Duurzame ontwikkeling in de praktijk : verwezenlijkingen en lessen uit ervaringen

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzame ontwikkeling in de praktijk : verwezenlijkingen en lessen uit ervaringen"

Transcriptie

1 Duurzame ontwikkeling in de praktijk : verwezenlijkingen en lessen uit ervaringen Verslag van de workshop van 25 februari 2008 georganiseerd in het kader van het Forum voor duurzame ontwikkeling in de Brusselse gemeenten. In 2005 konden de gemeenten een gewestelijke subsidie krijgen voor projecten rond drie thema's: duurzame aankopen, ecologisch bouwen en propere voertuigen. De jury heeft toen innoverende projecten uit 5 verschillende gemeenten goedgekeurd. In totaal werden 9 dossiers goedgekeurd, uit de gemeenten Anderlecht, Brussel, Sint-Jans- Molenbeek, Schaarbeek en Watermaal-Bosvoorde, voor een totaal budget van nagenoeg euro. Onze workshop was voor de promotoren van de projecten een goede gelegenheid om een balans op te maken en lessen te trekken uit hun ervaringen. In een tweede fase werd er met de deelnemers groepswerk verricht om tips uit te wisselen. De wijsheid van de mens is te leren uit zijn goede en slechte ervaringen Tijdens deze oefening hadden wij de gelegenheid om goede ervaringen uit te wisselen, maar ook knelpunten en problemen te bespreken. De basisvraag was: Wat is de beste aanpak om een project te doen slagen? Voorstelling van de projecten van de gewestelijke oproep 2005 voor gemeentelijke acties voor duurzame ontwikkeling De verschillende promotoren van projecten hebben een korte presentatie gegeven op basis van een vragenlijst die ze kregen Het canvas 1. het project in het kort (2 slides max) Bondige voorstelling van het project (elementen en sleutelwoorden) Schets het kader en de stand van zaken van het project 2. Veranderingen : weerstand en beheer (2 slides max) Hoe hebt u gereageerd op de veranderingen of eventuele problemen in het kader van het project? Heeft het project weerstand tegen verandering uitgelokt? Welke lessen kunnen uit de verandering getrokken worden? 3. De baby s van het project (2 slides max) Heeft het project gevolgen? Andere projecten? Heeft het de mentaliteit of de interne werking doen evolueren?

2 De presentaties Schone voertuigen - Schone voertuigen en vorming van gemeentepersoneel Michèle Mulders, gemeente Schaarbeek - Duurzame werkverplaatsingen Alain Gosset & Marie-Hélène Steurs, gemeente Anderlecht Duurzame aankopen - Een eco-dynamisch label voor het gemeentehuis Yasmine Hommani, gemeente Sint-Jans-Molenbeek - Aanwerving van een informaticus Ghislaine De Graeve, gemeente Watermaal-Bosvoorde Ecologisch bouwen - Plaatsing van een regenwatertank in de dienst Vervoer en Netheid Catherine Herman & Marie-Hélène Steurs, gemeente Anderlecht - Aanleg van een groendak en sensibilisering/informatie aan de inwoners Benjamin Tillière, gemeente Watermaal-Bosvoorde Werk in subgroepen Groepswerk rond 3 thema s. Iedere deelnemer kon aan iedere subgroep deelnemen. Iedere sessie duurde 20 minuten. - «Aangst voor veranderingen» Animator : Philippe Mertens, VSGB - «De baby s van het project» Animator : Philippe Delvaux, VSGB - «Als we konden herbeginnen?» Animator : Sandrino Holvoet, STG Plenaire zitting De animatoren van iedere subgroep schetsen de voornaamste denkpistes en elementen uit de uitwisselingen. 1. «Angst voor veranderingen» Animator : Philippe Mertens, VSGB Er werd aan de deelnemers gevraagd de voornaamste problemen aan te stippen waarmee zij geconfronteerd werden bij hun projecten. In een tweede fase werd hun gevraagd de oplossingen te beschrijven die uitgewerkt werden of nog mogelijke oplossingen voor te stellen. Doorheen de verschillende bijdragen werden er 7 thema s onderscheiden. Er werden ook heel wat mogelijke oplossingen opgetekend.

3 A. Scepticisme gebrek aan motivatie Verlies aan motivatie Het initiatief/project dooft uit Argumenteren : technieken, voorbeelden, communicatie, etc. Evenwicht zoeken tussen acties en proces om de motivatie te bewaren De resultaten van het project voor iedereen bekendmaken Festelijke evenementen organiseren om de motivatie te bewaren, te informeren over de vooruitgang, de betrokkenen samen te brengen, etc. B. Tijd Trage procedures De diensten «nog werk» doen meewerken «Meerwerk» van een nieuw project Snelle interne communicatie Transversale verdeling van de referenten C. Werking van de overheidssector Lengte van de hiërarchische structuur Behoefte aan een duidelijk mandaat D. Verandering Algemeen gebrek aan motivatie ten aanzien van verandering Moeilijkheid om een culturele verandering door te voeren Weerstand tegen verandering (menselijke aspecten) Vooraf communiceren over het project De acties positiveren (getuigenissen) Nood aan politieke steun Belang van vorming, verspreiding van informatie De taken beschrijven (evalueren, controleren) F. Financiën Gebrek! Return (afschrijvingen) Zware financiële procedures Subsidies (belang van het verkrijgen van subsidies die middelen opleveren!) Politieke onderhandelingen en voorakkoord G. Beleid - bevoegdheden Kans op conflicten Bevoegdheid? Tot wie moet men zich richten? Politieke afbakening : risico als men een project moet delen Burgemeester en gemeentesecretaris overtuigen De strategische opdrachten definiëren en aandringen op de zichtbaarheid Gemeenschappelijke doelstellingen vinden en zichtbaarheid voor iedereen Communiceren en informeren vanuit de testgroep naar boven toe Argumentering aanbieden aan het politiek niveau (rol van de administratie) De dynamische transversaliteit ontwikkelen H. Participatie Kritiek van de bevolking

4 Verklaring van de uitdagingen en de keuzes (blijven aanmoedigen tot uitdrukking) Ze erbij blijven betrekken (zij worden actoren!) 2. De baby s van het project Animator : Philippe Delvaux De dynamiek die een project op gang brengt, is een belangrijke dimensie van de duurzame ontwikkeling. Het project leeft niet alleen voor zichzelf: ook al is het niet didactisch, het brengt een proces op gang, het wijzigt gedragingen, lokt nieuwe ideeën uit, toekomstige ontwikkelingen, Kortom uit het project stricto sensu vloeien een reeks gevolgen voort, een reeks baby s. Het doel van de workshop was de deelnemers bewust te maken van de projecties van een duurzame verwezenlijking. Gemakshalve hebben wij de ideeën die de deelnemers naar voren brachten, gestructureerd op de as van degene die het vaderschap van deze baby s op zich nemen: de effecten van een project zijn voelbaar op politiek niveau, administratief en tot slot bij de bevolking. Uiteraard zijn de ideeën die opgetekend werden tijdens deze (korte) sessie, niet exhaustief. Wij stellen hier een selectie voor, die weergeeft wat voortvloeit uit de specifieke projecten die aan een analyse onderworpen worden, maar ook uit de samenstelling van de analysegroep. Een langere studie, een anders samengestelde groep, een verschillend project dat aan een analyse onderworpen wordt en uiteraard ook andere baby s... De eerste van al deze baby s is uiteraard de voorbeeldfunctie van elk project, zowel ten aanzien van de bevolking (de mensen, maar ook bedrijven, verenigingen, ) als andere overheden (waarvoor de Vereniging de rol van klankkast speelt). Politieke baby s - Politieke wil: de concretisering van de duurzame ontwikkeling in een welomlijnd project, vergemakkelijkt de politieke bewustwording. Als de inzet concreet wordt, wordt het gemakkelijker voor de politiek om rekening te houden met duurzaamheidscriteria. Dit soort baby werd aangestipt bij de analyse van het thema aankopen. - Specifieke budgetten: geld is altijd de zenuw van de oorlog. Dat geldt zeker voor duurzame ontwikkeling. Het welslagen van een project geeft echter indicatoren aan de politieke wereld, die het vervolgens kan opnemen in zijn volgende begroting. Dit soort baby werd opgetekend bij de analyse van het thema aankopen (aankoop van fietsen in Schaarbeek, Cambio-abonnement in Anderlecht). - Gemeentelijke premies: dit soort baby werd opgetekend bij de analyse van het thema eco-bouw (groendak in Watermaal-Bosvoorde). De beslissing om een premie toe te kennen, ligt in het verlengde van de bovenvermelde budgetkwestie. Deze maatregel heeft een wortel -effect op de bevolking. - Stedenbouwkundige vergunning: dit soort baby werd opgemerkt bij de analyse van het thema eco-bouw (groendak). Hoewel de gemeente een groendak niet verplicht, raadt ze het toch sterk aan bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning. Men zou het een stok -maatregel kunnen noemen (een lichte, want er is geen verplichting stricto sensu) gekoppeld aan de wortel van de premie. Opnieuw vindt de politieke beslissing een verlengstuk in de administratieve praktijk (voor de dienst stedenbouw) en heeft het rechtstreekse effect ten aanzien van de bevolking. De baby s bij de bevolking

5 - De digitale kloof: het project rond het hergebruik van informatica-hardware heeft pistes geopend voor de uitbreiding van het systeem voor de bevolking. Er wordt ook melding gemaakt van de recyclage van het materiaal voor elektronisch stemmen. - Regelgeving op de weg: de inrichting van een Cambio-station in Anderlecht en de abonnementen voor het gemeentepersoneel hebben geleid tot een wijziging van het parkeerreglement om gratis parkeren toe te kennen aan Cambio-gebruikers (niet uitsluitend gemeentelijk dus). - Een groendak is een voorbeeld van een blijvend project. Zodra het aangelegd is, heeft het constante milieu-effecten. Op een ander niveau verschaft het de gemeente een materieel hulpmiddel ter ondersteuning van haar inspanningen inzake sensibilisering van de bevolking. - De tussenschakels: de bevolking, dat is zowel de burger als de onderneming, de vereniging Watermaal-Bosvoorde (groendak) heeft een sensibiliseringsbrochure voor architecten. Dit punt is interessant omdat het een beroep doet op de tussenschakel tussen bevolking en gemeente. De baby s binnen het bestuur - Proces: een project kan een wijziging van de gewoontes inhouden binnen het bestuur. Aangezien de mens vaak terughoudend is voor veranderingen, en meer nog binnen een structuur, is de evolutie minder moeilijk als het voortvloeit uit een project dat gesteund wordt door de politiek. Het kan gerechtvaardigd worden door de politiek en de hiërarchie die verplichten het project te volgen als sensibilisering haar grenzen bereikt heeft, bv. het ontraden van printen op één zijde van het papier. - Netwerk: de transversaliteit van de duurzame ontwikkeling verplicht de drager van een project om samen te werken met tal van andere diensten. Uit bepaalde projecten blijkt dat er een informeer netwerk van personen ontstaan is die de moeilijkheden van een klassieke gemeentelijke piramidestructuur omzeilen. - Uitbreiding: een project dat tot stand gebracht wordt binnen bepaalde diensten kan zodra het voldoende gevorderd is de belangstelling opwekken van andere diensten die niet rechtstreeks betrokken zijn. 3. Als we van meet af aan konden herbeginnen Animator: Sandrino Holvoet (Stichting van de Toekomstige Generaties) Het doel was creatief te werk te gaan op basis van projecten die in de voormiddag voorgesteld werden, volgens dimensies die weinig geëxploiteerd waren. De vraag was: Als we konden herbeginnen, wat zouden we dan uitvergroten? Sociale dimensie: de twee projecten hadden betrekking op technische werkzaamheden in de gebouwen van de administratie (regenwatertank en groendak). Dit soort werken kan altijd het voorwerp uitmaken van sociale clausules: aanwerving van laaggeschoolden, openstelling van de werken voor stagiaires die in wederinschakeling zijn in de gemeente, Contact met de ad hoc opleidingsdiensten van de gemeente of het Gewest zouden mogelijkheden voor vorming op werven kunnen benadrukken. Dimensie participatie: (zelfde project) dit soort werken kunnen in een dynamiek van samenwerking met de inwoners geëxploiteerd worden. De werken worden de link met informatie/vorming rond technieken en praktijken toegankelijk voor particulieren. Bij voorbeeld: communicatie over de werken in real-time, vorming van inwoners die een zekere knowhow hebben (ivm het model van kompostmeesters van het Gewest), dragers van een netwerk van geïnteresseerde inwoners, vergaderingen van het type tupperware of bezoeken/opendeurdagen bij particulieren rond technische onderwerpen,...

Projectoproep / Commemoraties 1914-18

Projectoproep / Commemoraties 1914-18 1. Algemene Informatie 1.1 Context Herdenkingsplechtigheden Eerste Wereldoorlog (1914-18) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt zich op voor de herdenking van honderd

Nadere informatie

Forum voor een duurzame ontwikkeling in de Brusselse gemeenten

Forum voor een duurzame ontwikkeling in de Brusselse gemeenten Forum voor een duurzame ontwikkeling in de Brusselse gemeenten Projectoproep Agenda Iris 21 Verslag van de workshop van 28 september 2007 rond methodologische begeleiding Opmerkingen en vragen met betrekking

Nadere informatie

DUURZAME ONTWIKKELING AAN EEN ENQUÊTE ONDERWORPEN

DUURZAME ONTWIKKELING AAN EEN ENQUÊTE ONDERWORPEN DUURZAME ONTWIKKELING AAN EEN ENQUÊTE ONDERWORPEN In juni 2005 hebben het BIM en de Vereniging de Brusselse gemeenten uitgenodigd op een samenkomst om ideeën over duurzame ontwikkeling uit te wisselen.

Nadere informatie

Agenda Iris 21: workshop «Evaluatie»

Agenda Iris 21: workshop «Evaluatie» Agenda Iris 21: workshop «Evaluatie» 26-3-2013 Philippe Mertens Het doel van deze vergadering in het kader van de begeleiding van Agenda Iris 21 was samen met de coördinatoren van projecten een reeks indicatoren

Nadere informatie

Samenwerken over sectoren heen

Samenwerken over sectoren heen Samenwerken over sectoren heen Inhoud In deze workshop wordt de betekenis en de meerwaarde van samenwerken tussen verschillende organisaties uitgewerkt. We schetsen hoe zo n samenwerking kan evolueren,

Nadere informatie

Projectoproep 2015 voor de uitvoering van acties in het kader van de Agenda IRIS 21. voor de Brusselse gemeenten en OCMW's met een lokale Agenda 21

Projectoproep 2015 voor de uitvoering van acties in het kader van de Agenda IRIS 21. voor de Brusselse gemeenten en OCMW's met een lokale Agenda 21 Projectoproep 2015 voor de uitvoering van acties in het kader van de Agenda IRIS 21 voor de Brusselse gemeenten en OCMW's met een lokale Agenda 21 januari 2015 Leefmilieu Brussel - BIM Havenlaan 86c /

Nadere informatie

PROJECTOPROEP VOOR DE SENSIBILISERING VAN DE BURGERS ROND DE STEDENBOUWKUNDIGE DOELSTELLINGEN EDITIE 2013

PROJECTOPROEP VOOR DE SENSIBILISERING VAN DE BURGERS ROND DE STEDENBOUWKUNDIGE DOELSTELLINGEN EDITIE 2013 PROJECTOPROEP VOOR DE SENSIBILISERING VAN DE BURGERS ROND DE STEDENBOUWKUNDIGE DOELSTELLINGEN EDITIE 2013 REGLEMENT VOOR DE INDIENING VAN PROJECTEN 2013/2014 Doelstelling van het programma Artikel 1 De

Nadere informatie

SEDL. Verslag van de 7 voorstellen uit de gemobiliseerde collectieve intelligentie

SEDL. Verslag van de 7 voorstellen uit de gemobiliseerde collectieve intelligentie SEDL Verslag van de 7 voorstellen uit de gemobiliseerde collectieve intelligentie Permanente burgerraad Slogan: De stad is van ons De idee van een fysieke en institutionele plek wordt gegeven = een bepaalde

Nadere informatie

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Update na de vergadering van 28 februari 2017 1. Algemeen kader Het participatief budget van de Participatieve

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Philippe MERTENS mei 2008

Philippe MERTENS mei 2008 Participatie Verslag van de workshop van 30 april 2008 Workshop georganiseerd door het Forum voor duurzame ontwikkeling in de Brusselse gemeenten, in het kader van de projectoproep Agenda Iris 21 2008

Nadere informatie

DUURZAAM WIJKCONTRACT MAALBEEK

DUURZAAM WIJKCONTRACT MAALBEEK Gemeente Elsene Brussels Hoofdstedelijk Gewest DUURZAAM WIJKCONTRACT MAALBEEK Projectoproep ambachtslieden, ontwerpers en creatieve beroepen uit de Maalbeekwijk Publicatie : Januari 2016 Uiterste datum

Nadere informatie

4 e Plan voor Preventie en Beheer van Afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

4 e Plan voor Preventie en Beheer van Afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4 e Plan voor Preventie en Beheer van Afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Goedgekeurd op 11 maart 2010 4e Afvalplan Nieuwe wettelijke context In Brussel : plan van onbepaalde duur, onderworpen

Nadere informatie

DIENSTNOTA 2016/ OBJET : PERSONEELSDIENST AANWERVINGS- EN BEVORDERINGSEXAMEN VOOR DIRECTEUR (A7)

DIENSTNOTA 2016/ OBJET : PERSONEELSDIENST AANWERVINGS- EN BEVORDERINGSEXAMEN VOOR DIRECTEUR (A7) DIENSTNOTA 2016/ OBJET : PERSONEELSDIENST AANWERVINGS- EN BEVORDERINGSEXAMEN VOOR DIRECTEUR (A7) We informeren de leden van het gemeentepersoneel dat ons bestuur de vereiste bekendmaking verspreidt in

Nadere informatie

Deadline 1 mei Context & doel

Deadline 1 mei Context & doel Projectoproep "Te voet, dat gaat vanzelf" t.a.v de gemeenten van het Brussels Gewest voor de organisatie van voetgangersrijen in de lagere scholen in schooljaar 2014-2015 Deadline 1 mei 2014 1. Context

Nadere informatie

Reglement Participatieve Begroting Biestebroek 2018

Reglement Participatieve Begroting Biestebroek 2018 Reglement Participatieve Begroting Biestebroek 2018 1. De participatieve begroting De participatieve begroting wordt gedragen door het participatiehuis in het kader van het duurzame wijkcontract Biestebroek.

Nadere informatie

BUDGET REGLEMENT 2017 BURGER CITOYEN NEDER-OVER-HEEMBEEK PARTICIPEZ, VOTEZ, CRÉEZ, AMÉLIOREZ VOTRE QUARTIER NEEM DEEL, STEM, CREÊER, VERBETER UW WIJK

BUDGET REGLEMENT 2017 BURGER CITOYEN NEDER-OVER-HEEMBEEK PARTICIPEZ, VOTEZ, CRÉEZ, AMÉLIOREZ VOTRE QUARTIER NEEM DEEL, STEM, CREÊER, VERBETER UW WIJK BURGER BUDGET CITOYEN PARTICIPEZ, VOTEZ, CRÉEZ, AMÉLIOREZ VOTRE QUARTIER NEEM DEEL, STEM, CREÊER, VERBETER UW WIJK NEDER-OVER-HEEMBEEK REGLEMENT 2017 REGLEMENT - STAD BRUSSEL - P. 1 Wat is het principe

Nadere informatie

gelet op het besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering van 27/05/2010 tot uitvoering van de voornoemde ordonnantie;

gelet op het besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering van 27/05/2010 tot uitvoering van de voornoemde ordonnantie; De gemeenteraad, gelet op de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 28/01/2010 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering, gewijzigd op 06/12/2012; gelet op het besluit van de

Nadere informatie

Monitor van de Duurzame Ontwikkeling

Monitor van de Duurzame Ontwikkeling Monitor van de Duurzame Ontwikkeling Driemaandelijks nr. 5 Lente 2008 Agenda 21: een uitdaging voor de gemeente Duurzame verwezenlijkingen van een projectoproep De energie-efficiëntie efficiëntie van gebouwen

Nadere informatie

Projectoproep Eco-bewoners" uit Sint-Gillis

Projectoproep Eco-bewoners uit Sint-Gillis Projectoproep Eco-bewoners" uit Sint-Gillis REGLEMENT ARTIKEL 1- ORGANISERENDE OVERHEID De gemeente Sint-Gillis, Van Meenenplein 39, 1060 Sint-Gillis vertegenwoordigd door het College van Burgemeester

Nadere informatie

PROJECTOPROEP STEDENFONDS: INNOVERENDE STEDELIJKE NETWERKEN

PROJECTOPROEP STEDENFONDS: INNOVERENDE STEDELIJKE NETWERKEN PROJECTOPROEP STEDENFONDS: INNOVERENDE STEDELIJKE NETWERKEN 1. SITUERING Brussel: stadslabo Brussel is een knooppunt van talen en culturen: boeiend, levendig en inspirerend. In Brussel komt alles en iedereen

Nadere informatie

"Versterk samenwerking en partnerschappen met gemeenten en OCMW's in milieuzaken" 18 FEBRUARI 2019

Versterk samenwerking en partnerschappen met gemeenten en OCMW's in milieuzaken 18 FEBRUARI 2019 Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan HABP "Versterk samenwerking en partnerschappen met gemeenten en OCMW's in milieuzaken" 18 FEBRUARI 2019 VERBAND Grenzen van de planeet bereikt, niet-duurzame overexploitatie

Nadere informatie

CREATIEVE & MULTIDISCIPLINAIRE ATELIERS

CREATIEVE & MULTIDISCIPLINAIRE ATELIERS PEDAGOGISCH DOSSIER CREATIEVE & MULTIDISCIPLINAIRE ATELIERS Podiumkunste VOORSTELLING Het gezelschap Transe-en-Danse heeft, doorheen de creatie van haar voorstellingen, een bijzondere manier van werken

Nadere informatie

Gemeente Schaarbeek. 1. Algemeen principe

Gemeente Schaarbeek. 1. Algemeen principe Gemeente Schaarbeek Voor het eerst in 2015, heeft de gemeente Schaarbeek een begrotingskrediet voor de Noord-Zuid samenwerkingsprojecten te ondersteunen ingeschreven. De gemeente wil de lokale initiatieven

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

INITIATIEVEN VOOR DUURZAAMHEID

INITIATIEVEN VOOR DUURZAAMHEID INITIATIEVEN VOOR DUURZAAMHEID Reglement Artikel 1 Kader In het kader van haar politiek van duurzame ontwikkeling en het in voege treden van de Lokale Agenda 21, stellen het College van Burgemeester en

