Creditnotes. dutch state business

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Creditnotes. dutch state business"

Transcriptie

1 dutch state business Nummer 2/ april Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Marokko Introductieseminar middellange exportkredietverzekering Atradius Dutch State Business en Russische kredietverzekeraar Exiar bundelen krachten Atradius Dutch State Business verzekert garanties ten behoeve van attractiepark Al Zawraa in Irak

2 Inhoudsopgave Hoewel bij het redigeren van Creditnotes de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist meer is. Atradius is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze uitgave. Marokko Introductieseminar middellange exportkredietverzekering Benchmark Atradius Dutch State Business en Russische kredietverzekeraar Exiar bundelen krachten Atradius Dutch State Business verzekert garanties ten behoeve van attractiepark Al Zawraa in Irak Atradius Dutch State Business sluit als eerste ECA een herverzekeringsovereenkomst met de Islamic Corporation for Insurance of Investments and Export Credits (ICIEC). Personeelzaken Landenbeleid Overname van artikelen is toegestaan, mits integraal en met bronvermelding ISSN Nummer 2/ april - pagina 2

3 Marokko Marokko is gezien de turbulente regio een uitzondering in Noord-Afrika te noemen. Er hebben wel demonstraties en protesten plaatsgevonden, maar deze zijn tot op heden vooral gericht op onvrede over armoede en hoge werkloosheid. Het land heeft jarenlang een goede macro-economische prestatie neergezet, waardoor het goed in staat was externe schokken op te vangen en de bevolking tegemoet te komen. Eind 2010 ving de Arabische lente in Tunesië aan, waarna een golf van protesten en opstanden zich uitspreidde over de regio. In Marokko vonden er wel demonstraties plaats, maar de impact van de onrust in de regio bleef redelijk beperkt in Marokko. De politieke situatie is relatief stabiel te noemen. Demonstraties waren niet grootschalig en de rol van koning Mohammed VI stond niet ter discussie. Hoewel er onvrede is over het politieke proces is de koning redelijk geliefd onder de bevolking. Halverwege 2011 zijn er constitutionele hervormingen doorgevoerd, waardoor de premier en het parlement meer macht hebben gekregen. De grootste partij in het parlement, de Islamitische Parti de la justice et du developpement (PJD), heeft de premier, Abdelilah Benkirane, geleverd. Voor de autoriteiten is het van belang de werkloosheid en armoede aan te pakken om zodoende onrust in het land te voorkomen. De sociale indicatoren zijn redelijk zwak te noemen. Armoede is wijdverspreid en de werkloosheid is hoog. De werkloosheid wordt geschat op 9% en de jeugdwerkloosheid bedraagt 18%. Bovendien is bijna 45% van de bevolking analfabeet. Internationale betrekkingen Marokko heeft een goede relatie met Europa, vooral de relatie met Spanje en Frankrijk is van belang voor het land. Marokko heeft een zogenaamde gevorderde status met de EU. In toenemende mate wordt toenadering gezocht tot de Golfstaten. De relatie met Algerije is zwak door het geschil over de Westelijke Sahara. Economische situatie Marokko is redelijk goed door de financiële crisis gekomen en ook de Arabische lente had een beperkte invloed op de economie. Dankzij jarenlange macro-economische stabiliteit was het land in staat de externe schokken op te vangen en was de overheid in de gelegenheid om in de afgelopen twee jaar de bevolking tegemoet te komen. Wel hebben de hoge olieprijs en de afhankelijkheid van Europa geleid tot hogere tekorten op de overheidsbalans en de lopende rekening, waardoor het land kwetsbaarder voor externe schokken is geworden. De belangrijkste sectoren van de economie zijn landbouw, toerisme, textiel en fosfaat. Vooral de landbouwsector heeft nog een duidelijke impact op de economische groei. Dit ondanks diverse maatregelen die de overheid heeft doorgevoerd om de economie te diversifiëren. Aangezien ongeveer 40% van de beroepsbevolking werkzaam is in de landbouw, heeft deze sector een forse invloed op de particuliere consumptie. De schommelingen in de economische groei worden dan ook voornamelijk veroorzaakt door de prestaties in de landbouwsector. De economische groei in 2012 kwam uit op 2,4%. De matige landbouwoogst, maar ook de zwakke situatie in de Eurozone droeg bij aan deze afzwakking van de economische groei ten opzichte van het voorgaande jaar, toen 4,9% groei werd geboekt. De inflatie is structureel laag en zal in de komende jaren iets toenemen door de geleidelijke afschaffing van de subsidies. De dienstensector (toerisme) heeft in de afgelopen jaren meer bijgedragen aan de economische groei. Diversificatie vindt plaats door het aantrekken van investeringen in de industrie. Zo heeft Renault geïnvesteerd in een fabriek, waar in 2012 is begonnen met de productie. Verdere investeringen in de auto-industrie worden aangetrokken door de overheid. Particuliere investeringen, vooral in de toerismesector, zijn afgenomen en worden gedeeltelijk gecompenseerd door overheidsinvesteringen in sociale woningen en infrastructuur. Via de export, toerisme en buitenlandse overboekingen van Marokkanen die werkzaam zijn in het buitenland raakt de crisis in de Eurozone de Marokkaanse economie. Ongeveer 50% van de export van goederen gaat naar Europa. De belangrijkste handelspartners zijn Spanje (18,6% van totale export) en Frankrijk (16,9%). Toerisme-inkomsten bedroegen in ,4% van het bruto binnenlands product (BBP) en buitenlands overboekingen kwamen uit op 7,3% van het BBP. In 2011 kwam meer dan 80% van de toeristen uit Europa, waarvan het overgrote deel uit Frankrijk en Spanje met een aandeel van respectievelijk 36% en 21% van het totaal. Volgens de cijfers van het Marokkaanse ministerie van Financiën waren tot en met 2011 de toerisme-opbrengsten geleidelijk hersteld van de dalingen in 2008 en Meer dan 80% van de buitenlandse overboekingen komt uit Europa; 41% uit Frankrijk, 10% uit Spanje en 10% uit Italië. Ook de buitenlandse overboekingen kenden in 2008 en 2009 een daling ten opzichte van het voorgaande jaar, maar zijn sindsdien geleidelijk weer toegenomen. Cijfers uit 2012 zijn nog niet bekend, maar gezien de afzwakking van de economische groei in 2012 zullen de opbrengsten uit toerisme en buitenlandse overboekingen lager uitvallen. Nummer 2/ april - Pagina 3

4 Het is vooral de hogere olieprijs (via de subsidies) waardoor het overheidstekort in 2011 en 2012 flink is toegenomen. In 2012 kwam het tekort uit op 6,1% van het BBP. In reactie op de onrusten in de regio heeft de overheid in 2011 wel de salarissen verhoogd, maar werden deze hogere uitgaven gecompenseerd door het terugschroeven van de niet-essentiële overheidsbestedingen. In juni 2012 is de overheid begonnen met het verhogen van de energieprijzen. Ook voor de komende jaren wordt rekening gehouden met het geleidelijk reduceren van de subsidies, waardoor het overheidstekort zal afnemen. In 2011 kwamen de subsidies uit op maar liefst 6,1% van het BBP. Door de hoge tekorten is de totale overheidsschuld in 2011 toegenomen tot 54% van het BBP, in vergelijking met 50% van het BBP in De totale buitenlandse schuld is acceptabel en kwam in 2012 uit op 31% van het BBP. Betalingsbalans Door de hoge prijzen voor granen en olie zijn de importen in de afgelopen jaren sterker toegenomen dan de exporten, waardoor het tekort op de lopende rekening flink is toegenomen. Marokko kent een grote mate van afhankelijkheid van olie. De energierekening kwam in 2011 uit op 11,2% van het BBP. In 2012 kwam het tekort op de lopende rekening uit op 9,5% van het BBP. Verwacht wordt dat het tekort geleidelijk zal afnemen. Fosfaat is een van de belangrijkste exportproducten en verwacht wordt dat de vraag naar deze grondstof sterk zal toenemen vanuit Brazilië, de Verenigde Staten en India. De tekorten op de lopende rekening worden niet volledig gecompenseerd door het overschot op de kapitaalrekening, waardoor een tekort op de betalingsbalans wordt geboekt. De tekorten worden opgevangen door uit de internationale valutareserves te trekken. De reserves zijn in 2012 gedaald tot USD 16,8 miljard, wat overeenkomt met een invoerdekking van 4,3 maanden. Uit voorzorg heeft Marokko sinds augustus 2012 een Precautionary Liquidity Line (PLL) van USD 6,2 miljard met het IMF. Deze PLL moet het land in staat stellen om externe schokken op te vangen. Vooralsnog heeft het land geen gebruik gemaakt van deze faciliteit. Marokko heeft zich wel gecommitteerd om maatregelen door te voeren die de specifieke kwetsbaarheden dienen te reduceren. Deze zijn vooral gericht op begrotingsbeheersing. Marokko moet onder andere haar subsidie- en pensioensysteem Nummer 2/ april - pagina 4

5 hervormen. Met betrekking tot het hervormen van het subsidiesysteem was de overheid al begonnen voordat de PLL werd overeengekomen. Marokko trekt buitenlandse investeringen aan door belastingverlagingen, het instellen van economische zones en door handelsakkoorden te sluiten. Het land heeft potentie door de nabijheid van Europa en de lage arbeidskosten. Financiële sector De bankensector is gezond en goed ontwikkeld. De sector heeft nauwelijks een negatief effect van de crisis in de Eurozone ondervonden. De centrale bank voert een expansief monetair beleid. In maart vorig jaar heeft het haar rente met 25 basispunten verlaagd naar 3%. Ook heeft het haar reservevereisten verlaagd van 6% naar 4%. De Marokkaanse dirham is gekoppeld aan een mandje valuta, waarvan ongeveer 80% euro. Conclusie Door de jarenlange macro-economische stabiliteit was Marokko in staat externe schokken op te vangen. Wel is het land door de oplopende tekorten op zowel de overheidsbalans als de lopende rekening kwetsbaarder. Vooral een hogere olieprijs en een verslechtering van de situatie in de Eurozone zijn een risico voor het land. De tekorten worden evenwel door de autoriteiten aangepakt en de Precautionary Liquidity Line (PLL) met het IMF is een goede buffer in het geval het land in zwaarder weer terecht komt. Atradius hanteert een open beleid zonder beperkingen op Marokko. Introductieseminar middellange exportkredietverzekering Op dinsdag 28 mei a.s. organiseert Atradius Dutch State Business een introductieseminar over middellange exportkredietverzekering. Dit seminar, dat plaats zal vinden op ons kantoor aan de David Ricardostraat 1 te Amsterdam, zal een hele dag beslaan en is bestemd voor (nieuwe) medewerkers van bestaande én nieuwe exporterende klanten, die via hun werk te maken hebben met middellange exportkredietverzekering. Tijdens deze dag zullen aspecten van het middellange kredietverzekeringsbedrijf, zoals onze producten, acceptatie van aanvragen, afhandeling van schade en het landenbeleid aan bod komen. Tevens wordt de praktijk van acceptatie toegelicht in de vorm van een case. Het seminar begint om uur en eindigt omstreeks uur. Indien u zichzelf of collega s wilt opgeven, dan kunt u een sturen naar onderstaand adres. Ongeveer een week voor aanvang ontvangt u een bevestiging met het programma en de routebeschrijving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Duns op telnr of per Indien u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Afke Zeilstra, Senior Economist op telnr of per Nummer 2/ april - Pagina 5

6 Benchmark 2012 Tijdens de laatste vergadering van de Rijkscommissie voor Export -, Import en Investeringsgaranties op 8 maart jl. is, evenals in voorgaande jaren, een vergelijking gepresenteerd van de Nederlandse Exportkredietverzekeringsfaciliteit met die van andere staatsexportkredietverzekeraars (ECA s) van de landen waar de belangrijkste concurrenten van onze exporteurs zich bevinden. Het gaat dan om de kredietverzekeraars in België, Duitsland, Zweden, Denemarken, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Voor het eerst dit jaar is ook gekeken naar de exportkredietfaciliteiten in belangrijke opkomende economieën. Dat zijn Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Korea. Hoewel de beschikbaarheid van gegevens van niet-oeso-landen minder is dan van die landen die zich aan wel aan de afspraken in OESO-verband houden, zijn deze landen toch meegenomen omdat het gaat om landen met een toenemend belang bij de export van kapitaalgoederen Exporteurs kregen in 2012 met een lichte groei van de wereldhandel te maken, die zich in Nederland vertaalde in een stijging van de afgegeven middellange en lange exportkredietverzekeringen van Atradius Dutch State Business. In de uitgevoerde analyse over 2012 komt naar voren dat ECA s onderling sterk verschillen in hun manier van werken. Binnen de wereld van de exportfinanciering lijkt er daarnaast op dit moment een transitie gaande van de meer traditionele ECA (alleen verzekering en aanvullend aan de markt) naar ECA s die ook financieringsactiviteiten ontplooien, een meer (pro)actieve marktbenadering kennen en aan capaciteitsverschaffing doen. Andere landen kiezen weer voor systemen waarin de ECA zijn oorspronkelijke positie behoudt, maar aanvullende exportfinancieringsinstrumenten bij andere entiteiten worden ondergebracht. Uit het onderzoek blijkt dat Nederland, op de drie beleidsonderdelen waarop een specifieke beoordeling is gedaan, gemiddeld tot goed bestand is tegen de concurrentie van de meeste andere ECA s. Op het ene terrein geldt dit echter in meerdere mate dan op het andere. Zo presteert Nederland goed op het onderdeel dekkingsbeleid, als gevolg van haar brede productassortiment en haar nieuwe beleid op het gebied van nationaal bestanddeel. Op de onderdelen landenbeleid en premies is de score gemiddeld te noemen. Exporteurs delen deze conclusie en beoordeelden de bovengenoemde beleidsonderdelen zelf als goed, maar waren wel minder positief over de hoogte van de premies (matige beoordeling). projecten te monitoren waarvoor dat binnen de OESO afspraken vereist is, worden de administratieve lasten voor exporteurs beperkt. Door tegelijkertijd wel de milieu- en sociale beoordeling bij meer transacties toe te passen dan de OESO-afspraken voorschrijven, wordt ook de reputatie van de Nederlandse staat gewaarborgd. Tenslotte blijkt uit de internationale vergelijking dat Nederland als enige geen van de onderzochte financieringsinstrumenten (directe financiering, herfinanciering of rentesubsidie) kent. Wel kennen wij de exportkredietgarantie, die banken tegemoet komt bij het vinden van funding. Ook blijkt dat prijsstelling en voorwaarden van deze producten per land sterk variëren. Verder onderzoek zou echter nodig zijn om te kijken in welke mate de nieuwe instrumenten ook daadwerkelijk in andere landen gebruikt worden. Later dit jaar zullen er meer gegevens beschikbaar zijn, als resultaat van een OESO-enquête op dit gebied. Het blijft echter belangrijk om goed te kijken naar wat andere landen doen op financieringsgebied, om de Nederlandse exporteur niet in een nadelige positie te brengen ten opzichte van hun concurrenten. Vandaar dat we op dit moment samen met vertegenwoordigers van exporteurs, banken en de overheid volop kijken naar de mogelijkheden op dit terrein. Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Bert de Jongh, Senior International Relations & Insurance Advisor, op tel. nr of per Op het gebied van de milieu- en sociale beoordeling scoort Nederland goed. Met name door het feit dat Atradius minimaal gebruik maakt van de mogelijkheid om voorwaarden in de polis op te nemen, en er juist voor kiest om alleen die Nummer 2/ april - pagina 6

7 Atradius Dutch State Business en Russische kredietverzekeraar Exiar bundelen krachten Atradius Dutch State Business en Exiar, de Russische evenknie, hebben een partnership gesloten. Op 8 april ondertekenden beide partijen een Memorandum of Understanding in aanwezigheid van premier Rutte en president Poetin van Rusland. Met deze samenwerking geven zij invulling aan de ambitie Nederlandse en Russische bedrijven te ondersteunen die gezamenlijk exporteren naar of werkzaamheden verrichten in andere landen. Atradius Dutch State Business nam namens de Nederlandse staat in de afgelopen tijd voor bijna een half miljard euro aan lopende en voorgenomen exporttransacties in dekking op Rusland. Het afgelopen jaar bedroeg te totale Nederlandse uitvoer naar Rusland ongeveer zeven miljard euro. In de globaliserende economie werken Nederlandse bedrijven ook steeds vaker samen met Russische bedrijven. Door de krachtenbundeling tussen Atradius Dutch State Business en Exiar is het gemakkelijker voor Nederlandse exporteurs om als toeleverancier voor Russische bedrijven op te treden. Ook is het eenvoudiger om Russische toeleveranciers of onderaannemers voor export vanuit Nederland te contrac- teren. Daarnaast kan Atradius Dutch State Business jointventures van Nederlandse en Russische ondernemingen tegen betalingsrisico s verzekeren. Extra kansen voor Nederlandse exporteurs Steeds meer Nederlandse ondernemingen willen met Russische bedrijven in zee gaan, mogelijk ook vanwege de Olympische Winterspelen die 2014 in het land worden gehouden, vertelt Johan Schrijver, algemeen directeur van Atradius Dutch State Business. Naast bestaande mogelijkheden voor dekking die wij al in Rusland bieden, biedt de samenwerking met Exiar extra kansen voor Nederlandse exporteurs. Veel bedrijven hebben een internationale focus en hierbij willen wij hen graag ondersteunen. Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Robert Harsanyi, Senior Underwriter en Regional Specialist Eastern Europe, op tel.nr of Ondertekening van de Memorandum of Understanding Nummer 2/ april - Pagina 7

8 Atradius Dutch State Business verzekert garanties ten behoeve van attractiepark Al Zawraa in Irak s Werelds meest toonaangevende producent van achtbanen, Vekoma Rides Manufacturing B.V., moderniseert Irakees attractiepark door inbreng van Nederlandse technologie. Onlangs heeft Atradius Dutch State Business een polis afgegeven aan Vekoma Rides Manufacturing B.V. voor de verzekering van garanties voor het grootste attractiepark van Irak in het stadspark van Bagdad. Transactie De transactie behelst een levering af fabriek van een hypermoderne achtbaan aan Alzawraa Park in Bagdad, Irak. De bodemloze achtbaankarretjes hangen aan het spoor, zoals in de afbeelding is te zien. Met een speciaal voor deze achtbaan ontwikkeld vest wordt de passagier op zijn zitplaats gehouden terwijl het zicht naar beneden volledig vrij is. De combinatie van bewegingsvrijheid en snelheden die oplopen tot 80 km/u maakt de achtbaan extra sensationeel, omdat de passagier zweeft door de lucht. Daarom is dit type achtbaan een model in de categorie Thrill & Mega achtbanen waarmee Vekoma Rides Manufacturing wereldwijd faam heeft opgebouwd. Het attractiepark Al Zawraa in Bagdad ontvangt 2 miljoen bezoekers per jaar, wat voor een bewoneraantal van Bagdad van circa 7,2 miljoen inwoners aanzienlijk is. Het stadspark is 160 hectare groot en ligt midden in de stad. Een gedeelte van dit park is door de gemeente aan het attractiepark verhuurd op lange termijn. Naast een attractiepark is er onder andere ook een dierentuin. De koper Al Zawraa heeft de laatste jaren fors geïnvesteerd in de aanschaf van diverse attracties. Zo is in 2010 het op één na grootste reuzenrad van het Midden-Oosten in bedrijf gesteld. De achtbaan heeft een contractwaarde van EUR 6,1 miljoen; het unieke van deze transactie is dat de installatie door de klant zelf zal worden gedaan. Vekoma leidt hiervoor de ingenieurs en andere installateurs op die ter plekke de achtbaan uiteindelijk in bedrijf zullen stellen. De exporteur zal in termijnen worden betaald; voor de aanbetaling en de vervolgbetalingen verlangt de Koper Al Zawraa een bankgarantie. Vekoma loopt hierbij het risico dat de garantie onterecht wordt opgevraagd. Tevens zal de garantiestellende bank in veel gevallen zekerheden verlangen. Doordat wij een contragarantie uitreiken aan de garantiestellende bank, kan de bank voor het overgrote deel afzien van deze zekerheden. Als een exporteur uitsluitend de garanties wil verzekeren zonder dekking van het fabricatie- en het kredietrisico van de onderliggende transactie, kan dit via de Fair Calling Facility. De Fair Calling Facility Vekoma wordt betaald uit een onherroepelijk L/C, geconfirmeerd door Rabobank. Een gedeelte van het contractbedrag wordt vooruitbetaald, waarvoor Rabobank namens Al Zawraa een vooruitbetalingsgarantie zal afgeven. Om liquiditeitsruimte te scheppen onder de banklijnen, heeft Vekoma Atradius Dutch State Business verzocht om dekking onder de Fair Calling Facility. Bij dekking onder de Fair Calling Facility geven wij aan de exporteur een zelfstandige garantiedekking af en wordt een contragarantie uitgereikt aan de garantiestellende bank. De exporteur verzekert zich zodoende voor het risico van het onterecht opvragen van de garantie. De contragarantie dekt de bank af tegen het risico van zowel terechte als onterechte opvraging. De bank loopt hierdoor voor het gedekte deel geen risico en zal in de regel bereid zijn de kredietfaciliteit van de exporteur niet te belasten voor het door Atradius gecontragarandeerde bedrag. Dit verbetert de liquiditeitspositie van de exporteur. Onder de Fair Calling Facility geldt standaard een gedekt percentage van 80 procent. Onder deze faciliteit hoeft de exporteur geen dekking voor de betalingsrisico s die voortvloeien uit het exportcontract af te nemen. Vekoma Rides Manufacturing B.V. Vekoma Rides Manufacturing B.V. is onderdeel van Vekoma Rides B.V. dat eveneens in Vlodrop is gevestigd. Vekoma Rides Manufacturing B.V, leverancier van turn-key amusement ride-oplossingen en marktleider in de achtbaanindustrie begeleidt de klant bij het gehele proces van ontwerp tot een volledig geïntegreerde attractie en service na levering. Diverse klantengroepen worden bediend. Vekoma levert naast Mega en Thrill coasters ook kindvriendelijke achtbanen, vooral geschikt voor kinderen met ouders, indoor achtbanen, achtbanen voor in een winkelcentrum of in verduisterde ruimtes en tenslotte de bijzondere attracties waaronder Mad House, een soort spookhuis waar Hypermoderne achtbaan. Nummer 2/ april - pagina 8

9 Nummer 1/ februari - Pagina 11

10 het attractiepubliek door optische illusie en een gevoel van gewichtsloosheid wordt gedesoriënteerd. Speciaal voor toeristische locaties heeft Vekoma zogenaamde Giant Wheels met een hoogte van 40 tot 175 meter, van waaruit het publiek een goed uitzicht heeft over de omgeving. Daarnaast richt het bedrijf zich op de megasimulatormarkt met o.a. attracties waarin het publiek met een vluchtsimulator over prachtige landschappen zweeft. Sinds maart 2012 is het mogelijk om transacties te verzekeren via de Irak-faciliteit van Atradius Dutch State Business. Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Robert Harsanyi, Senior Underwriter en Regional Specialist Eastern Europe, op tel. nr of Peter van Bilsen, Senior Vice President Marketing & Sales van Vekoma Rides Manufacturing B.V. te Vlodrop: Dit is de eerste mega-achtbaan voor Irak en de mensen in Bagdad kijken ernaar uit om in deze geweldige achtbaan met 5 inversions te rijden Atradius Dutch State Business sluit als eerste ECA een herverzekeringsovereenkomst met de Islamic Corporation for Insurance of Investments and Export Credits (ICIEC). Eind april hebben Atradius Dutch State Business en ICIEC een herverzekeringsovereenkomst getekend. Atradius is daarmee de eerste ECA die zo n overeenkomst aangaat met ICIEC, een organisatie die meer dan 40 landen vertegenwoordigt op het gebied van de investerings- en exportkredietverzekering. Deze overeenkomst geeft Atradius meer ruimte om betalingsrisico s te accepteren, die verbonden zijn aan transacties waarvan de goederen gedeeltelijk uit een van de lidstaten van ICIEC afkomstig zijn. Nieuw aan deze overeenkomst, en wellicht het belangrijkste aspect voor Nederlandse exporteurs, is de mogelijkheid die ICIEC heeft om ook te participeren in de betalingsrisico s van exporttransacties naar een van ICIECs lidstaten. Dit zou voor Atradius, bij krapte onder het landenplafond of een debiteurenlimiet een goede mogelijkheid bieden om toch de transactie te kunnen verzekeren. ICIEC is een exportkrediet- en investeringsverzekeraar, waarvan meer dan 40 landen aandeelhouder zijn, zich uitstrekkend van Marokko tot Indonesië. Haar missie is export vanuit haar lidstaten te bevorderen en investeringen in de lidstaten te ondersteunen door het gebruik van verzekering van exportkredieten en investeringen die voldoen aan de sjaria. Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Bert de Jongh, Senior International Relations & Insurance Advisor, op tel. nr of per Nummer 2/ april - pagina 10

11 Personeelszaken Op 1 maart j.l. is Daniel Bosgraaf begonnen als junior economist in het team Economic Research. Hij studeerde Economie en Finance aan de Universiteit van Groningen en liep stage bij de ABN AMRO. Nummer 2/ april - pagina 11

12 Landenbeleid voor ééntransactiepolissen ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS Situatie 1 april 2013 Atradius Dutch State Business verzekert namens de Nederlandse Staat betalingsrisico s verbonden aan transacties van ondernemingen met buitenlandse afnemers. Voor inlichtingen over het landenbeleid kunt u zich wenden tot Afke Zeilstra, Afdeling Economic Research, Postbus 8982, 1006 JD Amsterdam, telefoon of of tot uw account-manager. U kunt ook kijken op Deze informatie bevat slechts algemene richtlijnen over het Atradius Dutch State Business landenbeleid in een gecomprimeerde vorm en is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Het is mogelijk dat er veranderingen hebben plaatsgevonden na publicatie. Atradius Dutch State Business aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot de verplichtingen die voortvloeien uit onze verzekeringspolissen. Middellang landenbeleid Het beleid is van toepassing op namens de Nederlandse Staat verzekerde ééntransactiepolissen met een krediettermijn van langer dan 12 maanden, alsmede contante aannemingswerken met een uitvoeringsduur langer dan 12 maanden. In geval van verzekering van middellang krediet geldt een signaleringsplafond. Zodra het obligo op een land het signaleringsplafond bereikt, wordt samen met de Nederlandse Staat bezien of en hoe dit plafond kan worden aangepast of everschreden. Ook wordt aangegeven welk gedeelte van het plafond reeds benut is (exclusief in behandeling zijnde aanvragen). Tevens zijn de middellange landenklassen vermeld voor het politieke risico, van 0 (zeer goed) tot en met 7 (slecht). De landenklasse is medebepalend voor de hoogte van de middellange premie en de hoogte van het landenplafond. Op landen voorzien van een (*) is sinds de datum van de voorafgaande publicatie van dit overzicht het beleid opnieuw vastgesteld. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat het beleid dan is gewijzigd. Nadere informatie en uitleg van begrippen kunt u vinden op Legenda 1. Open zonder beperkingen 2. Open met beperkingen 3. Geen dekking 4. Geen beleid vastgesteld Definities Signaleringsplafonds Wanneer door de acceptatie van een zaak het signaleringsplafond * wordt overschreden zal het landenbeleid opnieuw worden bezien. De minister van Financiën besluit, na advisering van de Commissie Advisering Risicobeheer**, tegen welke voorwaarden resterende capaciteit kan worden geboden. In geval van aanhoudende grote politieke en/of economische risico s kan worden besloten deze capaciteit niet te bieden. Andersom kan bij ongewijzigde of verbeterde omstandigheden capaciteit tegen de reeds geldende voorwaarden worden geboden. Dekkingsadviessituatie (da) Een dekkingsadviessituatie ontstaat door capaciteitsgebrek op een bepaald land. Een dekkingsadvies is geen verplichting voor de staat om een verzekering af te geven. Het is alleen een verzekeringstechnische beoordeling van een transactie. Indien op een later tijdstip weer ruimte ontstaat, zal de transactie opnieuw beoordeeld worden tegen de dan geldende voorwaarden, voordat eventueel een polis zal worden uitgereikt. Tekenclausule (tc) Een tekenclausule bij een nog niet getekend contract houdt in dat de verzekerde het contract niet mag tekenen voordat schriftelijke goedkeuring van Atradius Dutch State Business is verkregen. Een tekenclausule bij een getekend contract dat nog niet in werking is getreden en waarvoor een handeling van de verzekerde noodzakelijk is, houdt in dat deze handeling niet mag worden verricht dan na schriftelijke goedkeuring van Atradius Dutch State Business. DSA/DSF Nederland onderschrijft de IMF/Wereldbank-uitgangspunten ten aanzien van de schuldhoudbaarheid van ontwikkelingslanden (Debt Sustainability Analysis, Debt Sustainability Framework). Dit betekent dat overheidskopers in deze landen slechts onder beperkende voorwaarden (de concessionaliteitseis en goed bestuur -toets) nieuwe schulden mogen aangaan. In de kolom DSA/DSF is aangegeven hoe groot deze concessionaliteit dient te zijn indien het niet-schenkingsdeel verzekerbaar is. Neem voor alle zaken waar de kolom DSA/DSF gevuld is contact op met uw accountmanager, want er zijn uitzonderingen op de concessionaliteitseis mogelijk. * Relevant voor het bepalen van de overschrijding is het maximale-schadebedrag, niet het contractbedrag ** De leden van de deze commissie zijn vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën, Atradius Dutch State Business, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Buitenlandse Zaken. LAND beleid landen signalerings- benut DSA/DSF klasse plafond (mln euro) (mln euro) per Afghanistan 3 7 Albanië Algerije Andorra Angola Anguilla Antigua en Barbuda Argentinië opgeschort Armenië J, 30% Aruba Australië Azerbeidzjan Azoren 1 0 Bahama s Bahrein Bangladesh j, 35% Barbados België Belize Benin J, 35% Bermuda Bhoutan Boeroendi 3 7 Nummer 2/ april - Pagina 12

Aruba-Mobiel 24. Australië 8. Australië-Mobiel 19. Azerbeidzjan 18. Azerbeidzjan-Mobiel 30. Azoren 5. Bahama s 17. Bahama s-mobiel 17.

Aruba-Mobiel 24. Australië 8. Australië-Mobiel 19. Azerbeidzjan 18. Azerbeidzjan-Mobiel 30. Azoren 5. Bahama s 17. Bahama s-mobiel 17. Algerije 9 Aruba-Mobiel 24 Brazilië 6 Algerije-Mobiel 25 Australië 8 Brazilië-Mobiel 19 Marokko 1 Australië-Mobiel 19 Britse-Maagdeneilanden 19 Marokko-Mobiel 25 Azerbeidzjan 18 Britse-Maagdeneilanden-Mobiel

Nadere informatie

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM Landen van Herkomst Agribulk Breakbulk Containers Ertsen Kolen LNG Minerale olie Overig droog Overig nat Ruwe olie TOTAAL Algerije 518 562 1.814 2.894 Angola 25 64 2.061 2.150 Argentinië 1.627 142 447

Nadere informatie

Bezorginformatie per land

Bezorginformatie per land Bezorginformatie per land De overkomstduur van een zending voor rest vd wereld kan beïnvloed worden door de inklaringstijd bij de douane. De inklaringstijd varieert van 1 week tot 4 weken. Land Overkomstduur

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 1 van 9 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 Dossier Land van Bestemming Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag ( ) 1 Rusland CAT00

Nadere informatie

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011)

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse en en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Landen Steden in EUR Afghanistan Alle bestemmingen 155 69 Albanië Alle bestemmingen 139 92 Algerije

Nadere informatie

Naar de nieuwe tariefplannen

Naar de nieuwe tariefplannen Naar de nieuwe tariefplannen Je herlaadkaart Maghreb Mobile De informatie over de vroegere tariefformules is beschikbaar als referentie voor klanten die deze tariefformules op dit moment gebruiken en deze

Nadere informatie

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011 Voizz Prijslijst 1 maart 2011 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing, druk- en zetfouten voorbehouden. De voorgaande prijslijsten komen te vervallen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

Nadere informatie

International Call Advantage

International Call Advantage Oproep vanuit België naar Afghanistan Vast en mobiel 2,1 1,42 Alaska Vast en mobiel 2,1 1,42 Albanië Vast en mobiel 2,1 0,82 Algerije Vast en mobiel 2,1 1,05 Amerikaanse eilanden Vast en mobiel 2,1 0,29

Nadere informatie

Afghanistan incl mobiel - Azoren

Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel 2,57 Alaska incl mobiel 0,10 Albanië 0,36 Albanië Mobiel 0,42 Albanië Tirana 0,27 Algerije Mobiel 0,51 Amerikaans Samoa 1,00 Amerikaanse Maagendeilanden

Nadere informatie

Binnen de EU bellen, sms en en internetten uit je bundel, zonder extra kosten

Binnen de EU bellen, sms en en internetten uit je bundel, zonder extra kosten Tarieven buitenland De tarieven buitenland zijn ingedeeld in 4 zones. Zone 1, 2 en 3 hebben een lijst met landen waarvoor specifieke tarieven van toepassing zijn. Zone 4 is uitsluitend van toepassing voor

Nadere informatie

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking*

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* 1. Oostenrijk Geen visum nodig voor een verblijf van 2. Afghanistan DP - houders van diplomatieke paspoorten

Nadere informatie

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA -12- Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De associatie

Nadere informatie

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal)

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) naar vast naar mobiel Europese Unie (EU) 0,25 0,49 Rest van Europa 0,49 0,59 VS & Canada 0,30 0,30 Rest van de

Nadere informatie

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2016)

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2016) Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse en en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2016) Maximale Afghanistan Alle bestemmingen 180 66,09 Albanië Alle bestemmingen 175 90,09 Algerije Alle

Nadere informatie

Land (Op)starttarief Belkosten Tijdseenheid Bellen naar mobiel 0,05 0,18 per minuut Oezbekistan 0,05 1,96 per minuut Kirgizie 0,05 1,96 per minuut

Land (Op)starttarief Belkosten Tijdseenheid Bellen naar mobiel 0,05 0,18 per minuut Oezbekistan 0,05 1,96 per minuut Kirgizie 0,05 1,96 per minuut Land (Op)starttarief Belkosten Tijdseenheid Bellen naar mobiel 0,05 0,18 per minuut Oezbekistan 0,05 1,96 per minuut Kirgizie 0,05 1,96 per minuut Georgie 0,05 1,96 per minuut Azerbeidzjan 0,05 1,96 per

Nadere informatie

0,09 per SMS 0,20 per MMS

0,09 per SMS 0,20 per MMS Nationaal buiten bundle Gesprekken SMS MMS Data < 100 MB Data > 100 MB Prijs 0,15 per minuut 0,09 per SMS 0,20 per MMS 0,15 per MB 0,075 per MB Afghanistan 2,45 0,07 0,15 Afghanistan Mobiel 2,45 0,07 0,15

Nadere informatie

Tarieven buitenland. Tarieven zone 1. Landen zone 1 1/4

Tarieven buitenland. Tarieven zone 1. Landen zone 1 1/4 Tarieven buitenland Per 30 april 2016 zijn de tarieven voor gebruik van je abonnement in zone 1 veranderd. De minuten, sms'jes en MB's gaan vanaf nu uit je gewone bundel en je betaalt een kleine toeslag.

Nadere informatie

Proximus mobile Business tarieven

Proximus mobile Business tarieven Proximus mobile Business tarieven Proxiworld tarieven vanaf 01/07/2015: De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In verzonden in Europese Unie

Nadere informatie

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2)

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) Forfaits tot 01/04/2016 Forfaits tot 01/042016 LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) euro per overnachting euro AFGHANISTAN 1000 120 ALBANIE 400 180 ALGERIJE 750 220 AMERIKAANS SAMOA

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen)

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten)

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW inb. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Inclusief 21% BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Inclusief 21% BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,319 0,319 0,264 0,264 Albanie 0,000 0,213 0,319 0,176 0,264 Albanie special 0,000 1,012 1,012 0,836 0,836 Algerije 0,000 0,182 0,373 0,150 0,308 America Samoa 0,000 0,319 0,319 0,264

Nadere informatie

TARIEVENLIJST TTG STUDENTENTELEFONIE

TARIEVENLIJST TTG STUDENTENTELEFONIE TARIEVENLIJST TTG STUDENTENTELEFONIE Algemeen Deze tarievenlijst is geldig voor de dienst TTG Studententelefonie. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op deze tarievenlijst: - Alle Piek en Dal tarieven

Nadere informatie

Prijslijst vaste telefonie

Prijslijst vaste telefonie Belgacom VP Company United Telecom piek dal setup piek dal setup naar een vaste lijn 0,0302 0,0198 0,0198 0,0242 0,0158 0,0198 naar andere vaste netwerken 0,0343 0,0227 0,0198 0,0274 0,0182 0,0198 naar

Nadere informatie

Alle prijzen zijn afgerond per minuut en inclusief het hogere btw tarief van 21%.

Alle prijzen zijn afgerond per minuut en inclusief het hogere btw tarief van 21%. Voor bellen naar buitenland heeft ZeelandNet daar waar mogelijk één tarief voor bellen naar vast en mobiel. De belangrijkste bestemmingen België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Frankrijk

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Exclusief BTW Inclusief 21% BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Exclusief BTW Inclusief 21% BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,2596 0,2596 0,3142 0,3142 Albanie 0,000 0,1731 0,2596 0,2094 0,3142 Albanie special 0,000 0,8222 0,8222 0,9948 0,9948 Algerije 0,000 0,1475 0,3029 0,1785 0,3665 America Samoa 0,000

Nadere informatie

Internationale beltarieven ZET solutions geldig per 1 maart Alle bedragen zijn in euro's en excl BTW.

Internationale beltarieven ZET solutions geldig per 1 maart Alle bedragen zijn in euro's en excl BTW. Internationale beltarieven ZET solutions geldig per 1 maart 2011. Alle bedragen zijn in euro's en excl BTW. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. B C D Tarieven per maart 2011

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen)

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW inb. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

A) Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum. 1.

A) Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum. 1. Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en lijst van derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld

Nadere informatie

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Nieuwe aanvrage tot registratie officiële taksen in totale kosten in * basisbedrag t/m 3 klassen 755 1055 toeslag merk in kleur 250 275 Vernieuwing

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 10/11/2009 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Land Botswana 03/07/09 Herziene

Nadere informatie

Onbezorgd lekker veel bellen.

Onbezorgd lekker veel bellen. Onbeperkt lekker Onze belpakketten. Wij hebben voor iedere veel-beller een pakket. Belt u veel naar vaste nummers in Nederland of juist naar vaste nummers in het buitenland er is altijd een pakket voor

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Inclusief BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Inclusief BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,314 0,314 0,264 0,264 Albanie 0,000 0,209 0,314 0,176 0,264 Albanie special 0,000 0,995 0,995 0,836 0,836 Algerije 0,000 0,179 0,367 0,150 0,308 America Samoa 0,000 0,314 0,314 0,264

Nadere informatie

De tarieven voor bellen naar het buitenland wijzigen vanaf 1 augustus 2017

De tarieven voor bellen naar het buitenland wijzigen vanaf 1 augustus 2017 De tarieven voor bellen naar het buitenland wijzigen vanaf 1 augustus 2017 Door een versimpeling van de tariefzones wijzigen ook de tarieven voor bellen naar het buitenland vanaf 1 augustus 2017. Wat wijzigt

Nadere informatie

Internationale gesprekstarieven

Internationale gesprekstarieven Afghanistan 1,2072 1,4607 Afghanistan Mobiel 1,2072 1,4607 Albanië 0,2767 0,3348 Albanië Mobiel 0,3346 0,4049 Algerije 0,3548 0,4293 Algerije Mobiel 0,3548 0,4293 Amerikaans Samoa 0,4797 0,5804 Amerikaanse

Nadere informatie

Libervoice gesprekstarieven internationaal

Libervoice gesprekstarieven internationaal Alle prijzen in Euro en exclusief BTW 1 van 13 Afghanistan 0,0500 Afghanistan Mobiel 0,0500 Albanië 0,0500 0,2767 Albanië Mobiel 0,0500 0,3346 Algerije 0,0500 0,3548 Algerije Mobiel 0,0500 0,3548 Amerikaans

Nadere informatie

Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid

Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.9.815 Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid tekst + toelichting bronnen Staatscourant 2012, nr. 8306, d.d. 27.4.2012 (oorspronkelijke regeling) Staatscourant

Nadere informatie

Gesprekstarieven Internationaal

Gesprekstarieven Internationaal Gesprekstarieven Internationaal Bestemming Starttarief Per minuut Afghanistan 0,0420 0,3000 Albanie 0,0420 0,2000 Albanie mobiel 0,0420 0,3000 Albanie special 0,0420 0,9500 Algerije 0,0420 0,2000 Algerije

Nadere informatie

Landen (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landen (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De

Nadere informatie

Nationaal. Internationaal. Bestemming Start Per minuut Afghanistan 0,0420. Aruba mobiel 0,0420. Algerije 0,0420. Belgie mobiel 0,0420

Nationaal. Internationaal. Bestemming Start Per minuut Afghanistan 0,0420. Aruba mobiel 0,0420. Algerije 0,0420. Belgie mobiel 0,0420 Nationaal Bestemming Start Per minuut Vast 0,0550 0,0195 Mobiel 0,0550 0,0990 Onderling bellen 0,0000 0,0000 Internationaal Bestemming Start Per minuut Afghanistan 0,0420 Albanie 0,0420 Albanie mobiel

Nadere informatie

Werelddeel Land Verzekeringsbewijs. Afrika. Centraal-Afrikaanse Republiek. Congo-Brazzaville. Equatoriaal-Guinea. Sao Tomé en Principe

Werelddeel Land Verzekeringsbewijs. Afrika. Centraal-Afrikaanse Republiek. Congo-Brazzaville. Equatoriaal-Guinea. Sao Tomé en Principe Werelddeel Land Verzekeringsbewijs Afrika Algerije Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Centraal-Afrikaanse Republiek Comoren Congo-Brazzaville Congo-Kinshasa Djibouti Egypte Equatoriaal-Guinea Eritrea

Nadere informatie

De tarieven voor bellen naar het buitenland wijzigen vanaf 1 juli 2017

De tarieven voor bellen naar het buitenland wijzigen vanaf 1 juli 2017 De tarieven voor bellen naar het buitenland wijzigen vanaf 1 juli 2017 Door een versimpeling van de tariefzones wijzigen ook de tarieven voor bellen naar het buitenland. Wat wijzigt er? 1. De zones worden

Nadere informatie

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tarieven voor bellen, sms en en mobiel internet in Nederland Sim Only bundels zakelijk Sim Only abonnement prijs per maand (24 mnd) tarief per MB, minuut of sms

Nadere informatie

Tarieven Internationaal

Tarieven Internationaal Tarieven Internationaal De vaste diensten van Teleservice brengen ook vele internationale voordelen met zich mee. In dit overzicht staan al onze internationale gesprekstarieven en voorwaarden. Er wordt

Nadere informatie

Gesprekstarieven ISDN2. Versie: 4.3. www.telecollectief.nl

Gesprekstarieven ISDN2. Versie: 4.3. www.telecollectief.nl Gesprekstarieven ISDN2 Versie: 4.3 www.telecollectief.nl Let op: Onderstaande tarieven zijn exclusief 18% extra factuurkorting. Gesprekstarieven nationaal ISDN2 Nationale bestemming Start Piek Dal Regionaal

Nadere informatie

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016 Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf januari 0 Of uw zendingen nu zwaar of licht zijn - en spoedeisend of minder dringend, FedEx heeft de oplossing voor u. Profiteer van scherpe tarieven voor een zeer betrouwbare

Nadere informatie

XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier

XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier Nederland Vast Bestemming Starttarief Minuuttarief Nederland Vast-PIEK Piek=Maandag t/m Vrijdag 08:00-19:00 0,0500 0,0400 Nederland Vast-DAL Dal=Maandag t/m Vrijdag

Nadere informatie

Tarieven Gesprekskosten Internationaal

Tarieven Gesprekskosten Internationaal Tarieven Gesprekskosten Internationaal Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en dal tarieven. Alle bedragen zijn in euro's en exclusief BTW. De bestemmingen die zijn benoemd met speciaal staan

Nadere informatie

Overkomstduur pakketten van België naar het buitenland

Overkomstduur pakketten van België naar het buitenland Overkomstduur pakketten van België naar het buitenland Introductie U verstuurt pakketten vanuit België naar het buitenland en u wilt weten hoeveel dagen een pakket ongeveer onderweg is. In de tabel in

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2017

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2017 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2017 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

Ziggo Zakelijk Connect MKB Internationale tarieven telefonie

Ziggo Zakelijk Connect MKB Internationale tarieven telefonie Ziggo Zakelijk Connect MKB Internationale tarieven telefonie Steden bestemmingen Land / Netcode Per minuut België, Antwerpen 323 0,0390 België, Brussel 322 0,0390 Duitsland, Berlijn 4930 0,0338 Duitsland,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33538 19 juni 2017 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 juni 2017, 2017-0000094795, tot

Nadere informatie

Internationale Tarieven

Internationale Tarieven Internationale Tarieven De vaste diensten van Teleservice brengen ook vele internationale voordelen met zich mee. In dit overzicht staan al onze internationale gespreks tarieven en voorwaarden. Er wordt

Nadere informatie

Verkooptarieven Gesprekskosten Internationaal

Verkooptarieven Gesprekskosten Internationaal Verkooptarieven Gesprekskosten Internationaal Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Alle bedragen zijn in euro's en ex BTW. De bestemmingen die zijn benoemd met speciaal staan

Nadere informatie

Lijst landen. Werelddeel Land Verzekeringsbewijs Afrika. Centraal-Afrikaanse Republiek. Congo-Brazzaville. Equatoriaal-Guinea 1/7

Lijst landen. Werelddeel Land Verzekeringsbewijs Afrika. Centraal-Afrikaanse Republiek. Congo-Brazzaville. Equatoriaal-Guinea 1/7 1/7 Lijst landen Werelddeel Land Verzekeringsbewijs Afrika Algerije Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Centraal-Afrikaanse Republiek Comoren Congo-Brazzaville Congo-Kinshasa Djibouti Egypte Equatoriaal-Guinea

Nadere informatie

Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland

Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland Introductie U verstuurt brieven of pakketten vanuit Nederland naar het buitenland en u wilt weten hoeveel dagen een poststuk ongeveer

Nadere informatie

Internationale tarieven Telecom Capacity

Internationale tarieven Telecom Capacity Internationale tarieven Telecom Capacity Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Alle bedragen zijn in euro's en ex BTW, afrekening per seconde De bestemmingen die zijn benoemd met

Nadere informatie

Onbezorgd lekker veel bellen.

Onbezorgd lekker veel bellen. Onbeperkt lekker Onze belpakketten. Wij hebben voor iedere veel-beller een pakket. Belt u veel naar vaste nummers in Nederland of juist naar vaste nummers in het buitenland er is altijd een pakket voor

Nadere informatie

TARIEVEN EN BEZORGING

TARIEVEN EN BEZORGING PAKKET VERSTUREN BUITENLAND TARIEVEN EN BEZORGING WERELDWIJD PAKKETTEN VERSTUREN DHL kent geen grenzen voor jou. Verstuur makkelijk je pakket naar het buitenland vanaf 10,-. Bereid je pakket online voor

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Per minuut

Bestemming Starttarief Per minuut Internationale beltarieven ZET solutions geldig per 1 maart 2015 Alle bedragen zijn in euro's en excl BTW. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. De bestemmingen die zijn benoemd

Nadere informatie

CNE Internationale gesprekstarieven

CNE Internationale gesprekstarieven CNE Internationale gesprekstarieven Alle prijzen in Euro en exclusief BTW Bestemming Locatie Starttarief Minuuttarief Afghanistan 0,0250 1,2072 Afghanistan Mobiel 0,0250 1,2072 Albanië 0,0250 0,2767 Albanië

Nadere informatie

Datum onderteken ing

Datum onderteken ing Datum onderteken ing Datum inwerkingtreding Land Status Vindplaats 1. Albanië In werking 15-04-1994 01-09-1995 1994, 145 2. Algerije In werking 20-03-1997 01-08-2008 2007, 079 3. Argentinië In werking

Nadere informatie

De tarieven van Proximus > Unlimited Calls National/International (Enterprise)

De tarieven van Proximus > Unlimited Calls National/International (Enterprise) De prijzen in de tabel hieronder worden in eurocent/min en in eurocent/oproep weergegeven, incl. btw. Deze zijn van toepassing op alle minuten die niet begrepen zijn in de voordelen beschreven in artikels

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2015 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

TARIEVEN EN BEZORGING

TARIEVEN EN BEZORGING PAKKET VERSTUREN BUITENLAND TARIEVEN EN BEZORGING WERELDWIJD PAKKETTEN VERSTUREN DHL kent geen grenzen voor jou. Verstuur makkelijk je pakket naar het buitenland vanaf 10,-. Bereid je pakket online voor

Nadere informatie

Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V.

Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V. Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V. 2016 0187-bellen.nl Gesprekskosten nationaal Nationaal vast 0,0195 Nationaal mobiel 0,0790 Starttarief 0,0650 Onderling bellen 0,0000 Bellen

Nadere informatie

De tarieven van Proximus > Unlimited Calls National/International (Enterprise)

De tarieven van Proximus > Unlimited Calls National/International (Enterprise) De prijzen in de tabel hieronder worden in eurocent/min en in eurocent/oproep weergegeven, excl. btw. Deze zijn van toepassing op alle minuten die niet begrepen zijn in de voordelen beschreven in artikels

Nadere informatie

De prijzen in de tabel hieronder worden in eurocent/min en in eurocent/oproep weergegeven, incl. btw.

De prijzen in de tabel hieronder worden in eurocent/min en in eurocent/oproep weergegeven, incl. btw. De prijzen in de tabel hieronder worden in eurocent/min en in eurocent/oproep weergegeven, incl. btw. Nationaal Piekuur eurocent/min Daluur eurocent/min Nationaal* naar een vast toestel 4,96 3,03 6,59

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Per minuut

Bestemming Starttarief Per minuut Internationale tarieven PBXcomplete Per 1 september 2016 Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Alle bedragen zijn in euro's en ex BTW, afrekening per seconde De bestemmingen die

Nadere informatie

Tarieven Gesprekskosten

Tarieven Gesprekskosten Tarieven Gesprekskosten INTERNATIONAAL Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Bestemming Starttarief Per minuut Afghanistan 0,042 0,300 Albanie 0,042 0,200 Albanie mobiel 0,042

Nadere informatie

Berekening kindgebondenbudget 2013

Berekening kindgebondenbudget 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebondenbudget 2013 ib 998 - ib*7pl Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de

Nadere informatie

Nieuwe FedEx tarieven

Nieuwe FedEx tarieven Nieuwe FedEx tarieven Geldig in België vanaf januari 0 Of uw zendingen nu zwaar of licht zijn - en spoedeisend of minder dringend, FedEx heeft de oplossing voor u. Profiteer van scherpe tarieven voor een

Nadere informatie

Verzekeringsbewijs per land gesorteerd per werelddeel

Verzekeringsbewijs per land gesorteerd per werelddeel Verzekeringsbewijs per land gesorteerd per werelddeel Werelddeel Land Verzekeringsbewijs Afrika Algerije Zorgpas Afrika Angola Zorgpas Afrika Benin Zorgpas Afrika Botswana Zorgpas Afrika Burkina Faso Zorgpas

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 1 van 22 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 Dossier Land van Bestemming Land van Eindgebruik Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG MEI 2015

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG MEI 2015 ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG MEI 2015 Publicatiedatum: 11 juni 2015 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015... 2 II. Overzicht van asielaanvragen in België... 4 1. Aantal asielaanvragen

Nadere informatie

Benefit Preference. Alle tarieven zijn in euro en zonder BTW p 1

Benefit Preference. Alle tarieven zijn in euro en zonder BTW p 1 Benefit Preference Huidig tarief Tarief vanaf 01/01/12 Connectiekost Piek Dal Connectiekost Piek Dal Nationale oproepen naar Belgacom netwerk 0,0405 0,0360 0,0225 0,0419 0,0372 0,0233 Nationale oproepen

Nadere informatie

Tarieven gesprekskosten internationaal

Tarieven gesprekskosten internationaal Tarieven gesprekskosten internationaal Bestemming Starttarief Per minuut Afghanistan 0,042 0,300 Albanie 0,042 0,200 Albanie mobiel 0,042 0,300 Algerije 0,042 0,200 Algerije mobiel 0,042 0,350 America

Nadere informatie

Gesprekstarieven ISDN20&30 Service. Referentie: Corp 0609 Versie:

Gesprekstarieven ISDN20&30 Service. Referentie: Corp 0609 Versie: Gesprekstarieven ISDN20&30 Service Referentie: Corp 0609 Versie: 0609 www.telecollectief.nl Gesprekstarieven Nationaal WLR Nationale bestemming Start Piek Dal Regionaal On Net ISDN (incl. 10% extra korting)

Nadere informatie

Kosten per minuut afhankelijk van bestemming 14XYZ/085/088/06760 0,075 0,04

Kosten per minuut afhankelijk van bestemming 14XYZ/085/088/06760 0,075 0,04 Beltarieven ON Beltarieven vanaf 1-2-2012 Per Bellen naar klanten van ON, OnsBrabantNet, en OnsNet Nuenen GRATIS GRATIS Bellen naar vast 0,075 0,04 Bellen naar mobiel 0,075 0,15 Bellen naar premium nummers*

Nadere informatie

Telfort vast bellen tarieven (Vanaf 9 juli 2012)

Telfort vast bellen tarieven (Vanaf 9 juli 2012) Telfort vast bellen tarieven (Vanaf 9 juli 2012) Alle tarieven zijn in euro's en inclusief 21% BTW. Telfort bellen Bij Telfort kun je kiezen voor Bellen Standaard of Bellen Onbeperkt. Daarmee bel je heel

Nadere informatie

Value Pack Nations. Alle tarieven zijn in euro en zonder BTW p 1

Value Pack Nations. Alle tarieven zijn in euro en zonder BTW p 1 Value Pack Nations Huidig tarief Tarief vanaf 01/01/12 Connectiekost Piek Dal Connectiekost Piek Dal Nationale oproepen naar Belgacom netwerk 0,0275 0,0330 0,0220 0,0284 0,0341 0,0227 Nationale oproepen

Nadere informatie

MultiPass Frans telefoonnummer + Zwitsers telefoonnummer

MultiPass Frans telefoonnummer + Zwitsers telefoonnummer + Prijsinformatie MultiPass Frans telefoonnummer + Zwitsers telefoonnummer Uw simkaart met uw twee telefoonnummers: Frans nr + Zwitsers nr Ontvang al uw oproepen op uw 2 telefoonlijnen, met een automatische

Nadere informatie

5 www.voizz.net! " # " $ %& '"(")"

5 www.voizz.net!  #  $ %& '() 5 www.voizz.net Gesprekskosten nationaal Nationaal vast 0,0195 Nationaal mobiel 0,0790 Starttarief 0,0650 Onderling bellen 0,0000 Abonnementen ZZP-er pakket 0,00 25,00 extra extensie 0,00 7,50 MKB pakket

Nadere informatie

Bellen. Abonnementskosten. Kosten extra telefonie diensten. (Dit abonnement kan niet meer besteld worden)

Bellen. Abonnementskosten. Kosten extra telefonie diensten. (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Bellen (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Alle prijzen zijn inclusief btw. Alle abonnementen zijn op basis van een 1-jarig contract (tenzij anders vermeld). Daarna is je abonnement per maand

Nadere informatie

1 april, p 1. Prijzen in euro, zonder BTW Pulse to All Basic

1 april, p 1. Prijzen in euro, zonder BTW Pulse to All Basic Prijzen in euro, zonder BTW Pulse to All Basic 1 april, 2012. Connectiekost Piek Dal Nationale oproepen naar Belgacom netwerk 0,0339 0,0396 0,0226 Nationale oproepen naar andere vaste netwerken 0,0339

Nadere informatie

A 2014 N 91 PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao. artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b, van het Toelatingsbesluit; HEEFT GOEDGEVONDEN:

A 2014 N 91 PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao. artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b, van het Toelatingsbesluit; HEEFT GOEDGEVONDEN: A 2014 N 91 PUBLICATIEBLAD Landsbesluit van de 23 ste oktober 2014, no. 14/2329 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b van het Toelatingsbesluit 1 De Gouverneur van Curaçao Op de

Nadere informatie

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1/4/2009. Alle prijzen in euro en inclusief BTW

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1/4/2009. Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijslijst Chippie World Geldig per 1/4/2009 Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden Binnen bundel tarieven De volgende tarieven zijn alleen geldig voor bellen

Nadere informatie

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Klein GROEP A Duitsland - Cuba 3-0 Wales - Chili 1-1 Kameroen - Finland 1-0 Duitsland - Wales 4-0 Chili - Kameroen 0-3 Cuba - Finland 1-0 Duitsland - Chili 4-0 Cuba - Kameroen 0-2 Wales - Finland 1-1 Duitsland

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Uitwisseling van bankinlichtingen. Kalender van (art. 26 OESO) 16 juli 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG JULI 2014 Publicatiedatum: 6 augustus 2014 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

Bellen Avond & Weekend

Bellen Avond & Weekend Bellen Avond & Weekend (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Alle prijzen zijn inclusief btw. Alle abonnementen zijn op basis van een 1-jarig contract (tenzij anders vermeld). Daarna is je abonnement

Nadere informatie

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n)

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n) Cijfers 22 Bijlage Cijfers 22 Aantal zaken Aantal afgeronde zaken Inkomende zaken: 49 24 Aantal betrokken kinderen: 65 33 Verzoeken teruggeleiding 2 47 22 meename door vader 3 meename door moeder 35 9

Nadere informatie

Woonlandfactoren gewijzigd per 1 januari 2016

Woonlandfactoren gewijzigd per 1 januari 2016 Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.4.816 Woonlandfactoren gewijzigd per 1 januari 2016 bronnen Staatscourant 2015, nr. 17551, d.d. 30.6.2015 Staatscourant 2015, nr. 33009, d.d. 6.10.2015 Het woonlandbeginsel

Nadere informatie

Nieuwe FedEx tarieven

Nieuwe FedEx tarieven Nieuwe FedEx tarieven Of uw zendingen nu zwaar of licht zijn - en spoedeisend of minder dringend, FedEx heeft de oplossing voor u. Profiteer van scherpe tarieven voor een zeer betrouwbare service en vertrouw

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG AUGUSTUS 2015 Publicatiedatum: 10 september 2015 Contact: Damien Dermaux damien.dermaux@ibz.fgov.be 02 205 56 27 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in

Nadere informatie

Oproep naar een GSM nummer

Oproep naar een GSM nummer Afghanistan 2,20 2,20 0,40 Albanië 2,20 2,20 0,40 Algerije 2,20 2,20 0,40 Andorra 1,05 0,75 0,40 Angola 2,20 2,20 0,40 Anguilla 2,20 2,20 0,40 Antigua en Barbuda 2,20 2,20 0,40 Argentinië 2,20 2,20 0,40

Nadere informatie

Oproep naar een GSM nummer

Oproep naar een GSM nummer Afghanistan 1,82 1,82 0,33 Albanië 1,82 1,82 0,33 Algerije 1,82 1,82 0,33 Andorra 0,87 0,62 0,33 Angola 1,82 1,82 0,33 Anguilla 1,82 1,82 0,33 Antigua en Barbuda 1,82 1,82 0,33 Argentinië 1,82 1,82 0,33

Nadere informatie

EU-pack Prijs bundel 10,00. Minuuttarief bellen 0,10 Minuuttarief gebeld worden 0,05 SMS sturen 0,06 SMS ontvangen 0,00 Dataverbruik per Mb 0,10

EU-pack Prijs bundel 10,00. Minuuttarief bellen 0,10 Minuuttarief gebeld worden 0,05 SMS sturen 0,06 SMS ontvangen 0,00 Dataverbruik per Mb 0,10 Verkeer in het buitenland Omdat veel mensen tijdens de vakantie eropuit trekken en Nederland verlaten is het zinvol om vooraf te weten hoe het zit met de abonnementen. Zakelijk kan men toch bereikbaar

Nadere informatie