Regionaal Archief Tilburg Van 20 jaar naar 3 dagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionaal Archief Tilburg Van 20 jaar naar 3 dagen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2 JAARVERSLAG REGIONAAL ARCHIEF TILBURG 2013 Regionaal Archief Tilburg Van 20 jaar naar 3 dagen Inleiding 2013 was voor Regionaal Archief Tilburg een turbulent jaar. Onder leiding van de nieuwe algemeen directeur van Stichting Mommerskwartier, Thijs Torreman, is hard gewerkt aan het bepalen van een nieuwe strategie. Die biedt houvast bij de ontwikkeling van het archief in de komende twee jaar. In de afgelopen jaren is vooral gewerkt aan het beter bereiken en bedienen van de digitale klant. De nieuwe strategie zet het archief meer op het spoor van de digitalisering van overheid en samenleving. Dat betekent dat het archief de komende jaren gaat investeren in vraagstukken die te maken hebben met de digitalisering van de gemeentelijke administratie. Kernbegrip daarbij is het e-depot, de plek waar digitale informatie die voor de eeuwigheid bewaard moet worden, een plaats gaat krijgen. Dat impliceert een (verdere) verschuiving van mensen en middelen weg van het papier in de richting van digitale informatie. Dienstverlening vanuit de digitale informatie blijft daarbij een belangrijk aandachtspunt. Om de nieuwe richting van Regionaal Archief Tilburg goed inhoud te geven was het noodzakelijk om de organisatie tegen het licht te houden. Dat resulteerde in een plat organisatiemodel. Daarnaast is er financiële ruimte gemaakt voor investeringen in kennis rondom het e-depot. Dat krijgt in 2014 een vervolg door de aanstelling van een nieuw Hoofd Archief en een projectleider E-depot. 1

3 De herijking van strategie leidde mede tot het stopzetten van de voorgenomen herinrichting van de publieksruimten. Het geld dat voor de herinrichting was gereserveerd krijgt nu deels een andere bestemming: het scannen van papieren archiefbronnen. De herinrichting wordt soberder van opzet. De planning is dat die in de zomer van 2014 wordt gerealiseerd. De bouw van de nieuwe website is ook doorgeschoven naar Doordat Regionaal Archief Tilburg een nieuw archiefbeheersysteem aanschaft, is het beter om pas daarna te investeren in een nieuwe website was een jaar met veel beweging waar het archief zich wederom goed staande heeft gehouden en ferme stappen in de goede richting heeft gezet. Het archief werkte met veel energie en enthousiasme aan een aantal projecten die veel vooruitgang boekten zoals de TilburgWiki, de Charterbank en Kijk op Tilburg. Dit jaarverslag geeft een beschrijving een paar van deze projecten. Achter de schermen werd hard gewerkt aan het digitaal toegankelijk maken en juist beheren van de collecties. We lichten ook hiervan enkele voorbeelden toe. Qua organisatie werd nagedacht over de toekomst en werd geïnvesteerd in een opleiding voor de vrijwilligers en samenwerking met collega-instellingen. STRATEGIE, ORGANISATIE EN PERSONEEL Archief van de Toekomst In de inleiding van dit jaarverslag is al ingegaan op de nieuwe strategische keuzes van Regionaal Archief Tilburg. In het Bedrijfsplan 2014 staan de zeven aandachtsgebieden waar de komende jaren de focus komt te liggen uitgebreid beschreven. In 2013 hebben de gemeentearchivaris, de directie van Stichting Mommerskwartier en het archief gesproken met vertegenwoordigers van de zes gemeenten waarmee het DVO contract per 1 maart 2014 afloopt. De insteek van de gesprekken was te komen tot een nieuw contracten. De vorige DVO contracten hadden een looptijd van 10 jaar. In die tijd is er heel veel veranderd op het gebied van archivering van de overheidsadministratie. De archiefwereld draait al langer om hetzelfde digitale punt heen; hoe gaan we om met nieuwe archiefvorming en hoe zorgen we ervoor dat oud en nieuw archief goed met elkaar verbonden blijven teneinde de klant (eindgebruiker en gemeente) optimaal te kunnen bedienen? De discussie gaat inmiddels niet meer over de vraag of zaken als e-depot en digitalisering gaan gebeuren. De belangrijkste openstaande punten zijn tempo en de wijze waarop je als archief hierin wilt opereren. Het archief heeft de beleidskeuze gemaakt om hier actief in te gaan acteren, zowel op het gebied van advisering als dienstverlening naar burgers en bedrijven. DTB-opleiding vrijwilligers Hoewel de indexering van de bevolkingsregisters nog niet is afgerond start Regionaal Archief Tilburg met een volgende serie bronnen: de doop-, trouw- en begraafregisters. Deze registers zijn voor stamboomonderzoekers heel belangrijk. De registers zelf staan al geruime tijd gescand online. De 2

4 persoonsnamenindex van deze registers worden nu onder handen genomen. Dit project vereist specifieke kennis van het oude schrift en de eigenaardigheden van deze registers. Iedere pastoor hanteerde zijn eigen methode van noteren en al die variaties moeten worden herkend en goed in de database terecht komen. De pastoors schreven aanvankelijk in het Latijn, wat weer andere vaardigheden vraagt. Om de vrijwilligers van dit project goed voor te bereiden, krijgen ze een cursus op maat. In november zijn de eerste vrijwilligers aan de slag gegaan. Het gaat om vele honderdduizenden registraties van personen en daarom neemt dit project meerdere jaren in beslag. Vrijwilligersbijeenkomst De jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst vond plaats op 24 oktober in het Auditorium van het TextielMuseum. Tijdens deze bijeenkomst kregen de vrijwilligers uitleg over de nieuwe strategische keuzes van het archief. Hierna werd verder ingezoomd op het nieuwe digitaliseringsplan dat de komende twee jaar een belangrijke rol speelt voor Regionaal Archief Tilburg. Bij de voorbereiding van het digitaliseren van archiefbronnen spelen vrijwilligers ook een rol. Na het zakelijke deel was er ruimte voor een ontspannen en spannende afsluiting met een lezing van dr. Jan van Eijck getiteld "Mèske vermoord, deskundig ontleed. Een crime passional uit 1872". Diverse keren tijdens deze succesvolle dag werden de verdiensten van onze vrijwilligers benadrukt, die van onschatbare waarde blijft. Aan het eind van de middag was er natuurlijk nog ruimte voor informeel bijpraten onder het genot van een borrel en een hapje. Dienstverlening - assistenten Er zijn in 2013 drie archiefassistenten aangetrokken die de bemensing van de balie voor een deel voor hun rekening nemen. Door hun inzet is het voor de overige archivisten in de dienstverlening mogelijk om hun kwaliteiten ook op andere gebieden aan te wenden. Die liggen op het gebied van vrijwilligersbegeleiding en e-dienstverlening door chat, beantwoording en het gebruiken van social media. De nieuwe archiefassistenten hebben zich in het afgelopen jaar bekwaamd om de meest voorkomende vragen te beantwoorden en bezoekers van de studiezaal te begeleiden bij hun onderzoek. Geachte medewerkers, laat ik beginnen met het oprecht uitdelen van een bundel pluimen! Bij mijn genealogisch onderzoek heb ik al jaren veel steun gehad aan jullie archief en medewerkers. [Hans Peijnenburg uit Rotterdam, via een mail aan het archief] Samenwerking met collega-instellingen Regionaal Archief Tilburg werkte in 2013 tot ver buiten de grenzen van Brabant samen en speelde een rol in de ontwikkelingen binnen het archiefveld van nu en voor de toekomst. In 2013 ontving Regionaal Archief Tilburg 88 archiefmedewerkers uit Noord Brabant en Vlaanderen. Zij wisselden kennis uit over sociale media in archieven, ze hebben druk genetwerkt en er was een uitgebreide kennismaking met de stad tijdens een 3

5 wandeling. De DIV-medewerkers uit ons werkgebied kwamen op bezoek om te leren en te discussiëren over zaakgericht werken en over authenticiteit en digitalisering. Vrijwilligers uit Leuven kwamen kennisnemen van het project Charterbank. Onze kennis en ervaring hebben we gedeeld in een project waarbij een archiefbeheersysteem is ontwikkeld. Met het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) werkte het archief nauw samen bij het geven van een gezamenlijke digitale cursus. En samen met enkele Brabantse archieven en de Branchevereniging BRAIN organiseerde het archief een landelijke activiteit in de vorm van de verkiezing van Het Stuk van het Jaar. PROJECTEN TilburgWiki - project Joodse Tilburgers De TilburgWiki mag zich verheugen in een toenemende belangstelling. De wiki telt inmiddels bijna artikelen. Sinds de start van de TilburgWiki staat het aantal geraadpleegde pagina s op 1,7 miljoen. In 2013 is er hard gewerkt door een groep vrijwilligers, de werkgroep Joodse Tilburgers, aan het uitbreiden van de informatie over de Joodse inwoners van de stad tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er zijn bij dat onderzoek een heleboel nieuwe gegevens boven water gekomen. Al die informatie is omgezet in verhalen die zijn geplaatst in de TilburgWiki en in het Geheugen van Tilburg. Nieuwe foto s zijn aan de artikelen toegevoegd, links naar andere websites met relevante informatie en waar mogelijk ook literatuurvermeldingen. In de artikelen is ook aandacht voor de woningen waar deze groep woonde. Van verschillende panden zijn beschrijvingen toegevoegd. Daarmee wordt de TilburgWiki een waardevol naslagwerk over de Joodse Tilburgers in en rond de Tweede Wereldoorlog. De werkgroep organiseerde in samenwerking met het Joods Historisch Museum (Amsterdam) voor het eerst de Open Joodse Huizen in Tilburg op 4 en 5 mei 2013, een zeer succesvolle dag. Charterbankproject Tilburg Na de charters (oude documenten geschreven op perkament, ook wel oorkonden genoemd) van Geertruidenberg en Raamsdonk en die van Oisterwijk is Regionaal Archief Tilburg in 2013 gestart met de Tilburgse oorkonden. Dit project, mede gestart om meer kleur te geven aan het Verhaal van Tilburg in 2014, kende een prachtige aftrap op 14 maart. Wethouder Marjo Frenk nam op die dag het oudste charter van Tilburg in bezit. Het document van 4 februari 1355 is afkomstig uit de collectie van het bisdom van s- Hertogenbosch en werd het oudste charter in ons bezit. De oud-archivaris van het bisdom, rector Peijnenburg, overhandigde het keurig verpakte charter aan de wethouder van Tilburg die het vervolgens overdroeg aan de gemeentearchivaris. De oude oorkonden werden zorgvuldig gedigitaliseerd. Aansluitend zijn de vrijwilligers van het charterbankproject aan de slag gegaan met het transcriberen van de oude teksten. Door het online plaatsen van deze transcripties komt de informatie voor een breed publiek beschikbaar. De charterbank trekt steeds weer nieuwe vrijwilligers met soms specifieke kennis die goed van pas komt, zoals die van het 4

6 transcriberen en vertalen van de Latijnse charters. Dat slecht de taalbarrière en maakt ook die informatie goed raadpleegbaar. Eind 2013 zijn alle charters gedigitaliseerd, waarvan er 290 zijn getranscribeerd. Aan het eind van 2014 zullen alle 550 Tilburgse charters online beschikbaar zijn, met transcriptie jaar Geertruidenberg 2013 was voor de gemeente Geertruidenberg een jubileumjaar. De stad vierde het feit dat ze 800 jaar geleden stadsrechten ontvingen van de graaf van Holland. Het hele jaar stond in het teken van dat jubileum met een volle agenda aan activiteiten. Regionaal Archief Tilburg speelde bij een aantal van die festiviteiten een rol. Al in 2011 werden de charters van Geertruidenberg en Raamsdonk gescand, getranscribeerd en online gezet in de charterbank. Dat was aanleiding om in 2013 mee te werken aan de tentoonstelling Het staat in de Charters beschreven. die vanaf juni te bezichtigen was in Museum De Roos. Er konden geen originele charters worden tentoongesteld maar er lagen enkele reproducties die nauwelijks van echt te onderscheiden waren. Op deze manier heeft het archief zich kunnen profileren als hoeder van het perkamenten (en papieren!) erfgoed van de gemeente Geertruidenberg. Daarnaast werd ander archiefmateriaal van de gemeente Geertruidenberg tentoongesteld in originele vorm. Dat betrof voornamelijk materiaal over vorige jubilea van de stad. Regionaal Archief Tilburg werkte ook mee aan een permanente expositie bij de Stedelijke Godshuizen in Geertruidenberg. Op informatieborden wordt daar in de tuin de geschiedenis van de Godshuizen uitgelegd, met afbeeldingen uit onze collectie. Kijk op Tilburg - foto acquisitie Het verwerven van digitale foto s is al twee jaar een onderwerp van onderzoek. In het project Kijk op Tilburg heeft het archief, na Kermisplaatjes in 2011, opnieuw onderzocht hoe we aan actuele digitale foto s kunnen komen. De focus lag in 2012 en 2013 op Tilburgse evenementen. In dit project is Facebook gebruikt als belangrijk medium om foto s te pakken te krijgen. Na een wervelende start met fotoreportage van de intocht van Sinterklaas in 2012, viel de verwerving via Facebook in 2013 tegen. De conclusie van dit project is dat het niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Er zijn weliswaar weer foto s in de collectie opgenomen, maar die kwamen vooral via bekenden van het archief die al eerder hadden aangeleverd. We hebben geleerd dat een gerichte aanpak met een selecte groep (amateur-) fotografen het meeste oplevert. Er moet ook een kanttekening geplaatst worden. Een project als dit vraagt voortdurende aandacht. De medewerkers die zich bezighouden met het verwerven en beschrijven van foto s hebben echter te maken gehad met veel achterstanden. De prioriteit kon daardoor niet altijd liggen bij Kijk op Tilburg. Daarnaast is gebleken dat het verwerven van foto s met alle rechten en het sluiten van de bijbehorende contracten véél tijd vergt. Ondanks die kanttekening was het een leerzaam project dat zeker een vervolg zal krijgen. 5

7 REGULIERE WERKZAAMHEDEN Burgerlijke stand scannen gemeente Alphen en Chaam In 2013 is Regionaal Archief Tilburg begonnen om voor de gemeenten waarmee het een dienstverleningsovereenkomst heeft gesloten op andere manieren service te verlenen. Zo was de gemeente Alphen en Chaam op zoek naar een oplossing voor het probleem dat ze aan hun balie regelmatig met originele registers van de burgerlijke stand moesten werken. Daar moesten dan vaak kopieën van akten gemaakt worden. Dat was niet bevorderlijk voor de materiële staat van die registers. Het archief heeft via online software echter de mogelijkheid om die registers te scannen en daarmee online beschikbaar te stellen voor de ambtenaren van de gemeente Alphen en Chaam. Op die manier blijven de originele registers ongeschonden en kan de service naar de burgers sneller plaatsvinden. Vanaf de scan kan meteen een download worden gemaakt van een akte om te mailen of te printen, al naar gelang de behoefte. De pilot was dermate succesvol en dat deze in 2014 zal worden voortgezet met de gemeenten Gilze en Rijen, Goirle en Geertruidenberg. Een andere nieuwe service die het archief biedt is scanning on demand voor gemeenten. Sommige archieven die zijn overgedragen aan Regionaal Archief Tilburg zijn voor de gemeenten nog belangrijk om op terug te vallen. Tot nu toe gebeurde dat op basis van uitlening van papieren dossiers. Een aantal gemeenten is echter al een eind op weg om het digitale werken in te voeren en wilden deze dossiers graag digitaal aangeleverd krijgen. In 2013 slaagden we erin om dat proces op te starten en voor zes gemeenten een pilot te doen. Voor het archief levert dat ook voordelen op, omdat deze dossiers na scanning digitaal beschikbaar komen op onze website, niet alleen voor de ambtenaren maar ook voor alle andere geïnteresseerden. Het uitlenen van papieren dossiers bracht ook gevaren met zich mee van verlies of beschadiging. Dat gevaar bestaat door deze nieuwe service vrijwel niet meer. De pilot brengt leermomenten met zich mee, waarmee Regionaal Archief Tilburg dit product kan verbeteren. In 2014 word scanning on demand uitgebreid naar alle gemeenten uit ons werkgebied. Ik wil jullie bedanken voor het online toegankelijk maken van zoveel bronnen! Ik maak er ongelooflijk veel gebruik van en was nooit zover gekomen als het niet op deze manier online zou staan. [Anton Kemmeren via een mail aan het archief] Conversie JPG - naar jpeg2000 Het scannen van foto s en archiefstukken is al jaren aan de gang. Regionaal Archief Tilburg begon in 1998 met het online zetten van de fotocollectie. Inmiddels worden er allerlei archiefstukken digitaal aangeboden. Het online plaatsen van gescande archiefstukken is niets bijzonders meer. De hoeveelheid scans neemt steeds toe en dat betekent dat de kosten voor die opslag groeien. Door voor een ander opslagformaat te kiezen bespaart het archief aanzienlijk op de kosten voor de opslag. Dat biedt weer financiële ruimte om nog meer online te plaatsen. In het kader van de nieuwe strategische keuzes levert dat een positieve bijdrage aan die ambities. 6

8 Archiefeducatie In 2013 investeerde het archief veel tijd in het ontvangen van onderwijsgroepen en in het ontwikkelen van nieuw educatief materiaal. Het programma en werkboek over Marietje Kessels werden aangepast en goed ontvangen door docenten en leerlingen van het basisonderwijs. Het format dat in het programma van Marietje wordt gebruikt, wordt in 2014 overgenomen in de andere educatieve programma s. In totaal ontvingen we 26 klassen uit basis- en voortgezetonderwijs, MBO en HBO. In totaal waren dat 650 leerlingen en studenten. Ook wij hebben het een hele leuke en leerzame ochtend gevonden. We zijn nog steeds druk bezig en sommige weten niet van ophouden. je hebt echt iets los gemaakt. In juni wil nog een andere groep van onze school naar jullie komen. Het enthousiasme heeft ze aangestoken. Nogmaals bedankt. [Anja de Raad van de Mytylschool in Tilburg, naar aanleiding van educatief programma in het archief] Het archief in de media In 2013 kwam Regionaal Archief Tilburg regelmatig in het nieuws op lokaal en regionaal niveau. Een aantal onderwerpen werd zeer goed opgepikt, waaronder de voorverkiezing van Stuk van het Jaar. Het archief was medeorganisator en deelnemer aan deze landelijke verkiezing onder archieven. Brabants Dagblad en Omroep Brabant tv en radio besteedden er veel aandacht aan. Het tijdschrift In Brabant publiceerde een artikel over het fotoboek Schmidlin evenals het Brabants Dagblad. In Brabant gaf ook ruimte om verslag te doen van de eerste digitale cursus Familiegeschiedenis, georganiseerd in samenwerking met het BHIC in Den Bosch. Omroep Tilburg was present voor opnames tijdens de overdracht van het Bisdomcharter. Wethouder Marjo Frenk kwam in dat tv-item aan het woord en benadrukte het belang van het goed bewaren van dergelijke historische documenten. Over de projectgroep Joodse Tilburgers en de Open Joodse Huizen werd veel gepubliceerd in verschillende media. Het publiceren van een klassenfoto met Joodse leerlingen van de HBS in Brabants Dagblad leverde meteen al nieuwe informatie op over de leerlingen op die foto. In 2013 startte de samenwerking met Tillywood Magazine. Dit tweemaandelijks tijdschrift publiceert in elk nummer twee pagina s met foto s uit de beeldbank. Ook verspreiden zij via de Facebookpagina Je bent een echte Tilburger als elke dag een foto uit onze collectie. Dit levert veel naamsbekendheid op. Het aantal vrienden op de eigen Facebookpagina van het archief groeide ook sterk. Tijdens Open Monumentendag werd Facebook handig ingezet om live foto s te plaatsen van gefotografeerde bezoekers tijdens die dag. Uitkomst klanttevredenheidsonderzoek Regionaal Archief Tilburg onderzoekt om de twee jaar wat de bezoekers van het archief vinden. Uit het onderzoek van 2013 blijkt dat de dienstverlening van het archief zéér positief beoordeeld wordt. Als algemeen rapportcijfer krijgt het archief gemiddeld een 8,2. Deze score ligt aardig hoger dan het landelijke gemiddelde 7

9 van 7,7. De website wordt gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 8.1. Opmerkelijk is de score op het gebied van sociale media. 30% van de respondenten volgt het archief via sociale media. Die volgers geven een 8,5 als rapportcijfer (landelijk 7,4) voor het gebruik op sociale media. Minder dan de helft van de respondenten bezoekt het archief aan het Kazernehof in Tilburg. De meerderheid van de respondenten verricht hun archiefonderzoek dus vrijwel alleen digitaal. Degenen die wel onderzoek verrichten in de studiezaal geven het archief een rapportcijfer van 7.6. Het aantal digitale klanten is een veelvoud van het aantal fysieke bezoekers. - Facebook van jullie is geweldig. Een voorbeeld voor vele archiefdiensten. - I love your site - it is the best, easiest site to research my relatives. Easy to use, each result loads very quickly. [...] really, your site is a 10 - thank you very much!! From a researcher in New Zealand who appreciates your site tremendously! Thank you also for making it free to research the most basic information. Wonderful. - Eigenlijk vind ik deze website de beste van alle archiefsites die ik heb bezocht. Vooral de zoekmogelijkheid is zeer gebruiksvriendelijk. - Ik vind de site en haar mogelijkheden een van de beste in Nederland! Verbeteren is eigenlijk niet nodig! [Quotes uit het klanttevredenheidsonderzoek] 8

10 Bijlagen Nieuwe archieven en collecties In 2013 zijn de volgende (aanvullingen van) archieven en collecties bij Regionaal Archief Tilburg nieuw binnengekomen: Geertruidenberg: Gravure van F. Hogendorp van de verovering van Geertruidenberg in 1573, 1600, 1 stuk. Geertruidenberg: Foto van de bierbrouwerij De Wereld te Raamsdonk. Gilze en Rijen: Negatieven van het 50 jarig jubileum van de coöperatieve stoomzuivelfabriek De Goede Verwachting in Gilze, Gilze en Rijen: Negatieven van het 25 jarig jubileum van de leerfabriek Rijen. Goirle: Fotoarchief van Huub de Bont, 215 glasnegatieven Hilvarenbeek: Archief van de Stichting Bikse Torensteun te Hilvarenbeek, , 0,25 meter Loon op Zand: Foto van de Aartsbroederschap van de H. Familie te Kaatsheuvel, Oisterwijk: Aanvullingen op de archieven van De Vereniging het Eigen Gebouw De Schuur en de SDAP, later PvdA afdeling Oisterwijk, , 0 meter. Oisterwijk: Aanvulling op de doop-, trouw en begraafboeken Oisterwijk, Rooms-katholieke parochie, trouwboek , trouwboek , doopboek , doopboek Oosterhout: Negatieven van het Benedictijner Abdij te Oosterhout. Oosterhout: Negatieven van het 25 jarig jubileum van onderwijzeres A.J. van Oirschot,1938.(2 x) Oosterhout: Negatieven van de coöperatieve stoomzuivelfabriek Oosterhout, (2 x) Oosterhout: Negatieven van de R.K. Verkenners te Dorst. Oosterhout: Aanvulling op de collectie Oomen. Oosterhout: Aanvulling archief Gemeentepolitie Oosterhout, Oosterhout: Gemeentebestuur van Oosterhout (1951) (2008). Oosterhout: Hinderwetvergunningen Oosterhout, Oosterhout: Brandweer Oosterhout, (1976) Oosterhout: Fotocollectie van de gemeentelijke archeologische dienst, Tilburg: Aanvulling op de doop-, trouw en begraafboeken, 0,125 meter. R.K. doopboeken van 't Goirke, , R.K. trouwboeken van 't Goirke, , R.K. doop- en trouwboeken van 't Heike, Tilburg: Stukken betreffende de fusie van W. Brands & Zonen N.V., , 1 omslag. Tilburg: Aanvulling op de Rooms-katholieke parochie H. Dionysius 't Heike, 0,25 meter Tilburg: Aanvulling op de Rooms-katholieke parochie H. Dionysius 't Goirke, 0,25 meter Tilburg: Doopboeken van de R.K. parochie H. Dionysius t Goirke, Tilburg: Trouwboeken van de R.K. parochie H. Dionysius 't Goirke, Tilburg: Notitieboekje van stoffenagent F.A. Blömer uit Amsterdam, 1 deeltje 9

11 Hierin aantekeningen over textielfabrikanten in Nederland, m.n. ook Tilburg, tijdens de oorlogsjaren. Tilburg: Muziekstukken met foto van Adr. P. Hamers ( ), 1 omslag Tilburg: Diverse foto's: klassenfoto zondagsschool 't Goirke, klassenfoto 1931, Korte Heuvel rond 1900, familiefoto's Bax, Hasseltse kerk, Tilburgse Textielschool, Fuji en Tilburg. Tilburg: Personeelsdossier Piet Gerrits, (niet openbaar) Tilburg: Dagboek van Adeline Janssens, november 1948, 1 deel met herinneringen Tilburg: Aanvulling op de collectie muurkranten, februari stuk. Tilburg: Balansen van Mommers & Co, 1892, , , 0,125 meter Tilburg: Aanvulling collectie Coba Pulskens is toegevoegd 0.5 meter Tilburg: Aanvulling op het archief van de stichting Tilburg 125 jaar Stad aan het Spoor, Tilburg: Aanvulling op het archief van gemeentebestuur Udenhout, Tilburg: Aanvulling op het archief Bestuursdienst van de gemeente Tilburg, Tilburg: Aanvulling op het archief van de Dienst Algemene Zaken (DAZ) Tilburg: Aanvulling op het archief van de Milieudienst Tilburg, Tilburg: Aanvulling op het archief van Publieke Werken Tilburg, Tilburg: Foto's van Publieke Werken, jaren zeventig en tachtig. Tilburg: Gemeentelijke Brandweer Tilburg (1967) Tilburg: Regionale Brandweer Midden-Brabant (1950) (2005). Tilburg: Stichting Regionaal Opleidingscentrum Brandweer Midden-Brabant Tilburg: Regionaal Overleg Midden-Brabant, (inv.nrs ), Tilburg: Archief van de Fok en Controle Vereniging Tilburg, ,5 meter Tilburg: Collectie Gerard van Rooij, , 1,375 meter Tilburg: Archief en foto's van het Kinderkledingbedrijf Vilenzo te Tilburg, , 0,04 meter Tilburg: Archief Paulus HBS, , 0,125 meter. Tilburg: Album van de meisjesschool Maria Broekhoven I ter gelegenheid van het jubileum van koningin Wilhelmina, Tilburg: Charters en documenten van het bisdom 's-hertogenbosch, , 14 stuks Tilburg: Fotoalbum logement Snels in Koningswei, 0,20 meter. 10

12 (Nader) toegankelijk gemaakte archieven en collecties Alphen en Chaam, Bevolkingsregisters Alphen en Riel Alphen en Chaam, Bevolkingsregisters Chaam Alphen en Chaam: Schepenbank Alphen en Chaam, Dongen, Bevolkingsregisters Dongen Dongen, Burgerlijke stand Dongen, geboorteregisters, Dongen, Burgerlijke stand Dongen, huwelijksregisters Dongen, Burgerlijke stand s Gravenmoer, geboorteregisters 1897 en 1902 Dongen, Burgerlijke stand s Gravenmoer, overlijdensregisters 1933 en 1942 Dongen, Heerlijkheid s Gravenmoer, Geertruidenberg, collectie Bas Zijlmans Geertruidenberg: Gemeentebestuur Raamsdonk, Geetruidenberg, Notarieel Geertruidenberg, Geertruidenberg: protocollen Schepenbank Geertruidenberg, Goirle, Bevolkingsregisters en gezinskaarten Goirle Hilvarenbeek, Bevolkingsregisters Hilvarenbeek Loon op Zand: Notarieel archief Loon op Zand, Oisterwijk, Bevolkingsregisters Oisterwijk Oisterwijk, Burgerlijke stand Oisterwijk, 1903 en Oisterwijk: charters Oisterwijk Oisterwijk: Notarieel archief Oisterwijk, Oisterwijk, Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, Oisterwijk, Schepenbank Moergestel, Oosterhout, Bevolkingsregisters Oosterhout Tilburg: Bevolkingsregisters Tilburg Tilburg, Schepenbank Tilburg en Goirle, Diverse doopboeken Diverse foto s Diverse bidprentjes Diverse films 11

13 COLOFON Uitgave van Stichting Mommerskwartier Postbus 4265, 5004 JG Tilburg Stichting Mommerskwartier bestaat uit de instellingen: Stadsmuseum Tilburg Regionaal Archief Tilburg TextielMuseum Tekst / coördinatie Frank van Kruisselbergen, Thijs Torreman, Floor Westerburgen, Luud de Brouwer, Jojannneke van Zandwijk, Laure Sauer Beeldverantwoording Monica Jojanneke van Zandwijk Verspreiding digitaal 12

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's)

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Achtergrond In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de

Nadere informatie

REGIONAAL ARCHIEF TILBURG. Jaarverslag 2010. Een instelling van Stichting Mommerskwartier

REGIONAAL ARCHIEF TILBURG. Jaarverslag 2010. Een instelling van Stichting Mommerskwartier REGIONAAL ARCHIEF TILBURG Jaarverslag 2010 Een instelling van Stichting Mommerskwartier JAARVERSLAG 2010 2 REGIONAAL ARCHIEF TILBURG Jaarverslag 2010 Regionaal Archief Tilburg: klaar voor de start Het

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de inwoners. Er werden

Nadere informatie

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Maart 2015 Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en

Nadere informatie

Project Digitalisering op Verzoek. Maarten Schenk Haags Gemeentearchief

Project Digitalisering op Verzoek. Maarten Schenk Haags Gemeentearchief Project Digitalisering op Verzoek Maarten Schenk Haags Gemeentearchief Programma Toelichting op project 13.15 uur Zelf aan de slag 13.45 uur Terugkoppeling/discussie 13.55 uur Conclusies 14.25 uur Aanleiding

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 329 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN N.B.: Ca. 6.50m archief is nog niet beschreven. DOOR K.J.P.F.M

Nadere informatie

Verkeershinder A59 Zonzeel-Hooipolder

Verkeershinder A59 Zonzeel-Hooipolder Verkeershinder A59 Zonzeel-Hooipolder Rijkswaterstaat voert tussen vrijdag 9 september en maandag 19 september werkzaamheden uit aan de A59 tussen knooppunt Zonzeel en Hooipolder. In verband met de werkzaamheden

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Voorburg

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Voorburg Nummer archiefinventaris: 3.04.16.149 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Voorburg Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Bergambacht

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Bergambacht Nummer archiefinventaris: 3.04.16.018 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Bergambacht Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Stompwijk

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Stompwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.16.138 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Stompwijk Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Capelle a/d IJssel

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Capelle a/d IJssel Nummer archiefinventaris: 3.04.16.029 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Capelle a/d IJssel Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief Vastgesteld door het bestuur van Het Utrechts Archief, 29 maart 2010

Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief Vastgesteld door het bestuur van Het Utrechts Archief, 29 maart 2010 Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief Vastgesteld door het bestuur van Het Utrechts Archief, 29 maart 2010 Prijzen zijn in en inclusief 21% BTW Kopieën en prints Kopieën en (reader)prints: A4 en

Nadere informatie

Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief

Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief Vastgesteld door het bestuur van Het Utrechts Archief, 22 maart 2012 Prijzen zijn in en inclusief 21% BTW Kopieën en prints (vrijgesteld van BTW) Kopieën en

Nadere informatie

Regionaal Archief Nijmegen. nijmegen beuningen druten groesbeek heumen lingewaard west maas en waal wijchen en het waterschap rivierenland

Regionaal Archief Nijmegen. nijmegen beuningen druten groesbeek heumen lingewaard west maas en waal wijchen en het waterschap rivierenland Regionaal Archief Nijmegen nijmegen beuningen druten groesbeek heumen lingewaard west maas en waal wijchen en het waterschap rivierenland jaarverslag 2015 Via de studiezaal en de website van het Regionaal

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rijnsburg

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rijnsburg Nummer archiefinventaris: 3.04.16.125 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rijnsburg Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Digitaliseren en de rol van de restaurator

Digitaliseren en de rol van de restaurator Archievenblad een uitgave van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland. November 2013 Auteur Janien Kemp, hoofd van de sectie Fysiek Beheer van het Stadsarchief Amsterdam. jkemp@stadsarchief.amsterdam.nl

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch OVERZICHT ROSMALEN Versie juli 2012 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert voor

Nadere informatie

Agenda 2015. Overzicht activiteiten 2015.

Agenda 2015. Overzicht activiteiten 2015. Overzicht activiteiten 2015. Studiecentrum Het studiecentrum is elke woensdag- en zaterdagmiddag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. In overleg met H. Dortants is het regelmatig mogelijk om eerder toegang

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nieuwe organisatie. Consultancy. Nieuwe archiefbewaarplaats aan de Goirkestraat. Nieuwe archieven

Inhoudsopgave. Nieuwe organisatie. Consultancy. Nieuwe archiefbewaarplaats aan de Goirkestraat. Nieuwe archieven Inhoudsopgave Nieuwe organisatie 2 Consultancy 3 Nieuwe archiefbewaarplaats aan de Goirkestraat 5 Nieuwe archieven 6 Nieuw ontsloten archieven en collecties 7 Behoud van archieven 8 Dienstverlening, educatie

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zoetermeer

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zoetermeer Nummer archiefinventaris: 3.04.16.164 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zoetermeer Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015 Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F Verslag archief 2015 2 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING 3 DIV 2015 3 POSTBEHANDELING EN DIGITALISERING POSTSTROMEN 3 INTERBESTUURLIJK

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

Beleidspunten Stichting Gispen Collectie 2015

Beleidspunten Stichting Gispen Collectie 2015 Beleidspunten Stichting Gispen Collectie 2015 Website & social media pagina s In 2015 wil de Stichting Gispen Collectie de informatie op de website verder uitbreiden door meer producten en catalogi aan

Nadere informatie

De Aankomst: Molukkers naar Nederland

De Aankomst: Molukkers naar Nederland www.prismaproject.nl Fris je geheugen op 1 De Aankomst: Molukkers naar Nederland Op 19 maart 2004 werd de website De Aankomst: Molukkers naar Nederland gelanceerd. Dit was een gezamenlijk product van het

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853

Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.15 Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853 Auteur: S.J. Fockema Andreae Nationaal Archief, Den Haag 1946 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Noordwijk

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Noordwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.16.100 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Noordwijk Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ter Aar

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ter Aar Nummer archiefinventaris: 3.04.16.001 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ter Aar Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Ze zijn zestien en maakten hun eigen magazine. Alle dertien goeduitde hypermarché. www.trouw.nl ZATERDAG29 AUGUSTUS2015

Ze zijn zestien en maakten hun eigen magazine. Alle dertien goeduitde hypermarché. www.trouw.nl ZATERDAG29 AUGUSTUS2015 Trouw Ze zijn zestien en maakten hun eigen magazine tijdpagina 12 pagina 17 Alle dertien goeduitde hypermarché www.trouw.nl ZATERDAG29 AUGUSTUS2015 LEVEN EN DOEN Wat moet ik toch met die berg foto s? De

Nadere informatie

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van Statenmededeling Onderwerp Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van Jaarverslag Zorgplicht archieven 2013-2014 Aanleiding In november 2013 is

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie mei 2014 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 Nummer Toegang: 2.25.69.05 Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 De Nederlandsche Bank N.V. De Nederlandsche Bank: Olaf Borgers

Nadere informatie

1.2 Onder welke voorwaarden zou u scans en beschrijvingen van documenten beschikbaar willen stellen via een gezamenlijk platform?

1.2 Onder welke voorwaarden zou u scans en beschrijvingen van documenten beschikbaar willen stellen via een gezamenlijk platform? Aantal verstuurde enquetes Aantal ingevulde enquetes % responders 71 21 30% 1.2 Onder welke voorwaarden zou u scans en beschrijvingen van documenten beschikbaar willen stellen via een gezamenlijk platform?

Nadere informatie

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 Beleidsplan Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 1 1. Inleiding Pagina 3 2. Doelstellingen 3 3. Collectie 4 4. Tentoonstellingen 4 5. Organisatie 5 6. Samenvatting 6 2 1. INLEIDING Voor u ligt

Nadere informatie

Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief

Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief Vastgesteld door het bestuur van Het Utrechts Archief, 29 maart 2010 Prijzen zijn in en inclusief 19% BTW Kopieën en prints Kopieën en (reader)prints: A4 en

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10 oktober 2011 Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst voor de verantwoordelijken voor de informatievoorziening

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leiden

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leiden Nummer archiefinventaris: 3.04.16.073 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leiden Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Archief Eemland

Onderzoek klanttevredenheid Archief Eemland Onderzoek klanttevredenheid Archief Eemland Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken, Marlies Visser 9 april 2015 De meeste mensen die Archief Eemland bezoeken komen om archiefdocumenten in te zien en voor

Nadere informatie

Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013

Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013 Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013 Haags Gemeentearchief onder auspiciën van Geschiedkundige Vereniging Die Haghe Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Algemene informatie 4 Cursussen Cursus paleografie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN Bestuur Het bestuur was in 2011 als volgt samengesteld: Dhr. K.E. Koeman voorzitter Dhr. E. Lijnzaad vice-voorzitter *) Mw. J. Albers secretaris Dhr. J. Koekkoek

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006

Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006 Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006 Inventaris van het archief met de Doop-, Trouw- en Begraafboeken benevens van de Registers van Overledenen etc. in Zuid-Holland, daterende van voor de Invoering van

Nadere informatie

IIUilIIIIIIII llllll II Wethouder Miermans Ou

IIUilIIIIIIII llllll II Wethouder Miermans Ou ARCHIEFEXEMPLAAR IffźîL Advies B&W * rjforsele B&W 24 februari 2015 Beslissing Akkoord Bespreken Registratienummer 15.003006 Burgemeester Gelok /v ^ Raadsinformatiebijeenkomst n.v.t. Secretaris Van den

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenhage

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenhage Nummer archiefinventaris: 3.04.16.042 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenhage Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud)

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud) 1 WERKPLAN 2014 1 COLLECTIE Beheer en behoud collectie. Het hele jaar door worden de gebruikelijke voorzorgs- en controlemaatregelen genomen. Het klimaat (de luchtvochtigheid en de temperatuur) worden

Nadere informatie

Beginnen. met. Genealogie

Beginnen. met. Genealogie Beginnen met Genealogie Wim van t Einde Beginnen met genealogie Veel mensen zijn geïnteresseerd in hun voorouders. Het is voor veel van hen echter lastig om te beginnen. Doordat ze niet weten waar ze

Nadere informatie

Nieuws flits. Datum : 18 maart 2013 Nummer : 01

Nieuws flits. Datum : 18 maart 2013 Nummer : 01 Nieuws flits Datum : 18 maart 2013 Nummer : 01 Beste kermisliefhebbers, De website is nu meer als een jaar online en is een succes. Dit is iets waar ik bijzonder blij mee ben. Dit doe ik echter niet alleen.

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ameide en Tienhoven

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ameide en Tienhoven Nummer archiefinventaris: 3.04.16.007 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ameide en Tienhoven I. Koolhoven Nationaal Archief, Den Haag (c) 2010 This finding aid is written

Nadere informatie

groep 7 de bewaarplaats Handleiding archief (incl. voorbeeldvragen) media spoor

groep 7 de bewaarplaats Handleiding archief (incl. voorbeeldvragen) media spoor groep 7 de bewaarplaats Handleiding archief (incl. voorbeeldvragen) media spoor Inleiding Het project De Bewaarplaats maakt deel uit van de leerlijn Mediaspoor van Plein C en gaat in de eerste plaats om

Nadere informatie

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN 2.2.8. PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN BESLUIT VAN HET BUREAU VAN 10 MAART 2014 HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Nadere informatie

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2013

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2013 STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2013 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2013 Bestuurlijke ontwikkelingen... 3 Konmakandra... 3 In 2013 bereikte resultaten... 3 Aantal donateurs en sponsoren...

Nadere informatie

REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN. Algemene Informatie

REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN. Algemene Informatie REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN Algemene Informatie ALGEMENE INFORMATIE Het Regionaal Archief Leiden beheert de archieven van een aantal (voormalige) gemeenten, te weten Hillegom, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk,

Nadere informatie

primair onderwijs groep 4 en 8 samen Mijn verhaal van Brabant docentenhandleiding

primair onderwijs groep 4 en 8 samen Mijn verhaal van Brabant docentenhandleiding primair onderwijs groep 4 en 8 samen Mijn verhaal van Brabant docentenhandleiding Inhoud Een doorlopende leerlijn erfgoededucatie 3 Leerdoelen 6 Voorbereiding op het museumbezoek 7 De museumles Mijn verhaal

Nadere informatie

Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces

Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces Anje van der Lek Wat gaan we doen? Vanuit mijn perspectief: (overheid, archiefwet) Het e-depot Tenant architectuur Vanuit jullie perspectief: (particuliere

Nadere informatie

NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 1. Johan Stapel 30 september 2014

NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 1. Johan Stapel 30 september 2014 NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 1 Johan Stapel 30 september 2014 NBC+ Nationale Bibliotheekcatalogus = bibliotheekcollecties + overige bronnen De positie van de bibliotheek binnen het erfgoeddomein

Nadere informatie

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat?

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? O C G L Genealogie voor Beginners O C G Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? Even voorstellen: Jo Schiffelers, voorzitter Heemkundevereniging Landgraaf L Systemen en termen Genealogie/Stamboom

Nadere informatie

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films Mevrouw drs. M. C. van Heese Erfgoedinspectie/Collecties en Archieven IPC 3500 Postbus 16478 2500 BL Den Haag Amsterdam, 11 februari 2016 Betreft: De stoot van de rijkscollectie BYE Filmmuseum Geachte

Nadere informatie

De juiste zorg een zorg minder

De juiste zorg een zorg minder Collectiewacht Gelderland De juiste zorg een zorg minder Collectiewacht Gelderland Andere tijden Tentoonstellingen, registratie, klimaatbeheersing, publieksverbreding, recepties, educatieve projecten;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de levering van reproducties van collectie-items van het KMMA Tervuren

Algemene voorwaarden voor de levering van reproducties van collectie-items van het KMMA Tervuren Algemene voorwaarden voor de levering van reproducties van collectie-items van het KMMA Tervuren Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Departement Culturele Antropologie en Geschiedenis Afdeling Collectie-

Nadere informatie

Archieven en documentaire collecties

Archieven en documentaire collecties Archieven en documentaire collecties Sturing en structuur Aansturing op inhoud Op de dagelijks inhoud wordt met name gestuurd binnen de cluster archieven en in de werkzaamheden uitgevoerd door de vrijwilligers.

Nadere informatie

De Dongense Opstartlening

De Dongense Opstartlening De Dongense Opstartlening Verlaag je woonlasten met de Opstartlening! Beschikbaar voor starters uit Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk en vanaf 1

Nadere informatie

Jaarverslag. Stadsmuseum Hellevoetsluis

Jaarverslag. Stadsmuseum Hellevoetsluis Jaarverslag Stadsmuseum Hellevoetsluis 2014 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van het Stadsmuseum Hellevoetsluis, waarin o.a. voor de subsidiëring op hoofdlijnen verslag wordt gedaan van het reilen

Nadere informatie

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS 19 Haags Gemeentearchief CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS 2015-2016 32015 22 1843 2014 971 1840 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Cursussen Paleografie 5 Lezingen 8 Workshops 10 Inleiding Bent u geïnteresseerd

Nadere informatie

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3 Postbus 61243 2506 AE Den Haag Telefoon +31(0)70 310 66 86 Fax +31(0)70 361 47 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Nadere informatie

Bezoekersreglement Archief Eemland

Bezoekersreglement Archief Eemland Bezoekersreglement Bezoekersreglement Archief Eemland Hartelijk welkom bij Archief Eemland. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn hebben wij een bezoekersreglement opgesteld waarin de regels staan voor

Nadere informatie

BESTUUR EN ORGANISATIE

BESTUUR EN ORGANISATIE Jaarverslag Waterlands Archief 2007 ALGEMEEN Het archief als historische werkplaats. Die functie van het Waterlands Archief kreeg in 2007 nog meer reliëf. Dankzij de voortgaande ontsluiting van de archieven,

Nadere informatie

Projectinformatie DE BRANDGRENS. Groep 5-6 Erfgoed Primair Onderwijs

Projectinformatie DE BRANDGRENS. Groep 5-6 Erfgoed Primair Onderwijs Projectinformatie DE BRANDGRENS Groep 5-6 Erfgoed Primair Onderwijs BESTE LEERKRACHT Graag informeren wij u over het project De Brandgrens waaraan uw school binnenkort mee doet. In dit document vindt u

Nadere informatie

Inventaris van het archief van prof. ir. D. Dresden [levensjaren ],

Inventaris van het archief van prof. ir. D. Dresden [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.183.19 Inventaris van het archief van prof. ir. D. Dresden [levensjaren 1886-1960], 1893-1960 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1977 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Archief Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst 'De Grafische'

Archief Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst 'De Grafische' Nummer Toegang: NL-HaRKD-0004 Archief Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst 'De Grafische' Ramses van Bragt, 2011 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2011 This finding aid is

Nadere informatie

Familiekunde. Vlaanderen

Familiekunde. Vlaanderen Familiekunde Vlaanderen Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem, België +32 (0)3 646 99 88 administratie@familiekunde-vlaanderen.be www.centrumfamiliegeschiedenis.be

Nadere informatie

historischcentrumoverijssel

historischcentrumoverijssel Met de klas... Educatief aanbod voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs Eikenstraat 20 8021 WX Zwolle T 038 426 63 00 twitter: @HCOverijssel educatie@.nl volg ons! Met de klas... Educatie bij het

Nadere informatie

Presentatie e-depot: het archief van de toekomst. Chantal Keijsper 22 januari 2015

Presentatie e-depot: het archief van de toekomst. Chantal Keijsper 22 januari 2015 Presentatie e-depot: het archief van de toekomst Chantal Keijsper 22 januari 2015 Context van de pilot: landelijke ontwikkelingen Een veranderende samenleving Samenwerking in de archiefsector en breder

Nadere informatie

Het Gemeentearchief Rotterdam en het Elektronisch Depot. Digitale archieven voor de eeuwigheid?

Het Gemeentearchief Rotterdam en het Elektronisch Depot. Digitale archieven voor de eeuwigheid? Het Gemeentearchief Rotterdam en het Elektronisch Depot. Digitale archieven voor de eeuwigheid? Het jaar 2015. Uw tante is op 99 jarige leeftijd overleden. Dat is jammer. De burgemeester komt niet op haar

Nadere informatie

Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen; NBvP Vrouwen van Nu afdeling Wageningen 1950-2007

Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen; NBvP Vrouwen van Nu afdeling Wageningen 1950-2007 Inventaris van het archief van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen; NBvP Vrouwen van Nu afdeling Wageningen 1950-2007 Archiefnummer 177 Gemeentearchief Wageningen 2013 Inleiding Op 14 oktober 1930

Nadere informatie

Geachte mevrouw, geachte meneer,

Geachte mevrouw, geachte meneer, Geachte mevrouw, geachte meneer, Mijn naam is Sandra Bats. Voor mijn opleiding aan Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg ben ik bezig met een onderzoek naar de wijze waarop gemeentelijke overheden

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Zegwaard

Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Zegwaard Nummer archiefinventaris: 3.04.17.125 Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Zegwaard Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright:

Nadere informatie

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Studenten HAS Den Bosch: Claudia Liedecke Anneloek van Lieshout Opdrachtgever:

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen Documentnaam Opgesteld door Register gemeenschappelijke regelingen Juridische Zaken Versie

Nadere informatie

Nummer Toegang: NDBK. Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst / Archief

Nummer Toegang: NDBK. Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst / Archief Nummer Toegang: NDBK Het Nieuwe Instituut (c) 2000 NDBK 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Citeerinstructie...6 Openbaarheidsbeperkingen...6

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Samenvatting Regionaal Archief Leiden Eén op de vijf Leidenaren heeft het afgelopen jaar informatie gezocht over de geschiedenis van Leiden en omgeving

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2011

Nieuwsbrief december 2011 Nieuwsbrief december 2011 Burgemeester geeft startsein project Zeister Buitens Burgemeester Koos Janssen gaf op 1 december het startsein voor Zeister Buitens, een gezamenlijk project van vier Zeister erfgoedpartners

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, september 2012 Stijging aantal niet-werkende werkzoekenden in Noord-Brabant Het aantal nww dat ingeschreven staat bij UWV in Noord-Brabant kwam aan het einde van september

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Evangelisch Herstel en Opbouw,

Inventaris van het archief van de Stichting Evangelisch Herstel en Opbouw, Nummer archiefinventaris: 2.19.085.01 Inventaris van het archief van de Stichting Evangelisch Herstel en Opbouw, 1955-1972 Auteur: Suze van Eerten, J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Indeling bibliotheken in groot, middelgroot en klein

Indeling bibliotheken in groot, middelgroot en klein Inleiding Kerncijfers is onderdeel van het Cubiss-werkplan van 214. In opdracht van de Provincie Noord- Brabant wordt sinds 211 jaarlijks een analyse gemaakt van de kerncijfers die door het VOB worden

Nadere informatie

Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813.

Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813. Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813. Wie stamboomonderzoek doet kan tegenwoordig met weinig moeite de gegevens van zijn voorouders vanaf 1811 boven water halen. Internetsites als genlias

Nadere informatie

Nieuwsbrief VSO N. 5 Op weg naar Pasen

Nieuwsbrief VSO N. 5 Op weg naar Pasen Nieuwsbrief VSO N. 5 Op weg naar Pasen Belangrijke Data Paasviering op school paasweekend Koningsspelen Meivakantie Eerste schooldag na meivakantie Donderdag 2 april Vrijdag 3 april t/m maandag 6 april

Nadere informatie

Parochiearchieven? Het bewaren waard!

Parochiearchieven? Het bewaren waard! Parochiearchieven? Het bewaren waard! Parochiearchieven? Het bewaren waard! 1. Waarom moet ik het archief van mijn parochie bewaren? Parochiearchieven verdienen om meer dan één reden onze zorg. Allereerst

Nadere informatie

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Bestuurlijke ontwikkelingen... 3 Konmakandra... 3 In 2011 bereikte resultaten... 3 Tienjarig bestaan... 3 Aantal donateurs

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, houdende de aanwijzing van toezichthouders van de Omgevingsdienst Middenen

Nadere informatie

Best practise e-depot. Streekarchieven zoeken de samenwerking op

Best practise e-depot. Streekarchieven zoeken de samenwerking op Best practise e-depot Streekarchieven zoeken de samenwerking op Opwarmen met stellingen Een e-depot is de verantwoordelijkheid van de markt Een e-depot is de verantwoordelijkheid van de archiefdienst Een

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2015 GR Ferm Werk Vastgesteld door het dagelijks bestuur van Ferm Werk op 9 juni 2016 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording

Nadere informatie

1 Pagina. Referentie Case

1 Pagina. Referentie Case Referentie Case ICreative bv Oortlaan 2, Ede info@icreative.nl +31 (0) 318 493 150 De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) is sinds april 2013 een nieuwe regionale uitvoeringsdienst in Zuid-Holland. De organisatie,

Nadere informatie

Databank Digitale Dagbladen

Databank Digitale Dagbladen Databank Digitale Dagbladen Astrid Verheusen Projectmanager Afdeling Research & Development Koninklijke Bibliotheek Belemmert het auteursrecht de ontsluiting van de 20 ste eeuw? Vereniging voor Auteursrecht

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

BELANGRIJKE DATA VAN DE DIRECTIE. Jaargang 15 nummer 8 29 mei 2015

BELANGRIJKE DATA VAN DE DIRECTIE. Jaargang 15 nummer 8 29 mei 2015 Jaargang 15 nummer 8 29 mei 2015 Mytylschool De Trappenberg Crailoseweg 116 a 1272 EX Huizen T 035-6915237 E secretariaat@mytylschool-detrappenberg.nl BELANGRIJKE DATA 12 juni: groepsindeling bekend 17

Nadere informatie

Archiefinstellingen aan het woord: Van Nelle s vormgevingsarchief

Archiefinstellingen aan het woord: Van Nelle s vormgevingsarchief Archiefinstellingen aan het woord: Van Nelle s vormgevingsarchief Jantje Steenhuis, voorzitter BRAIN (Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland) en directeur Gemeentearchief Rotterdam Die plaat voor

Nadere informatie

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.025

Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Inventaris van de archieven van de Federatie van Verenigingen voor Leraren en Directeuren bij het Uitgebreid Technisch Onderwijs, 1962-1970; Federatie van Verenigingen

Nadere informatie

Voorbereidende les bij:

Voorbereidende les bij: Voorbereidende les bij: 1 U heeft een bezoek aan de tentoonstelling 24 uur met Willem in het Nationaal Archief gepland. Wij verheugen ons op uw komst, u bent van harte welkom! Om uw bezoek aan het Nationaal

Nadere informatie

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Auteur: Michelle Knijff, projectleider onderwijs, Nieuws in de klas Datum: juni 2015 Inhoud Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws

Nadere informatie

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 Samen werken aan een gezamenlijke toekomst Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 [Verkorte versie] 1. Inleiding Bij de advisering door de commissie Hirsch Ballin is ten aanzien

Nadere informatie