Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen)"

Transcriptie

1 Bijlage 3 Visitatie lidscholen primair onderwijs Nederlandse Dalton Vereniging Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) Naam school O.B.S. Het Kompas Adres Schoolstraat 23 Postcode en plaats 7586 AR Overdinkel Directeur Dhr. J.F. Slot Adjunct-directeur Daltoncoördinator Brigitte Oude Kempers en Juul Strijbosch Aantal groepen 6 Aantal leerlingen 134 Populatie 1.0=66%,1.25= 20%, 1.90= 8%,1.30= 5%,2.20= 1% Aantal leraren 10 In bezit van Daltoncertificaat 8 Bezig met Daltoncursus 1 m.i.v. komend schooljaar Nevenvestigingen nee Visitatieteam Voorzitter mevr. Heleen Achterop Lid 1. mevr. Harja Zwaan Lid 2. dhr./mevr. Lid 3. dhr./mevr. Datum visitatie Soort visitatie licentieaanvraag 2 e licentieaanvraag x licentieverlenging versnelde visitatie licentieverlenging visitatie na bezwaarprocedure Commissie Visitatie Primair Onderwijs Nederlandse Dalton Vereniging Bezuidenhoutseweg AM Den Haag Tel

2 0 Realisering aanbevelingen vorige visitatie * x en uit vorig visitatieverslag 1 Wij bevelen een beter gebruik en goede inrichting van de kuil aan. Denk aan afgeschermde werkplekken. Kinderen kunnen hun verantwoordelijkheid best aan. 2 Kinderen moeten de taakbrieven soms zorgvuldiger invullen, dit moet een aandachtspunt zijn voor het komende schooljaar. Ook constateren wij dat met name de laatste twee kolommen niet eenduidig gebruikt worden, hier moet een betere afstemming op komen. De laatste kolom (beoordeling) adviseren we te laten gebruiken door de leerkracht met bijv. een paraaf van instemming. 3 De blokjes moeten wat ons betreft een andere lay-out krijgen met name in de bovenbouw (zie groep 3) Denk om de PR. 4 Wat is het schoolbeleid rondom het werken in stilte? 5 De kinderen kunnen nu hun werk zelfstandig beoordelen. Wel kunnen we met plezier vaststellen dat er een uitbreiding komt van keuzewerk materialen. Tot ons genoegen ondersteunt het bestuur dit * niet van toepassing bij 1 e licentieaanvraag 1 Vrijheid/ Verantwoordelijkheid x 1.1 Er is sprake van diverse vormen van sturing van verantwoordelijkheid, 3 (leerkrachtgestuurd, gedeelde sturing en leerlinggestuurd) 1.2 Leerlingen en leerkrachten stellen taak- en keuzewerk samen en 3 hebben de vrijheid dit in te delen 1.3 Leerlingen en leerkrachten kunnen omgaan met vrijheden en verantwoordelijkheden 1.4 Op basis van vertrouwen wordt vrijheid vorm gegeven 1.5 Leerkrachten hebben mogelijkheden eigen initiatieven te nemen 1.6 Leerlingen zijn betrokken bij het beoordelen van het eigen werk 1.7 Leerlingen kunnen vertellen waarom ze hun tijd zelf mogen indelen 1.8 Leerlingen hebben keuzevrijheid van werkplek 1.9 Leerlingen mogen zelf hulpmiddelen pakken 1.10 Leerkrachten leren strategieën aan voor denken en leren 1.11 Leerkrachten volgen systematisch de vorderingen van hun leerlingen 1.12 Leerkrachten hanteren een doelmatige instructie 1.13 Leerkrachten dragen zorg voor gedifferentieerde opdrachten 1 2

3 2 Zelfstandigheid x 2.1 Er is sprake van diverse vormen van zelfstandigheidsontwikkeling 1 binnen de range van zelfstandig werken, zelfstandig leren, zelfverantwoordelijk leren en zelfsturend leren 2.2 Leerlingen en leerkrachten zijn in staat om te gaan met uitgestelde aandacht 2.3 Leerkrachten bieden instrumenten aan die de zelfstandigheid van leerlingen bevorderen, zoals taakbord, taakbrief, planbord etc 2.4 Leerkrachten en leerlingen evalueren en reflecteren dagelijks 2.5 Leerkrachten en leerlingen zijn in staat om een planning te maken 2.6 Leerlingen kunnen zelfstandig met hulpmiddelen omgaan 2.7 De hoeveelheid tijd voor de leerlingen is toereikend om de doelstelling zelfstandigheid te bereiken 1 3 Samenwerking x 3.1 Er is sprake van diverse vormen van samenwerking binnen de range van samenwerken, samenwerkend leren, coöperatief leren en interactief leren 3.2 Samenwerking van leerlingen vindt plaats op basis van wederzijds respect 3.3 Samenwerking van leerkrachten vindt plaats op basis van wederzijds respect 3.4 Leerkrachten stimuleren het samenwerken tussen leerlingen 3

4 4 Daltonontwikkeling x 4.1 De school heeft de Daltonontwikkeling beschreven in het schoolplan of 4 een ander plan, waaruit blijkt dat er structureel wordt gewerkt aan het ontwikkelen, borgen en evalueren van het beleid 4.2 De Daltonidentiteit is terug te vinden in de schoolgids, op de website en via ander informatiemateriaal 4.3 De school stelt de leerkrachten in de gelegenheid elkaar te consulteren 4.4 In het schoolplan of een ander plan is Daltonscholing opgenomen 4.5 Daltonontwikkeling wordt aangestuurd door bijv. een coördinator 4.6 De Daltonmogelijkheden van het gebouw worden optimaal benut 4.7 Er zijn middelen aanwezig om de Daltonwerkwijze ten dienste te staan, zoals dagkleuren, taakborden of andere middelen 4.8 Registratie van Daltonactiviteiten vindt voor iedereen op een herkenbare manier plaats 4.9 In de taakopdrachten wordt rekening gehouden met verschillen tussen 2 leerlingen De methodes zijn Daltonvriendelijk 4.11 De Daltonregels zijn duidelijk voor alle betrokkenen 4.12 Er is een duidelijke doorgaande Daltonlijn binnen de school 4.13 De school is betrokken bij Dalton-regioactiviteiten De school volgt systematisch de vorderingen van haar leerlingen door middel van een leerlingvolgsysteem 5 Houding schoolbestuur t.o.v. het Daltononderwijs 5.1 Het bestuur ondersteunt de Daltonontwikkeling van de school 6 Houding van ouders t.o.v. het Daltononderwijs 6.1 De ouders ondersteunen de Daltonontwikkeling van deze school 6.2 De ouders worden geïnformeerd over de Daltonwerkwijze 6.3 Opmerkingen, suggesties m.b.t. Daltonwerkwijze door ouders worden door het team ter harte genomen 4

5 Advies aan het algemeen bestuur van de NDV: Advies Criteria Licentie verlenen Gearceerde onderdelen 1,2,3 en 4 voldoende of goed Over twee jaar versnelde visitatie licentieverlening Gearceerde onderdelen 1,2,3 of 4 matig of onvoldoende Geen licentie verlenen Na hervisitatie matig of onvoldoende bij één of meerdere gearceerde onderdelen 0,1,2,3 of 4 x Licentie voor vijf jaar verlengen Gearceerde onderdelen 0,1,2,3 en 4 voldoende of goed Over twee jaar versnelde visitatie (bij de vijfjaarlijkse visitatie) Gearceerde onderdelen 0,1,2,3 of 4 matig of onvoldoende Licentie intrekken Na versnelde visitatie matig of onvoldoende bij één of meerdere gearceerde onderdelen 0,1,2,3 of 4 en die met een plan van aanpak opgenomen worden in het Schoolverslag visitatie: Omschrijving Breid de taakuren uit zodat de kinderen de doelstelling van zelfstandigheid kunnen bereiken en het mogelijk wordt alle kinderen op hun eigen niveau uit te dagen. Ook de meerbegaafde kinderen moeten binnen dalton op maat bediend worden. Kijk naar wat heeft ieder kind specifiek nodig heeft en zorg dat dit op de taakbrief zichtbaar is. Laat zien dat de leerkracht meer de begeleider is in plaats van de leider, zodanig dat het voor de leerlingen meer mogelijkheden biedt verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. Maak in het daltonplan de dalton ontwikkeling voor de komende jaren concreet. Slotopmerkingen: Jullie hebben een team dat als een geheel overkomt en waarbij een ieder zich bereid toont zich in te zetten om een goede daltonschool te blijven. Met de plannen die jullie hebben om de komende jaren met Meervoudige Intelligentie bezig te gaan, hebben we er alle vertrouwen in dat de bovenstaande aanbevelingen voor de volgende visitatie zijn gerealiseerd. Meervoudige intelligentie biedt volop kansen om jullie taak- en keuzewerk uit te breiden!!! Ondertekening voorzitter visitatieteam: naam handtekening datum 27 maart 2009 Heleen Achterop 5

Bijlage 3. Visitatie lidscholen primair onderwijs Nederlandse Dalton Vereniging. Visitatieverslag

Bijlage 3. Visitatie lidscholen primair onderwijs Nederlandse Dalton Vereniging. Visitatieverslag Bijlage 3 Visitatie lidscholen primair onderwijs Nederlandse Dalton Vereniging Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen)

Nadere informatie

Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen)

Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) Bijlage 3 Visitatie lidscholen primair onderwijs Nederlandse Dalton Vereniging Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen)

Nadere informatie

Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen)

Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) Bijlage 3 Visitatie lidscholen primair onderwijs Nederlandse Dalton Vereniging Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen)

Nadere informatie

Indicatorenlijst primair onderwijs Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs

Indicatorenlijst primair onderwijs Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs Borculo, Juni Visitatie lidscholen primair onderwijs Nederlandse Dalton Vereniging Indicatorenlijst primair onderwijs Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen Zie handleiding visitatie

Nadere informatie

Daltonplan 2011-2015. chr. daltonschool Koningin Emma Jacob Catsstraat 1 8023 AE Zwolle www.emmadaltonschool.nl 13CH

Daltonplan 2011-2015. chr. daltonschool Koningin Emma Jacob Catsstraat 1 8023 AE Zwolle www.emmadaltonschool.nl 13CH Daltonplan 2011-2015 chr. daltonschool Koningin Emma Jacob Catsstraat 1 8023 AE Zwolle www.emmadaltonschool.nl 13CH 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Daltononderwijs 4 4. Daltononderwijs:

Nadere informatie

V i s i t a t i e v e r s l a g

V i s i t a t i e v e r s l a g Visitatie lidscholen Nederlandse Dalton Vereniging V i s i t a t i e v e r s l a g Zie handleiding visitatie lidscholen (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) Naam school KBS De Hobbit,

Nadere informatie

Welkom 29 oktober 2015

Welkom 29 oktober 2015 Welkom 29 oktober 2015 Een dagje dalton op de Edelsteen Chantal Beeloo Doel van vanavond Wij willen inzichtelijk maken hoe een globale dag bij ons op school eruit ziet en hoe de daltonkernwaarden zichtbaar

Nadere informatie

Daltonplan 2012-2014. 1. De aanloop naar daltononderwijs

Daltonplan 2012-2014. 1. De aanloop naar daltononderwijs RKBS De Zevensprong Versie: februari 2013 2 Inhoudsopgave: 1. DE AANLOOP NAAR DALTONONDERWIJS... 4 ORIËNTATIE... 4 EINDDOEL IN BEELD... 4 KENNISMAKEN MET ANDERE DALTONSCHOLEN... 4 OP WEG... 4 COLLEGIALE

Nadere informatie

PC Daltonbasisschool Het Drieluik. Ons Dalton Beleidsplan

PC Daltonbasisschool Het Drieluik. Ons Dalton Beleidsplan PC Daltonbasisschool Het Drieluik Ons Dalton Beleidsplan Ons dalton beleidsplan Samengesteld door daltoncoördinator: Monique van der Hoeven 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Kenmerken van de school...

Nadere informatie

DE GESCHIEDENIS NAAR ONS DALTONONDERWIJS

DE GESCHIEDENIS NAAR ONS DALTONONDERWIJS KDS De Zevensprong Versie: dec 2015 Inhoudsopgave: 1. DE GESCHIEDENIS NAAR ONS DALTONONDERWIJS... 3 ORIËNTATIE EINDDOEL IN BEELD KENNISMAKEN MET ANDERE DALTONSCHOLEN OP WEG COLLEGIALE CONSULTATIE ERKENNING

Nadere informatie

VISITATIERAPPORT. Montessorischool Wassenaar

VISITATIERAPPORT. Montessorischool Wassenaar VISITATIERAPPORT Montessorischool Wassenaar Directie Martine Lammerts Aantal leerlingen 143 Aantal leerkrachten 13 Namen leden visitatiecommissie Marije van Tulder Vera Arents Wilke Vos Datum visitatie

Nadere informatie

Dalton Ontwikkelplan ODS De Starter. Groningen

Dalton Ontwikkelplan ODS De Starter. Groningen Dalton Ontwikkelplan ODS De Starter Groningen Karin Dokter en Harja Zwaan 19-4-2010 Inhoudsopgave Inleiding Dalton Ontwikkel Plan 3 Hoofdstuk 1.Beginsituatie dalton 4 1.1 Visitatie 2005 4 1.2 Eigen ontwikkelbehoefte

Nadere informatie

WAT IS DALTONONDERWIJS?

WAT IS DALTONONDERWIJS? WESTERKIM EN DALTON DALTONONDERWIJS Westerkim vindt het belangrijk rekening te houden met de mogelijkheden van het kind en de verschillen tussen kinderen. Aandacht voor ieder kind, zelfstandigheidsbevordering,

Nadere informatie

Vrijheid, vrijheid in gebondenheid of toch maar verantwoordelijkheid? Het begrip vrijheid in de praktijk van het Nederlandse daltononderwijs

Vrijheid, vrijheid in gebondenheid of toch maar verantwoordelijkheid? Het begrip vrijheid in de praktijk van het Nederlandse daltononderwijs Vrijheid, vrijheid in gebondenheid of toch maar verantwoordelijkheid? Het begrip vrijheid in de praktijk van het Nederlandse daltononderwijs Inleiding René Berends Versie 1, juli 2008 De Nederlandse Dalton

Nadere informatie

Daltonhandboek Het Kompas

Daltonhandboek Het Kompas Daltonhandboek Het Kompas Dalton ankerpunten: 1. In het Daltononderwijs zien we de leerling als de ondernemende zelfstandige die het schoolwerk als taak aanneemt en zich eigen maakt. 2. In het Daltononderwijs

Nadere informatie

DALTON BELEIDSPLAN 2015-2016

DALTON BELEIDSPLAN 2015-2016 DALTON BELEIDSPLAN 2015-2016 Laat kinderen doen, wat ze zelf kunnen! CB de Bron Ganzenroer 2 7833 GH Nieuw-Amsterdam Tel: 0591-551293 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 1 Wie zijn wij?...

Nadere informatie

IK-DOELEN BIJ DE DALTONUITGANGSPUNTEN

IK-DOELEN BIJ DE DALTONUITGANGSPUNTEN IK-DOELEN BIJ DE DALTONUITGANGSPUNTEN 1 2 3 4 5 A Samen werken (spelen) Hierbij is het samenwerken nog vooral doel en nog geen middel. Er is nog geen sprake van taakdifferentiatie. De taak ligt vooraf

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse Voortgezet Onderwijs Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse Www.daltondeventer.nl/nascholing Schoolontwikkeling op

Nadere informatie

VISITATIERAPPORT. Passe Partout Apeldoorn

VISITATIERAPPORT. Passe Partout Apeldoorn VISITATIERAPPORT Passe Partout Apeldoorn Directie Robert Woudenberg Aantal leerlingen 196 Aantal leerkrachten 13 Namen leden visitatiecommissie Bas Moll Josine Cornelisse Tamme Wiegersma Datum visitatie

Nadere informatie

Basisschool Den Bongerd

Basisschool Den Bongerd Basisschool Den Bongerd een Daltonschool in oprichting Beste ouders en verzorgers, U ontvangt van ons deze informatiekrant, omdat we graag alle ouders willen informeren over de voortgang van onze onderwijskundige

Nadere informatie

2012-2016. Zelfstandig Leren

2012-2016. Zelfstandig Leren 2012-2016 Zelfstandig Leren 0 Inhoud Beschrijving doelgroep... 2 Visie op onderwijs... 2 Basisvisie... 2 Leerinhouden/ activiteiten... 2 Doelen voor het zelfstandig leren... 3 Definitie zelfstandig leren...

Nadere informatie

Checklist groep 3 4 Doorgaande lijn Daltononderwijs

Checklist groep 3 4 Doorgaande lijn Daltononderwijs 1 Hulpvraag (blokjes) Eerst je maatje om hulp vragen, dan de leerkracht Eerst je maatje om hulp vragen, dan de leerkracht Symbolen *Stoplicht. Als het stoplicht op rood staat mag je geen vragen aan de

Nadere informatie

Waarom kiest t Kienholt voor Daltononderwijs?

Waarom kiest t Kienholt voor Daltononderwijs? Waarom kiest t Kienholt voor Daltononderwijs? Lesgeven aan leerlingen wordt regelmatig aangepast aan de veranderende eisen en verwachtingen van onze samenleving. We vinden dit terug in drie principes:

Nadere informatie

Daltonboek. Over het hoe en waarom!

Daltonboek. Over het hoe en waarom! Daltonboek Over het hoe en waarom! 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Titel Pagina 1 Inleiding 3 2 Voor wie is dit document geschreven 4 3 Relatie met andere beleidsstukken 5 4 4.1 4.2 5 5.1. 5.2. Waarom Daltononderwijs

Nadere informatie

VISITATIERAPPORT. Montessorischool Het Mozaïek in Maarssen

VISITATIERAPPORT. Montessorischool Het Mozaïek in Maarssen VISITATIERAPPORT Montessorischool Het Mozaïek in Maarssen Directie Ardes Hoek Aantal leerlingen 123 Aantal leerkrachten 10 Namen leden visitatiecommissie F.Lieben H.Plomp A.Lenstra Datum visitatie 08-11-2012

Nadere informatie

Daltonhandboek Daltonschool Prins Bernhard. Inleiding 2 1. Daltononderwijs; a way of life 3. 2. Communicatie 13

Daltonhandboek Daltonschool Prins Bernhard. Inleiding 2 1. Daltononderwijs; a way of life 3. 2. Communicatie 13 Daltonhandboek Daltonschool Prins Bernhard Inhoudsopgave Theoretisch deel Inleiding 2 1. Daltononderwijs; a way of life 3 2. Communicatie 13 Praktisch deel Afspraken in doorgaande lijnen 14 Ontwikkelingslijnen

Nadere informatie

Daltonbeleidsplan. Christelijke Basisschool. Het Anker

Daltonbeleidsplan. Christelijke Basisschool. Het Anker Daltonbeleidsplan Christelijke Basisschool Het Anker INHOUD 1. Inleiding 2. Waarom dit beleidsplan? 3. Onze keuze voor dalton 4. Communicatie met ouders 5. De uitgangspunten van daltononderwijs 5.1 Vrijheid

Nadere informatie

SINT WALFRIDUS Een katholieke Daltonschool die een stevige basis voor een goede toekomst biedt. Een school die vertrouwen geeft!

SINT WALFRIDUS Een katholieke Daltonschool die een stevige basis voor een goede toekomst biedt. Een school die vertrouwen geeft! SINT WALFRIDUS Een katholieke Daltonschool die een stevige basis voor een goede toekomst biedt. Een school die vertrouwen geeft! Sint Walfridusschool Bazuinslaan 2 9781 HM Bedum tel./fax 050-3015467 email:

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Dalton regio dag 21 maart 2012 Aanvang: 09.30 uur Locatie: De Meenthe Stationsplein 1 8331 GM Steenwijk

Dalton regio dag 21 maart 2012 Aanvang: 09.30 uur Locatie: De Meenthe Stationsplein 1 8331 GM Steenwijk Dalton regio dag 21 maart 2012 Aanvang: 09.30 uur Locatie: De Meenthe Stationsplein 1 8331 GM Steenwijk Programma 09.30 uur Welkom 09.40 uur Inleiding Jan Jutten (is werkzaam als zelfstandig onderwijsadviseur.

Nadere informatie

Dalton in kinderopvang

Dalton in kinderopvang Dalton in kinderopvang Kindcentra Agenda Kindcentra Gehoord tijdens visitatie Fris! De moeder van Max: Bij andere kinderdagverblijven staat of valt alles met hoe de pedagogisch medewerker zich voelt. HIER

Nadere informatie

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon Plan n in g Schooljaarplan Planperiode 2011-2015 Versie Versie 4 Datum 04-07-2013 Naam school Adres t Witzand 22 Postcode Obs Prins Willem Alexander 9463PA Telefoon 0592 262400 E-mail Directeur pwa@primah.org

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Schoolondersteuningsprofiel basisschool Confetti Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Extra ondersteuning

Nadere informatie

VISITATIERAPPORT. Rotterdamse Montessorischool

VISITATIERAPPORT. Rotterdamse Montessorischool VISITATIERAPPORT Rotterdamse Montessorischool Directie Hans Dirksen Aantal leerlingen 325 Aantal leerkrachten 21 Namen leden visitatiecommissie Bas Moll Ton Bezem Marjolein Spaan Datum visitatie 12-01-2012

Nadere informatie

Plannen Groep 1/ 2. Taken plannen groep 1/2 Cds De Klister, Marieke Folkers

Plannen Groep 1/ 2. Taken plannen groep 1/2 Cds De Klister, Marieke Folkers Plannen Groep 1/ 2 Taken plannen groep 1/2 Cds De Klister, Marieke Folkers Foto + de beschrijving van ons planbord. OBS De Driebond Groningen, Maaike Nieuwbeerta.. Doorgaande lijn groep 2 naar groep 3;

Nadere informatie

didactisch handelen

didactisch handelen didactisch handelen 20121217 Uitslagen Quick Scan De Driehoek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

niet apart, maar samen

niet apart, maar samen 4 Daltononderwijs op de Ieme. Het woord Ieme betekent werkbij. Werkbijen werken hard met elkaar om tot goede resultaten te komen. We willen dat onze leerlingen veel leren en met plezier naar school gaan.

Nadere informatie

VISITATIERAPPORT Montessorischool Schiedam

VISITATIERAPPORT Montessorischool Schiedam VISITATIERAPPORT Montessorischool Schiedam Directie Herman Lamferkamp Aantal leerlingen 116 Aantal leerkrachten 10 Namen leden visitatiecommissie Henk Plomp Maarten Stuijfenberg Femmy Lieben (voorzitter)

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Uitgangspunten: Daltononderwijs. Waar komen wij vandaan?

Uitgangspunten: Daltononderwijs. Waar komen wij vandaan? Uitgangspunten: Daltononderwijs Waar komen wij vandaan? De grondlegger van ons huidige Daltononderwijs is Helen Parkhurst (1887-1973). Zij gaf les vanaf 1905-1913 op verschillende lagere scholen. Op het

Nadere informatie

Voorwoord. Wij wensen u veel leesplezier. De Daltonwerkgroep:

Voorwoord. Wij wensen u veel leesplezier. De Daltonwerkgroep: Daltonbeleidsplan 2012 Voorwoord De samenwerkingsschool Oostermoer blijft in beweging. Daarom hebben wij gemeend het Daltonbeleidsplan te moeten herschrijven. Deze taak heeft het volledige team op zich

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar 2014 2015 Basisschool De Wissel De Hoop 3 1911 KX Uitgeest

Jaarverslag schooljaar 2014 2015 Basisschool De Wissel De Hoop 3 1911 KX Uitgeest Jaarverslag schooljaar 2014 2015 Basisschool De Wissel De Hoop 3 1911 KX Uitgeest Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Wissel. Dit verslag is geschreven voor de ouders en andere belangstellenden

Nadere informatie

o.b.s. De Tandem " Your talents, our future "

o.b.s. De Tandem  Your talents, our future o.b.s. De Tandem " Your talents, our future " Werken met het talent voor de toekomst Onze leerkrachten hebben een geweldige taak: Zij mogen werken met het talent van uw kind. Zij ondersteunen, helpen,

Nadere informatie

DALTON-ONTWIKKELINGSPLAN

DALTON-ONTWIKKELINGSPLAN 2013 DALTON-ONTWIKKELINGSPLAN Cbs de Regenboog Not.A.H.Agessingel 10 9965 RD Leens Postbus 15 9965 ZG Leens 0595-572017 www.cbsderegenboogleens.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk pagina Inleiding Waarom dalton-onderwijs

Nadere informatie

K.B.S. De Plataan voor katholiek basisonderwijs Vledderstraat 3E 7941 LC Meppel tel. 0522-251025 directie@kbsdeplataan.nl www.kbsdeplataan.

K.B.S. De Plataan voor katholiek basisonderwijs Vledderstraat 3E 7941 LC Meppel tel. 0522-251025 directie@kbsdeplataan.nl www.kbsdeplataan. K.B.S. De Plataan voor katholiek basisonderwijs Vledderstraat 3E 7941 LC Meppel tel. 0522-251025 directie@kbsdeplataan.nl www.kbsdeplataan.nl Inhoudsopgave Daltonhandboek K.B.S. De Plataan blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

DALTON: EEN BLIJVENDE INSPIRATIE. dalton 2009 / 2014. Dalton-beleidsplan. OBS De Tweemaster Piet Heinlaan 19 9675 AZ Winschoten. info@obs2master.

DALTON: EEN BLIJVENDE INSPIRATIE. dalton 2009 / 2014. Dalton-beleidsplan. OBS De Tweemaster Piet Heinlaan 19 9675 AZ Winschoten. info@obs2master. DALTON: EEN BLIJVENDE INSPIRATIE dalton 2009 / 2014 info@obs2master.nl www.obs2master.nl OBS De Tweemaster Piet Heinlaan 19 9675 AZ Winschoten Dalton-beleidsplan inhoud Hoofdstuk 1 - inleiding blz. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

olen vorm Leeswijzer Deze

olen vorm Leeswijzer Deze Daltonidentiteitt Leren is werken, zelfstandig en samen Inleiding daltononderwijs in Nederland kent 6 kernwaarden. Vanuit deze waarden geven daltonscho olen vorm en inhoud aan het onderwijs. De kernwaarden

Nadere informatie

We hebben ervoor gekozen om ons school voor daltononderwijs te noemen. Ons motto is: LOSLATEN WAT KAN, VASTHOUDEN WAT MOET!

We hebben ervoor gekozen om ons school voor daltononderwijs te noemen. Ons motto is: LOSLATEN WAT KAN, VASTHOUDEN WAT MOET! 1. Dit is PC bs Marimba Protestants Christelijke basisschool Marimba is de afgelopen jaren enorm in ontwikkeling. Het team heeft zich verdiept in de verschillende vormen van onderwijs en het daltononderwijs

Nadere informatie

Sova: Een keuze maken

Sova: Een keuze maken 11 februari 2016 Agenda: Donderdag 18 tot en met vrijdag 26 februari: Voorjaarsvakantie Dinsdag 1 maart: ouderavond (Muziekonderwijs op De Margriet & Faalangst en onzekerheid) Donderdag 3 maart, vrijdag

Nadere informatie

Informatieve ouderavond. Inrichting schoolorganisatie Th.J.Rijkenschool 2016-2017

Informatieve ouderavond. Inrichting schoolorganisatie Th.J.Rijkenschool 2016-2017 Informatieve ouderavond Inrichting schoolorganisatie Th.J.Rijkenschool 2016-2017 Programma van de avond Waarom een nieuwe organisatie? De uitgangspunten De basis is op orde Het proces naar clusteronderwijs

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS De Oerstek Noardburgum Datum: 1 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS De Oerstek Schoolnaam OBS De Oerstek Datum 20-05-2015

Nadere informatie

Daltoncoördinator, een taak (en opleiding) in ontwikkeling. 0. Inleiding

Daltoncoördinator, een taak (en opleiding) in ontwikkeling. 0. Inleiding Daltoncoördinator, een taak (en opleiding) in ontwikkeling. 0. Inleiding In de regio Oost heeft de DON samen met DaltonDeventer een scholingstraject voor haar daltoncoördinatoren opgezet. In overleg met

Nadere informatie

Rapportage Audit Librijn Kwaliteitsinstrument Wethouder Brederodeschool

Rapportage Audit Librijn Kwaliteitsinstrument Wethouder Brederodeschool Rapportage Audit Librijn Kwaliteitsinstrument Wethouder Brederodeschool Auditteam: Geke de Jong (voorzitter) Hedi Schalekamp Ronald Stevens De audit is uitgevoerd op 11 oktober 2011 en de bevindingen worden

Nadere informatie

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld?

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld? Ongetwijfeld heeft iedereen wel eens de term PASSEND ONDERWIJS voorbij zien komen. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zijn al een aantal jaar druk bezig alles vorm te geven zoals het in

Nadere informatie

1. INLEIDING... 3 2. VOORGESCHIEDENIS... 4 3. RELATIE MET ANDERE BELEIDSSTUKKEN EN PUBLICATIES... 5

1. INLEIDING... 3 2. VOORGESCHIEDENIS... 4 3. RELATIE MET ANDERE BELEIDSSTUKKEN EN PUBLICATIES... 5 DALTONWERKBOEK INHOUDSOPGAVE DALTONWERKBOEK 1. INLEIDING... 3 2. VOORGESCHIEDENIS... 4 3. RELATIE MET ANDERE BELEIDSSTUKKEN EN PUBLICATIES... 5 3.1. HET SCHOOLPLAN... 5 3.2. DE SCHOOLGIDS, DE INFOKALENDER,

Nadere informatie

13/14. Brederode Daltonschool Willem de Zwijgerlaan 110 2082 BD Santpoort-Zuid. T 023-537 70 38 W www.brederodedalton.nl E info@brederodedalton.

13/14. Brederode Daltonschool Willem de Zwijgerlaan 110 2082 BD Santpoort-Zuid. T 023-537 70 38 W www.brederodedalton.nl E info@brederodedalton. 13/14 Brederode Daltonschool Willem de Zwijgerlaan 110 2082 BD Santpoort-Zuid T 023-537 70 38 W www.brederodedalton.nl E info@brederodedalton.nl Inhoudsopgave 2. ONZE SCHOOL 3 3. ONZE VISIE 5 4. DE KWALITEIT

Nadere informatie

Daltonboek CDS t Kompas EDUCATION IS A JOURNEY, NOT A RACE. Nieuwste versie jan Chr. Daltonschool t Kompas 1

Daltonboek CDS t Kompas EDUCATION IS A JOURNEY, NOT A RACE. Nieuwste versie jan Chr. Daltonschool t Kompas 1 Daltonboek CDS t Kompas EDUCATION IS A JOURNEY, NOT A RACE Nieuwste versie jan. 2014 Chr. Daltonschool t Kompas 1 Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 1. t Kompas een daltonschool blz. 4 2. Vrijheid en verantwoordelijkheid

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 RK Daltonschool De Driesprong maakt deel uit van de SKOSS Inleiding Voor u ligt het schoolplan van RK Daltonschool De Driesprong. Wij zijn trots op dit plan dat is opgesteld in samenwerking

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. De weektaak The assignment represents a contract between student and teacher (Helen Parkhurst)

Hoofdstuk 6. De weektaak The assignment represents a contract between student and teacher (Helen Parkhurst) Hoofdstuk 6. De weektaak The assignment represents a contract between student and teacher (Helen Parkhurst) 6.1 Groep 1/2 In de kleutergroepen wordt gewerkt met een takenbord. Dit bord bestaat uit drie

Nadere informatie

INLEIDING. Taken Daltoncoördinator Het Daltonboek Certificaten: leerkrachten en school EN: Schooljaar 2011-2013 Daltononderwijs in ontwikkeling

INLEIDING. Taken Daltoncoördinator Het Daltonboek Certificaten: leerkrachten en school EN: Schooljaar 2011-2013 Daltononderwijs in ontwikkeling INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN DEEL: Inleiding Geschiedenis Visie op onderwijs SCHOOLSPECIFIEK: 1. Zelfstandigheid: Zelfstandig werken De taak: Planbord/Taakbrief 2. Samenwerken: Keuzewerk Maatjes Coöperatief

Nadere informatie

Wat leert mijn kind op de Jorisschool? Op de Jorisschool vinden we een aantal zaken erg belangrijk. Dat is op de eerste plaats de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen en het leren omgaan met elkaar

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 23 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 2. ONZE SCHOOL. 3 6. DE ZORG VOOR ONZE LEERLINGEN. 11 7. OP NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS. 16 8. 17 9. AANMELDEN. 22 10. VERLOF.

INHOUDSOPGAVE. 1 2. ONZE SCHOOL. 3 6. DE ZORG VOOR ONZE LEERLINGEN. 11 7. OP NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS. 16 8. 17 9. AANMELDEN. 22 10. VERLOF. INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 2. ONZE SCHOOL... 3 6. DE ZORG VOOR ONZE LEERLINGEN... 11 7. OP NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS... 16 8. INFORMATIEVOORZIENING AAN ONZE OUDERS... 17 9. AANMELDEN... 22 10.

Nadere informatie

DALTONWERKBOEK 2013-2014. CBS De VeenSter, Kerklaan 12, 9341AV, Veenhuizen, 0592-388285

DALTONWERKBOEK 2013-2014. CBS De VeenSter, Kerklaan 12, 9341AV, Veenhuizen, 0592-388285 DALTONWERKBOEK 2013-2014 CBS De VeenSter, Kerklaan 12, 9341AV, Veenhuizen, 0592-388285 1 INHOUD HOOFDSTUK PAGINA 1. INLEIDING 3 2. WAT IS DALTON EN WAAROM DALTONONDERWIJS? 4 2.1 WAT IS DALTON? : DALTONONDERWIJS

Nadere informatie

Daltononderwijs in de praktijk.

Daltononderwijs in de praktijk. Daltonboekje Daltononderwijs in de praktijk. Ruim honderd jaar geleden bracht de grondlegster van het Daltononderwijs Helen Parkhurst haar onderwijsideeën voor het eerst in de praktijk in de plaats Dalton

Nadere informatie

Kanjerbeleid Samenvatting voor ouders

Kanjerbeleid Samenvatting voor ouders Kanjerbeleid Samenvatting voor ouders Voor u ligt het kanjerbeleid. We hopen dat het zicht geeft op wat we doen op school en waar we voor staan. Dit is de samenvatting van het kanjerbeleid. Het volledige

Nadere informatie

Hans Wolthuis, Ger Wisselink, Luuck Sanders, René Berends DaltonDeventer, Saxion Hogeschool IJselland

Hans Wolthuis, Ger Wisselink, Luuck Sanders, René Berends DaltonDeventer, Saxion Hogeschool IJselland Een aanzet voor een instrument voor ontwikkelingslijnen binnen Daltononderwijs Hans Wolthuis, Ger Wisselink, Luuck Sanders, René Berends DaltonDeventer, Saxion Hogeschool IJselland Wanneer ben je een goede

Nadere informatie

Schooldiagnose Contacten met Ouders

Schooldiagnose Contacten met Ouders Schooldiagnose Contacten met Ouders Uitslagen Schooldiagnose R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De schooldiagnose... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode

Nadere informatie

DALTON ONTWIKKEL PLAN ORIENTATIE. Roald Dahl School. Lage Hoek CP Zwaag gemeente Hoorn. Directeur: Daniëlle Rood-van Buul.

DALTON ONTWIKKEL PLAN ORIENTATIE. Roald Dahl School. Lage Hoek CP Zwaag gemeente Hoorn. Directeur: Daniëlle Rood-van Buul. DALTON ONTWIKKEL PLAN Roald Dahl School Lage Hoek 999 1689 CP Zwaag gemeente Hoorn Directeur: Daniëlle Rood-van Buul. Daltoncoördinator: Sharon Prins- Stroet. ORIENTATIE De Roald Dahl School is een nieuwe

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave - 2 -

1. Inhoudsopgave - 2 - Groep 7/8 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...- 2-2. Inleiding...- 3-3. Groep 7 en 8...- 4-3.1 Dagprogramma...- 4-3.2 Gemengde groep...- 4-3.3 Daltononderwijs...- 4-3.3.1 Planbord...- 4-3.3.2 De dagkleuren:...-

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Onze Dalton top tien. 1. Wij zien de leerlingen als de ondernemende zelfstandige, die het schoolwerk als taak aanneemt en zich eigen maakt.

Onze Dalton top tien. 1. Wij zien de leerlingen als de ondernemende zelfstandige, die het schoolwerk als taak aanneemt en zich eigen maakt. Onze Dalton top tien 1. Wij zien de leerlingen als de ondernemende zelfstandige, die het schoolwerk als taak aanneemt en zich eigen maakt. 2. De leerling krijgt de gelegenheid om in eigen tempo, op eigen

Nadere informatie

Daltonboek. De Touwladder, verantwoordelijk voor talent! Het Daltonbeleidsboek van

Daltonboek. De Touwladder, verantwoordelijk voor talent! Het Daltonbeleidsboek van Daltonboek Het Daltonbeleidsboek van De Touwladder, verantwoordelijk voor talent! 1 Inhoud Inleiding... 4 1. Geschiedenis en beleid... 5 1.1 Geschiedenis van Daltonschool de Touwladder... 5 1.2 Relatie

Nadere informatie

Joannesschool: een TOM-school

Joannesschool: een TOM-school Joannesschool: een TOM-school Wat is een TOM-school? Een TOM-school is een school die haar onderwijs anders organiseert. Het is een integrale aanpak voor verandering en vernieuwing. Met andere woorden:

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 2. ONZE SCHOOL. 3 6. DE ZORG VOOR ONZE LEERLINGEN. 13 7. OP NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS. 17 8. 18 9. AANMELDEN. 23 10. VERLOF.

INHOUDSOPGAVE. 1 2. ONZE SCHOOL. 3 6. DE ZORG VOOR ONZE LEERLINGEN. 13 7. OP NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS. 17 8. 18 9. AANMELDEN. 23 10. VERLOF. INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 2. ONZE SCHOOL... 3 6. DE ZORG VOOR ONZE LEERLINGEN... 13 7. OP NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS... 17 8. INFORMATIEVOORZIENING AAN ONZE OUDERS... 18 9. AANMELDEN... 23 10.

Nadere informatie

oktober 2015 NR.2 Jarigen van 3 okt. t/m 6 nov. 2015 Welkom! Nieuwe Kinderen op school: Bodhi Samson, groep 1 Ian Alferink, groep 1

oktober 2015 NR.2 Jarigen van 3 okt. t/m 6 nov. 2015 Welkom! Nieuwe Kinderen op school: Bodhi Samson, groep 1 Ian Alferink, groep 1 oktober 2015 NR.2 Jarigen van 3 okt. t/m 6 nov. 2015 5-10 Amin Ikane gr. 5 23-10 Céline Mikkers gr. 6 5-10 Femke Jager gr. 6 28-10 Marlies van Soldt gr. 6 7-10 Jasmine van Duijn gr. 4 28-10 Nynke Huiberts

Nadere informatie

2. Mijn kind wordt aangemoedigd

2. Mijn kind wordt aangemoedigd 1. Ik ben tevreden over wat mijn kind op school leert 2. Mijn kind wordt aangemoedigd meestal meestal niet niet meestal meestal niet niet geen oordeel/niet van 3. Mijn kind krijgt aangepaste hoeveelheid

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.K. Basisschool Klavertje vier

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.K. Basisschool Klavertje vier RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN nummer : 27NT C1 Onderzoeksnummer : 287268 Datum onderzoek : 2 en 4 februari 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO Aan de hand van deze checklist kunnen school en schoolbestuur vaststellen in hoeverre

Nadere informatie

DALTONBOEK cbs t WARMELINCK AALTEN. Gewoon bijzonder

DALTONBOEK cbs t WARMELINCK AALTEN. Gewoon bijzonder DALTONBOEK cbs t WARMELINCK AALTEN Gewoon bijzonder t Is eigenlijk gewoon om naar een school te gaan. Om daar te leren hoe j in de wereld moet gaan staan. Uit de bundel Momentje Geschreven door: Chris

Nadere informatie

Pedagogisch handelen. Uitslagen Quick Scan. De Bakelgeert

Pedagogisch handelen. Uitslagen Quick Scan. De Bakelgeert Pedagogisch handelen Uitslagen Quick Scan De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Onze Wereld Algemene gegevens School CBS Onze Wereld BRIN 08UY Directeur Mevr. T. Terheijden Adres Cornelis Danckertstraat 34 Telefoon 010-4205293 E-mail

Nadere informatie

Daltonbeleidsplan 2012-2013

Daltonbeleidsplan 2012-2013 Daltonbeleidsplan 2012-2013 De Hobbit is een school waar de kinderen samen leren leren. 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Voor wie is dit document geschreven? 3. Relatie met andere beleidsstukken 4. Waarom

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

Daltonbeleidsplan 2015-2019. O.b.s. De Finneblom Boornbergum Brin 15YO

Daltonbeleidsplan 2015-2019. O.b.s. De Finneblom Boornbergum Brin 15YO Daltonbeleidsplan 2015-2019 O.b.s. De Finneblom Boornbergum Brin 15YO DALTONBELEIDSPLAN OBS DE FINNEBLOM Versie maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Het onderwijs op De Finneblom 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 2 2013-2014

Nieuwsbrief nummer 2 2013-2014 Het Drieluik Daltonbasisschool Ot en Sienpad 3 6852 EG Huissen Tel.:026-3253196 email:drieluik @ delinge.nl Website:www.daltondrieluik.nl Postadres :Postbus 50 6852 AB Huissen Nieuwsbrief nummer 2-2014

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding 4. Hoofdstuk 2 Voor wie is dit document geschreven? 5

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding 4. Hoofdstuk 2 Voor wie is dit document geschreven? 5 DALTON HANDBOEK 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 2 Voor wie is dit document geschreven? 5 Hoofdstuk 3 Relatie met andere beleidsstukken 6 Het Schoolplan De Schoolgids Overige plannen:

Nadere informatie

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS Evaluatie van schooljaar 2009-2010 In dit verslag kijken we terug op het schooljaar 2009-2010. Ook in dit jaar hebben er veranderingen plaatsgevonden en zijn er verbeteringen

Nadere informatie

De dagelijkse praktijk op de Fredericus

De dagelijkse praktijk op de Fredericus DALTONBELEIDSPLAN De dagelijkse praktijk op de Fredericus Onze visie op ons Daltononderwijs, zoals u hebt gelezen in hoofdstuk drie, proberen we vorm te geven in de dagelijkse gang van zaken bij ons op

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar 2015-2016 De Wereldweide en Het Noordermerk.

Jaarplan schooljaar 2015-2016 De Wereldweide en Het Noordermerk. Jaarplan 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015-2016 De Wereldweide en Het Noordermerk. In het schoolplan van de Wereldweide en het Noordermerk staan de verbeterdoelen gekoppeld aan de thema s. Hierin worden

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie