DE GEBRUIKSTOELAGE. -Bedrag -Gebruiksnormen -Procedure -Voorbeeld van berekening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE GEBRUIKSTOELAGE. -Bedrag -Gebruiksnormen -Procedure -Voorbeeld van berekening"

Transcriptie

1 DE GEBRUIKSTOELAGE -Bedrag -Gebruiksnormen -Procedure -Voorbeeld van berekening

2 Basisbedrag Indexeren bij bevel van aanvang, spreiden over 20 jaar en aanpassen aan evolutie van de rente Basisbedrag * Index * Coëfficiënt R = referentierentevoet Coëfficiënt = R R 20 De referentierentevoet voor een bepaald jaar wordt in december van het voorgaande jaar vastgesteld op basis van het gemiddelde van de noteringen van een 10-jarige OLO over de periode 1 september - 30 november van dat voorgaand jaar, verhoogd met 15 basispunten

3 Gebruiksnormen Verzorgingsvoorzieningen -Diensten C,D,E,G,M -Diensten A,K,NIC -Dienst Sp -Dienst G architectonisch los van algemeen ziekenhuis -Functie daghospitaal -Psychiatrische ziekenhuizen -PVT -Voorbeeld

4 C,D,E,G,M Toets op de activiteit Activiteit = verantwoord aantal bedden/aantal erkende bedden Vanaf eerste aanvraag gebruikstoelage Activiteitsgraad (A) minimaal 80% Anders aangepaste toelage = toelage * A/80 A,K,NIC Toets op minimum bezettingsnormen Cf. KB Exclusief An, Ad, Kn, Kd Vanaf eerste aanvraag gebruikstoelage Bezetting (A) minimaal Bezettingsnorm (B) Anders aangepaste toelage = toelage * A/B Sp Toets op bezettingsgraad [Verpleegdagen/gem. erkend aantal bedden*100/365] Vanaf eerste aanvraag gebruikstoelage Bezetting (A) minimaal 80% Anders aangepaste toelage = toelage * A/80

5 G architectonisch los van het algemeen ziekenhuis Toets op bezettingsgraad [Verpleegdagen/gem. erkend aantal bedden*100/365] Vanaf eerste aanvraag gebruikstoelage Bezetting (A) minimaal 80% Anders aangepaste toelage = toelage * A/80 Functie daghospitaal Vanaf eerste aanvraag gebruikstoelage Activiteit (X) minimaal 80% van het aantal plaatsen daghospitaal goedgekeurd in principieel akkoord (Y) Anders aangepaste toelage = toelage*x/(y*0,8) activiteit daghospitaal (X) = aantal dagopnamen * ¾/ (250 * 0,8) Aantal dagopnamen: effectief gerealiseerde opnamen (Chir & Med) waarvoor een forfait* wordt aangerekend Factor 3/4 : een plaats voor daghospitalisatie kan 1,33 maal gebruikt worden per dag 250 : aantal opnamedagen per jaar 0,8 : minimale bezettingsgraad van 80 % * Forfait maxi of A, B, C, D

6 Psychiatrische Ziekenhuizen: gecumuleerde toets Toets op bezettingsgraad [Verpleegdagen/gem. erkend aantal plaatsen*100/365] Vanaf eerste aanvraag gebruikstoelage Bezetting (A) minimaal 70% Anders aangepaste toelage = toelage * A/70 Vanaf eerste aanvraag gebruikstoelage Toets op het aantal opnames van het jaar voor de goedkeuring van het principieel akkoord Evenveel opnames (B) realiseren als in het laatste kalenderjaar voor de goedkeuring van het principieel akkoord (C) Anders aangepaste toelage = toelage * B/C

7 Psychiatrisch Verzorgingstehuis Toets op bezettingsgraad [Verpleegdagen/gem. erkend aantal bedden*100/365] Vanaf eerste aanvraag gebruikstoelage Bezetting (A) minimaal 80% Anders aangepaste toelage = toelage * A/80 Exclusief verzorgingsbedden met uitdovend karakter

8 Voorbeeld van toepassing gebruiksnormen Gegeven: een algemeen ziekenhuis is erkend voor 60 C, 90 D, 30 G, 20 M, 3O A bedden en 40 plaatsen daghospitalisatie (totaal 270) en heeft een project gerealiseerd waarvoor in een bepaald jaar een gebruikstoelage wordt aangevraagd. Voor de diensten C, D, G en M samen is het verantwoord aantal bedden bv. = 150. Dit is < 80 % van 200 of = 160. Er dient dus 10/160 ste in min gebracht op het aandeel van deze bedden t.o.v. het totaal (200/270 ste ). De A-dienst kent een bezettingsgraad van 88 %. Dit is dus OK. Daghospitalisatie : aantal dagopnames = bv ; activiteit = x 0,75 / 250 x 0,8 = 37,5 (1) 80 % van plaatsen uit PA (bv. 40) = 0,8 X 40 = 32 (2) (1) > (2). Dit is dus OK. Conclusie: er wordt een pro rato vermindering toegepast voor die bepaalde aanvraag m.b.t. tot dat bepaalde jaar. Bv. Is de berekende gebruikstoelage euro, dan wordt ze in dit geval verminderd met 10/160 x 200/270 x = euro of 4,6 %.

9 Procedure gebruikstoelage

10 Aanvraag gebruikstoelage TIJDENS bouwfase 1 jaar na bevel aanvang van de werken Ontvankelijkheid aanvraag door VIPA < 10 kalenderdagen Advies over conformiteit met principieel akkoord en de normen door IVA Zorg en Gezondheid of IVA VFSIPH plaatsbezoek Advies over conformiteit met principieel akkoord, wetgeving OO en gebruiksnormen (VIPA) plaatsbezoek Aanvraag over conformiteit financiële aspecten (VIPA) < 40 kalenderdagen Bepaling bedrag gebruikstoelage Voorstel van beslissing < 30 kalenderdagen beslissing minister (1ste aanvraag) of leidend ambtenaar VIPA (volgende aanvragen) Vastlegging van het bedrag Brief aan de initiatiefnemer Betaling

11 Aanvraag gebruikstoelage NA bouwfase Éénmaal per jaar Ontvankelijkheid aanvraag door VIPA < 10 kalenderdagen Advies inzake blijvende conformiteit en aftoetsen aan gebruiksnormen (VIPA: intern/extern) Bepaling bedrag gebruikstoelage Voorstel van beslissing Beslissing leidend ambtenaar VIPA Vastlegging van het bedrag < 20 kalenderdagen < 30 kalenderdagen Brief aan de initiatiefnemer Betaling aan de initiatiefnemer

12 Voorbeeld berekening gebruikstoelage

13 Psychiatrisch ziekenhuis : Totale capaciteit : 180 T-, 90 A-bedden en 20 plaatsen A (dag) Totale bruto oppervlakte : m² Project : uitbreiden met 900 m², 500 m² verbouwen en aankopen los meubilair en medische uitrusting Kostenraming: - Uitbreiding: euro - Verbouwing: euro - Los meubilair en medische uitrusting: euro

14 Reële oppervlakte : m² Maximum subsidiabele oppervlakte: 180 T + 90 A + 20 a dag = (270 x 67 m²/bed) + (20 x 38 m²/bed) = m² Reële subsidiabele oppervlakte: Uitbreiding : 800 m² Verbouwing : 500 m² Subsidiabele kostenraming: Verbouwingswerken : euro Los meubilair en medische uitrusting : euro

15 Uitbreiding : 800 m² x Bfr/m² x 2,51571 (index 2006) x 1,21 (BTW) x 1,05 (algemene kosten) x 0,6 = Bfr of ,94 euro (A) Verbouwing : euro x 1,21 x 1,07 x 0,6 = ,74 euro (B) Nazicht maximum: 0,75 x 500 m² x Bfr/m² x 2,51571 x 1,05 x 1,21 x 0,6 = Bfr of ,78 euro (C )is kleiner dan (B) dus (C ) Los meubilair en medische uitrusting: x 1,05 x 1,21 x 0,6 = euro (D) Totaal : A + C + D = ,72 euro

16 Bevel van aanvang werken bv. 15/03/07. Gemiddelde noteringen 10-jarige OLO + 15 basispunten is bv. 4,15 %. Coëfficiënt, volgens de formule berekend, is dan 7,4562 %. VIPA-index 2007 is bv. 2, Jaarlijkse gebruikstoelage: - actualisering: ,72 x 2,60000/2,51571 = ,95 euro - coëfficiënt toepassen: ,95 x 7,4562 % =

- 20 december 2007-17 december 2008-18 december 2009-19 december 2010-21 december 2011-13 december 2012-15 december 2013-16 december 2014

- 20 december 2007-17 december 2008-18 december 2009-19 december 2010-21 december 2011-13 december 2012-15 december 2013-16 december 2014 KB van 22 december 2004 voor de uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit de

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Deze premie beoogt woningen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING Artikel 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaardenakkoord sector Politie (2008-2010)

Arbeidsvoorwaardenakkoord sector Politie (2008-2010) Arbeidsvoorwaardenakkoord sector Politie (2008-2010) Tussen de werkgever in de sector politie en de vakorganisaties NPB, ACP, ANPV en VMHP is op 21 april 2008 overeenstemming bereikt over de inhoud van

Nadere informatie

[BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991

[BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991 1 [BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991 tot coördinatie van de decreten inzake de voorzieningen voor bejaarden (B.S. 20.VIII.1992) 2 Art. 1. Zijn gecoördineerd overeenkomstig de bij

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 3 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING Artikel 1. Definities 1. Beleidsgroep: de beleidsgroep is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente en één per OCMW van de deelnemende gemeenten

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE)

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) Artikel 1. Definities 1. De Schakelaar: vereniging De Schakelaar is een vereniging

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Aanwezig: Burgemeester Schepenen Raadsleden Secretaris Roger Gabriëls Stijn Raeymaekers, Frans Witvrouwen, Hugo Cambré, Machteld Ledegen Freddy Kerkhofs, Jan

Nadere informatie

Geneeskundig adviseur in dienstverband

Geneeskundig adviseur in dienstverband SALARISRICHTLIJNEN LAD per 1 januari 2015 Voorwoord Over het algemeen is een cao van toepassing ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden. In sommige gevallen bestaat er geen cao. Voor die gevallen heeft de

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - Bij leven van de verzekerde: een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 4 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

Overzicht van de regeling schadeloosstelling van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Versie januari 2010

Overzicht van de regeling schadeloosstelling van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Versie januari 2010 Overzicht van de regeling schadeloosstelling van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Versie januari 2010 Bijlage: overzicht bedragen geldend op 1 januari 2010 SCHADELOOSSTELLING LEDEN TWEEDE

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 oktober 2011 Art. 1. Toelagen inzake het volgen van kadervorming Art. 1.1. Binnen de betoelaging van de Vlaamse regering, volgens

Nadere informatie

REGLEMENT MAALTIJDBEDELING AAN HUIS

REGLEMENT MAALTIJDBEDELING AAN HUIS REGLEMENT MAALTIJDBEDELING AAN HUIS Onze thuiszorgdiensten hebben tot doel om gebruikers met een verminderde zelfredzaamheid op een menswaardige manier in hun vertrouwde omgeving te laten wonen. Hulpbehoevenden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

cao-bundeling Gas en elektriciteit PC 326

cao-bundeling Gas en elektriciteit PC 326 ACLVB cao-bundeling Gas en elektriciteit PC 326 www.aclvb.be PC 326 PARITAIR COMITÉ VOOR HET GAS- EN ELEKTRICITEITSBEDRIJF NIEUWE ARBEIDSVOORWAARDEN CAO-BUNDELING Versie juni 2014 Bart De Crock Nationaal

Nadere informatie

ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013 2018. WST 5 AP 9 Incentives voor Gebruik. (Voorstel Nieuwe Actiepunten)

ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013 2018. WST 5 AP 9 Incentives voor Gebruik. (Voorstel Nieuwe Actiepunten) ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013 2018 WST 5 AP 9 Incentives voor Gebruik (Voorstel Nieuwe Actiepunten) AP9.1. Alle incentives worden gekoppeld aan het effectieve gebruik van egezondheidsdiensten Elke

Nadere informatie

Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de directeur van de dienst

Nadere informatie

EFRO 2007 2013. Doelstelling 2 Vlaanderen

EFRO 2007 2013. Doelstelling 2 Vlaanderen 1 EFRO 2007 2013 Doelstelling 2 Vlaanderen Praktische gids subsidiabiliteit van uitgaven VERSIE JUNI 2013 2 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 3 Promotor/copromotor 3 Termijnen 3 Algemene termijnen ontvankelijkheid

Nadere informatie

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 17 APRIL 2007 MET BETREKKING TOT DE FINANCIELE ASPECTEN VAN HET BROBA ADDENDUM FULL VP Hoe kunt u reageren

Nadere informatie

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST --------------------------------------------------------------------------

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST -------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 VAN 19 DECEMBER 1974 TOT INVOERING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING TEN GUNSTE VAN SOMMIGE BEJAARDE WERKNEMERS INDIEN ZIJ WORDEN ONTSLAGEN, GEWIJZIGD DOOR

Nadere informatie

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 N E W S Juli 2011 Inhoudsopgave Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 1 RSZ-bijdragen... 4 2 RSZ-verminderingen... 5 3 DmfA-wijzigingen... 6 4 Andere... 7 5 Aangepaste bedragen...

Nadere informatie