CreditlineXTD - Graydon XSellence Services d-basics b.v.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CreditlineXTD - Graydon XSellence Services. 2012 d-basics b.v."

Transcriptie

1

2 2 1 Inleiding Met CreditlineXTD is aan het programma d-basics de mogelijkheid toegevoegd informatie die uit het boekhoudpakket is geïmporteerd te verrijken met informatie die wordt geleverd door externe informatie leveranciers. Over het algemeen wordt deze toegevoegde informatie gebruikt voor het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de debiteuren en de verantwoord geachte hoogte van het aan de debiteuren verschafte - leverancierskrediet (de kredietlimiet). Dit document beschrijft het gebruik van de koppeling tussen CreditlineXTD en de Graydon XSellence Services. Hierbij worden eerst de instellingen behandeld en vervolgens het gebruik van de koppeling met de Graydon XSellence Services. Verder wordt het scherm 'LimietScan overzicht' toegelicht, dit scherm geeft een indicatie van de hoeveelheid afgenomen informatie en de kosten daarvan. Tot slot wordt in het laatste hoofdstuk een antwoord gegeven op veel gestelde vragen.

3 Graydon XSellence Services 2 3 Graydon XSellence Services Menu opties: 'Modules', 'Rating', 'Graydon XSellence Services' De koppeling met de Graydon XSellence Services biedt de volgende mogelijkheden: Identificeren debiteuren met behulp van het Graydon nummer Alle debiteuren die voorkomen in de Graydon XSellence Services database hebben van Graydon een uniek identificatienummer gekregen. De Graydon XSellence Services module biedt hulpmiddelen waarmee automatisch het Graydon nummer kan worden opgezocht van de debiteuren die - door het d-basics programma - uit het boekhoudpakket zijn geïmporteerd. Voor de op die manier geïdentificeerde debiteuren kan vervolgens automatisch informatie worden geïmporteerd vanuit het Graydon XSellence Services systeem. Controleren adressen De Graydon XSellence Services database bevat de adresgegevens van iedere debiteur die in de database voorkomt. Deze adresgegevens worden bij het opzoeken van het Graydon nummer opgeslagen in de database van d-basics en kunnen later op ieder gewenst moment worden geactualiseerd. De op deze manier verkregen adresgegevens kunnen automatisch worden vergeleken met de adresgegevens die uit het boekhoudpakket zijn geïmporteerd. Hiermee kan op eenvoudige wijze een overzicht worden verkregen van de adressen die in het boekhoudpakket moeten worden geactualiseerd. LimietScan Bij het uitvoeren van de LimietScan wordt per debiteur automatisch gecontroleerd of het openstaande saldo de door Graydon geadviseerde limiet overschrijdt. Daarbij wordt aangegeven of binnen, in de buurt van of boven de limiet wordt geleverd. De gebruiker bepaalt zelf voor welke debiteuren de LimietScan wordt uitgevoerd. CreditCheck LimietScan controleert alleen het al dan niet overschrijden van de door Graydon geadviseerde limiet. Voor die debiteuren waarvan men meer in detail wil controleren in hoeverre ze kredietwaardig zijn wordt de mogelijkheid geboden een CreditCheck analyse uit te voeren. Bij deze analyse wordt de volgende informatie opgevraagd: o kredietlimiet o PD rating o PD rating percentage o calamiteit (indien van toepassing) Kosten In het geval van LimietScan en CreditCheck worden door Graydon kosten in rekening gebracht voor het verschaffen van de informatie die via het d-basics programma wordt gedownload. Het afrekenen van deze kosten verloopt via de account die moet worden aangemaakt om van de diensten van Graydon gebruik te kunnen maken. Kijk op voor meer informatie betreffende de kosten die in rekening worden gebracht voor de diensten van Graydon.

