Mobiele- en thuisgebruikers toegang geven tot bedrijfsnetwerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mobiele- en thuisgebruikers toegang geven tot bedrijfsnetwerk"

Transcriptie

1 Mobiele- en thuisgebruikers toegang geven tot bedrijfsnetwerk Het veilig verzenden van gegevens over het internet heeft een slechte naam. Meldingen uit de pers van phishing-aanvallen op het online bankieren of het omleiden van een betaling bij ebay wekken het wantrouwen van de internetgebruiker. Ook gevallen van het onderscheppen van pincodes en creditcardnummers maken het wantrouwen alleen maar groter. Toch mag hieruit niet geconcludeerd worden dat alle dataverkeer via het internet onveilig is. Het is beslist wel mogelijk om data veilig te verzenden, althans zeker een deel van die data. Alvorens dit artikel te lezen wordt geadviseerd ook het artikel IPSec beveiligd internetverkeer door te nemen. Dit, omdat IPSec een belangrijk onderdeel vormt van een VPN-verbinding. Om de inhoud van dit artikel goed te kunnen begrijpen is een basiskennis van IPSec noodzakelijk. 1. Inbelverbinding duurder dan VPN 2. Versleuteling 3. Werking van VPN 4. Beste van twee werelden 5. Zelf aan de slag 6. Inrichten van VPN-client

2 1 Inbelverbinding duurder dan VPN Het verzenden van gegevens buiten het internet om, dus door middel van een inbelverbinding, is technisch weliswaar een haalbare en veilige oplossing, het is tegelijkertijd ook een dure oplossing. Veel goedkoper is het om via het internet te communiceren. Dit is niet moeilijk, maar wel moet aan enkele veiligheidsvoorwaarden voldaan worden. Zo biedt Windows XP Professional een VPN (Virtual Private Network) oplossing waarlangs internetgebruikers veilig hun gegevens kunnen versturen. Omdat VPN's niet te kraken blijken te zijn, is een VPN vooral interessant voor mobiele gebruikers met laptops en PocketPC's, die op afstand hun data op de thuiscomputer of het bedrijfsnetwerk willen benaderen, zonder daarbij lastig gevallen te worden door hackers. De structuur van het internet is dermate ondoorzichtig dat het voor een gebruiker praktisch onmogelijk is om te weten langs welke weg zijn gegevens over het internet worden getransporteerd. Controleren of er onderweg iets met het datapakket gebeurt is al helemaal niet mogelijk. Voert u het commando '' uit, dan kunt u zien op hoeveel plekken uw datapakket kan worden aangevallen, als dit datapakket tenminste niet beveiligd is. Het zou veiliger zijn als een computer in het internet zich gedraagt als een computer in het eigen bedrijfsnetwerk. In principe is dit precies de kern van wat een VPN voor u doet: VPN is een techniek die ervoor zorgt dat het bronadres en het doeladres zich gedragen alsof ze deel uitmaken van het lokale bedrijfsnetwerk. De truc daarbij is om de internet infrastructuur te gebruiken en de communicatiepartners te authentificeren voor het communicatieproces. Zo ontstaat als het ware een eigen netwerk binnen het grote netwerk van het internet. Alleen wie bekend zijn met de correcte IP-adressen, inlognamen en wachtwoorden kunnen communiceren via dit kleine beveiligde netwerk. Een VPN kunt u zelfs opzetten binnen het eigen LAN-netwerk; op die manier kan er veilig gevoelige informatie uitgewisseld worden tussen collega's. Zijn hackers dan helemaal buitengesloten? Niet helemaal: met behulp van een packetsniffer kunnen zij de datastroom volgen, maar zonder de juiste encryptiesleutel kunnen ze de data niet meer inkijken. 2 Versleuteling Internetpagina's worden met behulp van TCP/IP gecommuniceerd in de vorm van datapakketten. In elk TCP/IP datapakket bevindt zich alle noodzakelijke informatie zoals afzender, ontvanger en de grootte van het datapakket en uiteraard het bericht of tekst. Om deze gegevens te beschermen worden ze in een ander protocol ingebonden (IPSec). IPSec zorgt er dus voor dat andere computers het datapakket niet zullen aannemen of kunnen gebruiken. Deze techniek noemen we het bouwen van een 'tunnel'. U dient zich wel te realiseren dat een datapakket dat niet versleuteld is, ook in een tunnel kan worden onderschept en kan worden uitgelezen. Maar in principe wordt via een VPN alleen beveiligde (lees versleutelde) informatie verstuurd.

3 3 Werking van VPN In een VPN netwerk worden twee computers met elkaar verbonden via een netwerk (LAN of internet). Het netwerk waaraan beide computers gekoppeld zijn wordt gebruikt als transportweg voor de te verzenden data. Om data beveiligd te kunnen versturen stelt VPN de gebruiker een virtuele IP-verbinding ter beschikking. Allereerst versleutelt de client het datapakket en verstuurt het pakket vervolgens via het openbare netwerk naar de VPN-server. De VPN-server ontsleutelt het ontvangen datapakket en verwerkt het verder. Dit proces heet tunneling. Er is een aantal VPNtechnieken in omloop. De meest gebruikte zijn: Het Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) is geschikt voor de datatransfer van IP, IPX of NetBEUI via een IP-netwerk. Het Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) is geschikt voor de datatransfer van IP, IPX, NetBEUI of een ander willekeurig medium. Het protocol staat Point-to-Point-overdracht toe, zoals bij IP, X.25, of ATM. Het IP Security Protocol (IPSec) is geschikt voor de datatransfer van IP-data via een gelaagd IP-netwerk. Als we het OSI-model ter hand nemen dan werken PPTP en L2TP op de datalinklaag, waarbij de data in frames van het (PPP) wordt verpakt. Daardoor kunnen de protocollen beschikken over de typische PPP-eigenschappen zoals dynamische adressering (DHCP), datacompressie en dataversleuteling. Vooral de gebruikersauthentificatie is zeer belangrijk voor de veilige dataoverdracht. IPSec werkt in tegenstelling tot het PPTP en L2TP op de netwerklaag: het protocol versleutelt de te verzenden data inclusief alle adresinformatie en voegt een nieuwe (normale) IP-Header toe. In deze header staat het adres van de andere tunnelkant. De ontvangende computer aan het einde van deze tunnel verwijdert deze extra IP-Header, ontsleutelt het originele datapakket en stuurt het door naar het ware einddoel. 4 Beste van twee werelden Om een VPN-verbinding op te zetten kunt u gebruik maken van de 'gereedschappen voor werken op afstand' die Windows XP Professional standaard in zich heeft. Windows XP combineert hiermee alle faciliteiten die reeds aanwezig waren in Windows ME aangevuld met de krachtige netwerkfaciliteiten uit Windows Deze combinatie geeft de gebruiker een ideaal hulpmiddel in handen om veilig op afstand verbinding te leggen met de thuis- of bedrijfscomputer. De faciliteiten voor werken op afstand binnen Windows XP Professional lijken daardoor veel op die van Windows Een Windows XP computer kan een binnenkomende connectie accepteren van de volgende interfaces:

4 een dial-up modem serial interface infrarode interface parallele poort interface een VPN-interface 5. Zelf aan de slag Voor het opzetten van een VPN-verbinding beschikt Windows XP over een wizard. In het nu volgende voorbeeld gaan we ervan uit dat de Windows XP machine geen lid is van een domein. We beginnen met het opzetten van de VPN-server machine. Daarna laten we zien hoe u een VPN-client machine inricht. Voor de duidelijkheid: de VPN-server is de computer die het bericht van de verzender gaat ontvangen. 1. Om de wizard te starten klikt u op Start >> (Instellingen) >> Configuratiescherm. 2. Klik op Netwerkverbindingen. Het venster Netwerkverbindingen verschijnt. 3. Klik in het linkerdeelvenster op de optie Een nieuwe verbinding maken. De wizard Nieuwe verbinding maken start nu. 4. Klik op de knop Volgende. Als eerste kiest u het type netwerk. Omdat u een server gaat inrichten dient u de laatste optie Een geavanceerde verbinding instellen te kiezen. Klik op de knop Volgende.

5 5. Zoals gezegd: we stellen een VPN-server in en kiezen derhalve voor de optie Binnenkomende verbindingen accepteren. Klik op de knop Volgende. 6. In het volgende scherm kunt u het apparaat kiezen waarover de connectie gemaakt zal worden. Moet de verbinding lopen via het LAN-netwerk dan dient u hier niets te selecteren. Klik op de knop Volgende. 7. In de volgende stap kiest u voor Een VPN-verbinding opzetten. Klik op de knop Volgende. 8. In het daaropvolgende venster kiest u de gebruiker die de VPN-verbinding mag gebruiken. U kunt ook zelf een nieuwe gebruiker toevoegen (speciaal voor de VPN- verbinding). Dit doet u door op de knop Toevoegen te klikken. U kunt dan een gebruikersnaam en wachtwoord voor de VPN-verbinding opgeven. Klik op de knop Volgende.

6 9. Vervolgens kiest u de netwerksoftware die de VPN-verbinding gaat gebruiken. Klik op de optie Internet Protocol (TCP/IP) en klik op de knop Eigenschappen. 10. Vink de optie Bellers toegang tot het LAN geven aan. Dit zorgt ervoor dat geautoriseerde gebruikers via de VPN-tunnel een verbinding kunnen maken met de computers die aangesloten zijn in het LAN. Wanneer de optie niet is geselecteerd kunnen VPN-gebruikers alleen een connectie leggen met de Windows XP VPN-server zelf.

7 11. Klik op OK om terug te keren naar de wizard en klik op de knop Volgende. 12. De wizard is nu klaar, de VPN-server is bijna geheel geconfigureerd. 13. U kunt de VPN-server terugvinden in het venster Netwerkverbindingen. Selecteer de VPNserver icoon, klik op de rechtermuisknop en selecteer de optie Eigenschappen. De VPN-clients zullen alleen het externe IP-adres van de Windows XP Professional VPN-server gebruiken. 6 Inrichten van VPN-client De VPN-client is de computer die het bericht of de data gaat verzenden. Doorgaans is dit dus de pc van de gebruiker. Om de installatiewizard te starten klikt u op 1. Start >> (Instellingen) >> Configuratiescherm. Klik op de icoon Netwerkverbindingen. Het gelijknamige venster verschijnt. 2. Klik in het linkerdeelvenster op de optie Een nieuwe verbinding maken. De wizard Nieuwe verbinding maken start. Klik op de knop Volgende. 3. Kies nu Verbinding met het netwerk op mijn werk maken. Klik op de knop Volgende. 4. Het zal duidelijk zijn dat u nu de VPN-verbinding optie dient te selecteren. Klik op de knop Volgende. 5. In de volgende stap geeft u de verbinding een duidelijke naam, waaruit blijkt met welke VPN-server u een verbinding gaat maken. Daarna dient u de naam van die server-pc of het IP-adres van die pc op te geven. 6. Rond de installatie van de client af.

8 Zodra u voortaan verbinding maakt met de VPN-server dan vraagt deze om een gebruikersnaam en wachtwoord. Vervolgens wordt de verbinding gelegd en kunt u aan een extra netwerkicoon in de taakbalk zien dat de verbinding actief is.

9 IPSec Gezien de toename van het internetverkeer wordt de vraag naar beveiligde verbindingen steeds groter. Tegelijkertijd wordt men zich ook steeds meer bewust van de gevaren die op het internet gluren. IPSec (een acroniem voor Internet Protocol Security) is een suite van protocollen die er samen voor zorgen dat IP-pakketten beveiligd over een IP-netwerk verzonden kunnen worden. Inleiding Simpel protocol Meer in detail Zo ziet een IPSec-beveiligd datapakket eruit Tunnel en transport modes IPSec gebruiksmogelijkheden Certification Authorities (CA) Praktijk Nieuwe IP-beveiligingsregel maken Activeren van de regels IPSec-regels beheren Tot slot

10 Inleiding Uit een onderzoek van Gartner blijkt dat mensen als de dood zijn dat hackers hun creditcardnummers misbruiken. Maar ook mensen die vaak betrouwbare gegevens versturen zijn bang dat deze gegevens in handen van onbevoegden komen. IPSec biedt in dit kader uitkomst. Het is een protocol dat beheerders extra mogelijkheden biedt wanneer er zogenaamde IP-filters worden toegepast. Bij IP-filters worden bepaalde verbindingen namelijk geïdentificeerd, waarna op basis van vooraf gedefinieerde regels bepaalde acties worden ondernomen op de ontvangen pakketten. Simpel protocol De identificatie van een datapakket vindt plaats op basis van het bron- en doeladres en het gebruikte protocol. Deze regels kunnen zo gecompliceerd zijn als men maar wil, maar in wezen komen ze op twee dingen neer: ofwel wordt het datapakket doorgelaten ofwel wordt het tegengehouden IPSec biedt als extra de mogelijkheid om datapakketten te versleutelen en voor authenticatie te zorgen. Hierdoor is het een zogenoemd end-to-end beveiligingsprotocol. Meer in detail IP security biedt internetgebruikers dus de mogelijkheid om op een beveiligde manier data te verzenden. De suite van protocollen verzorgt daarvoor de volgende diensten, die tijdens het verzenden van een IP-datapakket actief zijn: Integriteit Het protocol biedt de garantie dat het verzonden pakket tijdens het transport niet door derden veranderd is. Authenticatie Het protocol legt de identiteit van de communicatiepartijen vast. Tijdens een beveiligd transport van data wil men zeker weten dat de beoogde partij voor ontvangst van het datapakket ook daadwerkelijk de partij is, die het ontvangt.

11 Ontvangstbevestiging Het protocol toont aan dat wanneer er een transport van gegevens heeft plaatsgevonden de ontvangende partij dit niet kan ontkennen. Confidentialiteit Het protocol zorgt voor de daadwerkelijke beveiliging van de gegevens en garandeert de afzender dat alleen de ontvangende partij het bericht kan lezen. Het protocol wordt vooral ingezet bij het verzenden van informatie via publieke verbindingen en voorkomt zogenaamde 'Man in the middle attacks' en 'Spoofing'. Het maakt daarbij gebruik van het zogenaamde IKE-protocol (Internet Key-Exchange) waarmee de partijen worden geïdentificeerd die een verbinding tot stand willen brengen. Vervolgens wordt een verbinding opgebouwd en wordt de te verzenden data door middel van encryptie beveiligd. Zo ziet een IPSec-beveiligd datapakket eruit Een IPsec-datapakket bestaat uit een normaal IP-pakket met een of twee aanvullingen. De eerste uitbreiding is de Authenticatie Header (AH). Deze bevat de gegevens voor de authenticatie van het IP-pakket. Het AH-protocol wordt ingezet bij bijvoorbeeld RSA (Engelstalig). De tweede uitbreiding betreft de Encapsulated Security Payload header (ESP). Deze bevat de encryptiegegevens van het IP-pakket. Met behulp van ESP kunt u bepalen hoe zwaar de beveiliging voor de te verzenden data moet zijn. Zo kunt u ervoor kiezen om alleen de data te voorzien van encryptie of om het complete IP-datapakket in een ESP-dataveld te plaatsen. Hierdoor ontstaat een nieuw IP-pakket met een nieuw IP bron- en doeladres. Beide headers kunnen samen of apart aan een IP-pakket worden toegevoegd. Tunnel en transport modes IPsec kan in een drie verschillende verschijningsvormen voorkomen: De tunnel mode In deze mode wordt het complete IP-pakket in een compleet nieuw IP-pakket gestopt. Het IP-pakket heeft als bron- en doeladres het begin- en eindpunt van de tunnel. De transport mode In deze mode wordt er geen nieuw IP-pakket gemaakt, maar worden de headers (AH of ESP of allebei) in het IP-pakket gestopt. De bron- en doeladressen blijven ongewijzigd.

12 De iterated mode Deze mode is een combinatie van de tunnel en de transport mode. IPSec gebruiksmogelijkheden Voorlopers van IPsec als security-dienst zijn de Altavista Tunnel (hiermee konden gebruikers van Altavista een beveiligde toegang tot een server krijgen), SSH of Secure Shell (hiermee is het mogelijk om op een beveiligde manier een telnet sessie te voeren) en VPN of Virtual Private Network. De laatste is verreweg de meest bekende IPSec-toepassing. Dankzij VPN kan een filiaal of een thuiswerker via een clientprogramma verbinding maken met een server van het bedrijfsnetwerk. Juist het bedrijfsleven vraagt om dit soort toepassingen, maar ook bijvoorbeeld banken hebben er groot belang bij. Immers, men stimuleert de klant een internetrekening te openen, maar dan moet men de klant ook absolute veiligheid kunnen bieden. Certification Authorities (CA) Vanaf het ontstaan van IPSec heeft men het gebruik van Certification Authorities aangemoedigd. CA's vereenvoudigen de configuratie van routers en eventuele hostmachines voor gebruik van IPSec. Het grote voordeel van een CA schuilt in het uitwisselen van de sleutels voor decryptie. Dankzij CA hoeven er geen 'pre-shared' sleutels te worden gebruikt en kan men volstaan met het opgeven van de CA. Hierdoor hoeven er geen publieke sleutels handmatig uitgewisseld worden. In een Windows 2000/2003 omgeving kan binnen de Active Directory een eigen CA opgezet worden. Deze CA kan geraadpleegd worden door andere Windows-systemen, waarbij in de Active Directory hun certificaat wordt aangevraagd. Ook certificaten van andere CA's kunnen worden opgenomen; daardoor zijn ook bestaande CA's te gebruiken. In Windows 2003 kunt u de IPSec policies ook inzetten voor andere zaken. Windows Server 2003 biedt namelijk een extra IP-filter. Zo kan men bijvoorbeeld een webserver beveiligen, terwijl deze toch bereikbaar is via Remote Desktop of een Terminal Service. In dit geval heeft u een webserver met een openbare interface, waarmee gebruikers via poort 80 contact kunnen maken. Een tweede interface is niet mogelijk via IPSec, want er kan alleen maar contact gemaakt worden via één interface (de openbare). Om toch contact te maken via Remote Desktop dient u over een aantal zaken te beschikken op deze webserver:

13 Een regel, die pakketten blokkeert. Een regel, die pakketten doorlaat. Een filter, dat verbindingen met de webserver op poort 80 identificeert. Het bronadres mag daarbij van elk willekeurig IP-adres afkomstig zijn. Een webserveraanvraag op poort 80 is immers volkomen openbaar. Een filter, dat pakketten van een beheerder doorlaat en andere afweert. Alle andere aanvragen moeten geweerd worden. Praktijk Om een IP-filter in te stellen doet u het volgende: 1. Opent u eerst het MMC (Microsoft Management Console) via het configuratiescherm: Systeembeheer >> Lokaal beveiligingsbeleid. 2. Om een nieuwe regel toe te voegen klikt u op de knop Een IP-beveiligingsbeleid toevoegen. 3. De IP Security Policy Wizard start nu op. Hier geeft u een naam aan de nieuwe regel, bijvoorbeeld Webserver en Remote Desktop. Deze naam ziet u later terug in de lijst. Belangrijk om te weten bij het instellen van een nieuwe regel is dat er slechts één policy (beleidsregel) actief kan zijn. Het is dus noodzakelijk om alle filterlijsten en -regels, die u nodig hebt, in één policy op te nemen. 4. In het volgende scherm van de wizard wordt gevraagd of de regel de Default Response Rule moet worden. 5. De wizard wordt daarna afgesloten. U hoeft alleen de eigenschappen van de regel verder te bewerken. Een IP-Security-Policy bestaat dus uit een filter-lists en filter-actions. De lijsten bevatten informatie over de vormen van dataverkeer, de lijst met acties legt vast welke acties ondernomen moeten worden op bepaald dataverkeer Nieuwe IP-beveiligingsregel maken Heeft u een regel gemaakt dan selecteert u hem in de lijst van regels en dubbelklikt u op de regel. Opnieuw wordt er een wizard actief en wel de Wizard Beveiligingsregel. De vragen die de wizard stelt hebben duidelijk betrekking op IPSec; voor het IP-filter zijn ze van geen belang.

14 1. Allereerst vraagt de wizard wat voor soort tunnel gebouwd moet worden, zie afbeelding. 2. Vervolgens vraagt de wizard voor welke netwerkverbinding de regel actief moet zijn. De opties zijn alle, LAN of RAS. 3. Daarna kunt u de filterlijst kiezen op basis waarvan Windows het dataverkeer van en naar de server gaat controleren. Een filterlijst bestaat in feite uit meerdere filters, waarbij alle filters samen bepalen welk dataverkeer wel en welk niet wordt toegestaan.

15 Wilt u dus gebruik maken van Remote Desktop-verbindingen dan zult u hiervoor een filter moeten opnemen. Dit filter zult u moeten vertellen op welk IP-adres de verbinding tot stand moet komen. Verder heeft u nog een poortnummer nodig, waarop Remote Desktop verbinding kan krijgen. De Windows Remote Desktop wordt net zoals de Terminal Server via het RDP (Remote Desktop Protocol) aangestuurd en gebruikt in het algemeen poortnummer De wizard vervolgt met de vraag of de regel gespiegeld moet worden, anders gezegd of hij voor beide richtingen geldt. Daarna moet u het IP-bronadres opgeven, want de regel geldt ook voor verkeer van het eigen werkstation richting de eigen webserver. Het bronadres wordt dus het IP-adres van uw eigen machine, althans het adres waarmee uw werkstation in het netwerk (het internet) bekend is. Dat kan ook het adres zijn van de Internet- Gateway. 5. In de volgende wizard-stap wordt het doeladres opgegeven. Dit is het IP-adres van de webserver, immers deze is de bestemming en de regel wordt op de webserver zelf aangemaakt. 6. Vervolgens dient u het te gebruiken protocol op te geven. RDP behoort tot de keuzemogelijkheden.

16 Activeren van de regels U komt tot slot terug in het dialoogvenster IP-Filter-List. De zojuist aangemaakte regel kunt u hier terugvinden. Standaard zijn er reeds enkele filters voorgedefinieerd, twee daarvan zijn Blokkeren (Block) en Toestaan (Allow). Voor het lokaal RDP-verkeer kiest u de regel Allow, om uw eigen Remote Desktop-verbinding te leggen met de webserver. Door met de OK-knop te bevestigen wordt de regel actief. Deze regel is echter nog lang niet klaar omdat de toegang tot poort 80 van een willekeurig bronadres nog niet actief is. In dat geval dient u een regel aan te maken waarbij u communicatie met de webserver toestaat, niet alleen lokaal maar vanuit alle machines. Normaal gesproken zijn dit alle willekeurige IP-adressen, dus moet de rest van het dataverkeer geblokkeerd worden. Wanneer de regel actief is heeft u de webserver optimaal beveiligd. IPSec-regels beheren Erg praktisch is de eigenschap dat u de IPSec-regels eenvoudig kunt verdelen via de Active Directory. Moet de regel voor het gehele domein gelden dan wordt de regel automatisch over alle hostmachines verdeeld. Kortom, het is vrij eenvoudig om het LAN-netwerkverkeer te beveiligen dankzij de IP-regel. Het beheer van de IPSec-regels kunt u uitvoeren dankzij twee speciale IPSec snap-ins voor de Microsoft Management Console (MMC). Een snap-in regelt het beheer van de IPfilters en de andere bewaakt de uitvoer van de IPSec-filter.

17 Voor het controleren van het IPSec-verkeer gebruikt u de IPSec-monitor. Dit is een snap-in die u via het MMC toevoegt, zie afbeelding. Deze snap-in toont informatie over het verloop van de communicatie tussen de twee partijen. Bovendien kan de monitor tonen, welke regels op een computer of in een Active Directory-domein zijn ingesteld. Meer informatie Het gebruik van IPsec zal de komende tijd zeker toenemen, denk daarbij vooral aan VPNtoepassingen. Bedrijven zullen voor thuiswerkplekken en mobiele werkplekken een beveiligde verbinding willen opzetten met de bedrijfsserver. Ook wordt het IPSec-protocol tegenwoordig ingezet door verschillende router-fabrikanten en dus reeds hardwarematig ingebouwd.

18 Draadloos Wifi-netwerk installeren Wireless networking, ook wel aangeduid met de term WLAN (Wireless Local Area Network), is hot. Met termen als Bluetooth, hotspots, infrarood en WiFi wordt de argeloze computergebruiker 'lekker' gemaakt voor draadloos computergebruik. In dit artikel leest u wat u voor een draadloos WiFi-netwerk nodig hebt en hoe u een dergelijk netwerk zelf installeert. Draadloos netwerken installeren Voor een netwerk hebt u minimaal twee computers nodig. Om draadloos te kunnen werken is één PC of notebook al voldoende. U kunt er namelijk voor kiezen om draadloos verbinding te maken met uw router. Dat is bijvoorbeeld thuis handig. Zo kunt u altijd en overal in en rond het huis en en surfen. In dit artikel gaan we echter uit van een kleine kantooromgeving bestaand uit een aantal desktop PC's en notebooks. PC's en notebook zijn uitgerust met Windows XP en verder beschikt u over een breedband Internetverbinding (ADSL of kabel). De modem of router die u gebruikt zit aan de ene kant gekoppeld aan uw telefoonverbinding of kabelaansluiting en aan de andere kant aan uw PC of router. Let op: een ADSL-modem met USB-aansluiting is niet geschikt voor gebruik in een netwerk. Aanvullende hardware Naast de bestaande hardware moet u wat extra spullen aanschaffen. Deze zijn vrijwel overal verkrijgbaar en bepaald niet duur. In de eerste plaats hebt u een zender nodig of eigenlijk een koppelingskastje. De draadloze verbinding wordt tot stand gebracht doordat de 'computersignalen' via radiogolven door de lucht worden geseind. Zo'n koppelingskastje heet een Accesspoint. Het Accesspoint is de spin in uw draadloze web. Het kastje zendt en ontvangt radiosignalen op een frequentie van zo'n 2.4 gigaherz (GHz). Veel Accesspoints zijn voorzien van een zichtbare antenne. Om de radiosignalen bij de PC te kunnen ontvangen hebt u ook een ontvanger nodig. Welk type ontvanger hangt af van de computers die u gebruikt. In ons voorbeeld beschikt u over een desktop computer en een notebook. In de desktop PC's monteert u een ontvanger in de vorm van een uitbreidingskaart. Zo'n kaart noemen de fabrikanten meestal een Wireless LAN PCI card. Veel van deze kaarten hebben een antenne aan de achterzijde. In een notebook past geen gewone uitbreidingskaart, maar wel een PC Card (soms PCMCIA Type II genoemd). Een draadloze PC Card schuift u in een uitbreidingsslot op de notebook. Een stukje van de kaart steekt buiten de notebook

19 uit en bevat een onzichtbare antenne. Veel nieuwe notebookmodellen hebben echter al een ingebouwde draadloze netwerkkaart. Wanneer u niet alleen wilt netwerken, maar ook wilt surfen op Internet, dan hebt u in plaats van een Accesspoint een gecombineerde draadloze router/accesspoint nodig. Zo'n apparaat wordt vaak een Wireless BroadBand Router genoemd. Dit kastje ontvangt aan de ene kant uw Internet verbinding en vormt aan de andere kant de schakel tussen de diverse PC's in uw draadloze netwerk. Hebt u al een router, dan kunt u volstaan met alleen een Accesspoint. WiFi Gelukkig is er een internationale standaard voor draadloze communicatie. Deze heet IEEE b. Aangezien niet-techneuten dat niet kunnen onthouden wordt de standaard ook WiFi genoemd. Dat is een afkorting voor Wireless Fidelity. De genoemde IEEE b specificatie gebruikt een maximale doorvoersnelheid van 11 Mbps. Dat is dus aanzienlijk minder dan de 100 Mbps van een modern bekabeld netwerk. Sinds kort is een opvolger beschikbaar in de vorm van de g specificatie. Deze heeft een maximale doorvoersnelheid van 54 Mbps. De industrie heeft dit keer goed nagedacht, want apparaten die de g specificatie gebruiken zijn backwards compatibel met b. Een bestaande Wireless card is dus niet meteen onbruikbaar als u een snelle g Router/Accesspoint koopt. Voor de echte snelheidsduivels is er trouwens alweer een snellere variant in opkomst. Super G belooft de dubbele snelheid van de huidige standaard g. Dit wordt voorlopig nog bereikt door aan de bestaande standaards allerlei handigheidjes toe te voegen. Daarom zien wij Super G nog niet als een goed alternatief. Houdt u het voorlopig nog maar even op Accesspoints en draadloze kaarten volgens de g standaard. En voor wie het graag precies wil weten: er is nog een andere specificatie voor draadloze dataverbindingen tussen apparaten, genaamd Bluetooth. De Bluetooth technologie is vooral bedoeld voor verbindingen tussen kleine en draagbare apparaten, zoals PDA's, mobiele telefoons, printers, scanners, digitale camera's en telefoons. De doorvoersnelheid is dan ook laag: maximaal 1 Mbps. Dat maakt deze technologie oninteressant voor netwerken. We beperken ons in dit artikel dus tot WiFi. Installatie Als leverancier van de benodigde hardware kozen wij voor Belkin. Op de website van dit bedrijf vindt u handige Wizards die u naar de juiste producten leiden. Klik bijvoorbeeld op de SOHO Networking Wizard voor advies over uw situatie. Voor ons voorbeeldkantoor met een aantal desktop PC's, notebooks en een ADSL-Internetverbinding adviseerde men een draadloze kabel/dslgatewayrouter, een draadloze netwerkkaart voor de desktop-pc's en draadloze notebook netwerkkaart voor de notebooks. De router was in ons geval

20 een Belkin g draadloze DSL-/kabelgateway-router. Ook de draadloze netwerkkaarten voor desktop-pc's en notebooks werkt volgens de g standaard. Volgens de fabrikant is deze standaard het meest gemakkelijk te implementeren en is een bereik tot maar liefst 457 meter mogelijk. Dat laatste geldt natuurlijk alleen voor de meest ideale omstandigheden, in de praktijk zal het veel minder (circa 75 meter) zijn. De Wizard op de Belkin site biedt twee mogelijkheden voor het aansluiten van onze notebook: via een Draadloze Notebook Netwerkkaart (CardBus) voor notebook-pc's of via een Draadloze USB Netwerkadapter. Deze laatste is wel erg flexibel, want via de USB-kabel laat het apparaatje zich verbinden met elke moderne laptop óf desktop. Ook de draadloze netwerkkaarten voor desktop-pc's en notebooks werkt volgens de g standaard. Volgens de fabrikant is deze standaard het meest gemakkelijk te implementeren en is een bereik tot maar liefst 457 meter mogelijk. Dat laatste geldt natuurlijk alleen voor de meest ideale omstandigheden, in de praktijk zal het veel minder (circa 75 meter) zijn. De Wizard op de Belkin site biedt twee mogelijkheden voor het aansluiten van onze notebook: via een Draadloze Notebook Netwerkkaart (CardBus) voor notebook-pc's of via een Draadloze USB Netwerkadapter. Deze laatste is wel erg flexibel, want via de USB-kabel laat het apparaatje zich verbinden met elke moderne laptop óf desktop. Helaas bleek deze draadloze USB netwerkadapter nog volgens de b standaard te werken. De doorvoersnelheid is daarmee beperkt tot 11 Mbps. Belkin heeft, net als andere fabrikanten, een g insteekkaart (PCMCIA) voor notebooks. Deze heeft op dit moment dus onze voorkeur, maar zodra er een g USBnetwerkadapter beschikbaar komt is dat ook een prima keuze. Aansluiten Wireless Accesspoint Hebt u al een router of server die uw Internetverbinding regelt, dan volstaat het aansluiten van een Accespoint op uw netwerk. Dit aansluiten is niet moeilijk en breidt uw netwerk in een keer uit met draadloze connectiviteit. Het aansluiten gaat als volgt: 1. Sluit het Wireless Accespoint via een netwerkkabel aan op het bestaande netwerk. 2. Zet het Accesspoint aan. Klaar! 3. Het Accesspoint krijgt automatisch - mits de DHPC-server in de router aanstaat - van de in het netwerk aanwezige router een IP-adres toegekend. 4. Hebt u geen DHPC-server, dan zult u het Accesspoint handmatig moeten configureren. Volg daarvoor de instructies van de meegeleverde handleiding.

Inleiding. Inhoud van de verpakking. Nederlandse versie. LC000070 Sweex Wireless Broadband Router 11g

Inleiding. Inhoud van de verpakking. Nederlandse versie. LC000070 Sweex Wireless Broadband Router 11g LC000070 Sweex Wireless Broadband Router 11g Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex Wireless Router 11g. Met behulp van deze router kunt u snel en efficiënt een draadloos

Nadere informatie

Nederlandse versie. Installatie Windows XP en Vista. LW311 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps

Nederlandse versie. Installatie Windows XP en Vista. LW311 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps LW311 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps Stel de Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid

Nadere informatie

Siemens SE551. Handleiding Flits Thuis

Siemens SE551. Handleiding Flits Thuis Siemens SE551 Handleiding Flits Thuis Handleiding Siemens SE551 Flits Thuis Aansluiten Siemens SE551 Configuratie Siemens d.m.v. webinterface Instellen Gisgaset USB /PCMCIAdraadloze netwerk-adapter Aansluiten

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding Wireless Network Broadband Router WL-114 In deze handleiding worden alleen de meest voorkomende situaties behandeld. Raadpleeg de volledige gebruikershandleiding op de cd-rom voor

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows XP en Vista. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows XP en Vista. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de

Nadere informatie

Technische Informatie

Technische Informatie Het Beveiligen van een draadloos netwerk Het grootste Risico van een draadloos netwerk is dat het signaal in principe voor iedereen beschikbaar is. Anders dan bij een bekabeld netwerk, waar men een fysieke

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000, XP en Vista. LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000, XP en Vista. LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps 802.11n niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht

Nadere informatie

Windows XP & Windows Vista

Windows XP & Windows Vista Rem ote Dial- in User Windows XP & Windows Vista Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Verbinding maken met de router... 4 Remote Dial In User PPTP... 5 Nieuwe VPN-verbinding maken in Windows

Nadere informatie

b-logicx handleiding INHOUDSOPGAVE VPN verbinding voor Windows XP UG_VPN.pdf

b-logicx handleiding INHOUDSOPGAVE VPN verbinding voor Windows XP UG_VPN.pdf VPN verbinding voor Windows XP INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Wat is de bedoeling? 3 2.1 Waarom een VPN verbinding 3 2.2 Wat is zeker niet de bedoeling? 3 2.3 Wat heb je nodig? 3 3. Instellen van de VPN

Nadere informatie

LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS. Windows zal het apparaat automatisch detecteren en het volgende venster weergeven.

LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS. Windows zal het apparaat automatisch detecteren en het volgende venster weergeven. Installatie Windows 2000 en XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS Windows zal het apparaat automatisch detecteren en het volgende venster weergeven. Selecteer Deze keer niet ( No, not this time

Nadere informatie

Installatiehandleiding CT-1024/1029 Extended powerful wifi Antenne voorzien van Alfa AWUS036NEH wifi-adapter

Installatiehandleiding CT-1024/1029 Extended powerful wifi Antenne voorzien van Alfa AWUS036NEH wifi-adapter Uitleg overzicht gevonden netwerken de volgorde van gevonden netwerken kan worden weergegeven op volgorde van: - naam (klik op groene bol "SSID") - kanaal (Channel) - Signal (ontvangststerkte) bij iedere

Nadere informatie

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Nederlandse versie LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Met deze Wireless LAN Adapter

Nadere informatie

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM Inhoudsopgave Introductie van ESG103/ESG104 breedband routers......................... 1 Systeem vereisten.....................................................

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde(geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding te

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. Aanvullende specificaties WWW.SWEEX.COM

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. Aanvullende specificaties WWW.SWEEX.COM LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex Wireless Broadband Router 140 Nitro XM.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HERCULES ROUTER G-54

Uw gebruiksaanwijzing. HERCULES ROUTER G-54 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows Vista, Windows 7 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows

Nadere informatie

EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02

EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02 EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02 1 Inhoudsopgave: Stap 1.1: IP-adres veranderen met Windows Vista 3 Stap 1.2: IP-adres veranderen met Windows XP 6 Stap 2: De EnGenius ECB/SCB-8610S

Nadere informatie

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Let op! Stel de Sweex Wireless 300N Adapter USB niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid van verwarmingselementen.

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Met deze Wireless LAN Adapter kunt u gemakkelijk, snel en veilig

Nadere informatie

Inhoudsopgave Klik op een onderwerp in onderstaande inhoudsopgave om de betreffende sectie te bekijken

Inhoudsopgave Klik op een onderwerp in onderstaande inhoudsopgave om de betreffende sectie te bekijken Inhoudsopgave Klik op een onderwerp in onderstaande inhoudsopgave om de betreffende sectie te bekijken 1. HERCULES WIRELESS G EN WINDOWS VISTA... 3 1.1. Verbinden met een draadloos netwerk... 3 1.2. Verbinden

Nadere informatie

Technote Ruckus Metroflex M2211

Technote Ruckus Metroflex M2211 Technote Ruckus Metroflex M2211 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Configuratie wizard optie 1... 3 1.2 Configuratie wizard optie 2... 3 2 Voorbereiding... 4 3 IP configuratie van de computer/notebook

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Voor uw ADSL Flits Connected by KPN abonnement. Type modem: P-2612 HNU-F3 Netwerk: KPN

Installatiehandleiding. Voor uw ADSL Flits Connected by KPN abonnement. Type modem: P-2612 HNU-F3 Netwerk: KPN Installatiehandleiding Voor uw ADSL Flits Connected by KPN abonnement Type modem: P-2612 HNU-F3 Netwerk: KPN Inhoudsopgave 1 Het aansluiten van de modem 2 De modem instellen 3 Het instellen van een beveiligde

Nadere informatie

Wireless Utility. Complete handleiding

Wireless Utility. Complete handleiding Wireless Utility Complete handleiding 1. Installatie van software/hardware Installeer de software voordat u de wireless adapter op het systeem aansluit! Plaats de CD-ROM in uw computer. Het Sitecom-installatieprogramma

Nadere informatie

Configuratie handleiding Gigaset SE505. Omschakelen naar de Nederlandse Taal. Overzicht van de stappen voor de installatie

Configuratie handleiding Gigaset SE505. Omschakelen naar de Nederlandse Taal. Overzicht van de stappen voor de installatie Configuratie handleiding Gigaset SE505 In deze handleiding leest u hoe u uw Gigaset SE505 configureert voor een verbinding te maken met het internet via een ADSL / Kabel breedband internet verbinding.

Nadere informatie

Sweex Broadband Router + 4 poorts 10/100 Switch

Sweex Broadband Router + 4 poorts 10/100 Switch Sweex Broadband Router + 4 poorts 10/100 Switch Toepassingsmogelijkheden Creëer een netwerk voor meerdere gebruikers, en deel het Internet in een handomdraai, zonder hier een ander stukje software voor

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING Powerwifi USB Router in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne INLEIDING De Powerwifi USB Router kan worden gebruikt in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne. Hierdoor

Nadere informatie

Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet...

Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet... 333 Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet... 18 ios (ipad)... 18 Android... 21 Windows... 21 Smartphone...

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows 8 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows 8... 5 Benodigdheden...

Nadere informatie

Printopdrachten sturen vanaf een notebook op de campus en je pc thuis naar de printer/copiers voor studenten

Printopdrachten sturen vanaf een notebook op de campus en je pc thuis naar de printer/copiers voor studenten Printopdrachten sturen vanaf een notebook op de campus en je pc thuis naar de printer/copiers voor studenten Installatie van de Océ printerdriver onder Windows 2000 (NL) Deze informatie is bestemd voor

Nadere informatie

Nederlandse versie. Installatie Windows XP en Vista. Installatie Windows XP en Vista. LW312 Sweex Wireless LAN PCI Card 300 Mbps

Nederlandse versie. Installatie Windows XP en Vista. Installatie Windows XP en Vista. LW312 Sweex Wireless LAN PCI Card 300 Mbps Nederlandse versie LW312 Sweex Wireless LAN PCI Card 300 Mbps Stel de Sweex Wireless LAN PCI Card 300 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

Ik heb de installatiehandleiding gevolgd maar ik heb geen verbinding met mijn range extender

Ik heb de installatiehandleiding gevolgd maar ik heb geen verbinding met mijn range extender Ik heb de installatiehandleiding gevolgd maar ik heb geen verbinding met mijn range extender In deze FAQ wordt besproken hoe je kunt controleren of je range extender verbonden is met je (modem-)router

Nadere informatie

100 % Draadloos? De kans dat er een breedband / kabel of ADSL aansluiting ligt in de kamer, waar je computer staat opgesteld, is zeer klein.

100 % Draadloos? De kans dat er een breedband / kabel of ADSL aansluiting ligt in de kamer, waar je computer staat opgesteld, is zeer klein. 100 % Draadloos? De kans dat er een breedband / kabel of ADSL aansluiting ligt in de kamer, waar je computer staat opgesteld, is zeer klein. Er zijn dan 2 dingen die je kunt doen: 1). meters lange kabel(s)

Nadere informatie

Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING

Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BELANGRIJKE OPMERKING... 3 BELANGRIJKSTE KENMERKEN... 6 IMPLEMENTATIE... 6 OPRICHTING VAN EEN DRAADLOOS INFRASTRUCTUURNETWERK.... 6 REPEATER:... 7 TOEGANGSPUNT:...

Nadere informatie

HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA

HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA WELKOM BIJ CAIWAY! In deze handleiding wordt het installeren van het Webstar modem voor gebruik op het internet met Windows XP en Windows Vista behandeld. Heeft u

Nadere informatie

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS Inleiding. Het komt vaak voor dat iemand thuis meer dan 1 computer heeft, bijvoorbeeld een desktop computer en een laptop. Denk maar eens aan de situatie dat

Nadere informatie

Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU

Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU Inleiding Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU Doel Het doel van deze instructie is inzicht te geven in

Nadere informatie

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren.

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren. SSL VPN SSL VPN SSL VPN is een web based versie van VPN waarbij er geen VPN client software nodig is. Het wordt niet beperkt door netwerkomgevingen en is zeer eenvoudig te configureren. SSL staat voor

Nadere informatie

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn:

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn: H A N D L E I D I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 T O E P A S S I N G M O G E L I J K H E D E N 4 H A R D W A R E I N S

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde(geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding te

Nadere informatie

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network D-Link AirPlus G Telenet WiFi Home Network 2 Telenet WiFi Home Network: je draadloze verbinding met het internet De installatie en beveiliging van WiFi Home Network is niet moeilijk en met deze installatiegids

Nadere informatie

Het installeren van de software.

Het installeren van de software. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Het installeren van de software.... 2 De Printserver Bekabeld Configureren... 8 Instellen van je IP adres... 10 Netwerk poorten configureren... 12 Een printer Toevoegen....

Nadere informatie

USB Buitenantenne. Installatie Handleiding. Versie 1.1

USB Buitenantenne. Installatie Handleiding. Versie 1.1 USB Buitenantenne Installatie Handleiding Versie 1.1 BELANGRIJK: Monteer om te beginnen de bijgeleverde antenne op de WIFI adapter. Wanneer u de WIFI adapter gebruikt zonder antenne kan deze zijn vermogen

Nadere informatie

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem (2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem Raadpleeg eerst de Quick-Start Guide voor het installeren van uw DSL-aansluiting voordat u deze handleiding leest. Versie 30-08-02 Handleiding

Nadere informatie

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Vigor Firm w are Upgrade Procedure V2.0 Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Inhoudsopgave FIRMWARE UPGRADE PROCEDURE...1 INHOUDSOPGAVE...1 VOORBEREIDING...2

Nadere informatie

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur)

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) Stap 1. 1. Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) 2. Sluit de adapter aan op de router en steek de stekker in het stopcontact.

Nadere informatie

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Technote EnGenius / Senao EOM-8670 Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Merk Model Firmware Datum EnGenius Senao EOM-8670 2.1.10 09-04-2009 Pagina 1 van 29 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Node

Nadere informatie

- Als het Power lampje niet brandt controleer of u de adapter in een (werkend) stopcontact gestoken heeft en de adapter op het modem is aangesloten.

- Als het Power lampje niet brandt controleer of u de adapter in een (werkend) stopcontact gestoken heeft en de adapter op het modem is aangesloten. Controleren van de aansluiting Configuratie Siemens SX76x (SurfSnel ADSL connected by KPN) Als u gebruik maakt van Linesharing en u wilt bellen met uw KPN lijn, dan dient u de splitter te gebruiken die

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING Nauticwifi USB Router in combinatie met de Nauticwifi USB buitenantenne

INSTALLATIE HANDLEIDING Nauticwifi USB Router in combinatie met de Nauticwifi USB buitenantenne INSTALLATIE HANDLEIDING Nauticwifi USB Router in combinatie met de Nauticwifi USB buitenantenne Inleiding NLEIDING De Nauticwifi USB Router kan worden gebruikt in combinatie met de Nauticwifi USB buitenantenne.

Nadere informatie

SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Gids voor een snelle start

SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Gids voor een snelle start SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Gids voor een snelle start Over deze gids Deze Gids voor een snelle start beschrijft hoe u uw SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER installeert en bedient. Gelieve deze handleiding

Nadere informatie

Ervaringen met draadloos

Ervaringen met draadloos Onderzoek in grote steden zoals Amsterdam, maar ook in Eindhoven heeft uitgewezen, dat ca. 40% van de draadloze netwerken open en bloot op straat liggen, hieronder een scan van mijn PC in mijn woonwijk,

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In User DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde (geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding

Nadere informatie

Handleiding voor Windows besturingsystemen

Handleiding voor Windows besturingsystemen Draadloos internet (WIFI) met HGSECURE Handleiding voor Windows besturingsystemen Inleiding HGSECURE is een nieuw draadloos netwerk bedoeld voor alle studenten en personeel van de Avondschool. HGSECURE

Nadere informatie

Verkrijgbaar bij: Grafi-Call Computers BV. Leiden

Verkrijgbaar bij: Grafi-Call Computers BV. Leiden Inleiding LC100060 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van deze Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Met deze USB adapter kan je snel en eenvoudige

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

EnGenius/Senao ECB/SCB-3220 HANDLEIDING Firmware 1.43.03

EnGenius/Senao ECB/SCB-3220 HANDLEIDING Firmware 1.43.03 EnGenius/Senao ECB/SCB-3220 HANDLEIDING Firmware 1.43.03 1 Inhoudsopgave: Stap 1.1: IP-adres veranderen met Windows Vista... 3 Stap 1.2: IP-adres veranderen met Windows XP... 6 Stap 2: De EnGenius ECB/SCB-3220

Nadere informatie

Engenius ECB150/ECB300/ECB350 HANDLEIDING VOOR OPZETTEN ALS ACCESSPOINT. v0.01

Engenius ECB150/ECB300/ECB350 HANDLEIDING VOOR OPZETTEN ALS ACCESSPOINT. v0.01 Engenius ECB150/ECB300/ECB350 HANDLEIDING VOOR OPZETTEN ALS ACCESSPOINT v0.01 Inhoudsopgave: Stap 1.1: IP-adres veranderen met Windows Vista en Windows 7... 3 Stap 1.2: IP-adres veranderen met Windows

Nadere informatie

EnGenius EMR3000 Gebruikershandleiding

EnGenius EMR3000 Gebruikershandleiding EnGenius EMR3000 Gebruikershandleiding Stap 1 : In deze handleiding wordt gebruik gemaakt van android, maar is tevens toe te passen voor Apple ios apparaten. Open de App store. (Voor android apparaten

Nadere informatie

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s h a n d l e i d i n g N I - 7 0 7 5 3 2 n e d e r l a n d s b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Handleiding Inloggen met SSL VPN

Handleiding Inloggen met SSL VPN Handleiding Inloggen met SSL VPN Beveiligd verbinding maken met het bedrijfsnetwerk via de Desktop Portal Versie: 24 april 2012 Handleiding SSL-VPN Pagina 1 van 10 Inleiding SSL VPN is een technologie

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows XP Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows XP... 5 Benodigdheden...

Nadere informatie

SpeedTouch 570 Standaard 128 WEP-beveiliging

SpeedTouch 570 Standaard 128 WEP-beveiliging SpeedTouch 570 Standaard 128 WEP-beveiliging 1 Beveiligen 1.1 Draadloos netwerk beveiligen Over het algemeen zijn netwerken gevoeliger voor misbruik door derden dan computers die niet onderling zijn verbonden.

Nadere informatie

1. Introductie netwerken

1. Introductie netwerken 13 1. Introductie netwerken Een netwerk is simpel gezegd een verzameling computers die met elkaar verbonden zijn. De realiteit is wat complexer, omdat de computers met elkaar verbonden zijn met behulp

Nadere informatie

- Als het Power lampje niet brandt controleer of u de adapter in een (werkend) stopcontact gestoken heeft en de adapter op het modem is aangesloten.

- Als het Power lampje niet brandt controleer of u de adapter in een (werkend) stopcontact gestoken heeft en de adapter op het modem is aangesloten. Configuratie Siemens SX762 Controleren van de aansluiting Wanneer u gebruik maakt van uw KPN telefoonlijn en u wilt hiermee bellen, dan gebruikt u de splitter. Het modem sluit u op dezelfde wijze aan als

Nadere informatie

Volg onderstaande stappen op voor de installatie van de Trust 4 Port USB Hub:

Volg onderstaande stappen op voor de installatie van de Trust 4 Port  USB Hub: 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Trust 4 Port Email USB Hub. Met de Trust 4 Port Email USB Hub kunt u op eenvoudige wijze het aantal USB poorten van uw computer uitbreiden.

Nadere informatie

Watcheye AIS op ipad

Watcheye AIS op ipad Watcheye AIS op ipad Deel uw NMEA / AIS informatie met uw ipad met tussenkomst van uw PC/Laptop. Het is mogelijk om de Watcheye AIS applicatie op uw ipad te koppelen met uw AIS, door de NMEA data die de

Nadere informatie

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V.

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. Uitgave : 1.0 KORTE OMSCHRIJVING In dit document wordt beschreven hoe u gebruik kunt maken van de SMTP dienst van Bedrijvenweb Nederland B.V. om e-mail

Nadere informatie

Handleiding. Instellen L2TP VPN. Concept; ongecorrigeerde uitgave. Auteur: Henk Schuurman eerste uitgave: 27 oktober 2010 Wijzigingen:

Handleiding. Instellen L2TP VPN. Concept; ongecorrigeerde uitgave. Auteur: Henk Schuurman eerste uitgave: 27 oktober 2010 Wijzigingen: VOIP - SOFTWARE - HARDWARE - INTERNET - CONSULTANCY Handleiding Soft Solutions Ruijslaan 49 7003 BD Doetinchem Nederland Telefoon : 0314 36 04 47 Gsm : 06 55 806 940 Handelsreg. Arnhem nr. : 09051259 BTW

Nadere informatie

Gids De Telenet Wireless Modem gebruiken

Gids De Telenet Wireless Modem gebruiken Gids De Telenet Wireless Modem gebruiken In deze gids Je hebt je Telenet Wireless Modem reeds geinstalleerd en je verbinding met de modem ingesteld met behulp van het stappenplan. Krijg je de verbinding

Nadere informatie

Werkinstructie Linksys WIFI

Werkinstructie Linksys WIFI Werkinstructie Linksys WIFI KPN Telecom Datum Titel 30-8-2004 Werkinstructie Linksys WIFI Wijzigingslog Versie datum Wijziging Auteur 0.01 30-08-2004 Document template toegepast voor Linksys WIFI Jan van

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

Internethandleiding Voor het verbinden met internet vanuit een SSHN-complex

Internethandleiding Voor het verbinden met internet vanuit een SSHN-complex Versie 1.4.12.21 Internethandleiding Voor het verbinden met internet vanuit een SSHN-complex in opdracht van Stichting Platform Huurdersbelangen Inhoudsopgave Terminologie... 2 Advies. 2 Instellen van

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM. Handleiding EM4030

WWW.EMINENT-ONLINE.COM. Handleiding EM4030 WWW.EMINENT-ONLINE.COM NL Handleiding EM4030 Handleiding: EM4030 Rev. 1 Accesspoint 802.11g Waarschuwing: Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos apparaat in sommige Europese lidstaten onderwerp

Nadere informatie

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen Introductie QSIT Owncloud is de hollandse en 100% privacy-veilige variant van Dropbox of Google Drive. Het stelt u in staat om vanaf elk apparaat aan dezelfde bestanden te werken. Omdat wij onze servers

Nadere informatie

LC Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Mocht één van bovenstaande onderdelen ontbreken neem dan contact op met de leverancier.

LC Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Mocht één van bovenstaande onderdelen ontbreken neem dan contact op met de leverancier. LC500070 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van deze Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Met deze PC kaart kan je snel en eenvoudige een draadloos netwerk

Nadere informatie

Introduktie: Wireless Knowhow (Zie voor daadwerkelijke Wireless Sophisti netwerk koppeling de laatste 2 pagina s)

Introduktie: Wireless Knowhow (Zie voor daadwerkelijke Wireless Sophisti netwerk koppeling de laatste 2 pagina s) Introduktie: Wireless Knowhow (Zie voor daadwerkelijke Wireless Sophisti netwerk koppeling de laatste 2 pagina s) Om een apparaat als Sophisti op een beveiligd draadloos netwerk te kunnen gebruiken, moet

Nadere informatie

Technische Informatie

Technische Informatie Handmatige installatie van de Belkin draadloze Printserver Als de automatische installatie van de Printserver niet is gelukt, kunt u proberen hem handmatig te installeren. De Printserver heeft geen driver

Nadere informatie

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter Powerline Adapter Let op! Stel de Powerline Adapter niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid van verwarmingselementen. Gebruik de Powerline

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Voor uw SurfSnelADSL abonnement

Installatiehandleiding. Voor uw SurfSnelADSL abonnement Installatiehandleiding Voor uw SurfSnelADSL abonnement Connected by KPN Type modem: P-2612 HNU-F3 Netwerk: KPN Inhoudsopgave 1 Het aansluiten van de modem 2 De modem instellen 3 Het instellen van een beveiligde

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

gedeeld om dit zoveel wordt mogelijk door alle te aangesloten beperken. computers, noemt men dit wel een shared WEP-key.

gedeeld om dit zoveel wordt mogelijk door alle te aangesloten beperken. computers, noemt men dit wel een shared WEP-key. 1 Beveiligen SpeedTouch 570 Standaard 128 WEP-beveiliging 1.1 Draadloos netwerk beveiligen Over het algemeen zijn netwerken gevoeliger voor misbruik door derden dan comput verbonden. Draadloze netwerken

Nadere informatie

PO1168 EnVivoUSB netwerk hub 1. Ik kan de aangesloten USB apparaten in mijn netwerk niet gebruiken

PO1168 EnVivoUSB netwerk hub 1. Ik kan de aangesloten USB apparaten in mijn netwerk niet gebruiken PO1168 EnVivoUSB netwerk hub 1. Ik kan de aangesloten USB apparaten in mijn netwerk niet gebruiken envivo@teknihall.nl NL : 0900/400 2001 p.1 In het venster van de applicatie wordt gemeld dat de toestellen

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING Powerwifi USB Router in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne INLEIDING De Powerwifi USB Router kan worden gebruikt in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne. Hierdoor

Nadere informatie

Snelstart Server Online voor Windows en Linux Versie september 2014

Snelstart Server Online voor Windows en Linux Versie september 2014 Snelstart Server Online voor Windows en Linux Versie september 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Server Online Windows voor het eerst gebruiken 4 2.1 Inloggen op Zelfservice Cloud

Nadere informatie

Printer delen in een thuisnetwerk. Onsma. Printers kunnen op verschillende manieren met een computer worden verbonden.

Printer delen in een thuisnetwerk. Onsma. Printers kunnen op verschillende manieren met een computer worden verbonden. Handleiding door XP Printer delen in een thuisnetwerk. VISTA Printers kunnen op verschillende manieren met een computer worden verbonden. 1. Directe communicatie Om te kunnen printen moet de computer kunnen

Nadere informatie

- Als het Power lampje niet brandt controleer of u de adapter in een (werkend) stopcontact gestoken heeft en de adapter op het modem is aangesloten.

- Als het Power lampje niet brandt controleer of u de adapter in een (werkend) stopcontact gestoken heeft en de adapter op het modem is aangesloten. Controleren van de aansluiting Configuratie Siemens SX762 (Flits ADSL connected by BBned) Wanneer u gebruik maakt van uw KPN telefoonlijn en u wilt hiermee bellen, dan gebruikt u de splitter. Het modem

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met:

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met: Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding In combinatie met: Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domaincontroller installeren en configuren.... 4 3. VPN Server Installeren en Configureren... 7

Nadere informatie

Draadloze verbinding beveiligen Zyxel Prestige 2602HW-61C/63C

Draadloze verbinding beveiligen Zyxel Prestige 2602HW-61C/63C Draadloze verbinding beveiligen Zyxel Prestige 2602HW-61C/63C 1. Draadloze netwerkverbinding beveiligen 2. Wanneer je gebruik maakt van een onbeveiligde netwerkverbinding is het voor een buitenstaander

Nadere informatie

ENMESH EMR3000 GEBRUIKERSHANDLEIDING

ENMESH EMR3000 GEBRUIKERSHANDLEIDING ENMESH EMR3000 GEBRUIKERSHANDLEIDING STAP 1 Het installatieproces dat beschreven staat in deze handleiding, kan op zowel Android als Apple ios apparaten toegepast worden. Voor Android apparaten opent u

Nadere informatie

Om gebruik te maken van het draadloze netwerk Eduroam, zal het programma SecureW2 geïnstalleerd moeten worden.

Om gebruik te maken van het draadloze netwerk Eduroam, zal het programma SecureW2 geïnstalleerd moeten worden. 1 Installatie van SecureW2 Om gebruik te maken van het draadloze netwerk Eduroam, zal het programma SecureW2 geïnstalleerd moeten worden. Het is natuurlijk mogelijk dat de Secure W2 Client reeds op uw

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. Aanvullende specificaties. BT200 - Sweex Bluetooth 2.0 Class II Adapter USB

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. Aanvullende specificaties. BT200 - Sweex Bluetooth 2.0 Class II Adapter USB BT200 - Sweex Bluetooth 2.0 Class II Adapter USB Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Bluetooth 2.0 Adapter. Met deze adapter kun je probleemloos verbinding maken met een ander

Nadere informatie

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router LEDs aan de Voorzijde Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de 802.11g ADSL VPN Firewall Router, zie de online handleiding.

Nadere informatie

Long Range b/g/n USB TurboWifi adapter voor het gebruik buiten. Handleiding Herziening 1.1

Long Range b/g/n USB TurboWifi adapter voor het gebruik buiten. Handleiding Herziening 1.1 Long Range 802.11b/g/n USB TurboWifi adapter voor het gebruik buiten Handleiding Herziening 1.1 Zorg ervoor dat er een antenne geïnstalleerd is op het apparaat, anders wordt de zendontvanger beschadigd

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Installatie- en gebruikershandleiding. Zyxel P-2612HW (Flits Thuis/Professioneel ADSL connected by KPN)

Installatie- en gebruikershandleiding. Zyxel P-2612HW (Flits Thuis/Professioneel ADSL connected by KPN) Installatie- en gebruikershandleiding Zyxel P-2612HW (Flits Thuis/Professioneel ADSL connected by KPN) Handleiding Zyxel P-2612HW (Flits Thuis/Professioneel ADSL connected by KPN) Inhoudsopgave 1 Het aansluiten

Nadere informatie

BiGuard 2. ibusiness Security Gateway Home-Office. Startgids

BiGuard 2. ibusiness Security Gateway Home-Office. Startgids BiGuard 2 ibusiness Security Gateway Home-Office Startgids BiGuard 2 ibusiness Security Gateway Home-Office Inleiding De BiGuard 2 is een compact apparaat met 8 switch-poorten en ingebouwde VPN- en Firewallfuncties.

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

Handleiding Solis-VPN Pagina 1 Versie: 1.3 Datum: mei 2013

Handleiding Solis-VPN Pagina 1 Versie: 1.3 Datum: mei 2013 Handleiding Solis-VPN Pagina 1 Gebruikershandleiding Solis-VPN en Solis-VPN-Lite 1. Inleiding Met de dienst Solis-VPN kunt u toegang krijgen tot diensten en servers die niet via het publieke internet toegankelijk

Nadere informatie

Thuisnetwerk instellen met Windows

Thuisnetwerk instellen met Windows Thuisnetwerk instellen met Windows Een thuisnetwerk kan behoorlijk lastig zijn om in te stellen. Gelukkig heeft Microsoft genoeg hulpmiddelen om alles in goede banen te leiden, of u nu Windows XP, Vista

Nadere informatie