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK REGERING AGENDA VAN DE MINISTERRAAD VAN DONDERDAG 18 OKTOBER 2018

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK REGERING AGENDA VAN DE MINISTERRAAD VAN DONDERDAG 18 OKTOBER 2018 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK REGERING AGENDA VAN DE MINISTERRAAD VAN DONDERDAG 18 OKTOBER 2018 A 1 Goedkeuring van het Verslag van de vergadering van 11 oktober 2018. A 2 Betrekkingen met het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD & MEDIA

DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD & MEDIA DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD & MEDIA / reglement INVENTARIS VLAANDEREN VAN HET IMMATERIEEL CULTUREEL ERFGOED Reglement / 1.01.2019 Vlaanderen verbeelding werkt cjm Vlaanderen be Artikel 1. Via dit reglement

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

Opleidingstraject voor ambtenaren die in functie treden bij een gemeentebestuur (niveaus A, B en C)

Opleidingstraject voor ambtenaren die in functie treden bij een gemeentebestuur (niveaus A, B en C) Opleidingstraject voor ambtenaren die in functie treden bij een gemeentebestuur (niveaus A, B en C) Artikel 145bis van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat ambtenaren die aan de slag gaan bij een gemeentebestuur

Nadere informatie

Administration Communale de MOLENBEEK-SAINT-JEAN. Gemeentebestuur van SINT- JANS-MOLENBEEK. Service RH FUNCTIEOMSCHRIJVING

Administration Communale de MOLENBEEK-SAINT-JEAN. Gemeentebestuur van SINT- JANS-MOLENBEEK. Service RH FUNCTIEOMSCHRIJVING Administration Communale de MOLENBEEK-SAINT-JEAN Gemeentebestuur van SINT- JANS-MOLENBEEK Service RH FUNCTIEOMSCHRIJVING 1. Identificatie van de functie Naam van de functie : Administratief en financieel

Nadere informatie

Burgerparticipatie in het stedelijke mobiliteitsplan van Amiens Métropole

Burgerparticipatie in het stedelijke mobiliteitsplan van Amiens Métropole BEPOMM Inspiratiemeeting Mobiliteitsmanagement Brussel - 24 februari 2015 Burgerparticipatie in het stedelijke mobiliteitsplan van Amiens Métropole Pierre TACHON PDU (Plans de Déplacements Urbains) Stedelijke

Nadere informatie

Actieplan Diversiteit

Actieplan Diversiteit Actieplan Diversiteit 2010-2012 Stafdienst Personeel en Organisatie Dienst Diversiteitsbeleid CONTACT : Cindy HANNARD cindy.hannard@just.fgov.be Tél. : 02/542.66.50 Kim HERREMANS kim.herremans@just.fgov.be

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. Over het voorontwerp actieplan Maatschappelijk verantwoord ondernemen in België.

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. Over het voorontwerp actieplan Maatschappelijk verantwoord ondernemen in België. RVV 373 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over het voorontwerp actieplan Maatschappelijk verantwoord ondernemen in België. Brussel, 5 februari 2007 SAMENVATTING Via een brief van 10 juli 2006 heeft de Staatssecretaris

Nadere informatie

Voorstel van bijzonder decreet. houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest

Voorstel van bijzonder decreet. houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest ingediend op 471 (2014-2015) Nr. 1 16 september 2015 (2014-2015) Voorstel van bijzonder decreet van Wouter Vanbesien houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest Dit voorstel van

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw Brussels Smart Cities Diensten van de AVCB-VSGB Corinne François, Directrice 4/12/2014 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad en de Gemeenten

Nadere informatie

MEDEDELING. Btw-tarief op onroerende werken aan privéwoningen Wijziging vanaf 01.01.2016 Overgangsmaatregel

MEDEDELING. Btw-tarief op onroerende werken aan privéwoningen Wijziging vanaf 01.01.2016 Overgangsmaatregel MEDEDELING Btw-tarief op onroerende werken aan privéwoningen Wijziging vanaf 01.01.2016 Overgangsmaatregel De ouderdomsvereiste van een woning voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor

Nadere informatie

Eén ambitie, 4 federaties. Het Waalse agroalimentaire systeem laten evolueren naar meer duurzaamheid om het een welvarende toekomst te verzekeren

Eén ambitie, 4 federaties. Het Waalse agroalimentaire systeem laten evolueren naar meer duurzaamheid om het een welvarende toekomst te verzekeren Eén ambitie, 4 federaties Het Waalse agroalimentaire systeem laten evolueren naar meer duurzaamheid om het een welvarende toekomst te verzekeren Het Waalse agroalimentaire systeem Het Waalse agroalimentaire

Nadere informatie

Participatieprojecten voor. kansengroepen: cultuur, jeugd & sport. Mei Yves De Backer Lynn Moerenhout

Participatieprojecten voor. kansengroepen: cultuur, jeugd & sport. Mei Yves De Backer Lynn Moerenhout Participatieprojecten voor kansengroepen: cultuur, jeugd & sport Yves De Backer Lynn Moerenhout Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media: afdeling Sociaal-Cultureel Werk Mei 2016 Inhoud Regelgeving Wat

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

Opstelling van een boordtabel voor een project

Opstelling van een boordtabel voor een project Opstelling van een boordtabel voor een project Op 26 oktober organiseerde de Vereniging in samenwerking met de Stichting voor de Toekomstige Generaties en met de steun van Leefmilieu-Brussel de tweede

Nadere informatie

Trefdag 6 mei 2019 Ouderen en lokaal beleid - inzetten op participatie Leeftijdsvriendelijke stad als project voor een ouderenraad in transitie

Trefdag 6 mei 2019 Ouderen en lokaal beleid - inzetten op participatie Leeftijdsvriendelijke stad als project voor een ouderenraad in transitie Trefdag 6 mei 2019 Ouderen en lokaal beleid - inzetten op participatie Leeftijdsvriendelijke stad als project voor een ouderenraad in transitie Agenda Stad in transitie Studie leeftijdsvriendelijke stad

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 20 SEPTEMBER 2001

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 20 SEPTEMBER 2001 ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 20 SEPTEMBER 2001 inzake het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie

Nadere informatie

Vergrijzing. Impact en uitdagingen voor de lokale besturen

Vergrijzing. Impact en uitdagingen voor de lokale besturen Vergrijzing Impact en uitdagingen voor de lokale besturen Robert Petit Het departement Research van Dexia heeft een bijzonder interessante studie gepubliceerd voor de gemeentelijke beleidsvoerders die

Nadere informatie

Vormingsprogramma voor medewerkers die in dienst treden in een OCMW (niveau A, B en C)

Vormingsprogramma voor medewerkers die in dienst treden in een OCMW (niveau A, B en C) Vormingsprogramma voor medewerkers die in dienst treden in een OCMW (niveau A, B en C) Naast de verplichte basisopleiding voor het personeel van de gemeentelijke besturen (art. 145bis van de Nieuwe Gemeentewet)

Nadere informatie

voor evenementen, (buurt-)feesten en fuiven:praktische en financiële ondersteuning

voor evenementen, (buurt-)feesten en fuiven:praktische en financiële ondersteuning Wijkbudgetten 1-loket aanvraagformulier : voor evenementen, (buurt-)feesten en fuiven:praktische en financiële ondersteuning Reglement op de wijkwerking: basissubsidie voor buurtcomités Subsidie voor buurtgerichte

Nadere informatie

Beleidsprogramma 'Materiaalbewust bouwen in kringlopen'

Beleidsprogramma 'Materiaalbewust bouwen in kringlopen' Beleidsprogramma 'Materiaalbewust bouwen in kringlopen' Philippe Van de Velde OVAM, Afdeling Afvalstoffen en Materialenbeheer, team eindverwerking en bouw Staalbouwdag 2014 Brussel 27 november 2014 Inhoud

Nadere informatie

Overtuigend en Ontspannen Presenteren

Overtuigend en Ontspannen Presenteren Overtuigend en Ontspannen Presenteren voor technische professionals 20 juni 2013 Jullie doelen? Workshop Presenteren Minder zenuwen bij presentaties Makkelijker contact met het publiek Wat wél en beter

Nadere informatie

Bestuursdecreet. Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel

Bestuursdecreet. Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel Bestuursdecreet Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel Beleidscontext Vlaams regeerakkoord Eén Vlaams Bestuursdecreet (minimaal decreten bestuurlijk beleid, deugdelijk bestuur,

Nadere informatie

Participatiedecreet. Toelichting bij de regeling aangaande participatieprojecten voor kansengroepen door Peter Heyns (Vlaamse overheid)

Participatiedecreet. Toelichting bij de regeling aangaande participatieprojecten voor kansengroepen door Peter Heyns (Vlaamse overheid) Participatiedecreet Projecten voor kansengroepen Toelichting bij de regeling aangaande participatieprojecten voor kansengroepen door Peter Heyns (Vlaamse overheid) Deze presentatie behandelt: Situering

Nadere informatie

Opleiding voor een ecologische keuze van bouwmaterialen

Opleiding voor een ecologische keuze van bouwmaterialen Opleiding voor een ecologische keuze van bouwmaterialen Leefmilieu Brussel Afd. Energie, Lucht, Klimaat et Geluid Dpt Ecoconstructie Sophie Duterne 21/04/09 Opleiding voor een ecologische keuze van bouwmaterialen

Nadere informatie

De energiedimensie in het werk van het Netwerk Wonen BRUFoDébat 19/06/2014. Henry Devondel Cleo Swinnen

De energiedimensie in het werk van het Netwerk Wonen BRUFoDébat 19/06/2014. Henry Devondel Cleo Swinnen De energiedimensie in het werk van het Netwerk Wonen BRUFoDébat 19/06/2014 Henry Devondel Cleo Swinnen INHOUD [1] Historiek van het Netwerk Wonen [2] Huidige samenstelling [3] Belangrijkste activiteiten

Nadere informatie

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN EAC/S23/2019. Uitwisselingen en mobiliteit in de sport

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN EAC/S23/2019. Uitwisselingen en mobiliteit in de sport OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN EAC/S23/2019 Uitwisselingen en mobiliteit in de sport Deze oproep tot het indienen van voorstellen past in de uitvoering van de voorbereidende actie "Uitwisselingen

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen BIV (1999-2000) Nr. 12 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Commissie voor de huisvesting en stadsvernieuwing VERGADERING VAN DINSDAG 14 DECEMBER 1999 Brusselse

Nadere informatie

JINT zoekt assessoren voor projecten in Erasmus+/Youth in Action

JINT zoekt assessoren voor projecten in Erasmus+/Youth in Action JINT zoekt assessoren voor projecten in Erasmus+/Youth in Action Het programma Erasmus+ is het nieuwe programma van de Europese Commissie. Dit programma loopt van 2014 tot 2020. Door te investeren in onderwijs,

Nadere informatie

Gemeente Rijkevorsel HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD

Gemeente Rijkevorsel HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD p/a Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel Gemeente Rijkevorsel HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD Goedgekeurd door de cultuurraad op 26 november 2008. Goedgekeurd op de Gemeenteraad van 17 december 2008 Hoofdstuk

Nadere informatie

PROJECTOPROEPEN DUURZAME MOBILITEIT. Decupere Barbara & Randaxhe Virginie

PROJECTOPROEPEN DUURZAME MOBILITEIT. Decupere Barbara & Randaxhe Virginie PROJECTOPROEPEN DUURZAME MOBILITEIT Decupere Barbara & Randaxhe Virginie 2 Projectoproepen gefinancierd door Brussel Mobiliteit en gecoördineerd door Brulocalis: Begeleide rijen Beleef de stad Mobiliteitsdorpen

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

STATUTEN JEUGDRAAD KRUISEM

STATUTEN JEUGDRAAD KRUISEM STATUTEN JEUGDRAAD KRUISEM Bijlage gemeenteraadsbesluit van 8 april 2019 ERKENNING Art 1 1 De jeugdraad wordt erkend als adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

Ontwerp van decreet ( ) Nr juni 2012 ( ) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet ( ) Nr juni 2012 ( ) stuk ingediend op stuk ingediend op 1589 (2011-2012) Nr. 7 27 juni 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Project Lokaal Vrijwilligen. kansen en valkuilen in de versterking van het lokale vrijwilligerswerk

Project Lokaal Vrijwilligen. kansen en valkuilen in de versterking van het lokale vrijwilligerswerk Project Lokaal Vrijwilligen kansen en valkuilen in de versterking van het lokale vrijwilligerswerk Project ism. Cera en VVSG loopt van november 2015 tot en met oktober 2017 ter ondersteuning van OCMW s,

Nadere informatie

De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen!

De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen! De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen! 13 februari 2014 In aanwezigheid van: 1 Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie en Consumenten 2 Koen Geens, minister

Nadere informatie

GEMEENTEFINANCIËN: WAAR GAAN DE OCMW S NAARTOE?

GEMEENTEFINANCIËN: WAAR GAAN DE OCMW S NAARTOE? Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale ASBL Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest VZW GEMEENTEFINANCIËN: WAAR GAAN DE OCMW S

Nadere informatie

COLLECTIEVE MOESTUINEN

COLLECTIEVE MOESTUINEN PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2011 PAGINA 1 VAN 6 COLLECTIVE MOESTUINEN - 2011 VOORSTELLING PROJECTOPROEP Deze projectoproep "Collectieve moestuinen" komt voort

Nadere informatie

Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad De Gouden tips serie is in 2014-2015 verschenen op www.schateiland.com. Walter Landwier Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Nadere informatie

Het Brussels Gewest lanceert de derde editie van de week van de e-gezondheid. De e-gezondheid of hoe we beter zorg kunnen dragen voor de Brusselaar

Het Brussels Gewest lanceert de derde editie van de week van de e-gezondheid. De e-gezondheid of hoe we beter zorg kunnen dragen voor de Brusselaar Het Brussels Gewest lanceert de derde editie van de week van de e-gezondheid De e-gezondheid of hoe we beter zorg kunnen dragen voor de Brusselaar Persdossier 14 juni 2018 Het Brussels Gewest lanceert

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Projectoproep

Projectoproep Projectoproep 2014-2015 4-2-2014 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw Prénom

Nadere informatie

Gebiedsgerichte Werking

Gebiedsgerichte Werking Wat komt er aan bod? Inleiding Historiek Gebiedsgerichte Werking Gent Gebiedsgerichte Werking 1. Doelstellingen 2. Organisatie 3. Proces 4. Instrumenten 4 december 2007 Even terug in de tijd GGW heeft

Nadere informatie

Outreach: ja hallo 19/05/2016

Outreach: ja hallo 19/05/2016 Outreach: ja hallo 19/05/2016 Inhoud 1. Visie 2. Quality of Life 3. Quickscan 4. De cirkel Visie? Visie geeft denken en handelen vorm Mens-en maatschappijvisie Ruimer dan outreach alleen Iedereen heeft

Nadere informatie

Inhoudstafel Leermeermoment Chicago Jongeren Lees dit alvorens te beginnen... 2 Doelstelling van de activiteit... 2 Overzicht...

Inhoudstafel Leermeermoment Chicago Jongeren Lees dit alvorens te beginnen... 2 Doelstelling van de activiteit... 2 Overzicht... Inhoudstafel Leermeermoment Chicago Jongeren Lees dit alvorens te beginnen... 2 Doelstelling van de activiteit... 2 Overzicht... 2 Praktische voorbereiding... 2 Tijd (duur)... 2 Locatie... 2 Materiaal...

Nadere informatie

Projectoproep 2017 Cultuur

Projectoproep 2017 Cultuur Projectoproep 2017 Cultuur 1. Achtergrond van de subsidieaanvraag - projectoproep cultuur In het kader van de ondersteuning en de ontwikkeling van Brussel als Smart City en van het oplossen van de actuele

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

HRwijs Workshop HRscan. Marije Plantinga

HRwijs Workshop HRscan. Marije Plantinga HRwijs Workshop HRscan Marije Plantinga naam organisatie functie Op de agenda Korte kennismakingsronde HRwijs HRscan: waarover gaat het? Waarom werk maken van een HR-beleid? Wat is het? Hoe verloopt het?

Nadere informatie

MIGRATIE Open Office. Gemeentebestuur van ANDERLECHT. Alain Van Laer Hamien Attouoman

MIGRATIE Open Office. Gemeentebestuur van ANDERLECHT. Alain Van Laer Hamien Attouoman MIGRATIE Open Office Gemeentebestuur van ANDERLECHT Alain Van Laer Hamien Attouoman Agenda Inleiding Balans van het project Welke lessen kunnen wij trekken uit dit project? Toekomstige acties en aanbevelingen

Nadere informatie

Samenkomst gezamenlijke Medezeggenschapsraden STAIJ

Samenkomst gezamenlijke Medezeggenschapsraden STAIJ Samenkomst gezamenlijke Medezeggenschapsraden STAIJ Werken aan evenwicht 21 maart 2013 Agenda Terugblik vorige bijeenkomst december 2012 Aanpak en prioritering Uitkomsten en effecten voor het komende jaar

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Preview. De vragenlijst kan uitsluitend online worden ingevuld.

Preview. De vragenlijst kan uitsluitend online worden ingevuld. Preview. De vragenlijst kan uitsluitend online worden ingevuld. Vragenlijst "Een tussentijdse herziening van Europa 2020 - het standpunt van de EU-regio's en -steden" Achtergrond De tussentijdse herziening

Nadere informatie

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven:

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 103 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Kmo-portefeuille - Stand van zaken subsidiëring De kmo-portefeuille

Nadere informatie

#streetartbruxelles // #streetartbrussel // #streetartbrussels

#streetartbruxelles // #streetartbrussel // #streetartbrussels #streetartbruxelles // #streetartbrussel // #streetartbrussels PROJECTOPROEP Uitvoering van 9 kunstwerken op een van de vier omheiningen rond de bouwplaats van het toekomstige administratieve centrum van

Nadere informatie

RAPPORT ENQUETE Verantwoord hout en papiergebruik bij Vlaamse lokale besturen

RAPPORT ENQUETE Verantwoord hout en papiergebruik bij Vlaamse lokale besturen RAPPORT ENQUETE Verantwoord hout en papiergebruik bij Vlaamse lokale besturen Over de enquête Deze enquête werd verstuurd naar de milieudiensten van alle Vlaamse Steden en Gemeenten, alsook naar de duurzaamheidsambtenaren

Nadere informatie

COACHING VERKEERSVEILIGHEID VOOR GEMEENTEN VOOR EEN KWALITATIEF LOKAAL VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID

COACHING VERKEERSVEILIGHEID VOOR GEMEENTEN VOOR EEN KWALITATIEF LOKAAL VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID Kirsten De Mulder Teamverantwoordelijke vorming professionals VSV COACHING VERKEERSVEILIGHEID VOOR GEMEENTEN VOOR EEN KWALITATIEF LOKAAL VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID AANLEIDING Verkeersveiligheid verbeteren

Nadere informatie

Oproep tot kandidaatstelling 2017

Oproep tot kandidaatstelling 2017 Opstelling en uitvoering van een lokale Agenda 21 door de Brusselse gemeenten en OCMW's Oproep tot kandidaatstelling 2017 Leefmilieu Brussel - BIM Havenlaan 86c / 3000 1000 Brussel Departement Duurzame

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Artikel 2: Elke wijziging van het programma of de projectfiche kan wijzigingen aan dit reglement met zich meebrengen.

Artikel 2: Elke wijziging van het programma of de projectfiche kan wijzigingen aan dit reglement met zich meebrengen. REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE IN HET KADER VAN HET DUURZAAM WIJKCONTRACT JACHT-GRAY BEDOELD OM DE KOSTEN TE DEKKEN VOOR HET INDIENEN VAN AAVRAAGDOSSIERS VOOR GEWESTELIJKE

Nadere informatie

Thuis in de Stad -prijs 2011. Inschrijvingsformulier. Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be U krijgt een ontvangstmelding

Thuis in de Stad -prijs 2011. Inschrijvingsformulier. Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be U krijgt een ontvangstmelding Thuis in de Stad -prijs 2011 20060623-1 Inschrijvingsformulier Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be U krijgt een ontvangstmelding Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier dingt u mee naar

Nadere informatie

HET BVP formulier Deel 1 : diagnose

HET BVP formulier Deel 1 : diagnose Vorming Bedrijfsvervoerplan (BVP) HET BVP formulier Deel 1 : diagnose Barbara Bautmans INFORMATIESESSIE 27/06/2014 HET FORMULIER BVP Wat? Waar? Hoe? Elektronisch en uniek formulier (diagnostiek + actieplan)

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Sturing van (jeugd)zorg, welzijn en participatie Regisseren in het maatschappelijk domein In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Project "COPRODUCTIE MET DE JONGEREN" 2015-2016. Duurzaam Wijkcontract 'Rond Leopold II' Kandidatuurdossier

Project COPRODUCTIE MET DE JONGEREN 2015-2016. Duurzaam Wijkcontract 'Rond Leopold II' Kandidatuurdossier Gemeente Sint-Jans-Molenbeek Afdeling van Stedelijke Ontwikkeling - Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Duurzaam Wijkcontract Rond Leopold II Project "COPRODUCTIE MET DE JONGEREN" 2015-2016

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de dienst. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundigen

Functiekaart. Functie. Doel van de dienst. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundigen Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige omgeving Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: grondgebiedzaken Dienst: omgeving Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundigen Doel van de

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kapitein

Functiebeschrijving Kapitein Functiebeschrijving Kapitein Doel 1. De coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties om te garanderen dat de ploegen en diensten

Nadere informatie

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek 1. Inleiding Het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse

Nadere informatie

DEEL I. ACTIES en VERPLICHTE DOELSTELLINGEN

DEEL I. ACTIES en VERPLICHTE DOELSTELLINGEN OPZ-overeenkomst 2011 Operationele prezone Noord-Limburg Provincie : Limburg Centrumgemeente:Lommel Verantwoordelijke coördinator: Jan Jorissen DEEL I. ACTIES en VERPLICHTE DOELSTELLINGEN -----------------------

Nadere informatie

ZAKELIJKE BEOORDELING IN DE OVERGANGSPERIODE, GELDIG VOOR ALLE ORGANISATIES

ZAKELIJKE BEOORDELING IN DE OVERGANGSPERIODE, GELDIG VOOR ALLE ORGANISATIES ZAKELIJKE BEOORDELING IN DE OVERGANGSPERIODE, GELDIG VOOR ALLE ORGANISATIES De zakelijke elementen van het decreet van 4 april 2003, artikel 45, 2, 3 en 4 zijn voor alle werksoorten van toepassing. DECREET

Nadere informatie

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! U hebt beslist een onderneming op te starten. Gefeliciteerd! Voor u ligt een gids in de vorm van een interactieve «checklist». Hierin worden een reeks

Nadere informatie

Huis voor omgevingskwaliteit

Huis voor omgevingskwaliteit Huis voor omgevingskwaliteit een ad hoc aanpak voor ruimtelijke vraagstukken Missie Ad hok, het Huis voor OmgevingsKwaliteit, heeft de missie om kwaliteit van de leefomgeving te verhogen. Het wil bijdragen

Nadere informatie