1. HOE DOELTREFFENDE VERGADERINGEN HOUDEN?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. HOE DOELTREFFENDE VERGADERINGEN HOUDEN?"

Transcriptie

1 1. HOE DOELTREFFENDE VERGADERINGEN HOUDEN? - Bewust worden van de welbekende vergaderziekte Zonder impact uit gewoonte! - Leren een vergadering goed voor te bereiden om positieve resultaten te bereiken. - Ontdekken hoeveel de taken, verantwoordelijkheden en leadership bepalend zijn voor een geslaagde vergadering. - De tijdrovers onderdrukken en beheersen die altijd iedereen demotiveren. - Bewuste regels, beperkingen en structuren inbouwen om doeltreffend te zijn. 1. De verschillende vergader types De Formele gepland en eenzijdig De Informele open en participatief 2. De voorbereiding van een vergadering Uitnodigingen Dagorde Voorbereiding van de te bespreken punten Argumentatie of objecties 3. Verloop van een vergadering Deelnemers: rollen, verantwoordelijkheden De regels en de beperkingen Het tijdbeheer en regels die de discipline verhogen De impact van non-verbaal gedrag De communicatiestijlen Deelname van iedereen De verschillende leiderschapsstijlen 4. Opvolging van en vergadering De evaluaties De rapporten

2 2. ASSERTIVITEIT: IS ZICH VRIJ UITDRUKKEN GEVAARLIJK? - Leren assertief te zijn en zich gewaardeerd en geapprecieerd te voelen. - Zijn attitude en gedrag aanpassen versus andere communicatie profielen. - De inspanning en de zin ervan stimuleren om zich te kunnen bevestigen. - Zelfvertrouwen opwekken bij de anderen en het voorbeeld geven, self-control. - Persoonlijke opwaardering stimuleren en open staan voor kritiek. - Bijstaan verlenen aan de genomen beslissingen en verantwoordelijkheden. - Snelle en doeltreffende tegenreacties aanleren om valkuilen te omzeilen - Constructieve en verantwoorde neen gebruiken en niet weigeren uit principe - Leiden van een onderhandeling en argumenteren ten opzichte van objecties. 1. Leeuw of luipaard zijn: een keuze om te maken! De verschillende communicatie stijlen Ben ik flexibel genoeg? Een gepaste attitude is drie Michelin-sterren waard! Wanneer het rationele niet plooit voor het emotionele De non-verbale communicatie is verraderlijk. 2. Assertiviteit = Tijd en energie besparing! Een boodschap overbrengen: wanneer monoloog dialoog wordt. Vooroordelen en emoties bestrijden Aangepaste assertieve houding en communicatie gebruiken. Het neen, de ja of de aanvaarde misschien 3. Het pingpong spel zonder tafel of hoe de bal terug kaatsen zonder betrokken te raken? De positie en het nemen van de verantwoordelijkheid van de beslissing van de verantwoordelijkheid De analyse en de aanvaarding van kritiek en suggesties Begrip van de bezwaren met als doel aangepaste oplossingen te vinden. De positie ten opzichte van conflict situaties: Gedrag en verweer. Stereotypes en diverse manipulaties.

3 3. OM ZIJN TIJD GOED TE BESTEDEN HEEFT MEN GEEN UURWERK NODIG - Begrijpen dat zijn tijd goed beheren gelijk is aan stress verminderen en de productiviteit te verhogen en dit dankzij de afwezigheid van dit gevoel van druk. - Tijdrovers ontdekken en deze omzeilen volgens een goed gestructureerde planning en methodologie. - Zich bekwamen in het klasseren en verfijnen van alle dringende prioriteiten. - Door het ontleden van case studies begrijpen wat de begrippen van P1 P2 P3 (P = prioriteiten) betekenen - Leren zich niet te laten overrompelen door zijn omgeving door de constructieve en verantwoorde neen - Inbouwen van de assertieve boodschap: duidelijk, precies, doeltreffend en gemotiveerd. 1) Ik ben vergeten om het te doen, men moest me het herhalen! Ontdekking van zijn eigen gebrek van organisatie en gevolgen Analyse van zijn gebruik van tijd De prioritaire prioriteiten beheren De werktuigen van planning De organisatie De wetten die onze tijd regelen De tijdrovers: controleerbare en oncontroleerbare Bestrijden van slechte routines en gewoontes Nieuwe constructieve gewoonten creëren Flexibiliteit tonen, voorziene en onvoorziene taken plannen Actieplan 2) Ik ben geen duiker en men verdrinkt me in het werk! De verbale communicatie als hulp van een goed time management! Aan wie zich richten om af te delegeren? Plannen? Organiseren? Gelimiteerde soepelheid tonen. Men spreekt weinig en schrijft te veel Een assertief gedrag om tijd te besparen Gerechtvaardigde neen, ja of misschien Emotioneel tegenover rationeel De ontdekking van het negatieve gevolg bij het gebruik van excuses De winsten van tijd: tips, tricks

