Creditnotes. dutch state business

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Creditnotes. dutch state business"

Transcriptie

1 dutch state business Nummer 2/ april Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Marokko Introductieseminar middellange exportkredietverzekering Atradius Dutch State Business en Russische kredietverzekeraar Exiar bundelen krachten Atradius Dutch State Business verzekert garanties ten behoeve van attractiepark Al Zawraa in Irak

2 Inhoudsopgave Hoewel bij het redigeren van Creditnotes de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist meer is. Atradius is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze uitgave. Marokko Introductieseminar middellange exportkredietverzekering Benchmark Atradius Dutch State Business en Russische kredietverzekeraar Exiar bundelen krachten Atradius Dutch State Business verzekert garanties ten behoeve van attractiepark Al Zawraa in Irak Atradius Dutch State Business sluit als eerste ECA een herverzekeringsovereenkomst met de Islamic Corporation for Insurance of Investments and Export Credits (ICIEC). Personeelzaken Landenbeleid Overname van artikelen is toegestaan, mits integraal en met bronvermelding ISSN Nummer 2/ april - pagina 2

3 Marokko Marokko is gezien de turbulente regio een uitzondering in Noord-Afrika te noemen. Er hebben wel demonstraties en protesten plaatsgevonden, maar deze zijn tot op heden vooral gericht op onvrede over armoede en hoge werkloosheid. Het land heeft jarenlang een goede macro-economische prestatie neergezet, waardoor het goed in staat was externe schokken op te vangen en de bevolking tegemoet te komen. Eind 2010 ving de Arabische lente in Tunesië aan, waarna een golf van protesten en opstanden zich uitspreidde over de regio. In Marokko vonden er wel demonstraties plaats, maar de impact van de onrust in de regio bleef redelijk beperkt in Marokko. De politieke situatie is relatief stabiel te noemen. Demonstraties waren niet grootschalig en de rol van koning Mohammed VI stond niet ter discussie. Hoewel er onvrede is over het politieke proces is de koning redelijk geliefd onder de bevolking. Halverwege 2011 zijn er constitutionele hervormingen doorgevoerd, waardoor de premier en het parlement meer macht hebben gekregen. De grootste partij in het parlement, de Islamitische Parti de la justice et du developpement (PJD), heeft de premier, Abdelilah Benkirane, geleverd. Voor de autoriteiten is het van belang de werkloosheid en armoede aan te pakken om zodoende onrust in het land te voorkomen. De sociale indicatoren zijn redelijk zwak te noemen. Armoede is wijdverspreid en de werkloosheid is hoog. De werkloosheid wordt geschat op 9% en de jeugdwerkloosheid bedraagt 18%. Bovendien is bijna 45% van de bevolking analfabeet. Internationale betrekkingen Marokko heeft een goede relatie met Europa, vooral de relatie met Spanje en Frankrijk is van belang voor het land. Marokko heeft een zogenaamde gevorderde status met de EU. In toenemende mate wordt toenadering gezocht tot de Golfstaten. De relatie met Algerije is zwak door het geschil over de Westelijke Sahara. Economische situatie Marokko is redelijk goed door de financiële crisis gekomen en ook de Arabische lente had een beperkte invloed op de economie. Dankzij jarenlange macro-economische stabiliteit was het land in staat de externe schokken op te vangen en was de overheid in de gelegenheid om in de afgelopen twee jaar de bevolking tegemoet te komen. Wel hebben de hoge olieprijs en de afhankelijkheid van Europa geleid tot hogere tekorten op de overheidsbalans en de lopende rekening, waardoor het land kwetsbaarder voor externe schokken is geworden. De belangrijkste sectoren van de economie zijn landbouw, toerisme, textiel en fosfaat. Vooral de landbouwsector heeft nog een duidelijke impact op de economische groei. Dit ondanks diverse maatregelen die de overheid heeft doorgevoerd om de economie te diversifiëren. Aangezien ongeveer 40% van de beroepsbevolking werkzaam is in de landbouw, heeft deze sector een forse invloed op de particuliere consumptie. De schommelingen in de economische groei worden dan ook voornamelijk veroorzaakt door de prestaties in de landbouwsector. De economische groei in 2012 kwam uit op 2,4%. De matige landbouwoogst, maar ook de zwakke situatie in de Eurozone droeg bij aan deze afzwakking van de economische groei ten opzichte van het voorgaande jaar, toen 4,9% groei werd geboekt. De inflatie is structureel laag en zal in de komende jaren iets toenemen door de geleidelijke afschaffing van de subsidies. De dienstensector (toerisme) heeft in de afgelopen jaren meer bijgedragen aan de economische groei. Diversificatie vindt plaats door het aantrekken van investeringen in de industrie. Zo heeft Renault geïnvesteerd in een fabriek, waar in 2012 is begonnen met de productie. Verdere investeringen in de auto-industrie worden aangetrokken door de overheid. Particuliere investeringen, vooral in de toerismesector, zijn afgenomen en worden gedeeltelijk gecompenseerd door overheidsinvesteringen in sociale woningen en infrastructuur. Via de export, toerisme en buitenlandse overboekingen van Marokkanen die werkzaam zijn in het buitenland raakt de crisis in de Eurozone de Marokkaanse economie. Ongeveer 50% van de export van goederen gaat naar Europa. De belangrijkste handelspartners zijn Spanje (18,6% van totale export) en Frankrijk (16,9%). Toerisme-inkomsten bedroegen in ,4% van het bruto binnenlands product (BBP) en buitenlands overboekingen kwamen uit op 7,3% van het BBP. In 2011 kwam meer dan 80% van de toeristen uit Europa, waarvan het overgrote deel uit Frankrijk en Spanje met een aandeel van respectievelijk 36% en 21% van het totaal. Volgens de cijfers van het Marokkaanse ministerie van Financiën waren tot en met 2011 de toerisme-opbrengsten geleidelijk hersteld van de dalingen in 2008 en Meer dan 80% van de buitenlandse overboekingen komt uit Europa; 41% uit Frankrijk, 10% uit Spanje en 10% uit Italië. Ook de buitenlandse overboekingen kenden in 2008 en 2009 een daling ten opzichte van het voorgaande jaar, maar zijn sindsdien geleidelijk weer toegenomen. Cijfers uit 2012 zijn nog niet bekend, maar gezien de afzwakking van de economische groei in 2012 zullen de opbrengsten uit toerisme en buitenlandse overboekingen lager uitvallen. Nummer 2/ april - Pagina 3

4 Het is vooral de hogere olieprijs (via de subsidies) waardoor het overheidstekort in 2011 en 2012 flink is toegenomen. In 2012 kwam het tekort uit op 6,1% van het BBP. In reactie op de onrusten in de regio heeft de overheid in 2011 wel de salarissen verhoogd, maar werden deze hogere uitgaven gecompenseerd door het terugschroeven van de niet-essentiële overheidsbestedingen. In juni 2012 is de overheid begonnen met het verhogen van de energieprijzen. Ook voor de komende jaren wordt rekening gehouden met het geleidelijk reduceren van de subsidies, waardoor het overheidstekort zal afnemen. In 2011 kwamen de subsidies uit op maar liefst 6,1% van het BBP. Door de hoge tekorten is de totale overheidsschuld in 2011 toegenomen tot 54% van het BBP, in vergelijking met 50% van het BBP in De totale buitenlandse schuld is acceptabel en kwam in 2012 uit op 31% van het BBP. Betalingsbalans Door de hoge prijzen voor granen en olie zijn de importen in de afgelopen jaren sterker toegenomen dan de exporten, waardoor het tekort op de lopende rekening flink is toegenomen. Marokko kent een grote mate van afhankelijkheid van olie. De energierekening kwam in 2011 uit op 11,2% van het BBP. In 2012 kwam het tekort op de lopende rekening uit op 9,5% van het BBP. Verwacht wordt dat het tekort geleidelijk zal afnemen. Fosfaat is een van de belangrijkste exportproducten en verwacht wordt dat de vraag naar deze grondstof sterk zal toenemen vanuit Brazilië, de Verenigde Staten en India. De tekorten op de lopende rekening worden niet volledig gecompenseerd door het overschot op de kapitaalrekening, waardoor een tekort op de betalingsbalans wordt geboekt. De tekorten worden opgevangen door uit de internationale valutareserves te trekken. De reserves zijn in 2012 gedaald tot USD 16,8 miljard, wat overeenkomt met een invoerdekking van 4,3 maanden. Uit voorzorg heeft Marokko sinds augustus 2012 een Precautionary Liquidity Line (PLL) van USD 6,2 miljard met het IMF. Deze PLL moet het land in staat stellen om externe schokken op te vangen. Vooralsnog heeft het land geen gebruik gemaakt van deze faciliteit. Marokko heeft zich wel gecommitteerd om maatregelen door te voeren die de specifieke kwetsbaarheden dienen te reduceren. Deze zijn vooral gericht op begrotingsbeheersing. Marokko moet onder andere haar subsidie- en pensioensysteem Nummer 2/ april - pagina 4

5 hervormen. Met betrekking tot het hervormen van het subsidiesysteem was de overheid al begonnen voordat de PLL werd overeengekomen. Marokko trekt buitenlandse investeringen aan door belastingverlagingen, het instellen van economische zones en door handelsakkoorden te sluiten. Het land heeft potentie door de nabijheid van Europa en de lage arbeidskosten. Financiële sector De bankensector is gezond en goed ontwikkeld. De sector heeft nauwelijks een negatief effect van de crisis in de Eurozone ondervonden. De centrale bank voert een expansief monetair beleid. In maart vorig jaar heeft het haar rente met 25 basispunten verlaagd naar 3%. Ook heeft het haar reservevereisten verlaagd van 6% naar 4%. De Marokkaanse dirham is gekoppeld aan een mandje valuta, waarvan ongeveer 80% euro. Conclusie Door de jarenlange macro-economische stabiliteit was Marokko in staat externe schokken op te vangen. Wel is het land door de oplopende tekorten op zowel de overheidsbalans als de lopende rekening kwetsbaarder. Vooral een hogere olieprijs en een verslechtering van de situatie in de Eurozone zijn een risico voor het land. De tekorten worden evenwel door de autoriteiten aangepakt en de Precautionary Liquidity Line (PLL) met het IMF is een goede buffer in het geval het land in zwaarder weer terecht komt. Atradius hanteert een open beleid zonder beperkingen op Marokko. Introductieseminar middellange exportkredietverzekering Op dinsdag 28 mei a.s. organiseert Atradius Dutch State Business een introductieseminar over middellange exportkredietverzekering. Dit seminar, dat plaats zal vinden op ons kantoor aan de David Ricardostraat 1 te Amsterdam, zal een hele dag beslaan en is bestemd voor (nieuwe) medewerkers van bestaande én nieuwe exporterende klanten, die via hun werk te maken hebben met middellange exportkredietverzekering. Tijdens deze dag zullen aspecten van het middellange kredietverzekeringsbedrijf, zoals onze producten, acceptatie van aanvragen, afhandeling van schade en het landenbeleid aan bod komen. Tevens wordt de praktijk van acceptatie toegelicht in de vorm van een case. Het seminar begint om uur en eindigt omstreeks uur. Indien u zichzelf of collega s wilt opgeven, dan kunt u een sturen naar onderstaand adres. Ongeveer een week voor aanvang ontvangt u een bevestiging met het programma en de routebeschrijving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Duns op telnr of per Indien u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Afke Zeilstra, Senior Economist op telnr of per Nummer 2/ april - Pagina 5

6 Benchmark 2012 Tijdens de laatste vergadering van de Rijkscommissie voor Export -, Import en Investeringsgaranties op 8 maart jl. is, evenals in voorgaande jaren, een vergelijking gepresenteerd van de Nederlandse Exportkredietverzekeringsfaciliteit met die van andere staatsexportkredietverzekeraars (ECA s) van de landen waar de belangrijkste concurrenten van onze exporteurs zich bevinden. Het gaat dan om de kredietverzekeraars in België, Duitsland, Zweden, Denemarken, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Voor het eerst dit jaar is ook gekeken naar de exportkredietfaciliteiten in belangrijke opkomende economieën. Dat zijn Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Korea. Hoewel de beschikbaarheid van gegevens van niet-oeso-landen minder is dan van die landen die zich aan wel aan de afspraken in OESO-verband houden, zijn deze landen toch meegenomen omdat het gaat om landen met een toenemend belang bij de export van kapitaalgoederen Exporteurs kregen in 2012 met een lichte groei van de wereldhandel te maken, die zich in Nederland vertaalde in een stijging van de afgegeven middellange en lange exportkredietverzekeringen van Atradius Dutch State Business. In de uitgevoerde analyse over 2012 komt naar voren dat ECA s onderling sterk verschillen in hun manier van werken. Binnen de wereld van de exportfinanciering lijkt er daarnaast op dit moment een transitie gaande van de meer traditionele ECA (alleen verzekering en aanvullend aan de markt) naar ECA s die ook financieringsactiviteiten ontplooien, een meer (pro)actieve marktbenadering kennen en aan capaciteitsverschaffing doen. Andere landen kiezen weer voor systemen waarin de ECA zijn oorspronkelijke positie behoudt, maar aanvullende exportfinancieringsinstrumenten bij andere entiteiten worden ondergebracht. Uit het onderzoek blijkt dat Nederland, op de drie beleidsonderdelen waarop een specifieke beoordeling is gedaan, gemiddeld tot goed bestand is tegen de concurrentie van de meeste andere ECA s. Op het ene terrein geldt dit echter in meerdere mate dan op het andere. Zo presteert Nederland goed op het onderdeel dekkingsbeleid, als gevolg van haar brede productassortiment en haar nieuwe beleid op het gebied van nationaal bestanddeel. Op de onderdelen landenbeleid en premies is de score gemiddeld te noemen. Exporteurs delen deze conclusie en beoordeelden de bovengenoemde beleidsonderdelen zelf als goed, maar waren wel minder positief over de hoogte van de premies (matige beoordeling). projecten te monitoren waarvoor dat binnen de OESO afspraken vereist is, worden de administratieve lasten voor exporteurs beperkt. Door tegelijkertijd wel de milieu- en sociale beoordeling bij meer transacties toe te passen dan de OESO-afspraken voorschrijven, wordt ook de reputatie van de Nederlandse staat gewaarborgd. Tenslotte blijkt uit de internationale vergelijking dat Nederland als enige geen van de onderzochte financieringsinstrumenten (directe financiering, herfinanciering of rentesubsidie) kent. Wel kennen wij de exportkredietgarantie, die banken tegemoet komt bij het vinden van funding. Ook blijkt dat prijsstelling en voorwaarden van deze producten per land sterk variëren. Verder onderzoek zou echter nodig zijn om te kijken in welke mate de nieuwe instrumenten ook daadwerkelijk in andere landen gebruikt worden. Later dit jaar zullen er meer gegevens beschikbaar zijn, als resultaat van een OESO-enquête op dit gebied. Het blijft echter belangrijk om goed te kijken naar wat andere landen doen op financieringsgebied, om de Nederlandse exporteur niet in een nadelige positie te brengen ten opzichte van hun concurrenten. Vandaar dat we op dit moment samen met vertegenwoordigers van exporteurs, banken en de overheid volop kijken naar de mogelijkheden op dit terrein. Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Bert de Jongh, Senior International Relations & Insurance Advisor, op tel. nr of per Op het gebied van de milieu- en sociale beoordeling scoort Nederland goed. Met name door het feit dat Atradius minimaal gebruik maakt van de mogelijkheid om voorwaarden in de polis op te nemen, en er juist voor kiest om alleen die Nummer 2/ april - pagina 6

7 Atradius Dutch State Business en Russische kredietverzekeraar Exiar bundelen krachten Atradius Dutch State Business en Exiar, de Russische evenknie, hebben een partnership gesloten. Op 8 april ondertekenden beide partijen een Memorandum of Understanding in aanwezigheid van premier Rutte en president Poetin van Rusland. Met deze samenwerking geven zij invulling aan de ambitie Nederlandse en Russische bedrijven te ondersteunen die gezamenlijk exporteren naar of werkzaamheden verrichten in andere landen. Atradius Dutch State Business nam namens de Nederlandse staat in de afgelopen tijd voor bijna een half miljard euro aan lopende en voorgenomen exporttransacties in dekking op Rusland. Het afgelopen jaar bedroeg te totale Nederlandse uitvoer naar Rusland ongeveer zeven miljard euro. In de globaliserende economie werken Nederlandse bedrijven ook steeds vaker samen met Russische bedrijven. Door de krachtenbundeling tussen Atradius Dutch State Business en Exiar is het gemakkelijker voor Nederlandse exporteurs om als toeleverancier voor Russische bedrijven op te treden. Ook is het eenvoudiger om Russische toeleveranciers of onderaannemers voor export vanuit Nederland te contrac- teren. Daarnaast kan Atradius Dutch State Business jointventures van Nederlandse en Russische ondernemingen tegen betalingsrisico s verzekeren. Extra kansen voor Nederlandse exporteurs Steeds meer Nederlandse ondernemingen willen met Russische bedrijven in zee gaan, mogelijk ook vanwege de Olympische Winterspelen die 2014 in het land worden gehouden, vertelt Johan Schrijver, algemeen directeur van Atradius Dutch State Business. Naast bestaande mogelijkheden voor dekking die wij al in Rusland bieden, biedt de samenwerking met Exiar extra kansen voor Nederlandse exporteurs. Veel bedrijven hebben een internationale focus en hierbij willen wij hen graag ondersteunen. Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Robert Harsanyi, Senior Underwriter en Regional Specialist Eastern Europe, op tel.nr of Ondertekening van de Memorandum of Understanding Nummer 2/ april - Pagina 7

8 Atradius Dutch State Business verzekert garanties ten behoeve van attractiepark Al Zawraa in Irak s Werelds meest toonaangevende producent van achtbanen, Vekoma Rides Manufacturing B.V., moderniseert Irakees attractiepark door inbreng van Nederlandse technologie. Onlangs heeft Atradius Dutch State Business een polis afgegeven aan Vekoma Rides Manufacturing B.V. voor de verzekering van garanties voor het grootste attractiepark van Irak in het stadspark van Bagdad. Transactie De transactie behelst een levering af fabriek van een hypermoderne achtbaan aan Alzawraa Park in Bagdad, Irak. De bodemloze achtbaankarretjes hangen aan het spoor, zoals in de afbeelding is te zien. Met een speciaal voor deze achtbaan ontwikkeld vest wordt de passagier op zijn zitplaats gehouden terwijl het zicht naar beneden volledig vrij is. De combinatie van bewegingsvrijheid en snelheden die oplopen tot 80 km/u maakt de achtbaan extra sensationeel, omdat de passagier zweeft door de lucht. Daarom is dit type achtbaan een model in de categorie Thrill & Mega achtbanen waarmee Vekoma Rides Manufacturing wereldwijd faam heeft opgebouwd. Het attractiepark Al Zawraa in Bagdad ontvangt 2 miljoen bezoekers per jaar, wat voor een bewoneraantal van Bagdad van circa 7,2 miljoen inwoners aanzienlijk is. Het stadspark is 160 hectare groot en ligt midden in de stad. Een gedeelte van dit park is door de gemeente aan het attractiepark verhuurd op lange termijn. Naast een attractiepark is er onder andere ook een dierentuin. De koper Al Zawraa heeft de laatste jaren fors geïnvesteerd in de aanschaf van diverse attracties. Zo is in 2010 het op één na grootste reuzenrad van het Midden-Oosten in bedrijf gesteld. De achtbaan heeft een contractwaarde van EUR 6,1 miljoen; het unieke van deze transactie is dat de installatie door de klant zelf zal worden gedaan. Vekoma leidt hiervoor de ingenieurs en andere installateurs op die ter plekke de achtbaan uiteindelijk in bedrijf zullen stellen. De exporteur zal in termijnen worden betaald; voor de aanbetaling en de vervolgbetalingen verlangt de Koper Al Zawraa een bankgarantie. Vekoma loopt hierbij het risico dat de garantie onterecht wordt opgevraagd. Tevens zal de garantiestellende bank in veel gevallen zekerheden verlangen. Doordat wij een contragarantie uitreiken aan de garantiestellende bank, kan de bank voor het overgrote deel afzien van deze zekerheden. Als een exporteur uitsluitend de garanties wil verzekeren zonder dekking van het fabricatie- en het kredietrisico van de onderliggende transactie, kan dit via de Fair Calling Facility. De Fair Calling Facility Vekoma wordt betaald uit een onherroepelijk L/C, geconfirmeerd door Rabobank. Een gedeelte van het contractbedrag wordt vooruitbetaald, waarvoor Rabobank namens Al Zawraa een vooruitbetalingsgarantie zal afgeven. Om liquiditeitsruimte te scheppen onder de banklijnen, heeft Vekoma Atradius Dutch State Business verzocht om dekking onder de Fair Calling Facility. Bij dekking onder de Fair Calling Facility geven wij aan de exporteur een zelfstandige garantiedekking af en wordt een contragarantie uitgereikt aan de garantiestellende bank. De exporteur verzekert zich zodoende voor het risico van het onterecht opvragen van de garantie. De contragarantie dekt de bank af tegen het risico van zowel terechte als onterechte opvraging. De bank loopt hierdoor voor het gedekte deel geen risico en zal in de regel bereid zijn de kredietfaciliteit van de exporteur niet te belasten voor het door Atradius gecontragarandeerde bedrag. Dit verbetert de liquiditeitspositie van de exporteur. Onder de Fair Calling Facility geldt standaard een gedekt percentage van 80 procent. Onder deze faciliteit hoeft de exporteur geen dekking voor de betalingsrisico s die voortvloeien uit het exportcontract af te nemen. Vekoma Rides Manufacturing B.V. Vekoma Rides Manufacturing B.V. is onderdeel van Vekoma Rides B.V. dat eveneens in Vlodrop is gevestigd. Vekoma Rides Manufacturing B.V, leverancier van turn-key amusement ride-oplossingen en marktleider in de achtbaanindustrie begeleidt de klant bij het gehele proces van ontwerp tot een volledig geïntegreerde attractie en service na levering. Diverse klantengroepen worden bediend. Vekoma levert naast Mega en Thrill coasters ook kindvriendelijke achtbanen, vooral geschikt voor kinderen met ouders, indoor achtbanen, achtbanen voor in een winkelcentrum of in verduisterde ruimtes en tenslotte de bijzondere attracties waaronder Mad House, een soort spookhuis waar Hypermoderne achtbaan. Nummer 2/ april - pagina 8

9 Nummer 1/ februari - Pagina 11

10 het attractiepubliek door optische illusie en een gevoel van gewichtsloosheid wordt gedesoriënteerd. Speciaal voor toeristische locaties heeft Vekoma zogenaamde Giant Wheels met een hoogte van 40 tot 175 meter, van waaruit het publiek een goed uitzicht heeft over de omgeving. Daarnaast richt het bedrijf zich op de megasimulatormarkt met o.a. attracties waarin het publiek met een vluchtsimulator over prachtige landschappen zweeft. Sinds maart 2012 is het mogelijk om transacties te verzekeren via de Irak-faciliteit van Atradius Dutch State Business. Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Robert Harsanyi, Senior Underwriter en Regional Specialist Eastern Europe, op tel. nr of Peter van Bilsen, Senior Vice President Marketing & Sales van Vekoma Rides Manufacturing B.V. te Vlodrop: Dit is de eerste mega-achtbaan voor Irak en de mensen in Bagdad kijken ernaar uit om in deze geweldige achtbaan met 5 inversions te rijden Atradius Dutch State Business sluit als eerste ECA een herverzekeringsovereenkomst met de Islamic Corporation for Insurance of Investments and Export Credits (ICIEC). Eind april hebben Atradius Dutch State Business en ICIEC een herverzekeringsovereenkomst getekend. Atradius is daarmee de eerste ECA die zo n overeenkomst aangaat met ICIEC, een organisatie die meer dan 40 landen vertegenwoordigt op het gebied van de investerings- en exportkredietverzekering. Deze overeenkomst geeft Atradius meer ruimte om betalingsrisico s te accepteren, die verbonden zijn aan transacties waarvan de goederen gedeeltelijk uit een van de lidstaten van ICIEC afkomstig zijn. Nieuw aan deze overeenkomst, en wellicht het belangrijkste aspect voor Nederlandse exporteurs, is de mogelijkheid die ICIEC heeft om ook te participeren in de betalingsrisico s van exporttransacties naar een van ICIECs lidstaten. Dit zou voor Atradius, bij krapte onder het landenplafond of een debiteurenlimiet een goede mogelijkheid bieden om toch de transactie te kunnen verzekeren. ICIEC is een exportkrediet- en investeringsverzekeraar, waarvan meer dan 40 landen aandeelhouder zijn, zich uitstrekkend van Marokko tot Indonesië. Haar missie is export vanuit haar lidstaten te bevorderen en investeringen in de lidstaten te ondersteunen door het gebruik van verzekering van exportkredieten en investeringen die voldoen aan de sjaria. Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Bert de Jongh, Senior International Relations & Insurance Advisor, op tel. nr of per Nummer 2/ april - pagina 10

11 Personeelszaken Op 1 maart j.l. is Daniel Bosgraaf begonnen als junior economist in het team Economic Research. Hij studeerde Economie en Finance aan de Universiteit van Groningen en liep stage bij de ABN AMRO. Nummer 2/ april - pagina 11

12 Landenbeleid voor ééntransactiepolissen ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS Situatie 1 april 2013 Atradius Dutch State Business verzekert namens de Nederlandse Staat betalingsrisico s verbonden aan transacties van ondernemingen met buitenlandse afnemers. Voor inlichtingen over het landenbeleid kunt u zich wenden tot Afke Zeilstra, Afdeling Economic Research, Postbus 8982, 1006 JD Amsterdam, telefoon of of tot uw account-manager. U kunt ook kijken op Deze informatie bevat slechts algemene richtlijnen over het Atradius Dutch State Business landenbeleid in een gecomprimeerde vorm en is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Het is mogelijk dat er veranderingen hebben plaatsgevonden na publicatie. Atradius Dutch State Business aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot de verplichtingen die voortvloeien uit onze verzekeringspolissen. Middellang landenbeleid Het beleid is van toepassing op namens de Nederlandse Staat verzekerde ééntransactiepolissen met een krediettermijn van langer dan 12 maanden, alsmede contante aannemingswerken met een uitvoeringsduur langer dan 12 maanden. In geval van verzekering van middellang krediet geldt een signaleringsplafond. Zodra het obligo op een land het signaleringsplafond bereikt, wordt samen met de Nederlandse Staat bezien of en hoe dit plafond kan worden aangepast of everschreden. Ook wordt aangegeven welk gedeelte van het plafond reeds benut is (exclusief in behandeling zijnde aanvragen). Tevens zijn de middellange landenklassen vermeld voor het politieke risico, van 0 (zeer goed) tot en met 7 (slecht). De landenklasse is medebepalend voor de hoogte van de middellange premie en de hoogte van het landenplafond. Op landen voorzien van een (*) is sinds de datum van de voorafgaande publicatie van dit overzicht het beleid opnieuw vastgesteld. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat het beleid dan is gewijzigd. Nadere informatie en uitleg van begrippen kunt u vinden op Legenda 1. Open zonder beperkingen 2. Open met beperkingen 3. Geen dekking 4. Geen beleid vastgesteld Definities Signaleringsplafonds Wanneer door de acceptatie van een zaak het signaleringsplafond * wordt overschreden zal het landenbeleid opnieuw worden bezien. De minister van Financiën besluit, na advisering van de Commissie Advisering Risicobeheer**, tegen welke voorwaarden resterende capaciteit kan worden geboden. In geval van aanhoudende grote politieke en/of economische risico s kan worden besloten deze capaciteit niet te bieden. Andersom kan bij ongewijzigde of verbeterde omstandigheden capaciteit tegen de reeds geldende voorwaarden worden geboden. Dekkingsadviessituatie (da) Een dekkingsadviessituatie ontstaat door capaciteitsgebrek op een bepaald land. Een dekkingsadvies is geen verplichting voor de staat om een verzekering af te geven. Het is alleen een verzekeringstechnische beoordeling van een transactie. Indien op een later tijdstip weer ruimte ontstaat, zal de transactie opnieuw beoordeeld worden tegen de dan geldende voorwaarden, voordat eventueel een polis zal worden uitgereikt. Tekenclausule (tc) Een tekenclausule bij een nog niet getekend contract houdt in dat de verzekerde het contract niet mag tekenen voordat schriftelijke goedkeuring van Atradius Dutch State Business is verkregen. Een tekenclausule bij een getekend contract dat nog niet in werking is getreden en waarvoor een handeling van de verzekerde noodzakelijk is, houdt in dat deze handeling niet mag worden verricht dan na schriftelijke goedkeuring van Atradius Dutch State Business. DSA/DSF Nederland onderschrijft de IMF/Wereldbank-uitgangspunten ten aanzien van de schuldhoudbaarheid van ontwikkelingslanden (Debt Sustainability Analysis, Debt Sustainability Framework). Dit betekent dat overheidskopers in deze landen slechts onder beperkende voorwaarden (de concessionaliteitseis en goed bestuur -toets) nieuwe schulden mogen aangaan. In de kolom DSA/DSF is aangegeven hoe groot deze concessionaliteit dient te zijn indien het niet-schenkingsdeel verzekerbaar is. Neem voor alle zaken waar de kolom DSA/DSF gevuld is contact op met uw accountmanager, want er zijn uitzonderingen op de concessionaliteitseis mogelijk. * Relevant voor het bepalen van de overschrijding is het maximale-schadebedrag, niet het contractbedrag ** De leden van de deze commissie zijn vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën, Atradius Dutch State Business, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Buitenlandse Zaken. LAND beleid landen signalerings- benut DSA/DSF klasse plafond (mln euro) (mln euro) per Afghanistan 3 7 Albanië Algerije Andorra Angola Anguilla Antigua en Barbuda Argentinië opgeschort Armenië J, 30% Aruba Australië Azerbeidzjan Azoren 1 0 Bahama s Bahrein Bangladesh j, 35% Barbados België Belize Benin J, 35% Bermuda Bhoutan Boeroendi 3 7 Nummer 2/ april - Pagina 12

Eerste werkkapitaalverzekering uitgereikt aan bankenconsortium van IHC

Eerste werkkapitaalverzekering uitgereikt aan bankenconsortium van IHC Dutch State Business Nummer 2/2010 - april Creditnotes I n formatiebulletin voor ka p i t a a l g o e d e re n e x p o rteurs, banken, inte r n a t i o n a a l o p e re rende aannemingsbedrijven en ingenieursbure

Nadere informatie

Creditnotes. Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus

Creditnotes. Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Dutch State Business Nummer 2/2009 - april Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Landenrapport: Rusland

Nadere informatie

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tarieven voor bellen, sms en en mobiel internet in Nederland Sim Only bundels zakelijk Sim Only abonnement prijs per maand (24 mnd) tarief per MB, minuut of sms

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Vodafone Diensten

Tarievenoverzicht Vodafone Diensten Tarievenoverzicht Vodafone Diensten Telecombinatie Inhoudsopgave. Tarieven Vodafone In- 4... 5.. Vodafone In- Web... 5... Abonnementskosten... 5..2. Onderling bellen (Optioneel)... 5..3. Tarieven nationaal

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland

Visum voor kort verblijf in Nederland Visum voor kort verblijf in Nederland 1. Waarom deze publicatie? In deze publicatie staat hoe u een visum kunt aanvragen. Ook leest u wat u kunt doen om uw aanvraag voor een visum goed te laten verlopen.

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland

Visum voor kort verblijf in Nederland Visum voor kort verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Voor wie is deze publicatie bedoeld? 3. Wat is een visum kort verblijf? 4. Algemene voorwaarden 5. Welke documenten hebt

Nadere informatie

Prijslijst vaste telefonie

Prijslijst vaste telefonie Belgacom VP Company United Telecom piek dal setup piek dal setup naar een vaste lijn 0,0302 0,0198 0,0198 0,0242 0,0158 0,0198 naar andere vaste netwerken 0,0343 0,0227 0,0198 0,0274 0,0182 0,0198 naar

Nadere informatie

ZZP abonnement. Zakelijk. Prepaid. Belbundel 1.1 Zakelijk OpMaat basisabonnement. Sim only. Internet. Vast bellen. Productinformatie & Tarieven

ZZP abonnement. Zakelijk. Prepaid. Belbundel 1.1 Zakelijk OpMaat basisabonnement. Sim only. Internet. Vast bellen. Productinformatie & Tarieven Productinformatie & Tarieven 1 OpMaat (inclusief VastMobiel) 1.1 OpMaat basisabonnement OpMaat basisabonnement Per gebruiker Per gebruiker sim only 12,00 9,00 1.2 VastMobiel voordeel VastMobiel voordeel

Nadere informatie

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Douane Belastingdienst

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Douane Belastingdienst Douane Belastingdienst Mededeling April 2014 (herdruk 4) Mededeling nr. 25 Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst DO 108-1Z*10ED 25.1 Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader

Nadere informatie

Prijslijst* Hostingdiensten 2010

Prijslijst* Hostingdiensten 2010 Versie 1 juli 2010 Prijslijst* Hostingdiensten 2010 Dienst Prijs per jaar Periode Omschrijving Parkeren 2,50 1 jaar De domeinnaam wordt geparkeerd op onze www.domeinparkeerplaats.nl Alias 7,50 1 jaar De

Nadere informatie

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Handel Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei Nieuwe afzetmarkten leiden tot economische groei, maar alleen een actief vrijhandels- en investeringsbeleid van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CRITEO-DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN CRITEO-DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN CRITEO-DIENSTVERLENING Onderhavige Algemene voorwaarden en het Landenschema ( tezamen "de Voorwaarden") en de Overeenkomst gelden tussen Criteo s.a. en de Klant en zijn van toepassing

Nadere informatie

EDUCATIE HANDLEIDING

EDUCATIE HANDLEIDING EDUCATIE 2010 HANDLEIDING INHOUDSTAFEL INLEIDING...4 Een verhaal... 4 Waarom dit project?... 5 HOE WERKT HET PAKKET...6 Overzicht pakket... 6 Wat zit er in het pakket?... 7 Actie: Doe mee en stuur je voeten

Nadere informatie

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Uw vermogen om te leven Verslag Verantwoord Beleggen 2012 3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Inhoudsopgave Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Woord vooraf 5 Kengetallen in 2012 7 Het ABP beleid voor

Nadere informatie

Colofon Het E-handboek Wie is Wie in internationaal ondernemen is een publicatie van Ondernemen.in BV

Colofon Het E-handboek Wie is Wie in internationaal ondernemen is een publicatie van Ondernemen.in BV U kijkt naar de 6 e editie van het Ondernemen.in E-handboek Wie is Wie in internationaal ondernemen. Twee keer per jaar wordt deze publicatie bijgewerkt en uit de vele duizenden downloads blijkt het boek

Nadere informatie

Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen

Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen. Internationale betalingen 2 2. Wisseltermijnverrichtingen 6 3. Tarieven voor uitgaande buitenlandse betalingen

Nadere informatie

16 Wonen en/of werken in het buitenland

16 Wonen en/of werken in het buitenland 16 Wonen en/of werken in het buitenland In de volgende situaties gelden aparte regels en verdragen voor de inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen Tarief van kracht op augustus 5 In deze folder vindt u een overzicht van de tarieven die betrekking hebben tot: Zichtrekening

Nadere informatie

De vele gezichten van afstand in internationale handelsrelaties

De vele gezichten van afstand in internationale handelsrelaties De vele gezichten van afstand in internationale handelsrelaties Frank van Oort, Martijn Burger en Gert-Jan Linders Hoewel de wereldhandel de afgelopen decennia snel is gegroeid, blijven hoge handelskosten

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Stappen vooruit in credit management Verplichte invoering van één Europees betalingssysteem (SEPA) biedt bedrijven ook kansen

Stappen vooruit in credit management Verplichte invoering van één Europees betalingssysteem (SEPA) biedt bedrijven ook kansen Trends in werkkapitaal Stappen vooruit in credit management Verplichte invoering van één Europees betalingssysteem (SEPA) biedt bedrijven ook kansen Door een combinatie van schaarser werkkapitaal en grotere

Nadere informatie

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen? Of hebt u een verblijfsvergunning en hebt u in Nederland een

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2013

Duurzaamheidsverslag 2013 Duurzaamheidsverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 3 Verslagleggingsprincipes 5 Kerngegevens 8 Strategie 9 Coöperatie en governance 10 Duurzaamheid 15 Milieu en bedrijfsvoering

Nadere informatie

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten Business area Certificaten: toegang tot wereldwijde markten rbs.nl/markets Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS* kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. Een Certificaat is

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Cécile Kleve T 070-3485197

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland. Short stay visa for the Netherlands

Visum voor kort verblijf in Nederland. Short stay visa for the Netherlands Visum voor kort verblijf in Nederland Short stay visa for the Netherlands Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 4 2. Voor wie is deze brochure bedoeld? 4 3. Wat is een visum kort verblijf? 4 4. Algemene

Nadere informatie

Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014

Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014 Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014 De Nederlandsche Bank Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014, nr. 19 2014 De Nederlandsche Bank NV Oplage: 1000 Dit document is samengesteld op basis

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te werken

Naar Nederland komen om te werken Naar Nederland komen om te werken 1. Waarom deze publicatie? Wil je werken in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat behoort

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie