ABC ABC STUDIEGIDS ABC ONDERWIJSINSTITUUT PD BESTUURLIJKE INFORMATIEVOORZIENING BASISKENNIS BOEKHOUDEN BASISKENNIS LOONADMINISTRATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABC ABC 13-14 STUDIEGIDS ABC ONDERWIJSINSTITUUT PD BESTUURLIJKE INFORMATIEVOORZIENING BASISKENNIS BOEKHOUDEN BASISKENNIS LOONADMINISTRATIE"

Transcriptie

1 ABC ONDERWIJSINSTITUUT postbus CC Dordrecht telefoon ABC ABC STUDIEGIDS PD BESTUURLIJKE INFORMATIEVOORZIENING BASISKENNIS BOEKHOUDEN BASISKENNIS LOONADMINISTRATIE BASISKENNIS CALCULATIE PD LOONADMINISTRATIE PD BOEKHOUDEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE

2 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave... 1 Woord vooraf... 2 Basiskennis Boekhouden... 4 Basiskennis Calculatie... 6 Praktijkdiploma Boekhouden... 8 Moderne Bedrijfsadministratie Basiskennis / Praktijkdiploma Loonadministratie Praktijkdiploma Bestuurlijke Informatievoorziening Overzicht van de studies Boekenlijsten Inschrijvingsvoorwaarden Routebeschrijving Vakdiploma Financiële Administratie (VFA) Vakdiploma Bedrijfsadministratie en Accountancy Functiegerichte diploma s ABC Opleidingen bestaat uit Onderwijsinstituut ABC en ABC Hogeschool Dordrecht en omstreken, een geaccrediteerde en aangewezen opleider door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Pagina -1-

3 W O O R D V O O R A F Onderwijsinstituut ABC stelt zich door middel van deze prospectus aan U voor. Door het aanvragen van deze prospectus heeft U het voornemen kenbaar gemaakt om (weer) te gaan studeren; een verstandig besluit, waarbij wij U van harte willen ondersteunen. Er bestaan verschillende redenen om een studie te beginnen, zoals ander werk, interessanter werk en natuurlijk een streven naar hogerop. Onderwijsinstituut ABC, wil u bij al deze redenen van harte begeleiden door het aanbieden van: Doelgerichte opleidingen, die in het bedrijfsleven en bij de overheid een succesvolle carrière mogelijk maken; Duidelijke, op het examen gerichte lessen; Docenten, die op het gebied van vakbekwaamheid zijn geselecteerd; Cursussen, die in delen / modulen worden ingedeeld; Leerstofplanning, die U als cursist optimaal op het examen voorbereidt; Examentrainingen; Studies, die met een landelijk erkend examen worden afgesloten; Docenten, die daadwerkelijk uitleggen en bereid zijn te helpen. U begrijpt, dat dit alles alleen dan tot het gewenste resultaat zal leiden, indien U zelf de beschikking heeft over de nodige zelfdiscipline. Deze discipline uit zich niet alleen in het trouw maken van de opgegeven opdrachten, maar ook door het bezoeken van de gegeven lessen. Werken aan Uw toekomst is een uitdaging, waarbij Onderwijsinstituut ABC U graag behulpzaam wil zijn. In deze prospectus wordt U geïnformeerd over de mogelijkheden van studies, zoals die door Onderwijsinstituut ABC worden aangeboden. Ik hoop met het voorgaande, U een beeld gegeven te hebben van de werkwijze van dit Onderwijsinstituut. Indien U vragen heeft, kunt U ons bellen en zal U de verdere gewenste informatie worden verschaft. Pagina -2-

4 W O O R D V O O R A F De informatieavonden in Dordrecht voor de verschillende studies zullen plaatsvinden op: - maandag 2 september 2013 m.b.t. Basiskennis Boekhouden, Basiskennis en Calculatie, Basiskennis en Praktijkdiploma maandag 6 januari 2014 Loonadministratie, Praktijkdiploma Boekhouden, MBA, Praktijkdiploma Bestuurlijke Informatievoorziening Voor de verdere gegevens ten aanzien van de informatieavonden verwijs ik U naar de specifieke informatie van Uw cursus. De opleidingen Praktijkdiploma Boekhouden ( PDB ) en Moderne Bedrijfsadministratie ( MBA ) zullen met ingang van het studiejaar 2013 / 2014 volledig modulair worden aangeboden. Een student volgt in een periode 1 vak om na het examen van dat betreffende vak / module over te gaan naar een ander vak / module van de opleiding. Per examenronde legt men dus 1 examenvak af, omdat voor beide opleidingen 4 examenmomenten zijn. Zo studeren wordt door onderzoek als prettig en overzichtelijk door studenten ervaren. Indien U besluit tot deelname aan één van de studies of de informatieavond (zonder verplichting) wilt bezoeken, wordt U uitgenodigd dit kenbaar te maken via de website De plaatsing zal geschieden naar volgorde van inschrijving c.q. aanmelding, die zowel telefonisch of via de website kan plaatsvinden. Na inschrijving ontvangt de student een unieke inlogcode voor het intranet van Onderwijsinstituut ABC. Voor, tijdens en voor zover nodig na de opleiding kunt U rekenen op begeleiding en advies. Mede namens de docenten hoop ik op Uw deelname aan een studie van Onderwijsinstituut ABC en wens ik U een succesvol studiejaar toe. Dordrecht, mei 2013 Telefoon: Fax: K.v.K. : Bankrelatie ABN/AMRO: NL08ABN J. Rotte Pagina -3-

