VOORBEELDEN VAN RESULTAATGEBIEDEN.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORBEELDEN VAN RESULTAATGEBIEDEN."

Transcriptie

1 VOORBEELDEN VAN RESULTAATGEBIEDEN. Wat iemands resultaatgebieden zijn is uiteraard van vele factoren afhankelijk maar het wiel hoeft natuurlijk niet steeds opnieuw uitgevonden te worden. Onder staan voorbeelden van resultaatgebieden zoals wij die tegenkomen. De voorbeelden zullen niet volledig zijn, maar ze kunnen wel dienen ter inspiratie en controle. Resultaatgebieden van onderneming/organisatie. Fabriek/handelsonderneming Organisatie: missie, doelstelling, beleid, organisatieschema, Hoofdgebieden, verantwoordelijkheden, gezag. Staf: werving, training, communicatie, Hoofdgebieden, efficiëntie/doelmatigheid, beoordeling, carrière, arbeidsvreugde. Financiën: budget, boekhouding, winstgevendheid, overhead, liquiditeit, financiering, investeringen, valuta, belastingen. Administratie: gegevensverwerking, wetgeving, verzekeringen, archieven, procedures, systemen, lonen/salarissen, vakanties, pensioenen, collectieve overeenkomsten. Voorraden/distributie: ontvangst, opslag, emballage, expeditie, roerend goed, apparatuur, systemen/procedures. Productie: planning, realisatie, kwaliteitsbewaking, kosten, veiligheid, milieu, systemen/procedures. Reparatie/onderhoud/werkplaats/reserve-onderdelen Techniek: technische vernieuwingen, research/ontwikkeling, methoden, materialen, systemen, procedures. Gebouwen/machines/apparatuur/voertuigen: aankoop, financiering, onderhoud, administratie. Ontwikkeling: producten, markten, technologie, organisatie. Marketing/Verkoop: informatie/analyse, segmentatie, problemen/mogelijkheden, doelen, beleid, strategieën, prijsstelling, reclame, public relations, persoonlijke verkoop, serviceverlening. Export Interne coördinatie/communicatie: vlotte, doelmatige communicatie met manager, collega s, afdelingen, vestigingen, nevenbedrijven, vergaderingen, informatie. Externe relaties: vlotte, doelmatige samenwerking met handelsorganisatie, bank, accountant, advocaat, openbare autoriteiten, media, reclamebureau, besturen, verenigingen, organisaties, politici en met andere leveranciers, adviseurs en zakelijke partners. Dorpsstraat 197 T Postadres: Postbus 61 KvK-: AZ Nieuwkoop 2420 AB Nieuwkoop BTW-nr: NL B.01

2 Ziekenhuis Administratie: budget, boekhouding, inkopen, planning, statistieken, gegevensverwerking, patiëntenadministratie. Staf: beoordeling, werving/doorstroming, opleiding, arbeidsvoorwaarden. Algemene functies: keuken, telefooncentrale, depots, kantine, vervoer, schoonmaak, wasserij. Techniek/onderhoud: machines, gebouwen, medische apparatuur, veiligheid. Verpleegfuntie: patiëntenzorg, medicijnen, leerling verpleegkundigen, bijscholing, planning, administratie, onderwijs. Medische functie: patiënten behandeling, bijscholing, onderwijs, administratie, inkoop, budget, research. Overige functies: apotheek, laboratorium, therapeuten, geestelijken, lijkenhuis, enz. Interne coördinatie/communicatie Externe relaties: subsidiërende autoriteiten, donoren, gezondheidsautoriteiten, politici, familie patiënten, onderwijsinstellingen, huisartsen en anderen. Detailhandel Productenpakket: omvang, diversiteit, kwaliteit. Externe marketing: reclame, etalage, verliesgevende artikelen, uitverkopen, andere aanbiedingen, informatie over markt en concurrentie. Interne marketing: bediening,/klantservice, displays, informatie, prijskaartjes, uitstalling, sfeer, parkeergelegenheid en andere factoren om klanten te (blijven) trekken. Inkoop: keuze van toeleveranciers, prijzen, hoeveelheden, levertijden, enz. Voorraadbeheer: verwerking, opslag en identificeren van goederen. Financiering: verkoopprijzen, omzet, brutowinst, omzetsnelheid, kosten, liquiditeit. Gebouwen: onderhoud, bouwactiviteiten, verlichting, meubilair, sanitair, parkeerruimte. Ontwikkeling: andere lokatie, nieuwe verkooppunten, nieuw productenassortiment, verbetering van de service. Externe relaties: handelsorganisatie, plaatselijke vereniging. Werk/projecten in uitvoering: controle, werklieden, oplevertermijn, methoden, materialen, financiering, coördinatie/communicatie. Marketing: publiciteit, marktinformatie, contacten met beleidsbepalers/andere initiatieven om nieuwe contracten te verwerven. Professionele/technische bijscholing: deelname aan cursussen, bijhouden van nieuwe kennis en vaardigheden, b.v. via lectuur. Inkoop/opslag van materialen: leveranciers, prijzen, hoeveelheden, kwaliteit, levertijden. Offertes/inschrijvingen: doelmatigheid, technische specificaties, calculaties/taxaties, prijzen, follow-up. Machines/outillage: informatie, financiering, aanschaf, onderhoud, gebruiksfactor. Financiering/administratie: boekhouding, inkomsten- en kostenbudget, liquiditeit, facturering, debiteuren, crediteuren, kosten, lonen en salarissen. Externe relaties: handelorganisaties, openbare autoriteiten, vakbonden, andere zelfstandige ondernemers, onderaannemers, architecten, ingenieurs, bouwondernemingen. Toekomstige ontwikkelingen: methoden, producten, organisatie/structuur. Confidential Page