4 4 3 Instellingen module Graydon XSellence Services Menu opties: 'Modules', 'Rating', 'Graydon XSellence Services', k nop 'Opties' Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Graydon moet een gebruikersprofiel worden aangemaakt. Aan zo'n profiel is een gebruikersnaam, een wachtwoord en een servicenummer gekoppeld, deze informatie wordt gebruikt om bij Graydon in te loggen. Als men al over een Graydon profiel beschikt, kunnen de gegevens hiervan worden ingevuld in het scherm "Opties" dat kan worden geopend via de knop "Opties" (rechts in scherm 'Graydon XSellence Services'). Als men nog niet over een Graydon profiel beschikt kan dit automatisch worden aangemaakt met behulp van de 'Graydon registratie wizard'. Deze wizard kan worden opgestart via de knop 'Aanvragen account' en doorloopt de volgende stappen: Stap 1: Openingsscherm Het openingsscherm bevat een korte toelichting, klik op "Volgende" om naar stap 2 te gaan.

5 Instellingen module Graydon XSellence Services 5 Stap 2: Accepteren voorwaarden Aan het gebruik van de diensten van Graydon zijn voorwaarden en kosten verbonden. Via de knoppen "Voorwaarden" en "Tarieven" kan hierover gedetailleerde informatie worden opgevraagd. Pas nadat de algemene voorwaarden zijn geaccepteerd kan naar de volgende stap in de registratie wizard worden gegaan, selecteer hiervoor het selectievakje voor de tekst "Ik accepteerde de algemene voorwaarden van GRAYDON Nederland BV" en klik op "Volgende". Stap 3: Invoeren bedrijfsgegevens Het profiel dat met behulp van de registratie wizard wordt aangemaakt wordt op naam van een onderneming gesteld. Vul de gegevens van deze onderneming compleet en correct in.

6 6 Invullen Graydon nummer Bij het aanmaken van het profiel moet het nummer worden doorgegeven dat door Graydon is toegekend aan de onderneming waarvoor het profiel wordt aangemaakt. Nadat de invulvelden met NAW gegevens compleet zijn ingevuld kan dit nummer automatisch worden opgezocht door op de knop "Zoek nummer" te klikken. Hiermee wordt het scherm "Zoeken bedrijfsnummer" geopend waarin de ondernemingen worden getoond die op basis van de ingevulde NAW gegevens werden gevonden in de Graydon XSellence Services database. Het juiste Graydon nummer kan automatisch worden overgenomen door te dubbelklikken op de regel die de juiste onderneming vermeldt. Klik na het correct invullen van de bedrijfsgegevens op "Volgende" Stap 4: Invoeren contactgegevens Tijdens de vierde stap van de wizard worden de gegevens van de contactpersoon ingevuld. Vul ook deze gegevens compleet en correct in.

7 Instellingen module Graydon XSellence Services 7 Stap 5: Invoeren wachtwoord Vul het gewenste wachtwoord in tweevoud in. Het wachtwoord moet aan de volgende eisen voldoen: het wachtwoord moet uit minstens 6 en maximaal 20 tekens bestaan het wachtwoord moet tekens bevatten van de volgende groepen: o hoofdletters (A - Z) o kleine letters (a- z) o cijfers (0-9) Stap 6: Bevestigen aanmaken profiel Voorafgaand aan het daadwerkelijk aanmaken van het profiel wordt een samenvatting van de ingevulde gegevens getoond. Controleer deze gegevens goed en corrigeer eventuele fouten. Hiervoor kan via de knop 'Terug' naar eerdere stappen van de wizard worden teruggekeerd. Zodra is vastgesteld dat alle gegevens kloppen kan de opdracht tot het aanmaken van het profiel worden gegeven door op de knop 'Volgende' te klikken. De gegevens worden nu naar Graydon verstuurd waarna automatisch een profiel wordt aangemaakt. De bij het profiel horende gebruikersnaam, wachtwoord en servicenummer worden automatisch teruggekoppeld naar het dbasics programma en opgeslagen in de instellingen.

8 8 Stap 7: Resultaat aanmaken profiel Na het aanmaken van het profiel worden de accountgegevens weergegeven in d-basics. Deze informatie kan - via de knoppen 'Opslaan' en 'Afdrukken' worden opgeslagen of afgedrukt. Via de knop 'Sluiten' kan de wizard worden afgesloten, de koppeling met de Graydon XSellence Services kan direct na het aanmaken van het profiel in gebruik worden genomen.

9 Gebruik module Graydon XSellence Services 4 9 Gebruik module Graydon XSellence Services Menu opties: 'Modules', 'Rating', 'Graydon XSellence Services' Dit scherm biedt de volgende mogelijkheden: Ophalen identificatienummers Controleren adresgegevens en dubbele vermeldingen Ophalen en analyseren informatie I. Ophalen identificatienummers De via de Graydon XSellence Services beschikbaar gestelde informatie wordt via een online koppeling automatisch in d-basics geïmporteerd. Om er voor te zorgen dat de informatie aan de juiste debiteur wordt gekoppeld, moet iedere - uit het boekhoudpakket geïmporteerde - debiteur worden voorzien van het Graydon identificatie nummer. Hiervoor is in Rating een automatische zoekfunctie opgenomen. Deze zoekfunctie probeert aan de hand van de naam en adresgegevens van een debiteur automatisch het juiste identificatienummer te achterhalen. Bij een 100% match het identificatienummer automatisch opgeslagen in de database van d-basics. Bij een niet-100% match wordt de gebruiker de mogelijkheid geboden te kiezen uit een lijst van alternatieven, waarna het identificatienummer van de gekozen onderneming wordt opgeslagen. Het zoeken van de identificatienummers verloopt via het tabblad 'Zoeken' in het scherm 'Graydon XSellence Services'. Open dit scherm via de hierboven genoemde menuopties en doorloop daarna de volgende procedure voor het identificeren van de debiteuren: Stap 1: Importeren informatie uit boekhoudpakket Voorafgaand aan het identificeren van debiteuren moet de meest recente debiteurenlijst uit het boekhoudpakket worden geïmporteerd, klik hiervoor op de knop 'Importeren. Stap 2: Open het tabblad 'Zoeken' Open na het importeren van de gegevens uit het boekhoudpakket het tabblad 'Zoeken'.

10 10 Stap 3: Selecteer de debiteuren de moeten worden geïdentificeerd In de lijst met debiteuren worden standaard alle debiteuren getoond waarbij sprake is van één of meer openstaande posten. Met behulp van de filter instellingen boven in het scherm kan de selectie van weergegeven debiteuren worden aangepast. Selecteer in de lijst de debiteuren waarvoor een identificatienummer moet worden opgezocht. Dit selecteren kan met behulp van de standaard Windows selectiemethodiek, de meest voor de hand liggende methodes zijn: 1. selecteren van één debiteur: k lik op te selecteren debiteur 2. selecteren van meerdere debiteuren in een aangesloten reeks: op eerste debiteur in reek s k lik k en -> <Shift> toets indruk k en en ingedruk t houden -> op laatste debiteur in de reek s k lik k en 3. selecteren van meerdere debiteuren in een niet aangesloten reeks: <ctrl> toets indruk k en en ingedruk t houden -> op te selecteren debiteuren k lik k en 4. alle debiteuren selecteren: klik op een debiteur in de lijst -> druk toetsen combinatie <Ctrl +a> Het identificeren van debiteuren is een eenmalige handeling die geen extra kosten met zich meebrengt, het wordt daarom aangeraden alle debiteuren van het juiste identificatienummer te voorzien. Stap 4: Automatisch zoeken Druk - na het selecteren van de debiteuren waarvoor het identificatienummer moet worden opgezocht - op de knop "Automatisch zoeken". Er zal nu - voor de geselecteerde debiteuren - worden geprobeerd op basis van de naam en adresgegevens het juiste identificatienummer te achterhalen. De debiteuren die kunnen worden geïdentificeerd worden in de lijst van debiteuren aangevuld met het identificatienummer en de adresgegevens zoals die geregistreerd staan bij Graydon. Deze toegevoegde informatie wordt in het blauw weergegeven. Opmerking: Het automatisch zoeken kan worden afgebroken door op de knop 'Annuleren' te klikken. Stap 5: Handmatig selecteren niet geïdentificeerde debiteuren Nadat voor alle geselecteerde debiteuren is geprobeerd automatisch het identificatienummer te achterhalen wordt voor de debiteuren waar dit niet is gelukt één voor één een scherm geopend waarin de gevonden alternatieven worden getoond.