5 B A S I S K E N N I S B O E K H O U D E N De studie Basiskennis Boekhouden vormt de allereerste kennismaking met het vak boekhouden. De cursus is in eerste instantie bedoeld voor hen, die geen enkele ervaring hebben in administratieve vaardigheden en processen. Deze basiscursus biedt daarnaast zeker ook de mogelijkheid om vele administratieve werkzaamheden uit te kunnen voeren, zonder verdere vervolgstudies. Het examen wordt afgenomen door de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens; een onder Rijkstoezicht staande organisatie, die o.a. ook de examens voor Praktijkdiploma Boekhouden ( PDB ) en Moderne Bedrijfsadministratie ( MBA ) voor haar rekening neemt. Het examen BKB is een flexibel online examen van 2½ uur bij één van de centra van de Open Universiteit. Dit examen bestaat uit een aantal gebruikelijke boekhoudkundige vragen en een deel computerboekhouden, waarbij gebruik wordt gemaakt van het boekhoudpakket Account Vieuw: een boekhoudpakket dat ook in de lesmethode bij ABC Opleidingen wordt gebruikt. Voor BKB geldt een vrijstellingsregeling. Vrijstellingsregeling A. Vrijstelling voor BKB Een certificaat voor de deelkwalificatie: CBA 03.3 Financieel administratieve beroepsvorming 3 (MBO-economie) of CBA 13.4 Financieel administratief beheer 4 (MBO-economie) Indien u op basis van een ander diploma recht denkt te hebben op een vrijstelling voor BKB kunt u een verzoek indienen bij de Associatie voor Praktijkexamens of contact opnemen met het secretariaat van ABC Opleidingen. Het diploma BKB zal samen met BKC opgaan in een nieuw diploma Financial Assistant. Zowel de benaming BKB en BKC blijft bestaan net als het afzonderlijk daarbij behorende diploma. Pagina -4-

6 B A S I S K E N N I S B O E K H O U D E N Cursusplaats : Stedelijk Dalton Lyceum, Overkampweg 125, 3318 AN Dordrecht. Cursusduur : 4 maanden Cursusdag : maandag Cursustijd : uur Studeertijd : 4 à 6 uur per week (excl. lessen) Cursusaanvang : 9 september 2013 Lesgeld : zie pagina 17 Boeken : zie pagina 18 Info-avond : datum : maandag 2 september 2013 en 6 januari 2014 tijd : uur plaats : Stedelijk Dalton Lyceum : Overkampweg 125 : 3318 AN Dordrecht Pagina -5-

7 B A S I S K E N N I S C A L C U L A T I E De opleiding BKC is een nieuwe moderne opleiding, die o.a. gebruik maakt van het actief uitvoeren van opdrachten en een examen met de PC. Daarnaast leidt deze opleiding samen met de opleiding Basiskennis Boekhouden tot het diploma Financial Assistant. Dit diploma wordt ook door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens afgegeven, zodat u een landelijke dekking heeft van uw opleiding. Het BKC-examen gaat uit drie onderdelen bestaan: Deel I Deel I bestaat uit een tiental theorievragen, in gesloten, vorm, omvattend een gedeelte van het oude examenprogramma Handels- en wetskennis van de opleiding PDB. De onderwerpen zijn: Deel II Handel algemeen / Koop en verkoop Internationale handel Verzekering Kredietverlening Wetskennis De calculatie van deel II heeft betrekking op de Goederenhandel en Kostprijsberekeningen. Het gaat hier om eenvoudige berekeningen, in de vorm van gesloten vragen, op het huidige niveau van het BKC-examen. Dit ter voorbereiding op de module Kostprijs als onderdeel van het diploma PDB nieuwe stijl. Ook worden casusgebonden theorievragen gevraagd. Deel III Statistiek, Presenteren en Rapporteren vormen de onderwerpen van de calculatiecase van deel III. Bij de uitwerking moet, voor zover van toepassing, gebruik gemaakt worden van een spreadsheetprogramma. Spreadsheetprogramma: er wordt van uitgegaan dat de kandidaten de volgende vaardigheden in Excel beheersen: Algemeen maken en bewerken van werkbladen; invoeren c.q. invoegen en verwijderen van getallen, teksten, rijen en kolommen: kennis van en werken met rekenformules (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, sommeren, gemiddelde berekenen, aantal, percentage); selecteren van delen van een werkblad, knippen en plakken op een andere plaats; opstellen van eenvoudige overzichten en tabellen; opstellen van een eenvoudige databank en aan de hand hiervan eenvoudige selectie- en sorteeropdrachten uitvoeren, onder andere door middel van filteren. Pagina -6-

8 B A S I S K E N N I S C A L C U L A T I E Statistiek Het opstellen van een grafiek: lijndiagram, kolommendiagram en staafdiagram. Het maken van grafieken met behulp van de functietoets op de werkbalk en vervolgens het uitvoeren van de stappen 1 t/m 4. Ook voor de opleiding BKC geldt thans een vrijstellingsregeling: Vrijstellingsregeling voor BKC Een certificaat voor de deelkwalificatie: CBA 01.3 Bedrijfseconomische beroepsvorming - kosten 3 (MBO-economie) of CBA 12.4 Bedrijfseconomisch beheer 4 (MBO-economie) Indien u op basis van een ander diploma recht denkt te hebben op een vrijstelling voor BKC kunt u een verzoek indienen bij de Associatie voor Praktijkexamens of contact opnemen met het secretariaat van ABC Opleidingen. Het diploma BKC en BKB kunnen samen worden omgewisseld in een diploma Financial Assistant. De opleiding BKC kent ook een flexibel examen, dat bij één van de centra van de Open Universiteit, op een zelfgekozen moment, volledig achter de computer moet worden afgelegd. Cursusplaats : Stedelijk Dalton Lyceum, Overkampweg 125, 3318 AN Dordrecht. Cursusduur : 4 maanden Cursusdag : maandag Cursustijd : uur Studeertijd : 5 à 8 uur per week (excl. lessen) Cursusaanvang : 10 februari 2014 Lesgeld : zie pagina 17 Boeken : zie pagina 18 Info-avond : datum : maandag 2 september 2013 en 6 januari 2014 tijd : uur plaats : Stedelijk Dalton Lyceum : Overkampweg 125 : 3318 AN Dordrecht Mogelijke vervolgopleidingen zijn : Basiskennis Calculatie Praktijkdiploma Boekhouden Pagina -7-

9 P R A K T I J K D I P L O M A B O E K H O U D E N ( N I E U W E S T I J L ) De veel gevraagde opleiding Praktijkdiploma Boekhouden bij de overheid en in het bedrijfsleven, is reeds vele jaren een zeer gewaardeerde studie. Deze opleiding vormt de basis voor een administratieve kaderfunctie in vele sectoren. Het nieuwe examenprogramma voor Praktijkdiploma Boekhouden kunt u lezen op de website van de Associatie voor Praktijkexamens: Het examenprogramma Prakijkdiploma Boekhouden omvat de volgende onderdelen: a. Basiskennis Boekhouden b. Basiskennis Calculatie c. Kostprijscalculatie d. Bedrijfseconomie e. Financiële administratie f. Periode-afsluiting Er is geen toelatingsregeling voor de onderdelen Basiskennis Boekhouden, Basiskennis Calculatie en Praktijkdiploma Boekhouden. Een kandidaat kan in elke volgorde deelnemen aan de examens voor het Praktijkdiploma Boekhouden. Na het behalen van de onderdelen Basiskennis Boekhouden en Basiskennis Calculatie ontvangt de kandidaat het diploma Financial Assistant. Er worden geen certificaten meer uitgereikt na het behalen van de onderdelen genoemd onder c. en d. De kandidaat krijgt wel een cijferlijst. Na het behalen van alle onderdelen genoemd onder a. t/m d. ontvangt de kandidaat het Praktijkdiploma Boekhouden. De opleiding heeft een aantal specifieke kenmerken te weten: BKB Algemeen BKB is een flexibel examen bij de Open Universiteit. De student kiest hierbij dus zelf zijn / haar examenmoment. Het examen bestaat uit een aantal gebruikelijke boekhoudkundige vragen en een deel computerboekhouden, waarbij gebruik wordt gemaakt van het boekhoudprogramma Accountview, zie BKC Algemeen Ook dit examen wordt voortaan via de computer afgenomen, waarbij er sprake is van een aantal meerkeuzevragen waarbij berekeningen noodzakelijk zijn en er wordt kennis gevraagd over het gebruik en opstellen van een spreadsheet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het spreadsheetprogramma Excel, zie ook www. associatie.nl. Pagina -8-

10 P R A K T I J K D I P L O M A B O E K H O U D E N ( N I E U W E S T I J L ) PDB Algemeen De aparte vakken boekhouden, calculatie, en handels- en recht en wetskennis vervallen. Hiervoor in de plaats komen 4 modulen. Het huidige handels- en recht en wetskennis is in de nieuwe situatie verdeeld over BKB, BKC en de 4 modulen van PDB en vervalt dus als apart vak. De modulen zijn: Kostprijscalculatie (KPC) Bedrijfseconomie (BE) Financiële administratie (FA) Periode Afsluiting (PA) Bovengenoemde modulen kunnen ook apart gevolgd dan wel afgelegd worden. Het blijft een paper-based examen met 2 keer per jaar een dagexamen en een avondexamen in januari en juni. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in april en november examens af te leggen. Dit geeft de mogelijkheid voor Onderwijsinstituut ABC om de opleiding op te delen in 4 aparte delen, die per periode worden gedoceerd. Vrijstellingsregeling A. vrijstelling voor BKB Een certificaat voor deelkwalificatie: CBA 03.3 Financieel administratieve beroepsvorming 3 (MBO-economie)of CBA 13.4 Financieel administratief beheer 4 (MBO-economie) B. vrijstelling voor BKC Een certificaat voor deelkwalificatie: CBA 01.3 Bedrijfseconomische beroepsvorming kosten 3 (MBO-economie) of CBA 12.4 Bedrijfseconomisch beheer 4 (MBO-economie) Overgangsregeling voor bezitters oude diploma s Basiskennis Boekhouden (BKB), Basiskennis Calculatie (BKC) en Praktijkdiploma computerboekhouden (COB): Tot 2010 kon een student het oude diploma BKB en BKC inwisselen voor het diploma Financial Assistant. Na 2010 moet de kandidaat een apart examen Handels- en wetskennis BKB/BKC afleggen. Naamgeving: Handels- en wetskennis BKB/BKC. Het huidige diploma Computerboekhouden wordt voor de overgangsregeling gelijkgesteld aan Basiskennis Boekhouden. Pagina -9-

11 P R A K T I J K D I P L O M A B O E K H O U D E N ( N I E U W E S T I J L ) Overgangsregeling bezitters certificaat Boekhouden of Calculatie PDB Bezitters van een certificaat Boekhouden of certificaat Calculatie hebben in de nieuwe opzet recht op het Praktijkdiploma Boekhouden onder de voorwaarde dat: - de kandidaat het certificaat Handels- en wetskennis heeft behaald; - een voldoende heeft behaald voor de twee subonderdelen Kostprijscalculatie en Bedrijfseconomie dan wel Financiële administratie en Periode-afsluiting. Deze overgangsregeling blijft in de komende jaren bestaan en kent geen einddatum. Naamgeving en geplande data: Start september 2013 BKB Start februari 2014 Start september 2013 Start november 2013 Start januari 2014 Start april 2014 BKC BE BW FA PA Financial Assistant Praktijkdiploma Boekhouden ( PDB ) De modulaire opzet van de opleiding houdt in dat : - de module BE wordt gedoceerd in september en oktober de module KPC wordt gedoceerd in november en december de module FA wordt gedoceerd in januari t/m maart de module PA wordt gedoceerd in april t/m juni 2014 In het studiejaar zal Onderwijsinstituut ABC alle onderdelen van zowel het diploma Financial Assistent als Praktijkdiploma Boekhouden verzorgen. Voor alle verdere gegevens betreffende BKB en BKC wordt u verwezen naar de specifieke gegevens van de afzonderlijke opleiding op pagina 4 en 6. De examendata zijn: * 5 en 6 november 2013 Dagexamen * 7, 8 en 9 januari 2014 Dagexamen * 13, 14 en 15 januari 2014 Avondexamen * 1 en 2 april 2014 Dagexamen * 3, 4 en 5 juni 2014 Dagexamen * 16, 17 en 18 juni 2014 Avondexamen Pagina -10-

12 P R A K T I J K D I P L O M A B O E K H O U D E N ( N I E U W E S T I J L) Cursusplaats : Stedelijk Dalton Lyceum, Overkampweg 125, 3318 AN Dordrecht. Cursusduur : 10 maanden Cursusdag : maandag Cursustijd : uur Studeertijd : 6 à 10 uur per week (excl. lessen) Cursusaanvang : 9 september 2013 Bedrijfseconomie : 11 november 2013 Kostprijscalculatie : 27 januari 2014 Financiële Administratie : 7 april 2014 Periode Afsluiting Lesgeld : zie pagina 17 Boeken : zie pagina 18 Info-avond : datum : maandag 2 september 2013 en maandag 6 januari 2014 tijd : uur plaats : Stedelijk Dalton Lyceum : Overkampweg 125 : 3318 AN Dordrecht Mogelijke vervolgopleidingen zijn : Basiskennis Loonadministratie Moderne Bedrijfsadministratie Praktijkdiploma Bestuurlijke Informatievoorziening Pagina -11-

13 M O D E R N E B E D R I J F S A D M I N I S T R A T I E ( M B A ) Het bezit van dit diploma vormt de opstap voor hogere bedrijfseconomische en administratieve functies in zowel het bedrijfsleven als ook non-profit organisaties. In dagen weekbladen wordt vaak personeel gevraagd in bezit van een MBA-diploma. De praktijk wijst uit, dat het bezit van dit diploma een goede carrièremogelijkheid vormt. Om tot het examen voor MBA te worden toegelaten, dient de kandidaat in het bezit te zijn van een adequate vooropleiding, te weten: 1. Kandidaten worden toegelaten tot het MBA-examen indien zij in het bezit zijn van één van de volgende diploma's: het Praktijkdiploma Boekhouden; het MBO-diploma Lang dat toelating geeft tot het hoger beroepsonderwijs in de economische sector met een voldoende voor de bedrijfsadministratieve vakken; het MBO-diploma Lang dat toelating geeft tot het hoger beroepsonderwijs in de economische sector plus een certificaat Boekhouden PDB; het HAVO- of VWO-diploma dat toelating geeft tot het HBO resp. WO het propedeuse-diploma hoger beroepsonderwijs of universitair onderwijs. 2. Kandidaten die zijn ingeschreven bij een volgens de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderwijs aangewezen dan wel erkende onderwijsinstelling in de economische sector zijn toelaatbaar. Zij hebben recht op het MBA-diploma als zij na het behalen van een voldoende voor alle onderdelen geslaagd zijn voor het propedeuse-diploma en 21 studiepunten in de post-propedeuse fase hebben behaald. 3. Een kandidaat die eenmaal heeft deelgenomen aan het MBA-examen, blijft het recht tot deelname behouden. 4. Indien een kandidaat niet beschikt over een de bovenstaande diploma s dan wel een propedeusediploma en 21 jaar of ouder is, kan hij/zij een beroep doen op de 21+ regeling. Bij aanmelding dient de kandidaat dit nadrukkelijk te vermelden. De kandidaat zal dan in dat geval een test bedrijfsadministratie en financiële rekenkunde moeten afleggen. Indien deze test met een voldoende wordt afgesloten, is hij/zij toelaatbaar tot de opleiding MBA. Deze test wordt door Onderwijsinstituut ABC afgenomen ( kosten ) Naast bovengenoemde mogelijkheden bestaan nog andere mogelijkheden om aan het examen MBA mee te kunnen doen. Indien U niet aan één van de bovenstaande toelatingseisen m.b.t. MBA voldoet, kunt U zich in verbinding stellen met de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens (tel ), welke instantie U zekerheid kan verschaffen betreffende deelname aan de examens. Het programma voor MBA houdt in: - Bedrijfsadministratie Journaalposten (BA JP) - Bedrijfseconomie (incl. ondernemingsrecht) (BE) - Financiële Rapportage en Analyse (FRA) - Belastingwetgeving (BW) Pagina -12-

14 M O D E R N E B E D R I J F S A D M I N I S T R A T I E ( M B A ) Onderwijsinstituut ABC heeft met veel succes de opleiding MBA modulair opgezet; dit impliceert, dat : - de module MBA - BE wordt gedoceerd in september en oktober de module MBA - BW wordt gedoceerd in november en december de module MBA BA wordt gedoceerd in januari t/m maart de module MBA - FRA wordt gedoceerd in april t/m juni 2014 De ervaring leert, dat (toekomstige) cursisten deze opzet als zeer gestructureerd en overzichtelijk ervaren. Aansluitend aan de lessen in de betrokken periode volgt het examen voor dit vak. De opzet is dus volledig modulair. Hierdoor bestaat te mogelijkheid 4 keer per jaar de studie te beginnen dan wel voort te zetten Voor elke voldoende voor een vak, waarin men examen doet, ontvangt de kandidaat een certificaat, welke onbeperkt geldig is; tegen inlevering van 4 verschillende certificaten ontvangt men het diploma. Het examen wordt 2x per jaar afgenomen in zowel als dagexamen en als avondexamen in deze periode ( januari en juni). In april en november alleen in een dagexamen. De examendata zijn: * 5 en 6 november 2013 Dagexamen * 7, 8 en 9 januari 2014 Dagexamen * 13, 14 en 15 januari 2014 Avondexamen * 1 en 2 april 2014 Dagexamen * 3, 4 en 5 juni 2014 Dagexamen * 16, 17 en 18 juni 2014 Avondexamen Cursusplaats : Stedelijk Dalton Lyceum, Overkampweg 125, 3318 AN Dordrecht. Cursusduur : 10 maanden Cursusdag : dinsdag Cursustijd : uur Studeertijd : 8 à 10 uur per week (excl. lessen) Cursusaanvang : 10 september 2013 Bedrijfseconomie : 12 november 2013 Belastingwetgeving : 28 januari 2014 Bedrijfsadministratie : 8 april 2014 Financiële Rapportage & Analyse Lesgeld : zie pagina 17 Boeken : zie pagina 18 Info-avond : datum : maandag 2 september 2013 en maandag 6 januari 2014 tijd : uur plaats : Stedelijk Dalton Lyceum Overkampweg AN Dordrecht Pagina -13-

15 B A S I S K E N N I S - P R A K T I J K D I P L O M A L O O N A D M I N I S T R A T I E De studie Basiskennis Loonadministratie ( BKL ) is bestemd voor personen, die werkzaam zijn in een administratie functie, speciaal belast met de loon- en salarisadministratie van een bedrijf en wordt door ABC Opleidingen georganiseerd in de maanden september t/m december. Net als de andere, door Onderwijsinstituut ABC verzorgde Praktijkdiploma's, wordt het examen voor deze studie afgenomen door de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. Het programma voor de cursus BKL bestaat uit: deel 1 Arbeidsrecht deel 2 Loonheffing deel 3 Sociale Verzekering De studie BKL heeft georganiseerd in de periode september december 2013 en afgesloten een flexibel examen op de Open Universiteit. Daarna kan de opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie ( PDL ) worden gevolgd. Het programma voor de cursus PDL bestaat uit: module 1 Loonheffing I module 2 Loonheffing II module 3 Arbeidsrecht Deze studie wordt georganiseerd in de periode februari t/m mei De examens Loonheffing I en II worden vanaf januari 2014 uitsluitend als dagexamen 4x per jaar afgenomen. Het examen Arbeidsrecht wordt flexibel afgenomen. De data voor de examens zijn : * 5 en 6 november 2013 Dagexamen * 7, 8 en 9 januari 2014 Dagexamen * 1 en 2 april 2014 Dagexamen * 3, 4 en 5 juni 2014 Dagexamen Cursusplaats : Stedelijk Dalton Lyceum, Overkampweg 125, 3318 AN Dordrecht. Cursusduur : 4 maanden Cursusdag : maandag Cursustijd : uur Studeertijd : 5 à 8 uur per week Cursusaanvang : 16 september 2013 ( BKL ) en 10 februari 2014 ( PDL ) Lesgeld : zie pagina 17 Boeken : zie pagina 18 Info-avond : datum : maandag 2 september 2013 en maandag 6 januari 2014 tijd : uur plaats : Stedelijk Dalton Lyceum : Overkampweg 125 : 3318 AN Dordrecht Pagina -14-

16 I N L. / P D B E S T U U R L I J K E I N F O R M A T I E V O O R Z I E N I N G Elk goed functionerende organisatie is afhankelijk van een goede beschrijving van bedrijfsprocessen. De opleiding Praktijkdiploma Bestuurlijke Informatievoorziening leert u de daarvoor vereiste begrippen en toepassingen/vaardigheden in kaart te brengen. Tevens geldt dat dit diploma in combinatie met het Praktijkdiploma Managementrapportage (FMR) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) recht geeft op inschrijving in het register Financieel Management en de titel Financieel Manager (Rfm). Daarnaast vormt deze opleiding een onderdeel van de propedeusefase van de HBO opleiding SPD Bedrijfsadministratie. Het programma bestaat uit: - Informatievoorzieningproces - Grondslagen administratieve organisatie - Inkoop opslag verkoop - productieprocessen - Personeelsvoorzieningproces - Financieel proces Het examen wordt 2x per jaar afgenomen door de Associatie voor Praktijkexamens. Zie voor verdere informatie m.b.t. het examen Het examen wordt afgenomen medio januari 2014 en juni Cursusplaats : Stedelijk Dalton Lyceum, Overkampweg 125, 3318 AN Dordrecht telefoon: Cursusduur : 10 maanden Cursusdag : dinsdag Cursustijd : uur Studeertijd : 6 à 10 uur per week (excl. lessen) Cursusaanvang : 8 oktober 2013 Lesgeld : zie pagina 17 Boeken : zie pagina 18 Examendatum : In de periode 7 t/m 9 januari 2014 Info-avond : datum : maandag 2 september 2013 en maandag 6 januari 2014 tijd : uur plaats : Stedelijk Dalton Lyceum Overkampweg AN Dordrecht Mogelijke vervolgopleidingen zijn: - Moderne Bedrijfsadministratie - Vakdiploma Financiële Administratie - Vakopleiding Bedrijfsaministratie & Accountancy - Associate degree Financieel Management - Bacheloropleiding HBO Accountancy - Bacheloropleiding HBO SPD Bedrijfsadministratie Pagina -15-

17 OVERZICHT VAN DE STUDIES VAN ONDERWIJSINSTITUUT ABC Plaats Dordrecht Cursusdag Maandag / Dinsdag Info-avond 2 september 2013 BKB PDB BKL MBA PD BIV 6 januari 2014 BKC PDB MBA PDL Aanvang cursus 9 september 2013 BKB PDB PDB - BE 10 september 2013 MBA MBA-BE 16 september 2013 BKL 8 oktober 2013 Inl.BIV / PD BIV 11 november 2013 PDB PDB-KPC 12 november 2013 MBA MBA-BW 27 januari 2014 PDB PDB - FA 28 januari 2014 MBA PDB-BA 10 februari 2014 BKC PDL 7 april 2014 PDB - PA 8 april 2014 MBA MBA-FRA Pagina -16-

18 OVERZICHT VAN DE STUDIES VAN ONDERWIJSINSTITUUT ABC Cursus Ineens In termijnen Curs.plaats Cur.dag Info BKB/FA 540,00 4 * 155,00 Dordrecht Ma Pag. 4 BKC/FA 540,00 4 * 155,00 Dordrecht Ma Pag. 6 FCA/PDB 1050,00 10 * 120,00 Dordrecht Ma Pag. 8 FCA/PDB- KPC/BE 590,00 4 * 173,00 Dordrecht Ma Pag. 8 FCA/PDB - FA/PA 660,00 4 * 185,00 Dordrecht Ma Pag. 8 FCA/PDB - BE 320,00 2 * 180,00 Dordrecht Ma Pag. 8 FCA/PDB - KPC 320,00 2 * 180,00 Dordrecht Ma Pag. 8 FCA/PDB - PA 340,00 2 * 190,00 Dordrecht Ma Pag. 8 FCA/PDB - FA 340,00 2 * 190,00 Dordrecht Ma Pag. 8 MBA (TOTAAL) 1575,00 10 * 175,00 Dordrecht Di Pag. 12 MBA-BR 390,00 2 * 205,00 Dordrecht Ma/Di Pag. 12 MBA-FRA 550,00 3 * 200,00 Dordrecht Di Pag. 12 MBA-BA (JP) 550,00 3 * 200,00 Dordrecht Di Pag. 12 MBA-BE 400,00 2 * 210,00 Dordrecht Di Pag. 12 PD Basisk. Loon 600,00 4 * 165,00 Dordrecht Ma Pag. 14 PD Loon 800,00 4 * 220,00 Dordrecht Ma Pag. 14 PD BIV 700,00 3 * 255,00 Dordrecht Di Pag. 15 Studie Vakdiploma Bedrijfsadministratie en Accountancy (VBA) Recent is deze studie ontwikkeld door hogescholen in samenwerking met de Associatie. Deze studie is een combinatie van MBA en enkele SPDmodulen. Bij het succesvol afronden van deze studies ontvangt men een HBO vakdiploma VBA, zie ook Pagina -17-

19 B O E K E N L I J S T E N Onderwijsinstituut ABC maakt gebruik van boeken, die in de loop van de jaren bewezen hebben hun waarde voor de verschillende examens te bezitten. Bij elke studie staat vermeld, wat u als cursist aan boekengeld dient uit te geven. Om de studie geen onnodige vertraging te laten oplopen, adviseert Onderwijsinstituut ABC om uw boeken tijdig te bestellen via boeken worden dan naar elk gewenst adres opgestuurd. U kunt ook de boeken zelf ophalen bij de betreffende boekhandel. BASISKENNIS CALCULATIE Opleidingsduur 4 maanden # NOI Calculaties in de praktijk I + II 55,00 BASISKENNIS BOEKHOUDEN Opleidingsduur 4 maanden # Fuchs Boekhouden + opgaven + computerb. 109,85 BASISKENNIS/PRAKTIJKDIPLOMA LOONADMINISTRATIE Opleidingsduur 4 maanden # Van Pelt # Van Pelt # Van Pelt # Van Pelt # Van Pelt Basiskennis Loonadministratie Loonheffingen deel I Loonheffingen deel II Arbeidsrecht Wetteksten 40,95 34,95 47,95 37,95 17,95 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN Opleidingsduur 10 maanden # Fuchs # Fuchs # Fuchs # Fuchs PDB Kostprijscalculatie + opgaven PDB Bedrijfseconomie + opgaven PDB Financiële Administratie + opgaven PDB Periodieke afsluiting + opgaven 45,90 49,90 64,90 64,90 MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE Opleidingsduur 10 maanden # Fuchs # Fuchs # Tijhaar Bedr. Administratie MBA + opgaven Fin. Rapportage & Analyse + opgaven Bedrijfseconomie MBA 89,90 74,90 49,95 # Jacobs # Guiljam Belastingrecht MBA + opgaven Studiepocket Belastingwetten ,95 PD BESTUURLIJKE INFORMATIEVOORZIENING Opleidingsduur 10 maanden # Leijnse # Leijnse Bestuurlijke Informatievoorziening Bestuurlijke Informatievoorziening (opgaven) 46,95 16,95 Pagina -18-

20 I N S C H R I J V I N G S V O O R W A A R D E N 1. De studieovereenkomst bestaat uit enerzijds de studiegids en anderzijds het aanmeldingsformulier met de daarop vermelde inschrijvingsvoorwaarden. 2. Plaatsing voor enige studie vindt plaats naar volgorde van aanmelding, die zowel schriftelijk, als telefonisch kan geschieden. 3. Inschrijving vindt plaats na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier, dan wel door ontvangst door Onderwijsinstituut ABC van de volledig ingevulde en ondertekende antwoordkaart. 4. Alle cursussen worden georganiseerd onder voorbehoud van voldoende deelname. Onderwijsinstituut ABC is niet verantwoordelijk voor het annuleren van een cursus wegens onvoldoende deelname. Bij annulering worden reeds betaalde gelden ( c.q. onderwijsbijdragen ) onmiddellijk gerestitueerd. 5. De studieovereenkomst treedt in werking op het moment dat de cursist het bewijs van inschrijving van Onderwijsinstituut ABC heeft ontvangen. 6. De cursist ontvangt een kopie van het aanmeldingsformulier met op de achterzijde van dit aanmeldingsformulier de inschrijvingsvoorwaarden, zoals die tevens in de studiegids zijn vermeld. 7. Cursisten van Onderwijsinstituut ABC betalen geen inschrijfgeld. 8. Bij betaling in termijnen zijn de maandelijkse termijnen verschuldigd op de eerste cursusavond van de maand gedurende de duur van de studie. 9. De betaling geschiedt via bank of girorekening, danwel kontant. 10. De cursist(e), die de eerste cursusavond niet aanwezig is, zal per omgaande per post de factuur ontvangen, waarna betaling binnen 10 dagen dient te geschieden. 11. De cursist, die het totale cursusgeld ineens betaalt, dient tevens binnen 10 dagen na facturering dit bedrag op de te noemen rekening van Onderwijsinstituut ABC over te maken, danwel kontant te betalen op de eerste cursusavond. 12. De incassokosten, als gevolg van het niet tijdig betalen c.q. te laat betalen, zullen verhaald worden op de cursist. 13. Annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te geschieden. 14. Indien men annuleert voor de 15e van enige maand van de betreffende cursus, is voor de opvolgende 3 maanden nog cursusgeld verschuldigd. Indien men annuleert na de 15e van enige maand gedurende de cursus, is nog 4 maanden cursusgeld verschuldigd.indien de werkgever zijn verplichtingen jegens Onderwijsinstituut ABC niet nakomt of zich daartoe niet bereid verklaart, is de cursist(e) bevoegd de overeenkomst voor eigen rekening voort te zetten. Pagina -19-

Cursussen & trainingen

Cursussen & trainingen 2014-2015 ijn precies wat ik nodig heb om verder te komen in mijn carrière... Cursussen & trainingen Bedrijfsadministratie Computercursussen Secretarieel Management Ondernemen P&O en Nederlandse taal Open

Nadere informatie

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief Financiële administratie Loon administratie Debiteuren en Incasso Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl Financieel administratief BKB BKC PDB MBA... Loon administratie BKL PDL

Nadere informatie

Cursussen. Financieel/Administratief (Associatie) Computervaardigheden. Techniek. 2014-2015 www.rocrivor.nl

Cursussen. Financieel/Administratief (Associatie) Computervaardigheden. Techniek. 2014-2015 www.rocrivor.nl Cursussen 2014-2015 www.rocrivor.nl Financieel/Administratief (Associatie) Computervaardigheden Secretarieel (LSSO) Techniek Welkom bij roc rivor ROC Rivor is hét opleidingscentrum voor regio Rivierenland.

Nadere informatie

Arnhemseweg 6 3817 CH Amersfoort www.studiecentrum-amersfoort.nl

Arnhemseweg 6 3817 CH Amersfoort www.studiecentrum-amersfoort.nl Studiegids INTRO Voor iedereen de juiste cursus voor de juiste prijs Iedereen Iedereen heeft een verschillende reden om te starten met een cursus of opleiding. Of het nu verwacht wordt van je werkgever,

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a.

Examenreglement 2014-2015 Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. Examenreglement 2014-2015 Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. 2014-2015 1 Voorwoord De belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Avondopleidingen SKO. Opleidingen. Loonadministratie Personeel. Opleidingen Ondernemer. Basiskennis Loonadministratie BKL

Avondopleidingen SKO. Opleidingen. Loonadministratie Personeel. Opleidingen Ondernemer. Basiskennis Loonadministratie BKL Avondopleidingen SKO Opleidingen Opleidingen Ondernemer Loonadministratie Personeel Basiskennis Loonadministratie BKL Praktijkdiploma Loonadministratie PDL Medewerker Personeelszaken MPZ Personeelsconsulent

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure AA-opleiding

Voorlichtingsbrochure AA-opleiding Voorlichtingsbrochure AA-opleiding De post-bacheloropleiding en de praktijkopleiding nader toegelicht NBA Beroepsopleiding AA 1 Studiegids Praktijkopleiding 2 Inleiding De eerste stap naar een carrière

Nadere informatie

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7 Faculty for Accounting Finance & Marketing Studiegids 2014-2015 INHOUD 1. ALGEMENE INFORMATIE... 5 1.1 DOELSTELLINGEN VAN DE UNIVERSITEIT... 5 2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 2.1 RECTOR... 6 2.3 DAGELIJKS BESTUUR...

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

T: +31 (0)88 822 66 88 E: opleiding@lsso.nl www.lsso-opleidingen.nl LSSO OPLEIDINGEN. INFORMATIE OPLEIDING BKB, BKC en PDB 2013-2014 LSSO OPLEIDINGEN

T: +31 (0)88 822 66 88 E: opleiding@lsso.nl www.lsso-opleidingen.nl LSSO OPLEIDINGEN. INFORMATIE OPLEIDING BKB, BKC en PDB 2013-2014 LSSO OPLEIDINGEN LSSO OPLEIDINGEN INFORMATIE OPLEIDING BKB, BKC en PDB 2013-2014 OveraI in Nederland, dus ook bij jou in de buurt! LSSO OPLEIDINGEN T: +31 (0)88 822 66 88 E: opleiding@lsso.nl www.lsso-opleidingen.nl LSSO

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie

Associatie voor Praktijkexamens waardevolle & waardevaste diploma's. Leverancier van vertrouwen

Associatie voor Praktijkexamens waardevolle & waardevaste diploma's. Leverancier van vertrouwen Associatie voor Praktijkexamens waardevolle & waardevaste diploma's Leverancier van vertrouwen 100% onafhankelijk. De hoogst gewaardeerde diploma's. 50.000 examens per jaar. Dat is de Associatie in een

Nadere informatie

Post HBO Accountant- Administratieconsulent. HBO Accountancy. Associate degree Accountancy. (met WVA) PDB

Post HBO Accountant- Administratieconsulent. HBO Accountancy. Associate degree Accountancy. (met WVA) PDB ACC OUNTANCY Praktijkopleiding AA Post HBO Administrateur Controller Masterclass Accountant- Administratieconsulent MKB HBO SPD Bedrijfsadministratie Post HBO Accountant- Administratieconsulent HBO Accountancy

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2013 1 Jouw onderwijsovereenkomst Als je bent toegelaten tot een opleiding, sluit het Graafschap College met

Nadere informatie

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) CROHO-nummer: CROHO34560 Viaa Postbus 10030

Nadere informatie

INFOBLAD ASSOCIATIE-EXAMENS PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN, DE ONDERDELEN BOEKHOUDEN EN BEDRIJFSCALCULATIE EN STATISTIEK (PDB)

INFOBLAD ASSOCIATIE-EXAMENS PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN, DE ONDERDELEN BOEKHOUDEN EN BEDRIJFSCALCULATIE EN STATISTIEK (PDB) INFOBLAD ASSOCIATIE-EXAMENS PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN, DE ONDERDELEN BOEKHOUDEN EN BEDRIJFSCALCULATIE EN STATISTIEK (PDB) De Associatie neemt, onder onafhankelijk toezicht, examens af voor door het bedrijfsleven

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Versie 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Certificatenopleiding Economie

Certificatenopleiding Economie Certificatenopleiding Economie De Stichting Opleiding en Onderzoek in Suriname (SOOS) in samenwerking met het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) Studiegids 2007-2008 Stichting Opleidingen en

Nadere informatie

Instituut voor Financieel Management

Instituut voor Financieel Management Hogeschoolgids Instituut voor Financieel Management BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME BACHELOR EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober 2004) ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME B A C H E L O R EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober

Nadere informatie

Faciliteitenregeling. Studiekosten. Studieverlof

Faciliteitenregeling. Studiekosten. Studieverlof Faciliteitenregeling Studiekosten & Studieverlof Afdeling HRM Landsteiner Instituut MCH Den Haag, Eerste ontwerp:1 februari 2003 Eerste aanpassing: 1 december 2006 (n.a.v. CAO ziekenhuizen 2006-2007) Tweede

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie