INFOMAP Hoger Beroepsonderwijs HBO BOEKHOUDEN (Modulair)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFOMAP Hoger Beroepsonderwijs 2012-2013. HBO BOEKHOUDEN (Modulair)"

Transcriptie

1 Ik bouw een toekomst met jou! INFOMAP Hoger Beroepsonderwijs HBO BOEKHOUDEN (Modulair) CVO Lethas Brussel Landsroemlaan 126 B-1083 Brussel Tel : 02/ /

2 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... VOORWOORD... BANK EN BEURS D1(80LT)... 6 BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN A1 (120Lt)... 7 AANVULLING DUBBEL BOEKHOUDEN A2 (120Lt)... 8 PERSONENBELASTING C2 (80 Lt)... 9 BURGERLIJK, HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT C3 (80 Lt) VENNOOTSCHAPSBOEKHOUDEN B2 (80Lt) VENNOOTSCHAPSBELASTING B3 (80Lt) SOCIALE WETGEVING C1 (180Lt) KOSTPRIJSBEREKENING E3 (120Lt) ORGANISATIE EN COMMUNICATIE F2 (60 Lt) FINANCIELE ANALYSE E1 (80 Lt) FINANCIELE ALGEBRA D2 (60 Lt) KOSTENBELEID EN BUDGETTERING F1 (60 Lt) AUDIT E2 (60 Lt) B.T.W. A4 (80Lt) VENNOOTSCHAPSRECHT B1 (60 Lt) COMPUTERBOEKHOUDEN A3 (60 Lt) CONSOLIDATIE E4 (40 Lt) PROJECTWERK... 24

3 VOORWOORD 1. CVO LETHAS BRUSSEL : Algemene informatie Het centrum voor volwassenenonderwijs LETHAS is gevestigd in de Landsroemlaan Brussel en maakt deel uit van de VZW Sint-Goedele Brussel. CVO Lethas Brussel biedt secundair en hoger volwassenenonderwijs aan. Het studieaanbod ziet er als volgt uit : a) studiegebied NT2 : -NT2 : RG 1 RG2 RG3 RG4 Latijns schrift verlengde en verkorte trajecten b) studiegebied TALEN: - FRANS : RG1 - RG2 RG3 RG4 Latijns Schrift - ENGELS : RG1 RG2 RG3 - SPAANS : RG1 RG2 c) studiegebied ICT - Toepassingssoftware (niveau TSO3) Geen diploma vereist MODULAIR kunt u kiezen : initiatie informatica, tekstverwerking 1,2, rekenblad 1,2, internet, Rastertekenen, presentatie,. d) studiegebied Handel : Boekhouden Informatica / - PR - onthaal MODULAIR e) studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Graduaat Boekhouden (HBO) en Graduaat Informatica (HBO) Toegang via diploma secundair onderwijs of via toelatingsproef (minimum18jaar) Na een modulaire studiecyclus van minimum 3 jaar wordt een diploma van gegradueerde uitgereikt. Er zijn mogelijkheden op maat om via een schakeltraject door te groeien naar een professionele bachelor. f) studiegebied Gezondheidszorg - Kaderopleiding Nursing Opleiding tot hoofdverpleegkundige in algemene verpleging, geestelijke verpleging of geriatrie en ouderenzorg 02/ g) Specifieke lerarenopleiding - Opleiding tot pedagogische bekwaamheid - 02/

4 CVO LETHAS BRUSSEL is op de verschillende campussen zowel met de wagen als met het openbaar vervoer gemakkelijk te bereiken : - Campus Landsroem : aan de gebouwen van campus Landsroem kunnen de cursisten gebruik maken van de GR ATIS PARKING aan de basiliek. Met het openbaar vervoer : Via elk Brussels treinstation tot metrohalte SIMONIS. Ook tram 19, bus 87 of bus 20 - bus 355 (Liedekerke), bus 214 ( Brussel Noord Asse - Aalst) - Campus Rouppeplein : er is parkeergelegenheid onder het gebouw. Met het openbaar vervoer : Vlakbij centraal station Brussel en vlakbij metrohalte ANNEESSENS. - Campus Vergotesquare : parkeergelegenheid in de omgeving van het centrum Met het openbaar vervoer : Via elk Brussels treinstation tot metro-station DIAMANT. 2. Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde : Opleiding Boekhouden - Deze cursussen worden ingericht campus Landsroem, Landsromelaan 126, 1083 Brussel (Ganshoren). - De cursussen starten in september of in februari en worden zowel s avonds als overdag ingericht. Er wordt les gegeven op drie lesavonden van 18.30u tot 22u. (12 contacturen per week) of op donderdagen (3 of 6u per dag) - De lesroosters zijn zo opgesteld dat er per lesmoment 1 vak gedoceerd wordt.. U vindt het structuurschema van de volledige opleiding achteraan in deze brochure.vrijwel alle vakken worden gedoceerd door mensen die in bedrijven werkzaam zijn en die met hun ervaring de leerstof op een praktische zowel als boeiende manier naar de cursist kunnen overbrengen. - Cursisten die aanspraak maken op vrijstellingen omwille van vorige studies of opleidingen (EVC, EVK), kunnen hiervoor de nodige bewijsstukken binnenbrengen. De directeur van het centrum bepaalt volgens de procedure samen met de betreffende docent of de vrijstelling kan toegekend worden. De cursisten krijgen hiervan een schriftelijk bewijs. - Tijdens de module wordt er gewerkt met een systeem van gespreide evaluatie. Dit wordt door elke docent bij het begin van de module toegelicht. Na elke module volgt de eindevaluatie die samen met de gespreide evaluatie een eindtotaal geeft. Voor de geslaagde modules wordt onmiddellijk een deelattest afgeleverd. De cursisten kunnen het examenreglement steeds raadplegen via de website - Tijdens de opleiding maken de cursisten een projectwerk onder begeleiding van een docent. Dit werk bestaat er bijvoorbeeld in een bedrijfsplan op te stellen aan de hand van een model en na het bijwonen van een aantal gastcolleges hieromtrent. De cursisten verdedigen dit projectwerk voor een jury van interne en ook externe juryleden.

5 3. Inschrijvingen De inschrijvingen voor het schooljaar starten op 01/06/2012 tot 05/07/2012 en opnieuw vanaf 23/08/2012 en lopen elke werkdag van 9u tot 12.00, van 13u tot 16u en van 18.00u tot 21.00u (avondsessie niet op vrijdag). U kunt hiervoor terecht op het CVO LETHAS BRUSSEL secretariaat, Landsroemlaan 126, 1083 Ganshoren. Het inschrijvingsgeld voor het schooljaar werd als volgt vastgesteld : HBO : 1 per lestijd - module 40 ltn : 40 module 60 ltn : 60 module 80 ltn : 80 module 120 ltn : 120 Maximum / schooljaar : 400 Cursisten die een attest van Actiris VDAB OCMW mindervalide kunnen voorleggen, worden (gedeeltelijk) vrijgesteld van inschrijvingsgeld. Bijkomende kosten : handboek of syllabus per vak. Er kan betaald worden met opleidingscheques. Voor een overzicht van de verschillende vakken en vakinhouden verwijzen we u graag naar de volgende bladzijden. Concrete lesroosters zijn beschikbaar via de website. Tel : 02/ / website :

6 BANK EN BEURSWEZEN D1 1) M. AMPE 2) G. SCHOOVAERTS (cfr p.11) 1) Master Toegepaste Economische Wetenschappen, specialisatiejaar Zee- en Binnenvaartrecht Bedrijf Docent C.V.O L.B.C.-N.V.K. (St Niklaas) Docent P.C.V.O. Waas en Durme (Beveren) coördinator voor de opleiding graduaat boekhouden coördinator samenwerking met VDAB De cursist krijgt zicht op het economisch belang en de juridische omkadering van het Belgisch (en eventueel internationaal) Bank-en Beurswezen, en verwerft kennis op het vlak van de verschillende betaalmiddelen, kredietvormen en beleggingsproducten. Inzake bankwezen wordt aandacht besteed aan de kredietinstellingen en hun activiteiten. Inzake beurswezen maakt de cursist kennis met de karakteristieken van diverse beleggingsvormen. Daarnaast wordt de kennis van de beurs uitgelegd. Tenslotte krijgt de cursist een inzicht in de basisbegrippen van de economie. HOUTHOOFD,N., Algemene economie, Gent, Academia Press, 2002, 154p. BELLON, K., KOOLEN, E., VAN TENDELOO,K., VERNIERS, M. en VANNESTE, J., Bank en beurs binnenstebuiten, Antwerpen, De Boeck, 2003, 198p. Er wordt een schriftelijk eindexamen voorzien. In de loop van de module wordt een tussentijdse proef afgenomen (gespreide evaluatie) 2 weken voor het examen wordt een richtinggevende vragenlijst verdeeld maar wordt de ndige zelfredzaamheid bewaard. Problemen kunnen nog de week voor het examen besproken worden. 6

7 BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN A1 Docente: 1) A. BOSCH 2) Lut Asselberg 1)Master Toegepaste Economische Wetenschappen, spec. Marketing Erasmushogeschool Brussel, Departement communicatie, docente CVO Lethas, docente graduaat boekhouden 2) Master Toegepaste Economische Wetenschappen CVO Lethas docente graduaat boekhouden De boekhouder is de permanente vertrouwensman van de bedrijfsleider. Hij bereidt werkelijke boordtabellen voor die de managers toelaten juiste beleidskeuzen te maken en hun bedrijf met perfecte kennis van zaken te sturen. De boekhouder heeft volgens de wet 3 taken: 1 verantwoordelijke voor de organisatie binnen een afdeling boekhouding en hierover advies verstrekken 2 openen, bijhouden, centraliseren en afsluiten van de rekeningen 3 resultaten berekenen en de jaarrekening opstellen volgens de wettelijke voorschriften. - basisbeginselen van het dubbel boekhouden: opstellen van inventaris, balans en resultatenrekening, eenvoudige verrichtingen boeken in journaal en grootboek, minimum algemeen rekeningenstelsel kunnen toepassen; extra-comptabele rsultaatsbepaling, afschrijvingen - centralisatiemethode: inschrijvingen in aankoopboek, verkoopboek, kasboek en boek kredietinstelling; - boekhouding van de commerciële en financiële verrichtingen in een onderneming: facturen en creditnota s berekenen en boeken, te innen wissels en te betalen wissels boeken, boekingen i.v.m. ontvangsten en uitgaven; - boekhouding van de bezoldigingen: nettolonen en nettowedden kunnen berekenen, voorschotten en beslagleggingen, taak van sociaal secretariaat en boekingen, vakantiegeld; - BTW-aangifte: bespreking van de belangrijkste roosters Men dient over geen voorkennis van boekhouden te beschikken. Er wordt eerst een eigen cursus gebruikt met veel oefeningen, zodat ook cursisten die nog geen boekhouden gezien hebben de basisbeginselen kunnen inoefenen. Nadien wordt volgend handboek gebruikt: Christine Van Liedekerke- Guy Walraevens. boekhouden NU1., Antwerpen, Uitgeverij de Boeck, 488p. Dit boek wordt verder gebruikt in aanvullend dubbel boekhouden. Het examen is schriftelijk en bestaat uitsluitend uit oefeningen. Gespreide evaluatie tijdens het semester : schriftelijke proef. 7

8 AANVULLEND DUBBEL BOEKHOUDEN A2 Docente: A. BOSCH Master Toegepaste Economische Wetenschappen, spec. Marketing Erasmushogeschool Brussel, Departement communicatie, docente Docente CVO Lethas, graduaat boekhouden voor CVO Lethas docente samenwerking VDAB - Een boekhouding kunnen bijhouden volgens de regels van het dubbel boekhouden. - De boekhoudwetgeving kunnen toepassen. - de bedrijfsverrichtingen kunnen boeken - de noodzakelijkheid van de boekhoudwetgeving kunnen illustreren met voorbeelden - de boekhoudwetgeving kritisch kunnen evalueren - ahv de boekhoudwetgeving problemen kunnen analyseren en oplossen - opgaven nauwgezet analyseren en oplossen - verzorgd werk afleveren - inventarisverrichtingen i.v.m aan- en verkopen, overlopende rekeningen, vaststellen BTW-saldo, controle op de waardering van vorderingen en schulden, vaststellen vakantiegeld - resultaatbepaling: en verwerking - opstellen balans en resultatenrekening - studie van de passiva: kapitaal, uitgiftepremies, herwaarderingsmeerwaarden, reserves, overgedragen winst, kapitaalsubsidies, voorzieningen, schulden op meer dan 1 jaar, schulden op ten hoogste 1 jaar; - studie van de activa: oprichtingskosten, immateriële vaste activa, materiële vaste activa (afschrijvingssystemen, verkoop van vaste activa, leasing), vorderingen op meer dan 1 jaar, voorraden en bestellingen in uitvoering (waarderingstechnieken: LIFO, FIFO en gemiddelde waarde), vorderingen op ten hoogste 1 jaar, geldbeleggingen en liquide middelen Methodiek en handboek Christine Van Liedekerke- Guy Walraevens. boekhouden NU1., Antwerpen,Uitgeverij de boeck, 488p. Dit boek werd reeds gebruikt in de basis dubbel boekhouden. Hierin wordt nu nog verder gewerkt vanaf de studie van de activa. Het examen is schriftelijk en bestaat uitsluitend uit oefeningen Gespreide evaluatie tijdens het semester : schriftelijke proef. 8

9 PERSONENBELASTING C2 G. OPDENBOSCH Master Handels- en Financiële Wetenschappen (spec. Fiscale Wetenschappen) Master Accountancy + Lerarenopleiding Master of Business administration European Foundation for Quality Management (EFQM), CFO De fiscaliteit is niet weg te denken uit ons bestaan. Stelselmatig heeft ze een belangrijker plaats ingenomen. Geleidelijk aan is de fiscaliteit ook in een bredere context geplaatst. Ze evolueerde van het ontvangen van belastingen tot een economisch overheidsinstrument, dat wordt gebruikt voor inkomstenherverdeling, enz. Als gevolg hiervan is een complexe en steeds wijzigende wetgeving ontstaan. Zowel in de prive- als in het beroepsleven zal de cursist regelmatig worden geconfronteerd met de fiscaliteit. Het is bijgevolg noodzakelijk dat de cursist niet alleen inzicht verwerft in de techniek van een deelaspect van de personenbelasting maar tevens een globale kijk heeft op de samenstelling van de delen. Hoewel kennis van de techniek van de personenbelasting belangrijk is en onvermijdelijk aan bod komt, wordt toch de nadruk gelegd op de structuur en de grondslag van de personenbelasting. Het is de bedoeling dat de cursist de latere wijzigingen aan de materie dadelijk in het geheel kan situeren, zodat steeds een globale kijk op de personenbelasting blijft behouden. Grondige studie van de personenbelasting: inleidende begrippen m.b.t. de personenbelasting Gezinslasten (personen ten laste) Onroerende inkomsten Onroerende voorheffing Roerende inkomsten Roerende voorheffing Beroepsinkomsten van loon- en weddetrekkenden Vervangingsinkomsten Vermindering voor het lange termijnsparen, bouwsparen Aftrekken van het totaal netto belastbaar inkomen Diverse inkomsten Beroepsinkomsten van nijverheids-,handels- en landbouwondernemingen Beroepsinkomsten van beoefenaars van vrije beroepen, ambten, posten en andere winstgevende bezigheden Beroepsinkomsten van bedrijfsleiders Winsten of baten ivm een voorheen uitgeoefende beroepswerkzaamheid De aangifte inzake de personenbelasting / aanslagberekening Globale oefeningen / cases Alhoewel de cursus in beginsel is opgevat als een hoorcollege wordt nochtans van de cursisten verwacht dat zij een persoonlijke inbreng doen met concrete gevallen uit hun dagelijkse ervaring om aldus een discussie op gang te brengen. Ook zijn oefeningen voorzien waarin de theorie in cijfertaal wordt geconcretiseerd. Gebruikt handboek: Praktisch personenbelasting. Antwerpen: De Boeck. De evaluatie gebeurt op basis van een schriftelijk examen. De organisatie van het examen verloopt als volgt: de theorie wordt getoest aan de hand van een gesloten boek examen en voor de praktische toepassingen mag het handboek worden gebruikt. Tussentijdse proef in de loop van het semester (gespreide evaluatie) 9

10 BURGERLIJK RECHT, HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT C3 CH. DEDOBBELEER Bachelor in de boekhouding Docent CVO Lethas Brussel Kennis en inzicht verwerven van en in de voornaamste delen van het burgerlijk recht, handels- en economisch recht, met duidelijke verwijzingen naar de praktijk. Na een inleiding over het recht in het algemeen en een indeling van de rechterlijke macht komen volgende onderwerpen aan bod in het deel Burgerlijk recht : personen, familie en verwantschap, zaken, verbintenissen en contracten, huwelijkscontracten en huwelijksvermogenstelsels, erfenissen, schenkingen en testamenten. Voor Handels- en Economisch recht behandelen we daden van koophandel, handelsagenten, handelscontracten en handelsfonds, privaat bankrecht, vennootschappen, faillissement en bankbreuk. Beginselen van het Burgerlijk Recht, Calewaert, Van Goethem, Van Rompu, Bouckaert, NOVUM Beginselen van het Handelsrecht, Calewaert, Van Goethem, Van Rompu, Rogge, NOVUM Schriftelijk examen aan het einde van de module. Gespreide schriftelijke evaluatie in de loop van de moduleperiode 10

11 VENNOOTSCHAPSBOEKHOUDEN B2 G. SCHOOVAERTS XXXX Stadsontvanger stad Vilvoorde - De gebeurtenissen tijdens het leven van een vennootschap boeken. - Een financieel plan opstellen. - Korte bespreking van de verschillende vennootschapsvormen. - Oprichting van een vennootschap - Boekingen tijdens het leven van de vennootschap - Opstellen van een financieel plan. André Chiau, Jo Van Den Bossche, Praktisch Vennootschapsboekhouden, Antwerpen, Uitgeverij De Boeck, 2004, 311 pag. Aangevuld met informatie over het opstellen van een financieel plan (diverse bronnen). Examen op het einde van de module. 25 % theorie mondeling, 25 % theorie schriftelijk en 50 % schriftelijke oefening. Tussentijdse proef die voor 25% meetelt in de evaluatie. 11

12 VENNOOTSCHAPSBELASTING B3 G. OPDENBOSCH Master Handels- en Financiële Wetenschappen (spec. Fiscale Wetenschappen) Master Accountancy+ Lerarenopleiding European Foundation for Quality Management, CFO De fiscaliteit is niet weg te denken uit ons bestaan. Stelselmatig heeft ze een belangrijker plaats ingenomen. Geleidelijk aan is de fiscaliteit ook in een bredere context geplaatst. Ze evolueerde van het ontvangen van belastingen tot een economisch overheidsinstrument, dat wordt gebruikt voor inkomstenherverdeling, enz. Als gevolg hiervan is een complexe en steeds wijzigende wetgeving ontstaan. In het beroepsleven zal de cursist regelmatig worden geconfronteerd met de fiscaliteit. Het is noodzakelijk dat de cursist niet alleen inzicht verwerft in de techniek van een deelaspect van de vennootschapsbelasting maar tevens een globale kijk heeft op de samenstelling van de delen. Hoewel kennis van de techniek van de vennootschapsbelasting belangrijk is en onvermijdelijk aan bod komt, wordt toch de nadruk gelegd op de structuur en de grondslag van de vennootschapsbelasting. Het is de bedoeling dat de cursist de latere wijzigingen aan de materie dadelijk in het geheel kan situeren, zodat steeds een globale kijk op de vennootschapsbelasting blijft behouden. Overzicht van de leerinhoud: Inleidende begrippen m.b.t de vennootschapsbelasting/ De aangifte inzake vennootschapsbelasting/ Belastbare inkomsten/ Vrijgestelde inkomsten/ Beroepskosten/ Vaststelling van het fiscaal resultaat: gereserveerde winst, verworpen uitgaven, dividenden/ Vaststelling van het belastbaar resultaat. Aftrekken van het fiscaal resultaat. Niet belastbare bestanddelen/ Vaststelling van het belastbaar resultaat. Aftrekken van het fiscaal resultaat. Definitief belaste inkomsten (DBI) en vrijgestelde roerende inkomsten (VRI)/ Vaststelling van het belastbaar resultaat. Aftrekken van het fiscaal resultaat. Aftrek van vorige verliezen/ Vaststelling van het belastbaar resultaat. Aftrekken van het fiscaal resultaat. Investeringsaftrek/ Vaststelling van het belastbaar resultaat. Aftrekken van het fiscaal resultaat. Beperking van de aftrekken die in mindering komen van het fiscaal resultaat/ Vaststelling van het fiscaal en het belastbaar resultaat van Belgische vennootschappen met inrichtingen in het buitenland/aanslagberekening/bijzondere vennootschapsvormen: Vennootschappen gevestigd in een tewerkstellingszone, vennootschappen erkend als coordinatiecentrum, innovatievennootschappen, reconversievennootschappen, distributiecentrum, dienstencentrum, vennootschappen met een sociaal oogmerk/ Economische werkelijkheid en voorafgaand schriftelijk akkoord (ruling)/ Globale toepassingsvoorbeelden Alhoewel de cursus in beginsel is opgevat als een hoorcollege wordt nochtans van de cursisten verwacht dat zij een persoonlijke inbreng doen met concrete gevallen uit hun dagelijkse ervaring om aldus een discussie op gang te brengen. Ook zijn oefeningen voorzien waarin de theorie in cijfertaal wordt geconcretiseerd. Gebruikt handboek: Van Kerchove, W. en Heirewegh, G. (2004). Praktisch Vennootschapsbelasting. Antwerpen: De Boeck. De evaluatie gebeurt op basis van een schriftelijk examen. De organisatie van het examen verloopt als volgt: de theorie wordt getoest aan de hand van een gesloten boek examen en voor de praktische toepassingen mag het handboek worden gebruikt. Tussentijdse proef in de loop van het semester (gespreide evaluatie). 12

13 SOCIALE WETGEVING C1 CH. DEDOBBELEER Bachelor in de boekhouding Docent CVO Lethas Brussel Aanleren van de basisprincipes van de sociale wetgeving. Verwerven van inzicht in de diverse onderdelen van het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht. Toepassing ervan op eenvoudige praktijkvoorbeelden. De cursus omvat 2 grote delen, nl. het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht: In het 1e deel worden de inhoud, schorsing en beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor arbeiders en bedienden uitgebreid besproken. Ook de arbeidsreglementering m.b.t. arbeidsduur en overwerk, zondagsrust, jeugd- en vrouwenarbeid, bescherming van het loon, arbeidsreglement, beroepsrisico's, sociale verstandhouding e.a. worden vanuit reële aanknopingspunten behandeld. In het sociaal zekerheidsrecht wordt vooreerst de organisatie, inrichting, werking en financiering van ons sociaal zekerheidsstelsel bekeken. Daarna komen de diverse sectoren aan bod, te weten : de werkloosheidsverzekering, het rust- en overlevingspensioen, de kinderbijslag, de ziekte- en invaliditeitsverzekering en de jaarlijkse vakantie van de werknemers. F. D'Hertefelt en L. Laurysen, ' Praktisch sociaal recht', Antwerpen, De Boeck,2003, 382p. Eigen cursus "sociaal zekerheidsrecht" Schriftelijk examen aan het einde van de module. Gespreide schriftelijke evaluatie in de loop van de moduleperiode. 13

14 KOSTPRIJSBEREKENING E3 H. CLAESSENS Handelsingenieur, lerarenopleiding HSO Bedrijfsleider CNP bvba Lesgever Don Bosco Groot-Bijgaarden Kennis en inzicht verwerven in de kostprijselementen evenals in een aantal methoden van kostprijsberekening voor het bereiken en analyseren van het bedrijfsresultaat op een bedrijfseconomisch verantwoorde wijze. De cursus "Kostprijsberekening heeft een drievoudig doel: a) een bedrijfsparactisch inzicht te verwerven over de voorraadproblematiek b) een gedetailleerde studie van alle elementen die kostprijsbepalend zijn, gekoppeld aan de respectievelijke boekingen in zowel de algemene boekhouding als de analytische of kostprijsboekhouding. c) het bestuderen van een aantal methoden van kostprijsberekening, zoals de Full Costing, Activity-based Costing, Direct Costing, Standaardkostencalculatie. De theorie wordt gekoppeld aan praktische oefeningen die stammen uit de industriële en de dienstverlenende sectoren. Tevens worden een aantal praktijkgevallen bestudeerd. De cursus vereist van de cursisten een goede boekhoudkundige basiskennis en tevens een scherp analytisch doorzicht. W. Bruggeman, E. De Lembre e.a., Analytische boekhouden en kostencalculatie, Wolters Plantyn aangevuld met eigen cursusmateriaal. Tijdens de cursusperiode worden een of meerdere ondervragingen ingericht. Deze worden ruim vooraf aangekondigd (gespreide evaluatie).schriftelijk examen met mondelinge toelichting op het einde van de cursus. 14

15 ORGANISATIE EN COMMUNICATIE F2 1) P. INNEGRAEVE 2) M. AMPE (cfr p. 6) 1)Master in de economische wetenschappen Master of Arts in economics (econometrics and operations research) Bedrijfsrevisor INNEGRAEVE & Co. BVBA Bedrijfsrevisoren Kennis en inzicht verwerven in de opbouw van de intern administratieve organisatie van ondernemingen en instellingen, met inbegrip van de diverse typologieën van administratieve organisaties. Inleiding: - administratieve organisatie: definities en basisbegrippen - basisschema van de intern administratieve organisatie Administratieve cycli: - aankoopcyclus - verkoopcyclus - financiële cyclus - voorraadcyclus - productiecyclus - cyclus lonen en wedden Bijzondere typologieën: - handelsondernemingen - dienstenverlenende bedrijven - grootwarenhuizen - ziekenhuizen Starreveld, Joëls en De Maere, Bestuurlijke informatieverzorging, deel I & II, Samsom Jans E.O.J, Grondslagen administratieve organisatie, deel A & B, Stenfert Kroese Schriftelijk examen aan het einde van de module. Gespreide evaluatie op basis van concrete, praktische opdracht. Groepswerk mogelijk. 15

16 FINANCIELE ANALYSE E1 1) H. CLAESSENS 2) L. Asselberg (cfr p. 7) 1) Handelsingenieur, aggregaat HSO BedrijfsleiderCNP bvba Lesgever OLV-college Vilvoorde De financiëlel analyse tracht de cursist een overzicht te geven van de bestaande financiële analysetechnieken. Er wordt ook aandacht geschonken aan de toepassing ervan op voorbeelden uit de praktijk.daarnaast wordt gekeken naar de praktische wijze van optimaliseren van de verhoudingen in de balans: toekennen van klantenkrediet, voorraadopvolging enz. - horizontale en verticale analyse - vermogensstromen en keerstromen - ratioanalyse : liquiditeit, solvabiliteit, rendabiliteit en toegevoegde waarden. - interpretatie van de financiële analyse : beschrijvend en sectoraal - integratie van analysetechnieken in één model - analyse van een sociale balans Eigen cursusmateriaal wordt verder aangevuld met een geactualiseerde website te bereiken via de LETHASwebsite. Eveneens worden er elementen betrokken uit: - Hubert Ooghe en Ch. Van Wymeersch, Financiële analyse van de onderneming, Samsom - Ann Gaeremynck, Analyse van de jaarrekening, Intersentia Tijdens de cursusperiode worden een of meerdere opdrachten geëvalueerd. Schriftelijk examen met mondelinge toelichting op het einde van de cursus. 16

17 FINANCIELE ALGEBRA D2 1) P. INNEGRAEVE 2) M. DE VALCKENAERE 1) Master Economische Wetenschappen Master of Arts in economics (econometrics and operations research) Bedrijfsrevisor INNEGRAEVE & Co. BVBA. Bedrijfsrevisoren 2) Master Economische Wetenschappen De cursisten moeten rekenkundige bewerkingen kunnen utvoeren. Ze moeten enkelvoudige en samengestelde intresten kunnen berekenen alsook annuïteiten. Ze moeten reconstitutiefondsen en aflossingsplannen kunnen opstellen. - Studie der enkelvoudige en samengestelde intrestrekening met gelijkwaardige rentevoeten, disconto, bepaalde vervaldag, gemiddelde vervaldag en voorafbetaalbare leningen - Inlichtingen over de berekeningen in verband met een LOA (lening op afbetaling) - Annuïteiten : postnumerando en prenumerando, dadelijk ingaand en uitgesteld; soorten leningen met hun berekening en het opstellen van de aflossingstabellen, met de consequenties in verband met fiscaliteit - Noties van levensverzekeringswiskunde met het principe van nen gebruik vansreftetafels met de bijhorende begrippen van kansrekening - Begrippen over verzekeringen bij leven en bij overlijden met voorbeelden van berekening van nettokoopsommen bij sommige van deze verzekeringen. Eigen cursusmateriaal. Schriftelijk examen aan het einde van de module. Gespreide evaluatie tijdens de module : oefeningen. 17

18 KOSTENBELEID EN BUDGETTERING F1 G. SCHOOVAERTS XXXX stadsontvanger stad Vilvoorde Verwerving van kennis en inzicht in diverse budgetteringstechnieken aan de hand van concrete praktijkgevallen. Inleiding: definities en basisbegrippen Kostprijscalculatie Investeringsanalyse en investeringsbudget: - payback-methode - gemiddeld rendement - andere methoden Opstellen van een budget van een onderneming Opstellen van een liquiditeitsplan Opstellen van een financieel plan bij oprichting van een onderneming VAN HAUTE,L. en T. VERSLEEGERS, Budgettering, Standaard Uitgeverij Schriftelijk examen aan het einde van de module. Concrete, praktische opdracht als gespreide evaluatie. 18

19 AUDIT E2 P. INNEGRAEVE Master Economische Wetenschappen Master of Arts in economics (econometrics and operations research) Bedrijfsrevisor INNEGRAEVE & Co. BVBA. Bedrijfsrevisoren Kennis en inzicht verwerven in het auditproces en in de diverse procedures die gebruikelijk zijn bij het nazicht van jaarrekeningen. Inleiding: - definities en basisbegrippen Fasen in het auditproces van de intern administratieve organisatie - sterkte-zwakteanalyse - potentiële foutenanalyse - systeemgericht testen Auditprocedures bij jaareinde Verslaggeving Instituut der bedrijfsrevisoren, Technische nota, I.B.R. Van Vlaenderen & Van De Ven, De Accountantskontrole in de praktijk, M.I.M. Schriftelijk examen aan het einde van de module 19

20 BTW A4 G. OPDENBOSCH Master Handels- en Financiële Wetenschappen (spec. Fiscale Wetenschappen) Master Accountancy+ Lerarenopleiding European Foundation for Quality Management, CFO De cursisten moeten het principe van de BTW kunnen verklaren. Ze moeten weten door wie BTW verschuldigd is (belastingplichtige). Ze moeten de maatstaf van heffing kunnen berekenen (wanneer is BTW verschuldigd, wanneer niet?) (belastbare handeling vrijstelling) De cursisten moeten weten waar en wanneer BTW verschuldigd is (plaats van handeling). Ze kennen de administratieve verplichtingen en kunnen ze vervullen. Ze kunnen de diverse BTW formulieren invullen en toelichten. B.T.W. 1. heden 2. De BTW-belastingplichtige 3. De belastbare handelingen Levering van goederen en prestatie van diensten 4. Vrijgestelde handelingen Uitvoer en intracommunautaire levering 5. Maatstaf van heffing 6. Tarieven 7. Aftrek van voorbelasting 8. Herzieningen 9. Teruggaaf van belasting 10. Bijzondere regelingen 11. De BTW-aangifte 12. Toepassingen RUYSSCHAERT, S. en R. DE VROE, Praktisch BTW-recht, Antwerpen, De Boeck, 2003, 465p. Schriftelijk examen aan het einde van de module. Tussentijdse proef : invullen BTW aangifte. 20

21 VENNOOTSCHAPSRECHT B1 1) P. INNEGRAEVE (cfr p. 17) 2) L. WILLE 2) Master in de rechten Advocaat De cursist vertrouwd maken met de structuur, de organisatie en de werking van de meest voorkomende vennootschapsvormen en dit doorheen alle levensfasen (van hun oprichting tot hun ontbinding). Ook minder vaak voorkomende vennootschapsvormen komen aan bod. De cursist moet wetteksten kunnen interpreteren met betrekking toto vennootschappen en juridische problemen kunnen onderkennen. De cursus vangt aan met de levenscyclus van vennootschappen van oprichting over werking naar beëindiging; faillissementen, nieuwe bedrijven, eigenrekening, vennootschapsvormen, beperkingen en verplichtingen, de NV, de BVBA en het sociaal statuut van de bestuurder en de zaakvoerder alsook de boekhoudkundige aspecten van de oprichting. Eigen cursusmateriaal AAN TE PASSEN!!!! Wetboek vennootschapsrecht Schriftelijk examen aan het einde van de module 21

22 COMPUTERBOEKHOUDEN A3 P. INNEGRAEVE Master Economische Wetenschappen Master of Arts in economics (econometrics and operations research) Bedrijfsrevisor INNEGRAEVE & Co. BVBA. Bedrijfsrevisoren De cursist kan basisbestanden aanmaken, uitbreiden en wijzigen. Hij kan aan- en verkoopfacturen boeken aan de hand van documenten. Hij kan financiële verrichtingen boeken en de afsluitwerkzaamheden van een bedrijf verrichten. Hij kan een verband leggen met commercieel beheer - heden : juridische aspecten van computerboekhouden, selectie van boekhoudpakketten, schermopbouw en beveiliging. - Bestandsbeheer : administraties, klanten, leveranciers, dagboekparameters, systeemparameters. - Klantenadministratie : ingave, afdruk, overdracht van verkoopdocumenten, grootboek klanten, jaarlijkse BTW-listing. - Financiële verrichtingen - Afsluitprocedures - Concrete toepassingen via programma EXACT ONLINE Programma EXACT ONLINE Eigen oefeningen Praktische schriftelijke opdracht als examen aan het einde van de module 22

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Basis dubbel boekhouden (module A1)

Basis dubbel boekhouden (module A1) Basis dubbel boekhouden (module A1) In deze module maakt de cursist kennis met de techniek van het boekhouden. Er wordt ingegaan op alle belangrijke basisboekingen binnen een onderneming. basisbegrippen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

tel.: 050 40 68 68 fax: 050 40 68 60 VOLWASSENENONDERWIJS HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Modulaire opleiding

tel.: 050 40 68 68 fax: 050 40 68 60 VOLWASSENENONDERWIJS HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Modulaire opleiding VRIJ HANDELS- EN SPORTINSTITUUT vzw Spoorwegstraat 14 8200 Sint-Michiels tel.: 050 40 68 68 fax: 050 40 68 60 e-mail: vhsi@vhsi.be website: www.vhsi.be VOLWASSENENONDERWIJS HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5)

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

Graduaat Boekhouden. Erkend diploma. russel. volwassenenonderwijs. Lesgevers met beroepservaring. Erkend door BIBF en IAB. Modulaire opleiding

Graduaat Boekhouden. Erkend diploma. russel. volwassenenonderwijs. Lesgevers met beroepservaring. Erkend door BIBF en IAB. Modulaire opleiding CVOB russel volwassenenonderwijs Boeiende opleidingen ontdekken Je carrièrekansen vergroten Erkend diploma Graduaat Boekhouden Erkend door BIBF en IAB Modulaire opleiding Goede bereikbaarheid Praktijkgericht

Nadere informatie

Boekhouden Accountancy. Computerboekhouden

Boekhouden Accountancy. Computerboekhouden STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding Boekhouden Accountancy Module Computerboekhouden Plaats van de module in de opleiding: In deze module wordt de kennis van basis boekhouden omgezet in een praktijkstudie.

Nadere informatie

BOEKHOUDEN NIVEAU HBO/GRADUAAT Algemene Info

BOEKHOUDEN NIVEAU HBO/GRADUAAT Algemene Info Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO VOLT Interleuvenlaan 3, 3001 Heverlee T 016 31 99 20 - F 016 58 26 14 info@cvovolt.be www.cvovolt.be Opleidingscoördinator: tom.haegemans@cvovolt.be BOEKHOUDEN NIVEAU

Nadere informatie

Lessenrooster HBO Boekhouden

Lessenrooster HBO Boekhouden Lessenrooster HBO Boekhouden 2016-2017 1 Overzicht Module Semester Lesmoment Van Tot Begin Eind Vennootschapsrecht 1 wo (av) 14/9 21/12 18u00 22u00 Basis Dubbel Boekhouden 1 ma en do (av) 12/9 22/12 18u00

Nadere informatie

1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN

1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN Inhoud 1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN............................. 13 1. Wat is boekhouden?........................................ 13 2. Gebruikers van boekhoudinformatie...........................

Nadere informatie

4. Wettelijke basis 17 4.1. Europese richtlijnen en verordeningen 17 4.2. Belgische wetgeving 17 4.3. Voor vzw s 18

4. Wettelijke basis 17 4.1. Europese richtlijnen en verordeningen 17 4.2. Belgische wetgeving 17 4.3. Voor vzw s 18 Inhoud 1. Financiële informatiesystemen 13 1. Wat is boekhouden? 13 2. Gebruikers van boekhoudinformatie 14 3. Financial versus management accounting 15 3.1. Financial accounting (of algemeen boekhouden)

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Boekhouden modulenaam Sociale wetgeving code module C1 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link: inhoud link

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) De cursist: Kan het begrip btw omschrijven. Hij kan het principe van de btw verklaren.

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) De cursist: Kan het begrip btw omschrijven. Hij kan het principe van de btw verklaren. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module A4 BTW( 6 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang en de betekenis

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Boekhouden modulenaam Vennootschapsbelasting code module B3 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link: inhoud

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE VZW

HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE VZW HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE VZW HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE

Nadere informatie

Lessenrooster HBO Boekhouden 2015-2016

Lessenrooster HBO Boekhouden 2015-2016 Lessenrooster HBO Boekhouden 2015-2016 1 Overzicht Module Semester Lesmoment Van Tot Begin Eind Vennootschapsrecht 1 2016-2017 Basis Dubbel Boekhouden 1 ma en do (av) 14/9 10/12 18u00 22u00 Burgerlijk,

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) kan de boekingsregels toepassen. kan personeelskosten boeken. kent de balansrubrieken

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) kan de boekingsregels toepassen. kan personeelskosten boeken. kent de balansrubrieken STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module A1 Basis Dubbel Boekhouden Plaats van de module in de opleiding: Een eerste kennismaking met boekhouden. Na

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN CONSOLIDATIE TWEEDE EDITIE

HANDBOEK BOEKHOUDEN CONSOLIDATIE TWEEDE EDITIE HANDBOEK BOEKHOUDEN CONSOLIDATIE TWEEDE EDITIE HANDBOEK BOEKHOUDEN CONSOLIDATIE Em. Prof. dr. Erik De Lembre Lic. Sadi Podevijn Tweede editie Antwerpen Cambridge Handboek Boekhouden. Consolidatie. Tweede

Nadere informatie

DEEL 1...9 SITUERING VAN HET BEGRIP ONDERNEMING...9

DEEL 1...9 SITUERING VAN HET BEGRIP ONDERNEMING...9 2 Inhoudstafel DEEL 1...9 SITUERING VAN HET BEGRIP ONDERNEMING...9 HOOFDSTUK 1 : WAT IS EEN ONDERNEMING?...10 1.1. Taalkundige benadering...10 1.2. Juridische benadering...10 1.2.1. Wetboek van koophandel...10

Nadere informatie

Lessenrooster HBO Boekhouden 2014-2015

Lessenrooster HBO Boekhouden 2014-2015 Lessenrooster HBO Boekhouden 01-01 1 Overzicht Module Semester Lesmoment Van Tot Begin Eind Vennootschapsrecht 1 za (vm) 0u00 1u00 Basis Dubbel Boekhouden 1 di en do (av) 1u00 u00 Burgerlijk, handels-

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Boekhouden Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 7

Inhoud. Woord vooraf 7 Inhoud Woord vooraf 7 1 Diverse aspecten van de controle 9 1.1 Doelstelling van de controle van de jaarrekening 9 1.1.1 Basisprincipes 9 1.1.2 De specifieke Belgische context 10 1.2 Andere controleopdrachten

Nadere informatie

Opleiding. Meertalig Secretariaat. Code + officiële benaming van de module. B1 Bedrijfsbeheer. Academiejaar 2015-2016.

Opleiding. Meertalig Secretariaat. Code + officiële benaming van de module. B1 Bedrijfsbeheer. Academiejaar 2015-2016. Opleiding Meertalig Secretariaat Code + officiële benaming van de module B1 Bedrijfsbeheer Academiejaar 2015-2016 Semester 1+2 Opmerking: studenten die deze module van het derde jaar van het modeltraject

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA 011 01.02.2017 Bedrijfsbeheer Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs REFERENTIEKADER: ERKENDE BEROEPSKWALIFICATIE: KAPPER- SALONVERANTWOORDELIJKE NIVEAU

Nadere informatie

INHOUD DEEL 1 DE JAARREKENING 23 VOORWOORD 5 OVERZICHT DELEN 7. HOOFDSTUK 1 Beginselen van het vennootschapsboekhouden 25

INHOUD DEEL 1 DE JAARREKENING 23 VOORWOORD 5 OVERZICHT DELEN 7. HOOFDSTUK 1 Beginselen van het vennootschapsboekhouden 25 Vennootschapsboekhouden 9 INHOUD VOORWOORD 5 OVERZICHT DELEN 7 DEEL 1 DE JAARREKENING 23 HOOFDSTUK 1 Beginselen van het vennootschapsboekhouden 25 1 Inleiding 25 2 Wettelijk kader van het vennootschapsboekhouden

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE VZW

HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE VZW HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE VZW Em. prof. dr. Erik De Lembre Prof. dr. Patricia Everaert Prof. dr. Jan Verhoeye Tweede editie Antwerpen

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs VR 2016 0912 DOC.1344/7 Bijlage 5 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 11

Inhoud. Woord vooraf 11 5 Inhoud Woord vooraf 11 1 Diverse aspecten van de controle 13 1.1 Doelstelling van de controle van de jaarrekening 14 1.1.1 Basisprincipes 14 1.1.2 De specifieke Belgische context 15 1.2 Andere controleopdrachten

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1. Voorwoord 13

Inhoud. Deel 1. Voorwoord 13 Inhoud Voorwoord 13 Deel 1 1. Oprichting van een vennootschap 25 1.1 Mogelijke ondernemingsvormen 25 1.1.1 De éénmansonderneming 25 1.1.2 Doel van de vennootschapsvorming 26 1.1.3 Vennootschap 27 1.1.4

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

OPLEIDINGEN BOEKHOUDEN & FINANCIEEL BELEID VOOR SCHOLEN 2009-2010

OPLEIDINGEN BOEKHOUDEN & FINANCIEEL BELEID VOOR SCHOLEN 2009-2010 OPLEIDINGEN BOEKHOUDEN & FINANCIEEL BELEID VOOR SCHOLEN 2009-2010 Doel en verantwoording Sinds 1 januari 2006 voeren de meeste scholen een dubbele boekhouding en wordt er een jaarrekening opgemaakt en

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

BASISBOEKHOUDEN VAN BEGIN- TOT EINDBALANS. Erik De Lembre Renate Caen Carine Coppens Carine Patfoort Sadi Podevijn. Tweede herziene editie

BASISBOEKHOUDEN VAN BEGIN- TOT EINDBALANS. Erik De Lembre Renate Caen Carine Coppens Carine Patfoort Sadi Podevijn. Tweede herziene editie BASISBOEKHOUDEN VAN BEGIN- TOT EINDBALANS Erik De Lembre Renate Caen Carine Coppens Carine Patfoort Sadi Podevijn Tweede herziene editie Antwerpen Cambridge Basisboekhouden. Van begin- tot eindbalans.

Nadere informatie

De student kan: Studeertijd:80 uren

De student kan: Studeertijd:80 uren STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding Boekhouden Accountancy Module Financiële analyse Plaats van de module in de opleiding: Ondernemingen verspreiden informatie over hun prestaties en financiële toestand

Nadere informatie

Status: goedgekeurd. HUB-Brussel Bachelor in gezondheidszorg Optiek & Optometrie 2012-2013 Filosofie, ethiek en RZL 1 (3stp) Karel de Grote-Hogeschool

Status: goedgekeurd. HUB-Brussel Bachelor in gezondheidszorg Optiek & Optometrie 2012-2013 Filosofie, ethiek en RZL 1 (3stp) Karel de Grote-Hogeschool Departement en HUB-Brussel Bachelor in gezondheidszorg Optiek & Optometrie 2012-2013 Filosofie, ethiek en RZL Lerarenopleiding Lager onderwijs 2012-2013 Religie, zingeving en levensbeschouwing Katholieke

Nadere informatie

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 3 WIE ZIJN DE INFORMATIEVRAGERS?... 5 4 DE JAARREKENING, EEN ANTWOORD AAN DE INFORMATIEVRAGERS...

Nadere informatie

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 3 WIE ZIJN DE INFORMATIEVRAGERS?... 5 4 DE JAARREKENING, EEN ANTWOORD AAN DE INFORMATIEVRAGERS...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

BOEKHOUDEN NIVEAU HBO5 / GRADUAAT Algemene Info

BOEKHOUDEN NIVEAU HBO5 / GRADUAAT Algemene Info Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO VOLT Interleuvenlaan 3, 3001 Heverlee T 016 31 99 20 info@cvovolt.be www.cvovolt.be Opleidingscoördinator: tom.haegemans@cvovolt.be BOEKHOUDEN NIVEAU HBO5 / GRADUAAT

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Omgaan met complexe zorgsituaties (40lt) Certificaat

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

Bachelor voor. PXL - Business PXL - IT. serieus

Bachelor voor. PXL - Business PXL - IT. serieus DE HOGESCHOOL MET HET NETWERK 201 2014 Bachelor voor graduaatstudenten Combinatie werken / studeren PXL - Business PXL - IT vlot serieus 1 Bachelor voor graduaatstudenten Afstudeerrichtingen Accountancy-fiscaliteit

Nadere informatie

INHOUD DEEL 1 DE JAARREKENING 25 VOORWOORD 5 OVERZICHT DELEN 7. HOOFDSTUK 1 Beginselen van het vennootschapsboekhouden 27

INHOUD DEEL 1 DE JAARREKENING 25 VOORWOORD 5 OVERZICHT DELEN 7. HOOFDSTUK 1 Beginselen van het vennootschapsboekhouden 27 Vennootschapsboekhouden 9 INHOUD VOORWOORD 5 OVERZICHT DELEN 7 DEEL 1 DE JAARREKENING 25 HOOFDSTUK 1 Beginselen van het vennootschapsboekhouden 27 1 Inleiding 27 2 Wettelijk kader van het vennootschapsboekhouden

Nadere informatie

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?»

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Aandachtspunten voor een goed financieel en fiscaal beleid Spreker : Joost Deldycke Jurist-vennoot AANDACHTSPUNTEN BOEKHOUDING AFTREKBARE KOSTEN PERSONENBELASTING

Nadere informatie

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 3 WIE ZIJN DE INFORMATIEVRAGERS?... 5 4 DE JAARREKENING, EEN ANTWOORD OP DE INFORMATIEVRAGERS...

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Individuele

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA OPDRACHT

INBRENG IN NATURA OPDRACHT Op te vragen gegevens bij inbreng in natura - Blz 1 INBRENG IN NATURA OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de inbreng in natura, de methoden van waardering, zoals die

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN COMBINATIE WERKEN / STUDEREN

BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN COMBINATIE WERKEN / STUDEREN DE HOGESCHOOL MET HET NETWERK 2014 201 BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN COMBINATIE WERKEN / STUDEREN PXL-BUSINESS PXL-IT VLOT SERIEUS 1 2 BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN AFSTUDEERRICHTINGEN Accountancy-fiscaliteit

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas!

Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas! Grondige opleiding vennootschapsbelasting Date: 2009-11-26 Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas! Deze opleiding is een stappenplan naar een praktische kennis van de regels van de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Fiscale en boekhoudkundige basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Inhoud DE BOEKHOUDING en FISCALE AANGIFTE VAN EEN ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGE KIEZEN VOOR EEN VENNOOTSCHAP SBB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015 VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015 VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015 ROGER TIEST Antwerpen Cambridge Vademecum voor de jaarrekening 2015 Roger Tiest 2015 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Meertalig secretariaat modulenaam Sociale wetgeving beroepsethiek en personeelsbeleid code module B3 Geldig vanaf 01/02/2016 aantal lestijden 60 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC

DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC Starterfonds Deze vragenlijst is bestemd voor handelsondernemingen of voor personen die hun project wensen te ontwikkelen via een handelsbedrijf. Indien u raad wenst

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Opleiding Boekhoudkundig Schooljaar 2015-2016 versie mei 2015 leerlijk boeiend creatief Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Kroonmolenstraat 4-9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 29 49-03

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Fiscale wetenschappen modulenaam Vennootschapsbelasting 2 code module B5 geldig vanaf 01/02/2016 aantal lestijden 120 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid link: structuurschema

Nadere informatie

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 28 februari 2015 Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 1. Wettelijk kader boekhoudkundige Kleine verenigingen Grote en zeer grote verenigingen 2. Dubbel boekhouden versus vereenvoudigd

Nadere informatie

Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement

Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement Hotelreceptionist M/V * bachelor opleiding toerisme of hotelmanagement * goede talenkennis is noodzakelijk * bereid om in verschillende shiften te werken

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT

HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT De algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen en financiële rapporteringstandaarden voor ondernemingen en (internationale)

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Secretariaatsmedewerker Boekhoudkundig bediende Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v

INHOUD. VOORWOORD... v INHOUD VOORWOORD...................................................... v HOOFDSTUK 1. WETTELIJK KADER.................................................. 1 1.1. Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de Wet

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

Studiewijzer (ECTS-fiche)

Studiewijzer (ECTS-fiche) Studiewijzer (ECTS-fiche) Schooljaar 2014-2015 Opzet van de studiewijzer is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één studiewijzer voor elke

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

José Haustraete - Bedrijfsrevisor - Professor Universiteit Gent

José Haustraete - Bedrijfsrevisor - Professor Universiteit Gent José Haustraete - Bedrijfsrevisor - Professor Universiteit Gent Is een Taxificatie in België haalbaar? Taxificatie, een vrome wens van het bedrijfsleven, maar wellicht problematisch gezien onze beleidsmensen

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Thema 7 Overlopende rekeningen

Thema 7 Overlopende rekeningen Thema 7 Overlopende rekeningen Wat zul je leren? De noodzaak van het gebruik van overlopende rekeningen verantwoorden. Een eenvoudig voorbeeld van het gebruik van een overlopende rekening boekhoudkundig

Nadere informatie

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden KDT Consolidatie 2 1 Procedure optellen van alle rubrieken (activa, passiva en resultatenrekeningen) van de enkelvoudige jaarrekeningen van de ondernemingen uit de consolidatiekring, alsof de groep van

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15. AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17

INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15. AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17 INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15 AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17 1. Algemene principes 17 1.1. Evolutie 17 1.2. Het principe van de secties 17 1.3. De omschrijving van bepaalde rubrieken 18

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie