CreditlineXTD - Graydon XSellence Services d-basics b.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CreditlineXTD - Graydon XSellence Services. 2012 d-basics b.v."

Transcriptie

1

2 2 1 Inleiding Met CreditlineXTD is aan het programma d-basics de mogelijkheid toegevoegd informatie die uit het boekhoudpakket is geïmporteerd te verrijken met informatie die wordt geleverd door externe informatie leveranciers. Over het algemeen wordt deze toegevoegde informatie gebruikt voor het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de debiteuren en de verantwoord geachte hoogte van het aan de debiteuren verschafte - leverancierskrediet (de kredietlimiet). Dit document beschrijft het gebruik van de koppeling tussen CreditlineXTD en de Graydon XSellence Services. Hierbij worden eerst de instellingen behandeld en vervolgens het gebruik van de koppeling met de Graydon XSellence Services. Verder wordt het scherm 'LimietScan overzicht' toegelicht, dit scherm geeft een indicatie van de hoeveelheid afgenomen informatie en de kosten daarvan. Tot slot wordt in het laatste hoofdstuk een antwoord gegeven op veel gestelde vragen.

3 Graydon XSellence Services 2 3 Graydon XSellence Services Menu opties: 'Modules', 'Rating', 'Graydon XSellence Services' De koppeling met de Graydon XSellence Services biedt de volgende mogelijkheden: Identificeren debiteuren met behulp van het Graydon nummer Alle debiteuren die voorkomen in de Graydon XSellence Services database hebben van Graydon een uniek identificatienummer gekregen. De Graydon XSellence Services module biedt hulpmiddelen waarmee automatisch het Graydon nummer kan worden opgezocht van de debiteuren die - door het d-basics programma - uit het boekhoudpakket zijn geïmporteerd. Voor de op die manier geïdentificeerde debiteuren kan vervolgens automatisch informatie worden geïmporteerd vanuit het Graydon XSellence Services systeem. Controleren adressen De Graydon XSellence Services database bevat de adresgegevens van iedere debiteur die in de database voorkomt. Deze adresgegevens worden bij het opzoeken van het Graydon nummer opgeslagen in de database van d-basics en kunnen later op ieder gewenst moment worden geactualiseerd. De op deze manier verkregen adresgegevens kunnen automatisch worden vergeleken met de adresgegevens die uit het boekhoudpakket zijn geïmporteerd. Hiermee kan op eenvoudige wijze een overzicht worden verkregen van de adressen die in het boekhoudpakket moeten worden geactualiseerd. LimietScan Bij het uitvoeren van de LimietScan wordt per debiteur automatisch gecontroleerd of het openstaande saldo de door Graydon geadviseerde limiet overschrijdt. Daarbij wordt aangegeven of binnen, in de buurt van of boven de limiet wordt geleverd. De gebruiker bepaalt zelf voor welke debiteuren de LimietScan wordt uitgevoerd. CreditCheck LimietScan controleert alleen het al dan niet overschrijden van de door Graydon geadviseerde limiet. Voor die debiteuren waarvan men meer in detail wil controleren in hoeverre ze kredietwaardig zijn wordt de mogelijkheid geboden een CreditCheck analyse uit te voeren. Bij deze analyse wordt de volgende informatie opgevraagd: o kredietlimiet o PD rating o PD rating percentage o calamiteit (indien van toepassing) Kosten In het geval van LimietScan en CreditCheck worden door Graydon kosten in rekening gebracht voor het verschaffen van de informatie die via het d-basics programma wordt gedownload. Het afrekenen van deze kosten verloopt via de account die moet worden aangemaakt om van de diensten van Graydon gebruik te kunnen maken. Kijk op voor meer informatie betreffende de kosten die in rekening worden gebracht voor de diensten van Graydon.

4 4 3 Instellingen module Graydon XSellence Services Menu opties: 'Modules', 'Rating', 'Graydon XSellence Services', k nop 'Opties' Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Graydon moet een gebruikersprofiel worden aangemaakt. Aan zo'n profiel is een gebruikersnaam, een wachtwoord en een servicenummer gekoppeld, deze informatie wordt gebruikt om bij Graydon in te loggen. Als men al over een Graydon profiel beschikt, kunnen de gegevens hiervan worden ingevuld in het scherm "Opties" dat kan worden geopend via de knop "Opties" (rechts in scherm 'Graydon XSellence Services'). Als men nog niet over een Graydon profiel beschikt kan dit automatisch worden aangemaakt met behulp van de 'Graydon registratie wizard'. Deze wizard kan worden opgestart via de knop 'Aanvragen account' en doorloopt de volgende stappen: Stap 1: Openingsscherm Het openingsscherm bevat een korte toelichting, klik op "Volgende" om naar stap 2 te gaan.

5 Instellingen module Graydon XSellence Services 5 Stap 2: Accepteren voorwaarden Aan het gebruik van de diensten van Graydon zijn voorwaarden en kosten verbonden. Via de knoppen "Voorwaarden" en "Tarieven" kan hierover gedetailleerde informatie worden opgevraagd. Pas nadat de algemene voorwaarden zijn geaccepteerd kan naar de volgende stap in de registratie wizard worden gegaan, selecteer hiervoor het selectievakje voor de tekst "Ik accepteerde de algemene voorwaarden van GRAYDON Nederland BV" en klik op "Volgende". Stap 3: Invoeren bedrijfsgegevens Het profiel dat met behulp van de registratie wizard wordt aangemaakt wordt op naam van een onderneming gesteld. Vul de gegevens van deze onderneming compleet en correct in.

6 6 Invullen Graydon nummer Bij het aanmaken van het profiel moet het nummer worden doorgegeven dat door Graydon is toegekend aan de onderneming waarvoor het profiel wordt aangemaakt. Nadat de invulvelden met NAW gegevens compleet zijn ingevuld kan dit nummer automatisch worden opgezocht door op de knop "Zoek nummer" te klikken. Hiermee wordt het scherm "Zoeken bedrijfsnummer" geopend waarin de ondernemingen worden getoond die op basis van de ingevulde NAW gegevens werden gevonden in de Graydon XSellence Services database. Het juiste Graydon nummer kan automatisch worden overgenomen door te dubbelklikken op de regel die de juiste onderneming vermeldt. Klik na het correct invullen van de bedrijfsgegevens op "Volgende" Stap 4: Invoeren contactgegevens Tijdens de vierde stap van de wizard worden de gegevens van de contactpersoon ingevuld. Vul ook deze gegevens compleet en correct in.