3 Vereniging/organisatie Nieuwe leden Ledenadministratie Activiteiten Informatie voor leden/publicatie van blad Professionele training Behartiging van ledenbelangen Adviezen aan leden Financiën/administratie Sponsoractiviteiten Externe relaties Persoonlijke resultaatgebieden. Advocaat/accountant Lopende zaken/taken voor cliënten (kan meerdere resultaatgebieden beslaan) Nieuwe cliënten: lidmaatschappen, lezingen, artikelen, persoonlijke contacten, perscontacten, informatiemateriaal. Vakkennis: wetgeving, jurisprudentie, vonnissen, tijdschriften, artikelen, vakliteratuur, te verwachten wetten. Administratie: kantooruitrusting, dossiers, systemen, procedures. Zelf lezingen geven/doceren/schrijven Innovatie/toekomst Apotheker/drogist Productie: lopende productie (speciale farmaceutische artikelen, medicijnen), grondstoffen, kwaliteitscontrole, procesbeheer, inkoop, relaties met leveranciers, voorraadbeheer (grondstoffen, eindproducten). Uitgifte medicijnen: receptenverwerking, receptencontrole, prijzen/subsidies, telefonische service. Klantenservice: afgifte, nazorg, informatie/voorlichting, verkopen, serviceverlening (efficiency, instelling). Panden/meubilair/outillage: onderhoud, inkopen, inrichting. Informatie/Lezingen: voorlichting over nieuwe medicijnen en subsidieregelingen, lezingen. Assistenten/stagiair(e)s: Relaties: farmaceutische vereniging, ziekenfondsen, gezondheidsinspectie, autoriteiten, ziekenhuizen, verpleeginrichtingen, artsen, tandartsen, dierenartsen. Drogisterijen zonder bevoegdheid tot het verstrekken van medicijnen op recept Vakkennis Beveiliging: beveiligingssystemen tegen inbraak/misbruik Confidential Page

4 Architect Werk in uitvoering: tekeningen, vergunningen, keuze van leveranciers, termijnen, begeleiding, kwaliteitscontrole/verzekering, contacten met aannemers. Nieuwe projecten: offertes, concurrentie, reclame, verkoop aan particulieren, marktontwikkelingen, verkopen/informatiemateriaal. Opdrachtgevers, nieuwe projecten voor opdrachtgevers Relaties: werklieden, tekenaars, aannemers, autoriteiten, financiële instellingen/leenbanken. Vakkennis: methoden, materialen, technieken, ontwerpen, studiereizen, vakbladen. Speciale taken: technische adviezen, taxatie, ontwerpen, bouwtoezicht. Arts/tandarts, dierenarts, fysiotherapeut, spraaktherapeut/enz. Behandeling, consultatie, huisbezoeken Patiëntenzorg: informatie, periodieke en sportkeuringen, receptie/wachtkamer, medische ingrepen, tijd per patiënt, tijdplanning, menselijke betrekkingen. Nieuwe patiënten Weekenddiensten Research Vakkennis: geneeskunde, medicijnen, praktijkvoering, administratie. Medicijnen: inkoop, opslag, beveiliging. Outillage, instrumenten, materialen, panden: aankoop, inrichting, onderhoud. Zelf lezingen verzorgen, doceren, schrijven Administratie/financiën: archivering, patiëntengegevens, facturering. Relaties: collega s, autoriteiten, instituten, onderwijsinstellingen, apothekers. Boer Planning/financiën: budget, rekeningen, financiering, landbouw/veeteeltmethoden, seizoenplannen. Activiteiten buitenshuis: planning, inkopen, werktuigen/machines. Activiteiten binnenshuis: planning, inkopen, voederen, melken, schoonmaken. Gebouwen/machines/techniek/methoden: inkopen, toezicht, onderhoud, bediening, modernisering, efficiency opvoeren, kwaliteitscontrole. Verkopen: abattoir, markt, zuivelindustrie, veevoeder, consumenten. Relaties: veearts, boerenorganisaties, leveranciers, afnemers, autoriteiten, boekhouder, financiële instellingen, voorlichting. Personeel Confidential Page

5 Directeur/topmanager Organisatie: algemeen zakelijke filosofie, taakstelling, doelstellingen, beleid, organisatieschema, resultaatgebieden. Financiën/administratie: begroting, boekhouding, winstgevendheid, overhead, liquiditeit, financiering, investeringen, geldverkeer met buitenland, belastingen, gegevensverwerking, wettelijke voorschriften, verzekeringen. Functieverantwoordelijkheden: (zo nodig meer dan één resultaatgebied) marketing, inkoop, productie, public relations, export, service aan grote klanten. Relaties: directie, advocaat, accountant, financiële instellingen, pers, autoriteiten. Ontwikkeling/toekomst: planning op langere termijn, volgende generatie, markten, producten, technologie, organisatie, de gemeenschap. Projecten Hotel-/Restaurant- eigenaar/manager Materiele service/normen: ligging, faciliteiten, outillage, voorzieningen, geschenken, menu/keuze, kwaliteitsbewaking. Persoonlijke service: in/uitschrijven, aandacht, individuele service, flexibiliteit, teamgeest, service-uren, personeelsbezetting, informatie, sfeerbepaling, kwaliteitsbewaking. Capaciteitsbenutting: bezettingspercentage, seizoenaanpassingen, gemiddelde baten: kamers/restaurant/vergader - receptiekamers, personeelsbezetting. Marketing/public relations: wervingsbrochure, informatie, campagnes, tentoonstellingen, speciale aanbiedingen, producten, reclame, menukaarten. Lopende boekingen: cursussen, recepties, feesten en partijen, conferenties. Relaties: samenwerking binnen keten/branche, toeristenbureaus, luchtvaartmaatschappijen, ambassades, organisatoren van cursussen, verenigingen, autoriteiten, pers. Inkoop/leveranciers: relaties met leveranciers, prijzen, kwaliteit, inkopen, contracten met leveranciers, musici/entertainers, medische/verplegende functies. Functieverantwoordelijkheden: receptie/reserveringen, kassa, huishouding, restaurant, keuken, portier, banketten, onderhoud, winkels/pachters, bar, fitnesscentrum. Lokaal bestuurslid Economie/administratie: begroting, boekhouding, liquiditeit, financiering, belastingen, investeringen, gegevensverwerking, regionale/lokale planning. Organisatie/staf Interne betrekkingen: Burgemeester, gemeente/wijk/, voorzitters commissieraden, technisch/onderwijskundig/cultureel/medisch/sociaal. Externe betrekkingen: Nederlandse vereniging van gemeenten, provinciale staten, overheidsinstanties, ministeries, gezondheidsautoriteiten, centrale computerfaciliteiten. Voorlichting: Projecten/speciale verantwoordelijkheden: lidmaatschap stuurgroepen en commissie. Confidential Page

