VOORBEELDEN VAN RESULTAATGEBIEDEN.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORBEELDEN VAN RESULTAATGEBIEDEN."

Transcriptie

1 VOORBEELDEN VAN RESULTAATGEBIEDEN. Wat iemands resultaatgebieden zijn is uiteraard van vele factoren afhankelijk maar het wiel hoeft natuurlijk niet steeds opnieuw uitgevonden te worden. Onder staan voorbeelden van resultaatgebieden zoals wij die tegenkomen. De voorbeelden zullen niet volledig zijn, maar ze kunnen wel dienen ter inspiratie en controle. Resultaatgebieden van onderneming/organisatie. Fabriek/handelsonderneming Organisatie: missie, doelstelling, beleid, organisatieschema, Hoofdgebieden, verantwoordelijkheden, gezag. Staf: werving, training, communicatie, Hoofdgebieden, efficiëntie/doelmatigheid, beoordeling, carrière, arbeidsvreugde. Financiën: budget, boekhouding, winstgevendheid, overhead, liquiditeit, financiering, investeringen, valuta, belastingen. Administratie: gegevensverwerking, wetgeving, verzekeringen, archieven, procedures, systemen, lonen/salarissen, vakanties, pensioenen, collectieve overeenkomsten. Voorraden/distributie: ontvangst, opslag, emballage, expeditie, roerend goed, apparatuur, systemen/procedures. Productie: planning, realisatie, kwaliteitsbewaking, kosten, veiligheid, milieu, systemen/procedures. Reparatie/onderhoud/werkplaats/reserve-onderdelen Techniek: technische vernieuwingen, research/ontwikkeling, methoden, materialen, systemen, procedures. Gebouwen/machines/apparatuur/voertuigen: aankoop, financiering, onderhoud, administratie. Ontwikkeling: producten, markten, technologie, organisatie. Marketing/Verkoop: informatie/analyse, segmentatie, problemen/mogelijkheden, doelen, beleid, strategieën, prijsstelling, reclame, public relations, persoonlijke verkoop, serviceverlening. Export Interne coördinatie/communicatie: vlotte, doelmatige communicatie met manager, collega s, afdelingen, vestigingen, nevenbedrijven, vergaderingen, informatie. Externe relaties: vlotte, doelmatige samenwerking met handelsorganisatie, bank, accountant, advocaat, openbare autoriteiten, media, reclamebureau, besturen, verenigingen, organisaties, politici en met andere leveranciers, adviseurs en zakelijke partners. Dorpsstraat 197 T Postadres: Postbus 61 KvK-: AZ Nieuwkoop 2420 AB Nieuwkoop BTW-nr: NL B.01

2 Ziekenhuis Administratie: budget, boekhouding, inkopen, planning, statistieken, gegevensverwerking, patiëntenadministratie. Staf: beoordeling, werving/doorstroming, opleiding, arbeidsvoorwaarden. Algemene functies: keuken, telefooncentrale, depots, kantine, vervoer, schoonmaak, wasserij. Techniek/onderhoud: machines, gebouwen, medische apparatuur, veiligheid. Verpleegfuntie: patiëntenzorg, medicijnen, leerling verpleegkundigen, bijscholing, planning, administratie, onderwijs. Medische functie: patiënten behandeling, bijscholing, onderwijs, administratie, inkoop, budget, research. Overige functies: apotheek, laboratorium, therapeuten, geestelijken, lijkenhuis, enz. Interne coördinatie/communicatie Externe relaties: subsidiërende autoriteiten, donoren, gezondheidsautoriteiten, politici, familie patiënten, onderwijsinstellingen, huisartsen en anderen. Detailhandel Productenpakket: omvang, diversiteit, kwaliteit. Externe marketing: reclame, etalage, verliesgevende artikelen, uitverkopen, andere aanbiedingen, informatie over markt en concurrentie. Interne marketing: bediening,/klantservice, displays, informatie, prijskaartjes, uitstalling, sfeer, parkeergelegenheid en andere factoren om klanten te (blijven) trekken. Inkoop: keuze van toeleveranciers, prijzen, hoeveelheden, levertijden, enz. Voorraadbeheer: verwerking, opslag en identificeren van goederen. Financiering: verkoopprijzen, omzet, brutowinst, omzetsnelheid, kosten, liquiditeit. Gebouwen: onderhoud, bouwactiviteiten, verlichting, meubilair, sanitair, parkeerruimte. Ontwikkeling: andere lokatie, nieuwe verkooppunten, nieuw productenassortiment, verbetering van de service. Externe relaties: handelsorganisatie, plaatselijke vereniging. Werk/projecten in uitvoering: controle, werklieden, oplevertermijn, methoden, materialen, financiering, coördinatie/communicatie. Marketing: publiciteit, marktinformatie, contacten met beleidsbepalers/andere initiatieven om nieuwe contracten te verwerven. Professionele/technische bijscholing: deelname aan cursussen, bijhouden van nieuwe kennis en vaardigheden, b.v. via lectuur. Inkoop/opslag van materialen: leveranciers, prijzen, hoeveelheden, kwaliteit, levertijden. Offertes/inschrijvingen: doelmatigheid, technische specificaties, calculaties/taxaties, prijzen, follow-up. Machines/outillage: informatie, financiering, aanschaf, onderhoud, gebruiksfactor. Financiering/administratie: boekhouding, inkomsten- en kostenbudget, liquiditeit, facturering, debiteuren, crediteuren, kosten, lonen en salarissen. Externe relaties: handelorganisaties, openbare autoriteiten, vakbonden, andere zelfstandige ondernemers, onderaannemers, architecten, ingenieurs, bouwondernemingen. Toekomstige ontwikkelingen: methoden, producten, organisatie/structuur. Confidential Page

3 Vereniging/organisatie Nieuwe leden Ledenadministratie Activiteiten Informatie voor leden/publicatie van blad Professionele training Behartiging van ledenbelangen Adviezen aan leden Financiën/administratie Sponsoractiviteiten Externe relaties Persoonlijke resultaatgebieden. Advocaat/accountant Lopende zaken/taken voor cliënten (kan meerdere resultaatgebieden beslaan) Nieuwe cliënten: lidmaatschappen, lezingen, artikelen, persoonlijke contacten, perscontacten, informatiemateriaal. Vakkennis: wetgeving, jurisprudentie, vonnissen, tijdschriften, artikelen, vakliteratuur, te verwachten wetten. Administratie: kantooruitrusting, dossiers, systemen, procedures. Zelf lezingen geven/doceren/schrijven Innovatie/toekomst Apotheker/drogist Productie: lopende productie (speciale farmaceutische artikelen, medicijnen), grondstoffen, kwaliteitscontrole, procesbeheer, inkoop, relaties met leveranciers, voorraadbeheer (grondstoffen, eindproducten). Uitgifte medicijnen: receptenverwerking, receptencontrole, prijzen/subsidies, telefonische service. Klantenservice: afgifte, nazorg, informatie/voorlichting, verkopen, serviceverlening (efficiency, instelling). Panden/meubilair/outillage: onderhoud, inkopen, inrichting. Informatie/Lezingen: voorlichting over nieuwe medicijnen en subsidieregelingen, lezingen. Assistenten/stagiair(e)s: Relaties: farmaceutische vereniging, ziekenfondsen, gezondheidsinspectie, autoriteiten, ziekenhuizen, verpleeginrichtingen, artsen, tandartsen, dierenartsen. Drogisterijen zonder bevoegdheid tot het verstrekken van medicijnen op recept Vakkennis Beveiliging: beveiligingssystemen tegen inbraak/misbruik Confidential Page

4 Architect Werk in uitvoering: tekeningen, vergunningen, keuze van leveranciers, termijnen, begeleiding, kwaliteitscontrole/verzekering, contacten met aannemers. Nieuwe projecten: offertes, concurrentie, reclame, verkoop aan particulieren, marktontwikkelingen, verkopen/informatiemateriaal. Opdrachtgevers, nieuwe projecten voor opdrachtgevers Relaties: werklieden, tekenaars, aannemers, autoriteiten, financiële instellingen/leenbanken. Vakkennis: methoden, materialen, technieken, ontwerpen, studiereizen, vakbladen. Speciale taken: technische adviezen, taxatie, ontwerpen, bouwtoezicht. Arts/tandarts, dierenarts, fysiotherapeut, spraaktherapeut/enz. Behandeling, consultatie, huisbezoeken Patiëntenzorg: informatie, periodieke en sportkeuringen, receptie/wachtkamer, medische ingrepen, tijd per patiënt, tijdplanning, menselijke betrekkingen. Nieuwe patiënten Weekenddiensten Research Vakkennis: geneeskunde, medicijnen, praktijkvoering, administratie. Medicijnen: inkoop, opslag, beveiliging. Outillage, instrumenten, materialen, panden: aankoop, inrichting, onderhoud. Zelf lezingen verzorgen, doceren, schrijven Administratie/financiën: archivering, patiëntengegevens, facturering. Relaties: collega s, autoriteiten, instituten, onderwijsinstellingen, apothekers. Boer Planning/financiën: budget, rekeningen, financiering, landbouw/veeteeltmethoden, seizoenplannen. Activiteiten buitenshuis: planning, inkopen, werktuigen/machines. Activiteiten binnenshuis: planning, inkopen, voederen, melken, schoonmaken. Gebouwen/machines/techniek/methoden: inkopen, toezicht, onderhoud, bediening, modernisering, efficiency opvoeren, kwaliteitscontrole. Verkopen: abattoir, markt, zuivelindustrie, veevoeder, consumenten. Relaties: veearts, boerenorganisaties, leveranciers, afnemers, autoriteiten, boekhouder, financiële instellingen, voorlichting. Personeel Confidential Page

5 Directeur/topmanager Organisatie: algemeen zakelijke filosofie, taakstelling, doelstellingen, beleid, organisatieschema, resultaatgebieden. Financiën/administratie: begroting, boekhouding, winstgevendheid, overhead, liquiditeit, financiering, investeringen, geldverkeer met buitenland, belastingen, gegevensverwerking, wettelijke voorschriften, verzekeringen. Functieverantwoordelijkheden: (zo nodig meer dan één resultaatgebied) marketing, inkoop, productie, public relations, export, service aan grote klanten. Relaties: directie, advocaat, accountant, financiële instellingen, pers, autoriteiten. Ontwikkeling/toekomst: planning op langere termijn, volgende generatie, markten, producten, technologie, organisatie, de gemeenschap. Projecten Hotel-/Restaurant- eigenaar/manager Materiele service/normen: ligging, faciliteiten, outillage, voorzieningen, geschenken, menu/keuze, kwaliteitsbewaking. Persoonlijke service: in/uitschrijven, aandacht, individuele service, flexibiliteit, teamgeest, service-uren, personeelsbezetting, informatie, sfeerbepaling, kwaliteitsbewaking. Capaciteitsbenutting: bezettingspercentage, seizoenaanpassingen, gemiddelde baten: kamers/restaurant/vergader - receptiekamers, personeelsbezetting. Marketing/public relations: wervingsbrochure, informatie, campagnes, tentoonstellingen, speciale aanbiedingen, producten, reclame, menukaarten. Lopende boekingen: cursussen, recepties, feesten en partijen, conferenties. Relaties: samenwerking binnen keten/branche, toeristenbureaus, luchtvaartmaatschappijen, ambassades, organisatoren van cursussen, verenigingen, autoriteiten, pers. Inkoop/leveranciers: relaties met leveranciers, prijzen, kwaliteit, inkopen, contracten met leveranciers, musici/entertainers, medische/verplegende functies. Functieverantwoordelijkheden: receptie/reserveringen, kassa, huishouding, restaurant, keuken, portier, banketten, onderhoud, winkels/pachters, bar, fitnesscentrum. Lokaal bestuurslid Economie/administratie: begroting, boekhouding, liquiditeit, financiering, belastingen, investeringen, gegevensverwerking, regionale/lokale planning. Organisatie/staf Interne betrekkingen: Burgemeester, gemeente/wijk/, voorzitters commissieraden, technisch/onderwijskundig/cultureel/medisch/sociaal. Externe betrekkingen: Nederlandse vereniging van gemeenten, provinciale staten, overheidsinstanties, ministeries, gezondheidsautoriteiten, centrale computerfaciliteiten. Voorlichting: Projecten/speciale verantwoordelijkheden: lidmaatschap stuurgroepen en commissie. Confidential Page

6 Makelaar onroerend goed Nieuwe verkopen: verkoopbezoeken, adverteren, marktontwikkelingen. Marketing/verkopen: taxaties, verkoopgegevens, adverteren, panden, rondleidingen, open dagen, informatie over panden, kopersdossiers. Lopende zaken: documentatie, vergunningen, hypotheken, verkoopakten. Klantenservice/nieuwe taken voor cliënten: klantendossiers, klanteninformatie, contactenformulier, openingstijden. Grote projecten: ontwikkeling, bouwprojecten, omvangrijke reclamecampagnes. Relaties: banken/financiële instellingen, juristen, autoriteiten, pers, makelaarsvereniging/organisatie, bouwvakkers, aannemers, architecten. Huurpanden Administratie Taxaties Boekhouding/ financiën Begrotingen: systeem, voorbereiding, bewaking. Jaarrekeningen: intern/ extern, BTW. Liquiditeitsbewaking: debiteuren, crediteuren. Aantrekken/ investeren van kapitaal Lonen/ salarissen: pensioenen, verzekeringen, vakantiegeld. Investeringen: gebouwen, grond, machines. Belastingen Buitenlands geldverkeer Directie/ management Informatie: statistieken, verslagen, analyses. Interne boekencontrole Verzekering Administratieve routines/ systemen Kasgeld Inkoop Productenassortiment Leveranciers: lijsten, relaties, contracten, contracten, aantrekken. Planning: schema s, hoeveelheden, kwaliteit. Offertes Inkoopprijzen Inkoopkosten: expeditie/ verzending, rechten/ tarieven, wisselkoersen Inkoopprocedures/ systemen/ beleid Betrouwbare/ flexibele voorraden Voorraadbeheer Kwaliteitsbewaking Confidential Page

