Sociale Vaardigheidstraining & Creativiteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale Vaardigheidstraining & Creativiteit"

Transcriptie

1 Sociale Vaardigheidstraining & Creativiteit [traineeboek] Tijdstip: Locatie: Trainer: Nader te bepalen Nader te bepalen Patricia M. Aarts 1 Sociale Vaardigheidstraining & Creativiteit, P.M. Aarts, De Beeldend Therapeut

2 INTRODUCTIE Sociale Vaardigheidstraining & Creativiteit Doel van de training: Bewustwording van het nut goede sociale vaardigheden. Deelnemers gesprekstechnieken aanleren waardoor de communicatie kan verbeteren. Het oefenen van die gesprekstechnieken in trainingssessies, waardoor dit beter in de praktijk gebracht kan worden. Hierbij wordt bewust gebruikt gemaakt van creatieve werkvormen. Creatief werken is een manier om jezelf beter te leren kennen en een veranderingsproces op gang te brengen. Iedereen weet, van de televisie of foto's, dat beelden vaak meer zeggen dan woorden. In een oogopslag zie je wat je in woorden nog niet zou kunnen beschrijven. Ze zijn vaak directer, confronterender en begrijpelijker dan woorden alleen. Kort vertaald: Sociale vaardigheden leert over grenzen en ik-sterkte. Beide zijn basisuitgangspunten om maatschappelijke participatie mogelijk te maken of te verstevigen. Werkwijze: Er wordt gewerkt in een groep van 6-8 personen. Er worden praktijkvoorbeelden van cliënten gebruikt. Er worden creatieve werkvormen gebruikt om het bewustwordingsproces op gang te brengen. Iedere deelnemer krijgt een cursusboek met de theorie en de opdrachten van alle lessen. De training wordt 1 keer per week gegeven, de sessies duren twee en een half uur en de totale training beslaat 13 weken. De training wordt gegeven door Patricia Aarts Inhoudsopgave: Inleiding Luisteren Een praatje maken Hulp vragen Assertiviteit en Nee zeggen Uiten van emoties Je mening uiten Samenwerken, Onderhandelen en Afspraken nakomen Praten in groepen Voor jezelf opkomen Complimenten geven en ontvangen Met kritiek omgaan Doelen evalueren en afsluiten cursus 2 Sociale Vaardigheidstraining & Creativiteit, P.M. Aarts, De Beeldend Therapeut

3 Les 1 Inleiding De eerste les wordt gebruikt voor kennismaking met de groep en inleiding op de cursus. Er wordt besproken wat er verstaan wordt onder sociale vaardigheden. Daarna wordt er gekeken wat iedereen wil leren op gebied van Sociale vaardigheden en wat je wel al goed kunt. Er worden doelen afgesproken aan het begin van de cursus waarin staat beschreven waar iedereen aan wil werken. In de cursus zullen verschillende termen worden gebruikt zoals: feedback, ruis, verbaal, non-verbaal, mimiek, etc. Deze termen zullen in de eerste les worden uitgelegd. Les 2 Luisteren Om een gesprek te voeren heb je altijd een ander nodig. Een belangrijk aspect in een gesprek is dan dus ook dat je leert goed te luisteren naar de ander. Non verbale communicatie is zeer belangrijk bij het luisteren. Vandaar dat daar in deze les ook veel aandacht voor is. Les 3 Een praatje maken Eén van de meest ongedwongen gesprekjes is het maken van een praatje. Dit gebeurt vaker dan je denkt, wachtend bij de bushalte, in de rij van de supermarkt, over de schutting met de buurvrouw of in de pauze op je werk. Op zich zijn dit geen moeilijke gesprekken, toch hebben veel mensen hier toch moeite mee: Wat onderwerpen zijn waar je het over kan hebben en wat geen geschikte onderwerpen zijn om over een schutting te bespreken wordt in deze les besproken. Het maken van een praatje is vaak het eerste contact wat je met iemand hebt. Soms blijft het daarbij, soms is het begin van een nieuw contact. Hoe je van een praatje maken en vriendschap kunt opbouwen is een belangrijke vraag. Les 4 Hulp vragen Veel mensen zijn heel bereid om de ander te helpen en in te springen wanneer dat van ze gevraagd word. Maar wanneer ze zelf graag hulp bij iets zouden willen dan durven ze dat niet te vragen. Waar dat nou mee te maken heeft en hoe je daar verandering in kan brengen leer je in deze les. Les 5 Assertiviteit en Nee zeggen In de vorige les is het vragen van hulp besproken. Toen is ook al benoemd dat veel mensen bereid zijn de andere een helpende hand toe te steken. Toch komt een vraag soms ongelegen. Nee zeggen kan dan moeilijk zijn. Tips om dit makkelijker te maken en punten waar je op moet letten worden uitgewisseld. Les 6 Uiten van emoties Iedereen kent de emoties blijdschap, verdriet, angst en boosheid. Hier kun je op verschillende manieren uiting aan geven, bijvoorbeeld door lachen of huilen. Maar vaak is het heel moeilijk die emoties ook onder woorden te brengen. Toch is het heel belangrijk om dat wel te kunnen want daarmee kun je ervoor zorgen dat anderen beter begrijpen wat er in je hoofd omgaat. Hoe je hiermee om kunt gaan wordt in deze les uitgebreid besproken. 3 Sociale Vaardigheidstraining & Creativiteit, P.M. Aarts, De Beeldend Therapeut

4 Les 7 Je mening uiten Iedereen heeft een mening, maar niet iedereen durft er ook voor uit te komen. Daarentegen zijn er ook mensen die heel erg met hun mening te koop lopen. Wat daar nu een goed evenwicht in is en wat gepast is in welke situatie is onderwerp van gesprek in les 7. Les 8 Samenwerken, Onderhandelen en Afspraken nakomen Op werk of in schoolsituatie heb je vaak te maken met samenwerking. Om dit soepel te laten verlopen zijn er een aantal punten waar je op moet letten. Onderhandelen is daar een onderdeel van. Het kan namelijk zijn dat je van mening verschilt met een ander. Dat hoeft niet erg te zijn, als jullie beide bereid zijn hierover in onderhandeling te gaan. Onderhandelen is dus niet je eigen mening doordrukken, maar samen overleggen en tot een compromis komen. Als je samenwerkt zul je ook afspraken met elkaar moeten kunnen maken. En die afspraken zul je ook na moeten komen anders kun je onbetrouwbaar over komen op anderen. Les 9 Praten in groepen Voor veel mensen is het spannend om in groepen te praten. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Toch heb je regelmatig met grote groepen te maken. Bijvoorbeeld in therapie, op verjaardagen of feestjes en in school of werksituaties. In deze les wordt bekeken waarom het voor jou misschien wel eng is om in grote groepen te spreken en wat je eraan kunt doen om dit te vergemakkelijken. Les 10 Voor jezelf opkomen Misschien ken je het gevoel wel, er ligt iets op je maag, maar je hebt geen idee hoe je dat ter sprake brengt? Of iemand anders houdt geen rekening met je. Dat zijn momenten dat je voor jezelf op moet komen. Dat is moeilijk, maar valt te leren. Het heeft veel te maken met grenzen. Voordat je een grens kan stellen naar een ander zul je eerst bewust moeten worden van je eigen grenzen. Wat je kunt doen om hier vaardiger in te worden wordt in deze les verteld. Les 11 Complimenten geven en ontvangen Complimenten zijn leuke dingen om te geven of te ontvangen. Helaas wordt het niet zo veel gedaan. En als je dan eens een compliment geeft heb je grote kans dat de ander het wegwimpelt omdat hij niet weet hoe hij ermee om moet gaan. Tijd om daar verandering in aan te brengen. Vandaar dat dit in deze les geoefend wordt. Les 12 Met kritiek omgaan Het kan natuurlijk zo zijn dat iemand het niet eens is met wat jij hebt gedaan of hebt gezegd. Dat wil niet zeggen dat iemand jou afkeurt, maar wel dat wat je gedaan hebt. Veel mensen klappen dicht wanneer ze kritiek krijgen en ook zijn er een aantal die boos worden. Toch kan kritiek ook heel nuttig zijn. Je kunt daardoor dingen anders gaan doen, wat soms veel beter uitpakt. Het is dus heel belangrijk om te leren hoe je kritiek ontvangt, maar ook dat je leert om zelf op een goede manier kritiek te geven, zonder dat je de ander kwetst. 4 Sociale Vaardigheidstraining & Creativiteit, P.M. Aarts, De Beeldend Therapeut

5 Les 13 Doelen evalueren en afsluiten cursus Iedereen heeft aan het begin van deze cursus een aantal doelen voor zichzelf gesteld. In de laatste les wordt besproken wat je van de cursus hebt opgestoken en op welke punten je verbetering hebt geboekt. 5 Sociale Vaardigheidstraining & Creativiteit, P.M. Aarts, De Beeldend Therapeut

6 Les 1 Inleiding Veiligheid Wat we hier bespreken of aan de orde komt wordt niet buiten deze groep om besproken. Wel kun je hier onderling over spreken. 1. Wat valt er volgens jou allemaal onder sociale vaardigheden? 2. Wat hoop je dat er in deze training aan de orde komt? 3. Wat betekenen de volgende termen? Feedback Ruis Verbale communicatie Non verbale communicatie Mimiek 4. Wat wil je aan het eind van deze training geleerd hebben op het gebied van sociale vaardigheden? 6 Sociale Vaardigheidstraining & Creativiteit, P.M. Aarts, De Beeldend Therapeut

7 Enquête start Sociale Vaardigheidstraining 1. Hoe maak je nu contact met nieuwe mensen? 2. Hoe verloopt dat? 3. Hoe gemakkelijk of moeilijk vind je dat? 4. Wat doe je goed? 5. Wat zou je anders willen doen? 6. Wat zie je bij anderen wat je ook zou willen? 7. Heb jij behoefte aan meer contacten? 8. Waar zou je nieuwe mensen kunnen ontmoeten? 9. Wat is jouw doel om op deze training te leren? 7 Sociale Vaardigheidstraining & Creativiteit, P.M. Aarts, De Beeldend Therapeut

8 10. Kun je je doel SMART maken? Specifiek: Meetbaar: Acceptabel: Realistisch: Tijdgebonden: 8 Sociale Vaardigheidstraining & Creativiteit, P.M. Aarts, De Beeldend Therapeut

9 Extra Les 1: Werkdoelen Schrijf hier je doelen op waar je aan wilt werken tijdens deze cursus. Aan het eind van de cursus sociale vaardigheden wil ik in staat zijn om 1. Dit wil ik bereiken door 2. Dit wil ik bereiken door 3. Dit wil ik bereiken door 4. Dit wil ik bereiken door 5. Dit wil ik bereiken door 6. Dit wil ik bereiken door 9 Sociale Vaardigheidstraining & Creativiteit, P.M. Aarts, De Beeldend Therapeut

10 Theorie les 1 Inleiding Sociale vaardigheden zijn gesprekstechnieken. Praten doe je al sinds zeer jonge leeftijd, maar toch is het heel moeilijk om een aantal gesprekken aan te gaan. Tijdens de cursus komen een aantal termen voor. Hier een korte uitleg wat die termen ook al weer betekenen: Feedback: Het is een Engels woord voor terugkoppeling. Daarmee wordt bedoeld het krijgen van commentaar of een complimentje. Ruis: Dingen die de inhoud van een mededeling kunnen verstoren, bijvoorbeeld een lage concentratie bij de ontvanger of bijgeluiden op straat. Verbale communicatie: Dat deel van communicatie waar men woorden voor gebruikt. Non verbale communicatie: Het deel van communicatie waar men geen woorden voor gebruikt. Hieronder vallen lichaamshouding, gebaren en mimiek. Mimiek: Gezichtsuitdrukkingen. Door onderzoek is aangetoond dat in een gesprek ongeveer 30% van de boodschap verbaal (via woorden) wordt overgebracht en dat de andere 70% dus via non-verbale signalen. Een passende lichaamshouding, mimiek, klemtoon en gebaren zijn dus zeer belangrijk om duidelijk te kunnen zeggen wat je wilt. In de komende lessen zal dus iedere keer ook veel aandacht zijn voor de non-verbale signalen. Hier nog een kort voorbeeld om aan te geven hoe belangrijk het juist leggen van de klemtoon kan zijn. Het maakt een heel verschil in de boodschap als je in de volgende zin de klemtoon op een ander woord legt. Ik heb nooit gezegd dat jij geld gestolen hebt. Ik heb nooit gezegd dat jij geld gestolen hebt. Ik heb nooit gezegd dat jij geld gestolen hebt. Ik heb nooit gezegd dat jij geld gestolen hebt. 10 Sociale Vaardigheidstraining & Creativiteit, P.M. Aarts, De Beeldend Therapeut

11 Extra theorie (1) les 1 Albert Mehrabian 1 (1939), destijds hoogleraar psychologie aan de UCLA, tegenwoordig met emeritaat), is het meest bekend geworden door zijn publicaties over het relatieve belang van verbale en non-verbale boodschappen. Zijn bevindingen over tegenstrijdige boodschappen van gevoelens en opvattingen worden wereldwijd geciteerd op seminars over de menselijke communicatie en zijn ook bekend geworden als de 7%-38%-55%-regel. Drie communicatie-elementen en de "7%-38%-55%-regel In zijn onderzoek komt Mehrabian (1971) tot twee conclusies. Op de eerste plaats dat elke rechtstreekse communicatie in wezen uit drie elementen bestaat: woorden intonatie en lichaamstaal en op de tweede plaats dat de non-verbale elementen met name van belang zijn voor het overdragen van gevoelens en opvattingen, vooral als ze niet met elkaar in overeenstemming zijn: als woorden en lichaam niet overeenkomen, is men geneigd de lichaamstaal te geloven. Het is vanzelfsprekend niet zo dat non-verbale elementen in elk opzicht het merendeel van de boodschap overbrengen, hoewel zijn conclusies vaak wel als zodanig worden geciteerd. Als een lezing of voordracht wordt gehouden, wordt de inhoud van de tekst geheel in woorden tot uitdrukking gebracht, maar non-verbale aanduidingen zijn heel belangrijk om de opvatting van de spreker ten opzichte van zijn woorden over te brengen, vooral zijn geloof of overtuiging. Houding en congruentie. Volgens Mehrabian zijn deze drie elementen, op een verschillende manier, verantwoordelijk voor onze voorkeur voor de persoon die een boodschap overbrengt betreffende zijn gevoelens: woorden zijn verantwoordelijk voor 7%, de intonatie voor 38%, en de lichaamstaal voor 55% van die voorkeur. Ze worden vaak afgekort als de 3 V s, voor Verbaal, Vocaal en Visueel. Voor een werkzame en zinvolle communicatie over emoties, moeten deze drie gedeelten van de boodschap elkaar ondersteunen ze moeten congruent zijn. In het geval dat er sprake is van enige incongruentie, kan de ontvanger van de boodschap geïrriteerd raken doordat er twee boodschappen via verschillende kanalen overkomen, die twee verschillende richtingen aanduiden. Het volgende voorbeeld zou als illustratie kunnen dienen van een incongruentie tussen verbale en non-verbale communicatie. 1 Bron: 11 Sociale Vaardigheidstraining & Creativiteit, P.M. Aarts, De Beeldend Therapeut

12 Verbaal: "Ik heb geen probleem met je!" Non-verbaal: de persoon mijdt oogcontact, kijkt angstig, vertoont een ontoegankelijke lichaamstaal, enz. Het is waarschijnlijker dat de ontvanger meer zal vertrouwen op de overheersende communicatievorm, die volgens Mehrabians bevindingen non-verbaal is ( %), dan op de letterlijke betekenis van de woorden (7 %). Het is van belang op te merken dat Mehrabian in het desbetreffende onderzoek proefnemingen uitvoerde, die betrekking hadden op het overbrengen van gevoelens en opvattingen (dat wil zeggen voorkeur-afkeer), en dat de bovengenoemde onevenredige invloed van intonatie en lichaamstaal alleen effectief wordt als de situatie dubbelzinnig is. Een dergelijke dubbelzinnigheid treedt meestal op als de gesproken woorden niet consistent zijn met de intonatie of lichaamstaal van de spreker (zender). 12 Sociale Vaardigheidstraining & Creativiteit, P.M. Aarts, De Beeldend Therapeut

13 Extra theorie (2) les 1 AXENROOS OF DIERENCIRKEL VAN CUVELIER Bovenaan staat de UIL met HOUDEN. Zijn letterlijke verblijfplaats hoog in de boom is kenmerkend. De uil stelt zich erboven. Hij kan afstand bewaren en boven alles goed geheim houden, bij zich houden, verzamelen. De uil heeft een gefixeerde blik, hij kan zijn ogen niet zijwaarts bewegen. Uil-aspecten in beeldend werk; mysterieus, raadselachtige vormen. omsloten vormen. Eieren. Vormen met een heel andere buitenkant dan binnenkant Ook wel: afstandelijk. Cliché"s, stereotypen. Houden inde zin van conservatief, conserveren. Verzamelen. Collecties. Links ervan staat de HAVIK met AANVALLEN. De havik durft zich scherp te laten aftekenen tegen de lucht; hij heeft geen natuurlijk vijanden zolang hij in de lucht is. Hij laat zich een beetje drijven op de thermiek, wordt daar niet echt moe van en heeft ondertussen alle tijd om overzicht te krijgen en zijn doel te bepalen. Als hij eenmaal een doel heeft gevonden laat hij zich door niets meer ervan af brengen en laat zich als een kanonskogel naar beneden vallen. Havik-aspecten in beeldend werk zijn: Er is sprake van een duidelijke richting, gebruik van lijnen, lengtes, pijlen. Economisch omspringen met energie wat zichtbaar is doordat er functioneel is vormgegeven, geen frutsels geen decoraties Vaak sprake van puntige vormen, scherpe vormen. In tekeningen het vogelvluchtperspectief. Verder alle ( werk-) vormen die te maken hebben met scheuren, uit elkaar trekken. Links onder de havik staat de STEENBOK met WEERSTAAN. De hoorns van de steenbok zijn zoals elk gewei, erop gebouwd om af te weren en wel continu. Het is zelfs niet mogelijk ermee op te houden want ze zijn er en blijven er. Dit is de metafoor voor het vermogen om steeds voor de eigen plek te, zorgen, veilig te zijn ook als je niet waakzaam bent. Steenbok-aspecten in beeldend: vestingen, bunkers, muren, etc. helm, schild, pantsers, grenzen, begrenzingen. contouren. Onderaan staat de SCHILDPAD met zowel ONDERGAAN als LOSLATEN. Het kenmerkende voor de schildpad is uiteraard het terugtrekken bij gevaar, maar ook is hier van belang dat het dier zich in het water mee laat voeren met de stroom, zich over kan geven aan de gebeurtenissen. Schildpad-aspecten in beeldend: half afgesloten en afgesloten vormen, bol, slakkenhuizen, spiralen, Maar ook vloeiende, waterige vormen. Aquarellen, toevalstechnieken. Rechtsonder naast de schildpad staat de positie van ONTVANKELIJKHEID deze is in drieën gedeeld naar de verschillende zintuigen waarmee je kunt ontvangen. 13 Sociale Vaardigheidstraining & Creativiteit, P.M. Aarts, De Beeldend Therapeut

14 DE POES staat voor GENIETEN. De grote aaibaarheidsfactor van de poes, het spinnen en het genieten van warmte staan hierbij centraal. In beeldend werk: Ronde en sierlijke vormen, aaibaar, toegankelijk. Rust. De HOND staat voor LUISTEREN. De bereidheid het een ander naar de zin te maken, het spitsen van de oren om signalen op te vangen zijn hier van belang, en, vrolijk kwispelen met de staart... In beeldend werk: antenne-achtige vormen, open vormen, schalen, schelpen. Spits, gespitst zolang het niet agressief is. Het HERT staat voor OPKIJKEN Van belang is een open blik om de omgeving waar te nemen en nieuwe grazige weiden te ontdekken, nieuwe verten te vinden. In beeldend werk; ruimte, verte -horizon, perspectief, uitzicht, doorzicht. Ramen, vensters. Verrekijkers, microscopen, fotografie Boven de positie van ontvankelijkheid staat die van GEVEN. Ook deze is in drieën gedeeld. De PAUW geeft zichzelf door zich te TONEN. In beeldend: Uitwaaierende vormen, uitbundige kleuren, veren. Sieraden, kleding, mode. Decoraties, versieringen, strikken, linten enz. in zijn algemeenheid: schoonheid. De BEVER geeft ZORG door in de voorwaardenscheppende sfeer bezig te zijn hoofdactiviteit is bouwen. In beeldend werk eveneens: Bouwen. Maar ook; ordenen, stapelen, binden, verbinden, vlechten, samenbrengen. Samengestelde vormen. Huizen, huisraad, potten en pannen. De LEEUW geeft LEIDING door te bevelen. Hoofdactiviteit is heersen. Structuur aanbrengen en opleggen. In beeldend: Boven iets uit torenen. Torenflats, Opvallende onontkoombare vormen. Groot, bepalend, waardigheidstekenen, kronen, kragen, stralenkransen, etc. Tot zover deze beestencirkel van welgeteld 10 dieren op zes posities. Naast de beeldelementen en vormaspecten die bij elk dier genoemd zijn, heb ik ook nog een poging gedaan om de kleuren zoals ze in de cirkel van Joh. ltten staan hier ook in onder te brengen. Niet alle kleuren passen geloof ik even goed maar toch geef ik jullie ook die indeling mee ter overweging. - de havik ROOD - de 'ontvankelijken' GROEN - de schildpad BLAUW - de uil ORANJE - de steenbok VIOLET - de 'gevenden' GEEL 14 Sociale Vaardigheidstraining & Creativiteit, P.M. Aarts, De Beeldend Therapeut

15 En, wat voor dit hele model geldt, geldt ook daarvoor; het is een aanzet om met elkaar verder te bediscussiëren en te ontwikkelen. Gebruik Cuvelier heeft zijn model vooral ontwikkeld om de communicatie tussen mensen onderling mee te verhelderen en te sturen. Vanuit dat oogpunt is het van belang in staat te zijn een positie zo zuiver mogelijk in te nemen. Vermenging van verschillende posities geeft vaak stoornissen. Bijvoorbeeld: Een havik dient erop gericht te zijn doel te bereiken en als hij tegelijkertijd ook begrepen wil worden dan verzwakt dat zijn havikpositie. Ander voorbeeld is de poes die wil genieten maar het eigenlijk niet mag en er. vanuit een uilpositie boven blijft staan. Stel je maar een noordeling voor die zich slechts met moeite in het carnaval van de zuiderling kan storten. Voor ons als creatief therapeuten is het gebruik van deze cirkel om interacties duidelijk te krijgen ook heel zinvol en kan ik het zeker aanraden om dit model eens uit te proberen in nabesprekingen bij groepswerk. ECHTER, in beeldend werk streven we niet, met klem niet, naar helderheid van posities. Dat zouden hele saaie werkstukken worden en zoals al eerder opgemerkt is, is de kracht van de beeldende expressie juist de meerduidigheid, het feit dat strijdige inhouden zich met elkaar kunnen verenigen binnen één vorm. Wel kunnen we met dit model kijken naar beeldend werk en zien welke posities vooral en welke niet of nauwelijks worden ingenomen. Met andere woorden wat het 'poes-gehalte 'ervan is, hoeveel 'havik' erin voorkomt. De achterliggende gedachte is, dat elke positie in zekere mate tot uitdrukking moet kunnen worden gebracht en dat doelen dus meestal te vinden zijn in de "taartpunten" die niet of nauwelijks, of vaag aan bod komen. Het kan zijn dat die posities gewoonweg nog niet ontwikkeld of getraind zijn, het kan even goed zijn dat er sprake is van afweer en dat de positie die veel voorkomt de functie heeft om een andere 'eronder' te houden. Daarmee kom je voor een deel in het creatief procestheorie denken terecht en het is doenlijk om de zes fasen die in de appellijst onderscheiden worden in de zes posities van deze dierencirkel te zetten. Overgave / oceanisch: Zorg / oraal passief: Primitieve Agressie / oraal actief: Egovorming / anaal: Competentie/ genitaal: Effect / latentie: Schildpad (ondergaan, loslaten) Hert, Hond, Poes (ontvangen) Steenbok (weerstaan) Uil (houden) Havik (doel kiezen, aanvallen) Leeuw, Bever, Pauw (geven) Echter, het aardige van dit model is dat er zowel in termen van afweer en veiligheid gedacht kan worden, maar ook in termen van bijvoorbeeld onderstimulatie en training. De ene keer zal een doelstelling meer regressieve inhouden hebben bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van ontvankelijkheid, genieten, etc. De andere keer zal een doelstelling wellicht meer op trainingsniveau liggen, b.v. de leeuw leren beheersen, de bever aanmoedigen te leren bouwen. Ik wil jullie graag uitnodigen dit model te bekijken en te bespreken in kleinere groepjes. 15 Sociale Vaardigheidstraining & Creativiteit, P.M. Aarts, De Beeldend Therapeut

16 Hier onder zie je de cirkel van Cuvelier met kindersymbolen. Let op dat Hond en Hert de termen zijn die de opleiding gebruikt. In de tekst hieronder worden dit Kameel en Wasbeer genoemd, maar die dieren gebruiken we dus niet. De axenroos Hoe moet je de axenroos interpreteren? Elke ax, elk dier kan een positief gedrag stellen, dit komt de relatie ten goede. Maar geen enkele relatie verloopt vlekkeloos, vandaar dat ook hier een achterkant van de medaille bestaat. Een dier dat geen enkel negatief gedrag stelt, is ondenkbaar. Als er overdreven wordt, als er te veel aandacht getrokken wordt, te veel hulp gevraagd wordt, is dit geen gezonde situatie. Ook het te weinig belangstelling tonen, te weinig je verdriet tonen kan een relatie verzieken. Belangrijk is dat er telkens twee dieren, twee mensen in relatie staan en dat beide zich goed voelen in de verhouding van het geven en het nemen. Betekenis en kenmerken van de dieren De pauw De pauw STELT ZICH PRESENT. Een gezonde pauw is niet verlegen, ook niet over de dingen die hij niet kan. Hij beseft wel dat hij niet volmaakt is, maar is er zich van bewust dat hij heel wat te bieden heeft. Kenmerken van een pauw tevoorschijn komen zich laten zien zich te kennen geven op het podium gaan staan aandacht trekken aantrekkelijk voorkomen contact opnemen aanraken op bezoek gaan bij gaan wonen bij De wasbeer (NB: hert!!!!) 16 Sociale Vaardigheidstraining & Creativiteit, P.M. Aarts, De Beeldend Therapeut

17 De wasbeer WAARDEERT. Anderen hebben je veel te bieden. Als jij beseft hoeveel jij aan andermans aanwezigheid en uitstraling te danken hebt, dan ben je heel dankbaar dat ze er zijn, je waardeert hun aanwezigheid. Kenmerken van een wasbeer opkijken naar aandacht geven aan waarderen feliciteren bewonderen pluimpjes geven uitnodigen verwelkomen - voorrang geven zich open stellen voor De bever De bever ZORGT. De zorgende bevers zijn ijverig en gedienstig. Ze willen de handen wel uit de mouwen steken. Waar nodig is, springt de bever in de bres en hij kan anderen op gepaste manier bijstaan. Kenmerken van een bever zorgen verzorgen nuttige diensten verlenen hulp bieden knuffelen iets schenken iets uitlenen iets aanbieden iets offeren De poes De poes GENIET. Een poes krijgt zo graag, zij glundert als haar iets aangeboden wordt. Let wel, profiteren doet ze niet, ze gunt de ander ook een hap. Kenmerken van een poes om hulp vragen zich laten verzorgen bedanken voor hulp zeggen dat je iets graag hebt genieten van vertroeteling geschenken aannemen genieten. De leeuw De leeuw LEIDT. Een leeuw heeft dikwijls iets te vertellen, hij voelt zich ten volle verantwoordelijk en stelt waar nodig enkele regels. Hij wil dat er naar hem geluisterd wordt. Hij weet wat hij wil en niet wil. Kenmerken van een leeuw opdrachten geven bevelen adviseren regels uitvaardigen grenzen bepalen een voorstel doen meedelen verslag geven vertellen nieuws brengen een tip geven babbeltjes doen De kameel (NB hond!!!!!!) De kameel VOLGT. Een kameel luistert aandachtig en stelt geen overbodige, maar wel nodige vragen. Op een kameel kan je rekenen en hij is plezant in de samenwerking. Kenmerken van een kameel volgzaam zijn gehoorzamen een bevel uitvoeren zich aan de regels houden zich schikken naar beluisteren om informatie vragen onderzoeken - belangstelling tonen vragen om nieuws De havik 17 Sociale Vaardigheidstraining & Creativiteit, P.M. Aarts, De Beeldend Therapeut

18 De havik VECHT. Iets of iemand aanvechten wil niet zeggen dat men alleen vecht tegen de ander, maar ook dat men knokt voor zelfbescherming. De havik staat symbool voor kracht en aanval, hij staat ook bekend voor zijn directe stijl. Hij ziet de aanval als de beste verdediging en speelt om te winnen. De kenmerken van een havik bekritiseren beschuldigen zich ergens binnendringen andermans plaats innemen zinloosheid van regels aantonen in twijfel trekken onwaarheid blootleggen onjuistheden bewijzen opdrachten aanvechten De steenbok De steenbok WEERSTAAT. Weerstaan is stand houden, zich schrap zetten tegen onderdrukkers en pesters. De steenbok is bijzonder waakzaam, men kan hem weinig wijs maken en hij laat ook regelmatig van zich horen. Kenmerken van een steenbok op zijn hoede zijn niet tot zich nemen zich niet laten helpen zich niet laten betuttelen gerust willen gelaten worden zijn terrein afbakenen zich verdedigen op afstand houden neen zeggen tegen een aanbod afgrenzen De uil De uil HOUDT. De uil houdt zich graag op de achtergrond. Vanuit een hoekje heeft hij een goed overzicht over wat er allemaal aan het gebeuren is. De anderen weten wel waar ze de uil kunnen vinden. Kenmerken van een uil zich niet laten kennen geslotenheid geen regels stellen niet met gezag optreden geheimhouden weinig zeggen verzamelen bij zich houden verbergen wegstoppen zich terugtrekken niet ingaan op een uitnodiging De schildpad De schildpad LOST. Binnen alle relaties komt er al wel eens een misverstand, onmacht, verdriet. Lossen is niet kunnen bijhouden, het is de draad verliezen. Het siert wel een mens als hij zijn fouten durft te bekennen. De schildpad is kwetsbaar en heeft soms nood aan een knuffel. Kenmerken van een schildpad verdriet hebben om iemand bang zijn van iemand moe zijn schuilen wegkruipen passief ondergaan zich terugtrekken links laten liggen contact vermijden kracht missen twijfelen 18 Sociale Vaardigheidstraining & Creativiteit, P.M. Aarts, De Beeldend Therapeut

19 Extra theorie (3) les 1 DE ROOS VAN LEARY De Roos van Leary is niet meer dan een schema, de werkelijkheid is er niet ten volle in te vatten. Het kan een instrument zijn wanneer een groep zich wil bezinnen op het eigen functioneren en ieders bijdrage daarin. De vraag is dan voor ieder: in welke hoek zit ik vooral in deze groep en in welke hoek(en) ook wel eens? Vervolgens kan duidelijk worden hoe de verschillende gedragstypen, elk in zijn eigen hoek, elkaar oproepen (en dat iemand in een heel andere groep ook in een heel andere hoek terecht kan komen). Bij een groepsgesprek over het eigen functioneren komt tevens de vraag op: wil ik echt in deze hoek zitten of ben ik erin verzeild zonder er vrede mee te hebben? Wat kan ik er zelf aan doen om een iets andere rol op te pakken en hoe kunnen de andere groepsleden mij daarbij stimuleren? De beschrijvingen zijn vrij uitgebreid en niet alles zal voor de desbetreffende rolvervuller opgaan. imponeren, concurreren taakgericht leiden, structureren kritiserend, aanvallen opstandig, weerstaan samenbindend zorgen, steunen waarderend meewerken teruggetrokken, twijfelend afhankelijk, volgend 1. Taakgericht leiden, structureren Neemt initiatieven, brengt ordening aan, verschaft richtlijnen. Geeft suggesties, informatie, uitleg, adviezen. Probeert naar beslissingen toe te leiden. Bewaakt en stimuleert de voortgang van de groepsactiviteit. Toont zich energiek, gaat voorop, wekt op tot medewerking en geniet een zeker gezag. Door dit alles roept deze rolvervuller uiteenlopende reacties op. Respect en waardering, eventueel bewondering. Daarnaast gezagstoekenning, inwilliging, volgen van de verschafte 19 Sociale Vaardigheidstraining & Creativiteit, P.M. Aarts, De Beeldend Therapeut

20 directieven. Met name bij 2, 3 en 4. Aan de andere kant roept hij van tijd tot tijd ook op: concurrentie (8), kritische aanvallen (7), verzet (6) en onttrekking (5). In het meest ongunstige geval wordt hij in dit taakleiderschap autoritair-onderdrukkend, afdwingend, ongeduldig, schoolmeesterachtig, geen tegenspraak accepterend en dergelijke. Ook ligt altijd de mogelijkheid op de loer dat hij bij de vervulling van deze rol mensen te afhankelijk van zich maakt, misschien vanuit de onbewuste behoefte onmisbaar te worden en beter te kunnen gloriëren. 2. Samenbindend zorgen, steunen Deze rol omvat in beginsel alles wat men kan denken bij sociaal-emotioneel leiderschap. Niet in de eerste plaats gericht op taakvervulling, maar op de mensen en de algemene sfeer. Samenbindend ingesteld. Geeft aan mensen warmte, vriendelijkheid, persoonlijke aandacht. Ondersteunt, steekt mensen een hart onder de riem. Staat voor hen open, een verwelkomende houding, beschermt en vangt op, waar nodig: behulpzaam, weet nabij te zijn. Kan zich soms zorgen maken over een randfiguur. Toont zich in dit alles een soort ouder, met moederlijke of warme vaderlijke trekken, in de goede zin van het woord. Roept op tot solidariteit, harmonie en elkaar serieus nemen. Kan af en toe lijden onder het gedrag van met name 6 en 7, die de eenheid en de harmonie wel eens in gevaar lijken te brengen. Weet met de eigen agressie niet zo goed raad, want die lijkt wel taboe bij deze rol. Er gaat van deze rolvervuller een bemoedigende kracht uit, vaak blijkt ook innerlijk evenwicht. Wat roept dit gedrag bij de anderen op? Bij velen waardering, respect en eventueel bewondering. Fungeert als model voor onderlinge vriendelijkheid. Maar 6 en 7 kunnen tegenliggen. Bij 6 bijvoorbeeld door verzet tegen moederlijkheid/vaderlijkheid, bij 7 kritiek op het conflict toedekken dat van deze harmoniërende figuur uitgaat. Deze rol kan ongunstig worden als de moederlijkheid opdringerig wordt, de warmte bezitterig en de agressie zich langs een omweg openbaart als een gegriefd zijn vanwege een gebrek aan dankbaarheid - in dat geval was het waarschijnlijk een vlucht naar een scheve rol door een waardering zoekende weldoener. 3. Waarderend meewerken Een vriendelijke, sociabele manier van meedoen. Behoeft daarbij wel steun van 2, leunt daar wat tegenaan. Wil ook graag bijdragen aan het bijleggen van conflicten door tegenstanders bij elkaar te brengen (misschien juist hen die 2 niet zo goed pruimen). Deelt waardering en bewondering uit, draagt bescheiden bij aan warmte en sfeer. Kan een ontspannende werking uitoefenen, juist omdat van deze rolvervuller niet de kracht en druk uitgaat zoals bij 1 en 2 het geval kan zijn. Uit zich ook spontaner. Neemt net als 4 zonder protest orders aan, vooral omdat samenwerking immers zo belangrijk is. Roept wel eens kritiek op van 7, die dit gedrag misschien te lief-toegeeflijk vindt, maar zal voor het overige alleen maar sympathie oogsten. Ook waardering, met name van 1 en 2, waarbij dit tweetal ook voelt dat er een appèl op hen wordt gedaan om richting en steun te verschaffen. In het negatieve: té gemakkelijk toegeven, totaal niet assertief, nooit tegenwicht, gebrek aan creativiteit. Krampachtig conflicten toedekken. Op een behaagzieke manier aandacht naar zich toezuigen. Een allemansvriend met eeuwige glimlach. 20 Sociale Vaardigheidstraining & Creativiteit, P.M. Aarts, De Beeldend Therapeut

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Competentie SAMENWERKEN. Lessenpakket

Competentie SAMENWERKEN. Lessenpakket Competentie SAMENWERKEN Lessenpakket Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Rode draad... 1 3 Opwarmer... 8 4 Eigen definitie en inschatting van SAMENWERKEN... 8 4.1 Brainstorm... 8 4.2 Eigen inschatting van

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria Bijlage 1 Voorafgaand aan de cursus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel intakegesprek 3. Verloop van het intakegesprek 4. Uitsluitingcriteria 5. Intakeformulier 6. Vragenlijst integratie Afasie en nu verder,

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

Goed in Gesprek. Communiceren in de langdurige zorg

Goed in Gesprek. Communiceren in de langdurige zorg Goed in Gesprek Communiceren in de langdurige zorg Goed in Gesprek Communiceren in de langdurige zorg Henry Mostert Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: h.mostert@vilans.nl Website:

Nadere informatie

Klantgerichte communicatie

Klantgerichte communicatie Hand out behorende bij de training Klantgerichte communicatie Itasc Nederland B.V. Sint Gerardusplein 26 33 5644 NG EINDHOVEN 040 2115020 www.itasc.nl Itasc Nederland B.V. WTC Amsterdam Toren C, Level

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Interactievaardigheden. Hoofdstuk 11

Interactievaardigheden. Hoofdstuk 11 134 Hoi Melvin, ga je je jas even ophangen? Niet op de grond gooien hoor! Hai Mandy, wat fijn dat je er weer bent. Ik zag je gisteren niet op de buitenschoolse opvang. Was je ziek? Nee, mijn opa is dood

Nadere informatie

PROFESSIONEEL PRESENTEREN

PROFESSIONEEL PRESENTEREN 0 Syllabus PROFESSIONEEL PRESENTEREN KNMG in samenwerking met Van der Zeeuw Tekst en Training, www.focusoptekst.nl 1 Inhoud Voorwoord... 2 1. Voorbereiding en opbouw... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Stappenplan

Nadere informatie

Marianna en Andrea. PROBLEEMGEDRAG, WAT KAN IK DOEN? Omgaan met diagnose-verwant gedrag

Marianna en Andrea. PROBLEEMGEDRAG, WAT KAN IK DOEN? Omgaan met diagnose-verwant gedrag Marianna en Andrea PROBLEEMGEDRAG, WAT KAN IK DOEN? Omgaan met diagnose-verwant gedrag Inhoud Inleiding... 3 Inhoud... 3 Doel... 3 Doelgroep... 3 Theorie... 4 Wat is probleemgedrag...4 Wanneer ongewenst

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Succesvol aansturen van teams

Succesvol aansturen van teams Succesvol aansturen van teams Door Erica Rijnsburger Leiders van teams, projecten, programma s, afdelingen of organisaties kunnen een grote invloed uitoefenen (positief of negatief) op de sfeer waarbinnen

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

De VrijBaan Empowerment Methode

De VrijBaan Empowerment Methode De VrijBaan Empowerment Methode Deel 1 Introductie Een voorwoord bij de methode en een korte beschrijving van het VrijBaanproject. Deel 2 Invoeringshandboek Aandachtspunten voor organisaties die de VrijBaan

Nadere informatie

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl Effectieve gespreksvoering ACADEMIE www.pgosupport.nl 2 Effectieve gespreksvoering Locatie: Organisatie: Uitvoering: Vergader- en cursusruimte PGOsupport Daltonlaan 600 3584 BK Utrecht PGOsupport Daltonlaan

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Jij bent de createur van je eigen leven!

Jij bent de createur van je eigen leven! 1 Jij bent de createur van je eigen leven! Online cursus Communicatie en Persoonlijke Effectiviteit Les 1 Pagina 1 AWAKENER E-COURSE - LES 1 COMMUNICATIE & PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Online cursus Communicatie

Nadere informatie

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg Communiceren in de zorg Sandra en Siona gaan voor een goed gesprek Ruis en misverstanden Een compliment doet wonderen Ga in gesprek met familie Elkaar aanspreken: zo doe je dat! Gebruik jij ook LSD? Sandra

Nadere informatie

Ik en de ander. Olga ziet de bewonderende blikken van Pjotr. Ze baalt en denkt: zie je wel, hij gaat. Doel van dit hoofdstuk:

Ik en de ander. Olga ziet de bewonderende blikken van Pjotr. Ze baalt en denkt: zie je wel, hij gaat. Doel van dit hoofdstuk: 2 Ik en de ander Doel van dit hoofdstuk: je wordt je bewust van de manier waarop mensen elkaars boodschap begrijpen en je leert dat er een belangrijk verschil is tussen wat je inhoudelijk zegt en wat het

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

1 WAT IS ONDERHANDELEN?

1 WAT IS ONDERHANDELEN? Het onderwerp Onderhandelen is een alom aanwezige activiteit waar vele mensen dagelijks mee geconfronteerd worden. Mensen onderhandelen met de werkgever over arbeidsvoorwaarden, met de directe chef over

Nadere informatie

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc. Hand out behorende bij de training VOBSPAN Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.nl

Nadere informatie