Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom Jaarverslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom Jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Inhoud: Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom Jaarverslag Inleiding pag.1 2. Bestuur pag.1 3. Levisson Instituut pag.2 4. CJO pag.2 5. Sja ar pag.2 6. Arza pag.3 7. CIO pag.3 8. Geestelijke Verzorging bij Justitie en Defensie pag.3 9. Nieuw Verbondsblad pag Bijzondere gebeurtenissen pag Verslagen van diverse kehillot pag.4 1.Inleiding De progressief joodse gemeenschap in Nederland, bestaand uit 10 gemeenten: Amsterdam, Brabant, Den Haag, Flevoland, Gelderland, Heerenveen, Noord Nederland, Rotterdam, Twente en Utrecht, is een moderne, krachtige gemeenschap. De samenwerking tussen rabbijnen, besturen en leden is intensief en het bestuur van het NVPJ houdt intensief contact met de 10 gemeenten. Het Verbond vertegenwoordigt de tien gemeenten landelijk in het Centraal Joods Overleg (CJO), het Ojec, internationaal in de WUPJ en in de EUPJ. Naast de tien gemeentes kent het Verbond vier gelieerde stichtingen: de Stichting Robert A. Levisson, Stichting Sja ar, Stichting Levend Joods Geloof (tot halverwege 2013)en ARZA. Deze stichtingen zijn vertegenwoordigd in het Hoofdbestuur. 2.Bestuur: In juni 2013 nam Willem Koster afscheid als voorzitter van het NVPJ. Willem Koster werd opgevolgd door Ron van der Wieken, tot die tijd voorzitter van de LJG Amsterdam. Tevens trad Lex Levisson af. Tot het bestuur traden toe: Ellen Schrijver-Stokvis (secretaris) en Rudi Querido (lid DB). Het Dagelijks Bestuur bestaat uit: 1

2 Ron van der Wieken, voorzitter; Stefan Pinkus, penningmeester; Ellen Schrijver-Stokvis, secretaris; Chanan Aronson, lid; Hanna Verhulst, lid; Harry Polak, lid; Henri Heijmans, lid; Lena Herman-ten Cate, lid; Rudi Querido, lid. Het Hoofdbestuur heeft 5 maal vergaderd (er was 1 ingelaste vergadering) en het Dagelijks Bestuur heeft 8 maal vergaderd. 3.Levisson Instituut: 3 februari 2013 vond het afscheid van David Lilienthal als decaan van het Levisson Instituut plaats in de vorm van een drukbezocht afscheidssymposium. David is met echtgenote en oudste dochter op alya gegaan. Het Levisson Instituut heeft een gabbai cursus georganiseerd waaraan 40 deelnemers uit diverse gemeenten participeerden. Dit zal veel enthousiasme en versterking in de diverse gemeenten geven. 4.CJO activiteiten: Het Centraal Joods Overleg (CJO) is een paraplu organisatie van 6 grote Nederlands Joodse organisaties, opgericht in 1997 om de belangen te behartigen van de joodse gemeenschap bij derden. Het NVPJ wordt in het CJO vertegenwoordigd door de voorzitter Ron van der Wieken. Aandacht heeft het toenemend anti-semitisme door recente uitlatingen van Turkse jongeren. De taak van het CJO is om dit politiek en in het onderwijs bespreekbaar te maken. De Raad van Europa heeft de staten opgeroepen zich uit te spreken tegen de brith milah: in Nederland is dit nog geen politiek issue, maar het CJO houdt de vinger aan de pols. De Protestantse Kerk Nederland (PKN) is een belangrijke steun in de strijd tegen boycot van brith milah en rituele slacht. Een andere aandachtspunt is de rol en functie van herdenken: het CJO heeft overleg gevoerd met het 4/5 mei comité om de 4 mei herdenking te beperken tot de 2 e wereldoorlog. Er is een klankbordgroep ingesteld waarin leden van het Verbond zitting hebben. 5.Sja ar: eind 2013 zijn de educatieve taken van Sja'ar ondergebracht bij het Levisson instituut. Dit kon gerealiseerd worden nadat alle kehillot hebben bijgedragen aan de door de St. Levisson vereiste financiële bijdrage van ,- in totaal. Sja'ar gaat verder als uitgever van boeken en blijft een instituut dat op zich zelf staat en onder het NVPJ blijft vallen. 2

3 6.Arza: In 2013 is Arza het bar/bat mitswa projekt gestart: een middel om liberale joden van Israël en Nederland te verbinden en kinderen in achtergestelde situaties in Israël toch een ceremonie te geven. Bovendien kunnen kinderen en hun families kennismaken met de liberale jodendoms beleving. 7.CIO: Het Verbond is vertegenwoordigd in het Contact in Overheidszaken. Deze commissie heeft contact met de overheid over zaken als o.a. onderwijs en financiële situatie van de kerkgenootschappen. In 2013 is er aandacht besteed aan de ANBI s. 8.Geestelijke Verzorging bij Justitie en Defensie: In opdracht van Defensie is een behoefte-onderzoek naar de Joodse Geestelijke Verzorging uitgevoerd. Dit onderzoek is in december 2013 opgeleverd en naar aanleiding hiervan zal een herverdeling van het aantal FTE s plaatsvinden. De samenwerking met Defensie is onveranderd goed. Een ander verhaal bij Justitie: het Verbond heeft het vertrouwen in het hoofd van de afdeling Joodse Geestelijke Verzorging opgezegd. Naar aanleiding hiervan is de positie van deze persoon onhoudbaar geworden. Justitie heeft toestemming gegeven een opvolger te zoeken. Wij hopen en werken eraan dat de vrijgekomen 12 uren naar de LJG gaan. 9.Nieuw Verbondsorgaan: De besprekingen tussen Stichting Joods Geloof en de LJG Amsterdam (Kol Mokum) hebben in december 2013 geresulteerd in de uitgave van het eerste nummer van het nieuwe Verbonds orgaan: het zg Tussennummer. Nadat het bestuur van de Stichting Joods Geloof was afgetreden, is er een Task Force ingesteld die tot taak heeft de totstandkoming van het nieuwe blad te verwezenlijken. Er lijkt nu vaart achter te zitten. 10.Bijzondere gebeurtenissen in 2013 waren o.a.: Maart 2013: de website van het Verbond is gemoderniseerd en op initiatief van Chanan Aronson is dit jaar een Nieuwsbrief gemaakt die vier keer per jaar digitaal verspreid zal worden. 13 april: was er een landelijke Oneg Sjabbat in Utrecht met als thema muziek. Er was een groot aantal deelnemers en de workshops werden druk bezocht. 3

4 30 april 2013: vond in Amsterdam de kroning van koning Willem-Alexander plaats. Voorzitter Ron van der Wieken en rabbijn Menno ten Brink waren uitgenodigd om de kroning bij te wonen. 2 juni 2013, Utrecht: De themadag, georganiseerd door het College van Rabbijnen, was een vervolg op de themadag in Het thema was: De sjoeldienst, en in het bijzonder het gebed. Dit onderwerp is gekozen n.a.v de vraag meer te leren over de praktijk van de dienst en het gebed. Na een inleiding en kennismaking werden er twee maal vier parallelle workshops aangeboden. De dag werd besloten met een mincha-dienst waarin de diverse onderwerpen van de workshops werden toegepast. Het aantal deelnemers viel tegen, de oorzaak hiervan was de te late bekendmaking. Augustus 2013 Joman: Ook dit jaar is er weer een Joman uitgebracht voor de jaren 5774 en een deel van 5775, nl augustus 2013 t/m december Het thema is deze keer Judaicabenaderd uit verschillende gezichtpunten. Inmiddels is deze Joman niet meer uit Progressief Joods Nederland weg te denken. Per 1 oktober 2013: na overleg met Netzer en de Sochnoet in Israel is er een nieuwe jongerenwerker (sjlicha), Yuval ben-horin, gekomen. Zij zal zich landelijk bezighouden met jeugdwerk en onderwijs. 11.In 2013 vonden de volgende speciale gebeurtenissen plaats in onze diverse gemeenten: Twente: 2013 was een goed jaar. Regelmatig sjoeldiensten en een succesvolle seider. Tisja be-av was een dag gevuld met gebed, studie en eten o.l.v. rabbijn Albert Ringer. Tijdens de Jamiem Noraiem overvolle sjoeldiensten met goede derasjot. Als kehilla op 5 km van de Duitse grens is er een speciale band met de Kristallnacht. Ook dit jaar was er een indrukwekkende herdenking met als bijzondere spreker mw. Sanne Terlouw. Er is een lichte toename van het ledenaantal. LJG Den Haag Op sjabbat 16 februari vierde de gemeente dat haar emeritus rabbijn, Awraham Soetendorp, op die dag 70 jaar was geworden. In juni werd voorzitter Frank Cohn opvolgd door Ohad Topper. Deze werd de eerste, in Israel geboren en getogen voorzitter van een Liberaal Joodse Gemeente. Tijdens de Maccabiade in Israel wonnen de dames van het veldhockeyteam goud. Twee van de speelsters kwamen uit de Haagse gelederen. Op de vierde dag Chanoeka kwamen ongeveer honderd leden, jong en oud, naar de gemeente voor een uitgebreide High Tea. Na de spelletjes, de muziek en de nasj werden gezamenlijk op alle meegebrachte chanoekiot en de grotere chanoekia van de gemeente de vijf kaarsjes ontstoken. 4

5 De gemeente mocht zich verheugen in drie choepot en werden er door het jaar heen veel activiteiten georganiseerd door de culturele commissie. LJG Amsterdam Fred Salomon volgt Ron van der Wieken op als voorzitter. Jongerenprijs 2013 van Kerk en Wereld voor ons project Leer je buren kennen Grootschalige feesten voor jong- en oud op Poeriem en Chanoeka Toename aantal leerlingen Talmoed Tora (meer dan 160 leerlingen) en start Engelstalig onderwijs Talmoed Tora Onthulling nieuw kunstwerk: 10 bewaarde berichten van Martijn Sandberg. Daarnaast interessante tijdelijke exposities, waaronder Babette Treumann PJ 21: publicatie en mini-symposium over toekomst van Liberaal Jodendom Veel culturele activiteiten met als hoogtepunt muziekspektakel Maria Nunez, met 500 bezoekers. Lezingencyclus van het Studiecentrum: de Essentie De maandelijkse Onagiem Sjabbat, met gemiddeld 130 deelnemers Start maandelijkse Sjoelgasten, met interviews van o.a. Louise Fresco en Hans Jansen Succesvolle start Tikoen Olam project LJG Flevoland: De belangrijkste gebeurtenis in 2013 was haar 15 jarig bestaan te vieren in de 30 jaar jonge stad Almere. Het is een gebied dat 50 jaar geleden een onderdeel van het IJsselmeer was en ingepolderd is. LJG Gelderland: Vierde op 9 vierden dat hun chazaniet Petra Katzenstein 25 jaar dienst doet als chazan en 20 jaar officieel verbonden is aan de gemeente. Petra kwam met een speciaal cadeau aan de gemeente: een geweldigen muzikale erev sjabbatviering op 7 juni jl. met als heel speciale gast chazaniet, lerares en boezemvriendin van Petra, Josee Wolff. Dit jaar zijn de kinderlessen sinds lange tijd weer officieel gestart met 10 leerlingen. Aanvankelijk in de gang, daarna een eigen leslokaal en dit jaar een eigen ruimte in de nieuwe vleugel van de sjoel. 5 personen volgen ook de Joodse Basis Cursus (Gioer cursus). De kille is verheugd deze nieuwe (jonge) leden en hun gezin te mogen verwelkomen. Na de zomer vakantie is begonnen met de aanbouw van een nieuwe vleugel waarvan het inmetselen van "eerste steen" plaatsvond op 13 november. 15 februari zal de opening zijn van de nieuwe vleugel. LJG Utrecht : In het jaar 2013 zijn er 32 sjoeldiensten gehouden meestal om en om op de vrijdagavond en op shabbesmorgen en de chagiem. Het grote evenement van het jaar was natuurlijk de Oneg shabbat die op 13 april plaatsvond met als thema muziek. Nog maar net pasten alle deelnemers in sjoel, alhoewel bij een groter aantal deelnemers er ook een parallel dienst gehouden kon worden in een extra ruimte. De interessante workshops waren goed gekozen en werden druk bezocht. 5

