Elektronisch Communiceren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elektronisch Communiceren"

Transcriptie

1 Elektronisch Communiceren

2

3 WOORD VOORAF Sedert september 1995 kunnen een groot deel van de Vlaamse scholen het merendeel van de personeelsgegevens via elektronische weg overmaken aan het departement onderwijs. De PERS-formulieren zijn vervangen door hun elektronische tegenhangers, nl. de RecordLayouts (RL). Deze evolutie in het overbrengen van informatie heeft veel voordelen : de papierwinkel vermindert, de gegevens worden beter gecontroleerd, de dossiers kunnen sneller en correcter afgehandeld worden, er kan allerlei (beleids)informatie gegenereerd worden,... Elektronische communicatie gebeurt met behulp van de computer. Het is bekend dat de computer geen vrede neemt met ongeveer juist. Om maximaal voordeel te halen uit de nieuwe communicatietechnieken is het van belang dat de gegevens correct worden ingebracht. Enerzijds moet de reglementering nauwkeurig worden toegepast; anderzijds moet diegene die instaat voor het meedelen van de personeelsgegevens de principes van de elektronische communicatie onder de knie hebben, evenwel zonder dat men daarvoor een informaticus hoeft te zijn. Vandaar dat er niet alleen een opleiding over EDISON en de Record- Layouts wordt georganiseerd, maar vooral aandacht wordt geschonken aan de reglementering. Deze cursus beoogt bij de EDISON-gebruikers inzicht te verschaffen in de verwerking van de personeelsgegevens, vertrekkend van het schoolsoftwarepakket tot aan de uiteindelijke uitbetaling van de personeelsleden. Dit inzicht moet bijdragen tot een correct gebruik van de RecordLayouts en tot het kunnen situeren en zelfstandig oplossen van eventuele (communicatie)problemen. Elektronisch Communiceren

4

5 Inhoud bladzijde WOORD VOORAF... 1 INLEIDING... 1 DEEL I. HET COMMUNICATIEMODEL... 2 De schoolsoftware... 3 EDISON/WebEdison... 3 Systeem/principe van (toegangs)rechten en identificatie bij aanmelden d.m.v. elektronische identiteitskaart of federale token De webtoepassing WebEdison... 5 Status Geldig of in verwerking... 6 Terugzending... 6 BOEG... 7 Het elektronisch dossier en het weddesysteem... 7 Registratie... 8 Automatische verwerking... 8 DEEL II. PROBLEEMNIVEAUS... 9 Reglementering...9 Problemen met de schoolsoftware en EDISON Technische problemen Foutieve gegevens Structurele fouten Inhoudelijke fouten DEEL III. GEBRUIKERSHANDLEIDING Begrippenkader Toepassingsveld Hoofdstructuren Personeelscategorieën Gegevens Afgeschafte formulieren Principes Fotoprincipe...22 Overschrijving zonder historiek Stopzetting Melding-annulatie De recordlayouts Opdrachten Opdrachten en opdrachtgebonden dienstonderbrekingen Vervangingsopdrachten Elektronisch Communiceren

6 Stopzetten van opdrachten...31 Correcties van opdrachten...31 Niet-opdrachtgebonden dienstonderbrekingen...37 Niet-opdrachtgebonden dienstonderbrekingen...37 Aanvullingen...38 Afwezigheid wegens ziekte of gebrekkigheid...39 Bevallingsverlof...40 Correcties van niet-opdrachtgebonden dienstonderbrekingen...40 Personalia...41 RL-5 : woonplaats en RL-6 : verblijfplaats...41 Correcties van woonplaats en verblijfplaats...43 RL-7 : familiale toestand...44 Correctie van de familiale toestand...45 RL-8 : cumulatie...46 Correctie van de cumulatie...46 RL-9 : immatriculatie - rekeningnummer...47 Immatriculatie...47 Rekeningnummer...49 Correctie van immatriculatie en rekeningnummer...49 Plage-uren...49 RL-10 : Melden plage-uren (opvraging CAO VI)...49 Correctie plage-uren...49 Dimona...50 RL-11 : melden RSZ-gebeurtenis...50 Melden van een tewerkstellingsperiode (indiensttreding)...50 Melden van een uitdiensttreding...50 Correctie van een instellingscontract...51 Speciale situaties...51 Een opdracht wordt onderbroken door twee opdracht-gebonden dienstonderbrekingen...52 Eenzelfde opdrachtgebonden dienstonderbreking met verschillende einddata...52 Een opdracht heeft meerdere einddata...52 TBS-55+ vóór de start van de elektronische communicatie...53 Deeltijdse TBS-55+/Bonus Ongeschiktheid na uitspraak van de pensioencommissie...53 Dienstonderbrekingen die beginnen vóór de start van de elektronische communicatie op 1/9/...53 Reaffectatie/wedertewerkstelling en dienstonderbrekingen...54 Affectaties en mutaties...54 Tijdelijk andere aanstelling...55 Opmerkingen RL Meerdere instellingen behandeld door 1 secretariaat...55 Basis : vakcodes...55 Basis : wedertewerkstelling vanuit het secundair...56 Basis : Tivoli...56 Secundair : teeltleider...57 Secundair : fusiebegeleider...57 Secundair en DKO : begeleider...57 DKO : overgangsmaatregelen (art. 68 BVR organisatie DKO - muziek, woordkunst en dans)..57 DKO : experimenten...58 Elektronisch Communiceren

7 BIJLAGEN Opdrachtgebonden dienstonderbrekingen (melden met RL-1) Niet-opdrachtgebonden dienstonderbrekingen (te melden met RL-2) Gebeurteniscodes Elektronisch Communiceren

8

9 INLEIDING De elektronische communicatie zoals het door het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming is uitgebouwd, is volgens een bepaald model geconcipieerd : het communicatiemodel. Hierin zijn er drie belangrijke componenten : de schoolsoftware waarmee de personeelsadministratie wordt gedaan; de WebEdison-toepassing die zorgt voor een veilige en foutloze communicatie van de gegevens; en het elektronisch dossier dat stilaan de papieren dossiers op het Ministerie verdringt. In het eerste deel komt dit communicatiemodel met al zijn facetten uitvoerig aan bod. Door de nieuwe manier van gegevensoverdracht is de gebruiker meer aangewezen op de computer en de telecommunicatietechnieken. Alvorens de gegevens op het Ministerie door de medewerker kunnen verwerkt worden, moeten een aantal stappen uitgevoerd worden. Bij elk van deze stappen kunnen er problemen opduiken. Het is voor het schoolsecretariaat van belang om de moeilijkheden juist te situeren. Zo kan er snel en doeltreffend ingegrepen worden. Het tweede deel geeft een overzicht van de verschillende probleemsituaties die zich kunnen voordoen. Voor het versturen van de personeelsgegevens wordt er gebruik gemaakt van RecordLayouts. De gebeurtenissen moeten in een elektronisch bericht (elektronisch PERS-formulier) gegoten worden volgens een aantal principes. In het derde deel worden deze principes toegelicht en concreet uitgewerkt. De bijlage bevat de voorbeelden waarnaar in het derde deel wordt verwezen. Elektronisch Communiceren Pagina 1

10 DEEL I. HET COMMUNICATIEMODEL De personeelsgegevens werden vroeger afgedrukt op PERS-formulieren, die naar het Ministerie werden opgestuurd. Daar controleerde en interpreteerde de medewerker de gegevens en zorgde voor het afhandelen van het administratief en geldelijk dossier van het personeelslid. Er was dus steeds een papieren tussenstap, die aanleiding kon geven tot allerlei fouten. Dankzij de moderne telecommunicatietechnieken werd het mogelijk om die gegevens rechtstreeks van de ene computer naar de andere over te brengen. Daartoe moeten beide computers niet alleen met elkaar kunnen babbelen, maar moeten ze elkaar ook begrijpen. Hiervoor heeft het Ministerie een taal (de RecordLayouts) ontwikkeld, die moet toelaten om de gegevens die in de schoolcomputer aanwezig zijn op een efficiënte manier over te brengen op de computer van het Ministerie, waar ze verder grotendeels automatisch kunnen worden verwerkt. Bovendien moet de overdracht veilig en foutloos gebeuren. De WebEdisontoepassing staat in voor een bedrijfszekere transmissie via een beveiligde verbinding op het internet.. Hoe hangt dit alles nu aan elkaar? Hieronder staat een schematische weergave van het communicatiemodel : Het communicatiemodel valt uiteen in drie delen : de schoolsoftware EDISON (WebEdison-toepassing) het elektronisch dossier en het weddesysteem Pagina 2 Elektronisch Communiceren

11 DE SCHOOLSOFTWARE Elke school die destijds in het EDISON-project is gestapt, moet over een schoolsoftwarepakket voor de personeelsadministratie beschikken. Dit pakket wordt door de school zelf aangekocht. Enkel de gecertificeerde pakketten komen in aanmerking. Deze goedkeuring gebeurt door het Ministerie aan de hand van een test die moet nagaan in hoeverre het pakket in staat is om de bestanden volgens de opgelegde restricties aan te maken. Dit pakket moet in eerste instantie de basisgegevens die nodig zijn voor het bepalen van de wedde (opdrachten, dienstonderbrekingen en familiale toestand) kunnen verwerken. Bovendien moet het softwarepakket ook zorgen voor het correct aanmaken van de bestanden met elektronische berichten, die met behulp van de Web-Edison-toepassing via de beveiligde verbinding op het internet naar het Ministerie worden opgestuurd. Bij de aanschaf van een pakket moet er niet alleen gelet worden op de gebruiksvriendelijkheid en het probleemloos aanmaken van elektronische berichten, maar ook op de service die de softwareleverancier aanbiedt : welke technische ondersteuning wordt er aangeboden? Is er een helpdesk? Wordt er een uitgebreide gebruikershandleiding bijgeleverd? Kan u bij de softwareleverancier ook terecht voor problemen i.v.m. de onderwijsreglementering? De meeste pakketten bieden nog andere mogelijkheden, zoals het aanmaken van uurroosters, afdruk AL3,... Deze bijkomende faciliteiten zijn niet strikt noodzakelijk voor een goede werking van de WebEdisontoepassing, maar kunnen het leven in het schoolsecretariaat heel wat aangenamer maken. Sommige softwareleveranciers leveren ook nog andere modules, zoals boekhouding, leerlingenadministratie, rapporten,... Het is essentieel dat de gebruiker vlot kan werken met het schoolsoftwarepakket. Het vormt immers het vertrekpunt van de gegevensstroom. Concreet betekent dit dat hij in staat moet zijn om de reglementering toe te passen en te vertalen naar input voor het pakket. De gebruiker zal dus goed op de hoogte moeten zijn van de samenhang en de mogelijkheden van het pakket. Goede software zal hierbij een maximale ondersteuning bieden. Een uitgebreide handleiding of helpfunctie is hierbij onontbeerlijk. De personeelsgegevens, die door het schoolpakket in elektonische berichten worden opgenomen, zijn opgebouwd uit codes en voldoen aan een bepaalde structuur. In principe zijn deze bestanden niet toegankelijk voor de gebruiker. Ze worden automatisch in de map voor zendingen (in de meeste gevallen C:\EDISON.WIN\TOSEND) geplaatst. WebEDISON zal ze daar vinden om te kunnen versturen. Deze bestanden worden zendingen genoemd. Sommige softwarepakketten bieden ook extra functies aan, die te maken hebben met de communicatie. Zo kan er bv. een logboek met de verstuurde berichten bijgehouden worden. Het is ook mogelijk dat de terugzendingen (zie verder) automatisch afgehandeld worden. Raadpleeg hiervoor de gebruikershandleiding bij het softwarepakket. EDISON/WEBEDISON EDISON is een letterwoord, wat staat voor Elektronisch Doorgeven van Informatie tussen de Scholen en het Onderwijsministerie. Deze Edison-software heeft gedurende 15 jaar ge- Elektronisch Communiceren Pagina 3

12 zorgd voor een foutloze datatransmissie tussen de school en het Ministerie.maar werd geleidelijk aan vervangen door de webtoepassing WebEdison. Net zoals Edison eerder, raakt WebEdison t dus niet aan de inhoud van de zendingen. WebEDISON is enkel de communicatiesoftware.. Een online-handleiding is ter beschikking binnen WebEdison.. In deze cursus beperken we ons tot een aantal concepten. In de huidige vorm valt de EDISON-software uiteen in drie componenten (twee technische en een juridische) : een systeem/principe van rechten en identificatie bij aanmelden d.m.v. de elektronische identiteitskaart of federale token. Via een bijkomende webtoepassing, nl WebIDM voor WebEdison, kan de edison-beheerder van een instelling aan bepaalde medewerkers (toegangs)rechten verlenen om met WebEdison bepaalde zendingen te kunnen doen de webtoepassing WebEdison BOEG SYSTEEM/PRINCIPE VAN (TOEGANGS)RECHTEN EN IDENTIFICATIE BIJ AANMELDEN D.M.V. ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART OF FEDERALE TOKEN. De elektronische communicatie verloopt via een beveiligde verbinding van internet. Bovendien wordt de toegang tot WebEdison en tot WebIDM voor WebEdison beheerd door een systeem van (toegangs)rechten en moet elke gebruiker zich bij het aanmelden kenbaar maken a.d.h.v. zijn/haar elektronische identiteitskaart of federale token. De webtoepassing WebIDM voor WebEdison is een toepassing via dewelke de (toegangs)rechten voor WebIDM voor WebEdison en ook voor WebEdison beheerd worden. Aanvankelijk heeft enkel de directeur en/of adjunct-directeur van een instelling toegang tot deze webtoepassing, op basis van zijn/haar recht Edison-beheerder, dat hem door het Ministerie werd verleend op grond van zijn/haar ambt. De Edison-beheerder kent vervolgens - aan zichzelf of secretariaatsmedewerkers, voor de instelling(en) waarvoor hij Edison-beheerder is: o o de rechten Lerendenadministratie en/of Personeelsbeheer toe, rechten die de gebruikers toegang tot WebEdison zullen verschaffen of deelt zijn recht Edison-beheerder met andere andere medewerkers, zo dat deze ook toegang krijgen tot de webtoepassing WebIDM voor WebEdison. Pagina 4 Elektronisch Communiceren

13 De rechten, die toegang geven tot WebEdison zijn : - personeelsbeheersrechten : dit impliceert toegang hebben tot WebEdison om zendingen en terugzendingen met betrekking tot personeelsgegevens te kunnen behandelen, - rechten lerendenadministratie : dit betekent toegang hebben tot WebEdison om lerenden-zendingen en terugzendingen te kunnen behandelen. De databanken op de main-frame, waarin de zendingen die met WebEdison worden verstuurd, worden opgeslagen, gelden als juridisch archief. DE WEBTOEPASSING WEBEDISON Enkel gebruikers die de rechten Personeelsbeheer en/of Lerendenadministratie hebben, krijgen toegang tot WebEdison en kunnen, overeenkomstig deze rechten zendingen en terugzendingen met personeels- of lerendengegevens behandelen en dit voor de instellingen waarvoor deze rechten gelden. Het is logisch dat medewerkers met dezelfde rechten dezelfde gegevens (zoals logboeken, foutmeldingen, enz.) over zendingen en terugzendingen te zien krijgen. De webtoepassing WebEdison biedt tal van functionaliteiten : - het laat gebruikers toe ZENDINGEN te versturen via het tabblad VERZENDEN. Na het versturen van één of meerdere zendingen, wordt de gebruiker automatisch naar het tabblad OVERZICHT ZENDINGEN geleid. Is de zonet verzonden zending in dit overzicht te zien met status GELDIG of IN VERWERKING, dan moet dit gezien worden als een bevestiging van ontvangst. Het ministerie heeft de zending ontvangen. - Terugzendingen worden afgehaald via het tabblad TERUGZENDINGEN AFHA- LEN. Ze zullen door WebEdison geplaatst worden in de map voor terugzendingen, waar het schoolpakket deze kan raadplagen (zie later). - In het tabblad OVERZICHT ZENDINGEN kan de gebruiker een overzicht van zendingen zien. Bij het klikken op de link van het referentienummer van de zendingen, wordt het logboek van die zending getoond, met name alle acties die ooit met betrekking met deze zending werden uitgevoerd : wanneer de werd verzonden, welke gebruiker de terugzendingen heeft afgehaald en in welke map WebEdison ze heeft weggeschreven. - Fouten die moeten afgemeld worden. Webedison zal zendingen die structureel onjuist zijn, niet versturen en maakt daar ook melding van. De gebruiker zal deze foutmeldingen moeten afmelden ten teken dat hij gezien heeft dat er fouten waren die ertoe geleid hebben dat de zending niet verstuurd werd. Elektronisch Communiceren Pagina 5

14 STATUS GELDIG OF IN VERWERKING Komt een geldige productieve zending in het tabblad OVERZICHT ZENDINGEN voor met de status GELDIG of IN VERWERKING, dan moet dit gezien worden als een bevestiging van ontvangst. Het ministerie heeft de zending ontvangen. De productieve zending zal zo snel mogelijk inhoudelijk verwerkt worden. Belangrijk om weten is dat testzendingen NOOIT inhoudelijk verwerkt worden; er zullen dus nooit terugzendingen ter beschikking gesteld worden en de status van deze zending in het Overzicht Zendingen zal steeds op in verwerking blijven staan, tot deze er na 14 maanden automatisch uit verdwijnt. TERUGZENDING Iedere avond (om 20u30) worden alle zendingen van de voorbije dag gegroepeerd en aangeboden aan het elektronisch dossier (zie verder). Hier worden de gegevens wel inhoudelijk gecontroleerd en het resultaat hiervan wordt terug aan de WebEdison-server aangeboden, die de terugzendingen ter beschikking stelt. De volgende dag kunnen de gerechtigde gebruikers op WebEdison aanmelden en de terugzendingen afhalen en kopiëren naar de schoolcomputer. Sommige softwarepakketten zijn in staat deze terugzendingen te interpreteren en in een leesbare vorm af te drukken. Het is ook mogelijk om deze bestanden in een tekstverwerker op te roepen en te bewerken. Voor iedere geldige productieve zending zijn er minstens twee terugzendingen (*). De twee terugzendingen bevatten dezelfde gegevens, maar in een andere vorm gepresenteerd. Het ene bestand (gestructureerde terugzending) bevat enkel codes en is in de eerste plaats voor het softwarepakket bedoeld. Het andere bestand (ongestructureerde terugzending) is een meer leesbare versie, die kan afgedrukt worden. Beide terugzendingen worden in principe door WebEdison in de map voor terugzendingen (gewoonlijk is dit C:\EDISON.WIN\RECEIVE\123456\GESTRUCT of \LEESBAAR) geplaatst. Het is noodzakelijk om na iedere zending deze terugzendingen op te halen. De school zal niet verwittigd worden wanneer er fouten dienen rechtgezet te worden. Het is de bedoeling dat het schoolsecretariaat zelf nagaat wat er met de zendingen is gebeurd en of alle berichten wel in het werkstation toegekomen zijn (= geregistreerd). (*) Bevat de opgestuurde zending een aanvraag tot immatriculatie dan zijn er extra terugzendingen waarin het nieuw toegekende stamboeknummer wordt meegedeeld. Wordt deze terugzending onmiddellijk opgehaald dan gaat er geen tijd verloren met het oog op het opsturen van een nieuwe zending met het opdrachtenpakket van het nieuwe personeelslid.. Pagina 6 Elektronisch Communiceren

15 BOEG Door het in gebruik nemen van de webtoepassingen WebIdm voor WebEdison en WebEdison, wordt de problematiek van de BOEG nu nieuw bekeken. Om die reden wordt dit hoofdstuk heden volledig herwerkt. Elektronische communicatie beveiligd d.m.v. een digitale handtekening (bij Edison) werd juridisch geregeld door de BOEG. Alvorens de EDISON-software geïnstalleerd werd, moest de inrichtende macht de BOEG ondertekenen. BOEG staat voor BasisOvereenkomst Elektronische Gegevensuitwisseling. Dit is nog steeds een overeenkomst tussen de inrichtende macht en het Ministerie Onderwijs en Vorming, waarin de inrichtende macht aanvaardt dat de elektronisch opgestuurde gegevens rechtsgeldig zijn en het principe van de digitale handtekening erkent. Dit wil zeggen dat ze zich akkoord verklaart dat het departement aan de hand van de gebruikte sleutel ontegensprekelijk kan aantonen dat een van haar instelling zendingen heeft gedaan (autorisatie) en dat datgene wat het departement in een leesbare vorm kan presenteren identiek is aan datgene wat de school heeft opgestuurd (inhoud). De BOEG regelt niet alleen het wegvallen van de handtekening van de gemandateerde van de inrichtende macht, maar ook het ontbreken van de handtekening van het personeelslid. In de BOEG verbindt de inrichtende macht er zich toe de inhoud van datgene wat over het personeelslid wordt opgestuurd voorafgaandelijk aan het personeelslid ter kennisname voor te leggen (art 24). Dit hoeft niet noodzakelijk op papier. In de praktijk wordt er meestal afgesproken dat het secretariaat de gegevens opstuurt en achteraf via een afdruk het personeelslid op de hoogte brengt. Het vertrouwen in het schoolsecretariaat speelt hierin een belangrijke rol. HET ELEKTRONISCH DOSSIER EN HET WEDDESYSTEEM Het is uiteindelijk de bedoeling dat op basis van de personeelsgegevens de wedden en weddetoelagen worden berekend en uitbetaald. Hiervoor maken de werkstationagenten reeds geruime tijd gebruik van het weddesysteem (MUTO) waarin ze alle parameters nodig voor het berekenen van de bruto- en nettowedde inbrengen. Het weddesysteem zorgt automatisch voor de verdere afhandeling : uitbetaling, bedrijfsvoorheffing, taksfiches, schoollistings,... In het weddesysteem zijn echter de basisgegevens niet opgenomen. Deze bevonden zich vroeger in de papieren dossiers, netjes afgedrukt op de PERS-formulieren. Om zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van de computer moesten deze basisgegevens ingebracht worden. Dankzij EDISON kan dit automatisch gebeuren. Zo is het elektronisch dossier ontstaan. Het bevat alle gegevens die vroeger via de PERS-formulieren werden opgestuurd. Dit heeft vele voordelen : de dossiers kunnen op een eenvormige en correcte manier afgewerkt worden, een aantal routinecontroles kunnen geautomatiseerd worden,... Het elektronisch dossier valt uiteen in twee componenten : de registratie de automatische verwerking Elektronisch Communiceren Pagina 7

16 REGISTRATIE De elektronische berichten die door de school worden opgestuurd en geen structurele fouten bevatten worden geregistreerd. In het werkstation heeft iedere medewerker zijn eigen agenda met de geregistreerde berichten, waarop hij ziet wat voor hem de vorige dag werd opgezonden. Hij werkt de agenda systematisch volgens bepaalde prioriteiten af. Zo zal een tijdelijk opdrachtenpakket voorrang hebben op een opdrachtenpakket met alleen maar vastbenoemde opdrachten. Het weddesysteem zal deze laatste immers automatisch doorbetalen, terwijl een tijdelijk opdrachtenpakket nog niet gekend is en het personeelslid dus niet uitbetaald wordt. De gegevens die geregistreerd worden komen overeen met de gegevens die via de Record- Layouts verstuurd werden, nl. opdrachtenpakketten, dienstonderbrekingen, personalia, cumulaties,... AUTOMATISCHE VERWERKING Onmiddellijk na de registratie gebeurt een reeks van automatische verwerkingen. Zo zal de computer op basis van de persoonlijke gegevens van het personeelslid (bekwaamheidsbewijs, overgangsmaatregelen, nuttige ervaring, geldelijke anciënniteit, volume vaste benoeming,...) trachten een bekwaamheidsrubricering (VE, VO of AND), een barema, geldelijke anciënniteit en een noemer te bepalen. De subsidieerbaarheidscontrole wordt eveneens automatisch uitgevoerd. Indien het een ziektemelding betreft, zal de computer de bezoldigde en/of onbezoldigde ziektedagen berekenen, het aantal genoten ziektedagen ophogen en indien van toepassing de medewerker meedelen dat het personeelslid ter beschikking staat wegens ziekte. Ook het bevallingsverlof wordt automatisch afgewerkt. Wanneer de computer ondubbelzinnig de betalingsparameters kan afleiden, zullen de opdrachten en dienstonderbrekingen automatisch worden goedgekeurd. De medewerker krijgt dus de dag na de verzending in de meeste gevallen een volledig afgewerkt opdrachtenpakket of ziekte- of bevallingsverlof. Via de zogenaamde brug worden de betalingsparameters die in het elektronisch dossier berekend werden omgezet in codes voor het weddesysteem. Dit betekent dat er voor een groot deel van de dossiers, tussen het verzenden van de gegevens en de uitbetaling van het personeelslid door de bankinstelling geen enkele menselijke tussenkomst meer vereist is. Het schoolsecretariaat moet er zich terdege van bewust zijn dat het verzenden van nieuwe gegevens in vele gevallen rechtstreeks ingrijpen is in de wedde van het personeelslid. Het schoolsecretariaat heeft dus een grotere verantwoordelijkheid. Pagina 8 Elektronisch Communiceren

17 DEEL II. PROBLEEMNIVEAUS Het communicatiemodel toont aan dat elektronische communicatie een vrij complex gebeuren is waarbij veel componenten perfect op elkaar afgestemd moeten zijn, opdat de communicatie succesvol zou kunnen verlopen. Op verschillende punten kunnen er problemen ontstaan. De gebruiker op het schoolsecretariaat is meestal de eerste die met de moeilijkheden wordt geconfronteerd. Om zo doeltreffend mogelijk in te grijpen is het van belang het probleem te kunnen situeren binnen het communicatiegebeuren. Dat hierbij soms beroep moet gedaan worden op specialisten is evident. Het is hier zeker niet de bedoeling om op technische aspecten in te gaan. Trouwens de technische kant is de meest bedrijfszekere : de technologie is reeds zover gevorderd dat er zich nog maar weinig problemen voordoen op het vlak van de communicatie zelf. Wanneer we ons beperken tot datgene wat de school rechtstreeks aanbelangt, kunnen er vier probleemniveaus onderscheiden worden : reglementering gebruik softwarepakket en EDISON (webtoepassing WebEdison) communicatieproblemen foutieve gegevens REGLEMENTERING Elektronische berichten zijn een vertaling van toegepaste reglementering op gebeurtenissen die zich in een school voordoen, aangemaakt m.b.v. een softwarepakket en via EDISON (met de webtoepassing WebEdison) naar het Ministerie opgestuurd. De nadruk ligt niet zozeer op het kunnen werken met het softwarepakket en EDISON, maar op het correct toepassen van de reglementering. De computer is slechts een hulpmiddel. De onderwijswetgeving is een complexe aangelegenheid en het is niet altijd meteen duidelijk wat toegelaten, verplicht of verboden is. Wanneer de verantwoordelijke voor de personeelsadministratie de reglementering niet onder de knie heeft (wat niet wil zeggen alles kent!) of niet weet waar adequate informatie te vinden is, zal hij problemen hebben met het correct toepassen ervan. Dit weerspiegelt zich onmiddellijk in de kwaliteit van de opgestuurde gegevens - of die nu op PERS-formulieren worden afgedrukt of via elektronische weg worden meegedeeld. De leraar informatica is niet noodzakelijk diegene die correcte elektronische berichten aanmaakt! Een eerste en voornaamste criterium voor vlotte communicatie is zijn weg weten te vinden in de reglementering. Veel fouten die door het werkstation gemeld worden houden hiermee verband. Wanneer bijvoorbeeld het schoolsecretariaat het onderscheid tussen een vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs niet kent, dan kan het gebeuren dat het opdrachten aan personeelsleden geeft, die ze niet mogen uitoefenen. Dit kan soms verregaande (financiele) consequenties voor de betrokkenen hebben. De nadruk op het correct toepassen van de reglementering zal voor het schoolsecretariaat groter worden naarmate er meer en meer geïnformatiseerd is. Door de invoering van de au- Elektronisch Communiceren Pagina 9

18 tomatische goedkeuring en de brug tussen het elektronische dossier en het weddesysteem, heeft de verstuurde informatie direct zijn weerslag op de wedde van de personeelsleden. PROBLEMEN MET DE SCHOOLSOFTWARE EN EDISON Het is de bedoeling dat de informatie bestemd voor het Ministerie ook daar geraakt. Hiervoor moeten de gegevens allereerst in het softwarepakket komen. De gebruiker moet dus vlot met het pakket kunnen werken en een globaal inzicht in de werking ervan bezitten. Dit betekent dat hij goed moet weten waarvoor ieder invulveld staat en de samenhang van de verschillende velden begrijpen. Vooral bij complexe situaties (bv. vervangingen van interimarissen) is dit niet altijd onmiddellijk evident. Het consequent toepassen van de principes zoals ze uitgelegd worden in Deel III Gebruikershandleiding kan veel problemen voorkomen. Er bestaat nogal een verschil tussen de softwarepakketten. Sommige zijn beperkt tot het aanmaken van elektronische berichten, andere bieden extra faciliteiten en steunen op een uitgebouwde databank. Een goed softwarepakket zal in ieder geval zoveel mogelijk controles inbouwen, zodat reeds bij de ingave fouten worden gedetecteerd. Maar er kunnen niet alleen fouten optreden bij de ingave. In tegenstelling tot de PERSformulieren waar, alvorens de enveloppe wordt dichtgekleefd men de gegevens nog kan verifiëren, is er bij de elektronische berichten een dergelijke laatste controle niet mogelijk. De ingegeven informatie wordt achter de schermen vertaald in RecordLayouts. Deze berichten zijn nog moeilijk leesbaar, zodat de gebruiker blindelings moet vertrouwen op het softwarepakket. Hier kunnen echter ook fouten optreden. Deze komen meestal tot uiting door een foutmelding of door een opmerking van de medewerker in het werkstation. Het kan dus voorkomen dat de medewerker beweert iets ontvangen te hebben dat op het scherm van de schoolcomputer niet terug te vinden is. De ervaring leert dat dit meestal te wijten is aan het onvoldoend vertrouwd zijn met het softwarepakket ofwel aan een foutieve vertaling van de ingebrachte gegevens. In het laatste geval dient de softwareleverancier gecontacteerd te worden. Het Ministerie kan op dit vlak geen enkele ondersteuning bieden vermits de werking van het pakket ons onbekend is. Het doorseinen van gegevens via de webtoepassing WebEdison staat dus volledig los van het schoolsoftwarepakket. Het enige verband tussen beiden is dat WebEdison de bestanden (dus zendingen) zoekt in de map voor zendingen waar het schoolpakket deze bestanden geplaatst heeft m.a.w. het schoolpakket maakt zendingen aan, die WebEdison zal versturen. Idem wat de terugzendingen betreft : via WebEdison worden de terugzendingen in de map voor terugzendingen geplaatst, waar het schoolpakket ze kan gaan opvissen. Lukt naderhand het uitdrukken van deze terugzendingen niet, of interpreteert het schoolpakket deze verkeerd dan is dit te wijten aan het schoolpakket. Het is noodzakelijk de functionaliteit van beide pakketten goed van elkaar te scheiden. Vermits de EDISON-software en de webtoepassing WebIDM voor WebEdison door het Ministerie werden ontwikkeld, kan u bij vragen of problemen steeds terecht bij de EDISON-Helpdesk van het Ministerie. Enkele voorbeelden van moeilijkheden : de gebruiker heeft geen toegang tot WebEdison,, de internetverbinding laat het afweten, een opgestuurde Pagina 10 Elektronisch Communiceren

19 zending staat niet in het Overzicht Zendingen met de status Geldig of In verwerking, EDISON vindt geen zendingen hoewel het schoolpakket er wel degelijk aangemaakt heeft,... Indien er problemen zijn met WebEdison die invloed hebben op de normale werking of indien er een nieuwe release aangekondigd wordt waardoor WebEdison op een bepaalde dag een paar uur niet actief zal zijn, dan plaatst de Edison-helpdesk een boodschap in het boodschappenvenster van WebEdison. TECHNISCHE PROBLEMEN Elektronische communicatie is een hoogtechnologische aangelegenheid. Er zijn verschillende componenten die allemaal met elkaar interfereren en waarmee iets fout kan gaan. Meestal kan de gebruiker zelf niet veel verhelpen en moet beroep worden gedaan op specialisten. Toch is het ook hier mogelijk om een onderscheid te maken, zodat de juiste dienst of persoon kan aangesproken worden. Wanneer de schoolcomputer het laat afweten of er verschijnen foutmeldingen van het systeem (bv. bestand kan niet worden gevonden, netwerkfout, er wordt niets afgedrukt,...) of hij begint zich vreemd te gedragen, dan wordt best de hard- of softwareleverancier of iemand die de configuratie goed kent, gecontacteerd. Het Ministerie kan ook hier niet veel ondersteuning bieden. Enkel wanneer er specifieke EDISON-problemen optreden kan de EDISON-Helpdesk ingeschakeld worden. FOUTIEVE GEGEVENS De meest voorkomende problemen zijn te wijten zijn aan foutieve gegevens of bestanden. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen : structurele fouten inhoudelijke fouten STRUCTURELE FOUTEN De bestanden en berichten moeten voldoen aan strenge restricties, die beschreven staan in de technische handleiding. Het is de verantwoordelijkheid van de softwareleverancier dat deze restricties strikt worden nagekomen. Indien er toch tegen wordt gezondigd dan ontstaan er structurele fouten ( taalfouten ), die het registreren van het bericht verhinderen. De structurele fouten worden automatisch opgenomen in de terugzendingen. Zoals reeds aangegeven wordt van iedere geldige productieve zending een gestructureerde en ongestructureerde terugzending ter beschikking gesteld die door de gebruikers moeten afgehaald worden. Afhankelijk van het gebruikte softwarepakket worden deze terugzendingen door het pakket automatisch verwerkt of moet de gebruiker de bestanden afdrukken en zelf interpreteren. We zullen ons beperken tot een korte beschrijving van de ongestructureerde (leesbare) terugzending zoals ze door het departement opgemaakt wordt. Elektronisch Communiceren Pagina 11

20 DEPARTEMENT ONDERWIJS - OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN 26 OKTOBER 200 Voorbeeld van een ongestructureerde (leesbare) terugzending ZENDING MET REFERENTIE VAN 10/03/1997 VOOR INSTELLING ================================================================================================== SCHOOL : ONDERWIJSINSTELLING SOFTWARE : PAKKET STRAAT NR CONTACTPERSOON : DIRECTIESECRETARIS POSTNR GEMEENTE TEL : 012/ TEL : 012/ FAX : 012/ ============================================================================================================================================================ GEREGISTREERDE BERICHTEN : BERICHT : VLGNR MELDING MELDING ZIEKTE VOOR JAN PETERS VANAF 12/02/1997 IN HS 311 BERICHT : VLGNR MELDING Opdrachtenpakket VOOR MIEKE JANSENS VANAF 01/03/1997 IN HS 311 BERICHT : VLGNR MELDING Opdrachtenpakket VOOR PIET JANSSENS VANAF 01/01/1997 IN HS 311 MANUEEL TE REGISTREREN BERICHTEN (latere beelden reeds aanwezig) : BERICHT : VLGNR MELDING BURGERLIJKE STAAT VOOR GRIET PEETERS VANAF 13/02/1997 IN HS 311 FOUTIEVE BERICHTEN : BERICHT : VLGNR MELDING BEVALLINGSRUST VOOR BRIGITTE BARDOT VANAF 03/03/1997 IN HS 311 RECORD : VOLGNR : GEGEVENS : VELD : 005 VERM BEVALLINGSDATUM POS : 023 LEN : 010 INHOUD : FOUT : Verplicht veld niet ingevuld Pagina 12 Elektronisch Communiceren

Elektronisch communiceren

Elektronisch communiceren Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Elektronisch communiceren Elektronisch communiceren Inhoud I. het communicatiemodel II. probleemniveaus III.de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Voorbeelden bij de cursus elektronisch communiceren. Voorbeelden bij de cursus Elektronisch Communiceren

Voorbeelden bij de cursus elektronisch communiceren. Voorbeelden bij de cursus Elektronisch Communiceren Voorbeelden bij de cursus Elektronisch Communiceren 1 Vb. 1: RL -1: opdrachtenpakket: het fotoprincipe Voorbeelden bij de cursus elektronisch communiceren - - 4u Engels ASO2 - ATO 2 (geen TADD) 17/10/2011:

Nadere informatie

Deze toelichting bevat een samenvatting van de omzendbrief met de rubrieken die voor de meldingen via EDISON van belang zijn.

Deze toelichting bevat een samenvatting van de omzendbrief met de rubrieken die voor de meldingen via EDISON van belang zijn. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs Administratie Ondersteuning Afdeling Informatica Project EDISON 16 november 2005 / 01 februari 2007 Auteur: Jan Dejonghe E: jan.dejonghe@ond.vlaanderen.be

Nadere informatie

Administratieve software in onderwijsinstellingen: webedison Studiedag privacybescherming in het

Administratieve software in onderwijsinstellingen: webedison Studiedag privacybescherming in het Administratieve software in onderwijsinstellingen: webedison Studiedag privacybescherming in het webedison infosessie OVSG en VVSG 16/11/2017 webedison overzicht situering werking beveiliging aandachtspunten

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 webedison 2 Agenda WebEDISON 1. situering 2. toegang 3. gebruik 4. help! 3 1. situering

Nadere informatie

Opleidingssessie ipersoneel Gevorderden

Opleidingssessie ipersoneel Gevorderden Opleidingssessie ipersoneel Gevorderden Personeelsgroepen : Aanmaken groepen Toekennen personeelsleden aan een groep Filteren op personeelsgroepen Personeelslijst bevat enkel de leden van een personeelsgroep

Nadere informatie

stappenplan Starten met ipersoneel in een nieuw schooljaar

stappenplan Starten met ipersoneel in een nieuw schooljaar g e b r u i k e r s juli 2014 STAP 1 Het nieuwe schooljaar moet vooraf geïnitialiseerd zijn. Via school/schooljaar wijzigen kan u nagaan of het nieuwe schooljaar reeds geïnitialiseerd is. STAP 2 Kopiëren

Nadere informatie

stappenplan Starten met ipersoneel in een nieuw schooljaar

stappenplan Starten met ipersoneel in een nieuw schooljaar g e b r u i k e r s augustus 2016 STAP 1 Het nieuwe schooljaar moet vooraf geïnitialiseerd zijn. Via school/schooljaar wijzigen kan u nagaan of het nieuwe schooljaar reeds geïnitialiseerd is. STAP 2 Kopiëren

Nadere informatie

Opleidingssessie ipersoneel Basis

Opleidingssessie ipersoneel Basis Opleidingssessie ipersoneel Basis Schoolgegevens : Algemene gegevens Hoe kunnen schoolgegevens (adres, werkstation, vervangingseenheden, ) ingevoerd worden? Organisatie Hoe kan de school gekoppeld worden

Nadere informatie

Elektronische communicatie

Elektronische communicatie 1 Elektronische communicatie OPDRACHTEN oefening 1 : opdrachten in één instelling - TADD - 10 uur PV mechanica - ATO 2-3 de graad BSO - 5 uur TV mechanica - ATO 2-3 de graad BSO - 5 uur TV mechanica -

Nadere informatie

Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen

Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen 14 augustus 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen 2 1.1 Leerlinggegevens................................. 3 1.2 Ingave afwezigheden................................

Nadere informatie

Discimus Gebruiker. 12 november WISA helpdesk

Discimus Gebruiker. 12 november WISA helpdesk Discimus Gebruiker 12 november 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Discimus Gebruiker 2 1.1 Algemeen..................................... 2 1.1.1 Wie neemt er deel aan het project DISCIMUS?............

Nadere informatie

25/01/2017. Opleiding voor schoolsecretariaten Programma (dia 2)

25/01/2017. Opleiding voor schoolsecretariaten Programma (dia 2) Opleiding voor schoolsecretariaten 2016-2017 Programma (dia 2) 1. Inleiding 2. Terminologie en afkortingen 3. De elektronische communicatie 4. Soorten omkadering 5. Indiensttreding 6. TADD en vaste benoeming

Nadere informatie

Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs SO/2007/03 (pers) 10/07/2007 Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Cao VIII bevat een afspraak over extra middelen voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Nadere informatie

25/09/2017. Opleiding voor schoolsecretariaten AGODI- Academie. Programma (dia 2)

25/09/2017. Opleiding voor schoolsecretariaten AGODI- Academie. Programma (dia 2) Opleiding voor schoolsecretariaten 2017 2018 AGODI- Academie Programma (dia 2) 1. Inleiding 2. Terminologie en afkortingen 3. De elektronische communicatie 4. Soorten omkadering 5. Indiensttreding 6. TADD

Nadere informatie

Zending Aanwezigheden Basis en Secundair Onderwijs

Zending Aanwezigheden Basis en Secundair Onderwijs Zending Aanwezigheden Basis en Secundair Onderwijs Vanaf schooljaar 2007-2008 29 augustus 2007 Wisa helpdesk versie 3.13.0.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Voorbereidende werkzaamheden 3 2.1 Versie.......................................

Nadere informatie

Telling basisonderwijs

Telling basisonderwijs Telling basisonderwijs 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Leerling 2 1.1 Voorbereiding van de tellingen......................... 2 1.2 Aanmaken van de telling............................. 3 1.3

Nadere informatie

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest)

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijnen?...

Nadere informatie

Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters

Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2

Nadere informatie

Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014

Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Bijlage: Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Uitspraak van Medex: gevolgen afhankelijk van de datum Vastbenoemde personeelsleden die na uitputting van

Nadere informatie

Je mag voortaan alleen nog deze arbeidsovereenkomsten gebruiken.

Je mag voortaan alleen nog deze arbeidsovereenkomsten gebruiken. Aan alle directies van het Bisdom Gent Ter informatie aan: hun administratieve medewerker(ster)s Leidraad bij het invullen van arbeidsovereenkomsten per 01.09.04 Sinds 1 september 2003 kreeg het decreet

Nadere informatie

CAPELO: Aangifte van historische gegevens: Technische fiche

CAPELO: Aangifte van historische gegevens: Technische fiche 17-06-2012 CAPELO: Aangifte van historische gegevens: Technische fiche A. PRINCIPE Het CAPELO-project omvat 2 gedeelten: Het 1 e gedeelte heeft betrekking op de gegevens vanaf 1 januari 2011. Hiertoe werden

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten

Opleiding voor schoolsecretariaten Opleiding voor schoolsecretariaten 2015-2016 Programma (dia 2) 1. Inleiding 2. Situering van de werkstations en hun taken 3. Terminologie en afkortingen 4. De elektronische communicatie 5. Soorten omkadering

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de aanwending van de leraarsuren en de puntenenveloppe

Veel gestelde vragen over de aanwending van de leraarsuren en de puntenenveloppe Veel gestelde vragen over de aanwending van de leraarsuren en de puntenenveloppe 1) Aanwending leraarsuren invullen document 3B a) Algemene vragen Waarvoor dient het document 3B? Het document 3B dient

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Wetgeving Voorwaarden en regels Administratieve en geldelijke toestand Mededeling aan het werkstation Tips en aandachtspunten 2 Wetgeving REGLEMENTERING Arbeidswet

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen

Gebruikershandleiding voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Gebruikershandleiding voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Deze gebruikershandleiding helpt u bij het invoeren van de resultaten van een energieaudit in de webapplicatie energieaudit

Nadere informatie

PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET

PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET 1 Wat is het? Een inrichtende macht werft personeelsleden aan: Met werkingsmiddelen Vlaamse ondersteuningspremie Eigen middelen (enkel deeltijds kunstonderwijs)

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2002-2003 Inhoud : 1. Gemeenschappelijke bepalingen 1.1. Bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB) 1.2. Licentiaat + GHSO of GVO wordt licentiaat + BPB 1.3. Ambten van het medisch,

Nadere informatie

Het ondersteunend. Personeel

Het ondersteunend. Personeel Het ondersteunend Personeel HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL INHOUDSTAFEL HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 2 HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 4 1. Omkadering...4 1.1. Forfaitaire puntenenveloppe Gemeenschapsonderwijs...4

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten

Opleiding voor schoolsecretariaten Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Overzicht programma Bevallingsverlof: 1. Reglementering 2. Toepassingsgebied 3. Voorwaarden

Nadere informatie

WEBTOEPASSING ACHIL (Ambulatory Care Health Information Lab)

WEBTOEPASSING ACHIL (Ambulatory Care Health Information Lab) WEBTOEPASSING ACHIL (Ambulatory Care Health Information Lab) Gebruikershandleiding Dit document wordt u gratis aangeboden door het RIZIV Tervurenlaan 211 1150 BRUSSEL HELPDESK : 02/788.51.55 Iedereen kan

Nadere informatie

Zending problematische afwezigheid en tuchtmaatregel

Zending problematische afwezigheid en tuchtmaatregel Zending problematische afwezigheid en tuchtmaatregel 21 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Problematische afwezigheid en tuchtmaatregel 2 1.1 Ingave afwezigheden B of T codes (optioneel).................

Nadere informatie

Schooljaar Deel 1: reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie

Schooljaar Deel 1: reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie Vlaamse Schooljaar 2010-2011 Deel 1: reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse Ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

Nadere informatie

Bijlage: Procedure tot re-integratie: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014

Bijlage: Procedure tot re-integratie: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Bijlage: Procedure tot re-integratie: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Een vastbenoemd personeelslid dat bij attest

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie Procedure in de

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Studiebewijzen 2 1.1 Studiebewijzen................................... 3 1.1.1 Definitie van de studiebewijzen......................

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het project DISCIMUS

Veelgestelde vragen over het project DISCIMUS Veelgestelde vragen over het project DISCIMUS Dankzij het project DISCIMUS wisselen scholen, de Centra voor Deeltijds Onderwijs en AgODi op een vlottere en gebruiksvriendelijkere manier leerlingengegevens

Nadere informatie

LOGISTIEK Factuurcontrole

LOGISTIEK Factuurcontrole LOGISTIEK Factuurcontrole WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Factuurcontrole INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 WERKING 2.1. Verrichtingen ontvangsten 4 2.2. Verrichtingen vooraf 5 2.3.

Nadere informatie

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Configuratie van de Website

Configuratie van de Website Configuratie van de Website 13 augustus 2013 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Configuratie website 2 1.1 Instellingen in Wisa............................... 2 1.1.1 Profielen aanmaken...........................

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Gebruikershandleiding DestHa. Beheer van de verzendingsregels. Bevoegde bestemmeling

Gebruikershandleiding DestHa. Beheer van de verzendingsregels. Bevoegde bestemmeling Gebruikershandleiding DestHa Beheer van de verzendingsregels Bevoegde bestemmeling Document DestHa Gebruikershandleiding Versie 9 Laatste wijziging 28/09/2012 1/19 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Car-Pass versie 7_1_0

Car-Pass versie 7_1_0 Car-Pass versie 7_1_0 1 ALGEMEEN Iedereen in de garagesector is wettelijk verplicht om de kilometerstanden van elke auto of lichte bestelwagen waarop hij/zij een interventie doet door te geven aan Car-Pass.

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 WAT? Loopbaanonderbreking Verminderde prestaties Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden 2 1 Loopbaanonderbreking 3 Wetgeving Soorten Toepassingsgebied

Nadere informatie

We hebben de vragen ingedeeld als volgt:

We hebben de vragen ingedeeld als volgt: In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie

MEDEDELING : vernieuwde TBS regeling (voorafgaand aan het rustpensioen) A. Inleiding. TBS/OB voorafgaand aan het rustpensioen / rustpensioen

MEDEDELING : vernieuwde TBS regeling (voorafgaand aan het rustpensioen) A. Inleiding. TBS/OB voorafgaand aan het rustpensioen / rustpensioen TBS/OB voorafgaand aan het rustpensioen / rustpensioen Op 11 mei 2012 heeft de Vlaamse overheid met de vakorganisaties een overeenkomst bereikt om de regeling m.b.t. TBS te hervormen. In bijgaande mededeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Toegang tot Pay@Finpost: abonnementen & digipass

Hoofdstuk 1: Toegang tot Pay@Finpost: abonnementen & digipass In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie

DISCIMUS. AgODi : Agentschap voor Onderwijsdiensten

DISCIMUS. AgODi : Agentschap voor Onderwijsdiensten 22 DISCIMUS AgODi : Agentschap voor Onderwijsdiensten 1 INFORMATIE 1.1 Informatie over het project en uw organisatie Naam van het project URL van het project Naam van de projectverantwoordelijke DISCIMUS

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs

Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs 20 maart 2014 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2 Voorbereidend

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding E-BOX Dankzij e-box kunnen openbare Gebruikershandleiding instellingen zoals Medex u eenvoudig documenten bezorgen. Snelheid, veiligheid, toegankelijkheid, De voordelen zijn legio! Datum 12/12/2016 Inhoudstafel

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten Thematische loopbaanonderbreking. Zorgkrediet. Verlof tijdelijk andere opdracht

Cursus voor schoolsecretariaten Thematische loopbaanonderbreking. Zorgkrediet. Verlof tijdelijk andere opdracht Cursus voor schoolsecretariaten 2016-2017 WAT? Thematische loopbaanonderbreking Zorgkrediet Verlof tijdelijk andere opdracht Verminderde prestaties en Terbeschikkingstelling voor persoonlijke aangelegenheden

Nadere informatie

Count-e Onderwijs wijzigingen 3.0.0

Count-e Onderwijs wijzigingen 3.0.0 Count-e Onderwijs wijzigingen 3.0.0 In Count-e 3.0 is niet alleen de lay-out veranderd maar zijn er ook inhoudelijk verschillende functionaliteiten gewijzigd. In dit formulier geven we een overzicht van

Nadere informatie

Uren invoeren oproepkrachten

Uren invoeren oproepkrachten Algemeen Indien u gebruik maakt van de Apployed Salaris Service en u heeft uurloners cq. oproepkrachten in dienst dan moet periodiek het aantal gewerkte uren en dagen worden aangeleverd voor de salarisadministratie.

Nadere informatie

Geachte Mevrouw, Heer,

Geachte Mevrouw, Heer, Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorvoorzieningen Dienst Datamanagement UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. STA/CH/2007-181 DATUM 10 AUGUSTUS 2007 BIJLAGE(N) Ter attentie van de algemeen directeur

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn Onderwijs 2.0 en gebruikersbeheer

Gebruikershandleiding Mijn Onderwijs 2.0 en gebruikersbeheer Gebruikershandleiding Mijn Onderwijs 2.0 en gebruikersbeheer Dit document is een handleiding voor alle gebruikers van de portaalsite Mijn Onderwijs versie 2.0 en bevat informatie over voorwaarden en benodigdheden,

Nadere informatie

HANDLEIDING ZET5 BANKPROGRAMMA

HANDLEIDING ZET5 BANKPROGRAMMA HANDLEIDING ZET5 BANKPROGRAMMA 1 Inhoud Hoofdmenu 3 Omzetten tonen 4 Bankuittreksels 5 Orders 6 Overschrijvingen 6 Toelaten 8 Binnenlandse overschrijving 11 Globale overschrijving 12 Debetorders (domicilie

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

7.7 BEHEER VAN DE BROCHURES

7.7 BEHEER VAN DE BROCHURES 7.7 BEHEER VAN DE BROCHURES Deze rubriek laat toe de verzending van brochures aan reisbureaus in te geven en te beheren. Hieronder vindt men een afbeelding van het volledige menu : SERVITOUR DEMO 24-FEB-97

Nadere informatie

Beheer FAVV-dossier Handleiding voor operatoren

Beheer FAVV-dossier Handleiding voor operatoren Beheer FAVV-dossier Handleiding voor operatoren Versie september 2017 Inhoudsopgave 1. Het doel van deze applicatie... 2 2. Wat vindt u terug in het tabblad Mijn dossier / Signaletiek?... 2 3. Wat heb

Nadere informatie

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten.

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-08-24 Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte vanaf 1 september 2011 Tot in 2010-2011

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 1. Inleiding Sinds 1 september 2003 geldt een eenvormige voorrangsregeling voor alle onderwijsniveaus en alle netten: de tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Overzicht programma Cursus puntenenveloppen: 1. Reglementering 2. Soorten punten 3.

Nadere informatie

AFWEZIGHEID LANGE DUUR GEWETTIGD DOOR FAMILIALE REDENEN

AFWEZIGHEID LANGE DUUR GEWETTIGD DOOR FAMILIALE REDENEN MEDEDELING M.12.025 BRUSSEL, 2012-09-13 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN: 02 507 08 33 @ lode.degeyter@vsko.be Pers/Verloven Verloven OVERZICHT VAN VERLOFSTELSELS 1 VOLLEDIGE

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid

De controlekaart volledige werkloosheid De controlekaart volledige werkloosheid Mobiele Versie Gebruikershandleiding Inhoudstafel Toegang 4 Algemene beschrijving 6 Bovenaan 7 Het logo van de uitbetalingsinstelling 7 De PDF downloaden 7 Instellingen

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s.

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s. 1. Het Internet Schooldossier (ISD) Het Internet Schooldossier (ISD) is een beveiligde website van de Inspectie van het Onderwijs waarlangs de onderwijsinstellingen gegevens met de Inspectie kunnen uitwisselen.

Nadere informatie

TimeManager Handleiding

TimeManager Handleiding TimeManager Handleiding DOT SYS 1997-2012 I TimeManual Inhoudstafel Deel I Gebruikershandleiding TimePlan 1 1 Configuratie... TimePlan 1 2 Verlofaanvraag... invoeren 4 Verlofaanvraag... ASP-Klant 5 Verlofaanvraag...

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.22

Release Notes v 1.1 0.22 1/17 Release Notes v 1.1 0.22 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 1. Reglementering Overzicht 2. Procedure bij ziekteverlof 3. Bepaling ziekterecht en gevolgen 4. Wederaanpassing halve dagtaak 5. VVP wegens ziekte 6. Langdurig

Nadere informatie

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Module Scoda Handleiding oktober 2012 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Inhoud 1. Doel van de module Scoda... 3 2. Schematisch Overzicht... 4 3. Het verkrijgen van CODA-bestanden... 5 4. Het downloaden

Nadere informatie

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders 1/13 Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders Inleiding Marius Software Ontwikkeling bvba is gespecialiseerd in software voor kinderopvang. Het programma Winkind is ontwikkeld in

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking modaliteiten vanaf 2011-2012

Loopbaanonderbreking modaliteiten vanaf 2011-2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-06-22 Loopbaanonderbreking modaliteiten vanaf 2011-2012 Cao IX, die begin december 2010 werd afgesloten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Quick Smart Dimona NEW

Gebruikershandleiding. Quick Smart Dimona NEW Gebruikershandleiding Quick Smart Dimona NEW 1 Inhoudstafel Enkele basisprincipes 3 De parameters van de toepassing configureren 4 De werkgevers beheren 5 De werknemers beheren 6 Werknemers importeren

Nadere informatie

e-uur en UBplus Gebruikershandleiding Versie: 1.05

e-uur en UBplus Gebruikershandleiding Versie: 1.05 e-uur en UBplus Gebruikershandleiding Versie: 1.05 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Hoe gaat het in zijn werk? 3 Wanneer kunt u aan de slag met e-uur en UBplus? 4 1. Terminologie 5 2. Gegevens binnen UBplus

Nadere informatie

Doc-it-Easy UBL-import topaccount. www.wolterskluwer.be/business-software

Doc-it-Easy UBL-import topaccount. www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy UBL-import topaccount www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy 1 Nuttige informatie Handleiding Service Center, professionals @ your service 1-2-3 Support U kan 24/24, uw vraag of

Nadere informatie

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd.

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd. Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) 09 februari 2012 Ronald Gyselinck Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de

Nadere informatie

Handleiding e-loket voor zorgboerderij

Handleiding e-loket voor zorgboerderij Handleiding e-loket voor zorgboerderij Handleiding e-loket voor zorgboerderij... 1 1. Aanmelden op het e-loket... 2 2. Naar de tegel zorgboerderijen... 4 3. Aanmaken van een nieuwe zorgboerderij overeenkomst...

Nadere informatie

Personeelsadministratie

Personeelsadministratie Personeelsadministratie Jeroen Depoortere 1 Personeelsadministratie ASR Aangifte sociale risico s Salarisbrief en schoollisting Ondersteuningsnetwerken SVWO : homogene opleidingen 2 ASR Aangifte sociale

Nadere informatie

HANDLEIDING FLEXI-SMS

HANDLEIDING FLEXI-SMS 1 HANDLEIDING FLEXI-SMS Index: 1. Algemeen... p 2 2. Activatie FLEXI-SMS... p 3 3. Hoe verstuur ik SMS en?... p 4 4. SMS en versturen aan een groep klanten (batch SMS)... p 6 5. Versturen van een SMS vanuit

Nadere informatie

WELKOM INFOSESSIE SOFTWARELEVERANCIERS

WELKOM INFOSESSIE SOFTWARELEVERANCIERS WELKOM op de INFOSESSIE voor SOFTWARELEVERANCIERS 10 juni 2015 Personeelsadministratie Jeroen Depoortere Senior adviseur AgODi ICT 2 Personeelsadministratie vaste benoeming beperking vervangingen puntenenveloppe

Nadere informatie

BRUSSEL RAPPORT PERSONEEL 2012

BRUSSEL RAPPORT PERSONEEL 2012 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Departement Onderwijs en Vorming Afdeling Beleid Onderwijspersoneel Koning Albert II-laan 5, 2 BRUSSEL RAPPORT PERSONEEL 22 Basisonderwijs en Secundair Onderwijs

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid. Gebruikershandleiding

De controlekaart volledige werkloosheid. Gebruikershandleiding De controlekaart volledige werkloosheid Gebruikershandleiding Inhoudstafel Voorwoord 4 Algemeen 5 Toegang 5 Algemene beschrijving 8 Bovenaan 9 Taalkeuze 9 Identificatiegegevens 9 Uitloggen 9 Het logo

Nadere informatie

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING U wenst uw pensioendossier te raadplegen, veranderingen aan te brengen in uw gegevens (rekeningnummer, adres, ) of vooraf ingevulde formulieren voor een aanvullende

Nadere informatie

Diverse items. Voorstel aanpassingen Gemeentelijke Boekhouding 015/ /

Diverse items. Voorstel aanpassingen Gemeentelijke Boekhouding 015/ / Diverse items Voorstel aanpassingen Gemeentelijke Boekhouding 015/45.48.50 015/45.48.89 1 VERDERE VERBETERING AFDRUK LIJSTEN Op vandaag dienen sommige lijsten in meerdere keren opgevraagd te worden. Bvb

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding. Module betalingen Uitgestelde of meerdere handtekeningen

Gebruikers- handleiding. Module betalingen Uitgestelde of meerdere handtekeningen Gebruikers- handleiding Module betalingen Uitgestelde of meerdere handtekeningen Module Betalingen Uitgestelde of meerdere handtekeningen Selectie Uitgestelde of meerdere handtekeningen Voor u een overschrijving

Nadere informatie

Zending stages. 7 april WISA helpdesk

Zending stages. 7 april WISA helpdesk Zending stages 7 april 2015 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Zending stages 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2 Op wie heeft de zending betrekking....................... 2 1.3 Wanneer

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat

Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat Uniek verslag Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat Version 1 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...3 Webbrowsers...4 Verbinding maken met de toepassing...5 Formulier overeenkomst...12

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Overzicht programma 1. Indiensttreding reglementering aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Overzicht programma 1. Indiensttreding reglementering aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden mededeling aan het werkstation 2. Tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

De daaraan verbonden salarisschalen (ssc) zijn en blijven: 63 punten ssc 202 ; 82 punten ssc 158 ; 120 punten ssc 542.

De daaraan verbonden salarisschalen (ssc) zijn en blijven: 63 punten ssc 202 ; 82 punten ssc 158 ; 120 punten ssc 542. Wijzigingen in de reglementering met betrekking tot het ondersteunend personeel in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs met ingang van 01/09/2015 Sedert de aanvang van dit schooljaar werden een

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ZITTING APRIL 1996 ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ZITTING APRIL 1996 ONTWERP VAN DECREET Stuk 248 (1995-1996) Nr. 9 VLAAMS PARLEMENT ZITTING 1995-1996 2 APRIL 1996 ONTWERP VAN DECREET houdende tijdelijke beperking inzake programmatie en benoeming in sommige onderwijssectoren IN EERSTE LEZING

Nadere informatie