4 4. DE COMMUNICATIE EN OMGANG MET ZIJN PROFESSIONELE OMGEVING - Leren om met zijn professionele omgeving goed te communiceren - Zijn houding aanpassen tegenover de verschillende profielen van communicatie. - De positieve gevolgen van een goede synergie en communicatie binnen een onderneming begrijpen - Opmerkingsgeest, actief luisteren en juist verdeelde aandacht verkrijgen - Kunnen onderhandelen en argumenteren tegenover bezwaren - Begrijpen hoezeer het gedrag en de lichaamstaal belangrijke factoren van de communicatie zijn 1. Wie ben ik en hoe nemen de anderen mij aan? De verschillende communicatiestijlen Ben ik flexibel genoeg met mijn collega's? De goede attitudes aan nemen Zich niet door zijn emoties laten leiden De gebaren die ons kunnen verraden Hoe assertief zijn? 2. Ontdekking van zijn professionele omgeving De afzondering of Eilanden syndroom : oorzaak, oorsprong en hoe reageren? Het gras van het naburige departement is altijd veel groener De constructieve koffiepauzes Indringen van een verandering in de routine Contraproductieve attitudes en de zwakke schakels Niet-communicatie: afzondering of uitsluiting van de collega's? Rol van het Management of Leiderschap De samenkomsten Pizza verbeteren de communicatie niet 3. De uitdagingen aannemen zonder roekeloos te zijn! Het ontwaken van zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen is gunstig voor de teamspirit De herwaardering van respect voor zichzelf en anderen De vergaderingen en het nemen van verantwoordelijkheid binnen een groep Kunnen uitleggen De bewijsvoering en de bezwaren behandelen De benadering van conflictsituaties Preventie van conflicten tussen collega's

5 5. MEN MOET GEEN GROOT REDENAAR ZIJN OM IN HET OPENBAAR TE SPREKEN - Te beseffen dat het woord nemen in publiek geen toverkunst is - Leren om zijn ontroeringen te beheren tegenover de blik en opmerkingen van de anderen - Het opwekken van interesse en aandacht door een boeiend verhaal - Referenties en reflexen leren gebruiken die het vertrouwen in zichzelf aanmoedigen - Assertief blijven om alle troeven aan zijn kant te zetten - Het gebruiken van de synthese om zijn verbale communicatie te vergemakkelijken - Leren afsluiten door een beknopte opsomming van de belangrijke punten 1. Ik ben de beste, maar ik ben er niet zo zeker over De enscenering: iedereen is in gewone vertegenwoordiging De toegang in scènes: de controle van emoties door de Boemerang methode De destabiliserende blik van de anderen durven confronteren Het zelfbeeld en de houding die een beter imago geven van zichzelf Alles voorzien hebben maar ook kunnen improviseren tegenover onvoorziene gebeurtenissen Criteria die moeten geanalyseerd worden en deze overwegen om het beste te scoren 2. Wat ik zeg schijnt niet zeer boeiend te zijn De benadering van het publiek: bespreking, professionele vergadering, werkgroep? De observatie van zijn publiek en van zijn attitude Zijn publiek verbazen door de goed voorbereide inhoud van zijn bericht Spreken met dezelfde taal als uw toehoorders Op de manier van een politie thriller en niet als een slaapliedje De keuze van realistische woorden in zijn toespraak Een goed gekozen spreektijd: niet te veel, niet te weinig! 3. Ik ben betrokken, geef adviezen, deel mijn ervaring, maar men houdt er geen rekening mee. Wat te doen om dit te veranderen? Op de bezwaren en opmerkingen anticiperen en zich erop voorbereiden Een assertieve houding aannemen Beton argumenten geven De opvolging van een goed idee

