onderdelen jaarrekening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "onderdelen jaarrekening"

Transcriptie

1 Bedrijfsecnmische analyse van de jaarrekening nderdelen jaarrekening Wettelijke indeling van de balans Actiefzijde = Actiefbestanddelen, die een aanwending van vermgen aanduiden, vlgens liquiditeitsgraad gerangschikt. - Vast activa Oprichtingsksten Immaterieel activa = Licenties, gdwill Materieel actief Financiële activa - Vlttende activa = Aandelen uit andere ndernemingen Vrderingen p meer dan een jaar Vrraden en bestellingen in uitvering Vrderingen p minder dan een jaar Geldbeleggingen (vr interest) Liquide middelen Overlpende rekeningen Passiefzijde = Passiefbestanddelen tnen de brn van het vermgen aan en wrden bij de wettelijke indeling p basis van peisbaarheid gerangschikt. - Eigen vermgen Kapitaal Uitgiftepremie Herwaarderingsmeerwaarde Reserves Overgedragen resultaat Kapitaalsubsidies = Als je financiert met eigen vermgen Vrscht aan de vennten p de verdeling van het nett-actief = Bij vereffening ver meerdere jaren - Vrzieningen en uitgestelde belastingen vrzieningen - Vreemde middelen = schulden Schulden p meer dan een jaar Schulden p ten hgste 1 jaar Overlpende rekeningen

2 Bedrijfsecnmische analyse van de jaarrekening De actiefzijde van de balans - Vast activa Oprichtingsksten = Ksten gemaakt bij de prichting en bij latere kapitaalverhgingen Immaterieel activa = Rechten die eigendm zijn van de nderneming Materieel actief Financiële activa - Vlttende activa = Werkmiddelen waardr de nderneming deelneemt in andere ndernemingen Vrderingen p meer dan een jaar Vrraden en bestellingen in uitvering Vrderingen p minder dan een jaar Geldbeleggingen = vr intrest te verkrijgen Liquide middelen Overlpende rekeningen = Om ksten f pbrengsten in het juiste bekjaar terecht te laten kmen.

3 Bedrijfsecnmische analyse van de jaarrekening De passiefzijde van de balans - Eigen vermgen Kapitaal Geplaatst kapitaal = Wrdt belft dr de vennten m ter beschikking gesteld te wrden van de nderneming in de lp der jaren. Niet pgevraagd kapitaal = Deel van het geplaatst kapitaal dat ng niet in de nderneming zit. geplaatst kapitaal niet-pgevraagd kapitaal = gestrt kapitaal Uitgiftepremie = Ontstaan bij kapitaalsverhging als uitgifteprijs nieuwe aandelen grter is dan de nminale waarde. Herwaarderingsmeerwaarde Reserves = Tegeschreven winsten. Vastgelegd in wet, statuten f beslist dr alg. vergadering. Overgedragen resultaat = Deel van winst f verlies dat ng geen definitieve bestemming heeft. Kapitaalsubsidies = Als je financiert met eigen vermgen Vrscht aan de vennten p de verdeling van het nett-actief = Bij vereffening ver meerdere jaren - Vrzieningen en uitgestelde belastingen Vrzieningen = Vr duidelijke ksten/verliezen die zich met grte waarschijnlijkheid in de tekmst zullen vrden. - Vreemde middelen = schulden Schulden p meer dan een jaar = Hypthecaire lening, Schulden p ten hgste 1 jaar = Leveranciersschulden, Overlpende rekeningen = Te te rekenen ksten en pbrengsten.

4 Bedrijfsecnmische analyse van de jaarrekening Herwerken van de balans vr bedrijfsecnmische analyse Financieel analytische indeling Actiefzijde passiefzijde Permanent vermgen - Uitgebreide vast activa Oprichtingsksten Immaterieel activa Materieel actief Financiële activa Vrderingen p meer dan een jaar - Eigen vermgen Kapitaal Uitgiftepremie Herwaarderingsmeerwaarde Reserves Overgedragen resultaat Kapitaalsubsidies Vrscht aan de vennten p de verdeling van het nett-actief - Vreemd vermgen Vreemd vermgen p lange termijn vrzieningen Schulden p meer dan een jaar - Beperkt vlttende activa Realiseerbaar activa Vrraden en bestellingen in uitvering Vrderingen p minder dan een jaar Geldbeleggingen (vr interest) Overlpende rekeningen Liquide middelen Liquide middelen Vreemd vermgen p krte termijn Schulden p ten hgste 1 jaar Overlpende rekeningen

5 Bedrijfsecnmische analyse van de jaarrekening Structuur van de resultatenrekening Ksten Opbrengsten - bedrijfsksten - Bedrijfspbrengsten Bedrijfsresultaat = bedrijfspbrengsten bedrijfsksten - Financiële ksten - Financiële pbrengsten Financieel resultaat = financiële pbrengsten financiële ksten - Uitznderlijke ksten - Uitznderlijke pbrengsten Uitznderlijk resultaat = uitznderlijke pbrengsten uitznderlijke ksten resultaatverwerking Resultaat van het bekjaar = bedrijfsresultaat + financieel resultaat + uitznderlijk resultaat - Winst - Verlies In nderneming huden en tevegen aan het eigen vermgen Uitkeren aan de vennten, bestuurders, andere rechthebbenden Bij verdeling rekening huden met wet, statuten en alg. vergadering van aandeelhuders Vermindering van het eigen vermgen

6 Bedrijfsecnmische analyse van de jaarrekening De telichting De telichting geeft meer gedetailleerde infrmatie ver de balanspsten en ver de ksten en de pbrengsten. De gegevens vr het invullen van de telichting kunnen gehaald wrden uit de balans, de resultatenrekening, de rekeningen en de dcumenten, bijgehuden buiten de bekhuding. De infrmatie uit de telichting met het vr derden mgelijk maken de cijfers uit de balans en resultatenrekening beter te begrijpen en te interpreteren. (gebruikte afschrijvingsmethde, waardering van vrraden, srten beleggingen, uileg verlpende rekeningen, samenstelling maatschappelijk kapitaal, srten financiële ksten) De sciale balans Alle ndernemingen die een jaarrekening meten neerleggen bij de natinale bank van België vlgens verkrt f uitgebreid schema meten een sciale balans pstellen. De sciale balans heeft 2 delen: 1. Regering inlichten ver de werking van de uitgevaardigde werkgelegenheidsmaatregelen. 2. De werkgelegenheid binnen de nderneming evalueren. De sciale balans geeft weer: - Gegevens ver het persneelsbestand en persneelsverlp van het bedrijf - Opleidingsinspanningen van het bedrijf De sciale balans bestaat uit drie rubrieken: 1. Werknemers uitgesplitst vlgens geslacht, berepscategrie en studieniveau 2. Werknemers uitgesplitst vlgens aard van arbeidsvereenkmst 3. Uitsplitsing vlgens pleidingsinspanningen

7 Bedrijfsecnmische analyse van de jaarrekening Glbale structuur van de jaarrekening Hrizntale analyse= belangrijkste veranderingen jaar p jaar. 1. Jaarlijkse verandering in bedrag Jaarlijkse mutatie in bedrag = eindcijfer - begincijfer 2. Jaarlijkse prcentuele verandering Jaarlijkse prcentuele mutatie = eindcijfer begincijfer begincijfer 100 Verticale analyse = afleiden van structuur veranderingen Men bestudeert he de verschillende geïnvesteerde middelen verdeeld zijn ver de verschillende activa. Verticale analyse = bedrag van een bepaalde pst balansttaal 100

8 Het ndernemingsplan f businessplan Het ndernemingsplan bestaat uit: - activiteitenplan mschrijving van het cmmerciële basisidee een interne analyse: SWOT- analyse marktanalyse ptentiële klanten cncurrenten leveranciers evlutie van de markt Marketingplan - Financieel plan = raming van de financiële gevlgen van de geplande activiteiten in een tekmstige peride Structuur van de jaarrekening Structuur van begrtingen Investeringsbegrting Financieringsbegrting Explitatiebegrting Liquiditeitenbegrting

9 Het financieel plan Het financieel plan is verplicht bij de prichting van een (E)BVBA en een NV. Het plan geeft de financiële situatie weer vr ten minste een peride van 2 peenvlgende jaren. Investeringsbegrting (te vinden p de actiefzijde van de balans) De investeringsbegrting geeft alle uitgaven weer die ndig zijn m te starten: - Vast activa Materieel vast actief - Realiseerbaar activa vrraden - Beschikbaar activa Liquide middelen Financieringsplan (te vinden p de passiefzijde van de balans) Financiering van de uitgaven uit de investeringsbegrting: - Eigen vermgen Op krte termijn Kapitaal Hypthecaire lening - investeringkredieten Op lange termijn - Vreemd vermgen Op krte termijn Schulden p minder dan een jaar Op lange termijn Schulden p meer dan een jaar Explitatiebegrting (te vinden in de resultatenrekening) Explitatiebegrting is een weergave van de winst/verlies aan de hand van tekmstige ksten en pbrengsten - Opbrengsten + (mzet) - Ksten (uitgaven, afschrijving, aanleggen reserves, ) De liquiditeitenbegrting (te vinden in de resultatenrekening) Tekmstige ntvangsten en uitgaven - Ontvangsten Kas/rekeningafschriften (mzet) - Uitgaven Kas/rekeningafschriften Break even analyse De Ttale kst = ttale pbrengst Er wrdt een schatting gemaakt heveel men met verkpen m geen verlies te maken.

10 Ontleding van de jaarrekening De verheid heeft de betrkkenen bij een bedrijf willen beschermen en verplicht ndernemingen jaarlijks een aantal elementaire financiële gegevens penbaar te maken, vlgens pgelegd schema. de jaarrekening Grte venntschappen meten het uitgebreid schema indienen: Gemiddeld persneelsbestand is meer dan 100 Aantal vltijdse equivalenten is meer dan 50 werknemers Jaarmzet meer dan ,00 eur exclusief btw Balansttaal grter dan ,00 eur bepaalde sectren (banken, verzekeringsmaatschappijen) meten vlgens specifieke schema s rapprteren. uitzicht jaarrekening De jaarrekening van een nderneming wrdt pgemaakt aan de hand van de gegevens uit de eindbalans en de resultatenrekening, aangevuld met een aantal andere gegevens. bestaat uit: De balans =verzichtelijke staat die de activa f vermgensaanwending en de passiva f vermgensbrnnen van het afgeslten bekjaar weergeeft. De resultatenrekening =verzichtelijke staat die de samenstelling en de verwerking van het resultaat van het afgeslten bekjaar weergeeft De telichting Bedrijfspbrengsten, ksten Financiële pbrengsten, ksten Uitznderlijke pbrengsten, ksten = gedetailleerde infrmatie ver de balansprten en ver de ksten en pbrengsten De sciale balans = infrmatie ver de tewerkstelling in de nderneming. indien meer dan 200 werknemers k mbiliteitenanalyse.

11 Opmaken van de jaarrekening Jaarrekening wrdt pgesteld, rekeninghudend met vlgende bepalingen: Na winstverdeling en tewijzing Na aftrekking waardeverminderingen en afschrijvingen Na mzetting in 000 tallen Niet cmpensaties van schulden en vrderingen f ksten en pbrengsten In vergelijking met de cijfers van vrig bekjaar. Bekhudprincipes pgelegd dr de wetgever Uitgangspunten Ondernemingsentiteit Uitdrukking in geldwaarde Bestendigheid Cntinuïteit gebeurtenissen Verantwrdingsstukken Vlledigheid Niet cmpensatie Waarderingsregels Rapprtering Tekenning van ksten en pbrengsten aan een peride. Realiteitsprincipe Overeenstemmingsprincipe Individuele waardering Vrzichtigheid Objectiviteit Relevantie Peridiciteit Vergelijkbaarheid Getruw beeld

12 Opstellen vlgens INTERNATIONAL FINACIAL REPROTING STANDARDS (IFRS) f internatinal accunting standards(ias) IFRS = set van afspraken ver he bedrijven hun jaarverslag meten presenteren pgelegd dr Eurpa vr gecnslideerde jaarrekeningen en beursgenteerde bedrijven. 1. Vlgens FAIR VALUE = vlgens (reële) marktwaarde en niet vlgens aankpwaarde (histrische waarde) beken p basis van reële waarden met een beter beeld geven van de actuele waarde van de bezittingen p de balans. zrgt vr transparantie binnen Eurpa Zrgt vr makkelijkere vergelijking tussen bedrijven/ cncurrenten 2. Vlgens amrtized cst = activa die beheerd wrden p basis van cntractuele cashflw kunnen tegen de histrische waarde wrden gebekt

13 Openbaarmaking van de jaarrekening infrmatie met beschikbaar zijn vr geïnteresseerden m te kunnen inschatten f het bedrijf financieel geznd is. Frmaliteiten bij de neerlegging en penbaarmaking Dr natinale bank van België. De jaarrekening met binnen de 30 dagen nadat zij is gedgekeurd dr de algemene vergadering, bij de balanscentrale van de natinale bank van België neergelegd wrden via elektrnische weg. Als alles in rde is wrdt na 15 dagen het jaarverslag gepubliceerd in BBS Deze neerlegging is niet gratis: Openbaarmakingsksten NBB Bekendmakingsksten BBS Verwerkingsksten cmmissie vr bekhudkundige nrmen (CBN) Verwerkingsksten vr advies en verwerkingscmité p de nafhankelijkheid van de cmmissaris (ACCOC)

14 Ratianalyse 1. Liquiditeitsrati a. Nett bedrijfskapitaal b. Current rati c. Acid test d. Rtatievrraden e. Rtatie handelsgederen f. Rtatie handelschulden 2. Slvabiliteitsrati a. De schuldgraad b. Graad van financiële nafhankelijkheid 3. Rentabiliteitsrati a. Kasksten en niet- kasksten b. De verkpmarge c. De nett rentabiliteit van het eigen vermgen na belastingen d. Rentabiliteit van het ttaal der activa

15 Liquiditeitsrati De liquiditeitsrati s geven aan in heverre de activa en passiva met elkaar vereenstemmen en in welke mate de nderneming in staat is haar betalingsverplichtingen p krte termijn na te kmen. Het nett bedrijfskapitaal Het permanent en langdurig vermgen MOET GROTER ZIJN DAN de vaste activa. Het verschil = nett bedrijfskapitaal Uitgebreide vaste activa Beperkte vlttende activa - Realiseerbare activa - Liquide middelen Nett bedrijfskapitaal = Deel van het eigen en vreemde vermgen p LANGE TERMIJN dat aangewend kan wrden m de vlttende activa te financieren. Eigen vermgen Vreemd vermgen p lange termijn Vreemd vermgen p krte termijn Nett bedrijfskapitaal = permanent vermgen uitgebreid vaste activa = beperkt vlttende activa vreemd vermgen p krte termijn een psitief nett bedrijfskapitaal = ruimte m een deel van de vlttende middelen te financieren met langlpend vermgen. een negatief nett bedrijfskapitaal = niet alle vlttende middelen kunnen gefinancierd wrden met langlpend vermgen. nderneming met krtlpende schulden maken m aan een langlpende vermgensbehefte te vlden. financieringstekrt Current rati De current rati geeft de zelfde infrmatie als het nett bedrijfskapitaal, maar dan als een verhudingsgetal. Hierdr is de interpretatie en vergelijking makkelijker. current rati = beperkt vlttende activa vreemd vermgen p krte tijd Bedenking: In het beperkt vlttende activa zitten bestanddelen die niet z vlttend zijn. - De ijzeren vrraad = vrraad die vrdurend in de nderneming blijft - Slapende vrraden = vrraden die niet verkcht geraken.

16 De acid test De acid test hudt rekening met de meest liquide activa, waarvan de realisatie p krte termijn vrij zeker is. acid test = vrderingen p ten hgste 1 jaar + geldbeleggingen + liquide middelen schulden p ten hgste 1 jaar Bedenking: de meeste schulden kunnen ng veel vreger vervallen dan de vrderingen waardr de nderneming tch ng liquiditeitsprblemen krijgt. Daarm gaan we de rtatiesnelheid van de vrraden, de handelsvrderingen en de handelsschulden vergelijken. Rtatie van de vrraden en bestellingen in uitvering De mlpsnelheid van de vrraad duit de mate aan waarin de vrraad het magazijn verlaat en pnieuw gestckeerd wrdt. mlptijd = kstprijs van de mzet gemiddelde vrraden en bestellingen in uitvering Kstprijs van de mzet = bedrijfkst (verschil vrraad GIB,GP,BIU + geprduceerd V.A) - GIB = - GP = geprduceerd prduct - BIU= Berdeling: he hger de rtatie, he sneller de vrraden gerealiseerd wrden en des te beter de liquiditeit. De vrraden zijn gedurende een krte termijn in de nderneming, waardr het bedrijft snel liquide middelen heeft m schulden af te betalen. Liquiditeit van de handelsvrderingen De mlptijd van de handelsvrderingen geeft weer heveel keer per jaar de gemiddelde handelsvrderingen vernieuwd wrden. mlpsnelheid HV = verkpen inclusief btw gem. handelsvrderingen < 1 jaar aantal dagen klantenkrediet 365 = mlpsnelheid van de handelsvrderingen Berdeling: het aantal dagen klantenkrediet kan vergeleken wrden met de kredietvrwaarden. Het aantal dagen mag niet hger zijn dan het gem. aantal dagen krediet vlgens de vrwaarden.

17 Liquiditeit van de handelsschulden De mlpsnelheid van de handelsschulden geeft aan heveel keer per jaar de gemiddelde handelsschulden wrden vernieuwd. mlpsnelheid HS = jaaraankpen inc. btw gem. van de leveranciersschulden p < 1 jaar Jaaraankpen = handelsgederen + grnd- en hulpstffen + ddg + btw p inkpen # dagen leverancierskrediet = 365 mlpsnelheid handelsschulden Berdeling: dit met ged geïnterpreteerd wrden bij grt aantal dagen: - Leverancier heeft veel vertruwen - Dure financieringsbrn indien er krting vr cntant gegeven wrdt. Gezamenlijke interpretatie van de liquiditeit van de handelsvrraden, handelsvrderingen en handelsschulden. #dagen handelsvrraden +# dagen handelsvrdering #dagen handelsschulden.

18 Slvabiliteitsrati De slvabiliteitsrati meet de liquiditeit p lange termijn. Zij duidt de mate aan waarin de nderneming in staat is alle schulden af te betalen. - Zij kan uitgaan van het vreemd vermgen = de schuldgraad - Zij kan uitgaan van het eigen vermgen = de financiële nafhankelijkheid De schuldgraad De schuldgraad geeft de mate aan waarin het vermgen van de nderneming bestaat uit vreemd vermgen en wrdt p twee manieren vrgesteld. schuldgraad = schuldgraad = De graad van de financiële nafhankelijkheid vreemd vermgen eigen vermgen vreemd vermgen ttaal vermgen 100 graad van financiële nafhankelijkheid = graad van financiële nafhankelijkheid = eigen vermgen vreemd vermgen eigen vermgen ttaal vermgen 100 Berdeling: he grter het eigen vermgen van de nderneming, he meer kredieten de nderneming zal kunnen pnemen bij derden. Omdat het eigen vermgen hier als waarbrg kan dienen.

19 Rentabiliteitsrati s = relatief resultaat van de nderneming. persnen die in de nderneming hebben belegd willen weten welke vergeding ze krijgen vr het kapitaal dat ze verstrekt hebben. Deze vergeding met uit het resultaat gehaald wrden. Kasksten en niet kasksten Kasksten = ksten die nmiddellijk f p vrij krte termijn, met een betaling gepaard gaan. (handelsgederen, ddg, bezldigingen, sciale lasten, ) Niet kasksten = ksten die niet p krte termijn met betaling gepaard gaan. ( afschrijvingen, vrzieningen, waardeverminderingen, ) niet kasksten gaan dus niet met de kasstrm gepaard. Daardr zijn ze makkelijk te manipuleren en kunnen ze het resultaat regelen. men zal daarm bij de rentabiliteitsrati s nderscheid maken tussen kasksten en niet kasksten. Het brut resultaat Brutresultaat = pbrengsten kasksten = bedrijfswinst + afschrijvingen + waardeverminderingen + vrzieningen Nett resultaat Nett resultaat = pbrengsten alle ksten = bedrijfspbrengsten bedrijfsksten De verkpmarges (vr belastingen) brut bedrijfsresultaat brut verkpmarge = 100 verkpen nett verkpmarge = nett bedrijfsresultaat verkpen Verkpen = mzet + andere bedrijfspbrengsten 100 Berdeling: de brut en de nett verkpmarges meten samen bekeken wrden. de verkpmarge is vral interessant mdat ze de nderneming berdeelt in haar cre business, ls van financiële f uitznderlijke resultaten. Nett rentabiliteit van het eigen vermgen na belastingen resultaat van het bekjaar nett rentabiliteit van het eigen vermgen = 100 eigen vermgen Berdeling: deze rati geeft aan heveel de winst bedraagt in verhuding met het geïnvesteerde eigen vermgen. = belning vr de aandeelhuders vr hun investering.

20 Rentabiliteit van het ttaal der activa (vr belastingen) Het resultaat wrdt berdeeld ten pzichte van het ttaal der geïnvesteerde middelen. brut rentabiliteit = nett rentabiliteit = brut resultaat ttaal der activa 100 nett resultaat ttaal der activa 100 Het resultaat bevat naast het bedrijfsresultaat k financieel en uitznderlijk resultaat. Berdeling: de rentabiliteit van het ttaal der activa geeft weer welk resultaat bekmen wrdt per 100 EUR geïnvesteerd vermgen., maar blijft nafhankelijk van de manier waarp de nderneming gefinancierd wrdt. Daardr kan de rati gemakkelijk vergeleken wrden met andere ndernemingen. De financiële structuur van elke nderneming is namelijk anders.

21 Delstellingen van de bedrijfsecnmische analyse Vr beleggers in aandelen rentabiliteit van het eigen vermgen = grtere winsten liquiditeitspsitie = uitkering van dividenden mgelijk slvabiliteit = kans p faling Schuldeisers Liquiditeitspsitie = snel betalen van schulden slvabiliteit = kans p faling, risic schulden terugbetaald krijgen Klanten slvabiliteit = zekerheid van blijvende leveringen Werknemers rentabiliteit = ecnmische leefbaarheid liquiditeit = uitbetalen van lnen p juiste tijdstippen slvabiliteit = blijvende werkzekerheid Overheid en rechtbanken Rentabiliteit = hgere belastingen slvabiliteit = werkgelegenheid liquiditeit = ecnmische leefbaarheid Bedrijfsleiding Vlledige analyse vr intern cntrle systeem en vr het nemen van bepaalde beslissingen.

22 Stakehlders De stakehlders wrden nderverdeeld in 3 grepen: 1. De actieve f primaire stakehlders via geld f gederen transacties hebben ze een directe relatie met de nderneming (klanten, leveranciers, werknemers,..) 2. Passieve f secundaire stakehlders efenen geen rechtstreekse invled uit p de ndernemingen (verheid, buurtbewners, vakbnden, werkgeversrganisaties, cncurrenten, ) 3. Slidaire stakehlders zijn slidair met de zwaksten (milieugrepen, buurtcmités, De stakehlders bevinden zich zwel in de interne als de externe mgeving van het bedrijf: 1. Interne mgeving = werknemers, eigenaars, 2. Externe mgeving = actiegrepen, klanten, leveranciers, cncurrenten Het stakehlder waarde perspectief Het stakehlder warde perspectief benadrukt verantwrdelijkheid bven winstgevendheid en ziet rganisaties hfdzakelijk als calities die alle betrkkenen meten dienen. Er wrdt niet alleen gestreefd naar financiële eisen, maar k naar waarden die meten wrden nageleefd die k ethische en maatschappelijke verantwrde elementen bevatten. Er wrdt gezcht naar een geznd evenwicht tussen de verschillende eisen van de verschillende stakehlders.

23 Starten met een eigen zaak Cijfers wrden nderzcht dr ndermeer het neutraal syndicaat vr zelfstandigen (NSZ). Mtieven m een eigen zaak te starten: Tepassing ntwikkeld (gat in de markt ntdekt) Drm willen waarmaken Variatie in werk Vrijheid/ zelfstandig Uit passie vr iets Hbby als berep willen uitefenen Waardering krijgen van de klanten Hger ln Zelf uren en pdrachten bepalen Meer cntrle ver het werk Leiding willen geven Op eigen temp greien Vaardigheden m te starten als zelfstandige: Creatief zijn Risic s durven nemen Stressbestendig Vlt kunnen beslissen Kritische blik hebben Sterk karakter hebben Psitief ingesteld zijn Og hebben vr pprtuniteiten Nadelen: Vaak van nul beginnen Veel risic s Weinig kennis ver startvrwaarden Administratieve verlast Veel administratieve verplichtingen en frmaliteiten Geen vast inkmen Starten als ndernemer in België Het duurt in ns land ng 4 dagen en 3 stappen m te starten als ndernemer. He hger de pleiding, he lager de zin m te ndernemen. Hgere pleidingen kunnen de risic s beter inschatten.

24 Keuze van de ndernemingsvrm Eenmanszaak f venntschap eenmanszaak Venntschap Oprichtingsvrwaarden en frmaliteiten Inschrijven in het handelsregister, BTW nummer, inschrijven bij sciale zekerheid,.. Veel frmaliteiten: minimum kapitaal financieel plan Eigendm Van 1 persn Van 1 f meerdere persnen Aansprakelijkheid Onbeperkt Gedragen dr alle vennten Leiding Dr 1 persn 1 f meerdere vennten f derden Rechtspersnlijkheid geen wel Cntinuïteit Onzeker (ziekte,..) Vrij zeker dr regeling in venntschapscntract Resultaat Winsttekenning znder frmaliteiten Winstverdeling vlgens bepalingen in de wet en in de statuten Belasting Persnenbelasting Venntschapsbelasting (vrdelig vr hge inkmens) bekhuding Enkelvudige bekhuding Dubbelbekhuding Venntschappen: nv, bvba, ebvba, vf beslten venntschap Tetreding is meilijk Aandeelhuders zijn gekend Naamlze venntschap Aandeelhuders zijn niet gekend Venntschap nder firma Publicatie jaarrekening Algemene vergadering

25 Vergelijkende studie Naamlze venntschap = nv Beslten venntschap met beperkte aansprakelijkheid beslten Één mansvenntschap met beperkte aansprakelijkheid Venntschap nder firma = vf = bvba = ebvba vennten Ten minste twee. Natuurlijke en rechtspersnen tegelaten Één enkele natuurlijke persn Minstens 1. Wanneer er één verblijft ntbinding van rechtswege prichtingsakte Authentieke/ntariële akte Onderhandse akte vlstaat kapitaal Geplaatst: Min , 00 Vlstrt: ¼ van de aandelen ,00 Geplaatst: Min , 00 Vlstrt: 1/5 van de aandelen 6 200,00 Geen minimum. Inbreng in geld, gederen en arbeid mgelijk. Inbreng in nature Waarde bepaald dr bedrijfsrevisr Vlledige inbreng Geen wettelijke verplichtingen Ten minste ¼ en binnen de 5 jaar na prichting vlledig zijn Inbreng in speciën Vr pstart p geblkkeerde gestrt zijn en bewijs afgegeven aan ntaris. Geen wettelijke verplichting rechtspersnlijkheid ja Onvlkmen Aansprakelijkheid vennten Beperkte aansprakelijkheid: beperkt tt inbreng Hfdelijk en nbeperkt aansprakelijk

26 Financieel plan Ja: verantwrding kapitaal prichting veranderen. Blijft geheim tenzij binnen de 3 jaar failliet. Slecht financieel plan vlledig aansprakelijk Niet ndzakelijk aandelen 1. Met nminale waarde: ingeschreven in venntenregister 2. Gedematerialiseerd aandelen: p naam ingeschreveen bij de bank 3. Aandelen aan tner Aandelen met gelijke waarde p naam. Er zijn specifieke meerderheden ndig m verdracht ged te keuren Geen Register der vennten Verplicht bij aandelen p naam verplicht Geen bligaties Uitgifte bligatielening is tegelaten Enkel uitgifte p naam geen bestuur Minstens 3 dr algemene vergadering benemd vr termijn van 6 jaar. 1 f meerdere zaakverders, al dan niet benemd in de statuten Vlledig vrij Ze kunnen ten alle tijden dr algemene vergadering ntslaan wrden Algemene vergadering Samenkmst aandeelhuders, minstens 1 keer per jaar. Geen Duur nderneming nbeperkt cntrle Verplicht vanaf 100 werknemersaantal. Dr cmmissaris revisr weinig

27 NV BVBA EBVBA VOF Oprichtingsakte Ntariële akte Geen ntariële akte, maar nderhandse akte bij pstarting aansprakelijkheid Beperkte aansprakelijkheid na tekenen ntariële akte, behalve als bank vraagt m vr alles garant te staan. Onbeperkte en hfdelijke aansprakelijkheid

28 Beleggen Beleggingscriteria 1. Rendement = huur, meerwaarde, intrest, 2. Liquiditeit = mzetbaarheid in geld 3. Lptijd = duur van de belegging 4. Waardevastheid = nderhevig aan inflatie, waardewijziging 5. Fiscaliteit = belastingvrij, liberatire rerende vrheffing 6. Risic = hgere rente gaat vaak gepaard met hger risic. liberatir : belasting wrdt geheven p interest, maar met later niet meer aangegeven wrden bij persnenbelasting. rerende vrheffing: brnheffing = belasting wrdt geheven vr uitbetaling. Hierdr krijgt begunstigde dat bedrag niet in handen. Beleggingsvrmen Kapitaalgederen (rerend en nrerend) 1. Rendement huur, pacht, meerwaarde 2. Liquiditeit meestal niet liquide, gud is uitzndering 3. Lptijd meestal meer dan een jaar 4. Waardevastheid waarde stijgt mee met inflatie 5. Fiscaliteit huur, meerwaarde is niet belastbaar, wel rerende vrheffing p gebuwen en grnd berekend p kadastraal inkmen (= geschatte nett huurwaarde) 6. Risic variabele pbrengst, huur is risicls

29 Geldkapitaal De spaarrekening Belegging tegen rentevet vr nbepaalde tijd. 1. Rendement bestaat uit basisrente en getruwheidspremie 2. Liquiditeit zeer liquide 3. Lptijd nbepaald 4. Waardevastheid waardedaling dr inflatie gedeelte gecmpenseerd dr intrest 5. Fiscaliteit nder 1 770,00 EUR vrij van rerende vrheffing 6. Risic intrestvet kan wijziging znder dat bank dat p vrhand meedeelt. basisrente: 1 basisrente per rekening. Maximumgrens vastgelegd: Niet hger dan 3% (Belgische wet) percentage vr basisherfinancieringstransacties van de ECB. (Eurpa) getruwheidspremie: hgste percentage geldt 10december vr eerste semester van vlgend jaar 10 juni vr twee semester van vlgend jaar Maximum 50% van de basisrente. Wrdt berekend vlgens LIFO Recht p getruwheidspremie als bedrag 12 peenvlgende maanden p eenzelfde rekening staat f 11 peenvlgende maanden binnen 1 kalenderjaar. Valutadagen: Dag waarp spaarrekening rente begint p te brengen.(dag strting +1) Dag waarp spaarrekening stpt rente p te brengen.(dag van pvraging) depsitgarantie: Bij faling bank staat de verheid garant vr ,00 EUR. Per persn per bank. Banken wrden streng gecntrleerd dr FSMA (= autriteit vr financiële diensten en markten.

30 De termijnrekening Bepaalde sm wrdt vr een bepaalde peride tegen een vraf vastgelegde rentevet belegd. 1. Rendement afhankelijk van lptijd 2. Liquiditeit p vervaldag 3. Lptijd zals afgesprken 4. Waardevastheid dalend dr inflatie 5. Fiscaliteit liberatire rerende vrheffing 6. Risic risicls liquiditeit: als je het geld p vervaldag wilt hebben dan met je enkele dagen p vrhand iets laten weten anders wrdt de belegging stilzwijgend verlengd vr dezelfde peride Kapitalisatie van de rente: bij verlengen wrdt de rente mee pgenmen in de nieuwe belegging waardr het rendement kan stijgen. Bij een herbelegging gelden de nieuwe marktrenteveten. De tak21 rekeningen Beleggingen met verzekeringsprducten aan verbnden. Bij verlijden wrdt bepaald kapitaal gestrt. Bij ng in leven zijn wrdt afgesprken kapitaal p vervaldag gestrt. Exact rendement is vraf niet gekend.

31 De effecten Sinds 2008 zijn de effecten aan tnder afgeschaft. De kasbn Onderheven aan rerende vrheffing Niet erg liquide 3 srten kasbns: 1. Kasbn znder mgelijkheid tt kapitalisatie 2. Kasbn met verplichte kapitalisatie 3. Kasbn met ptie tt kapitalisatie De staatsbn Onderheven aan rerende vrheffing Liquide dr verhandelbaarheid p de beurs. srten staatsbns: : staatsbn p 5 jaar met mgelijkheid tt verlenging naar 7jaar : staatsbn met lptijd van 7jaar met uitstapmgelijkheid na 3 en 5jaar. Rentever kan p zelfde mment wrden pgetrkken : staatsbn p 5 jaar met jaarlijkse herziening van de rentevet. 4. Staatsbn met vaste lptijd en jaarlijkse uitbetaling rente

32 De bligatie Uitgegeven dr bedrijf f staat (vervangen dr staatspapier) Wrdt terugbetaald tegen: Beneden pari = nder nminale waarde À pari = nminale waarde Bven pari = bven nminale waarde Risic zal de emittent de intrest jaarlijks kunnen uitbetalen? (kredietwaardigheid van de nderneming) Srten bligaties: Achtergestelde bligaties als laatste rechten kunnen uitefenen. Bevrrechte bligaties als eerste rechten kunnen uitefenen. Bedrijfsbligaties uitgegeven dr een bedrijf Staatsbligaties uitgegeven dr de staat Zer bnd f nulcupn bligaties geen rente wel hgere terugbetalingsprijs Cnverteerbare bligaties mzetbaar in aandelen Reserve cnvertible hgere gewaarbrgde cupn (vaak p krte tijd) Obligatie met warrant vergelijkbaar met cnverteerbare, maar warrant en bligatie zijn lskppelbaar van elkaar. De ltenlening srt staatbn p lange termijn >60j. met mgelijkheid tt vregere uitbetaling f uitbetaling met extra premie., lage rentevet. Obligatie met call ptie de emmittent heeft recht m bligatie vreger terug te betalen. Obligatie met put ptie de huder kan vregere terugbetaling vragen. Het aandeel Je wrdt mede eigenaar van de nderneming en hebt dus medezeggenschap. Onderheven aan rerende vrheffing (15% f 25%) Verhandelbaar p de beurs.

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR.

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR. De Neve Advieskantr inf@deneveadvieskantr.be - Tel: 051/60 63 60 - Fax: 051/63 52 30 - www.deneveadvieskantr.be Financieel verzicht - Vragenlijst vr de cliënt ( = verzekeringnemer): Naam: Vrnaam: Vr welke

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen Tp-Hat Plus Plan 1 Type levensverzekering Waarbrgen Levensverzekering met gewaarbrgde rentevet (Tak 21). Mgelijkheid m te kiezen vr een frmule waarbij dit met betrekking tt de winstdeelname gecmbineerd

Nadere informatie

TRANSICS MAAKT RESULTATEN BEKEND VOOR BOEKJAAR 2013

TRANSICS MAAKT RESULTATEN BEKEND VOOR BOEKJAAR 2013 TRANSICS MAAKT RESULTATEN BEKEND VOOR BOEKJAAR 2013 Ieper, België 28 februari 2014 Transics Internatinal N.V. (EURONEXT Brussel: TRAN) heeft vandaag zijn resultaten bekendgemaakt vr bekjaar 2013. Business-hgtepunten

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

Audit checklist bij inbreng in natura (kapitaalverhoging)

Audit checklist bij inbreng in natura (kapitaalverhoging) Audit checklist bij inbreng in natura (kapitaalverhging) Algemeen Statuten Statuten en publicatie in de Bijlage tt het Belgisch Staatsblad Statutenwijzigingen en publicatie in de Bijlage tt het Belgisch

Nadere informatie

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING.

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING. Veelgestelde vragen Mijn aanvraag vr een ING-lening werd aanvaard. Waar met ik de cntracten tekenen? Wat is de minimumlptijd van een lening p afbetaling? Wat is de maximumlptijd van een lening p afbetaling?

Nadere informatie

Memo. Datum: 1 december 2011. 1 december 2011. Release informatie bankentaxonomie BT2012. Versie: 1.0. Belanghebbenden. De BT bevat de rapportages:

Memo. Datum: 1 december 2011. 1 december 2011. Release informatie bankentaxonomie BT2012. Versie: 1.0. Belanghebbenden. De BT bevat de rapportages: Mem 1 december 2011 Onderwerp: Release infrmatie bankentaxnmie BT2012 Versie: 1.0 Aan: Belanghebbenden Inleiding Hierbij treft u aan de release infrmatie van de definitieve versie van de bankentaxnmie

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

O20lnventaris BAIVPBFEO1. A. Nog niet is geboekí de verkoop van oude inventaris met een boekwaarde. B. De creditnota

O20lnventaris BAIVPBFEO1. A. Nog niet is geboekí de verkoop van oude inventaris met een boekwaarde. B. De creditnota Onderwijscde: Opgave BAIVPBFEO1 Cllegejaar 200912010 H2 ( lfe ) I Handelsnderneming Faber verkpt tuingereedschap en aanverwante artikelen aan particulieren en hveniers. De verkpen aan hveniers geschieden

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Deze financiële informatiefiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 1 januari 2007.

Deze financiële informatiefiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 1 januari 2007. Type levensverzekering Levensverzekering verbnden met beleggingsfndsen van tak 23 (znder kapitaalbescherming).*. Waarbrgen Het kapitaal bij leven f verlijden p een gegeven mment kmt vereen met de reserve

Nadere informatie

ARCONA PROPERTY FUND N.V. - Q&A CLAIMEMISSIE

ARCONA PROPERTY FUND N.V. - Q&A CLAIMEMISSIE NIET BESTEMD VOOR GEHELE OF GEDEELTELIJKE, RECHTSTREEKSE OF INDIRECTE OPENBAARMAKING, VERSPREIDING OF PUBLICATIE IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN OF EEN ANDERE JURISDICTIE WAAR

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

TOELICHTING VAKKENNIS EN VAARDIGHEDEN FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

TOELICHTING VAKKENNIS EN VAARDIGHEDEN FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER TOELICHTING VAKKENNIS EN VAARDIGHEDEN FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER In het kwalificatiedssier Financiële berepen wrdt in deel C aangegeven ver welke vakkennis en vaardigheden de Financieel administratief

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB)

BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB) BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB) De zrg vr de financiële zaken van diacnale aard zijn krachtens de kerkrde tevertruwd aan het Cllege

Nadere informatie

Kredietkansen voor (startende) ondernemers.

Kredietkansen voor (startende) ondernemers. Kredietkansen vr (startende) ndernemers. Als ndernemer kan het zijn dat u m uw drmen te verwezenlijken ver nvldende middelen beschikt. Er is geld ndig! Vr startende ndernemers zijn er verschillende mgelijkheden

Nadere informatie

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN De KBG Bedrijfsplis Persneelsverzekeringen beschermt alle arbeidskrachten in uw nderneming tegen de financiële gevlgen van een ngeval. Delgrep De KBG-Bedrijfsplis

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Participatie reglement Stichting Administratie Kantoor Ooghduyne (SAKO)

Participatie reglement Stichting Administratie Kantoor Ooghduyne (SAKO) Participatie reglement Stichting Administratie Kantr Oghduyne (SAKO) Participatie reglement SAKO 2015 Pagina 1 Inhud pgave Blz. Inleiding. 3 artikel 1 Certificaat categrieën 3 4 artikel 2 Zeggenschapsrechten

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een:

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een: Mdel 3: frmulier vr gemachtigd aanvrager namens rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersn namens een: Beslten venntschap

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

Het hypotheektraject van: Adviesburo K&S bv.

Het hypotheektraject van: Adviesburo K&S bv. Het hyptheektraject van: Adviesbur K&S bv. Om uw hyptheekaanvraag z ged mgelijk te kunnen afhandelen geven wij u graag een inzicht in nze werkwijze zdat u weet wat u van ns kunt en mag verwachten. Ons

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v. Mdel 1: frmulier vr aanvrager namens eenmanszaak f namens v..f. f c.v. Frmulier vr: natuurlijke persnen - aanvrager namens eenmanszaak natuurlijke persnen - aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

DVV LIFE INVEST DYNAMIC

DVV LIFE INVEST DYNAMIC DVV LIFE INVEST DYNAMIC Type levensverzekering Een Tak23 levensverzekering met flexibele premie waarvan het rendement gekppeld is aan interne beleggingsfndsen Waarbrgen Hfdwaarbrg bij leven: de waarde

Nadere informatie

Informatiemap Hypotheken & Aankoopbemiddeling

Informatiemap Hypotheken & Aankoopbemiddeling Infrmatiemap Hyptheken & Aankpbemiddeling Cntactgegevens Van Lierp & Partners Haarsteegsestraat 3a 5254 JN Haarsteeg 073-511 91 38 www.lierp.nl inf@lierp.nl Pagina 1 Even vrstellen Willem van Lierp Gebren

Nadere informatie

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) BIBOB Vragenlijsten Mdel 1 t/m 4 versie 2012 Frmulier vr: aanvrager namens eenmanszaak aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr AANVRAGER namens: Eenmanszaak Venntschap nder firma

Nadere informatie

Samen werken voor het pensioen van morgen

Samen werken voor het pensioen van morgen Samen werken vr het pensien van mrgen Sectraal stelsel vr aanvullend pensien vr de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid Paritair Cmité 209 Brchure gemaakt in pdracht van de inrichter van het sectraal

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Vragenformulier Klanten Profiel

Vragenformulier Klanten Profiel Vragenfrmulier Klanten Prfiel U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te

Nadere informatie

Persbericht lagere resultaten als gevolg van lagere activiteiten en project kosten

Persbericht lagere resultaten als gevolg van lagere activiteiten en project kosten Onder Embarg tt 18/08/2011-17.45 CET Gereglementeerde infrmatie Persbericht lagere resultaten als gevlg van lagere activiteiten en prject ksten Hgtepunten eerste halfjaar 2011 De pbrengsten vr het eerste

Nadere informatie

Overgangsmededeling - Impact van de overgang naar de nieuwe boekhoudnormen op de geconsolideerde balans per 1 januari 2004

Overgangsmededeling - Impact van de overgang naar de nieuwe boekhoudnormen op de geconsolideerde balans per 1 januari 2004 Overgangsmededeling - Impact van de vergang naar de nieuwe bekhudnrmen p de gecnslideerde balans per 1 januari 2004 Met deze mededeling willen we de effecten van de vergang van de Belgische naar de internatinale

Nadere informatie

M200403. Het MKB en de BV. Achtergronden van de keuze van ondernemers. Ro Braaksma. Klaas Bangma

M200403. Het MKB en de BV. Achtergronden van de keuze van ondernemers. Ro Braaksma. Klaas Bangma M200403 Het MKB en de BV Achtergrnden van de keuze van ndernemers R Braaksma Klaas Bangma Zetermeer, 24 maart 2004 Het MKB en de BV Waarm kiezen ndernemers vr een bepaalde rechtsvrm? En in het bijznder:

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

TOELICHTING VAKKENNIS EN VAARDIGHEDEN BEDRIJFSADMINISTRATEUR

TOELICHTING VAKKENNIS EN VAARDIGHEDEN BEDRIJFSADMINISTRATEUR TOELICHTING VAKKENNIS EN VAARDIGHEDEN BEDRIJFSADMINISTRATEUR In het kwalificatiedssier Financiële berepen wrdt in deel C aangegeven ver welke vakkennis en vaardigheden de Bedrijfsadministrateur dient te

Nadere informatie

2. Algemene toekenningsvoorwaarden

2. Algemene toekenningsvoorwaarden Tekenningsvrwaarden Cöperantenbnussen 2017 1. Definities 1.1 Crelan: De bank Crelan is een federatie van kredietinstellingen bestaande uit de NV Crelan en de CVBA CrelanC. Haar zetel is gevestigd te Sylvain

Nadere informatie

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt Pierre de Bandt 1 I. INLEIDING Waarver handelt Bek III? 1) Detegangttdemarktisvrij(titel1) 2) Inschrijving bij KBO via ndernemingslketten(titel 2) 3) Algemene verplichtingen vr ndernemingen(titel 3) 2

Nadere informatie

Vrienden van het Nederlands Herseninstituut. Jaarrekening 2015

Vrienden van het Nederlands Herseninstituut. Jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van het Nederlands Herseninstituut Jaarrekening 2015 1 Inhudspgave Blz. 1 Algemene Telichting en vaststelling jaarrekening 2015 3 2 Balans 4 3 Explitatierekening 5 4 Telichting Balans

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankverhuisdienst

Gedragscode inzake bankverhuisdienst Belgische Vereniging van Banken en Beursvenntschappen switching - selfregulatin- Nl (versie 2 van 15062009).dcx versin 0.5 Patrick Wynant 20/10/2009 Gedragscde inzake bankverhuisdienst Het Eurpean Banking

Nadere informatie

Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mobiliteit

Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mobiliteit Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mbiliteit 1 De mzetting van de nieuwe Eurpese Richtlijn (2006/126/EG) ver het mtrrijbewijs is nu uiteindelijk in de Belgische wetgeving vergenmen en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Nota "Afstoten gemeentelijk vastgoed ( )"

Nota Afstoten gemeentelijk vastgoed ( ) Nta "Afstten gemeentelijk vastged (2011-2014)" Nta "Afstten gemeentelijk vastged (2011-2014)" Inhud I. Inleiding 3 II. Huidige prtefeuille 5 A. Algemeen 5 B. Karakteristieken 5 C. Visie & Strategie 6 D.

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. februari 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Update transacties. Voorbeelden

Update transacties. Voorbeelden Update transacties Wij willen deze eerste nieuwsbrief van het jaar beginnen met u allen een heel ged, geznd en succesvl 2013 te te wensen. Traditineel gaat de eerste nieuwsbrief van een nieuw jaar ver

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Wat betekent de taxshift voor u als zelfstandige of KMO?

Wat betekent de taxshift voor u als zelfstandige of KMO? Wat betekent de taxshift vr u als zelfstandige f KMO? Brn : UNIZO en VBO De regering slt een akkrd ver de zgenaamde taxshift. Wat heeft die vr u als zelfstandige f KMO allemaal in pett en wat betekent

Nadere informatie

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen Richtsneren en aanbevelingen Richtsneren vr de infrmatie die ratingbureaus peridiek aan ESMA meten meedelen 23/06/15 ESMA/2015/609 Inhud 1 Tepassingsgebied... 3 2 Definities... 3 3 Del van de richtsneren...

Nadere informatie

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting Stichting JpieFnds 1. Inleiding Intrductie van de Stichting De geestelijke gebrte van de Stichting kmt vrt uit een ged hart en is financieel mgelijk gemaakt dr een persn uit de Van der Weegen familie,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra.

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra. Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van reginale vervangingscentra. Frans Thmassen, directeur Onderwijs & Jeugd en EduStaf www.bmcimplementatie.nl De Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Stuur dit frmulier naar MKBdirect Pst: Kryptnstraat 41, 7463 PB Rijssen E-mail: inf@rab-rijssen.nl Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Werkgeversverklaring

Werkgeversverklaring Werkgeversverklaring Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zrgvuldig en vlledig wrdt ingevuld. Geachte werkgever, Uw werknemer

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Accuntants 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Klantprofiel en inventarisatiemodel Werkgever

Klantprofiel en inventarisatiemodel Werkgever Klantprfiel en inventarisatiemdel Werkgever Algemene vragen Heveel uderdmspensien denkt u dat uw werknemers ndig hebben, wat is het ambitieniveau in de regeling? Tussen 70% en 100% van het laatst verdiende

Nadere informatie

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars nrerende zaken 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft

Nadere informatie

STICHTING HKPD JAARREKENING 2015

STICHTING HKPD JAARREKENING 2015 STICHTING HKPD JAARREKENING 2015 peride 01-01-2015 tt en met 27-08-2015 Vastgesteld in de bestuursvergadering van de stichting HuisKamerPrjekt Druggebruikers 3 nvember 2015. Gedgekeurd dr de raad van tezicht

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Al twee jaar wachten we p een grte stap in het dssier ver het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden. Dit sinds het fameuze arrest van het Grndwettelijk Hf van 7 juli

Nadere informatie

BROCHURE AANGEBODEN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BROCHURE AANGEBODEN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BROCHURE AANGEBODEN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN In vereenstemming met de MiFID-richtlijn begt deze sectie u algemene inlichtingen te

Nadere informatie

*D14.006035* D14.006035

*D14.006035* D14.006035 *D14.006035* D14.006035 ZAAKNUMMER: Technische telichting Cllegeadvies Onderwerp: Gemeentelijke belastingverrdeningen 2015 Ambtenaar: Rb van den Heuvel Ieder jaar stelt de raad de Verrdeningen gemeentelijke

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Administratiekantren/ Belastingadviseurs 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws Beleidsplan Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws beleidsplan versie februari 2016 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal Fellws te Breda. Het verslag mvat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden?

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden? Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. December 2011 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vrij Aanvullend Pensien vr Zelfstandigen Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarbrgen - In geval van leven van de verzekerde p de einddatum van het cntract waarbrgt het cntract

Nadere informatie

Huurwoning. Ooms Makelaars

Huurwoning. Ooms Makelaars Huurwning Oms Makelaars Maaskade 113 3071 NJ Rtterdam telefn 010-424 88 88 fax 010 424 88 99 e-mail: inf@ms.cm Pstadres: Pstbus 24040 3007 DA Rtterdam Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tt 17.30

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER Mdel 4: frmulier vr bestuurder/aandeelhuder/vennt in de rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 Zaaktype B1460 Frmulier vr: rechtspersn bestuurder, vennt, aandeelhuder BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO BIJLAGE Bevindingen en aanbevelingen van de auditrs van DG REGIO In september 2011 heeft de auditeenheid van Directraat-generaal Reginaal Beleid (DG REGIO) van de Eurpese Cmmissie een derdelijnscntrle

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

1. De ontbinding, vereffening en herstructurering

1. De ontbinding, vereffening en herstructurering 1. De ntbinding, vereffening en herstructurering 1.1. Ontbinding 1.1.1. Grnden - Zals gemeenrechtelijke venntschap MAAR Kan niet wrden pgezegd (art. 645 lid 2 W.Venn.) Gaat niet teniet dr vereniging van

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING In te vullen dr het OCMW Derden cde Inschrijvingsnummer Ingeschreven p Datum inschrijvingsbewijs 1. Gegevens van de aanvrager 1. GGEVENS VAN DE AANVRAGER

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie FINANCIEEL MANAGEMENT

ECTS-fiche. 1. Identificatie FINANCIEEL MANAGEMENT ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT MARKETING

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Stichting Newa. Jaarrekening 2Ot4. Jaarrêkening. Toelichting behorende tot de iaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2014

Stichting Newa. Jaarrekening 2Ot4. Jaarrêkening. Toelichting behorende tot de iaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2014 Jaarrekening 2Ot4 INHOUDSOPGAVE RAPPORT Algemeen Orga nisatiestructu u r JAARSTUKKEN 214 Jaarrêkening Balans per 31 december 214 Prgramma verantwrding (staat van baten en lasten) Telichting behrende tt

Nadere informatie

AANSCHAF EN ACTIVERING

AANSCHAF EN ACTIVERING 1. AANVAARDING Dr de aanschaf, het gebruik f een pging tt gebruik van een Cadeaubn: (a) aanvaardt u en stemt u ermee in dat u aan deze Vrwaarden bent gebnden; en Geeft u een ander testemming uw Cadeaubn

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie