Jaarverslag 2014 Communicatie en EducatieNationale Parken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 Communicatie en EducatieNationale Parken"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Communicatie en EducatieNationale Parken

2 Inhoudsopgave C&E Nationale Parken 3 Focus 2014 en resultaten 4 Pijler 1: 5 Jeugd en jongeren: educatie én participatie Pijler 2: 6 Recreatieondernemers: draagvlak én nieuwe allianties Pijler 3: 7 Vrijwilligers: betrokken burgers Pijler 4: 8 Algemene communicatie: Parels van de Nederlandse natuur Bijlage: 9 Een greep uit een aantal succesvolle projecten/ activiteiten uit de Nationale Parken in 2014: Plantage Middenlaan 2c 1018 DD Amsterdam Postbus HC Amsterdam 2

3 IVN en Nationale Parken IVN coördineert en geeft uitvoering aan educatie en communicatie in 18 Nationale Parken, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Van meerjarenplan tot onderwijsprogramma s, informatiekranten, communicatietrajecten, bewonersavonden of natuur-recreatieve evenementen. In samenwerking met o.a. terreinbeheerders, vrijwilligers, overheden en recreatiebedrijven initieert en organiseert de IVN coördinator een hoogwaardig aanbod van activiteiten en producten. Een aanbod dat de betrokkenheid van bewoners, jeugd en recreanten bij een Nationaal Park tot doel heeft. Een goede omgang met de natuur, het versterken van de recreatieve-, educatieve- en de belevingswaarde van natuur en biodiversiteit zijn in 2014 de zwaartepunten in het werk van IVN voor de Nationale Parken geweest. Dit waren dan ook de belangrijkste pijlers van het basispakket communicatie en educatie die door de coördinatoren communicatie en educatie werden ontplooid en gecontinueerd. Naast deze coördinerende taken op het vlak van natuureducatie en communicatie is de samenwerking met DuurzaamDoor gecontinueerd. 11 Nationale Parken namen deel aan het proces om coalities te vormen met maatschappelijke sectoren zoals gezondheid, voedsel, energie en recreatie om op basis daarvan cofinanciering voor de Parken te genereren. In 8 Nationale Parken is momenteel een proces gaande van uitwerking van business cases in co-creatie met partners. In enkele parken is reeds cofinanciering gerealiseerd. In 3 Nationale Parken worden nu de werkplaatsen voorbereid voor het vroege voorjaar van Met ingang van 2014 werd het beschikbare budget met 33% gekort en dit heeft consequenties gehad voor de inzet van IVN personeel in de Nationale Parken en de omvang van het Basispakket dat kon worden uitgevoerd. Om de kwaliteit van de communicatie en educatie te waarborgen en een helder gezamenlijk profiel te realiseren is met het aangepaste minimum basispakket Communicatie & Educatie door IVN gewerkt. Coördinatoren Communicatie en Educatie droegen samen met de partners in de Parken zorg voor de uitvoering van deze minimum variant van het basispakket en leverden gezamenlijk inspanning voor benodigde middelen om deze minimumvariant te kunnen uitvoeren. In een aantal parken is het gelukt de 33% mindering op het budget op te vangen via cofinanciering. In de meeste parken heeft het consequenties gehad voor de coördinatie en de uitvoering van een aantal taken. Zo is in het ene park gekozen om minder scholen te ontvangen of de digitale nieuwsbrief minder vaak uit te geven en heeft een ander park geen recreatiekrant meer uitgegeven of de website meer statisch gemaakt. Dit verslag sluit in volgorde en inhoud aan bij de in 2014 ingediende subsidieaanvraag IVN voor Nationale Parken 2014 voor het ministerie. 3

4 1. Focus 2014 en resultaten De focus op de communicatie en educatie in de Nationale Parken is in 2014 gelegd op de volgende vier pijlers: Jeugd & jongeren Recreatie(ondernemers) Vrijwilligers Algemene communicatie Nationaal Park Deze vier pijlers vormen de dragers van het Aangepaste Basispakket Communicatie en educatie door IVN Tenminste drie van de vier pijlers werden uitgevoerd in de Nationale Parken en per pijler is, afhankelijk van de keuzes die in de individuele parken gemaakt werden, een keuze gemaakt uit de verschillende onderdelen zoals genoemd bij de pijler en verder beschreven in het vigerende basispakket C&E Pijler 1 Pijler 2 Pijler 3 Jeugd en jongeren - Buitenprogramma voor de verschillende jaargroepen van het basisonderwijs (doorlopende leerlijn, Woordvoerders van de Natuur) - JeugdNatuurClub - Programma of activiteit voor doelgroep jaar (Scholen voor Duurzaamheid, JuniorRangers, Maatschappelijke stages, Highlandgames) Recreatie(ondernemers) - Cursus Gastheerschap en onderhouden netwerk Gastheren (bijeenkomsten, arrangementen) Vrijwilligers - Onderhouden netwerk vrijwilligers - Scholing en na- en bijscholing voor vrijwilligers (gidsen, excursiebegeleiders, jeugdvrijwilligers, enz.) - Contactbijeenkomsten vrijwilligers Pijler 4 Algemene communicatie NP - Centrale rol coördinator voor alle partners in NP - Website NP (tenminste medebeheerder van de website, facebookpagina, digitale kaart) - Dag van het Nationaal Park - Bewaken huisstijl NP, brochure NP 4

5 Pijler 1: Jeugd en jongeren: educatie én participatie De focus voor de parken ligt sterk op de doelgroep jeugd en jongeren. Scholen maken gretig gebruik van de speciale park-specifieke programma s voor het hele regionale onderwijs. Leerlingen gaan in het park aan de slag in een combinatie van natuurbeleving en onderzoek van o.a. biodiversiteit. Alle Nationale Parken hebben speciale programma s voor het basisonderwijs uitgevoerd, variërend van de natuurspeurders van de Drentsche Aa tot welkom bruinvis en van woordvoerders van de eendenkooi van Weerribben-Wieden tot struinen in de wildernis van het Drents-Friese Wold. Hiermee hebben tienduizenden jonge kinderen een topervaring beleeft in hun eigen Nationaal-Park-op-de-hoek. Voor het voorgezet onderwijs zijn nieuwe methodieken ontwikkeld, actuele thema s aangegrepen en samenwerkingsrelaties aangegaan: in de Oosterschelde zijn 200 scholieren aan de slag gegaan met het thema Zandhonger en in de Alde Feanen is gekozen voor de vorm van een Challenge terwijl het Dwingelderveld 180 leerlingen op de been kreeg voor de speciale Highlandgames. Ook buitenschools weten vele kinderen en jongeren de Nationale Parken te vinden. Honderden kinderen weten maandelijks de Jeugdnatuurclubs die in een aantal parken actief zijn te vinden en steeds meer jongeren en jongvolwassenen bleven een toptijd bij de Junior Rangers. Hier kunnen zij verschillende competenties ontwikkelen en internationale contacten opdoen: zowel fysiek via uitwisselingskampen als digitaal via de sociale media. Ook via speciale rugzakroutes, activiteiten tijdens de Nacht van de Nacht en via bijvoorbeeld natuurtheatervoorstellingen en tijdens de dag van het Nationaal Park worden in alle parken vele duizenden kinderen en jongeren bereikt. Om jongeren te bereiken wordt meer en meer gebruik gemaakt van communicatiemiddelen die hen aanspreken, zoals whatsapp groepen en Facebook pagina s. 5

6 Pijler 2: recreatieondernemers: draagvlak én nieuwe allianties Recreatieondernemers in en om de nationale Parken zijn voor bezoekers vaak de eerste kennismaking met een Nationaal Park. Daarom is de cursus Gastheer van het Nationaal Park ontwikkeld: de ondernemers leren over natuur en landschap en de natuur recreatieve voorzieningen om daarmee hun gasten goed te kunnen informeren. In totaal hebben aan het einde van 2014 ruim 800 ondernemers deelgenomen aan een cursus Gastheerschap en draaien zij mee in het Gastherennetwerk van een Nationaal Park. Dit vormt een belangrijke bijdrage aan regionaal draagvlak, waardering en begrip voor een Nationaal Park. Het voldoet in sterk toenemende mate aan een behoefte. In 2014 is in het kader van het vormen van nieuwe allianties en co-creaties veel aandacht besteed aan arrangementen met de Gastheren. Een aantal succesvolle arrangementvormen werden gecontinueerd en aan andere parken overgedragen zoals de bosbrunch en de ondernemerssafari. Er zijn ook door Gastheren nieuwe arrangementen ontwikkeld zoals speciale vaarexcursie naar de zee-arend in het Lauwersmeer en een sponsor arrangement met een biologische wijnleverancier en de Gastheren in Weerribben-Wieden. Bij deze en andere- arrangementen komt een deel van de opbrengst ten goede aan het betreffende Nationaal Park. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug heeft grote stappen gezet in de vorming van een nieuw businessmodel in samenwerking met de Gastheren. Hier wordt een stichting Natuurlijk! Doen gevormd. Deze stichting zal de ondernemers helpen bij het ontwikkelen van arrangementen en dergelijke. De jaarlijkse Dag van het Nationaal Park ( 25 mei) stond in 2014 in het teken van muziek en geluiden: Er zit muziek in het Nationaal Park. Met geluidenexcursies (of juist stiltewandelingen..), een vroege vogelconcert, streekmarkten en kinderknutselactiviteiten is intensief samengewerkt met de gastheren/ondernemers, muziekscholen, de terrein beherende organisaties en andere partners binnen het Nationaal Park. Profilering van het stelsel van Nationale Parken door presentaties, communicatie, audiospotjes, een ringtone voor de smartphones en activiteiten, stond hierbij centraal. 6

7 Pijler 3: vrijwilligers: betrokken burgers Een substantieel deel van alle activiteiten die plaatsvinden in de Nationale Parken, van educatie tot beheermaatregelen en van monitoring tot jeugdkampen begeleiden, wordt door vrijwilligers gedaan. Zonder deze grote groep van betrokken mensen bij de natuur in hun eigen achtertuin zouden vele onderdelen van het communicatie en educatie programma geen doorgang kunnen vinden. Vrijwilligers zijn onmisbaar. Ieder Nationaal Park heeft daarom een groot vrijwilligersnetwerk. Om dit netwerk te behouden en onderhouden vinden jaarlijks diverse bijeenkomsten en cursussen plaats. In 2014 zijn nieuwe vrijwilligers opgeleid tot schoolgids, natuurgids, excursiebegeleider en jeugdnatuurbegeleider. In de Nationale Parken hebben speciale bijscholings- en contactbijeenkomsten plaatsgevonden rondom actuele thema s: bijvoorbeeld de opleiding tot begeleider van Biowalks in De Maasduinen of een bijscholing lesmethoden in het basisonderwijs voor schoolgidsen in De Grote Peel. Op De Sallandse Heuvelrug is een nieuwe vrijwilligersgroep opgezet van oud burgemeesters en wethouders: De Bankenbrigade. Zij inventariseren locaties voor nieuwe bankjes en picknicktafels en onderhouden alle bankjes in het Nationaal Park. Een voorbeeld van een burger(meester)initiatief! Ook in De Biesbosch zijn vele vrijwilligers actief voor verschillende organisaties vertegenwoordigd in het Nationaal Park. In 2014 zijn grote stappen gezet naar één gezamenlijk vrijwilligersbeleid vanuit het motto: er is meer dat ons bindt dan dat ons scheidt. In totaal zijn circa vrijwilligers actief in de nationale parken. Zij begeleiden duizenden activiteiten, projecten en excursies. 7

8 Pijler 4: algemene communicatie Nationaal Park: Parels van de Nederlandse natuur Nationale Parken zijn een begrip, in binnen- en buitenland. Wie kent niet de beroemde voorbeelden zoals het allereerste Nationaal Park ter wereld, Yellowstone National Park of het Krugerpark. Minder bekend is nog steeds dat we ook in Nederland twintig prachtige Nationale Parken hebben. Een belangrijke rol voor de coördinator communicatie en educatie van de deze parels van de Nederlandse natuur is dan ook het communiceren over het stelsel van Nederlandse Nationale Parken in het algemeen en over het eigen Nationaal Park in het bijzonder. Voor verschillende doelgroepen zijn in de parken communicatiemiddelen ontwikkeld. Alle parken beschikken in ieder geval over een website die in 2014 door ruim 1,3 miljoen bezoekers is bekeken! Een aantal heeft ook een digitaal boekingssysteem voor excursies en/of scholenprojecten en alle Parken hebben een digitale kaart. Nationaal Park Zuid- Kennemerland heeft in 2014 een overstap gemaakt naar een andere provider en zag hiermee niet alleen het gebruikersgemak als ook het aantal bezoekers aan de site stijgen. Een groeiend aantal Parken beschikt over een Twitteraccount en een Facebookaccount. Deze vormen van communicatie lenen zich bij uitstek voor snelle communicatie over actuele ontwikkelingen. Naast de digitale communicatievormen blijven de analoge vormen van communicatiemiddelen belangrijk en gewild. Per jaar worden ondanks de goed bezochte websites- miljoenen brochures, flyers, activiteitenkalenders en recreatiekranten gedrukt en verspreid. De recreatiekranten van Duinen van Texel en van Schiermonnikoog vinden bijvoorbeeld gretig aftrek op de veerboten. Naast brochures met algemene informatie over de natuur van het Nationaal Park en de activiteiten die er plaatsvinden worden er ook specialistische uitgaves ontwikkeld. Zo heeft De Meinweg bijvoorbeeld een Belevingskaart ontwikkeld voor in de nieuwe brochure met als thema aardbreuken als basis van het landschap. En gezien de ligging van De Maasduinen is in 2014 een nieuwe tweetalige brochure gemaakt: Ontdek Nationaal Park De Maasduinen, Wirbelnder Flugsand und hellblaues Wasser. Twee parken vierden een jubileum in 2014: De Sallandse Heuvelrug haar 10 jarig jubileum en Schiermonnikoog haar 25-ste verjaardag. Beide jubilea werden met extra publieksactiviteiten gevierd. 8

9 Bijlage Een kleine greep uit de vele activiteiten, projecten en programma s van de Nationale Parken.. 9

10 Nationaal Park Dwingelderveld In de zomer van 2014 was Nationaal Park Dwingelderveld het toneel voor de Highlandgames. 180 leerlingen van voortgezet scholen uit de omgeving van het Nationaal Park volgden op school een project om dit af te sluiten met een krachtmeting in de natuur. Een perfecte combinatie van natuur en gezondheid. Het plezier straalt er van af. 10

11 Nationaal Park Weerribben-Wieden Netwerken bouwen en onderhouden: een van de belangrijkste zaken in Weerribben-Wieden. Het Gastherennetwerk, het vrijwilligersnetwerk en het jeugd &jongerennetwerk zijn nog steeds groeiende. Deze netwerken zorgen voor een sterke betrokkenheid bij de natuur en het beheer van dit grootste aaneengesloten laagveenmoerasgebied van Noordwest Europa. 11

12 Nationaal Park Lauwersmeer In het dunbevolkte gebied waar Nationaal Park Lauwersmeer is gelegen en dat bekend staat als een krimpgebied is de start van een groep Junior Rangers een droom die uitkwam. Zowel de jongeren als de betrokken partners in het Nationaal Park zijn zeer enthousiast over deze vorm van jongerenparticipatie. Hier poseren de Junior Rangers bij de poort die de omgeving beschikbaar heeft gesteld aan het Park. Nationaal Park Alde Feanen Uit de zoektocht naar alternatieve financiering en nieuwe allianties is de Alde Feanen challenge geboren. Samen met een outdoor- en een survivalvereniging is een survivalchallenge voor groepen ontwikkeld die het uiterste van de deelnemers vergt. De opslag op de inschrijfkosten komt volledig ten goede aan het Nationaal Park. Op naar een grotere deelname in 2015! 12

13 13

14 Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug De bankenbrigade, een schoolvoorbeeld van een burgerinitiatief. Op De Sallandse Heuvelrug is een nieuwe vrijwilligersgroep opgezet van oud burgemeesters en wethouders: De Bankenbrigade. Zij inventariseren locaties voor nieuwe bankjes en picknicktafels en onderhouden de bankjes in het Nationaal Park en de omgeving. Om de 10 e verjaardag van het nationaal Park te vieren, werden op verschillende locaties publieksactiviteiten georganiseerd. Natuurtheater rondom de Sallandse Heuvelrug, het middelpunt van de aarde was hier een van. Nationaal Park Drents-Friese Wold Community vorming: Zorgvlied, een kleine gemeenschap buiten de begrenzing van het Park zorgt voor een speciale poort tot Nationaal Park Drents-Friese Wold. Ook tijdens de Dag van het Nationaal Park waren bij deze poort verschillende activiteiten te beleven. 14

15 Nationaal Park De Maasduinen In 2014 is weer een grote groep ondernemers gecertificeerd na het succesvol doorlopen van de cursus Gastheerschap. Hiermee bestaat het Gastherennetwerk uit 51 (recreatie) ondernemers. Door het aangaan van nieuwe partnerships met onder andere een golfbaan lijkt een uitbreiding van het Park naar de Noordzijde goede kansen te hebben. Nationaal Park De Meinweg Nationaal Park De Meinweg heeft stappen genomen op zoek naar nieuwe partners en verdienmodellen. De adoptie van de Natuurwerkdag door een groot chemisch bedrijf, buurman van het Nationaal Park, is een mooi voorbeeld van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ook de samenwerking met een tuincentrum begint vaste vormen aan te nemen. 15

16 Het Nationale Park De Hoge Veluwe De Hoge Veluwe Highland Games zijn ontstaan vanuit een samenwerkingstraject met het hoger onderwijs. Tijdens het event maken honderden middelbare scholieren op een uitdagende en sportieve manier kennis met Het Nationale Park De Hoge Veluwe. In 2014 is het concept verfijnt én verbreed naar een nieuwe doelgroep: gezinnen. Een mooie combinatie van natuur en gezondheid. Nationaal Park Schiermonnikoog Het oudste Nationaal Park van Nederland vierde in 2014 haar 25 jarig jubileum met feestelijke activiteiten voor eigen inwoners én voor toeristen. In samenwerking met de Ondernemersvereniging is cursus Gastheerschap verzorgd voor 18 ondernemers. In het jubileumjaar volgden leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs een programma over de flora en fauna van het Nationaal Park. 16

17 Nationaal Park de Groote Peel In Nationaal Park De Groote Peel vond een netwerkdag plaats waar de gastheren van drie Limburgse Nationale Parken én 2 Nationale Landschappen samenkwamen. Het was een zeer geslaagde dag waar de eerste afspraken werden gemaakt om een aantal arrangementen te gaan ontwikkelen die de Nationale Parken en de Nationale Landschappen met elkaar gaan verbinden. Ook zijn stappen gezet om te komen tot een speciaal Groote Peel kookboek met streekeigen gerechten. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug Co-creatie: In Nationaal Park zijn in 2014 Natuurwijzers opgeleid om scholen te begeleiden. NatuurWijs is ontstaan door een samenwerking tussen het NatuurCollege, Staatsbosbeheer en Universiteit Utrecht. Ook Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) en de PABO Theo Thijssen te Utrecht hebben bijgedragen aan de ontwikkeling. Door middel van free-publicity is het gelukt zonder een uitvoeringsbudget op grote schaal te communiceren over het Nationaal Park. 17

18 Nationaal Park De Biesbosch In de directe omgeving van Nationaal Park De Biesbosch woont een grote groep kinderen die in gezinsverband nooit buiten in de natuur komen. Om deze doelgroep te bereiken is een alliantie gevormd Groen doet Goedmet een groot aantal partners waaronder de GGD en GGZ en met als hoofddoel kinderen naar buiten aan het bewegen te krijgen. Cynthia en Ouafa na een echte Biesbosch-ervaring vol natuurbeleving: Als je aan het spelen bent krijg je een heel actief gevoel. Je hersenen worden frisser. Nationaal Park Zuid Kennemerland Ook in de omgeving van Nationaal Park Zuid Kennemerland wonen veel kinderen in zogenaamde prachtwijken. Velen van hen komen nooit buiten in de natuur in gezinsverband, Ook is het schoolbezoek aan het Nationaal Park vaak niet mogelijk i.v.m. de hoge kosten van vervoer. In 2014 is contact gezocht met Connexion en zij sponsoorden 10x een bus om leerlingen van school naar het Nationaal Park te brengen. Voor een groot aantal kinderen de eerste natuurervaring in hun leven! 18

19 Nationaal Park Drentsche Aa Nationaal Park Drentsche Aa heeft een vaste rubriek op de lokale radio die wekelijks een aantal malen wordt uitgezonden. Naast informatie over de flora en fauna worden ook beheermaatregelen besproken of bijvoorbeeld de activiteitenkalender. Speciale aandacht was er in 2014 voor de scootmobieltochten die waren uitgezet in het Nationaal Park. De scootmobiels werden via goed begaanbare paden onder begeleiding van een gids door een prachtig deel van het gebied geleid. Als ik had geweten dat ik ook met mijn scootmobiel zo veel kon zien en beleven had ik het zeker veel eerder gedaan! Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen leerlingen uit de omgeving van Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen hebben in 2014 een speciaal ontwikkeld programma gevolgd in het Nationaal Park. Hoewel er in eerste instantie budget was om de helft een topbeleving te kunnen geven, is met hulp van de regio extra geld bij elkaar gebracht om 400 klassen te kunnen ontvangen. 19

20 Nationaal Park Oosterschelde Crowdfunding. De crowdfundingsactie Red de Roggenplaat van Nationaal Park Oosterschelde en Natuurmonumenten heeft opgeleverd. Ruim 300 donateurs, waaronder de Gastheren van het Nationaal Park laten daarmee aan minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) zien dat ze de Roggenplaat in de Oosterschelde willen behouden voor de toekomst. De interactieve kaart van het Nationaal Park is in 2014 verschenen in de vorm van een app voor mobiele telefoons. Op deze manier kunnen ook in het veld de mooiste plekjes om bruinvissen te spotten of startpunten van excursies opgezocht worden. 20

Jaarverslag 2015 IVN & Nationale Parken

Jaarverslag 2015 IVN & Nationale Parken Jaarverslag 2015 IVN & Nationale Parken Inhoudsopgave IVN en Nationale Parken 3 Focus 2015 en resultaten 5 Pijler 1: 6 Jeugd en jongeren: educatie én participatie Pijler 2: 8 Recreatieondernemers: draagvlak

Nadere informatie

Communicatie& Educatie

Communicatie& Educatie Fotojaarverslag 2014 Basispakket communicatie en educatie Communicatie& Educatie Nationaal Park Weerribben-Wieden Door: Thea Peters Erica Zwanenburg Nel v.d. Laan Fotojaarverslag 2014 Basispakket communicatie

Nadere informatie

Jaarverslag IVN en Nationale Parken Jaarverslag en Nationale Parken

Jaarverslag IVN en Nationale Parken Jaarverslag en Nationale Parken Jaarverslag IVN en Nationale Parken 2016 Jaarverslag 2016 en Nationale Parken 1 Inhoudsopgave IVN en Nationale Parken 3 Focus 2016 en resultaten 4 Pijler 1: 6 Jeugd en jongeren: educatie én participatie

Nadere informatie

Communicatie & Educatie

Communicatie & Educatie Fotojaarverslag 2015 Basispakket communicatie en educatie Communicatie & Educatie Nationaal Park Weerribben-Wieden Fotojaarverslag 2015 Basispakket communicatie en educatie Het basispakket communicatie

Nadere informatie

Communicatie & Educatie

Communicatie & Educatie Fotojaarverslag 2016 Basispakket communicatie en educatie Communicatie & Educatie Nationaal Park Weerribben-Wieden Fotojaarverslag 2016 Basispakket communicatie en educatie Het basispakket communicatie

Nadere informatie

Fotojaarverslag 2013 Basispakket communicatie en educatie Communicatie& Educatie

Fotojaarverslag 2013 Basispakket communicatie en educatie Communicatie& Educatie Fotojaarverslag 2013 Basispakket communicatie en educatie Communicatie& Educatie Door: Thea Peters Erica Zwanenburg Nel v.d. Laan Jeugdactiviteiten - Scholenproject voor het basisonderwijs: Nationaal Park

Nadere informatie

Beste "Statengriffie",

Beste Statengriffie, Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Thea Peters [t.c.peters@ivn.nl] donderdag 21 augustus 2014 9:38 Statengriffie brief aan leden Provinciale Staten over gevolgen beëindiging bijdrage Nationale Parken

Nadere informatie

Nationaal Park Oosterschelde

Nationaal Park Oosterschelde Nationaal Park Oosterschelde Overzicht activiteiten en resultaten 2011 Algemeen Informatievoorziening aan bezoekers van Nationaal Park Oosterschelde door middel van het parelsnoer van voorzieningen : Informatiezuilen

Nadere informatie

Nationaal Park Oosterschelde

Nationaal Park Oosterschelde Nationaal Park Oosterschelde Communicatie & Educatie; Overzicht resultaten 2012 Algemeen Informatievoorziening aan bezoekers van Nationaal park Oosterschelde door middel van het parelsnoer van voorzieningen

Nadere informatie

Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken

Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken Onderzoek naar de bekendheid en het imago van Nationaal Park (Utrechtse) Heuvelrug - oktober 2017 De hele Heuvelrug, van Gooimeer tot Grebbeberg,

Nadere informatie

Fotojaarverslag Communicatie en Educatie Nationaal Park Drents-Friese Wold 2014 De Nationale Parken vertellen het verhaal van de Nederlandse Natuur

Fotojaarverslag Communicatie en Educatie Nationaal Park Drents-Friese Wold 2014 De Nationale Parken vertellen het verhaal van de Nederlandse Natuur Fotojaarverslag Communicatie en Educatie Nationaal Park Drents-Friese Wold 2014 De Nationale Parken vertellen het verhaal van de Nederlandse Natuur Communicatie en Educatie Nico Driessen Guido Lek Werkgroep

Nadere informatie

Koers Communicatie & Educatie Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek

Koers Communicatie & Educatie Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek 1 Koers Communicatie & Educatie Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek 1. Inleiding De werkgroep Communicatie & Educatie Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek werkt al enige tijd aan een

Nadere informatie

Kop van Drenthe Cursus Gastheer van het landschap Cursusinformatie: Cursuskorting voor Raboklanten Doelen cursus Gastheer van het Landschap

Kop van Drenthe Cursus Gastheer van het landschap Cursusinformatie: Cursuskorting voor Raboklanten Doelen cursus Gastheer van het Landschap Kop van Drenthe Cursus Gastheer van het landschap Gemeente Noordenveld en IVN Drenthe werken samen om bezoekers en ondernemers van de kop van Drenthe het landschap in al haar facetten laten beleven en

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014-2024 2 3 foto s: ruud maaskant, pwn, kenneth stamp, mark kras Vooraf Nationaal Park Zuid-Kennemerland behoort met zijn duinen en bossen tot de mooiste en waardevolste natuurgebieden van

Nadere informatie

Fotojaarverslag 2011 Communicatie en Educatie Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug

Fotojaarverslag 2011 Communicatie en Educatie Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug Fotojaarverslag 2011 Communicatie en Educatie Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug Wij vertellen het verhaal van de Nederlandse Natuur Communicatie en Educatie Nico Driessen, Rianne Evers. IVN Nederland

Nadere informatie

Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games

Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games Nieuw recreatief concept RouteApp. Meer zien, meer beleven Titel: RouteApps: de toekomst is begonnen Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games Buro Kloeg RouteApp. Meer

Nadere informatie

Nulmeting bekendheid nationale parken

Nulmeting bekendheid nationale parken Colofon Kenniscentrum Recreatie, september 2010 i.s.m. Bureau Verten Onderzoek Auteurs: In opdracht van: Uitgever: Kim Beijer, Tanja Emonts en Karin Hoenderkamp Samenwerkingsverband Nationale Parken Kenniscentrum

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA EN WERKBEGROTING. Voorlichting & Educatie. Nationaal Park Schiermonnikoog

JAARPROGRAMMA EN WERKBEGROTING. Voorlichting & Educatie. Nationaal Park Schiermonnikoog JAARPROGRAMMA EN WERKBEGROTING Voorlichting & Educatie Nationaal Park Schiermonnikoog 215 NB: De doelstellingen in dit jaarplan verwijzen naar het Strategisch meerjarenplan communicatie 211-215. Inleiding

Nadere informatie

Fotojaarverslag Communicatie, Educatie en Marketing 2016

Fotojaarverslag Communicatie, Educatie en Marketing 2016 Fotojaarverslag Communicatie, Educatie en Marketing 2016 2 Werkgroep Communicatie, Educatie, Recreatie en Marketing De werkgroep Communicatie, Educatie en Marketing van het Regionaal Landschap Drents-Friese

Nadere informatie

PROJECTPLAN Continuering inzet Communicatie & Educatie Nationaal Landschap Drentsche Aa Periode

PROJECTPLAN Continuering inzet Communicatie & Educatie Nationaal Landschap Drentsche Aa Periode PROJECTPLAN Continuering inzet Communicatie & Educatie Nationaal Landschap Drentsche Aa Periode 2016-2017. Drentsche Aa - één gebied, één identiteit, vele (kern)kwaliteiten, meerdere belangen. Wat is IVN

Nadere informatie

Beleidsplan Luisteren naar de basis

Beleidsplan Luisteren naar de basis Beleidsplan 2017 2022 Luisteren naar de basis Het IVN Roermond e.o. is één van de 36 lokale afdelingen in de Provincie Limburg. De afdeling Roermond e.o. heeft momenteel 250 leden. 1 Doelstellingen De

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

OOST VA ARDER SPL A SSEN

OOST VA ARDER SPL A SSEN P R O V I N C I A L E S TAT E N OOST VA ARDER SPL A SSEN VER DIENT DE STATUS NATIONA AL PAR K De Oostvaardersplassen is een bijzonder natuurgebied, met groeiende belangstelling van bezoekers voor het beleven

Nadere informatie

Fotojaarverslag 2014 Basispakket Communicatie en Educatie Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug

Fotojaarverslag 2014 Basispakket Communicatie en Educatie Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug Fotojaarverslag 2014 Basispakket Communicatie en Educatie Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug De Nationale Parken vertellen het verhaal van de Nederlandse Natuur Communicatie en Educatie Nico Driessen

Nadere informatie

Communicatieplan jubileum 20 jaar Nationaal Park Zuid- Kennemerland

Communicatieplan jubileum 20 jaar Nationaal Park Zuid- Kennemerland Vergadering Overlegorgaan, 10 oktober 2014 Agendapunt 3 Twintig jarig Jubileum Communicatieplan jubileum 20 jaar Nationaal Park Zuid- Kennemerland Achtergrond: Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland bestaat

Nadere informatie

Bezoekersonderzoek Staatsbosbeheer. Amersfoort, 16 juni 2016

Bezoekersonderzoek Staatsbosbeheer. Amersfoort, 16 juni 2016 Bezoekersonderzoek Staatsbosbeheer Amersfoort, 16 juni 2016 Uitbreiden monitoringsscope van inzoomen per gebied naar combineren met uitzoomen naar streek bij vergelijkbare opzet en tijdstip Vraag naar

Nadere informatie

Tussenevaluatie Basispakket Voorlichting & Educatie Nationale Parken. Samenvatting. eindversie. Resultaten

Tussenevaluatie Basispakket Voorlichting & Educatie Nationale Parken. Samenvatting. eindversie. Resultaten IVN Nederland Plantage Middenlaan 2c Amsterdam Postbus 20123 1000 HC Amsterdam Tussenevaluatie Nationale Parken tel. (020) 622 81 15 fax (020) 626 60 91 e-mail: ivn@ivn.nl internet: www.ivn.nl eindversie

Nadere informatie

Rol van intermediairs bij zelforganisatie

Rol van intermediairs bij zelforganisatie Rol van intermediairs bij zelforganisatie Mentoren als begeleiders van werkdagen in het groen Studiedag Zelforganisatie is beter voor de natuur, Wageningen 21 maart 2013 Maurice Kruk, Landschapsbeheer

Nadere informatie

Sponsoring. Join the club!

Sponsoring. Join the club! Sponsoring Join the club! Join the club! is een initiatief van de Stichting Sámen voor Nationaal Park Weerribben-Wieden. Deze stichting heeft tot doel inkomsten te verkrijgen voor projecten die een bijdrage

Nadere informatie

Ontstaansgeschiedenis, feiten en ontwikkelingen Nederlandse Nationale Parken 1975-2006

Ontstaansgeschiedenis, feiten en ontwikkelingen Nederlandse Nationale Parken 1975-2006 Ontstaansgeschiedenis, feiten en ontwikkelingen Nederlandse Nationale Parken 1975-2006 1. Nationale Parken 1.1. Geschiedenis Nationale Parken 1.1.1. Eerste Nationaal Park ter wereld De gedachte achter

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Dichtbij Actueel Verbindend

Dichtbij Actueel Verbindend Dichtbij Actueel Verbindend L1mburg L1mburg Op zoek naar een groot bereik in Limburg? L1 is het toonaangevend informatiemedium van en over Limburg: snel, actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, breed toegankelijk

Nadere informatie

Musea en VVV. Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) natuur

Musea en VVV. Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) natuur Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) VVV, kansen voor Valkenswaard Door Peter Moezelaar (voorzitter VVV Valkenswaard) De LTA en haar doelstellingen door Henk Wessels (voorzitter LTA) Stijlgids Veelzijdig

Nadere informatie

bijlage natuuractiviteiten

bijlage natuuractiviteiten DE NIEUWE WILDERNIS 1 bijlage natuuractiviteiten In deze bijlage vindt u diverse excursies en lesmaterialen die inhoudelijk aansluiten bij het lespakket De Nieuwe Wildernis. Via de zoekmachine in het docentendeel

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien doen we samen

Opvoeden en opgroeien doen we samen s a m e n met ouders Opvoeden en opgroeien doen we samen Dé brede taalschool Het Kompas Het Kompas vindt het belangrijk dat de kinderen zich welkom, veilig, gesteund en gewaardeerd voelen. Op iedere basisschool

Nadere informatie

Gastheer van het landschap Andre Brasse Senior projectleider provinciaal programma IVN. Trends en ontwikkelingen Piet Duizer Regiomanager IVN

Gastheer van het landschap Andre Brasse Senior projectleider provinciaal programma IVN. Trends en ontwikkelingen Piet Duizer Regiomanager IVN Naar Nationale Parken van Wereldklasse Festival Sprekers: Marco Verdouw, Andre Brasse en Piet Duizer 17 Maart 2016 Doel en programma Doel De rol van de gastheren bij het vergroten van de belevingswaarde

Nadere informatie

Fotojaarverslag 2012 Communicatie en Educatie Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug

Fotojaarverslag 2012 Communicatie en Educatie Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug Fotojaarverslag 2012 Communicatie en Educatie Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug De Nationale Parken vertellen het verhaal van de Nederlandse Natuur Communicatie en Educatie Nico Driessen, Rianne Evers.

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0690, d.d. 23 juni 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Voortgangsrapportage project Biodiversiteits-actieplan Lekker groen in en om Leiden BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1.

Nadere informatie

Fotojaarverslag Basispakket Communicatie en Educatie 2015. Nationaal Park Drents-Friese Wold

Fotojaarverslag Basispakket Communicatie en Educatie 2015. Nationaal Park Drents-Friese Wold Fotojaarverslag Basispakket Communicatie en Educatie 2015 Nationaal Park Drents-Friese Wold De Nationale Parken vertellen het verhaal van de Nederlandse Natuur Communicatie en Educatie Nico Driessen Guido

Nadere informatie

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd.

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd. Plan van Aanpak Vermaatschappelijking van groen, natuur en landschap 2016-2017 23 november 2015 Aanleiding De provincie geeft aan dat draagvlak en betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Nationale Parken Jaarverslag Jaarverslag 2006

Samenwerkingsverband Nationale Parken Jaarverslag Jaarverslag 2006 Samenwerkingsverband Nationale Parken Inhoud Nationale Parken in 2006 3 Alde Feanen, twintigste nationaal park 4 Strategisch meerjarenplan 2007-2010 5 Betere zichtbaarheid 6 Informatiezuilen 7 Voorlichting

Nadere informatie

Communicatieplan 2015 2019. Drents-Friese Grensstreek. Samen komen we verder

Communicatieplan 2015 2019. Drents-Friese Grensstreek. Samen komen we verder Communicatieplan 2015 2019 Drents-Friese Grensstreek Samen komen we verder 1 Samenvatting De afgelopen periode heeft de samenwerking binnen de nieuwe organisatievorm Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek

Nadere informatie

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft:

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft: Toezeggingen Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft: Motie CDA (pro)motie Portefeuillehouder: mevrouw L.A.M. Kompier Afstemming: ja Vraagsteller:

Nadere informatie

In deze periode zijn vrijwel alle kinderen in onze regio met het CNME-WM in aanraking gekomen en dat zorgde voor vele

In deze periode zijn vrijwel alle kinderen in onze regio met het CNME-WM in aanraking gekomen en dat zorgde voor vele BELEIDSPLAN CNME-WM 2013-2016 SAMEN DUURZAAM LEREN & LEVEN Dit jaar bestaat het Centrum voor natuur- en milieueducatie Westelijke Mijnstreek (CNME-WM) 10 jaar. In deze periode zijn vrijwel alle kinderen

Nadere informatie

Stichting De Boomgaard. Een nieuwe invulling voor economisch en ecologisch evenwicht.

Stichting De Boomgaard. Een nieuwe invulling voor economisch en ecologisch evenwicht. Stichting De Boomgaard Een nieuwe invulling voor economisch en ecologisch evenwicht. Mei 2013 Betrokkenheid biedt een nieuwe horizon voor Ridderkerk. Stichting De Boomgaard Stichting De Boomgaard 2 Locatie

Nadere informatie

Lijnen & boeiend landschap

Lijnen & boeiend landschap Lijnen & boeiend landschap Hoe beleef je je wandeling? Sylvia Tuinder 20 juni 2013 Samenwerken aan het landschap. Doel wandelnetwerk is: breed netwerk van wandelpaden landschap toegankelijk en aantrekkelijk

Nadere informatie

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Beleidsplan 2016-2017 Inhoud: Over de Stichting - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Activiteiten en projecten PROJECT 1 PROJECT 2 PROJECT 3 PROJECT 4 Musicals Jongerenkoor Meditatieve

Nadere informatie

Het IVN lidmaatschap van de VNMW. Wat doen we er mee, wat kost het en wat levert het op. Plus een voorstel ter verbetering.

Het IVN lidmaatschap van de VNMW. Wat doen we er mee, wat kost het en wat levert het op. Plus een voorstel ter verbetering. Het IVN lidmaatschap van de VNMW Wat doen we er mee, wat kost het en wat levert het op. Plus een voorstel ter verbetering. Info voor onze nieuwste leden De VNMW werd in 1990 opgericht als paraplu vereniging

Nadere informatie

Eindrapportage. Project Verbreding augustus 2008 juli 2012

Eindrapportage. Project Verbreding augustus 2008 juli 2012 Vereniging voor verbrede landbouw De Frisse Wind Eindrapportage Project Verbreding augustus 2008 juli 2012 POP/ILG projectnummer: 2008-41517-32609 Contact: Westfriesedijk 164 1767 CV Kolhorn info@defrissewind.nl

Nadere informatie

Ontmoet nieuwe klanten tijdens ONZE sfeervolle events! WORKSHOPAVONDEN THEMA EVENTS. Waarde voor ondernemers POWERED BY

Ontmoet nieuwe klanten tijdens ONZE sfeervolle events! WORKSHOPAVONDEN THEMA EVENTS. Waarde voor ondernemers POWERED BY Ontmoet nieuwe klanten tijdens ONZE sfeervolle events! WORKSHOPAVONDEN THEMA EVENTS Waarde voor ondernemers POWERED BY Stop met adverteren met events bereik je meer! Hoe bereik ik nieuwe klanten voor mijn

Nadere informatie

2015 Jaarverslag. Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016

2015 Jaarverslag. Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016 2015 Jaarverslag Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016 Het jaarverslag 2015 is in een ander jasje gestoken. In het kort komen een aantal speerpunten

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst 10 april 2014. Drie initiatieven om samen mee aan de gang te gaan.

Verslag bijeenkomst 10 april 2014. Drie initiatieven om samen mee aan de gang te gaan. Inspiratie- en samenwerkingsbijeenkomst Aan de slag met Gebiedspromotie Gastheren en Ambassadeurs Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug & Kromme Rijnstreek Verslag bijeenkomst 10 april 2014. Drie initiatieven

Nadere informatie

Stadslandbouw komt in het buitenland en Nederland in verschillende varianten voor. Essentiële kenmerken en randvoorwaarden van stadslandbouw zijn:

Stadslandbouw komt in het buitenland en Nederland in verschillende varianten voor. Essentiële kenmerken en randvoorwaarden van stadslandbouw zijn: 1 Aan: de Raad van de Gemeente Dordrecht dtv de raadsgriffier Postbus 8 3300AA Dordrecht c.c.: College van Burgemeester en Wethouders Dordrecht, 1 november 2011 Betreft: Stadslandbouw in Dordrecht Geachte

Nadere informatie

Presentatie WIJZIJNHEERDE Door Cees Bol voorzitter WIJZIJNHEERDE Door

Presentatie WIJZIJNHEERDE Door Cees Bol voorzitter WIJZIJNHEERDE Door Presentatie WIJZIJNHEERDE Door Cees Bol voorzitter WIJZIJNHEERDE Door Landelijk NBT 2,9 miljoen vakanties in Gelderland 15,7 miljoen Overnachtingen Europees/Marketing via Visit Veluwe To Do, To See, To

Nadere informatie

Van Aspirant tot Junior Ranger

Van Aspirant tot Junior Ranger Van Aspirant tot Junior Ranger Wat zijn Junior Rangers? Betrekken van jongeren uit de regio bij nationaal park Doel: -Draagvlak voor nationaal park/ natuurgebied -Netwerk van jongeren -Ambassadeurs van

Nadere informatie

It s time for us to do something about the health of our nation

It s time for us to do something about the health of our nation It s time for us to do something about the health of our nation april 2013 Aanleiding We maken ons zorgen over de verslechterende gezondheid van onze jeugd Percentage overgewicht jongeren blijft stijgen

Nadere informatie

Voorwoord. Huizen, februari frieda van diepen-oost voorzitter stichting samenwerkingsverband nationale parken

Voorwoord. Huizen, februari frieda van diepen-oost voorzitter stichting samenwerkingsverband nationale parken Jaarverslag 2010 Voorwoord Terugkijken en vooruitzien. Bij het terugkijken op het jaar 2010 hebben we kunnen vaststellen dat de samenwerking van de nationale parken in de afgelopen jaren is gegroeid en

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein Jaarverslag 2015 Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein Veenendaal Veenendaal 1 1. Voorwoord Met dit jaarverslag brengen wij u graag op de hoogte van de gang van zaken bij de Stichting

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Safari joggen: De meest avontuurlijke hardloopactiviteit van Nederland en meer.

Safari joggen: De meest avontuurlijke hardloopactiviteit van Nederland en meer. Safari joggen: De meest avontuurlijke hardloopactiviteit van Nederland en meer. Intro: Wat is Safari Joggen Voorstellen Intro: Safari Joggen Meer dan hardlopen.. Samen kunnen we meer.. SWOT Analyse Toekomst:

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

Samen sterker voor Renswoude!

Samen sterker voor Renswoude! Februari 2016: de maand van Renswoude Samen sterker voor Renswoude! Samen sterker voor Renswoude RBT Heuvelrug & Vallei Ondernemersvereniging Renswoude Donderdag 11 februari 2016 Agenda 19.30 Opening &

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Activiteitenplan en begroting 2014-2015. Stichting Voorlichting Leerlingen

Activiteitenplan en begroting 2014-2015. Stichting Voorlichting Leerlingen Activiteitenplan en begroting 2014-2015 Stichting Voorlichting Leerlingen Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Doelstellingen... 4 2.1 Doelstelling Stichting Voorlichting Leerlingen... 4 2.2 Doelstellingen

Nadere informatie

OPDRACHT NEDERLAND: EEN LICHT LAND IN DE WERELD

OPDRACHT NEDERLAND: EEN LICHT LAND IN DE WERELD OPDRACHT In het kader van de vijfde Nacht van de Nacht op 24 oktober 2009, is een onderzoek uitgevoerd naar wat het donkerste gebied van Nederland en ook wat het donkerste gebied van elke provincie is.

Nadere informatie

1. Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland

1. Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland 1. Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland Natuurgebied van Europese allure Rijke cultuurgeschiedenis Aantrekkelijk voor recreatie en toerisme Bezoekerscentrum, activiteiten en educatie Onderdeel Metropoolregio

Nadere informatie

Sponsormogelijkheden en bijbehorende tegenprestaties op en rond De Ulebelt, centrum voor natuur- en milieu-educatie & kinderboerderij

Sponsormogelijkheden en bijbehorende tegenprestaties op en rond De Ulebelt, centrum voor natuur- en milieu-educatie & kinderboerderij SPONSORING EN TEGENPRESTATIES Stichting De Ulebelt Maatmansweg 3 7425 NC Deventer www.ulebelt.nl info@ulebelt.nl 0570-65 34 37 Sponsormogelijkheden en bijbehorende tegenprestaties op en rond De Ulebelt,

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda NP De Sallandse Heuvelrug en omgeving voor

Uitvoeringsagenda NP De Sallandse Heuvelrug en omgeving voor Uitvoeringsagenda NP De Sallandse Heuvelrug en omgeving voor 2016 2019 Organisatie Kernteam kernteam bestaande uit 6 partners vertegenwoordigd in de navolgende personen, te weten: Gemeente Hellendoorn

Nadere informatie

Regeling aanwijzing nationale parken

Regeling aanwijzing nationale parken LNV Regeling aanwijzing nationale parken Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 augustus 2007, nr. TRCJZ/2007/1221, houdende aanwijzing nationale parken (Regeling aanwijzing

Nadere informatie

Mannen, zorg ervoor!

Mannen, zorg ervoor! Mannen, zorg ervoor! Samenvatting De doelgroep waar ik voor heb gekozen zijn jongens die op dit moment nog op een VMBO, HAVO of VWO opleiding zitten. Voor deze jongeren is het vaak heel moeilijk zich voor

Nadere informatie

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting Secundum www.secundum.nl info@secundum.nl Postadres: Secundum Postbus 2311 2002 CH Haarlem 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Wilderniservaring in ruige natuur dichtbij huis

Wilderniservaring in ruige natuur dichtbij huis Wilderniservaring in ruige natuur dichtbij huis Scharrelen, genieten, ontdekken, verwonderen, betrokkenheid JEUGDPROJECTEN Nu scharrelen, genieten en verwonderen, straks meer betrokkenheid voor natuur

Nadere informatie

Meerjarenplan Communicatie van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug 2009 2013

Meerjarenplan Communicatie van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug 2009 2013 Meerjarenplan Communicatie van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug 2009 2013 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Uitgangssituatie...5 1.1 Terugblik...5 1.2 De bestuurlijke en maatschappelijke context...8

Nadere informatie

Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015. Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West. Werkteam Communicatie Venray Centrum-West

Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015. Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West. Werkteam Communicatie Venray Centrum-West Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015 Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West Werkteam Communicatie Venray Centrum-West 1 1. Doelstelling Wat ik niet weet kan ik ook niet doen. Dit geldt

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent Woerdens Techniek Talent Werkgroep Promotie en werving Concept Activiteitenplan 2013/2014 versie 3.0, Woerden, 23-08- 2013 Aanleiding Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Agenda 1. Welkom 2. Ontwikkelingen 3. Strategienota 4. Digitale vaardigheden 5. Taalvaardigheden (inleiding door Chérif Ait Abderrahman (Stichting Lezen en

Nadere informatie

In het open landschap van Oldambt is de geschiedenis nog zichtbaar. Als je er oog voor hebt en de kenmerken kunt herkennen laat het zich lezen als

In het open landschap van Oldambt is de geschiedenis nog zichtbaar. Als je er oog voor hebt en de kenmerken kunt herkennen laat het zich lezen als Werkgroep Oldambt In het open landschap van Oldambt is de geschiedenis nog zichtbaar. Als je er oog voor hebt en de kenmerken kunt herkennen laat het zich lezen als een boek. De Dollard is daarbij een

Nadere informatie

Waardering en verzilvering ecosysteembaten Waterdunen

Waardering en verzilvering ecosysteembaten Waterdunen Waardering en verzilvering ecosysteembaten Waterdunen Martine Smit en Martijn Blom CE Delft, 20 maart 2013 Presentatie Deel 1: Algemeen Economische betekenis van natuur & recreatie Waardering ecosysteembaten

Nadere informatie

Figuur 1 Heeft u afgelopen zomer gehoord over activiteiten die georganiseerd werden als onderdeel van Puur Zeewolde, Puur Plezier?

Figuur 1 Heeft u afgelopen zomer gehoord over activiteiten die georganiseerd werden als onderdeel van Puur Zeewolde, Puur Plezier? BURGERPANEL ZEEWOLDE Resultaten peiling 9: recreatie 12 januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 9 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging deze keer over

Nadere informatie

Enkele succesvolle voorbeelden

Enkele succesvolle voorbeelden Enkele succesvolle voorbeelden OP ZOEK NAAR HET DNA VAN MOERDIJK Bevorderen van behouden een voorkeur voor de zorgen dat product en communicatie op orde zijn om relevante doelgroepen aan te spreken

Nadere informatie

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio STERA De Stichting Top Events regio Alkmaar (STERA) stimuleert talentontwikkeling. Dit doet de stichting door top-events naar de regio Alkmaar

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Vrijwilligerscollege Roosendaal

Vrijwilligerscollege Roosendaal Vrijwilligerscollege Roosendaal Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat kunnen wij voor jou betekenen? Wat is het vrijwilligerscollege? Onze missie en visie Het motto is leren van elkaar. Het vrijwilligerscollege

Nadere informatie

Voetbal Vereniging Peize

Voetbal Vereniging Peize Voetbal Vereniging Peize Communicatieplan Juni 2012 1 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Waarom een communicatieplan 3 3 Doelgroepen 4 4 Hoofdactiviteit per doelgroep 5 5 Verantwoordelijkheden 6 6 Communicatiemiddelen

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

Wij zetten onze bijdrage aan een duurzamer Leusden graag op een rij:

Wij zetten onze bijdrage aan een duurzamer Leusden graag op een rij: Terugblik 2015 Het eerste jaar van De Groene Belevenis lijkt voorbijgevlogen. Wat is er veel gebeurd afgelopen jaar Wat zijn we blij met onze naam die goed past bij wie we zijn en de vrijheid tot ondernemen

Nadere informatie

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs Bijlage 2 Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 2013 2016 Opgesteld door Cultura in samenwerking met de en besproken met Fonds Cultuurparticipatie. Lokale Situatie en context

Nadere informatie

NATUURLIJK BEWEGEN Beweegprogramma voor mensen met dementie

NATUURLIJK BEWEGEN Beweegprogramma voor mensen met dementie NATUURLIJK BEWEGEN Beweegprogramma voor mensen met dementie Solis Symposium Dementiezorg in beweging Barbera Schoemaker Deventer, 25 juni 2015 De aanleiding IJssellandschap en Solis Zorggroep hebben samen

Nadere informatie

Cursus Natuurgids Turnhout

Cursus Natuurgids Turnhout Cursus Natuurgids Turnhout Programma van de ochtend Voorstelling Natuurpunt CVN & cursus Kennismaking met elkaar Kennismaking met de locatie & andere betrokkenen Praktische afspraken Natuurpunt CVN vzw

Nadere informatie

routes Mooie natuur Nationale Parken Makkelijk fietsen via knooppunten NATIONALE PARKEN afstanden tussen 25 en 55 km FIETS LANGS EN DOOR 12

routes Mooie natuur Nationale Parken Makkelijk fietsen via knooppunten NATIONALE PARKEN afstanden tussen 25 en 55 km FIETS LANGS EN DOOR 12 NR. 03 / 2014 fiets routes afstanden tussen 25 en 55 km Makkelijk fietsen via knooppunten FIETS LANGS EN DOOR 12 Nationale Parken 12 NATIONALE PARKEN fietsroutes Mooie natuur Fietsen in Weerribben-Wieden,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth

Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth Beste vrienden en vriendinnen, EDITIE 7, november 2012 De koude dagen staan weer voor de deur. Maar de heeft genoeg positieve energie om er de winter mee door te komen!

Nadere informatie

Fotojaarverslag 2013 Communicatie en Educatie Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa

Fotojaarverslag 2013 Communicatie en Educatie Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa Fotojaarverslag 2013 Communicatie en Educatie Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa André Brasse, coördinator C&E Timanca Manak, medewerker C&E IVN draagt bij aan duurzame Drentse Nationale

Nadere informatie