6 Eén keer werd er een bar- en eenmaal een bat-mitswah gevierd met de passende feestelijkheden. In Utrecht is een actieve lerngroep onder de bezielende begeleiding van Tiny Middleton en Navah Tehila Livingstone, met 15 deelnemers. De lerngroep is 4 keer bijeengekomen. In het Joods cultureel centrum MerkAz werd een aantal cursussen gegeven, sommige in eigen beheer of in samenwerking met Crescas. Er worden prachtige concerten met een joods karakter georganiseerd. Hier is veel belangstelling voor. De groep van vrouwen is actief en wordt als bijzonder hartelijk ervaren. Er was een workshop challes bakken met aansluitend een gezamenlijk vrijdagavond eten, men organiseerde een filmavond en een excursie naar joods Gouda met partners. Het Talmoed Torah onderwijs wordt op verschillende niveaus op zondagochtend gegeven. In de afgelopen periode echter een paar maal met een gezamenlijke maaltijd, vooraf aan een dienst, zodat ouders met kinderen makkelijk naar sjoel konden komen, dit was succesvol en zal zeker worden herhaald. Maart 2014 Ellen Schrijver-Stokvis 6

Jaarverslag 2014. Inhoud:

Jaarverslag 2014. Inhoud: Jaarverslag 2014 Inhoud: 1. Inleiding pag.1 2. Bestuur pag.1 3. Levisson Instituut pag.2 4. CJO pag.2 5. Sja ar pag.3 6. Arza pag.3 7. CIO pag.3 8. Geestelijke Verzorging bij Justitie en Defensie pag.3

Nadere informatie

Kort bestuursverslag 2015. Amsterdam, mei 2016

Kort bestuursverslag 2015. Amsterdam, mei 2016 Kort bestuursverslag 2015 Amsterdam, mei 2016 HIGHLIGHTS 2015 Sjoeldiensten sjabbatochtend -> grootste orthodoxe sjoel van Nederland! 125 175 m/v/kind per keer Sjoeldiensten vrijdagavond -> Wekelijks werd

Nadere informatie

Stichting De Dierense Sjoel. Jaarverslag 2010

Stichting De Dierense Sjoel. Jaarverslag 2010 Stichting De Dierense Sjoel Jaarverslag 2010 Dit jaarverslag werd vastgesteld op 12 mei 2011 door de Voorzitter: Mw Mr. M. A. Pach de Penningmeester: Mw. M. van der Knaap de Secretaris: Dhr. E. Bosch 2/5

Nadere informatie

BAR/BAT MITSWA SCHOOL OPDRACHT. Bar mitswa-oorkonde Vervaardiger: onbekend. Jaartal: 1940

BAR/BAT MITSWA SCHOOL OPDRACHT. Bar mitswa-oorkonde Vervaardiger: onbekend. Jaartal: 1940 b WAT GA JE DOEN? Binnenkort geef je samen met een klasgenoot een presentatie in het. Het onderwerp van je presentatie is: ONDERWERP: SCHOOL OPDRACHT a w s t i m r Ba a w s t i m Bat Bar mitswa-oorkonde

Nadere informatie

Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, Jaarverslag 2015

Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, Jaarverslag 2015 Kerkgenootschap Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, Jaarverslag 2015 Inhoud: 1. Inleiding pag. 1 2. Bestuur pag. 2 3. Arza pag. 2 4. Bij Leven en Welzijn pag. 3 5. CIDI pag. 3 6. CIO pag. 4 7.

Nadere informatie

Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, Jaarverslag 2015 Inhoud:

Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, Jaarverslag 2015 Inhoud: Kerkgenootschap Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, Jaarverslag 2015 Inhoud: 1. Inleiding pag. 1 2. Bestuur pag. 2 3. Arza pag. 2 4. Bij Leven en Welzijn pag. 3 5. CIDI pag. 3 6. CIO pag. 4 7.

Nadere informatie

Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, Jaarverslag 2015

Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, Jaarverslag 2015 Kerkgenootschap Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, Jaarverslag 2015 Inhoud 1. Inleiding pag. 1 2. Bestuur pag. 2 3. Arza pag. 2 4. Bij Leven en Welzijn pag. 3 5. CIDI pag. 3 6. CIO pag. 4 7.

Nadere informatie

Bij de lessen over de Feestdagen wordt in alle klassen gebruik gemaakt van de door Rimon-ljloc ontwikkelde LESkisten

Bij de lessen over de Feestdagen wordt in alle klassen gebruik gemaakt van de door Rimon-ljloc ontwikkelde LESkisten n algemeen LEERPLAN en doelen JAHADOET + TENACH TALMOED TORA onderwijs Liberaal Joodse Gemeenten In dit leerplan staan de doelen per leerjaar genoemd. Hieraan kan worden afgelezen wat een leerling in dit

Nadere informatie

Aanwezigen bestuur: Doron Sanders, Sharon Weijel, Jalon Salomon, Vibeke Cohen, David Brilleslijper, Jonathan Mouwes, Daniëlla Eitje

Aanwezigen bestuur: Doron Sanders, Sharon Weijel, Jalon Salomon, Vibeke Cohen, David Brilleslijper, Jonathan Mouwes, Daniëlla Eitje Notulen AMOS AV 28 juni 2015, 19.00 uur, locatie JCC Aanwezigen bestuur: Doron Sanders, Sharon Weijel, Jalon Salomon, Vibeke Cohen, David Brilleslijper, Jonathan Mouwes, Daniëlla Eitje Agenda 1. Welkom

Nadere informatie

Cursusprogramma 5773 / 2012-2013

Cursusprogramma 5773 / 2012-2013 Cursusprogramma 5773 / 2012-2013 Wat wil het Studiecentrum? Eén van de belangrijke functies van een sjoel is: Huis om te leren, beth midrasj. Leren om te leren en leren om te doen zijn twee van onze mitswot.

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... Hoofdstuk III Conclusies en aanbevelingen... 3.1 Inleiding... 3.2 Conclusies... 3.3 Aanbevelingen... 3.4 Tenslotte...

Inhoud. Inleiding... Hoofdstuk III Conclusies en aanbevelingen... 3.1 Inleiding... 3.2 Conclusies... 3.3 Aanbevelingen... 3.4 Tenslotte... Inhoud Inleiding... Hoofdstuk I Achtergrond en probleemschets, conceptueel kader, doelstelling, vraagstelling en opzet van het onderzoek... 1.1 Inleiding... 1.2 Achtergrond... 1.3 Probleemschets... 1.4

Nadere informatie

Centraal Joods Overleg. Jaarverslag

Centraal Joods Overleg. Jaarverslag Centraal Joods Overleg Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Inleiding Centraal Joods Overleg professionalisering Restitutie en verdeling Behartiging van diverse onderwerpen Interreligieuze zaken Bestuurlijke

Nadere informatie

Inleiding door de burgemeester

Inleiding door de burgemeester Toespraken ter gelegenheid van de uitreiking van Koninklijke Onderscheidingen bij de Algemene Gelegenheid van 2012 (vrijdag 27 april 2012, in de Raadzaal van het gemeentehuis van Soest), uitgesproken door

Nadere informatie

Welkom toespraak voor Rabbijn David Soetendorp door de. Voorzitter van Masorti Almere-Weesp dhr.nicky Cohen. op 20-02-2009

Welkom toespraak voor Rabbijn David Soetendorp door de. Voorzitter van Masorti Almere-Weesp dhr.nicky Cohen. op 20-02-2009 Welkom toespraak voor Rabbijn David Soetendorp door de Voorzitter van Masorti Almere-Weesp dhr.nicky Cohen op 20-02-2009 Bersjoet ha Rav, mevrouw Soetendorp, dames en heren, Het is voor mij en ons allemaal

Nadere informatie

15 augustus aw Beste koorleden,

15 augustus aw Beste koorleden, 1 15 augustus 2016 11 aw 5776 Beste koorleden, Volgende week maandag 22 augustus begint om 20.00 uur het nieuwe koorseizoen na de zomerstop. We hopen dat iedereen een plezierige zomer heeft gehad, lekker

Nadere informatie

De Vrouwengroep van de LJG Amsterdam 1964-2011

De Vrouwengroep van de LJG Amsterdam 1964-2011 De Vrouwengroep van de LJG Amsterdam 1964-2011 door Florry Vyth-Dreese Inleiding Jarenlang was de Vrouwengroep binnen de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam (LJG Amsterdam) een Instituut. Een organisatie

Nadere informatie

PORTFOLIO ZOMERCARNAVAL ZEVENBERGSCHENHOEK

PORTFOLIO ZOMERCARNAVAL ZEVENBERGSCHENHOEK PORTFOLIO ZOMERCARNAVAL ZEVENBERGSCHENHOEK ONTSTAAN STICHTING ZOMERCARNAVAL ZEVENBERGSCHENHOEK In 2006 heeft een aantal mensen van en voor Zevenbergschen Hoek in augustus van dat jaar voor de eerste keer

Nadere informatie

Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 10, december 2013

Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 10, december 2013 Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 10, december 2013 Voor iedereen die ons een warm hart toedraagt. Hier is de tiende nieuwsbrief van HCOIJ, de laatste van 2013. Boordevol leuke nieuwtjes, foto s, mededelingen

Nadere informatie

Muziekcentrum. Wilminktheater. 439 activiteiten 160 hectoliter bier per jaar. 354 activiteiten flessen wijn per jaar. wilminktheater.

Muziekcentrum. Wilminktheater. 439 activiteiten 160 hectoliter bier per jaar. 354 activiteiten flessen wijn per jaar. wilminktheater. Jaarverslag 2015 Wilminktheater Muziekcentrum 354 activiteiten 14.000 flessen wijn per jaar 439 activiteiten 160 hectoliter bier per jaar De Kleine Willem De Grote Kerk 246 activiteiten 125 jaar oud 63

Nadere informatie

Joodse vrouwen en hun cultureel erfgoed

Joodse vrouwen en hun cultureel erfgoed Joodse vrouwen en hun cultureel erfgoed Beleidsnota WIZO Cultuur 2009 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. WIZO Cultuur 3. De markt 4. Doel 5. Activiteiten 6. Wie nemen aan de activiteiten deel 7. Organisatie

Nadere informatie

Naam: JODENVERVOLGING Kristallnacht en Februaristaking

Naam: JODENVERVOLGING Kristallnacht en Februaristaking Naam: JODENVERVOLGING Kristallnacht en Februaristaking Jodenvervolging in Duitsland De reden dat de joden vervolgd en vermoord werden tijdens de Tweede Wereldoorlog was, dat de joden rijk en succesvol

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Synagoge Amersfoort van de Stichting Vrienden van Synagoge Amersfoort

Stichting Vrienden van Synagoge Amersfoort van de Stichting Vrienden van Synagoge Amersfoort Nieuwsbrief van de Woord van de voorzitter Geachte donateurs, leden van het Comité van Aanbeveling, Bestuur en leden van de Joodse Gemeente Amersfoort, Voor deze keer uitdrukkelijk een wat bredere aanhef

Nadere informatie

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL SCHIEHAVEN 11 TEL. 010 476 02 12 3024 EC ROTTERDAM www.c5jazz.nl INTRO NIEUWSBRIEF U ontvangt hier de eerste nieuwsbrief van C5 Jazz. Wij gaan ook moderniseren.

Nadere informatie

-Penningmeester en beheren wachtlijst Boerhaave: Annelies Mosterd-Luttikhuizen

-Penningmeester en beheren wachtlijst Boerhaave: Annelies Mosterd-Luttikhuizen Jaarverslag 2015 leszwemmen Werkgroep Fred Kuipers heeft de werkgroep verlaten. We hebben 1 nieuw lid mogen verwelkomen: Kitty Ungureanu. De taken zijn dit jaar als volgt verdeeld geweest: -Voorzitter:

Nadere informatie

Beleidsplan. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Gemeente Utrecht

Beleidsplan. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Gemeente Utrecht Beleidsplan Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten Gemeente Utrecht 2015 2019 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beschrijving van de Gemeente Utrecht... 3 2.1 Historie van de Gemeente Utrecht... 3 2.2 Gemeente

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag Volle Evangelie Gemeente Rijswijk 2012 INLEIDING De Volle Evangelie Gemeente Rijswijk (vegr)is een eigentijdse en actieve geloofsgemeenschap in het centrum

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

STICHTING TER BEVORDERING VAN HET WELZIJN DER JODEN IN NEDERLAND

STICHTING TER BEVORDERING VAN HET WELZIJN DER JODEN IN NEDERLAND Van der Boechorststraat 26 Correspondentieadres: 1081 BT Amsterdam Postbus 7967 Tel.: 020 301 8494 1008 AD Amsterdam Fax: 020 301 8485 ING Bank 3733111 E-mail: jadachat@nik.nl KvK 41197379 STICHTING TER

Nadere informatie

Wij houden u op de hoogte en proberen opnieuw activiteiten aan te bieden waarbij u uw ideeën kunt inbrengen.

Wij houden u op de hoogte en proberen opnieuw activiteiten aan te bieden waarbij u uw ideeën kunt inbrengen. PJ21 Verslag 30 november 2014 Afgelopen 30 november vond het tweede symposium plaats van de denktank PJ21. 50-tal deelnemers boog zich over de vragen die in het kader van PJ21 op tafel komen. Het was een

Nadere informatie

Nederlands Israëlitische Gemeente Nijmegen Secretariaat: Weezenhof 2173, 6536 JT Nijmegen Tel: (024) 345-25 72 Email: info@nignijmegen.

Nederlands Israëlitische Gemeente Nijmegen Secretariaat: Weezenhof 2173, 6536 JT Nijmegen Tel: (024) 345-25 72 Email: info@nignijmegen. Nederlands Israëlitische Gemeente Nijmegen Secretariaat: Weezenhof 2173, 6536 JT Nijmegen Tel: (024) 345-25 72 Email: info@nignijmegen.nl 1. Doelstelling De gemeente is een zelfstandig onderdeel van het

Nadere informatie

beschouwd als afstammelingen van Aäron. Deze was hogepriester. Koheen betekent priester. Onder meer de achternaam Cohen is hiervan afgeleid.

beschouwd als afstammelingen van Aäron. Deze was hogepriester. Koheen betekent priester. Onder meer de achternaam Cohen is hiervan afgeleid. Juni 2016 De Werkgroep Liturgie denkt na over de vorm van de eredienst. Deze kijkt hierbij ook naar andere kerken en gezindten. Deze keer wil ik graag samen met u kijken naar liturgie en menora en de volgende

Nadere informatie

De kinderen spelen een prominente rol omdat zij de komende 80 jaar!! van deze renovatie gaan genieten.

De kinderen spelen een prominente rol omdat zij de komende 80 jaar!! van deze renovatie gaan genieten. Heropening gemeenschapshuis en Café Plein'27 Na een flinke inspanning van vele partijen is op vrijdag 15 april het Gemeenschapshuis en Café Plein 27 heropend. Om 15.00 uur heeft wethouder Hendriks het

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Besluiten Ronde 2010 Cultuur Media

Besluiten Ronde 2010 Cultuur Media Het bestuur van Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland heeft de aanvragen in de ronde van 2010 op basis van aanvrager ingedeeld per sector en in die sector beoordeeld. Nadat alle aanvragen waren

Nadere informatie

Sjier Chadasj Nieuwsbrief 9

Sjier Chadasj Nieuwsbrief 9 1 Sjier Chadasj Nieuwsbrief 9 1 januari 2015 20 Tevet 5776 Beste koorleden, Maandagavond 11 januari is iedereen om 20.00 uur uitgenodigd voor de jaarvergadering voor Koordeelnemers in de Kleine Sjoel op

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag 2014

Inhoudelijk jaarverslag 2014 Inhoudelijk jaarverslag 2014 INHOUD Inleiding 1. Organisatie van de Van der Leeuwstichting 2. Activiteiten van de Van der Leeuwstichting 3. Samenwerkingen van de Van der Leeuwstichting Inleiding Vanaf

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Open Hof

Jaarverslag 2014 Stichting Open Hof Jaarverslag 2014 Stichting Open Hof Verslag bestuur Inleiding Voor u ligt het Jaarverslag 2014 van de Stichting Open Hof. Deze Stichting beheert het pand De Open Hof, aan Om en Bij 116 in Den Haag. In

Nadere informatie

Woord vooraf 7. 1. Inleiding 9

Woord vooraf 7. 1. Inleiding 9 Inhoud Inhoud Woord vooraf 7 1. Inleiding 9 2. Geschiedenis van het Jodendom 14 2.1. Van Abraham tot Christus 2.2. Van Herodes tot de Talmoedscholen 2.3. Van middeleeuwen tot verlichting 2.4. Van verlichting

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Interview over de geschiedenis van Joodse Hagenaars

Interview over de geschiedenis van Joodse Hagenaars Interview over de geschiedenis van Joodse Hagenaars In deze opdracht maak je een interview met een of meer personen over de Joodse bevolkingsgroep in Den Haag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Je moet in

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

Dames en Heren, hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Het jaar 2013 is begonnen en ik wens u allen een mooi, gezond

Dames en Heren, hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Het jaar 2013 is begonnen en ik wens u allen een mooi, gezond Nieuwjaarsreceptie op maandag 7 januari 2013 Aanvang: 19:15 (inloop), 20:15 (toespraak) Locatie: Stadhuis Dames en Heren, hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Het jaar 2013 is begonnen en ik wens

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA

JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA 2014 1 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Activiteiten 4 3. Publiciteit 5 4. Samenwerking en kennisuitwisseling 5 5. Interne organisatie

Nadere informatie

IN DEZE NIEUWSBRIEF. Werving nieuwe leerlingen Nieuwe docent geschiedenis Peer tutoring Nieuwe regels Sinterklaasactie VMBO-1 Even voorstellen.

IN DEZE NIEUWSBRIEF. Werving nieuwe leerlingen Nieuwe docent geschiedenis Peer tutoring Nieuwe regels Sinterklaasactie VMBO-1 Even voorstellen. NIEUWSBRIEF / november 2012 IN DEZE NIEUWSBRIEF. Werving nieuwe leerlingen Nieuwe docent geschiedenis Peer tutoring Nieuwe regels Sinterklaasactie VMBO-1 Even voorstellen. WERVING NIEUWE LEERLINGEN Met

Nadere informatie

Tweede zondag na Pasen TUINDORPKERK- UTRECHT. 4mei2014. thema. Alseenheldishijverrezen

Tweede zondag na Pasen TUINDORPKERK- UTRECHT. 4mei2014. thema. Alseenheldishijverrezen Tweede zondag na Pasen TUINDORPKERK- UTRECHT 4mei2014 thema Alseenheldishijverrezen voorganger: ds. Nico den Bok organist: David Jansen lezing: Martijn Nekkers Jaargang 3, nummer 18, zondag 04-05-2014

Nadere informatie

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden. Juni 2013

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden. Juni 2013 Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden Juni 2013 Inleidend woord : Open kerk In de loop van de maand (de 22 e ) houden we in Hengelo met een aantal kerken kerkennacht.

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Foto s van de geschonken kunstwerken 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord Beste vrienden bijgaand

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Delft-Kfar Saba Watersnipstraat 42 Tel +31 (0) LS Delft The Netherlands

JAARVERSLAG Stichting Delft-Kfar Saba  Watersnipstraat 42 Tel +31 (0) LS Delft The Netherlands JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Het Bestuur 3. Activiteiten 4. Vooruitblik 1. INLEIDING Op 26 oktober 1971 heeft de officiële ondertekening van de overeenkomst tussen de

Nadere informatie

Samen op weg naar een stabiel jeugdwerk Het jeugdwerk van

Samen op weg naar een stabiel jeugdwerk Het jeugdwerk van Samen op weg naar een stabiel jeugdwerk Het jeugdwerk van 2014-2020 Voorwoord Alles wat leeft verandert.. Zo is het ook met het jeugdwerk in Tinte. Er is een stabiele basis van jeugdwerk. Door de verandering

Nadere informatie

Jaarverslag van Stichting de Kerk in Klooster

Jaarverslag van Stichting de Kerk in Klooster Stichting de Kerk in Klooster Secretariaat: Postbus 1 4587 ZG Kloosterzande (Ned.) Bank: RABO-Bank rek.nr.: 1421.38.371 Anbi verklaring aanwezig Jaarverslag van Stichting de Kerk in Klooster Kloosterzande,

Nadere informatie

Jaarverslag Ouderraad schooljaar 2014/2015

Jaarverslag Ouderraad schooljaar 2014/2015 Bijlage 1 Jaarverslag Ouderraad schooljaar 2014/2015 Leden van de ouderraad Kim - Voorzitter Nynke - Secretaris Valerie - Penningmeester Jessie en Atty algemene leden Denise komt nieuw in de OR als algemeen

Nadere informatie

Geef Kleur aan uw bijeenkomst Agora, trefpunt van mensen, dromen en ideeën

Geef Kleur aan uw bijeenkomst Agora, trefpunt van mensen, dromen en ideeën Geef Kleur aan uw bijeenkomst Agora, trefpunt van mensen, dromen en ideeën congres vergadering bedrijfsfeest training theater op maat productpresentatie receptie workshop presentatie tv uitzending EEN

Nadere informatie

We hopen dat we u ook dit jaar mogen begroeten bij een of meerdere activiteiten van onze Stichting.

We hopen dat we u ook dit jaar mogen begroeten bij een of meerdere activiteiten van onze Stichting. Stichting de Kerk in Klooster Secretariaat: Postbus 1 4587 ZG Kloosterzande (Ned.) Bank: RABO-Bank rek.nr.: 1421.38.371 Anbi verklaring aanwezig Kloosterzande, september 2011 Geachte Lezer, Bij dezen ontvangt

Nadere informatie

Jaarverslag Evenementen Commissie 2013-2014 Albert Schweitzerschool in Hoofddorp

Jaarverslag Evenementen Commissie 2013-2014 Albert Schweitzerschool in Hoofddorp Jaarverslag Evenementen Commissie 2013-2014 Albert Schweitzerschool in Hoofddorp Inhoudsopgave 1 Evenementen Commissie 3 2 Jaaroverzicht 4 3 Toetreding 6 4 Aftreding 6 5 VOMAR geld 6 6 Ouderbijdrage 6

Nadere informatie

Stichting Wageningen helpt Syrische vluchtelingen in Irbid, Jordanië

Stichting Wageningen helpt Syrische vluchtelingen in Irbid, Jordanië Stichting Wageningen helpt Syrische vluchtelingen in Irbid, Jordanië jaarverslag 2014 Vastgesteld in de vergadering van de kerngroep van Stichting Wageningen helpt Syrische vluchtelingen in Irbid, Jordanië,

Nadere informatie

JAARVERSLAG OUDERRAAD OBS DE POLSSTOK

JAARVERSLAG OUDERRAAD OBS DE POLSSTOK JAARVERSLAG OUDERRAAD OBS DE POLSSTOK SCHOOLJAAR 2013-2014 1 JAARVERSLAG OUDERRAAD Schooljaar 2013-2014 Beste collega ouders Voor u ligt het jaarverslag van de ouderraad over het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Pole Position 2015

Jaarverslag Stichting Pole Position 2015 Jaarverslag Stichting Pole Position 2015 Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Doelstellingen Wensen pag.4 pag.4 Fondsenwerving pag. 7 Transparantie Communicatie Overige behaalde resultaten pag.8 pag.8 pag.8

Nadere informatie

STUDIEWIJZER. Les 2 De basis van het jodendom Doel

STUDIEWIJZER. Les 2 De basis van het jodendom Doel STUDIEWIJZER JODENDOM Les 1 Kennismaking met het jodendom Doel Je maakt kennis met het jodendom. Je kunt uitleggen welke stromingen er binnen het jodendom zijn, wat hun belangrijkste kenmerken zijn en

Nadere informatie

1976 1979 1981 1985

1976 1979 1981  1985 1962 "De dag van de Postzegel" was het begin van een stukje Tongerse geschiedenis. Na Genk, Winterslag; Hasselt en Heusden kwam de heroprichting van de Tongerse postzegelvereniging "Ambiorix". De stichting

Nadere informatie

HET VERHAAL VAN CHANOEKA

HET VERHAAL VAN CHANOEKA HET VERHAAL VAN CHANOEKA Op de 25e dag van de joodse maand Kislew begint Chanoeka, een feest dat acht dagen duurt. Met Chanoeka denken we terug aan een belangrijke gebeurtenis uit de geschiedenis van het

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

STREEKARCHIEF NASSAU BRABANT

STREEKARCHIEF NASSAU BRABANT STREEKARCHIEF NASSAU BRABANT Inventaris van het archief van de Katholieke Stichting ter verzorging van de Mater Amabilisscholen in de plaats Steenbergen, (1950) 1953 1971 (1978) door R.C.M. Jacobs Juli

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom Naam: Het jodendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden op www.geloofik.nl.

Nadere informatie

Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas.

Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas. Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas. Inleiding Sinds de opening van Het Dordts Patriciërshuis in 2011 is er gezocht naar passende activiteiten om naast de reguliere

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2010 Vastgesteld te Rijsenhout, 7 juni 2011 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2010 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Jaarverslag activiteiten 2011

Jaarverslag activiteiten 2011 Jaarverslag activiteiten 2011 Na afloop van het slotconcert bij het CKE op24 juni samen met vrijwilligers en docenten Projectbeschrijving en werkwijze Introductie Stichting Hengel is in 2007 opgericht.

Nadere informatie

TYPISCH YARDEN. Eerste editie. Typisch Yarden Kick-off: Een korte terugblik. In deze uitgave

TYPISCH YARDEN. Eerste editie. Typisch Yarden Kick-off: Een korte terugblik. In deze uitgave TYPISCH YARDEN Typisch Yarden Nieuwsbrief Eerste editie, juni 2013 Eerste editie De Typisch Yarden nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en is bedoeld voor alle collega s van de divisie Uitvaartverzorging

Nadere informatie

SYNAGOGE SCHOOL OPDRACHT. Dienst in de Grote Synagoge Vervaardiger: Martin Monnickendam. Materiaal: pastel, aquarel, plakkaatverf.

SYNAGOGE SCHOOL OPDRACHT. Dienst in de Grote Synagoge Vervaardiger: Martin Monnickendam. Materiaal: pastel, aquarel, plakkaatverf. b WAT GA JE DOEN? Binnenkort geef je samen met een klasgenoot een presentatie in het. Het onderwerp van je presentatie is: ONDERWERP: SCHOOL OPDRACHT e g o g a Syn Dienst in de Grote Synagoge Vervaardiger:

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012

Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012 Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012 Het Gehandicapten Platform Roermond Het Gehandicapten Platform Roermond is opgericht in 1993, kort voor het in werking treden van de Wet Voorzieningen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ACTIVITEITENKALENDER STICHTING JAZZHUIS

BELEIDSPLAN ACTIVITEITENKALENDER STICHTING JAZZHUIS BELEIDSPLAN & ACTIVITEITENKALENDER STICHTING JAZZHUIS 2015-2017 versie: 30 maart 2015 INHOUD I Doel van de stichting.. 3 II Korte voorgeschiedenis.. 3 2.1 Nulde seizoen 2013-2014 3 III Actuele beleid en

Nadere informatie

OUDERVERENIGING BASISSCHOOL DE TOONLADDER GALECOP

OUDERVERENIGING BASISSCHOOL DE TOONLADDER GALECOP OUDERVERENIGING BASISSCHOOL DE TOONLADDER GALECOP Inleiding Op veel basisscholen in Nederland bestaat een Oudervereniging omdat ouders graag betrokken willen zijn bij de school van hun kinderen. Zo ook

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Bijdrage aan het museum 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord 1. Voorwoord Het afgelopen jaar trok

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2014

Jaarverslag 2013 2014 Jaarverslag 2013 2014 Geachte ouders, leerkrachten en schoolbestuur Dit is het jaarverslag van de ouderraad van de Kardinaal de Jong School. De ouderraad bestaat uit 15 leden. Alle leden zijn ouders van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Inloophuis Uitzicht

Jaarverslag 2014. Inloophuis Uitzicht Inloophuis Uitzicht Bezoekadres: Krijtstraat 20 4201 GD Gorinchem Correspondentieadres: mevr. Mr. L. Ribbius Peletierstraat 22 4207 NL Telefoon: 0183-629863 Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2.

Nadere informatie

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 1936 Oprichting 20 april 1936 Eerste bestuur bestond uit: De heer S. Valk (voorzitter) Mej. Dijkstra (1 e secretaresse) Mej. A. Kroft (2 de secretaresse) De heer

Nadere informatie

Stichting De Dierense Sjoel

Stichting De Dierense Sjoel Stichting De Dierense Sjoel Jaarverslag 2007 Dit jaarverslag werd vastgesteld op 17 maart 2007 de Voorzitter: Mw Mr M A Pach de Penningmeester: drs R Levie de Secretaris: Dr J S de Graaf knipsel uit De

Nadere informatie

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015 Inleiding Over 3 maanden is het Odensehuis al weer een jaar open. We beginnen goed op gang te komen. Het is duidelijk dat er behoefte is aan

Nadere informatie

Vrede en vrijheid maken we samen.

Vrede en vrijheid maken we samen. Vrede en vrijheid maken we samen. Draagt u ook bij? Wageningen 5 mei. 5 mei 1945 Bevrijding! 4 mei, 23.00 uur Bevrijdingsvuurceremonie Op 5 mei 1945 werd Nederland bevrijd van de Duitse overheersing tijdens

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2013

Sociaal jaarverslag 2013 Sociaal jaarverslag 2013 Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest Voorschoten 11 april 2014 Het bestuur Inleiding In het jaar 2013 heeft de vereniging weer vele activiteiten ontplooid. Daarmee heeft

Nadere informatie

Nieuwsbrief 15, december 2010

Nieuwsbrief 15, december 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 15, december 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Dit is alweer de tweede nieuwsbrief die ik maak vanuit mijn prachtige appartement! Ik geniet nog steeds elke dag

Nadere informatie

Gelegenheidstoespraken

Gelegenheidstoespraken Gelegenheidstoespraken 7 OPENING VAN BEDRIJF Sommige gelegenheden zijn niet compleet zonder een inleidende of afsluitende toespraak. Denk aan de opening van een bedrijf, een nieuwjaarsreceptie of het afscheid

Nadere informatie

Jaarvergadering lasgroep Zuid-Limburg.

Jaarvergadering lasgroep Zuid-Limburg. Jaarvergadering lasgroep Zuid-Limburg. Verslag jaarvergadering over het verenigingsjaar 2010. Gehouden op dinsdag 25 januari 2011. Plaats: Maastricht-Airport. Aviation Competence Centre. Leeuwenborgh Opleidingen.

Nadere informatie

D E V R I E N D E N K R A N T

D E V R I E N D E N K R A N T J a a r g a n g 2, n u m m e r 8 D E V R I E N D E N K R A N T S e p t e m b e r 2 0 0 9 IN DEZE NIEUWSBRIEF VAN ONZE VOORZITTER JUBILEUMRECEPTIE EEN PAAR FOTO S NIEUW VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE REGELING

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2016

Nieuwsbrief juni 2016 Nieuwsbrief juni 2016 Geachte donateurs, Het is alweer een half jaar geleden dat wij u berichtten over het nieuwe project dat Yoreem ondersteunt: Pachachaca in Calca, Peru. Ook konden wij bij die gelegenheid

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Delft-Kfar Saba Watersnipstraat 42 Tel +31 (0) LS Delft The Netherlands

JAARVERSLAG Stichting Delft-Kfar Saba  Watersnipstraat 42 Tel +31 (0) LS Delft The Netherlands JAARVERSLAG 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Het Bestuur 3. Activiteiten 4. Vooruitblik 1. INLEIDING Op 26 oktober 1971 heeft de officiële ondertekening van de overeenkomst tussen de

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek

Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek ***** Voor ziet u de eerste Nieuwsbrief van seizoen 2014 2015, met een ander uiterlijk dan u gewend bent.

Nadere informatie

2015 Jaarverslag. Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016

2015 Jaarverslag. Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016 2015 Jaarverslag Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016 Het jaarverslag 2015 is in een ander jasje gestoken. In het kort komen een aantal speerpunten

Nadere informatie

Nieuwsbrief twintigste jaargang, 22 april 2016, nummer 12

Nieuwsbrief twintigste jaargang, 22 april 2016, nummer 12 Agenda Nieuwsbrief 2015-2016 twintigste jaargang, 22 april 2016, nummer 12 Ma. 25 apr. t/m zon. 8 mei Meivakantie Zon. 15 mei Ma. 16 mei Woe. 18 mei Woe 25 mei Do. 26 mei Vrij. 27 mei Zon. 29 mei Potgrondactie

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2015 Financieel jaarverslag 2015 Publicatie i.v.m. ANBI status 1 januari 2015 31 december 2015 Financieel jaarverslag 2015 1 INHOUD: Blad: 1) Bestuursverslag 3 a. Algemeen 3 b. Samenstelling van het bestuur

Nadere informatie

Liefde is sterker dan haat!

Liefde is sterker dan haat! Naast ons nieuwe magazine Licht informeren wij u/jou via de digitale nieuwsbrief View this email in your browser Maanlicht. Op het scherm voor u/jou staat nu een extra editie. Wij stellen het zeer op prijs,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting De Kroko s

Jaarverslag 2013 Stichting De Kroko s Jaarverslag 2013 Stichting De Kroko s In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd van de activiteiten en organisatie van stichting De Kroko s in 2013. Inhoudsopgave pagina 2 van 9 Voorwoord van het

Nadere informatie

Leergang Israël en de Bijbel 3 e Gewijzigde versie 26 juni zomer 2015

Leergang Israël en de Bijbel 3 e Gewijzigde versie 26 juni zomer 2015 Leergang Israël en de Bijbel 3 e Gewijzigde versie 26 juni zomer 2015 Gouda Data: 10 sept. / 24 sept. / 8 okt. / 15 okt. / 29 okt. / 12 nov. / 26 nov. / 10 dec. Datum Gouda Titel Uitwerking Bronnen (uiteraard

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

J U N I 2 0 1 4. Tevens maken wij graag van deze gelegenheid gebruik om u een fijne zomer(vakantie) te wensen! Hartelijke groeten, Het Cucu bestuur

J U N I 2 0 1 4. Tevens maken wij graag van deze gelegenheid gebruik om u een fijne zomer(vakantie) te wensen! Hartelijke groeten, Het Cucu bestuur J U N I 2 0 1 4 Beste nieuwsbrieflezers, De zomer is in volle gang, het Oranje elftal heeft zichzelf de groepsfase door geschopt en ook Cucu gaat voortvarend door met haar activiteiten. In deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Afscheidsfeest meester Zeilstra,

Afscheidsfeest meester Zeilstra, Nieuwsbrief Cursus 2014-2015 18 februari 2015 nr. 70 Agenda Afscheidsfeest meester Zeilstra, We hebben met elkaar een fijn feest gevierd om formeel afscheid te nemen van meester Zeilstra. Formeel, want

Nadere informatie

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Als u dit leest, zijn we alweer ruim een maand onderweg in het nieuwe jaar 2014, waarbij we ons aan het begin van dit nieuwe jaar hebben afgevraagd wat dit

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag GEMEENTEBRIEF 4 oktober 2015 nr. 1718 DE GOEDE REEDE Derde zondag van de herfst Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Henk Wijnberger Diaken Jeroen Lamers Organist Ytsen Wielstra Lector

Nadere informatie