Staalbankiers arrangement Leden NCD Exclusief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Staalbankiers arrangement Leden NCD Exclusief"

Transcriptie

1 Staalbankiers arrangement Leden NCD Exclusief

2 Bankiers met inlevingsvermogen Als private bank besteden wij natuurlijk veel aandacht aan uw financiële situatie en wensen. Onze bankiers hebben daarbij ook oog voor uw persoonlijke leefomgeving. Juist daardoor kunnen wij uw financiële huishouding optimaal laten aansluiten op uw dagelijkse leven. Dat verstaan wij onder bankieren met inlevingsvermogen. 2

3 Staalbankiers en haar cliënten Onze cliënten zijn divers. De één is actief met zijn of haar vermogen bezig, de ander wil er geen omkijken naar hebben. Ook de achtergrond varieert sterk. Van ondernemer tot commissaris, van CEO tot stichtings bestuurder. Afhankelijk van de behoeften van de cliënt adviseren wij een volledig pakket aan financiële diensten, passend bij uw persoonlijke situatie. Voor u als lid van NCD Exclusief hebben wij een financieel arrangement samengesteld. U geniet de volgende voordelen: Vaste bankier NCD Exclusief Bij Staalbankiers hebben leden van NCD Exclusief één vast aanspreekpunt. Deze bankier is volledig op de hoogte van de inhoud van het NCD Exclusief arrangement en is hierdoor in staat u optimaal te adviseren over, en in te spelen op, uw specifieke financiële wensen. Indien nodig is deze bankier ook de link naar de regiokantoren van Staalbankiers. Jaarlijks kosteloos een update van de financiële/fiscale planning Eenmaal per jaar wordt indien gewenst een inventarisatie van uw financiën gemaakt waarbij een advies volgt met een structureel plan voor uw privésituatie. Extra NCD Exclusief voordeel Wordt u cliënt via het NCD Exclusief arrangement dan ontvangt u van Staalbankiers een cheque voor 2 personen voor een Alliance Arrangement Royal waarmee u bij ieder bij de Alliance Gastronomique aangesloten restaurant kunt genieten van een glas champagne, een gastronomisch viergangendiner met begeleidende wijnen en als afsluiting een mokka met zoete lekkernijen. De Alliance Gastronomique is een partner van Staalbankiers. 3

4 Staalbankiers en de DGA Onze speciale DGA Adviesdesk kent alle valkuilen én financiële mogelijkheden van de DGA zoals een optimale verdeling van inkomen en vermogen, pensioenvraagstukken, een aanstaande bedrijfsoverdracht of gewoon een goed financieringsadvies. Staalbankiers verstrekt zelf geen bedrijfsfinancieringen. Dit onderstreept de onafhankelijkheid in onze advisering. Het advies van de DGA-specialisten voor leden van NCD Exclusief kan de volgende onderdelen omvatten: Inkomens- en vermogenstructurering Aan de hand van de vermogens- en inkomensinventarisatie en -analyse krijgt u inzicht in de haalbaarheid van uw wensen en optimalisatiemogelijkheden op o.a. het gebied van risicobeperking, fiscaliteiten, rendement van vermogen en het evenwicht tussen privé- en zakelijk vermogen. Check pensioen en inkomensverzekeringen Wij brengen met u in kaart welke voorzieningen u heeft en of deze nog in overeenstemming zijn met uw huidige wensen en uw huidige inkomens- en vermogenspositie. Aan de hand van deze analyse kunnen wij voorstellen doen voor bijvoorbeeld het optimaliseren van de pensioenregeling, de keuze tussen uw pensioen in eigen beheer houden of (deels) verzekeren en het beëindigen, continueren of aanpassen van risicodekkingen voor overlijden en/of arbeidsongeschiktheid. Planning van bedrijfsoverdracht Er zijn diverse vormen van bedrijfsoverdracht. U kunt denken aan overdracht binnen de familie, verkoop aan personeel, verkoop aan een externe partij of een combinatie hiervan. Iedere verkoop begint echter bij uzelf en uw eigen wensen en verwachtingen. Een goede voorbereiding is essentieel voor het welslagen van de overdracht. De adviseurs van onze DGA Adviesdesk hebben ervaring met iedere vorm van overdracht. Niet alleen houden zij hierbij alle technische aspecten in het oog, ook uw privé- en zakelijke afwegingen worden hierbij nauw betrokken. Door uw persoonlijke wensen, uw financiële verwachtingen en de ondernemingssituatie tegen elkaar af te wegen geven wij u inzicht in de verschillende mogelijkheden tot overdracht en de hiermee samenhangende keuzes en consequenties. 4

5 Staalbankiers en de directeur in loondienst en commissaris Inkomens- en vermogenstructurering Staalbankiers staat garant voor een objectief en onafhankelijk financieel advies. Op basis van de gesprekken die wij met u voeren wordt een gedegen inventarisatie en analyse van uw vermogen en inkomen opgesteld. Hierdoor krijgt u een helder inzicht in de haalbaarheid van uw wensen en optimalisatiemogelijkheden op o.a. het gebied van risicobeperking, fiscaliteiten, rendement van vermogen en het evenwicht tussen privé- en zakelijk vermogen. Hierbij komen uiteraard ook zaken als bonusregelingen en/of gouden handdrukken aan de orde. Check pensioen en inkomensverzekeringen Wij brengen met u in kaart welke voorzieningen u heeft en of deze nog in overeenstemming zijn met uw huidige wensen en uw huidige inkomens- en vermogenspositie. Aan de hand van deze analyse kunnen wij voorstellen doen voor eventuele optimalisaties. Kennis corporate governance vraagstukken Voor directeuren en commissarissen is het van belang om te weten dat de dienstverlening, met name op het gebied van beleggen, onderhavig kan zijn aan regels van corporate governance. Het is dan goed om te weten dat Staalbankiers ruime ervaring heeft op dit terrein. 5

6 Staalbankiers Vermogensbeheer Vertrouwen en deskundigheid beschouwt Staalbankiers als een vereiste voor goed advies. Zeker als het om uw beleggingen gaat. Bij Staalbankiers kunt u vertrouwen op deskundig en optimaal advies bij het beleggen van het vermogen. Of het nu om beleggingsadvies op maat gaat, of over het volledige beheer van het vermogen. Een goed beleggingsresultaat begint met een uitgebreide inventarisatie van uw wensen. Wat heeft u met de beleggingen voor ogen? En welke beleggingsrisico s bent u bereid te nemen? Uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid vormen de bouwstenen van uw beleggingsprofiel. Na het vaststellen en vastleggen van het beleggingsprofiel volgt de invulling van de portefeuille. Staalbankiers heeft inzicht in een groot aantal beleggingsfondsen, stellen een beleggingsmogelijkheden. De volgende optimale beleggingsportefeuille samen opties zijn beschikbaar voor leden van en beheren de portefeuille. NCD Exclusief: Kosten Staalbankiers Fondsbeheer Staalbankiers Fondsbeheer NCD Exclusief Het Staalbankiers Fondsbeheer belegt Ten aanzien van de kosten voor het voor haar cliënten in beleggingsfondsen. Wij brengen met u uw wensen verleend van 15% op de onderstaande fondsbeheer wordt een korting in kaart en selecteren vervolgens de all-in fees: Kosten Staalbankiers Fondsbeheer NCD Exclusief Vermogen van tot basispunten excl. BTW over het meerdere tot basispunten excl. BTW over het meerdere tot basispunten excl. BTW over het meerdere boven basispunten excl. BTW 6

7 Discretionair vermogensbeheer De vermogensbeheerders van Staalbankiers beheren op discretionaire basis vermogens van particulieren en instituten vanaf ,00 vrij belegbaar in effecten. Het beheer vindt plaats met inachtneming van de voorwaarden en restricties die vooraf zorgvuldig met de cliënt zijn afgesproken. De tarieven vindt u in het tarievenoverzicht van Staalbankiers. Dit overzicht wordt voorafgaand aan de daadwerkelijke effectendienstverlening aan het betreffende NCD Exclusief lid verstrekt. Kosten discretionair vermogensbeheer NCD Exclusief Vermogen Fee Bewaarloon Korting effectentransactieprovisies Vermogen , ,00 fee op jaarbasis 80 basispunten exclusief BTW (voor 60% vrijgesteld van BTW) Geen bewaarloon 25% korting op de door Staalbankiers gepubliceerde tarieven Vermogen , ,00 Vermogen > ,00 fee op jaarbasis 60 basispunten exclusief BTW (voor 60% vrijgesteld van BTW) fee op jaarbasis 40 basispunten exclusief BTW (voor 60% vrijgesteld van BTW) Geen bewaarloon Geen bewaarloon 25% korting op de door Staalbankiers gepubliceerde tarieven 25% korting op de door Staalbankiers gepubliceerde tarieven 7

8 Staalbankiers en privé financieringen Woonhuisfinanciering De woonhuisfinancieringen die wij afsluiten voor NCD Exclusief leden worden aan de dekkings- en inkomenseisen van Staalbankiers getoetst. De rente opslagen zijn sterk afhankelijk van de valuta van de hypotheek en het totale bankbelang dat bij Staalbankiers wordt ondergebracht. Daar waar u doorgaans op hypothekengebied een groot aantal standaard hypotheekvormen wordt aangeboden, biedt Staalbankiers maatwerkkredieten afgestemd op uw persoonlijke wensen en financiële situatie. Rentevormen woonhuisfinancieringen Woonhuisfinancieringen kunnen worden verstrekt op basis van een vast- of variabel rentetarief; ook een combinatie is mogelijk. Tevens kunt u de hoogte van de rente maximeren door een rentecap af te sluiten. Aflossingsvormen Naast de traditionele aflossingsvormen, te weten aflossingsvrij, lineair (een vast bedrag aan aflossingen per jaar), annuïtair (een vast bedrag per jaar bestaande uit een aflossings- en rentecomponent) of op basis van uitkering uit een gemengde- of levensverzekering is ook (gedeeltelijke) aflossing mogelijk uit een verpand effectendepot. Woning buitenland Als u van plan bent om een (tweede) woning in het buitenland aan te kopen, dient u rekening te houden met juridische en/of fiscale aangelegenheden. Staalbankiers kan u onder andere behulpzaam zijn bij het verstrekken van een financiering voor de aankoop van uw woning in België en Frankrijk. Hypotheek in Zwitserse Franken De CHF hypotheek is een woonhuisfinanciering in Zwitserse Franken. De rente wordt ook in die valuta in rekening gebracht. Het voordeel is dat niet het Euribor tarief van toepassing is, maar het thans lagere CHF Libor. Hier is een rentevoordeel te behalen maar er kan wel een valutarisico spelen. 8

9 Afsluitprovisie NCD Exclusief Door deelname aan het arrangement NCD Exclusief betaalt u geen afsluitprovisie. Taxaties Voor de waardering van het onroerend goed maken wij zoveel mogelijk gebruik van de meest recente WOZ rapporten. Indien wij niet kunnen volstaan met een WOZ rapport dan laten wij een waarde- verklaring of taxatierapport opmaken. De kosten van het opmaken van de waardeverklaring zullen voor rekening komen van Staalbankiers. Indien een volledig rapport moet worden gemaakt, zal Staalbankiers deze rapportage laten verzorgen. De kosten hiervoor zullen voor leden van NCD Exclusief maximaal 500,00 per rapport bedragen. Rentetarieven NCD Exclusief De (vaste) rentetarieven bij Staalbankiers worden dagelijks bepaald en zijn afhankelijk van de marktomstandigheden, de rentestand, de specifieke situatie van de kredietnemer en de financiering (waaronder de dekkingspositie). Staalbankiers biedt de leden van NCD Exclusief een korting op deze tarieven van: 40 basispunten indien het credit/effectenbelang > dan ,00 25 basispunten indien het credit/effectenbelang < dan ,00 9

10 Staalbankiers Betalingsverkeer Bankieren is iets persoonlijks. Staalbankiers biedt rekeningen aan die passen bij de persoonlijke wensen. Via NCD Exclusief heeft u de keuze uit een veelzijdig aanbod van exclusieve rekeningen-courant en spaarrekeningen. Uiteraard is uw bankier u graag van dienst bij de dagelijkse handelingen op uw rekening. En als u het beheer zelf wilt uitvoeren, bieden wij u daarvoor uitgebreide mogelijkheden via het Internet met onze service Webbankieren. Wij kunnen ieder lid van NCD Exclusief een Staal Signatuurrekening dan wel een Staalmeester Rekening aanbieden en deze, indien van toepassing, koppelen aan het effectendepot. Staal Signatuurrekening Debetlimiet rekening standaard ,00. Debetrente StaalBasisRente + 4%. Creditrente 1-maands Euribor 1,5%. Goldcard met limiet ,00 per maand. Kosten Staal signatuurrekening normaal 80,00 per jaar voor 2 personen. Deze kosten worden niet doorberekend aan de leden van NCD Exclusief. Staalmeester Rekening Debetlimiet rekening standaard ,00. Debetrente StaalBasisRente + 4%. Creditrente 1-maands Euribor 1,0%. World Signiakaart met limiet , ,00 per maand Inclusief priority pass die toegang biedt aan 330 Airport Executive Lounges. Verder zijn er diverse verzekeringen gekoppeld aan deze kaart. Kosten Staalmeester Rekening normaal 220,00 per jaar voor 2 personen. Hierop geven wij 50% korting. Kennismaking Staalbankiers Bent u geïnteresseerd geraakt in de dienstverlening van Staalbankiers en de mogelijkheden van het NCD Exclusief Arrangement, dan nodigen wij u graag uit contact op te nemen met mr. Ed H. Fransen, Senior Private Banker Staalbankiers, voor een persoonlijk gesprek via of via NCD Exclusief Waar mogelijk zullen wij u via NCD Exclusief regelmatig op de hoogte houden van ontwikkelingen op de financiële markt met betrekking tot uw privé situatie en de ontwikkelingen bij Staalbankiers via: NCD Exclusief. Artikelen in Management Scope in het speciale katern voor NCD-leden. Aanbiedingen en wetenswaardigheden via e-news van NCD Exclusief. 10

11 Regio Noord-Holland Prinsen Bolwerk MA Haarlem Tel: Fax: Regio Den Haag Lange Houtstraat CW Den Haag Tel: Fax: Adressen Regio Midden Maliebaan CV Utrecht Tel: Fax: Regio Noordoost Eekwal LA Zwolle Tel: Fax: Regio Twente M.H. Tromplaan JJ Enschede Tel: Fax: Disclaimer Staalbankiers N.V., statutair gevestigd aan de Lange Houtstraat 8, 2511 CW Den Haag, is ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer Staalbankiers N.V. heeft een bankvergunning van de Nederlandsche Bank N.V. en is tevens bevoegd beleggingsdiensten te verlenen. Staalbankiers N.V. is ingeschreven in de registers bij de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Staalbankiers behoudt zich het recht voor de tekst van deze brochure te wijzigen. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Staalbankiers wijst op de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist is. Uiteraard is aan deze uitgave de grootst mogelijke zorg besteed. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, is slechts geoorloofd na schriftelijke toestemming. Regio Oost Oranjesingel NT Nijmegen Tel: Fax: Regio Zuid Parklaan CW Eindhoven Tel: Fax:

12 Bankiers met inlevingsvermogen

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Baljeu en Staal. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstenwijzer Dit document is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op generlei wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst,

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

FPN Groep Dienstverlening Particulier

FPN Groep Dienstverlening Particulier FPN Groep Dienstverlening Particulier Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document informeren wij u over onze dienstenwijzer, onze dienstverlening,

Nadere informatie

D I E N S T E N W I J Z E R

D I E N S T E N W I J Z E R D I E N S T E N W I J Z E R Voor u ligt de dienstenwijzer van B & R Advies BV. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies is een nieuwe online adviesdienst waarmee Van Lanschot inspeelt op

Nadere informatie

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Werkwijze combineert de per 1 juli 2009 wettelijk verplichte Dienstenwijzer en het Dienstverleningsdocument. Frank Ruis

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat wij

Nadere informatie

uw vermogen in beheer

uw vermogen in beheer uw vermogen in beheer professioneel beheer van uw beleggingen Vroeger wilde ik alles in eigen hand houden. Op een gegeven moment drong het tot me door dat dit dus niet werkt. Gaandeweg ben ik steeds meer

Nadere informatie

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Bezoekadres: Postadres: Steenweg 61 Postbus 44 4181 AK Waardenburg 4180 BA Waardenburg Telefoon: 0418-65 10

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. DIENSTENWIJZER Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie

Brochure abonnementen Viisi Finance

Brochure abonnementen Viisi Finance Brochure abonnementen Viisi Finance Brochure abonnementen Viisi Finance Een nieuw huis, een nieuwe uitdaging in uw carrière, trouwen, gezinsuitbreiding, u ontvangt een nalatenschap... Uw wensen en behoeften

Nadere informatie

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Telefoon: 024 649 50 25 Fax: 024 649 50 01 E-mail: wijchen1375@hypotheekshop.nl Internet: www.hypotheekshop.nl/wijchen

Nadere informatie

Internet. Dienstverleningsdocument

Internet. Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies Holland Geldadvies Harderwijkerstraat 43 3881 ED PUTTEN Tel.: 0341-355.462 Fax: 0848.672.679 www. hollandgeldadvies.nl info@hollandgeldadvies.nl AFM vergunning: 12016528 Dienstverleningsdocument Holland

Nadere informatie

HGS administratie- en assurantiekantoor

HGS administratie- en assurantiekantoor HGS administratie- en assurantiekantoor Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Dienstenwijzer (particulier)

Dienstenwijzer (particulier) persoonlijk en dichtbij Dienstenwijzer (particulier) 1 Dienstenwijzer (particulier) De Vries Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Dienstverleningswijzer Van Houwelingen Financiële Diensten

Dienstverleningswijzer Van Houwelingen Financiële Diensten Dienstverleningswijzer Van Houwelingen Financiële Diensten Versie 2014.5 Inhoudsopgave Dienstverleningswijzer Inleiding... 3 Dienstverleningsdocument... 4 Onze Dienstverlening... 4 Hoe worden wij beloond?...

Nadere informatie

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen Dit is Evi De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine

Nadere informatie

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 TOELICHTING DIENSTVERLENINGVOORWAARDEN VOOR PARTICULIERE KLANTEN VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 Inleiding Halbertsma van den Boom biedt, als financieel dienstverlener, consumenten aan om hun belangen,

Nadere informatie

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten?

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij? Folkertsma Financiële Diensten Franeker is een onafhankelijke assurantie- en hypothekenadviseur. Wij adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie