Docentenhandleiding. Sociale Hygiëne

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Docentenhandleiding. Sociale Hygiëne"

Transcriptie

1 Docentenhandleiding Sociale Hygiëne

2 SVH heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden uitgesloten dat er eventueel onjuistheden of (zet)fouten in de handleiding voorkomen. SVH stelt zich, evenals auteurs en drukker, niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van acties die zijn genomen op basis van deze uitgave. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale bewerking of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. ll rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without written permission from the publisher. SVH, Zoetermeer 1e druk, e druk, e druk, e druk, e druk, 2012 v nov 2012

3 Inhoud Inleiding... 5 HOOFDSTUK 1 Ondernemerschap... 9 HOOFDSTUK 2 Sociale Hygiëne HOOFDSTUK 3 Sociale vaardigheden HOOFDSTUK 4 Gespreksmodellen HOOFDSTUK 5 lcohol HOOFDSTUK 6 Drugs HOOFDSTUK 7 Tabak HOOFDSTUK 8 Gokken HOOFDSTUK 9 Veiligheid... 38

4

5 Inleiding Inleiding Voor u ligt de docentenhandleiding bij het vak Sociale Hygiëne. Iedere leidinggevende van een slijterij of horecagelegenheid waar alcohol wordt verkocht, moet in het bezit zijn van de SVH Verklaring Sociale Hygiëne. Het vak Sociale Hygiëne leidt op voor het examen waarmee deze verplichte SVH Verklaring Sociale Hygiëne kan worden behaald. Voor wie is de cursus bedoeld? De cursus Sociale Hygiëne is bedoeld voor mensen die voor zichzelf een toekomst als leidinggevende in de horeca of slijterij zien weggelegd. De doelgroep is heel divers, zowel qua ervaring met het werken in de horeca als op gebied van vooropleiding. Wat is het doel van Sociale Hygiëne? Na het volgen van het vak en het bestuderen van het cursusboek beschikken de cursisten over kennis en inzicht over: ondernemerschap; sociaal-hygiënisch beleid; sociale vaardigheden; gespreksmodellen; alcohol, drugs, tabak, gokken; veiligheid (inrichtingseisen en technische voorzieningen). Eindtermen en exameneisen Sociale Hygiëne Voor de SVH Verklaring Sociale Hygiëne zijn eindtermen en exameneisen vastgesteld door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze termen en eisen worden naar onderwerp vermeld bij de bijbehorende hoofdstukken. Het cursusboek Sociale Hygiëne is qua inhoud en structuur opgezet volgens deze eisen. Daarnaast is nadrukkelijk geprobeerd dit cursusboek af te stemmen op het niveau van de gemiddelde cursist. Deze afstemming betreft de inhoud van de cursus, de omvang en de presentatie. Deze docentenhandleiding kan als leidraad gebruikt worden om op verantwoorde, overzichtelijke en gestructureerde wijze dit cursusboek te behandelen. In de docentenhandleiding is een lesstofindeling opgenomen (drie opleidingsvarianten), die aangeeft welke paragrafen uit het cursusboek Sociale Hygiëne behandeld kunnen worden in een lesblok of lesuur. Uiteraard kunt u op basis van eigen ervaringen met het geven van cursussen en na een paar keer proefdraaien, de indeling van de lesstof naar eigen inzicht aanpassen. Vervolgens wordt bij elk hoofdstuk aangegeven: uit welke paragrafen het hoofdstuk bestaat; wat de bijbehorende exameneisen zijn; welke didactische hulpmiddelen gebruikt kunnen worden; welk lesblok behandeld wordt; het huiswerk voor het volgend lesblok; welke aandachtspunten aan te brengen zijn over de lesstof; vragen en antwoorden over de behandelde lesstof; een deel van de vragen uit het cursusboek Sociale Hygiëne, 5 e druk 2012 zijn samen met de antwoorden opgenomen in deze docentenhandleiding. 5

6 Didactische hulpmiddelen In deze docentenhandleiding wordt onder het onderdeel Didactische hulpmiddelen aangegeven welke didactische hulpmiddelen u wanneer en hoe in de cursus kunt gebruiken. PowerPointpresentatie Er is een PowerPointpresentatie ontwikkeld die u kunt gebruiken bij het behandelen van de lesstof. Deze PowerPointpresentatie kunt u downloaden op ij elk hoofdstuk wordt aangegeven welke sheets van de presentatie gebruikt kunnen worden. Opdracht ij verschillende hoofdstukken wordt er naast de vragen over de behandelde lesstof, een opdracht aangegeven. Dit kan in de vorm van een oefening of een discussie zijn. Van de uitkomsten van deze opdrachten zijn geen uitwerkingen gemaakt. Dvd s Er wordt verwezen naar verschillende dvd s. ls u besluit een of meerdere dvd s te gebruiken, bestudeer deze dan van tevoren. Het kan handig zijn om gebruik te maken van stops bij het vertonen van (scènes van de) dvd s. Dit biedt u de mogelijkheid om: de leerstof direct te koppelen aan het vertoonde materiaal; een discussie op gang te brengen over het vertoonde materiaal; de aandacht van de cursist vast te houden. Dvd Sociale Hygiëne (28 minuten) ij het cursusboek vindt u de dvd Sociale Hygiëne. De dvd vertoont filmscènes die de behandelde materie in het cursusboek Sociale Hygiëne met praktijkvoorbeelden verhelderen. De inhoud van de dvd bestaat uit: analoge communicatie; risicogedrag; gespreksmodel Nee verkopen ; gespreksmodel Openlijke regelovertreding ; gespreksmodel Verborgen regelovertreding ; gespreksmodel Omgaan met klachten ; omgaan met agressie; alcohol: leeftijdsgrens 18 jaar; alcohol: verantwoord drankgebruik. In het cursusboek wordt bij een Filmtip aangegeven welke scène u kunt bekijken. Op de dvd staat aangegeven hoe u verder te werk moet gaan. Raad en Daad; criminaliteit in de horeca (30 minuten) Helaas wordt meer dan 40 procent van de horecabedrijven geconfronteerd met criminaliteit in verschillende vormen, waaronder afpersing, inbraak en oplichting. riminelen hebben het helaas maar al te vaak gemunt op de horeca. De gevolgen hiervan zijn groot, niet alleen financieel maar ook psychisch. Wapen uzelf en gebruik gratis de e-learningmodule Raad en Daad; criminaliteit in de horeca. Onderwerpen van deze e-learning zijn: bedreiging; afpersing; overvallen; beroving; inbraak; interne criminaliteit; oplichting; bedrog. 6

7 U wordt zich bewust van veiligheidsrisico s, leert preventief op te treden tegen criminaliteit en hoe u kunt handelen in bepaalde situaties. De e-learningmodule is zo samengesteld, dat u het geleerde direct in de praktijk kunt toepassen. Deze gratis e-learning kunt u vinden op The XT-files (23 minuten) Deze themafilm is onderdeel van een lesprogramma dat kostenloos verzorgd wordt door de Stichting Drugsinformatie en Preventie voor Jongeren (DPJ). De film geeft informatie over de effecten en gevolgen van xtc-gebruik. Voor meer informatie kunt u bellen met de Stichting Drugsinformatie en Preventie voor Jongeren (DPJ), tel. (070)

8 Lesstofindeling voor drie mogelijke opleidingsvarianten Lesblok Lesuur I II III IV V VI VII VIII SH-standaard (4 lesblokken*) introductie huiswerk, , , 3.1, huiswerk huiswerk, , 3.3, huiswerk huiswerk, 4.1, , 4.4, huiswerk huiswerk, , huiswerk huiswerk, , huiswerk huiswerk, , , huiswerk huiswerk, , huiswerk examentraining SH-kort (2 lesblokken*) SH-lang (8 lesblokken*) hoofdstuk 1, 2 en 3 hoofdstuk 1 hoofdstuk 4, 5, 6, 7, 8 en 9 hoofdstuk 2 hoofdstuk 3 hoofdstuk 4 hoofdstuk 5 en 6 hoofdstuk 7 en 8 hoofdstuk 9 examentraining * Eén lesblok heeft een duur van 4 x 50 minuten. 8

9 HOOFDSTUK 1 Ondernemerschap De paragrafen in dit hoofdstuk zijn: 1.1 edrijfssoorten 1.2 Doelgroepen in de markt 1.3 edrijfsformule en gastvrijheidsformule 1.4 Leidinggeven ijbehorende eindtermen en exameneisen Eindterm 1 De kandidaat kan een omschrijving van de horecamarkt en de hierin voorkomende bedrijfsformules geven. De kandidaat kan een omschrijving geven van de horecamarkt en de op deze horecamarkt voorkomende aanbieders van gastvrijheid. Hierbij wordt een omschrijving van de formule bedoeld, verdeeld naar doelgroep, plaats, product, prijs, presentatie, personeel en promotie. Formules, die hierbij ten minste dienen te worden onderscheiden, zijn: hotels; restaurants; (eet)cafés/bars; discotheken; nachtclubs; cafetaria's; coffeecorners; sportkantines; buurt- en clubhuizen; wijkcentra; campings; fastservicerestaurants. Eindterm 2 De kandidaat kan een omschrijving geven van de detailhandelsmarkt in alcoholvrije en alcoholhoudende dranken (slijters/-wijnhandelsmarkt) en de hierin voorkomende bedrijfsformules. De kandidaat kan een omschrijving geven van de slijters- en wijnhandelsmarkt en de op deze markten voorkomende aanbieders. Formules die de kandidaat dient te onderscheiden zijn: slijterijketens; zelfstandige slijters/franchisegever; levensmiddelenhandel; speciaalzaken in gedistilleerd/bier/wijn. Eindterm 3 De kandidaat kan een omschrijving geven van de in de horeca- en slijtersmarkt voorkomende doelgroepen, alsmede het voor deze doelgroepen kenmerkende gedrag. De kandidaat kan een beschrijving geven van de doelgroepen, waarop de in eindterm 1 en 2 genoemde aanbieders zich richten, alsmede van het gedrag dat deze gasten/klanten in voorkomende situaties kenmerkt, zowel individueel als in groepsverband, te weten: 9

10 scholieren; werkende jongeren; studenten; alleenstaanden; senioren; ouders met kinderen; zakenmensen; tweeverdieners; toeristen, verdeeld naar volksaard. Eindterm 4 De kandidaat kan aantonen inzicht te hebben in het opzetten van een gastvrijheids- of slijters-/wijnwinkelformule en de benodigde maatregelen om deze formule te realiseren en blijvend te garanderen. a. De kandidaat kan omschrijven welke aspecten van de gekozen bedrijfsformule invloed uitoefenen op de gastvrijheidsbeleving en het gevoel van veiligheid bij de gast/klant (en medewerkers), te weten: de behoefte, waarmee de gast/klant het bedrijf bezoekt; de verwachtingen, die het bedrijf door communicatie heeft gewekt, verdeeld naar reclame-uitingen, public relations, mond-tot-mondreclame, interieur en exterieur van het bedrijf, alsmede het terrein rondom het bedrijf, prijsstelling, assortimentsaanduidingen, te verwachten serviceniveau; de gekozen vorm van dienstverlening/service en de uiteindelijke invulling hiervan; de gekozen invulling van aftersales-service en de afhandeling in dezen; de invloed die het gedrag van mede-gasten/klanten uitoefent op de sfeer in het bedrijf, alsmede de wijze waarop hiermee door het bedrijf en diens medewerkers wordt omgegaan; de bedrijfscultuur, die past bij het gekozen gastvrijheids- of slijters-/wijnwinkelformule. b. De kandidaat kan een bedrijfsformule in een gastvrijheids- of slijters-/wijnwinkelformule uitwerken en kan hierbij de middelen aangeven waarmee deze formule aan de gast/klant wordt gegarandeerd. c. De kandidaat kan aangeven welke eisen gesteld dienen te worden aan een bedrijfsformule met betrekking tot het gastvrij kunnen ontvangen van rokers en niet-rokers, gelet op de gezondheid(somstandigheden) van alle aanwezigen en in het bijzonder de arbeidsomstandigheden van de medewerker. Eindterm 5 De kandidaat kan de activiteiten benoemen, die ondernomen kunnen worden om doelgroepen te werven dan wel te weren, teneinde de gekozen gastvrijheids- of slijters-/wijnwinkelformule optimaal te benutten en niet in gevaar te laten brengen door externe invloeden. De kandidaat kan een omschrijving geven van de volgende activiteiten ter werving van de beoogde doelgroep, dan wel ter wering van conflicterende doelgroepen, alsmede de hieraan verbonden voor- en nadelen: vestigingsplaats/aankleding/design van het bedrijf; muziek als selectiemiddel; audio(visuele) middelen als selectiemiddel; assortiment als selectiemiddel; prijs als selectiemiddel; aanwezigheid kansspelautomaten; vorm en inhoud van reclame-uitingen; keuze van evenementen/sponsoring; selectie van personeel; onderhoud bedrijf/omgeving; bouwkundige, ruimtelijke en technische voorzieningen en personele maatregelen (zie eindterm 10); aanwezigheid van sociaal-hygiënisch en ethisch beleid; wijze van uitdragen van dit beleid naar gasten/klanten. 10

11 Didactische hulpmiddelen Sheets 1 t/m 5 ehandelen lesblokken Lesblok I-1 In dit lesblok wordt de cursus geïntroduceerd. Onderwerpen die aan de orde gesteld kunnen worden zijn: opbouw van de cursus; studeren en huiswerk; welke methodiek en vormen worden gehanteerd tijdens de cursus; behandelen van de inleiding van het cursusboek. Lesblok I-2 In dit blok worden paragraaf 1.1 en 1.2 behandeld. De onderwerpen zijn: welke verschillende bedrijven zijn er; welke doelgroepen worden onderscheiden; Lesblok I-3 In dit blok worden paragraaf 1.3 en 1.4 behandeld. De onderwerpen zijn: wat wordt met de bedrijfsformule bedoeld; welke P's bepalen de bedrijfsformule en wat is de inhoud van elke P; wat wordt met de gastvrijheids- of winkelformule bedoeld; wat is de relatie tussen de bedrijfsformule en de gastvrijheids- of winkelformule; wat zegt de rbeidsomstandighedenwet over leidinggeven; wat zijn de taken van de leidinggevende; wat zijn de verplichtingen van de werknemer. Lesblok I-4 Zie voor lesblok I-4: hoofdstuk 2. Huiswerk Vragen beantwoorden hoofdstuk 1. Lezen hoofdstuk 2. Vragen en antwoorden Vragen 1. Welke hoofdverdeling is te maken in de horeca- en slijtersmarkt? 2. Noem vijf soorten logiesverstrekkende bedrijven. 3. Noem vijf verschillende verkooppunten voor alcoholhoudende dranken, die in de detailhandel voorkomen. 4. Waarin onderscheidt een slijterij zich van andere verkooppunten van alcoholhoudende dranken? 5. Geef een omschrijving van het begrip doelgroep. 6. Noem zes te onderscheiden doelgroepen in de markt en noem van ieder een belangrijk gedragskenmerk. 7. Noem twee voorbeelden van doelgroepen in de markt die elkaar onder één dak van een horecabedrijf moeilijk verdragen. 11

12 8. Geef aan wat u moet doen om een door u gewenste doelgroep binnen te halen. 9. Welke zijn de zes P s? 10. Probeer in uw eigen woorden aan te geven wat verstaan wordt onder gastvrijheidsformule. 11. Hoe kunt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de markt en waarom is dat belangrijk? 12. ls u er voor kiest om een restaurant te beginnen waar met verse en dure ingrediënten wordt gewerkt, welke eisen stelt dat dan aan de totale formule van uw bedrijf? 13. ls u een jongerencafé wilt beginnen, waar moet u dan in uw formule rekening mee houden? 14. Wat speelt allemaal een rol bij het vaststellen van de verkoopprijs van een product dat u verkoopt? 15. Stel u begint een cafetaria in een volksbuurt waar veel moslims wonen. Wat voor consequenties zal dit hebben voor de P van product en de P van promotie? 16. Geef aan waarom de P van personeel een heel belangrijk instrument binnen de bedrijfsformule is. 17. Waarom is aftersales belangrijk? 18. Op welke manieren kan een leidinggevende medewerkers instructie geven? 19. Wat is het doel van een werkoverleg? ntwoorden 1. Drankenverstrekkers, voedselverstrekkers, logiesverstrekkers. 2. ed & breakfast, camping, conferentieoord, hotel, jeugdherberg, pension. 3. Deze verkooppunten zijn café, bar, hotel, slijterij, restaurant. 4. In een slijterij mag de verkochte drank niet genuttigd worden. 5. Een doelgroep is een verzameling personen die een bepaald kenmerk en daarmee ook een bepaalde vraag gemeenschappelijk hebben waardoor ze zich onderscheiden van andere groepen. ls ondernemer kan men zich op deze groep richten door een aansluitend aanbod te ontwikkelen. 6. 1) Scholieren: muziekkeuze, krappe beurs, strakke regels. 2) Ouders met kinderen: kindermenu, speelmogelijkheden, speciale aandacht van medewerkers. 3) Toeristen: eigen taal, duidelijke presentatie assortiment, extra aandacht. 4) Zakenmensen: goede service, snelle bediening, privacy en rust. 5) Senioren: kwaliteit en comfort, aandacht, formele en onberispelijke bediening. 6) lleenstaanden: goede opvang, er tijd aan besteden, in contact brengen, leestafel, spelletjes. 7. Senioren en jongeren. Zakenmensen en gezinnen met kinderen. 8. Door de combinatie van de bedrijfsformule en het gastvrijheidsconcept kunt u bepalen welke doelgroep u binnen wilt hebben en welke niet. 9. De zes P's zijn: Personeel, Plaats, Presentatie, Prijs, Product, Promotie. 12

13 10. Een gastvrijheidsformule bestaat uit drie onderdelen: het product, welk assortiment wordt aangeboden; het gedrag van gastvrij personeel en van gasten; de omgeving, die netjes en schoon is. 11. Door te participeren in brancheorganisaties en andere samenwerkingsverbanden en door uw vakbladen (vakliteratuur) bij te houden. Hierdoor kunt u beter inspelen op veranderende wetgeving en trends, zodat u tijdig uw bedrijfsformule en gastvrijheidsformule kunt aanpassen. 12. Het werken met kostbare ingrediënten betekent dat u ook mikt op een doelgroep die dat weet te waarderen en bereid is daar (veel) geld aan uit te geven. 13. Ordehandhaving op een niet schoolmeesterachtige manier. Jongeren hebben met name veel behoefte aan experimenteren. Muziek is voor jongeren heel belangrijk. 14. Inkoopprijs, huur, personeelslasten, afschrijvingen, eigen inkomen ondernemer, winst. 15. De P van product Snacks te verkopen zonder varkensvlees en weten wanneer het Ramadan is in verband met de inkoop van etenswaren. De P van promotie Uitdragen dat u rekening houdt met de belangen van deze doelgroep, door bijvoorbeeld deze boodschap in meerdere talen te communiceren. Door het sponsoren van een club met veel leden uit de doelgroep. 16. Het eigenlijke product dat men in de horeca verkoopt is: gezelligheid, aandacht, service, feest, ontmoeten, relatie. Dit product wordt voor een belangrijk gedeelte bepaald door de kwaliteit van het personeel. 17. Met aftersales kan de ondernemer contact onderhouden met de gast en deze zo beïnvloeden, dat de gast terugkomt. 18. Een leidinggevende kan instructie geven door: het voordoen; het oefenen met elkaar; het vertonen van films; medewerkers een vaardigheidstraining te laten volgen. 19. Het doel van een werkoverleg is: informatie uitwisselen over de bedrijfsvoering; werkervaringen uitwisselen; voorlichting of instructie geven en (nieuwe) werkafspraken maken. 13

14 HOOFDSTUK 2 Sociale Hygiëne De paragrafen in dit hoofdstuk zijn: 2.1 Sociale Hygiëne 2.2 Huisregels opstellen 2.3 Regels handhaven 2.4 Deurbeleid 2.5 Samenwerking met partijen ijbehorende exameneisen Eindterm 7 De kandidaat kan aantonen inzicht te hebben in de factoren, die de gekozen gastvrijheids- of slijters-/wijnwinkelformule bedreigen bij het opzetten en handhaven van een sociaal-hygiënisch beleid in zijn/haar (toekomstig) bedrijf, alsmede het communiceren van dit beleid naar medewerkers en gasten/klanten. De kandidaat kan een omschrijving geven van: vormen van normafwijkend gedrag, voortkomend uit afhankelijkheid van alcohol, (illegale) drugs en geneesmiddelen, in relatie tot alcohol en gokken; psychische, culturele, maatschappelijke en sociale oorzaken, die ten grondslag kunnen liggen aan dit normafwijkend gedrag; de strategieën die hem/haar ten dienste staan om te voorkomen dat normafwijkend gedrag als gevolg van afhankelijkheid van alcohol, (illegale) drugs en gokken kan ontstaan. De kandidaat kan de volgende signalen herkennen: signalen van problematisch alcohol- en drugsgebruik en gokgedrag; gedragssignalen, die duiden op afhankelijkheid van (illegale) drugs en/of pogingen tot gebruik/verkoop hiervan in het bedrijf; signalen in het gedrag van personen, die duiden op een verhoogde kans op agressief optreden. De kandidaat kan een sociaal-hygiënisch en ethisch beleid opstellen, waarin uitgegaan wordt van keuzes die binnen het gastvrijheids- of slijters-/wijnwinkelformule zijn gedaan en waarin aandacht geschonken wordt aan: gedrag dat van gasten/klanten wordt geaccepteerd; gedragsregels die aan gasten/klanten worden gesteld ter voorkoming van sfeerverstoringen; mogelijk negatieve aspecten in het gedrag van gasten/klanten, die door de medewerkers dienen te worden opgemerkt en gerapporteerd; het gedrag dat zowel leidinggevenden als medewerkers dienen te vertonen, als reactie op deze negatieve gedragsaspecten om escalatie van het gedrag te voorkomen. De kandidaat kan concreet in geschrift aangeven hoe het sociaal-hygiënisch beleid uitgelegd kan worden naar gasten/klanten, leidinggevenden en medewerkers. Eindterm 8 De kandidaat kan aantonen inzicht te hebben in het opstellen van regels en normen met betrekking tot het geaccepteerde gedrag van gasten/klanten, uitgaande van het geformuleerde sociaal-hygiënisch en ethisch beleid in het bedrijf en de aanpak die nodig is om dit beleid vervolgens te handhaven. De kandidaat kan in concrete bewoordingen aangeven hoe het sociaal-hygiënisch beleid uitgelegd kan worden naar gasten/klanten, leidinggevenden en medewerkers, hierbij rekening houdend met: de eenduidigheid in wijze van opstellen; de argumenten die ten grondslag liggen aan de regels, alsmede de motivering richting gast/klant en medewerkers; 14

15 de wijze waarop de regels door medewerkers ten uitvoer dienen te worden gebracht, uitgewerkt in concrete gedragsprocedures; de sancties die aan het niet naleven van de regels verbonden zijn, zowel richting gast/klant als richting medewerker; de procedures welke gevolgd moeten worden bij het uitvoeren van de sancties; de afspraken die in dezen gemaakt moeten worden met gemeente, politie, buurtbewoners (omgeving van het bedrijf) en hulpverlenende instanties; de wijze waarop klachten van gasten/klanten worden afgehandeld door medewerkers uitgaande van het geformuleerde sociaal-hygiënisch en ethisch beleid in het bedrijf. De kandidaat kan aantonen inzicht te hebben in de manier waarop: opgestelde regels gehandhaafd moeten worden; opgestelde regels beargumenteerd kunnen worden; gesprekstechnieken bij handhaving van opgestelde regels toegepast kunnen worden; sancties bij overtredingen daadwerkelijk toegepast moeten worden. Eindterm 9 De kandidaat kan aantonen inzicht te hebben in de wijze, waarop (toekomstige) medewerkers geïnstrueerd moeten worden over de handhaving van wettelijke regels, huisregels en ongeschreven regels (fatsoensnormen). De kandidaat kan omschrijven hoe opgesteld sociaal-hygiënisch beleid geïmplementeerd kan worden bij huidige en toekomstige medewerkers. Hierbij dient aan de orde te komen: de wijze van communiceren naar medewerkers; de wijze van instructie aan medewerkers; de controle op het effect van de instructie; de begeleiding van de medewerkers; de aanpassing van de bedrijfscultuur aan het sociaal-hygiënisch beleid. Didactische hulpmiddelen Sheets 6 t/m 10 Opdrachten ehandelen lesblokken Lesblok I-4 Huiswerk bespreken ehandel de antwoorden hoofdstuk 1. Inventariseer vragen over hoofdstuk 2. In dit blok wordt tevens paragraaf 2.1 Sociale Hygiëne behandeld. Leg uit wat sociale hygiëne inhoudt, waarop het betrekking heeft en bespreek het sociaal-hygiënisch beleid. Lesblok II-1 ehandel paragraaf 2.2 Huisregels opstellen. esteed ruim aandacht aan het waarom van een regel. Deze kennis is nodig om tegenwerkend gedrag van gasten om te kunnen buigen (zie hoofdstuk 3). Opdracht reng dit item onder de aandacht door middel van een oefening. Laat de cursist een huisregel noemen, bijvoorbeeld: Er mag geen glaswerk mee naar buiten genomen worden. Vraag nu de cursist het waarom van die regel aan te geven. reng met elkaar eventuele verbeteringen aan. Herhaal deze oefening een aantal keer. 15

16 Lesblok II-2 In dit lesblok worden de paragrafen 2.3 Regels handhaven en 2.4 Deurbeleid behandeld. enadruk vooral de samenhang van de vier stappen. Opdracht Laat de cursisten oefenen met het vorderen (de uitleg van het vorderen en het vorderen zelf). In paragraaf 2.4 wordt het deurbeleid behandeld. Maak duidelijk dat een goed deurbeleid discriminatie helpt voorkomen. Lesblok II-3 Paragraaf 2.5 gaat over samenwerken met partijen. enadruk vooral het belang van samenwerking met de politie. Zie voor deel 2 van lesblok II-3: hoofdstuk 3. Zie voor lesblok II-4: hoofdstuk 3. Huiswerk Vragen beantwoorden uit hoofdstuk 2. Lezen hoofdstuk 3. Vragen en antwoorden Vragen 1. Wanneer vertoont iemand sociaal-hygiënisch gedrag? 2. Wat zijn fatsoensnormen? 3. Wat is het verschil tussen moreel en immoreel gedrag? 4. Waaruit bestaat een sociaal-hygiënisch beleid? 5. Leg uit waarom het verstandig is om in een horeca- of slijtersbedrijf een sociaal-hygiënisch beleid te voeren. 6. Wat moet een leidinggevende doen om geloofwaardig over te komen bij zijn gasten of klanten? 7. Een gedragsregel stelt grenzen aan gedrag. Geef aan tussen welke twee gedragingen de gedragsregel de grens stelt. 8. Er zijn twee soorten regels. Welke zijn dit en wat hebben ze met elkaar gemeen? 9. Stel dat u een regel moet opstellen. Wat moet u dan ten minste in de omschrijving van de regel opnemen? 10. Leg uit wat het verband is tussen het waarom van de regel en het geven van argumenten. 11. Wat verstaat men onder het begrip normvervaging? 12. Geef aan wat het doel is van een handhavingsbeleid. 13. Uit welke vier stappen bestaat het handhavingsbeleid? 14. Welke W s spelen een rol bij de waarneming van regelovertreding? 15. Welke drie sancties kunnen in een horecabedrijf worden toegepast? 16. Wanneer pleegt iemand huisvredebreuk? 16

17 17. Geef aan wat u de gast vertelt voordat u tot vorderen overgaat. 18. Wat zijn de drie voordelen van een schriftelijke ontzegging? 19. Geef aan waarover elke medewerker zich moet uitspreken bij toepassing van het handhavingsbeleid. 20. Geef aan waar de selectiecriteria bij het deurbeleid betrekking op mogen hebben. 21. Wat wordt in de Grondwet onder discriminatie verstaan? 22. Welke afspraken kunnen er gemaakt worden met de politie? 23. Over welke zaken kunnen ondernemers samenwerken? ntwoorden 1. Wanneer hij rekening houdt met de waarden en normen van anderen. 2. Gedragsregels, die aangeven hoe je je moet gedragen. 3. Of iemand zich aan gemeenschappelijke waarden houdt of niet. 4. Een goed sociaal-hygiënisch beleid omvat de volgende onderdelen: handhavingsbeleid; risicogedrag van gasten; grenzen stellen aan gedrag/gespreksmodellen; alcohol en alcoholmisbruik; drugs en drugsgebruik; tabak; gokken en gokverslaving; veiligheid. 5. Om de bedrijfsbelangen veilig te stellen. 6. Zelf het goede voorbeeld geven. 7. Tussen gewenst gedrag en ongewenst gedrag. 8. Geschreven en ongeschreven regels. Zij moeten beiden gehandhaafd worden. 9. Doel, inhoud, waarom en de sanctie van de regel. 10. De argumenten die bij de ombuigstrategie gegeven worden, komen voort uit het van tevoren omschreven waarom van de regel. 11. Normvervaging ontstaat vooral wanneer regels niet gehandhaafd worden. Dat betekent dus dat regels niet gecontroleerd worden op hun naleving of overtredingen niet gecorrigeerd, laat staan gesanctioneerd (bestraft) worden. 12. Om met een plan van aanpak uitvoering te geven aan het sociaal-hygiënisch beleid. 13. Het handhavingsconcept bestaat uit de volgende vier stappen: Stap 1. Regels controleren Stap 2. Regelovertreding corrigeren Stap 3. Regelovertreding sanctioneren Stap 4. Sancties afdwingen 14. Wie, wat, waar, wanneer, waarmee, waartoe en waarom. 17

18 15. De volgende drie sancties kunnen worden toegepast: 1) Direct eruit. 2) Direct eruit met ontzegging. 3) Direct een ontzegging (buiten). 16. Wanneer hij na twee keer vorderen het bedrijf nog niet heeft verlaten. 17. ls u nu niet direct de zaak verlaat, dan ga ik u vorderen om de zaak te verlaten. Weigert u na twee keer vorderen nog steeds om weg te gaan, dan pleegt u een misdrijf, namelijk lokaalvredebreuk. Ik ben dan genoodzaakt de politie te bellen en die houdt u dan aan. 18. De voordelen van een schriftelijke ontzegging zijn dat: er een tastbaar bewijs is dat de ontzegging gegeven is; de gast de opgelegde ontzegging moeilijk kan ontkennen; de politie hiermee geïnformeerd kan worden. 19. Dat zij achter het handhavingsconcept staan en dit uit zullen voeren. 20. De eisen mogen betrekking hebben op: de kleding, waaronder ook sieraden; het gedrag; de kredietwaardigheid; het getalscriterium; de leeftijd. 21. rtikel 1 van de Grondwet verstaat onder discriminatie: allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. 22. Over de volgende zaken kunnen afspraken gemaakt worden met de politie: Wie is verantwoordelijk bij de handhaving van de openbare orde in de directe omgeving van het bedrijf? In welke situaties kunt of moet u de politie informeren? In welke situaties kunt of moet u assistentie van de politie vragen? In welke gevallen kunnen verdachten worden aangehouden door de leidinggevende of zijn medewerkers (bijvoorbeeld een horecaportier)? 23. Ondernemers kunnen samenwerken door: evenementen te organiseren, zoals jazzfestivals, kermis en carnaval; reclame te voeren, bijvoorbeeld via folders, plaatselijke krant en tv; in te kopen bij de groothandel of te onderhandelen over prijzen; afspraken te maken over gezamenlijk optreden tegen overlast van gasten; het voeren van overleg met de horecacoördinator. 18

19 HOOFDSTUK 3 Sociale vaardigheden De paragrafen in dit hoofdstuk zijn: 3.1 ommunicatie 3.2 Risicogedrag van gasten 3.3 chtergronden van risicogedrag ijbehorende exameneisen Eindterm 8 De kandidaat kan aantonen inzicht te hebben in het opstellen van regels en normen met betrekking tot het geaccepteerde gedrag van gasten/klanten uitgaande van het geformuleerde sociaal-hygiënisch en ethisch beleid in het bedrijf en de aanpak, die nodig is om dit beleid vervolgens te handhaven. De kandidaat kan in concrete bewoordingen aangeven hoe het sociaal-hygiënisch beleid uitgelegd kan worden aan gasten/klanten, leidinggevenden en medewerkers, hierbij rekening houdend met: de eenduidigheid in wijze van opstellen; de argumenten die ten grondslag liggen aan de regels, alsmede de motivering richting gast/klant en medewerkers; de wijze waarop de regels door medewerkers ten uitvoer dienen te worden gebracht, uitgewerkt in concrete gedragsprocedures; de sancties die aan het niet naleven van de regels verbonden zijn, zowel richting gast/klant als richting medewerker; de procedures welke gevolgd moeten worden bij het uitvoeren van de sancties; de afspraken die in dezen gemaakt moeten worden met gemeente, politie, buurtbewoners (omgeving van het bedrijf) en hulpverlenende instanties; de wijze waarop klachten van gasten/klanten worden afgehandeld door medewerkers uitgaande van het geformuleerde sociaal-hygiënisch en ethisch beleid in het bedrijf. De kandidaat kan aantonen inzicht te hebben in de manier waarop: opgestelde regels gehandhaafd moeten worden; opgestelde regels beargumenteerd kunnen worden; gesprekstechnieken bij handhaving van opgestelde regels toegepast kunnen worden; sancties bij overtredingen daadwerkelijk toegepast moeten worden. Didactische hulpmiddelen Sheets 11 t/m 17 Dvd Sociale Hygiëne, de scènes naloge communicatie, ontact maken bij regelhandhaving, Omgaan met tegenwerkend gedrag, Omgaan met agressie: treiteren en Omgaan met agressie: uitdagen tot gevecht ehandelen lesblokken Lesblok II-3 deel 2 In het tweede deel van dit lesuur wordt tevens paragraaf 3.1 ommunicatie behandeld. Leg uit hoe het communicatieproces verloopt, wat analoge en digitale communicatie is. Leg uit wat de invloed is van analoog gedrag op de inhoud van de communicatie. Laat van de dvd Sociale Hygiëne scène naloge communicatie zien (2:58 min.). 19

20 Licht het belang van contact maken bij regelhandhaving toe. Laat van de dvd Sociale Hygiëne scène ontact maken bij regelhandhaving zien (2:19 min.). Leg uit waarom het belangrijk is om samen te werken met collega s en op welke manieren dit kan. Opdracht In paragraaf 3.1 wordt het onderwerp ommunicatie aan de orde gesteld. Een onderdeel daarvan is de analoge communicatie. U kunt als voorbereiding van de lesstof de cursist de volgende opdracht geven: Probeer tijdens een gesprek met iemand (maakt niet uit met wie) na te gaan welk analoog gedrag je vertoont en in welke mate. Deze oefening heeft tot doel de cursist bewust te maken van zijn eigen analoge gedrag. Lesblok II-4 Huiswerk bespreken ehandel de antwoorden hoofdstuk 2. ehandel de huiswerkopdracht. U bespreekt de uitkomst van de opdracht door de cursist te vragen naar zijn ervaringen. Inventariseer vragen over hoofdstuk 3.2 en 3.3. ehandel daarna paragraaf 3.2 Risicogedrag van gasten. Leg uit dat risicogedrag is onderverdeeld in soorten (///D-gedrag) omdat elk risicogedrag een andere aanpak vereist. esteed ruim aandacht aan tegenwerkend gedrag met name de ombuigstrategie. Deze strategie vormt een belangrijk onderdeel in de gespreksmodellen. Laat van de dvd Sociale Hygiëne de scènes zien: Omgaan met tegenwerkend gedrag (5:07 min.); Omgaan met agressie: treiteren (2:38 min.); Omgaan met agressie: uitdagen tot gevecht (2:19 min.). Lesblok III-1 Dit lesblok wordt gewijd aan de herhaling van paragraaf 3.2 Risicogedrag van gasten en de behandeling van paragraaf 3.3 chtergronden van risicogedrag. Herhaal kort wat risicogedrag is, wat tegenwerkend gedrag is en wat de ombuigstrategie is. esteed bij paragraaf 3.3 chtergronden van risicogedrag vooral aandacht aan het onderwerp over persoonlijke achtergronden. enadruk de invloed die de opvoeding heeft op de frustratietolerantie. Een actuele vraag aan de cursisten kan zijn: Hoe zit het met uw eigen frustratietolerantie? Lesblok III-2 t/m lesblok III-4 Zie voor lesblok III-2: hoofdstuk 4. Zie voor lesblok III-3: hoofdstuk 4. Zie voor lesblok III-4: hoofdstuk 4. Huiswerk Vragen beantwoorden hoofdstuk 3. Lezen hoofdstuk 4. Vragen en antwoorden Vragen 1. Wat wordt onder communicatie verstaan? 2. Welke analoge communicatie heeft invloed op de digitale communicatie? 3. Leg uit wat het verband is tussen bedoeling en effect. 4. Uit welke onderdelen bestaat het contact maken? 5. Welke (vijf) soorten risicogedrag van gasten zijn er? 20

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Dit werkpakket is gebaseerd op informatie die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar is gesteld en op de Arbocatalogus

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Programmahandleiding. Module 3. Type hier de titel en druk op de TAB-toets

Programmahandleiding. Module 3. Type hier de titel en druk op de TAB-toets Programmahandleiding Module 3 Type hier de titel en druk op de TAB-toets Programmahandleiding, Crash, omgaan met geld 2 Colofon C(R)ASH Programmahandleiding Module 3 december 2007 Work-Wise Dit is een

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Houten -2018 Gemeenteblad nr. 9 1 Inhoud Inleiding 3 Alcohol en jongeren: probleemanalyse 4 Preventie- en handhavingsplan alcohol: wettelijke verplichtingen

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen Nalevingsonderzoek & Beleidsadvies Gemeente Zwolle Gemeente Kampen NALEVINGSONDERZOEK & BELEIDSADVIES STAP (Stichting Alcoholpreventie),

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,-

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,- Management en Leidinggeven Wie succesvol wil zijn in de recreatiebranche zorgt voor een stevige basis. Hierbij is professioneel management nodig om alle gasten optimale kwaliteit te kunnen bieden op elk

Nadere informatie

NEMAS Middle Management. Middle Management & Bedrijfsvoering Uitwerkingen

NEMAS Middle Management. Middle Management & Bedrijfsvoering Uitwerkingen NEMAS Middle Management Middle Management & Bedrijfsvoering Uitwerkingen NEMAS Middle Management Middle Management & Bedrijfsvoering UITWERKINGEN Ad Bakker Ton Verweij Vierde, herziene druk Brinkman Uitgeverij

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie

Landelijk bureau Mediation naast rechtspraak 4 juli 2008 Auteurs: Maarten Bakker, Judith Emaus, Karin Iest en Bela de Vries Eindredactie: Machteld

Landelijk bureau Mediation naast rechtspraak 4 juli 2008 Auteurs: Maarten Bakker, Judith Emaus, Karin Iest en Bela de Vries Eindredactie: Machteld Ethische en andere dilemma s bij mediation naast rechtspraak Landelijk bureau Mediation naast rechtspraak 4 juli 2008 Auteurs: Maarten Bakker, Judith Emaus, Karin Iest en Bela de Vries Eindredactie: Machteld

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Een competentiegerichte lesopzet. Verdraait goed Video-interactietraining voor hulpverleners

Docentenhandleiding. Een competentiegerichte lesopzet. Verdraait goed Video-interactietraining voor hulpverleners Docentenhandleiding Een competentiegerichte lesopzet Verdraait goed Video-interactietraining voor hulpverleners 1 2 Docentenhandleiding Een competentiegerichte lesopzet Verdraait goed Video-interactietraining

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Kijk op de organisatiepraktijk

Kijk op de organisatiepraktijk Kijk op de organisatiepraktijk Functionele beleidsgebieden op basis van het NEMAS - programma UITWERKINGEN Ad Bakker Ton Verweij Derde, herziene druk De serie Kijk op de organisatiepraktijk bestaat uit:

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN veiligheid door samenwerking aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 4 aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderzoek naar veiligheid op de werkvloer en de omgang met gevaarlijke stoffen bij Norma MPM

Onderzoek naar veiligheid op de werkvloer en de omgang met gevaarlijke stoffen bij Norma MPM Stageopdracht Norma MPM 2012 Onderzoek naar veiligheid op de werkvloer en de omgang met gevaarlijke stoffen bij Norma MPM Naam: Opleiding: Instituut: Begeleiders Schoolcoach: Praktijkcoach: Integrale Veiligheidskunde

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie