Het is Exact wat u wilt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het is Exact wat u wilt"

Transcriptie

1 AKTUELE INFORMATIE HLB Nannen is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 71 September 2014 U vindt het up-to-date fiscale nieuws 24/7 op en via onze social mediakanalen. Of schrijf u in voor de maandelijkse digitale nieuwsbrief via: Dit is de laatste editie van de Aktuele Informatie Voortaan leest u actuele informatie alleen digitaal. Het is Exact wat u wilt Uiteraard wilt u als ondernemer zoveel mogelijk doen waar u goed in bent. En het liefst zo weinig mogelijk tijd besteden aan de administratie, maar toch altijd zicht hebben op hoe het er voorstaat. En dat kan met Exact. Exact Online is een online boekhoudprogramma. Hiermee heeft u altijd en overal inzicht in de financiën. Zelfs op vakantie aan het strand kunt u via internet inloggen in uw administratie. Maar een meer logische locatie is bijvoorbeeld tijdens een gesprek met uw bank, waar u ter plekke de bijgewerkte resultaten kunt laten zien. En met de mobile App kunt u ook vanuit huis of onderweg uw openstaande posten en de door u gewenste financiële grafieken bekijken. U hebt de controle over de boekhouding en heeft alle informatie onder handbereik. Klaar voor de toekomst? Tegenwoordig worden facturen steeds vaker via de mail verstuurd en ontvangen. Met Exact kunt u deze facturen eenvoudig in het pakket inscannen. De factuur wordt daarmee online opgeslagen, waardoor u de factuur online kunt raadplegen. Facturen printen en in mappen opslaan is verleden tijd. Ook kan een hele serie facturen ineens, met de Scan & Herken-optie, automatisch verwerkt worden in de administratie. De facturen zijn hiermee volledig geboekt. Kijk, dat scheelt tijd! Om het u nog makkelijker te maken is er ook een optie tot het automatisch inlezen van de bank. Dagelijks worden de bankmutaties, via een koppeling met uw bank, in het boekhoudpakket gezet. Hiermee kunt u de bank snel verwerken en wordt een administratie voeren zelfs bijna nog leuk. Financiële cockpit op maat In het pakket kunt u uw openingsscherm instellen zoals u het wilt. Met tal van grafieken van o.a. de omzet of de openstaande debiteuren. Ook een bijgewerkte resultatenrekening kunt u toevoegen of diverse ratio s bekijken waaruit blijkt hoe de onderneming ervoor staat. Zo heeft u in één oogopslag de informatie die u wilt zien. Lees verder op pagina 2. H.P. (Harm) Bouma In dit nummer 1 Dit is de laatste editie van de Aktuele Informatie 1 Het is Exact wat u wilt 2 Adresinformatie 2 Belastingplan De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 voor iedereen verplicht 4 Nieuw belastingverdrag tussen Nederland en China 4 Nieuwe regels verzekeringsplicht directeur-aandeelhouder (dga) belast met btw 5 Ondernemer, kom in actie tegen onterechte premieverhogingen van uw AOV in het verleden! 6 Schenking woonhuis: over ruim drie maanden is het over 6 Verhuur garageboxen belast met btw 7 Aanpak schijnconstructies 8 Wist u dat? 1

2 Bij het samenstellen van deze Aktuele Informatie hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Onze wetgeving is echter regelmatig aan verandering onderhevig, terwijl het civiele en fiscale recht enorm gecompliceerd zijn. Wij kunnen daarom geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van de acties die u onderneemt naar aanleiding van in deze uitgave opgenomen artikelen. Raadpleeg dus altijd eerst even uw vaste contactpersoon. Aktuele Informatie is een periodieke uitgave van HLB Nannen Accountants & Belastingadviseurs Vestigingen: Emmen: Waanderweg 16b 7812 HZ Emmen Postbus AA Emmen Tel. (0591) Fax (0591) Groningen: Paterswoldseweg BM Groningen Postbus KE Groningen Tel. (050) Fax (050) Amsterdam: WTC, H Tower - Level 5 Zuidplein XV Amsterdam Tel. (020) Vervolg van de voorpagina Wie doet wat? Alle ingevoerde en gescande gegevens worden online opgeslagen in de Cloud. Feitelijk vindt de opslag hiermee plaats in zwaar beveiligde datacenters. Ook qua onderhoud en updates heeft u er nooit omkijken naar en wordt dit voor u verzorgd. Verder staan alle gegevens bij elkaar en zijn altijd en overal te bereiken. Dit betekent ook dat u met ons als accountant kunt afspreken welk gedeelte van de administratie u graag zelf wilt verzorgen en welk deel u liever hoog over de schutting gooit. Op afstand kunnen wij ook constant met u meekijken. Snel aan de slag Starten met Exact online is heel gemakkelijk. Gewoon inloggen en u bent online. Binnen HLB Nannen Accountants zijn wij gespecialiseerd in het op weg helpen en ondersteunen van u als klant met Exact Online. Wij zijn u graag van dienst. Internet: Lay-out: Tilia cordata, Spijkenisse Belastingplan 2015 Traditiegetrouw heeft het kabinet op Prinsjesdag de belastingplannen voor het nieuwe jaar bekend gemaakt. De komende weken kunnen de overigens weinig schokkende plannen uiteraard nog wijzigen. 2 Zoals elders in deze uitgave te lezen, is de werkkostenregeling definitief per 1 januari 2015 verplicht. De oude regeling inzake vergoeding van kosten komt geheel te vervallen. De tariefstructuur in de inkomstenbelasting wijzigt nauwelijks. Enkel het tarief in de eerste schijf wordt verhoogd met 0,25%. Het gebruikelijk loon voor de directeur grootaandeelhouder bedraagt ook in 2015 minimaal t , tenzij men kan aantonen dat dit in de specifieke situatie lager dient te zijn. Zoals bekend mag het gebruikelijk loon van de dga niet meer dan 30% nadelig afwijken van dat van een gewone werknemer in eenzelfde beroep. Die 30% wordt in 2015 teruggebracht naar 25%. Daar waar afspraken met de belastingdienst zijn gemaakt, geldt een overgangsregeling. Een belangrijke wijziging betreft de introductie van het begrip meest vergelijkbare dienstbetrekking. Voor de bepaling of het loon van de dga zakelijk is, kan zodoende ook worden vergeleken met dienstbetrekkingen waarin het aandelenbezit geen rol speelt. Zonder tegenbewijs dient het loon van de dga voorts minimaal gesteld te worden op het hoogste loon van de overige werknemers in de vennootschap van de dga, dan wel in een voor tenminste een 1/3 belang met die holding verbonden vennootschap. Dat 1/3 belang wordt gewijzigd in een belang van minimaal 1/20 deel, zodat sprake is van meer vergelijkbare werknemers. Per 1 januari 2015 gelden er voor auto s die in 2015 worden aangeschaft weer nieuwe CO 2 -normen voor de bijtelling van het privégebruik van de auto-van-de-zaak. Het bijtellingspercentage geldt dan weer voor een periode van 60 maanden. De percentages (7, 14, 20 en 25) worden niet aangepast.

