Students Acquire Funding for Education (SAFE) Willemsplein 27A 6811 KC Arnhem Inschrijfnummer KvK:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Students Acquire Funding for Education (SAFE) Willemsplein 27A 6811 KC Arnhem info@startsafe.nl www.startsafe.nl. Inschrijfnummer KvK: 64267962"

Transcriptie

1 Willemsplein 27A 6811 KC Arnhem Inschrijfnummer KvK:

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord Inleiding Doelstellingen Achtergrond Doelgroep SAFE Check Procedure SAFE bestuur Financiën De manier van geld werven Beheer en besteding vermogen Werkzaamheden Overzicht gegevens van SAFE ANBI status Communicatie Beleidsplan SAFE

3 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Students Acquire Funding for Education (hierna: SAFE). SAFE is een stichting die is opgericht op 5 oktober 2015 door initiatief van een aantal vrijwilligers. Het hoofddoel van SAFE is om de kansen van de studenten op de arbeidsmarkt te vergroten en studenten de mogelijkheid te bieden om in een vroeg stadium te ontwikkelen op een hoog niveau. Een beleidsplan is nodig voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende Instelling (hierna: ANBI). Bij het opstellen van dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI regelgeving rekening gehouden. Een ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van de belasting en de stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen. Dit beleidsplan geeft inzicht in: Missie, visie en doelstelling van SAFE; Werkzaamheden (activiteiten) van SAFE; Financiën; Het beheer van het vermogen van SAFE; De besteding van het vermogen van SAFE; Het functioneren van het bestuur. Het bestuur van SAFE Najib, Voorzitter Beleidsplan SAFE

4 1. Inleiding SAFE staat voor grote uitdagingen in de aankomende periode. Uitdagingen zijn het zoeken van sponsoren, donaties, giften, nationale bekendheid en netwerken. Deze uitdagingen zijn noodzakelijk voor SAFE om haar doelstellingen te verwezenlijken. Het bestuur maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt en welke maatregelen het wil nemen om de doelstellingen te realiseren. Hieronder vindt u onze missie, visie en aanpak. Missie SAFE heeft drie missies om haar hoofddoel te realiseren: opleidingskloof overbruggen, inspireren en bewustmaken. De allereerste missie is om de opleidingskloof te overbruggen door kwalitatieve opleidingen toegankelijker te maken voor studenten met een passie voor hun vakgebied. De tweede missie is om studenten te inspireren en stimuleren om zelf hun toekomst vorm te geven en hun passie te volgen. De derde missie is om studenten bewust te maken van de kansen die zich voordoen op de arbeidsmarkt. Visie SAFE staat voor het overschrijden van de grenzen van individualiteit. Gelijke kansen komen alleen als iedereen een steentje bijdraagt. SAFE helpt een ieder die zijn toekomst wil veilig stellen. Wanneer de middelen er niet zijn, biedt zij een uitkomst voor deze individuen. SAFE reikt de hand aan een ieder die bereid is te werken aan zijn en elkaars toekomst. Alleen samen kunnen we het doen, want de toekomst van een ieder betreft de toekomst van iedereen. SAFE: Samen creëren we toekomstperspectief en samen maken we het realiseerbaar. Onze aanpak SAFE biedt crowdfunding diensten aan studenten om hun opleiding te financieren. SAFE helpt studenten om de juiste stappen richting hun beoogde toekomst te schetsen en te realiseren. Zie onze website ( voor meer informatie over de procedure. SAFE zal een sterke coöperatie creëren tussen studentorganisaties en onderwijsinstellingen. Beleidsplan SAFE

5 2. Doelstellingen SAFE heeft ten doel: het bevorderen van de kwaliteit van onderwijs en het toegankelijk maken van onderwijs voor kansarme jongeren zodat zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien; de maatschappelijke kloof tussen rijk en arm verkleinen door het toegankelijk(er) maken van kwalitatieve opleidingen voor alle studenten; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 3. Achtergrond Vanaf 1 september 2015 is de basisbeurs afgeschaft. 1 Dit betekent dat studenten meer moeten lenen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (hierna: DUO) om hun kosten te kunnen betalen. DUO biedt studenten de mogelijkheid om meer te lenen, ze kunnen zelf een voorschot krijgen. Een lening is echter een lening. Het geleende bedrag moet door de student alsnog worden terugbetaald. Studenten kampen met leningen die terug moeten worden betaald. Het geleende bedrag kan hoog oplopen net zoals in de Amerikaanse toestanden. Of het geleende bedrag in zijn geheel of gedeeltelijk terug moet worden betaald hangt af van het vermogen van de student. Dit brengt onzekerheid met zich mee voor de studenten. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is dat studenten via crowdfunding hun collegegeld binnen halen. De student moet zelf de mogelijkheid krijgen om geld binnen te halen zonder dat er sprake is van een lening. De meeste studenten zijn zeer actief op social media en hebben al een sociaal netwerk opgebouwd. Deze studenten kunnen van hun netwerk gebruik maken om geld te binnen te halen om hun studie te bekostigen. SAFE (Students Acquire Funding for Education) is de stichting die de hierboven genoemde oplossing in de praktijk gaat brengen. SAFE zal een platform maken waarop studenten getraind worden om hun campagne te kunnen voeren. Verder krijgen ze de mogelijkheid om op het platform campagne te voeren om geld binnen te halen. Ook heeft SAFE als doel om studenten tijdens de zomervakanties bewust te maken van de keuze die ze maken. Bijvoorbeeld, de medewerkers van SAFE zullen de studenten informeren over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Ook worden trainingen voor de studenten georganiseerd. 1 Beleidsplan SAFE

