ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V."

Transcriptie

1 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann (Voorzitter) De heer H.P.M. Jägers (Commissaris) De heer E. Kraaijenzank (Commissaris) De heer H.L.J. Hilgerdenaar (Algemeen Directeur) De heer W.J. Wienbelt (Financieel Directeur) De heer H.P.W.P.T.M. van Groenendael (Directeur Informatie Management) S. Schilleman/M.L. van de Braak 1. Opening De heer Olde Hartmann (voorzitter) opent de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders om uur en heet alle aandeelhouders van harte welkom. Tevens worden in het bijzonder welkom geheten de heer Van der Haar en de heer Verhoeven (HLB van Daal & Partners), de heer Jamin (bestuurslid van de Stichting Continuïteit van Ctac), mevrouw Veldhof (Holland Van Gijzen advocaten) en de heer Van der Zandt (De Groof & Partners). Een aantal mededelingen vooraf. Bij de oproeping voor deze vergadering is voldaan aan alle statutaire eisen, zoals publicatie van advertenties in het Financieel Dagblad op 31 maart 2011 en in de Officiële Prijscourant op 31 maart Tevens is hiervan op de website van Ctac melding geweest conform de nieuwe oproepingsvereisten voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Bovendien schrijft de nieuwe wet voor dat er melding wordt gemaakt van de te behandelen onderwerpen, de plaats en het tijdstip van de vergadering en de procedure over deelname aan de vergadering van een schriftelijk gevolmachtigde. De statuten van Ctac voldoen hier allemaal aan en als zodanig is aan de oproepingsvereiste voldaan. Een ander fenomeen is dat wij moeten kijken naar de termijn van de registratiedatum waardoor de mensen stemgerechtigd zijn voor deze vergadering, deze was gesteld op 14 april In de oproepadvertentie stonden de agenda inclusief de te behandelen onderwerpen, zijnde het jaarverslag 2010, het verslag van de Raad van Commissarissen en de jaarrekening 2010 vermeld. Vanaf 31 maart 2011 lagen deze stukken ter inzage ten kantore van de vennootschap en ten kantore van de ING Bank te Amsterdam. De stukken waren kosteloos verkrijgbaar voor de vergadergerechtigden. AvA 12 mei

2 Ctac heeft, zoals de nieuwe wet voorschrijft, de aandeelhouders de mogelijkheid geboden om langs elektronische weg van een volmacht in kennis te stellen. Het aantal aandelen en stemgerechtigden op de registratiedatum was Het aantal stemmen per gewoon aandeel is 1. Het aantal geplaatste prioriteitsaandelen is 1, het aantal stemmen per prioriteitsaandeel is 1. Dat betekent dat het maximaal aantal stemmen op de algemene vergadering van aandeelhoudersvergadering ook het getal is van en dat Ctac geen aandelen houdt op dit moment. Uit de getekende presentielijsten blijkt dat ter vergadering vertegenwoordigd aanwezig zijn aandelen van het totaal aantal uitstaande aandelen van Dat betekent dat 59,32% van het totale aandeelhouderskapitaal aanwezig is. (N.B. het totaal aandelen/percentage dat wordt vermeld in deze notulen, is het totaal nadat telling heeft plaatsgevonden tijdens de vergadering). Ik wil u vragen om uw mobiele telefoon uit te zetten en niet te roken. Als u het woord wenst, dan verzoek ik u in de microfoon te praten en uw naam en eventueel de onderneming waarvoor u het woord voert te noemen. Na de presentaties is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Daarbij wordt u verzocht uw eigen naam te noemen en de naam van degene/bedrijf dat u representeert. Ik wens u een goede vergadering toe. Als blijkt dat wij gaan stemmen, dan zal ik u precies uitleggen hoe wij dat doen. Het is nog steeds toegestaan om bij acclamatie te stemmen. Indien mogelijk, zullen wij hiervan gebruik maken. Is dit niet mogelijk dan zullen wij stemmen met de enveloppen en de stembriefjes en zullen wij de procedure aan u uitleggen. 2. Vaststellen van de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 14 mei 2010 De voorzitter vraagt of er op- en/of aanmerkingen zijn op het verslag van de vorige vergadering. Er zijn geen verdere op- en/of aanmerkingen op het verslag, derhalve worden de notulen d.d. 14 mei 2010 vastgesteld. Met dank aan Marie-Louise van de Braak en Saskia Schilleman voor de voorbereidingen en het maken van de notulen voor deze vergadering. 3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2010 Het woord wordt gegeven aan de heer Hilgerdenaar: De heer Hilgerdenaar neemt het woord en maakt gebruik van een aantal presentatie slides om een toelichting te geven. Welkom iedereen. Ik wil namens de Raad van Bestuur het eerste deel van de presentatie voor mijn rekening nemen. Dit gaat vooral over het Ctac Powerhouse model. Ik zal iets vertellen over de aansturing, de organisatie en over de recente ontwikkelingen. Jan- AvA 12 mei

3 Willem Wienbelt zal het daarna van mij overnemen aangaande de jaarcijfers. Ik wil u tevens iets vertellen over onze focus in de toekomst. Als wij naar ons Powerhouse model kijken, dan kun je zeggen dat wij ons georganiseerd hebben rond branche- en marktkennis en rond expertise gebieden. Wij hebben specifieke kennis van bepaalde markten zoals Retail, Consumer Products, Real Estate (met name de woningbouwcorporaties), Utilities, Healthcare en Handel & Industrie. Dit zijn markten waarin wij veel verstand hebben van zaken die daar gedaan moeten worden. Daarnaast hebben wij een aantal - wat wij noemen - horizontals. Wij hebben een aantal kennisgebieden, een aantal expertisegebieden, die wij over alle markten heen kunnen en gaan inzetten. Dit zijn met name Business Intelligence (BI) (de BI oplossing van SAP) en andere leveranciers. Wij hebben een hosting en beheer oplossing (uiteraard zijn wij een gewaardeerd hosting partner) en wij hebben op gebied van integratie en Microsoft technologie ook behoorlijk wat in de melk te brokkelen in de Nederlandse markt. Dit betekent dat onze consultants veel kennis en ervaring hebben van deze marktgebieden. Wij hebben een gebalanceerde portfolio van diensten in de markt gezet. Dit betekent dat wij uiteraard onze diensten op hosting- en beheergebied bij al onze bestaande klanten aanbieden. Dat wij ook verbeteringstrajecten opstarten bij onze bestaande klanten. Wij doen graag nieuwe business, implementaties bij nieuwe klanten. Wij hebben focus op het midden- en kleinbedrijf, dit noemen wij MKB+, maar wij zijn ook actief bij grotere ondernemingen. Gezien het economische klimaat, zullen wij ons steeds meer bij de grotere ondernemingen laten zien. Wij hebben een prima relatie met SAP, Microsoft en anderen, bijvoorbeeld Qliktech waar wij het Qlikview product in de markt zetten. Dit is bezegeld met allerlei gouden partnerships. Wij worden door deze partijen serieus genomen. Doordat wij dit soort producten zelf kunnen bepalen, kunnen wij een onafhankelijk product en oplossing in de markt zetten. Wij kunnen onze klanten dat leveren, waarvan wij denken dat voor deze klanten het het beste is. Wij hebben uiteraard onze eigen producten die wij in onze nieuwe strategie als solution provider, als leverancier voor oplossingen voor klanten goed kunnen gebruiken. Wij kunnen in bepaalde markten onze eigen oplossingen definiëren. Een bekend voorbeeld is onze XV retail oplossing, onze multi channel kassaoplossing. Ik werd hier voor deze vergadering er op geattendeerd dat wij hier veel meer reclame voor moeten maken. De betreffende persoon vindt dit een geweldig product. Dit doen wij graag en komen hier zeker op terug. Wij hebben ook templates die wij gemaakt hebben en die wij in de verschillende markten gaan inzetten. Ctac heeft in de SAP markt een prima imago, dit blijkt uit een enorme positieve referentiesite, een heel goed track-record en naamsbekendheid in de markt. Wij zijn pragmatisch en ondernemend, dit kenmerkt onze cultuur. Wij hebben een schaalgrootte bereikt die ervoor zorgt dat wij de mogelijkheden en de middelen hebben om ons dusdanig te certificeren dat wij ook bij grote bedrijven een betrouwbare partner zijn. Wij zijn KEMA en ISO gecertificeerd, wij hebben een SAP Advanced Hosting Partnership. Allemaal kenmerken die erop duiden dat wij een heldere en duidelijke structuur in de markt hebben. Daarnaast voelen wij ons niet te groot, om met onze klanten mee te kunnen bewegen en oplossingen te genereren die voor deze klant specifiek bedoeld zijn. Business Model Ons model is uitermate krachtig. Dit heeft in de afgelopen jaren tot een sterke groei en tot een marktpositie geleid waar we nu staan. Het aantal medewerkers is in de afgelopen jaren fors gegroeid, van 145 eind 2004 naar 500 ultimo Wat zeker zo belangrijk is dat wij in de markt een behoorlijke positie hebben qua producten en diensten. Waarin wij AvA 12 mei