7 Marketing/ producten/ verkoop Winstgevendheid: budgetten, prijzen, kosten. Marktinformatie: concurrentie, afnemers, maatschappij. Marketingplan Producten: technische kennis, ontwikkeling, assortiment, productenmix. Markten: segmentatie, definitie van doelgroepen, communicatiedoelen, marktaandeel/ trend. Identiteit/ imago/ profiel: logo s, namen, kleuren, symbolen, richtlijnen voor gebruik. Bedrijfsstrategie/ beleid: prijzen, diensten, distributie, persoonsgerichte verkopen, adverteren, publieke betrekkingen. Marketingmateriaal: brochures, film/ video, databank, persmateriaal. Campagnes: lancering Verkoopsystemen/ methoden Persoonlijke verkoop/ eigen klanten Distributeurs/ agenten Export Personeel Personeelsbeleid/ handboek Werving/ ontslagen Inwerken/ training/ vorming: beroepsmatig, algemeen. Werkomstandigheden/ randvoorwaarden Interne communicatie Personeelsblad Milieu/ gezondheid/ veiligheid Organisatieschema/ taakomschrijvingen Carrière plannen/ groeimogelijkheden/ evaluatiegesprekken Personeelsadministratie: lonen/ salarissen, pensioenen, ziekte/ absentie, vakanties, verzekeringen, gegevens/ dossiers. Relaties: vakbonden, clubs. Stagiair(e)s/ leerlingen Productie/ technologie Productie/ werk in uitvoering: planning, realisatie, controle. Kosteneffectieve productie: begrotingen, loonsystemen, calculatie, statistieken, werkmethoden, verspilling/ versnippering. Kapitaalgoederen: aankoop, onderhoud, betrouwbaarheid, reparaties, garantie, technologie. Kwaliteitsbewaking Inkoop/ voorraadbeheer Milieu/ gezondheid/ veiligheid Relaties: vakbonden, autoriteiten. Confidential Page

8 Public relations/ informatie Informatiebeleid Doelgroepen: definitie van, kenmerken, communicatiedoel. Database: cijfers/ feiten over geschiedenis, organisatie, filosofie, producten, belangrijkste cijfers, nevenbedrijven, werknemers, afnemers. Identiteit/ imago: identiteitsprogramma, onderzoek naar imago. Public-relationsplannen: doelen, strategie, mediakeuze, actieprogramma. Public-relationscampagne: mailings, gesprekken, persconferentie, bijeenkomsten Public relations/ informatiematerialen Interne informatie: informatiedienst, bijeenkomsten. Bedrijfstijdschrift Publicaties: jaarverslag, catalogus, tijdschrift voor klanten/ leveranciers. Public-relationsarchief: foto s, artikelen. Activiteiten voor gasten/ bezoekers: rondleidingen, bezoeken, informatie. Relaties met belangengroeperingen: pers, toonaangevende personen, politici, autoriteiten, verenigingen, organisaties. Informatievernieuwing: klanten, concurrentie, markt, samenleving, trends, politiek, technologie, toonaangevende personen. Eigen lezingen/ artikelen Interne training: contacten met de pers. Training Trainingseisen/ doelstellingen Trainingsmethoden/ middelen Informatie over trainingsmogelijkheden Trainingsplannen/ administratie/ begroting Eigen training-/ instructietaken Externe opleidingen Stagiair(e)s/ leerlingen Cursussen voor leidinggevend kader Beroepsopleiding Training algemene vaardigheden Voorraden/ distributie Voorraadbeheer Ontvangst/ opslag/ verwerking Expeditie/ verpakking/ bestellingen Orderverwerking/ klantenservice Inkopen/ relaties met leveranciers Procedures/ systemen/ methoden Opslagkosten Panden/ inrichting/ outillage/ voertuigen: aankoop, indeling/ plaatsing, onderhoud. Emballage: aankoop, type. Kwaliteitsbewaking / verzekering Veiligheid/ verspilling/ uitval Confidential Page

9 Acteur/ actrice Theaterwerk Filmwerk Televisie/ radio: alle genoemde gebieden kunnen meer dan één resultaatgebied bestrijken, gedetailleerder resultaatgebieden zouden zijn: interpretatie, instuderen, repetities, optredens. Ad-hoc taken: aanwezigheid bij manifestaties, optredens. Marketing Begeleiding/ leerlingen Bibliothecaris Openbare dienstverlening: begeleiding, informatie, opzoeken. Informatie vinden/ literatuur: lijsten/ catalogi, recensies Bibliotheekmaterialen: aanschaf classificatie, onderhoud, knipsels Contacten: tentoonstellingen, brochures, diverse vormen van informatie Speciale taken: ziekenhuis-/ muziek-/ jeugdbibliotheken Computerpersoneel Computersystemen: systeemanalyse, systeemontwerp, implementatie nieuwe systemen, documentatie. Computerprogramma s: ontwikkelen, testen, onderhoud, instructie, documentatie. Computergebruik: planning, administratie, relaties tussen gebruikers, maximale benutting, voorbereiding, apparatuur, supervisie gebruik. Computerservice: onderhoud, reparaties, onderdelen. Bijscholing Docent Onderwijstaken: voorbereiding, taken, evaluatie, begeleiding. Administratie: vergaderingen, coördinatie met studiecommissie, instituut, faculteit. Research: project, onderricht, technieken/ methoden. Studentenbegeleiding Relaties: zakenleven, gemeenschap, autoriteiten, instellingen. Projecten/ evenementen: studiereizen, examens, tests. Onderwijskundige/ professionele bijscholing: cursussen, lezen, methoden. Doktersassistente Patiëntengegevens: opnemen, aanvullen, informatie opzoeken, patiëntenindex, medicatiekaarten, temperatuurcurven. Afspraken: (periodieke) onderzoeken, tests, behandeling, ziekenhuisopnamen. Consultatie: ontvangst patiënten, laboratoriumuitslagen, verwijzingen/ certificaten/ recepten. Confidential Page

10 Secretariaat: correspondentie, contacten met artsen/medische autoriteiten/laboratoria, planning van cursussen/besprekingen, notulen, verslagen, rapporten, statistieken. Geestelijke Diensten: preken Doop en Heilige: communie Andere diensten: bevestiging, huwelijken, begrafenissen. Zielszorg Parochiewerk: bijbelstudiekringen, kerk/schoolkoor, zondagsschool. Kerkblad Sociaal werk Administratie: parochie/kerkregister, bewijzen, verklaringen. Kerkenraad Journalist/redacteur Voorbereiding van artikelen: (nieuws, interviews, overzichten, commentaren, hoofdredactionele artikelen) schriftelijke/mondelinge bronnen, verifiëren van informatie, voorbereiding van artikelen, foto s/illustraties. Productie van radio - en televisieprogramma s Relaties: organisaties, politici, opiniebepalende figuren, bedrijven, fotografen, illustratoren, beeld- en geluidstechnici, deskundigen. Professionele bijscholing: algemene informatie, eigen specialisme, informatiebronnen, interviewtechnieken, notities maken/schrijftechnieken. Speciale projecten: literaire activiteiten, artikelenseries, bijzondere onderwerpen. Freelance - projecten Kok(Chef/Catering Manager) Menu: menukaart, dagelijks menu, speciale menu s, dieetvoedsel, vegetarisch voedsel, verkoopprijzen. Productie/bereiding: werkrooster, personeel, voorbereiding bestellingen, voorbereiding vooraf. Inkoop: prijzen, relaties met leveranciers, seizoenproducten. Kwaliteitsbewaking: rauwe materialen, eindproducten. Efficiëntie keuken: werkmethoden, budgetten, kosten, capaciteitsbenutting. Apparatuur/outillage/gebouwen: aanschaf, onderhoud, reparatie, reinigen, hygiëne. Leerlingen Relaties: autoriteiten, vakbonden. Confidential Page

11 Meewerkend echtgeno(o)t(e)/huishouding Werk in de zaak: (kan verschillende resultaatgebieden beslaan, afhankelijk van het soort bedrijf) boekhouding, administratie, huisdieren, inkopen. Kinderen: verzorging, opvoeding. Privé: begrotingen, betalingen, verzekering. Boodschappen Voeding: koken, voedingswaarde, persoonlijke gezondheid. Onderhoud/reparaties/inkopen: huis, tuin, huishoudelijke bezittingen, kleren, verdeling huishoudelijke taken. Onderwijzer Klassenleraar: voortgang leerlingen, rapporten, schoolpsycholoog, medisch onderzoek, tandarts, spraaktherapeut, adviescentrum. Lopende onderwijstaken: (mogelijk meer dan een resultaatgebied per onderwerp/categorie/groep) voorbereiding, methoden, materialen, beoordeling in cijfers, taken. Onderwijsraad/beroepscommissies/collega s: vergaderingen, informatie, coördinatie, onderwijskundige zaken. Projecten/regelingen: examens, tests, schoolkampen, excursies/schoolreisjes. Trainingen/bijscholing: cursussen, leerboeken, materialen, methoden. Politicus Partijwerk Relaties: (kan verschillende resultaatgebieden beslaan) electoraat, ambtenaren/overheidsfunctionarissen, autoriteiten, pers, pressiegroepen, organisaties, andere politieke partijen/politici/commissies, internationale organisaties. Politiek werk: (nationale, regionale/lokale politiek) forums, raden, commissies, tribunalen, besturen. Eigen verkiezingscampagne Vernieuwing informatie Politieagent/rechercheur Lopende zaken: (kan verschillende resultaatgebieden beslaan) verslaglegging, onderzoek, vervolging, arrestaties, inlichtingen, verhoren, processenverbaal. Misdaadpreventie: lezingen, publiciteit, enz. Patrouille/toezicht Confidential Page

12 Project manager/ingenieur Lopende projecten: (kan verschillende resultaatgebieden beslaan, geclassificeerd naar omvang, soort, locatie, enz.) projectstaf, budget, inkoop, planning, realisatie, follow-up, projectbesprekingen, coördinatie. Technieken/methoden Professionele bijscholing Communicatie van informatie/training Secretaris / Secretaresse Lopende taken: correspondentie, post, archivering, internationale informatie, followup. Projecten/afspraken: bezoekers, cursussen, tentoonstellingen, campagnes, offertes/prijsopgaven. Vergaderingen/afspraken/reizen regelen Speciale verantwoordelijkheden/taken: inkoop, budget, boekhouding, kasgeld, statische gegevens, facturering, codering, personeelsadministratie, telefooncentrale, telex, kantoorbenodigdheden, verzekeringen, inrichting. Sociaal werker Lopende gevallen: (kan verschillende resultaatgebieden beslaan, geclassificeerd naar soort, belangrijkheid of bron) gesprekken, interviews, verzameling van gegevens, begeleiding/instructie, behoeftebepaling, oplossingen aandragen, soorten maatschappelijke bijstand, coördinatie, nazorg. Relaties: autoriteiten, artsen, advocaten, psychologen, andere maatschappelijk werkers, sociale verzekeringsinstanties, politici, instellingen. Professionele bijscholing: wetgeving, hulpmethoden, gesprekstechnieken. Bijzondere projecten Informatie/communicatie Student Studievakken: (eventueel één resultaatgebied per vak) literatuur, lezingen, zelfstudie, studieverloop/curriculum, taken/huiswerk, examens, inschrijving. Leer/studiemethoden Scriptie/projecten Financiën: leningen, beurzen, eigen middelen. Dienstbetrekking Relaties: familie, vrienden, collega s/medestudenten, docenten, school/universiteitsadministraties, studieraden/commissies. Vrije tijd/hobby s Confidential Page

13 Technisch assistent Onderwerpen/tekenen: (kan verschillende resultaatgebieden beslaan) Taken: (kan verschillende resultaatgebieden beslaan) materialen, machines, apparatuur, productietijden, kwaliteitsbewaking, methoden en werkstudies. Assistentie: verkoop van werk, productontwikkeling. Verkoper Financiën/planning: budget, marktaandeel, kosten, reizen, representatie, bezoeken organiseren, rapportage, klantenbestand. Relaties met klanten/afzetvergroting bestaande klanten: bezoeken, telefoontjes, brieven. Nieuwe klanten: bezoeken aan potentiële klanten. Kennis van de plaatselijke markt: concurrentie, potentiële klanten, nieuwe vraag. Offertes/prijsopgaven/demonstraties Campagnes/speciale verkoopprojecten Eigen know how/methoden: productenkennis, verkooppresentatie, promotiemateriaal. Confidential Page

14 Verpleegkundige Verpleegtaken: werkroosters, patiëntenhulp, patiënten gereedmaken voor onderzoek/behandeling, behandeling van patiënten (wondverzorging, verbinden, injecties, medicijnen), observaties, artsen oproepen, observatie/instructie advies voor behandeling/gezond leven. Administratie: patiëntenadministratie, gegevens verzamelen, formulieren invullen, consultatieronden, statistieken. Onderwijstaken: studenten/leerling verpleegkundigen, hulpverplegenden. Relaties: nabestaanden, ander verplegend personeel, verpleegraad. Dit is de eerste vervolgpagina Confidential Page

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

checklist koppie leeg (mindsweep braindump)

checklist koppie leeg (mindsweep braindump) checklist koppie leeg (mindsweep braindump) is er iets aan de hand met... moet ik iets doen rondom... sh*t! doet me denken aan... projecten projecten waar je nog aan werkt projecten die nog gestart moeten

Nadere informatie

Archiefschema. bedrijfsarchief van de NV BBDS,

Archiefschema. bedrijfsarchief van de NV BBDS, Archiefschema voor het bedrijfsarchief van de NV BBDS, haar voorlopers en rechtsopvolgers. 1. Algemeen Beheer 1.1. Juridische Structuur 1.1.1. Oprichtingsakten en statuten 1.1.2. Naamsveranderingen en

Nadere informatie

Functieomschrijving Voorzitter

Functieomschrijving Voorzitter Functieomschrijving Voorzitter A) Voorbereiden en leiden van bestuurs- en stafvergaderingen Agenda opstellen bestuursvergadering Bestuursvergadering leiden. Agenda opstellen en voorbereiden stafvergadering.

Nadere informatie

Namen medewerkers -> Beschrijving taken. Bijlage 1 Voorbeeld Takenschema I

Namen medewerkers -> Beschrijving taken. Bijlage 1 Voorbeeld Takenschema I Bijlage 1 Voorbeeld Takenschema I Bedrijf:... Locatie:... Datum:... Versie:... Namen medewerkers -> Beschrijving taken PPO glastuinbouw Hoofdverantwoordelijk X Verantwoordelijk indien de hoofdverantwoordelijke

Nadere informatie

Registreren van, achterhalen oorzaak en terugkoppeling van klachten. Administratieve ondersteuning aan managementassistent

Registreren van, achterhalen oorzaak en terugkoppeling van klachten. Administratieve ondersteuning aan managementassistent Taakomschrijving Administratief medewerker klachten Registreren van, achterhalen oorzaak en terugkoppeling van klachten Administratieve ondersteuning aan managementassistent 1 Taakomschrijving Administratief

Nadere informatie

OVERZICHT BEROEPSSPECIFIEKE TAALEISEN PER WERKPROCES

OVERZICHT BEROEPSSPECIFIEKE TAALEISEN PER WERKPROCES OVERZICHT BEROEPSSPECIFIEKE TAALEISEN PER WERKPROCES HORECA Horeca assistent 2 Kok 2 Zelfstandig werkend kok 2 Gespecialiseerd kok 3 Leidinggevende keuken 3 Gastheer/gastvrouw 4 Bartender 5 Zelfstandig

Nadere informatie

Secretaresse. Context. Doel

Secretaresse. Context. Doel Secretaresse Doel Uitvoeren van secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende en/of de medewerkers van de afdeling, zodanig dat deze in staat wordt/ worden gesteld de

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

Starterspakket. Wij bieden een oplossing als jij minder goed bent in administratie, speciaal op maat gemaakt voor in de sportwereld.

Starterspakket. Wij bieden een oplossing als jij minder goed bent in administratie, speciaal op maat gemaakt voor in de sportwereld. Wat kan PvN voor jou betekenen? Is administratie niet je sterkste punt? Heb je vooral zin om je op de leuk kanten van het ondernemer te richten? Of wil je gewoon zeker weten dat alles goed geregeld wordt?

Nadere informatie

Gezondheidszorg Competenties en Profielen

Gezondheidszorg Competenties en Profielen Gezondheidszorg Competenties en Profielen Reviews kent de volgende competenties en competentieprofielen voor de sector Gezondheidszorg. Apotheker Arbeid- en ergotherapeut Arts Assistent (tandarts, apotheek,

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Hof van Kijk Uit Oude Schulpweg NV Castricum

JAARREKENING Stichting Hof van Kijk Uit Oude Schulpweg NV Castricum JAARREKENING 2016 Stichting Hof van Kijk Uit Veldt Administratieve Dienstverlening 1 versie 20-2-2017 INHOUDSOPGAVE A BALANS PER 31 DECEMBER 2016 B WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 C OVERIGE TOELICHTINGEN

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier lidmaatschap

Aanmeldingsformulier lidmaatschap Aanmeldingsformulier lidmaatschap Toelichting: Om een beeld te kunnen vormen van een beroepsmatig kunstenaarschap of vaardigheden en deskundigheid als kunstlievend lid vragen wij u onderstaande vragen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Financieel medewerker Codering PCPO09-302 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 6 Indelingsniveau IIIb

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën).

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën). Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: boekhouder Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Financiën Subdienst: Administratie Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

NOMENCLATUUR 2005 NOMENCLATUUR 2006. Begrotingslijn Omschrijving

NOMENCLATUUR 2005 NOMENCLATUUR 2006. Begrotingslijn Omschrijving BIJLAGE V NOMENCLATUUR 2005 NOMENCLATUUR 2006 1 Leden en van de instelling 1 Aan de instelling verbonden personen 10 Leden van de instelling 10 Leden van de instelling 100 Salarissen, vergoedingen en toelagen

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Officemanager BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Het betreft een bestaande functie die opnieuw ingericht gaat worden. Je bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Selectielijst PACKED vzw

Selectielijst PACKED vzw Selectielijst PACKED vzw Versie Datum Bewerkingen Auteur 1 21.08.2013 Eerste kladversie Alina Saenko 2 29.08.2013 Finale versie Alina Saenko 1. Algemeen bestuur 1.1 Statutaire documenten 1.1.1. Oprichting

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Hof van Kijk Uit Oude Schulpweg NV Castricum

JAARREKENING Stichting Hof van Kijk Uit Oude Schulpweg NV Castricum JAARREKENING 2015 Stichting Hof van Kijk Uit Veldt Administratieve Dienstverlening 1 versie 14-4-2016 INHOUDSOPGAVE A BALANS PER 31 DECEMBER 2015 B WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2015 C OVERIGE TOELICHTINGEN

Nadere informatie

WEBINAR 7 geheimen hoe je een succesvol VA bedrijf opbouwt

WEBINAR 7 geheimen hoe je een succesvol VA bedrijf opbouwt WEBINAR hoe je een succesvol VA bedrijf opbouwt 17 juni 2014 Wat leer je in deze webinar? de hoe je een succesvol VA bedrijf opbouwt welke stappen je kunt zetten om VA te worden hoe je eigen mindset jou

Nadere informatie

Mededelingen en bekendmakingen INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Mededelingen en bekendmakingen INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE Publicatieblad van de Europese Unie C 114 Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 60e jaargang 11 april 2017 Inhoud IV Informatie INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN

Nadere informatie

Ondernemersplan. Bedrijfsnaam

Ondernemersplan. Bedrijfsnaam Ondernemersplan Bedrijfsnaam 1. De ondernemer 1.1 Persoonlijke gegevens Naam : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E-mailadres : Geboortedatum : Geboorteplaats : Nationaliteit : Burgerservicenummer

Nadere informatie

Een kwaliteitshandboek voor de juridische bibliotheek

Een kwaliteitshandboek voor de juridische bibliotheek Een kwaliteitshandboek voor de juridische bibliotheek Wat is het nut van een kwaliteitshandboek? Gezien door de bril van de bibliothecaris Een praktisch instrument om processen en kwaliteit van eigen bibliotheek

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: adviseur financiën en begroting A Av A1a-A2a Plaats in het organogram De adviseur financiën en begroting rapporteert aan de financieel beheerder.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Voorlichting management & organisatie vernieuwde tweede fase HAVO/VWO Een nieuw vak in de bovenbouw Ter voorbereiding is een deel van de stof bij het vak economie in de derde klas HAVO /VWO opgenomen.

Nadere informatie

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E Monique de Brabander- Beenhakker Damveld 13 1359HE ALMERE T 036-8414669 M 06-34348846 E monique@mb-flexwerk.nl W www.mb-flexwerk.nl Geboortedatum: 09-11-1969 Rijbewijs B P E R S O O N L I J K P R O F I

Nadere informatie

Personeel & Organisatie (P&O) Financiën

Personeel & Organisatie (P&O) Financiën Personeel & Organisatie (P&O) Het werkterrein P&O richt zich, als onderdeel van de doelmatig en doeltreffend laten functioneren van de medewerkers daarin. Het werkterrein P&O geeft uitvoering aan de werkgeversvisie,

Nadere informatie

Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE

Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Officemanager Codering Organisatie Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire Salarisschaal 6 Indelingsniveau IIIb Werkterrein Onderwijsproces>onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Bijlage 7: Functieniveau 7

Bijlage 7: Functieniveau 7 Bijlage 7: Functieniveau 7 PROGRAMMERING programmeur Mede verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van het inhoudelijk beleid, realiseren van een breed scala aan programma-activiteiten in één of

Nadere informatie

Dokters-/Tandartsassistent

Dokters-/Tandartsassistent Dokters-/Tandartsassistent Doel Uitvoeren van administratieve en secretariële werkzaamheden, alsmede assisteren van de (tand)arts, in diens opdracht en conform protocollen en werkafspraken, teneinde de

Nadere informatie

Fraser Kwak (beschikbaar)

Fraser Kwak (beschikbaar) Fraser Kwak (beschikbaar) fraserkwak@gmail.com Samenvatting Fraser Kwak 49 jaar ervaring getrouwd en vader loyaal en sociaal integer maar betrokken communicatief sterk maar ook een luisterend oor maatschappelijk

Nadere informatie

Facilitaire dienstverlening en Horeca

Facilitaire dienstverlening en Horeca #9 en Horeca,, Hardenberg ca! Jij? In de hore nt groeien! * Laat je tale www.alfa-college.nl Bel voor informatie: 0800-35 85 368 Jouw mbo-opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1994 BIJLAGE XIV

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1994 BIJLAGE XIV Stuk 15 (1992-1993) - Nr. 1 - Bijlage XIV VLAAMSE RAAD ZITTING 1992-1993 28 SEPTEMBER 1993 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Hoe kunt u uw onderneming beschermen voor gevaren.

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Hoe kunt u uw onderneming beschermen voor gevaren. BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Hoe kunt u uw onderneming beschermen voor gevaren. Business Continuity Plan Handboek J.H. van den Berg M. Baas B U S I N E S S C O N T I N U I T Y M A N A G E M E N T Business

Nadere informatie

Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub. C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1

Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub. C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1 Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1 Waarom deze presentatie De gestage groei van onze club vraagt om meer structuur en betere, modernere

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20

Inhoudsopgave. Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20 Ondernemingsplan Inhoudsopgave 1. Ondernemer... 4 1.1. Persoonlijke gegevens... 4 1.1.1. Persoonlijke gegevens... 4 1.1.2. Opleiding... 4 1.1.3. Arbeidssituatie... 4 1.2. Medeondernemer... 4 1.2.1. Medeondernemer(s)...

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek Functie Graadnaam: assistent-dienstleider Functienaam: assistent-dienstleider Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Bibliotheek Subdienst: Administratie

Nadere informatie

Tandtechnicus. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Tandtechnicus. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Tandtechnicus Doel Voorbereiden en het (doen) vervaardigen en onderhouden van tandtechnische werkstukken, alsmede het verlenen van technische ondersteuning en advies bij wetenschappelijke experimenten,

Nadere informatie

HAVO. Ter voorbereiding is een deel van de stof bij het vak economie in de derde klas havo opgenomen. Marketing

HAVO. Ter voorbereiding is een deel van de stof bij het vak economie in de derde klas havo opgenomen. Marketing Voorlichting HAVO Een 'nieuw' vak in de bovenbouw Ter voorbereiding is een deel van de stof bij het vak economie in de derde klas havo opgenomen. (M&O) is een nieuw vak in de bovenbouw voor de havo. Het

Nadere informatie

BPV-opdrachten. Ontwikkelingsgericht Leidinggevende keuken. : Keuken : B1-K1, B1-K2, P4-K1, P4-K2. : 1v1 NAAM STUDENT : DATUM EXAMEN : DOSSIER

BPV-opdrachten. Ontwikkelingsgericht Leidinggevende keuken. : Keuken : B1-K1, B1-K2, P4-K1, P4-K2. : 1v1 NAAM STUDENT : DATUM EXAMEN : DOSSIER Ontwikkelingsgericht Leidinggevende keuken NAAM STUDENT : DATUM EXAMEN : DOSSIER : Keuken DOSSIERCREBO : 23085 KWALIFICATIE : Leidinggevende keuken KWALIFICATIECREBO : 25181 NIVEAU : 4 COHORT : Vanaf 2015

Nadere informatie

Muziekwijzer Inhoudsopgave

Muziekwijzer Inhoudsopgave Muziekwijzer Inhoudsopgave Bijlage Deel I (1 t/m 4): Regelzaken : over onderwerpen die, meestal éénmalig, geregeld moeten worden om de vereniging te laten functioneren Deel II (5 t/m 10): Beleidszaken

Nadere informatie

STUDIES EN BEROEPEN. Wat moet je doen?

STUDIES EN BEROEPEN. Wat moet je doen? STUDIES EN BEROEPEN Welke opleiding moet je doen om dokter te worden? Wat doet een ingenieur? Waar werkt een secretaresse? Welk beroep wil jij doen? Wat moet jij studeren? Wat moet je doen? 1. Verbind

Nadere informatie

Inhoud. Onderwijseenheid 1 Onderzoek en acquisitie 11. Onderwijseenheid 2 Verkopen 45

Inhoud. Onderwijseenheid 1 Onderzoek en acquisitie 11. Onderwijseenheid 2 Verkopen 45 Inhoud Onderwijseenheid 1 Onderzoek en acquisitie 11 1 Het verwerven van verkoopopdrachten 11 1.1 Marketing, wat is dat? 12 1.2 Het marketingplan 13 1.3 De instrumenten van de marketingmix 14 2 Public

Nadere informatie

Horeca en Facilitaire dienstverlening

Horeca en Facilitaire dienstverlening 06 Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 2012-2013 en Facilitaire dienstverlening www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

Schoolmentor : Crool Schaeffers gebruikt de contextbeschrijving om zich in te leven in de werksituatie van de student.

Schoolmentor : Crool Schaeffers gebruikt de contextbeschrijving om zich in te leven in de werksituatie van de student. Contextbeschrijving: Naam : Lex Krijgsman Studentnummer : 11071060 Datum : 16-02-2014 Periode : 01/12/2013 31/06/2014 Doel : Beeldvorming ten aanzien van het werk en de werkomgeving: de rol en taken van

Nadere informatie

Hoe groot is het marktaandeel van onderneming B? Vul een geheel getal in (zonder decimalen).