3 A.J.L. (Marjolein) van Wijngaarden RB Wilt u optimaal profiteren van de werkkostenregeling (WKR), dan is actie nu noodzakelijk De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 voor iedereen verplicht Met de werkkostenregeling kunnen werkgevers hun personeelsleden tot een vooraf vastgesteld percentage van de totale loonsom onbelast van vergoedingen en verstrekkingen laten profiteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om kerstpakketten, etentjes, een fiets en personeelsfeesten. Binnen de werkkostenregeling is het niet nodig om de verstrekkingen per werknemer bij te houden, dat kan bedrijfsbreed. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft op 3 juli jl. een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin de maatregelen die in het Belastingplan 2015 worden verwerkt. De aangekondigde wijzigingen in de werkkostenregeling zijn de volgende: 1. beperkte invoering van het noodzakelijkheidscriterium; 2. invoering van een jaarlijkse afrekensystematiek; 3. invoering van een concernregeling; 4. een vrijstelling voor branche-eigen producten; 5. wegnemen van onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen. Noodzakelijkheidscriterium Het noodzakelijkheidscriterium houdt in dat een werkgever voorzieningen, die hij binnen de bedrijfsvoering noodzakelijk acht, aan zijn werknemer kan verstrekken zonder fiscaal rekening te moeten houden met een privévoordeel van de werknemer. Het criterium geldt voorlopig alleen voor gereedschappen en voor computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. Tegelijkertijd vervalt het onderscheid in fiscale behandeling tussen computers, smartphones en tablets door afschaffing van de eis van zakelijk gebruik. Jaarlijkse afrekensystematiek De loonheffing die een werkgever vanwege de werkkostenregeling verschuldigd is, wordt voortaan per jaar vastgesteld in plaats van per aangiftetijdvak. Concernregeling Door de invoering van een concernregeling ontstaat een collectieve vrije ruimte voor gebruik door alle tot het concern behorende werkgevers. Vergoedingen en verstrekkingen, die deels op het ene concernonderdeel en deels op een ander onderdeel betrekking hebben, hoeven niet meer gesplitst te worden. Voorwaarde voor de concernregeling is dat de moedermaatschappij tenminste een 95%-belang in de (klein)dochtermaatschappij(en) heeft. Vrijstelling branche-eigen producten Ter vervanging van de regeling voor personeelskorting komt een gerichte vrijstelling voor branche-eigen producten. J. (Jaap) Meerens AA/CB Goed nieuws is er gelukkig ook nog te melden. Het lage btw-tarief voor arbeidskosten op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden aan een woning wordt verlengd tot 1 juli Het moet daarbij wel gaan om een woning die meer dan twee jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen. De maximale periode van hypotheekrenteaftrek voor restschulden van een leegstaande te koop staande woning wordt verlengd naar drie jaar. En de maximale periode voor de aftrek van hypotheekrente op restschulden wordt verlengd van 10 naar 15 jaar. Belastingplichtigen die nog beschikken over een levenslooptegoed krijgen in 2015 wederom de kans om dit tegoed in één keer af te kopen. 80% van de waarde per 31 december 2013 wordt dan in de belastingheffing betrokken. Er wordt voorts gewerkt aan een heel nieuw belastingstelsel. Dat stelsel moet een vereenvoudiging in belastingheffing inhouden dat bijdraagt aan meer werkgelegenheid en economische groei. De komende maanden zal voor draagkracht worden gezocht binnen de politiek. Begonnen wordt met een aantal eerste stappen op het gebied van toeslagen en autobelastingen. Wij houden u op de hoogte van de veranderingen. Onderscheid tussen vergoedingen en verstrekkingen Er komt een gerichte vrijstelling voor een aantal werkplek gerelateerde voorzieningen waarvoor nu een nihil-waardering geldt. Daaronder vallen dan de ter beschikking gestelde, de anderszins verstrekte en de vergoede voorzieningen. Het onderscheid tussen op nihil-gewaardeerde verstrekkingen en vergoedingen voor dergelijke voorzieningen die in de vrije ruimte vallen, vervalt daarmee. Einde keuzeregime Het nu nog bestaande keuzeregime vervalt. Dat betekent dat toepassing van de werkkostenregeling verplicht is en het oude regime van kostenvergoedingen niet meer kan worden toegepast. Verlaging vrije ruimte Ter bekostiging van deze wijzigingen wordt de vrije ruimte verlaagd van 1,5% naar 1,2% van de totale loonsom van een bedrijf. Loonkosten besparen HLB Nannen is u graag van dienst bij de voorbereiding van de nieuwe werkkostenregeling op administratief en organisatorisch terrein. We kunnen u dan heel nauwkeurig aangeven wat de consequenties in financiële zin zullen zijn, maar ook de mogelijkheden aangeven om uw situatie te optimaliseren in het kader van de werkkostenregeling en om loonkosten te besparen. 3

4 mr. E. (Bert) Nannen Nieuw belastingverdrag tussen Nederland en China Met name in de zware beroepen is de premie de afgelopen jaren hard gestegen Op 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en China goedgekeurd. Dit belastingverdrag zal het oude belastingverdrag, dat dateert uit 1987, vervangen. Het nieuwe belastingverdrag is op 31 augustus 2014 in werking getreden en zal van toepassing zijn op inkomsten vanaf 1 januari De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het belastingverdrag uit 1987 zijn: 1. de uitwisseling van informatie tussen Nederland en China en vice versa; 2. modernisering van de anti-misbruik bepalingen; 3. de bronbelasting op dividenden. In het nieuwe belastingverdrag zijn de volgende maximale tarieven opgenomen voor de bronbelasting: - 10% op dividenden uitgekeerd vanuit China. Dit tarief wordt verlaagd naar 5% als de Nederlandse aandeelhouder een vennootschap is die tenminste 25% van het kapitaal in de Chinese vennootschap bezit. - 10% op interest afkomstig uit China. Dit tarief wordt verlaagd naar 0% voor leningen gegarandeerd of verzekerd door publiekrechtelijke lichamen. - 10% op royalty s afkomstig uit China. Dit tarief wordt verlaagd naar 6% op royalty s voor de uitrusting op het gebied van nijverheid, handel of wetenschap. Naast bovengenoemde bepalingen is er in het verdrag een aantal bepalingen opgenomen dat afwijkt van het OESO-modelverdrag. De nieuwe bepalingen kunnen invloed hebben op de activiteiten van Nederlandse vennootschappen in China: - Bij toezichthoudende activiteiten op een bouwplaats voor een periode langer dan 12 maanden kan een vaste inrichting worden gesteld. Dit houdt in dat de winst wordt belast in China als een Nederlands bedrijf voor meer dan 12 maanden toezichthoudende activiteiten verricht op een bouwplaats in China. De nieuwe bepalingen kunnen invloed hebben op de activiteiten van Nederlandse vennootschappen in China - Indien een Nederlandse vennootschap meer dan 25% van de aandelen in een Chinese vennootschap (in)direct overdraagt en de Nederlandse vennootschap deze aandelen (in)direct meer dan 12 maanden voorafgaand aan deze overdracht in bezit had, mag China belasting heffen over de winst bij verkoop van deze aandelen. - Daarnaast bevat het verdrag anti-misbruik-bepalingen op grond waarvan de hiervoor vermelde verlaagde bronbelastingtarieven op dividenden, interest en royalty s in bepaalde situaties niet van toepassing zijn. Dit is het geval indien de belangrijkste of één van de belangrijkste redenen van de structuur het profiteren van het verdrag is. Deze anti-misbruik-bepalingen kunnen van invloed zijn op de manier waarop structuren in China worden opgezet vanuit vennootschappen vanuit de hele wereld. Nieuwe regels ve Een dga is voor de loonbelasting bij zijn eigen vennootschap in dienstbetrekking, net als een gewone werknemer. In de regel is hij niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Het besluit, de zgn. Regeling aanwijzing DGA, waarin is beschreven wanneer een dga niet als verzekerde wordt aangemerkt (en dus geen recht heeft op uitkeringen), was mede vanwege de invoering van de bepalingen met betrekking tot de Flex-BV, aan wijziging onderhevig. 4

5 R.A. (Rosalinde) Stasse RB Ondernemer, kom in actie tegen onterechte premieverhogingen van uw AOV in het verleden! Als zelfstandig ondernemer of directeur-grootaandeelhouder (dga) hebt u mogelijk jarenlang te veel premie betaald voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze verzekering wordt vaak afgesloten voor een periode van 3 tot 5 jaar. De premie blijft in deze periode in principe gelijk. Een verzekeraar kan echter een beroep doen op de zogenaamde en bloc clausule en de premie voor een groep verzekeringen eenzijdig verhogen als men daar zwaarwegende redenen voor heeft. Voorbeelden hiervan zijn een belangrijke wetswijziging of het feit dat de uitkeringen bijna niet meer te financieren zijn door de verzekeraar. Alleen dan mag de verzekeraar ingrijpen en de premie verhogen. Deze clausule is de afgelopen jaren veelvuldig ingeroepen door diverse verzekeringsmaatschappijen, waardoor de premie voor AOV-verzekeringen fors gestegen is. Bij een verhoging op basis van de en bloc-clausule heeft een verzekerde nog 30 dagen de tijd om kosteloos op te zeggen. Onlangs is er een rechtszaak geweest over de toepassing van de en bloc clausule. Het feit dat er meer schade geclaimd werd op de verzekering dan de verzekeraar had gehoopt, was volgens de rechter niet zwaarwegend genoeg om de en bloc-clausule in te roepen. Verzekeraars kunnen dus niet ongelimiteerd gebruik maken van de en bloc clausule maar zijn gebonden aan de eisen van redelijkheid en billijkheid. De AFM houdt toezicht op de wijze waarop verzekeraars communiceren over premieverhogingen via een en bloc clausule en of een dergelijke verhoging strookt met de betreffende polisvoorwaarden. Over de toepassing van de en bloc clausule zijn inmiddels Kamervragen gesteld en de AFM is een onderzoek gestart. Nationale Nederlanden en Allianz hebben inmiddels ingezien dat dergelijke premiestijgingen niet geoorloofd zijn en hebben hun klanten zelf hierover geïnformeerd. Deze klanten zullen geld terug krijgen. Wij raden u aan na te gaan of uw premie binnen de lopende contractperiode is verhoogd op basis van de en bloc clausule. Met name in de zware beroepen (bouwvakkers, loodgieters, schilders enz.) is de premie de afgelopen jaren hard gestegen. Wellicht is het in uw situatie mogelijk stappen te ondernemen. U kunt dan contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij of zo nodig een advocaat inschakelen. Overigens kunnen dergelijke ongeoorloofde premiestijgingen ook aan de orde zijn bij andere verzekeringen met een looptijd langer dan één jaar. J.H. (Johan) Bodde AA rzekeringsplicht directeur-aandeelhouder (dga) Uitgangspunt in de huidige regeling is dat de dga niet verzekerd is indien hij de feitelijke macht kan uitoefenen in de vergadering van aandeelhouders. Hij is daaraan dan niet ondergeschikt en er is dus geen sprake van een reële gezagsverhouding. Een dergelijke dga kan immers zijn eigen ontslag tegenhouden of juist bepalen. Door invoering van de Flex-BV regels kan het voorkomen dat dga s niet langer door de voltallige vergadering van aandeelhouders ontslagen kunnen worden, maar bijvoorbeeld door houders van aandelen van een bepaalde soort. Een minderheid van aandeelhouders kan dan toch tot ontslag besluiten en de betrokken bestuurder (aannemende dat hij niet deze soort aandelen heeft, maar wel de meerderheid van alle aandelen) kan dat dan niet voorkomen. In die situatie bestaat nu geen verzekeringsplicht, hetgeen uiteraard ongewenst is. Tenslotte was wijziging van de regeling nodig vanwege een door de wetgever niet bedoelde uitspraak van de Hoge Raad. Een dga is op dit moment ook niet verzekerd, indien hij bestuurder is van een vennootschap waarvan tenminste twee derde van de aandelen gehouden worden door zijn bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad. De wetgever had daarbij voor ogen dat de bestuurder in die situatie ook zelf aandeelhouder moest zijn en niet uitsluitend diens familieleden. De Hoge Raad legde deze regel echter grammaticaal uit, zodat onder die bepaling onder de aandelen die worden gehouden door bloed- of aanverwanten niet mede worden verstaan de aandelen die door de bestuurder worden gehouden. In de nieuwe regeling dient de betreffende bestuurder echter ook zelf aandelen te hebben. Een en ander kan tot gevolg hebben dat een directeur voortaan buiten de verplichte verzekering valt en zich particulier moet gaan verzekeren. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen tijdig uw adviseur te raadplegen en uw keuze te bepalen opdat wellicht de structuur nog kan worden aangepast aan uw wensen. De nieuwe regeling zal binnen afzienbare tijd worden ingevoerd. 5

6 mr. E. (Edwin) Wolters RB Schenking woonhuis: over ruim drie maanden is het over Eind 2013 is de verhoogde schenkingsvrijstelling van t ingevoerd. De laatste mogelijkheid om gebruik te maken van deze vrijstelling is op woensdag 31 december Het verdient echter de voorkeur om het niet op deze laatste datum aan te laten komen: in veel gevallen verloopt de schenking immers via de bank van de schenker en de hypotheekverstrekker van de verkrijger en kan de tussenkomst van deze derde partijen een praktische belemmering opleveren. Bijtijds afwerken Vertraging van de schenking heeft tot gevolg dat deze fiscaal niet in 2014 mét vrijstelling plaatsvindt, maar in 2015 zónder noemenswaardige vrijstelling. Het financiële nadeel door vertraging kan oplopen tot bijna t Om gebruik te maken van de vrijstelling volgen hierna nog eens de belangrijkste spelregels. Eénmaal per (ouder-)paar Het bedrag van de vrijstelling 2014 is maximaal t , mits de verkrijger het geschonken bedrag aantoonbaar besteedt aan het eigen woonhuis. De vrijstelling geldt voor alle schenkers en verkrijgers, zonder dat rekening hoeft te worden gehouden met een familieverhouding. Wel is van belang dat een schenking door gehuwden, samenwonende partners en ouders als één schenking wordt behandeld: dubbel gebruik van de vrijstelling door een (ouder-)paar voor één verkrijger is dus niet mogelijk. Uitbetaling schenking en besteding De besteding van de schenking aan het woonhuis van de verkrijger kent grofweg twee mogelijkheden binnen de vrijstelling: in de eerste plaats is het de koop van een woonhuis en/of de aflossing op de hypotheek van een woonhuis in eigendom; in de tweede plaats is het de verbouwing, verbetering of onderhoud van een woonhuis in eigendom. Koop van het woonhuis en aflossing van de hypotheek moet uiterlijk op woensdag 31 december 2014 zijn betaald; voor verbouwing, verbetering of onderhoud is er weliswaar tijd tot 1 januari 2017, maar het bedrag van de schenking moet wel uiterlijk op woensdag 31 december 2014 op de rekening van de begiftigde zijn gestort. Het is van belang dat een juridische bescherming bij het overmaken van de schenking wordt vastgelegd. Onderlinge financiële verhouding In onze praktijk komt het vaak voor dat ouders wensen dat de schenking uitdrukkelijk alleen aan het eigen kind ten goede komt, zodat de schenking bij een onverhoopt einde van de relatie van het kind en diens partner buiten de onderlinge verdeling blijft. Het is van belang dat deze juridische bescherming bij het overmaken van de schenking wordt vastgelegd. Ook voor de onderlinge financiële positie van het kind dat de schenking ontvangt en diens partner kan deze wens van de ouders gevolgen hebben. Goede raad Hoewel deze verruimde schenkingsvrijstelling 2014 eenvoudig oogt, kunnen de aanvullende regels én de wensen van de schenkers van invloed zijn op de uiteindelijke financiële afloop. Wanneer u voornemens bent om als schenker gebruik te maken van deze verruimde schenkingsvrijstelling 2014, stelt u ons daar dan bijtijds van op de hoogte. In dat geval kunnen wij u wijzen op de mogelijkheden én gevolgen welke deze eenmalige fiscale faciliteit nog dit jaar voor u biedt. D.J. (Douwe Jan) Dijkstra Rechtbank Zeeland-West Brabant heeft onlangs weer duidelijk gemaakt dat de verhuur van garageboxen een dienst is die in de regel belast is met btw. De kwestie betrof een vennootschap onder firma (VOF) die een aantal garageboxen afzonderlijk verhuurde aan particulieren. Deze garageboxen zijn aan te merken als onroerende zaken. Nu is de hoofdregel in de btw dat de verhuur van onroerende zaken is vrijgesteld van btw. De VOF bracht aan haar huurders dan ook geen btw in rekening. Op deze hoofdregel (btw-vrijgesteld) bestaan echter enige uitzonderingen, waaronder de kortlopende verhuur van gemeubileerde kamers en appartementen of als partijen samen kiezen voor belaste verhuur. Een andere uitzondering is de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen en de verhuur van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen. 6 De rechtbank geeft aan dat het begrip parkeerruimte een ruime strekking heeft. Onder dit begrip vallen onroerende zaken die naar hun aard (dat wil zeggen qua inrichting) bestemd zijn om te worden gebruikt als parkeerruimte

7 B.S. (Bouwe) Algra AA Aanpak schijnconstructies Verhuur garageboxen belast met btw voor voertuigen en waarbij het gebruik als parkeerruimte tussen partijen niet is uitgesloten. Het gaat hierbij onder meer om open parkeerruimte en om overdekte of gesloten parkeerruimte (zoals parkeerruimte in een parkeergarage of onder een kantoor- of woningcomplex). Ook zogenoemde zwerf -parkeerplaatsen (niet exclusief gebruikte parkeerplaatsen) vallen hieronder. De verhuur van multifunctionele ruimten die primair voor andere doeleinden dan voor het parkeren van voertuigen (kunnen) worden gebruikt, vormt in principe geen verhuur van parkeerruimte. Deze verhuur is vrijgesteld. De VOF stelde dat de garageboxen opgevat moesten worden als multifunctionele ruimten die primair voor andere doeleinden dan voor het parkeren van voertuigen (kunnen) worden gebruikt. De rechtbank erkent wel dat in de hedendaagse praktijk garageboxen veelal plegen te worden aangewend voor andere doeleinden dan voor het stallen van voertuigen, maar daarmee wordt aan de garageboxen het primaire karakter van stallingsgelegenheid niet ontnomen. De boxen worden dus niet erkend als multifunctionele ruimten. Vast stond tevens dat het gebruik van de garageboxen als parkeerruimte voor voertuigen tussen de VOF en de huurders contractueel niet was uitgesloten. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de verhuur van de garageboxen belast is met btw. Bedenk hierbij dat de verhuur ook belast is met btw als een particulier één of enkele garageboxen heeft en deze verhuurt. Ook als de garageboxen voor de inkomstenbelasting als box 3-vermogen worden aangemerkt, leidt de verhuur tot ondernemerschap voor de btw. Wordt de garagebox niet voor stalling van een auto gebruikt? Leg dat dan vast in de huurovereenkomst! Aangezien het begrip voertuig vrij ruim is, denk maar aan een fiets of een mobiele caravan, lijkt dat vrij lastig! Bij de Tweede Kamer wordt binnenkort het wetsvoorstel Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) ingediend. Het is de bedoeling dat deze wet per 1 januari 2015 in werking treedt. Enkele maatregelen uit dat wetsvoorstel hebben ook invloed op de salarisadministratie. Zo wordt het niet langer toegestaan om het salaris volledig contant uit te betalen. Minimaal het gedeelte gelijk aan het voor de betreffende werknemer geldende minimumloon moet giraal worden overgemaakt. In de praktijk komt het nog wel eens voor dat werkgevers op papier het minimumloon uitbetalen, maar daar allerlei verrekeningen op toepassen (bv. huisvestingskosten of maaltijdverstrekkingen). Daardoor vallen de loonkosten lager uit en kan sprake zijn van oneerlijke concurrentie. De WAS legt ook vast waar de loonstrook minimaal aan dient te voldoen. Voorts wordt de ketenaansprakelijkheid voor niet of te weinig uitbetaald loon uitgebreid tot alle opdrachtgevers in de keten boven de werkgever. In de praktijk komt het voor dat een onderaannemer die werknemers onderbetaalt ineens verdwenen is. Door uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid kan die onderbetaalde werknemer dan de opdrachtgever die in zee is gegaan met die onderaannemer, aanspreken voor het te weinig uitgekeerde loon. Er komt daarbij wel een tegenbewijsregeling. Een dergelijke regeling bestaat in Nederland overigens al voor de uitzendsector, al is die daar beperkt tot het minimum loon. De Inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden om de regels te handhaven. In de WAS wordt ook geregeld dat bepaalde inspectiegegevens op het terrein van arbeidswetten openbaar gemaakt kunnen worden. Als aan een bedrijf een boete wordt opgelegd, kan openbaarmaking daarvan een preventieve werking hebben. Daardoor vallen de loonkosten lager uit en kan sprake zijn van oneerlijke concurrentie. 7

8 8 WIST U DAT? mr. E. (Edwin) Wolters RB... de hypotheekrentes opnieuw verlaagd worden? De toch al lage hypotheekrente wordt opnieuw verlaagd door hypotheekverstrekker Obvion, een dochter van Rabo met 0,1%. SNS Bank kondigde recent ook al een nieuwe renteverlaging aan. De tienjaarsrente voor een hypotheek op basis van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) bedraagt nu bij Obvion 3,4%. Bij SNS is dat 3,35%. De hypotheekrente daalt gestaag doordat banken de afgelopen maanden steeds goedkoper geld konden lenen op de internationale kapitaalmarkt. In principe is het nu dus een gunstige tijd op de woningmarkt, echter dit wordt wel weer deels teniet gedaan door de verzwaring van de kredieteisen.... er weer allemaal onderzoeken zijn gedaan in het tweede kwartaal over hoe goed of minder goed het gaat? Maar omdat ik positief van aard ben, hier een greep uit enkele goede berichten! - Kleine bouwbedrijven in de plus: Kleine bouwbedrijven noteerden groei. Het kleinbedrijf waaronder veel zzp ers doet het relatief goed. Ondanks dat de omzetten van bouwondernemingen daalden in het tweede kwartaal van 2014 met 2,4%. Vooral de grote en middelgrote bouwbedrijven moesten het ontgelden. - Economie groeit 0,5%: De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 0,5% gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. De groei is vooral te danken aan de export. Consumenten gaven evenveel uit als vorig jaar. Bestedingen aan duurzame consumptiegoederen en in de horeca zitten voor het eerst sinds lange tijd weer in de lift. Ook voerde Nederland aanzienlijk meer landbouwproducten uit. - MKB ers zijn voor het eerst sinds 3 jaar weer licht positief: Deze uitkomst is in lijn met de ontwikkeling van het optimisme binnen het grootbedrijf. Het lichte optimisme vertaalt zich alleen nog niet direct in een hogere omzet en werkgelegenheid. Voor de komende twaalf maanden zijn MKB-ondernemers nog optimistischer: 37% verwacht een beter ondernemersklimaat. - In juli 2014 werden er volgens het Kadaster woningen verkocht: Dit is een plus van 43,7% ten opzichte van juli 2013 (9.659). Ook ten opzichte van juni dit jaar is er sprake van een forse groei van 22,6%. Het Kadaster telde toen verkochte woningen.... thuiswerken niet echt verder van de grond komt? Thuiswerken is de afgelopen jaren niet echt van de grond gekomen. In 2012 was het percentage thuis- of telewerkers 32%, tegen 27% in Ruim twee derde van de werknemers werkt dus nooit (tijdens normale werkuren) thuis of op afstand. Dat komt onder meer door gewoonte, een gebrek aan vertrouwen of omdat thuiswerken niet past bij de cultuur van een bedrijf. Ook kunnen en willen mensen niet meer dan 1 tot 2 dagen per week telewerken. Verder is het aantal uren per week dat werknemers thuiswerken al jaren stabiel, namelijk iets meer dan 6 uur per week. In de ICT, financiële dienstverlening en het onderwijs wordt veel vaker op afstand gewerkt dan gemiddeld. Thuiswerken lijkt in deze sectoren al breed geaccepteerd. u moet opletten om dubbele bijtelling bij vervangende auto of vakantieauto te voorkomen? Als een werknemer een vervangende auto of een vakantieauto heeft, is het van belang om te voorkomen dat dubbele bijtelling betaald moet worden voor het privégebruik. Formeel is het zo dat als iemand twee auto s ter beschikking heeft, hij ook twee keer bijtelling moet betalen. Ook als de werknemer één auto helemaal niet gebruikt. Om te voorkomen dat de werknemer hiermee in de problemen komt bij een controle is het van belang om een verklaring tijdelijk vervangend voertuig in te vullen.... het aantal geregistreerde levenstestamenten explosief gestegen is? Het aantal afgesloten levenstestamenten is in het tweede kwartaal van dit jaar met ruim 90% omhoog geschoten ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In een levenstestament, ook wel pre-testament genoemd, leggen mensen vast wie hun belangen behartigt wanneer zij daar zelf niet meer toe in staat zijn, onder meer om financieel misbruik te voorkomen. In totaal werden er in het tweede kwartaal levenstestamenten geregistreerd, vergeleken met in dezelfde periode vorig jaar. Het verschil tussen een gewoon testament en een levenstestament is dat in de eerste wordt vastgelegd wat er na het overlijden met iemands nalatenschap moet gebeuren. Een levenstestament gaat tijdens het leven al in en is bedoeld voor de situatie waarin men zelf niet meer in staat is te handelen. Voor vragen kunt u het beste contact opnemen met uw contactpersoon bij HLB Nannen.... de verhoging belastingvrij schenken voor de eigen woning niet verlengd wordt? Volgens minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft deze tijdelijke faciliteit een kickstart gegeven aan het herstel van de woningmarkt en doet daarmee precies waarvoor ze bedoeld is. Iedereen die dat wil, kan er nog tot eind dit jaar van gebruik maken, maar daarna is het echt voorbij. Indien u nog gebruik wilt maken van deze regeling of nog vragen heeft, kunt u het beste contact opnemen met uw contactpersoon bij HLB Nannen.... kleinere bedrijven eerder betalen dan grotere? Kleinere bedrijven betalen hun leveranciers eerder dan grotere bedrijven. Dit blijkt uit onderzoek. De gemiddelde periode dat kleinere bedrijven wachten met het betalen van facturen is sinds 2005 met 8% verkort. Grotere bedrijven (met een omzet van 700 miljoen euro op jaarbasis) betalen gemiddeld 4% later dan in 2005 en dwingen langere betalingstermijnen af ten opzichte van kleinere bedrijven.... de subsidieregeling asbest eraf- zonnepanelen erop voor agrarische ondernemers onlangs weer is verruimd? Ook MKB-bedrijven kunnen in aanmerking komen voor fiscale voordelen bij asbest eraf - zonnepanelen erop. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website.... het eerste HLB Magazine in november bij u op de deurmat gaat vallen?

AKTUELE INFORMATIE. Belastingplan 2015. Dit is de laatste editie van de. Aktuele Informatie. In dit nummer

AKTUELE INFORMATIE. Belastingplan 2015. Dit is de laatste editie van de. Aktuele Informatie. In dit nummer AKTUELE INFORMATIE HLB Den Hartog is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. DOWNLOAD DE HLB APP Zie pag.3 U vindt het up-to-date fiscale

Nadere informatie

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers.

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. AKTUELE INFORMATIE HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 128 September 2014 U vindt het up-to-date fiscale

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer:

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer: Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014 In dit nummer: - Wijzigingen Werkkostenregeling 2015 - Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling 2015 - Nihil-waarderingen werkkostenregeling

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Programma Welkom door mr. Sjaak Lagerwerf (directielid Lansigt) Toelichting Miljoenennota Peter Kranendonk MSc LLM Visie van Senne Janssen (ING) Gelegenheid tot het

Nadere informatie

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet.

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Miljoenennota 2015 Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Let op: de aangekondigde maatregelen

Nadere informatie

1. Arbeidskorting nog verder omhoog in 2015 Het kabinet heeft in totaal 500 miljoen uitgetrokken om de arbeidskorting verder te kunnen verhogen.

1. Arbeidskorting nog verder omhoog in 2015 Het kabinet heeft in totaal 500 miljoen uitgetrokken om de arbeidskorting verder te kunnen verhogen. Kubus Prinsjesdag Special 2014 Via deze speciale Prinsjesdag nieuwsbrief houdt Kubus u op de hoogte van Prinsjesdag 2014. Hierna treft u de hoofdlijnen van de Miljoenennota 2015 en het Belastingplan 2015.

Nadere informatie

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Op 3 juli 2014 heeft staatssecretaris Wiebes in zijn brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat hij met

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 2016 is de nieuwe Regeling aanwijzing directeurgrootaandeelhouder

Met ingang van 1 januari 2016 is de nieuwe Regeling aanwijzing directeurgrootaandeelhouder 2016 WHITEPAPER Verzekeringsplicht DGA Niet verzekerd of dubbel verzekerd? Wijziging verzekeringsplicht directeur-grootaandeelhouder (DGA) en echtgenote Inhoud Pagina 1 Regeling aanwijzing DGA Wijzigingen

Nadere informatie

HR Salarisservice Juli 2014

HR Salarisservice Juli 2014 HR Salarisservice Juli 2014 Inhoud Wettelijk minimumloon per 1 juli 2014... 3 Werkkostenregeling: Per 1 januari 2015 definitief van toepassing... 4 Premiekorting jongere werknemer... 6 Vakantiemedewerker

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer voor cliënten De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Weet

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 Prinsjesdag 2015: belastingen gaan eindelijk omlaag! Het belastingplan 2016 staat in het "teken" van belastingverlaging. Deze verlaging komt vooral werknemers en werkgevers ten

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd: een nieuw systeem voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. De WKR heeft voor werkgevers

Nadere informatie

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2 LOONHEFFINGEN Loonheffingen...2 - In 2015 meer arbeidskorting voor de hogere middeninkomens... 2 - Bent u klaar voor de werkkostenregeling?... 2 - Werkbonus vervalt... 3 - Nieuwe norm voor gebruikelijk

Nadere informatie

Memorandum werkkostenregeling

Memorandum werkkostenregeling Memorandum werkkostenregeling De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan

Nadere informatie

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015 Gelukkig (of helaas) treedt per 2015 de werkkostenregeling (WKR) in werking en zijn vanaf dat moment de meeste bestaande vergoedings- en verstrekkingsregelingen - allemaal met hun eigen regels - verleden

Nadere informatie

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft voor velen nog lastige

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

De BTW-verhoging: wat te doen? www.hlb-van-daal.nl

De BTW-verhoging: wat te doen? www.hlb-van-daal.nl De BTW-verhoging: wat te doen? In deze brochure bespreken wij kort een aantal ins en outs van de BTW-verhoging per 1 oktober 2012. Meer informatie en de actuele stand van zaken vindt u op onze website

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

Werkkostenregeling in HR2day

Werkkostenregeling in HR2day Werkkostenregeling in HR2day Personeel Salaris Vandaag Morgen Per 1 januari 2015 wordt het toepassen van de werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht. In dit document een korte introductie van

Nadere informatie

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer Werkkostenregeling 2017 De hoofdpunten op een rij 04.08.16 advieswijzer In deze advieswijzer: In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft

Nadere informatie

Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014. Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs

Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014. Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014 Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs Belastingplan 2015 Inkomensbeleid Tarief 1e schijf inkomstenbelasting minder verhoging: van 36,25%

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 en het belastingplan 2015. Teruggaaf BTW op rekeningnummer derde. Per 1 januari 2015 vervalt de tenaamstellingsverplichting

Prinsjesdag 2014 en het belastingplan 2015. Teruggaaf BTW op rekeningnummer derde. Per 1 januari 2015 vervalt de tenaamstellingsverplichting TB Administratie administratie en advieskantoor Prinsjesdag 2014 en het belastingplan 2015 Overheidslichamen vpb-plichtig Per 1 januari 2015 zijn overheidslichamen met economische activiteiten in beginsel

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015 Deze nieuwsbrief bevat tips over zaken voor werkgevers, die u in 2015 nog kunt ondernemen. Daarnaast vindt u op www.eshuis.com nog veel meer interessante eindejaarstips. Wenst u een nadere toelichting?

Nadere informatie

Overige actualiteiten

Overige actualiteiten Overige actualiteiten Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie WAO/WIA die is bestemd voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. De wijzigingen in de werkkostenregeling per 1 januari 2015

NIEUWSBRIEF. De wijzigingen in de werkkostenregeling per 1 januari 2015 Accountants Belastingadviseurs NIEUWSBRIEF De wijzigingen in de werkkostenregeling per 1 januari 2015 s-hertogenbosch, oktober 2014 Geachte relatie, Medio juli zonden wij u een e-mail met informatie over

Nadere informatie

Invoering van de werkkostenregeling

Invoering van de werkkostenregeling Invoering van de werkkostenregeling Vanaf 1 januari 2014 is het regime van de werkkostenregeling verplicht van toepassing. Er kan dan dus niet meer voor geopteerd worden om de oude regels (van vóór 2011)

Nadere informatie

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Wegwijs in de WKR 17 november 2014 Allereerst Bibi Gelaudie Salarisadministratie Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Programma Wat is de WKR? Soorten vergoedingen Fiets en de WKR Arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting In het belastingplan 2014 was reeds aangekondigd dat het afbouwpercentage in de algemene heffingskorting geleidelijk wordt verhoogd en de

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 2015

Werkkostenregeling per 2015 Werkkostenregeling per 2015 Inhoud Werkkostenregeling verplicht...1 Verschil ter beschikking stellen en verstrekken...1 Hoofdlijnen Werkkostenregeling...1 Werkkostenregel in schema...3 Kosten uit uw financiële

Nadere informatie

Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie

Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie Tip 1: Inventariseer uw personeelsverstrekkingen Bij de implementatie van de werkkostenregeling (WKR) is het essentieel, dat u weet welke vergoedingen

Nadere informatie

FKR studieochtend 24 september 2014. Werkkostenregeling

FKR studieochtend 24 september 2014. Werkkostenregeling FKR studieochtend 24 september 2014 Werkkostenregeling 1 Werkkostenregeling Geïntroduceerd op 1 januari 2011 Tot en met 2014 toepassing werkkostenregeling facultatief Met ingang van 1 januari 2015 voor

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2015 in werking treden, tenzij anders vermeld.

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2015 in werking treden, tenzij anders vermeld. Prinsjesdag Op Prinsjesdag heeft het kabinet de belastingplannen voor 2015 gepresenteerd. In deze notitie worden de belangrijkste voorstellen beschreven. De maatregelen zijn onderverdeeld in de volgende

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2017: Geding in cassatie. Uitspraak

ECLI:NL:HR:2017: Geding in cassatie. Uitspraak ECLI:NL:HR:2017:185 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 10-02-2017 Datum publicatie 10-02-2017 Zaaknummer 15/04877 Formele relaties In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2015:3523, (Gedeeltelijke) vernietiging

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Op 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief. Begin tijdig aan de voorbereidingen voor de overgang naar de werkkostenregeling! Zo voorkomt u dat de werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) 22 oktober 2014 Werkkostenregeling Inleiding Systematiek Loon Nihilwaardering Gerichte vrijstelling Vrije ruimte Administratie Voorbeelden met kansen en bedreigingen Hoe verder?

Nadere informatie

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING (Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord mr. B. (Bas) Opmeer Programma 2 Politieke werkelijkheid Tarieven en vrijstellingen Box 3 Schenkbelasting

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto December 2012. Geachte relatie, Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013 voor u van belang kunnen zijn. - Algemeen - Uniformering loonbegrip en gevolgen. - Premiekortingen

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt Visser & Visser in samenwerking met MeerBusiness 24 september 2014. Marcel Fierens Vestigingsleider Visser & Visser Gorinchem

Prinsjesdagontbijt Visser & Visser in samenwerking met MeerBusiness 24 september 2014. Marcel Fierens Vestigingsleider Visser & Visser Gorinchem Welkom Prinsjesdagontbijt Visser & Visser in samenwerking met MeerBusiness 24 september 2014 Marcel Fierens Vestigingsleider Visser & Visser Gorinchem http://www.youtube.com/watch?v=8xc5pky0i3o Welkom

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Vereniging Nederlandse Gemeenten. Mr. Stan Rethans Mr. Ivon van der Linden Kennisgroep CAO. Utrecht, 14 oktober 2014

WERKKOSTENREGELING. Vereniging Nederlandse Gemeenten. Mr. Stan Rethans Mr. Ivon van der Linden Kennisgroep CAO. Utrecht, 14 oktober 2014 WERKKOSTENREGELING Vereniging Nederlandse Gemeenten Mr. Stan Rethans Mr. Ivon van der Linden Kennisgroep CAO Utrecht, 14 oktober 2014 1 Wat passeert de revue..? Let op: nog steeds voorgenomen wetgeving...

Nadere informatie

Werkkosten- regeling. Hoofdstuk 2.7. Sociaal-economische en maatschappelijke ontwikkelingen

Werkkosten- regeling. Hoofdstuk 2.7. Sociaal-economische en maatschappelijke ontwikkelingen Werkkosten- regeling Hoofdstuk 2.7 Sociaal-economische en maatschappelijke ontwikkelingen Inleiding Kerstpakket, werkkleding en een fiets; het zijn voorbeelden van extra s die werkgevers aan hun personeel

Nadere informatie

2010: fiscale voordelen voor de mkb er

2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er Alle beetjes helpen. Als ondernemer weet u dit als geen ander. Zeker in het huidige economische klimaat is het belangrijk dat

Nadere informatie

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp Belastingplan 2015 Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014 Krijn Doornekamp Wat komt aan de orde Inkomstenbelasting tarieven 2015 Wijzigingen in heffingskortingen Woningmarkt DGA/Zelfstandigen

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 4-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 4-2015 INHOUD 2 3 4 5 Prinsjesdag 2015: belastingen gaan eindelijk omlaag Bestaande auto ook in 2017 onder 25%-bijtelling Nieuwe verplichtingen voor werkgevers Kabinet scherpt werkkostenregeling aan 6 & 7 KORT

Nadere informatie

Let op! Het is pas per 1 januari 2017 mogelijk om gebruik te maken van deze uitgebreide schenkingsvrijstelling.

Let op! Het is pas per 1 januari 2017 mogelijk om gebruik te maken van deze uitgebreide schenkingsvrijstelling. NIEUWSBRIEF 07 2015 1. Prinsjesdag 2015: belastingen gaan eindelijk omlaag Het belastingplan 2016 staat in het teken van belastingverlaging. Deze verlaging komt vooral werknemers en werkgevers ten goede.

Nadere informatie

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR).

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR). Cliëntenbrief werkkostenregeling (WKR) Onderwerp: werkkostenregeling Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: ondernemers Eersel, november 2012 Geachte heer, mevrouw, Middels dit schrijven willen wij

Nadere informatie

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang?

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Kennisdocument Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Per 1 januari 2011 heeft de werkkostenregeling ingevoerd. Met ingang van 2015 is de toepassing van de werkkostenregeling (WKR)

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2017

Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: WOZ-beschikking 2017 Vervallen tijdklem bij Kapitaalverzekering Eigen Woning Autobelastingen 2017 Geen aftrek BTW bij postbusnummer

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de. woningeigenaar

Special Eindejaarstips Tips voor de. woningeigenaar Tips voor de woningeigenaar 62. Wacht met schenken voor de eigen woning tot 2017 Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar 100.000. Wacht daarom nog even als

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015.

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015. WERKKOSTENREGELING Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw systeem voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel (kortom: werkkosten).

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. INFORMATIEBRIEF WERKKOSTENREGELING Winterswijk, 13 november 2014 Geachte relatie, Er is veel over gezegd en geschreven. Maar met ingang van 1 januari 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling gaan

Nadere informatie

SCHEMA WERKKOSTENREGELING

SCHEMA WERKKOSTENREGELING SCHEMA WERKKOSTENREGELING CapsNobel loongroep - loonadministratie & advies Bennekom - Bergen op Zoom - Breda - Goes - Halsteren Inhoudsopgave 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon 1. Intermediaire

Nadere informatie

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom.

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief en daardoor verplicht voor alle werkgevers. Hieronder een korte uitleg over de werkkostenregeling én tips voor de juiste toepassing

Nadere informatie

voor ondernemers www.planje.nl

voor ondernemers www.planje.nl ondernemers 1. Renteaftrek overname holdings Bij overname via een koopholding met een financiering, kan de rente ten laste van de winst van de werkmaatschappij worden gebracht, via het aangaan van een

Nadere informatie

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer Eigen woning in 2017 Strop of paradijs? advieswijzer In deze advieswijzer: Voor de eigen woning gelden stringente fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Onderwerpen. Fiscaal. aan het werk met de werkkostenregeling

Werkkostenregeling. Onderwerpen. Fiscaal. aan het werk met de werkkostenregeling Werkkostenregeling aan het werk met de werkkostenregeling Oudshoorn & Schoe/Huisman & Partners Woerden, 19 november 2014 mr. Sandra Twigt-Endema RB Dia 1 Onderwerpen De WKR vergt een multidisciplinaire

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

o T 0777504592 F 0777504588 M 0621708052

o T 0777504592 F 0777504588 M 0621708052 f e i r b uws e Ni 4 dag201 s e j s n i Pr Wi l majuneman Kal denker ker weg20 5913AEVenl o T 0777504592 F 0777504588 M 0621708052 Inhoud Wijzigingen voor de ondernemer Overheidslichamen vpb-plichtig Teruggaaf

Nadere informatie

1. Inleiding 2513AA22XA

1. Inleiding 2513AA22XA > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat per 1 januari 2014 met 3% omlaag, van 25% naar 22%. De tariefsverlaging geldt uitsluitend voor 2014, tot een maximum dividenduitkering

Nadere informatie

Programma. 1. Werkkostenregeling 2. 30%-regeling 3. Beschikking geen loonheffingen 4. Stand van zaken beroepsprocedures crisisheffing

Programma. 1. Werkkostenregeling 2. 30%-regeling 3. Beschikking geen loonheffingen 4. Stand van zaken beroepsprocedures crisisheffing Loonheffingen Programma 1. Werkkostenregeling 2. 30%-regeling 3. Beschikking geen loonheffingen 4. Stand van zaken beroepsprocedures crisisheffing 2 Werkkostenregeling - Verplicht sinds 1 januari 2015

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Datum 3 juli 2014 Betreft Verder met de werkkostenregeling

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Datum 3 juli 2014 Betreft Verder met de werkkostenregeling > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Directie Algemene fiscale politiek Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2012 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.382 (vorig jaar 11.882)

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen pensioen en lijfrente Werkkostenregeling

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

Informatieblad 06-07-14. Eigen woning in 2014

Informatieblad 06-07-14. Eigen woning in 2014 Informatieblad 06-07-14 Eigen woning in 2014 Vanaf 2013 gelden nieuwe regels met betrekking tot uw eigen woning. Een nieuwe lening voor de eigen woning moet aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

I Weten wat u verdient

I Weten wat u verdient Inhoudsopgave I Weten wat u verdient I Weten wat u verdient 3 1.1 Gebruikelijk loon 3 1.2 Werknemersverzekeringen 11 1.3 Beloningen en andere voordelen 20 II Met de bv aan de hand 34 2.1 Zakelijk omgaan

Nadere informatie

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014)

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, handelend in overeenstemming

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 2-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 2-2015 INHOUD 2 3 4 5 Elektrische auto belastingvriendelijk opladen Doe de gebruikelijklooncheck! Dubbele betaling ontslagvergoeding uitgesloten? Laag btw-tarief op woningonderhoud vóór de zomervakantie 6 & 7

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F. In deze nieuwsbrief van oktober 2014 (nr. 2014/4) komen de volgende onderwerpen aan de orde:

N I E U W S B R I E F. In deze nieuwsbrief van oktober 2014 (nr. 2014/4) komen de volgende onderwerpen aan de orde: N I E U W S B R I E F In deze nieuwsbrief van oktober 2014 (nr. 2014/4) komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. Overgangsrecht stamrechtaanspraken 2. Pensioenovereenkomsten wijzigen voor 1 januari

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris

mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris Uw vermogen in 2015, voorbereid op de toekomst Het beheren van uw vermogen Belastingen Eigen bijdrages De volgende generatie Het beheren van uw vermogen Wie mag uw

Nadere informatie

Benut mogelijkheid van extra uitstel van betaling

Benut mogelijkheid van extra uitstel van betaling PAG 2 LET OP BIJ BTW- TARIEF VERBOUWINGEN PAG 3 TIPS BIJ HET AAN VRAGEN VAN EEN VERKLARING ARBEIDSRELATIE (VAR) PAG 4 2015: ARBEIDS- KORTING OMHOOG VOOR LAGERE INKOMENS EN OMLAAG VOOR HOGERE INKOMENS PAG

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte.

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte. Loonheffingen Werkkostenregeling Voor wie geldt de werkkostenregeling? De werkkostenregeling kan door de inhoudingsplichtige (hierna: werkgever) worden toegepast voor de werknemers. Het gaat daarbij dus

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Herziening aftrek voorbelasting Auto van de zaak Werkkostenregeling

Nadere informatie

Belastingvrij schenken

Belastingvrij schenken Belastingvrij schenken extra voordelig? Heeft u de mogelijkheid, dan kan schenken bij leven verstandig zijn. Dat is niet alleen leuk voor kinderen en kleinkinderen, maar zo beperkt u ook de toekomstige

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014

Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014 s kennis en inzicht gerichte adviezen helder resultaat 04 voor Nieuwsbrief met actuele praktische artikelen, speciaal klanten van BPV Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014

Nadere informatie