpapparaten op het verlichtingsgebied voor zover niet begrepen in andere klassen, illuminatiegarnituren en kerstboomverlichting, verlichtingsornamenten, armaturen, ballons, reflectoren, lichtwerpers, lichtschermen voor zover niet begrepen in andere klassen; verwarmings-, kook-, koel-, droog-, en ventilatietoestellen, -inrichtingen, -machines,- instrumenten, - apparaten en -installaties; bevochtigingsen ontnevelingstoestellen, machines, inrichtingen, instrumenten en apparaten; apparaten, inrichtingen en 3/7 JG21I3084

6 B E o V O O R 0 E I N T E L L E C T U E L E E I G E N D O M instrumenten voor klimaatregeling (z.g. airconditioning) en temperatuurregeling voorzover niet begrepen in andere klassen; elektrische apparaten, toestellen, inrichtingen, instrumenten en artikelen voor zover niet begrepen in andere klassen, met inbegrip van broodroosters, koffiezetapparaten en warmwaterreservoirs; elektrotechnische apparaten, inrichtingen, instrumenten en artikelen voorzover niet begrepen in andere klassen; filters voor zover niet begrepen in andere klassen; apparaten, installaties en instrumenten op het gebied van de hoogfrequentietechniek voor zover niet begrepen in andere klassen, in het bijzonder hoogfrequentieverhitting; warmterecuperatoren, warmtewisselaars, verhitters, branders en koelers, voor zover niet begrepen in andere klassen, geheel of gedeeltelijk uit glas vervaardigde voorwerpen, met inbegrip van glaswaren, voor zover niet begrepen in andere klassen; met behulp van kunststoffen vervaardigde artikelen en gebruiksvoorwerpen voor zover niet begrepen in andere klassen; met behulp van plastische stoffen, kunstharsen en perspoeders vervaardigde artikelen voor huishoudelijke doeleinden voor zover niet begrepen in andere klassen; onderdelen van en toebehoren tot genoemde waren voor zover niet begrepen in andere klassen; stoomopwekkings-, waterleidings-, en sanitaire machines, - apparaten en -installaties. K1 12 Elektrische apparaten en artikelen voor voertuigen en vervoermiddelen voor zover niet begrepen in andere klassen; hulpapparaten voor het verkeer te land, te water en in de lucht voor zover niet begrepen in andere klassen; motoren voor zover niet begrepen in andere klassen, met inbegrip van elektrische motoren en heetgasmotoren; start-, bedienings- en signaalapparaten voor zover niet begrepen in andere klassen; gangwissels voor zover niet begrepen in andere klassen; onderdelen van en toebehoren tot genoemde waren voor zover niet begrepen in andere klassen; met behulp van kunststoffen vervaardigde artikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; artikelen vervaardigd van caoutchouc voor zover niet begrepen in andere klassen. K1 13 Projectielen. K.1 14 Edele metalen en hun alliages en daarvan vervaardigde of daarmee overtrokken voorwerpen voor zover niet begrepen in andere klassen (uitgezonderd messen, vorken en lepels); juwelen; edelstenen; elektrische toestellen, instrumenten en artikelen voor zover niet begrepen in andere klassen, in het bijzonder tijdmeetinstrumenten, uurwerken en andere tijdmeetinstrumenten met inbegrip van elektrische klokken en alarmklokken; ruwe en bewerkte industriele diamanten; glaswaren en geheel of gedeeltelijk uit glas vervaardigde voorwerpen voor zover niet begrepen in andere klassen; siervoorwerpen voor zover niet begrepen in andere klassen; onderdelen van en toebehoren tot genoemde waren voor zover niet begrepen in andere klassen. K1 15 Muziekinstrumenten (uitgezonderd spreekmachines en apparaten voor draadloze telegrafie en telefonie) met inbegrip van elektrische muziekinstrumenten en onderdelen daarvan en toebehoren daartoe. K1 16 Papier en papierwaren voor zover niet begrepen in andere klassen; karton en kartonwaren voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken, kranten tijdschriften, boeken, catalogi, brochures, folders, affiches, boekbindartikelen; fotografische artikelen voor zover niet begrepen in andere klassen, met inbegrip van foto's; schrijfbehoeften, schrijfmateriaal, vulpotloden, vulpenhouders; plakmiddelen (voor schrijfbehoeften), materialen voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines; kantoormachines voor zover niet begrepen in andere klassen, kantoor- en bureauartikelen en - benodigdheden (uitgezonderd meubelen) alsmede onderdelen van en toebehoren tot deze waren voor zover niet begrepen in andere klassen; agenda's; messen voor zover niet begrepen in andere klassen; briefopeners; leermiddelen en onderwijsartikelen (uitgezonderd apparaten); lettertypen; cliches; verpakkingsmateriaal, reclamemateriaal en -artikelen, etalage-, toonbank- en expositiemateriaal en -artikelen, al deze waren voor zover niet begrepen in andere klassen; met behulp van kunststoffen vervaardigde artikelen en gebruiksvoorwerpen voor zover niet begrepen in andere klassen; elektrische toestellen, instrumenten en artikelen voorzover niet begrepen in andere klassen. K1 17 Vervangingsmiddelen voor guttapercha, caoutchouc en balata, alsmede de daarvan vervaardigde artikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; artikelen vervaardigd van guttapercha, caoutchouc en balata voor zover niet begrepen in andere klassen (uitgezonderd schoeisel en delen daarvan, nietbeschermende kleding, sportartikelen en daarmede verwante en bijbehorende waren en artikelen); pakking-, dichtings- en isolatiematerialen; kitmiddelen voor zover niet begrepen in andere klassen; asbest, mica en daarvan vervaardigde artikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; laselektrodenomkleding voor zover niet begrepen in andere klassen; buigzame slangen (niet van metaal); verpakkingsmateriaal voorzover niet begrepen in andere klassen; snoeren voor zover niet begrepen in andere klassen; materialen toe te passen op het gebied van geluidstechniek voor zover niet begrepen in andere klassen; isolatiepapier; chemische substanties voor het repareren van lekken in radiotoren; isolatielakken en -verven; met behulp van kunststoffen vervaardigde artikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; plaatmateriaal voor zover niet begrepen in andere klassen. K1 18 Leer en kunstleer en daaruit vervaardigde waren voor zover niet begrepen in andere klassen; koffers en tassen; met behulp van kunststoffen vervaardigde artikelen en gebruiksvoorwerpen voor zover niet begrepen

7 B B I E o in andere klassen. K1 19 Bouwmaterialen (niet van metaal); glas en glaswaren voorzover niet begrepen in andere klassen; kwarts; keramische materialen en producten voor zover niet begrepen in andere klassen; papier en karton voor zover niet begrepen in andere klassen; plaatmateriaal voor zover niet begrepen in andere klassen; asfaltproducten, in het bijzonder compounds; met behulp van kunststoffen vervaardigde artikelen en gebruiksvoorwerpen voor zover niet begrepen in andere klassen. K1 20 Meubels, spiegels, lijsten; artikelen van hout, kurk, riet, bies, hoom, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, paarlemoer, meerschuim, celluloid en vervangingsmiddelen daarvan voor zover niet begrepen in andere klassen; met behulp van kunststoffen vervaardigde artikelen en gebruiksvoorwerpen voor zover niet begrepen in andere klassen; met behulp van plastische stoffen, kunstharsen en perspoeders vervaardigde artikelen voor zover niet begrepen in andere klassen voor technische, industriele, reclame- en verpakkingsdoeleinden, alsmede bouw- en meubelbeslag en hang- en sluitwerk; verpakkingsmateriaal, reclamemateriaal en -artikelen, etalage-, toonbank- en expositiemateriaal en -artikelen, al deze waren voor zover niet begrepen in andere klassen; glaswaren voor zover niet begrepen in andere klassen; siervoorwerpen voor zover niet begrepen in andere klassen; signaalartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; beddengoed. K1 21 kleine benodigdheden en draagbare houders voor huishoudelijk en keukengebruik (niet van edele metalen of daarmee overtrokken); elektrische artikelen voor zover niet begrepen in andere klassen, in het bijzonder borstels; isoleerflessen; boen-, en reinigingsapparaten (al dan niet voor huishoudelijk gebruik) voor zover niet begrepen in andere klassen; kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materiaal voor de borstelfabricage; schoonmaakinstrumenten en - materiaal; staalwol; glas, in het bijzonder verpakkingsglas, alsmede glaswerk en glaswaren voor zover niet begrepen in andere klassen; porselein en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen; verstuivers voor zover niet begrepen in andere klassen; keramische producten voor zover niet begrepen in andere klassen; met behulp van kunststoffen vervaardigde artikelen en gebruiksvoorwerpen voor zover niet begrepen in andere klassen. K1 22 Verpakkingsmateriaal voor zover niet begrepen in andere klassen. K1 23 Draden en garens. K124 Weefsels, beddengoed, tafellakens, textielstoffen, doeken (met inbegrip van technisch doek), gordijnen en vitrages, dekens, vlaggen en wimpels. K1 25 Kledingsstukken (met uitzondering van schoeisel). K1 26 Siervoorwerpen voor zover niet begrepen in andere klassen. K1 27 Linoleum en andere vloerbedekking; muurbedekking (uitgezonderd van weefsel); behangselpapier; met behulp van kunststoffen vervaardigde artikelen en gebruiksvoorwerpen voor zover niet begrepen in andere warenklassen. K1 28 Spellen, speelgoederen; speelkaarten; gymnastiek- en sportartikelen (uitgezonderd kleding); kerstboomgarnituren en - versierselen voor zover niet begrepen in andere warenklassen; met behulp van kunststoffen vervaardigde artikelen en gebruiksvoorwerpen voor zover niet begrepen in andere warenklassen; natuurkundige artikelen in de vorm van speelgoed; elektrische artikelen voor zover niet begrepen in andere warenklassen, in het bijzonder speelgoederen; onderdelen van en toebehoren tot genoemde waren voor zover niet begrepen in andere warenklassen. KJ 30 Suiker en suikerbakkerswaren, met inbegrip van pepermunt en kauwgom. K1 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten voor zover niet begrepen in andere warenklassen, zaden, dierenvoeder, zaaizaad. K1 32 Minerale en gazeuse waters en andere niet-alcoholhoudende dranken, siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken. K1 34 Sigarenaanstekers en onderdelen daarvan; lucifers; papierwaren (rokersartikelen); met behulp van kunststoffen vervaardigde artikelen en gebruiksvoorwerpen voor zover niet begrepen in andere warenklassen. 14 Klasse-opsomming (00 - tot en met) / 5 Verkregen recht in Belgie (B), in Nederland (N) en in Luxemburg (L) B gebruik sedert 1899, int. depots , , , , , , , , , , , N gebruik sedert 1891 L gebruik sedert 1899, int. depots , , , , , , , , , , , N 31423, / / ; 78081, / /45963, ;58924, / / ; 59857, / / ; 92814, 5/7 G

8 B B I E & C^; ;v 0 V O O R D E I N T E L L E C T U E L E E I G E N D O M / ; , ; , ; , ; , ; , ; , ;166368, I , /93282, /17939, ; , /115597, /32987, ; , /144583, /68594, ; , /145681, /70475, ; , /138403, ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; , Dagtekening van de aanvraag van de vernieuwing Licenties Philips Compagnie Industrielle et Commerciale S.A. Bruxelles, Belgique. De licentie werd volgens de overeenkomst alleen verleend voor Belgie en Luxembourg. Deze beperking heeft geen gevolg voor wat betreft de toepassing van de eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken. Phonogram B.V. Drentestraat 11 Amsterdam, Nederland. De licentie werd volgens de overeenkomst verleend voor: geluidsdragers, omschreven als voorwerpen uit willekeurig materiaal, waarop acoustisch gebeuren met onderhoudende en leerzame inhoud opgetekend is en die bestemd zijn voor het in het verkeer brengen in een veelvoud van exemplaren; drukwerken, boeken, tijdschriften. Bovendien werd de licentie, weer volgens de overeenkomst, alleen verleend voor Nederland. Deze beperking heeft geen gevolg voor wat betreft de toepassing van de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken. Phonogram S.A. 215, rue Victor Hugo Brussel, Belgie. De licentieverlening is beperkt tot de waren: Geluidsdragers, omschreven als voorwerpen uit willekeurig materiaal, waarop acoustisch gebeuren met onderhoudende en leerzame inhoud opgetekend is en die bestemd zijn voor het in het verkeer brengen in een veelvoud van exemplaren; drukwerken, boeken, tijdschriften. Bovendien is de licentieverlening beperkt tot een gedeelte van het Beneluxgebied. Deze beperking heeft geen gevolg voor wat betreft de toepassing van de eenvormige Beneluxwet op de warenklassen. N.V. Philips Consumer Products de Brouckereplein 2 Brussel, Belgie. Nederlandse Philips Bedrijven B.V. Vonderweg BK Eindhoven, Nederland. Philips Telecommunicatie en Data Systemen Nederland B.V. Jan van der Heijdenstraat 41 Hilversum, Nederland. Voor de waren: Apparaten, inrichtingen en instrumenten voor radio, telegrafie, telefonie, telefotografie, televisie, telex, radar, facsimile-overdracht en andere apparaten, inrichtingen en instrumenten voor telecommunicatie, in het bijzonder zend- en ontvangapparaten, studio-installaties, hulpapparaten voor het verkeer te land, te water en in de 6/7 O

9 B B E V O O R 0 E <L J I N T E L L E C T U E L E J E I G E N D O M lucht vcxir zover niet begrepen in andere warenklassen, vliegtuigboordboordinstallaties en -instrumenten, vliegveldininstallaties voor zover niet begrepen in andere warenklassen; apparaten, inrichtingen en instrumenten voor het regelen, instellen, controleren en bedienen op afstand, drukwerken, tijdschriften, boeken, catalogi, brochures, folders en affiches. N.V. Philips & M.B.L.E. Associated 80, Rue des Deux Gares Bruxelles, Belgique. La licence est limitee a une partie du territoire Benelux. Cette limitation est sans effet quant a Fapplication de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits. Philips International B.V. Groenewoudseweg 1 Eindhoven, Nederland. Voor de waren: Drukwerken, brochures, kranten en tijdschriften. (K1 16). Philips Industrial Activities S.A. Boulevard de L'Europe Waver, Belgie. Voor de waren: K1 7 Autogeen lasapparaten, hun onderdelen en toebehoren, begrepen in deze klasse. K1 8 Niet-elektrische lasapparaten, hun onderdelen en toebehoren, begrepen in deze klasse. K1 9 Elektrische (boog-) lasapparaten hun onderdelen en toebehoren, begrepen in deze klasse. Den Haag, 30 augustus 2011 Edmond Simon Directeur-Generaal 7/7 G

10 Domain name registration policy for the.philips top level domain The.philips Top Level Domain ( TLD ) is established by and is intended for use on behalf of Koninklijke Philips N.V. only. The registration of domain names within the.philips TLD shall be restricted to Koninklijke Philips N.V. itself and/or its subsidiaries. Koninklijke Philips N.V. can license the use of domain name registrations within the.philips TLD to subsidiaries and other affiliated entities such as trademark licensees at its own discretion. In all cases, however, Koninklijke Philips N.V. and/or its subsidiaries will remain the registrant for all domain name registrations within the TLD, and shall retain the authority to modify or terminate such registrations at any time via the concerned registrars.

SAMMENVATTING. Deel A... 2 Deel B... 53 Deel C... 66 Deel D... 86 Deel M... 88

SAMMENVATTING. Deel A... 2 Deel B... 53 Deel C... 66 Deel D... 86 Deel M... 88 SAMMENVATTING Deel A... 2 Deel B... 53 Deel C... 66 Deel D... 86 Deel M... 88 EL A A.1. 22 8548174 25/9/29 ZERO HOUSE 22 gebied van architectuur;advisering met betrekking tot ingenieursdiensten. 8695348

Nadere informatie

versie 2.1 juni 2009 Kamer van Koophandel SBI codering 2009

versie 2.1 juni 2009 Kamer van Koophandel SBI codering 2009 versie 2.1 juni 2009 Kamer van Koophandel 2009 SBI codering 2009 2 Landbouw, bosbouw en visserij 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht 011 Teelt van eenjarige gewassen 0111 Teelt

Nadere informatie

NACE-BEL 2008. Economische activiteitennomenclatuur. met toelichtingen

NACE-BEL 2008. Economische activiteitennomenclatuur. met toelichtingen NACE-BEL 2008 Economische activiteitennomenclatuur met toelichtingen 3 De activiteitennomenclatuur NACE-BEL 2008 Lijst van de secties 4 Lijst van de secties 5 NACE-BEL 2008 Sectie Omschrijving Afdeling

Nadere informatie

SAMMENVATTING. Deel A... 2 Deel B... 107 Deel C... 115 Deel D... 127 Deel M... 166

SAMMENVATTING. Deel A... 2 Deel B... 107 Deel C... 115 Deel D... 127 Deel M... 166 SAMMENVATTING Deel A... 2 Deel B... 17 Deel C... 115 Deel D... 127 Deel M... 166 DEEL A A.1. 22 74 1195493 12/8/211 PAKETO 27.5.1 G.N.P. spol. s r.o. Dolní Jasenka 279 755 1 Vsetín CZ PATIN - ZNALECKÁ

Nadere informatie

SAMMENVATTING. Deel A... 2 Deel B... 30 Deel C... 47 Deel D... 79 Deel M... 81

SAMMENVATTING. Deel A... 2 Deel B... 30 Deel C... 47 Deel D... 79 Deel M... 81 SAMMENVATTING Deel A... 2 Deel B... 3 Deel C... 47 Deel D... 79 Deel M... 81 EL A A.1. 8883696 15/2/21 flowfilters Van de Oudeweetering, Ronald Eerste van Swindenstraat 2 3hg 193 GD Amsterdam NL INADAY

Nadere informatie

SAMMENVATTING. Deel A... 2 Deel B... 164 Deel C... 174 Deel D... 197 Deel M... 199

SAMMENVATTING. Deel A... 2 Deel B... 164 Deel C... 174 Deel D... 197 Deel M... 199 SAMMENVATTING Deel A... 2 Deel B... 164 Deel C... 174 Deel D... 197 Deel M... 199 EL A A.1. 22 27 944 21/4/21 TrailerConnect Cargobull Telematics GmbH Johann-Krane-Weg 27 48149 Münster DR. HOFFMEISTER

Nadere informatie

Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant.

Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant. j2 GLOBAL (NETHERLANDS) B.V. VOORWAARDEN KEEPITSAFE Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant. BEPAALDE DEFINITIES:

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst AW2000. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst AW2000. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips AW2000 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 2 Veiligheid 2 Kennisgeving

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene tekst inzake de aansluiting van werkgevers bij sectoren voor de uitvoering van de sv-wetgeving. 2-5

Inhoudsopgave. Algemene tekst inzake de aansluiting van werkgevers bij sectoren voor de uitvoering van de sv-wetgeving. 2-5 Inhoudsopgave Omschrijving pagina Algemene tekst inzake de aansluiting van werkgevers bij sectoren voor de uitvoering van de sv-wetgeving. 2-5 Bijlagen: 1. Regeling indeling van het bedrijfs- en beroepsleven

Nadere informatie

GEBRUIKERS- HANDLEIDING. CFX-750 Display

GEBRUIKERS- HANDLEIDING. CFX-750 Display GEBRUIKERS- HANDLEIDING CFX-750 Display Versie 1.00 Revisie A Oktober 2010 Divisie Landbouw Trimble Navigation Limited Trimble Agriculture Division 10355 Westmoor Drive Suite #100 Westminster, CO 80021

Nadere informatie

Welke apparaten vallen onder de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur?

Welke apparaten vallen onder de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur? Welke apparaten vallen onder de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur? Deze notitie is bedoeld als hulpmiddel bij de uitvoering van de regelgeving. Aan deze informatieve notitie kunnen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING q PRINT ECOSYS P7035cdn GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoud Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsvoorschriften 1 Onderdelen van het apparaat Onderdelen aan de voorkant van de printer... 1-2 Onderdelen aan

Nadere informatie

General terms and conditions of purchase of Achmea

General terms and conditions of purchase of Achmea General terms and conditions of purchase of Achmea October 2013 Index Chapter 1 General Conditions 3 Chapter 2 Support Facilities 9 Chapter 3 Marketing and Communication 9 Chapter 4 Secondment en Consultancy

Nadere informatie

The following translation is for information only. The original and legally binding version is the English version found at the end of the document.

The following translation is for information only. The original and legally binding version is the English version found at the end of the document. The following translation is for information only. The original and legally binding version is the English version found at the end of the document. De volgende vertaling is uitsluitend ter informatie.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. FmX geïntegreerde display

GEBRUIKERSHANDLEIDING. FmX geïntegreerde display GEBRUIKERSHANDLEIDING FmX geïntegreerde display Versie 7.1 Revisie A Maart 2013 F Divisie Landbouw Trimble Navigation Limited Trimble Agriculture Division 10355 Westmoor Drive Suite #100 Westminster, CO

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

GEBRUIKERSHANDLEIDING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D GEBRUIKERSHANDLEIDING TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Inleiding Hartelijk dank voor de aanschaf van de TASKalfa 3050ci / TASKalfa 3550ci / TASKalfa 4550ci / TASKalfa 5550ci. Deze

Nadere informatie

Naslaggids NPD4497-00 NL

Naslaggids NPD4497-00 NL NPD4497-00 NL Auteursrechtmededeling Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een gegevenssysteem of in enige vorm of enige wijze worden verzonden, mechanisch, gefotokopieerd, opgenomen

Nadere informatie

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions AA_reversed_fullclrC.eps ABN AMRO reversed full-colour for coated paper Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden Click here for the Electronic Banking Conditions

Nadere informatie

VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN

VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN OMZETTING STICHTING "EUROPEAN FOUNDATION FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION" IN: EUROPEAN GROUP FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION EN VASTSTELLEN STATUTEN Today, the

Nadere informatie

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN Iceland, Kazakhstan, Liechtenstein, Norway, Switzerland, Ukraine, or a member state of the European Union VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE

Nadere informatie

ZITTING 1953 1954 3571

ZITTING 1953 1954 3571 ZITTING 1953 1954 3571 Nota's op 13 Augustus 1954 te 's-cjravenhage gewisseld tussen de Nederlandse en de Amerikaanse Regering inzake legering van Amerikaanse troepen in Nederland. BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel)

Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel) Tracker MT-900M Service diensten SafelinQ Benelux BV OVERZICHT DIENSTEN Land: Product: Benelux Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel) Dit serviceoverzicht geeft inzicht

Nadere informatie

Gebruik van de Spotify audiostreamweergavefunctie

Gebruik van de Spotify audiostreamweergavefunctie Over de Spotify audiostreamweergavefunctie Spotify is een muziekstreaming-distributieservice die geregeld en beheerd wordt door Spotify Ltd. en die muziek via internet distribueert. U kunt met dit apparaat

Nadere informatie

inhoud ALGEMEEN Licentiecheck profiel Hoofdmenu Niveaus en Beloningen Speltypes Interface Opties Probleemoplossing 10. Epilepsiewaarschuwing

inhoud ALGEMEEN Licentiecheck profiel Hoofdmenu Niveaus en Beloningen Speltypes Interface Opties Probleemoplossing 10. Epilepsiewaarschuwing handleiding inhoud 1. ALGEMEEN 4 2. Licentiecheck 5 3. profiel 6 4. Hoofdmenu 7 5. Niveaus en Beloningen 8 5.1 Klassen en Niveaus 8 5.2 Punten 8 6. Speltypes 10 6.1 Campagnes 10 6.2 Missies 11 6.3 Vrij

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 16

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 16 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 16 16 april 2015 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 25 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 25 18 juni 2015 Inhoud 1. Internationale handel 3 Internationale handel in goederen 3 I. Buitenlandse handel in goederen 3 II. Aandeel wederuitvoer in de Nederlandse

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP

GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP Deze gebruikershandleiding geldt voor de modellen FS-1025MFP, FS-1120MFP, FS-1125MFP FS-1320MFP en FS-1325MFP. Deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702) ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702) 1. Begrippen 1.1 Onder Elcas wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Elcas

Nadere informatie

Handleiding van de printer, het kopieerapparaat, de scanner NPD4496-00 NL

Handleiding van de printer, het kopieerapparaat, de scanner NPD4496-00 NL Handleiding van de printer, het kopieerapparaat, de scanner NPD4496-00 NL Auteursrechtmededeling Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een gegevenssysteem of in enige vorm of

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 12

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 12 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 12 19 maart 2015 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie