Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad"

Transcriptie

1 Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Lange weg naar herstel 4 Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Van start tot finish... 8 Op weg naar een goed verzorgd pensioen AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u 10 Pensioen nu en straks Puzzel 13 Uw mening telt 14 Aan de slag met resultaten uit onderzoek Philips Pensioenfonds actief op Twitter 16 Verliefd, verloofd, getrouwd 17 Laat uw partner verzorgd achter als u overlijdt 2 Philips-medewerkers over hun pensioen 20 Ik weet ongeveer wat mijn uitgaven zijn na mijn pensionering Korte mededelingen 23 Actief gepensioneerd 24 Ik leer nog iedere dag Korte mededelingen 27

3 Voorwoord Beste lezers, Binnenkort sluiten we het jaar 2012 af. Het was weer een jaar waarin de pensioenen in Nederland veelvuldig in het nieuws zijn geweest. Via Generaties praten wij u graag bij over de huidige financiële situatie bij Philips Pensioenfonds. Wij vinden het niet alleen belangrijk om u van de meest actuele informatie te voorzien. Ook uw mening over het Fonds heeft onze grote interesse. De mening van onze aangeslotenen wordt regelmatig gevraagd in verschillende onderzoeken die wij uitvoeren. Misschien heeft u zelf weleens meegewerkt aan één van onze onderzoeken. Wij vinden het belangrijk om u ook informatie terug te geven over wat wij met de onderzoeksresultaten doen. U leest er meer over vanaf pagina 14. u op de hoogte blijven van actualiteiten rond het Fonds. Wilt u actief geïnformeerd worden als er nieuwe informatie op de website te vinden is? Dan kunt u zich nu ook aanmelden als volger van ons Wij plaatsen daar berichten als er nieuwe informatie op onze website te vinden is, zoals de publicatie van de actuele dekkingsgraad of de verzending van Generaties. U leest meer over Twitter op pagina 16. Maakt u geen gebruik van Twitter? Wij informeren u uiteraard persoonlijk als er zaken spelen die invloed hebben op de hoogte van uw pensioen. Mede namens het College van Beheer wens ik u prettige feestdagen toe! Zo was de vernieuwing van de website eind vorig jaar één van de resultaten van een onderzoek. Via onze website kunt Jasper Kemme Directeur Philips Pensioenfonds 3 Wilt u meer weten over de financiële situatie bij Philips Pensioenfonds? U leest steeds actuele informatie op:

4 4 Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Lange weg naar herstel De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds lag tot eind september onder de wettelijk vereiste niveaus. Als de dekkingsgraad onder de wettelijk vereiste niveaus ligt, zijn er te weinig reserves om eventuele verdere tegenslagen op te vangen. Het Pensioenfonds heeft vorig jaar een herstelplan ingediend om ervoor te zorgen dat de financiële positie weer op orde komt. Onlangs is de dekkingsgraad iets verbeterd, onder andere als gevolg van maatregelen die door de overheid zijn genomen. Een eerste stap op weg naar herstel, maar het herstelpad dat nog bewandeld moet worden, kan lang zijn. Het herstelplan blijft van kracht. In dit artikel leest u meer over de financiële situatie van het Fonds.

5 Financiële situatie eind oktober De dekkingsgraad geeft weer hoe het gesteld is met de financiële gezondheid van een pensioenfonds. Eind oktober was de dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds 105%. De dekkingsgraad ligt daarmee boven het minimaal vereiste niveau (104%), maar nog altijd onder het vereiste niveau (sinds eind september 107%). De rentemaatregel van de overheid had een positief effect op de dekkingsgraad. De dekkingsgraad ligt daardoor 2% hoger. Het beleggingsrendement in 2012 bedroeg tot en met oktober 9,7%. Het Pensioenfonds heeft zowel een korte- als een langetermijnherstelplan om ervoor te zorgen dat de financiële positie weer op orde komt. Ondanks het feit dat de dekkingsgraad per eind oktober boven het minimaal vereiste niveau ligt, blijft ook het kortetermijnherstelplan voorlopig van kracht. De rol van rente Renteontwikkelingen hebben een belangrijke invloed op de hoogte van de dekkingsgraad. Het vermogen van Philips Pensioenfonds is vandaag de dag hoger dan het in jaren is geweest. Met dat vermogen moeten de pensioenen van al onze deelnemers betaald kunnen worden, nu en in de toekomst. Het totaalbedrag van alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen noemen we ook wel de pensioenverplichtingen. Deze pensioenverplichtingen worden vastgesteld aan de hand van een wettelijk voorgeschreven rekenrente. Wijzigingen in die rente hebben direct invloed op de hoogte van de pensioenverplichtingen. In de periode tot september 2012 varieerde de hoogte van de pensioenverplichtingen als gevolg van marktschommelingen. Dat zorgde ervoor dat ook de dekkingsgraad van het Pensioenfonds in die periode sterk in hoogte varieerde. Rentemaatregel door de overheid De overheid heeft in september een pakket aan maatregelen geïntroduceerd, waar een nieuwe rekenrente onderdeel van is. De overheid geeft daarbij aan dat deze rekenrente ervoor zorgt dat de berekening van de hoogte van de pensioenverplichtingen minder gevoelig wordt voor marktschommelingen. Waarom heeft de overheid deze maatregelen nu genomen? Toen de financiële spelregels voor pensioenfondsen werden opgesteld, was de wereld anders dan nu. De financiële crisis en de steeds sneller stijgende levensverwachting hebben laten zien dat ons pensioenstelsel en de financiële spelregels die daarbij horen, aangepast moesten worden. Deze nieuwe spelregels zouden ingaan vanaf De overheid heeft nu al eerder maatregelen genomen, met name voor de pensioenfondsen die in 2013 waarschijnlijk de pensioenen moeten verlagen. Dit geldt niet voor Philips Pensioenfonds, maar ook wij moeten de nieuwe rekenrente gebruiken. 5

6 6 Grijs fonds minder effect Het effect van de versoepeling van de rekenrente is per pensioenfonds anders. Philips Pensioenfonds heeft relatief veel gepensioneerden, ofwel is een grijs fonds. Voor een grijs fonds is het positieve effect beperkter dan bij een pensioenfonds met relatief veel jonge deelnemers. De nieuwe rekenrente heeft er uiteindelijk toe geleid dat de dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds 2% hoger lag dan bij de rekenrente die tot september werd gebruikt. Structurele oplossing U vraagt zich wellicht af of het aanpassen van één van de spelregels, de rekenrente, wel een oplossing biedt voor de toekomst van onze pensioenen. De maatregelen die de overheid nu heeft genomen, vormen slechts een radertje in het geheel. Er komen meer maatregelen aan die ervoor moeten zorgen dat het pensioenstelsel robuuster en duurzamer wordt. Daarbij kunt u denken aan een ander soort pensioencontracten, een koppeling van de pensioenen aan de levensverwachting en een nieuw stelsel van rekenregels voor pensioenfondsen. Deze maatregelen worden pas later van kracht. We leven langer In 2012 zijn weer nieuwe gegevens bekend geworden over de levensverwachting van deelnemers. De levensverwachting is ook van belang om de pensioenverplichtingen te berekenen. Immers, hoe langer u leeft, hoe langer u pensioen wilt ontvangen. De levensverwachting heeft dus een behoorlijke invloed. Ter illustratie: waar in 2002 een 65-jarige man gemiddeld 80,8 jaar werd, wordt hij anno 2012 gemiddeld 83,1 jaar. Dat betekent voor het Pensioenfonds dus bijna twee-en-een-half jaar langer pensioen uitbetalen. De nieuwe gegevens over de levensverwachting worden eind 2012 in de financiële cijfers van het Pensioenfonds verwerkt. De verwachting is dat de dekkingsgraad daardoor lager wordt.

7 Jaarlijks toetsmoment Aan het einde van elk jaar wordt getoetst hoe de dekkingsgraad zich heeft ontwikkeld ten opzichte van het zogenoemde herstelpad. Blijkt uit deze evaluatie dat de herstelkracht van het Fonds niet voldoende is om het tekort in de resterende herstelperiode weg te werken? Dan zal het College van Beheer andere maatregelen moeten overwegen. U wordt in het eerste kwartaal van 2013 geïnformeerd over de uitkomst van deze evaluatie. Wilt u meer weten over het crisisplan en/of het herstelplan? U leest een samenvatting van het crisisplan en het herstelplan op: Crisisplan Het herstelplan dat op dit moment voor het Fonds van kracht is, is gericht op herstel uit de huidige crisis. Het crisisplan is wat anders. In het crisisplan staat beschreven wat het College van Beheer gaat doen als het Pensioenfonds in een crisissituatie terechtkomt of dreigt te komen. We spreken van een crisissituatie als de dekkingsgraad onder 104% ligt. Het crisisplan is van belang om goed voorbereid te zijn op een dergelijke situatie. De maatregelen in het plan kunnen gevolgen hebben voor uw pensioen. Daarom informeren wij u over ons crisisplan. Zones In het crisisplan is benoemd hoe het met de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds is gesteld bij een bepaalde hoogte van de dekkingsgraad. Daarbij is aangegeven welke maatregelen het College van Beheer nodig acht om de financiële positie te verbeteren. De huidige dekkingsgraad van het Fonds valt in de gevarenzone. Omdat de dekkingsgraad onder het vereiste niveau van 107% ligt, is verhoging van de pensioenen door indexatie niet aan de orde. Het herstel moet verder doorzetten voordat het College überhaupt weer gaat nadenken over een eventuele indexatie van de pensioenen. Ook bij een dekkingsgraad van 107% of hoger is indexatie geen vanzelfsprekendheid. 7 DEKKINGSGRAAD > 120% GEZOND DEKKINGSGRAAD 104% - 120% GEVARENZONE Verhoging van uw pensioen door indexatie is in gevaar Verzoek bij werkgever tot premieverhoging of extra storting DEKKINGSGRAAD < 104% CRISISSITUATIE Uw pensioen wordt mogelijk verlaagd Verzoek bij werkgever voor versobering van de pensioenregeling

8 Op weg naar een goed verzorgd pensioen Van start tot finish Philips biedt medewerkers een carrière vol mogelijkheden. Tussen start en finish ligt een werkzaam leven waarin het pensioenbewustzijn veelal met de jaren toeneemt. Generaties praat met starter Alexandra Ursu en arrivé Pieter Kool over hun weg naar een goed verzorgd pensioen. 8 Alexandra Ursu is 29 jaar en komt oorspronkelijk uit Roemenië. Via een marketingfunctie bij een Duits IT-bedrijf en een opleiding aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam startte ze anderhalf jaar geleden als Product Manager HID drivers bij Philips Lighting. Alexandra had de nodige vooroordelen over Philips toen ze aan haar functie begon. Heeft ze gelijk gekregen? Pieter Kool is 60 jaar en sinds 1 december van dit jaar officieel met pensioen. Omdat zijn rol in het project waar hij aan werkte ophield, is hij sinds juli thuis. Vanaf 1970 had Pieter diverse financiële functies binnen Philips, onder andere bij Consumer Electronics. Hij rondde zijn internationale Philips-carrière af als projectmanager binnen Pyramid (Healthcare). Pieter blikt terug op meer dan veertig jaar Philips.

9 Waarom heeft u (ooit) gekozen voor Philips? Alexandra: Dat ik bij Philips terecht ben gekomen is toeval. Tijdens mijn opleiding aan de Rotterdam School of Management, de internationale business school van de Erasmus Universiteit, deed ik een project voor Philips. Via mijn stagebegeleider kreeg ik hier een baan aangeboden. Ik heb nooit de intentie gehad om in Nederland te blijven werken, maar toen dit op mijn pad kwam, heb ik de kans met beide handen aangegrepen. Ik wist dat Philips een goede werkgever is met uitstekende arbeidsvoorwaarden, maar dat is niet mijn drijfveer geweest. Ik ging voor het avontuur. Pieter: In mijn tijd had je bij Philips een baan voor het leven. Een deel van mijn familie werkte hier, dus toen ik klaar was met de HBS heb ik er zelf gesolliciteerd. Niet op een specifieke functie overigens. Ik heb een algemene brief gestuurd en werd uitgenodigd. Een mevrouw van Personeelszaken ontving me op haar kantoor en vroeg me voor welke afdeling ik wilde werken. Zo ging dat toen nog. Mijn eerste functie was assistent van de assistent-boekhouder op de administratie van de divisie RGT (Radio, Grammofoon, Televisie Consumer Products). Op die afdeling heb ik drie jaar gewerkt. Hoe ervaart u het werken bij Philips? Alexandra: Voor ik hier begon, dacht ik dat Philips een stoffig en ouderwets bedrijf was. Ik kende de naam, ik kende de producten en dat was het. Toen ik eenmaal aan het werk was, werd ik aangenaam verrast. Er gebeurde van alles en ik kwam op een afdeling terecht vol enthousiaste mensen. Momenteel bevindt de elektronicamarkt zich in zwaar weer. Dat merk je. Ook op de werkvloer. Maar ik vind het wel interessant: ik zie het als een spel waarvan ik de regels nog moet leren. Pieter: Philips heeft me altijd voldoende kansen en uitdagingen geboden. Bijna om de vijf jaar een nieuwe functie, met als hoogtepunt een baan in Mexico-Stad. Ik verkocht mijn huis en auto en vertrok samen met mijn vrouw en twee jonge kinderen naar de andere kant van de wereld om voor Corporate Accounting de financiële afdeling daar te runnen en te saneren. Een avontuur, zowel zakelijk als persoonlijk. Ik heb er nooit spijt van gehad. Deze periode heeft mij en mijn gezin gevormd. Mijn kinderen plukken er nog dagelijks de vruchten van: ze spreken drie talen vloeiend. Wat weet u van pensioen? Alexandra: Helemaal niks. Ik weet niet eens welk deel van mijn salaris naar pensioenopbouw gaat. Pas door dit gesprek ben ik erover na gaan denken. Volgens mij is Philips de eerste werkgever waar ik recht heb op pensioen. In Roemenië heb ik nooit gewerkt en over mijn baan in Duitsland ben ik niet helemaal zeker. Ironisch genoeg houdt mijn vriend zich bezig met de waardering van pensioenfondsen. Misschien kan hij me snel een cursus geven. Pieter: Toen ik voor Philips ging werken, was ik totaal niet met mijn pensioen bezig. Logisch, ik was nog zo jong. Wel wist ik dat er hier goed voor je gezorgd werd. Tegen het einde van mijn carrière ben ik de pensioenfondsen steeds beter in de gaten gaan houden. Niemand had kunnen bedenken dat de Nederlandse fondsen er ooit zo voor kwamen te staan. Hoewel het pensioenfonds van Philips altijd redelijk stabiel is gebleven. Gelukkig maar, want dat is de reden dat ik nu onbezorgd van mijn pensioen kan genieten. 9 Wat is voor u het ideale moment om te stoppen met werken? Alexandra: Het liefst stop ik zo laat mogelijk. Ik vind het heerlijk om te werken, het geeft me het gevoel ergens bij te horen. Dat mensen eerder met pensioen willen, snap ik niet. Ik zou me doodvervelen! Na mijn pensionering heb ik nog voldoende tijd voor andere dingen, vrijwilligerswerk, eventuele kleinkinderen. Ik kijk ernaar uit me te ontwikkelen binnen Philips. Eerst in de sales en later misschien wel als manager van een afdeling. Ik denk dat ik een team kan motiveren. Gelukkige, gemotiveerde mensen maken een succesvol bedrijf! Pieter: Het moment dat ik ook daadwerkelijk gestopt ben: op mijn 60-ste. Ik heb altijd veel plezier gehad in mijn werk, maar ik wil ook nog een heleboel andere dingen doen in mijn leven. Door mijn deelname aan de middelloonregeling kon ik eerder stoppen. Toen begin dit jaar mijn rol in het projectteam verviel, kwam mijn afscheid eerder dan verwacht. Ik doe nu allemaal dingen waar ik eerst niet aan toekwam: klussen, sporten en sinds kort zit ik zelfs vrijwillig op dansles!

10 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks 10 De Algemene Ouderdomswet zorgt ervoor dat ouderen in Nederland een basisinkomen krijgen. Iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt, heeft recht op een AOW-pensioen. Nu krijgt u nog AOW op de dag dat u 65 wordt. Dit verandert volgend jaar. Vanaf dat moment gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog. De AOW-leeftijd wordt dan voor iedereen anders. Ook veranderen vanaf 2014 de fiscale regels voor het pensioen dat u opbouwt bij uw werkgever. Het pensioen dat u opbouwt bij Philips, wordt daardoor dus ook anders. Generaties staat stil bij deze wijzigingen in uw pensioensituatie.

11 Waarom wordt de AOW-leeftijd verhoogd? Op dit moment staan er tegenover elke persoon die AOW-pensioen ontvangt vier werkenden. In 2040 is dat gedaald tot twee werkenden. Dit betekent dat de kosten door minder mensen moeten worden opgebracht. Terwijl de kosten van de AOW oplopen. Ook is er de ontwikkeling dat mensen langer leven, langer gezond blijven en dus langer door kunnen werken. Daarom heeft de overheid besloten de AOW-leeftijd vanaf 2013 stapsgewijs te verhogen. Met het doel om de AOW ook voor toekomstige generaties betaalbaar te houden. Stapsgewijze verhoging De AOW-leeftijd wordt op 1 januari 2013 met één maand verhoogd. Wie bijvoorbeeld 65 jaar wordt op 22 januari 2013 krijgt vanaf 22 februari 2013 een AOW-pensioen. In de jaren daarna wordt de pensioengerechtigde leeftijd in stapjes verder verhoogd, totdat die in jaar is en vervolgens in jaar. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Onderstaande tabel geeft het effect van de verhoging op de AOW-leeftijd tot 2019 aan: Let op: regeerakkoord nieuwe kabinet In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is vastgelegd dat de AOW-leeftijd sneller omhoog gaat. Voor deze versnelde verhoging is een wetswijziging nodig, waarmee de Tweede en Eerste Kamer nog moeten instemmen. Deze mogelijke snellere verhoging zal pas effect hebben vanaf 2016; tot en met 2015 volgt de verhoging de onderstaande tabel. Wilt u alvast inzicht krijgen wat dit voor u kan gaan betekenen? Dan kunt u via zowel inzicht krijgen in uw AOW-leeftijd op basis van de onderstaande tabel als op basis van het regeerakkoord. Wilt u weten wat de hoogte van uw AOW-pensioen is in uw persoonlijke situatie? Logt u dan met uw DigiD in op Wat betekent de hogere AOW-leeftijd voor mijn inkomen? De verhoging van de AOW-leeftijd wordt geleidelijk ingevoerd om mensen die dicht tegen hun pensioen aan zitten tegemoet te komen. Desondanks kan de verhoging van de AOW-leeftijd ertoe leiden dat u tijdelijk niet genoeg inkomen heeft. De overheid geeft een aantal mogelijkheden aan om dit tijdelijke tekort te overbruggen: - u kunt zelf een oplossing zoeken, bijvoorbeeld door uw eventuele spaargeld te gebruiken, - u kunt een bijstandsuitkering aanvragen bij uw gemeente, of - u kunt als voorschot op uw AOW een renteloze lening aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Aansluiting met een uitkering of pensioen Sociale zekerheidsuitkeringen, zoals een Anw-uitkering, lopen door totdat uw AOW ingaat. Maar als u nu al met pensioen bent, stopt uw tijdelijke pensioen al voordat u de AOW-leeftijd bereikt. 11 Verhoging AOW tot maand 65 jr + 1 mnd maand 65 jr + 2 mnd maand 65 jr + 3 mnd maanden 65 jr + 5 mnd maanden 65 jr + 7 mnd maanden 65 jr + 9 mnd maanden 66 jaar

12 12 Wat betekenen de wijzigingen voor het Philips-pensioen? Via Philips bouwt u, naast het AOW-pensioen van de overheid, een aanvullend pensioen op. Pensioenregelingen sloten tot nu toe aan op de AOW-leeftijd van 65 jaar. Ook bij Philips is dat zo. Nu de AOW-leeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar, worden ook de fiscale regels voor het pensioen dat u opbouwt bij uw werkgever gewijzigd. Deze nieuwe regels gaan in vanaf Eén van deze wijzigingen is dat de zogenoemde pensioenrichtleeftijd voor nieuwe opbouw vanaf 2014 ook wordt verhoogd naar 67 jaar. Dit is de pensioenleeftijd waarvoor werknemers fiscaal vriendelijk pensioen mogen opbouwen. Daar moet de pensioenregeling dus op aangepast worden, omdat deze anders niet aan de wettelijke regels voldoet. Op dit moment is nog niet bekend wat de gevolgen van de nieuwe regels zijn voor het Philips-pensioen. De onderneming en vakorganisaties hebben in de huidige cao afgesproken om gezamenlijk een studie uit te voeren naar de toekomst van de pensioenregeling. In deze studie zal ook worden onderzocht welke aanpassingen in het Philips flex pensioen nodig zijn door de verhoging van de AOW- en pensioenrichtleeftijd. De studie moet leiden tot een voorstel dat aan de cao-tafel wordt besproken. Zodra er overeenstemming over een nieuwe cao is, wordt duidelijk wat de gevolgen voor u zijn. Tot dat moment blijft de bestaande pensioenregeling ongewijzigd van kracht. Dit betekent onder andere dat het pensioen dat u bij Philips in de bestaande pensioenregeling heeft opgebouwd uiterlijk op de eerste dag volgend op uw 65-ste verjaardag zal ingaan, ook als uw AOW-pensioen pas op een later tijdstip start. Wachten op Philips-cao Het Pensioenakkoord, het Lenteakkoord, de Hoofdlijnennota herziening financieel toetsingskader pensioenen, het Septemberpakket pensioenen, het regeerakkoord... Het mag duidelijk zijn dat de Nederlandse overheid nog niet klaar is met de discussie over het toekomstbestendig maken van de pensioenen. Zodra er op landelijk niveau volledige duidelijkheid is, kunnen de aangekondigde maatregelen worden uitgewerkt in de verschillende pensioenregelingen, ook bij Philips. Daarvoor zijn de partijen aan zet die samen aan de cao-onderhandelingstafel zitten. Bij Philips zijn dit de onderneming en de vakbonden. Wat er voor u gaat veranderen, weten we zodra er in de Philips-cao afspraken zijn gemaakt over onze pensioenregelingen. Uiteraard informeren wij u daarover als er duidelijkheid is. Wilt u meer weten over de actuele stand van zaken? Kijkt u dan op

13 Puzzel In de mengelmoes van letters zijn alle onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, rechts naar links, boven naar onder, onder naar boven, schuin van links naar rechts of schuin van rechts naar links. Sommige letters worden meer dan één keer gebruikt. De resterende letters vormen dan regel voor regel van links naar rechts gelezen de oplossing van deze puzzel. G N I R E K E Z R E V G N I L E G E R P U R E G R O Z N A B E S T A A N D E E N N N E T R E M E L E D E I S T N I E S O D N I R E N N A L P T L N G E R R M T G N N N S D L E G H N E E O W E E G O P N A E S A B O R U E G D O U I N E N K A A L D P L L E L R E A H O L T E N I R H L N L I A N P W R O O B U R E G G G O C S E E L R I E N L V P M A T I L N I O S N T M I I N E N E O R P S E T O I T V R E I N H S O W R O O D N T B A V R S N E V U A P I O L K F W I W E E L E E E E N E B A S D E K R E W N S U D E G K V W T L N N U G E N S I O E N H R O T E U R W E U M N E D L E M F A M E E E I B O A P R D N A A T S N E E L L P G U N R P DWU H E G N O K I J L N O O S R E P T P N E A Aanmelden Afmelden Alleenstaand Anw Bevestiging Buitenland Debet Deelnemer Downloaden Duur Euro Formulier Gehuwd Geld Gevolgen Gunst Hoogte Hulp Levenslang Nabestaande Ongehuwd Opbouwen Overleg Partner Partnerschap Pensioen Pensioenplanner Pensioenregeling Persoonlijk Philips Planner Regeling Relatie Rente Salaris Samenwonen Steun Trouwen Uitkering Verzekering Voorkomen Website Werk Winst Zorg 13 1 e prijs: Philips ShoqBox Met deze draagbare, draadloze luidspreker is het mogelijk muziek van een mobiel apparaat, zoals een smartphone, te beluisteren in hoge geluidskwaliteit. De ShoqBox werkt met een Bluetooth-verbinding en biedt altijd en overal een goed, draadloos geluid waar deze ook wordt afgespeeld. 2 e prijs: Philips Styleshaver Mannen laten nog eenvoudiger alle kanten van zichzelf zien met de nieuwe Styleshaver van Philips. De innovatieve 3 in 1 baardtrimmer scheert, trimt en stylet zodat u in een handomdraai de gewenste look creëert. 3 e prijs: Philips Tablelights White De TableLights creëren sfeervolle verlichting en zijn waterdicht voor gebruik binnenshuis en buitenshuis. De lichtkaarsjes werken meer dan een avond lang per oplaadbeurt en zijn eenvoudig op te laden met de draadloze inductieoplader. Oplossing Stuur uw oplossing vóór 18 januari 2013 o.v.v. Puzzel Generaties naar Philips Pensioenfonds. Dit kan met het speciale formulier op onze website of per of per briefkaart: Philips Pensioenfonds, Afdeling Communicatie, Postbus 80040, 5600 JP Eindhoven. Vermeld daarbij duidelijk uw naam, adresgegevens en pensioen-/salarisnummer.

14 14 Aan de slag met resultaten uit onderzoek Uw mening telt Philips Pensioenfonds wil dicht bij de mensen staan. Met goede dienstverlening en heldere informatie. Uw ervaringen helpen daarbij. Het Fonds gebruikt verschillende methodes om naar uw mening te vragen. Maar wat gebeurt er met de resultaten van die onderzoeken? Generaties vertelt er meer over. Uw mening is voor ons erg belangrijk. Als wij weten wat er speelt onder onze deelnemers, kunnen wij daar rekening mee houden in onze dienstverlening. Honderden pensioenopbouwers en pensioenontvangers hebben in november meegewerkt aan een groot driejaarlijks onderzoek naar de dienstverlening van Philips Pensioenfonds. Daarnaast geven deelnemers aan het klanttevredenheidsonderzoek en het deelnemerspanel een gericht oordeel over de kwaliteit van bepaalde producten en diensten. Voor Philips Pensioenfonds is deze feedback zeer waardevol. Klanttevredenheidsonderzoek Als u vragen heeft over uw pensioen, kunt u contact opnemen met de Klantenservice van Philips Pensioenfonds. Tweemaal per jaar voert het Fonds een onderzoek uit onder deelnemers die kort geleden contact hebben gehad met de Klantenservice. Deze deelnemers wordt gevraagd om hun mening te geven over de aard en de afhandeling van het contact. De resultaten van dit klanttevredenheidsonderzoek hebben de afgelopen jaren tot aanpassingen geleid bij de Klantenservice.

15 Kan ik zicht krijgen op de wachttijd bij de Klantenservice? Door de keuzes die je hebt bij uitdiensttreding schematisch weer te geven in het boekje wordt het een stuk duidelijker Nieuwe telefooncentrale De Klantenservice heeft onlangs een nieuwe telefooncentrale met wachtrij in gebruik genomen. Zo kunnen de medewerkers beter inspelen op drukte en u dus sneller van dienst zijn. Ik kreeg snel mijn nieuwe wachtwoord voor de Pensioenplanner via toegestuurd Wachtwoord via Wilt u inloggen op de Pensioenplanner en bent u uw wachtwoord kwijt? Dan sturen wij voortaan het nieuwe wachtwoord naar uw Philips adres. Zo ontvangt u vaak nog dezelfde dag uw nieuwe wachtwoord. De brief die ik ontving over mijn waardeoverdracht begreep ik niet helemaal Deelnemerspanel Heldere en duidelijke communicatie staat bij Philips Pensioenfonds hoog in het vaandel. Het Fonds streeft ernaar om niet alleen de brieven, maar ook de boekjes, folders en de website leesbaar en begrijpelijk te maken voor u. Dit laat het Fonds toetsen door een deelnemerspanel. Het deelnemerspanel bestaat uit Philips-medewerkers en recent gepensioneerden die een oordeel geven over de begrijpelijkheid van een boekje, de opzet van de website of de leesbaarheid van een kwartaalverslag. Boekjes: hapklare brokken De afgelopen jaren heeft het Fonds nieuwe boekjes gemaakt voor belangrijke momenten in uw leven. Denk aan het moment dat u met pensioen gaat of wellicht weggaat bij Philips. Met de boekjes krijgt u op het juiste moment inzicht in wat u moet weten over uw pensioen en wat u eventueel moet doen. Daarvoor wordt de informatie in stappen aangeboden, zodat u direct naar de informatie kunt gaan die voor u van belang is. Het deelnemerspanel heeft actief meegedacht en meebeoordeeld. U kunt de boekjes downloaden op onze website Website Sinds eind vorig jaar heeft Philips Pensioenfonds een nieuwe, gebruiksvriendelijke website met een frisse vormgeving en nieuwe teksten. Ziet u begin volgend jaar weer veranderingen aan de website? Dan kan dat het resultaat zijn van de gebruikerstest die op dit moment plaatsvindt. Samen met het deelnemerspanel brengt Philips Pensioenfonds mogelijke verbeteringen aan de website aan het licht. Wilt u meedoen? Heeft u vragen of zijn er zaken waar u niet of juist wel tevreden over bent? Of wilt u meedoen aan ons deelnemerspanel? Laat het ons weten! U kunt dit doen via het Contactformulier op onze website of via de Klantenservice. U vindt de contactgegevens op de achterzijde van Generaties. 15

16 Philips Pensioenfonds actief op Twitter Iedereen kan vanaf nu ook via Twitter op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Philips Pensioenfonds. Wekelijks wordt er getweet over actuele zaken. Om onze deelnemers sneller te kunnen bereiken, beschikt Philips Pensioenfonds nu ook over een Twitter-account: twitter.com/philipspensioen of Het Fonds stuurt wekelijks een korte tweet over actuele ontwikkelingen, zoals nieuws over het Fonds of informatie over momenten waarop het belangrijk is om over uw pensioen na te denken. In de communicatie van Philips Pensioenfonds speelt de website een belangrijke rol. Het gebruik van Twitter maakt de berichtgeving nog sneller en de weg naar de website nog eenvoudiger. In veel Twitterberichten van Philips Pensioenfonds verwijzen wij naar uitgebreide informatie op de website. 16 Wat is Twitter? Iedereen die een krant leest, tv kijkt of naar de radio luistert, heeft de naam Twitter wel eens voorbij horen komen. De jongere generaties weten precies waarover het gaat. Maar ook voor senioren en ouderen kan Twitter veel betekenen. Twitter maakt communiceren op internet heel toegankelijk. Gebruikers plaatsen korte berichtjes van maximaal 140 tekens op internet. Dit heet twitteren (of tweeten). Meepraten over allerlei onderwerpen wordt zo kinderspel. Niet alleen familieleden en vrienden zijn opeens binnen handbereik, ook bedrijven en organisaties zijn actief op Twitter. Philips Pensioenfonds houdt u bijvoorbeeld op de hoogte van het laatste nieuws over het Fonds en u kunt daar snel en eenvoudig op reageren als u wilt.

17 17 Laat uw partner verzorgd achter als u overlijdt Verliefd, verloofd, getrouwd Ongeveer 60% van de medewerkers bij Philips is getrouwd en zo n 40% is alleenstaand of woont samen. Maar maakt het voor uw pensioen verschil of u trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of ongehuwd samenwoont? Jazeker! Als u samenwoont, bestaat de kans dat uw partner na uw overlijden geen nabestaandenpensioen krijgt. U moet daarvoor namelijk zelf actie ondernemen. Generaties vertelt u wat u precies moet doen. In het Philips flex pensioen bouwt iedereen een nabestaandenpensioen op. Dat is een levenslang pensioeninkomen voor uw partner, wanneer u overlijdt. Als u getrouwd bent of uw relatie bij de burgerlijke stand heeft geregistreerd, krijgt uw partner dit pensioen automatisch. U hoeft dan zelf niets te doen. Als u in Nederland woont, krijgt Philips Pensioenfonds uw gegevens automatisch van de gemeente. Maar als u samenwoont, moet u uw partner zelf aanmelden. Alleen als uw partner bij Philips Pensioenfonds is aangemeld, betaalt het Fonds een nabestaandenpensioen uit na uw overlijden. Het is dus heel belangrijk om dit te doen. U kunt uw partner aanmelden door het formulier Partnerregistratie in te vullen en op te sturen. Het formulier kunt u downloaden via onze website

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering

Nadere informatie

Goed dat er een pensioenfonds is

Goed dat er een pensioenfonds is Vroeger Jaargang 4, nummer 3, november 2009 of Later Goed dat er een pensioenfonds is magazine Samen delen Beleggen is een vak Inhoudsopgave Goed dat er een pensioenfonds is pag. 3 Column Henk Schuijt

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Vroeger. of Later. Ik maak me geen zorgen over de toekomst Roelof Jan en drie collega s vertellen over de lage rente. Magazine van.

Vroeger. of Later. Ik maak me geen zorgen over de toekomst Roelof Jan en drie collega s vertellen over de lage rente. Magazine van. Magazine van Vroeger of Later juni 2012 Ik maak me geen zorgen over de toekomst Roelof Jan en drie collega s vertellen over de lage rente Jaarverslag : Hoe stond Ahold Pensioenfonds ervoor? Een woord vooraf

Nadere informatie

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later JUN 2015 Nu al leuk voor later Lees over: 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer 2 Woord vooraf Je pensioen: daar denk je misschien niet

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds ~~~^Afkoop^^Correspondentie uit^~~~ Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds 1. Herstellen voor 2014 Verlagen van pensioenen noodzakelijk Ons pensioenfonds heeft al langere tijd een dekkingstekort. Dit

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

De deelnemer staat altijd centraal! >>lees verder op pagina 2. Uw stem is gehoord. Geen onnodige risico's. Verschillende afbouwregelingen.

De deelnemer staat altijd centraal! >>lees verder op pagina 2. Uw stem is gehoord. Geen onnodige risico's. Verschillende afbouwregelingen. Nieuws Voor werkgevers aangesloten bij het Pensioenfonds voor de Woningcorporaties nr. 2 maart 2014 In dit nummer Uw stem is gehoord De uitkomsten van het risicobereidheidsonderzoek Geen onnodige risico's

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Weg met papieren rompslomp

Weg met papieren rompslomp 11 okt 2013 De krant van Sociaal Fonds Taxi voor werknemers in de taxibranche Inhoudsopgave De BCT komt eraan (vervolg pag 1) 2 Eerste taxilerarendag druk bezocht 2 Taxisector staat onder druk 3 De boordcomputer

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer:

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2008 I Nr.8 In dit nummer onder meer: Interview met Rob Kruijk Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Beknopt jaarverslag 2010

Beknopt jaarverslag 2010 Beknopt jaarverslag 2010 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands INHOUD Het jaar 2010 in een paar minuten 4 Gokken? Nee, daar doen we niet aan 6 Bestuursvoorzitter Henk van der Pal over de keuzes van

Nadere informatie

VOFP JUBILEUMBOEK 10 JAAR. jubileumboek

VOFP JUBILEUMBOEK 10 JAAR. jubileumboek VOFP 10 JAAR jubileumboek JUBILEUMBOEK 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 Tien jaar VOFP en hoe het zo gekomen is 5 Heel veel appeltjes voor de dorst Annemarie van Amelrooij Utrecht 6 Weten waar je financieel aan

Nadere informatie

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam pmaπjaarverslagπ2009 Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken Neuhuyskade 92 2596 XM Den Haag Postbus 97851 2509 GH Den Haag Telefoon Info-lijn 070 3110155 Telefoon secretariaat 070 3110157 Telefax

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TNO. 14e jaargang nummer 2 juli 2014. Life Pension &

Stichting Pensioenfonds TNO. 14e jaargang nummer 2 juli 2014. Life Pension & Stichting Pensioenfonds TNO 14e jaargang nummer 2 juli 2014 Life Pension & Trots Dit is alweer het tweede pensioenmagazine van 2014 en daarmee de tweede editie nieuwe stijl. Traditioneel staat de juli-editie

Nadere informatie

Pensioen. nummer 1, maart 2013. Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood?

Pensioen. nummer 1, maart 2013. Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood? Pensioen. nummer 1, maart 2013 Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood? In dit nummer: 04 10 16 20 3 4 10 15 16 20 24 30 Redactioneel Nederlands pensioenstelsel?

Nadere informatie

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk JA ARGANG 1 JUNI 2007 NR 3 Help, mijn collega zit in de put Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk F B T O A U T O V E R Z E K E R I N G S P E C

Nadere informatie

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI 01 2015 BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OVERLEG OP VOLLE TOEREN MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC TON DE ZEEUW VOORZITTER HOOFDBESTUUR Een echte samenleving

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

nr. 1 jaargang 9 april 2014

nr. 1 jaargang 9 april 2014 nr. 1 jaargang 9 april 2014 voor opdrachtgevers en relaties 4 Kosten op een gouden schaaltje Kosten staan niet los van hun context. Verantwoording wordt steeds belangrijker. 8 De mens is goed, de mens

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Aftrekbaarheid levensverzekeringen Lijfrenten

Aftrekbaarheid levensverzekeringen Lijfrenten Actueel nr 11 / september 2001 Een uitgave van Der Kinderen, Aalbekerweg 16, 6336 AD Hulsberg. Tel.: (045) 405 8888. Fax: (045) 405 8890. Internet: www.derkinderen.com Lambert s Perikelen... Bent u ook

Nadere informatie