6 6. LEADERSHIP - De verschillende vormen van houding en managementgedrag onderscheiden - Zijn stijl van management ontdekken en de aanvullende stijlen toepassen om een echte Leader te worden - Hoe een efficiënt team opleiden volgens de bevoegdheden van iedereen - Werkvergaderingen organiseren en leiden volgens welbepaalde doelstellingen - De synergie en de coördinatie in zijn departement installeren - Een team begeleiden door verantwoordelijkheden te nemen na nauwkeurige analyses op de tekortkomingen en disfuncties - Waakzaam blijven betreffende timemanagement, taken/ prioritaire acties/ werkstructuren controleren - Identificeren van valkuilen, conflicten vermijden, een team naar het doel begeleiden - De tekortkomingen en disfuncties onderscheiden en analyseren om ze doeltreffend op te lossen - Constructieve en stimulerende evaluaties implementeren 1. De verschillende vormen van houding en managementgedrag: De Manager of «organisator» Autocraat verzekert zijn gezag Participatief brengt de latente waarden van het team aan het lichtopenbaar Per delegatie - Actieplannen en mentoring Situationeel - prioritaire aandacht op de ontwikkeling van iedereen De Coach of trainer Actief en psycholoog, herwaardeert en wekt het vertrouwen Ondersteunt en controleert (mentor) Coaching van de actieplannen en evaluaties van reacties / vooruitgangen De Leader of leider Verenigt de 4 managementstijlen. Werkt eveneens op het menselijk potentieel, krachten en beperkingen en deze gebruikt in een krachtig leadership. Hij installeert de beoordeling, de erkenning en het vertrouwen

7 2. Een geïsoleerde kapitein op zijn boot of omringt met kundige boeien? De evenwichtige communicatie tussen de leader en zijn medewerkers: Verschillende motivaties die op gegronde criteria en referenties gebaseerd zijn Bevoegdheden en behoeften van de medewerkers Welke soort leadership voor welk medewerker profiel? Schakelen van de rollen, taken en verantwoordelijkheden, stap voor stap. 3. Voor hem, een ijsberg Meningsverschillen, conflicten, verschillen tussen waarden en behoeften De te bereiken doelstellingen bepalen De vergaderingen, interactieve acties, creativiteit en constructieve kritiek De hermetische controles en efficiënte hefbomen van de leader Analyse en controle van de individuele werklast, de uitvoerbaarheid en de tijdrovers Met duidelijke, nauwkeurige en stimulerende evaluaties werken

8 7. WERKEN AAN EEN SUCCESVOL TEAM - Leren met een team werken en de voordelen van deze methode ontdekken - Hoe een efficiënt team op touw zetten volgens de competenties van iedereen - Werkvergaderingen organiseren met positief resultaat - De interne conflicten leren beheren - De te vermijden valkuilen ontdekken 1. Identiteitskaart van een efficiënt team Wat betekent met een team werken? De 1ste werkontmoeting: De rollen, taken, verantwoordelijkheden De competenties en know how Zich in een precies en gemeenschappelijk doel engageren De werkplanning Samenkomsten en werkvergaderingen De verschillende leaderschips De evaluaties 2. De sterke en zwakke punten van teamwerk Het team is eveneens een entiteit, dus = 7! De communicatie tussen de leden van het team De verschillende communicatieprofielen Eenzaam ten opzichte van groepstirannie Verschillende energiebronnen 3. De goede verstandhouding van een team is een dagelijks genoegen! Het vertrouwen in zich en in de anderen Creativiteit om een gemeenschappelijk doel te bereiken De uitdrukking van de gevoelens en meningsverschillen De conflicten van waarden en behoeften Conclusies

De grammaticale tijden in het Engels: een overzicht

De grammaticale tijden in het Engels: een overzicht De grammaticale tijden in het Engels: een overzicht Zoals het woord al zegt, kun je aan het werkwoord zien in welke tijd de zin zich afspeelt. De uitgang van het werkwoord (dus: waar het op eindigt) verandert,

Nadere informatie

RegioBank Doelbeleggen

RegioBank Doelbeleggen RegioBank Doelbeleggen Denkt u erover om te beleggen? En wilt u hierbij gemak en niet meer risico lopen dan bij u past? Dan is Doelbeleggen de oplossing voor u. Met Doelbeleggen beleggen onze experts uw

Nadere informatie

( Wat? ) Deze opdracht kan je helpen om je goede voornemens in praktijk te brengen.

( Wat? ) Deze opdracht kan je helpen om je goede voornemens in praktijk te brengen. Veranderen? Dat kan! ( Wat? ) Deze opdracht kan je helpen om je goede voornemens in praktijk te brengen. ( Waarom? ) Datgene doen wat je jezelf hebt voorgenomen, is dikwijls niet makkelijk om ook effectief

Nadere informatie

Tekeningen voor WUR - KennisBasis1 (KB-1)

Tekeningen voor WUR - KennisBasis1 (KB-1) Tekeningen voor WUR - KennisBasis1 (KB-1) Wageningen, 1 september 2009 2009 Zwaar Water, Esther Mosselman, info@zwaarwater.nl. De afgebeelde tekeningen mogen - met naamsvermelding van Zwaar Water - worden

Nadere informatie

Waarom VERANDEREN soms LUKT.

Waarom VERANDEREN soms LUKT. MIND the BODY: Waarom VERANDEREN soms LUKT. Niek Knol & Irene van de Giessen Ede, 18 februari 2015 In een therapeut/coach patiënt/cliëntrelatie zou het meer moeten gaan over: 1) Het EMOTIONELE brein (het

Nadere informatie

De Republiek van Plato

De Republiek van Plato slagveld Een soldaat genaamd Er vecht op het slagveld De Republiek van Plato BEGINSITUATIE Deze vijf kubussen vertellen het verhaal van Plato s beroemde dialoog De Republiek. Leg de kubussen op volgorde

Nadere informatie

Protocol. 5. Doe je sieraden af en was je handen. Om kruisbesmetting te voorkomen. Aan- en uitkleden van een zorgvrager in bed.

Protocol. 5. Doe je sieraden af en was je handen. Om kruisbesmetting te voorkomen. Aan- en uitkleden van een zorgvrager in bed. Protocol Aan- en uitkleden van een zorgvrager in bed Voorbereiding 1. Vertel aan de zorgvrager wat je gaat doen, waarom je dit doet en hoe je dit gaat doen. Maak afspraken over: - het tijdstip - welke

Nadere informatie

Het herkennen van minder leven

Het herkennen van minder leven Het herkennen van minder leven Leer uw baby kennen Het voelen van uw baby is een bijzonder maar bovenal geruststellend gevoel. Uw zwangerschap is nu zo ver gevorderd dat u de baby voelt bewegen. Tijdens

Nadere informatie

Korte uitleg van twee veelvoorkomende statistische toetsen Veel wetenschappelijke hypothesen kunnen statistisch worden getoetst. Aan de hand van een

Korte uitleg van twee veelvoorkomende statistische toetsen Veel wetenschappelijke hypothesen kunnen statistisch worden getoetst. Aan de hand van een Korte uitleg van twee veelvoorkomende statistische toetsen Veel wetenschappelijke hypothesen kunnen statistisch worden getoetst. Aan de hand van een statistische toets beslis je of een hypothese waar is.

Nadere informatie

1 minuut lopen 2 minuten wandelen 5x. 2 minuten lopen 2 minuten wandelen 4x 1 minuut lopen 3 minuten wandelen 1x

1 minuut lopen 2 minuten wandelen 5x. 2 minuten lopen 2 minuten wandelen 4x 1 minuut lopen 3 minuten wandelen 1x Trainingsschema hardlopen voor beginners (10 km) Week 1 1 minuut lopen 2 minuten wandelen 5x Week 2 2 minuten lopen 2 minuten wandelen 4x 1 minuut lopen 3 minuten wandelen 1x 2 minuten lopen 2 minuten

Nadere informatie

RECHT vaardig? Voorbereiding of naverwerking Opdracht 4

RECHT vaardig? Voorbereiding of naverwerking Opdracht 4 a) Wie zit waar Lees aandachtig onderstaande tekst. Duid nadien op de foto de plaats aan van de verschillende actoren (rood en onderlijnd in tekst) in een rechtbank. Bij een burgerlijke of een strafrechtelijk

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Ethische code intern begeleider Landelijke Beroepsgroep voor intern begeleiders April 2009

Ethische code intern begeleider Landelijke Beroepsgroep voor intern begeleiders April 2009 Ethische code intern begeleider Landelijke Beroepsgroep voor intern begeleiders April 2009 1 Inleiding Ieder mens heeft zich aan een reeks van wetten en regels te houden. Zo bestaan er Wereldwijde Wetten,

Nadere informatie

Ook zo n gezonde. dé arbo- en verzuimspecialisten in transport en logistiek

Ook zo n gezonde. dé arbo- en verzuimspecialisten in transport en logistiek Ook zo n gezonde RUG? dé arbo- en verzuimspecialisten in transport en logistiek Test: zorg jij wel goed voor je rug? 1. Wat doe je na een lange rit? a Je springt uit je cabine. b Je stapt rustig uit. 2.

Nadere informatie

klusopdracht 5 Twee Boekensteunen Ontdek www.ontdekhout.nl

klusopdracht 5 Twee Boekensteunen Ontdek www.ontdekhout.nl Twee Boekensteunen Inhoudsopgave Vraag je begeleider... 2 Inleiding... 2 Voorbereiding... 3 1. Hoeveel uren heb je nodig voor het maken van de twee boekensteunen?.... 3 2. Bekijk de werktekening en de

Nadere informatie

Is uw vereniging er klaar voor? Minke van Dooremalen, 5 februari 2015

Is uw vereniging er klaar voor? Minke van Dooremalen, 5 februari 2015 Is uw vereniging er klaar voor? Minke van Dooremalen, 5 februari 2015 GEFELICITEERD! U erkent dat u een uitdaging heeft 3 De iportal 1 2 3 4 5 Online kennis- en leerportal over de next generation Product

Nadere informatie

Hoe voer ik een onderzoek uit? Een stappenplan om te helpen een onderzoek uit te voeren.

Hoe voer ik een onderzoek uit? Een stappenplan om te helpen een onderzoek uit te voeren. Hoe voer ik een onderzoek uit? Een stappenplan om te helpen een onderzoek uit te voeren. Bij het doen van onderzoek onderscheid je vier fasen: 1 De fase van voorbereiding 2 De fase van uitvoering 3 De

Nadere informatie

De 10 basiscompetenties van de leraar

De 10 basiscompetenties van de leraar De 10 basiscompetenties van de leraar Woord vooraf 1 De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 2 De leraar als opvoeder 3 De leraar als inhoudelijk expert 5 8 36 52 4 De leraar als organisator

Nadere informatie

Hoe u zich kunt registreren bij OB10

Hoe u zich kunt registreren bij OB10 1 / 5 Hoe u zich kunt registreren bij OB10 Om uw registratie te voltooien, hebben wij het volgende nodig: Uw registratiesleutel of het OB10-nummer van uw klant. Dit heeft u als het goed is van uw klant

Nadere informatie

HET VERHAAL VAN CHANOEKA

HET VERHAAL VAN CHANOEKA HET VERHAAL VAN CHANOEKA Op de 25e dag van de joodse maand Kislew begint Chanoeka, een feest dat acht dagen duurt. Met Chanoeka denken we terug aan een belangrijke gebeurtenis uit de geschiedenis van het

Nadere informatie

HOE KOM JE NAAR DE LES?

HOE KOM JE NAAR DE LES? HOE KOM JE NAAR DE LES? Kom je met de auto naar de les? Hoe komen je collega s naar de les? Wat moet je doen? 1. Maak de oefening op blad 2. Je verbindt de tekeningen met de juiste woorden. Je werkt samen

Nadere informatie

Het spook dat huiswerk heet

Het spook dat huiswerk heet Het spook dat huiswerk heet Het puberbrein, leren, huiswerk, gamen en andere afleiders & tips voor ouders en leerlingen. Schoter Scholengemeenschap 2014 door Inge Verstraete Waar gaat het over? Invloed

Nadere informatie

Terug in de collegebanken. Dick Bloemert Lagarde BV

Terug in de collegebanken. Dick Bloemert Lagarde BV Terug in de collegebanken Dick Bloemert Lagarde BV Doel: Hoe is de marktacceptatie van technologieën te verklaren? Wat kunnen wij daarvan leren met betrekking tot cloud? Mobiele telefonie Mobiele telefonie

Nadere informatie

Carnaval spel. Het grote Carnaval spel.

Carnaval spel. Het grote Carnaval spel. Carnaval spel Het grote Carnaval spel. Doel spel: Zoveel mogelijk punten halen door zo'n groot mogelijke verzameling te krijgen van Carnaval artikelen. Hoe groter het artikel, hoe hoger de waarde. Praalwagen,

Nadere informatie

Bang, boos en in de war Mantelzorgdag 23 september 2013

Bang, boos en in de war Mantelzorgdag 23 september 2013 Bang, boos en in de war Mantelzorgdag 23 september 2013 Margreet Smorenburg, casemanager Geriant Ellen Ruijer, psycholoog Geriant Wat gaan we doen? Wat gebeurt er bij dementie in het hoofd? Gedragsveranderingen

Nadere informatie

Wat vinden Nederlanders van investeringen door verzekeraars in bedrijven die handelen in militaire goederen?

Wat vinden Nederlanders van investeringen door verzekeraars in bedrijven die handelen in militaire goederen? bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Wat vinden Nederlanders van investeringen door verzekeraars

Nadere informatie