6 Makelaar onroerend goed Nieuwe verkopen: verkoopbezoeken, adverteren, marktontwikkelingen. Marketing/verkopen: taxaties, verkoopgegevens, adverteren, panden, rondleidingen, open dagen, informatie over panden, kopersdossiers. Lopende zaken: documentatie, vergunningen, hypotheken, verkoopakten. Klantenservice/nieuwe taken voor cliënten: klantendossiers, klanteninformatie, contactenformulier, openingstijden. Grote projecten: ontwikkeling, bouwprojecten, omvangrijke reclamecampagnes. Relaties: banken/financiële instellingen, juristen, autoriteiten, pers, makelaarsvereniging/organisatie, bouwvakkers, aannemers, architecten. Huurpanden Administratie Taxaties Boekhouding/ financiën Begrotingen: systeem, voorbereiding, bewaking. Jaarrekeningen: intern/ extern, BTW. Liquiditeitsbewaking: debiteuren, crediteuren. Aantrekken/ investeren van kapitaal Lonen/ salarissen: pensioenen, verzekeringen, vakantiegeld. Investeringen: gebouwen, grond, machines. Belastingen Buitenlands geldverkeer Directie/ management Informatie: statistieken, verslagen, analyses. Interne boekencontrole Verzekering Administratieve routines/ systemen Kasgeld Inkoop Productenassortiment Leveranciers: lijsten, relaties, contracten, contracten, aantrekken. Planning: schema s, hoeveelheden, kwaliteit. Offertes Inkoopprijzen Inkoopkosten: expeditie/ verzending, rechten/ tarieven, wisselkoersen Inkoopprocedures/ systemen/ beleid Betrouwbare/ flexibele voorraden Voorraadbeheer Kwaliteitsbewaking Confidential Page

7 Marketing/ producten/ verkoop Winstgevendheid: budgetten, prijzen, kosten. Marktinformatie: concurrentie, afnemers, maatschappij. Marketingplan Producten: technische kennis, ontwikkeling, assortiment, productenmix. Markten: segmentatie, definitie van doelgroepen, communicatiedoelen, marktaandeel/ trend. Identiteit/ imago/ profiel: logo s, namen, kleuren, symbolen, richtlijnen voor gebruik. Bedrijfsstrategie/ beleid: prijzen, diensten, distributie, persoonsgerichte verkopen, adverteren, publieke betrekkingen. Marketingmateriaal: brochures, film/ video, databank, persmateriaal. Campagnes: lancering Verkoopsystemen/ methoden Persoonlijke verkoop/ eigen klanten Distributeurs/ agenten Export Personeel Personeelsbeleid/ handboek Werving/ ontslagen Inwerken/ training/ vorming: beroepsmatig, algemeen. Werkomstandigheden/ randvoorwaarden Interne communicatie Personeelsblad Milieu/ gezondheid/ veiligheid Organisatieschema/ taakomschrijvingen Carrière plannen/ groeimogelijkheden/ evaluatiegesprekken Personeelsadministratie: lonen/ salarissen, pensioenen, ziekte/ absentie, vakanties, verzekeringen, gegevens/ dossiers. Relaties: vakbonden, clubs. Stagiair(e)s/ leerlingen Productie/ technologie Productie/ werk in uitvoering: planning, realisatie, controle. Kosteneffectieve productie: begrotingen, loonsystemen, calculatie, statistieken, werkmethoden, verspilling/ versnippering. Kapitaalgoederen: aankoop, onderhoud, betrouwbaarheid, reparaties, garantie, technologie. Kwaliteitsbewaking Inkoop/ voorraadbeheer Milieu/ gezondheid/ veiligheid Relaties: vakbonden, autoriteiten. Confidential Page