11 Gebruik module Graydon XSellence Services 11 Er kunnen zich nu twee situaties voordoen: de debiteur WEL wordt getoond in de lijst van alternatieven of de debiteur wordt NIET getoond in de lijst van alternatieven. De debiteur wordt wel getoond Selecteer in dit geval betreffende regel in de lijst van alternatieven en druk op de knop 'Selecteren' (of dubbelklik op het juiste alternatief) De debiteur wordt niet getoond In dit geval is op basis van de ingevoerde naam- en adresgegevens geen match gevonden. Dit kan verschillende oorzaken hebben, voorbeelden zijn: de naam is niet juist gespeld, de adresgegevens kloppen niet of betreffende debiteur komt niet voor in de database van de leverancier van informatie. Om toch het juiste identificatienummer te vinden moet de zoekopdracht worden aangepast. De aanbevolen werkwijze is in dit geval: a. zoek met minder gegevens Verwijder hiervoor de vinkjes voor de invulvelden en druk op 'Zoeken'. Met name postbus adressen zullen geen juist zoekresultaat opleveren b. zoek op een gedeelte van de naam Vooral afkortingen kunnen het vinden van het juiste identificatienummer verstoren. Verwijder de niet relevante onderdelen van de naam en druk op 'Zoeken' Als de debiteur ondanks het aanpassen van de het zoeken niet wordt gevonden komt deze waarschijnlijk niet voor in de database van de leverancier van externe informatie. Klik in dit geval op 'Sluiten', het zoekscherm wordt nu gesloten en zal opnieuw worden geopend met de gegevens van de volgende debiteur waarvoor geen match is gevonden. Het handmatig zoeken van de niet geïdentificeerde debiteuren kan in z'n geheel worden beëindigd door op de knop 'Afbreken' te klikken. Het identificeren van de debiteuren kan dan op een later tijdstip worden voltooid. Opmerkingen: 1. Als meer dan 40 mogelijke resultaten worden gevonden wordt onder in beeld de tekstlink "Meer resultaten..." getoond. Klik op deze link om de overige resultaten te zien. Het is uiteraard ook mogelijk de zoekopdracht aan te passen zodat minder resultaten worden getoond. 2. Bij het aanpassen van de zoekopdracht is het - naast het in en uitschakelen van adresvelden - ook mogelijk de minder relevante delen van de bedrijfsnaam weg te laten. Het aanpassen van naam en adresvelden kan gecombineerd worden toegepast. 3. Als meerdere alternatieven worden getoond waarbij niet direct duidelijk is welke de juiste is, kan op het 'internetknopje' worden gedrukt dat rechtsboven in het scherm bij het veld 'Website' staat. Daarmee wordt een online zoekmachine geopend waarbij automatisch de naam van de onderneming als zoekopdracht wordt meegegeven. Op die manier kan eenvoudig het adres van de onderneming online worden gecontroleerd.

12 12 II. Controleren adresgegevens en dubbele vermeldingen Op basis van de via Graydon verkregen informatie kunnen twee controles worden uitgevoerd: afwijkend adres en dubbele vermelding debiteur Controle afwijkend adres Bij het identificeren van debiteuren worden - naast het Graydon nummer - ook de bij Graydon bekende adresgegevens van de geïdentificeerde debiteuren gedownload en opgeslagen in de database van d-basics. Omdat de adresgegevens van Graydon over het algemeen actueler zijn dan de adresgegevens in het boekhoudpakket kan via het tabblad 'Afwijkend adres' een overzicht worden opgevraagd van de debiteuren waar het adres dat is geïmporteerd uit het boekhoudpakket afwijkt van het adres dat werd verkregen via Graydon. Dit overzicht kan - als hulpmiddel voor het aanpassen van de adresgegevens in het boekhoudpakket - worden geëxporteerd naar Excel (knop "Export Excel"). Debiteuren uitsluiten voor controle afwijk end adres Via de knop 'Niet meer controleren" kan een debiteur worden uitgesloten voor de controle op een afwijkend adres. Via de knop 'Uitgesloten debiteuren' kan een overzicht worden opgevraagd van de debiteuren die zijn uitgesloten voor de controle van het adres. Controle dubbele Graydon nummers Nadat debiteuren zijn geïdentificeerd met een Graydon nummer kan via het tabblad 'Dubbel Graydon nummer' worden gecontroleerd of eenzelfde Graydon nummer aan meerdere debiteuren is gekoppeld. Deze situatie kan zich voordoen indien: 1) de debiteur dubbel voorkomt in het boekhoudpakket 2) een Graydon nummer aan een verkeerde debiteur is gekoppeld Als dubbele Graydon nummers worden geconstateerd moet eerst worden gecontroleerd of de juiste Graydon nummers op betreffende debiteuren zijn gekoppeld. Als blijkt dat debiteuren dubbel zijn aangemaakt in het boekhoudpakket kan een overzicht hiervan - als hulpmiddel voor het samenvoegen van de debiteuren in het boekhoudpakket - naar Excel worden geëxporteerd (knop "Export Excel"). Debiteuren uitsluiten voor controle dubbele vermelding Bij het samenvoegen van de debiteuren in het boekhoudpakket vervalt één van de debiteuren. Dit wordt niet verwerkt in het overzicht van dubbele vermeldingen debiteuren omdat d-basics de gegevens van de verdwenen debiteur bewaart. Via de knop 'Niet meer controleren' kunnen de in het boekhoudpakket verdwenen debiteuren worden uitgesloten voor de verdere controle op dubbele vermelding. Via de knop 'Uitgesloten debiteuren' kan een overzicht worden opgevraagd van de debiteuren die zijn uitgesloten voor de controle op dubbele vermelding.

13 Gebruik module Graydon XSellence Services 13 III. Ophalen en analyseren informatie Op voor het ophalen van informatie het het tabblad 'Informatie'. Via dit tabblad kan een LimietScan en een CreditCheck worden uitgevoerd. LimietScan controleert of bij de debiteuren sprake is van een openstaand saldo dat hoger is dan de door Graydon geadviseerde kredietlimiet. CreditCheck vraagt de daadwerkelijk door Graydon geadviseerde limiet op. Hierbij ontvangt men ook een indicatie van de kans op wanbetaling (de PD rating en het PD percentage) en worden eventuele calamiteiten vermeldt. Voor het verrichten van een LimietScan of CreditCheck moeten de volgende stappen worden doorlopen: Stap 1: Importeren gegevens boekhoudpakket Importeer voorafgaand aan het uitvoeren van een LimietScan of CreditCheck altijd de actuele lijst met openstaande posten uit het boekhoudpakket, druk hiervoor op de knop 'Importeren' Stap 2: selecteren debiteuren Doorgaans zal niet voor alle debiteuren informatie worden opgehaald. Omdat aan het opvragen van informatie kosten verbonden zijn ligt het voor de hand alleen voor die debiteuren informatie op te vragen waarbij de gevolgen van het niet betalen van facturen het grootst zijn. Over het algemeen zijn dit de debiteuren met het grootste openstaande saldo. Om het selecteren van deze debiteuren te vereenvoudigen is in het scherm van de Rating module een aantal filters opgenomen waarmee de lijst van weergegeven debiteuren kan worden beperkt tot debiteuren die aan bepaalde criteria voldoen. Verder is het bijvoorbeeld mogelijk de debiteuren op omvang van openstaande vorderingen te sorteren (klik op de grijze balk boven het overzicht in het vlak 'Openstaand saldo') zodat op eenvoudige wijze de debiteuren met het grootste openstaande saldo kunnen worden geselecteerd. Het selecteren van de debiteuren kan met behulp van de standaard Windows selectiemethodiek, dit zoals hiervoor beschreven bij "Ophalen van Identificatienummers"(stap 2).

14 14 Stap 3: Uitvoeren LimietScan of CreditCheck Klik na het selecteren van de debiteuren - afhankelijk van de gewenste informatie - op de knop "LimietScan" of "CreditCheck" (rechts van de lijst met debiteuren). Er zal in het geval van een LimietScan nu het scherm "LimietScan overzicht" worden getoond waarin een indicatie wordt gegeven van de reeds verbruikte LimietScan credits, de benodigde credits en de eventueel extra aan te schaffen credits. Zie voor meer informatie "LimietScan overzicht". In het geval van een CreditCheck verschijnt een waarschuwing dat aan het uitvoeren van een CreditCheck kosten verbonden kunnen zijn. Dit is het geval indien het binnen de lopende abonnementsperiode de eerste CreditCheck voor betreffende debiteur betreft. Belangrijk: Aan het uitvoeren van een LimietScan en een CreditCheck kunnen kosten verbonden zijn. Lees daarom eerst goed de overzichten met de door Graydon gehanteerde tarieven en voorwaarden voordat de koppeling met de Graydon XSellence Services in gebruik neemt. Deze overzichten kunnen via de website van Graydon worden gedownload. U vindt hier ook het telefoonnummer dat u kunt bellen met eventuele vragen. Bij het uitvoeren van de limietscan worden de NAW gegevens van de debiteur en de gegevens van de op dat moment bij die debiteur openstaande facturen naar Graydon verstuurd Stap 4: Raadplegen informatie De via Graydon verkregen informatie wordt in het blauw aan het overzicht toegevoegd. In het vak 'Analyse' boven in het scherm is een aantal hulpmiddelen opgenomen die het analyseren van de informatie vereenvoudigen: Openstaand bedrag <> Limiet Rating Via deze optie kan het openstaand saldo per debiteur worden vergeleken met de door Graydon geadviseerde kredietlimiet. Hiermee kan dus worden gecontroleerd of het verleende leverancierskrediet in overeenstemming is met de door Graydon geadviseerde kredietlimieten. Openstaand bedrag <> Limiet administratie Via deze optie kan het openstaand saldo per debiteur worden vergeleken met de kredietlimiet zoals die in het boekhoudpakket is vastgelegd. Hiermee kan dus worden gecontroleerd of het verleende leverancierskrediet in overeenstemming is met de in het boekhoudpakket vastgelegde kredietlimieten. Limiet administratie <> Limiet Rating Via deze optie kan de kredietlimiet zoals die in het boekhoudpakket is vastgelegd worden vergeleken met de door Graydon geadviseerde kredietlimiet. Hiermee kan dus worden gecontroleerd of het door de onderneming gehanteerde verkoopbeleid - dat via kredietlimieten in het boekhoudpakket is vastgelegd - in overeenstemming is met de door Graydon geadviseerde limieten. PD Rating Via deze optie kunnen debiteuren worden geselecteerd op basis van hun PD rating. Dit biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid een overzicht op te vragen van debiteuren met een PD rating die lager is dan 'PD rating B', hiermee wordt een overzicht verkregen van alle debiteuren met een hoge kans op wanbetaling. LimietScan Via deze optie kunnen debiteuren worden geselecteerd op basis van de uitkomst van de limietscan. Dit biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid een overzicht op te vragen van alle debiteuren waar de uitkomst van de LimietScan 'Onvoldoende' is en waar dus boven de door Graydon geadviseerde limieten is geleverd.

15 LimietScan overzicht 5 15 LimietScan overzicht Menu opties: 'Modules', 'Rating', 'Graydon XSellence Services', k nop "LimietScan overzicht" Aan het gebruik van de diensten van Graydon zijn kosten verbonden. Het scherm "LimietScan overzicht" geeft een indicatie van het aantal debiteuren waarvoor een limietscan is uitgevoerd gedurende de lopende contractperiode en van de eventuele noodzaak om aanvullende 'tegoed' aan te schaffen. Contractperiode Voor het gebruik van de optie 'LimietScan' moet bij Graydon een abonnement worden afgesloten. Dit betreft steeds een jaarabonnement, bij "contractperiode" wordt de begin en einddatum weergegeven zoals die door het d-basics programma is geregistreerd. Als de lopende abonnementsperiode een andere startdatum heeft kan dit worden gecorrigeerd via het scherm "Opties", tab "LimietScan". Contract aantal Het abonnement dat bij Graydon wordt afgesloten biedt de mogelijkheid tot het kosteloos scannen van een aantal debiteuren. Als het "Contract aantal" op 0 (nul) staat moet het juiste tegoed worden ingevuld via het scherm "Opties", tab "LimietScan". Aantal gescande debiteuren en huidig saldo Hier wordt het aantal verbruikte tegoed en het resterende tegoed getoond. Totaal te scannen, Nieuw te scannen en Saldo na Limietscan In deze drie velden wordt getoond welke consequenties het uitvoeren van de LimietScan voor de geselecteerde debiteuren heeft (afname resterend tegoed of noodzaak om extra tegoed aan te schaffen). Belangrijk Het scherm "LimietScan overzicht" geeft slechts een indicatie van het verbruik van het tegoed en de noodzaak tot het aanschaffen van extra tegoed. Houd echter rekening met het volgende: Als de bij Graydon aangemaakte account voor meerdere administraties in d-basics wordt gebruikt, wordt het verbruik in de andere administraties niet meegerekend. Als de aanvangsdatum van het contract niet juist is ingevuld is kan het resterende tegoed verkeerd worden weergegeven Als het Contract aantal niet juist is ingevuld zal het resterende tegoed verkeerd worden weergegeven. Let er verder op dat de instellingen van het scherm 'Optie', tabblad 'Limietscan' niet bedoeld zijn om het contract met Graydon aan te passen of te beëindigen. Eventuele wijzigingen in het contract met Graydon met rechtstreeks aan Graydon worden doorgegeven, dit kan niet via het d-basics programma.

16 16 6 Veel gestelde vragen Veel gestelde vragen 1. Wat doet Graydon Nederland BV? Graydon Nederland B.V. levert producten voor het gehele credit management proces. Een onderneming loopt continue risico. Rentederving en oninbare vorderingen kunnen ook veroorzaakt worden door bekende handelspartners waar al tijden zaken mee gedaan word. Graydon Nederland B.V. behartigt de belangen van haar klanten door middel van het uitbrengen van handelsinformatie. 2. Hoe verkrijgt Graydon Nederland BV zijn informatie? De informatie is onder andere afkomstig van het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Nederlands Faillissementen Register, een verzameling van betalings- en incasso ervaringen en openbare publicaties in dagbladen en de Staatscourant, interviews en enquêtes. Alle door Graydon Nederland BV verwerkte informatie wordt vertrouwelijk behandeld, beheerd en verstrekt, conform de wettelijke richtlijnen. 3. Hoe gaat Graydon Nederland BV met de aangeleverde informatie om? Graydon Nederland BV betracht een hoge mate van zorgvuldigheid bij de verwerking van aangeleverde gegevens en gebruikt deze slechts met het doel financiële belangen van haar relaties te behartigen. Deze gegevens worden uitsluitend aangewend voor hierboven omschreven doeleinde, en dus niet voor direct-mailings en andere commerciële uitingen. 4. Welke informatie wordt door het d-basics programma naar Graydon verstuurd? Bij het uitvoeren van de limietscan worden de NAW gegevens van de debiteur en de gegevens van de op dat moment bij die debiteur openstaande facturen naar Graydon verstuurd. Bij het uitvoeren van een CreditCheck wordt alleen het Graydon identificatienummer naar Graydon verstuurd. 5. Worden gegevens beveiligd met Graydon uitgewisseld? Ja, de gegevens worden via een versleutelde verbinding met Graydon uitgewisseld. 6. Wat doet Graydon met de opgestuurde debiteuren en factuurgegevens? Op basis van de opgestuurde gegevens wordt door Graydon automatisch de opgevraagde informatie samengesteld en teruggekoppeld naar het d-basics programma. Daarnaast verwerkt Graydon de gegevens als betalingservaringen. 7. Merken mijn klanten dat ik een LimietScan of CreditCheck uitvoer? Nee, Graydon verwerkt de ontvangen gegevens op een zodanige manier dat deze niet tot uw onderneming zijn te herleiden. Uw klanten merken niet dat u een LimietScan of CreditCheck uitvoert. 8. Zijn er kosten verbonden aan de dienstverlening van Graydon? Ja, de hoogte van deze kosten is afhankelijk van het aantal debiteuren waarvoor informatie wordt opgevraagd en of een LimietScan of een CreditCheck wordt uitgevoerd. Klik hier voor een overzicht van de door Graydon berekende kosten. 9. Kan ik ook particulieren zoeken? Nee, dit is niet mogelijk. Graydon geeft alleen informatie over bedrijven. 10.Hoe kan ik particulieren uitsluiten in de overzichten? Druk op de knop Debiteuren uitsluiten. In dit venster kunt u de debiteuren uitsluiten. U kunt eenvoudig klikken om kolommen om bijv. een makkelijke selectie te kunnen op basis van naam, bijv Dhr. Of Mevr.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club Gebruikershandleiding Sportlink Club Uitgave 2 Gebruikershandleiding Sportlink Club Sportlink, Meer Tijd voor Sport Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Sportlink Club... 5 1.1.1 Installatie Java voor Windows..

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Club Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ YOB BV Gebruikershandleiding versie 1.1 Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie is met

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE Inhoudsopgave Voorwoord 3 Algemene kenmerken 4 Het programma in gebruik nemen 5 Installatie 5 Het invoeren van de licentiecode 5 De navigatie

Nadere informatie

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012 Snel aan de slag handleiding Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Copyright. Microsoft, Visual FoxPro, SQL Server, Windows, Excel en Word zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Copyright. Microsoft, Visual FoxPro, SQL Server, Windows, Excel en Word zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. AccountView Solo Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen. Het

Nadere informatie

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp A-1 Inhoudsopgave Deel 1 handleiding B-1 Deel 2 Het doel van MASTERPLAN C-1 Deel 3 software versies D-1 1 Versie 7.0.0.1 D-1 2 Versie 6.6.0.90 D-1 3 Versie 6.6.0.87 D-1 4 Versie 6.6.0.85 D-1 5 Versie 6.6.0.84

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Handleiding Schober Bedrijfsadressen ONLINE

Handleiding Schober Bedrijfsadressen ONLINE Schober Information Group Vlierwerf 3A 4704 SB Roosendaal 0165-595710 info@schober.nl www.schober.nl Handleiding Schober Bedrijfsadressen ONLINE Beste webshop bezoeker, In dit document vindt u gedetailleerde

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Basis cursus imuis Online

Basis cursus imuis Online Basis cursus imuis Online Financieel Debiteuren Crediteuren - Grootboek Cursus imuis Online Pagina 1 van 46 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Documentatie... 4 1.1.1 Opstarten van de helpfunctie... 4

Nadere informatie

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM)

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) Versie 8.9.x 11 MAART 2015 ADVODATA COMPUTER SERVICES 1. Berekeningen A. Invorderingen Via het bovenstaande menu item kan de nieuwe versie van de invorderingberekening module

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie