Zorg voor de pleegouder in u! Cursussen en bijeenkomsten voor Yorneo pleegouders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg voor de pleegouder in u! Cursussen en bijeenkomsten voor Yorneo pleegouders"

Transcriptie

1 2014 Zorg voor de pleegouder in u! Cursussen en bijeenkomsten voor Yorneo pleegouders

2 2014 programma kalender kalender uitscheuren op perforatie 21 januari Communiceren met pleegkinderen avond 1 28 januari Communiceren met pleegkinderen avond 2 4 februari Programma Netwerkpleegzorg avond 1 11 februari Programma Netwerkpleegzorg avond 2 18 februari Programma Netwerkpleegzorg avond 3 19 februari Thema Trauma s binnen de pleegzorg 22 april Thema Seks enzo 24 april Thema Startende pleegouders avond 1 8 mei Programma Netwerkpleegzorg avond 1 15 mei Programma Netwerkpleegzorg avond 2 22 mei Programma Netwerkpleegzorg avond 3 5 juni Thema Pleegoudervoogdij 18 juni Loyaliteit avond 1 25 juni Loyaliteit avond 2 21 augustus Programma Netwerkpleegzorg avond 1 28 augustus Programma Netwerkpleegzorg avond 2 4 september Programma Netwerkpleegzorg avond 3 (najaar 2014) Traumasensitief pleegouderschap 17 september Thema Eigen aardigheden bij Pleegkinderen 27 oktober Thema Startende pleegouders avond 2 12 november Programma Netwerkpleegzorg avond 1 19 november Programma Netwerkpleegzorg avond 2 26 november Programma Netwerkpleegzorg avond 3 8 december Thema Hechting

3 Informatieavond voor aspirant pleegouders Vrienden of kennissen geïnteresseerd in pleegzorg? Neem hem of haar eens mee naar een informatieavond. Dinsdag 21 januari Donderdag 20 februari Maandag 17 maart Woensdag 23 april Dinsdag 24 juni Donderdag 21 augustus Dinsdag 23 september Maandag 20 oktober Donderdag 20 november Dinsdag 16 december kalender uitscheuren op perforatie Kijken op kan natuurlijk ook. INFORMATIEAVOND VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS Locatie Papenvoort 21, 9447 TT Papenvoort Opleidingscentrum Tijd Van tot uur Opgave en meer informatie via of bel (0592)

4 Inhoudsopgave Uitneembare kalender 2 Voorwoord 3 Communiceren met pleegkinderen 4 Loyaliteit 6 Netwerkpleegzorg 8 Startende pleegouders 10 Hechting 12 Eigen aardigheden bij Pleegkinderen 14 Trauma s binnen de pleegzorg 16 Pleegoudervoogdij 18 Seks enzo 20 Traumasensitief pleegouderschap 22

5 Traumasensitief pleegouderschap Veel kinderen die uithuis zijn geplaatst en in een pleeggezin wonen, hebben in het verleden kindermishandeling, verwaarlozing, pesterijen of andere ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt. Gelukkig zijn er pleegouders die ervoor kiezen om getraumatiseerde kinderen in hun gezin op te nemen en op te voeden. Dat kan erg ingewikkeld zijn. Het in het verleden opgelopen trauma kan een negatief effect hebben op de ontwikkeling van het kind. Hierdoor kunnen er problemen ontstaan binnen het gezin, op school en in de omgang met leeftijdgenoten. Als gevolg van mishandeling of traumatische ervaringen kunnen deze kinderen ernstige psychische problemen ontwikkelen, zoals angstklachten, depressie, hechtingsstoornis en gedragsproblemen. Om daar als pleegouder goed mee om te kunnen gaan, organiseert Yorneo Pleegzorg de groepstraining Traumasensitief pleegouderschap. De training geeft pleegouders handvatten in de opvoeding van een getraumatiseerd kind, waardoor de kans van slagen van de pleeggezinplaatsing wordt vergroot. Het doel van de training is pleegouders door de training meer inzicht te geven in de problemen van hun pleegkind en daar beter mee om te gaan. We willen pleegouders leren kijken door een traumabril om gedrag van hun pleegkind te begrijpen en ermee om te kunnen gaan. De training bestaat uit acht bijeenkomsten en zal nog niet voor iedereen toegankelijk zijn. Wij zullen gaan bekijken voor welke pleegouders wij deze training nuttig vinden, met als insteek dat het centrale thema trauma is. Indien u zelf denkt baat te hebben bij deze training, bespreek dit dan met uw pleegzorgwerker. CURSUS TRAUMASENSITIEF PLEEGOUDERSCHAP (NAJAAR 2014) Data De training zal na de zomer plaats vinden.

6 Voorwoord Om kinderen te begeleiden bij hun ontwikkeling is het belangrijk om als opvoeder met hen mee te groeien. Kinderen vragen in verschillende tijden en leeftijdsfasen immers om een andere benadering. Het is vaak een hele zoektocht om voor een pleegkind -met al zijn bagage- de juiste aanpak te vinden. Met onze trainingen en themaavonden willen we uw kennis en opvoedingsvaardigheden verbreden en verdiepen. Als u als opvoeder de juiste benadering en toon vindt draagt dat bij aan een positieve ontwikkeling van het kind en meer plezier voor alle betrokkenen bij de pleegzorgplaatsing. Het kan zelfs het voortijdig afbreken van een plaatsing voorkomen. In 2014 bieden we daarom opnieuw een gevarieerd pallet aan cursussen en thema-avonden aan. Avonden die u als opvoeder zullen verrijken en aan het denken zetten. Avonden waar u middelen en vaardigheden leert kennen die u bij uw belangrijke taak als pleegouder kunnen ondersteunen. Wij hopen en verwachten u op minstens een van de cursussen of thema-avonden te mogen begroeten. U doet er niet alleen zelf uw voordeel mee. Juist het pleegkind is gebaat met uw ontwikkeling als opvoeder: Je bent immers nooit te oud om te leren! 3

7 2014 cursus Ik ben me meer bewust geworden van mijn verantwoordelijkheid om de communicatie goed te laten verlopen! 4

8 Communiceren met pleegkinderen Niet communiceren is niet mogelijk. Daarom is het wellicht zo moeilijk om goed te communiceren, maar ook om goed te luisteren. Immers, om te communiceren heb je per definitie twee partijen nodig. In de pleegzorg is communicatie een erg belangrijk onderwerp. Pleegkinderen hebben een belaste voorgeschiedenis en kampen vaak met loyaliteitsgevoelens. Ze hebben hierdoor weinig ruimte over in het hoofd. Ook zijn ze niet allemaal in de gelegenheid geweest om zich goed te uiten en goed te leren luisteren. Voor ons als volwassenen is goede communicatie al zo moeilijk. Zeg nou zelf: een misverstand, miscommunicatie, niet begrepen worden, het overkomt ons allemaal regelmatig. Deze twee intensieve maar leerzame bijeenkomsten staan in het teken van het uitwisselen van ervaringen en kennis. We doen dit aan de hand van filmpjes, stellingen, en andere werkvormen. Het zal niet gaan lukken om uw problemen binnen de communicatie op te lossen. Dit heeft meer tijd nodig. Tijdens deze twee avonden zullen we u een aantal handvatten aanreiken om de communicatie met uw pleegkinderen te verbeteren. Ook gaan we ervan uit dat u leert van elkaars ervaringen. Waarschijnlijk gaat u met een aantal eyeopeners naar huis. CURSUS COMMUNICEREN MET PLEEGKINDEREN Data Dinsdag 21 januari en dinsdag 28 januari Locatie Opleidingscentrum Yorneo, Papenvoort 21, 9447 TT Papenvoort Tijd tot uur Opgave of bel (0592)

9 2014 cursus Ik begrijp nu veel beter hoe loyaliteit werkt. 6

10 Loyaliteit Loyaliteit wordt vaak gezien als een lastig onderwerp. Mensen kunnen soms tot op oudere leeftijd nog stoeien met loyaliteit naar hun ouders of andere familieleden. Voor pleegkinderen is dit een thema van iedere dag. Als je niet woont bij je eigen ouders, en opgroeit in een ander gezin, kan dit heel moeilijk zijn. Hoe ga je beide werelden met elkaar verbinden? Wie moet je daarbij helpen? Voor pleegouders is hier een belangrijke taak weggelegd. Maar ja, bent u zelf wel neutraal? Wanneer u langere tijd voor een pleegkind zorgt, wordt u zelf soms ook loyaal naar het pleegkind. Het wordt steeds lastiger om dan een neutrale positie in te nemen. Voor u het weet, raakt u verstrikt in uw eigen gevoelens van verwarring. Hoe kunt u dan een kind helpen om banden met zijn/haar ouders te onderhouden? Dit en vele andere vragen, vormen het uitgangspunt van beide avonden. De cursus bestaat uit twee samenhangende avonden. Ze zijn bedoeld om meer zicht te krijgen op de werking van loyaliteit. Tijdens de eerste van de twee avonden proberen we het thema aan uw eigen ervaringen te verbinden. Ook proberen we u op een creatieve manier te laten zien welke verschillende bindingen kinderen aangaan binnen een pleegzorgsituatie. Daarnaast willen we u zicht geven op uw positie als pleegouder. De tweede avond bespreken we loyaliteit met elkaar aan de hand van een aantal filmfragmenten. Vanzelfsprekend komen onderwerpen als bezoekregelingen en contacten met ouders hierbij aan bod. CURSUS LOYALITEIT Data Woensdag 18 en 25 juni Locatie Opleidingscentrum Yorneo, Papenvoort 21, 9447 TT Papenvoort Tijd tot uur Opgave of bel (0592)

11 2014 programma Wij dachten dat wij de enigen waren die het moeilijk vonden om samen te werken met de ouders. Gelukkig vonden anderen dit ook heel ingewikkeld. 8

12 Netwerkpleegzorg Netwerkpleegouder worden is iets dat je overkomt. Vaak zit je er zomaar midden in. U zorgt voor het kind van familie, vrienden of buren. Vooraf kunt u niet goed bedenken wat het pleegouderschap inhoudt. Alles om u heen zal veranderen. Vooral de relaties met familie en vrienden krijgen een andere betekenis. Wanneer u bijvoorbeeld voor het kind van uw dochter zorgt, krijgt u een andere positie als ouder. En wat vinden uw andere kinderen hier eigenlijk van? Gevoelens van verwarring, teleurstelling en blijdschap kunnen elkaar afwisselen. Yorneo Pleegzorg heeft speciaal voor netwerkpleegouders een leerzaam programma ontwikkeld. Dit programma bestaat uit drie avonden met theorie, praktijk en vooral het delen van ervaringen. Op een luchtige manier krijgt u meer kennis over het gedrag van uw pleegkind, maar ook over het gedrag van de biologische ouders. Hiernaast gaan we het hebben over uw positie als pleegouder. U kunt wellicht het gevoel hebben dat u niets meer te zeggen heeft. Soortgelijke gevoelens kunnen ouders en kinderen ervaren als ze niet meer bij elkaar wonen. Ook hebben we het over loyaliteit en de betekenis hiervan voor u als pleeggezin. We gaan met allerlei werkvormen aan de slag waarbij het uitgangspunt is: Kennis opdoen en (h)erkenning vinden bij elkaar. U krijgt volop de gelegenheid om uw ervaringen te delen met andere netwerkpleegouders. Wanneer u het gevoel heeft dat u meer zicht gekregen heeft op uw positie als pleegouder, zult u nog beter in staat zijn om uw pleegkind te begeleiden in zijn/haar lastige positie als pleegkind. De netwerktraining is een logisch vervolg van het netwerkonderzoek. Alle pleegouders die de onderzoeksperiode positief hebben afgerond, worden uitgenodigd voor de eerstvolgende training. We verwachten van u dat u hierbij aanwezig bent en beschouwen dit als verplicht onderdeel van de inschrijving, net als bestandpleegouders het voorbereidingstraject van zes avonden (de STAP) doorlopen voor inschrijving. PROGRAMMA NETWERKPLEEGZORG Data Voorjaar - Dinsdag 4, 11 en 18 februari Donderdag 8, 15 en 22 mei Najaar - Donderdag 21 en 28 augustus en 4 september Woensdag 12, 19 en 26 november Locatie Yorneo Opleidingscentrum, Papenvoort 21, 9447 TT Papenvoort Tijd tot uur Opgave of bel (0592)

13 2014 thema-avond Dankzij deze avond heb ik een aantal andere beginnende pleegouders leren kennen. 10

14 Startende pleegouders Zo, de STAP is afgerond, de gezinsgesprekken zijn achter de rug en u staat nu ingeschreven als pleegouder. Wellicht is er zelfs al een pleegkind bij u in huis en heeft u de eerste ervaringen al opgedaan als pleegouder. Hopelijk zijn ze goed, maar het kan ook zijn dat het u hier en daar tegenvalt. Toch is deze eerste periode van groot belang voor het slagen van de plaatsing en het welzijn van uw gezin. Wij geven u graag een duwtje in de rug en daarom organiseert Yorneo Pleegzorg in 2014 twee maal een avond voor haar startende pleegouders. Een belangrijk thema in deze avond is de balans in uw gezin. Vragen die ook naar voren zullen komen zijn: Hoe verliep het aanpassingsproces van het pleegkind? Wat doet de komst van een pleegkind met u als individu, en wat doet het met uw gezin? Hoe is het om samen te werken met andere hulpverleners? Wij staan graag stil bij uw ervaringen en nemen de tijd om deze met elkaar te delen. Daarnaast is er gedurende deze avond de gelegenheid om tips en trucs met elkaar uit te wisselen. Het praten over startervaringen met andere beginnende pleegouders heeft aantoonbaar succes. Daarnaast zijn de avonden ook ontspannend! De avonden worden begeleid door medewerkers van Yorneo die ook de STAP geven. We horen graag hoe volgens u de STAP en de realiteit van Pleegzorg op elkaar aansluiten. NB: Uit ervaring blijkt dat deze avond niet geheel aansluit bij de praktijk van netwerkpleegzorg. Voor netwerkpleegouders is de netwerkcursus toereikend. Zie hiervoor pagina 8. THEMA-AVOND STARTENDE PLEEGOUDERS Data Donderdag 24 april en maandag 27 oktober Locatie Yorneo Opleidingscentrum, Papenvoort 21, 9447 TT Papenvoort Tijd tot uur Opgave of bel (0592)

15 2014 thema-avond 12

16 Hechting Binnen de Pleegzorg ontmoeten we vaak kinderen met hechtingsproblemen. Deze problematiek is voor iedereen die ermee te maken heeft vaak lastig om mee om te gaan. Ondanks uw voorbereiding op het pleegouderschap en uw theoretische kennis op dit gebied, zal het u mogelijk tegenvallen in de praktijk. Want kinderen die u de ene dag afwijzen en de andere dag alleen maar op schoot willen zitten, kunnen ons soms behoorlijk verwarren. Op deze avond gaan we luisteren naar kinder- en jeugdpsychiater van Yorneo, Maarten Spaander en behandelhoofd van Pleegzorg, Petra Goedbloed. Zij hebben veel ervaring in de praktijk van Pleegzorg en willen deze graag met u delen. Natuurlijk is er ook de ruimte voor het stellen van vragen. Ook zijn er veel nieuwe theorieën over hechting die zeer van belang zijn om onder de loep te nemen. Kortom, een avond die u niet wilt missen. Het helpt om meer te weten over het ontstaan van de vroege hechting en de consequenties die dit heeft voor verdere gedragingen. Het is ook fijn om te horen dat kinderen met hechtingsproblemen vaak opnieuw in staat kunnen zijn om zich te hechten. Dit gaat natuurlijk niet vanzelf, maar vraagt veel energie van de (pleeg-)ouder. Hechting is niet iets wat alleen bij het kind hoort, maar plaatsvindt in intermenselijke relaties. THEMA-AVOND HECHTING Data Maandag 8 december Locatie Yorneo Opleidingscentrum, Papenvoort 21, 9447 TT Papenvoort Tijd tot uur Opgave of bel (0592)

17 2014 thema-avond Bijzonder gedrag vraagt een bijzondere aanpak. Want wat er ook gebeurt, we zoeken altijd weer naar een positieve aanpak... 14

18 Eigen aardigheden bij Pleegkinderen Tijdens de STAP-training van Yorneo Pleegzorg bent u wellicht al geconfronteerd met de bloem. We hebben de vergelijking gemaakt tussen een pleegkind en een bloem met grote en kleine blaadjes. Dit om aan te geven dat pleegkinderen zich vaak op een bijzondere manier ontwikkelen. Dit kan eigenlijk ook niet anders. De omstandigheden waarin pleegkinderen zich moeten ontwikkelen zijn vaak geheel anders dan gewenst is. In de praktijk betekent dit dat we te maken krijgen met kinderen die op sommige gebieden al ver vooruit zijn in hun ontwikkeling. Op andere gebieden blijven ze echter ver achter. Dit gegeven vraagt veel van de opvoeder. Leeftijd is immers niet meer zo bepalend voor de omgang. Het betekent soms ook dat we bijzonder gedrag zien en dat vraagt veel van ons als opvoeder. Want wat doet u als uw kind van 10 jaar nog heel graag in de zandbak wil spelen? Of als een kind van 3 jaar alleen maar films wil zien voor kinderen van 12 jaar en ouder? Bijzonder gedrag vraagt een bijzondere aanpak. Want wat er ook gebeurt, we zoeken altijd weer naar een positieve aanpak. Alleen dan kan een pleegkind zich voldoende ontwikkelen. Manon Smeijer (Systeemtherapeut) en Resie Bessems (Behandelmanager en GZ-psycholoog), beiden werkzaam bij Yorneo, hopen u op deze avond een aantal handvatten mee te geven in de omgang met uw pleegkind. Wellicht dat u na deze avond een aantal nieuwe ontdekkingen doet en het gedrag van uw pleegkind net even anders kan oppakken! THEMA-AVOND EIGEN AARDIGHEDEN BIJ PLEEGKINDEREN Data Woensdag 17 september Locatie Yorneo Opleidingscentrum, Papenvoort 21, 9447 TT Papenvoort Tijd tot uur Opgave of bel (0592)

19 2014 thema-avond 16

20 Trauma s binnen de pleegzorg Trauma, een term die we steeds vaker horen binnen pleegzorg. Veel kinderen die uithuis zijn geplaatst en in een pleeggezin wonen, hebben in het verleden kindermishandeling, verwaarlozing, pesterijen of andere ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt. Dat dit effecten heeft op het gedrag van het kind, zal niemand verbazen. Deze avond staat in het teken van trauma: Wat is nu eigenlijk een trauma? Hoe ontstaat dit? Wat is het gevolg van een trauma, welk gedrag kan een (pleeg-)kind dan laten zien? En voor pleegouders belangrijk: Waar moet ik op letten en hoe ga ik ermee om? Er zullen een aantal behandelmogelijkheden besproken worden. Hopelijk kunt u aan het einde van de avond iets meer door een trauma bril kijken en uw pleegkind beter begrijpen en begeleiden. Ook zal er kort aandacht zijn voor de training Traumasensitief pleegouderschap die in het najaar van 2014 zal worden aangeboden. Deze avond wordt verzorgd door Simon van Oijen en Mirjam ter Huizen. Beiden zijn werkzaam als Behandelcoördinator bij Yorneo Pleegzorg. THEMA-AVOND TRAUMA S BINNEN DE PLEEGZORG Data Woensdag 19 februari Locatie Yorneo Opleidingscentrum, Papenvoort 21, 9447 TT Papenvoort Tijd tot uur Opgave of bel (0592)

21 2014 thema-avond 18

22 Pleegoudervoogdij Het thema Pleegoudervoogdij komt binnen Pleegzorg regelmatig voorbij. Maar wat houdt het nu eigenlijk in? Welke praktische gevolgen heeft het? Op verzoek van de Pleegouderraad (POR) staat dit onderwerp komend jaar op de agenda. Hoe de avond er precies uit zal zien is op dit moment nog niet bekend. Er wordt achter de schermen druk overlegd met onze POR. Zij zijn, als vertegenwoordigers van de pleegouders, betrokken bij de invulling van deze avond. Wij zullen u voorafgaand aan de datum verder informeren over de inhoud van deze avond. Op deze avond hebben wij geen pasklare antwoorden op individuele situaties. Wel kan de informatie u helpen om goede keuzes te maken voor uw pleegkind, voor zijn/haar ouders en voor uzelf. THEMA-AVOND PLEEGOUDERVOOGDIJ Data Donderdag 5 juni Locatie Yorneo Opleidingscentrum, Papenvoort 21, 9447 TT Papenvoort Tijd tot uur Opgave of bel (0592)

23 2014 thema-avond 20

24 Seks enzo Op deze avond gaan Resie Bessems (Behandelmanager en GZ-psycholoog) en Manon Smeijer (Systeemtherapeut) met u in gesprek over seksualiteit. Zij zullen een en ander vertellen over de socio-seksuele ontwikkeling van kinderen. Hoe ziet de seksuele ontwikkeling van kinderen er in diverse leeftijdsfases eruit? Bovenstaand rijtje is waarschijnlijk niet compleet. Heeft u nog andere vragen? Wij horen ze, indien mogelijk, graag van tevoren en anders ter plekke. Tot dan! Deze dames zijn als geen ander in staat om over gevoelige onderwerpen een luchtig gesprek te voeren, zonder oppervlakkig te blijven. Vragen worden beantwoord, zoals: Hoe breng je seksualiteit binnen je gezin in gesprek? Wat zijn signalen die vragen oproepen? Hoe ziet de normale seksuele ontwikkeling van kinderen/pubers eruit? THEMA-AVOND SEKS ENZO Data Dinsdag 22 april Locatie Yorneo Opleidingscentrum, Papenvoort 21, 9447 TT Papenvoort Tijd tot uur Opgave of bel (0592)

25 (najaar 2014) cursus 22

26 Colofon Dit boekje is een uitgave van Yorneo Pleegzorg 2014, Yorneo Ontwerp en fotografie Martine Hoving (Foto s zijn in scène gezet.) bezoekadres: Papenvoort 21, Papenvoort postadres: postbus AC Assen (0592)

nieuwsbrief Voorwoord Resultaten enquête Colofon In dit nummer:

nieuwsbrief Voorwoord Resultaten enquête Colofon In dit nummer: nieuwsbrief Voorwoord Ik woon alweer ruim een jaar in dit huis. En als als ik heel eerlijk ben weet ik eigenlijk niet eens wie er vier deuren verderop wonen. Als werkende moeder met een kind van vier en

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

Nooit meer zo alleen. Wennen in een pleeggezin. Een onderzoek van Universiteit van Amsterdam en Stichting Alexander

Nooit meer zo alleen. Wennen in een pleeggezin. Een onderzoek van Universiteit van Amsterdam en Stichting Alexander Nooit meer zo alleen Wennen in een pleeggezin Een onderzoek van Universiteit van Amsterdam en Stichting Alexander Elly Singer, Adimka Uzozie, Kirti Zeijlmans Nooit meer zo alleen Wennen in een pleeggezin

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders versie 2.0 oktober 2013 1. Wettelijke criteria screening 4 2. Landelijke criteria 5 3. Algemene Voorwaarden 7 4. Voorbereidings- en screeningstraject

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Inhoud en tekst: Ontwikkelteam: Sanna Koet, Expertisecentrum William Schrikker Expertisecentrum William Schrikker, projectgroep

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Versta uw vak: zorg op het werk voor rouwverwerkversterking.

Versta uw vak: zorg op het werk voor rouwverwerkversterking. Dit artikel is geschreven ter afronding van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool Utrecht, te Amersfoort. Geschreven door: Kris van Vliet. April 2010. Met dank aan Yvonne

Nadere informatie

Namens alle medewerkers van Houthoff Training & WAT IS ASSERTIVITEIT?

Namens alle medewerkers van Houthoff Training & WAT IS ASSERTIVITEIT? NIEUWSBRIEF V O O R J A A R 2 0 0 5 Krachtig in het contact maken met ieders (verborgen) talenten. Beste lezer, deze voorjaarsnieuwsbrief staat geheel in het teken van assertiviteit. Waarom, vraagt u zich

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers De mantel verlicht Het project De mantel verlicht is een initiatief van MOVISIE, kennis en

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a.

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Wie is er nou raar? Jongeren in dialoog over de beeldvorming rondom mensen met een psychiatrisch probleem handleiding colofon hogeschool van

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Inschrijven via de site van kom Leren: http://www.komleren.nl/scholing/ en klikken op de datum van de workshop: inschrijven onderaan de pagina!

Inschrijven via de site van kom Leren: http://www.komleren.nl/scholing/ en klikken op de datum van de workshop: inschrijven onderaan de pagina! Inschrijven via de site van kom Leren: http://www.komleren.nl/scholing/ en klikken op de datum van de workshop: inschrijven onderaan de pagina! 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave. 2 Inleiding. 3 Aanbod scholingen

Nadere informatie

Moeten we het rijbewijs al afpakken?

Moeten we het rijbewijs al afpakken? Moeten we het rijbewijs al afpakken? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen bij de zorg voor

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Thuis in de gemeente

Thuis in de gemeente Thuis in de gemeente Tien handreikingen voor professionals en gemeenten om meedoen van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen Hanneke van Lieshout Mieke Cardol ISBN 978-94-6122-142-1 http://www.nivel.nl

Nadere informatie