6 4. Doelgroep Hieronder is een overzicht van de doelgroep van SAFE. Middelbare scholieren en examenkandidaten; Studenten; Volwassen die willen studeren; Professionals die willen bijscholen; Studenten die geen recht hebben op studiefinanciering; Studenten die educatie willen volgen in het buitenland, maar niet willen lenen om hun doel te bereiken. Deze doelgroep mag slechts campagne voeren op het platform wanneer zij de SAFE check procedure met succes hebben gevolgd (zie SAFE check procedure). 5. SAFE Check Procedure Stap 1: Student identificeren Heb je een specifieke passie voor een bepaalde vakgebied, wil je graag een opleiding volgen op dat gebied en heb je geld nodig om die opleiding te volgen? Dan kan je een aanvraag indienen op de website van SAFE. Wanneer je voldoet aan onze criteria zullen we zo snel mogelijk contact met je opnemen om een kennismakinggesprek in te plannen. Stap 2 SAFE Guardian selecteren Nadat je het kennismakinggesprek met succes heb gevolgd en SAFE heeft bevestigd dat je een passie hebt voor hetgeen dat je wil doen, zullen wij een SAFE Guardian selecteren voor je. Deze SAFE Guardian helpt je met jouw vragen en is verantwoordelijk voor het begeleiden van het proces. Stap 3 Toekomstperspectief Vervolgens zullen onze Guardian met jou een gesprek aangaan om hun toekomstperspectief in kaart te brengen en dit om te zetten in concrete stappen. SAFE is namelijk meer dan een instantie die studenten helpt financiële middelen te verkrijgen. SAFE wil namelijk zorgen dat studenten slagen. De SAFE Guardians spelen een centrale rol in dit proces. De SAFE Guardians hebben zowel een begeleidende als controlerende functie. Om jou als student te helpen de goede stappen te zetten en garant te staan dat het geld van de donateurs goed besteed wordt. Stap 4 Campagne starten De eerste stap zul je zelf met de mensen om je heen moeten zetten. Vanuit je eigen netwerk zul je de eerste 100 euro moeten inzamelen om in aanmerking te komen voor het programma. Zo is het fundament gelegd voor de inzameling. Deze 100 euro komt direct op je balans te staan. Deze eerste stap laat ons en donateurs zien dat je passie hebt en dat je bereid bent te werken voor een goede toekomst. Beleidsplan SAFE

7 Stap 5 Campagne online Vervolgens wordt de campagne online geplaatst. Vervolgens zullen al onze medewerker de campagne promoten op social media en hun netwerken. Het is belangrijk dat je dit zelf ook doet. Stap 6 Pitchen en trainingen SAFE geeft diverse trainingen aan hun studenten en vrijwilligers. Deze trainingen zijn bedoeld voor zelfontwikkeling. Tijdens deze trainingen krijgen de studenten en vrijwilligers ook de mogelijkheid om kennis te maken met ondernemers op hun vakgebied. Stap 7 Doel bedrag gehaald Wanneer het doelbedrag is gehaald, zal SAFE facturen vanuit de onderwijsinstelling betalen voor je. Let wel op, SAFE zal dit slechts doen, wanneer het doelbedrag is gehaald. SAFE is transparant en wil haar gemeenschap laten zien dat het geld daadwerkelijk naar de opleiding gaat. Stap 8 Donateurs SAFE zal donateurs informeren over de voortgang van de opleiding. Dit gebeurt doormiddel van nieuwsbrieven of persoonlijke mail. SAFE zal dit doen aan het begin en einde van de opleiding. 6. SAFE bestuur Het bestuur bestaat uit een voorzitter, vice voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemeen bestuurslid. v Dhr. Najib Muslem / Voorzitter v Dhr. Mr. Alexander Martis / Vice Voorzitter v Dhr. Robin Meijerman / Secretaris v Mvr. Tammy van Veen / Penningmeester v Dhr. Desley Mooij / Algemeen bestuurslid 7. Financiën Om de doelen van SAFE te realiseren is geld nodig. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van het geld dat SAFE nodig heeft om haar doel te realiseren. Op de volgende pagina wordt de begroting van SAFE weergegeven. In de begroting wordt uitgegaan van jaarlijkse kosten om SAFE draaiend te houden. Wanneer SAFE zal uitbreiden dan is meer geld noodzakelijk. In de begroting wordt ook een overzicht gegeven waaraan het geld wordt besteed. Beleidsplan SAFE

8 UITGAVEN Begroting Realisatie Oprichtingkosten Stichting SAFE 375,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 Stichting beheer 300,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 Inschrijven KvK 100,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 Oprichting Platform 2.500,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 Overige kosten 300,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 Subtotaal 3.575,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 Acitviteiten Lezingen/workshop 3.500,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 Medewerkersactiviteiten 100,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 Overige kosten 500,00 Subtotaal 4.100,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 Overige posten Kamer van Koophandel,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 Printkosten 50,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 Websitebeheer 175,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 Huisvestigingkosten 1.200,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 Bank 120,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 Transactiekosten,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 Promotie 470,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 Vergaderkosten 120,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 Administratiekosten 200,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 Telefoonkosten 110,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 Reiskosten 400,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 Foto's 2.000,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 Accountant 1.500,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 Subtotaal 6.345,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 Onvoorziene uitgaven Overige uitgaven 500,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 Totaal 500,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 Totale uitgaven ,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 Beleidsplan SAFE

9 Begroting INKOMSTEN Begroting Realisatie Bijdragen Zakeijke bijdrage 1.000,00 Bijdrage in natura 50,00 Individuele bijdrage 400,00 Subtotaal 1.450,00 Sponsoring 2.500, , ,00 400,00 250,00 Universiteit 250,00 Overige bedrijven 50,00 Overige particulieren 100,00 Subtotaal 9.050,00 Overige'Inkomsten Transactiekosten,van,stichting,derden,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 Overige,inkomsten,+,subsidies,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4.020,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 Subtotaal,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4.020,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 Totale inkomsten ,00 Totale'Opbrengst Begroting Realisatie Totale,inkomsten,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,00 Totale,uitgaven,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,00 Totale,opbrengst,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 Startsaldo,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 Huidige,saldo,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 Beleidsplan SAFE

10 8. De manier van geld werven SAFE wil geld krijgen door: sponsering, donatie, giften, filantropie, subsidies, bijdrage van activiteiten en fondswerving. De werving van geld gebeurt op een grootschalige manier. Denk met name aan grote organisaties benaderen en kijken ofze een samenwerkingsverband met SAFE willen aangaan. De bestaande contacten met donateurs, organisaties en samenwerkingspartners actief onderhouden. Bovendien zal SAFE ook nieuwe contacten actief werven. Dit kan bijvoorbeeld middels brieven, telefonisch en het inzetten van multimedia en social media. Het voeren van acties voor het verkrijgen van financiële middelen. Dit kunnen persoonlijke initiatieven van mensen of organisaties zijn. Sponsoring Dit is een zakelijke overeenkomst aangaan met de tegenpartij. Deze overeenkomst is gericht op profijt voor beide partijen, waarbij (de sponsor) een student, instelling of evenement financieel en/of materieel ondersteunt en waarbij de andere partij (de gesponsorde) een nauw omschreven evenwaardig tegenprestatie biedt die de sponsor helpt bij het realiseren van diens doelstellingen. Het gaat in dit geval om een overeenkomst waarbij beide partijen een verplichting hebben. Sponsering is tweerichtingsverkeer. Donaties: Dit is een overeenkomst waarbij de donateur een bedrag doneert aan de stichting of een student. Hierbij hoeft er geen tegenprestatie aanwezig te zijn. Geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel. Dit kan zowel tweerichtingsverkeer zijn als eenrichtingsverkeer. Giften: Dit is eenrichtingsverkeer. Hierbij worden giften gegeven aan SAFE. Subsidies: Dit zijn financiële bijdragen van de overheid en is vaak bedoeld om de activiteiten van SAFE mogelijk te maken. Verder is het ook bedoeld om bepaalde activiteiten en voorzieningen in stand te houden. Fondswerving: Werven van donaties, alle vormen van werving van aanvullende middelen. SAFE heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen. Beleidsplan SAFE

11 9. Beheer en besteding vermogen SAFE is een ANBI en is verplicht een administratie te voeren. Uit deze administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is. Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders van SAFE zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Bij onkostenvergoeding zal dit hooguit gaan om eventuele gemaakte reiskosten, danwel administratiekosten. Er worden geen vacatiegelden betaald. De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van SAFE. SAFE beheert Bankrekeningnummer: Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december daaraan volgend) wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de winst en verliesrekening, de jaarrekening, de balans een de staat van de baten en lasten over het betreffende boekjaar. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website. Als het blijkt dat SAFE haar doelen heeft bereikt dan kan SAFE worden opgeheven. Zij is dan verplicht om uit de statuten en vanuit de regelgeving aan te geven aan welk doel (dat een algemeen belang dient), het batige saldo wordt besteedt. Het doel zal in overleg met het bestuur worden bepaald. 10. Werkzaamheden Gesprekken aangaan met Studenten en beoordelen of ze een passie hebben voor hun droom. Vervolgens helpen met het opzetten van een campagne. Campagne presenteren op het internet social media. Zorg dat de rechten van de studenten niet geschonden worden. Denk met name aan privacy recht en intellectueel eigendomsrechten. Bijvoorbeeld copyright. SAFE organiseert informatie bijeenkomsten, deze bijeenkomsten zijn voor iedereen die hier aan deel wil nemen. Beleidsplan SAFE

12 Informatiebijeenkomsten /seminars SAFE organiseert de volgende informatiebijeenkomsten en seminars: Pitchen: hoe kan een jezelf op juiste manier verkopen. Hoe kan je goed presenteren? Informatiebijeenkomsten over de aangeboden opleidingen. Onderhandelen: Seminars over effectief onderhandelen. Informatiebijeenkomsten over de rol van SAFE Guardians en trainingen voor de SAFE Guardians. Trainingen over solliciteren en het schrijven van sollicitatiebrieven. Trainingen over online presenteren. Denk met name aan Linkedin en overige media. Ook worden tips gegeven hoe je effectief actualiteiten op jouw vakgebied in de gaten kan houden. RSS Effectief studeren. Is een informatie bijeenkomst waarbij tips en tricks worden gepresenteerd die studenten kunnen gebruiken. 11. Overzicht gegevens van SAFE SAFE is een stichting en is ingeschreven te Arnhem, onder KvK nummer: Het hoofdvestiging adres is willemsplein 27A, 6811KC Arnhem. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, vice voorzitter, penningmeester en een algemeen bestuurslid. v Dhr. Najib Muslem / Voorzitter v Dhr. Mr. Alexander Martis / Vice Voorzitter v Dhr. Robin Meijerman / Secretaris v Mvr. Tammy van Veen / Penningmeester v Dhr. Desley Mooij / Algemeen bestuurslid Het fiscaal nummer (RSIN nummer) van de SAFE is: Het banknummer van SAFE is: NL0w0e0qw0e Inschrijvingsnummer KvK: Alle informatie wordt gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellende worden gedownload. Zie de website Contacten met SAFE verlopen via: v v Telefooon: +31 (0) v Whatsapp: +31 (0) Beleidsplan SAFE

13 12. ANBI status SAFE heeft een ANBI status, dat houdt in dat SAFE bij de belastingdienst geregistreerd is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (hierna: ANBI). Op de website van de belastingdienst wordt dit uitvoerig uitgelegd. Door deze status zijn de belastingregels voor ANBI op het gebied van schenking, successie en de aftrek van giften (inkomsten en vennootschapsbelasting) van kracht. Alleen de instellingen die de belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen. De erkenning van de belastingdienst is ook belangrijk voor de mensen die SAFE een warm hart toedragen. Zij kunnen voor inkomstenbelasting alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de belastingdienst heeft. Een overzicht van instellingen die als ANBI erkend zijn, vindt u op de website van de belastingdienst en SAFE is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling en kan daarom gebruik maken van fiscale voordelen. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de fiscale voordelen. Fiscale voordelen: Een ANBI hoeft geen successierecht schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen. ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang; Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking; Een donateur kan giften van de inkomsten of vennootschapsbelasting aftrekken. Let op, dit moet binnen de daarvoor geldende regels. Voorwaarden ANBI Een ANBI moet zich houden aan een aantal regels. SAFE voldoet daaraan. De regels waaraan SAFE voldoet zullenl hieronder worden weergegeven. 90% eis De instelling zet zich voor ministens 90% in voor het algemeen belang. De (omschrijving) SAFE voldoet aan deze eis. Het hoofddoel van SAFE is namelijk om de kansen van de studenten op de arbeidsmarkt te vergroten en studenten de mogelijkheid te bieden om in een vroeg stadium te ontwikkelen op een hoog niveau. Dit valt in het kader van het algemeen belang. Geen winstoogmerk De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk. De handelingen van SAFE hebben geen winstoogmerk. Dit blijkt uit de statuten en de werkzaamheden (zie hiervoor). Beleidsplan SAFE

14 Integriteitseisen Uw instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen. SAFE voldoet aan deze eis. De personen die rechtstreeks betrokken zijn aan de instellingen zijn integer. Gescheden vermogen De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen. Een persoon mag niet in de functie van bestuur en/of beleidsbepaler geen meerderheid zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. SAFE heeft vijf bestuurders en geen persoon heeft de meerderheid van het zeggenschap over het vermogen van de instelling. Bestedingscriterium Uw instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven. Welk vermogen mag een ANBI in ieder geval aanhouden? Vermogen dat als legaat (via een erfenis) of schenking is ontvangen. Voorwaarde is dat de overledene of schenker heeft bepaald dat alleen het rendement uit dat vermogen mag worden gebruikt voor het doel van de ANBI. Zo'n vermogen wordt ook wel stamvermogen genoemd. Het rendement moet uiteraard wel worden besteed voor het doel van de ANBI. Het rendement mag niet als vermogen worden aangehouden. Vermogen dat nodig is voor het doel van de ANBI. Denk bijvoorbeeld aan een door een ANBI in stand te houden natuurgebied of gebedshuis. Vermogen dat nodig is om het doel te realiseren. Bijvoorbeeld een eigen bedrijfspand of een eigen opslagplaats voor hulpgoederen. Een redelijk vermogen dat nodig is om de continuïteit te waarborgen. Hierbij mag de ANBI rekening houden met schommelingen in de inkomsten of toekomstige rendementen. Beloning voor bestuurders De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden. De bestuurders mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor de gemaakte kosten. Ook mogen ze, als ze daarvoor in aanmerking komen, een vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is. De bestuurders krijgen slechts onkostenvergoeding. Actueel beleidsplan De instelling heeft een actueel beleidsplan. Dit is een document dat inzicht geeft in de manier waarop de ANBI wordt uitgevoerd. Dit mag ook een meerjarige beleidsplan zijn. Het plan moet inzicht geven in: de werkzaamheden die de instelling verricht, de manier waarop de instelling geld wil werven, het beheren van het vermogen van de instelling en de besteding van het vermogen. In het beleidsplan van SAFE wordt dit uitvoerig uitgelegd. Beleidsplan SAFE

15 Verhouding kosten en besteding De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen. De kosten van het werven van geld en de beheerkosten moeten in redelijke verhouding staan tot besteding. Bijvoorbeeld: kosten voor propaganda, publiciteit zijn voorbeelden van kosten van het werven van geld. Dat geldt ook voor de kosten om geld te collecten. Een voorbeeld van beheerkosten zijn administratiekosten. SAFE voldoet aan deze voorwaarde (zie hierboven). Batige saldo Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel. Uit de statuten van SAFE blijkt dat het batige saldo aan een soortgelijk doel moet worden besteed na het opheffen van de stichting. Administratieve verplichting De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen. Uit de administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoedingen en vacatiegelden zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dit geldt ook voor alle kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is. SAFE houdt een administratie bij. Jaarlijks wordt een jaarverslag gepubliceerd op de website. Op de website is tevens te zien hoeveel donaties binnen zijn gehaald. Publicatieverplichting De instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite. Op de website ( van SAFE, vindt u de gegevens van de stichting. 13. Communicatie Nieuwsbrieven Iedereen kan zich inschrijven voor onze nieuwsbrieven. In deze nieuwsbrieven worden de geïnteresseerden op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen van SAFE. Jaarverslag Ieder jaar zal SAFE haar doelgroep op de hoogte houden over de ondernomen activiteiten/projecten via: Een financieel verslag Een korte inhoudelijk jaarverslag Nieuwsbrieven Beleidsplan SAFE

16 Het financieel verslag geeft de presentatie van SAFE in het betreffende jaar weer. Deze prestaties zijn dan ook uitgedrukt in cijfers. Het inhoudelijk jaarverslag en de nieuwsbrief vertellen kort en bondig over de activiteiten die zijn uitgevoerd in dat jaar en hoe deze activiteiten zijn verlopen. Website De website van SAFE is en Beleidsplan SAFE

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Hart van Hoop Beleidsplan 2016-2018 Samen Zijn Verbindt Ons A. Visie en Missie Stichting Hart van Hoop staat voor hoop en verbinding met elkaar. Wij hebben een passie voor mensen en willen dit

Nadere informatie

Stichting De Club van Polen

Stichting De Club van Polen Stichting De Club van Polen Beleidsplan 2014-2016 Stichting De Club van Polen Jan van Galenlaan 44 2253 VC Voorschoten 071 5765229 cvpolen@gmail.com www.clubvanpolen.nl Vastgesteld door het bestuur op

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan Datum: 1 januari 2016 Stichting Goede Doelen Week Budel Wollenhoekstraat 7 6021 JJ Budel info@goededoelenweekbudel.nl/ www.goededoelenweekbudel.nl

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2020. Stichting Compas

Beleidsplan 2015-2020. Stichting Compas Beleidsplan 2015-2020 Stichting Compas Gepubliceerd op 15 oktober 2015 Voorwoord Stichting Compas is in 2005 opgericht. Na een vliegende start te hebben gemaakt zijn de activiteiten van de stichting met

Nadere informatie

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Brummelhof 37 7045 AB Azewijn 1 1. Ontstaan, missie, visie en doelstellingen. 1.1 Ontstaan Stichting 100% voor dieren is 2

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING NIDA 2014-2019

BELEIDSPLAN STICHTING NIDA 2014-2019 BELEIDSPLAN STICHTING NIDA 2014-2019 Datum: 25-4- 2014 Stichting Nida Taandersplein 1, 3027 CN Rotterdam info@stichtingnida.nl www.stichtingnida.nl Inschrijvingsnummer Kvk 24409885 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016 Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe Beleidsplan 2015 2016 Inhoudsopgave De doelstelling en het werk van de stichting De wijze waarop de stichting geld werft Het beheer en de besteding van het vermogen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING WHEELS4FREEDOM

BELEIDSPLAN STICHTING WHEELS4FREEDOM BELEIDSPLAN STICHTING WHEELS4FREEDOM 2015-2020 15-09-2015 Stichting Wheels4Freedom Mambo 48 2152 SV Nieuw Vennep info@wheels4freedom.nl / www.wheels4freedom.nl KvK nummer : 63889722 RSIN : 855441951 IBAN

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING JOSEBA 2013-2015

BELEIDSPLAN STICHTING JOSEBA 2013-2015 BELEIDSPLAN STICHTING JOSEBA 2013-2015 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Joseba, opgesteld voor de periode 2013-2015. Stichting Joseba is opgericht en notarieel geregistreerd op

Nadere informatie

Beleidsplan. Eviont Foundation

Beleidsplan. Eviont Foundation Beleidsplan Eviont Foundation Voorwoord Dit is het beleidsplan van de Eviont Foundation. De Foundation is opgericht en notarieel geregistreerd op 15 juli 2015 en gevestigd te Geldermalsen. De Eviont Foundation

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ Vakantieweek voor meervoudig gehandicapten Regio West Brabant BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ 2016-2021 Datum 28-02-2016 Stichting Happynezz Parallelweg 101 4621 JV Bergen op Zoom e-mail: secretaris@happynezz-wb.nl

Nadere informatie

Stichting Wens op Wielen Beleidsplan 2016-2020

Stichting Wens op Wielen Beleidsplan 2016-2020 Stichting Wens op Wielen Beleidsplan 2016-2020 Stichting Wens op Wielen - Moessorgskystraat 52-1323 PT Almere - 088-0064350 IBAN NL55Rabo0365166235 KvK 55125425 - RSIN 851576096 - info@stichtingwensopwielen.nl

Nadere informatie

Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status.

Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status. Bijlage Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status. Stand van zaken eind 2010 Zeventien Nederlandse gemeenten hebben de status van "algemeen nut beogende instelling". Burgers kunnen

Nadere informatie

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan Beleidsplan 2015 Mensen met een passie voor 4x4 steunen mensen in Bosnië Kerkstraat 30 6675 BS Valburg Tel: 0488-431422 Mobiel: 06-53885361 Fax: 0488-431883 Mail: info@stichting4wdsupportingbosnia.nl 1

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Koude Kilometers. Dit beleidsplan geeft inzicht in de strategie, beleid, beheer en het bestuur van Stichting Koude Kilometers.

Beleidsplan. Stichting Koude Kilometers. Dit beleidsplan geeft inzicht in de strategie, beleid, beheer en het bestuur van Stichting Koude Kilometers. Dit beleidsplan geeft inzicht in de strategie, beleid, beheer en het bestuur van Stichting Koude Kilometers. Tevens is het onderdeel van een verzoek aan de belastingdienst voor de status van Algemeen Nut

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Mama Taxi Juli 2015

Beleidsplan Stichting Mama Taxi Juli 2015 Beleidsplan Stichting Mama Taxi Juli 2015 Stichting Mama Taxi Laan van magisch realisme 219 3059 WB Rotterdam info@mama-taxi.com www.mama-taxi.com Kvk nummer 61469130 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4 Beleidsplan Ciske de Rat Foundation 2014 2018 1 Inhoud Inleiding 3 1. Ciske de Rat Foundation 4 2. Strategie 4 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4 2.2. Statutaire doelstelling 4 2.3. Afwezigheid van

Nadere informatie

Beleidsplan Historisch Festival Almelo

Beleidsplan Historisch Festival Almelo Beleidsplan Historisch Festival Almelo Juni 2014 1 Inhoud 1 Inleiding 2 Uitgangspunten 2.1 De Stichting 2.1 Doelstelling 3 Activiteiten 3.1 ANBI 3.2 Beheer 3.3 Samenwerking 3.4 Activiteiten 4 Organisatie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Thuis Sterven

Stichting Vrienden van Thuis Sterven Stichting Vrienden van Thuis Sterven De Ronde Venen Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Jaarverslag 1.1 Bestuursverslag 3 2 Jaarrekening 5 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019 Inhoud Inleiding 2 1. Stichting Seniorenwens 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 2 2.2. Statutaire doelstelling 3 2.3. Afwezigheid van winstoogmerk 3 2.4. Bestemming liquidatiesaldo 3

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN HELP ORGANIZATION PARTICIPATION EDUCATION Voor kinderen die slachtoffer zijn van ziekte, armoede, oorlog, (natuur)rampen of sociale omstandigheden. Kinderen zullen je niet herinneren om de dingen die je

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015-2016. Het beleidsplan van Stichting Cosplay in Actie, hierin staan onder anderen de Missie en Doelstellingen van de stichting

BELEIDSPLAN 2015-2016. Het beleidsplan van Stichting Cosplay in Actie, hierin staan onder anderen de Missie en Doelstellingen van de stichting Stichting Cosplay in Actie Klaroenring 178A, 4876XW Etten-leur Tel 0623432438 www.cosplayinactie.nl BELEIDSPLAN 2015-2016 Het beleidsplan van Stichting Cosplay in Actie, hierin staan onder anderen de Missie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING PANCREAS

BELEIDSPLAN STICHTING PANCREAS BELEIDSPLAN STICHTING PANCREAS Inleiding Dit beleidsplan geldt als leidraad voor de bestuurders van de stichting. Gestelde doelen worden aangegeven en nader uitgewerkt. Tevens wordt voldaan aan de aanpassing

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pikala 2015 2018. Inhoudsopgave

Beleidsplan Stichting Pikala 2015 2018. Inhoudsopgave Beleidsplan Stichting Pikala 2015 2018 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. Missie, visie, doelstellingen Stichting Pikala 1.1 Onstaan 1.2.1 Missie 1.2.3 Visie 1.3 Doelstellingen 2. Achtergrond en toekomst

Nadere informatie

Voorwoord: De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juni 2015 en gevestigd te Breda.

Voorwoord: De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juni 2015 en gevestigd te Breda. Beleidsplan Stichting AddValue2 Voorwoord: De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juni 2015 en gevestigd te Breda. Een Stichting is verplicht door de notaris een akte op te laten stellen

Nadere informatie

Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan. Opzet van het beleidsplan

Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan. Opzet van het beleidsplan Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan Om te kunnen worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (hierna: ANBI) dient de instelling onder andere te beschikken over een actueel beleidsplan.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Mano a Mano te Bolsward

Beleidsplan Stichting Mano a Mano te Bolsward Beleidsplan 2014 2018 Stichting Mano a Mano te Bolsward Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Mano a Mano. Het plan bevat een overzicht van de doelstellingen en de activiteiten. Ook geeft

Nadere informatie

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Beleidsplan Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 2.1 Kernprincipes van de Resi Smit Foundation Statutaire doelstelling Afwezigheid van winstoogmerk Bestemming

Nadere informatie

Vrienden van. John Ton Ria

Vrienden van. John Ton Ria Vrienden van Voorwoord De creatieve workshop van zooi tot mooi is het afgelopen jaar uitgegroeid tot een zelfregulerend systeem. Hierdoor kwamen wij, als actieve bezoekers, op het idee om een stichting

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2018

Beleidsplan 2016-2018 Stichting De Zeven Werken Beleidsplan 2016-2018 Eindhoven, november 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 2 2. Stichting De Zeven Werken... 3 2.1. Visie... 3 2.2. Doelstelling... 3 2.3. Werkzaamheden... 3 3. Het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beleidsplan Stichting Hondenlosloop Terrein De Kluifzwam

Inhoudsopgave. Beleidsplan Stichting Hondenlosloop Terrein De Kluifzwam Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Statutaire bepalingen/doel 3. Werkzaamheden van de stichting 4. Het werven van middelen 5. Het beheer en de besteding van het vermogen 6. Bestedingscriteria 7. Planning 2015

Nadere informatie

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 Voorwoord: Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Blind Vertrouwen 2014-2015 De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 13 Juni 2014 en

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 STICHTING ELIZABETH FOUNDATION Beleidsplan 2015-2018 Versie 1.0 9-12-2015 In het beleidsplan legt het bestuur van de Elizabeth Foundation het actuele beleid vast. Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Beleidsplan 2015-2018 Mensen verbinden zit in ons DNA! 1 Inhoudsopgave Voorwoord.... 3 Inleiding.... 4 1. Missie, visie en doelstelling Stichting Philia... 5 1.1.Ontstaan... 5 1.2 Missie/visie... 5 1.3

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting 99%RIDE

Beleidsplan Stichting 99%RIDE Beleidsplan Stichting 99%RIDE Voor de jaren 2013-2015 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting 99%RIDE. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan V Beleidsplan 2016-2017 Voorwoord Je wereld staat op zijn kop. Je hebt net te horen gekregen dat je de diagnose borstkanker hebt. De eerste gedachte die bij je op komt is: Ga ik nu dood? En dan vechtlust.

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. Missie, visie en doelstelling a. Missie b. visie c. Doelstelling 2. Achtergrond en toekomst 3. Doelgroepen 4. Activiteiten en projecten 5. Communicatie

Nadere informatie

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 november 2011 Inleiding Op 26 oktober 2011 is de stichting Vrienden van de Firma van Drie, afgekort Vrienden van De Firma, opgericht. De vriendenstichting

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Leonardo Ede e.o. Beleidsplan 2014-2018

Stichting Vrienden van Leonardo Ede e.o. Beleidsplan 2014-2018 Stichting Vrienden van Leonardo Ede e.o. Beleidsplan 2014-2018 december 2013 Inhoud Inleiding... 3 Stichting Vrienden van de Leonardoschool Ede e.o... 3 Activiteiten van de Stichting... 4 Taken stichting

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Zo Dichtbij

Beleidsplan Stichting Zo Dichtbij Beleidsplan 2015-2017 Stichting Zo Dichtbij Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DE AMBITIE... 3 3. DOELSTELLING... 4 4. ANBI STATUS... 5 5. WERKZAAMHEDEN... 5 6. MIDDELENWERVING EN VERMOGEN... 6 7. ZEGGENSCHAP

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten

Beleidsplan Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten Beleidsplan Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. Werkzaamheden... 2 3.1 Activiteiten... 2 3.2 Activiteiten in de toekomst... 2 4.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Ctalents Amsteldijk HX Amsterdam

Beleidsplan Stichting Ctalents Amsteldijk HX Amsterdam Stichting Ctalents Beleidsplan 2015-2020 Stichting Ctalents Amsteldijk 53 1074 HX Amsterdam 020 676 54 16 info@ctalents.nl Inhoud Voorwoord 3 1 Stichting Ctalents 4 2 Werkzaamheden Stichting Ctalents 6

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING SPECSAVERS STEUNT

BELEIDSPLAN STICHTING SPECSAVERS STEUNT BELEIDSPLAN STICHTING SPECSAVERS STEUNT VOORWOORD Onderhavig document geeft de hoofdpunten weer van het beleidsplan van Stichting Specsavers Steunt. Het belangrijkste doel van deze stichting, opgericht

Nadere informatie

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN 0 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Strategie 3 2.1 Missie/Visie 3 2.2 Doelstelling 3 2.3 Afwezigheid winstoogmerk 3 2.4 Bestemming liquidatiesaldo 3 3. Beleid 3 3.1 Te verrichten

Nadere informatie

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014 Stichting Vrienden op Aarde Beleidsplan 2014-2015 Versie 12 januari 2014 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Vrienden op Aarde ('de Stichting'). In dit beleidsplan legt de Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bankrekeningnummer: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het idee...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Fiscale voordelen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. mr. Gideon Gruijters ANBI-REGELING

Fiscale voordelen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. mr. Gideon Gruijters ANBI-REGELING Fiscale voordelen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen mr. Gideon Gruijters ANBI-REGELING Inhoud 1. Voorwaarden om als ANBI-instelling te kunnen worden aangemerkt 2. Nieuwe voorwaarde per 1 januari

Nadere informatie

STICHTING SPRINT. beleidsplan Stichting Sprint

STICHTING SPRINT. beleidsplan Stichting Sprint STICHTING SPRINT beleidsplan 2015-2018 dit document maakt inzichtelijk welke plannen het bestuur heeft gemaakt met het oog op haar toekomst. Stichting Sprint Januari 2015 STICHTING SPRINT beleidsplan 2015-2018

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS

BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS 1 1 Inleiding In dit beleidsplan leggen het bestuur en de directie van de Stichting Herman van Veen Arts Center Fonds het actuele beleid vast. Dit

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Natstraat

Stichting Vrienden van de Natstraat Stichting Vrienden van de Natstraat Het aanschaffen, onderhouden en beheren van een rolstoelbus ten behoeve van het vervoer van de bewoners van de Van der Natstraat 1 t/m 4 in Rijnsburg Beleidsplan 2015-2020

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Paardkrachtig, opgesteld voor de periode 2014 tot 2018. Stichting Paardkrachtig is opgericht en notarieel

Nadere informatie

Stichting Hartige Samaritaan

Stichting Hartige Samaritaan Stichting Hartige Samaritaan Beleidsplan 2016-2018 Auteurs: Heleen Baksteen Corné van den Brink Joanne Dekker Jan Willem van Galen Jan Maarten Verzendaal René van der Weijden Delft, november 2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan van de Stichting De Muziekkamer Edam

Beleidsplan van de Stichting De Muziekkamer Edam Beleidsplan van de Stichting De Muziekkamer Edam Inleiding In dit eerste beleidsplan is vastgelegd hoe het bestuur van de stichting verwacht gedurende de komende jaren de doelstellingen zoals vastgelegd

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2017

Beleidsplan 2015-2017 Beleidsplan 2015-2017 Inhoud 1. Inleiding 2. Strategie 2.1 Kernprincipes 3. Beleid 3.1 Te verrichten werkzaamheden 3.2 Werving en beheer van gelden 3.3 Vermogen van de instelling 3.4 Bestedingsbeleid 3.5

Nadere informatie

Stichting Adelante Challenge - Beleidsplan 2014-2017

Stichting Adelante Challenge - Beleidsplan 2014-2017 Stichting Adelante Challenge - Beleidsplan 2014-2017 Vastgesteld 1 mei 2014 "Belangrijk bij het beoefenen van sport is niet alleen dat bewegen goed voor ons is, maar ook dat het samen sporten een belangrijke

Nadere informatie

Sharing is everything

Sharing is everything Sharing is everything Beleidsplan Stichting Periode 2011- januari 2020 Stichting Maliebaan 127 3527 CK Utrecht KvK nummer: 53529170 1. Inleiding Strategie, kernprincipes en uitgangspunten van de instelling

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan Zondag

Beleidsplan Stichting Jan Zondag Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 1. Inleiding 2. Missie, visie en statutaire doelstelling 2.1 Missie 2.2 Visie en statutaire doelstellingen 2.3 Bestemming

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding Missie, visie en doelstellingen Werkzaamheden Inkomsten werving Beheer en besteding vermogen...

Inhoud. Inleiding Missie, visie en doelstellingen Werkzaamheden Inkomsten werving Beheer en besteding vermogen... Beleidsplan jaar 2014 Inhoud Inleiding... 3 Missie, visie en doelstellingen... 4 Werkzaamheden... 5 Inkomsten werving... 8 Beheer en besteding vermogen... 9 2 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van

Nadere informatie

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol.

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol. Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014 Denk ondernemend. Denk Bol. Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014

Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014 Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Werkzaamheden... 3 3. Werving van gelden... 4 4. Beheer van gelden... 5 5. Besteding van gelden... 6 Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5 Bel ei dspl anst i c ht i nggeef Gez ondhei d Geef Gez ondhei d. nu201 4 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en doel GeefGezondheid 1.2 Over crowdfunding Het succes van crowdfunding Crowdfunding via GeefGezondheid.nu

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014 Voorwoord Dit is het beleidsplan van stichting True Love Afghan Hound Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan

Nadere informatie

De Stichting LUSTHOFxl is opgericht en notarieel geregistreerd op 29 november 2013 en gevestigd in Den Haag.

De Stichting LUSTHOFxl is opgericht en notarieel geregistreerd op 29 november 2013 en gevestigd in Den Haag. ANBI BELEIDSPLAN 2014-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 3. Beleid... 2 3.1 Werkzaamheden... 2 3.2 Werving en beheer van gelden... 3 3.3 Vermogen... 3 3.4 Bestedingsbeleid en activiteiten...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Elim

Beleidsplan Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Elim Beleidsplan 2016 2019 Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Elim Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Vermogen 4 3a. Beheer van vermogen 4 3b. Geldverwerving 5 3c. Besteding van het vermogen

Nadere informatie

STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017

STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017 STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 3 2. Stichtinginfo en ANBI status 3 3. Doelstelling 3 4. Bezoldiging 4 5. Werkzaamheden 4 6. Organisatie 4

Nadere informatie

BELEIDSPLAN OMARA FOUNDATION

BELEIDSPLAN OMARA FOUNDATION BELEIDSPLAN OMARA FOUNDATION BELEIDSPLAN OMARA FOUNDATION 1. INLEIDING De Stichting Omara Foundation is opgericht en notarieel geregistreerd op 12 september 2011 (statuten 73887/JA) en gevestigd in de

Nadere informatie

ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING

ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING Ernst-Jan de Roest belastingadviseur Mazars Eindhoven 1 Agenda Wie komt er in aanmerking voor een ANBI status Voordelen ANBI-status schenker / ontvanger Culturele instelling

Nadere informatie

Beleidsplan herfst 2013

Beleidsplan herfst 2013 Beleidsplan herfst 2013 I. De stichting I.1. Inleiding Dit beleidsplan zal dienen als leidraad voor het te voeren dagelijks beleid, als toetsingsinstrument voor plannen en voortgang van projecten en als

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2019 van Stichting Vrienden van MSVN-Fryslân. In dit beleidsplan staan de activiteiten

Nadere informatie

#DOYOUCARE. Stichting doyoucare

#DOYOUCARE. Stichting doyoucare #doyoucare is een multidisciplinaire non-profit organisatie, die toegewijde professionals en vrijwilligers samenbrengt om bewustwording te creëren voor menselijke waardigheid van vooral kwetsbare groepen

Nadere informatie

2.1 De kernprincipes van Dienstencentrum Gered Gereedschap

2.1 De kernprincipes van Dienstencentrum Gered Gereedschap 1 Inleiding Door middel van dit beleidsplan legt het bestuur van Dienstencentrum Gered Gereedschap het actuele beleid vast. Dit plan gaat in op de strategie en doelstellingen van de stichting. Verder legt

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Eco Village Development

Beleidsplan Stichting Eco Village Development Beleidsplan Stichting Eco Village Development Juni 2013 Inleiding!... 2 Strategie!... 2 Kernprincipes en uitgangspunten!... 2 Missie!... 2 Werkzaamheden!... 3 Beleid!... 3 Toekomstige projecten en investeringen!...

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2017

Beleidsplan 2016-2017 Beleidsplan 2016-2017 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal 4 Health. Het plan omvat een overzicht van de missie, doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009 Beleidsplan Voor de jaren 2008-2009 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Doe Wat. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam Beleidsplan International End Time Revival Ministries Amsterdam International End Time Revival Ministries Amsterdam Eeftink 100 F 1103 AE Amsterdam Postadres: 12915 1100 AX Amsterdam Beleidsplan Vastgesteld

Nadere informatie

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan STICHTING HART VOOR HET TWISKE Beleidsplan Versie 1.01 maart 2013 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hart voor het Twiske. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding... 3. 2. Missie, visie en doelstellingen... 4. 3. Werkzaamheden... 5. 4. Beleid... 8. 5. Inkomsten werving...

Inhoudsopgave. 1. Inleiding... 3. 2. Missie, visie en doelstellingen... 4. 3. Werkzaamheden... 5. 4. Beleid... 8. 5. Inkomsten werving... Beleidsplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie, visie en doelstellingen... 4 3. Werkzaamheden... 5 4. Beleid... 8 5. Inkomsten werving...10 6. Beheer en besteding vermogen...11 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting Tempel Europa. Beleidsplan 2016

Stichting Tempel Europa. Beleidsplan 2016 Stichting Tempel Europa Beleidsplan 2016 februari 2016 Inhoudsopgave Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Strategie... 1 2.1 Statutaire doelstellingen... 1 2.2 Afwezigheid van winstoogmerk... 1 2.3 Bestemming

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting A Woman s Worth

Beleidsplan Stichting A Woman s Worth Beleidsplan 2016 2017 Stichting A Woman s Worth Ginnekenweg 172c 4835 NH Breda www.awomansworth.nl Inhoudsopgave Inleiding 2 Visie 2 Missie.. 2 Strategie. 2 Statutaire doelstelling. 2 Afwezigheid winstoogmerk.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Groenendijk- Clemens

Beleidsplan Stichting Groenendijk- Clemens Beleidsplan Stichting Groenendijk- Clemens Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. Werkzaamheden... 2 3.1 Activiteiten... 2 3.2 Activiteiten in de toekomst... 3 4. Criteria voor donaties...

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek

Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek Beleidsplan 2016 2017 1 Achtergrond Voor u ligt het Beleidsplan 2016-2017 van de Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek (hierna te noemen Stichting Vrienden

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Maranatha

Beleidsplan Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Maranatha Beleidsplan 2016 2019 Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Maranatha Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Vermogen 4 3a. Beheer van vermogen 4 3b. Geldverwerving 5 3c. Besteding van het

Nadere informatie