8 Public relations/ informatie Informatiebeleid Doelgroepen: definitie van, kenmerken, communicatiedoel. Database: cijfers/ feiten over geschiedenis, organisatie, filosofie, producten, belangrijkste cijfers, nevenbedrijven, werknemers, afnemers. Identiteit/ imago: identiteitsprogramma, onderzoek naar imago. Public-relationsplannen: doelen, strategie, mediakeuze, actieprogramma. Public-relationscampagne: mailings, gesprekken, persconferentie, bijeenkomsten Public relations/ informatiematerialen Interne informatie: informatiedienst, bijeenkomsten. Bedrijfstijdschrift Publicaties: jaarverslag, catalogus, tijdschrift voor klanten/ leveranciers. Public-relationsarchief: foto s, artikelen. Activiteiten voor gasten/ bezoekers: rondleidingen, bezoeken, informatie. Relaties met belangengroeperingen: pers, toonaangevende personen, politici, autoriteiten, verenigingen, organisaties. Informatievernieuwing: klanten, concurrentie, markt, samenleving, trends, politiek, technologie, toonaangevende personen. Eigen lezingen/ artikelen Interne training: contacten met de pers. Training Trainingseisen/ doelstellingen Trainingsmethoden/ middelen Informatie over trainingsmogelijkheden Trainingsplannen/ administratie/ begroting Eigen training-/ instructietaken Externe opleidingen Stagiair(e)s/ leerlingen Cursussen voor leidinggevend kader Beroepsopleiding Training algemene vaardigheden Voorraden/ distributie Voorraadbeheer Ontvangst/ opslag/ verwerking Expeditie/ verpakking/ bestellingen Orderverwerking/ klantenservice Inkopen/ relaties met leveranciers Procedures/ systemen/ methoden Opslagkosten Panden/ inrichting/ outillage/ voertuigen: aankoop, indeling/ plaatsing, onderhoud. Emballage: aankoop, type. Kwaliteitsbewaking / verzekering Veiligheid/ verspilling/ uitval Confidential Page

9 Acteur/ actrice Theaterwerk Filmwerk Televisie/ radio: alle genoemde gebieden kunnen meer dan één resultaatgebied bestrijken, gedetailleerder resultaatgebieden zouden zijn: interpretatie, instuderen, repetities, optredens. Ad-hoc taken: aanwezigheid bij manifestaties, optredens. Marketing Begeleiding/ leerlingen Bibliothecaris Openbare dienstverlening: begeleiding, informatie, opzoeken. Informatie vinden/ literatuur: lijsten/ catalogi, recensies Bibliotheekmaterialen: aanschaf classificatie, onderhoud, knipsels Contacten: tentoonstellingen, brochures, diverse vormen van informatie Speciale taken: ziekenhuis-/ muziek-/ jeugdbibliotheken Computerpersoneel Computersystemen: systeemanalyse, systeemontwerp, implementatie nieuwe systemen, documentatie. Computerprogramma s: ontwikkelen, testen, onderhoud, instructie, documentatie. Computergebruik: planning, administratie, relaties tussen gebruikers, maximale benutting, voorbereiding, apparatuur, supervisie gebruik. Computerservice: onderhoud, reparaties, onderdelen. Bijscholing Docent Onderwijstaken: voorbereiding, taken, evaluatie, begeleiding. Administratie: vergaderingen, coördinatie met studiecommissie, instituut, faculteit. Research: project, onderricht, technieken/ methoden. Studentenbegeleiding Relaties: zakenleven, gemeenschap, autoriteiten, instellingen. Projecten/ evenementen: studiereizen, examens, tests. Onderwijskundige/ professionele bijscholing: cursussen, lezen, methoden. Doktersassistente Patiëntengegevens: opnemen, aanvullen, informatie opzoeken, patiëntenindex, medicatiekaarten, temperatuurcurven. Afspraken: (periodieke) onderzoeken, tests, behandeling, ziekenhuisopnamen. Consultatie: ontvangst patiënten, laboratoriumuitslagen, verwijzingen/ certificaten/ recepten. Confidential Page

10 Secretariaat: correspondentie, contacten met artsen/medische autoriteiten/laboratoria, planning van cursussen/besprekingen, notulen, verslagen, rapporten, statistieken. Geestelijke Diensten: preken Doop en Heilige: communie Andere diensten: bevestiging, huwelijken, begrafenissen. Zielszorg Parochiewerk: bijbelstudiekringen, kerk/schoolkoor, zondagsschool. Kerkblad Sociaal werk Administratie: parochie/kerkregister, bewijzen, verklaringen. Kerkenraad Journalist/redacteur Voorbereiding van artikelen: (nieuws, interviews, overzichten, commentaren, hoofdredactionele artikelen) schriftelijke/mondelinge bronnen, verifiëren van informatie, voorbereiding van artikelen, foto s/illustraties. Productie van radio - en televisieprogramma s Relaties: organisaties, politici, opiniebepalende figuren, bedrijven, fotografen, illustratoren, beeld- en geluidstechnici, deskundigen. Professionele bijscholing: algemene informatie, eigen specialisme, informatiebronnen, interviewtechnieken, notities maken/schrijftechnieken. Speciale projecten: literaire activiteiten, artikelenseries, bijzondere onderwerpen. Freelance - projecten Kok(Chef/Catering Manager) Menu: menukaart, dagelijks menu, speciale menu s, dieetvoedsel, vegetarisch voedsel, verkoopprijzen. Productie/bereiding: werkrooster, personeel, voorbereiding bestellingen, voorbereiding vooraf. Inkoop: prijzen, relaties met leveranciers, seizoenproducten. Kwaliteitsbewaking: rauwe materialen, eindproducten. Efficiëntie keuken: werkmethoden, budgetten, kosten, capaciteitsbenutting. Apparatuur/outillage/gebouwen: aanschaf, onderhoud, reparatie, reinigen, hygiëne. Leerlingen Relaties: autoriteiten, vakbonden. Confidential Page

11 Meewerkend echtgeno(o)t(e)/huishouding Werk in de zaak: (kan verschillende resultaatgebieden beslaan, afhankelijk van het soort bedrijf) boekhouding, administratie, huisdieren, inkopen. Kinderen: verzorging, opvoeding. Privé: begrotingen, betalingen, verzekering. Boodschappen Voeding: koken, voedingswaarde, persoonlijke gezondheid. Onderhoud/reparaties/inkopen: huis, tuin, huishoudelijke bezittingen, kleren, verdeling huishoudelijke taken. Onderwijzer Klassenleraar: voortgang leerlingen, rapporten, schoolpsycholoog, medisch onderzoek, tandarts, spraaktherapeut, adviescentrum. Lopende onderwijstaken: (mogelijk meer dan een resultaatgebied per onderwerp/categorie/groep) voorbereiding, methoden, materialen, beoordeling in cijfers, taken. Onderwijsraad/beroepscommissies/collega s: vergaderingen, informatie, coördinatie, onderwijskundige zaken. Projecten/regelingen: examens, tests, schoolkampen, excursies/schoolreisjes. Trainingen/bijscholing: cursussen, leerboeken, materialen, methoden. Politicus Partijwerk Relaties: (kan verschillende resultaatgebieden beslaan) electoraat, ambtenaren/overheidsfunctionarissen, autoriteiten, pers, pressiegroepen, organisaties, andere politieke partijen/politici/commissies, internationale organisaties. Politiek werk: (nationale, regionale/lokale politiek) forums, raden, commissies, tribunalen, besturen. Eigen verkiezingscampagne Vernieuwing informatie Politieagent/rechercheur Lopende zaken: (kan verschillende resultaatgebieden beslaan) verslaglegging, onderzoek, vervolging, arrestaties, inlichtingen, verhoren, processenverbaal. Misdaadpreventie: lezingen, publiciteit, enz. Patrouille/toezicht Confidential Page

12 Project manager/ingenieur Lopende projecten: (kan verschillende resultaatgebieden beslaan, geclassificeerd naar omvang, soort, locatie, enz.) projectstaf, budget, inkoop, planning, realisatie, follow-up, projectbesprekingen, coördinatie. Technieken/methoden Professionele bijscholing Communicatie van informatie/training Secretaris / Secretaresse Lopende taken: correspondentie, post, archivering, internationale informatie, followup. Projecten/afspraken: bezoekers, cursussen, tentoonstellingen, campagnes, offertes/prijsopgaven. Vergaderingen/afspraken/reizen regelen Speciale verantwoordelijkheden/taken: inkoop, budget, boekhouding, kasgeld, statische gegevens, facturering, codering, personeelsadministratie, telefooncentrale, telex, kantoorbenodigdheden, verzekeringen, inrichting. Sociaal werker Lopende gevallen: (kan verschillende resultaatgebieden beslaan, geclassificeerd naar soort, belangrijkheid of bron) gesprekken, interviews, verzameling van gegevens, begeleiding/instructie, behoeftebepaling, oplossingen aandragen, soorten maatschappelijke bijstand, coördinatie, nazorg. Relaties: autoriteiten, artsen, advocaten, psychologen, andere maatschappelijk werkers, sociale verzekeringsinstanties, politici, instellingen. Professionele bijscholing: wetgeving, hulpmethoden, gesprekstechnieken. Bijzondere projecten Informatie/communicatie Student Studievakken: (eventueel één resultaatgebied per vak) literatuur, lezingen, zelfstudie, studieverloop/curriculum, taken/huiswerk, examens, inschrijving. Leer/studiemethoden Scriptie/projecten Financiën: leningen, beurzen, eigen middelen. Dienstbetrekking Relaties: familie, vrienden, collega s/medestudenten, docenten, school/universiteitsadministraties, studieraden/commissies. Vrije tijd/hobby s Confidential Page

13 Technisch assistent Onderwerpen/tekenen: (kan verschillende resultaatgebieden beslaan) Taken: (kan verschillende resultaatgebieden beslaan) materialen, machines, apparatuur, productietijden, kwaliteitsbewaking, methoden en werkstudies. Assistentie: verkoop van werk, productontwikkeling. Verkoper Financiën/planning: budget, marktaandeel, kosten, reizen, representatie, bezoeken organiseren, rapportage, klantenbestand. Relaties met klanten/afzetvergroting bestaande klanten: bezoeken, telefoontjes, brieven. Nieuwe klanten: bezoeken aan potentiële klanten. Kennis van de plaatselijke markt: concurrentie, potentiële klanten, nieuwe vraag. Offertes/prijsopgaven/demonstraties Campagnes/speciale verkoopprojecten Eigen know how/methoden: productenkennis, verkooppresentatie, promotiemateriaal. Confidential Page

14 Verpleegkundige Verpleegtaken: werkroosters, patiëntenhulp, patiënten gereedmaken voor onderzoek/behandeling, behandeling van patiënten (wondverzorging, verbinden, injecties, medicijnen), observaties, artsen oproepen, observatie/instructie advies voor behandeling/gezond leven. Administratie: patiëntenadministratie, gegevens verzamelen, formulieren invullen, consultatieronden, statistieken. Onderwijstaken: studenten/leerling verpleegkundigen, hulpverplegenden. Relaties: nabestaanden, ander verplegend personeel, verpleegraad. Dit is de eerste vervolgpagina Confidential Page

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE Tiel, 17 januari 1996 Herdruk: november 2006 DEEL A HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE JANUARI 1996 Deel A 3 INHOUDSOPGAVE DEEL A Pagina Inhoudsopgave 5 1 Inleiding

Nadere informatie

Ondernemingsplan Een praktische gids met internet links

Ondernemingsplan Een praktische gids met internet links Ondernemingsplan Een praktische gids met internet links Inhoudsopgave Ondernemingsplan: hoe en waarom 4 Curriculum vitae 4 Onderneming in kernwoorden 4 Hulpmiddelen 5 Bedrijfsnaam 5 Huisstijl 7 Rechtsvorm

Nadere informatie

EIGEN BAAS? IK! (2013)

EIGEN BAAS? IK! (2013) EIGEN BAAS? IK! (2013) Als je voor jezelf begint als ondernemer of als freelancer bied je diensten of goederen in het economisch verkeer aan. Vanaf dat moment moet je regelmatig je boekhouding bijhouden.

Nadere informatie

Kijk op de organisatiepraktijk

Kijk op de organisatiepraktijk Kijk op de organisatiepraktijk Algemene managementkennis op basis van het NEMAS - programma UITWERKINGEN Ad Bakker Ton Verweij Derde, herziene druk De serie Kijk op de organisatiepraktijk bestaat uit:

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER Syllabus ter voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Brussel Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Vereniging Wikimedia Nederland Jaarplan 2013 - deel 2 Activiteitenbeschrijving

Vereniging Wikimedia Nederland Jaarplan 2013 - deel 2 Activiteitenbeschrijving Vereniging Wikimedia Nederland Jaarplan 2013 - deel 2 Activiteitenbeschrijving vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Wikimedia Nederland op 23 september 2013 1 I. COMMUNITY: ondersteunen

Nadere informatie

Woord vooraf Functiebeschrijving Directiesecretaresse

Woord vooraf Functiebeschrijving Directiesecretaresse Woord vooraf Deze reader is bedoeld als studiemateriaal voor de opleiding tot directiesecretaresse. Daarbij hebben we net als bij de andere delen van deze methode, vooral rekening gehouden met cursisten

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

Ondernemingsplan. ES Sports

Ondernemingsplan. ES Sports Ondernemingsplan ES Sports Plaats: Dijkmeer Datum: 7 januari 2015 Startdatum onderneming: 1 januari 2015 Branche: Detailhandel Bedrijfstak: Winkels in sportartikelen (geen watersport) Ondernemingsvorm:

Nadere informatie

Dierenspeciaalzaak Bedrijf A

Dierenspeciaalzaak Bedrijf A Dierenspeciaalzaak Bedrijf A Foto invoegen Dhr. Ondernemer Ondernemingsplan van: Dierenspeciaalzaak Bedrijf A Dit plan is samengesteld door Dhr. Ondernemer in samenwerking met SAB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN LEERPLAN ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE BOEKHOUDEN-INFORMATICA TSO3 Copyright Provinciaal Onderwijs Vlaanderen BO-I/05/MO/TSO3/G 04-05/1308/N OSP TSO 3e graad Handel 1

Nadere informatie

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN OVER CORIO Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra.

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Meer weten over uw vak? Bij Reed Business vindt u uw vakinformatie. Naast de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening geeft Reed Business

Nadere informatie

Domeincompetenties en Illustraties Communications

Domeincompetenties en Illustraties Communications Domeincompetenties en Illustraties Communications (versie december 2005) HBO-raad, vereniging van hogescholen (www.hbo-raad.nl) December 2005 Het copyright geldt voor activiteiten met commercieel gebruik.

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0026) Bibliothecaris/Informatiemanager (m/v)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0026) Bibliothecaris/Informatiemanager (m/v) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0026) Bibliothecaris/Informatiemanager (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Bibliothecaris/Informatiemanager (m/v) 1.2 Definitie Het ontwikkelen van een beleidsvisie en het leiden en coördineren

Nadere informatie

versie juli 13 Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen

versie juli 13 Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen versie juli 13 2014 PLANKGAS Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen 1 HANDLEIDING Heb je een goed startersidee? Oké! Dan wordt het nu

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Inhoud Pag. Hoofdstuk 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Zaken doen in de zorg. een handleiding voor het mkb

Zaken doen in de zorg. een handleiding voor het mkb Zaken doen in de zorg een handleiding voor het mkb wil het mkb op zinvolle wijze in contact brengen met dienstverleners in de gezondheidszorg en de maatschappelijke zorg en wil daarnaast lokale bureaus,

Nadere informatie

BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER

BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER EINDTERMEN VANAF 2000/2001 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1996 1 e WIJZIGING: 01.06.1997 2 e WIJZIGING: 01.06.1999 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS:

Nadere informatie

Meso-economie en bedrijfsomgeving

Meso-economie en bedrijfsomgeving Meso-economie en bedrijfsomgeving Een bedrijfstakanalyse A.J. Marijs W. Hulleman Vijfde druk Noordhoff Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen/Amsterdam Omslagillustratie: PhotoDisc Bronvermelding

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011/12 Betrokken Betrouwbaar Proactief Dit zijn de kernwaarden van Brocacef Groep. Deze waarden gelden altijd, voor iedereen. Dit zijn de waarden waarvoor wij staan, zij geven aan hoe wij

Nadere informatie

Administratieve Organisatie

Administratieve Organisatie FAM FAM Administratieve Organisatie en interne controle van bedrijfsprocessen Administratieve Organisatie en interne controle van bedrijfsprocessen Editie 2013 E.P. van Balen, K. Broersen, G.W.M van Heeswijk,

Nadere informatie

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie (c) 2004 NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 VISIE EN MISSIE...8 Identiteit...8 Mission statement... 8 Plaats van de school in de samenleving... 8 Christelijk onderwijs... 9 CODE GOED BESTUUR...10 Bestuursprofiel...10

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

Kopieer dit voorbeeld niet. Het is uw idee, uw activiteit; uw onderneming en het hoort dus ook uw eigen haalbaarheidsstudie te zijn.

Kopieer dit voorbeeld niet. Het is uw idee, uw activiteit; uw onderneming en het hoort dus ook uw eigen haalbaarheidsstudie te zijn. Voorbeeld kleinhandel modelbouw November 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u een voorbeeld aan van ons werkinstrument Startkompas, een hele mooie manier om inspiratie op te doen bij de opmaak van uw eigen

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie