EGLISE RÉFORMÉE NÉERLANDAISE À PARIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EGLISE RÉFORMÉE NÉERLANDAISE À PARIS"

Transcriptie

1 KERKBRIEF EGLISE RÉFORMÉE NÉERLANDAISE À PARIS JUNI 2018 Eglise San Michele de Murato

2 JUNI KERKDIENSTEN 3 DIENST VOOR ALLEN 10H30 10 Voorganger Ouderling van dienst Orgel Kindernevendienst Koster Oppas Tweede collecte Voorganger Ouderling van dienst Orgel Koster & Oppas Tweede collecte Ds Diete Kits Cees van Nes Johan van den Burg Tessagonde Zigterman Femke Besançon Kindjes welkom in kerk Abbé Pierre Ds Casper van Dorp Eibert de Vries Johan van den Burg Ria & Ko Franse Action contre la Faim Voorganger Ouderling van dienst Orgel Kindernevendienst Oppas & Koster Tweede collecte Voorganger Ouderling van dienst Orgel Koster & Oppas Tweede collecte Ds Marja van den Beld Leandra Choay Ly-Lan Rianne Courtin Ria & Ko Franse ASMAE Ds Aafke Zaal Femke Besançon Hans Lammers Ria & Ko Franse Schooltje Burkina 2

3 PRAKTISCHE INFORMATIE DIENSTEN De diensten van de ERN vinden elke zondag plaats om 9.45 uur in de Eglise Luthérienne de la Trinité ADRES 172, Boulevard Vincent Auriol Paris Metro 7: Place d Italie Website: Facbook: ERNParis KINDERNEVENDIENST De eerste, derde en eventueel vijfde zondag van de maand (m.u.v. vakanties) wordt er een kindernevendienst georganiseerd voor kinderen van 3 tot 11 jaar. KORTE DIENST Elke tweede en vierde zondag van de maand wordt er een korte dienst gehouden omdat de Lutherse gemeente na ons een viering heeft. Dit betekent dat we de kerkzaal op tijd en vlot moeten verlaten. VOORWOORD Beste Gemeente, In mijn persoonlijke leven haal ik graag de uittocht uit Egypte aan als metafoor voor de eerste stap naar een belangrijke verandering. Vluchten voor een tyran. In de haast je brood niet eens laten rijzen en als je op het laatste moment alsnog op de hielen wordt gezeten, maken dat je wegkomt op je laatste krachten. En dan een wonder: God splijt de zee. Je kan er door, de zee sluit zich weer en je bent gered. Moeten vluchten of, zoals in ons leven: een concreet doel bereiken. Maar als datgene gelukt is waar je naar streefde als je op adem bent gekomen en eens rustig om je heen kijkt, wat zie je daar? Is alles dan meteen goed of begint het dan pas? De Israelieten moesten nog 40 jaar door de woestijn toen de zee zich weer achter hen sloot en ze veilig waren voor de Egyptenaren. 40 jaar woestijn In de woestijn is veel tijd en ruimte. En waar ruimte en tijd is, is ook gelegenheid om na te denken, terug te kijken, vetes uit te vechten en de vinger te leggen op zere plekken die ontstaan zijn tijdens de periode waarin er geen tijd was om de blaren te verzorgen die we, nu daar gelegenheid voor is, ineens gaan voelen. Tijdens het afgelopen jaar hadden wij een aantal belangrijke doelen voor ogen. Zaken die niet voor iedereen prettig waren om onder ogen te zien. Hierdoor ontstonden er situaties die emotioneel pijnlijk waren. We waren gehecht aan de oude Pastorie, we konden niet meer zoveel voor de gemeente doen als we vroeger konden en zagen met lede ogen aan dat diegenen die het over namen 3

4 het op een andere manier deden. We waren best verdrietig dat onze predikant vertrok. We waren er nog niet aan toe dat er luchtiger met Eredienst en Liturgie omgesprongen werd dan we gewend waren of we zouden juist wel wat meer vrijzinnigheid zien en ondanks meerdere opmerkingen gebeurde dit niet. We hadden niet de overgave echt deel uit te maken van de gemeente, of kregen soms de indruk dat we niet gezien of serieus genomen werden. We kregen het gevoel niet meer mee te tellen; datgene wat voor ons altijd de norm was geweest bleek niet voor anderen zo te zijn en waar wij voor stonden werd zomaar onder de voeten gelopen. Of zo voelde het soms. Maar... we moesten door, dus we zeurden niet want de gemeente moest blijven bestaan en daar deden we het voor. Nu de rust is teruggekeerd -we gaan de zomer in met een nieuwe pastorie en een predikant in het vooruitzicht- zijn die vervelende gevoelens niet ineens weg. Misschien voelt u ze juist wel meer de laatste tijd. Vaak heb ik die 40 jaar woestijn gezien als een zware tocht die onverwachts nog volgt als je eigenlijk dacht dat je klaar was. Je energie is op, je had hier niet op gerekend en je hebt het idee dat je dit er niet bij kunt hebben. God stuude Manna om te overleven in de woestijn toen de Israelieten beseften dat hun voedselvoorraad niet toerijkend was voor deze lange tocht: Elke ochtend lag er genoeg om je honger mee te stillen. Je kon er geen voorraad van aanleggen. Je moest het opeten als het er lag. Genieten van het moment en erop vertrouwen dat er altijd weer nieuw zou komen. Genoeg voor de hele tocht, genoeg voor iedereen. De woestijn is een plek waar je niet zonder anderen kunt overleven. Je moet hier samenwerken. Daarom lieve gemeente, vraag ik u om te proberen elkaars Manna te zijn. Bied eens een overwachts luisterend oor aan iemand waarmee u weinig op denkt te hebben. Open uw hart eens en vertrouw uw gevoelens toe aan iemand waarvan u liever heeft dat hij of zij denkt dat u sterker bent dan dat. Laat uzelf zien, zie elkaar en ga in gesprek. Gebruik de ruimte, pak de Manna als het er ligt en voel hoeveel liefde wij nog over hebben als we datgene vergeven hebben wat eigenlijk niet zo erg blijkt te zijn geweest. Vriendelijke groeten Femke Besançon 4

5 HERNIEUWDE KENNISMAKING Ds. Marja van den Beld Ik verheug me erop om na enige tijd weer in Parijs voor te gaan. Via de kerkbrief blijf ik goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de gemeente, maar er gaat niets boven het persoonlijke contact. Telkens merk ik weer dat veel kerkgangers in Nederland niet weten dat er in Parijs een actieve Nederlandstalige zustergemeente bestaat. Mijn werkzaamheden als geestelijk verzorger in een algemeen ziekenhuis heb ik na 26 jaar afgesloten. Wel blijf ik actief op het gebied van de relatie Kerk en Israël, meestal in de vorm van leerhuis, gespreksgroep of landelijke studiedagen. Jezus leefde, leerde en vierde in de Joodse traditie. Om hem te kunnen begrijpen, is het dus belangrijk om meer van het Jodendom te weten. Zelf volg ik ook lessen in Talmoed, de rabbijnse discussie over de interpretatie van de bijbeltekst. Een discussie die in elke tijd weer nieuwe antwoorden oplevert, omdat elke tijd ons voor nieuwe vragen stelt. Dit was de wereld waarin de ouders van Jezus hem aantroffen in de tempel, argumenterend met de Tora geleerden, de rabbijnen van zijn tijd. Ik kom de parabels tegen die Jezus ook gebruikte in zijn onderricht, de gebedsregels die hij zijn leerlingen leerde, de vragen waarmee hij opponenten terecht wees. Met een Joodse bril laten de woorden in de bijbeltekst zich anders lezen en gaat er een nieuwe wereld voor ons open. Vandaag kies ik voor de alternatieve lezing die het rooster aangeeft uit het boek Job. De mens die oog in oog komt te staan met het raadsel van het leven, het raadsel van een onrechtvaardige God die goede mensen treft. Waarom? Waarom ik? Misschien wel de oudste vraag ter wereld. Een vraag die Job, en ons, tot op vandaag confronteert met onszelf en met ons beeld van God. Wat gebeurt er als dat beeld gaat schuiven? Marja van den Beld Vught 5

6 SAMEN STAAN WE STERK Johan van den Burg Een tijdje geleden tijdens een zondag voor allen luisterden we naar een lied van Stef Bos: Samen staan we sterk. Hoewel het lied niet zozeer over een kerkgemeenschap gaat heb ik er de laatste maanden toch vaak aan gedacht in relatie tot onze gemeente. Voor onze kleine kerk is de predikant een sterk samenbindende factor en dan is het soms lastig om tijdens de lange vacante periode het gevoel van Samen staan we sterk met elkaar vast te houden of te beleven, zo ervaar ik het zelf althans. De bijbel en met name het Nieuwe Testament besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van de onderlinge relaties binnen de gemeente, die vergeleken worden met delen van het menselijk lichaam. Jezus wordt logischerwijs voorgesteld als het hoofd van de Gemeente: 6 "... Hij (=Christus) is het hoofd van het lichaam, de gemeente." (Colossenzen 1:16, NBG1951) De gelovigen worden vergeleken met de lichaamsdelen van het 'lichaam van Jezus', de wereldwijde Gemeente. Elke plaatselijke gemeente, zoals de onze, kan op zichzelf ook weer een lichaam genoemd worden. "Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde." (Efeziërs 4:16, NBV2004) De Bijbel benadrukt het belang van eenheid in het Lichaam van Jezus. Het gaat vooral om het diepe besef dat je als gelovigen bij elkaar hoort, een geestelijke eenheid dus. Die eenheid kun je niet zomaar organiseren, die is er gewoon waar mensen afgestemd zijn op Gods Geest. Het bewaken van die eenheid is geen vanzelfsprekendheid en kost (vaak persoonlijke) inspanning. Binnen een gemeente is er een grote verscheidenheid van mensen met allerlei verschillende karakters. Ieder afzonderlijk heeft zijn unieke gaven en talenten waarin de ene niet belangrijker is dan de andere, ze zijn allemaal nodig, net zoals de verschillende lichaamsdelen allemaal nodig zijn voor het goed functioneren van het geheel. "Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. Als de voet zou zeggen: 'Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,' hoort hij er dan wer-

7 kelijk niet bij? En als het oor zou zeggen: 'Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,' hoort het er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen: 'Ik heb je niet nodig,' en het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden, zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven..." (gedeelten uit 1 Korintiërs 12:14-28, NBV2004) Soms is het moeilijk voor ons om oprechte waardering te hebben voor de dingen waarin anderen anders zijn dan wijzelf. We dulden zulke mensen misschien, maar zijn niet altijd even blij met hen en zien ze soms eerder als belemmeringen dan als geschenken. Het is moeilijk om andere mensen in hun anders-zijn te waarderen en er is veel geestelijke volwassenheid in onze levens nodig om -over onze eigen schaduw heen stappend- alle mensen te respecteren. Het kenmerk van een christelijke gemeente tegenover elkaar en haar naaste omgeving is onderlinge liefde. Liefde is in de praktijk natuurlijk een breed begrip, maar door oprechte liefde in praktijk te brengen kunnen we andermans anders zijn gemakkelijker accepteren en aanvaarden. Dat maakt dat we ons kunnen richten op wat werkelijk belangrijk is: de geestelijke eenheid die ons onderling verbindt. Dan kunnen we ons samen sterk en gesterkt voelen! Samen staan we sterk Niemand kan alleen Je bouwt een kathedraal Met velen om je heen Ik heb het vaak gedacht Beter af alleen Maar enkelvoud beperkt Samen staan we sterk Samen staan we sterk De wereld is zo groot De sterren staan zo ver De hemel is zo hoog Het doet er niet veel toe Hoe koud het je ook laat Samen zijn we meer Je weet het vroeg of laat... 7

8 KENNISMAKEN. DS. DIETE KITS Op zondag 3 juni hoop ik voor de derde keer voor te gaan in de Eglise Reformée Néerlandaise in Parijs. De laatste keer is alweer een poosje geleden en misschien was het wel doordat ik alle adressen in mijn bestand doorgaf dat ik een nieuw adres kreeg, dat jullie nieuwe preekvoorziener (wat een raar woord eigenlijk) mij per ommegaande een verzoek stuurde om voor te gaan in Parijs. En zo geschiedde Voor wie het niet (meer) weet, het was namelijk in 2011, mijn naam is Diete Kits, en ik ben alweer geruime tijd predikant in Bovensmilde. Samen met een collega vervul ik daar een fulltime predikantsplaats. Kort geleden hebben wij een volledig gerestaureerde kerk betrokken. Het hele proces daarnaartoe en de inzet van vele mensen maken dat ik nog steeds veel uitdaging vind in deze kleine dorpsgemeente. We willen in de komende jaren ons richten op kerkzijn in het dorp en zijn daartoe vele contacten aangegaan met plaatselijke verenigingen en stichtingen. Er staan zogezegd veel pannetjes op het vuur. Ik ben getrouwd en we hebben drie volwassen zonen. In de dienst die ik zal houden staat een tekst centraal (Lucas 7: 36-50) waarin een farizeeër wordt verrast door de komst van een vrouw, je weet wel, die zondares Hij voelt zich hoogst opgelaten want er is een belangrijke gast in zijn huis en nu is zij er opeens ook. Ze verstoort het etentje dat hij georganiseerd heeft. Niet leuk dus.pffff hoe zal dit aflopen? 8

9 OVERDENKING Ds. Diete Kits Er is een grapje over een jongen die naar de kerk was geweest. Toen hij thuiskwam vroeg zijn moeder: 'Vertel es, waar heeft de dominee het over gehad?' 'O, over de zonde...', was het antwoord. 'En? Wat vond hij ervan? 'Hij was er tegen...'.. Je kunt erom lachen, en dat doen we ook, maar tegelijk wordt duidelijk dat een begrip als 'zonde' ook nietszeggend kan worden. 'Zonde?' daar ben je tegen. Dat kan wel wezen, maar daarmee is zonde niet weg, sterker nog: hoezeer je ook tegen de zonde bent, en hoezeer je ook gelooft dat God jouw zonden vergeeft, daarmee is zij nog niet als sneeuw voor de zon verdwenen. Het wordt soms zo snel gezegd: in Jezus Christus bevrijdt God zondaars van hun zonde. Er geschiedt verzoening. God haalt een streep door de zonde. Alles weg, een schone lei. Dat zijn prachtige woorden, een groot geloof, maar gaat het ook zo gemakkelijk in de praktijk? Al in het begin van de bijbel lees ik: De zonden der vaderen gaan over op de kinderen en kindskinderen en worden doorgegeven in de volgende generaties, tot in het derde en vierde geslacht. Een waar woord. Je zou het ook een roulerende rekening kunnen noemen. Wat zoveel wil zeggen als: jouw vader of moeder kon jou geen liefde geven, omdat hem of haar als kind eveneens liefde was onthouden. En ook de ouder van je ouder groeide op in omstandigheden waar hij of zij niet gezien werd. Ze werd tekort gedaan, zorgde zich te pletter voor het gezin en kreeg nooit erkenning daarvoor. Nooit werd er gezegd: wat fijn dat je gekookt hebt, en gewassen. Eerder kreeg ze een snauw en een grauw. En wat had ze graag willen doorleren, maar ja Of de vader van je vader. Hij moest trouwen met dat meisje, je oma, een verstandshuwelijk. Zo hoorde dat, maar liefde? Ho maar De spanningen liepen vaak hoog op. Hij hield zich dan maar stil of sloeg er op los, met alle kwalijke gevolgen. 9

10 Dit en nog erger gebeurt tussen mensen, in families, van geslacht op geslacht. Het is niet fair hoe veel mensen tekort wordt gedaan, m.a.w.: dat is zonde, verschrikkelijk zonde. Je ziet het pas, als je oog krijgt voor de context van iemand. Mensen doen elkaar kwaad, berokkenen elkaar zoveel schade. Kwaad dat blijft en erger nog: wordt doorgegeven, wanneer niet ergens in die cyclus iemand opstaat en zegt: STOP! Met een bijbels woord van Jezus: Ga heen en zondig niet meer. Nogmaals: gemakkelijk is dat niet, maar zo begint het wel! Dat iemand inziet, uit zichzelf of door een vraag van een ander: het is niet goed wat hier gebeurt, dit is zonde. En ik wil niet verder leven in of met die zonde. Ik wil die zonde ook niet verhalen op mijn kinderen. Ik wil vrij komen van de last die op mij drukt. Of vrij worden van wat ik anderen heb aangedaan. Het erkennen en onder ogen zien van wat jou is aangedaan of wat je hebt gedaan, is het begin. Het is een verlossing te geloven, dat God een streep haalt door wat is gebeurd in het verleden. Evenwel: wat gebeurd is, is niet weg, is niet uit te vlakken. Wat jou is aangedaan of wat je hebt gedaan, die feitelijke daad, de tastbare zonde blijft. Maar, wanneer de last ervan kan worden weggenomen, is de weg vrij om het ten goede te keren, om die roulerende rekening te stoppen. Wat je daarbij nodig hebt? De liefde van God en de liefde van God in mensen. Mensen die je zien als persoon, je niet veroordelen en op zoek gaan naar verdiend vertrouwen, d.w.z., wat jij hebt gegeven aan goedheid, waar je in je leven betrouwbaar bent geweest. Want ieder mens heeft iets te geven, hoe klein ook. God ziet het en vraagt ons dat ook te willen zien. Dat is Liefde en zij gaat dóór tot in het duizendste geslacht, m.a.w. zij overwint het kwade. Dat kwade, die zonde zal er blijven. Wij blijven verantwoordelijk of aansprakelijk maar God houdt ons niet (voor eeuwig) aansprakelijk. Hij kent ons, weet wat voor maaksel we zijn. Wij lossen alle zonde niet op. Dat kunnen we niet. Dat zou ook niet billijk zijn in onze gegeven omstandigheden. Vandaar dat alleen Liefde (met een hoofdletter) de weg tot verzoening van zonden kan zijn. Liefde die niet aansprakelijk houdt, hoewel we wel aansprakelijk zijn. 10

11 IN MEMORIAM In Memoriam Ada GORTER Zaandam 3 Mei 1933 Den Haag 12 Mei 2018 We hebben op 16 mei afscheid genomen van Aadje Gorter op de gezegende leeftijd van 85 jaar. Op de rouwkaart staat geschreven : Het leven was zoet Maar nu was ze klaar Zo is het goed En toch valt het zwaar Afscheid nemen van een Moeder is en blijft moeilijk. Vijf jaar geleden hebben we al afscheid genomen van Tino, vandaag sluiten we definitief het boek van het levensverhaal van Aad en Tino. Samen kwamen ze naar Frankrijk in de wereldstad Parijs in de jaren 50. Een hele stap voor zo n jong stel, ver van het vaderlijk huis, een nieuwe taal spreken, integreren in de Franse maatschappij en hard werken! Dit lukte vrij vlug dankzij het goede inzicht en de goede hollandse produkten die Tino gekozen had om in Frankrijk op de markt te brengen. Toen hun eerste dochter geboren werd, zochten ze een wat grotere woning en kwamen bij m'n ouders die een geschikt huis voor hen hadden. Zo werden ze voor een lange periode de naaste buren van de familie van Nes en zo begon een buitengewone vriendschap van meer dan 60 jaar. Aad en Tino waren gezellige, hartelijke, trouwe en meelevende vrienden! Zij integreerden in de Nederlandse club in Parijs en in de ERN waar ze heel vaak de Nederlandse diensten bijwoonden. Tino heeft jarenlang de preekvoorzienig geleid met grote tevredenheid van onze gemeente! Ze stonden altijd klaar om te helpen als het nodig was. Leed en vreugde hebben we altijd samen gedeeld. Toen ze wat ouder werden, werd het onze beurt om te helpen; samen met Menxy zijn we vaak in Montevrain geweest toen Tino ziek werd. Samen met Aadje mochten we de ogen van Tino sluiten. Zware momenten afgewisseld door fijne momenten om de eenzaamheid te breken. 11

12 Het vertrek van Aadje naar NL was een goede beslissing voor haar en haar dochter Helen en zoon Wietze. Dank Aadje voor al deze vrolijke en fijne momenten die we met elkaar deelden. Nu stuur je ons van boven een laatste vrolijke glimlach! Lieve Aadje Rust in Vrede, Repose en Paix...ADIEU!!!!» Geïnspireerd op de toespraak die Cees van Nes hield tijdens de rouwdienst 12

13 PINKSTERDIENST Eibert de Vries De pinksterdienst werd verzorgd door dominee Casper van Dorp, welbekend in onze gemeente. Het was een hele mooie dienst waarin we een aantal bekende gezangen hebben gezongen, maar we ook onze best mochten doen op wat minder bekende melodieën. Minder bekend, maar wel heel mooi! De prediking ging uiteraard over Pinksteren, de neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van de Christelijke kerk. Dominee Casper liet met actuele teksten zien dat het oeroude Pinksterfeest nog steeds springlevend is. De verkondiging begon met een deel van een songtekst van de artiest Avicii. Deze bijzonder getalenteerde en succesvolle jongeman is kortgeleden op 28- jarige leeftijd onder niet geheel duidelijke omstandigheden overleden. Was het een overdosis drugs? Was het een drankverslaving? Was het zelfmoord? Was het een combinatie van factoren? In ieder geval is duidelijk dat hij onder de enorme druk van zijn wereldwijde succes ten onder is gegaan. De tekst die dominee Casper aanhaalde begon met Ik probeerde het gewicht van de wereld te dragen, maar ik heb maar 2 handen en eindigde met eigenlijk was ik op zoek naar mezelf terwijl ik niet eens wist dat ik verloren was. Toen Avicii nog leefde klonk het als zomaar een tekstje, maar door zijn veel te vroege en droevige einde heeft het opeens een hele diepe betekenis gekregen. Het lied Wake me up van Avicii is gemakkelijk te vinden op het internet, een aanrader! De tweede tekst was een deel van de geweldige prediking van Bisschop Michael Curry tijdens het huwelijk van Prins Harry en Meghan Markle Wanneer liefde de weg is. De basis voor deze prediking ligt in het Hooglied De liefde is een vlammend vuur, een laaiende vlam. Zeeën kunnen haar niet doven, rivieren spoelen haar niet weg. Dominee Martin Luther King Jr. zei het als volgt: We moeten de kracht van liefde ontdekken, de verlossende kracht van liefde. Als we dat doen, dan kunnen we van deze oude wereld een nieuwe wereld maken, want liefde is de enige weg. Ook de prediking van Michael Curry is gemakkelijk op het internet te vinden. Doen! Dominee Casper bracht de pinksterboodschap vervolgens op overtuigende wijze over. We kunnen de wereld niet in ons ééntje dragen en alleen zijn we verloren hoewel we dat niet weten. Jezus is op de wereld gekomen om ons te redden en de neerdaling van de Heilige Geest is een teken dat Gods liefde voor altijd bij ons is gebleven. Een geweldige boodschap! 13

14 COLOFON REDACTIE De redactie van de Kerkbrief wordt verzorgd door Mieneke Start en Maarten van der Vlies. VERSCHIJNING De Kerkbrief verschijnt 10 keer per jaar op de laatste zondag van elke maand. Voor de maanden juli en augustus verschijnt er 1 Kerkbrief, net als voor december en januari. GIFTEN EN COLLECTES 29 april Kerk 51,00 Kerk in Aktie 39,37 06 mei Kerk 158,88 Liliane Fonds 116,54 10 mei Kerk 140,18 Buitendag 78,22 VVB 365,00 Giften 600,00 ONTVANGEN Als u de Kerkbrief graag wilt ontvangen kunt u zich inschrijven op de website van de ERN. Voor vragen en op of aanmerkingen kunt u zich wenden tot Maarten van der Vlies. U ontvangt een digitale versie per . UW BIJDRAGE De volgende Kerkbrief zal op 1 juli verschijnen. Kopij graag uiterlijk op 20 juni in de brievenbus van de redactie: UW FINANCIELE BIJDRAGE Cheque: Naar Mevr. Z.M. Lammers, 12, rue de Chantereine, Avernes, à l ordre de l Association Cultuelle de l Eglise Réformée Néerlandaise. Virement in Frankrijk: Caisse d Epargne; BIC: CEPA FRPP 751 IBAN: FR Overboeking in Nederland: IBAN: NL18 INGB t.n.v. de Église Réformée Néerlandaise in Avernes. Wilt u bij mededelingen uw naam en adres vermelden? Alle gevers worden hartelijk bedankt! 14

15 KERKENRAAD CONTACT OVERIGE ADRESSEN PREDIKANT VACANT VOORZITTER EN BEHEERSZAKEN Cees van Nes 47, boulevard de Verdun, Rouen SCRIBAAT Froukje Wiersma-Depreux FINANCIËN Ben van Dalfsen DIACONAAT Leandra Choay JEUGD- EN JONGERENWERK Femke Besançon ALGEMENE ZAKEN Eibert de Vries CONTACT KRING PARIJS Myrtille Depreux GASTPREDIKANTENVOORZIENING Johan van den Burg ORGANISTEN Hans Lammers Johan van den Burg CONTACTPERSOON PARIJS PLUS Femke Besançon LEDENADMINISTRATIE Aart Fockens KOSTER EN OPPASDIENST Ingrid Beumer REDACTIE / VERSPREIDING KERKBRIEF Mieneke Start en Maarten van der Vlies +31(0) BESTUUR VAN DE ASSOCIATION CULTUEL- LE DE L EGLISE REFORMÉE NÉERLANDAI- SE President: Cees van Nes Secrétaire: vacant Trésorier: Ben van Dalfsen 15