expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen"

Transcriptie

1 expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

2

3 Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering van de positie van vrouwen. Scala ontwikkelt daartoe projecten en geeft beleidsadvies. Daarnaast geeft Scala trainingen, cursussen, informatie en voorlichting, aan zowel individuele vrouwen als organisaties. Kernbegrip in de aanpak van Scala is empowerment: het versterken van de zelfredzaamheid van vrouwen, waardoor zij in staat zijn om individueel en gezamenlijk veranderingen in hun persoonlijke en maatschappelijke omgeving te bewerkstelligen. Leidraad in het werk van Scala is diversiteit: het besef van de verschillen tussen mensen en het respecteren van dat verschil. De kracht van Scala ligt vooral in de integrale benadering. Dit geldt niet alleen voor de samenhang van de diensten en producten die Scala biedt maar ook voor de klanten die zij bedient. Scala beschikt over een breed netwerk van vrouwenorganisaties, gemeentelijke instellingen, organisaties op het gebied van politiek en bestuur, individuele vrouwen en overige maatschappelijke organisaties. Door verbindingen te leggen tussen instellingen en individuen is Scala in staat op te treden als initiator van projecten en beleid. Doel van Scala is deze initiatieven na een projectperiode onder te brengen bij betrokken instelling(en) als regulier aanbod. Scala richt haar aandacht op de randvoorwaarden die in de samenleving nodig zijn om de positie van de vrouwen te verbeteren. Deze voorwaarden liggen op het terrein van werk, inkomen en gezin, van integratie en participatie, zorg en veiligheid en zelfontplooiing. Scala houdt zich bezig met economie (arbeid), maatschappij en politiek (participatie), welzijn (opvoeding en vorming) en gezondheidszorg. 1

4 Cursussen en trainingen Er is een verschil tussen trainingen en cursussen. Cursussen worden gegeven op basis en gevorderd niveau. Cursussen zijn laagdrempelig en bestaan uit minimaal vier bijeenkomsten. Het uitgangspunt van een cursus is het overdragen van kennis, het uitwisselen van ervaring en het oefenen van vaardigheden. De cursussen hebben een minimum van 8 en een maximum van 12 deelnemers. Trainingen worden voornamelijk gegeven aan professionals op uitvoerend, midden en hoger niveau. Daartoe worden ook niet-professionals en vrijwilligers die binnen een organisatie werkzaam zijn gerekend. De uitgangspunten voor trainingen zijn kennisoverdracht, ervaring uitwisselen, vaardigheden oefenen en overdracht van inhoud en methodiek. Scala verzorgt trainingen over diverse onderwerpen. Deze trainingen kunnen ook gecombineerd worden. Er worden dan elementen uit de verschillende trainingen gehaald om zo een training geheel op maat voor de doelgroep samen te stellen. Voor zowel de cursussen als de trainingen geldt dat er een minimum is van 8 en een maximum van 12 deelnemers. Scala is vooral deskundig in het verzorgen van cursussen en trainingen op het gebied van: assertiviteit en zelfredzaamheid communicatie en interculturele communicatie bestuur en politiek huiselijk en seksueel geweld Cursussen en trainingen op maat Alle cursussen en trainingen in deze brochure zijn op maat. Dat betekent dat de cursussen en trainingen op aanvraag worden gegeven en aan de cursisten worden aangepast. De opdrachtgever werft de cursisten en bepaalt in overleg met Scala de data en locatie. Ook kan er op elke cursus 2

5 en training in deze brochure een vervolg worden gegeven. Scala richt zich in de eerste plaats op vrouwen maar de cursussen en trainingen kunnen ook aan gemengde groepen worden gegeven. Voor meer informatie of overleg over de mogelijkheden van een cursus of training op maat kunt u terecht bij de coördinator Vorming, Training en Ontwikkeling van Scala, telefoon Open aanbod voor trainingen en cursussen en overige bijeenkomsten Scala heeft ook een open aanbod voor trainingen en cursussen en organiseert geregeld themabijeenkomsten, lezingen en debatten. Deze vinden plaats bij Scala, Provenierssingel 66, Rotterdam. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Scala, telefoon: ( bereikbaar maandag t/m vrijdagochtend) of U kunt ook onze website raadplegen: Locatie Cursussen en trainingen op maat kunnen zowel bij Scala als op locatie worden verzorgd. Het pand van Scala kent een grote en kleine zaal die zeer geschikt zijn voor groepen. Bij gebruik van één van deze zalen worden de kosten in de prijs van de cursus of training verrekend. Het pand van Scala vindt u aan de Provenierssingel 66 te Rotterdam. Scala ligt op 3 minuten loopafstand aan de achterzijde van het Centraal Station Rotterdam. In de wijk waar Scala is gelegen, moet voor parkeren worden betaald. Dit kan alleen met een chipknip, niet met contant geld. Kosten De kosten voor de cursussen en trainingen kunnen variëren. Dit heeft te maken met de doelstelling van uw organisatie en de omvang van de cursus of training. Voor meer informatie over de kosten kunt u een afspraak maken met onze coördinator Vorming, Training en Ontwikkeling. Tijden De tijdsduur van een cursus of training en het tijdstip waarop de cursus of training plaatsvindt, worden in overleg met de opdrachtgever bepaald. Zo kan rekening worden gehouden met de specifieke wensen van een doelgroep, bijvoorbeeld met ouders van schoolgaande kinderen. 3

6 Cursussen op maat Maatschappelijke oriëntatie Oriëntatie op werk en scholing Deze cursus is bedoeld voor cursisten die gerichte plannen voor hun toekomst willen maken en vaardigheden willen ontwikkelen om deze plannen te verwezenlijken. De plannen kunnen per cursist verschillen. De cursus wordt dan ook op de cursisten toegesneden. De plannen kunnen bijvoorbeeld de kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt betreffen of de mogelijkheden tot omscholing of vrijwilligerswerk. Uitgangspunt van deze cursus is het zelfvertrouwen van de cursist te vergroten, de cursist leren ruimte te maken voor zichzelf en een eventueel isolement te doorbreken. Er wordt gebruik gemaakt van de kwaliteiten van elkaar. Cursus van 6 bijeenkomsten Allochtone vrouwen op weg Tijdens deze cursus staan allochtone vrouwen stil bij hun positie als vrouw, echtgenote, partner of moeder. Bij het bespreken van verschillende onderwerpen staan de persoonlijke ervaringen centraal. Door het uitwisselen van informatie voor en door andere vrouwen en in discussie te gaan over verschillende onderwerpen, leren de vrouwen hun mening te vormen en voor deze mening uit te komen. De cursisten bepalen, samen met de begeleidster, de onderwerpen die in de cursus aan de orde komen. Onderwerpen kunnen zijn: opvoeding, omgaan met geld, combinatie van arbeid en zorg voor het gezin, discriminatie, normen en waarden en vrouw én moeder zijn. Cursus van 10 bijeenkomsten 4

7 Kiezen en (mede)delen De cursus kiezen en (mede)delen is bedoeld voor vrouwen die hun kennis van politiek willen vergroten. Daarnaast leren de cursisten hoe ze invloed kunnen uitoefenen op politieke processen en hun stem kunnen laten horen. De bedoeling is hen bewust te maken van hun mogelijkheden om een politieke rol te spelen of medezeggenschap te hebben in de Rotterdamse samenleving. Bijvoorbeeld: inbreng in de wijk, op het werk of op de school van hun kinderen. Met andere woorden: zij leren hun belangen te behartigen. Zo wordt hun zichtbaarheid in de politiek en de samenleving groter. De bijeenkomsten hebben vooral een informatief karakter. Cursus van 10 bijeenkomsten Vrouwen in besturen Veel vrouwen willen graag een bestuursfunctie bekleden maar weten niet goed hoe ze dat moeten aanpakken. Ook weten sommige vrouwen niet goed wat een bestuursfunctie inhoudt en welke vaardigheden ze nodig hebben. Deze cursus is bedoeld voor vrouwen die een bestuursfunctie ambiëren en meer willen leren op het gebied van assertiviteit, gesprekstechniek, vergaderen, timemanagement, public relations, omgaan met spanning/stress en presenteren Cursus van 12 bijeenkomsten 5

8 Persoonlijke vaardigheden en communicatie Spiegeltje, spiegeltje Het uiterlijk is voor veel vrouwen heel belangrijk. Slechts zelden zijn vrouwen tevreden. De industrie speelt daar handig op in. Er zijn allerlei producten op de markt die ons moeten verfraaien. Bovendien neemt het aantal mogelijkheden om lichaamsdelen door middel van plastische chirurgie te veranderen toe. In Spiegeltje, spiegeltje komt het eigen lijf verwennen aan bod. Bezig zijn met het uiterlijk op een andere manier. Er staan diverse oefeningen op het programma. De deelnemers leren hun lichaam te verwennen met maskers op natuurlijke basis, gemaakt van natuurlijke producten. In de bijeenkomsten wordt gepraat over het belang van het uiterlijk voor iemands zelfvertrouwen. Ook de invloed van de media komt aan bod. Er worden ervaringen en tips uitgewisseld. Cursus van 6 bijeenkomsten Uitkomen met je inkomen Verstandig met je budget omgaan, valt niet altijd mee. Steeds meer gezinnen raken in de financiële problemen. De verleidingen van postorderbedrijven, kopen op krediet en agressieve adverteerders zijn groot. De deelnemers leren kritisch naar hun eigen maandinkomen te kijken en ze leren beter te plannen. Er is aandacht voor de ervaring van de deelnemers zelf. De cursusbegeleider geeft informatie over de verschillende mogelijkheden die er zijn om extra ondersteuning te vragen bij budgetbeheer of de aanpak van financiële problemen. Tevens wordt aandacht besteed aan manieren om goedkoper te leven, te recreëren, te reizen enzovoorts. Uitgangspunt is dat basisbehoeften als gezond eten en sportief of cultureel bezig zijn, niet wegbezuinigd worden. Cursus van 4 tot 8 bijeenkomsten 6

9 Begrijpen en begrepen worden In het dagelijkse leven komen we veel situaties tegen waarbij het belangrijk is dat je begrepen wordt en dat jij anderen ook begrijpt. De cursus begrijpen en begrepen worden is bedoeld voor allochtone vrouwen die moeite hebben om zich duidelijk uit te drukken. Met deze cursus leert men om te gaan met alledaagse situaties zoals bezoek aan de huisarts, boodschappen doen enzovoorts én het taalgebruik dat daarbij komt kijken. De cursus wordt verzorgd op twee niveaus: een laag niveau Nederlands en een hoger niveau Nederlands. Voor deelnemers met een laag niveau Nederlands worden vier bijeenkomsten aan één onderwerp besteed. In geval van een hoog niveau Nederlands wordt per bijeenkomst één onderwerp behandeld. Cursus van 4 bijeenkomsten voor laag niveau Nederlands Cursus van 10 bijeenkomsten voor hoger niveau Nederlands (NT2 achtergrond) 7

10 Persoonlijke ontwikkeling Omgaan met spanningen / time- en stressmanagement Deze cursus is bedoeld voor vrouwen die beter willen omgaan met stress en hun tijd beter willen leren indelen. Vrouwen leren hun bezigheden en tijd beter in te delen door middel van timemanagement: ze leren de regie te krijgen over hun tijd waardoor ze zich minder geleefd voelen. Stress is nodig om te leven en wij zijn allemaal zoekend naar het evenwicht tussen onze draagkracht en draaglast. Wanneer deze niet in balans zijn, ontstaat ongezonde stress. Ons lichaam protesteert en we ontwikkelen klachten. Deze cursus is er op gericht ongezonde stresssignalen in een vroeg stadium te herkennen. Er wordt kennis gemaakt met een aantal manieren om ongezonde stress te lijf te gaan. Er wordt aandacht besteed aan hoe spanningen ontstaan en wat de oorzaken daarvan kunnen zijn. Tevens maken de deelnemers kennis met het verband tussen spanningen en de lichamelijke en emotionele reacties daarop. Door middel van korte ontspanningsoefeningen maakt men in de cursus kennis met de mogelijkheden om tot ontspanning te komen. Cursus van 6 tot 8 bijeenkomsten Solliciteren Met deze cursus leren de deelnemers hoe zij succesvol kunnen solliciteren. Solliciteren is een vak apart. Het vraagt om grondige voorbereiding en veel doorzettingsvermogen De cursus begint met een oriëntatie op de arbeidsmarkt. Verder in de cursus gaan we oefenen met het voeren van een telefoongesprek, het schrijven van een sollicitatiebrief en CV en natuurlijk met het voeren van een sollicitatiegesprek. Hierdoor worden de kansen op succes vergroot. Cursus van 8 bijeenkomsten 8

11 Interculturele communicatie Communicatie tussen mensen met verschillende culturele achtergronden kan problemen opleveren. Men durft vaak niet met elkaar te communiceren. Ook staan er vaak vooroordelen in de weg. In deze training leert men vaardigheden om letterlijk de taal aan te voelen, te begrijpen en de diepere betekenis te herkennen. Ook wordt er aandacht besteed aan de normen en waarden die in een taal doorgegeven kunnen worden. Het aantal bijeenkomsten wordt in overleg bepaald. Presenteren Een goede presentatie is van groot belang. Of het publiek nu groot of klein is. Het overbrengen van informatie, boodschappen, standpunten enzovoorts heeft alleen effect als het publiek geïnteresseerd is en blijft. In deze cursus werken we aan een aantal onderdelen om het effect van een presentatie te vergroten. Een spreker die met plezier presenteert en dit op een natuurlijke manier doet, kan rekenen op een enthousiast publiek. Aan de orde komen o.a.: theorie over de opbouw van de presentatie, bewust worden van een eigen presentatie/stijl, ervaring opdoen met presenteren, verbeteringen aanbrengen in de eigen presentatie, houdingsoefeningen en stemgebruik. Cursus van 6 bijeenkomsten. Communicatie en dagindeling Om een dag op een zodanige manier in te delen dat zorg- en arbeidstaken optimaal te combineren zijn, is een goede communicatie met de omgeving van groot belang. In deze cursus leren de deelnemers hoe zij onderwerpen die de dagindeling betreffen zowel thuis als op het (vrijwilligers)werk kunnen bespreken. Zij leren duidelijk hun mening te geven. Onderwerpen als rechten en plichten, nieuwe situaties, wet- en regelgeving en timemanagement komen uitgebreid aan bod. Cursus van 6 bijeenkomsten 9

12 Preventie Loverboys Loverboys zijn jongens die doelbewust meisjes verleiden met aandacht en cadeautjes. Wanneer een meisje verliefd op een loverboy is, probeert hij haar van familie en vrienden te isoleren, zodat ze afhankelijk van hem wordt. Altijd met als einddoel geld aan haar te verdienen. Vaak door prostitutie maar soms ook door drugssmokkel of door hen leningen met valse papieren te laten afsluiten. Elk meisje kan het slachtoffer worden van een loverboy, maar vooral meisjes met een laag zelfbeeld die niet sterk in hun schoenen staan lopen het risico. Om te voorkomen dat meisjes een relatie aangaan met een jongen die later een loverboy blijkt te zijn is er een preventiepakket ontwikkeld dat bestaat uit een voorlichting én een cursus weerbaarheid in relaties. Tijdens de voorlichting wordt duidelijk gemaakt wat een loverboy is en hoe hij te werk gaat. De cursus weerbaarheid in relaties is er vervolgens op gericht dat meiden zich ervan bewust worden dat ook zij kans lopen een verkeerde relatie aan te gaan. De meiden moeten - zoals dat heet - weerbaar worden in (het aangaan van) hun relaties. Er wordt ingegaan op de rol van zelfrespect en het aangeven van de eigen grenzen in relaties. Daar is voor nodig dat de meiden zich bewust zijn van zichzelf en hun persoonlijkheid. Zij worden dan ook op verkenning gestuurd naar hun eigen ik. Ze worden gestimuleerd om een positieve basishouding te ontwikkelen en daarmee het vertrouwen in zichzelf te versterken. Aan de orde komen: socialisatie, respect, ongewenste intimiteiten, fysiek en mentaal geweld, omgaan met leeftijdsgenoten, weerbaar zijn, grenzen stellen en accepteren. Zowel bij de voorlichting als de cursus wordt theorie afgewisseld met opdrachten (oefeningen met voorbeelden uit de praktijk) en wordt door het uitwisselen van ervaring gewerkt aan bewustwording bij de doelgroep. Er wordt gebruik gemaakt van videomateriaal. Voorlichting van één bijeenkomst van twee dagdelen, in totaal vier uur. Cursus van zes bijeenkomsten van twee uur. 10

13 Veilig over straat Deze cursus is bedoeld voor mensen die moeite hebben met het deelnemen aan het maatschappelijke en sociale leven, omdat zij zich onveilig voelen op straat. Het is geen cursus zelfverdediging. Wel wordt geleerd - aan de hand van praktische voorbeelden - hoe men kan omgaan met lastige, onaangename en bedreigende situaties. Zo komt de eigen houding aan de orde en wat men zegt in dergelijke situaties. Cursus van 8 bijeenkomsten 11

14 Assertiviteit Scala heeft verschillende assertiviteitscursussen. Assertiviteit is het opkomen voor je persoonlijke belangen en uitdrukking geven aan je gevoelens, gedachten en wensen. Soso boto? Nono! Bo te bal mas, ku bot ta pensa! Deze cursus bestaat al enige tijd voor Surinaamse en Antilliaanse vrouwen. Soso boto is een begrip geworden. Deze cursus kan nu ook worden aangeboden aan groepen met andere culturele achtergronden. Bij deze cursus gaat het er om dat de deelnemers meer zelfvertrouwen krijgen, inzicht krijgen in hun eigen gedrag en leren nee te zeggen. De deelnemers leren vertrouwen te krijgen in hun handelswijze vanuit hun achtergrond en leren gebruik te maken van de vaardigheden die bij hun passen. Cursus van 8 bijeenkomsten Weerbaarheid in relaties Deze cursus is bedoeld voor jongeren. Meiden en jongens, met of zonder problematische achtergrond, krijgen kennis en informatie om te voorkomen dat ze in probleemsituaties verzeild raken. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: weerbaarheid, grenzen aangeven, vormen van seksueel geweld onder jongeren en de hulpverleningsmogelijkheden. Cursus van 6 bijeenkomsten 12

15 Opkomen voor jezelf Deze cursus is ontwikkeld voor mensen die moeite hebben om voor zichzelf op te komen. Doel is deelnemers inzicht te geven in het niet weerbaar gedrag en de gevolgen daarvan voor henzelf en anderen. Door middel van oefening wordt in deze cursus gewerkt aan het aanleren van weerbaar gedrag. Er is aandacht voor de eigen ervaringen van de deelneemsters. Uitgaande van die ervaringen wordt gezocht naar een assertieve wijze van omgaan met moeilijke situaties. Ook wordt in deze cursus aandacht besteed aan het leren grenzen stellen en vasthouden, leren kritiek geven en ontvangen, om hulp vragen aan de omgeving (gezin, vrienden, werk), op een adequate manier ja of nee leren zeggen en werken aan een positief zelfbeeld. Cursus van 10 bijeenkomsten 13

16 Opvoeden en opvoedingsondersteuning Omgaan met pubers Regelmatig hoor je ouders de verzuchting slaken ik kan mijn dochter/zoon wel achter het behang plakken. In alle culturen is het verschijnsel puberen bekend. Het advies grenzen stellen en ruimte geven, lijkt tegenstrijdig maar in het geval van pubers is het toch de remedie. Geduldig zijn, aandacht hebben en toezicht houden, zijn begrippen waar iedere ouder van een opstandige puber, ongeacht diens af- en herkomst, veel aan heeft. Deze cursus steunt ouders en laat hen kritisch naar zichzelf kijken. In de cursus worden er verschillende onderwerpen besproken zoals algemene Informatie over de pubertijd, de verschillende ontwikkelingen, luisteren en kritiek geven, jij- en ik boodschappen en waardering uiten. Ook wordt er aandacht besteed aan verschillende conflicten zoals het behoefteconflict en het waardeconflict en de niemand verliest methode voor het oplossen van deze conflicten. Er is veel ruimte om individuele problemen te bepreken en er wordt videomateriaal vertoond. Cursus van 6 bijeenkomsten 14

17 Opvoeden Veel ouders krijgen bij de opvoeding van hun kinderen te maken met problemen. Vaak zijn deze problemen door de ouders zelf op te lossen, vaak ook niet. Ouders weten soms niet hoe zij gedrag van hun kind(eren) moeten bijsturen, voelen zich machteloos en krijgen het gevoel te falen. Deze cursus gaat in op de ontwikkelingsfases van kinderen. Want hoewel ieder kind uniek is, zijn er patronen in de ontwikkeling van kinderen te herkennen. Door inzicht te krijgen in deze ontwikkelingsfases en het bijbehorende gedrag, krijgen ouders handvatten om het gedrag van hun kind bij te sturen. Uitwisseling van ervaring met andere ouders draagt bij aan het inzicht in het gedrag en de aanpak van de problemen en leert bovendien dat de meeste problemen niet uniek zijn. De inhoud van de informatie, en de wijze waarop deze wordt gebracht, wordt afgestemd op de vragen en samenstelling van de groep. In het geval van specifieke gedragsproblemen die buiten het kennisgebied van de cursusbegeleider vallen, wordt een deskundige uitgenodigd. Het aantal bijeenkomsten wordt in overleg bepaald. Cursus voor ouderen Vriendinnen voor het leven Dit is een cursus over het plezier en gemak dat men kan hebben van vriendinnen. Vriendschappen zijn een prima oudedagsvoorziening, want vriendinnen kunnen elkaar ondersteunen in lief en leed. Er wordt in de cursus ingegaan op de verschillende aspecten van het hebben en houden van vriendschappen. Door er met anderen over te praten en na te denken, ontdekken de deelneemsters de waarde van hun verschillende relaties. Relaties staan nooit los van iemand zelf. Door over vriendschappen te praten en te denken komen dan ook de eigen kwaliteiten en mogelijkheden van de deelneemsters aan de orde. Cursus van 8 tot 12 bijeenkomsten 15

18 Trainingen Maatschappelijke oriëntatie Training allochtone vrouwen op weg Deze training is bedoeld voor vrouwen die de cursus Allochtone vrouwen op weg hebben gevolgd en zelf deze cursus willen verzorgen voor andere allochtone vrouwen. In deze training staat centraal hoe allochtone vrouwen geholpen kunnen worden bij het ontwikkelen van hun zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en zelfontplooiing. Er worden vaardigheden geleerd om met groepen vrouwen te werken en eventueel zelf vrouwenbijeenkomsten te organiseren. Training van 10 bijeenkomsten Weerbaarheid in relaties voor jongerenwerkers Deze training is bedoeld voor jongerenwerkers (professionals en vrijwilligers). De training biedt hen handvatten om jongeren met risicogedrag beter te kunnen begeleiden en zo te voorkomen dat deze jongeren in de problemen raken. Er komen verschillende thema s aan de orde zoals: verschillende manieren van opvoeden, cultuurverschillen, normen en waarden, seksualiteit, seksueel geweld (loverboys), weerbaarheid enzovoorts. Training van 4 bijeenkomsten Communiceren, zorg en arbeid combineren Het doel van deze training is dat zowel vrouwen als mannen gericht en effectief met elkaar en met hun werkgever leren communiceren, de juiste balans tussen werken en zorgen kunnen vinden en hun tijd effectief indelen. Er wordt ook informatie verstrekt over CAO-regelingen en wettelijke maatregelen die de deelnemers kunnen gebruiken om hun zorg en arbeid taken beter te combineren. Training van 6 bijeenkomsten 16

19 Persoonlijke vaardigheden en communicatie Kadertraining zelforganisaties Zelforganisaties kenmerken zich door een groot enthousiasme, ideeënrijkdom en bruisende persoonlijkheden. De beste pijlers om iets van de grond te krijgen. Maar hoe ga je verder nadat het initiatief genomen is? Scala ontwikkelde een aantal trainingen waar mensen die in zelforganisaties werkzaam zijn baat bij kunnen hebben: effectief vergaderen, leiding geven, maatschappelijke vorming, groepsdynamica en het begeleiden van vrouwengroepen zijn hier voorbeelden van. Het aantal bijeenkomsten wordt in overleg bepaald. Vaardigheden op de werkvloer De training vaardigheden op de werkvloer is bedoeld voor mannen en vrouwen die binnen een organisatie werkzaam zijn (hiertoe worden ook vrijwilligers, WIW-ers en ID-baners gerekend) en willen oefenen in sociale vaardigheden die nodig zijn om samen te kunnen werken en klantcontacten of overige externe contacten - zo goed mogelijk te kunnen afhandelen. Door middel van oefeningen wordt in de cursus gewerkt aan het aanleren en het bewust maken van sociale vaardigheden. Er wordt aandacht besteed aan de eigen ervaringen van de deelnemers. Vanuit die ervaringen wordt gezocht naar een effectieve manier van omgaan met moeilijke situaties. Voor het uitvoeren van de oefeningen wordt gebruik gemaakt van theoretische kennis. Het is de bedoeling dat de cursisten inzicht krijgen in hun eigen werkplek. Er wordt gestimuleerd om op bewuste wijze bezig te zijn met sociale vaardigheden op de werkvloer en er worden vaardigheden aangeleerd om zo goed mogelijk samen met anderen aan een taak te werken. 17

20 Deze training kan gegeven worden aan: Vrijwilligers Vrijwilligers kom je overal tegen. In het buurtcentrum, scholen, vereniging, sportclub enzovoorts. Deze training kan dan ook worden afgestemd op het werk wat de vrijwilligers doen/willen doen. Er zijn allerlei basisvaardigheden nodig om met bezoekers, collega s, leidinggevenden enzovoorts om te kunnen gaan en samen te kunnen werken. Denk bijvoorbeeld aan vaardigheden op het gebied van gesprekstechniek: kunnen luisteren en vragen durven stellen, telefoongesprekken voeren, maar ook ontvangst van bezoekers enzovoorts. Het aantal bijeenkomsten wordt in overleg bepaald. Balie- en receptie medewerkers Als balie- of receptie medewerker kom je veel in contact met allerlei verschillende mensen. Dit kunnen mensen zijn met allerlei verschillende culturele achtergronden. Samenwerking, contact en de wijze van overdracht van informatie tussen mensen met een verschillende culturele achtergrond staat centraal in deze training. Er wordt tevens aandacht besteed aan een open basis houding, zelfvertrouwen en afstemmen op cliënten en patiënten. Training van 4 bijeenkomsten. I.D. Baner of WIW-er Een I.D. baan betekent een In en Doorstroom baan. Mensen die werkzaam zijn in een I.D. baan kunnen doorstromen naar een reguliere baan. Het (weer gaan) functioneren in een reguliere baan vraagt om bepaalde vaardigheden. Deze worden voor een deel opgedaan in de I.D. baan maar ondersteuning door een training extern blijkt vaak wenselijk. Het aantal bijeenkomsten wordt in overleg bepaald. 18

21 Beter leren omgaan met agressie Omgaan met agressie kan moeilijk zijn. Er zijn allerlei vormen van agressie. Soms spelen er culturele verschillen mee in de wijze waarop agressie wordt geuit. Het inschatten van de reactie en emotie van een ander blijkt lastig. In deze training leren de deelnemers hoe ze krachtig, maar vanuit rust kunnen optreden bij lastige situaties op de werkvloer. Allerlei factoren komen aan bod: vormen van agressie, communicatie, diverse emoties, cultuur enzovoorts. Training van 8 bijeenkomsten. Gesprekstechniek op de werkvloer Het hulpverleningsgesprek Dit is een training voor mensen die in de hulpverlening of de gezondheidszorg werkzaam zijn. Hulpverleners moeten vaak moeilijke gesprekken voeren. Deze training biedt handvatten om een goed gesprek te voeren met cliënten of patiënten. Er wordt onder andere geleerd een gesprek te faseren, de juiste vragen te stellen en de verantwoordelijkheid daar te laten waar hij moet zijn. Training van 3 bijeenkomsten Sollicitatiegesprek Het sollicitatiegesprek is toch wel het belangrijkste moment tijdens een sollicitatietraject. Tijdens dit gesprek is het zaak als kandidaat de sterke kanten onder de aandacht te brengen en de minder sterke kanten te verdedigen. Een goede voorbereiding is essentieel voor een goed gesprek. Met deze training worden diverse gesprekstechnieken geoefend om een sollicitatiegesprek tot een succesvol einde te brengen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden, zodat een kandidaat tijdens het sollicitatiegesprek of het daarop volgende arbeidsvoorwaardengesprek gericht vragen kan stellen en haar of zijn wensen ter sprake kan brengen. Training van 3 bijeenkomsten 19

22 Leidinggeven Het succes van een leidinggevende hangt van allerlei factoren af. Een belangrijk aspect is het persoonlijk optreden. Met deze training worden er professionele vaardigheden geleerd, om op inspirerende wijze leiding te geven. Aan de orde komen onder andere: diverse stijlen van leidinggeven (o.a. taak- en relatiegericht leidinggeven), onderhandelen, groepsdynamica en procesmatig inzicht verwerven. Training van 4 bijeenkomsten Macht en onderhandelen Onderhandelen kan op basis van macht en op basis van argumenten. Bij deze training wordt duidelijk wat macht inhoudt en hoe daarmee omgegaan kan worden. Ook worden onderhandelingstechnieken aangeleerd zodat de deelnemers standvastig kunnen onderhandelen en een positie kunnen innemen. Training van 4 bijeenkomsten Conflicthantering Conflicten hoeven niet persé slecht te zijn. Integendeel, ze kunnen een nuttige functie hebben. Daartoe is het van belang dat men inzicht krijgt in diverse soorten conflicten, hoe en wanneer een conflict optreedt en welke de juiste manier is om met het conflict om te gaan. Deze training sluit nauw aan op de training leidinggeven. Training van 4 bijeenkomsten 20

23 Time- en stressmanagement Het lijkt of je in de huidige samenleving aan steeds meer eisen moet voldoen, meer rollen hebt, alles sneller gaat en er meer gepresteerd moet worden in minder tijd. Steeds vaker hebben mensen last van stress omdat zij te veel in te weinig tijd moeten zien te klaren. In deze training leren de deelnemers wanneer en waarom stress en spanningen optreden en zij leren de signalen te herkennen. De deelnemers komen te weten wat hun alternatieve inzet is en hoe ze hun tijd beter kunnen indelen en regelen. Er komen onderwerpen aan de orde als: assertief zijn, perfectionisme, energiebalans en ontspanning. Training van 6 bijeenkomsten Algemene bestuursvaardigheden Deze training is bedoeld voor vrouwen die al in een bestuur zitten of een bestuursfunctie ambiëren. De training brengt kennis en vaardigheden bij die van belang zijn voor het - met vertrouwen in het eigen kunnen - vervullen van een bestuursfunctie. De onderwerpen die aan bod komen, kunnen per doelgroep verschillen en worden afgestemd op de wensen van de deelnemers. Mogelijke onderwerpen zijn: assertiviteit, gesprekstechniek, vergaderen, timemanagement, public relations, spanning/stress en presenteren. Training van 6 bijeenkomsten Assertiviteit op de werkvloer Soso boto? Nono! Op de werkvloer! Soso boto is een begrip bij Scala. De training is bedoeld voor werkenden met een andere culturele achtergrond. De deelnemers leren zich meer assertief op te stellen in de werksituatie. Soso boto leert deelnemers zich daarbij bewust te worden van de eigen culturele achtergrond en inzicht te krijgen in het eigen gedrag en de eigen houding en stijl. Deze training is toegespitst op situaties die op de werkvloer spelen. Na de basistraining is een vervolgtraining mogelijk. Training van 8 bijeenkomsten 21

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN GGD Kennemerland geeft diverse bijeenkomsten voor ouders. Over opvoeding, gezondheid en gedrag bij kinderen. Deze bijeenkomsten kunnen als school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen.

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen. st r e s smanagement De cursus 'stressmanagement' is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werksituatie te maken krijgt met stress als gevolg van problemen en spanningsvolle situaties. De eigen ervaringen

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid Weerbaarheidstraining voor iedereen Weerbaar met Accres Accres.nl/weerbaarheid Stevig in je schoenen leren staan Weerbaarheidstraining voor iedereen! Overtuigend nee durven zeggen Weerbaar zijn betekent:

Nadere informatie

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN GGD Kennemerland geeft diverse bijeenkomsten voor ouders. Over opvoeding, gezondheid en gedrag bij kinderen. Deze bijeenkomsten kunnen als school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Groepen en cursussen MEE Gelderse Poort voor inwoners van de regio s Arnhem, Nijmegen en Rivierenland

Groepen en cursussen MEE Gelderse Poort voor inwoners van de regio s Arnhem, Nijmegen en Rivierenland Groepen en cursussen MEE Gelderse Poort voor inwoners van de regio s Arnhem, Nijmegen en Rivierenland Alle groepen en cursussen die door MEE Gelderse Poort geboden worden zijn toegankelijk voor mensen

Nadere informatie

Traject Welzijn; Communicatie MZ. Inhoudsopgave (concept)

Traject Welzijn; Communicatie MZ. Inhoudsopgave (concept) Traject Welzijn; Communicatie MZ Inhoudsopgave (concept) 1 Traject Welzijn; Communicatie MZ Inhoudsopgave (concept) THEMA 1 Communicatie Hoofdstuk 1 Aspecten van communicatie 1.1 Inleiding 1.2 Communicatie

Nadere informatie

Weerbaarheid en zelfsturing voor particulieren. Bouwen aan zelfvertrouwen. Jeugd

Weerbaarheid en zelfsturing voor particulieren. Bouwen aan zelfvertrouwen. Jeugd Weerbaarheid en zelfsturing voor particulieren Bouwen aan zelfvertrouwen Jeugd 1. Weerbaarheidstrainingen voor kinderen Heeft uw kind moeite met voor zichzelf op te komen? Of is uw kind wellicht te weerbaar?

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Diversiteit en beroepsvaardigheden Leer jezelf kennen Basishouding en diversiteit Discriminatie Gedrag bij diversiteit Pesten. Hoofdstuk 2: werken

Diversiteit en beroepsvaardigheden Leer jezelf kennen Basishouding en diversiteit Discriminatie Gedrag bij diversiteit Pesten. Hoofdstuk 2: werken Diversiteit en beroepsvaardigheden Leer jezelf kennen Basishouding en diversiteit Discriminatie Gedrag bij diversiteit Pesten Hoofdstuk 2: werken Werkwijze en opdrachten Boek en laptop nodig voor iedere

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2015 voor mantelzorgers en vrijwilligers VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 4 In vier bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Training Omgaan met Agressie en Geweld

Training Omgaan met Agressie en Geweld Training Omgaan met Agressie en Geweld 2011 Inleiding In veel beroepen worden werknemers geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag, waaronder agressie. Agressie wordt door medewerkers over het algemeen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STA STERK TRAINING 1 sta sterk training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STA STERK TRAINING 3 De sta sterk training achtergrond sta sterk Training

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 5. Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching...

Inhoudsopgave. Inleiding... 5. Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching... Aanbod ViA 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Behandeling in de verzekerde zorg...7 (Neuro)psychologisch onderzoek...7 Psychiatrisch consult...7 Coaching...8 Re-integratie begeleiding...8 Mediation...8

Nadere informatie

Doelenlijst Relationele Vorming in de Basisschool in combinatie met de IK-zinnen

Doelenlijst Relationele Vorming in de Basisschool in combinatie met de IK-zinnen Doelenlijst Relationele Vorming in de Basisschool in combinatie met de IK-zinnen RV 1 Kinderen hebben vertrouwen in zichzelf. RV1.1 RV1.2 RV1.3 RV1.4 Ontdekken dat iedereen uniek is. Ik heb door dat iedereen

Nadere informatie

preventie mentale ondersteuning direct en dichtbij

preventie mentale ondersteuning direct en dichtbij preventie ZORG BIEDEN DIRECT EN DICHTBIJ. DAAR STAAT INDIGO VOOR. HET LIEFST IN DE WIJK, LAAGDREMPELIG EN TOEGANKELIJK. VOOR IEDEREEN. mentale ondersteuning direct en dichtbij Indigo biedt niet alleen

Nadere informatie

Liever assertiever op het werk

Liever assertiever op het werk Waarom een assertiviteitstraining? Voor veel mensen is het niet gemakkelijk om in een werkomgeving bijvoorbeeld voor de eigen mening uit te komen, neen te zeggen, om te gaan met de boosheid van een collega

Nadere informatie

PREVENTIE VOOR POH-GGZ

PREVENTIE VOOR POH-GGZ PREVENTIE VOOR POH-GGZ ZORG BIEDEN DIRECT EN DICHTBIJ. DAAR STAAT INDIGO VOOR. HET LIEFST IN DE WIJK, LAAGDREMPELIG EN TOEGANKELIJK. VOOR IEDEREEN. MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ INDIGO BIEDT

Nadere informatie

Traject Welzijn; Communicatie PW. Inhoudsopgave (concept)

Traject Welzijn; Communicatie PW. Inhoudsopgave (concept) Traject Welzijn; Communicatie PW Inhoudsopgave (concept) 1 Traject Welzijn; Communicatie PW Inhoudsopgave (concept) THEMA 1 Communicatie Hoofdstuk 1 Aspecten van communicatie 1.1 Communicatie en interactie

Nadere informatie

Voor mantelzorgers en vrijwilligers

Voor mantelzorgers en vrijwilligers Voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2014 VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 3 In drie bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

De paradox van de burger als uitgangspunt

De paradox van de burger als uitgangspunt GEMEENTE WINTERSWIJK De paradox van de burger als uitgangspunt De dialoog als methodiek Rhea M. Vincent 1-11-2013 In het nieuwe zorgstelsel staat de vraag van de burger centraal. De professional en de

Nadere informatie

GOED VRIENDJE? FOUT VRIENDJE?

GOED VRIENDJE? FOUT VRIENDJE? GESPREKSHANDLEIDING GOED VRIENDJE? FOUT VRIENDJE? GESPREKSHANDLEIDING BIJ DE BROCHURE GOED OF FOUT VRIENDJE? Aanleiding Kwetsbare meiden, de ideale slachtoffers voor mensen met verkeerde bedoelingen. Ook

Nadere informatie

Cursussen en Themabesprekingen

Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen voor NPV-Thuishulpafdelingen en voor Kerkelijke Thuishulpprojecten Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen NPV-Thuishulp De NPV-Thuishulp richt zich

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

En... Hoe ging de cursus? geslaagd! Cursussen & workshops voor vrijwilligers & mantelzorgers

En... Hoe ging de cursus? geslaagd! Cursussen & workshops voor vrijwilligers & mantelzorgers En... Hoe ging de cursus? geslaagd! Cursussen & workshops voor vrijwilligers & mantelzorgers September 2014 / juni 2015 gaat u ook slagen? Basistraining computervaardigheden Buurtkracht ontwikkelde een

Nadere informatie

Communicatieworkshops

Communicatieworkshops Communicatieworkshops De invulling van de zorg en de dienstverlening aan cliënten verandert en daarmee veranderen ook de taken van de begeleider en verzorgende: Van zorg in ondersteuning Van aanbodgestuurd

Nadere informatie

workshop? 2. In welke situatie(s) voel je je wel eens onveilig in je werk? 3. Wat heb je nodig om je veilig te voelen

workshop? 2. In welke situatie(s) voel je je wel eens onveilig in je werk? 3. Wat heb je nodig om je veilig te voelen 1. Om welke reden(en) volg je deze workshop? 2. In welke situatie(s) voel je je wel eens onveilig in je werk? 3. Wat heb je nodig om je veilig te voelen in je werk? 4. Waarin blink jij jjmet betrekking

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Cursusgids 2016 Den Helder & Schagen

Cursusgids 2016 Den Helder & Schagen MEE & de Wering Cursusgids 2016 Den Helder & Schagen 1 Weerbaarheid & sociale vaardigheden Voor kinderen van 9 12 jaar (basisschool) Het hoofddoel van de cursus Ho, tot hier en niet verder! is het bevorderen

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

Doelen relationele vorming

Doelen relationele vorming Doelen relationele vorming RV 1 Kinderen hebben vertrouwen in zichzelf RV 1.1. Ontdekken dat ieder uniek is. RV 1.2. Zich bewust worden van hun eigen kwetsbaarheid en ermee kunnen omgaan. RV 1.3. Eigen

Nadere informatie

Cursusaanbod MEE Zuidoost Brabant

Cursusaanbod MEE Zuidoost Brabant Cursusaanbod verzorgt cursussen & trainingen voor mensen met een beperking, hun omgeving, scholen, organisaties, bedrijven en dienstverleners. Deelname aan een cursus geeft mensen met een beperking en

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor verwijzers

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor verwijzers MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Voor verwijzers Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Veel mensen met een licht

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Opleiding tot cursusleider weerbaarheid van mensen met een handicap

Opleiding tot cursusleider weerbaarheid van mensen met een handicap Opleiding tot cursusleider weerbaarheid van mensen met een handicap Wilt u post en de factuur op uw privé-adres ontvangen? Vul dan ook onderstaande gegevens in: Naam: M / V* Functie Adres Postcode + woonplaats

Nadere informatie

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Vijf woensdagmiddagen kunnen jongens en meiden tussen de 10 en 14 jaar op avontuur naar zichzelf. Het kind leert zichzelf

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Opleiding Docent Weerbaarheid

Opleiding Docent Weerbaarheid Over MOVISIE MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale

Nadere informatie

Reïntegratie... een stapsgewijze benadering

Reïntegratie... een stapsgewijze benadering N A Z A R I A N & Z U I D E M A Reïntegratie... een stapsgewijze benadering Van kennis naar kunde. A C A D E M Y Nr. 12 M I J N O B J E C T I V I T E I T Waarom deze training? Wanneer je als reïntegratiecoach

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Aanbod Trajekt januari 2013 T 043-763 00 00

Aanbod Trajekt januari 2013 T 043-763 00 00 Aanbod Trajekt januari 2013 T 043-763 00 00 1. Morele dilemma discussie methode 50 minuten Maximale groepsgrootte: 15 leerlingen Benodigdheden: klaslokaal of andere ruimte, stoelen in kring, ruimte in

Nadere informatie

leren van elkaar Cursusgids Cursusgids je staat er niet alleen voor! samen aan de slag oplossingen / ervaringen delen

leren van elkaar Cursusgids Cursusgids je staat er niet alleen voor! samen aan de slag oplossingen / ervaringen delen leren van elkaar Cursusgids Cursusgids je staat er niet alleen voor! samen aan de slag oplossingen / ervaringen delen Iedereen maakt wel eens moeilijke tijden door. Meestal kunnen mensen hun problemen

Nadere informatie

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Cursussen, conferenties en advies Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Overzicht cursusaanbod voor (startend) personeel in het onderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing De AOb

Nadere informatie

IK EN IK EN DE ANDER.

IK EN IK EN DE ANDER. Hierbij nodigen wij jullie uit voor de workshop IK EN IK EN DE ANDER. Gebaseerd op de principes en uitgangspunten van Rots&Water. Als pleegouder wordt er door de pleegkinderen een groot beroep gedaan op

Nadere informatie

2013-2017. Huiswerkbeleid

2013-2017. Huiswerkbeleid 01-017 Huiswerkbeleid Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep Visie op onderwijs Basisvisie Leerinhouden/Activiteiten De voor- en nadelen van het geven van huiswerk Voordelen Nadelen Richtlijnen voor het

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen.

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. - Voor buschauffeurs en conducteurs, waar verbale, mentale en fysieke agressie stelselmatig voor komt. - Voor de controleurs in het openbaar

Nadere informatie

Groepswerk CMWW CMWW. Pr. Beatrixstraat 1a 6443 AK Brunssum Telefoonnr. 045-5250 250 Faxnr. 045-5250 086 E-mail info@cmww.nl Website www.cmww.

Groepswerk CMWW CMWW. Pr. Beatrixstraat 1a 6443 AK Brunssum Telefoonnr. 045-5250 250 Faxnr. 045-5250 086 E-mail info@cmww.nl Website www.cmww. CMWW Groepswerk CMWW Pr. Beatrixstraat 1a 6443 AK Brunssum Telefoonnr. 045-5250 250 Faxnr. 045-5250 086 E-mail info@cmww.nl Website www.cmww.nl Uitgave 28-06-07 Opvoedingsondersteuning Ouders van Pubers

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

ABC. Agressie, wat doe je ermee?

ABC. Agressie, wat doe je ermee? Agressievisie Beroepshouding Communicatie ABC WAT IS ABC? Agressie, wat doe je ermee? ABC is een methodiek gericht op het voorkomen van en het omgaan met agressie. De ABC-methodiek is bruikbaar voor mensen

Nadere informatie

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen)

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen) In opdracht van de Gemeente Amsterdam (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) Als ik mijn vader had gehad vanaf mijn jeugd, dan zou ik misschien anders zijn in het leven. (...) Wat ik allemaal wel niet

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland

Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland Kinderen 5-12 jaar KOPP/KVO Doe-praatgroep (8-12 jaar). Een vader of moeder met problemen Als je vader of moeder een psychisch of verslavingsprobleem heeft

Nadere informatie

Vliegende start voor starters Overzicht cursusaanbod voor starters in het onderwijs

Vliegende start voor starters Overzicht cursusaanbod voor starters in het onderwijs Training, cursussen en coaching Vliegende start voor starters Overzicht cursusaanbod voor starters in het onderwijs 2008/2009 Volg een cursus bij AOb scholing Scholing Starters 08-09.indd 1 28-05-2008

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

ABC - Ambulant Behandelcentrum

ABC - Ambulant Behandelcentrum ABC - Ambulant Behandelcentrum Als het thuis en/of op school dreigt vast te lopen Informatie voor verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Vergroten van sociale competenties. Vergroten zelfbeeld/zelfvertrouwen.

Nadere informatie

Overzicht Groepsaanbod. Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie

Overzicht Groepsaanbod. Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie Overzicht Groepsaanbod Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie Waarom een groep of cursus? Waarom in een groep? Het kan zijn dat je het zelf prettiger vindt

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING 1 ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING HOE ZIET UW PRAKTIJK ERUIT? Veel cliënten zien hun probleem als een individueel probleem en

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Sterk Weerbaarheidstraining

Sterk Weerbaarheidstraining Een cursus van Doras, Blijfgroep en Combiwel Sterk Weerbaarheidstraining Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Sterk Weerbaarheidstraining Doras Algemeen Maatschappelijk Werk, Blijfgroep Amsterdam

Nadere informatie

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus Augustus PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014 Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus De Noordster EHBO Maandag 18-08 & 25-08 19.30u-21.30u Dinsdag 19-08 13.00u-14.30u Landsmeerstraat

Nadere informatie

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN PRAKTISCHE INFORMATIE Wat voor cursus? Het is een cursus voor mensen die, om wat voor reden dan ook, geen stevige vriendenkring (meer) hebben en die actief willen onderzoeken

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

Wat kies jij uit de schijf van 5?

Wat kies jij uit de schijf van 5? Goed bezig 2016 Wat kies jij uit de schijf van 5? Alsjeblieft! Dit is het Goed Bezig trainingsaanbod voor 2016. Doel is samen werken aan goede persoonlijke balans. De trainingen zijn bedoeld voor medewerkers

Nadere informatie

Wil jij... PPP OPLEIDINGEN

Wil jij... PPP OPLEIDINGEN Wil jij... Effectief en goed PASTORAAT verlenen? LEREN eerlijk, liefdevol en zorgvuldig te confronteren? Met je eigen unieke KARAKTER anderen tot zegen zijn? ENERGIE overhouden in plaats van leeg lopen?

Nadere informatie

Archipel Kenniscentrum. Archipel Academie. Trainingen Agressie. het gevoel van samen

Archipel Kenniscentrum. Archipel Academie. Trainingen Agressie. het gevoel van samen Archipel Kenniscentrum en Archipel Academie Trainingen Agressie het gevoel van samen 2014 Archipel Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Archipel worden openbaar

Nadere informatie

Vreedzame VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ DE OPVOEDING... Hart, handen en voeten voor de BSO als democratische oefenplaats

Vreedzame VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ DE OPVOEDING... Hart, handen en voeten voor de BSO als democratische oefenplaats VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ DE OPVOEDING... Hart, handen en voeten voor de als democratische oefenplaats Het beleid van SKH is gebaseerd op de visie van Mischa de Winter, met name wat betreft de opvang

Nadere informatie

Assertiviteit Training

Assertiviteit Training Assertiviteit Training Inleiding Onzeker in sociale situaties. Assertief kunnen zijn heeft te maken met de mate van zelfvertrouwen. Niet iedereen heeft dit goed ontwikkeld. Veel mensen laten zich in een

Nadere informatie

Assertiviteitstest: kom jij op voor jezelf?

Assertiviteitstest: kom jij op voor jezelf? 1 Assertiviteitstest: kom jij op voor jezelf? Zet een kruisje bij het antwoord dat voor jou passend is - eerder juist indien je meestal op die manier handelt - eerder onjuist indien je slechts zelden op

Nadere informatie

Beleid Kanjertraining op De Meeander

Beleid Kanjertraining op De Meeander Beleid Kanjertraining op De Meeander Voor u ligt het beleidsstuk Kanjertraining. We hopen dat het zicht geeft op wat we doen op school en waar we voor staan. Kanjertraining is meer dan een lesmethode.

Nadere informatie

Format werkplan maatschappelijke organisatie

Format werkplan maatschappelijke organisatie Format werkplan maatschappelijke organisatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) In Veilige Handen 2. Korte omschrijving De zorg voor een veilige omgeving is essentieel

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod U bent niet de enige Een op de tien Nederlanders heeft te maken met een persoonlijkheidsstoornis of heeft trekken hiervan. De Riagg Maastricht is gespecialiseerd

Nadere informatie

Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon?

Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon? Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon? Dan vind je hier alle informatie Data komende training: Zaterdag 23 mei 9.30-16.30 Zaterdag 6 juni 9.30-16.30 Zaterdag 27 juni 9.30-16.30 Zaterdag 11 juli 9.30-16.30

Nadere informatie

Les 1. Inleiding effectief leiderschap

Les 1. Inleiding effectief leiderschap Inleiding Leiderschap is de goede dingen doen, management is de dingen goed doen. P. Drucker Hartelijk welkom bij het 1op1 programma Effectief Leiderschap. Zoals de titel van het programma al suggereert,

Nadere informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie In aanvulling op het basistraject bestaat de mogelijkheid om je van werk naar werk traject samen met je adviseur op je specifieke behoefte

Nadere informatie

Horse Sense Redefined

Horse Sense Redefined Horse Sense Redefined (Herdefiniëring van gezond paardengevoel en verstand) 2-daagse EAPD Introductie Cursus In de EAPD - persoonlijke ontwikkeling met behulp van het paard laat Chris zijn studenten zien

Nadere informatie

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking.

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Voor verwijzers Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Veel

Nadere informatie

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Algemeen: Uw ROC wil door middel van eenduidige trainingen pesten structureel aanpakken. Trainingen en cursussen als maatwerk. Doelstelling: Het doel van de training

Nadere informatie

TRAJECT WELZIJN_METHODIEK VAN BEGELEIDEN_9789006815597_INHOUD_KORT

TRAJECT WELZIJN_METHODIEK VAN BEGELEIDEN_9789006815597_INHOUD_KORT TRAJECT WELZIJN_METHODIEK VAN BEGELEIDEN_9789006815597_INHOUD_KORT Thema 1 Methodisch handelen 1 Methodisch handelen: wat is het? 1.1 Kenmerken 1.2 Stappenplan 2 Voor wie? 2.1 Doelgroep 2.2 Functionele

Nadere informatie

In de les praten over relaties en seksualiteit. Hoe maak je het makkelijk en leuk!

In de les praten over relaties en seksualiteit. Hoe maak je het makkelijk en leuk! In de les praten over relaties en seksualiteit Hoe maak je het makkelijk en leuk! Hoe kunt u leerlingen ondersteunen en leert u hen verantwoorde keuzes te maken op het gebied van relaties en seksualiteit?

Nadere informatie

SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG in en om de school. Oka Storms Ben Serkei

SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG in en om de school. Oka Storms Ben Serkei SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG in en om de school Oka Storms Ben Serkei Wat gaan we doen? * Achtergronden seksualiteit * Invloed beeldcultuur en gevolgen * Oefening Wat is grensoverschrijdend? * Seksueel

Nadere informatie

Omgaan met Agressie en Seksuele Intimidatie

Omgaan met Agressie en Seksuele Intimidatie Omgaan met Agressie en Seksuele Intimidatie W A T E R O F R O T S? J A A R C O N G R E S V E I L I G E Z O R G V O O R O U D E R E N 1 1 O K T O B E R 2 0 1 6 M A T H I L D E B O S R N M S C Florence Nightingale

Nadere informatie

Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017

Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017 Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017 Beste vrijwilliger van Netwerk Gewoon Samen, Netwerk Gewoon Samen heeft

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Informatiebrochure Inhoud Waarom een Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder? 3 Voor wie is de Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder bestemd? 3 Resultaten van de opleiding

Nadere informatie

Speel het spel. stimulansen

Speel het spel. stimulansen Speel het spel In een mix van hints, pictionary, ganzenbord en spijker slaan staan we stil bij belevingsgericht werken. In twee teams strijden we om de eer: wie is het meest belevingsgericht? Hierbij moeten

Nadere informatie

Psychiatrie. Therapieprogramma. www.catharinaziekenhuis.nl

Psychiatrie. Therapieprogramma. www.catharinaziekenhuis.nl Psychiatrie Therapieprogramma www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Het therapieprogramma... 3 Waarom groepstherapie?... 3 De groepsindeling... 4 De observatiegroep... 4 De behandelgroep... 4 Werkwijze therapeuten...

Nadere informatie

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl MARJAN HEININK BUREAU VOOR COACHING, LOOPBAANADVIES & TRAINING Op zoek naar de bakens in het werk Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 Psycholoog E-mail: m.heinink@hetnet.nl Postadres : Vosmaerlaan

Nadere informatie

AMETHIST Developing People

AMETHIST Developing People AMETHIST Developing People COMMUNICEREN MET KINDEREN AMETHIST Developing People Argonweg 7 11 3812 RB Amersfoort 033 7370182 www.amethistdevelopingpeople.nl Waarom? Wie kent het niet? Het gevoel van machteloosheid

Nadere informatie

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1 faalangst de baas! training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER FAALANGST DE BAAS! TRAINING 3 faalangst de Baas! training

Nadere informatie

TEAMNASCHOLING ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING WERKEN MET CLIËNTEN EN HUN RELATIONELE CONTEXT

TEAMNASCHOLING ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING WERKEN MET CLIËNTEN EN HUN RELATIONELE CONTEXT TEAMNASCHOLING ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING WERKEN MET CLIËNTEN EN HUN RELATIONELE CONTEXT HOE ZIET UW PRAKTIJK ERUIT? Veel cliënten zien hun probleem als een individueel probleem en komen

Nadere informatie

Modularisering van meertalige en multiculturele academische communicatievaardigheden voor BA en MA niveau

Modularisering van meertalige en multiculturele academische communicatievaardigheden voor BA en MA niveau 2011 2014 Projectnummer 517575-LLP-1-2011-1-CH- ERASMUS-EMCR OVEREENKOMST NR. 2011-3648 / 001-001 Modularisering van meertalige en multiculturele academische communicatievaardigheden voor BA en MA niveau

Nadere informatie