AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid"

Transcriptie

1 ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel fax september 2012 Gemeenteraad: 7 Geacht raadslid Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. Locatie: Aalst, Grote Markt, in de raadzaal van het belfort Datum: DINSDAG 11 SEPTEMBER 2012 Aanvang: 19 uur vragenuur 20 uur gemeenteraad AGENDA : OPENBARE VERGADERING

2 POLITIEZONE AALST Politiezone Aalst Aankoop van 2 bureaustoelen via raamcontract. Volgnummer 12/PZ3-2. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. (484360) De politiezone Aalst wenst over te gaan tot de aankoop van 2 bureaustoelen voor de diensthoofden interventie. De lokale politie stelt voor deze aankoop te doen via het Federaal raamcontract FORCMS-MM perceel 1 bij de firma Kinnarps, Heide 15 te 1780 Wemmel. Kostprijs 741,- EUR inclusief 21% btw Artikel 33000/ Financiering Lening Wijze van gunnen Via raamcontract FORCMS-MM-050 perceel 1 van de Federale Politie 2. Politiezone Aalst Aankoop van 24uur-bureaustoelen ten behoeve van de meldkamer. Volgnummer 12/PZ3-3. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. (484358) De lokale politie Aalst wenst over te gaan tot de aankoop van twee 24uurbureaustoelen voor de meldkamer. De bestaande bureaustoelen worden 24uur/24uur gebruikt en zijn dringend aan vervanging toe. De lokale politie stelt voor deze aankoop te doen via het Federaal raamcontract FORCMS-MM perceel 4 bij de firma Bedimo nv, Zoning Sainte-Henriette te 7140 Morlanwelz. Kostprijs 1 959,- EUR inclusief 21% btw Artikel 33000/ Financiering Lening Wijze van gunnen Via raamcontract FORCMS-MM-050 perceel 4 van de Federale Politie

3 3. Politiezone Aalst Project camerabewaking fase 2. Installatie van vaste nummerplaatherkenning. Volgnummer 12/PZ4. Principebeslissing. (479657) Op het provinciaal veiligheidsoverleg van 30 november 2011 werd beslist een werkgroep camerabewaking op te richten met als doel de toepassing van het ANPRsysteem (automatische nummerplaatherkenning) ruim en bovenlokaal te bekijken naar inbraken en verkeersveiligheid toe. De bedoeling is ook om dit ANPR-netwerk op te nemen in een groter netwerk van politionele functionaliteiten meer bepaald naar snelwegen toe. Maar het project gaat niet enkel over snelwegen. Het is tevens de bedoeling de wildgroei met betrekking tot ANPR-camera s in de politiezones te beperken. Volgende opstelplaatsen zouden in aanmerking komen voor ANPR-camera s : Camera s gepland op korte termijn : (vermoedelijk aantal = 13 camera s) E40 complex Aalst Siesegemlaan richting oprit E40 ter hoogte van KmP 0.6 (2 rijstroken) Siesegemlaan richting Boudewijnlaan ter hoogte van KmP 0.6 (2 rijstroken) Geraardsbergsesteenweg N45 richting rontonde Haring ter hoogte van KmP 1.5 (2 rijstroken) Geraardsbergsesteenweg N45 richting Ninove ter hoogte van KmP 1.5 (2 rijstroken) Geraardsbergsesteenweg N45 richting rontonde Haring voor Villalaan ter hoogte van KmP 0.9 ((3 rijstroken) Geraardsbergsesteenweg N45 richting Ninove voor afslag Hoezestraat ter hoogte van KmP 0.2 (2 rijstroken) Camera s gepland op langere termijn : (vermoedelijk aantal = 6 camera s) Perimeter van de stad Aalst Brusselbaan N9 richting Hekelgem (1 rijstrook) Brusselbaan N9 richting Aalst (1 rijstrook) Gentsesteenweg N9 richting Gent (1 rijstrook) Gentsesteenweg N9 richting Aalst (1 rijstrook) Steenweg op Dendermonde N41 richting Dendermonde (1 rijstrook) Steenweg op Aalst N41 richting Aalst (1 rijstrook) De werkgroep heeft een aantal teksten klaar voor zones die op eigen initiatief de opdracht wensen uit te voeren. Deze teksten zijn nog niet volledig. Ook het beoogde belang van gelijkvormigheid van de systemen zou hierbij in het gedrang kunnen komen. De bedoeling is om deze teksten in een bestek te gieten en te publiceren tot raamcontract. AWV heeft op 4 juli 2012 reeds een vooraankondiging gedaan voor deze opdracht met nog een wijzigingsbericht op 25 juli 2012 met als doel de potentiële kandidaten reeds te informeren over de aard en de inhoud van de opdracht. De effectieve publicatie voor de opdracht moet nog gebeuren en is volgens de vooraankondiging voorzien op 15 september AWV kon wel al meedelen gezien het parcours dat het dossier moet doorlopen - dat de gunning van de opdracht vermoedelijk dit jaar niet meer zal lukken (Europese procedure), de publicatie van de opdracht zal wel nog dit jaar vertrekken

4 (cfr. 15 september 2012 maar dit hangt af van wanneer het dossier terugkomt van de Inspectie van Financiën). Indien AWV overgaat tot de effectieve publicatie zal de termijn voor het indienen van een offerte wel verkort worden (aangezien ze nu een vooraankondiging hebben geplaatst). AWV zal in deze opdracht fungeren als aankoopcentrale waardoor andere overheden hun bestellingen kunnen plaatsen bij de weerhouden firma voor deze opdracht. Op het college van burgemeester en schepenen van 13 augustus 2012 van de Politiezone Aalst 5440 werd de principebeslissing goedgekeurd om het raamcontract van AWV af te wachten en daarop in te tekenen. Een eigen procedure voeren zou zeker geen tijdswinst maken. Op budgettair vlak zal de Politiezone Aalst 5440 (logischerwijze) geen scherpere prijzen kunnen bekomen en de gelijkvormigheid met andere steden en gemeenten (die via de aankoopcentrale gaan) is niet gegarandeerd. Dit punt wordt besproken op de gemeenteraadscommissie Veiligheid op maandag 3 september Politiezone Aalst Aankoop van een dienstvoertuig ten behoeve van de hondengeleiders. Bestek 12/PZ9. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. (484366) De lokale politie wenst over te gaan tot de aankoop van een nieuw dienstvoertuig voor de hondengeleiders. Dit voertuig zal het dienstvoertuig Mercedes Vito met nummerplaat VZJ024 dat dateert van 22 december 2006 vervangen. Dit dossier werd reeds op de gemeenteraad van 24 april 2012 goedgekeurd, zowel wat betreft de aankoop van het voertuig via federaal raamcontract (naakte voertuig zonder inrichting), als wat betreft het vaststellen van de voorwaarden van het bestek voor de inrichting ervan. Doordat het federaal raamcontract voor de aankoop van het voertuig ten einde liep op 30 juni 2012 en geen enkele offerte werd ingediend voor de inrichting van het dienstvoertuig, werd dit dossier stopgezet op het college van burgemeester en schepenen van 25 juni De lokale politie stelt voor dit dossier opnieuw op te starten voor zowel de aankoop van het dienstvoertuig als de ombouw ervan, specifiek aan de functie waarvoor het voertuig zal gebruikt worden, meer bepaald voor het vervoer van twee politiehonden. Krediet ,- EUR inclusief 21% btw Artikel 33000/ Financiering Lening Wijze van gunnen Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, artikel 17, 2, 1 a

5 5. Politiezone Aalst Aankoop van kogelwerende helmen en schild. Volgnummer 12/PZ13. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. (484364) De lokale politie wenst over te gaan tot de aankoop van 6 kogelwerende helmen en 1 ballastisch schild. Deze middelen kunnen ingezet worden wanneer er vuurwapengevaar dreigt. De attributen moeten voldoen aan volgende vereisten : - Ballistisch schild : bescherming klasse IIIA afmetingen ongeveer 100 x 50 cm met aan beide zijden een uitsparing voor gebruik van het dienstwapen. In het schild moet een venster aanwezig zijn in kogelwerend materiaal met aan de voorkant een lamp of verlichting die eenvoudig kan bediend worden vanaf de beschermende kant. - Kogelwerende helm : bescherming klasse IIIA (3 medium en 3 large). De helmen moeten gemakkelijk aanpasbaar zijn omdat het geen individueel materiaal is. Op elke helm is een ballistisch beschermd vizier nodig die bescherming biedt tegen fragmenten, inclusief beschermhoes. Raming 4 094,23 EUR inclusief 21% btw Artikel 33000/ Financiering Lening Wijze van gunnen Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, artikel 17, 2, 1 a 6. Politiezone Aalst Aankoop van een hittezoekende verrekijker. Volgnummer 12/PZ14. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. (484362) De lokale politie Aalst wenst een hittezoekende verrekijker aan te kopen. Deze thermische kijker kan gebruikt worden bij onder andere verdwijningen in bosrijke gebieden, inbraken met daders in de buurt, enz Het toestel moet gemakkelijk door 1 persoon te bedienen zijn en moet te voet kunnen meegenomen worden. Het bereik van het toestel moet minstens enkele honderden meter bedragen. Een stevige opbergkoffer is vereist. Raming 6 383,55 EUR inclusief 21% btw Artikel 33000/ Financiering Lening Wijze van gunnen Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, artikel 17, 2, 1 a

6 7. Politiezone Aalst Opvulling van de getalsterkte. Vacant verklaren van een betrekking van inspecteur van politie, dienst Wijkwerking, via het systeem van de mobiliteit. (484315) Op 01 september 2012 verliet een inspecteur van politie, dienst Wijkwerking, de Lokale politie Aalst via mobiliteit naar een andere politiezone. Daardoor zal een betrekking van inspecteur van politie niet meer ingevuld zijn binnen de Wijkwerking. Met het oog op het op peil houden van de getalsterkte is het aangewezen die betrekking vacant te verklaren, via het systeem van de mobiliteit. Voorafgaand aan de gemeenteraadszitting van 11 september 2012 werd huidig agendapunt voorgelegd aan en vastgelegd door het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraadscommissie Veiligheid. Voorstel: vacant verklaren van een betrekking van inspecteur van politie, dienst Wijkwerking, via het systeem van de mobiliteit 8. Politiezone Aalst Opvulling van de getalsterkte. Vacant verklaren van één betrekking van agent van politie, dienst Verkeerstoezicht, via externe werving. (484344) Op 01 september 2012 verliet een agent van politie de Lokale Politie Aalst via het systeem van de mobiliteit. Daardoor is een betrekking van agent van politie niet meer ingevuld binnen de dienst Verkeerstoezicht. Met het oog op het op peil houden van de getalsterkte is het aangewezen de betrekking vacant te verklaren via externe werving. Via het systeem van de mobiliteit boden zich de voorbije mobiliteitscycli geen (geschikte) kandidaten aan, daarom dient teruggevallen te worden op externe werving. Voorafgaand aan de gemeenteraadszitting van 11 september 2012 werd huidig agendapunt voorgelegd aan en vastgelegd door het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraadscommissie Veiligheid. Voorstel: vacant verklaren van één betrekking van agent van politie, dienst Verkeerstoezicht, via externe werving 9. Strategisch veiligheids- en preventieplan van 01/01/2012 tot en met 30/06/2012. Aangepaste versie. Goedkeuring. (484279) De FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Directie Lokale Integrale Veiligheid (SLIV) heeft de steden met een strategisch veiligheids- en preventieplan de mogelijkheid gegeven om voor de eerste helft van 2012 wijzigingen aan te brengen in hun plan en dit tegen 31 maart Deze wijzigingen werden via gestandaardiseerde wijzigingsformulieren doorgegeven aan het SLIV, alsook ingebracht in het financieel ICT-programma van het SLIV, na goedkeuring van het college op 26 maart Voor het strategisch veiligheids- en preventieplan van Aalst werden wijzigingsformulieren opgemaakt voor het dispositief coördinatie en de fenomenen inbraak, druggerelateerde maatschappelijke overlast en sociale overlast (in totaal 13 wijzigingen). Deze wijzigingen maken een meer accurate evaluatie van het plan mogelijk en stemmen de inhoud van het plan meer af op de praktijk. De FOD Binnenlandse Zaken gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen en heeft op 19 juli 2012 twee exemplaren ter ondertekening opgestuurd van het strategisch veiligheids- en preventieplan van 1 januari 2012 tot en met 30 juni Voorstel: goedkeuring aangepaste versie

7 STADSADMINISTRATIE Intergemeentelijke samenwerking 10. Vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Aalst (PWA). Ontslag van een vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering. Aktename. (484450) Gelet op het schrijven van 4 juli 2012 van mevrouw Joke De Swaef, voorzitter Open VLD Aalst, waarin zij het ontslag van de heer Jozef Van Landuyt meedeelt als vertegenwoordiger van de stad Aalst in de Algemene Vergadering van vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Aalst (PWA). Voorstel: aktename 11. Vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Aalst (PWA). Benoeming van een vertegenwoordiger van de stad Aalst in de Algemene Vergadering. (484453) Ingevolge het ontslag van de heer Jozef Van Landuyt dient men één vertegenwoordiger te benoemen in de Algemene Vergadering van vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Aalst (PWA). Voorstel: benoeming Algemene Administratie 12. Verzoekschrift aan de gemeenteraad. Problematiek Parken te Aalst. Beslissing over ontvankelijkheid en doorverwijzing naar het college van burgemeester en schepenen. (488278) Bij mail van 28 augustus 2011 werd er een verzoekschrift ingediend bij de gemeenteraad waarbij de problematiek aangekaart werd van de parken in Aalst. De verschillende parken zouden geen eenvormig openings- en sluitingsbeleid hebben en daarenboven worden de parken, volgens de auteur van het verzoekschrift, niet afgesloten na sluitingstijd. Het verzoekschrift wordt ingediend op basis van art. 201 ev van het Gemeentedecreet. Op basis van deze artikelen en op basis van de bepalingen in ons huishoudelijk reglement (art. 66 t/m art. 70) wordt eerst de ontvankelijkheid van het verzoekschrift onderzocht door de gemeenteraad. Vervolgens wordt het verzoekschrift doorverwezen naar het college van burgemeester en schepenen die de zaak verder moet onderzoeken en moet zorgen voor een voorstel van antwoord dat dan moet voorgelegd worden aan de gemeenteraad voor vaststelling. Voorstel: verzoekschrift ontvankelijk verklaren en doorverwijzen naar cbs voor ontwerp van antwoord Financiële Dienst - Boekhouding 13. Interne kredietaanpassing. Kennisgeving. (484129) In toepassing van art. 155 van het gemeentedecreet brengt het college de gemeenteraad op de hoogte van de interne kredietaanpassingen waartoe beslist werd in zitting van 16 juli Voorstel: kennisgeving

8 Financiële Dienst - Ontvangerij 14. OCMW Jaarrekening Kennisgeving. (484333) De jaarrekening 2011 van het OCMW werd vastgesteld door de OCMW-raad in zitting van 27 juni Voorstel: kennisname 15. OCMW Jaarrekening Goedkeuring door de gouverneur. Kennisgeving. (484336) De gemeenteraad nam in zitting van 29 september 2011 kennis van de jaarrekening 2010 van het OCMW en formuleerde geen opmerkingen. Het toezicht wordt geregeld door de organieke wet van 17 december 1997 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn met latere wijzigingen, in het bijzonder artikel De gouverneur heeft de jaarrekening 2010 goedgekeurd op 3 juli Voorstel: kennisname Juridische Zaken 16. Vaststelling openings- en sluitingsuren voor Koningin Astrid Park. Aanpassing algemene politieverordening. Goedkeuring. (484353) Gelet op weerkerende en ernstige klachten van buurtbewoners over vandalisme, overlast en nachtelijk lawaai op en rond het Koningin Astrid Park te Aalst, is het aangewezen slechts toegang te verlenen tot het Koningin Astrid Park in de periode van april tot en met september van 7u15 s morgens tot 21u15 s avonds, en in de periode van oktober tot en met maart van 8u15 s morgens tot 18u30 s avonds. In die zin dringt een aanvulling van de algemene politieverordening van de stad Aalst zich op. Voorstel: goedkeuring aanpassing

9 Personeel - Administratie 17. Rechtspositieregeling. Wijziging. Goedkeuring. (467934) Om reden van gewijzigde wetgevingen, invoeren van een nieuwe toelage en de nood aan verduidelijking dringt een wijziging van de rechtspositieregeling zich op. Afschaffing van de erkenning van de private selectiebureaus De bestaande wetgeving over de private selectiebureaus werd volledig opgeheven en vervangen. Daarbij werd ondermeer ook de erkenning van de private selectiebureaus afgeschaft. De rechtspositieregeling verwijst meermaals naar een "erkend extern selectiebureau". Aangezien er geen erkenning van de selectiebureaus meer bestaat, moet in de rechtspositieregeling het woord "erkend" geschrapt worden. Salarisschaal gemeenschapswachten Bij nazicht van de rechtspositieregeling blijkt dat de salarisschaal van de gemeenschapswachten ontbreekt. Bijgevolg dient artikel van de rechtspositieregeling vervolledigd te worden voor wat betreft niveau E. Haard- en standplaatstoelage De gewijzigde grensbedragen van haard- en standplaatstoelage worden in de rechtspositieregeling ingeschreven. Invoeren van de managementtoelage In functie van het financieel aantrekkelijker maken van de functie van stadssecretaris en zodoende een breder publiek aan te trekken wordt beslist om de managementtoelage in te voeren. Deze managementtoelage is gekoppeld aan een gunstig evaluatieresultaat en het behalen van doelstellingen. De managementtoelage kan maximaal 8% van het geïndexeerde brutosalaris bedragen. De managementtoelage geldt voor alle leden van het managementteam. Dit impliceert dat de nieuwe stadssecretaris geniet van de mandaattoelage van 4 % en van de managementtoelage van 8%. Verhoging van de fietsvergoeding voor woon- werkverkeer Voor het aanslagjaar 2012 bedraagt de maximale vrijstelling voor de fietsvergoeding 0,21 EUR (geïndexeerd). De fietsvergoeding wordt met ingang van 1 januari 2013 opgetrokken naar 0,21 EUR. Onbetaald verlof Volgens de huidige regeling moeten de personeelsleden eerst hun wettelijk verlof opnemen vooraleer ze onbetaald verlof kunnen nemen. Dit zorgt vaak voor organisatorische problemen met betrekking tot de dienstverzekering en is ook voor de personeelsleden financieel niet interessant. In samenwerking met het OCMW werd een compromis tussen een praktischadministratieve opvolging en een zekere flexibiliteit voor het personeel uitgewerkt, nl. de maand voordien aanvragen met een minimum van 15 dagen op voorhand. De nieuwe regeling gaat in voege met ingang van 1 januari 2013.

10 Borstvoedingspauzes De rechtspositieregeling bepaalt dat de vrouwelijke personeelsleden dienstvrijstelling krijgen voor borstvoeding op het werk a rato van de benodigde tijd. De algemene wijze waarop deze dienstvrijstelling aangevraagd en opgenomen wordt, dient nog vastgelegd te worden. Dit gebeurt naar analogie met de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 80 van 27 november 2001 tot invoering van een recht op borstvoedingspauzes. Salarisschaal van secretaris en ontvanger van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn In bijlage 1 van de rechtspositieregeling van de stad werd de salarisschaal van secretaris en ontvanger van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn uitgewerkt. Aangezien dit nu in de rechtspositieregeling van het OCMW is uitgewerkt kan de salarisschaal van secretaris en ontvanger van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn in de rechtspositieregeling van de stad geschrapt worden. Elektronische maaltijdcheques De omschakeling van de papieren naar de elektronische maaltijdcheques wordt ingevoerd vanaf 1 oktober Door deze omschakeling dient in de rechtspositieregeling, de bijlage 1, Hoofdstuk 2 "De maaltijdcheques", aangepast te worden. Dit punt werd besproken: - in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 2 juli 2012; - op het managementteam van 26 juni Voorstel: goedkeuring wijziging

11 18. Geldelijk statuut. Wijziging. Goedkeuring. (482744) Om diverse redenen dient het geldelijk statuut te worden gewijzigd. Het geldelijk statuut is van toepassing op het beroepspersoneel van de brandweer. Verhoging van de fietsvergoeding voor woon- werkverkeer Voor het aanslagjaar 2012 bedraagt de maximale vrijstelling voor de fietsvergoeding 0,21 EUR (geïndexeerd). De fietsvergoeding wordt met ingang van 1 januari 2013 opgetrokken naar 0,21 EUR. Vergoeding onverwachte oproep voor de beroepsbrandweer Feiten: - De 4 ziekenwagens van de brandweer Aalst dienen 24/24 u bemand te worden. Deze eis wordt opgelegd door FOD Volksgezondheid. Dit is met de huidige minimumbezetting niet ten allen tijde te garanderen. Ook de eindnota van de firma Deloitte hield hiermee geen rekening. - In de overeenkomst zonale uitrukprocedure in het kader van de snelle adequate hulp, bepaalt men dat alle brandweervoertuigen (autoladder, tankwagen) bemand dienen te worden met minimum 2 personen. Op dit ogenblik kan de brandweer Aalst hieraan niet voldoen, in onze organisatie is slechts 1 persoon per voertuig voorzien. - Het huidig reglement betreffende de organisatie van de brandweerdienst Aalst stelt onder het hoofdstuk vergoeding voor het vrijwilligerspersoneel, artikel 41 4: bij interventies wordt voor elke interventie een vergoeding van minimum 2 uren uitbetaald en wordt elk begonnen uur volledig vergoed. Dit is niet zo voor het beroepspersoneel, dat bij onverwachte oproep enkel de gepresteerde tijd (=de tijd van het tijdstip van oproep tot verlaten kazerne) kan compenseren in inhaalrust. Deze ongelijkheid tussen de twee personeelsgroepen is de oorzaak van veel wrevel en zorgt er voor dat de respons van beroepspersoneel bij onverwachte oproep nagenoeg nihil is. Om tegemoet te komen aan de vraag van het beroepspersoneel om de hierboven aangehaalde problemen op te lossen op de financieel voordeligste wijze, is het aangewezen om het geldelijk statuut te wijzigen en voor het beroepspersoneel, naar analogie met de vrijwilligers, bij een oproep twee uur uit te betalen. Op deze manier kan beroepspersoneel gedifferentieerd opgeroepen en ingezet worden in functie van de noodwendigheden wanneer de minimumbezetting ontoereikend is om aan alle vragen voor hulpverleen een passend antwoord te geven. Elektronische maaltijdcheques De omschakeling van de papieren naar de elektronische maaltijdcheques wordt ingevoerd vanaf 1 oktober Door deze omschakeling dient in het geldelijk statuut het "addendum: Reglement op de toekenning van de maaltijdcheques", aangepast te worden. Dit punt werd besproken: - in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 2 juli 2012; - op het managementteam van 26 juni Voorstel: goedkeuring wijziging

12 19. Grondreglement betreffende de organisatie van de brandweerdienst. Wijziging. Goedkeuring. (484238) Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 juni 2012 beslist om een administratief assistent op pensioen te stellen. In zijn brief van 27 juni 2012 vraagt Wim Van Biesen, kapitein-commandant, of de functie van statutair administratief assistent kan opgewaardeerd worden tot statutair administratief medewerker. Het takenpakket van de administratief assistent werd de voorbije jaren gevoelig uitgebreid. Vermits er van deze persoon ook verwacht wordt dat hij/zij in staat is om zelfstandig te werken is het noodzakelijk dat de functie van administratief assistent opgewaardeerd wordt naar administratief medewerker. Dit punt werd besproken: - in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 16 juli 2012; - op het managementteam van 14 augustus Voorstel: goedkeuring wijziging 20. Nieuwe selectieprocedure voor de decretale graad van stadssecretaris. Goedkeuring. (484398) Op 26 juni 2012 nam de gemeenteraad kennis van het niet aanvaarden van de aanstelling als stadssecretaris door de heer Carl Praet. Aangezien er geen andere geslaagde kandidaten zijn voor de selectie van stadssecretaris dient de selectieprocedure opnieuw opgestart te worden. In tegenstelling tot de vorige selectieprocedures wordt nu wel een wervingsreserve aangelegd. Voorstel: goedkeuring vastlegging nieuwe selectieprocedure stadssecretaris Stadspromotie - Public Relations 21. Adviesraad Feestcomité. Ontslag van een lid. Aktename. (488282) Mevrouw Vera Van der Borght, fractieleider van Open Vld, verzoekt per van 1 augustus 2012 om het ontslag van mevrouw Ria Van Landuyt, Dennenboomstraat Aalst, als lid van de adviesraad Feestcomité. De heer Eddy Couckuyt, fractievoorzitter van CD&V, verzoekt per van 31 augustus 2012 om het ontslag van mevrouw Gretel Boon, Kasteelstraat Hofstade-Aalst, als lid van de adviesraad Feestcomité. Mevrouw Martine De Maght, fractieleider van Aalst BLAUW, verzoekt per van 2 september 2012 om het ontslag van Gustaaf Schouppe en Inge Philips, Sint-Rochusstraat Nieuwerkerken-Aalst, als leden van de adviesraad Feestcomité. Voorstel: aktename

13 22. Adviesraad Feestcomité. Benoeming van een lid. (488285) Mevrouw Vera Van der Borght, fractieleider Open Vld, verzoekt per van 1 augustus 2012, om mevrouw Leentje Van Goethem, Waverstraat Moorsel-Aalst, te benoemen als lid van de adviesraad Feestcomité in vervanging van mevrouw Ria Van Landuyt. De heer Eddy Couckuyt, fractievoorzitter van CD&V, verzoekt per van 31 augustus 2012, om mevrouw Ria Van Landuyt, Dennenboomstraat Aalst, te benoemen als lid van de adviesraad Feestcomité in vervanging van mevrouw Gretel Boon. Mevrouw Martine De Maght, fractieleider van Aalst BLAUW, verzoekt per van 2 september om mevrouw Danielle Wailly, Posthoornstraat Aalst en de heer Benoit Meert, Weggevoerdenstraat Aalst te benoemen als lid van de adviesraad Feestcomité in vervanging van de heer Gustaaf Schouppe en mevrouw Inge Philips. Voorstel: benoeming Gezinszorg 23. Lokaal Overleg Kinderopvang. Ontslag van leden. Kennisgeving. (484241) In haar brief van 20 april 2012 neemt mevrouw Katleen Van Der Biest ontslag als effectief stemgerechtigd lid namens het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ) in het Lokaal Overleg Kinderopvang; In haar brief van 25 april 2012 meldt provinciaal afdelingshoofd mevrouw Annemie Boone dat de heer Bert Van de Steene Kind en Gezin niet meer zal vertegenwoordigen als niet-stemgerechtigd lid in het Lokaal Overleg Kinderopvang; Deze vragen tot ontslag werden bij de algemene vergadering van het Lokaal Overleg Kinderopvang van 13 juni 2012 unaniem goedgekeurd. Voorstel: aktename 24. Lokaal Overleg Kinderopvang. Benoeming van leden. (484244) In haar mail van 25 april 2012 vraagt mevrouw Ilse Willaerts benoemd te worden als effectief stemgerechtigd lid en mevrouw Wendy Van Den Eynde te benoemen als plaatsvervangend lid van het Lokaal Overleg Kinderopvang. Deze vraag tot benoeming werd bij de algemene vergadering van het Lokaal Overleg Kinderopvang van 13 juni 2012 unaniem goedgekeurd. Voorstel: benoeming

14 Jeugd 25. Overeenkomst tussen stad Aalst en Europees IntegratieFonds- Agentschap Vlaanderen in het kader van het project nieuwkomers en vrije tijd in Aalst. Vaststellen voorwaarden. (479655) In januari 2012 werd het ingediende EIF-project van de stad Aalst goedgekeurd door de Vlaamse overheid. Hiervoor zal de stad euro ontvangen om gedurende anderhalf jaar het project Nieuwkomers en de vrije tijd tot een goed einde te brengen. De stad Aalst vond voor het uitvoeren van het project de nodige expertise bij Groep Intro om de minderjarige nieuwkomers te betrekken bij het Aalsterse verenigingsleven. Zij zullen de subsidies doorgestort krijgen voor het inzetten van het nodige personeel. Hiertegenover stelt Groep Intro een eigen inbreng van euro voor het vervolledigen van de personeelskosten. Dit werd vastgelegd in de goedgekeurde overeenkomst tussen Groep Intro en de stad Aalst op de gemeenteraad van 6 maart Na het afsluiten van de overeenkomst met Groep Intro en het oprichten van een stuurgroep, onder leiding van de dienst Jeugd, werd voldaan aan de voorwaarden om de subsidie te ontvangen. Hieruit volgt de uitbetaling van een voorschot. Om dit voorschot te kunnen ontvangen, werd door het EIF agentschap Vlaanderen een overeenkomst opgesteld in mei. Via dit project wil de stad nieuwkomers meteen bekend maken met het lokale verenigingsleven. Na anderhalf jaar is het de bedoeling om uit het proefproject de nodige expertise te halen, het netwerk te bestendigen en beleidsvoorstellen te formuleren. Om dit te bereiken willen we gefaseerd te werk gaan. De eerste fase, het onderzoek is reeds achter de rug. Dit liet ons toe om gerichte streefcijfers te formuleren. Het ingediende dossier bestaat uit 5 productfiches die bestaan uit de volgende doelstellingen: 1. Het voeren van een participatief actieonderzoek: Wat verwacht de doelgroep van vrijetijd in Aalst? Wie bepaalt mee de keuze van de doelgroep? Wie kunnen we in ons netwerk binnenbrengen? 2. Matching De medewerker gaat samen met de doelgroep op individueel of groepsniveau na waar de interesse ligt binnen de vrijetijdsbesteding in Aalst. Nadien wordt de meest geschikte club, vereniging of activiteit aangesproken door de medewerker en toegeleid naar de doelgroep. 3. Proeven van het jeugdwerk en andere vrijetijdsinitiatieven De medewerker laat de doelgroep proeven van wat er bestaat binnen het vrijetijdsaanbod om ze in contact te brengen met gangbare methodieken die ze misschien niet kennen, zoals: jeugdbeweging, toneelverenigingen, Stappen naar toegankelijkheid Geïnteresseerde en uitgekozen verenigingen worden op de hoogte gebracht van de drempels die de doelgroep ondervindt, door de medewerker. De verenigingen komen zo dichter bij de leefwereld van de doelgroep, waardoor een grotere kans van slagen ontstaat. 5. Ouders betrekken als sleutel voor een toegankelijker aanbod Vooral voor kinderen beslissen ouders vaak over de vrijetijdsbesteding. Daarom zullen zij geïnformeerd worden en betrokken worden bij de beslissing over vrijetijdsbesteding. De medewerker zal hier extra aandacht voor hebben. voorwaarden

15 26. Stedelijk reglement veiligheidswerken voor erkende jeugdwerkinitiatieven. Aanpassing. Goedkeuring. (484275) Voor de periode sloot de stad Aalst een stedenfondsovereenkomst met de Vlaamse overheid. Doelstelling 3.1. van deze overeenkomst schrijft het vermeerderen en optimaliseren van de infrastructuur voor van het jeugdverenigingsleven. De concrete realisatie van deze doelstelling omvatte een voorstel waarbij veiligheidswerken aan jeugdlokalen gestimuleerd worden. De voorwaarden waaronder jeugdverenigingen een beroep kunnen doen op deze ondersteuning werden vastgelegd in een reglement dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 juni Momenteel komt het einde van stedenfondsovereenkomst in zicht. Dit betekent dat gelden enkel nog tot 31 december 2013 kunnen worden betaald. Het huidige reglement stelt echter dat jeugdwerkinitiatieven twee jaar de tijd hebben om werken uit te voeren. Indien ze intekenen eind 2012, dan is die twee jaar dus niet mogelijk als we rekening houden met de voorwaarden en beschikbare gelden van de stedenfondsconvenant. Daarom ligt nu een aanpassing van het reglement voor. Voorstel: goedkeuren aanpassing Erfgoedcel 27. Subsidiereglement voor cultureel-erfgoedprojecten. Vaststellen van de voorwaarden. (484309) De Erfgoedcel Aalst sloot met de Vlaamse Gemeenschap een cultureelerfgoedconvenant af voor de beleidsperiode In het kader van deze overeenkomst werkt de Erfgoedcel Aalst een ondersteuningsbeleid uit ter versterking van het lokaal cultureel-erfgoedveld. De Erfgoedcel Aalst maakt werk van een integraal en gecoördineerd erfgoedbeleid. Samen met vrijwilligers en professionelen maakt ze werk van bewaring, behoud en ontsluiting van dat erfgoed. De Erfgoedcel Aalst ondersteunt verenigingen, vrijwilligers en professionelen. Ze wil een aanspreekpunt worden en bruggen bouwen. In het kader van die ondersteuning werkt de Erfgoedcel Aalst een subsidiereglement uit. Op basis van dit subsidiereglement kunnen lokale verenigingen subsidies aanvragen voor projecten rond roerend en immaterieel erfgoed. Dit kan gaan om een lezing, tentoonstelling, publicatie, digitaliseringsproject Om voor subsidies in aanmerking te komen moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden en criteria. Verenigingen die een subsidie aanvragen moeten afkomstig zijn uit Aalst of één van de deelgemeenten en het project moet betrekking hebben op het cultureel erfgoed van Groot-Aalst. De verschillende voorwaarden en criteria om voor een subsidie in aanmerking te komen worden beschreven in het subsidiereglement voor cultureel-erfgoedprojecten. Voorstel: vaststellen van de voorwaarden

16 28. Reglement van de uitleendienst van de Erfgoedcel. Vaststellen van de voorwaarden. (484312) De Erfgoedcel Aalst ondersteunt verenigingen, vrijwilligers en professionelen. Ze wil een aanspreekpunt worden en bruggen bouwen. In het kader van die ondersteuning bouwt de Erfgoedcel Aalst aan een uitleendienst. Uit de omgevingsanalyse 2010 blijkt dat er nood aan is aan materiaal voor het digitaliseren van documenten, beeld en geluid (mondelinge geschiedenis), alsook aan materiaal om activiteiten te organiseren. De gunning voor de aankoop van het materiaal werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 oktober 2011 (volgnummer 146-1/11). In het voorjaar van 2012 werd de gunning uitgeschreven, beantwoord en werd het materiaal aangekocht en geleverd. Bij de uitleendienst hoort een reglement waarin de voorwaarden voor de uitlening van het materiaal van de Erfgoedcel Aalst worden vastgesteld. Voorstel: vaststellen van de voorwaarden Patrimonium en Huisvesting 29. Woongelegenheid verbonden aan de stadseigendom gelegen te 9300 Aalst, Vrijheidstraat 65. Vaststellen van de huurvoorwaarden. (484341) De huisbewaarster van de gebouwen in de Vrijheidsstraat 65 ging met pensioen op 1 juni Vermits de hoedanigheid van conciërge (met een aantal verplichtingen ter compensatie van een lage huurprijs) niet meer verzoenbaar is met het statuut van het stadspersoneel, worden de vroegere conciërgewoningen thans als volwaardige woongelegenheid aan een lid van het statutair stadspersoneel of een werknemer van de stad met arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur verhuurd als hoofdverblijfplaats, tegen een marktconforme huurprijs. Daarin is tevens begrepen de abonnementskost en het verbruik van elektriciteit, gas en water. Daartegenover staat voor de huurder uitsluitend nog de verplichting om op de vooraf bepaalde ogenblikken de deuren van de gebouwen van deze stadseigendommen te openen en te sluiten. De toekomstige huurster die werd geselecteerd door de Personeelsdienst na een oproep bij de hiervoor in aanmerking komende personeelsleden, zal, in wederzijdse overeenstemming, de woongelegenheid pas kunnen betrekken vanaf 1 oktober 2012, nadat vooraf een asbestelement in het gebouw is gesaneerd. Identificatiegegevens: Woongelegenheid gelegen Vrijheidsstraat 65 te 9300 Aalst, gekadastreerd sectie A, deel nummer 2 K2 Periode: 9 jaar met ingang van 1 oktober 2012 tot 30 september Voorstel: goedkeuring van de huurvoorwaarden

17 30. Stadsgronden gelegen te Aalst, Affligemdreef. Verdere verhuring aan de vzw Handboogmaatschappij Aalst-Park. Vaststellen van de voorwaarden. (484374) De stad sloot op 3 mei 2004 met de vzw Handboogmaatschappij Aalst-Park een huurovereenkomst met recht van opstal af voor de gronden langs de Affligemdreef te Aalst. Deze overeenkomst eindigt op 31 december Bij elektronisch bericht van de secretaris van de vereniging van 11 mei 2012 vraagt de vzw de verlenging van de huurovereenkomst voor een periode van 9 jaar. De vzw wenst een nieuwe huurovereenkomst af te sluiten, evenwel zonder recht van opstal omdat ze toch niet van plan is nog verdere uitbreidingen uit te voeren. Tevens wil de vereniging (op de prijs) een correctie laten toepassen vermits een deel van haar terrein sedert de vorige overeenkomst werd ingenomen door Eendracht Aalst. Identificatie: Percelen grond, gelegen te Aalst, Affigemdreef, kadastraal gekend 4e afdeling, sectie G, nummers 173/N2 en 173/P2; Oppervlakte: m² (in plaats van oorspronkelijk 2 978,22 m²) Periode: 9 jaar (1 januari december 2021) Voorstel: vaststellen van de huurvoorwaarden 31. Openbaar domein van de stad, gelegen te Aalst, Onderwijsstraat. Voorstel van CC De Werf tot plaatsing van een buitenlift aan zijn gebouw. Desaffectie van een deel van het openbaar domein. Goedkeuring en vaststellen van de voorwaarden. (484378) Het CC De Werf wenst in de Onderwijsstraat voor zijn podiumactiviteiten een podiumlift aan te bouwen aan zijn gebouw waardoor decorstukken rechtstreeks uit de vrachtwagen zouden kunnen worden gelost op scène. Dit project kan alleen worden gerealiseerd indien een deel van de Onderwijsstraat, die openbaar domein is, kan worden gebruikt. Daartoe dient de voor het project noodzakelijke oppervlakte van de Onderwijsstraat te worden gedesaffecteerd en in het privaat domein van de stad te worden gebracht. Alle bevoegde diensten hebben gunstig geadviseerd, soms onder bepaalde voorwaarden, zoals het vrijhouden van een breedte van vier meter. Identificatiegegevens: Openbaar domein te Aalst, Onderwijsstraat, zonder kadastraal nummer Oppervlakte: deel van het openbaar domein, namelijk ± 30,42 m², palend aan het perceel kadastraal gekend sectie A, nummer 819/B 02 (stadseigendom CC De Werf), volgens de schets als bijlage Bestemming : desaffectatie en overheveling naar privaat domein van de stad, te integreren in perceel nummr 819/B 02 ten behoeve van CC De Werf Prijs : geen Voorstel: goedkeuring en vaststellen voorwaarden van de desaffectie van een deel van het openbaar domein en overheveling naar het privaat domein van de stad

18 32. Voetweg nummer 51 "Boschkant Merktweg" te Herdersem-Aalst. Verzoek tot gedeeltelijke verplaatsing. (484404) De consorten De Ridder hebben een verzoek ingediend voor het gedeeltelijk verplaatsen van voetweg nr. 51 Boschkant Merktweg te Herdersem-Aalst. De aanvraag werd ingediend om uit onverdeeldheid te kunnen treden omdat de voetweg diagonaal over de onverdeelde eigendom ligt. Identificatie: Voetweg nr. 51 Boschkant Merktweg te Herdersem-Aalst A B: af te schaffen, lengte: 77 m, breedte: 1,5 m; B C: nieuwe ligging, lengte: 61 m, breedte: 1,5 m; Openbaar onderzoek: periode van 18 oktober 2011 tot 7 november 2011; Bezwaren: er werden geen bezwaren ingediend; Te betalen welvoeglijkheidsvergoeding: 166,- EUR Voorstel: de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg nr. 51 Boschkant Merktweg voorstellen aan de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen 33. Stadseigendom gelegen Alverenbergbaan te Hofstade-Aalst. Onderhandse verkoop van deze grondrestant. Vaststellen voorwaarden. (484438) De stad is eigenares van een perceeltje grond gelegen Alverenbergstraat te Hofstade- Aalst. De aanpalende eigenaar de heer Koen Hofman wenst deze restant aan te kopen op voorwaarde dat hij de oude wilg die op de stadseigendom staat mag rooien. Voorstel om een verkoopsovereenkomst af te sluiten onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning. De gemeenteraad dient in te stemmen met de voorwaarden van de verkoop, zoals opgenomen in de onderhandse verkoopsovereenkomst, na vooraf de grond te hebben onttrokken aan het openbaar domein. Nadat de stedenbouwkundige vergunning is bekomen, kan de authentieke akte worden verleden. Identificatie: Ligging: Perceel grond gelegen Alverenbergstraat te Hofstade-Aalst, gekadastreerd sectie B, zonder kadastraal nummer Oppervlakte: 46 m² Prijs: 1 900,- EUR Voorstel: vaststellen voorwaarden

19 34. Onderhandse verkoop van een huis gelegen te Aalst, Drie Sleutelsstraat 18. Uitoefening recht van voorkoop overeenkomstig de Vlaamse Wooncode. Goedkeuring. (488274) De stad heeft de mogelijkheid om, met uitoefening van het recht van voorkoop overeenkomstig de Vlaamse Wooncode, een woning aan te kopen in de Drie Sleutelsstraat 18 te Aalst. De verkoopprijs bedraagt ,- EUR. Het Prikkelproject voorziet in de aankoop via Stedenfondsmiddelen van 5 panden op de rechteroever om te slopen en te vervangen door nieuwbouw. De aan te kopen panden moeten in zeer slechte staat zijn. Deze woning voldoet aan alle criteria voor het Prikkelproject. Op het pand rust een bouwmisdrijf en een bijhorende herstelvordering. In de verkoopovereenkomst is er een bijzondere voorwaarde opgenomen. De koper zal binnen de 10 maanden na het verlijden van de akte de woning volledig gerenoveerd hebben en de beschreven gebreken volledig herstellen. Indien dit alles niet binnen de afgelopen termijn is uitgevoerd zal de koper een bijkomende schadevergoeding van 5 000,-EUR aan de verkoper betalen. Indien de stad haar recht van voorkoop uitoefent, dient dit te gebeuren aan dezelfde voorwaarden, met inbegrip van de bijzondere voorwaarde. Identificatie: Aankoop door de stad via uitoefening van voorkooprecht Woning gelegen te Aalst, Drie Sleutelsstraat 18 te Aalst, gekadastreerd sectie D nummer 796 Oppervlakte: 240 m 2 Voorstel: goedkeuring Bedrijf voor Grond- en Bouwbeleid 35. Riolerings- en wegenwerken te Erembodegem-Aalst, Alfons Van De Maelestraat. Grondverwerving. Goedkeuring. (482749) Voor de uitvoering van wegenis- en rioleringswerken in de Alfons Van De Maelestraat te Erembodegem-Aalst is er 1 grondverwerving noodzakelijk. Thans kan worden overgegaan tot de grondinname op het perceel sectie B nummer 154/F Identificatiegegevens: Grond gelegen Alfons Van De Maelestraat 93 te Erembodegem-Aalst; Sectie B nummer 154F; Bovengrondse inname: 9 m²; Financiering: budget 2012 Gemeentebedrijf voor Grond- en Bouwbeleid. Voorstel: goedkeuring van de grondinname

20 36. Rioleringswerken te Baardegem-Aalst, Houwelgat. Grondverwervingen. Goedkeuring. (484252) Voor de uitvoering van rioleringswerken in Houwelgat en de realisatie van een fietsverbinding tussen de Blokveldstraat en Houwelgat te Baardegem-Aalst zijn er 13 grondverwervingen, werkzones en pachtverbrekingen noodzakelijk. Thans kan worden overgegaan tot de grondinnames en de tijdelijke inbezit- en ingebruiknames (werkzone) op de innemingen nummers 2, 4, 6, 7, 8 en 13. Identificatiegegevens: Gronden gelegen Houwelgat te Baardegem-Aalst; Sectie C, nummers 294/A, 291/A, 284B, 284A, 283/D en 414/M Innemingen: 2, 4, 6, 7, 8 en 13; Bovengronds inname: 500,50 m² Tijdelijke inbezit- en ingebruikname (werkzone): 562 m² Financiering: budget 2012, Gemeentebedrijf voor Grond- en Bouwbeleid. Voorstel: goedkeuring van de grondinnames en de tijdelijke inbezit- en ingebruiknames 37. Rioleringswerken te Baardegem-Aalst, Houwelgat. Pachtverbreking en tijdelijke inbezit- en ingebruikname. Goedkeuring. (484264) Voor de uitvoering van rioleringswerken in Houwelgat en de realisatie van een fietsverbinding tussen de Blokveldstraat en Houwelgat te Baardegem-Aalst zijn er 13 grondverwervingen, werkzones en pachtverbrekingen noodzakelijk. Thans kan worden overgegaan tot de tijdelijke inbezit- en ingebruikname (werkzone) en de verbreking van de pacht op de inname met nummer 2, 4, 8, 10 en 13. Identificatiegegevens: Grond gelegen Houwelgat te Baardegem-Aalst. Sectie C nummer 414/E Inname: 2, 4, 8, 10 en 13 Pachtverbreking: 609,50 m² Tijdelijke inbezit- en ingebruikname (werkzone): 763 m² Financiering: budget 2012 Gemeentebedrijf voor Grond- en Bouwbeleid. Voorstel: goedkeuring van de pachtverbreking en de tijdelijke in bezit- en ingebruikname

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING POLITIEZONE AALST 5440 OPENBARE VERGADERING 1. Politiezone Aalst 5440. Aankoop van 2 bureaustoelen via raamcontract. Volgnummer 12/PZ3-2. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. (484360) De politiezone

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING OPENBARE VERGADERING Algemene Administratie 1. Overleg tussen een delegatie van de gemeenteraad en een delegatie van de raad voor maatschappelijk welzijn. Notulen van de vergadering van 20 januari 2005.

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart 2012 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies De gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat).

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat). STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst van de RAAD van DINSDAG, 05 JANUARI 2016 O P E N B A R E V E R G A D E R I N G 0. P R O C E S S E N-VERBAA L 0.1. Zitting van de raad van

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 VOORSTEL VAN BESLISSINGEN GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD 1. Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad Het verslag van de gemeenteraad

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 OPENBARE ZITTING DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTINGEN DD. 27 JUNI 2011 EN 29 AUGUSTUS 2011. Art. 33, par. 2 van

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 juni 2015 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 juni 2015 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 18-06-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn ocmw voorzitter Contactpersoon Paula Verhoeven Telefoon 03/660.68.10 E-mail paula.verhoeven@ocmwkapellen.be Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn 16 april 2014 Bijeenroeping raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 21 februari 2011 ons kenmerk: LDS/DVR/02 datum: 08/02/2011 contactpersoon: Lena De Smaele 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

Raad van 23 maart 2011

Raad van 23 maart 2011 Raad van 23 maart 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Töpke H., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I, Cromphout N. en L. Vanderlinden, leden;

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00576 Onderwerp: Addenda bij subsidieovereenkomsten tussen de Stad Gent en het SVK OCMW Gent als gevolg van enerzijds

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 2 mei 2011 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Overheidsopdrachten.

Nadere informatie

OCMW-raad van 10 mei 2012

OCMW-raad van 10 mei 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Opdrachtencentrale ADCV. Quid dir MAT na 1/1/2015

Opdrachtencentrale ADCV. Quid dir MAT na 1/1/2015 2014 Opdrachtencentrale ADCV Quid dir MAT na 1/1/2015 Voorstelling van de dienst MAT Opgericht in 1996 in zijn huidige vorm, maar de geglobaliseerde aankopen werden gecreëerd na de brand in de Innovation

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen NOTULEN RAAD 09/10/2012 Aanvang: 20:00 uur Aanwezig: Marie-Rose Harnie: voorzitter; Roger Bontridder, Gilbert Bosmans, Bertrand Demiddeleer, Wim Demuylder, Jeroen Hofmans, Marie-Jeanne Herremans,Nicky

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeenteboekhouding budgetwijziging

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00009 Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Invoering van het gemeenschappelijk arbeidsreglement

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE stad brugge dienst ruimtelijke ordening STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE Herziening Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 22-01-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 08 JULI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen

Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen Artikel 1 - Omschrijving In het kader van een duurzaam energiebeleid wordt een lijke subsidie verleend voor de installatie van

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT)

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) Voor principieel akkoord verklaard door het College in zitting van 24 september 2007 en gewijzigd na bespreking met de leden van

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27 JANUARI 2016

TOELICHTENDE NOTA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27 JANUARI 2016 dinsdag 19 januari 2016 TOELICHTENDE NOTA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27 JANUARI 2016 OPENBARE ZITTING DEPARTEMENT INTERNE ZAKEN 1. Onderhoudscontract schuifdeuren OCMW en stad Geraardsbergen. Gunnen

Nadere informatie

RAAD D.D OVERZICHTSLIJST

RAAD D.D OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST RAAD D.D. 03.02.2015 OVERZICHTSLIJST Toevoeging met unanimiteit van volgende punten op basis van spoedeisendheid: 4.0.3. Wijziging selectiecommissie

Nadere informatie

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993;

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; Overwegende dat een aantal artikels aanleiding geven tot interpretatie.

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-RAAD van 13-11-2012 OVERZICHTSLIJST Openbaar gedeelte 1. PV vorige zitting Het PV van de openbare zitting d.d. 09-10-2012 wordt goedgekeurd. 2. Toelichting

Nadere informatie

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA 08 juni 2015 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op dinsdag 16 juni om 20 uur in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. ===================================== 1. Renovatie van cc Het SPOOR - studieopdracht. Goedkeuren bestek, raming (77.272,72 euro +

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

OCMW-raad van 10 februari 2011

OCMW-raad van 10 februari 2011 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst van de RAAD van DINSDAG DAG, 19 APRIL 2016 O P E N B A R E V E R G A D E R I N G 0. P R O C E S S E N-VERBAA L 0.1. Zitting van de raad

Nadere informatie

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Zaventem, 15 juni 2007. M. / Mw. wordt, overeenkomstig artikel 20 van het Gemeentedecreet, uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad, die zal plaatsgrijpen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2;

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2; Tariefreglement op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen in

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\mp Maryse Peeleman (052)

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\mp Maryse Peeleman (052) Aan de leden van de gemeenteraad van en te 9200 DENDERMONDE datum 2014-01-20 uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\mp Maryse Peeleman (052) 25 10 06 Bijgevoegde agenda gemeenteraad

Nadere informatie

moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel uiterlijk op 20 april 2015

moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel uiterlijk op 20 april 2015 GEMEENTE WUUSTWEZEL Aanwerving van (m/v) ADMINISTRATIEF MEDEWERKER DIENST OPENBARE WERKEN (C1-C2-C3) 19/38: werkt elke voormiddag contractuele aanwerving met aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 28.10.2015

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 28.10.2015 VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 28.10.2015 Aanwezig: Dhr. Carl Decaluwé Dhr. Patrick Van Gelder Agenda 1. Aanpassing en goedkeuring van de statuten

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 oktober 2013

OCMW-raad van 24 oktober 2013 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 4 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01260 Onderwerp: Sluiten van een huurovereenkomst voor het onroerend goed gelegen te Sint-Amandsberg, Groot

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00029 Onderwerp: Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP nr. 164 Wonen

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van de begrotingsrekening voor het dienstjaar 2011, de resultatenrekening

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie zonneboiler

Aanvraagformulier premie zonneboiler Aanvraagformulier premie zonneboiler De gemeenteraad van 31 januari 2013 heeft de uitdoving van deze premie goedgekeurd. Alleen aanvragen tot en met 5 april 2013 met stavingsfacturen met facturatiedatum

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Gegevens Naam van de aanvrager:. Adres van de aanvrager: Telefoon thuis: Telefoon overdag: GSM: Rekeningnummer: Bent u eigenaar of huurder van het gebouw

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring TOELICHTING Gemeenteraad van 17 december 2012 OPENBARE ZITTING MAP000: VERSLAG GEMEENTERAAD 0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring MAP001: FINANCIEN BURGERLIJKE STAND POLITIE

Nadere informatie

Stedelijk reglement betreffende investeringssubsidies voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven

Stedelijk reglement betreffende investeringssubsidies voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven Stedelijk reglement betreffende investeringssubsidies voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven Goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 september 2010 Gewijzigd in de gemeenteraad van 21 november

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 25 FEBRUARI 2015 OPENBARE ZITTING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - PATRIMONIUM 2. (GVDC) PERCEEL A 178E TE KRUIBEKE - OPENBARE VERKOOP

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 18 NOVEMBER 2013

ZITTING OCMW-RAAD 18 NOVEMBER 2013 ZITTING OCMW-RAAD 18 NOVEMBER 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel Aan de leden van de gemeenteraad van en te 9200 DENDERMONDE datum 2012-09-18 uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\mp Maryse Peeleman (052) 25 10 06 agenda gemeenteraad van

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. De exploitatietoelage verhoogt met 8.300,00 euro tot ,88 euro. Er is geen investeringstoelage voorzien.

OPENBARE VERGADERING. De exploitatietoelage verhoogt met 8.300,00 euro tot ,88 euro. Er is geen investeringstoelage voorzien. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 21 juni 2016 om 20u00 in de raadzaal van het

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie