Docentenhandleiding. Sociale Hygiëne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Docentenhandleiding. Sociale Hygiëne"

Transcriptie

1 Docentenhandleiding Sociale Hygiëne

2 SVH heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden uitgesloten dat er eventueel onjuistheden of (zet)fouten in de handleiding voorkomen. SVH stelt zich, evenals auteurs en drukker, niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van acties die zijn genomen op basis van deze uitgave. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale bewerking of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. ll rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without written permission from the publisher. SVH, Zoetermeer 1e druk, e druk, e druk, e druk, e druk, 2012 v nov 2012

3 Inhoud Inleiding... 5 HOOFDSTUK 1 Ondernemerschap... 9 HOOFDSTUK 2 Sociale Hygiëne HOOFDSTUK 3 Sociale vaardigheden HOOFDSTUK 4 Gespreksmodellen HOOFDSTUK 5 lcohol HOOFDSTUK 6 Drugs HOOFDSTUK 7 Tabak HOOFDSTUK 8 Gokken HOOFDSTUK 9 Veiligheid... 38

4

5 Inleiding Inleiding Voor u ligt de docentenhandleiding bij het vak Sociale Hygiëne. Iedere leidinggevende van een slijterij of horecagelegenheid waar alcohol wordt verkocht, moet in het bezit zijn van de SVH Verklaring Sociale Hygiëne. Het vak Sociale Hygiëne leidt op voor het examen waarmee deze verplichte SVH Verklaring Sociale Hygiëne kan worden behaald. Voor wie is de cursus bedoeld? De cursus Sociale Hygiëne is bedoeld voor mensen die voor zichzelf een toekomst als leidinggevende in de horeca of slijterij zien weggelegd. De doelgroep is heel divers, zowel qua ervaring met het werken in de horeca als op gebied van vooropleiding. Wat is het doel van Sociale Hygiëne? Na het volgen van het vak en het bestuderen van het cursusboek beschikken de cursisten over kennis en inzicht over: ondernemerschap; sociaal-hygiënisch beleid; sociale vaardigheden; gespreksmodellen; alcohol, drugs, tabak, gokken; veiligheid (inrichtingseisen en technische voorzieningen). Eindtermen en exameneisen Sociale Hygiëne Voor de SVH Verklaring Sociale Hygiëne zijn eindtermen en exameneisen vastgesteld door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze termen en eisen worden naar onderwerp vermeld bij de bijbehorende hoofdstukken. Het cursusboek Sociale Hygiëne is qua inhoud en structuur opgezet volgens deze eisen. Daarnaast is nadrukkelijk geprobeerd dit cursusboek af te stemmen op het niveau van de gemiddelde cursist. Deze afstemming betreft de inhoud van de cursus, de omvang en de presentatie. Deze docentenhandleiding kan als leidraad gebruikt worden om op verantwoorde, overzichtelijke en gestructureerde wijze dit cursusboek te behandelen. In de docentenhandleiding is een lesstofindeling opgenomen (drie opleidingsvarianten), die aangeeft welke paragrafen uit het cursusboek Sociale Hygiëne behandeld kunnen worden in een lesblok of lesuur. Uiteraard kunt u op basis van eigen ervaringen met het geven van cursussen en na een paar keer proefdraaien, de indeling van de lesstof naar eigen inzicht aanpassen. Vervolgens wordt bij elk hoofdstuk aangegeven: uit welke paragrafen het hoofdstuk bestaat; wat de bijbehorende exameneisen zijn; welke didactische hulpmiddelen gebruikt kunnen worden; welk lesblok behandeld wordt; het huiswerk voor het volgend lesblok; welke aandachtspunten aan te brengen zijn over de lesstof; vragen en antwoorden over de behandelde lesstof; een deel van de vragen uit het cursusboek Sociale Hygiëne, 5 e druk 2012 zijn samen met de antwoorden opgenomen in deze docentenhandleiding. 5

6 Didactische hulpmiddelen In deze docentenhandleiding wordt onder het onderdeel Didactische hulpmiddelen aangegeven welke didactische hulpmiddelen u wanneer en hoe in de cursus kunt gebruiken. PowerPointpresentatie Er is een PowerPointpresentatie ontwikkeld die u kunt gebruiken bij het behandelen van de lesstof. Deze PowerPointpresentatie kunt u downloaden op ij elk hoofdstuk wordt aangegeven welke sheets van de presentatie gebruikt kunnen worden. Opdracht ij verschillende hoofdstukken wordt er naast de vragen over de behandelde lesstof, een opdracht aangegeven. Dit kan in de vorm van een oefening of een discussie zijn. Van de uitkomsten van deze opdrachten zijn geen uitwerkingen gemaakt. Dvd s Er wordt verwezen naar verschillende dvd s. ls u besluit een of meerdere dvd s te gebruiken, bestudeer deze dan van tevoren. Het kan handig zijn om gebruik te maken van stops bij het vertonen van (scènes van de) dvd s. Dit biedt u de mogelijkheid om: de leerstof direct te koppelen aan het vertoonde materiaal; een discussie op gang te brengen over het vertoonde materiaal; de aandacht van de cursist vast te houden. Dvd Sociale Hygiëne (28 minuten) ij het cursusboek vindt u de dvd Sociale Hygiëne. De dvd vertoont filmscènes die de behandelde materie in het cursusboek Sociale Hygiëne met praktijkvoorbeelden verhelderen. De inhoud van de dvd bestaat uit: analoge communicatie; risicogedrag; gespreksmodel Nee verkopen ; gespreksmodel Openlijke regelovertreding ; gespreksmodel Verborgen regelovertreding ; gespreksmodel Omgaan met klachten ; omgaan met agressie; alcohol: leeftijdsgrens 18 jaar; alcohol: verantwoord drankgebruik. In het cursusboek wordt bij een Filmtip aangegeven welke scène u kunt bekijken. Op de dvd staat aangegeven hoe u verder te werk moet gaan. Raad en Daad; criminaliteit in de horeca (30 minuten) Helaas wordt meer dan 40 procent van de horecabedrijven geconfronteerd met criminaliteit in verschillende vormen, waaronder afpersing, inbraak en oplichting. riminelen hebben het helaas maar al te vaak gemunt op de horeca. De gevolgen hiervan zijn groot, niet alleen financieel maar ook psychisch. Wapen uzelf en gebruik gratis de e-learningmodule Raad en Daad; criminaliteit in de horeca. Onderwerpen van deze e-learning zijn: bedreiging; afpersing; overvallen; beroving; inbraak; interne criminaliteit; oplichting; bedrog. 6

7 U wordt zich bewust van veiligheidsrisico s, leert preventief op te treden tegen criminaliteit en hoe u kunt handelen in bepaalde situaties. De e-learningmodule is zo samengesteld, dat u het geleerde direct in de praktijk kunt toepassen. Deze gratis e-learning kunt u vinden op The XT-files (23 minuten) Deze themafilm is onderdeel van een lesprogramma dat kostenloos verzorgd wordt door de Stichting Drugsinformatie en Preventie voor Jongeren (DPJ). De film geeft informatie over de effecten en gevolgen van xtc-gebruik. Voor meer informatie kunt u bellen met de Stichting Drugsinformatie en Preventie voor Jongeren (DPJ), tel. (070)

8 Lesstofindeling voor drie mogelijke opleidingsvarianten Lesblok Lesuur I II III IV V VI VII VIII SH-standaard (4 lesblokken*) introductie huiswerk, , , 3.1, huiswerk huiswerk, , 3.3, huiswerk huiswerk, 4.1, , 4.4, huiswerk huiswerk, , huiswerk huiswerk, , huiswerk huiswerk, , , huiswerk huiswerk, , huiswerk examentraining SH-kort (2 lesblokken*) SH-lang (8 lesblokken*) hoofdstuk 1, 2 en 3 hoofdstuk 1 hoofdstuk 4, 5, 6, 7, 8 en 9 hoofdstuk 2 hoofdstuk 3 hoofdstuk 4 hoofdstuk 5 en 6 hoofdstuk 7 en 8 hoofdstuk 9 examentraining * Eén lesblok heeft een duur van 4 x 50 minuten. 8

9 HOOFDSTUK 1 Ondernemerschap De paragrafen in dit hoofdstuk zijn: 1.1 edrijfssoorten 1.2 Doelgroepen in de markt 1.3 edrijfsformule en gastvrijheidsformule 1.4 Leidinggeven ijbehorende eindtermen en exameneisen Eindterm 1 De kandidaat kan een omschrijving van de horecamarkt en de hierin voorkomende bedrijfsformules geven. De kandidaat kan een omschrijving geven van de horecamarkt en de op deze horecamarkt voorkomende aanbieders van gastvrijheid. Hierbij wordt een omschrijving van de formule bedoeld, verdeeld naar doelgroep, plaats, product, prijs, presentatie, personeel en promotie. Formules, die hierbij ten minste dienen te worden onderscheiden, zijn: hotels; restaurants; (eet)cafés/bars; discotheken; nachtclubs; cafetaria's; coffeecorners; sportkantines; buurt- en clubhuizen; wijkcentra; campings; fastservicerestaurants. Eindterm 2 De kandidaat kan een omschrijving geven van de detailhandelsmarkt in alcoholvrije en alcoholhoudende dranken (slijters/-wijnhandelsmarkt) en de hierin voorkomende bedrijfsformules. De kandidaat kan een omschrijving geven van de slijters- en wijnhandelsmarkt en de op deze markten voorkomende aanbieders. Formules die de kandidaat dient te onderscheiden zijn: slijterijketens; zelfstandige slijters/franchisegever; levensmiddelenhandel; speciaalzaken in gedistilleerd/bier/wijn. Eindterm 3 De kandidaat kan een omschrijving geven van de in de horeca- en slijtersmarkt voorkomende doelgroepen, alsmede het voor deze doelgroepen kenmerkende gedrag. De kandidaat kan een beschrijving geven van de doelgroepen, waarop de in eindterm 1 en 2 genoemde aanbieders zich richten, alsmede van het gedrag dat deze gasten/klanten in voorkomende situaties kenmerkt, zowel individueel als in groepsverband, te weten: 9

10 scholieren; werkende jongeren; studenten; alleenstaanden; senioren; ouders met kinderen; zakenmensen; tweeverdieners; toeristen, verdeeld naar volksaard. Eindterm 4 De kandidaat kan aantonen inzicht te hebben in het opzetten van een gastvrijheids- of slijters-/wijnwinkelformule en de benodigde maatregelen om deze formule te realiseren en blijvend te garanderen. a. De kandidaat kan omschrijven welke aspecten van de gekozen bedrijfsformule invloed uitoefenen op de gastvrijheidsbeleving en het gevoel van veiligheid bij de gast/klant (en medewerkers), te weten: de behoefte, waarmee de gast/klant het bedrijf bezoekt; de verwachtingen, die het bedrijf door communicatie heeft gewekt, verdeeld naar reclame-uitingen, public relations, mond-tot-mondreclame, interieur en exterieur van het bedrijf, alsmede het terrein rondom het bedrijf, prijsstelling, assortimentsaanduidingen, te verwachten serviceniveau; de gekozen vorm van dienstverlening/service en de uiteindelijke invulling hiervan; de gekozen invulling van aftersales-service en de afhandeling in dezen; de invloed die het gedrag van mede-gasten/klanten uitoefent op de sfeer in het bedrijf, alsmede de wijze waarop hiermee door het bedrijf en diens medewerkers wordt omgegaan; de bedrijfscultuur, die past bij het gekozen gastvrijheids- of slijters-/wijnwinkelformule. b. De kandidaat kan een bedrijfsformule in een gastvrijheids- of slijters-/wijnwinkelformule uitwerken en kan hierbij de middelen aangeven waarmee deze formule aan de gast/klant wordt gegarandeerd. c. De kandidaat kan aangeven welke eisen gesteld dienen te worden aan een bedrijfsformule met betrekking tot het gastvrij kunnen ontvangen van rokers en niet-rokers, gelet op de gezondheid(somstandigheden) van alle aanwezigen en in het bijzonder de arbeidsomstandigheden van de medewerker. Eindterm 5 De kandidaat kan de activiteiten benoemen, die ondernomen kunnen worden om doelgroepen te werven dan wel te weren, teneinde de gekozen gastvrijheids- of slijters-/wijnwinkelformule optimaal te benutten en niet in gevaar te laten brengen door externe invloeden. De kandidaat kan een omschrijving geven van de volgende activiteiten ter werving van de beoogde doelgroep, dan wel ter wering van conflicterende doelgroepen, alsmede de hieraan verbonden voor- en nadelen: vestigingsplaats/aankleding/design van het bedrijf; muziek als selectiemiddel; audio(visuele) middelen als selectiemiddel; assortiment als selectiemiddel; prijs als selectiemiddel; aanwezigheid kansspelautomaten; vorm en inhoud van reclame-uitingen; keuze van evenementen/sponsoring; selectie van personeel; onderhoud bedrijf/omgeving; bouwkundige, ruimtelijke en technische voorzieningen en personele maatregelen (zie eindterm 10); aanwezigheid van sociaal-hygiënisch en ethisch beleid; wijze van uitdragen van dit beleid naar gasten/klanten. 10

11 Didactische hulpmiddelen Sheets 1 t/m 5 ehandelen lesblokken Lesblok I-1 In dit lesblok wordt de cursus geïntroduceerd. Onderwerpen die aan de orde gesteld kunnen worden zijn: opbouw van de cursus; studeren en huiswerk; welke methodiek en vormen worden gehanteerd tijdens de cursus; behandelen van de inleiding van het cursusboek. Lesblok I-2 In dit blok worden paragraaf 1.1 en 1.2 behandeld. De onderwerpen zijn: welke verschillende bedrijven zijn er; welke doelgroepen worden onderscheiden; Lesblok I-3 In dit blok worden paragraaf 1.3 en 1.4 behandeld. De onderwerpen zijn: wat wordt met de bedrijfsformule bedoeld; welke P's bepalen de bedrijfsformule en wat is de inhoud van elke P; wat wordt met de gastvrijheids- of winkelformule bedoeld; wat is de relatie tussen de bedrijfsformule en de gastvrijheids- of winkelformule; wat zegt de rbeidsomstandighedenwet over leidinggeven; wat zijn de taken van de leidinggevende; wat zijn de verplichtingen van de werknemer. Lesblok I-4 Zie voor lesblok I-4: hoofdstuk 2. Huiswerk Vragen beantwoorden hoofdstuk 1. Lezen hoofdstuk 2. Vragen en antwoorden Vragen 1. Welke hoofdverdeling is te maken in de horeca- en slijtersmarkt? 2. Noem vijf soorten logiesverstrekkende bedrijven. 3. Noem vijf verschillende verkooppunten voor alcoholhoudende dranken, die in de detailhandel voorkomen. 4. Waarin onderscheidt een slijterij zich van andere verkooppunten van alcoholhoudende dranken? 5. Geef een omschrijving van het begrip doelgroep. 6. Noem zes te onderscheiden doelgroepen in de markt en noem van ieder een belangrijk gedragskenmerk. 7. Noem twee voorbeelden van doelgroepen in de markt die elkaar onder één dak van een horecabedrijf moeilijk verdragen. 11

12 8. Geef aan wat u moet doen om een door u gewenste doelgroep binnen te halen. 9. Welke zijn de zes P s? 10. Probeer in uw eigen woorden aan te geven wat verstaan wordt onder gastvrijheidsformule. 11. Hoe kunt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de markt en waarom is dat belangrijk? 12. ls u er voor kiest om een restaurant te beginnen waar met verse en dure ingrediënten wordt gewerkt, welke eisen stelt dat dan aan de totale formule van uw bedrijf? 13. ls u een jongerencafé wilt beginnen, waar moet u dan in uw formule rekening mee houden? 14. Wat speelt allemaal een rol bij het vaststellen van de verkoopprijs van een product dat u verkoopt? 15. Stel u begint een cafetaria in een volksbuurt waar veel moslims wonen. Wat voor consequenties zal dit hebben voor de P van product en de P van promotie? 16. Geef aan waarom de P van personeel een heel belangrijk instrument binnen de bedrijfsformule is. 17. Waarom is aftersales belangrijk? 18. Op welke manieren kan een leidinggevende medewerkers instructie geven? 19. Wat is het doel van een werkoverleg? ntwoorden 1. Drankenverstrekkers, voedselverstrekkers, logiesverstrekkers. 2. ed & breakfast, camping, conferentieoord, hotel, jeugdherberg, pension. 3. Deze verkooppunten zijn café, bar, hotel, slijterij, restaurant. 4. In een slijterij mag de verkochte drank niet genuttigd worden. 5. Een doelgroep is een verzameling personen die een bepaald kenmerk en daarmee ook een bepaalde vraag gemeenschappelijk hebben waardoor ze zich onderscheiden van andere groepen. ls ondernemer kan men zich op deze groep richten door een aansluitend aanbod te ontwikkelen. 6. 1) Scholieren: muziekkeuze, krappe beurs, strakke regels. 2) Ouders met kinderen: kindermenu, speelmogelijkheden, speciale aandacht van medewerkers. 3) Toeristen: eigen taal, duidelijke presentatie assortiment, extra aandacht. 4) Zakenmensen: goede service, snelle bediening, privacy en rust. 5) Senioren: kwaliteit en comfort, aandacht, formele en onberispelijke bediening. 6) lleenstaanden: goede opvang, er tijd aan besteden, in contact brengen, leestafel, spelletjes. 7. Senioren en jongeren. Zakenmensen en gezinnen met kinderen. 8. Door de combinatie van de bedrijfsformule en het gastvrijheidsconcept kunt u bepalen welke doelgroep u binnen wilt hebben en welke niet. 9. De zes P's zijn: Personeel, Plaats, Presentatie, Prijs, Product, Promotie. 12

13 10. Een gastvrijheidsformule bestaat uit drie onderdelen: het product, welk assortiment wordt aangeboden; het gedrag van gastvrij personeel en van gasten; de omgeving, die netjes en schoon is. 11. Door te participeren in brancheorganisaties en andere samenwerkingsverbanden en door uw vakbladen (vakliteratuur) bij te houden. Hierdoor kunt u beter inspelen op veranderende wetgeving en trends, zodat u tijdig uw bedrijfsformule en gastvrijheidsformule kunt aanpassen. 12. Het werken met kostbare ingrediënten betekent dat u ook mikt op een doelgroep die dat weet te waarderen en bereid is daar (veel) geld aan uit te geven. 13. Ordehandhaving op een niet schoolmeesterachtige manier. Jongeren hebben met name veel behoefte aan experimenteren. Muziek is voor jongeren heel belangrijk. 14. Inkoopprijs, huur, personeelslasten, afschrijvingen, eigen inkomen ondernemer, winst. 15. De P van product Snacks te verkopen zonder varkensvlees en weten wanneer het Ramadan is in verband met de inkoop van etenswaren. De P van promotie Uitdragen dat u rekening houdt met de belangen van deze doelgroep, door bijvoorbeeld deze boodschap in meerdere talen te communiceren. Door het sponsoren van een club met veel leden uit de doelgroep. 16. Het eigenlijke product dat men in de horeca verkoopt is: gezelligheid, aandacht, service, feest, ontmoeten, relatie. Dit product wordt voor een belangrijk gedeelte bepaald door de kwaliteit van het personeel. 17. Met aftersales kan de ondernemer contact onderhouden met de gast en deze zo beïnvloeden, dat de gast terugkomt. 18. Een leidinggevende kan instructie geven door: het voordoen; het oefenen met elkaar; het vertonen van films; medewerkers een vaardigheidstraining te laten volgen. 19. Het doel van een werkoverleg is: informatie uitwisselen over de bedrijfsvoering; werkervaringen uitwisselen; voorlichting of instructie geven en (nieuwe) werkafspraken maken. 13

14 HOOFDSTUK 2 Sociale Hygiëne De paragrafen in dit hoofdstuk zijn: 2.1 Sociale Hygiëne 2.2 Huisregels opstellen 2.3 Regels handhaven 2.4 Deurbeleid 2.5 Samenwerking met partijen ijbehorende exameneisen Eindterm 7 De kandidaat kan aantonen inzicht te hebben in de factoren, die de gekozen gastvrijheids- of slijters-/wijnwinkelformule bedreigen bij het opzetten en handhaven van een sociaal-hygiënisch beleid in zijn/haar (toekomstig) bedrijf, alsmede het communiceren van dit beleid naar medewerkers en gasten/klanten. De kandidaat kan een omschrijving geven van: vormen van normafwijkend gedrag, voortkomend uit afhankelijkheid van alcohol, (illegale) drugs en geneesmiddelen, in relatie tot alcohol en gokken; psychische, culturele, maatschappelijke en sociale oorzaken, die ten grondslag kunnen liggen aan dit normafwijkend gedrag; de strategieën die hem/haar ten dienste staan om te voorkomen dat normafwijkend gedrag als gevolg van afhankelijkheid van alcohol, (illegale) drugs en gokken kan ontstaan. De kandidaat kan de volgende signalen herkennen: signalen van problematisch alcohol- en drugsgebruik en gokgedrag; gedragssignalen, die duiden op afhankelijkheid van (illegale) drugs en/of pogingen tot gebruik/verkoop hiervan in het bedrijf; signalen in het gedrag van personen, die duiden op een verhoogde kans op agressief optreden. De kandidaat kan een sociaal-hygiënisch en ethisch beleid opstellen, waarin uitgegaan wordt van keuzes die binnen het gastvrijheids- of slijters-/wijnwinkelformule zijn gedaan en waarin aandacht geschonken wordt aan: gedrag dat van gasten/klanten wordt geaccepteerd; gedragsregels die aan gasten/klanten worden gesteld ter voorkoming van sfeerverstoringen; mogelijk negatieve aspecten in het gedrag van gasten/klanten, die door de medewerkers dienen te worden opgemerkt en gerapporteerd; het gedrag dat zowel leidinggevenden als medewerkers dienen te vertonen, als reactie op deze negatieve gedragsaspecten om escalatie van het gedrag te voorkomen. De kandidaat kan concreet in geschrift aangeven hoe het sociaal-hygiënisch beleid uitgelegd kan worden naar gasten/klanten, leidinggevenden en medewerkers. Eindterm 8 De kandidaat kan aantonen inzicht te hebben in het opstellen van regels en normen met betrekking tot het geaccepteerde gedrag van gasten/klanten, uitgaande van het geformuleerde sociaal-hygiënisch en ethisch beleid in het bedrijf en de aanpak die nodig is om dit beleid vervolgens te handhaven. De kandidaat kan in concrete bewoordingen aangeven hoe het sociaal-hygiënisch beleid uitgelegd kan worden naar gasten/klanten, leidinggevenden en medewerkers, hierbij rekening houdend met: de eenduidigheid in wijze van opstellen; de argumenten die ten grondslag liggen aan de regels, alsmede de motivering richting gast/klant en medewerkers; 14

15 de wijze waarop de regels door medewerkers ten uitvoer dienen te worden gebracht, uitgewerkt in concrete gedragsprocedures; de sancties die aan het niet naleven van de regels verbonden zijn, zowel richting gast/klant als richting medewerker; de procedures welke gevolgd moeten worden bij het uitvoeren van de sancties; de afspraken die in dezen gemaakt moeten worden met gemeente, politie, buurtbewoners (omgeving van het bedrijf) en hulpverlenende instanties; de wijze waarop klachten van gasten/klanten worden afgehandeld door medewerkers uitgaande van het geformuleerde sociaal-hygiënisch en ethisch beleid in het bedrijf. De kandidaat kan aantonen inzicht te hebben in de manier waarop: opgestelde regels gehandhaafd moeten worden; opgestelde regels beargumenteerd kunnen worden; gesprekstechnieken bij handhaving van opgestelde regels toegepast kunnen worden; sancties bij overtredingen daadwerkelijk toegepast moeten worden. Eindterm 9 De kandidaat kan aantonen inzicht te hebben in de wijze, waarop (toekomstige) medewerkers geïnstrueerd moeten worden over de handhaving van wettelijke regels, huisregels en ongeschreven regels (fatsoensnormen). De kandidaat kan omschrijven hoe opgesteld sociaal-hygiënisch beleid geïmplementeerd kan worden bij huidige en toekomstige medewerkers. Hierbij dient aan de orde te komen: de wijze van communiceren naar medewerkers; de wijze van instructie aan medewerkers; de controle op het effect van de instructie; de begeleiding van de medewerkers; de aanpassing van de bedrijfscultuur aan het sociaal-hygiënisch beleid. Didactische hulpmiddelen Sheets 6 t/m 10 Opdrachten ehandelen lesblokken Lesblok I-4 Huiswerk bespreken ehandel de antwoorden hoofdstuk 1. Inventariseer vragen over hoofdstuk 2. In dit blok wordt tevens paragraaf 2.1 Sociale Hygiëne behandeld. Leg uit wat sociale hygiëne inhoudt, waarop het betrekking heeft en bespreek het sociaal-hygiënisch beleid. Lesblok II-1 ehandel paragraaf 2.2 Huisregels opstellen. esteed ruim aandacht aan het waarom van een regel. Deze kennis is nodig om tegenwerkend gedrag van gasten om te kunnen buigen (zie hoofdstuk 3). Opdracht reng dit item onder de aandacht door middel van een oefening. Laat de cursist een huisregel noemen, bijvoorbeeld: Er mag geen glaswerk mee naar buiten genomen worden. Vraag nu de cursist het waarom van die regel aan te geven. reng met elkaar eventuele verbeteringen aan. Herhaal deze oefening een aantal keer. 15

16 Lesblok II-2 In dit lesblok worden de paragrafen 2.3 Regels handhaven en 2.4 Deurbeleid behandeld. enadruk vooral de samenhang van de vier stappen. Opdracht Laat de cursisten oefenen met het vorderen (de uitleg van het vorderen en het vorderen zelf). In paragraaf 2.4 wordt het deurbeleid behandeld. Maak duidelijk dat een goed deurbeleid discriminatie helpt voorkomen. Lesblok II-3 Paragraaf 2.5 gaat over samenwerken met partijen. enadruk vooral het belang van samenwerking met de politie. Zie voor deel 2 van lesblok II-3: hoofdstuk 3. Zie voor lesblok II-4: hoofdstuk 3. Huiswerk Vragen beantwoorden uit hoofdstuk 2. Lezen hoofdstuk 3. Vragen en antwoorden Vragen 1. Wanneer vertoont iemand sociaal-hygiënisch gedrag? 2. Wat zijn fatsoensnormen? 3. Wat is het verschil tussen moreel en immoreel gedrag? 4. Waaruit bestaat een sociaal-hygiënisch beleid? 5. Leg uit waarom het verstandig is om in een horeca- of slijtersbedrijf een sociaal-hygiënisch beleid te voeren. 6. Wat moet een leidinggevende doen om geloofwaardig over te komen bij zijn gasten of klanten? 7. Een gedragsregel stelt grenzen aan gedrag. Geef aan tussen welke twee gedragingen de gedragsregel de grens stelt. 8. Er zijn twee soorten regels. Welke zijn dit en wat hebben ze met elkaar gemeen? 9. Stel dat u een regel moet opstellen. Wat moet u dan ten minste in de omschrijving van de regel opnemen? 10. Leg uit wat het verband is tussen het waarom van de regel en het geven van argumenten. 11. Wat verstaat men onder het begrip normvervaging? 12. Geef aan wat het doel is van een handhavingsbeleid. 13. Uit welke vier stappen bestaat het handhavingsbeleid? 14. Welke W s spelen een rol bij de waarneming van regelovertreding? 15. Welke drie sancties kunnen in een horecabedrijf worden toegepast? 16. Wanneer pleegt iemand huisvredebreuk? 16

17 17. Geef aan wat u de gast vertelt voordat u tot vorderen overgaat. 18. Wat zijn de drie voordelen van een schriftelijke ontzegging? 19. Geef aan waarover elke medewerker zich moet uitspreken bij toepassing van het handhavingsbeleid. 20. Geef aan waar de selectiecriteria bij het deurbeleid betrekking op mogen hebben. 21. Wat wordt in de Grondwet onder discriminatie verstaan? 22. Welke afspraken kunnen er gemaakt worden met de politie? 23. Over welke zaken kunnen ondernemers samenwerken? ntwoorden 1. Wanneer hij rekening houdt met de waarden en normen van anderen. 2. Gedragsregels, die aangeven hoe je je moet gedragen. 3. Of iemand zich aan gemeenschappelijke waarden houdt of niet. 4. Een goed sociaal-hygiënisch beleid omvat de volgende onderdelen: handhavingsbeleid; risicogedrag van gasten; grenzen stellen aan gedrag/gespreksmodellen; alcohol en alcoholmisbruik; drugs en drugsgebruik; tabak; gokken en gokverslaving; veiligheid. 5. Om de bedrijfsbelangen veilig te stellen. 6. Zelf het goede voorbeeld geven. 7. Tussen gewenst gedrag en ongewenst gedrag. 8. Geschreven en ongeschreven regels. Zij moeten beiden gehandhaafd worden. 9. Doel, inhoud, waarom en de sanctie van de regel. 10. De argumenten die bij de ombuigstrategie gegeven worden, komen voort uit het van tevoren omschreven waarom van de regel. 11. Normvervaging ontstaat vooral wanneer regels niet gehandhaafd worden. Dat betekent dus dat regels niet gecontroleerd worden op hun naleving of overtredingen niet gecorrigeerd, laat staan gesanctioneerd (bestraft) worden. 12. Om met een plan van aanpak uitvoering te geven aan het sociaal-hygiënisch beleid. 13. Het handhavingsconcept bestaat uit de volgende vier stappen: Stap 1. Regels controleren Stap 2. Regelovertreding corrigeren Stap 3. Regelovertreding sanctioneren Stap 4. Sancties afdwingen 14. Wie, wat, waar, wanneer, waarmee, waartoe en waarom. 17

18 15. De volgende drie sancties kunnen worden toegepast: 1) Direct eruit. 2) Direct eruit met ontzegging. 3) Direct een ontzegging (buiten). 16. Wanneer hij na twee keer vorderen het bedrijf nog niet heeft verlaten. 17. ls u nu niet direct de zaak verlaat, dan ga ik u vorderen om de zaak te verlaten. Weigert u na twee keer vorderen nog steeds om weg te gaan, dan pleegt u een misdrijf, namelijk lokaalvredebreuk. Ik ben dan genoodzaakt de politie te bellen en die houdt u dan aan. 18. De voordelen van een schriftelijke ontzegging zijn dat: er een tastbaar bewijs is dat de ontzegging gegeven is; de gast de opgelegde ontzegging moeilijk kan ontkennen; de politie hiermee geïnformeerd kan worden. 19. Dat zij achter het handhavingsconcept staan en dit uit zullen voeren. 20. De eisen mogen betrekking hebben op: de kleding, waaronder ook sieraden; het gedrag; de kredietwaardigheid; het getalscriterium; de leeftijd. 21. rtikel 1 van de Grondwet verstaat onder discriminatie: allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. 22. Over de volgende zaken kunnen afspraken gemaakt worden met de politie: Wie is verantwoordelijk bij de handhaving van de openbare orde in de directe omgeving van het bedrijf? In welke situaties kunt of moet u de politie informeren? In welke situaties kunt of moet u assistentie van de politie vragen? In welke gevallen kunnen verdachten worden aangehouden door de leidinggevende of zijn medewerkers (bijvoorbeeld een horecaportier)? 23. Ondernemers kunnen samenwerken door: evenementen te organiseren, zoals jazzfestivals, kermis en carnaval; reclame te voeren, bijvoorbeeld via folders, plaatselijke krant en tv; in te kopen bij de groothandel of te onderhandelen over prijzen; afspraken te maken over gezamenlijk optreden tegen overlast van gasten; het voeren van overleg met de horecacoördinator. 18

19 HOOFDSTUK 3 Sociale vaardigheden De paragrafen in dit hoofdstuk zijn: 3.1 ommunicatie 3.2 Risicogedrag van gasten 3.3 chtergronden van risicogedrag ijbehorende exameneisen Eindterm 8 De kandidaat kan aantonen inzicht te hebben in het opstellen van regels en normen met betrekking tot het geaccepteerde gedrag van gasten/klanten uitgaande van het geformuleerde sociaal-hygiënisch en ethisch beleid in het bedrijf en de aanpak, die nodig is om dit beleid vervolgens te handhaven. De kandidaat kan in concrete bewoordingen aangeven hoe het sociaal-hygiënisch beleid uitgelegd kan worden aan gasten/klanten, leidinggevenden en medewerkers, hierbij rekening houdend met: de eenduidigheid in wijze van opstellen; de argumenten die ten grondslag liggen aan de regels, alsmede de motivering richting gast/klant en medewerkers; de wijze waarop de regels door medewerkers ten uitvoer dienen te worden gebracht, uitgewerkt in concrete gedragsprocedures; de sancties die aan het niet naleven van de regels verbonden zijn, zowel richting gast/klant als richting medewerker; de procedures welke gevolgd moeten worden bij het uitvoeren van de sancties; de afspraken die in dezen gemaakt moeten worden met gemeente, politie, buurtbewoners (omgeving van het bedrijf) en hulpverlenende instanties; de wijze waarop klachten van gasten/klanten worden afgehandeld door medewerkers uitgaande van het geformuleerde sociaal-hygiënisch en ethisch beleid in het bedrijf. De kandidaat kan aantonen inzicht te hebben in de manier waarop: opgestelde regels gehandhaafd moeten worden; opgestelde regels beargumenteerd kunnen worden; gesprekstechnieken bij handhaving van opgestelde regels toegepast kunnen worden; sancties bij overtredingen daadwerkelijk toegepast moeten worden. Didactische hulpmiddelen Sheets 11 t/m 17 Dvd Sociale Hygiëne, de scènes naloge communicatie, ontact maken bij regelhandhaving, Omgaan met tegenwerkend gedrag, Omgaan met agressie: treiteren en Omgaan met agressie: uitdagen tot gevecht ehandelen lesblokken Lesblok II-3 deel 2 In het tweede deel van dit lesuur wordt tevens paragraaf 3.1 ommunicatie behandeld. Leg uit hoe het communicatieproces verloopt, wat analoge en digitale communicatie is. Leg uit wat de invloed is van analoog gedrag op de inhoud van de communicatie. Laat van de dvd Sociale Hygiëne scène naloge communicatie zien (2:58 min.). 19

20 Licht het belang van contact maken bij regelhandhaving toe. Laat van de dvd Sociale Hygiëne scène ontact maken bij regelhandhaving zien (2:19 min.). Leg uit waarom het belangrijk is om samen te werken met collega s en op welke manieren dit kan. Opdracht In paragraaf 3.1 wordt het onderwerp ommunicatie aan de orde gesteld. Een onderdeel daarvan is de analoge communicatie. U kunt als voorbereiding van de lesstof de cursist de volgende opdracht geven: Probeer tijdens een gesprek met iemand (maakt niet uit met wie) na te gaan welk analoog gedrag je vertoont en in welke mate. Deze oefening heeft tot doel de cursist bewust te maken van zijn eigen analoge gedrag. Lesblok II-4 Huiswerk bespreken ehandel de antwoorden hoofdstuk 2. ehandel de huiswerkopdracht. U bespreekt de uitkomst van de opdracht door de cursist te vragen naar zijn ervaringen. Inventariseer vragen over hoofdstuk 3.2 en 3.3. ehandel daarna paragraaf 3.2 Risicogedrag van gasten. Leg uit dat risicogedrag is onderverdeeld in soorten (///D-gedrag) omdat elk risicogedrag een andere aanpak vereist. esteed ruim aandacht aan tegenwerkend gedrag met name de ombuigstrategie. Deze strategie vormt een belangrijk onderdeel in de gespreksmodellen. Laat van de dvd Sociale Hygiëne de scènes zien: Omgaan met tegenwerkend gedrag (5:07 min.); Omgaan met agressie: treiteren (2:38 min.); Omgaan met agressie: uitdagen tot gevecht (2:19 min.). Lesblok III-1 Dit lesblok wordt gewijd aan de herhaling van paragraaf 3.2 Risicogedrag van gasten en de behandeling van paragraaf 3.3 chtergronden van risicogedrag. Herhaal kort wat risicogedrag is, wat tegenwerkend gedrag is en wat de ombuigstrategie is. esteed bij paragraaf 3.3 chtergronden van risicogedrag vooral aandacht aan het onderwerp over persoonlijke achtergronden. enadruk de invloed die de opvoeding heeft op de frustratietolerantie. Een actuele vraag aan de cursisten kan zijn: Hoe zit het met uw eigen frustratietolerantie? Lesblok III-2 t/m lesblok III-4 Zie voor lesblok III-2: hoofdstuk 4. Zie voor lesblok III-3: hoofdstuk 4. Zie voor lesblok III-4: hoofdstuk 4. Huiswerk Vragen beantwoorden hoofdstuk 3. Lezen hoofdstuk 4. Vragen en antwoorden Vragen 1. Wat wordt onder communicatie verstaan? 2. Welke analoge communicatie heeft invloed op de digitale communicatie? 3. Leg uit wat het verband is tussen bedoeling en effect. 4. Uit welke onderdelen bestaat het contact maken? 5. Welke (vijf) soorten risicogedrag van gasten zijn er? 20

Eindtermen en exameneisen Sociale Hygiëne

Eindtermen en exameneisen Sociale Hygiëne Eindtermen en exameneisen Sociale Hygiëne geldig vanaf 1 januari 2013 Pagina 1/6 Eindtermen en exameneisen Sociale Hygiëne voor het horeca- en slijtersbedrijf NUMMER Eindterm 1 Eindterm 2 Eindterm 3 De

Nadere informatie

Sociale Hygiëne voor het horeca- en slijtersbedrijf

Sociale Hygiëne voor het horeca- en slijtersbedrijf Eindtermen Sociale Hygiëne voor het horeca- en slijtersbedrijf Ingangsdatum: 5 september 2016 Pagina 1 van 6 Eindtermen Sociale Hygiëne voor het horeca- en slijtersbedrijf Waar in de eindtermen Sociale

Nadere informatie

Docentenhandleiding Sociale Hygiëne. behorend bij het cursusboek SVH Sociale Hygiëne 5 e druk, 2012

Docentenhandleiding Sociale Hygiëne. behorend bij het cursusboek SVH Sociale Hygiëne 5 e druk, 2012 Docentenhandleiding Sociale Hygiëne behorend bij het cursusboek SVH Sociale Hygiëne 5 e druk, 2012 H1: Soorten bedrijven Logiesverstrekkende bedrijven Bed & Breakfast Camping Conferentieoord Hotel Jeugdherberg

Nadere informatie

Eindtermen en exameneisen Horecaportier

Eindtermen en exameneisen Horecaportier Eindtermen en exameneisen Horecaportier geldig vanaf 1 januari 2014 Eindtermen en exameneisen Horecaportier * Type eindtermen/exameneisen: K = kennis, = inzicht, = vaardigheid NUMMER OMSCHRJNG TYPE * Eindterm

Nadere informatie

REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN

REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN Bedrijfslocatie: Faculty Club / Academiegebouw, gevestigd Rapenburg 67-71 te Leiden Omvattende: het restaurant, de Brasserie en de Receptiezaal Preambule

Nadere informatie

2.15 Alcohol gevaren en regels

2.15 Alcohol gevaren en regels 2.15 Alcohol gevaren en regels Uit werkmap Veiligheid in het jeugd- en jongerenwerk Zorg voor elkaar Vragen De veiligheid van deelnemers én vrijwilligers komt ernstig in het geding bij (onverstandig) gebruik

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 611 Besluit van 4 december 1995, houdende vaststelling van eisen ten aanzien van kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne (Besluit

Nadere informatie

Bestuursreglement. Preambule

Bestuursreglement. Preambule Bestuursreglement statutaire naam: rechtspersoon adres secretariaat: p/a straat, nr, plaatsnaam betreffende de inrichting: naam inrichting adres inrichting: straat, nr, plaatsnaam In overweging nemende

Nadere informatie

REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN

REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN Bedrijfslocatie: Debat Café, gevestigd in het universiteitsgebouw, Schouwburgstraat 2 te Den Haag Preambule ------------------------------------------------------------------------------------------------1

Nadere informatie

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol Preambule In overweging nemende dat: - Sportvereniging op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

Bestuursreglement bargebruik

Bestuursreglement bargebruik Bestuursreglement bargebruik Preambule In overweging nemende dat: 1. rechtspersonen - niet zijnde een BV of NV - die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve,

Nadere informatie

Docenten- handleiding

Docenten- handleiding Docenten- handleiding Opleiding voor horecaportiers S6937 / Art.nr. 9789000016937 Van de branche, voor de branche. Dit is kenmerkend voor SVH, dat in opdracht van sociale partners in de horeca taken uitvoert

Nadere informatie

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder

Nadere informatie

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een alcoholreglement; in dit verband

Nadere informatie

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Regelmatig (te veel) alcohol drinken is schadelijk voor de gezondheid en leidt vaak tot problemen. Bijvoorbeeld agressie in het uitgaansleven of verkeersongelukken.

Nadere informatie

TOEGANGSBELEID IN DE HORECA VAN DE GEMEENTE GRONINGEN

TOEGANGSBELEID IN DE HORECA VAN DE GEMEENTE GRONINGEN TOEGANGSBELEID IN DE HORECA VAN DE GEMEENTE GRONINGEN De exploitanten zijn verantwoordelijk voor de formulering van hun toegangsbeleid en voor de hantering ervan. Uitgangspunt is dat het beleid helder,

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcoholverstrekking vv Westerwolde t.b.v sportaccommodatie de Barlage

Bestuursreglement Alcoholverstrekking vv Westerwolde t.b.v sportaccommodatie de Barlage Bestuursreglement Alcoholverstrekking vv Westerwolde t.b.v sportaccommodatie de Barlage =Preambule; In overweging nemende dat: Rechtspersonen geen BV of NV zijnde met een sport accommodatie, op basis van

Nadere informatie

Alcoholbestuursreglement

Alcoholbestuursreglement Omnivereniging Avanti Secretariaat Steekterweg 156 2407 BK Alphen aan den Rijn e-mail: marijke.ast@planet.nl Tel: 06-10018937 Alcoholbestuursreglement Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Vastgesteld in de MR-vergadering van 8 juni 2015. 1 Inleiding Per 1 januari 2014 is wettelijk vastgelegd dat geen alcohol verkocht mag worden aan jongeren jonger

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT Julianadorper Voetbal Club J.V.C.

BESTUURSREGLEMENT Julianadorper Voetbal Club J.V.C. BESTUURSREGLEMENT Julianadorper Voetbal Club J.V.C. (Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 15 januari 2014) Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen I. Alcoholhoudende dranken:

Nadere informatie

Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines

Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband

Nadere informatie

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Paragraaf 1 Algemene bepalingen Reglement Alcohol bij Korfbalvereniging Groen- Geel Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol

Nadere informatie

Bestuursreglement Horeca COC Limburg - Café Rosé

Bestuursreglement Horeca COC Limburg - Café Rosé Bestuursreglement Horeca COC Limburg - Café Rosé Vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 mei 2016 Goedgekeurd door Algemene Ledenvergadering van 29 juni 2016 COC Limburg Bogaardenstraat 43 6211 SN

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE

BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE Januari 2013 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan

Nadere informatie

Bestuursreglement inzake het schenken van alcohol in ons clubhuis

Bestuursreglement inzake het schenken van alcohol in ons clubhuis Bestuursreglement inzake het schenken van alcohol in ons clubhuis In overweging nemende dat: Preambule - verenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Alcoholhoudende drank Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15%

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Vastgesteld in de ledenvergadering van 17 december 2001 Enigszins aangepast en geaccordeerd tijdens de bestuursvergadering van 4 maart 2013

Nadere informatie

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol. Barreglement PREAMBULE In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband

Nadere informatie

Tips voor Ouders van niet-drinkende pubers

Tips voor Ouders van niet-drinkende pubers Tips voor Ouders van niet-drinkende pubers 1. Bepaal uw standpunt. Eenduidigheid over de regels bij beide ouders is cruciaal. Tips: Kies als ouders samen regels voor het gezin. Bepaal als ouders vooraf

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT VOOR HET CLUBHUIS

BESTUURSREGLEMENT VOOR HET CLUBHUIS BESTUURSREGLEMENT VOOR HET CLUBHUIS Preambule In overweging nemende: - dat sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - dat in dit verband met

Nadere informatie

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Inhoudsopgave Inleiding...3 Paragraaf 1 Algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsbepalingen...4 Artikel 2 Wettelijke bepalingen...4 Artikel 3 Vaststellen en wijzigen...4

Nadere informatie

Achtergrondinformatie opdracht 3, module 5, les 9

Achtergrondinformatie opdracht 3, module 5, les 9 Achtergrondinformatie opdracht 3, module 5, les 9 Roken alcohol en drugs Roken, alcohol en drugs zijn schrikbeelden voor veel ouders. Dit geldt voor allochtone ouders én Nederlandse ouders. Sommige kinderen

Nadere informatie

bestuursreglement alcohol in het Trefpunt

bestuursreglement alcohol in het Trefpunt bestuursreglement alcohol in het Trefpunt Verenigingen / stichtingen in een dorpshuis dienen op basis van de Drank-en Horecawet te beschikken over een bestuursreglement; Het dorpshuis met een drank-en

Nadere informatie

Bestuursreglement alcoholverstrekking gemeenschapshuis

Bestuursreglement alcoholverstrekking gemeenschapshuis Op 19/12/2011 opnieuw vastgestelde versie. stichting Gemeenschapsvoorzieningen Schin op Geul www.geboew.nl Dagelijks Bestuur Secr. Mauritiussingel 51 6305 AZ Schin op Geul tel. (043) 459 2660 E-mail: dgswapm@planet.nl

Nadere informatie

Tielse LTC. Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines

Tielse LTC. Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband met

Nadere informatie

Reglement alcohol en de tuinvereniging

Reglement alcohol en de tuinvereniging Reglement alcohol en de tuinvereniging Bestuursreglement alcohol in het clubhuis voor de Volkstuinparken van de Bond van Volkstuinders In overweging nemende dat: Volkstuinparken, op basis van de Drank-

Nadere informatie

Bestuursreglement. alcohol in kantine van TVW. alcohol in kantine van TVW

Bestuursreglement. alcohol in kantine van TVW. alcohol in kantine van TVW Bestuursreglement Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband met sportvereniging wordt

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol in de sportkantine. Preambule. In overweging nemende dat:

Bestuursreglement Alcohol in de sportkantine. Preambule. In overweging nemende dat: Bestuursreglement Alcohol in de sportkantine Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband

Nadere informatie

bestuursreglement alcohol in t Baken wsv. de Gors te Arkel

bestuursreglement alcohol in t Baken wsv. de Gors te Arkel bestuursreglement alcohol in t Baken wsv. de Gors te Arkel Bestuursreglement alcohol in t Baken versie 2003 Pagina 1 van 6 Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank-

Nadere informatie

Gedragscode medewerkers en cliënten

Gedragscode medewerkers en cliënten Gedragscode medewerkers en cliënten 2014 1/9 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Werkwijze... 3 3. Samenvatting gedragscode... 4 4. Gedragscode medewerkers stichting Zorg Almere... 5 - clientgerichtheid....5

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN'

BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN' BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN' Preambule In overweging nemende dat: TOS Bergeijk op basis van de gemaakte afspraken bij de afgifte van de vergunning voor horeca-activiteiten

Nadere informatie

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement Alcohol in sportkantines vastgesteld. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement Alcohol in sportkantines vastgesteld. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen DVH BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband

Nadere informatie

http://www.nocnsf.nl/iva

http://www.nocnsf.nl/iva Het bestuur van de tennisvereniging TV Meerburg heeft het hierna vermelde bestuursreglement alcohol in sportkantines vastgesteld op grond van de volgende overwegingen: sportverenigingen dienen op basis

Nadere informatie

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK Ondergetekenden: de burgemeester van de gemeente Oldebroek; hierna te noemen 'de burgemeester'; de politie Oost Nederland, team Veluwe Noord, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Soms moet je nee verkopen

Soms moet je nee verkopen COLOFON Stichting Platform Verkoop Alcoholhoudende Dranken voor Thuisgebruik (PVAD) Postbus 182 2260 AD Leidschendam F 070 317 5046 pvad@raadndh.nl Huisregels en leeftijdsstickers zijn tegen kostprijs

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol

Bestuursreglement Alcohol Bestuursreglement Alcohol 11 november 2011 versie 1.2 Bart van Bokhoven (Bestuurslid Facilitair) Hockeyvereniging H.O.D., Valkenswaard, info@hod-online.nl, www.hod-online.nl Lid van de K.N.H.B. Opgericht

Nadere informatie

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht.

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht. Bestuursreglement Alcohol in sportkantines van de v.v. Wieldrecht. Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in de kantine van schietportvereniging Zeldenroos

Bestuursreglement alcohol in de kantine van schietportvereniging Zeldenroos BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE KANTINE VAN SCHIETSPORTVERENIGING ZELDENROOS KNSA NUMMER 8820 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen

Nadere informatie

Waarom sociale hygiëne?

Waarom sociale hygiëne? Waarom sociale hygiëne? Met ingang van 2000 geldt voor verenigingen, buurt- en clubhuizen de volgende regeling: Twee leidinggevende personen per vereniging dienen over een SVH Verklaring Sociale Hygiëne

Nadere informatie

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria:

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria: Casenummer 10G200903 Registratienr. 365938 / 365938 Coffeeshop beleid. Artikel 1: definities In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 1. harddrugs: middelen vermeld op lijst I en lijst II behorend bij

Nadere informatie

Genotmiddelen. Genotmiddelen. Bron: http://gezondeleefstijl.slo.nl 1

Genotmiddelen. Genotmiddelen. Bron: http://gezondeleefstijl.slo.nl 1 zijn er altijd al geweest en zullen er ook altijd blijven. Veel jongeren experimenteren in de puberteit met roken, alcohol en drugs en een deel laat zich verleiden tot risicovol gedrag. Jongeren zijn extra

Nadere informatie

Bestuursregelement VV Lekkerkerk

Bestuursregelement VV Lekkerkerk Bestuursregelement VV Lekkerkerk Artikel 1 Begripsbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014 Bestuursreglement V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014 Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

CBL Code verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt

CBL Code verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt CBL Code verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt Augustus 2012 2 1. Inleiding Verantwoorde verkoop van alcohol in de supermarkt Alcoholhoudende dranken maken een belangrijk deel uit van het assortiment

Nadere informatie

Turbo Samenvatting. Sociale Hygiene

Turbo Samenvatting. Sociale Hygiene Turbo Samenvatting Sociale Hygiene Er dient altijd tenminste één leidinggevende aanwezig te zijn (in het bezit van het diploma sociale hygiëne) tijdens de openingstijden van het horecabedrijf. Bedrijfsformule

Nadere informatie

Rapportage Mystery Guest Drank & Horeca Gemeente Oldebroek Uitgevoerd oktober 2015 JZ-15903-DHW

Rapportage Mystery Guest Drank & Horeca Gemeente Oldebroek Uitgevoerd oktober 2015 JZ-15903-DHW Rapportage Mystery Guest Drank & Horeca Gemeente Oldebroek Uitgevoerd oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Methode... 4 3. Resultaten - op basis van locatie... 5 4. Resultaten - op basis van

Nadere informatie

Aanwezigheidseis leidinggevende of barvrijwilliger. Instructie Verantwoord Alcoholgebruik

Aanwezigheidseis leidinggevende of barvrijwilliger. Instructie Verantwoord Alcoholgebruik I.V.A. Instructie Verantwoord Alcoholgebruik Aanwezigheidseis leidinggevende of barvrijwilliger Horeca Tijdens het verstrekken van alcohol dient er altijd een leidinggevende aanwezig te zijn. Deze persoon

Nadere informatie

Bestuursreglement. alcohol en rookbeleid in het paviljoen R.K.T.V.V.

Bestuursreglement. alcohol en rookbeleid in het paviljoen R.K.T.V.V. Bestuursreglement alcohol en rookbeleid in het paviljoen R.K.T.V.V. Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 29 7 2014 Preambule (Inleiding en doel) In overweging nemende dat: sportverenigingen

Nadere informatie

Voetbalvereniging Zwartemeer Sportpark De Planeet. Secretariaat: Postbus 122 7890 AC Klazienaveen. BTW Nr.: 68.40.929.B.01.

Voetbalvereniging Zwartemeer Sportpark De Planeet. Secretariaat: Postbus 122 7890 AC Klazienaveen. BTW Nr.: 68.40.929.B.01. Bestuursreglement Alcohol in onze kantine Inhoudsopgave........................................................ 1 Bestuursverklaring..................................................... 1 Paragraaf 1 Algemene

Nadere informatie

Toolboxmeeting Agressie & Geweld

Toolboxmeeting Agressie & Geweld Agressie en geweld, seksuele intimidatie en pesten op het werk vormen een aanzienlijk probleem. Uit onderzoek blijkt dat het ziekteverzuim onder slachtoffers van seksuele intimidatie en agressie en geweld

Nadere informatie

s.v. Veensche Boys BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42 3864 EN Nijkerkerveen

s.v. Veensche Boys BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42 3864 EN Nijkerkerveen s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42-3864 EN Nijkerkerveen Postadres: Postbus 181-3860 AD Nijkerk T 033-257 12 57 - veenscheboys@gmail.com Kvk Harderwijk 400940623 - Rabobank 3478.32.563 BESTUURSREGLEMENT

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A.

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A. CVDR Officiële uitgave van, Gerwen en Nederwetten. Nr. CVDR376587_1 3 januari 2017 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A. Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Project Alcohol 2014

Project Alcohol 2014 Project Alcohol 2014 Naam: Jong geleerd is oud gedaan!!!! Laat je niet Naam: F L s E s E N Klas:!!! 1 Inleiding De carnaval komt eraan. Een feest dat gevierd moet worden. Maar is het feestje van plezier

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES

BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een

Nadere informatie

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen:

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen: 1. 1 van 5 Bureau Beleid en Juridische Ondersteuning Contactpersoon : T.J. Ton Telefoonnr. : 0229-252497 E-mail : gemeente@hoorn.nl Uw brief van : - Uw kenmerk : Ons kenmerk : 09.58919 Bijlage(n) : 1 Onderwerp

Nadere informatie

Protocol genotsmiddelen

Protocol genotsmiddelen Protocol genotsmiddelen Uitgangspunt van het schoolbeleid Onze school wil een veilige plaats bieden aan leerlingen, hun ouders, leerkrachten en alle overige bij de school betrokken medewerkers en vrijwilligers.

Nadere informatie

Alcohol in het Atalante clubhuis. Bestuursreglement AKV Atalante

Alcohol in het Atalante clubhuis. Bestuursreglement AKV Atalante Alcohol in het Atalante clubhuis Bestuursreglement AKV Atalante juni 2004 2 Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS

KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS MOORDRECHT, 14 JULI 2001, GEWIJZIGD 26 OKTOBER 2005 Preambule In overweging nemende dat:

Nadere informatie

Alcohol in de Sportkantine

Alcohol in de Sportkantine Dit bestuursreglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 januari 2015. Zevenhuizen, Voorzitter: R.J. Holman Handtekening: Secretaris: H. Meijer Handtekening: Preambule In overweging nemende

Nadere informatie

Handhaver toezicht en veiligheid (HTV)

Handhaver toezicht en veiligheid (HTV) Handhaver toezicht en veiligheid (HTV) Laat het professioneel vakmanschap slagen! Mannelijk/vrouwelijk Er bestaat in Nederland een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden die als mannelijk en

Nadere informatie

speciaal onderwijs lesbrief alcohol UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL

speciaal onderwijs lesbrief alcohol UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL speciaal onderwijs UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (00) 67 1 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL inhoud LES 1: KENNISMAKING MET ALCOHOL SOORTEN DRANK DE WERKING VAN ALCOHOL 4 DE GEVOLGEN VOOR

Nadere informatie

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie Welkom Docent: Siri Kruit sirikruit@live.nl iri Kruit Voorlichting en training 1 Programma Introductie - Kennismaking - Studiehandleiding, opbouw van de lessen

Nadere informatie

Tips voor Ouders van drinkende pubers

Tips voor Ouders van drinkende pubers Tips voor Ouders van drinkende pubers 1. Bepaal uw standpunt. Eenduidigheid over de regels bij beide ouders is cruciaal. Tips: - Kies als ouders samen regels voor het gezin. - Bepaal als ouders vooraf

Nadere informatie

Reglement alcohol en de tuinvereniging

Reglement alcohol en de tuinvereniging Reglement alcohol en de tuinvereniging Naam rechtspersoon: Gevestigd te: Tot het vaststellen van dit reglement is volgens de statuten van de vereniging de algemene vergadering bevoegd. Dit reglement is

Nadere informatie

Actieplan verslavingspreventiebeleid. Gemeente Valkenswaard

Actieplan verslavingspreventiebeleid. Gemeente Valkenswaard Actieplan verslavingspreventiebeleid Gemeente Valkenswaard 2014-2015 - 2 - Inhoudsopgave Inleiding p. 4 Het plan p. 5 Het actieprogramma p. 6 1. Ouder/kind avond p. 6 2. Voorlichting vierde klas p. 7 3.

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

Exameneisen Event security

Exameneisen Event security Exameneisen Event security Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen. 1. De kandidaat beheerst

Nadere informatie

GMHC BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES. Preambule

GMHC BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES. Preambule GMHC BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband

Nadere informatie

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Vul deze verbetercheck in om zicht te krijgen op waar uw organisatie staat met de aanpak rond ongewenst gedrag. Aan de hand van de scores kunt

Nadere informatie

CLUBHUIS reglement. Goedgekeurd 3 juli 2006. Clubhuisreglement LTCM 3 juli 2006 pagina 1 van 6

CLUBHUIS reglement. Goedgekeurd 3 juli 2006. Clubhuisreglement LTCM 3 juli 2006 pagina 1 van 6 CLUBHUIS reglement Goedgekeurd 3 juli 2006 Clubhuisreglement LTCM 3 juli 2006 pagina 1 van 6 Clubhuis reglement LTCM Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Inleiding. Bron: Nationale Drugsmonitor Jaarbericht 2007. Uitgave van Trimbosinstituut

Inleiding. Bron: Nationale Drugsmonitor Jaarbericht 2007. Uitgave van Trimbosinstituut : Alcohol, roken en drugs Inleiding In onze maatschappij zijn het gebruik van alcohol en andere drugs heel gewoon geworden roken en het drinken van alcoholische dranken gebeurt op recepties, feestjes,

Nadere informatie

Persoonsbeveiliger Basis- en wetskennis

Persoonsbeveiliger Basis- en wetskennis BEVEILIGING Persoonsbeveiliger Basis- en wetskennis ex:pla n smart educational tools Mannelijk/vrouwelijk Er bestaat in Nederland een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden die als mannelijk

Nadere informatie

ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;

ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen; BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; - en Horecawet dienen te beschikken over beheer, aangesloten bij een door

Nadere informatie

bronnenboek sociale hygiëne: werk in uitvoering

bronnenboek sociale hygiëne: werk in uitvoering bronnenboek sociale hygiëne: werk in uitvoering Auteur: Arjen Appel Serienummer: Licentie: Voor het activeren van de licentie kijk je op pagina 9. De code is 24 maanden geldig. Te activeren tot: COLOFON

Nadere informatie

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen April 2014 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband

Nadere informatie

Protocol Genotmiddelen

Protocol Genotmiddelen Protocol Genotmiddelen De Spinaker VSO Alkmaar Jan Ligthartstraat 7 1817 MR Alkmaar www.despinaker.nl T: 072-5140244 M: spinaker.vsoalkmaar@ronduitonderwijs.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Begripsbepaling

Nadere informatie

SVH Basisvakbekwaamheid

SVH Basisvakbekwaamheid Eindtermen en en SVH Basisvakbekwaamheid horeca (onderdeel van SVH Cafébedrijf) Pagina 1/5 Eindtermen en en SVH Basisvakbekwaamheid Horeca (onderdeel van SVH Cafébedrijf) Vastgesteld door het Koepelbestuur

Nadere informatie

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 44 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit Vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 252 Besluit van 18 juni 2015, houdende vervanging bijlage Tabakswet 0 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins

Nadere informatie

ALCOHOL IN SPORTKANTINES

ALCOHOL IN SPORTKANTINES BESTUURSREGLEMENT VV Musketiers ALCOHOL IN SPORTKANTINES Opgesteld d.d. 19-06-2001 Goedgekeurd door leden in jaarvergadering d.d. 12-07-2001 Bij bestuursbesluit opnieuw vastgesteld per 2 januari 2008 Bij

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in sportkantines

Bestuursreglement alcohol in sportkantines Bestuursreglement alcohol in sportkantines BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te

Nadere informatie

Bedrijfsformules. Wat wordt er van je verwacht? Bedrijfsformule en de zes P s. Waar gaat deze kaart over?

Bedrijfsformules. Wat wordt er van je verwacht? Bedrijfsformule en de zes P s. Waar gaat deze kaart over? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over bedrijfsformules. De bedrijfsformule van een horecabedrijf kun je zien als het gezicht en het karakter van het horecabedrijf. Wat wordt er van je verwacht?

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol

Nadere informatie

Veilig uitgaan in Horst

Veilig uitgaan in Horst Veilig uitgaan in Horst Uitgaan doen we allemaal voor ons plezier, het moet vooral leuk en gezellig maar ook veilig zijn. Iedereen wil stappen in een relaxte sfeer! Een gezellig en veilig uitgaansleven

Nadere informatie

BELEIDSNOTA ALCOHOL, DRUGS EN GOKKEN NOORDRAND COLLEGE

BELEIDSNOTA ALCOHOL, DRUGS EN GOKKEN NOORDRAND COLLEGE BELEIDSNOTA ALCOHOL, DRUGS EN GOKKEN NOORDRAND COLLEGE Noordrand College Bovenbouw - Hazelaarweg 50 3053 PM - Rotterdam T: 0104181867 F: 0104181881 website: www.noordrandcollege.nl INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: 1. Voorwoord 2 3. Wat verstaan wij onder agressie 3 4. Agressiebeleid: 4 Bijlage I; Introductiebrief 5

INHOUDSOPGAVE: 1. Voorwoord 2 3. Wat verstaan wij onder agressie 3 4. Agressiebeleid: 4 Bijlage I; Introductiebrief 5 Agressieprotocol Omnia Wonen INHOUDSOPGAVE: Hfd.stuk Paginanr. 1. Voorwoord 2 3. Wat verstaan wij onder agressie 3 4. Agressiebeleid: 4 Bijlage I; Introductiebrief 5 2 1. VOORWOORD Van tijd tot tijd is

Nadere informatie

bestuursreglement V.V. Bruchterveld Broekdijk TC Bruchterveld Clubhuis Noppenveste Meester Holtropstraat 3, 7695 TW Bruchterveld Inleiding

bestuursreglement V.V. Bruchterveld Broekdijk TC Bruchterveld Clubhuis Noppenveste Meester Holtropstraat 3, 7695 TW Bruchterveld Inleiding bestuursreglement V.V. Bruchterveld Broekdijk 49 7695 TC Bruchterveld Clubhuis Noppenveste Meester Holtropstraat 3, 7695 TW Bruchterveld Inleiding In overweging nemende dat: verenigingen, stichtingen en

Nadere informatie