Hoe groot is het marktaandeel van onderneming B? Vul een geheel getal in (zonder decimalen). Basiskennis Ondernemerschap Correctiemodel Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 In Alkmaar wordt elke vrijdag een kaasmarkt gehouden. De kazen worden aangeleverd door de producenten

Nadere informatie

Bedrijfsleider. Afdelingschef(s)

Bedrijfsleider. Afdelingschef(s) Voorbeeldformulier er functieprofiel fiel afdelingschef Basisgegevens: Naam van de functie: Afdelingschef... Datum: 20 augustus 2009 Plaats in de organisatie: Rapporteert aan of werkt onder leiding van:

Nadere informatie

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam JAARREKENING 2013 BALANS STAAT VAN BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE BALANS SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE PROJECTEN Amsterdam, 28-3-2014 mw. D. Schram SCHRAMs AK - Noorderstraat 73b - 1017 TT -

Nadere informatie

Boxenoverzicht LINK2 Handel & Administratie Versie juni 2008

Boxenoverzicht LINK2 Handel & Administratie Versie juni 2008 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 03 02 02 03 04 05 06 07 03 HA/K/1 0 0 Oriëntatie op handel en administratie SE SE SE HA/K/1 x x Uitwerking eindtermen: zie Handreiking SLO x x x x x x x x x x x x x

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007 Inleiding Inleiding Logistiek Inleiding Logistiek in het leven van alledag Doel van de cursus Wat is logistiek? Plannen en beheersen Waarom logistiek? Logistiek is maatwerk Kosten en baten van logistiek

Nadere informatie

Wat is een derdenonderzoek en wat zijn de spelregels voor u en voor ons?

Wat is een derdenonderzoek en wat zijn de spelregels voor u en voor ons? Belastingdienst Derdenonderzoek, wat betekent dat voor u? Wat is een derdenonderzoek en wat zijn de spelregels voor u en voor ons? Waarom deze folder? Doet de Belastingdienst onderzoek bij u over anderen?

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan adjunct-diensthoofd (Welzijn / Kinderdagverblijf)

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan adjunct-diensthoofd (Welzijn / Kinderdagverblijf) Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: gegradueerd verpleegkundige Functionele loopbaan: BV1-BV3 Code: WL3PAG02 Sector: Welzijn Dienst: Kinderdagverblijf Subdienst: Doel van de entiteit De sector welzijn

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten 2012 2013 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NEWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie

Nadere informatie

Functieprofiel: Secretaresse/Managementassistent Functiecode: 0502

Functieprofiel: Secretaresse/Managementassistent Functiecode: 0502 Functieprofiel: Secretaresse/Managementassistent Functiecode: 0502 Doel Plannen, organiseren en uitvoeren van werkzaamheden op secretarieel en administratief gebied, ten behoeve van de leidinggevende en/of

Nadere informatie

Dokters-/Tandartsassistent

Dokters-/Tandartsassistent Dokters-/Tandartsassistent Doel Uitvoeren van administratieve en secretariële werkzaamheden, alsmede assisteren van de (Tand)arts, in diens opdracht en conform protocollen en werkafspraken, teneinde de

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Telefonische inlichtingen onder nummer (overdag) : 020-4972332 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 40596702

Telefonische inlichtingen onder nummer (overdag) : 020-4972332 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 40596702 Poststuknr. : Ingekomen : Dossniernr. : Beh. ambt. : toestelnr. : AANVRAAGFORMULIER vaststelling subsidie CRMW 211 Naam van de instelling/gezelschap Gevestigd te : : Lijnden Correspondentieadres : Postbus

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Basiskennis Ondernemerschap Voorbeeldexamen Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Dit voorbeeldexamen bestaat

Nadere informatie

Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011)

Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011) Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011) Factotum Twaalf VOF Pagina 8 van 57 Balans per 30 juni 2011 (in euro's) 30 juni 2011 30 juni 2010 Vaste De winst- activa en verliesrekening over 2006 en 2005 kunnen

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Medewerker audiovisuele technieken (regie)

Medewerker audiovisuele technieken (regie) technieken (regie) Doel (Regisseren van het) vervaardigen van (audio)visuele en/of multimedia producties, alsmede terzake adviseren van opdrachtgevers en begeleiden van externe uitvoerders, teneinde een

Nadere informatie

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies. U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.nl Samenvatting Het woord samenvatting zegt hier natuurlijk eigenlijk

Nadere informatie

: miriam@termeerstrategischedenkkracht.nl. Privé-omstandigheden : samenwonend, 2 zonen van 15 en 17 jaar

: miriam@termeerstrategischedenkkracht.nl. Privé-omstandigheden : samenwonend, 2 zonen van 15 en 17 jaar Curriculum vitae Persoonsgegevens Naam Voornamen Adres PC en plaats : Termeer : Miriam Henriëtte Helena : Kapelpad 17A : 5688 HS Oirschot Telefoon : (0499) 57 37 08 Mobiele telefoon : 06 51 51 33 53 E-mail

Nadere informatie

Unit 4 Multivers Lite. Unit 4 Multivers. Het compacte pakket voor uw complete administratie

Unit 4 Multivers Lite. Unit 4 Multivers. Het compacte pakket voor uw complete administratie Unit 4 Multivers Lite Unit 4 Multivers Het compacte pakket voor uw complete administratie U NIT 4 MULTIVERS L ITE EVEN VOORSTELLEN... Unit 4 Agresso is een softwareonderneming met een landelijk netwerk

Nadere informatie

Subsidieaanvraag. Aanvraagformulier subsidie voor een incidentele activiteit

Subsidieaanvraag. Aanvraagformulier subsidie voor een incidentele activiteit Subsidieaanvraag Aanvraagformulier subsidie voor een incidentele activiteit Ten behoeve van de aanvraag tot subsidieverlening moet gebruik worden gemaakt van dit aanvraagformulier tot subsidieverlening.

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Rapporteert aan : de hiërarchisch overste

Functiebeschrijving. Rapporteert aan : de hiërarchisch overste Functiebeschrijving 130-02-20100722 Functietitel Doel van de functie Functiefamilie Plaats in de organisatie Administratief medewerker Uitvoeren van administratieve taken gekoppeld aan een bepaalde werking/dienst

Nadere informatie

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse Secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

ALV Thadia 10 december aanwezigen en 6 mensen afgemeld

ALV Thadia 10 december aanwezigen en 6 mensen afgemeld ALV Thadia 10 december 2014 58 aanwezigen en 6 mensen afgemeld Agenda 1. Opening Ingekomen stukken: bij het bestuur zijn twee brieven binnen gekomen bij punt 3; beide inzenders zijn aanwezig 2. Verslag

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

Medewerker bediening M/V (parttime) ( t Goude Hooft, Volle Maan, Gina en de nieuw te openen horecagelegenheid in Zoetermeer)

Medewerker bediening M/V (parttime) ( t Goude Hooft, Volle Maan, Gina en de nieuw te openen horecagelegenheid in Zoetermeer) Medewerker bediening M/V (parttime) ( t Goude Hooft, Volle Maan, Gina en de nieuw te openen horecagelegenheid in Zoetermeer) Algemene informatie: overige bedrijven van Big Horeca, zijn wij op zoek naar

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

Referentie kader. S301 1 Algemene beroepsvaardigheden Kern a en b Digitaal 50 min. Gemiddelde van toetsen/praktische opdrachten.

Referentie kader. S301 1 Algemene beroepsvaardigheden Kern a en b Digitaal 50 min. Gemiddelde van toetsen/praktische opdrachten. Profiel: Economie en ondernemen Leerjaar: 3 Toetscode Periode Leerstof Eindtermen/ Soort toets Toetsduur Opmerking Weging Referentie kader of werktijd S30 Algemene beroepsvaardigheden Kern a en b Digitaal

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Audiovisuele Technieken Functiecode: 0706

Functieprofiel: Medewerker Audiovisuele Technieken Functiecode: 0706 Functieprofiel: Medewerker Audiovisuele Technieken Functiecode: 0706 Doel Vervaardigen en bewerken van (audio)visuele opnamen, afbeeldingen en/of documenten, dan wel in bedrijf stellen en houden van audiovisuele

Nadere informatie

J.H. van den Berg. Versie 1.0 Mei 2011

J.H. van den Berg. Versie 1.0 Mei 2011 Versie 1.0 Mei 2011 J.H. van den Berg B U S I N E S S C O N T I N U I T Y M A N A G E M E N T Business Continuity Plan Handboek Vertrouw niet altijd op iemands blauwe ogen. Meiberg Consultancy Bronkhorsterweg

Nadere informatie

FINANCIËN. voor sportverenigingen. Cursussen en workshops PARTNER IN BEWEGING

FINANCIËN. voor sportverenigingen. Cursussen en workshops PARTNER IN BEWEGING ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden FINANCIËN Cursussen en workshops PARTNER IN BEWEGING voor sportverenigingen INTRODUCTIEWORKSHOP KASCOMMISSIE De Nederlandse

Nadere informatie

PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT

PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT 2015 Velsen-Zuid, 25-3-2014 Inhoudsopgave Blz. 1. FINANCIËLE ONDERBOUWING 1.1 Programmabegroting 2015 3 2. MEERJARENOVERZICHT 5 2.1 Meerjarenraming 3. BEGROTING

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Repro Functiecode: 0703

Functieprofiel: Medewerker Repro Functiecode: 0703 Functieprofiel: Medewerker Repro Functiecode: 0703 Doel Voorbereiden, produceren en afwerken van reproproducten, binnen de technische mogelijkheden en conform de klantvraag, teneinde te voldoen aan de

Nadere informatie

INHOUD. 1. El Rio Blanco actueel. 2. El Rio Blanco Franchise. 3. El Rio Blanco en zijn franchisers. 4. El Rio Blanco zoek-optimalisatie van het pand

INHOUD. 1. El Rio Blanco actueel. 2. El Rio Blanco Franchise. 3. El Rio Blanco en zijn franchisers. 4. El Rio Blanco zoek-optimalisatie van het pand FRANCHISE DOSSIER INHOUD 1. El Rio Blanco actueel 1.1. De waarde van El Rio Blanco 2. El Rio Blanco Franchise 2.1. De wereld van mode en accessoires 2.2. Een bedrijf met voordelen, gericht op de hedendaagse

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Front Office Functiecode: 0604

Functieprofiel: Medewerker Front Office Functiecode: 0604 Functieprofiel: Medewerker Front Office Functiecode: 0604 Doel Aannemen en (mede)uitvoeren van klantvraag en/of bemiddelen tussen klant en relevante derden, conform de klantvraag en binnen bestaande afspraken

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT. De Financiële Apotheek

DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT. De Financiële Apotheek DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT [Dit dienstverleningsdocument is een precontractueel, wettelijk verplicht, document waarin onze dienstverlening staat beschreven] De Financiële Apotheek Postbus 3096 5203 DB

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

Voorbeeldformulier functieprofiel bedrijfsleider

Voorbeeldformulier functieprofiel bedrijfsleider Voorbeeldformulier functieprofiel bedrijfsleider Basisgegevens: Naam van de functie: Bedrijfsleider... Datum: 20 augustus 2009 Plaats in de organisatie: Rapporteert aan of werkt onder leiding van: Directie...

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA

BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA 2013 Velsen-Zuid, 29-3-2013 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMABEGROTING 1.1 Programmabegroting 2013 3 2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 2.1 Gebiedsbeheer 5 2.2 Toezicht 7 2.3

Nadere informatie

Checklist. Startende Ondernemer

Checklist. Startende Ondernemer Checklist Startende Ondernemer De voorbereiding: 1. Bepaal de vijf W s: 1. Wat zijn de producten/diensten die worden aangeboden? 2. Waarom wordt dit bedrijf succesvol? 3. Wat wordt de doelgroep? 4. Welke

Nadere informatie

ZorgMonitor 2012. Interesses, bouwplannen, bestedingen en mediaconsumptie van de operationeel manager in de zorgsector

ZorgMonitor 2012. Interesses, bouwplannen, bestedingen en mediaconsumptie van de operationeel manager in de zorgsector ZorgMonitor 2012 Interesses, bouwplannen, bestedingen en mediaconsumptie van de operationeel manager in de zorgsector LvW. 18 dec 2011 Opzet en uitvoering In de maand december 2011 heeft Vakmedianet een

Nadere informatie

Plan van Aanpak: Modern Choclate

Plan van Aanpak: Modern Choclate Pag. 0/ 11 Inhoudsopgave Achtergronden... 2 Projectresultaat... 3 Projectactiviteiten... 4 Projectgrenzen... 5 Kwaliteit... 6 Projectorganisatie... 7 Planning... 8 Begroting... 9 Risico s... 10 Pag. 1

Nadere informatie

Functiebeschrijving secretaresse

Functiebeschrijving secretaresse Functiebeschrijving secretaresse 1. Doel van de functie De secretaresse verricht managementondersteunende, secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende van het desbetreffende

Nadere informatie

Family Office Services

Family Office Services www.switzerland-family-office.com/nl/family-office-services/ Family Office Services Een kwalitatief goede family office biedt een breed pallet aan diensten aan. Op deze pagina treft u een uitgebreid overzicht

Nadere informatie

Opleider. Context. Doel

Opleider. Context. Doel Opleider Doel (Mede)ontwikkelen van het opleidingsbeleid en ontwikkelen en (laten) verzorgen van trainingen en voor verschillende interne en/of externe doelgroepen, binnen de kaders van het beleid en de

Nadere informatie

Aanvraagformulier Lidmaatschap CLC-VECTA 2010

Aanvraagformulier Lidmaatschap CLC-VECTA 2010 Aanvraagformulier Lidmaatschap CLC-VECTA 2010 1. Bedrijfsgegevens Naam bedrijf Bezoekadres Provincie Postadres Indien afwijkend Factuuradres Telefoon Fax E-mail algemeen Internet Ingangsdatum bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie