ABC ABC STUDIEGIDS ABC ONDERWIJSINSTITUUT PD BESTUURLIJKE INFORMATIEVOORZIENING BASISKENNIS BOEKHOUDEN BASISKENNIS LOONADMINISTRATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABC ABC 13-14 STUDIEGIDS ABC ONDERWIJSINSTITUUT PD BESTUURLIJKE INFORMATIEVOORZIENING BASISKENNIS BOEKHOUDEN BASISKENNIS LOONADMINISTRATIE"

Transcriptie

1 ABC ONDERWIJSINSTITUUT postbus CC Dordrecht telefoon ABC ABC STUDIEGIDS PD BESTUURLIJKE INFORMATIEVOORZIENING BASISKENNIS BOEKHOUDEN BASISKENNIS LOONADMINISTRATIE BASISKENNIS CALCULATIE PD LOONADMINISTRATIE PD BOEKHOUDEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE

2 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave... 1 Woord vooraf... 2 Basiskennis Boekhouden... 4 Basiskennis Calculatie... 6 Praktijkdiploma Boekhouden... 8 Moderne Bedrijfsadministratie Basiskennis / Praktijkdiploma Loonadministratie Praktijkdiploma Bestuurlijke Informatievoorziening Overzicht van de studies Boekenlijsten Inschrijvingsvoorwaarden Routebeschrijving Vakdiploma Financiële Administratie (VFA) Vakdiploma Bedrijfsadministratie en Accountancy Functiegerichte diploma s ABC Opleidingen bestaat uit Onderwijsinstituut ABC en ABC Hogeschool Dordrecht en omstreken, een geaccrediteerde en aangewezen opleider door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Pagina -1-

3 W O O R D V O O R A F Onderwijsinstituut ABC stelt zich door middel van deze prospectus aan U voor. Door het aanvragen van deze prospectus heeft U het voornemen kenbaar gemaakt om (weer) te gaan studeren; een verstandig besluit, waarbij wij U van harte willen ondersteunen. Er bestaan verschillende redenen om een studie te beginnen, zoals ander werk, interessanter werk en natuurlijk een streven naar hogerop. Onderwijsinstituut ABC, wil u bij al deze redenen van harte begeleiden door het aanbieden van: Doelgerichte opleidingen, die in het bedrijfsleven en bij de overheid een succesvolle carrière mogelijk maken; Duidelijke, op het examen gerichte lessen; Docenten, die op het gebied van vakbekwaamheid zijn geselecteerd; Cursussen, die in delen / modulen worden ingedeeld; Leerstofplanning, die U als cursist optimaal op het examen voorbereidt; Examentrainingen; Studies, die met een landelijk erkend examen worden afgesloten; Docenten, die daadwerkelijk uitleggen en bereid zijn te helpen. U begrijpt, dat dit alles alleen dan tot het gewenste resultaat zal leiden, indien U zelf de beschikking heeft over de nodige zelfdiscipline. Deze discipline uit zich niet alleen in het trouw maken van de opgegeven opdrachten, maar ook door het bezoeken van de gegeven lessen. Werken aan Uw toekomst is een uitdaging, waarbij Onderwijsinstituut ABC U graag behulpzaam wil zijn. In deze prospectus wordt U geïnformeerd over de mogelijkheden van studies, zoals die door Onderwijsinstituut ABC worden aangeboden. Ik hoop met het voorgaande, U een beeld gegeven te hebben van de werkwijze van dit Onderwijsinstituut. Indien U vragen heeft, kunt U ons bellen en zal U de verdere gewenste informatie worden verschaft. Pagina -2-

4 W O O R D V O O R A F De informatieavonden in Dordrecht voor de verschillende studies zullen plaatsvinden op: - maandag 2 september 2013 m.b.t. Basiskennis Boekhouden, Basiskennis en Calculatie, Basiskennis en Praktijkdiploma maandag 6 januari 2014 Loonadministratie, Praktijkdiploma Boekhouden, MBA, Praktijkdiploma Bestuurlijke Informatievoorziening Voor de verdere gegevens ten aanzien van de informatieavonden verwijs ik U naar de specifieke informatie van Uw cursus. De opleidingen Praktijkdiploma Boekhouden ( PDB ) en Moderne Bedrijfsadministratie ( MBA ) zullen met ingang van het studiejaar 2013 / 2014 volledig modulair worden aangeboden. Een student volgt in een periode 1 vak om na het examen van dat betreffende vak / module over te gaan naar een ander vak / module van de opleiding. Per examenronde legt men dus 1 examenvak af, omdat voor beide opleidingen 4 examenmomenten zijn. Zo studeren wordt door onderzoek als prettig en overzichtelijk door studenten ervaren. Indien U besluit tot deelname aan één van de studies of de informatieavond (zonder verplichting) wilt bezoeken, wordt U uitgenodigd dit kenbaar te maken via de website De plaatsing zal geschieden naar volgorde van inschrijving c.q. aanmelding, die zowel telefonisch of via de website kan plaatsvinden. Na inschrijving ontvangt de student een unieke inlogcode voor het intranet van Onderwijsinstituut ABC. Voor, tijdens en voor zover nodig na de opleiding kunt U rekenen op begeleiding en advies. Mede namens de docenten hoop ik op Uw deelname aan een studie van Onderwijsinstituut ABC en wens ik U een succesvol studiejaar toe. Dordrecht, mei 2013 Telefoon: Fax: K.v.K. : Bankrelatie ABN/AMRO: NL08ABN J. Rotte Pagina -3-

5 B A S I S K E N N I S B O E K H O U D E N De studie Basiskennis Boekhouden vormt de allereerste kennismaking met het vak boekhouden. De cursus is in eerste instantie bedoeld voor hen, die geen enkele ervaring hebben in administratieve vaardigheden en processen. Deze basiscursus biedt daarnaast zeker ook de mogelijkheid om vele administratieve werkzaamheden uit te kunnen voeren, zonder verdere vervolgstudies. Het examen wordt afgenomen door de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens; een onder Rijkstoezicht staande organisatie, die o.a. ook de examens voor Praktijkdiploma Boekhouden ( PDB ) en Moderne Bedrijfsadministratie ( MBA ) voor haar rekening neemt. Het examen BKB is een flexibel online examen van 2½ uur bij één van de centra van de Open Universiteit. Dit examen bestaat uit een aantal gebruikelijke boekhoudkundige vragen en een deel computerboekhouden, waarbij gebruik wordt gemaakt van het boekhoudpakket Account Vieuw: een boekhoudpakket dat ook in de lesmethode bij ABC Opleidingen wordt gebruikt. Voor BKB geldt een vrijstellingsregeling. Vrijstellingsregeling A. Vrijstelling voor BKB Een certificaat voor de deelkwalificatie: CBA 03.3 Financieel administratieve beroepsvorming 3 (MBO-economie) of CBA 13.4 Financieel administratief beheer 4 (MBO-economie) Indien u op basis van een ander diploma recht denkt te hebben op een vrijstelling voor BKB kunt u een verzoek indienen bij de Associatie voor Praktijkexamens of contact opnemen met het secretariaat van ABC Opleidingen. Het diploma BKB zal samen met BKC opgaan in een nieuw diploma Financial Assistant. Zowel de benaming BKB en BKC blijft bestaan net als het afzonderlijk daarbij behorende diploma. Pagina -4-

6 B A S I S K E N N I S B O E K H O U D E N Cursusplaats : Stedelijk Dalton Lyceum, Overkampweg 125, 3318 AN Dordrecht. Cursusduur : 4 maanden Cursusdag : maandag Cursustijd : uur Studeertijd : 4 à 6 uur per week (excl. lessen) Cursusaanvang : 9 september 2013 Lesgeld : zie pagina 17 Boeken : zie pagina 18 Info-avond : datum : maandag 2 september 2013 en 6 januari 2014 tijd : uur plaats : Stedelijk Dalton Lyceum : Overkampweg 125 : 3318 AN Dordrecht Pagina -5-

7 B A S I S K E N N I S C A L C U L A T I E De opleiding BKC is een nieuwe moderne opleiding, die o.a. gebruik maakt van het actief uitvoeren van opdrachten en een examen met de PC. Daarnaast leidt deze opleiding samen met de opleiding Basiskennis Boekhouden tot het diploma Financial Assistant. Dit diploma wordt ook door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens afgegeven, zodat u een landelijke dekking heeft van uw opleiding. Het BKC-examen gaat uit drie onderdelen bestaan: Deel I Deel I bestaat uit een tiental theorievragen, in gesloten, vorm, omvattend een gedeelte van het oude examenprogramma Handels- en wetskennis van de opleiding PDB. De onderwerpen zijn: Deel II Handel algemeen / Koop en verkoop Internationale handel Verzekering Kredietverlening Wetskennis De calculatie van deel II heeft betrekking op de Goederenhandel en Kostprijsberekeningen. Het gaat hier om eenvoudige berekeningen, in de vorm van gesloten vragen, op het huidige niveau van het BKC-examen. Dit ter voorbereiding op de module Kostprijs als onderdeel van het diploma PDB nieuwe stijl. Ook worden casusgebonden theorievragen gevraagd. Deel III Statistiek, Presenteren en Rapporteren vormen de onderwerpen van de calculatiecase van deel III. Bij de uitwerking moet, voor zover van toepassing, gebruik gemaakt worden van een spreadsheetprogramma. Spreadsheetprogramma: er wordt van uitgegaan dat de kandidaten de volgende vaardigheden in Excel beheersen: Algemeen maken en bewerken van werkbladen; invoeren c.q. invoegen en verwijderen van getallen, teksten, rijen en kolommen: kennis van en werken met rekenformules (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, sommeren, gemiddelde berekenen, aantal, percentage); selecteren van delen van een werkblad, knippen en plakken op een andere plaats; opstellen van eenvoudige overzichten en tabellen; opstellen van een eenvoudige databank en aan de hand hiervan eenvoudige selectie- en sorteeropdrachten uitvoeren, onder andere door middel van filteren. Pagina -6-

8 B A S I S K E N N I S C A L C U L A T I E Statistiek Het opstellen van een grafiek: lijndiagram, kolommendiagram en staafdiagram. Het maken van grafieken met behulp van de functietoets op de werkbalk en vervolgens het uitvoeren van de stappen 1 t/m 4. Ook voor de opleiding BKC geldt thans een vrijstellingsregeling: Vrijstellingsregeling voor BKC Een certificaat voor de deelkwalificatie: CBA 01.3 Bedrijfseconomische beroepsvorming - kosten 3 (MBO-economie) of CBA 12.4 Bedrijfseconomisch beheer 4 (MBO-economie) Indien u op basis van een ander diploma recht denkt te hebben op een vrijstelling voor BKC kunt u een verzoek indienen bij de Associatie voor Praktijkexamens of contact opnemen met het secretariaat van ABC Opleidingen. Het diploma BKC en BKB kunnen samen worden omgewisseld in een diploma Financial Assistant. De opleiding BKC kent ook een flexibel examen, dat bij één van de centra van de Open Universiteit, op een zelfgekozen moment, volledig achter de computer moet worden afgelegd. Cursusplaats : Stedelijk Dalton Lyceum, Overkampweg 125, 3318 AN Dordrecht. Cursusduur : 4 maanden Cursusdag : maandag Cursustijd : uur Studeertijd : 5 à 8 uur per week (excl. lessen) Cursusaanvang : 10 februari 2014 Lesgeld : zie pagina 17 Boeken : zie pagina 18 Info-avond : datum : maandag 2 september 2013 en 6 januari 2014 tijd : uur plaats : Stedelijk Dalton Lyceum : Overkampweg 125 : 3318 AN Dordrecht Mogelijke vervolgopleidingen zijn : Basiskennis Calculatie Praktijkdiploma Boekhouden Pagina -7-

9 P R A K T I J K D I P L O M A B O E K H O U D E N ( N I E U W E S T I J L ) De veel gevraagde opleiding Praktijkdiploma Boekhouden bij de overheid en in het bedrijfsleven, is reeds vele jaren een zeer gewaardeerde studie. Deze opleiding vormt de basis voor een administratieve kaderfunctie in vele sectoren. Het nieuwe examenprogramma voor Praktijkdiploma Boekhouden kunt u lezen op de website van de Associatie voor Praktijkexamens: Het examenprogramma Prakijkdiploma Boekhouden omvat de volgende onderdelen: a. Basiskennis Boekhouden b. Basiskennis Calculatie c. Kostprijscalculatie d. Bedrijfseconomie e. Financiële administratie f. Periode-afsluiting Er is geen toelatingsregeling voor de onderdelen Basiskennis Boekhouden, Basiskennis Calculatie en Praktijkdiploma Boekhouden. Een kandidaat kan in elke volgorde deelnemen aan de examens voor het Praktijkdiploma Boekhouden. Na het behalen van de onderdelen Basiskennis Boekhouden en Basiskennis Calculatie ontvangt de kandidaat het diploma Financial Assistant. Er worden geen certificaten meer uitgereikt na het behalen van de onderdelen genoemd onder c. en d. De kandidaat krijgt wel een cijferlijst. Na het behalen van alle onderdelen genoemd onder a. t/m d. ontvangt de kandidaat het Praktijkdiploma Boekhouden. De opleiding heeft een aantal specifieke kenmerken te weten: BKB Algemeen BKB is een flexibel examen bij de Open Universiteit. De student kiest hierbij dus zelf zijn / haar examenmoment. Het examen bestaat uit een aantal gebruikelijke boekhoudkundige vragen en een deel computerboekhouden, waarbij gebruik wordt gemaakt van het boekhoudprogramma Accountview, zie BKC Algemeen Ook dit examen wordt voortaan via de computer afgenomen, waarbij er sprake is van een aantal meerkeuzevragen waarbij berekeningen noodzakelijk zijn en er wordt kennis gevraagd over het gebruik en opstellen van een spreadsheet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het spreadsheetprogramma Excel, zie ook www. associatie.nl. Pagina -8-

10 P R A K T I J K D I P L O M A B O E K H O U D E N ( N I E U W E S T I J L ) PDB Algemeen De aparte vakken boekhouden, calculatie, en handels- en recht en wetskennis vervallen. Hiervoor in de plaats komen 4 modulen. Het huidige handels- en recht en wetskennis is in de nieuwe situatie verdeeld over BKB, BKC en de 4 modulen van PDB en vervalt dus als apart vak. De modulen zijn: Kostprijscalculatie (KPC) Bedrijfseconomie (BE) Financiële administratie (FA) Periode Afsluiting (PA) Bovengenoemde modulen kunnen ook apart gevolgd dan wel afgelegd worden. Het blijft een paper-based examen met 2 keer per jaar een dagexamen en een avondexamen in januari en juni. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in april en november examens af te leggen. Dit geeft de mogelijkheid voor Onderwijsinstituut ABC om de opleiding op te delen in 4 aparte delen, die per periode worden gedoceerd. Vrijstellingsregeling A. vrijstelling voor BKB Een certificaat voor deelkwalificatie: CBA 03.3 Financieel administratieve beroepsvorming 3 (MBO-economie)of CBA 13.4 Financieel administratief beheer 4 (MBO-economie) B. vrijstelling voor BKC Een certificaat voor deelkwalificatie: CBA 01.3 Bedrijfseconomische beroepsvorming kosten 3 (MBO-economie) of CBA 12.4 Bedrijfseconomisch beheer 4 (MBO-economie) Overgangsregeling voor bezitters oude diploma s Basiskennis Boekhouden (BKB), Basiskennis Calculatie (BKC) en Praktijkdiploma computerboekhouden (COB): Tot 2010 kon een student het oude diploma BKB en BKC inwisselen voor het diploma Financial Assistant. Na 2010 moet de kandidaat een apart examen Handels- en wetskennis BKB/BKC afleggen. Naamgeving: Handels- en wetskennis BKB/BKC. Het huidige diploma Computerboekhouden wordt voor de overgangsregeling gelijkgesteld aan Basiskennis Boekhouden. Pagina -9-

11 P R A K T I J K D I P L O M A B O E K H O U D E N ( N I E U W E S T I J L ) Overgangsregeling bezitters certificaat Boekhouden of Calculatie PDB Bezitters van een certificaat Boekhouden of certificaat Calculatie hebben in de nieuwe opzet recht op het Praktijkdiploma Boekhouden onder de voorwaarde dat: - de kandidaat het certificaat Handels- en wetskennis heeft behaald; - een voldoende heeft behaald voor de twee subonderdelen Kostprijscalculatie en Bedrijfseconomie dan wel Financiële administratie en Periode-afsluiting. Deze overgangsregeling blijft in de komende jaren bestaan en kent geen einddatum. Naamgeving en geplande data: Start september 2013 BKB Start februari 2014 Start september 2013 Start november 2013 Start januari 2014 Start april 2014 BKC BE BW FA PA Financial Assistant Praktijkdiploma Boekhouden ( PDB ) De modulaire opzet van de opleiding houdt in dat : - de module BE wordt gedoceerd in september en oktober de module KPC wordt gedoceerd in november en december de module FA wordt gedoceerd in januari t/m maart de module PA wordt gedoceerd in april t/m juni 2014 In het studiejaar zal Onderwijsinstituut ABC alle onderdelen van zowel het diploma Financial Assistent als Praktijkdiploma Boekhouden verzorgen. Voor alle verdere gegevens betreffende BKB en BKC wordt u verwezen naar de specifieke gegevens van de afzonderlijke opleiding op pagina 4 en 6. De examendata zijn: * 5 en 6 november 2013 Dagexamen * 7, 8 en 9 januari 2014 Dagexamen * 13, 14 en 15 januari 2014 Avondexamen * 1 en 2 april 2014 Dagexamen * 3, 4 en 5 juni 2014 Dagexamen * 16, 17 en 18 juni 2014 Avondexamen Pagina -10-

12 P R A K T I J K D I P L O M A B O E K H O U D E N ( N I E U W E S T I J L) Cursusplaats : Stedelijk Dalton Lyceum, Overkampweg 125, 3318 AN Dordrecht. Cursusduur : 10 maanden Cursusdag : maandag Cursustijd : uur Studeertijd : 6 à 10 uur per week (excl. lessen) Cursusaanvang : 9 september 2013 Bedrijfseconomie : 11 november 2013 Kostprijscalculatie : 27 januari 2014 Financiële Administratie : 7 april 2014 Periode Afsluiting Lesgeld : zie pagina 17 Boeken : zie pagina 18 Info-avond : datum : maandag 2 september 2013 en maandag 6 januari 2014 tijd : uur plaats : Stedelijk Dalton Lyceum : Overkampweg 125 : 3318 AN Dordrecht Mogelijke vervolgopleidingen zijn : Basiskennis Loonadministratie Moderne Bedrijfsadministratie Praktijkdiploma Bestuurlijke Informatievoorziening Pagina -11-

13 M O D E R N E B E D R I J F S A D M I N I S T R A T I E ( M B A ) Het bezit van dit diploma vormt de opstap voor hogere bedrijfseconomische en administratieve functies in zowel het bedrijfsleven als ook non-profit organisaties. In dagen weekbladen wordt vaak personeel gevraagd in bezit van een MBA-diploma. De praktijk wijst uit, dat het bezit van dit diploma een goede carrièremogelijkheid vormt. Om tot het examen voor MBA te worden toegelaten, dient de kandidaat in het bezit te zijn van een adequate vooropleiding, te weten: 1. Kandidaten worden toegelaten tot het MBA-examen indien zij in het bezit zijn van één van de volgende diploma's: het Praktijkdiploma Boekhouden; het MBO-diploma Lang dat toelating geeft tot het hoger beroepsonderwijs in de economische sector met een voldoende voor de bedrijfsadministratieve vakken; het MBO-diploma Lang dat toelating geeft tot het hoger beroepsonderwijs in de economische sector plus een certificaat Boekhouden PDB; het HAVO- of VWO-diploma dat toelating geeft tot het HBO resp. WO het propedeuse-diploma hoger beroepsonderwijs of universitair onderwijs. 2. Kandidaten die zijn ingeschreven bij een volgens de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderwijs aangewezen dan wel erkende onderwijsinstelling in de economische sector zijn toelaatbaar. Zij hebben recht op het MBA-diploma als zij na het behalen van een voldoende voor alle onderdelen geslaagd zijn voor het propedeuse-diploma en 21 studiepunten in de post-propedeuse fase hebben behaald. 3. Een kandidaat die eenmaal heeft deelgenomen aan het MBA-examen, blijft het recht tot deelname behouden. 4. Indien een kandidaat niet beschikt over een de bovenstaande diploma s dan wel een propedeusediploma en 21 jaar of ouder is, kan hij/zij een beroep doen op de 21+ regeling. Bij aanmelding dient de kandidaat dit nadrukkelijk te vermelden. De kandidaat zal dan in dat geval een test bedrijfsadministratie en financiële rekenkunde moeten afleggen. Indien deze test met een voldoende wordt afgesloten, is hij/zij toelaatbaar tot de opleiding MBA. Deze test wordt door Onderwijsinstituut ABC afgenomen ( kosten ) Naast bovengenoemde mogelijkheden bestaan nog andere mogelijkheden om aan het examen MBA mee te kunnen doen. Indien U niet aan één van de bovenstaande toelatingseisen m.b.t. MBA voldoet, kunt U zich in verbinding stellen met de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens (tel ), welke instantie U zekerheid kan verschaffen betreffende deelname aan de examens. Het programma voor MBA houdt in: - Bedrijfsadministratie Journaalposten (BA JP) - Bedrijfseconomie (incl. ondernemingsrecht) (BE) - Financiële Rapportage en Analyse (FRA) - Belastingwetgeving (BW) Pagina -12-

14 M O D E R N E B E D R I J F S A D M I N I S T R A T I E ( M B A ) Onderwijsinstituut ABC heeft met veel succes de opleiding MBA modulair opgezet; dit impliceert, dat : - de module MBA - BE wordt gedoceerd in september en oktober de module MBA - BW wordt gedoceerd in november en december de module MBA BA wordt gedoceerd in januari t/m maart de module MBA - FRA wordt gedoceerd in april t/m juni 2014 De ervaring leert, dat (toekomstige) cursisten deze opzet als zeer gestructureerd en overzichtelijk ervaren. Aansluitend aan de lessen in de betrokken periode volgt het examen voor dit vak. De opzet is dus volledig modulair. Hierdoor bestaat te mogelijkheid 4 keer per jaar de studie te beginnen dan wel voort te zetten Voor elke voldoende voor een vak, waarin men examen doet, ontvangt de kandidaat een certificaat, welke onbeperkt geldig is; tegen inlevering van 4 verschillende certificaten ontvangt men het diploma. Het examen wordt 2x per jaar afgenomen in zowel als dagexamen en als avondexamen in deze periode ( januari en juni). In april en november alleen in een dagexamen. De examendata zijn: * 5 en 6 november 2013 Dagexamen * 7, 8 en 9 januari 2014 Dagexamen * 13, 14 en 15 januari 2014 Avondexamen * 1 en 2 april 2014 Dagexamen * 3, 4 en 5 juni 2014 Dagexamen * 16, 17 en 18 juni 2014 Avondexamen Cursusplaats : Stedelijk Dalton Lyceum, Overkampweg 125, 3318 AN Dordrecht. Cursusduur : 10 maanden Cursusdag : dinsdag Cursustijd : uur Studeertijd : 8 à 10 uur per week (excl. lessen) Cursusaanvang : 10 september 2013 Bedrijfseconomie : 12 november 2013 Belastingwetgeving : 28 januari 2014 Bedrijfsadministratie : 8 april 2014 Financiële Rapportage & Analyse Lesgeld : zie pagina 17 Boeken : zie pagina 18 Info-avond : datum : maandag 2 september 2013 en maandag 6 januari 2014 tijd : uur plaats : Stedelijk Dalton Lyceum Overkampweg AN Dordrecht Pagina -13-

15 B A S I S K E N N I S - P R A K T I J K D I P L O M A L O O N A D M I N I S T R A T I E De studie Basiskennis Loonadministratie ( BKL ) is bestemd voor personen, die werkzaam zijn in een administratie functie, speciaal belast met de loon- en salarisadministratie van een bedrijf en wordt door ABC Opleidingen georganiseerd in de maanden september t/m december. Net als de andere, door Onderwijsinstituut ABC verzorgde Praktijkdiploma's, wordt het examen voor deze studie afgenomen door de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. Het programma voor de cursus BKL bestaat uit: deel 1 Arbeidsrecht deel 2 Loonheffing deel 3 Sociale Verzekering De studie BKL heeft georganiseerd in de periode september december 2013 en afgesloten een flexibel examen op de Open Universiteit. Daarna kan de opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie ( PDL ) worden gevolgd. Het programma voor de cursus PDL bestaat uit: module 1 Loonheffing I module 2 Loonheffing II module 3 Arbeidsrecht Deze studie wordt georganiseerd in de periode februari t/m mei De examens Loonheffing I en II worden vanaf januari 2014 uitsluitend als dagexamen 4x per jaar afgenomen. Het examen Arbeidsrecht wordt flexibel afgenomen. De data voor de examens zijn : * 5 en 6 november 2013 Dagexamen * 7, 8 en 9 januari 2014 Dagexamen * 1 en 2 april 2014 Dagexamen * 3, 4 en 5 juni 2014 Dagexamen Cursusplaats : Stedelijk Dalton Lyceum, Overkampweg 125, 3318 AN Dordrecht. Cursusduur : 4 maanden Cursusdag : maandag Cursustijd : uur Studeertijd : 5 à 8 uur per week Cursusaanvang : 16 september 2013 ( BKL ) en 10 februari 2014 ( PDL ) Lesgeld : zie pagina 17 Boeken : zie pagina 18 Info-avond : datum : maandag 2 september 2013 en maandag 6 januari 2014 tijd : uur plaats : Stedelijk Dalton Lyceum : Overkampweg 125 : 3318 AN Dordrecht Pagina -14-

16 I N L. / P D B E S T U U R L I J K E I N F O R M A T I E V O O R Z I E N I N G Elk goed functionerende organisatie is afhankelijk van een goede beschrijving van bedrijfsprocessen. De opleiding Praktijkdiploma Bestuurlijke Informatievoorziening leert u de daarvoor vereiste begrippen en toepassingen/vaardigheden in kaart te brengen. Tevens geldt dat dit diploma in combinatie met het Praktijkdiploma Managementrapportage (FMR) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) recht geeft op inschrijving in het register Financieel Management en de titel Financieel Manager (Rfm). Daarnaast vormt deze opleiding een onderdeel van de propedeusefase van de HBO opleiding SPD Bedrijfsadministratie. Het programma bestaat uit: - Informatievoorzieningproces - Grondslagen administratieve organisatie - Inkoop opslag verkoop - productieprocessen - Personeelsvoorzieningproces - Financieel proces Het examen wordt 2x per jaar afgenomen door de Associatie voor Praktijkexamens. Zie voor verdere informatie m.b.t. het examen Het examen wordt afgenomen medio januari 2014 en juni Cursusplaats : Stedelijk Dalton Lyceum, Overkampweg 125, 3318 AN Dordrecht telefoon: Cursusduur : 10 maanden Cursusdag : dinsdag Cursustijd : uur Studeertijd : 6 à 10 uur per week (excl. lessen) Cursusaanvang : 8 oktober 2013 Lesgeld : zie pagina 17 Boeken : zie pagina 18 Examendatum : In de periode 7 t/m 9 januari 2014 Info-avond : datum : maandag 2 september 2013 en maandag 6 januari 2014 tijd : uur plaats : Stedelijk Dalton Lyceum Overkampweg AN Dordrecht Mogelijke vervolgopleidingen zijn: - Moderne Bedrijfsadministratie - Vakdiploma Financiële Administratie - Vakopleiding Bedrijfsaministratie & Accountancy - Associate degree Financieel Management - Bacheloropleiding HBO Accountancy - Bacheloropleiding HBO SPD Bedrijfsadministratie Pagina -15-

17 OVERZICHT VAN DE STUDIES VAN ONDERWIJSINSTITUUT ABC Plaats Dordrecht Cursusdag Maandag / Dinsdag Info-avond 2 september 2013 BKB PDB BKL MBA PD BIV 6 januari 2014 BKC PDB MBA PDL Aanvang cursus 9 september 2013 BKB PDB PDB - BE 10 september 2013 MBA MBA-BE 16 september 2013 BKL 8 oktober 2013 Inl.BIV / PD BIV 11 november 2013 PDB PDB-KPC 12 november 2013 MBA MBA-BW 27 januari 2014 PDB PDB - FA 28 januari 2014 MBA PDB-BA 10 februari 2014 BKC PDL 7 april 2014 PDB - PA 8 april 2014 MBA MBA-FRA Pagina -16-

18 OVERZICHT VAN DE STUDIES VAN ONDERWIJSINSTITUUT ABC Cursus Ineens In termijnen Curs.plaats Cur.dag Info BKB/FA 540,00 4 * 155,00 Dordrecht Ma Pag. 4 BKC/FA 540,00 4 * 155,00 Dordrecht Ma Pag. 6 FCA/PDB 1050,00 10 * 120,00 Dordrecht Ma Pag. 8 FCA/PDB- KPC/BE 590,00 4 * 173,00 Dordrecht Ma Pag. 8 FCA/PDB - FA/PA 660,00 4 * 185,00 Dordrecht Ma Pag. 8 FCA/PDB - BE 320,00 2 * 180,00 Dordrecht Ma Pag. 8 FCA/PDB - KPC 320,00 2 * 180,00 Dordrecht Ma Pag. 8 FCA/PDB - PA 340,00 2 * 190,00 Dordrecht Ma Pag. 8 FCA/PDB - FA 340,00 2 * 190,00 Dordrecht Ma Pag. 8 MBA (TOTAAL) 1575,00 10 * 175,00 Dordrecht Di Pag. 12 MBA-BR 390,00 2 * 205,00 Dordrecht Ma/Di Pag. 12 MBA-FRA 550,00 3 * 200,00 Dordrecht Di Pag. 12 MBA-BA (JP) 550,00 3 * 200,00 Dordrecht Di Pag. 12 MBA-BE 400,00 2 * 210,00 Dordrecht Di Pag. 12 PD Basisk. Loon 600,00 4 * 165,00 Dordrecht Ma Pag. 14 PD Loon 800,00 4 * 220,00 Dordrecht Ma Pag. 14 PD BIV 700,00 3 * 255,00 Dordrecht Di Pag. 15 Studie Vakdiploma Bedrijfsadministratie en Accountancy (VBA) Recent is deze studie ontwikkeld door hogescholen in samenwerking met de Associatie. Deze studie is een combinatie van MBA en enkele SPDmodulen. Bij het succesvol afronden van deze studies ontvangt men een HBO vakdiploma VBA, zie ook Pagina -17-

19 B O E K E N L I J S T E N Onderwijsinstituut ABC maakt gebruik van boeken, die in de loop van de jaren bewezen hebben hun waarde voor de verschillende examens te bezitten. Bij elke studie staat vermeld, wat u als cursist aan boekengeld dient uit te geven. Om de studie geen onnodige vertraging te laten oplopen, adviseert Onderwijsinstituut ABC om uw boeken tijdig te bestellen via boeken worden dan naar elk gewenst adres opgestuurd. U kunt ook de boeken zelf ophalen bij de betreffende boekhandel. BASISKENNIS CALCULATIE Opleidingsduur 4 maanden # NOI Calculaties in de praktijk I + II 55,00 BASISKENNIS BOEKHOUDEN Opleidingsduur 4 maanden # Fuchs Boekhouden + opgaven + computerb. 109,85 BASISKENNIS/PRAKTIJKDIPLOMA LOONADMINISTRATIE Opleidingsduur 4 maanden # Van Pelt # Van Pelt # Van Pelt # Van Pelt # Van Pelt Basiskennis Loonadministratie Loonheffingen deel I Loonheffingen deel II Arbeidsrecht Wetteksten 40,95 34,95 47,95 37,95 17,95 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN Opleidingsduur 10 maanden # Fuchs # Fuchs # Fuchs # Fuchs PDB Kostprijscalculatie + opgaven PDB Bedrijfseconomie + opgaven PDB Financiële Administratie + opgaven PDB Periodieke afsluiting + opgaven 45,90 49,90 64,90 64,90 MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE Opleidingsduur 10 maanden # Fuchs # Fuchs # Tijhaar Bedr. Administratie MBA + opgaven Fin. Rapportage & Analyse + opgaven Bedrijfseconomie MBA 89,90 74,90 49,95 # Jacobs # Guiljam Belastingrecht MBA + opgaven Studiepocket Belastingwetten ,95 PD BESTUURLIJKE INFORMATIEVOORZIENING Opleidingsduur 10 maanden # Leijnse # Leijnse Bestuurlijke Informatievoorziening Bestuurlijke Informatievoorziening (opgaven) 46,95 16,95 Pagina -18-

20 I N S C H R I J V I N G S V O O R W A A R D E N 1. De studieovereenkomst bestaat uit enerzijds de studiegids en anderzijds het aanmeldingsformulier met de daarop vermelde inschrijvingsvoorwaarden. 2. Plaatsing voor enige studie vindt plaats naar volgorde van aanmelding, die zowel schriftelijk, als telefonisch kan geschieden. 3. Inschrijving vindt plaats na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier, dan wel door ontvangst door Onderwijsinstituut ABC van de volledig ingevulde en ondertekende antwoordkaart. 4. Alle cursussen worden georganiseerd onder voorbehoud van voldoende deelname. Onderwijsinstituut ABC is niet verantwoordelijk voor het annuleren van een cursus wegens onvoldoende deelname. Bij annulering worden reeds betaalde gelden ( c.q. onderwijsbijdragen ) onmiddellijk gerestitueerd. 5. De studieovereenkomst treedt in werking op het moment dat de cursist het bewijs van inschrijving van Onderwijsinstituut ABC heeft ontvangen. 6. De cursist ontvangt een kopie van het aanmeldingsformulier met op de achterzijde van dit aanmeldingsformulier de inschrijvingsvoorwaarden, zoals die tevens in de studiegids zijn vermeld. 7. Cursisten van Onderwijsinstituut ABC betalen geen inschrijfgeld. 8. Bij betaling in termijnen zijn de maandelijkse termijnen verschuldigd op de eerste cursusavond van de maand gedurende de duur van de studie. 9. De betaling geschiedt via bank of girorekening, danwel kontant. 10. De cursist(e), die de eerste cursusavond niet aanwezig is, zal per omgaande per post de factuur ontvangen, waarna betaling binnen 10 dagen dient te geschieden. 11. De cursist, die het totale cursusgeld ineens betaalt, dient tevens binnen 10 dagen na facturering dit bedrag op de te noemen rekening van Onderwijsinstituut ABC over te maken, danwel kontant te betalen op de eerste cursusavond. 12. De incassokosten, als gevolg van het niet tijdig betalen c.q. te laat betalen, zullen verhaald worden op de cursist. 13. Annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te geschieden. 14. Indien men annuleert voor de 15e van enige maand van de betreffende cursus, is voor de opvolgende 3 maanden nog cursusgeld verschuldigd. Indien men annuleert na de 15e van enige maand gedurende de cursus, is nog 4 maanden cursusgeld verschuldigd.indien de werkgever zijn verplichtingen jegens Onderwijsinstituut ABC niet nakomt of zich daartoe niet bereid verklaart, is de cursist(e) bevoegd de overeenkomst voor eigen rekening voort te zetten. Pagina -19-

ABC ONDERWIJSINSTITUUT. postbus 8118 3301 CC Dordrecht telefoon 078 618 66 62 ABC STUDIEGIDS ABC. PD Loonadministratie

ABC ONDERWIJSINSTITUUT. postbus 8118 3301 CC Dordrecht telefoon 078 618 66 62 ABC STUDIEGIDS ABC. PD Loonadministratie postbus 8118 3301 CC Dordrecht telefoon 078 618 66 62 ABC STUDIEGIDS PD Loonadministratie ABC Praktijkdiploma Loonadministratie ABC Opleidingen bestaat uit Onderwijsinstituut ABC en ABC Hogeschool Dordrecht

Nadere informatie

Inhoudsopgave Woord vooraf Programma Bestuurlijke informatievoorziening Data informatieavonden en startdata... 4

Inhoudsopgave Woord vooraf Programma Bestuurlijke informatievoorziening Data informatieavonden en startdata... 4 I N H O U D S O P G A V E Bestuurlijke informatievoorziening Inhoudsopgave... 1 Woord vooraf... 2 Programma Bestuurlijke informatievoorziening... 4 Data informatieavonden en startdata... 4 Studiekosten

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. Woord vooraf... 2. Programma Basiskennis Calculatie... 4. Data informatieavonden en startdata... 5

Inhoudsopgave... 1. Woord vooraf... 2. Programma Basiskennis Calculatie... 4. Data informatieavonden en startdata... 5 I N H O U D S O P G A V E Basiskennis Calculatie Inhoudsopgave... 1 Woord vooraf... 2 Programma Basiskennis Calculatie... 4 Data informatieavonden en startdata... 5 Studiekosten en boekenlijsten... 5 Inschrijvingsvoorwaarden...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Woord vooraf Programma Basiskennis Calculatie Data informatieavonden en startdata... 5

Inhoudsopgave Woord vooraf Programma Basiskennis Calculatie Data informatieavonden en startdata... 5 I N H O U D S O P G A V E Basiskennis Calculatie Inhoudsopgave... 1 Woord vooraf... 2 Programma Basiskennis Calculatie... 4 Data informatieavonden en startdata... 5 Studiekosten en boekenlijsten... 6 Routebeschrijving...

Nadere informatie

ABC ONDERWIJSINSTITUUT. postbus 8118 3301 CC Dordrecht telefoon 078 618 66 62 ABC STUDIEGIDS ABC. Basiskennis. Loonadministratie

ABC ONDERWIJSINSTITUUT. postbus 8118 3301 CC Dordrecht telefoon 078 618 66 62 ABC STUDIEGIDS ABC. Basiskennis. Loonadministratie postbus 8118 3301 CC Dordrecht telefoon 078 618 66 62 ABC STUDIEGIDS Basiskennis ABC Loonadministratie Basiskennis Loonadministratie ABC Opleidingen bestaat uit Onderwijsinstituut ABC en ABC Hogeschool

Nadere informatie

ABC ONDERWIJSINSTITUUT. postbus 8118 3301 CC Dordrecht telefoon 078 618 66 62 ABC STUDIEGIDS ABC. Basiskennis Boekhouden

ABC ONDERWIJSINSTITUUT. postbus 8118 3301 CC Dordrecht telefoon 078 618 66 62 ABC STUDIEGIDS ABC. Basiskennis Boekhouden postbus 8118 3301 CC Dordrecht telefoon 078 618 66 62 ABC STUDIEGIDS Basiskennis Boekhouden ABC Basiskennis Boekhouden ABC Opleidingen bestaat uit Onderwijsinstituut ABC en ABC Hogeschool Dordrecht en

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E Praktijkdiploma Boekhouden. Inhoudsopgave Woord vooraf Programma Praktijkdiploma Boekhouden...

I N H O U D S O P G A V E Praktijkdiploma Boekhouden. Inhoudsopgave Woord vooraf Programma Praktijkdiploma Boekhouden... I N H O U D S O P G A V E Praktijkdiploma Boekhouden Inhoudsopgave... 1 Woord vooraf... 2 Programma Praktijkdiploma Boekhouden... 4 Kosten studie.5 Studieboeken.5 Inschrijvingsvoorwaarden 7 Functiegerichte

Nadere informatie

ABC ONDERWIJSINSTITUUT. postbus 8118 3301 CC Dordrecht telefoon 078 618 66 62 ABC STUDIEGIDS ABC. Basiskennis Boekhouden

ABC ONDERWIJSINSTITUUT. postbus 8118 3301 CC Dordrecht telefoon 078 618 66 62 ABC STUDIEGIDS ABC. Basiskennis Boekhouden postbus 8118 3301 CC Dordrecht telefoon 078 618 66 62 ABC STUDIEGIDS Basiskennis Boekhouden ABC Basiskennis Boekhouden ABC Opleidingen bestaat uit Onderwijsinstituut ABC en ABC Hogeschool Dordrecht en

Nadere informatie

ABC ONDERWIJSINSTITUUT. postbus 8118 3301 CC Dordrecht telefoon 078 618 66 62 ABC STUDIEGIDS ABC. PD Boekhouden

ABC ONDERWIJSINSTITUUT. postbus 8118 3301 CC Dordrecht telefoon 078 618 66 62 ABC STUDIEGIDS ABC. PD Boekhouden postbus 8118 3301 CC Dordrecht telefoon 078 618 66 62 ABC STUDIEGIDS PD Boekhouden ABC Praktijkdiploma Boekhouden ABC Opleidingen bestaat uit Onderwijsinstituut ABC en ABC Hogeschool Dordrecht en omstreken,

Nadere informatie

ABC ONDERWIJSINSTITUUT. postbus 8118 3301 CC Dordrecht telefoon 078 618 66 62 ABC STUDIEGIDS ABC. Moderne. Bedrijfsadministratie

ABC ONDERWIJSINSTITUUT. postbus 8118 3301 CC Dordrecht telefoon 078 618 66 62 ABC STUDIEGIDS ABC. Moderne. Bedrijfsadministratie postbus 8118 3301 CC Dordrecht telefoon 078 618 66 62 ABC STUDIEGIDS Moderne ABC Bedrijfsadministratie Moderne Bedrijfsadministratie ABC Opleidingen bestaat uit Onderwijsinstituut ABC en ABC Hogeschool

Nadere informatie

Inhoudsopgave Woord vooraf Programma Basiskennis Boekhouden Data informatieavonden en startdata... 5

Inhoudsopgave Woord vooraf Programma Basiskennis Boekhouden Data informatieavonden en startdata... 5 I N H O U D S O P G A V E Basiskennis Boekhouden Inhoudsopgave... 1 Woord vooraf... 2 Programma Basiskennis Boekhouden... 4 Data informatieavonden en startdata... 5 Studiekosten en boekenlijsten... 5 Inschrijvingsvoorwaarden...

Nadere informatie

ABC ONDERWIJSINSTITUUT. postbus 8118 3301 CC Dordrecht telefoon 078 618 66 62 ABC STUDIEGIDS ABC. Basiskennis Calculatie

ABC ONDERWIJSINSTITUUT. postbus 8118 3301 CC Dordrecht telefoon 078 618 66 62 ABC STUDIEGIDS ABC. Basiskennis Calculatie postbus 8118 3301 CC Dordrecht telefoon 078 618 66 62 ABC STUDIEGIDS Basiskennis Calculatie ABC Basiskennis Calculatie ABC Opleidingen bestaat uit Onderwijsinstituut ABC en ABC Hogeschool Dordrecht en

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E PD / Inl. Bestuurlijke informatievoorziening. Inhoudsopgave Woord vooraf... 2

I N H O U D S O P G A V E PD / Inl. Bestuurlijke informatievoorziening. Inhoudsopgave Woord vooraf... 2 I N H O U D S O P G A V E PD / Inl. Bestuurlijke informatievoorziening Inhoudsopgave... 1 Woord vooraf... 2 Programma PD / Inl. Bestuurlijke informatievoorziening... 4 Data informatieavonden en startdata...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Woord vooraf Moderne Bedrijfsadministratie. Studiekosten en boekenlijsten Inschrijvingsvoorwaarden...

Inhoudsopgave Woord vooraf Moderne Bedrijfsadministratie. Studiekosten en boekenlijsten Inschrijvingsvoorwaarden... I N H O U D S O P G A V E Moderne Bedrijfsadministratie Inhoudsopgave... 1 Woord vooraf... 2 Programma Moderne Bedrijfsadministratie... 4 Studiekosten en boekenlijsten... 6 Inschrijvingsvoorwaarden...

Nadere informatie

ABC ONDERWIJSINSTITUUT. postbus CC Dordrecht telefoon ABC STUDIEGIDS ABC. PD Bestuurlijke. Informatievoorziening

ABC ONDERWIJSINSTITUUT. postbus CC Dordrecht telefoon ABC STUDIEGIDS ABC. PD Bestuurlijke. Informatievoorziening postbus 8118 3301 CC Dordrecht telefoon 078 618 66 62 ABC STUDIEGIDS PD Bestuurlijke ABC Informatievoorziening PD / Inl. Bestuurlijke Informatievoorziening ABC Opleidingen bestaat uit Onderwijsinstituut

Nadere informatie

Inhoudsopgave Woord vooraf Programma Belastingassistent Data informatieavonden en startdata Inschrijvingsvoorwaarden...

Inhoudsopgave Woord vooraf Programma Belastingassistent Data informatieavonden en startdata Inschrijvingsvoorwaarden... I N H O U D S O P G A V E BELASTINGASSISTENT Inhoudsopgave... 1 Woord vooraf... 2 Programma Belastingassistent... 4 Data informatieavonden en startdata... 5 Inschrijvingsvoorwaarden... 6 Routebeschrijving...

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E Basiskennis Loonadministratie. Inhoudsopgave... 1. Woord vooraf... 2. Programma Praktijkdiploma Loonadministratie...

I N H O U D S O P G A V E Basiskennis Loonadministratie. Inhoudsopgave... 1. Woord vooraf... 2. Programma Praktijkdiploma Loonadministratie... I N H O U D S O P G A V E Basiskennis Loonadministratie Inhoudsopgave... 1 Woord vooraf... 2 Programma Praktijkdiploma Loonadministratie... 4 Data informatieavonden en startdata... 7 Studiekosten en boekenlijsten...

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E Praktijkdiploma Assistent Controller. Inhoudsopgave Woord vooraf... 2

I N H O U D S O P G A V E Praktijkdiploma Assistent Controller. Inhoudsopgave Woord vooraf... 2 I N H O U D S O P G A V E Praktijkdiploma Assistent Controller Inhoudsopgave... 1 Woord vooraf... 2 Programma Praktijkdiploma Assistent Controller... 4 Routebeschrijving... 7 ABC Opleidingen bestaat uit

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E Basiskennis / Praktijkdiploma Loonadministratie. Inhoudsopgave Woord vooraf... 2

I N H O U D S O P G A V E Basiskennis / Praktijkdiploma Loonadministratie. Inhoudsopgave Woord vooraf... 2 I N H O U D S O P G A V E Basiskennis / Praktijkdiploma Loonadministratie Inhoudsopgave... 1 Woord vooraf... 2 Programma Basiskennis / Praktijkdiploma Loonadministratie... 4 ABC Opleidingen bestaat uit

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E Praktijkdiploma Boekhouden. Inhoudsopgave Woord vooraf Programma Praktijkdiploma Boekhouden...

I N H O U D S O P G A V E Praktijkdiploma Boekhouden. Inhoudsopgave Woord vooraf Programma Praktijkdiploma Boekhouden... I N H O U D S O P G A V E Praktijkdiploma Boekhouden Inhoudsopgave... 1 Woord vooraf... 2 Programma Praktijkdiploma Boekhouden... 4 ABC Opleidingen bestaat uit Onderwijsinstituut ABC en ABC Hogeschool.

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E Praktijkdiploma Assistent Controller. Inhoudsopgave Woord vooraf... 2

I N H O U D S O P G A V E Praktijkdiploma Assistent Controller. Inhoudsopgave Woord vooraf... 2 I N H O U D S O P G A V E Praktijkdiploma Assistent Controller Inhoudsopgave... 1 Woord vooraf... 2 Programma Praktijkdiploma Assistent Controller... 4 Inschrijvingsvoorwaarden... 7 Routebeschrijving...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Woord vooraf Programma Belastingassistent Data informatieavonden en startdata Functiegerichte opleidingen.

Inhoudsopgave Woord vooraf Programma Belastingassistent Data informatieavonden en startdata Functiegerichte opleidingen. I N H O U D S O P G A V E BELASTINGASSISTENT Inhoudsopgave... 1 Woord vooraf... 2 Programma Belastingassistent... 4 Data informatieavonden en startdata... 5 Functiegerichte opleidingen.6 ABC Opleidingen

Nadere informatie

!!! I!N!H!O!U!D!S!O!P!G!A!V!E!!!Praktijkdiploma!Boekhouden!!!!! Inhoudsopgave!...!1!! Woord!vooraf!...!2!!

!!! I!N!H!O!U!D!S!O!P!G!A!V!E!!!Praktijkdiploma!Boekhouden!!!!! Inhoudsopgave!...!1!! Woord!vooraf!...!2!! INHOUDSOPGAVEPraktijkdiplomaBoekhouden Inhoudsopgave...1 Woordvooraf...2 ProgrammaPraktijkdiplomaBoekhouden...4 Kostenstudie.5 Studieboeken.5 Inschrijvingsvoorwaarden 7 Functiegerichtediploma s...10 ABCOpleidingenbestaatuitOnderwijsinstituutABCenABCHogeschool.ABC

Nadere informatie

Opleidingen Boekhouden

Opleidingen Boekhouden Opleidingen Boekhouden Bij Avondopleidingen SKO kunt u kiezen uit 3 verschillende niveau's opleidingen boekhouden: Opleiding Basiskennis Boekhouden BKB vergelijkbaar met MBO-3 niveau (= Elementair Boekhouden

Nadere informatie

Cursusrooster Start januari - mei 2015

Cursusrooster Start januari - mei 2015 Basiskennis Boekhouden (BKB) en Basiskennis Calculatie (BKC) (Financial assistant) *) BKB DI 10-3-2015 Zaandam 18.45-20.30 16 350 (of 3 maanden x 117) 135 162 na 6-07-2015 BKB MA 9-2-2015 Purmerend 20.15-22.00

Nadere informatie

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Avondopleidingen SKO Financiële Opleidingen Ondernemer opleidingen Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Basiskennis Calculatie BKC Praktijkdiploma Boekhouden PDB Moderne Bedrijfsadministratie

Nadere informatie

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Avondopleidingen SKO Financiële Opleidingen Ondernemer opleidingen Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Basiskennis Calculatie BKC Financieel Assistent Praktijkdiploma Boekhouden PDB Moderne

Nadere informatie

ABC STUDIEGIDS HBO VERSLAGGEVING ABC HOGESCHOOL

ABC STUDIEGIDS HBO VERSLAGGEVING ABC HOGESCHOOL B STUDIEGIDS C ABC 14-15 HBO VERSLAGGEVING HBO Verslaggeving Rechtspersoon voor het Hoger Onderwijs erkend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op grond van de Wet op het Hoger Onderwijs

Nadere informatie

ABC ABC 13-14 STUDIEGIDS ABC HOGESCHOOL VAKDIPLOMA FINANCIËLE ADMINISTRATIE VAKDIPLOMA BEDRIJFSADMINISTRATIE & ACCOUNTANCY ASSOCIATE DEGREE FINANCIEEL

ABC ABC 13-14 STUDIEGIDS ABC HOGESCHOOL VAKDIPLOMA FINANCIËLE ADMINISTRATIE VAKDIPLOMA BEDRIJFSADMINISTRATIE & ACCOUNTANCY ASSOCIATE DEGREE FINANCIEEL ABC HOGESCHOOL ABC Hogeschool Dordrecht en Omstreken postbus 8118 3301 CC Dordrecht telefoon 078 618 66 62 ABC STUDIEGIDS 13-14 VAKDIPLOMA FINANCIËLE ADMINISTRATIE ABC VAKDIPLOMA BEDRIJFSADMINISTRATIE

Nadere informatie

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen:

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: 1 Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: Praktijkdiploma Assistent Controller HBO Associate Degree Financieel Management

Nadere informatie

ABC ABC 14-15 STUDIEGIDS ABC HOGESCHOOL VAKDIPLOMA FINANCIËLE ADMINISTRATIE VAKDIPLOMA BEDRIJFSADMINISTRATIE & ACCOUNTANCY ASSOCIATE DEGREE FINANCIEEL

ABC ABC 14-15 STUDIEGIDS ABC HOGESCHOOL VAKDIPLOMA FINANCIËLE ADMINISTRATIE VAKDIPLOMA BEDRIJFSADMINISTRATIE & ACCOUNTANCY ASSOCIATE DEGREE FINANCIEEL ABC HOGESCHOOL ABC STUDIEGIDS 14-15 VAKDIPLOMA FINANCIËLE ADMINISTRATIE ABC VAKDIPLOMA BEDRIJFSADMINISTRATIE & ACCOUNTANCY ASSOCIATE DEGREE FINANCIEEL MANAGEMENT HBO SPD BEDRIJFSADMINISTRATIE HBO ACCOUNTANCY

Nadere informatie

ABC ABC 14-15 STUDIEGIDS ABC HOGESCHOOL VAKDIPLOMA FINANCIËLE ADMINISTRATIE VAKDIPLOMA BEDRIJFSADMINISTRATIE & ACCOUNTANCY ASSOCIATE DEGREE FINANCIEEL

ABC ABC 14-15 STUDIEGIDS ABC HOGESCHOOL VAKDIPLOMA FINANCIËLE ADMINISTRATIE VAKDIPLOMA BEDRIJFSADMINISTRATIE & ACCOUNTANCY ASSOCIATE DEGREE FINANCIEEL ABC STUDIEGIDS 14-15 VAKDIPLOMA FINANCIËLE ADMINISTRATIE ABC VAKDIPLOMA BEDRIJFSADMINISTRATIE & ACCOUNTANCY ASSOCIATE DEGREE FINANCIEEL MANAGEMENT HBO SPD BEDRIJFSADMINISTRATIE HBO ACCOUNTANCY ACCOUNTANT-ADMINISTRATIE

Nadere informatie

HBO Verslaggeving. Vooropleidingseisen HBO Verslaggeving

HBO Verslaggeving. Vooropleidingseisen HBO Verslaggeving HBO Verslaggeving HBO Verslaggeving is een korte opleiding op HBO-niveau waarbij u de fijne kneepjes van de bedrijfsadministratie en interne verslaggeving leert. Een opleiding op financieel economisch

Nadere informatie

Cursusrooster 2015/2016 Start januari 2016 - mei 2016

Cursusrooster 2015/2016 Start januari 2016 - mei 2016 Elementair Boekhouden / Basiskennis Boekhouden (BKB ) en Basiskennis Calculatie (BKC ) (Financieel assistent) Plaats Lestijd Aantal lessen Cursusgeld** Boeken Examen Datum examen BKB met computerboekhouden

Nadere informatie

Cursusrooster 2015/2016 Start september 2015 - december 2015

Cursusrooster 2015/2016 Start september 2015 - december 2015 Elementair Boekhouden / Basiskennis Boekhouden (BKB ) en Basiskennis Calculatie (BKC ) (Financieel assistent) Startdatum Plaats Lestijd Aantal lessen Cursusgeld** Boeken Examen Datum examen BKB met computerboekhouden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF augustus 2013

NIEUWSBRIEF augustus 2013 Merwedestraat 1A 1823 VK Alkmaar 072 515 65 21 info@boekhoudopleiding.nl www.boekhoudopleiding.nl NIEUWSBRIEF augustus 2013 In deze nieuwsbrief Nieuw: Praktijkdiploma Secretariaat Totale aanbod Student

Nadere informatie

Studiehandleiding. Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet

Studiehandleiding. Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet Studiehandleiding Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk september 2010 2 e druk december 2012 001204620 2010, NTI bv, Leiden Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

sociaal NICEMOVE OPLEIDINGEN Liability maatschap Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen@aol.com

sociaal NICEMOVE OPLEIDINGEN Liability maatschap Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen@aol.com Examenprogramma vanaf 2016 VMBO Assistent juridisch hulpverlener MBO4 Crebonummer 79090 HBO AD Bachelor en Master HBO FINANCIEEL JURIDISCH HULPVERLENER Inclusief de BEROEPSGERICHTE VAKKEN opleiding mbo4

Nadere informatie

sociaal NICEMOVE OPLEIDINGEN Liability maatschap Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen@aol.com

sociaal NICEMOVE OPLEIDINGEN Liability maatschap Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen@aol.com Examenprogramma vanaf 2016 VMBO Assistent juridisch hulpverlener MBO4 Crebonummer 79090 HBO AD Bachelor en Master HBO FINANCIEEL JURIDISCH HULPVERLENER Inclusief de BEROEPSGERICHTE VAKKEN opleiding mbo4

Nadere informatie

FI NANCIEEL ECON OMISCH & ADMIN ISTRATIEF

FI NANCIEEL ECON OMISCH & ADMIN ISTRATIEF FI ECON ADMIN NANCIEEL OMISCH & ISTRATIEF Markus Verbeek Praehep biedt u een grote hoeveelheid opleidingen aan ter ondersteuning van carrières van financiële professionals. Met de juiste opleiding en beroepservaring

Nadere informatie

Cursusoverzicht 2015/2016 Avondopleidingen SKO

Cursusoverzicht 2015/2016 Avondopleidingen SKO Cursusoverzicht 2015/2016 Avondopleidingen SKO Telefoniste/Receptioniste Telefoniste/Receptioniste Vught 18 maandag 07.09.15 18.45-22.00 925.- 115.- 212.- Telefoniste/Receptioniste 's-hertogenbosch 18

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E. Inhoudsopgave Woord vooraf Algemeen geldende informatie voor alle studies... 4

I N H O U D S O P G A V E. Inhoudsopgave Woord vooraf Algemeen geldende informatie voor alle studies... 4 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave... 1 Woord vooraf... 2 Algemeen geldende informatie voor alle studies... 4 Vakopleiding Financiële Administratie... 5 Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy...

Nadere informatie

CALCULATIES IN DE PRAKTIJK 2

CALCULATIES IN DE PRAKTIJK 2 OPLEIDING BASISKENNIS CALCULATIE BKC CALCULATIES IN DE PRAKTIJK 2 met Excel 2007 P.H. Pietersen K.P. Pietersen 3 e druk, 1 e oplage ISBN: 978 90 6355 270 1 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV DE NOI-METHODE

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E. Inhoudsopgave Woord vooraf Algemeen geldende informatie voor alle studies... 4

I N H O U D S O P G A V E. Inhoudsopgave Woord vooraf Algemeen geldende informatie voor alle studies... 4 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave... 1 Woord vooraf... 2 Algemeen geldende informatie voor alle studies... 4 Vrijstellings - en overstapdocument en examinering..5 Vakopleiding Financiële Administratie...

Nadere informatie

HBO Verslaggeving. Vooropleidingseisen HBO Verslaggeving

HBO Verslaggeving. Vooropleidingseisen HBO Verslaggeving HBO Verslaggeving HBO Verslaggeving is een korte opleiding op HBO-niveau waarbij u de fijne kneepjes van de bedrijfsadministratie en interne verslaggeving leert. Een opleiding op financieel economisch

Nadere informatie

T: +31 (0)88 822 66 88 E: opleiding@lsso.nl www.lsso-opleidingen.nl LSSO OPLEIDINGEN. INFORMATIE OPLEIDING BKB, BKC en PDB 2013-2014 LSSO OPLEIDINGEN

T: +31 (0)88 822 66 88 E: opleiding@lsso.nl www.lsso-opleidingen.nl LSSO OPLEIDINGEN. INFORMATIE OPLEIDING BKB, BKC en PDB 2013-2014 LSSO OPLEIDINGEN LSSO OPLEIDINGEN INFORMATIE OPLEIDING BKB, BKC en PDB 2013-2014 OveraI in Nederland, dus ook bij jou in de buurt! LSSO OPLEIDINGEN T: +31 (0)88 822 66 88 E: opleiding@lsso.nl www.lsso-opleidingen.nl LSSO

Nadere informatie

Betreft: INVOERING NIEUW PROGRAMMA HBO SPD Bedrijfsadministratie en VBA

Betreft: INVOERING NIEUW PROGRAMMA HBO SPD Bedrijfsadministratie en VBA Postbus 4200 230 AC Leiderdorp Amsterdam, december 2008 Geachte studenten HBO SPD Bedrijfsadministratie Betreft: INVOERING NIEUW PROGRAMMA HBO SPD Bedrijfsadministratie en VBA Namens de opleiders HBO SPD

Nadere informatie

Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy

Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy Deze opleiding is bestemd voor iedereen die een carrière ambieert als financieel manager, (assistent) controller of hoofd administratie. De opleiding vormt

Nadere informatie

HBO Management Accounting & Control

HBO Management Accounting & Control HBO Management Accounting & Control Vooropleiding Voor deelname aan de opleiding op HBO-niveau Management Accounting & Control dient u in het bezit te zijn van één van onderstaande diploma s: HAVO-diploma

Nadere informatie

Vakdiploma Financiële Administratie ( VFA )

Vakdiploma Financiële Administratie ( VFA ) Vakdiploma Financiële Administratie ( VFA ) Het Vakdiploma Financiële Administratie is speciaal ontwikkeld voor kandidaten die de opleiding MBA, VBA, HBO SPD of HBO Accountancy willen volgen en tevens

Nadere informatie

Studiehandleiding. Basiskennis calculatie (BKC)

Studiehandleiding. Basiskennis calculatie (BKC) Studiehandleiding Basiskennis calculatie (BKC) Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk februari 2008 2 e druk mei 2009 3 e druk september 2010 4 e druk december 2012 001204617 2008, NTI bv,

Nadere informatie

Examendata en tijden schriftelijke examens juni 2015*

Examendata en tijden schriftelijke examens juni 2015* Examendata en tijden schriftelijke examens juni 2015* Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Belastingwetgeving dinsdag 9 juni 2015 08.45 uur tot 10.45 uur Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, s-gravenhage,

Nadere informatie

NOI FONDSLIJST 2015 voor levering aan cursisten

NOI FONDSLIJST 2015 voor levering aan cursisten NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV EDUCATIEVE UITGEVERIJ POSTBUS 296-3740 AG BAARN EEMWEG 31-15 - 3755 LC EEMNES TELEFOON 035-5416743 FAX 035-5417341 INTERNET: www.noi.nl E-MAIL: info@noi.nl ING BANK: NL21INGB0000277062

Nadere informatie

NOI FONDSLIJST 2015 VOLLEDIG OVERZICHT NOI-UITGAVEN NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV

NOI FONDSLIJST 2015 VOLLEDIG OVERZICHT NOI-UITGAVEN NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV EDUCATIEVE UITGEVERIJ POSTBUS 296-3740 AG BAARN EEMWEG 31-15 - 3755 LC EEMNES TELEFOON 035-5416743 FAX 035-5417341 INTERNET: www.noi.nl E-MAIL: info@noi.nl ING BANK: NL21INGB0000277062

Nadere informatie

Cursussen & trainingen

Cursussen & trainingen 2013-2014 ijn precies wat ik nodig heb om verder te komen in mijn carrière... Cursussen & trainingen Bedrijfsadministratie Computercursussen Secretarieel Management Ondernemen Open avonden 2013 - Zaandam

Nadere informatie

Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo

Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo BASISKENNIS CALCULATIES (BKC 1 & 2) - EXCEL SERIE PDB Educatieve uitgeverij NOI - Baarn (NL) Basiskennis calculatie (BKC) VOS - IMEAO Bij de

Nadere informatie

Financial and Costaccounting

Financial and Costaccounting Financial and Costaccounting Met dit diploma is uw carrière in balans!!! Wilt u inzicht in de boekhoudkundige en bedrijfseconomische processen die zich in een organisatie afspelen? Dan is Financial and

Nadere informatie

HBO Management Accounting & Control

HBO Management Accounting & Control HBO Management Accounting & Control Vooropleiding Voor deelname aan de opleiding op HBO-niveau Management Accounting & Control dient u in het bezit te zijn van één van onderstaande diploma s: HAVO-diploma

Nadere informatie

Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)

Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Wilt u inzicht in de boekhoudkundige en bedrijfseconomische processen die zich in een organisatie afspelen? Dan is het Associatie Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) een

Nadere informatie

Cursussen & trainingen

Cursussen & trainingen 2014-2015 ijn precies wat ik nodig heb om verder te komen in mijn carrière... Cursussen & trainingen Bedrijfsadministratie Computercursussen Secretarieel Management Ondernemen P&O en Nederlandse taal Open

Nadere informatie

Examendata Financieel Management en Calculatie

Examendata Financieel Management en Calculatie Rijswijk, 27 juli 2008 Geachte dames en heren, In juni van dit jaar heeft het exameninstituut SEB Beroepsvervoer, ons, de examendata voor het 2 e halfjaar van 2008 doorgegeven. Vanaf januari 2008 zal de

Nadere informatie

CALCULATIES IN DE PRAKTIJK 2

CALCULATIES IN DE PRAKTIJK 2 OPLEIDING BASISKENNIS CALCULATIE BKC CALCULATIES IN DE PRAKTIJK 2 met Excel 2007 P.H. Pietersen K.P. Pietersen 2 e druk, 1 e oplage ISBN: 978 90 6355 269 5 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV DE NOI-METHODE

Nadere informatie

NOI FONDSLIJST 2016 voor levering aan cursisten

NOI FONDSLIJST 2016 voor levering aan cursisten NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV EDUCATIEVE UITGEVERIJ POSTBUS 296-3740 AG BAARN EEMWEG 31-15 - 3755 LC EEMNES TELEFOON 035-5416743 FAX 035-5417341 INTERNET: www.noi.nl E-MAIL: info@noi.nl ING BANK: NL21INGB0000277062

Nadere informatie

T: +31 (0)88 822 66 88 E: opleiding@lsso.nl www.lsso-opleidingen.nl LSSO OPLEIDINGEN INFORMATIE OPLEIDING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 2013-2014

T: +31 (0)88 822 66 88 E: opleiding@lsso.nl www.lsso-opleidingen.nl LSSO OPLEIDINGEN INFORMATIE OPLEIDING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 2013-2014 LSSO OPLEIDINGEN INFORMATIE OPLEIDING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 2013-2014 OveraI in Nederland, dus ook bij jou in de buurt! LSSO OPLEIDINGEN T: +31 (0)88 822 66 88 E: opleiding@lsso.nl www.lsso-opleidingen.nl

Nadere informatie

Cursusinformatie. Opleidingen Informatie. Juristnet Nice Move Boost je kennis

Cursusinformatie. Opleidingen Informatie. Juristnet Nice Move Boost je kennis Cursusinformatie Opleidingen Informatie Juristnet Nice Move Boost je kennis 2015 5 WEET U DAT DE KWALITEITSEISEN WORDEN VER- SCHERPT EN DAT U NOG TWEE JAAR DE TIJD HEEFT OM DAAR AAN TE VOLDOEN? DE BETERE

Nadere informatie

Wet Vermindering Afdracht ( WVA)

Wet Vermindering Afdracht ( WVA) De overheid heeft via Wet en Regelgeving voor werknemers interessante fiscale stimuleringsmaatregelen in het leven geroepen. Een van de achterliggende achtergronden is stimulering van onderwijs en onderzoek

Nadere informatie

Associate Degree Financieel Management

Associate Degree Financieel Management Associate Degree Financieel Management De opleiding Ad Financieel Management is een Associate degree programma gericht op de financiële professional. Een opleiding, die ook inspeelt op een opwaardering

Nadere informatie

Cursusoverzicht 2017/2018 Avondopleidingen SKO

Cursusoverzicht 2017/2018 Avondopleidingen SKO Telefoniste/Receptioniste Telefoniste/Receptioniste Vught 18 maandag 11.09.17 18.45-22.00 945,- 120,- 218,- Telefoniste/Receptioniste 's-hertogenbosch 18 dinsdag 12.09.17 18.45-22.00 945,- 120,- 218,-

Nadere informatie

T: +31 (0)88 822 66 88 E: opleiding@lsso.nl www.lsso-opleidingen.nl LSSO OPLEIDINGEN

T: +31 (0)88 822 66 88 E: opleiding@lsso.nl www.lsso-opleidingen.nl LSSO OPLEIDINGEN LSSO OPLEIDINGEN INFORMATIE OPLEIDING FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 2013-2014 OveraI in Nederland, dus ook bij jou in de buurt! LSSO OPLEIDINGEN T: +31 (0)88 822 66 88 E: opleiding@lsso.nl www.lsso-opleidingen.nl

Nadere informatie

T: +31 (0)88 822 66 88 E: opleiding@lsso.nl www.lsso-opleidingen.nl LSSO OPLEIDINGEN INFORMATIE OPLEIDING MANAGEMENT ASSISTENT 2013-2014

T: +31 (0)88 822 66 88 E: opleiding@lsso.nl www.lsso-opleidingen.nl LSSO OPLEIDINGEN INFORMATIE OPLEIDING MANAGEMENT ASSISTENT 2013-2014 LSSO OPLEIDINGEN INFORMATIE OPLEIDING MANAGEMENT ASSISTENT 2013-2014 OveraI in Nederland, dus ook bij jou in de buurt! LSSO OPLEIDINGEN T: +31 (0)88 822 66 88 E: opleiding@lsso.nl www.lsso-opleidingen.nl

Nadere informatie

CALCULATIES IN DE PRAKTIJK 1

CALCULATIES IN DE PRAKTIJK 1 OPLEIDING BASISKENNIS CALCULATIE BKC CALCULATIES IN DE PRAKTIJK 1 Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 4 e druk, 1 e oplage ISBN: 978 90 6355 243 5 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV DE NOI-METHODE VOOR DE

Nadere informatie

Studiehandleiding. Basiskennis boekhouden (BKB)

Studiehandleiding. Basiskennis boekhouden (BKB) Studiehandleiding Basiskennis boekhouden (BKB) Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk voorjaar 2008 2 e druk september 2010 3 e druk december 2012 001204616 2012, NTI bv, Leiden Alle rechten

Nadere informatie

Op elk niveau van hoog niveau

Op elk niveau van hoog niveau VOORJAAR 2015 Zonder dat diploma had ik deze functie nooit gekregen M Hoog slagingspercentage M Persoonlijke begeleiding M Inclusief PE-punten M Op 5 plaatsen in Nederland Opleidingen Salarisadministratie

Nadere informatie

T: +31 (0)88 822 66 88 E: opleiding@lsso.nl www.lsso-opleidingen.nl LSSO OPLEIDINGEN INFORMATIE OPLEIDING TELEFONIST(E)/RECEPTIONIST(E) 2013-2014

T: +31 (0)88 822 66 88 E: opleiding@lsso.nl www.lsso-opleidingen.nl LSSO OPLEIDINGEN INFORMATIE OPLEIDING TELEFONIST(E)/RECEPTIONIST(E) 2013-2014 LSSO OPLEIDINGEN INFORMATIE OPLEIDING TELEFONIST(E)/RECEPTIONIST(E) 2013-2014 OveraI in Nederland, dus ook bij jou in de buurt! LSSO OPLEIDINGEN T: +31 (0)88 822 66 88 E: opleiding@lsso.nl www.lsso-opleidingen.nl

Nadere informatie

Cursusoverzicht 2016/2017 Avondopleidingen SKO

Cursusoverzicht 2016/2017 Avondopleidingen SKO Cursusoverzicht 2016/2017 Avondopleidingen SKO Telefoniste/Receptioniste Telefoniste/Receptioniste Vught 18 maandag 12.09.16 18.45-22.00 925.- 120.- 212.- Telefoniste/Receptioniste 's-hertogenbosch 18

Nadere informatie

BEDRIJFS- ECONOMIE VOOR PDB

BEDRIJFS- ECONOMIE VOOR PDB OPLEIDING PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN PDB BEDRIJFS- ECONOMIE VOOR PDB Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen A.P.J. Knijnenburg Drs. H.G. van der Wolk met medewerking van: J. Buist J.S.J. Rost Drs. S. The 4

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a.

Examenreglement 2014-2015 Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. Examenreglement 2014-2015 Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. 2014-2015 1 Voorwoord De belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

SCT Vervoersopleidingen BV Postbus 3114 2280 GC Rijswijk : 070 319 95 82 : www.sctvervoersopleidingen.nl : info@sctvervoersopleidingen.

SCT Vervoersopleidingen BV Postbus 3114 2280 GC Rijswijk : 070 319 95 82 : www.sctvervoersopleidingen.nl : info@sctvervoersopleidingen. SCT Vervoersopleidingen BV Postbus 3114 2280 GC Rijswijk : 070 319 95 82 : www.sctvervoersopleidingen.nl : info@sctvervoersopleidingen.nl Bezoekadres: Treubstraat 27 2288 EH Rijswijk ZH SCT Vervoersopleidingen

Nadere informatie

Studiehandleiding. PDB Periodeafsluiting & Bedrijfseconomie

Studiehandleiding. PDB Periodeafsluiting & Bedrijfseconomie Studiehandleiding PDB Periodeafsluiting & Bedrijfseconomie Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk voorjaar 2008 2 e druk oktober 2010 3 e druk december 2012 001204619 2010, NTI bv, Leiden Alle

Nadere informatie

T: +31 (0)88 822 66 88 E: opleiding@lsso.nl www.lsso-opleidingen.nl LSSO OPLEIDINGEN

T: +31 (0)88 822 66 88 E: opleiding@lsso.nl www.lsso-opleidingen.nl LSSO OPLEIDINGEN LSSO OPLEIDINGEN INFORMATIE OPLEIDING COMMERCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 2013-2014 OveraI in Nederland, dus ook bij jou in de buurt! LSSO OPLEIDINGEN T: +31 (0)88 822 66 88 E: opleiding@lsso.nl www.lsso-opleidingen.nl

Nadere informatie

T: +31 (0)88 822 66 88 E: opleiding@lsso.nl www.lsso-opleidingen.nl LSSO OPLEIDINGEN INFORMATIE OPLEIDING MEDISCH SECRETARESSE 2013-2014

T: +31 (0)88 822 66 88 E: opleiding@lsso.nl www.lsso-opleidingen.nl LSSO OPLEIDINGEN INFORMATIE OPLEIDING MEDISCH SECRETARESSE 2013-2014 LSSO OPLEIDINGEN INFORMATIE OPLEIDING MEDISCH SECRETARESSE 2013-2014 OveraI in Nederland, dus ook bij jou in de buurt! LSSO OPLEIDINGEN T: +31 (0)88 822 66 88 E: opleiding@lsso.nl www.lsso-opleidingen.nl

Nadere informatie

Dankzij Fabius heb ik nu een leuke baan! Ook zeer geschikt voor re-integratie!

Dankzij Fabius heb ik nu een leuke baan! Ook zeer geschikt voor re-integratie! Dankzij Fabius heb ik nu een leuke baan! Ook zeer geschikt voor re-integratie! Welkom bij Fabius Opleidingen! Direct starten, sneller je diploma! Korte praktijkgerichte opleidingen Onze opleidingen vergroten

Nadere informatie

Bezoekadres: Treubstraat 27 2288 EH Rijswijk ZH

Bezoekadres: Treubstraat 27 2288 EH Rijswijk ZH SCT Vervoersopleidingen BV Postbus 3114 2280 GC Rijswijk : 070 319 95 82 : 084 711 75 24 : www.sctvervoersopleidingen.nl : info@sctvervoersopleidingen.nl Bezoekadres: Treubstraat 27 2288 EH Rijswijk ZH

Nadere informatie

Opleidingen zonder baangarantie 2014

Opleidingen zonder baangarantie 2014 Opleidingen zonder baangarantie 2014 De sollicitatieclub van het solliciteren en re-integreren De BanenSolliciteit biedt onderstaande opleidingen (zonder baangarantie en werkervaringsplaatsen) en werkplekken

Nadere informatie

NVOG opleidingen. Financieel Administratief Medewerker. 36 lesavonden van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn

NVOG opleidingen. Financieel Administratief Medewerker. 36 lesavonden van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn Financieel Administratief Medewerker 36 lesavonden van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Voor wie? Iedereen die een financieel administratieve kantoorfunctie ambieert en daarvoor over de

Nadere informatie

Op elk niveau van hoog niveau

Op elk niveau van hoog niveau Opleidingenoverzicht NAJAAR 2014 Doorgroeien in mijn vak, dat is wat ik wil... M Hoog slagingspercentage M Persoonlijke begeleiding M Inclusief PE-punten M Op 5 plaatsen in Nederland Opleidingen Salarisadministratie

Nadere informatie

Op elk niveau van hoog niveau

Op elk niveau van hoog niveau NAJAAR 2015 Zonder dat diploma had ik deze functie nooit gekregen M Hoog slagingspercentage M Persoonlijke begeleiding M Inclusief PE-punten M Op 5 plaatsen in Nederland Opleidingen Salarisadministratie

Nadere informatie

UITGEVERIJ EDUCATIEF. Fondslijst 2015

UITGEVERIJ EDUCATIEF. Fondslijst 2015 UITGEVERIJ EDUCATIEF Fondslijst 2015 Administratie Management Ondernemersopleiding Taal en Rekenen Beroepsopleidingen Makelaardij Horeca Psychologie Marketing Algemene Boeken Voortgezet Onderwijs www.educatief.nl

Nadere informatie

Financieel Administratief Medewerker LSSO

Financieel Administratief Medewerker LSSO Financieel Administratief Medewerker LSSO Als financieel administratief medewerker kunt u zelfstandig de boekhouding voeren bij een klein bedrijf. U bent ook inzetbaar voor het uitvoeren van calculaties

Nadere informatie

CALCULATIES IN DE PRAKTIJK

CALCULATIES IN DE PRAKTIJK OPLEIDINGEN BASISKENNIS CALCULATIE BKC CALCULATIES IN DE PRAKTIJK Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 5 e druk, e oplage ISBN: 978 90 655 56 5 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV DE NOI-METHODE VOOR DE PRAKTIJKDIPLOMA'S

Nadere informatie

Kwalitatief het beste aanbod! UITGEVERIJ EDUCATIEF. Fondslijst 2014

Kwalitatief het beste aanbod! UITGEVERIJ EDUCATIEF. Fondslijst 2014 UITGEVERIJ EDUCATIEF Fondslijst 2014 Administratie Management Ondernemersopleiding Taal en Rekenen Beroepsopleidingen Makelaardij Horeca Psychologie Middelbaar Beroepsonderwijs Marketing Algemene Boeken

Nadere informatie

Associatie voor Praktijkexamens waardevolle & waardevaste diploma's. Leverancier van vertrouwen

Associatie voor Praktijkexamens waardevolle & waardevaste diploma's. Leverancier van vertrouwen Associatie voor Praktijkexamens waardevolle & waardevaste diploma's Leverancier van vertrouwen 100% onafhankelijk. De hoogst gewaardeerde diploma's. 50.000 examens per jaar. Dat is de Associatie in een

Nadere informatie

Bijlage Financiele Administratie en Loonadministratie

Bijlage Financiele Administratie en Loonadministratie Bijlage Financiele Administratie en Loonadministratie BKB + BKC dagopleiding 10 weken 2 BKB + BKC avondopleiding 18 weken 2 Basiskennis Boekhouden (BKB) dagopleiding 5 weken 3 Basiskennis Boekhouden (BKB)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

PRIJZEN en LEVERINGSCONDITIES 2017 voor levering aan de boekhandel

PRIJZEN en LEVERINGSCONDITIES 2017 voor levering aan de boekhandel NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV EDUCATIEVE UITGEVERIJ POSTBUS 296-3740 AG BAARN EEMWEG 31-15 - 3755 LC EEMNES TELEFOON 035-5416743 INTERNET: www.noi.nl E-MAIL: info@noi.nl ING BANK: NL21INGB0000277062

Nadere informatie

Post HBO Accountant- Administratieconsulent. HBO Accountancy. Associate degree Accountancy. (met WVA) PDB

Post HBO Accountant- Administratieconsulent. HBO Accountancy. Associate degree Accountancy. (met WVA) PDB ACC OUNTANCY Praktijkopleiding AA Post HBO Administrateur Controller Masterclass Accountant- Administratieconsulent MKB HBO SPD Bedrijfsadministratie Post HBO Accountant- Administratieconsulent HBO Accountancy

Nadere informatie

FINANCIËLE ADMINISTRATIE VOOR PDB

FINANCIËLE ADMINISTRATIE VOOR PDB OPLEIDING PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN PDB FINANCIËLE ADMINISTRATIE VOOR PDB Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen A.P.J. Knijnenburg Drs. H.G. van der Wolk met medewerking van: J. Buist J.S.J. Rost 2 e druk,

Nadere informatie

Associatiediploma's. Leverancier van vertrouwen

Associatiediploma's. Leverancier van vertrouwen Associatiediploma's Leverancier van vertrouwen 100% onafhankelijk. De hoogst gewaardeerde diploma's. 50.000 examens per jaar. Dat is de Associatie in een notendop. Leverancier van vertrouwen Wat we doen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6 1 Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie Pagina 1 van 6 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan

Nadere informatie

Financieel Administratief Medewerker

Financieel Administratief Medewerker Financieel Administratief Medewerker 36 lesavonden van 3 uur, een avond per week + 4 examenavonden Voor wie? Iedereen die een financieel administratieve kantoorfunctie ambieert en daarvoor over de juiste

Nadere informatie