Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM),

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), Auteur: J.W.T. van het Hekke Nationaal Archief, Den Haag 1975 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Deli Spoorwegmij. 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Geschiedenis van het archiefbeheer...6 Verwant materiaal...7 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...9 Hoofdstuk 1. Organisatie... 9 A Oprichting, statuten en herdenkingen...9 B Vergaderingen van aandeelhouders...9 C Vergaderingen van commissarissen...9 D Correspondentie van en voor commissarissen...10 E Algemene correspondentie...10 a Correspondentie aan de administrateur...10 b Correspondentie van de administrateur...12 c Correspondentie met derden (tevens geheime- en particuliere correspondentie)...14 F Personeel...15 G Financiele stukken...15 H Jaarverslagen...19 Hoofdstuk 2. Taak A Spoorwegen Concessies Aanleg Rollend materieel Vervoer Naasting...25 B Telefonie Concessies Administratie aanleg Naasting...26 Hoofdstuk III. Overige stukken...27 a Externe betrekkingen...27 b Losse stukken...27 c Dokumentatie en fotomateriaal...27

4

5 Deli Spoorwegmij. 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Deli Spoorweg Maatschappij Periode: Archiefbloknummer: I25040 Omvang: 29,50 meter; 258 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een gedeelte is in het Maleis Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, kaarten, foto's en tekeningen. Geen bijzondere handschriften Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Deli Spoorwegmaatschappij Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij bestaat uit stukken betreffende de organisatie (jaarverslagen, statuten, vergaderstukken, correspondentie, financiën en personeel), spoorwegen (concessies, rollend materieel, operationele zaken) en telefonie. Voorts bevat het archief foto's, ingebonden jaargangen van de Deli Courant, en blauwdrukken.

6 6 Deli Spoorwegmij Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Deli Spoorweg Maatschappij, nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Deli Spoorwegmij., , inv.nr.... Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER

7 Deli Spoorwegmij. 7 Verwant materiaal Verwant materiaal Zie ook het afgescheiden kaarten- en tekeningenarchief 4.DELI

8

9 Deli Spoorwegmij. 9 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N Hoofdstuk 1. Organisatie. A Oprichting, statuten en herdenkingen. HOOFDSTUK 1. ORGANISATIE. A OPRICHTING, STATUTEN EN HERDENKINGEN. Het 75 jarig bestaan is i.v.m. de politiek ontwikkelingen in Nederlands-Indië niet herdacht 1 Dossiers 1-3 Het 75 jarig bestaan is i.v.m. de politiek ontwikkelingen in Nederlands-Indië niet herdacht Akte van oprichting, 28 juni 1883 Herdenking van het 25 jarig bestaan, 28 juni 1908 Herdenking van het 50 jarig bestaan, 28 juni Dossiers (Statutenwijzigingen) Statuten wijziging (inclusief aktes), 1888 Statuten wijziging (inclusief aktes), 1897 Statuten wijziging (inclusief aktes), 1905 Statuten wijziging (inclusief aktes), 1912 Statuten wijziging (inclusief aktes), 1913 Statuten wijziging (inclusief aktes), 1919 Statuten wijziging (inclusief aktes), Dossiers (Statutenwijzigingen) Statuten wijziging (inclusief aktes), 1929 Statuten wijziging (inclusief aktes), 1934 Statuten wijziging (inclusief aktes), Dossiers B Vergaderingen van aandeelhouders. 5 Dossiers C Vergaderingen van commissarissen. Staatscouranten en correspondentie inzake statuten wijzigingen. Gedrukte statuten. B VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS. Notulen van de 1e t/m 32e vergadering van aandeelhouders, 28 juni april 1914 Notulen van de 33e t/m 53e vergadering van aandeelhouders, 29 april april 1935 Notulen van de 54e t/m 83e vergadering van aandeelhouders, 1 mei nov Bijlagen bij de aandeelhoudersvergaderingen. C VERGADERINGEN VAN COMMISSARISSEN. 6 Dossiers Notulen vergaderingen van commissarissen, Notulen vergaderingen van commissarissen, Notulen vergaderingen van commissarissen, Notulen vergaderingen van commissarissen, Dossiers Notulen vergaderingen van commissarissen, Notulen vergaderingen van commissarissen,

10 10 Deli Spoorwegmij Notulen vergaderingen van commissarissen, Dossiers Notulen vergaderingen van commissarissen, Notulen vergaderingen van commissarissen, Notulen vergaderingen van commissarissen, [dossier 30] Concept notulen, uitnodigingen in zake commissarissen vergaderingen, D Correspondentie van en voor commissarissen. 10 Dossiers D CORRESPONDENTIE VAN EN VOOR COMMISSARISSEN. Copie conform brieven van de administrateur via de direktie aan de commissarissen, Copie conform brieven van de administrateur via de direktie aan de commissarissen, Dossiers Rapporten voor commissarissen, Begrotingen voor commissarissen, Stukken voor en over commissarissen. E Algemene correspondentie. a Correspondentie aan de administrateur. E ALGEMENE CORRESPONDENTIE. A CORRESPONDENTIE AAN DE ADMINISTRATEUR. 12 Dossiers Copieboek boekhouding en exploitatie, 28 okt april '93 Copieboek boekhouding en exploitatie, 20 april juli 1900 Copieboek boekhouding en exploitatie, 19 juli mei Dossiers Copieboek boekhouding en exploitatie, 5 april april 1911 Copieboek boekhouding en exploitatie, 11 mei jan Copieboek boekhouding en exploitatie, 11 febr sept Dossiers Copieboek boekhouding en exploitatie, 24 sept juni 1924 Copieboek boekhouding en exploitatie, 11 juli april 1927 Copieboek boekhouding en exploitatie, 2 mei febr Dossiers Copieboek boekhouding en exploitatiel, 20 febr mei 1931 Copieboek boekhouding en exploitatie, 20 mei mei 1933 Copieboek boekhouding en exploitatie, 24 mei mrt Dossiers Copieboek boekhouding en exploitatie, 28 mrt mei 1940 Copieboek boekhouding en exploitatie, 4 juli nov Dossiers Copieboek confidentieel, 11 juni april 1885 Copieboek confidentieel, 14 mei april 1887 Copieboek confidentieel, 14 april jan. 1889

11 Deli Spoorwegmij Dossiers Copieboek confidentieel, 17 jan okt Copieboek confidentieel, 6 nov dec Copieboek confidentieel, 15 dec nov Dossiers Copieboek confidentieel, 28 nov juni 1898 Copieboek confidentieel, 4 aug mrt Copieboek confidentieel, 18 mrt nov Dossiers Copieboek confidentieel, 20 nov nov Copieboek confidentieel, 29 nov mei 1909 Copieboek confidentieel, 27 mei dec Dossiers Copieboek confidentieel, 4 jan jan Copieboek confidentieel, 29 jan dec Copieboek confidentieel, 11 jan april Dossiers Copieboek confidentieel, 4 mei mei 1926 Copieboek confidentieel, 17 mei nov Copieboek confidentieel, 3 dec mrt Dossiers Copiebrieven confidentieel, 4 april mei 1940 Copiebrieven confidentieel, 4 juli dec Copiebrieven confidentieel, 2 jan dec Dossiers Copieboek mededelingenbrieven, 16 febr dec Copieboek mededelingenbrieven, 31 dec juli 1919 Copieboek mededelingenbrieven, 25 juli jan Dossiers Copieboek mededelingenbrieven, 15 mrt okt Copieboek mededelingenbrieven, 17 okt jan Copieboek mededelingenbrieven, 29 nov juli Dossiers Copieboek mededelingenbrieven, 5 aug mrt Copieboek mededelingenbrieven, 22 mrt mrt Dossiers Copiebrieven over sekretarie, 3 jan mei 1940 Copiebrieven over weg en werken, 3 jan mei 1940 Copiebrieven over traktie, 3 jan mei 1940 Copiebrieven over telefonie, 3 jan mei 1940 Copiebrieven over magazijn, 3 jan mei Dossiers Copiebrieven over weg en werken, 10 mei nov Copiebrieven over traktie, 10 mei dec Copiebrieven over telefonie, 4 juli dec. 1957

12 12 Deli Spoorwegmij [dossier 87] Copiebrieven over magazijn, 4 juli okt [dossier 88] Copie mededelingenbrieven, [dossier 89] Copie mededelingenbrieven, Dossiers Copiebrieven van de directie over personeel, juli dec 1949 Copiebrieven van de directie over personeel, jan dec 1952 Copiebrieven van de directie over personeel, jan dec Dossiers Copiebrieven van de directie over personeel, jan dec 1955 Copiebrieven van de directie over personeel, jan juni 1957 Copiebrieven van de directie over personeel, juli dec Dossiers 96A en 96B Copiebrieven van de directie inzake financiën, 6 april dec Copiebrieven inzake deviezen, 5 mrt mrt b Correspondentie van de administrateur. B CORRESPONDENTIE VAN DE ADMINISTRATEUR. 35 [dossier 97] Copiebrieven boekhouding en exploitatie, 2 sept nov [dossier 98] Copiebrieven boekhouding en exploitatie, 27 nov okt [dossier 99] Copiebrieven boekhouding en exploitatie, 8 nov mei [dossier 100] Copiebrieven boekhouding en exploitatie, 28 mei mei [dossier 101] Copiebrieven boekhouding en exploitatie, 11 mei april [dossier 102] Copiebrieven boekhouding en exploitatie, 21 mei mrt [dossier 103] Copiebrieven boekhouding en exploitatie, 25 juli dec [dossier 104] Copiebrieven confidentieel, 20 sept dec [dossier 105] Copiebrieven confidentieel, 9 jan dec. 1910

13 Deli Spoorwegmij [dossier 106] Copiebrieven confidentieel, 12 jan dec [dossier 107] Copiebrieven confidentieel, 7 jan dec [dossier 108] Copiebrieven confidentieel, 3 jan dec Copiebrieven confidentieel, 11 jan dec [dossier 110] Copiebrieven confidentieel, 6 jan dec [dossier 111] Copiebrieven confidentieel, 2 jan april [dossier 112] Copiebrieven confidentieel, 8 juli dec Dossier Copiebrieven confidentieel, 5 jan dec Copiebrieven confidentieel, 3 jan dec Copiemededelingenbrieven, 5 sept dec [dossier 116] Copiemededelingenbrieven, 11 jan dec [dossier 117] Copiemededelingenbrieven, 7 jan dec [dossier 118] Copiemededelingenbrieven, 14 jan dec [dossier 119] Copiemededelingenbrieven, 3 jan dec [dossier 120] Copiemededelingenbrieven, 2 jan dec [dossier 121] Copiemededelingenbrieven, 2 jan april Dossier Copiebrieven over sekretarie, 13 jan mrt Copiebrieven over weg en werken, 13 jan mrt Copiebrieven over traktie, 13 jan april 1940 Copiebrieven over telefonie, 13 jan april 1940 Copiebrieven over magazijn, 13 jan april Dossiers

14 14 Deli Spoorwegmij Copiebrieven over weg en werken, 9 aug dec Copiebrieven over traktie, 1 sept dec Dossiers Copiebrieven over telefonie, 25 juli dec Copiebrieven over magazijn, 21 juli dec [dossier 131] Copiemededelingenbrieven, 25 juli dec [dossier 132] Copie van de adm. aan de dir. in zake personeel, 25 juli dec [dossier 133] Copiebrieven aan de directie inzake personeel, 5 jan dec [dossier 134] Copiebrieven aan de directie inzake financien, 11 febr dec [dossier 135] Copiebrieven aan de directie inzake financien + (bijlagen), 5 jan nov c Correspondentie met derden (tevens geheime- en particuliere correspondentie) C CORRESPONDENTIE MET DERDEN (TEVENS GEHEIME- EN PARTICULIERE CORRESPONDENTIE) 66 Dossiers Correspondentie van voor de oprichting (n.b. historisch materiaal). Copieboek, mei - juni 1883 Correspondentie, 21 mrt april Dossiers Correspondentie met sultans, Correspondentie met diverse firma's, Particuliere correspondentie van commissarissen, 1912 Correspondentie over de vervanging van de administrateur Dhr. Radersma, 1918 Geheime Correspondentie aan de administrateur, Geheime correspondentie van de administrateur, Correspondentie met diverse firma's, sept sept Dossiers Verslag van de dienstreis naar Singapore, 1934 Correspondentie met de gouverneur-generaal en de resident, Correspondentie met Dhr. Trouw (advokaat van de D.S.M. in Medan), Correspondentie met Dhr. Kropveld, dec mei 1962 Correspondentie met Dhr. van der Have, dec febr Correspondentie met Dhr. van Styrum, dec mrt Diverse particuliere correspondentie, dec april Dossier Telegrammen van en voor Dhr. Blankert, dec april 1958 Protestbrieven inzake naasting (tevens de bezwaarschriften), jan juli 1958 Correspondentie na de naasting, dec april 1958 Telegrammen na de naasting, dec april 1958 Folders, verkoopbrieven, diversen,

15 Deli Spoorwegmij. 15 F Personeel. F PERSONEEL. 70 Dossier Steunfonds Aziatisch Personeel, Pensioenfonds Aziatisch Personeel, Pensioenfonds Europees Personeel + akte van oprichting (en wijzigingen). Vereniging Europees en Aziatisch Personeel. 71 Dossiers Rekening-courant inlands personeel, 1890 Rekening-courant inlands personeel, 1919 Rekening-courant inlands personeel, 1920 Rekening-courant europees personeel, 1890 Rekening-courant europees personeel, 1919 Rekening-courant europees personeel. Staten personeel, 1888 Staten personeel, Staten personeel aanleg, 1914, 1917 Controle (sterkte staten) inlands personeel, Werknemersverklaringen loonbelasting, Tewerkstelling TH-studenten (Bandoeng) bij automatische telefooncentrale Medan, 1957 G Financiele stukken. G FINANCIELE STUKKEN A [dossiers ] Grootboeken A Journalen

16 16 Deli Spoorwegmij , 1913, 1915, , 1916, , 1919, , 1920, , , , 1925, 1927, 1929, , 1928, 1930, Grootboek aanleg Sedang en Selesseh Begrotingen [dossiers ] Ontwerpbegroting, , Begroting(en) [dossier 215] Ontwerpbegroting, [dossier 216] Begroting(en), [dossier 217] Begroting(en), [dossier 218] Begroting(en), [dossier 219] Begroting(en), [dossier 220] Begroting(en), [dossier 221] Begroting(en), [dossier 222] Begroting(en), [dossier 223] Begroting(en), [dossier 224] Begroting(en), [dossier 225] Begroting(en), met toelichting, [dossier 226] Begroting(en), met toelichting, [dossier 227] Begroting(en), met toelichting, [dossier 228] Begroting(en), met toelichting, [dossier 229] Begroting(en), met toelichting, [dossier 230] Begroting(en), met toelichting, [dossier 231] Begroting(en), met toelichting, [dossiers ] Begroting(en) met toelichting, 1949, , [dossier 232] Begroting(en) met toelichting, [dossier 233] Begroting(en) met toelichting, [dossier 234] Begroting(en) met toelichting, [dossier 235] Begroting(en) met toelichting, uitbreidingswerken,

17 Deli Spoorwegmij Maandstukken en jaarstukken maart 90 Dossiers Verantwoording, Jaarstukken, 1947 Maandstukken, jan-jul 1948 Maandstukken, aug-dec 1948, jul dec Maandstukken en Jaarstukken met correspondentie en begrotingsstukken [dossier 251] Jaarwerk, [dossier 252] Jaarwerk [dossiers ] Jaarwerk [dossier 255] Winst- en verliesrekening voor de vennootschapsbelasting en vennootschapsbelasting (1925) [dossier 256] Vennootschapsbelasting, Dossiers Correspondentie inzake vennootschapsbelasting aan de administrateur, Correspondentie inzake vennootschapsbelasting van de administrateur, Correspondentie inzake Indische vennootschapsbelasting, Vennootschapsbelasting, Maandverslag over boekhouding en administratie, 1892 Boekhouding tot [dossier 261 I] Boekhoudingsstukken. 108 Dossier 261 II-262. Boekhoudingsstukken. Uitbreiding en wijzigingen construktierekening,

18 18 Deli Spoorwegmij Dossiers Construktierekening autodienst (leeg), 1928 Procesverbaal regering inzake goedkeuren construktierekening en nettoopbrengst, Construktierekening, 1957 Correspondentie inzake construktierekening en concessiestaten, Correspondentie inz. construktierekening en concessiestaten, Uittreksels confidentiële en boekhoudingsbrieven betr. bij/af boeking op de konstruktierekening. Correspondentie Kas-Associatie, Circulaire controle, Staat verantwoording contrôle, Staat verantwoording contrôle, 1888 Accountantsrapport, Dossiers Accountantrapport, Accountantscontrôle, [dossier 276] Conto finto, [dossier 276] Conto finto tot 1939? Dossiers Conto finto diversen, Geldzaken en leningen, Lening t.b.v. Wingfoot Medan-Tianfer. Rupia-lening BPM pensioenfonds, 1955 Rupia-lening Nillmij, 1955 Rupia-lening, 1956 Rupia-lening OGEM, 1957 Bankcrediet NHM (1956), en verlengingen Dossiers Financieringsproblemen, Rekening vernieuwing, 1899 Vergelijking bedrijfsresultaten, 1923 met Efficiency onderzoek van Bakkenist & Co. over werkplaats, Efficiency onderzoek van Bakkenist & Co. over wagenverdeling, 1957 Reglement op de comptabiliteit, ±1892 Aanpassings- en afschrijvingsbesluit, 1953 Fiscale berekeningen, Rapport van munteenheid, Rekeningenstelsel, Liquidatie van DAT, Afschrijving fiscale aanpassing, 1951 Afschrijving aardebaan, Dossiers Nota's aan derden; bankrekeningen, 1962 Financiële overzichten Wereldrijk, Herstel van het bedrijf, Wingfoot (tekeningen). 116 Dossiers Wingfoot, Wingfoot, Specifikaties ontvangsten en uitgaven.

19 Deli Spoorwegmij. 19 H Jaarverslagen. Staat bruto-opbrengst per trein, Saldostaten per ultimo drukwerken, dienstkleding, telefonie, dwarsliggers, hardgrind, 1950 H JAARVERSLAGEN [dossiers ] Jaarverslagen Geschreven, , Jaarverslag 1957

20 20 Deli Spoorwegmij Hoofdstuk 2. Taak. A Spoorwegen. 1 Concessies. HOOFDSTUK 2. TAAK. A SPOORWEGEN. 1 CONCESSIES. 123 Dossiers a Nota en berekening inz. concessie, Concessievoorwaarden (ontwerpen) & Correspondentie Medan, Concessie, Concessiestukken etc. Perlanaan. 124 Dossiers 318b-320 Concessiestukken etc. Perlanaän. Algemene uitbreiding en concessievoorwaarden. Concessie Schadée inz. Stoomtramweg Bantam-B. Chahfoah. 125 Dossiers Concessievoorwaarden div. rubrieken. Boekhouding afschrijving concessievoorwaarden. Overeenkomsten, o.a. verv[anging] inlandse productie, [dossier 324] Overeenkomsten, betreffende grondafstand door Indo's, [dossier 325] Overeenkomsten, contracten, Overeenkomsten, Overeenkomsten, Overeenkomsten, Overeenkomsten, contrakten, Dossiers Overeenkomsten, Overeenkomsten, o.a. a. met Dunlop over verhuur pand, 1950 Overeenkomsten, contracten met Sultans. 133 Dossiers Overeenkomsten Gouvernement Indië, Gouvernement S.O.K., gemeenteraad, DSM. Uittreksel overeenkomsten vervoer, 1938 Vervoersovereenkomsten Avros, Vervoersovereenkomsten Goodyear-Wingfoot, Vervoersovereenkomsten met Chinese vervoerders, 1957 Overeenkomst Belawan, 1912 Overeenkomst Besitang, 1932

21 Deli Spoorwegmij. 21 Overeenkomst Besitang, Besluiten en beschikkingen van de regering. 135 Dossiers Correspondentie met gouverneur-generaal, Correspondentie met gemeentebestuur Medan, Correspondentie over regeringsvoorschriften. 2 Aanleg. 2 AANLEG. 135 Dossiers Ontwerpen voor aanleg van lijnen, Begrotingen aanleg lijnen, 1884, , Eindafrekeningen aanleg spoorwegen, Dossiers Begroting aanlegkosten Bambang-Tebing-Tinggi. Begroting aanlegkosten Medan-Belawan. Maandrapporten stand werkzaamheden Serdanglijn, 1892 Maandrapporten stand werksaamheden, 1889 Maandrapporten Serdang en Selesseh, 1890 Maandrapporten, 1894 Maandrapporten, 1895 Maandrapporten, 1898 Maandrapporten, 1900 Maandrapporten, 1910 Maandrapporten, 1911 Maandrapporten, Dossiers Maandrapporten weg en werken etc, 1896 Maandrapporten weg en werken etc, 1897 Maandrapporten weg en werken etc, 1899 Maandrapporten weg en werken etc, 1913 Maandrapporten weg en werken etc, 1914 Maandrapporten weg en werken etc, 1915 Maandrapporten weg en werken etc, Dossiers Maandrapporten van aanleg, 1900 Maandrapporten van aanleg, 1913 Maandrapporten van aanleg, 1914 Maandrapporten aanlegdienst, 1915 Maandrapporten aanlegdienst, 1916 Maandrapporten aanlegdienst, 1918 Correspondentie Asambam en Padang stoomtramwegen. Atjehtramweg. Bedageitramweg. Kampongtram , Correspondentie over Langkattram (begrotingen, contracten, enz.). 139 Dossiers Serdangtram. Siantar tramweg. Tapanoeli stoomtram. Zijlijn Serdang. Zijlijnen voor derden. Uitbreiding Zuid-Asahan.

22 22 Deli Spoorwegmij Uitbreiding Asahan-lijn, Milan-Rantu-Bratart, 1936 Uitbreiding naar Selesseh. Uitbreiding tot Wingfoot, panellijn. 140 Dossiers Uitbreidingswerken, etc, Bandar Chalipah haven, diverse nota's en bijlagen. Diversen, onderhoud en uitbreidingswerken, 1957 Aanlegbrieven van de administratie, & Aanlegbrieven aan de adm, Aanlegbrieven aan de administrateur, van de directie, , Dossiers Dienstorders voor adm. voor aanleg Serdang-lijn, 1892 Rapport aanlegdienst, Verbouwing, uitbreiding emplacement, stations, overwegen, Staat der gebouwen. Begin Serdang-lijn en Sellesseh tot 1890 Overzicht van dienst van de Samarang-Joana stoomtram, 1892 Asahan-watervallen, Rollend materieel. 3 ROLLEND MATERIEEL. 143 Dossiers Staat bewegend materieel, 1887 Staat rollend materieel, 1918 Staat rollend materieel, 1922 Staat rollend materieel, 1928 Staat rollend materieel, 1929 Staat rollend materieel, 1930 Locomotieven vanaf, Dossiers Benodigdheden voor rijtuigen. Prioriteitencommissie motorrijtuigen, 1948 Aanschaffen ketels, 1957 Stoomketels. Dokumentatie over dwarsliggers. Nieuw model dwarsliggers. 145 [dossier 412] Rails en klein ijzerwerk. 146 Dossiers Beknopt verslag van het koperlassen. Brandstoffen Perlanaän. Houtbedrijf Perlanaän, kapvergunningen etc, Vervoer. 4 VERVOER. 147 Dossiers Dienstorders, Dienstorders (+ inventarislijst), Dossiers Dienstorders. Voorschriften voor lading van treinen en passagiers.

23 Deli Spoorwegmij. 23 Voorschriften magazijndienst & bijlage, 1892 Dienstreizen, interne regelingen, volmachten, Regelement spoorweg i.v.m. haven-terreinen, 1919 Deli Avros transportdienst, [dossier 424] Treinafstand voor opslagplaats en loodsen. 150 Dossiers Overzicht dienstwoningen, loodsen, rollend materieel, 1957 Classifikatie van goederen. Spoorvracht (vessel) VVA, Grafiek van de dienstregeling, 1887 Regeling voor de dienstregeling, 1888 Regelement dienstregeling, 1890 Dienstregeling, 1951 Heropening reizigersvervoer. Vervoerscijfers. Vervoerscijfers. Vervoerscijfers, Rentabiliteit vervoerscijfers, Statistiek reizigers en goederen, 1928 Statistiek afgelegde kilometers, 1889 Statistiek belasting opgaande treinen, 1891 Statistiek belasting opgaande treinen, 1892 Statistiek treinbelasting, 1894 Statistiek treinbelasting, 1895 Statistiek treinbelasting, 1896 Statistiek treinbelasting, 1897 Statistiek treinbelasting, 1898 Statistiek treinbelasting, 1899 Statistiek treinbelasting, 1900 Statistiek treinbelasting, 1910 Statistiek treinbelasting, 1911 Statistiek treinbelasting, 1912 Statistiek treinbelasting, 1913 Statistiek treinbelasting, 1914 Statistiek treinbelasting, 1915 Statistiek treinbelasting, 1917 Statistiek treinbelasting, 1918 Statistiek treinbelasting, 1919 Diverse stukken, o.a. ossenkarbelasting, Staat trafiek naar alle stations, Dossiers Staat trafiek van/naar alle stations, Staat trafiek van/naar alle stations, 1888 Staat trafiek van/naar alle stations, 1889 Stukken vervoer per ossenkar, 1892 Staten vervoer per ossenkar, 1894 Staten vervoer per ossenkar, 1896 Staat goederenvervoer, Kwartaalstaat vrachtvervoer, 1895 Staten goederenvervoer, 1896 Staten goederenvervoer, 1897 Staten goederenvervoer, 1898 Staten goederenvervoer, 1899 Staten goederenvervoer, 1899 Staten goederenvervoer, 1900 Staten goederenvervoer, 1910 Staten goederenvervoer, 1911 Staten goederenvervoer, 1912 Staten goederenvervoer, 1913

24 24 Deli Spoorwegmij Staten goederenvervoer, 1914 Staten goederenvervoer, Dossiers Staten goederenvervoer, 1916 Staten goederenvervoer, 1917 Staten goederenvervoer, 1918 Staten goederenvervoer, 1919 Autotellingen, Statistiek autoconcurrentie en vervoer, 1931 Staat vervoer en opbrengst, Staat vervoer en opbrengst, Staten bruto opbrengst per trein, Dossier Staten vervoer en opbrengst, 1888 Staten vervoer en opbrengst, 1889 Resumé vervoer per lijn, 1890 Staten vervoer en opbrengst, Resumé vervoer per lijn, 1892 Staat vervoer en opbrengst v. reizigers, enz, 1892 Resumé vervoer en opbrengst per lijn, 1893 Resumé vervoer en opbrengst, 1895 Resumé vervoer en opbrengst, 1896 Resumé vervoer en opbrengst, 1897 Resumé vervoer en opbrengst, 1899 Resumé vervoer en opbrengst, 1900 Resumé vervoer en opbrengst, 1911 Resumé vervoer en opbrengst, 1912 Resumé vervoer en opbrengst, 1913 Resumé vervoer en opbrengst, 1914 Resumé vervoer en opbrengst, 1915 Resumé vervoer en opbrengst, 1916 Maandrapporten vervoer en opbrengst, 1917 Maandrapporten vervoer en opbrengst, 1919 Maandrapporten vervoer en opbrengst, 1921 Maandrapporten vervoer en opbrengst, 1922 Maandrapporten vervoer en opbrengst (leeg), 1930 Onderzoek goederenvervoer en reizigers, Dossiers Historisch overzicht (reizigers) tarieven. Oude tarieven. 155 Vervoer en tarieven. 156 Dossiers Tarieven, Vervoer en tarieven; diversen en statistieken, 1938 Tariefsverhoging, 1952 Tariefsverhoging, 1955 Tariefsverhoging. Tarieven, Gedrukte spoor- en tarievenboekjes Dossiers Gedrukte spoor- en tarievenboekjes. 159 Gedrukte spoor- en tarievenboekjes.

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957 Nummer archiefinventaris: 2.06.039.06 Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), Auteur: CAB-EZ Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976

Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976 Nummer archiefinventaris: 3.20.74.01 Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976 Auteur: H.W. Dokkum, A. Meddens, A. Versteege, H.J.Ph.G. Kaajan Nationaal Archief, Den Haag 1983

Nadere informatie

Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861

Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861 Nummer Toegang: 390 Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861 Nationaal Archief Nationaal Archief This finding aid is written in Dutch. 390 390 3 I N H O U D S O P G A V E

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.08.45

Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Inventaris van het archief van de Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Nummer archiefinventaris: 2.05.323 Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Auteur: CAS 1257 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994

Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994 Nummer archiefinventaris: 2.13.182 Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994 Auteur: J.C.D. de l'ecluse Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Nummer archiefinventaris: 2.09.69 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Auteur: CAS 736 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06 Inventaris van het archief van de Inspecteur(- Generaal) van de Geneeskundige Dienst der Landen Zeemacht en daarbij gedeponeerde archieven, 1814-1940 (1950) Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Nummer archiefinventaris: 2.14.12 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief, Den Haag 1969

Nadere informatie

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M.

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M. Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantoor voor Bevolkingszaken in Nederlands Nieuw-Guinea: Rapportenarchief, (1852) 1951-1962

Inventaris van het archief van het Kantoor voor Bevolkingszaken in Nederlands Nieuw-Guinea: Rapportenarchief, (1852) 1951-1962 Nummer archiefinventaris: 2.10.25 Inventaris van het archief van het Kantoor voor Bevolkingszaken in Nederlands Nieuw-Guinea: Rapportenarchief, (1852) 1951-1962 Auteur: P. Nienhuis Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het fotoarchief van de Directie Communicatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, (1961) 1973-1995

Inventaris van het fotoarchief van de Directie Communicatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, (1961) 1973-1995 Nummer archiefinventaris: 2.24.28 Inventaris van het fotoarchief van de Directie Communicatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, (1961) 1973-1995 Auteur: PWAA Nationaal Archief,

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Maart 2010 Utrecht

Jaarverslag 2009. Maart 2010 Utrecht Jaarverslag 2009 Maart 2010 Utrecht Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1 Beleid en Management 5 2 Inspectie 6 2.1 Reguliere inspectiecyclus 6 2.2 Invloed op concernbrede ontwikkelingen 7 2.3 Voorlichting

Nadere informatie

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 legt de VZW s een verplichte boekhouding op. 1. WAT IS EEN KLEINE VZW? Een kleine

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de leerlingenvereniging van de Rijks HBS, later Scholengemeenschap Schravenlant, "Onder Ons", 1903-2003 (2004)

Inventaris van het archief van de leerlingenvereniging van de Rijks HBS, later Scholengemeenschap Schravenlant, Onder Ons, 1903-2003 (2004) Toegangsnummer: 604 Inventaris van het archief van de leerlingenvereniging van de Rijks HBS, later Scholengemeenschap Schravenlant, "Onder Ons", 1903-2003 (2004) Th. Clarijs, H.M.A. Kruse Gemeentearchief

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten (1895-1962) 224 Samengesteld door J.A. Burger (vóór 1972) met een inleiding door Lineke Kooij Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. Officieuze coördinatie op 22/04/2012. Artikel 1

Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. Officieuze coördinatie op 22/04/2012. Artikel 1 Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen Officieuze coördinatie op 22/04/2012 Hoofdstuk I - Boekhouding en jaarrekening van de ondernemingen Artikel 1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk

Nadere informatie

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 Zitting 1972-11 835 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR DE RIJKSUITGAVEN Nr. 3 (De vroegere stukken zijn gedrukt in

Nadere informatie

Handleiding Jaarrekeningen

Handleiding Jaarrekeningen Handleiding Jaarrekeningen 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over jaarrekeningen en de deponeringsplicht... 4 1.1 Waarom moeten bedrijven hun jaarrekening deponeren?... 4 1.2 Welke bedrijven moeten

Nadere informatie

Inventaris archief. Holierhoekse- en Zouteveense polder. 1431 [eig. 1859]-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert

Inventaris archief. Holierhoekse- en Zouteveense polder. 1431 [eig. 1859]-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert Inventaris archief Holierhoekse- en Zouteveense polder 1431 [eig. 1859]-1970 In: Inventaris archieven polder Vockestaert (1959)1970-1976(1978) en rechtsvoorgangers Holierhoekse- en Zouteveensche polder

Nadere informatie

e-bestuur handleiding

e-bestuur handleiding e-bestuur handleiding versie 29 april 2008 Copyright 2006-2008 J.A.Diebrink te Burdaard. Alle rechten voorbehouden. Inhoud Inleiding... 7 Gebruiksvoorwaarden... 7 Aanmelden... 8 Startpagina... 9 Linker

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Waarom deze brochure... en voor wie? De doelstelling Het verhogen van de slagkracht van het verenigingsleven staat

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Statengriffie...4

INHOUDSOPGAVE. Statengriffie...4 INHOUDSOPGAVE Statengriffie...4 1. Provinciale Staten...5 1.1 Toelating Statenlid...5 1.2 Ontslag Statenlid...5 1.3 Nevenfuncties / onverenigbare werkzaamheden...6 1.4 Integriteit / aanvaarding geschenken...6

Nadere informatie

KB Boekhouding 2012: teksten

KB Boekhouding 2012: teksten Algemene inhoudstafel KB Boekhouding 2012: teksten Onderstaande versie is gestructureerd en geannoteerd door de redactie waar nodig, ten einde het geheel vlotter leesbaar en vooral toegankelijker te maken.

Nadere informatie

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012)

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Versie: vastgesteld, oktober 2012 Doxis Informatiemanagers Drs. D.J. de Vries 1 OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 4 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

Samenvatting collectieplan

Samenvatting collectieplan Samenvatting collectieplan 2012-2016 Over dit document -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Collectieprofiel----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

versie vastgesteld Staatscourant 10300, 15 juni 2011 Redactie: v/ m VROM

versie vastgesteld Staatscourant 10300, 15 juni 2011 Redactie: v/ m VROM 1 Selectielijst voor de neerslag van de handelingen op het beleidsterrein rijkshuisvesting voor de Rijksgebouwendienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2010 - versie vastgesteld

Nadere informatie