4 onze naam duidelijk gevestigd hebben. Vanuit onze klanten waardeert men het dat wij gespecialiseerde business units hebben voor bepaalde marktsegmenten en specifieke expertise gebieden hebben. Als je naar onze retail club kijkt, hier zitten mensen die precies weten hoe het retail proces in elkaar zit. Zij kunnen meedenken met onze klanten over hoe hun processen geoptimaliseerd kunnen worden. Dit geldt tevens voor Business Intelligence en andere segmenten, hier zit echt specialisme. Het feit dat wij zoveel producten en diensten hebben die wij af kunnen zetten in de markt, maakt ons uitermate interessant voor grote partijen. Wij kunnen een compleet portfolio aanbieden van producten en diensten. Dit maakt dat je een stukje one-stop-shopping bij dat soort klanten kunt gaan doen. Wij zijn trots op onze beursnotering, dit stelt ons in staat om een bepaalde vorm van transparantie en continuïteit uit te kunnen stralen. Onze klanten weten wat zij aan ons hebben, hoe wij performen. Wij zijn trots op de dingen die wij doen en we kunnen dit uitstralen door onder andere jaarverslagen en andere marketing uitingen. Dit kan niet iedere concurrent zeggen en wij zijn hier trots op. Voor onze medewerkers proberen wij een duidelijke focus te leggen op kennismanagement, individuele ontwikkeling en ontplooiing. Wij vinden het belangrijk dat mensen weten dat als zij bij Ctac komen werken, ze voor uitdagingen komen te staan en niet alleen maar platte detachering waar ze ergens gedetacheerd worden en niet echt betrokkenheid bij het bedrijf hebben. Onze mensen hebben een club waar zij bijhoren en waarbij zij gezamenlijk resultaat in de markt kunnen neerzetten. Dit zorgt ervoor dat ze frequent van werk- en projectomgeving wisselen, waardoor hun ervaringsniveau sneller stijgt en ze meer resultaatverantwoordelijkheid kunnen dragen. Wij zijn een pragmatisch bedrijf met een platte organisatiestructuur. Het feit dat mensen zich thuis voelen en hun ideeën kwijt kunnen en nieuwe initiatieven kunnen ontplooien is een belangrijk onderdeel van ons succes geweest. Recente ontwikkelingen Als wij naar de ICT services markt kijken, dan hebben wij in 2010 een voorzichtig herstel gezien, waarbij de omzet met 4,4% is gestegen naar 71,4 miljoen Euro. Het grootste deel van die stijging kwam voort uit de acquisities van Yellow2B en Yellow&Red en Méridian IT. Ik kom straks op de inhoud hiervan terug. Na een lastig eerste kwartaal hebben wij in alle drie de kwartalen daarna in 2010 hogere omzet niveaus bereikt dan in Wij hebben wel degelijk in 2010 een verbetering bereikt. Dit leidde tot een bedrijfsresultaat van 1,2 miljoen Euro, door een betere bezettingsgraad en een strakkere projectbeheersing. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een nettoresultaat van Euro. Door de dingen die wij hebben gedaan en waar wij nog steeds mee bezig zijn, zijn wij ervan overtuigd dat wij goed gepositioneerd zijn voor verder vraagherstel en specialistische ICT diensten. Met de naam en de faam die wij hebben, zien wij dat wij worden gevraagd voor mooie uitdagingen. Wij willen de verwachting handhaven die wij uitgesproken hebben, dat wij ook over 2011 de omzet en de winstgevendheid ten opzichte van 2010 zullen verbeteren. Overnames 2010 Yellow2B & Yellow&Red Dit zijn overnames uit 2010 geweest. Yellow2B is een club die zich met name richt op portals en integratie, het aan elkaar kunnen koppelen van een aantal omgevingen, wat steeds belangrijker zal gaan worden. Yellow&Red is onze Microsoft technology club die op Microsoft gebied en op het gebied van het bouwen van allerlei portals ons verder kan helpen. AvA 12 mei

5 Ctac France Ctac France is vorig jaar opgericht. Dit is een club die zich specialiseert in de Franse retail markt en hier ook onze kassaoplossing in de markt neerzet. Wij hebben goede verwachtingen dat zij succesvol zullen zijn. Méridian IT Méridian IT is een club die zich bezig houdt met Business One op SAP gebied. Dit is de markt voor de allerkleinste bedrijven die toch met een SAP oplossing aan de slag willen. Ctac Warehouse Optimization Services Wij hebben Ctac Warehouse Optimization Services opgericht. Dit is een organisatieonderdeel waar veel specialistische kennis zit over het optimaliseren van het gebruik van het warehouse (het magazijn). De software die gebouwd is samen met onze consultancy kan ervoor zorgen dat bedrijven hun magazijn steeds optimaler gaan gebruiken, wat binnen korte tijd tot een goede pay back zou moeten leiden. Wij hebben het idee dat in deze markt, als je snel je geld wilt terugverdienen, dit een succes moet kunnen zijn. Ctac Healthcare Wij zijn met Ctac Healthcare begonnen, wij richten ons op procesverbeteringen daar. Zij zijn net begonnen in een moeilijke markt. Wij doen ons best om hier succesvol in te zijn. In deze markt is er veel te behalen. Persity Search en Persity Resourcing Persity Search is opgericht om de arbeidsmarkt van dienst te kunnen zijn om in-, door- en uitstroom te kunnen optimaliseren. Persity Reourcing richt zich daarom in Nederland op de detacheringmarkt met het doel daar betere resultaten te bereiken. In België hebben wij dit beter op de kaart staan. In Nederland zijn wij een projectenclub en Persity Resourcing kan ons in de detacheringmarkt helpen. Partnerships Wij hebben een aantal partnerships gesloten in het afgelopen jaar. Wij zijn SAP Special Expertise Partner op application managementgebied. Wij zijn hier trots op. Naast het feit dat wij een advanced hosting partner zijn, hebben wij op functioneel beheergebied een status bereikt, waarmee wij de markt in kunnen. Sybase is een acquisitie van SAP geweest in het afgelopen jaar, dit moet SAP in de mobiele markt vooruit kunnen helpen. Wij zijn er trots op dat wij hier partner van zijn. Dit heeft te maken met het feit dat je steeds meer een mobiele applicatiemarkt krijgt en dat je data efficiënt mobiel moet kunnen ontsluiten. Door ons partnership met Sybase zijn wij hiertoe in staat. Wij hebben een oplossing voor de woningcorporatiemarkt, een template die compleet gecertificeerd is, die zorgt voor standaard en goedkopere implementaties. Dit jaar hebben wij tevens een partnership in de utilitymarkt. In de utilitymarkt waardeert en erkent SAP ons als een goede partner. Het persbericht van vanochtend heeft u gezien. Hierin melden wij dat wij een break-even resultaat bereiken in het eerste kwartaal van Het valt ons tegen dat de vraag naar ICT diensten lager is dan het vierde kwartaal van vorig jaar. Wij zien stagnatie in de markt. Ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar is de omzet een kleine 4% gestegen. Het eerste kwartaal van dit jaar laat helaas nog niet de gewenste omzet en rendementsverbetering zien waar wij op gehoopt hadden. Wij zien voldoende beweging AvA 12 mei

6 in de markt. Het aantal potentieel nieuwe projecten zien wij stijgen maar er is nog aarzeling in de markt om dat soort commitment aan te gaan; je ziet nog te vaak dat klanten investeringsbeslissingen uitstellen. Dit maakt het lastiger om heel transparant te kunnen zeggen waar wij uit gaan komen in Wij hebben een licht positief bedrijfsresultaat van 0,2 miljoen Euro. Wij zien veel mogelijkheden in de markt, we blijven inzetten op een toename van de omzet en verbetering van de winstgevendheid voor heel Dit heeft alles te maken met het feit dat wij goed gepositioneerd zijn in de markt. Ik geef de heer Wienbelt het woord voor de cijfers. De heer Wienbelt: Ik ga weer even terug naar de cijfers van Ik neem u iets meer in detail mee door de cijfers. De volledige details staan in ons jaarverslag. Ik begin bij de hoofdlijnen. De omzet is 4,4% gestegen, dit zit in de acquisities: Yellow2B en Yellow & Red bij elkaar, goed voor 3 miljoen en Méridian, Business One, goed voor zo n ongeveer 6 ton Euro. Wij hebben een beter rendement. Dit heeft alles te maken met een verbeterde bezettingsgraad 2010 ten opzichte van Het resultaatverschil tussen 2009 en 2010 is groot, hierbij aangetekend dat wij te maken hebben gehad eenmalige effecten zoals met faillissementen (0,5 miljoen) en het vertrek van de toenmalige CEO. Gedurende 2010 zijn er geen aandelen geëmitteerd dus het aantal aandelen is gelijk gebleven. Het netto resultaat per aandeel is minimaal. Al met al een forse verbetering ten opzichte van het matige jaar Omzet per medewerker 2007 valt terug ten opzichte van Wij hebben toen de volledige backoffice systemen vervangen. Dit heeft ons kruim gekost, dit moesten wij doen, wij zijn hard gegroeid in de jaren 2004 tot Een tussenjaar waarin de prestaties even wat minder waren omdat het bedrijf op orde gebracht moest worden. Je ziet in 2009 de omzet per medewerker terugvallen. Hier zitten twee effecten in, enerzijds een stuk tarievendruk in de markt, er is meer capaciteit in de markt, dus de tarieven staan onder druk maar ook omdat er ook minder projecten zijn en chargeability druk ontstaat. In 2010 hebben wij dit kunnen verbeteren en dit zit vooral in de verbetering van de bezettingsgraad en niet zozeer in de tarieven. P&L Wij hebben het over de omzet gehad. Kijkend naar de inkoopwaarde van de omzet kan gemeld worden dat deze iets daalt. Dit heeft te maken met het feit dat wij minder mensen inhuren. Hier zit ongeveer het verschil in: wij hebben voor 1 miljoen Euro minder mensen ingehuurd. Qua licenties is het vergelijkbaar met dat verschil dat we op de licenties die we in 2010 verkocht hebben wel een iets betere marge hebben gemaakt en dat heeft met XV te maken, dit is de kassaoplossing waar Henny het zojuist over had. Kijkend naar de personeelskosten zien wij een stijging van 3%. Het gemiddeld aantal mensen over 2010/2009: hier zit een minimaal verschil in. De stijging heeft niet te maken met aantallen mensen en ook niet met de loonsom. Wij hebben geen loonsverhoging doorgevoerd. Wij hebben de nullijn vast gehouden. Wel hebben we onze normale carrièresprongen. Daar waar het nodig was om mensen binnen te trekken hebben we dat ook marktconform moeten doen. Het is altijd belangrijk om goede mensen in de ICT te blijven werven. Hier zit de 3% in tezamen met de bonus, omdat de performance is verbeterd is ook de bonuspot iets groter geweest in 2010 dan in AvA 12 mei

7 Afschrijvingen De afschrijvingen dalen. Ik krijg altijd de vraag: leidt dat tot achterstallig onderhoud, hebben jullie te weinig geïnvesteerd, dit is niet zo. Wij hebben pas op de plaats gehouden. De overige bedrijfslasten zijn iets hoger. Dit zit vooral in de advieskosten. Enerzijds een stukje verandering in de verslaglegging. De acquisitiekosten lopen met ingang van 2010 via de P&L die mocht je daarvoor nog mee-activeren en we zijn zoals u weet met nieuwe huisvesting bezig. Hier hebben wij wat hogere advieskosten voor gemaakt. Al met al een verbetering van het bedrijfsresultaat. Financiële baten en lasten; hier zitten twee componenten in. De rente over de bankstand maar anderzijds ook de oprenting over de reële waarde van onze earn out-verplichtingen, de cash die te maken heeft met daadwerkelijke rentelasten. Dat is eigenlijk nog niet eens zo n groot component, we praten over ongeveer de helft van de bedragen. Helemaal onder aan de streep staan we Euro netto in de plus. Wij zijn (2,5 jaar geleden) in Duitsland begonnen. Dit hebben wij niet verder uitgebouwd in dat moeilijke jaar. De kosten hebben wij geminimaliseerd. Dit is terug te zien in de omzet (een omzetdaling daar). Wij zijn in Frankrijk begonnen vanuit de opportunity om daar in de retailmarkt zaken te kunnen doen. Onze vestiging in Frankrijk is gekoppeld aan de mogelijkheden die wij in de retailmarkt zien. Die zijn gestart en beginnen inmiddels volume op te bouwen. In België heeft niet zozeer de bezettingsgraad onder druk gestaan, maar wel de tarieven. Het prijsmechanisme is gebruikt om de bezettingsgraad op orde te houden en dit heeft tot een omzetdaling geleid. In het MKB hebben wij ook omzetdaling. Dit is vooral het gevolg van verminderde projecten en dus ook minder verkoop van licenties. De prestaties bij Managed Services zijn goed geweest. Wij hebben veel klanten binnen Ctac, waar wij onderhoud en beheer doen, systemen moeten blijven draaien, ook in minder goede tijden. Wij hebben dit verder uit kunnen bouwen met redelijk goede rendementen. Wij hebben bij Professional Services en Business Services een wat hogere omzet. Hier zit de belangrijkste reden voor de resultaatverbetering. Wij hebben hier een wat betere bezettingsgraad kunnen realiseren. Uiteraard nog lang niet op het niveau waar wij willen zijn. Een iets andere onderverdeling van de omzet is dat wij de omzet doen met onze eigen mensen, daarnaast verkopen wij onderhoudscontracten en licenties. Hierin zijn wij iets gegroeid. De pot met externen die wij inhuren hebben wij afgebouwd. Waarom huren wij nog externen in? Wij hebben niet alle expertise in huis die onze klanten vragen dus een bepaalde mate van inhuur blijf je altijd wel houden. De ene keer wordt er meer gevraagd van het een en de andere keer van het andere. Dit leidt wel eens tot de onhandige combinatie dat je sommige mensen twee keer zou willen inzetten, wat niet lukt. Kijkend naar de omzet en EBIT per half jaar. De eerste tekenen van de verminderde economische omstandigheden komen in het vierde kwartaal Op dat moment hebben wij er nog niet zoveel last van. De tweede helft in 2008 is goed. Dan neemt de pijplijn af en er vallen minder projecten. Het eerste kwartaal 2009 draaien wij redelijk. Het tweede kwartaal 2009 hebben wij hier last van. Vervolgens is de tweede helft van 2009 mager. Hier zitten ook de eenmalige effecten in die ik heb genoemd. Hier gaan wij flink door het stof om vervolgens hard te werken om de bezettingsgraad op orde te krijgen. Wij zijn weer winstgevend in de eerste helft van 2010 en dit bestendigen wij in de tweede helft van Henny Hilgerdenaar heeft het al gezegd, het kost ons moeite om in het eerste AvA 12 mei

8 kwartaal van 2011 de bezettingsgraad voldoende op niveau te houden. Dit heeft alles te maken met de projecten die worden uitgesteld. Balans Immaterieel vast actief: dit is een ingewikkelde post in de huidige verslaglegging, zowel gerealiseerd als ongerealiseerd. Hier zitten de acquisities in en datgene wat wij er voor betaald hebben, maar er zit ook acquisities in waarvan wij inschatten wat we er nog voor moeten betalen in de toekomst. Eenmaal per jaar vragen wij onszelf af wat wij nog denken te moeten betalen, hier zitten nog wat verschillen. Alle details hiervan staan vermeld in het jaarverslag. Belangrijkste om te melden is dat de post wat gestegen is, dit komt vooral door de acquisities Yellow2B, Yellow&Red en Méridian. Materieel vast actief We hebben pas op de plaats gemaakt qua investeringen. Wij hebben hier het komende jaar een flinke stap te maken, dit heeft alles te maken met de uitbreiding van onze datacentercapaciteit. Hiermee zijn wij bezig. Financiële vaste activa Dit zijn de normale fiscale posten die kunnen voorkomen. Er zit een bijzondere post in, en dat is het fiscaal compensabel verlies ter hoogte van in totaal 1,6 miljoen Euro, die staat in de boeken voor 4 ton Euro. Dit heeft te maken met fiscaal compensabele verliezen uit het verleden. Hierbij gaan wij lang terug in de historie, het betreft namelijk Align Inc. in de USA die wij destijds hebben geliquideerd. Een gedeelte hiervan staat nog open. Vorderingen De vorderingen zijn gestegen. Omzet vierde kwartaal 2010 was niet slecht. Dit is de belangrijkste verklarende factor voor de hoge debiteurenstand. Het aantal uitstaande dagen is iets verbeterd in 2010 ten opzichte van Er komt een aandeel derden ten tonele., Wij hebben iets geacquireerd, en dan hebben wij geen verplichting om het resterende belang op te kopen. Dat speelt bij Alpha Distri. Dit is heel minimaal en stelt niets voor maar het is wel een aparte post in de jaarrekening. Aan de schuldenkant zit de bankschuld. Deze bedraagt eind ,4 miljoen Euro en eind ,7 miljoen Euro. Wij zitten hiermee op een netto EBITDA factor van 1,5. Wij zijn hiermee conservatief gefinancierd. Een hoger balanstotaal door met name de acquisities. Wij hebben een solvabiliteit van 37%, al met al een conservatief gefinancierde balans. Wij hebben een goede solvabiliteit. Dit biedt allerlei mogelijkheden om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Een wat andere invalshoek zijn de aandachtspunten van de accountant in de management letter. Die hebben wij besproken, met de vermelding dat wij een impairment test hebben uitgevoerd. Wij kijken naar waar onze acquisities voor in de balans staan en of deze waarde correct is waarvoor we ze in de balans hebben staan. Wij voeren hier tevens een gevoeligheidsanalyse bij uit. Ten aanzien van de Belgische activiteiten zit er niet een heel ruime bandbreedte om tegenvallers op te kunnen vangen, maar eigenlijk zit in alle andere invalshoeken voldoende buffer om een verslechterende performance te kunnen opvangen. De accountant heeft gekeken naar de liquiditeit bij Ctac. Moeten wij ons zorgen hierover maken? Dat heb ik zojuist verteld, we zijn conservatief gefinancierd. Daarmee hebben wij de belangrijkste punten uit de management letter gehad. Wij zijn met dit balanstotaal inmiddels een structuurvennootschap. Op het moment dat je aan de vereisten van een structuurvennootschap voldoet, dan moet je dat melden bij de AvA 12 mei

9 Kamer van Koophandel. Als je dit drie jaar lang blijft, dan krijg je in het verlengde hiervan te maken met andere statutaire vereisten. Wij voldoen hier al geruime tijd aan. Vooral als gevolg van de veranderde IFRS verslaglegging. Het heel anders omgaan met je immateriële vast actief, maakt dat ons balanstotaal een aantal jaren fors gestegen is. Je bent structuurvennootschap boven een bepaalde hoeveelheid kapitaal, als je meer dan 100 medewerkers in dienst hebt en als je een verplichte OR hebt. Wij voldoen aan deze vereisten. Wij gaan hier melding van maken bij de Kamer van Koophandel. Als wij in deze situatie blijven de komende drie jaar, dan zullen wij uiteindelijk onze statuten moeten aanpassen op de vereisten die aan een structuurvennootschap worden gesteld. Deze vereisten hebben te maken met bevoegdheden van commissarissen ten aanzien van de benoeming van bestuurders en ten aanzien van het nemen van bepaalde besluiten. De heer Pennock kan u, indien gewenst, meer hierover vertellen. Kasstroom Wij hebben een positief bedrijfsresultaat en hiermee ook een positieve operationele kasstroom. Belastingen zijn in het verlengde van het resultaat. Er zijn altijd redenen waarom de belastingdruk wat afwijkt van de 25%. Dit heeft bij ons te maken met het feit dat niet alles aftrekbaar is, maar wij hebben ook te maken met verschillende tarieven in de verschillende landen. Onderaan staan grotere bedragen. Investeringen: 1,3 miljoen Euro, waarvan 1 miljoen materieel vast actief, een stukje is 3 ton Euro earn out. De 6 ton Euro heeft te maken met de aflossing van de langlopende lening in België. In 2009 hebben wij dividend uitgekeerd over Wij hebben grotere bedragen gehad aan de earn out kant. In totaal ongeveer 3 miljoen Euro. Tot zover de financiële toelichting. Ik geef het woord hierbij aan de Henny Hilgerdenaar. Henny Hilgerdenaar: Toekomstige focus en marktontwikkelingen De groei van functionaliteit uit de muur, ofwel SAAS (software as a service). Wij gaan meer meemaken dat functionaliteit en services vanaf het internet worden afgenomen, ofwel uit de Cloud zoals dit zo mooi heet. Wij zijn hier klaar voor, we hebben specifieke kennis om oplossingen te bouwen voor onze klanten in bepaalde segmenten en hebben alle datacenterfaciliteiten om dit te hosten. Wij zien deze ontwikkelingen positief tegemoet. De Service Oriented Architecture oplossingen, dit heeft alles te maken met integratie van allerlei systemen, alle systemen worden steeds eenvoudiger te bedienen. Als je een Ipad neemt dan kun je allerlei rapportages laten zien bij klanten op je Ipad. Maar aan de achterkant qua integratie wordt het steeds ingewikkelder, hier heb je integratie kennis voor nodig. Hier zijn wij goed gepositioneerd. Door de acquisitie van Yellow2B, samen met de business kennis in onze markten (verticals), zijn wij hier helemaal klaar voor. Wij zien steeds vaker dat een aantal entiteiten gezamenlijk een service willen afnemen. Een mooi voorbeeld is de Binnenstadservice. Als je aan die vraag wilt voldoen moet je niet alleen de expertise hebben maar ook een bepaalde schaalgrootte, ook bepaalde massa heb je nodig om dit in te kunnen vullen. Ook daar hebben wij tegenwoordig geen problemen meer mee. Het MKB en MKB+ vereisen steeds vaker een totaaloplossing. Dit zorgt ervoor dat wij in onze strategie niet meer alleen een ICT specialist willen zijn maar een solution providor. Dit betekent dat wij voor een branche een totaaloplossing kunnen aanbieden waarbij wij een aantal oplossingen combineren (composed solution), om processen te optimaliseren. Dit kan een combinatie zijn van SAP maar ook allerlei andere oplossingen, maatwerk, etc., wat wij daarvoor kunnen aanbieden. Dat heeft ook te maken met het laatste punt. Het moet altijd eenvoudiger en AvA 12 mei

10 goedkoper. Hier leidt deze strategie wel toe. Je praat over een maatwerkoplossing voor klanten die uit standaard producten bestaat, dit betekent dat je sneller en goedkoper kunt implementeren en de onderhoudbaarheid veel beter wordt. Dit kun je alleen maar als je kennis hebt van het marktgebied waarin je actief bent. Dit is de reden waarom wij hebben gekozen voor een organisatie met allerlei marktgebieden. Daar zitten mensen die verstand hebben van de business, die kunnen sparren met klanten over hoe zij hun processen kunnen optimaliseren. Strategische hoofdlijn Wij zijn absoluut gefocused op rendementsherstel, dit staat bovenaan ons lijstje. Wij zijn ons hier volledig van bewust. De uitgangspunten van het Powerhouse (zoals binding, focus, ondernemerschap, profit & loss ownership per unit): hier staan wij nog steeds achter, maar het gaat wel steeds meer binnen strikte randvoorwaarden gebeuren. Het is een tijd waarin je strikter moet kunnen sturen met zijn allen. Dat doen we ook, met name constructieve samenwerking, cross selling, wordt stevig op gestuurd, zonder daarbij het resultaatverantwoordelijk aspect van de units in gevaar te brengen. En qua strategie willen wij voor klanten met name een stabiele, ondernemende, concurrerende, total solution provider zijn. Wij willen een oplossing in de markt zetten die concurrerend is, die klanten helpt om de business te verbeteren, op een zodanig manier dat zij weten dat wij er over 10 jaar nog zijn en dus stabiliteit uitstralen. Voor onze medewerkers hebben wij ook een strategisch doel. Wij willen heel duidelijk continuïteit bieden, loopbaanperspectief, een uitdagende job in een aansprekende omgeving. Wij weten allemaal dat met betrekking tot de ICT arbeidsmarkt iedereen verwacht dat deze steeds schaarser gaat worden, dan moet je wel wat bieden. In dat kader hebben wij een aantal speerpunten gedefinieerd. Wij gaan in maart volgend jaar verhuizen. Dit is niet zomaar een verhuizing, maar zorgt ervoor dat wij op een nieuwe manier kunnen gaan werken, wat vaak het nieuwe werken wordt genoemd. Wij noemen dit DNA, de nieuwe aanpak. De manier waarop wij op een heel flexibele en efficiënte manier onze klanten kunnen helpen. Ons portfolio model, daarin blijven wij een evenwichtig model nastreven: consultancy, hosting en beheer en allerlei producten en licenties die wij willen verkopen. Niemand wordt boos als wij meer beheer en hosting gaan verkopen. Dit is de kurk waar wij met zijn allen op drijven. Dit geeft ons een stabiele basis. Internationalisatie U mag van ons niet verwachten dat wij de komende maanden allerlei kantoren in het buitenland gaan openen, dit gaan wij zeker niet doen. Dit wil niet zeggen dat wij geen internationale projecten doen. Wij hebben een aantal klanten die wij op de voet volgen en daar projecten uitvoeren. Op productengebied ligt dit wat anders. Wij hebben natuurlijk een aantal producten, templates, maar vooral ook XV Retail (de kassaoplossing), dat zich nationaal bewezen heeft en dat we ook internationaal nadrukkelijker op de kaart gaan zetten en waarvoor we veel muziek gaan maken, wij verwachten hier veel van. Wij richten ons op marktgebieden waar wij vanuit de huidige kennis en ervaring snel een positie kunnen opbouwen, wij gaan niet zomaar experimenteren. Een markt waarop portfolio ontwikkeling toepasbaar is. Hiermee bedoel ik dat het een markt moet zijn waar wij meerdere producten en diensten kunnen afzetten. Als wij over een Healthcare markt praten, willen we niet op alleen procesgebied optimaliseren, maar niemand houdt ons tegen om ook op Business Intelligence of op hosting en beheer onze diensten aan te bieden. Er is nog steeds een aantal white spots waar we over nadenken. Met Healthcare AvA 12 mei

11 zijn wij mondjesmaat begonnen; wij zouden hier wat meer kunnen gaan doen. Banking & Insurance doen wij eigenlijk te weinig, we denken na hoe wij daar wat dingen kunnen doen. Mogelijk regionaal hebben wij een aantal white spots waar we misschien op detacheringgebied ons wat beter zouden kunnen positioneren als we dat ook regionaal zouden kunnen oppakken. De strategie van solution provider houdt in dat je steeds moet standaardiseren en steeds meer producten gaat leveren, dat je steeds meer een solution gaat aanbieden die je eventueel in een software as a solution (SAAS) oplossing uit de cloud kunt leveren. Dit betekent dat je in al die markten meer toegevoegde waarde kunt leveren en op die manier ook je rendement zou moeten kunnen verbeteren. Kortom, wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. We hebben nog steeds een onderscheidend vermogen in de ERP markt. Wij kunnen oplossingen voor klanten leveren om hun processen te kunnen optimaliseren. Wij doen niet een kunstje. Je ziet dat concurrenten zich op dat vlak terugtrekken omdat het lastig in de markt is. Wij kunnen echt een oplossing voor onze klanten leveren. Die doen wij zo efficiënt en pragmatisch mogelijk en de kwaliteit speelt uiteraard een belangrijke rol. Ook daar hebben wij allerlei mechanismes voor gedefinieerd om dat zo optimaal mogelijk in de markt te zetten. Sterke operationele sturing met veel flexibiliteit; we hebben weinig tussenliggende managementlagen. Iedereen in het management team zit bovenop klanten en marktgebieden, dus we zijn er zelf bij om dingen voor elkaar te gaan krijgen. Wij hebben veel klanten die je vanuit al die verschillende units kunt benutten en we hebben ontzettend veel cross selling mogelijkheden want in al die markten waar we zitten kun je nog steeds allerlei andere expertises ook in de markt zetten. Wij hebben sterke klantrelaties en een grote klantenbasis in meerdere branches. Wij raken bijna nooit een klant kwijt, dit is wel een goede reclame en zorgt ervoor dat je op referentiebasis prima verkopen kunt doen; je stuurt een klant vaak naar een referentie toe, dit doet vaak meer dan een glad verkoopverhaal. De verwachtingen voor 2011 Zoals gezegd is de focus absoluut gericht op herstel van rendement, te realiseren door een verdere versterking van de marktpositie, maar ook door onze organisatie te optimaliseren. Autonome groei staat hierbij voorop, maar uiteraard daar waar er mogelijkheden zijn om ons te versterken laten wij ons zeker niet onbetuigd. Een belangrijk speerpunt is zeker ook de verdere internationale uitrol van het succesvolle eigen XV Retail product, hiermee gaan wij volop aan de slag. Dat alles bij elkaar, gezien wat er op ons af komt, kunnen wij onze verwachting handhaven dat wij in 2011 een verdere toename van de omzet en winstgevendheid hebben. Deze verwachting wil ik nogmaals bevestigen. Zijn er vragen of opmerkingen? De heer Olde Hartmann geeft het woord aan de heer Swarte. Vraag 1 - de heer Swarte VEB (Vereniging voor Effectenbezitters): Uit het jaarverslag en ook van wat we tot nu toe te horen hebben gekregen, proef ik een zekere tevredenheid bij de leiding van Ctac. Dit wordt specifiek genoemd in het jaarverslag, de klantentevredenheid is hoog en de werknemerstevredenheid is hoog. Het zal u niet verrassen dat de tevredenheid van de aandeelhouders heel wat minder is. Het jaar 2009 was uitermate teleurstellend, dit jaar is het eigenlijk niet veel beter. Als je praat over twee Eurocent winst per aandeel: dit zijn niet de bedragen die aandeelhouders in AvA 12 mei

12 gedachten hebben. Mijn vraag aan u is: hoe u denkt in concreto de winst voor de aandeelhouders en het rendement te verbeteren? Als ik zo een paar opmerkingen mag maken; de omzetvergroting van het afgelopen jaar is gekomen uit de acquisities en niet uit de autonome groei. Wat u geacquireerd heeft, blijft stil staan. Ten tweede: u maakt een keuze uit een aantal marktgebieden, dit zijn er 9. Dit doet u in ten minste twee landen dus als je dat een beetje uitrekent, bij 70 miljoen omzet, het lijkt wel een keuze die bij een bedrijf hoort dat 700 miljoen doet. Op deze manier heeft u in geen enkele markt enige dominantie positie dus ook geen pricing power. Het derde waar wij naar kijken, zijn earn out-verplichtingen. Wij werden vanmorgen verrast door de resultaten, deze zijn slechter dan het eerste kwartaal van vorig jaar (toen hebt u al gezegd dat het een slecht kwartaal was), dit is opeenstapeling op opeenstapeling. Er stond ook in het verslag een earn out betaling aan Crossverge van 1,6 miljoen Euro. Nou, die winst heb ik bij Ctac nog niet gezien, maar wel bij de toeleverancier en afnemer. Hebt u dan wel voldoende winst gemaakt op datgene in zijn totaliteit voor dit bedrijf op de activiteiten die u van Crossverge heeft overgenomen? In het jaarverslag zag ik dat u activiteiten van Yellow2B heeft overgenomen van Alpha Distri. Daarbij had iemand binnen de raad van bestuur - u schrijft dat mooi - mogelijk conflicterende belangen, dit hebben wij geheel in lijn met de bepalingen van de Corporate Governance Code opgelost. Mag ik dit meer in concreto horen? Hoe hebt u dit gedaan? Dit conflict of interest treedt nog steeds op want er zijn nog earn out-verplichtingen (er moeten nog 48% gekocht worden), en het desbetreffende lid van de raad van bestuur zit in de positie dat hij zowel aan de Ctac kant moet optimaliseren en ook nog voor zijn eigen earn out zit. Hoe hebt u dit opgelost? Toelichting de heer Hilgerdenaar: De tevredenheid van onze klanten en van onze medewerkers is hoog. Ik kan mij voorstellen dat de aandeelhouders minder tevreden zijn. Hoe wij denken de aandeelhouderswaarde te verhogen: dit door die dingen te doen qua strategie, die ons een marktpositie verschaffen waardoor wij rendabeler worden. Wij gaan express in 2011 op die manier rendement hoog in het vaandel zetten. Onze maatregelen qua bezettingsgraad zo organiseren dat we ook daadwerkelijk een hoge bezettingsgraad realiseren waardoor het rendement omhoog gaat. Ik ben ervan overtuigd dat, als het rendement beter wordt en wij verhogen de resultaten, de aandeelhouders wel tevreden gaan worden. Dit is de weg welke wij inslaan naar rendementsherstel. U gaat de bezettingsgraad want dat is nu een van de bepalende factoren denk ik voor het rendement verbeteren maar de functie van COO binnen de raad van bestuur hebt u opgegeven, hier zit in mijn ogen de coördinator die zorgt dat over- en onderbezetting binnen de onderdelen wordt oplost. U hebt nogal wat onderdelen. Wie gaat dit coördineren en sturen? Hier moet je enige macht voor hebben. De heer Hilgerdenaar: Het feit dat bestuurslid van naam verandert, wil niet zeggen dat de functie niet meer wordt uitgevoerd. De operationele sturing doen we nog steeds vanuit een bestuur met een MT-Nederland waar wij bovenop zitten. Dit betekent dat we voor Nederland een mechanisme hebben gecreëerd waarbij we tegenwoordig op heel regelmatige basis naar de bezettingsgraad kijken en wat minder afhankelijk willen worden van de projecten die wel of niet op ons afkomen, zodat we ook naast de projectenbusiness ook een activiteit AvA 12 mei

13 krijgen waardoor we op detacheringbasis mensen wat beter in kunnen zetten. Dit sturen we zelf als raad van bestuur aan tezamen met het MT-Nederland die daar een heel bepalende rol in heeft. Dus wij kunnen een verbetering van de bezettingsgraad op korte termijn tegemoet zien? De heer Hilgerdenaar: Ik zou willen dat het zo gemakkelijk was om dit kunnen beloven, maar zoals gezegd verwachten we voor 2011 een beter resultaat en we zijn daarop volop aan het sturen. Maar als u geen knopen doorhakt gaat het zeker niet omhoog. De heer Hilgerdenaar: We hakken wel degelijk knopen door. Dat wilde ik graag genotuleerd willen zien want dan kunnen we dit volgend jaar nog zien. De heer Hilgerdenaar: De negen marktgebieden die u gemakshalve met twee vermenigvuldigt, is niet helemaal waar. Wij hebben een aantal marktgebieden in Nederland waarin we heel actief zijn en vanuit Nederland zijn we ook in markten in België actief. Het is niet zo dat we ook in België in deze markten actief zijn. We hebben inderdaad een aantal marktunits waarbij een aantal in oprichting zijn maar een aantal markten waarin we actief zijn zoals de retail hebben wel degelijk pricing power, want daar zijn we toch een van de meest gewaardeerde spelers van SAP. Het is niet zo dat wij per definitie geen pricing power hebben in al die segmenten. Maar bij Retail wel? De heer Hilgerdenaar: Bijvoorbeeld, maar ook in bepaalde logistieke markten hebben we toch al een heel belangrijke positie. Maar u houdt nog niet op want u gaan nu kijken of u ook in banking & insurance gebieden iets gaat doen. Dus u gaat alleen maar in de breedte kijken? De heer Hilgerdenaar: Nee, wij gaan niet in de breedte kijken. Zeker niet alleen in de breedte, we blijven wel kijken waar de mogelijkheden zitten. Onze focus blijft (zie mijn presentatie, het eerste aandachtspunt) de verbetering van het rendement. Dus we gaan wel degelijk kijken hoe in de markten het rendement verbeterd kan worden. En mochten zich opportunities voor doen, dan kijken we of er iets anders is. Maar dat heeft niet onze topprioriteit. AvA 12 mei

14 Dit betekent dat u zegt, ook in 10 markten kunnen wij een goed rendement bereiken, ondanks dat feit. Het hoeft niet het aantal te verminderen? De heer Hilgerdenaar: Wellicht niet, je kunt een focus hebben op een bepaalde markt, dit wil niet zeggen dat je al je activiteiten moet verspreiden. Als je handel en industrie als een markt ziet, dan kun je dit vanuit verschillende units beleveren. Dus die versnippering valt wel mee. XV earn out: ik weet waar u op doelt, dit stond ook in het persbericht. Die earn out vonden wij een wijze beslissing omdat we deze toch al uit moesten keren. Dit was gebaseerd op een aantal verwachtingen die we hadden en die al voor een deel gerealiseerd waren. Het ging namelijk niet alleen om toekomstige verkopen, maar ook om datgeen dat er al verkocht was en waar onderhoudscontracten bij zaten. Als wij dat allemaal bij elkaar optellen en wij maken de rekensom, dan was dit een verstandige keuze. Ik zeg niet dat u het niet goed hebt gedaan door het uit te betalen, mijn punt is, het is 1,6 miljoen Euro, dat is een fors bedrag. Hebt u wel voldoende winst binnen Ctac gehouden? Hebt u hier voldoende garen gesponnen als Ctac? En u dan zegt, ja, dat heb ik binnen Ctac bereikt, dan moeten er andere onderdelen zijn binnen Ctac die veel minder gepresenteerd hebben, want u houdt uiteindelijk onder de streep nauwelijks iets over. De heer Hilgerdenaar: Het wil niet zeggen dat de 1,6 miljoen Euro earn out als winst bij XV zat. Je hebt ook te maken met de potentie in de toekomst en de verplichtingen die we aangaan waren op basis van maintenance contracten. Die rekensom is iets te makkelijk te maken zoals u nu doet. Dus u hebt eigenlijk nu betaald voor toekomstige winsten? De heer Hilgerdenaar: Nee, en voor datgene dat we al moesten betalen op basis van gemaakte afspraken die er al waren. De maintenance contracten waar ik het over had lopen nog jaren door, dus daar hebben we wel degelijk nog jaren profijt van. De heer Wienbelt: De transactie stamt van 1 april (tweede kwartaal). De details worden in nadere verslagleggingberichten bekend. Wij zijn van mening dat wij een slimme deal gedaan hebben. Er zit een wel kleine optie in richting de toekomst, het verleden heeft niet veel winst opgeleverd met het product. Het is wel een product waarvan wij denken dat het veel potentie heeft. Dit is een constructie welke u meer toepast, ook in andere situaties: een stukje kopen, earn out-verplichting regelen, etc, etc. en als er dan veel winst toevloeit naar degene die het stuk verkocht heeft en het in feite een wissel is die wij betrekken op de toekomst ook AvA 12 mei

15 nadat we er al twee jaren mee hebben gewerkt hebben - dit was met Crossverge ook zo. De heer Wienbelt: Wij denken dat het een goede deal is omdat de wissel niet zo groot is. Maar de details van de transactie worden pas later bekend gemaakt. Ja, die zien we pas volgend jaar in het jaarverslag, dit is wel erg laat en dan zijn we het allemaal weer vergeten. Op uw laatste punt betreffende het conflict of interest wil ik graag antwoorden. Het is namelijk zo dat wij dit nadrukkelijk onder ogen hebben gezien dat er potentieel een conflict was. In de beraadslagingen die hierover gedaan zijn is de heer Van Groenendael die zowel betrokken was bij Alpha Distri, Yellow als ook bij Ctac, niet betrokken geweest in de beraadslagingen. Ook niet over de waarderingsgrondslagen, de waarderingen en de prijzen. Dat zijn de uitgangspunten bij de te betalen earn out, dat is een helder en duidelijk verhaal waarop hij geen sturing kan uitoefenen. Juist omdat dat potentiële conflict of interest er was, heeft een van onze leden van de raad van commissarissen hiervoor meegetekend en meegedaan in de beraadslagingen. U bent het dus niet met mij eens dat er in de komende maanden en jaren nog een conflict of interest speelt bij de heer Van Groenendael. Nee, want de afspraken zijn helder en duidelijk gemaakt en het is duidelijk aan te wijzen wat, waarvoor betaald moet worden zonder dat hij daar enige invloed op kan hebben. Hij kan de invloed van wat u overgenomen heeft dus niet beïnvloeden. Hij is wel lid van de raad van bestuur en doet mee in alle discussies over optimalisering? Maar niet over dit specifieke gedeelte voorzover dat Yellow al kan sturen en bovendien hebben we natuurlijk ook in de raad van bestuur nog twee andere mensen zitten die ook volledig meebesturen. Het stelt mij niet gerust, maar het is niet anders. De rijdende rechter zegt dan, u moet het hiermee doen. Wij gaan dit meenemen en dat doen we dan altijd. We gaan hier prudent mee om en wij kijken hier goed naar, dit vergt zeker goed de aandacht. Hier hebt u ook absoluut een punt. Dit hebben wij ook onderkend. Een deal is alleen maar goed als er een win- win situatie is. Vraag 2 - de heer Stevense (Stichting Rechtsbeschermende Beleggers): Wij hebben een gedreven team achter de tafel zitten. Men denkt wel eens, leidt deze gedrevenheid niet tot het overschatten van kansen en mogelijkheden? Bij SAP merk je ook AvA 12 mei

16 dat de resultaten tegenvallen. Men denkt meer te kunnen verkopen dan men uiteindelijk verkoopt. Ik hoor alleen maar dat de verkopen tegenvallen. Ik zou graag wat meer informatie hier over willen ontvangen. Wij vragen ons af hoe het zit met de competentie tussen sense en uitvoering. In hoeverre is deze gezond in het bedrijf? Wat wij missen is een exacte doelstelling van de winstmarge. Dan Frankrijk dit heb ik vorig jaar ook al gevraagd - u wilt uitsluitend de retail markt bewerken. U hebt nog geen 0,5 miljoen Euro omzet. Hoe denkt u dit op te krikken, een dergelijk groot land en zo n klein bedrijfje. Hebt u voor de toekomst zaken op papier staan en hoe denkt u dit in de winstontwikkeling te kunnen krijgen. De organisatie is goed gepositioneerd om snel te kunnen profiteren van verbetering van ICT diensten. Kunt u dit nader specificeren? Wij hebben begrepen dat u een eventuele leegloop wilt oplossen met detachering. Wij willen wat meer weten over de flexibele schil, hoe zit dit in elkaar en welke criteria zijn er om te kunnen profiteren en in welke mate denkt u te kunnen profiteren van de markt die zich gaat herstellen? Toelichting de heer Hilgerdenaar: Het is fijn om te horen dat u ons gedreven vindt. Ik denk niet dat wij onze mogelijkheden overschatten. Wij beseffen dat de markt lastig is, dit horen wij ook via onze collega s onder andere van SAP. Wij weten wel waar onze kracht ligt en wij hebben een aantal oplossingen in de markt waar onze klanten enthousiast op reageren en waar we ook mee aan de bak kunnen. Alleen, er is wat twijfel in de markt. Wij denken nog steeds dat wij de goede dingen doen en dat wij ook de juiste combinatie in de markt kunnen zetten van projecten bij klanten inclusief het verkopen van licenties. Dat is wellicht wat minder dan dat wij vroeger dachten, maar die kansen zijn er nog wel. Als wij dit kunnen combineren met onze mensen, kennis en kunde om op een slimme manier in de markt te kunnen detacheren, dan ben ik ervan overtuigd dat wij het resultaat zullen gaan verbeteren. Uw tweede vraag: wat is de power to execute? Wij hebben een sales en een delivery organisatie. Het is bij ons bijna niet denkbaar dat er dingen worden verkocht die wij niet kunnen leveren, om de simpele reden dat onze sales niet gepositioneerd is buiten de units. In dezelfde unit zit een sales en een delivery organisatie. Zij bepalen gezamenlijk de propositie van de klant. Ik ben niet bang dat wij niet kunnen leveren wat wij verkopen. Ja maar tussen sales en delivery moet een zekere spanning zitten om een goed resultaat te behalen en dat zien wij niet? De heer Hilgerdenaar: Deze spanning is er wel degelijk. De sales heeft een bonus om allerlei dingen te verkopen en de delivery units hebben hun bonus om ook de goede resultaten te kunnen bereiken. Er is wel degelijk een gezonde spanning tussen de sales en de delivery organisatie. Omdat deze in dezelfde units zitten weten zij precies wat zij wel en wat zij niet kunnen verkopen. De heer Van Groenendael: Frankrijk staat helemaal in het licht van XV, onze retailoplossing. De marge komt vooral van productverkoop en niet van de consultancy. Wij streven ernaar om dit in Europa te verkopen. Niet door een Ctac vestiging in heel Europa op te richten. In Noorwegen verkopen wij dit via een partner. In Frankrijk hebben wij van SAP Frankrijk het dringende verzoek gekregen om samen met SAP in Frankrijk een activiteit te starten. Er is in dat land geen SAP retail partner aanwezig die wij kunnen gebruiken om het product te kunnen AvA 12 mei

17 verkopen. Vanaf het begin af aan is dit een winstgevende activiteit. Wij gaan er voor om autonoom te groeien en vooral om het product af te zetten. Niet zozeer om hier een grote consultancy club neer te zetten. De heer Stevense: Wat voor zekerheden hebt u gekregen van SAP? De heer Van Groenendael: Zekerheden zijn er maar weinig in het leven. Wij weten dat wij een goed product hebben en wat wij merken is dat wij samen met SAP daar klanten bezoeken. De heer Stevense: Stel dat het niet lukt, wordt dan de zwarte Piet door SAP dan niet op u afgeschoven? De heer Van Groenendael: Tot nu toe lukte het net als dit in Nederland is gelukt om het product bij klanten neer te zetten, uitstekend op onze eigen kracht. Het zijn onze eigen contracten. Ook als SAP zou afhaken, dan hebben wij nog steeds onze eigen klanten daar. De heer Stevense: U weet dat ik altijd een beetje angstig ben voor Frankrijk. Ik niet alleen, maar ook andere bedrijven wandelen daar altijd netjes om heen. De heer Van Groenendael: Tot nu toe gaat het goed, van begin af aan is dit een winstgevende activiteit voor ons. De heer Stevense: Hoe zit het in de komende jaren met deze ontwikkeling? De heer Van Groenendael: Als het gaat over de verkoop van het XV, er hangt een licentieverkoop en een maintenance vergoeding voor de licenties aan vast. Dit betekent dat daar waar wij een deal maken, voor de komende jaren de inkomsten zijn gegarandeerd, voor zover de afnemers niet failliet gaan Dat is onafhankelijk van Frankrijk. De heer Hilgerdenaar: Uw laatste vraag. Wij hebben het in het persbericht over het feit dat we goed gepositioneerd zijn, als de markt herstelt, dat wij ons goed kunnen tonen. U vraag was: waar ontleent u dat eigenlijk aan, waarom denkt u dat dit gaat gebeuren en in welke markten gaat dit gebeuren? Wij hebben in de markten waar wij ons op gefocused hebben, heel veel kennis van die markten en goede contacten met de klanten in die markten. Wij hebben het signaal ontvangen dat de producten en de diensten die wij leveren hoog gewaardeerd worden. Als het onze klanten beter gaat, dan willen zij wel degelijk investeren in de diensten die wij aanbieden en in die markten niet alleen specifieke oplossingen voor die markten kunnen verkopen, maar ook onze producten en diensten die over de markten heengaan (hosting en beheer, Business Intelligence, etc.). Wij krijgen signalen dat wij de goede dingen maken. Wij hebben absoluut het vertrouwen dat, indien de ICT markt aantrekt, wij hier volop van gaan profiteren. AvA 12 mei

18 De heer Stevense: Anderzijds gaat u wel in detachering om stille momenten op te vangen, tenminste zo hebben wij het begrepen, ook vanwege die flexibele schil. De heer Hilgerdenaar: Absoluut, maar het feit dat je stille momenten op wilt vangen wil niet zeggen dat als er heel veel leven is in de markt dat je daarop volop in kunt zetten. Je kunt wel degelijk een model bedenken dat je volop op de producten blijft jagen en dat je ook heel actief in de markt bent om je oplossing te verkopen. Maar dat zolang een klant twijfelt of aarzelt, moet je de mensen op een andere manier in de markt weg gaan zetten. De combinatie van die twee manieren moet gaan leiden tot een verbetering van het rendement. Vraag 3 - de heer Bach (namens Conservatrix) Ik onderschrijf de kritiek van de heer Swarte van de VEB met betrekking tot belangen en tegenstrijdigheden. Ik wil de mening vragen van de accountant, heeft hij het proces bekeken? Toelichting de heer Van der Haar: U stelt, ik heb het proces bekeken: ik heb de uitkomsten van het proces bekeken. Ik ben hier niet bij voorbaat bij betrokken. Wat wij hebben gedaan is dat wij de procedures hebben bekeken en ook hebben besproken. Op grond hiervan zijn wij van mening dat wij kunnen instemmen met de zaken welke hier gepresenteerd worden. De heer Bach: U ziet de tegenstrijdigheid toch wel. Heef u niet een voorstel gedaan om zaken te veranderen of suggestie gedaan? De heer Van der Haar: In die fase was ik niet bij het proces betrokken. Dit is meer juridisch ingegeven dan voor een accountant. Een accountant constateert wat er is gebeurd en gaat kijken of het proces hem voldoende geruststelt dat het proces goed is verlopen. En dat is het geval. Vanuit juridische kant zijn er ook mensen betrokken geweest om juist naar dit aspect te kijken en dit heeft ons voldoende gerustgesteld. De heer Bach: Is er nooit de gedachte gekomen (RvC) om de earn out regeling van de heer Van Groenendael bij te stellen of om ervoor te zorgen dat hij geen earn out regeling heeft maar een vast bedrag uitgekeerd krijgt. Is er over dit soort dingen gesproken? Ik wil hier niet concreet op ingaan. Wij hebben gekeken naar de maximale waarborgen die er zijn om te voorkomen dat er een conflict ontstaat. Ik denk dat wij dit in de procedure en in de verslaglegging wat betreft de resultaten van Yellow&Red en dergelijke, maximaal gewaarborgd hebben. De heer Bach: Kunnen wij als aandeelhouders er zeker van zijn dat er geen toekomstige participaties van de heer Van Groenendael meer worden ingebracht? De heer Van Groenendael: Hier zijn absoluut geen plannen voor. AvA 12 mei

19 De heer Bach: Hebt u nog meerdere participaties? De heer Van Groenendael: Nee. De heer Bach: Is het niet tegenstrijdig: zijn participaties en zijn werkzaamheden bij Ctac? Nee, nu niet. Er zijn nu geen tegenstrijdigheden ten aanzien wat hij in zijn vermogen doet en wat hij doet binnen de werkzaamheden voor Ctac. De heer Bach: Ik wil vragen om er voor te zorgen dat de bestuursleden niet meer eventuele participaties in zullen brengen. Ik ben niet blij met deze constructie. Je moet alle schijnbare tegenstrijdigheden voorkomen. Ik denk dat wij de achterliggende gedachten dat er potentiële conflicten zijn als iemand die in de directie zit en mogelijke participaties heeft bij bedrijven die Ctac kunnen raken om zo maar eens te zeggen, helemaal met u delen. Derhalve hebben wij deze acquisitie gedaan maar het belangrijkste was dat het een goede add-on was voor Ctac dat is de drijfveer daarvoor hebben we gekozen. Vervolgens is het goed dat wij op deze manier dat soort potentiële conflicten oplossen. De heer Bach: Het zijn hele kleine bedrijven met weinig waarde (nauwelijks waarde). Het krijgt pas waarde als het onder de vleugels van Ctac zit en dan krijgt het pas waarde voor de heer Van Groenendael. Hier zit het conflict of interest. Je begint een start up, je verkoopt het, waar je bestuurslid bent en dan krijgt het pas waarde. Dit geldt niet alleen voor de heer Van Groenendael, maar dit geldt ook voor heel veel andere medewerkers binnen Ctac waar dat in het verleden is gebeurd. Dat is de kern van het Powerhouse. De heer Bach: Ik heb niets aan het verleden. Ik ben nu aandeelhouder en ik kijk nu vooruit en ik kijk wat ik wenselijk vind als aandeelhouder. Het gaat erom: iets wat geen waarde heeft, krijgt waarde onder Ctac waardoor je als bestuurder dubbel profiteert en dit vind ik onwenselijk. Goed, hiervan acte. Vraag 4 - de heer Velzeboer (XEA) Ik heb vier korte vragen. De eerste vraag is: u gaat verhuizen. Er is eigenlijk te weinig over gecommuniceerd met de aandeelhouders. Was de wens vanuit Ctac gekomen of was het een andere combinatie? Geef hier wat meer duidelijkheid over: wie is de eigenaar, moet Ctac hier een deel van betalen? Andere vraag over XV Retail: u gaat in drie markten, Nederland, België en Frankrijk. Wat kost een licentie ongeveer en welke markten schat u AvA 12 mei

20 hiervoor in? Je gaat iets maken als er een markt is. Je gaat iets verder uitbreiden als je zegt het is niet een markt maar een van 1 miljoen. Is het een markt van 1 miljard? Ik heb hier geen notie van. Er is gezegd dat er een fiscaal compensabel verlies is van 1,6. Hoe is dat ontstaan? Hoe lang loopt dit? Ik hoorde de CEO zeggen dat wij trots zijn op onze beursnotering. Ik niet, als je ziet wat hiermee is gebeurd. Ik heb vorig jaar al gevraagd: ga op zoek naar een andere animateur, er is een spanningsveld tussen de animateur (SNS bank) en Ctac. Ik zou hier graag verandering in zien wat deze animateur doet (ik kom zelf uit het vak vandaan) dat is waardeloos. Toelichting de heer Hilgerdenaar: Even het laatste, trots op onze beursnotering, dat zei ik in de context: dat wij aan onze klanten kunnen laten zien hoe het met ons gaat. Deze opmerking wil ik hierbij nuanceren. De heer Wienbelt: Fiscaal compensabel verlies: dit gaat al een tijdje terug en heeft te maken met de Amerikaanse activiteiten waar wij hebben gezeten (USA), maar dan praat je over Dit gaat een flinke tijd terug. Dat gaat ook over een stevig bedrag, dit zit in een van onze juridische entiteiten. Afhankelijk hoe wij het doen en waar de winst valt kunnen we dat ontginnen. Er staat nog altijd een restpost, maar die gaat dus ver terug. Huisvesting: wij zitten nu in Den Bosch in twee panden. Deze hebben beide contracten tot en met Twee panden is niet echt optimaal, dan heb je twee keer een kern, twee keer een trappenhuis, twee keer een receptie. Als je gaat verhuizen naar een ander pand heb je daar de eerste winst al te pakken. Het tweede is dat wij goed hebben nagedacht over: wat houdt het moderne werkgeverschap in? Wij zijn een consultancy bedrijf, we willen de gemiddelde leeftijd wat aan de jongere kant houden. De jongere generatie stelt echt wel nieuwe eisen aan een werkomgeving. Dit heet in de volksmond het nieuwe werken. Zo willen wij dit dus niet noemen. Wij gaan voor de nieuwe aanpak (DNA); wij hebben een gebouw waarin wij onze werkprocessen zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. We hebben goed nagedacht over onze werkprocessen. Wij hadden de mogelijkheid om naar een nieuwe pand over te kunnen gaan en om dat ook vervolgens zelf in te kunnen richten, wat dus goed past binnen onze werkprocessen. Wij worden hier geen eigenaar van, dit willen wij helemaal niet. Wij zijn een consultancy bedrijf, wij verdienen ons geld door uren en beheercontracten te verkopen. Dus wij hebben een nieuw huurcontract gesloten. De eigenaar van het pand is op dit moment Volker Wessels. Dit is een optimalisatieslag qua kosten in de huisvesting. Wat nog belangrijker is, is om onze werkprocessen zo goed mogelijk te faciliteren en daarmee ook te zorgen dat wij de binding van onze mensen beter realiseren. Wij zitten nu in een down turn van de economie, maar er wordt ook geschreven dat we in het jaar 2014 in totaal ICT-ers tekort hebben. Wij werken hard aan het verbeteren van de bezettingsgraad en het realiseren van een beter rendement. We hopen dat dit snel lukt en dat dit snel komt. De volgende uitdaging is de arbeidsmarkt, ook daar denken wij over na natuurlijk. De heer Hilgerdenaar: Uw laatste vraag had betrekking op XV Retail. Wij zitten overigens niet alleen in Nederland en Frankrijk, wij leveren dat product ook in andere landen uit maar dan via partners. Wij doen het in Nederland en in Frankrijk via de Ctac organisatie maar zeker ook via allerlei partners die bij ons de software afnemen en die we daar verkopen. Dus elk land waar we ons op focussen kunnen wij via onze partners bedienen. AvA 12 mei

VOORZITTER - de heer S.L.M. Houtakkers, voorzitter van de Raad van Commissarissen

VOORZITTER - de heer S.L.M. Houtakkers, voorzitter van de Raad van Commissarissen Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NedSense enterprises n.v., gehouden in Hotel Vianen te Vianen op woensdag 7 september 2011 om 11.30 uur. PRESENTIELIJST VAN AANDEELHOUDERS Naam

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

ING bank: NL83 INGB 0007 7338 88

ING bank: NL83 INGB 0007 7338 88 Stichting Rechtsbescherming Beleggers De Aandeelhouder Nieuwsbrief jaargang 27 Nummer 160 4 mei 2015 Redactie: C.M.A. Stevense Redactie: C.M.A. Stevense Beatrixstraat 44 5331 TE Kerkdriel Telefoon: 0418-631891

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt. USG Jaarverslag 2002

JAARVERSLAG. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt. USG Jaarverslag 2002 2 JAARVERSLAG 0 0 2 Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt 1 FINANCIEEL JAARVERSLAG UNITED SERVICES GROUP N.V. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt 3 De Group Executive Committee van United Services Group. Van

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

CtaC Jaarverslag 2012

CtaC Jaarverslag 2012 Ctac Jaarverslag 2012 CTAC COLLEGA s Met trots stellen wij onze medewerkers aan u voor. Deze prachtige collage werd ons aangeboden tijdens het feest van het 20-jarig jubileum van Ctac. Wij danken alle

Nadere informatie

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk In gesprek met Olivier van Arkel, sales directeur Sharewire Jasper Klootwijk, commercieel directeur SNT Harald de Jongh, verkoopdirecteur Zakelijke Markt PostNL Michael van den Brink, sales director KPN

Nadere informatie

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper.

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V. GEHOUDEN OP DONDERDAG 24 APRIL 2014 OM 14.30 UUR TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP TE HEERENVEEN. Aanwezige aandeelhouders: Zie

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

Inhoud. Ontvouw jezelf als een (online) ondernemer 2015

Inhoud. Ontvouw jezelf als een (online) ondernemer 2015 Inhoud Gebruiksaanwijzing... 3 De Juiste Business... 4 Vragen, Juiste Business!?... 5 Een paar wijsheden om je te stimuleren... 5 Hoe ziet je begroting eruit?... 6 To Do: maak een begroting!... 6 Wat zijn

Nadere informatie

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V.

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. gehouden op dinsdag 20 april 2004 om 10.30 uur in De Doelen te Rotterdam AGENDA (verkorte weergave) 1. Opening 2. Jaarverslag

Nadere informatie

Notulen. 1. Opening en mededelingen.

Notulen. 1. Opening en mededelingen. Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van, gevestigd te Bunnik, hierna ook de vennootschap, gehouden op maandag 9 mei 2005 om 15.00 uur in NH Barbizon Palace Hotel, Prins Hendrikkade

Nadere informatie

Voorwoord. Wij wensen u veel leesplezier. Maarsbergen, maart 2015. Teslin Capital Management BV Frederik van Beuningen Maarten Hartog Aleid Kruize

Voorwoord. Wij wensen u veel leesplezier. Maarsbergen, maart 2015. Teslin Capital Management BV Frederik van Beuningen Maarten Hartog Aleid Kruize Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerngegevens 6 Interview met de fondsmanager 8 Profiel Teslin 14 Investeringsteam 16 Investeringsfilosofie Teslin 18 Profiel Todlin 20 Investeren in Todlin 22 Bedrijven in portefeuille

Nadere informatie

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR...

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR... NUMMER 1 OKTOBER 2007 JAARGANG 12 Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar ook dat wij iedereen die ons

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN JAARGANG 9, NUMMER 1, FEB 2011 Europese aanbestedingen door de bril van Centric Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst Gedelegeerd beheer IPI in de volgende versnelling

Nadere informatie

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf in het familiebedrijf Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Marcel Peek Alexander Thomassen Roberto Flören Albert Jan Thomassen Maarten van Druten ING

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk KIJK OP VERMOGEN Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV zomer 2013 nummer 52 meerwaarde in vermogensbeheer hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingsstijl hof hoorneman bankiers meerwaarde in maatwerk

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

De kracht van vertrouwen

De kracht van vertrouwen Allianz Nederland Groep Jaarmagazine 2008 www.allianz.nl De kracht van vertrouwen Het Chinese teken voor crisis bestaat uit twee karakters: kans en bedreiging. Je kunt bij een bedreiging blijven stilstaan,

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0 Voorblad 2009 Hans Meinema 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 6 CRM is geen software... 7 Praktische voorbeelden

Nadere informatie

nnual Jaarverslag 2009

nnual Jaarverslag 2009 nnual urius eport 9 Jaarverslag 2009 3 Inhoud 1 Brief van de CEO 5 2 Qurius in het kort 6 2.1 Profiel 6 2.2 Visie en Missie 6 2.3 Strategie 7 2.4 Highlights 2009 8 2.5 Vijfjarenoverzicht 8 2.6 Directie

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie