expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen"

Transcriptie

1 expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

2

3 Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering van de positie van vrouwen. Scala ontwikkelt daartoe projecten en geeft beleidsadvies. Daarnaast geeft Scala trainingen, cursussen, informatie en voorlichting, aan zowel individuele vrouwen als organisaties. Kernbegrip in de aanpak van Scala is empowerment: het versterken van de zelfredzaamheid van vrouwen, waardoor zij in staat zijn om individueel en gezamenlijk veranderingen in hun persoonlijke en maatschappelijke omgeving te bewerkstelligen. Leidraad in het werk van Scala is diversiteit: het besef van de verschillen tussen mensen en het respecteren van dat verschil. De kracht van Scala ligt vooral in de integrale benadering. Dit geldt niet alleen voor de samenhang van de diensten en producten die Scala biedt maar ook voor de klanten die zij bedient. Scala beschikt over een breed netwerk van vrouwenorganisaties, gemeentelijke instellingen, organisaties op het gebied van politiek en bestuur, individuele vrouwen en overige maatschappelijke organisaties. Door verbindingen te leggen tussen instellingen en individuen is Scala in staat op te treden als initiator van projecten en beleid. Doel van Scala is deze initiatieven na een projectperiode onder te brengen bij betrokken instelling(en) als regulier aanbod. Scala richt haar aandacht op de randvoorwaarden die in de samenleving nodig zijn om de positie van de vrouwen te verbeteren. Deze voorwaarden liggen op het terrein van werk, inkomen en gezin, van integratie en participatie, zorg en veiligheid en zelfontplooiing. Scala houdt zich bezig met economie (arbeid), maatschappij en politiek (participatie), welzijn (opvoeding en vorming) en gezondheidszorg. 1

4 Cursussen en trainingen Er is een verschil tussen trainingen en cursussen. Cursussen worden gegeven op basis en gevorderd niveau. Cursussen zijn laagdrempelig en bestaan uit minimaal vier bijeenkomsten. Het uitgangspunt van een cursus is het overdragen van kennis, het uitwisselen van ervaring en het oefenen van vaardigheden. De cursussen hebben een minimum van 8 en een maximum van 12 deelnemers. Trainingen worden voornamelijk gegeven aan professionals op uitvoerend, midden en hoger niveau. Daartoe worden ook niet-professionals en vrijwilligers die binnen een organisatie werkzaam zijn gerekend. De uitgangspunten voor trainingen zijn kennisoverdracht, ervaring uitwisselen, vaardigheden oefenen en overdracht van inhoud en methodiek. Scala verzorgt trainingen over diverse onderwerpen. Deze trainingen kunnen ook gecombineerd worden. Er worden dan elementen uit de verschillende trainingen gehaald om zo een training geheel op maat voor de doelgroep samen te stellen. Voor zowel de cursussen als de trainingen geldt dat er een minimum is van 8 en een maximum van 12 deelnemers. Scala is vooral deskundig in het verzorgen van cursussen en trainingen op het gebied van: assertiviteit en zelfredzaamheid communicatie en interculturele communicatie bestuur en politiek huiselijk en seksueel geweld Cursussen en trainingen op maat Alle cursussen en trainingen in deze brochure zijn op maat. Dat betekent dat de cursussen en trainingen op aanvraag worden gegeven en aan de cursisten worden aangepast. De opdrachtgever werft de cursisten en bepaalt in overleg met Scala de data en locatie. Ook kan er op elke cursus 2

5 en training in deze brochure een vervolg worden gegeven. Scala richt zich in de eerste plaats op vrouwen maar de cursussen en trainingen kunnen ook aan gemengde groepen worden gegeven. Voor meer informatie of overleg over de mogelijkheden van een cursus of training op maat kunt u terecht bij de coördinator Vorming, Training en Ontwikkeling van Scala, telefoon Open aanbod voor trainingen en cursussen en overige bijeenkomsten Scala heeft ook een open aanbod voor trainingen en cursussen en organiseert geregeld themabijeenkomsten, lezingen en debatten. Deze vinden plaats bij Scala, Provenierssingel 66, Rotterdam. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Scala, telefoon: ( bereikbaar maandag t/m vrijdagochtend) of U kunt ook onze website raadplegen: Locatie Cursussen en trainingen op maat kunnen zowel bij Scala als op locatie worden verzorgd. Het pand van Scala kent een grote en kleine zaal die zeer geschikt zijn voor groepen. Bij gebruik van één van deze zalen worden de kosten in de prijs van de cursus of training verrekend. Het pand van Scala vindt u aan de Provenierssingel 66 te Rotterdam. Scala ligt op 3 minuten loopafstand aan de achterzijde van het Centraal Station Rotterdam. In de wijk waar Scala is gelegen, moet voor parkeren worden betaald. Dit kan alleen met een chipknip, niet met contant geld. Kosten De kosten voor de cursussen en trainingen kunnen variëren. Dit heeft te maken met de doelstelling van uw organisatie en de omvang van de cursus of training. Voor meer informatie over de kosten kunt u een afspraak maken met onze coördinator Vorming, Training en Ontwikkeling. Tijden De tijdsduur van een cursus of training en het tijdstip waarop de cursus of training plaatsvindt, worden in overleg met de opdrachtgever bepaald. Zo kan rekening worden gehouden met de specifieke wensen van een doelgroep, bijvoorbeeld met ouders van schoolgaande kinderen. 3

6 Cursussen op maat Maatschappelijke oriëntatie Oriëntatie op werk en scholing Deze cursus is bedoeld voor cursisten die gerichte plannen voor hun toekomst willen maken en vaardigheden willen ontwikkelen om deze plannen te verwezenlijken. De plannen kunnen per cursist verschillen. De cursus wordt dan ook op de cursisten toegesneden. De plannen kunnen bijvoorbeeld de kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt betreffen of de mogelijkheden tot omscholing of vrijwilligerswerk. Uitgangspunt van deze cursus is het zelfvertrouwen van de cursist te vergroten, de cursist leren ruimte te maken voor zichzelf en een eventueel isolement te doorbreken. Er wordt gebruik gemaakt van de kwaliteiten van elkaar. Cursus van 6 bijeenkomsten Allochtone vrouwen op weg Tijdens deze cursus staan allochtone vrouwen stil bij hun positie als vrouw, echtgenote, partner of moeder. Bij het bespreken van verschillende onderwerpen staan de persoonlijke ervaringen centraal. Door het uitwisselen van informatie voor en door andere vrouwen en in discussie te gaan over verschillende onderwerpen, leren de vrouwen hun mening te vormen en voor deze mening uit te komen. De cursisten bepalen, samen met de begeleidster, de onderwerpen die in de cursus aan de orde komen. Onderwerpen kunnen zijn: opvoeding, omgaan met geld, combinatie van arbeid en zorg voor het gezin, discriminatie, normen en waarden en vrouw én moeder zijn. Cursus van 10 bijeenkomsten 4

7 Kiezen en (mede)delen De cursus kiezen en (mede)delen is bedoeld voor vrouwen die hun kennis van politiek willen vergroten. Daarnaast leren de cursisten hoe ze invloed kunnen uitoefenen op politieke processen en hun stem kunnen laten horen. De bedoeling is hen bewust te maken van hun mogelijkheden om een politieke rol te spelen of medezeggenschap te hebben in de Rotterdamse samenleving. Bijvoorbeeld: inbreng in de wijk, op het werk of op de school van hun kinderen. Met andere woorden: zij leren hun belangen te behartigen. Zo wordt hun zichtbaarheid in de politiek en de samenleving groter. De bijeenkomsten hebben vooral een informatief karakter. Cursus van 10 bijeenkomsten Vrouwen in besturen Veel vrouwen willen graag een bestuursfunctie bekleden maar weten niet goed hoe ze dat moeten aanpakken. Ook weten sommige vrouwen niet goed wat een bestuursfunctie inhoudt en welke vaardigheden ze nodig hebben. Deze cursus is bedoeld voor vrouwen die een bestuursfunctie ambiëren en meer willen leren op het gebied van assertiviteit, gesprekstechniek, vergaderen, timemanagement, public relations, omgaan met spanning/stress en presenteren Cursus van 12 bijeenkomsten 5

8 Persoonlijke vaardigheden en communicatie Spiegeltje, spiegeltje Het uiterlijk is voor veel vrouwen heel belangrijk. Slechts zelden zijn vrouwen tevreden. De industrie speelt daar handig op in. Er zijn allerlei producten op de markt die ons moeten verfraaien. Bovendien neemt het aantal mogelijkheden om lichaamsdelen door middel van plastische chirurgie te veranderen toe. In Spiegeltje, spiegeltje komt het eigen lijf verwennen aan bod. Bezig zijn met het uiterlijk op een andere manier. Er staan diverse oefeningen op het programma. De deelnemers leren hun lichaam te verwennen met maskers op natuurlijke basis, gemaakt van natuurlijke producten. In de bijeenkomsten wordt gepraat over het belang van het uiterlijk voor iemands zelfvertrouwen. Ook de invloed van de media komt aan bod. Er worden ervaringen en tips uitgewisseld. Cursus van 6 bijeenkomsten Uitkomen met je inkomen Verstandig met je budget omgaan, valt niet altijd mee. Steeds meer gezinnen raken in de financiële problemen. De verleidingen van postorderbedrijven, kopen op krediet en agressieve adverteerders zijn groot. De deelnemers leren kritisch naar hun eigen maandinkomen te kijken en ze leren beter te plannen. Er is aandacht voor de ervaring van de deelnemers zelf. De cursusbegeleider geeft informatie over de verschillende mogelijkheden die er zijn om extra ondersteuning te vragen bij budgetbeheer of de aanpak van financiële problemen. Tevens wordt aandacht besteed aan manieren om goedkoper te leven, te recreëren, te reizen enzovoorts. Uitgangspunt is dat basisbehoeften als gezond eten en sportief of cultureel bezig zijn, niet wegbezuinigd worden. Cursus van 4 tot 8 bijeenkomsten 6

9 Begrijpen en begrepen worden In het dagelijkse leven komen we veel situaties tegen waarbij het belangrijk is dat je begrepen wordt en dat jij anderen ook begrijpt. De cursus begrijpen en begrepen worden is bedoeld voor allochtone vrouwen die moeite hebben om zich duidelijk uit te drukken. Met deze cursus leert men om te gaan met alledaagse situaties zoals bezoek aan de huisarts, boodschappen doen enzovoorts én het taalgebruik dat daarbij komt kijken. De cursus wordt verzorgd op twee niveaus: een laag niveau Nederlands en een hoger niveau Nederlands. Voor deelnemers met een laag niveau Nederlands worden vier bijeenkomsten aan één onderwerp besteed. In geval van een hoog niveau Nederlands wordt per bijeenkomst één onderwerp behandeld. Cursus van 4 bijeenkomsten voor laag niveau Nederlands Cursus van 10 bijeenkomsten voor hoger niveau Nederlands (NT2 achtergrond) 7

10 Persoonlijke ontwikkeling Omgaan met spanningen / time- en stressmanagement Deze cursus is bedoeld voor vrouwen die beter willen omgaan met stress en hun tijd beter willen leren indelen. Vrouwen leren hun bezigheden en tijd beter in te delen door middel van timemanagement: ze leren de regie te krijgen over hun tijd waardoor ze zich minder geleefd voelen. Stress is nodig om te leven en wij zijn allemaal zoekend naar het evenwicht tussen onze draagkracht en draaglast. Wanneer deze niet in balans zijn, ontstaat ongezonde stress. Ons lichaam protesteert en we ontwikkelen klachten. Deze cursus is er op gericht ongezonde stresssignalen in een vroeg stadium te herkennen. Er wordt kennis gemaakt met een aantal manieren om ongezonde stress te lijf te gaan. Er wordt aandacht besteed aan hoe spanningen ontstaan en wat de oorzaken daarvan kunnen zijn. Tevens maken de deelnemers kennis met het verband tussen spanningen en de lichamelijke en emotionele reacties daarop. Door middel van korte ontspanningsoefeningen maakt men in de cursus kennis met de mogelijkheden om tot ontspanning te komen. Cursus van 6 tot 8 bijeenkomsten Solliciteren Met deze cursus leren de deelnemers hoe zij succesvol kunnen solliciteren. Solliciteren is een vak apart. Het vraagt om grondige voorbereiding en veel doorzettingsvermogen De cursus begint met een oriëntatie op de arbeidsmarkt. Verder in de cursus gaan we oefenen met het voeren van een telefoongesprek, het schrijven van een sollicitatiebrief en CV en natuurlijk met het voeren van een sollicitatiegesprek. Hierdoor worden de kansen op succes vergroot. Cursus van 8 bijeenkomsten 8

11 Interculturele communicatie Communicatie tussen mensen met verschillende culturele achtergronden kan problemen opleveren. Men durft vaak niet met elkaar te communiceren. Ook staan er vaak vooroordelen in de weg. In deze training leert men vaardigheden om letterlijk de taal aan te voelen, te begrijpen en de diepere betekenis te herkennen. Ook wordt er aandacht besteed aan de normen en waarden die in een taal doorgegeven kunnen worden. Het aantal bijeenkomsten wordt in overleg bepaald. Presenteren Een goede presentatie is van groot belang. Of het publiek nu groot of klein is. Het overbrengen van informatie, boodschappen, standpunten enzovoorts heeft alleen effect als het publiek geïnteresseerd is en blijft. In deze cursus werken we aan een aantal onderdelen om het effect van een presentatie te vergroten. Een spreker die met plezier presenteert en dit op een natuurlijke manier doet, kan rekenen op een enthousiast publiek. Aan de orde komen o.a.: theorie over de opbouw van de presentatie, bewust worden van een eigen presentatie/stijl, ervaring opdoen met presenteren, verbeteringen aanbrengen in de eigen presentatie, houdingsoefeningen en stemgebruik. Cursus van 6 bijeenkomsten. Communicatie en dagindeling Om een dag op een zodanige manier in te delen dat zorg- en arbeidstaken optimaal te combineren zijn, is een goede communicatie met de omgeving van groot belang. In deze cursus leren de deelnemers hoe zij onderwerpen die de dagindeling betreffen zowel thuis als op het (vrijwilligers)werk kunnen bespreken. Zij leren duidelijk hun mening te geven. Onderwerpen als rechten en plichten, nieuwe situaties, wet- en regelgeving en timemanagement komen uitgebreid aan bod. Cursus van 6 bijeenkomsten 9

12 Preventie Loverboys Loverboys zijn jongens die doelbewust meisjes verleiden met aandacht en cadeautjes. Wanneer een meisje verliefd op een loverboy is, probeert hij haar van familie en vrienden te isoleren, zodat ze afhankelijk van hem wordt. Altijd met als einddoel geld aan haar te verdienen. Vaak door prostitutie maar soms ook door drugssmokkel of door hen leningen met valse papieren te laten afsluiten. Elk meisje kan het slachtoffer worden van een loverboy, maar vooral meisjes met een laag zelfbeeld die niet sterk in hun schoenen staan lopen het risico. Om te voorkomen dat meisjes een relatie aangaan met een jongen die later een loverboy blijkt te zijn is er een preventiepakket ontwikkeld dat bestaat uit een voorlichting én een cursus weerbaarheid in relaties. Tijdens de voorlichting wordt duidelijk gemaakt wat een loverboy is en hoe hij te werk gaat. De cursus weerbaarheid in relaties is er vervolgens op gericht dat meiden zich ervan bewust worden dat ook zij kans lopen een verkeerde relatie aan te gaan. De meiden moeten - zoals dat heet - weerbaar worden in (het aangaan van) hun relaties. Er wordt ingegaan op de rol van zelfrespect en het aangeven van de eigen grenzen in relaties. Daar is voor nodig dat de meiden zich bewust zijn van zichzelf en hun persoonlijkheid. Zij worden dan ook op verkenning gestuurd naar hun eigen ik. Ze worden gestimuleerd om een positieve basishouding te ontwikkelen en daarmee het vertrouwen in zichzelf te versterken. Aan de orde komen: socialisatie, respect, ongewenste intimiteiten, fysiek en mentaal geweld, omgaan met leeftijdsgenoten, weerbaar zijn, grenzen stellen en accepteren. Zowel bij de voorlichting als de cursus wordt theorie afgewisseld met opdrachten (oefeningen met voorbeelden uit de praktijk) en wordt door het uitwisselen van ervaring gewerkt aan bewustwording bij de doelgroep. Er wordt gebruik gemaakt van videomateriaal. Voorlichting van één bijeenkomst van twee dagdelen, in totaal vier uur. Cursus van zes bijeenkomsten van twee uur. 10

13 Veilig over straat Deze cursus is bedoeld voor mensen die moeite hebben met het deelnemen aan het maatschappelijke en sociale leven, omdat zij zich onveilig voelen op straat. Het is geen cursus zelfverdediging. Wel wordt geleerd - aan de hand van praktische voorbeelden - hoe men kan omgaan met lastige, onaangename en bedreigende situaties. Zo komt de eigen houding aan de orde en wat men zegt in dergelijke situaties. Cursus van 8 bijeenkomsten 11

14 Assertiviteit Scala heeft verschillende assertiviteitscursussen. Assertiviteit is het opkomen voor je persoonlijke belangen en uitdrukking geven aan je gevoelens, gedachten en wensen. Soso boto? Nono! Bo te bal mas, ku bot ta pensa! Deze cursus bestaat al enige tijd voor Surinaamse en Antilliaanse vrouwen. Soso boto is een begrip geworden. Deze cursus kan nu ook worden aangeboden aan groepen met andere culturele achtergronden. Bij deze cursus gaat het er om dat de deelnemers meer zelfvertrouwen krijgen, inzicht krijgen in hun eigen gedrag en leren nee te zeggen. De deelnemers leren vertrouwen te krijgen in hun handelswijze vanuit hun achtergrond en leren gebruik te maken van de vaardigheden die bij hun passen. Cursus van 8 bijeenkomsten Weerbaarheid in relaties Deze cursus is bedoeld voor jongeren. Meiden en jongens, met of zonder problematische achtergrond, krijgen kennis en informatie om te voorkomen dat ze in probleemsituaties verzeild raken. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: weerbaarheid, grenzen aangeven, vormen van seksueel geweld onder jongeren en de hulpverleningsmogelijkheden. Cursus van 6 bijeenkomsten 12

15 Opkomen voor jezelf Deze cursus is ontwikkeld voor mensen die moeite hebben om voor zichzelf op te komen. Doel is deelnemers inzicht te geven in het niet weerbaar gedrag en de gevolgen daarvan voor henzelf en anderen. Door middel van oefening wordt in deze cursus gewerkt aan het aanleren van weerbaar gedrag. Er is aandacht voor de eigen ervaringen van de deelneemsters. Uitgaande van die ervaringen wordt gezocht naar een assertieve wijze van omgaan met moeilijke situaties. Ook wordt in deze cursus aandacht besteed aan het leren grenzen stellen en vasthouden, leren kritiek geven en ontvangen, om hulp vragen aan de omgeving (gezin, vrienden, werk), op een adequate manier ja of nee leren zeggen en werken aan een positief zelfbeeld. Cursus van 10 bijeenkomsten 13

16 Opvoeden en opvoedingsondersteuning Omgaan met pubers Regelmatig hoor je ouders de verzuchting slaken ik kan mijn dochter/zoon wel achter het behang plakken. In alle culturen is het verschijnsel puberen bekend. Het advies grenzen stellen en ruimte geven, lijkt tegenstrijdig maar in het geval van pubers is het toch de remedie. Geduldig zijn, aandacht hebben en toezicht houden, zijn begrippen waar iedere ouder van een opstandige puber, ongeacht diens af- en herkomst, veel aan heeft. Deze cursus steunt ouders en laat hen kritisch naar zichzelf kijken. In de cursus worden er verschillende onderwerpen besproken zoals algemene Informatie over de pubertijd, de verschillende ontwikkelingen, luisteren en kritiek geven, jij- en ik boodschappen en waardering uiten. Ook wordt er aandacht besteed aan verschillende conflicten zoals het behoefteconflict en het waardeconflict en de niemand verliest methode voor het oplossen van deze conflicten. Er is veel ruimte om individuele problemen te bepreken en er wordt videomateriaal vertoond. Cursus van 6 bijeenkomsten 14

17 Opvoeden Veel ouders krijgen bij de opvoeding van hun kinderen te maken met problemen. Vaak zijn deze problemen door de ouders zelf op te lossen, vaak ook niet. Ouders weten soms niet hoe zij gedrag van hun kind(eren) moeten bijsturen, voelen zich machteloos en krijgen het gevoel te falen. Deze cursus gaat in op de ontwikkelingsfases van kinderen. Want hoewel ieder kind uniek is, zijn er patronen in de ontwikkeling van kinderen te herkennen. Door inzicht te krijgen in deze ontwikkelingsfases en het bijbehorende gedrag, krijgen ouders handvatten om het gedrag van hun kind bij te sturen. Uitwisseling van ervaring met andere ouders draagt bij aan het inzicht in het gedrag en de aanpak van de problemen en leert bovendien dat de meeste problemen niet uniek zijn. De inhoud van de informatie, en de wijze waarop deze wordt gebracht, wordt afgestemd op de vragen en samenstelling van de groep. In het geval van specifieke gedragsproblemen die buiten het kennisgebied van de cursusbegeleider vallen, wordt een deskundige uitgenodigd. Het aantal bijeenkomsten wordt in overleg bepaald. Cursus voor ouderen Vriendinnen voor het leven Dit is een cursus over het plezier en gemak dat men kan hebben van vriendinnen. Vriendschappen zijn een prima oudedagsvoorziening, want vriendinnen kunnen elkaar ondersteunen in lief en leed. Er wordt in de cursus ingegaan op de verschillende aspecten van het hebben en houden van vriendschappen. Door er met anderen over te praten en na te denken, ontdekken de deelneemsters de waarde van hun verschillende relaties. Relaties staan nooit los van iemand zelf. Door over vriendschappen te praten en te denken komen dan ook de eigen kwaliteiten en mogelijkheden van de deelneemsters aan de orde. Cursus van 8 tot 12 bijeenkomsten 15

18 Trainingen Maatschappelijke oriëntatie Training allochtone vrouwen op weg Deze training is bedoeld voor vrouwen die de cursus Allochtone vrouwen op weg hebben gevolgd en zelf deze cursus willen verzorgen voor andere allochtone vrouwen. In deze training staat centraal hoe allochtone vrouwen geholpen kunnen worden bij het ontwikkelen van hun zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en zelfontplooiing. Er worden vaardigheden geleerd om met groepen vrouwen te werken en eventueel zelf vrouwenbijeenkomsten te organiseren. Training van 10 bijeenkomsten Weerbaarheid in relaties voor jongerenwerkers Deze training is bedoeld voor jongerenwerkers (professionals en vrijwilligers). De training biedt hen handvatten om jongeren met risicogedrag beter te kunnen begeleiden en zo te voorkomen dat deze jongeren in de problemen raken. Er komen verschillende thema s aan de orde zoals: verschillende manieren van opvoeden, cultuurverschillen, normen en waarden, seksualiteit, seksueel geweld (loverboys), weerbaarheid enzovoorts. Training van 4 bijeenkomsten Communiceren, zorg en arbeid combineren Het doel van deze training is dat zowel vrouwen als mannen gericht en effectief met elkaar en met hun werkgever leren communiceren, de juiste balans tussen werken en zorgen kunnen vinden en hun tijd effectief indelen. Er wordt ook informatie verstrekt over CAO-regelingen en wettelijke maatregelen die de deelnemers kunnen gebruiken om hun zorg en arbeid taken beter te combineren. Training van 6 bijeenkomsten 16

19 Persoonlijke vaardigheden en communicatie Kadertraining zelforganisaties Zelforganisaties kenmerken zich door een groot enthousiasme, ideeënrijkdom en bruisende persoonlijkheden. De beste pijlers om iets van de grond te krijgen. Maar hoe ga je verder nadat het initiatief genomen is? Scala ontwikkelde een aantal trainingen waar mensen die in zelforganisaties werkzaam zijn baat bij kunnen hebben: effectief vergaderen, leiding geven, maatschappelijke vorming, groepsdynamica en het begeleiden van vrouwengroepen zijn hier voorbeelden van. Het aantal bijeenkomsten wordt in overleg bepaald. Vaardigheden op de werkvloer De training vaardigheden op de werkvloer is bedoeld voor mannen en vrouwen die binnen een organisatie werkzaam zijn (hiertoe worden ook vrijwilligers, WIW-ers en ID-baners gerekend) en willen oefenen in sociale vaardigheden die nodig zijn om samen te kunnen werken en klantcontacten of overige externe contacten - zo goed mogelijk te kunnen afhandelen. Door middel van oefeningen wordt in de cursus gewerkt aan het aanleren en het bewust maken van sociale vaardigheden. Er wordt aandacht besteed aan de eigen ervaringen van de deelnemers. Vanuit die ervaringen wordt gezocht naar een effectieve manier van omgaan met moeilijke situaties. Voor het uitvoeren van de oefeningen wordt gebruik gemaakt van theoretische kennis. Het is de bedoeling dat de cursisten inzicht krijgen in hun eigen werkplek. Er wordt gestimuleerd om op bewuste wijze bezig te zijn met sociale vaardigheden op de werkvloer en er worden vaardigheden aangeleerd om zo goed mogelijk samen met anderen aan een taak te werken. 17

20 Deze training kan gegeven worden aan: Vrijwilligers Vrijwilligers kom je overal tegen. In het buurtcentrum, scholen, vereniging, sportclub enzovoorts. Deze training kan dan ook worden afgestemd op het werk wat de vrijwilligers doen/willen doen. Er zijn allerlei basisvaardigheden nodig om met bezoekers, collega s, leidinggevenden enzovoorts om te kunnen gaan en samen te kunnen werken. Denk bijvoorbeeld aan vaardigheden op het gebied van gesprekstechniek: kunnen luisteren en vragen durven stellen, telefoongesprekken voeren, maar ook ontvangst van bezoekers enzovoorts. Het aantal bijeenkomsten wordt in overleg bepaald. Balie- en receptie medewerkers Als balie- of receptie medewerker kom je veel in contact met allerlei verschillende mensen. Dit kunnen mensen zijn met allerlei verschillende culturele achtergronden. Samenwerking, contact en de wijze van overdracht van informatie tussen mensen met een verschillende culturele achtergrond staat centraal in deze training. Er wordt tevens aandacht besteed aan een open basis houding, zelfvertrouwen en afstemmen op cliënten en patiënten. Training van 4 bijeenkomsten. I.D. Baner of WIW-er Een I.D. baan betekent een In en Doorstroom baan. Mensen die werkzaam zijn in een I.D. baan kunnen doorstromen naar een reguliere baan. Het (weer gaan) functioneren in een reguliere baan vraagt om bepaalde vaardigheden. Deze worden voor een deel opgedaan in de I.D. baan maar ondersteuning door een training extern blijkt vaak wenselijk. Het aantal bijeenkomsten wordt in overleg bepaald. 18

21 Beter leren omgaan met agressie Omgaan met agressie kan moeilijk zijn. Er zijn allerlei vormen van agressie. Soms spelen er culturele verschillen mee in de wijze waarop agressie wordt geuit. Het inschatten van de reactie en emotie van een ander blijkt lastig. In deze training leren de deelnemers hoe ze krachtig, maar vanuit rust kunnen optreden bij lastige situaties op de werkvloer. Allerlei factoren komen aan bod: vormen van agressie, communicatie, diverse emoties, cultuur enzovoorts. Training van 8 bijeenkomsten. Gesprekstechniek op de werkvloer Het hulpverleningsgesprek Dit is een training voor mensen die in de hulpverlening of de gezondheidszorg werkzaam zijn. Hulpverleners moeten vaak moeilijke gesprekken voeren. Deze training biedt handvatten om een goed gesprek te voeren met cliënten of patiënten. Er wordt onder andere geleerd een gesprek te faseren, de juiste vragen te stellen en de verantwoordelijkheid daar te laten waar hij moet zijn. Training van 3 bijeenkomsten Sollicitatiegesprek Het sollicitatiegesprek is toch wel het belangrijkste moment tijdens een sollicitatietraject. Tijdens dit gesprek is het zaak als kandidaat de sterke kanten onder de aandacht te brengen en de minder sterke kanten te verdedigen. Een goede voorbereiding is essentieel voor een goed gesprek. Met deze training worden diverse gesprekstechnieken geoefend om een sollicitatiegesprek tot een succesvol einde te brengen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden, zodat een kandidaat tijdens het sollicitatiegesprek of het daarop volgende arbeidsvoorwaardengesprek gericht vragen kan stellen en haar of zijn wensen ter sprake kan brengen. Training van 3 bijeenkomsten 19

22 Leidinggeven Het succes van een leidinggevende hangt van allerlei factoren af. Een belangrijk aspect is het persoonlijk optreden. Met deze training worden er professionele vaardigheden geleerd, om op inspirerende wijze leiding te geven. Aan de orde komen onder andere: diverse stijlen van leidinggeven (o.a. taak- en relatiegericht leidinggeven), onderhandelen, groepsdynamica en procesmatig inzicht verwerven. Training van 4 bijeenkomsten Macht en onderhandelen Onderhandelen kan op basis van macht en op basis van argumenten. Bij deze training wordt duidelijk wat macht inhoudt en hoe daarmee omgegaan kan worden. Ook worden onderhandelingstechnieken aangeleerd zodat de deelnemers standvastig kunnen onderhandelen en een positie kunnen innemen. Training van 4 bijeenkomsten Conflicthantering Conflicten hoeven niet persé slecht te zijn. Integendeel, ze kunnen een nuttige functie hebben. Daartoe is het van belang dat men inzicht krijgt in diverse soorten conflicten, hoe en wanneer een conflict optreedt en welke de juiste manier is om met het conflict om te gaan. Deze training sluit nauw aan op de training leidinggeven. Training van 4 bijeenkomsten 20

23 Time- en stressmanagement Het lijkt of je in de huidige samenleving aan steeds meer eisen moet voldoen, meer rollen hebt, alles sneller gaat en er meer gepresteerd moet worden in minder tijd. Steeds vaker hebben mensen last van stress omdat zij te veel in te weinig tijd moeten zien te klaren. In deze training leren de deelnemers wanneer en waarom stress en spanningen optreden en zij leren de signalen te herkennen. De deelnemers komen te weten wat hun alternatieve inzet is en hoe ze hun tijd beter kunnen indelen en regelen. Er komen onderwerpen aan de orde als: assertief zijn, perfectionisme, energiebalans en ontspanning. Training van 6 bijeenkomsten Algemene bestuursvaardigheden Deze training is bedoeld voor vrouwen die al in een bestuur zitten of een bestuursfunctie ambiëren. De training brengt kennis en vaardigheden bij die van belang zijn voor het - met vertrouwen in het eigen kunnen - vervullen van een bestuursfunctie. De onderwerpen die aan bod komen, kunnen per doelgroep verschillen en worden afgestemd op de wensen van de deelnemers. Mogelijke onderwerpen zijn: assertiviteit, gesprekstechniek, vergaderen, timemanagement, public relations, spanning/stress en presenteren. Training van 6 bijeenkomsten Assertiviteit op de werkvloer Soso boto? Nono! Op de werkvloer! Soso boto is een begrip bij Scala. De training is bedoeld voor werkenden met een andere culturele achtergrond. De deelnemers leren zich meer assertief op te stellen in de werksituatie. Soso boto leert deelnemers zich daarbij bewust te worden van de eigen culturele achtergrond en inzicht te krijgen in het eigen gedrag en de eigen houding en stijl. Deze training is toegespitst op situaties die op de werkvloer spelen. Na de basistraining is een vervolgtraining mogelijk. Training van 8 bijeenkomsten 21

Sterk. Methodiekbeschrijving. Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden

Sterk. Methodiekbeschrijving. Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden Sterk Methodiekbeschrijving Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden Blijf Groep, september 2009 Colofon Deze methodiekbeschrijving is een uitgave van Blijf Groep. Blijf Groep biedt, coördineert

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING Deskundigheidsbevordering 3 Trainingsaanbod 6 Slachtoffers van mensenhandel: herkennen van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief

Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief Een trainingshandleiding om vluchtelingen te ondersteunen naar economische, sociale & educatieve zelfredzaamheid Colofon Auteur: Anne-Floor Dekker Redactie:

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk

Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Mariëtte de Haan Micha de Winter Marije Koeman Alieke Hofland Marloes van Verseveld Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Mariëtte de Haan Micha

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Inhoud en tekst: Ontwikkelteam: Sanna Koet, Expertisecentrum William Schrikker Expertisecentrum William Schrikker, projectgroep

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

JONGEREN EN GELD. Eindrapportage van een voorlichtingsproject van en voor allochtone jongeren in opdracht van de gemeente Tilburg

JONGEREN EN GELD. Eindrapportage van een voorlichtingsproject van en voor allochtone jongeren in opdracht van de gemeente Tilburg JONGEREN EN GELD Eindrapportage van een voorlichtingsproject van en voor allochtone jongeren in opdracht van de gemeente Tilburg Stichting CliP Rukize Kesmer Bedriye Ataman Marianne van Wezel 1 Voorwoord

Nadere informatie

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,-

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,- Management en Leidinggeven Wie succesvol wil zijn in de recreatiebranche zorgt voor een stevige basis. Hierbij is professioneel management nodig om alle gasten optimale kwaliteit te kunnen bieden op elk

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Gezin in Balans Terug in het gezin en terug in de samenleving Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1. Waar werkt Gezin

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven

St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 8, september 2008 1. Welkom bij het e-zine van Stade Advies... 2 2. De agressie te lijf... 3 3. De toekomst van de bloemkoolwijken... 5

Nadere informatie

Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken

Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken Hans Bellaart Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken Hans Bellaart

Nadere informatie

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Spiral Dynamics integral en onze jeugd. Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. De vier kwadranten van Ken Wilber. 3. Spiral Dynamics

Spiral Dynamics integral en onze jeugd. Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. De vier kwadranten van Ken Wilber. 3. Spiral Dynamics Spiral Dynamics integral en onze jeugd (auteur: Leida Schuringa, werkzaam bij Leidraad leertrajecten 030 27 34 199, info@leidraad.com) Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. De vier kwadranten van Ken Wilber 3.

Nadere informatie

Cultuursensitiviteit op de werkvloer. voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg. Handreiking

Cultuursensitiviteit op de werkvloer. voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg. Handreiking Cultuursensitiviteit op de werkvloer voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg Handreiking Colofon Auteur Fatma Kaya (Kaya Concept) Eindredactie Marty PN van Kerkhof, www.martypnvankerkhof.nl

Nadere informatie