7 Instellingen module Graydon XSellence Services 7 Stap 5: Invoeren wachtwoord Vul het gewenste wachtwoord in tweevoud in. Het wachtwoord moet aan de volgende eisen voldoen: het wachtwoord moet uit minstens 6 en maximaal 20 tekens bestaan het wachtwoord moet tekens bevatten van de volgende groepen: o hoofdletters (A - Z) o kleine letters (a- z) o cijfers (0-9) Stap 6: Bevestigen aanmaken profiel Voorafgaand aan het daadwerkelijk aanmaken van het profiel wordt een samenvatting van de ingevulde gegevens getoond. Controleer deze gegevens goed en corrigeer eventuele fouten. Hiervoor kan via de knop 'Terug' naar eerdere stappen van de wizard worden teruggekeerd. Zodra is vastgesteld dat alle gegevens kloppen kan de opdracht tot het aanmaken van het profiel worden gegeven door op de knop 'Volgende' te klikken. De gegevens worden nu naar Graydon verstuurd waarna automatisch een profiel wordt aangemaakt. De bij het profiel horende gebruikersnaam, wachtwoord en servicenummer worden automatisch teruggekoppeld naar het dbasics programma en opgeslagen in de instellingen.

8 8 Stap 7: Resultaat aanmaken profiel Na het aanmaken van het profiel worden de accountgegevens weergegeven in d-basics. Deze informatie kan - via de knoppen 'Opslaan' en 'Afdrukken' worden opgeslagen of afgedrukt. Via de knop 'Sluiten' kan de wizard worden afgesloten, de koppeling met de Graydon XSellence Services kan direct na het aanmaken van het profiel in gebruik worden genomen.

9 Gebruik module Graydon XSellence Services 4 9 Gebruik module Graydon XSellence Services Menu opties: 'Modules', 'Rating', 'Graydon XSellence Services' Dit scherm biedt de volgende mogelijkheden: Ophalen identificatienummers Controleren adresgegevens en dubbele vermeldingen Ophalen en analyseren informatie I. Ophalen identificatienummers De via de Graydon XSellence Services beschikbaar gestelde informatie wordt via een online koppeling automatisch in d-basics geïmporteerd. Om er voor te zorgen dat de informatie aan de juiste debiteur wordt gekoppeld, moet iedere - uit het boekhoudpakket geïmporteerde - debiteur worden voorzien van het Graydon identificatie nummer. Hiervoor is in Rating een automatische zoekfunctie opgenomen. Deze zoekfunctie probeert aan de hand van de naam en adresgegevens van een debiteur automatisch het juiste identificatienummer te achterhalen. Bij een 100% match het identificatienummer automatisch opgeslagen in de database van d-basics. Bij een niet-100% match wordt de gebruiker de mogelijkheid geboden te kiezen uit een lijst van alternatieven, waarna het identificatienummer van de gekozen onderneming wordt opgeslagen. Het zoeken van de identificatienummers verloopt via het tabblad 'Zoeken' in het scherm 'Graydon XSellence Services'. Open dit scherm via de hierboven genoemde menuopties en doorloop daarna de volgende procedure voor het identificeren van de debiteuren: Stap 1: Importeren informatie uit boekhoudpakket Voorafgaand aan het identificeren van debiteuren moet de meest recente debiteurenlijst uit het boekhoudpakket worden geïmporteerd, klik hiervoor op de knop 'Importeren. Stap 2: Open het tabblad 'Zoeken' Open na het importeren van de gegevens uit het boekhoudpakket het tabblad 'Zoeken'.

10 10 Stap 3: Selecteer de debiteuren de moeten worden geïdentificeerd In de lijst met debiteuren worden standaard alle debiteuren getoond waarbij sprake is van één of meer openstaande posten. Met behulp van de filter instellingen boven in het scherm kan de selectie van weergegeven debiteuren worden aangepast. Selecteer in de lijst de debiteuren waarvoor een identificatienummer moet worden opgezocht. Dit selecteren kan met behulp van de standaard Windows selectiemethodiek, de meest voor de hand liggende methodes zijn: 1. selecteren van één debiteur: k lik op te selecteren debiteur 2. selecteren van meerdere debiteuren in een aangesloten reeks: op eerste debiteur in reek s k lik k en -> <Shift> toets indruk k en en ingedruk t houden -> op laatste debiteur in de reek s k lik k en 3. selecteren van meerdere debiteuren in een niet aangesloten reeks: <ctrl> toets indruk k en en ingedruk t houden -> op te selecteren debiteuren k lik k en 4. alle debiteuren selecteren: klik op een debiteur in de lijst -> druk toetsen combinatie <Ctrl +a> Het identificeren van debiteuren is een eenmalige handeling die geen extra kosten met zich meebrengt, het wordt daarom aangeraden alle debiteuren van het juiste identificatienummer te voorzien. Stap 4: Automatisch zoeken Druk - na het selecteren van de debiteuren waarvoor het identificatienummer moet worden opgezocht - op de knop "Automatisch zoeken". Er zal nu - voor de geselecteerde debiteuren - worden geprobeerd op basis van de naam en adresgegevens het juiste identificatienummer te achterhalen. De debiteuren die kunnen worden geïdentificeerd worden in de lijst van debiteuren aangevuld met het identificatienummer en de adresgegevens zoals die geregistreerd staan bij Graydon. Deze toegevoegde informatie wordt in het blauw weergegeven. Opmerking: Het automatisch zoeken kan worden afgebroken door op de knop 'Annuleren' te klikken. Stap 5: Handmatig selecteren niet geïdentificeerde debiteuren Nadat voor alle geselecteerde debiteuren is geprobeerd automatisch het identificatienummer te achterhalen wordt voor de debiteuren waar dit niet is gelukt één voor één een scherm geopend waarin de gevonden alternatieven worden getoond.

11 Gebruik module Graydon XSellence Services 11 Er kunnen zich nu twee situaties voordoen: de debiteur WEL wordt getoond in de lijst van alternatieven of de debiteur wordt NIET getoond in de lijst van alternatieven. De debiteur wordt wel getoond Selecteer in dit geval betreffende regel in de lijst van alternatieven en druk op de knop 'Selecteren' (of dubbelklik op het juiste alternatief) De debiteur wordt niet getoond In dit geval is op basis van de ingevoerde naam- en adresgegevens geen match gevonden. Dit kan verschillende oorzaken hebben, voorbeelden zijn: de naam is niet juist gespeld, de adresgegevens kloppen niet of betreffende debiteur komt niet voor in de database van de leverancier van informatie. Om toch het juiste identificatienummer te vinden moet de zoekopdracht worden aangepast. De aanbevolen werkwijze is in dit geval: a. zoek met minder gegevens Verwijder hiervoor de vinkjes voor de invulvelden en druk op 'Zoeken'. Met name postbus adressen zullen geen juist zoekresultaat opleveren b. zoek op een gedeelte van de naam Vooral afkortingen kunnen het vinden van het juiste identificatienummer verstoren. Verwijder de niet relevante onderdelen van de naam en druk op 'Zoeken' Als de debiteur ondanks het aanpassen van de het zoeken niet wordt gevonden komt deze waarschijnlijk niet voor in de database van de leverancier van externe informatie. Klik in dit geval op 'Sluiten', het zoekscherm wordt nu gesloten en zal opnieuw worden geopend met de gegevens van de volgende debiteur waarvoor geen match is gevonden. Het handmatig zoeken van de niet geïdentificeerde debiteuren kan in z'n geheel worden beëindigd door op de knop 'Afbreken' te klikken. Het identificeren van de debiteuren kan dan op een later tijdstip worden voltooid. Opmerkingen: 1. Als meer dan 40 mogelijke resultaten worden gevonden wordt onder in beeld de tekstlink "Meer resultaten..." getoond. Klik op deze link om de overige resultaten te zien. Het is uiteraard ook mogelijk de zoekopdracht aan te passen zodat minder resultaten worden getoond. 2. Bij het aanpassen van de zoekopdracht is het - naast het in en uitschakelen van adresvelden - ook mogelijk de minder relevante delen van de bedrijfsnaam weg te laten. Het aanpassen van naam en adresvelden kan gecombineerd worden toegepast. 3. Als meerdere alternatieven worden getoond waarbij niet direct duidelijk is welke de juiste is, kan op het 'internetknopje' worden gedrukt dat rechtsboven in het scherm bij het veld 'Website' staat. Daarmee wordt een online zoekmachine geopend waarbij automatisch de naam van de onderneming als zoekopdracht wordt meegegeven. Op die manier kan eenvoudig het adres van de onderneming online worden gecontroleerd.

12 12 II. Controleren adresgegevens en dubbele vermeldingen Op basis van de via Graydon verkregen informatie kunnen twee controles worden uitgevoerd: afwijkend adres en dubbele vermelding debiteur Controle afwijkend adres Bij het identificeren van debiteuren worden - naast het Graydon nummer - ook de bij Graydon bekende adresgegevens van de geïdentificeerde debiteuren gedownload en opgeslagen in de database van d-basics. Omdat de adresgegevens van Graydon over het algemeen actueler zijn dan de adresgegevens in het boekhoudpakket kan via het tabblad 'Afwijkend adres' een overzicht worden opgevraagd van de debiteuren waar het adres dat is geïmporteerd uit het boekhoudpakket afwijkt van het adres dat werd verkregen via Graydon. Dit overzicht kan - als hulpmiddel voor het aanpassen van de adresgegevens in het boekhoudpakket - worden geëxporteerd naar Excel (knop "Export Excel"). Debiteuren uitsluiten voor controle afwijk end adres Via de knop 'Niet meer controleren" kan een debiteur worden uitgesloten voor de controle op een afwijkend adres. Via de knop 'Uitgesloten debiteuren' kan een overzicht worden opgevraagd van de debiteuren die zijn uitgesloten voor de controle van het adres. Controle dubbele Graydon nummers Nadat debiteuren zijn geïdentificeerd met een Graydon nummer kan via het tabblad 'Dubbel Graydon nummer' worden gecontroleerd of eenzelfde Graydon nummer aan meerdere debiteuren is gekoppeld. Deze situatie kan zich voordoen indien: 1) de debiteur dubbel voorkomt in het boekhoudpakket 2) een Graydon nummer aan een verkeerde debiteur is gekoppeld Als dubbele Graydon nummers worden geconstateerd moet eerst worden gecontroleerd of de juiste Graydon nummers op betreffende debiteuren zijn gekoppeld. Als blijkt dat debiteuren dubbel zijn aangemaakt in het boekhoudpakket kan een overzicht hiervan - als hulpmiddel voor het samenvoegen van de debiteuren in het boekhoudpakket - naar Excel worden geëxporteerd (knop "Export Excel"). Debiteuren uitsluiten voor controle dubbele vermelding Bij het samenvoegen van de debiteuren in het boekhoudpakket vervalt één van de debiteuren. Dit wordt niet verwerkt in het overzicht van dubbele vermeldingen debiteuren omdat d-basics de gegevens van de verdwenen debiteur bewaart. Via de knop 'Niet meer controleren' kunnen de in het boekhoudpakket verdwenen debiteuren worden uitgesloten voor de verdere controle op dubbele vermelding. Via de knop 'Uitgesloten debiteuren' kan een overzicht worden opgevraagd van de debiteuren die zijn uitgesloten voor de controle op dubbele vermelding.

13 Gebruik module Graydon XSellence Services 13 III. Ophalen en analyseren informatie Op voor het ophalen van informatie het het tabblad 'Informatie'. Via dit tabblad kan een LimietScan en een CreditCheck worden uitgevoerd. LimietScan controleert of bij de debiteuren sprake is van een openstaand saldo dat hoger is dan de door Graydon geadviseerde kredietlimiet. CreditCheck vraagt de daadwerkelijk door Graydon geadviseerde limiet op. Hierbij ontvangt men ook een indicatie van de kans op wanbetaling (de PD rating en het PD percentage) en worden eventuele calamiteiten vermeldt. Voor het verrichten van een LimietScan of CreditCheck moeten de volgende stappen worden doorlopen: Stap 1: Importeren gegevens boekhoudpakket Importeer voorafgaand aan het uitvoeren van een LimietScan of CreditCheck altijd de actuele lijst met openstaande posten uit het boekhoudpakket, druk hiervoor op de knop 'Importeren' Stap 2: selecteren debiteuren Doorgaans zal niet voor alle debiteuren informatie worden opgehaald. Omdat aan het opvragen van informatie kosten verbonden zijn ligt het voor de hand alleen voor die debiteuren informatie op te vragen waarbij de gevolgen van het niet betalen van facturen het grootst zijn. Over het algemeen zijn dit de debiteuren met het grootste openstaande saldo. Om het selecteren van deze debiteuren te vereenvoudigen is in het scherm van de Rating module een aantal filters opgenomen waarmee de lijst van weergegeven debiteuren kan worden beperkt tot debiteuren die aan bepaalde criteria voldoen. Verder is het bijvoorbeeld mogelijk de debiteuren op omvang van openstaande vorderingen te sorteren (klik op de grijze balk boven het overzicht in het vlak 'Openstaand saldo') zodat op eenvoudige wijze de debiteuren met het grootste openstaande saldo kunnen worden geselecteerd. Het selecteren van de debiteuren kan met behulp van de standaard Windows selectiemethodiek, dit zoals hiervoor beschreven bij "Ophalen van Identificatienummers"(stap 2).

14 14 Stap 3: Uitvoeren LimietScan of CreditCheck Klik na het selecteren van de debiteuren - afhankelijk van de gewenste informatie - op de knop "LimietScan" of "CreditCheck" (rechts van de lijst met debiteuren). Er zal in het geval van een LimietScan nu het scherm "LimietScan overzicht" worden getoond waarin een indicatie wordt gegeven van de reeds verbruikte LimietScan credits, de benodigde credits en de eventueel extra aan te schaffen credits. Zie voor meer informatie "LimietScan overzicht". In het geval van een CreditCheck verschijnt een waarschuwing dat aan het uitvoeren van een CreditCheck kosten verbonden kunnen zijn. Dit is het geval indien het binnen de lopende abonnementsperiode de eerste CreditCheck voor betreffende debiteur betreft. Belangrijk: Aan het uitvoeren van een LimietScan en een CreditCheck kunnen kosten verbonden zijn. Lees daarom eerst goed de overzichten met de door Graydon gehanteerde tarieven en voorwaarden voordat de koppeling met de Graydon XSellence Services in gebruik neemt. Deze overzichten kunnen via de website van Graydon worden gedownload. U vindt hier ook het telefoonnummer dat u kunt bellen met eventuele vragen. Bij het uitvoeren van de limietscan worden de NAW gegevens van de debiteur en de gegevens van de op dat moment bij die debiteur openstaande facturen naar Graydon verstuurd Stap 4: Raadplegen informatie De via Graydon verkregen informatie wordt in het blauw aan het overzicht toegevoegd. In het vak 'Analyse' boven in het scherm is een aantal hulpmiddelen opgenomen die het analyseren van de informatie vereenvoudigen: Openstaand bedrag <> Limiet Rating Via deze optie kan het openstaand saldo per debiteur worden vergeleken met de door Graydon geadviseerde kredietlimiet. Hiermee kan dus worden gecontroleerd of het verleende leverancierskrediet in overeenstemming is met de door Graydon geadviseerde kredietlimieten. Openstaand bedrag <> Limiet administratie Via deze optie kan het openstaand saldo per debiteur worden vergeleken met de kredietlimiet zoals die in het boekhoudpakket is vastgelegd. Hiermee kan dus worden gecontroleerd of het verleende leverancierskrediet in overeenstemming is met de in het boekhoudpakket vastgelegde kredietlimieten. Limiet administratie <> Limiet Rating Via deze optie kan de kredietlimiet zoals die in het boekhoudpakket is vastgelegd worden vergeleken met de door Graydon geadviseerde kredietlimiet. Hiermee kan dus worden gecontroleerd of het door de onderneming gehanteerde verkoopbeleid - dat via kredietlimieten in het boekhoudpakket is vastgelegd - in overeenstemming is met de door Graydon geadviseerde limieten. PD Rating Via deze optie kunnen debiteuren worden geselecteerd op basis van hun PD rating. Dit biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid een overzicht op te vragen van debiteuren met een PD rating die lager is dan 'PD rating B', hiermee wordt een overzicht verkregen van alle debiteuren met een hoge kans op wanbetaling. LimietScan Via deze optie kunnen debiteuren worden geselecteerd op basis van de uitkomst van de limietscan. Dit biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid een overzicht op te vragen van alle debiteuren waar de uitkomst van de LimietScan 'Onvoldoende' is en waar dus boven de door Graydon geadviseerde limieten is geleverd.

15 LimietScan overzicht 5 15 LimietScan overzicht Menu opties: 'Modules', 'Rating', 'Graydon XSellence Services', k nop "LimietScan overzicht" Aan het gebruik van de diensten van Graydon zijn kosten verbonden. Het scherm "LimietScan overzicht" geeft een indicatie van het aantal debiteuren waarvoor een limietscan is uitgevoerd gedurende de lopende contractperiode en van de eventuele noodzaak om aanvullende 'tegoed' aan te schaffen. Contractperiode Voor het gebruik van de optie 'LimietScan' moet bij Graydon een abonnement worden afgesloten. Dit betreft steeds een jaarabonnement, bij "contractperiode" wordt de begin en einddatum weergegeven zoals die door het d-basics programma is geregistreerd. Als de lopende abonnementsperiode een andere startdatum heeft kan dit worden gecorrigeerd via het scherm "Opties", tab "LimietScan". Contract aantal Het abonnement dat bij Graydon wordt afgesloten biedt de mogelijkheid tot het kosteloos scannen van een aantal debiteuren. Als het "Contract aantal" op 0 (nul) staat moet het juiste tegoed worden ingevuld via het scherm "Opties", tab "LimietScan". Aantal gescande debiteuren en huidig saldo Hier wordt het aantal verbruikte tegoed en het resterende tegoed getoond. Totaal te scannen, Nieuw te scannen en Saldo na Limietscan In deze drie velden wordt getoond welke consequenties het uitvoeren van de LimietScan voor de geselecteerde debiteuren heeft (afname resterend tegoed of noodzaak om extra tegoed aan te schaffen). Belangrijk Het scherm "LimietScan overzicht" geeft slechts een indicatie van het verbruik van het tegoed en de noodzaak tot het aanschaffen van extra tegoed. Houd echter rekening met het volgende: Als de bij Graydon aangemaakte account voor meerdere administraties in d-basics wordt gebruikt, wordt het verbruik in de andere administraties niet meegerekend. Als de aanvangsdatum van het contract niet juist is ingevuld is kan het resterende tegoed verkeerd worden weergegeven Als het Contract aantal niet juist is ingevuld zal het resterende tegoed verkeerd worden weergegeven. Let er verder op dat de instellingen van het scherm 'Optie', tabblad 'Limietscan' niet bedoeld zijn om het contract met Graydon aan te passen of te beëindigen. Eventuele wijzigingen in het contract met Graydon met rechtstreeks aan Graydon worden doorgegeven, dit kan niet via het d-basics programma.

16 16 6 Veel gestelde vragen Veel gestelde vragen 1. Wat doet Graydon Nederland BV? Graydon Nederland B.V. levert producten voor het gehele credit management proces. Een onderneming loopt continue risico. Rentederving en oninbare vorderingen kunnen ook veroorzaakt worden door bekende handelspartners waar al tijden zaken mee gedaan word. Graydon Nederland B.V. behartigt de belangen van haar klanten door middel van het uitbrengen van handelsinformatie. 2. Hoe verkrijgt Graydon Nederland BV zijn informatie? De informatie is onder andere afkomstig van het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Nederlands Faillissementen Register, een verzameling van betalings- en incasso ervaringen en openbare publicaties in dagbladen en de Staatscourant, interviews en enquêtes. Alle door Graydon Nederland BV verwerkte informatie wordt vertrouwelijk behandeld, beheerd en verstrekt, conform de wettelijke richtlijnen. 3. Hoe gaat Graydon Nederland BV met de aangeleverde informatie om? Graydon Nederland BV betracht een hoge mate van zorgvuldigheid bij de verwerking van aangeleverde gegevens en gebruikt deze slechts met het doel financiële belangen van haar relaties te behartigen. Deze gegevens worden uitsluitend aangewend voor hierboven omschreven doeleinde, en dus niet voor direct-mailings en andere commerciële uitingen. 4. Welke informatie wordt door het d-basics programma naar Graydon verstuurd? Bij het uitvoeren van de limietscan worden de NAW gegevens van de debiteur en de gegevens van de op dat moment bij die debiteur openstaande facturen naar Graydon verstuurd. Bij het uitvoeren van een CreditCheck wordt alleen het Graydon identificatienummer naar Graydon verstuurd. 5. Worden gegevens beveiligd met Graydon uitgewisseld? Ja, de gegevens worden via een versleutelde verbinding met Graydon uitgewisseld. 6. Wat doet Graydon met de opgestuurde debiteuren en factuurgegevens? Op basis van de opgestuurde gegevens wordt door Graydon automatisch de opgevraagde informatie samengesteld en teruggekoppeld naar het d-basics programma. Daarnaast verwerkt Graydon de gegevens als betalingservaringen. 7. Merken mijn klanten dat ik een LimietScan of CreditCheck uitvoer? Nee, Graydon verwerkt de ontvangen gegevens op een zodanige manier dat deze niet tot uw onderneming zijn te herleiden. Uw klanten merken niet dat u een LimietScan of CreditCheck uitvoert. 8. Zijn er kosten verbonden aan de dienstverlening van Graydon? Ja, de hoogte van deze kosten is afhankelijk van het aantal debiteuren waarvoor informatie wordt opgevraagd en of een LimietScan of een CreditCheck wordt uitgevoerd. Klik hier voor een overzicht van de door Graydon berekende kosten. 9. Kan ik ook particulieren zoeken? Nee, dit is niet mogelijk. Graydon geeft alleen informatie over bedrijven. 10.Hoe kan ik particulieren uitsluiten in de overzichten? Druk op de knop Debiteuren uitsluiten. In dit venster kunt u de debiteuren uitsluiten. U kunt eenvoudig klikken om kolommen om bijv. een makkelijke selectie te kunnen op basis van naam, bijv Dhr. Of Mevr.

Handleiding Corporate Rating Risk Monitor. 2013 d-basics b.v.

Handleiding Corporate Rating Risk Monitor. 2013 d-basics b.v. Handleiding Corporate Rating Risk Monitor Handleiding Corporate Rating Risk Monitor Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm

Nadere informatie

Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten. 2012 d-basics b.v.

Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten. 2012 d-basics b.v. Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten 2 1 Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten Inleiding De module TAX wisselt berichten uit met de Belastingdienst. Hierbij werden aanvankelijk

Nadere informatie

d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank

d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank Vanaf 7 april 2015 moeten debiteurengegevens in een aangepast bestandsformaat naar Deutsche Bank ABF worden gestuurd. Deze instructie beschrijft

Nadere informatie

automatische analyse van pandlijsten met d-basics RAM en d-basics CREDITLINE

automatische analyse van pandlijsten met d-basics RAM en d-basics CREDITLINE & automatische analyse van pandlijsten met d-basics RAM en d-basics CREDITLINE Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Hoe werkt het?... 4 2.1 d-basics Creditline... 5 2.2 d-basics RAM... 6 3 De analyses van

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone Instellingen en Help Instellingen en Help voor super users versie 1.0 oktober 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Instellingen en Help voorzien wij u van

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Maak een nieuwe gebruiker aan... 3 Registreer een machine... 8 Nieuwe tellerstand doorgeven... 11 Nieuwe bestelling

Nadere informatie

ROSA software voor de kinderopvang

ROSA software voor de kinderopvang Over op de IBAN ROSA software voor de kinderopvang Kenmerk: ROSA_IBAN.doc 2004-2013 MULDATA http://www.muldata.nl info@muldata.nl Systeem : ROSA over op de IBAN pagina: 2 Hoofdstuk : Inleiding Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kantoren Hierin kunt u instellingen aangaande uw eigen Basecone kantooromgeving

Kantoren Hierin kunt u instellingen aangaande uw eigen Basecone kantooromgeving Basecone Instellingen en Help Instellingen en Help voor super users versie 1.0 oktober 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Instellingen en Help voorzien wij u van een overzicht van alle

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Deze handleiding is geschikt voor gebruikers van Rekeningbeheren.nl en S4Dunning. Rekeningbeheren.nl is de basis applicatie voor het uitvoeren van acties in batches en kan worden gezien als de lite versie

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Nieuw modules. Scherm met lijst

Nieuw modules. Scherm met lijst Nieuw modules In de nieuwe modules wordt gebruik gemaakt van een nieuwe vormgeving die beter aansluit bij die van bekende sites. In dit gedeelte worden de verschillende onderdelen in deze vormgeving uitgelegd

Nadere informatie

Handleiding. Autotaal Easy-work

Handleiding. Autotaal Easy-work Handleiding Autotaal Easy-work Module: Betaalbestanden (CLIEOP03 Export) Easy-work Versie 599 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Technische informatie...3 Instellingen algemeen...3 Instellingen

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 9.0 Versiedatum: 13 maart 2014 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921m Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - url vermelding naar bestandsuitwisseling

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Inhoud 1 Wat doet de UNIT4 Multivers IBAN-Converter?... 1 1.1 Stappen bij de invoering... 1 2 Het uitvoeren van de wizard...

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen?

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen? Handleiding data-export uit magister naar de uitstroommonitor Met behulp van deze handleiding informeren we u over de wijze waarop u gebruik kunt maken van een zogenaamde data-export uit Magister naar

Nadere informatie

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Januari 2016 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Onthouden inloggegevens op computer... 5 Wachtwoord

Nadere informatie

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector. OVER DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Als u een abonnement heeft bij D-Pay, en de declaratiebestanden via Intramed wilt versturen, moet u eerst een aantal instellingen doen:

Als u een abonnement heeft bij D-Pay, en de declaratiebestanden via Intramed wilt versturen, moet u eerst een aantal instellingen doen: Hoofdstuk 1 D-Pay instellen en gebruiken D-Pay is een declaratiesysteem voor paramedici die gebruik maken van Intramed. D-Pay is eenvoudig te koppelen aan Intramed en neemt het complete declaratieproces

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 11.0 Versiedatum: 27 juli 2015 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921p Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - Gehele document herzien; - Afbeeldingen

Nadere informatie

Hallmark Retail Internet Services

Hallmark Retail Internet Services HRIS RETOUREN Hallmark Retail Internet Services Instructieboek voor retailer Hallmark voegt een nieuwe functionaliteit aan HRIS toe: Uw retouren via internet doorgeven! Hallmark Retail Internet Services

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1101 - Uurregistratie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1101 - Uurregistratie Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1101 - Uurregistratie www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Module uitleg...3 1.1Doel...3 2 Module configuratie...4 3 Module uitleg...5 3.1Tijd registratie

Nadere informatie

Instructie voor het accepteren van PayPal betalingen

Instructie voor het accepteren van PayPal betalingen Instructie voor het accepteren van PayPal betalingen Inleiding Om betalingen via PayPal in uw webshop te ontvangen dient u een zakelijk PayPal account te openen. Middels een zakelijk account kunnen namelijk

Nadere informatie

Versie: 1.1 Datum: 24-11-2014. Handleiding Portal HostedXL

Versie: 1.1 Datum: 24-11-2014. Handleiding Portal HostedXL Versie: 1.1 Datum: 24-11-2014 Handleiding Portal HostedXL Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INLOGGEN... 4 2.1 GEBRUIKERS... 6 2.1.1 Nieuwe gebruiker aanmaken... 6 2.1.2 Bestaande gebruiker aanpassen...

Nadere informatie

Werkinstructie d-basics RAM. 2014 d-basics b.v.

Werkinstructie d-basics RAM. 2014 d-basics b.v. Werkinstructie d-basics RAM Werkinstructie d-basics RAM Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande

Nadere informatie

Handleiding Groenhuysenpas

Handleiding Groenhuysenpas Handleiding Groenhuysenpas Inhoudsopgave Manieren van Opwaarden 1 e keer... 2 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa... 2 Optie 2: Via het internet... 2 Stap 1: De website... 2 Stap 2: Registratie... 3 Stap

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 is geheel vanaf de grond opgebouwd. Naast dat het geheel er moderner uit ziet hebben we met de nieuwe weergave en de mogelijkheid de King database

Nadere informatie

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Maart 2014 bijgewerkt mei 2014 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Mijn AGC... 3 Het ledenportaal... 3 Onthouden inloggegevens

Nadere informatie

Handleiding. Inhoud. Inleiding. Digitaal Loket Rapportages (DLR)

Handleiding. Inhoud. Inleiding. Digitaal Loket Rapportages (DLR) Handleiding Digitaal Loket Rapportages (DLR) Inhoud 1 Inleiding 2 Inloggen met eherkenning 3 Aanleveren van een rapportage 3.1 Overzicht rapportageverplichtingen raadplegen 3.2 Een rapportage aanleveren

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

De gegevens kunt u vervolgens downloaden via de website van UPO. Daarna kunt u de gegevens importeren in Intramed.

De gegevens kunt u vervolgens downloaden via de website van UPO. Daarna kunt u de gegevens importeren in Intramed. Hoofdstuk 1 Uw Praktijk Online gebruiken De website "Uw Praktijk Online" is een initiatief van Pharmeon, internet provider in de gezondheidszorg en Intramed. Via de website van "Uw Praktijk Online" (UPO)

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens BPF Schoonmaak en De stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. OVER DEZE HANDLEIDING U

Nadere informatie

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen.

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen. Hoofdstuk 1 Fysio Prestatie Monitor instellen en gebruiken De Fysio Prestatie Monitor (FPM) is een online meetinstrument van Qualizorg dat de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg in kaart brengt, en

Nadere informatie

Exact Synery Add-on Adres Validatie

Exact Synery Add-on Adres Validatie Product Update 396 Exact Synery Add-on Adres Validatie Gebruikershandleiding Product update 396 Exact Synergy Add-on Adres Validatie II Exact Synergy Add-on Adres Validatie Inhoudsopgave Inleiding Licentie

Nadere informatie

Pagina 2 van 27. Kassa software

Pagina 2 van 27. Kassa software Laatste wijziging: 13-02-2008 Pagina 2 van 27 Kassa software Inhoudsopgave De Kassa... 5 De Schermopbouw... 6 Bediende inlogscherm... 6 Werken vanuit het hoofdscherm... 7 Gast invoeren... 18 Bestaande

Nadere informatie

Inhoud van dit document

Inhoud van dit document Handleiding OVM Menu versie 1.0.0 (definitief) november 2012 Inhoud van dit document 1 INLEIDING... 2 2 MENU... 3 3 GEBRUIKERSBEHEER... 4 3.1 SORTEREN EN FILTEREN... 5 3.2 'UITGESTELD' BEHEER... 5 3.3

Nadere informatie

Handleiding Mailing Wizard 18.0

Handleiding Mailing Wizard 18.0 Handleiding Mailing Wizard 18.0 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

HANDLEIDING Q2000 Offerte

HANDLEIDING Q2000 Offerte HANDLEIDING Q2000 Offerte Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Backoffice...4 Offerte aanmaken...4 Offerte naar order...9 Offerte naar factuur...11 Offerte wijzigen...13 Offerte annuleren...14 Overige...15

Nadere informatie

Handleiding Order2Cash

Handleiding Order2Cash Handleiding Order2Cash Inhoud Order2Cash...3 Persoonlijke online omgeving...3 Geen account...4 Inloggen...5 Koppelen / Ontkoppelen...6 2 Order2Cash Uw facturen ontvangt u digitaal via Order2Cash. Binnen

Nadere informatie

HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN

HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN Sportlink Services 28-3-2013 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 1.1 De handleiding... 2 1.2 Onvolkomenheden... 2 2. AAN DE SLAG MET DE FUNCTIONALITEIT DEELNEMERSLIJSTEN...

Nadere informatie

Aan de slag met Huurders-Eigenaren (Leden-VvE)

Aan de slag met Huurders-Eigenaren (Leden-VvE) Aan de slag met Huurders-Eigenaren (Leden-VvE) Datum: 01-2-2016 7.46 Informant Software www.informant.nl support@informant.nl 1 Inhoudsopgave Waar is deze handleiding voor bedoeld?... 3 Invoeren Huurders...

Nadere informatie

HOE CREDITSAFE 3D LEDGER U HELPT MET HET MANAGEN VAN RISICO S

HOE CREDITSAFE 3D LEDGER U HELPT MET HET MANAGEN VAN RISICO S HOE CREDITSAFE 3D LEDGER U HELPT MET HET MANAGEN VAN RISICO S 1. Introductie Creditsafe 3D is een innovatieve en interactieve tool om uw debiteuren en betalingen te analyseren. Door het combineren van

Nadere informatie

Debiteuren Handleiding

Debiteuren Handleiding Debiteuren Handleiding Pagina 1 Voorwoord. In deze debiteuren handleiding leest u hoe u gebruik kunt maken van de debiteurenmodule. Omdat de mogelijkheden en werkwijze vrijwel eindeloos zijn zullen wij

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Maart 2014 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Mijn AGC... 3 Het ledenportaal... 3 Wachtwoord opvragen of vergeten... 4 Inzien

Nadere informatie

Nieuw in versie 3. 2005 P&A Group

Nieuw in versie 3. 2005 P&A Group Nieuw in versie 3 I Nieuw in versie 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Nieuw in Versie 3 1 1.1 Algemeen... 1 Nieuwe... opzet 1 Beveiliging... 1 Systeem... opties 2 Scherm... openen 2 1.2 Het pakket... 4 Aangehechte...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding ouder login Maakt u gebruik van of wilt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang op PCBS De Kring, dan kunt u zich via de website

Nadere informatie

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Module Scoda Handleiding oktober 2012 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Inhoud 1. Doel van de module Scoda... 3 2. Schematisch Overzicht... 4 3. Het verkrijgen van CODA-bestanden... 5 4. Het downloaden

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0 Bladnr : 1/16 Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van Nabij Patiënt Testen Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS)

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Inhoudsopgave Bestanden uploaden... 2 Omschrijving upload applicatie... 2 Bestanden uploaden... 3 Bestanden verwerken... 5 Omschrijving PaXS applicatie...

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Gegevens exporteren Het exporteren van gegevens uit een financiële applicatie verloopt via een aantal stappen. Een wizard leidt u langs de verschillende keuzes die u kunt maken, tot aan

Nadere informatie

Handleiding VPI. Beheer VPI Accounts. Aanmaken en wijzigen. Opgesteld door : VolmachtBeheer BV Datum : 2 maart 2017 Versie : 3.2

Handleiding VPI. Beheer VPI Accounts. Aanmaken en wijzigen. Opgesteld door : VolmachtBeheer BV Datum : 2 maart 2017 Versie : 3.2 Handleiding VPI Beheer VPI Accounts Aanmaken en wijzigen Opgesteld door : VolmachtBeheer BV Datum : 2 maart 2017 Versie : 3.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Doel van dit document...

Nadere informatie

Handleiding. Autotaal Easy-work

Handleiding. Autotaal Easy-work Handleiding Autotaal Easy-work Module: ROB-EF (ROB-Elektronisch Factureren) Versie 599 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Technische informatie... 3 Instellingen... 4 Werkwijze... 6 Waar moet

Nadere informatie

Zakelijke Relatie - Aanmaak nieuw

Zakelijke Relatie - Aanmaak nieuw Een zakelijke relatie wordt aangemaakt als: - een bedrijf klant gaat worden, bijvoorbeeld een eenmanszaak van een klant of het bedrijf van een klant die DGA is van het bedrijf; - met een bedrijf zaken

Nadere informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie Inhoudsopgave 1 Wat is d-basics Creditline?... 3 2 Verzamelen van informatie...

Nadere informatie

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Contents Inleiding...1 Wanneer is het gebruik van de webservice nodig?...2 Welke stappen dienen uitgevoerd te worden om de webservice

Nadere informatie

R E L A T I E B E H E E R. Copyright 2001-2006 Beuvink Advies en Service

R E L A T I E B E H E E R. Copyright 2001-2006 Beuvink Advies en Service R E L A T I E B E H E E R Copyright 2001-2006 Beuvink Advies en Service Beuvink Advies en Service. Alles van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden door middel van druk,

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Uitslagen

Handboek ZooEasy Online Uitslagen Handboek ZooEasy Online Uitslagen Datum: Juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD UITSLAGEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Gebruikers en groepen

Gebruikers en groepen Gebruikers en groepen Deze handleiding beschrijft de functionaliteit gebruikers en groepen. U vindt deze functionaliteit in het SchoolWapps dashboard onder de menuoptie Algemeen. Met de module gebruikers

Nadere informatie

1. Doel - Het door de klant via een webapplicatie invoeren van zijn/haar orders in het TMS systeem van van Reenen.

1. Doel - Het door de klant via een webapplicatie invoeren van zijn/haar orders in het TMS systeem van van Reenen. ID WI1.08.07 Omschrijving Orderintake online order entry Proces P 1.08 Trefwoorden Aslas; Online Order Entry Beschreven door Laurens van Oostenbrugge Datum 22-05-2012 Activiteit Transport Versie TranspasOnline

Nadere informatie

Stappenplan DULT koppeling

Stappenplan DULT koppeling Stappenplan DULT koppeling Dit stappenplan helpt u om de toetsresultaten van de leerlingen in Cito LOVS over te zetten naar ESIS. Het is raadzaam dit stappenplan door te lezen voor u start met de DULT

Nadere informatie

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen U vindt in deze handleiding: 1. Inleiding... 2 2. Abonnementsvormen... 2 3. Zoeken... 2 3.1 Aankondigingen overzicht... 3 3.2 Zoekfilter... 4 3.3 Hoofdinhoud... 5

Nadere informatie

Beschikt u over de basis module documentenbeheer dan kunt u documenten inlezen en koppelen aan de financiële mutaties en openstaande posten.

Beschikt u over de basis module documentenbeheer dan kunt u documenten inlezen en koppelen aan de financiële mutaties en openstaande posten. Accept Financieel Documenten beheer Het is nu mogelijk om in Accept Financieel te werken met documenten beheer. Met behulp van deze module is het mogelijk om documenten op te slaan in de database van de

Nadere informatie

Handleiding voor het werken met vaste klanten in uw untill ordering software.

Handleiding voor het werken met vaste klanten in uw untill ordering software. Handleiding voor het werken met vaste klanten in uw untill ordering software. Binnen untill ordering software kunt u werken met vast klanten. Hier in zijn er 3 verschillenden manieren, die in deze handleiding

Nadere informatie

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Nieuw boekjaar - Ridder R8 v8... 2 2. Journaalposten verplaatsen naar historie... 6 3. Koppeling met AccountView... 8 4.

Nadere informatie

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging Handleiding Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Hulpmiddelen... 4 Verkort stappenplan... 4 1 Andere gebruikers van FRS uitnodigen tot

Nadere informatie

Update PlusPort Academy januari 2013

Update PlusPort Academy januari 2013 Update PlusPort Academy januari 2013 In dit document beschrijven we de verbeteringen die zijn doorgevoerd in de update van 14 februari 2013 Inhoud 1. 5 workshops... 3 2. Events... 4 2.1. Event toevoegen...

Nadere informatie

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Inhoudsopgave 1. Afdrukinstellingen per klant 2. Reisroute 3. Hernoemen van velden 4. Zoeken middels geavanceerde selectie 5. Sales Forecast

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 3. Activeren directe

Nadere informatie

Handleiding ONLINEDESK

Handleiding ONLINEDESK Handleiding ONLINEDESK Inhoudsopgave 1. Inloggen op Onlinedesk 3 Hoe kom ik op Onlinedesk? 3 Nieuw wachtwoord aanvragen 4 Wachtwoord vergeten/account geblokkeerd 5 Ingelogd 6 Administratievoerder met meerdere

Nadere informatie

Snelstart BankingTools. C@shflow v4

Snelstart BankingTools. C@shflow v4 Snelstart BankingTools C@shflow v4 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale optie meerdere pagina s

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl Exact Online Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

Handleiding deelnemers ABN Amro Pension Services Portal. Versie 0.4 01 oktober 2011

Handleiding deelnemers ABN Amro Pension Services Portal. Versie 0.4 01 oktober 2011 Handleiding deelnemers ABN Amro Pension Services Portal Versie 0.4 01 oktober 2011 Inhoud Inloggen... 3 Homepage... 6 Verdeling... 7 Eigen beleggingsmix aanmaken... 7 Transacties... 12 Depot overzicht...

Nadere informatie

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.4 Datum : juli Portero Beheerdershandleiding v Pagina 1 van 12

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.4 Datum : juli Portero Beheerdershandleiding v Pagina 1 van 12 Handleiding Portero voor organisatiebeheerders Versie : 1.4 Datum : juli 2017 Portero Beheerdershandleiding v 1.4 15-07-2017 Pagina 1 van 12 Colofon Documenteigenaar : Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding voor inleners

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding voor inleners Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding voor inleners Versie 5.00-B april 2012 Inhoudsopgave H1. Starten met UBplusOnline 1.1 UBplusOnline instellen 3 1.2 Inloggen als contactpersoon 5 H2.

Nadere informatie

ACT! link XL voor SnelStart handleiding

ACT! link XL voor SnelStart handleiding ACT! link XL voor SnelStart handleiding Installatie ACT! link XL voor SnelStart... 2 Instellen:... 3 Relatiecode:... 6 Ordernummer... 6 Notitie... 6 Ordersjabloon... 7 Bedrijven... 8 Een volgende administratie

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator Author: Bas Dijk Date: 23-04-2013 Version: v1.2 Reference: 2013, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3 Gebruikershandleiding Windows Forms

Nadere informatie

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen Declareren Stap 1 Openstaande behandelingen Bij het programma onderdeel Declaratie, Openstaande behandelingen (zorgverzekeraars) kunt u kijken welke welke behandelingen er nog niet gedeclareerd zijn. Druk

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur Inhoud Algemeen... 1 Opstarten... 1 Menu structuur... 1 Factureren... 4 Balie factuur... 4 Factuur voorstel... 4 Onderhoud... 5 Boekingen aanpassen... 5 Stamgegevens/ Gebruikers... 9 Inlezen Journaalposten...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0 Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen Met webapplicatie Tropaz 2.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Algemeen... 5 1.1 Inlogscherm... 7 1.2 Wachtwoord vergeten... 8 1.3 Wachtwoord wijzigen...

Nadere informatie

Handleiding PAM-applicatie

Handleiding PAM-applicatie Periodieke Arbeidsgezondheidkundige Monitor (PAM) voor de Ambulancesector Handleiding PAM-applicatie INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Organisator 3 3. Bedrijfsarts 8 4. Testafnemer 15 5. Deelnemer 18 1

Nadere informatie

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 2.08 (augustus 2013)

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 2.08 (augustus 2013) December 2013 Geachte SalonNet gebruiker, In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 2.08 (augustus 2013) Met welke versie van SalonNet

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding... 5 Eerste keer starten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Activeren... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inloggen...

Inhoudsopgave Inleiding... 5 Eerste keer starten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Activeren... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inloggen... Datum: 02-11-2010 1 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Eerste keer starten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Activeren... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inloggen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

Handleiding Ingis. Afnemer. Ontvanger van facturen. februari 2010. Initiatief van

Handleiding Ingis. Afnemer. Ontvanger van facturen. februari 2010. Initiatief van Handleiding Ingis Afnemer Ontvanger van facturen februari 2010 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING EN OPZET VAN DE HANDLEIDING... 3 2 ONTVANGER INGIS FACTUREN... 4 2.1 Ondersteunde Browsers... 4 2.2 Inloggen op

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie