Wireless Office Corporate Net

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wireless Office Corporate Net"

Transcriptie

1 Wireless Office Corporate Net Dienstbeschrijving Page 1 of 25

2 Page 2 of 25

3 Inhoud 1 Achtergrond en positionering Achtergrond Doelgroep Propositie Gemeenschappelijke VPN functionaliteit Intern nummerplan On Net / Off Net tarifering Call Screening Vast mobiele koppeling op basis van DPNSS, Q.SIG of ISDN Gebruik van de directe koppelingen Meerdere huurlijnen Alternatieve routering (optioneel) Nummerweergave Extern mobiel bereikbaar via de PBX Vast mobiele koppeling op basis van SIP Gebruik van de managed breedband verbindingen Meerdere verbindingen Alternatieve routering (optioneel) Nummerweergave Extern mobiel bereikbaar via de PBX Eindgebruikers functionaliteit Conference Call Doorverbinden Terug bellen bij bezet GSM toestel support voor Conference Call en Doorverbinden Gebruik van het Wireless Office in het buitenland Huntgroup, Switchboard en vaste nummers (Optioneel) Wireless Office Huntgroup Wireless Office switchboard Wireless Office Fixed Number After sales support Voor eindgebruikers Voor telecombeheerders Page 3 of 25

4 1 ACHTERGROND EN POSITIONERING 1.1 ACHTERGROND Wireless Office Corporate Net is in 1997 door Libertel geïntroduceerd op de Nederlandse markt. Deze dienst is zeer succesvol gebleken en is al jaren het standaard aanbod voor mobiele voice voor grotere bedrijven. Sinds de introductie is de dienst verder ontwikkeld en is steeds nieuwe functionaliteit toegevoegd en zijn faciliteiten geoptimaliseerd. Sinds 2006 word Wireless Office Corporate Net aangeboden als Wireless Office Corporate Net. In juni 2011 wordt weer nieuwe functionaliteit toegevoegd. In deze dienst beschrijving wordt de laatste stand van zaken beschreven, zowel functioneel als met betrekking tot de laatste tarieven. 1.2 DOELGROEP De dienst is gericht op bedrijven met een bedrijfstelefooncentrale. Gezien de investeringen die de klant moet doen voor deze oplossing en de terugkerende maandelijks lasten, is Wireless Office Corporate Net alleen interessant voor grotere bedrijven (vanaf ca. 300 mobiele aansluitingen en één of meerdere grote bedrijfscentrale(s)). Hiermee richt de dienst zich op groot zakelijke klanten met meer dan ca. 500 medewerkers. Als klanten Wireless Office Corporate Net combineren met Office Voice (vaste telefonie van Vodafone), is een combinatievoordeel te halen door beide diensten over dezelfde managed breedband verbinding af te nemen. In dat geval kan de dienst financieel interessant worden voor klanten vanaf ongeveer 300 medewerkers. Voor kleinere bedrijven met een wens om de mobiele telefonie met de PBX te integreren, wordt Vodafone OneVoice aangeboden. 1.3 PROPOSITIE Bij Wireless Office Corporate Net worden de mobiele telefoons van de klant met de vaste telefoons op de bedrijfscentrales van de klant geïntegreerd in een vast-mobiel bedrijfsnetwerk. Hiervoor wordt een koppeling gerealiseerd tussen de bedrijfscentrale (PBX) van de klant en het mobiele netwerk van Vodafone. Het voordeel van deze vast mobiele koppeling is dat het verkeer tussen de PBX en Vodafone niet via een ander publiek netwerk gerouteerd hoeft te worden (bijvoorbeeld KPN vast). Hierdoor blijven de kosten van deze gesprekken binnen het Vodafone netwerk en de vast mobiele koppeling met de PBX. Alle gesprekken tussen mobiele telefoons onderling of tussen mobiele en vaste telefoons binnen de gebruikersgroep worden tegen een On-Net tarief berekend, wat betekent dat de gebruikskosten kosten al in het vaste maandbedrag zijn verwerkt. Gesprekken met telefoons buiten de gebruikersgroep worden altijd tegen Off- Net tarieven berekend. Met Wireless Office Corporate Net kan de klant zijn interne nummerplan uitbreiden met korte nummers voor de mobiele telefoons. Virtueel, vormen de mobiele telefoons en de vaste telefoons dan één bedrijfscommunicatienetwerk met een overal bedrijfsnummerplan. Naast het interne nummerplan hebben de mobiele telefoons ook bedrijfscentrale functionaliteit ter beschikking. Zo kan men met de mobiele telefoons conferentie gesprekken opzetten, gesprekken doorverbinden en terugbellen bij bezet. Tevens heeft de beheerder bij de klant toegang tot extra functionaliteit om de belmogelijkheden van de mobiele gebruikers te beheren (lees: te beperken). Dit om de kosten onder controle te houden en misbruik van mobiele bedrijfstelefonie te voorkomen. Page 4 of 25

5 2 GEMEENSCHAPPELIJKE VPN FUNCTIONALITEIT De integratie van vaste en mobiele telefoons wordt gerealiseerd door de mobiele aansluitingen in een Virtueel Private Network (VPN) op te nemen in het publieke mobiele netwerk van Vodafone. De VPN omgeving wordt vervolgens via een vast mobiele koppeling met het privé netwerk van de klant (PBX) verbonden. Deze koppeling wordt gerealiseerd door middel van één of meerdere 2 Mbit/s huurlijnen of een Vodafone managed breedband verbinding (DSL, WEAS of Glasvezel). Binnen het VPN wordt additionele functionaliteit beschikbaar gesteld zoals een intern nummerplan en call screening. Deze functionaliteit wordt in de volgende hoofdstukken beschreven. PSTN PSTN (e.g. KPN, Tele-2, Vodafone) (e.g. KPN, Tele-2, Vodafone) ISDN bundle / SIP trunk (IP)PBX Vast Mobiele koppeling Vodafone Vodafone NL NL Mobile Network Mobile Network Virtual Private Network 2.1 INTERN NUMMERPLAN Binnen het VPN krijgen de bijbehorende aansluitingen een kort intern nummer. Dit interne nummer is standaard minimaal 4 cijfers lang en maximaal 15 cijfers. In de VPN omgeving wordt van ieder 06 nummer vast gelegd wat het bijbehorende korte nummer is. Zodra een VPN aansluiting een kort nummer kiest, vind de VPN omgeving het bijbehorende 06 nummer en kan het gesprek door het GSM netwerk op de juiste wijze gerouteerd worden. In de VPN omgeving wordt tevens vastgelegd welk(e) nummerblok(ken) naar de extensies op de PBX gerouteerd worden. Van deze nummers worden zowel de extensie nummers als het volledige doorkiesnummer vastgelegd. Normaliter zal de VPN omgeving gesprekken vanaf de VPN aansluiting dan via de vast mobiele koppeling routeren. Indien in deze koppeling congestie optreedt, worden de gesprekken via het publieke vaste net (PSTN) naar de PBX gerouteerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het volledige doorkiesnummer. De nummers die naar de PBX verwijzen en de nummers die naar mobiel verwijzen moeten elk in een apart aaneengesloten nummerblok zitten. Dus bijvoorbeeld de nummers 2000 t/m 3999 verwijzen naar de PBX extensies, nummers 4000 t/m 5999 verwijzen naar mobielen en 6000 en hoger verwijst weer naar PBX extensies. Indien dit niet mogelijk is, kan met een prefix gewerkt worden. Bijvoorbeeld de PBX extensies hebben een prefix 7 en de mobiele extensies hebben een prefix 8. PBX extensies worden dan bereik baar via 7-xxxx en mobiele extensies via 8-xxxx. Multisite (OneVoice Corporate) Voor bedrijven met PBX-en op kleine nevenvestigingen is het mogelijk deze via Vodafone OneVoice Corporate naar het publieke vaste telefonie netwerk te ontsluiten. Zie hiervoor de aparte dienstbeschrijving. Indien hiervan gebruik wordt gemaakt kunnen ook de vaste nummers van die neven vestigingen in het interne nummerplan opgenomen worden. Bij voorbeeld als een bedrijf op een nevenvestiging doorkiesnummers heeft van tot en met , kunnen de mobielen de laatste vier cijfers bellen. De VPN omgeving plakt er dan voor, zodat het GSM netwerk de gesprekken via de OneVoice Corporate verbinding juist kan routeren. Indien de verkorte nummerplannen van verschillende vestigingen overlappend zijn, kan met een prefix gewerkt worden. Elke vestiging (PBX) krijgt dan zijn eigen Page 5 of 25

6 prefix. Bijvoorbeeld is toestel 5000 op de ene vestiging, is toestel 5000 op een andere vestiging en is een mobiel met verkort nummer Zo kan voor vrijwel elke situatie een oplossing gemaakt worden. Let op: De multisite optie is alleen mogelijk op vestigingen die via OneVoice Corporate op vaste telefonie zijn aangesloten. Voorloopnul of geen voorloopnul: Om het onderscheid te kunnen maken tussen bedrijfsinterne korte nummers en Vodafone diensten (b.v. toestel 1200 en de klanten services via nummer 1200) kan in de VPN omgeving een voorloop nul geprogrammeerd worden. Voor alle externe gesprekken moet dan een extra nul voor het nummer worden gekozen (dus 1200 is toestel 1200, en is de klanten service). Dit komt ook overeen met de situatie bij veel bedrijven. Voor een extern gesprek kies je dus eerst een 0 daarna de rest van het nummer. Alleen heeft de GSM telefoon geen kiestoon na de voorloopnul. Je belt dus ineens het hele nummer inclusief de voorloopnul. Uitzondering hierop is 112, wat zowel met als zonder voorloop nul gekozen kan worden. Er zijn drie mogelijke instellingen: Voorloop nul en nummerplan On Net (interne Vodafone Nationale Internationale VPN nummers) diensten nummers nummer Geen voorloop nul - standaard 2... t/m Geen voorloop nul - special 1... t/m Wel voorloop nul 1... t/m De 1 e optie is geen voorloop nul te gebruiken. In dit geval is bellen naar Off Net nummers niet anders dan men al gewend is. Men belt het gewone lange nummer. Keuze voor deze optie houdt in, dat voor het interne nummerplan geen gebruik gemaakt mag worden van de 1xxx reeks. Deze reeks is gereserveerd voor netwerk diensten als voic , klantenservice, etc. De 2 e optie is een variant hierop. De 1xxx reeks is hier wel beschikbaar voor gebruik van interne nummers. Indien een netwerkdienst gebruikt moet worden (voic , klantenservice, etc..) moet met voor dat nummer een voorloopnul kiezen. Dus b.v voor voic . De 3 e optie is met gebruik van voorloopnul. Alles wat gebeld wordt zonder de voorloopnul is intern (On Net), alles wat gebeld wordt met voorloopnul is buiten de eigen netwerk/vpn omgeving (Off Net). 2.2 ON NET / OFF NET TARIFERING Alle gesprekken tussen mobiele aansluitingen binnen het VPN krijgen een apart tarief. Het zogenaamde On Net tarief. Dit geldt ongeacht of bij de opbouw van het gesprek het korte interne nummer of het lange 06 nummer werd gekozen (FON: Forced On Net). Ook gesprekken naar vaste aansluitingen op de gekoppelde bedrijfscentrale krijgen een On Net tarief. Alle gesprekken die niet On Net zijn krijgen de normale Off Net tarieven. 2.3 CALL SCREENING Kostenbeheersing is één van de belangrijkste voordelen van het gebruik van Vodafone Wireless Office Corporate Net. Binnen Vodafone Wireless office kan het uitgaande telefoonverkeer van mobiele gebruikers beperkt worden door de toepassing van vier verschillende verkeersklassen. Met een verkeersklasse wordt bepaald welke nummers wel en welke nummers niet gebeld mogen worden. De verkeersklassen worden ingesteld voor het gehele bedrijf en deze zijn gekoppeld aan de volgende restrictielijsten: Page 6 of 25

7 bronzen lijst zilveren lijst witte lijst gouden lijst zwarte lijst Zwart Nummers (of nummer reeksen) die niet gebeld mogen worden Wit Uitzonderingen op de zwarte lijst. Nummers (of reeksen) die wel gebeld mogen worden door alle medewerkers Brons Uitbreiding van de witte lijst met extra bestemmingen die wel gebeld mogen worden Zilver Uitbreiding van de witte lijst met extra bestemmingen die wel gebeld mogen worden Goud Uitbreiding van de witte lijst met extra bestemmingen die wel gebeld mogen worden De rechten van de zwarte- en witte lijsten gelden standaard voor alle medewerkers in het Wireless Office. Meer rechten worden verkregen door een medewerker voor brons, zilver of goud te registreren. Op deze wijze zijn dus 4 verkeersklassen te realiseren. Daarnaast is er natuurlijk nog de mogelijkheid om per medewerker individueel bestemmingen te blokkeren met Vodafone blokkeren (b.v. bellen naar premium nummer, erotische nummers, etc..). De Wireless Office medewerkers krijgen een mededeling te horen in gevallen dat er een geblokkeerd nummer gekozen wordt. In de witte, bronzen, zilveren en gouden lijst kunnen zowel nummers als nummer reeksen worden opgenomen. In principe is er geen beperking aan het aantal in te voeren nummers of reeksen. Let op: De call screening lijsten zijn alleen actief wanneer de gebruiker zich op het Vodafone NL netwerk bevind. Bij gebruik van een netwerk van een roaming partner worden deze lijsten niet toegepast. Wel zijn dan de standaard individuele blokkeringen (roaming bar, premium bar, etc.. ) van toepassing. Page 7 of 25

8 3 VAST MOBIELE KOPPELING OP BASIS VAN DPNSS, Q.SIG OF ISDN De vast mobiele koppeling op basis van DPNSS, Q.Sig of ISDN wordt gerealiseerd door middel van één of meerdere 2 Mbit/s huurlijnen. De huurlijnen worden commercieel door Vodafone aan de klant geleverd, maar door KPN in opdracht van Vodafone gerealiseerd. De keuze voor één van de protocollen zal veelal gebaseerd zijn op het type PBX of de eventueel al op de PBX gebruikte protocollen. Functioneel gezien heeft het ISDN protocol de voorkeur omdat dit een stabiele standaard is. In geval van DPNSS en Q-Sig kunnen afhankelijk van het type PBX beperkingen gelden voor o.a. nummerweergave. De huurlijn wordt door KPN gerealiseerd en bij klant op het zogenaamde ISRA-punt afgewerkt, waarvandaan de klant (of PBX partner) de fysieke verbinding naar een vrije 2 Mbit/s poort op de PBX moet realiseren. 3.1 GEBRUIK VAN DE DIRECTE KOPPELINGEN Over de directe verbindingen /huurlijnen zijn spraak oproepen, circuitgeschakelde data oproepen en G3 fax oproepen mogelijk en mogen alleen de volgende oproepen worden gerouteerd: Oproepen vanaf de mobiele aansluitingen van de klant naar extensies op de gekoppelde PBX Oproepen vanaf de PBX naar de mobiele aansluitingen van de klant Oproepen vanaf de PBX naar andere Nederlandse mobiele aansluitingen Oproepen vanaf de PBX naar Vodafone Customer Service ( ) Het is mogelijk om alle oproepen vanaf de PBX naar Nederlandse mobiele 06 nummers via de directe verbinding te routeren. Indien men vanaf de PBX met een lang 06 nummer een VPN collega belt, wordt dat in de VPN omgeving herkend en worden toch de On Net regels toegepast. Hierdoor is het routeringalgoritme in de PBX zeer eenvoudig en hoeven er geen tabellen (met de eigen mobiele nummers) te worden onderhouden. Men kan gewoon alles naar Nederlandse mobiele aansluitingen naar de directe verbinding met Vodafone routeren. 3.2 MEERDERE HUURLIJNEN De capaciteit van een 2 Mbit/s huurlijn is maximaal 30 kanalen. Dit betekend dat er maximaal 30 gesprekken tegelijk tussen de PBX en de mobiele telefoons kunnen plaats vinden. In de praktijk is dat nog wat minder, doordat telefoons doorgeschakeld kunnen staan en hierdoor het gesprek meerdere keren over de link wordt gerouteerd. Afhankelijk van de te verwachte verkeersintensiteit kan het nodig zijn om meer huurlijnen aan te leggen. Ook is het mogelijk om meerdere PBX-en van de klant aan dezelfde VPN omgeving te koppelen via meerdere huurlijnen. Voor gesprekken vanaf mobiel naar de PBX(-en) zijn in geval van meerdere huurlinen de volgende mogelijkheden beschikbaar: Load-sharing (standaard) Standaard worden oproepen vanaf het mobiele netwerk naar de PBX(-en) verdeelde volgens het loadsharing principe. Dit houdt in dat de oproepen over de huurlijnen gelijkmatig worden verdeeld. B-nummer routering (optioneel) Optioneel bestaat de mogelijkheid om op basis van het gekozen nummer (B-nummer) te bepalen over welke huurlijn de oproep aan de PBX wordt aangeboden. Dit is interessant voor klanten die PBX-en op meerdere locaties aan de mobiele VPN omgeving koppelen. Op basis van de zogenaamde B-nummer routering wordt de oproep direct op de PBX afgeleverd waar de vaste aansluiting zich bevindt. Hierdoor hoeft de klant deze oproepen niet nog eens van de ene PBX naar de andere te routeren. Voor B-nummer routering moet eenmalig extra worden betaald. Overloop (optioneel) Optioneel is B-nummer routering uit te breiden met overloop. Indien een van de huurlijnen een storing heeft, wordt een gesprek voor de PBX achter die huurlijn via een andere huurlijn gerouteerd. Deze optie is alleen zinvol indien het PBX netwerk van de klant dergelijke gesprekken via het interne netwerk naar de juiste eindbestemming kan routeren. Page 8 of 25

9 3.3 ALTERNATIEVE ROUTERING (OPTIONEEL) Indien in de huurlijnen congestie optreedt (maximale capaciteit is bereikt) worden oproepen van mobiel naar de PBX via het publieke vaste netwerk gerouteerd en komen dan dus via de openbare verbinding op de PBX binnen (via doorkiesnummers). Hierbij blijft het On Net tarief behouden. Indien dit structureel gebeurt, moet een extra huurlijn worden aangelegd. Ook indien de huurlijn (of alle huurlijnen in geval er meerdere zijn) een storing heeft wordt het mobiel-pbx verkeer via het openbare vaste net gerouteerd. Oproepen vanaf de PBX naar mobiel zullen in die gevallen door de klant vanaf de PBX via het openbare net gerouteerd moeten worden. Hiervoor gelden de tarieven voor bellen naar Vodafone mobielen van het betrokken vaste netwerk en gebruikte abonnement. Let op: Indien een klant de voorloopnul optie geen voorloopnul special heeft (zie 2.1), kunnen de mobiele medewerkers bij een alternatieve routering via het openbare vaste net geen Vodafone services nummers (o.a (klantenservice), 1233 (voic ), etc.) meer bellen. 3.4 NUMMERWEERGAVE De standaard nummerweergave is als volgt: Oproepen vanaf de mobiele telefoon: - On Net, naar mobiele collega s (zelfde VPN): lange 06 nummer - On Net, naar PBX extensies op gekoppelde PBX (zelfde VPN): lange 06 nummer - Off Net, naar alle overige bestemmingen: lange 06 nummer Oproepen vanaf de PBX: - On Net, naar mobiele collega s (zelfde VPN): lange nummerweergave van de PBX* - Off Net, naar andere mobiele telefoons: geen nummer weergave * De PBX moet het volledige nummer van de beller als nummerweergave meezenden. Dit kan ook een nummer buiten de PBX zijn (b.v. bij een doorgeschakelde externe oproep). Optie korte nummers (alleen met ISDN protocol): Het is optioneel mogelijk te kiezen voor weergave van korte nummers bij On Net oproepen. Weergave bij oproepen vanaf de mobiele telefoon: - On Net, naar mobiele collega s (zelfde VPN): korte VPN nummer - On Net, naar PBX extensies op gekoppelde PBX (zelfde VPN): korte VPN nummer - Off Net, naar alle overige bestemmingen: lange 06 nummer Oproepen vanaf de PBX: - On Net, naar mobiele collega s (zelfde VPN): korte toestelnummer van de PBX* - Off Net, naar andere mobiele telefoons: geen nummer weergave * De PBX moet het korte toestelnummer van de beller als nummerweergave meezenden. Let op!. Deze optie werkt niet wanneer van het protocol DPNSS of Q.SIG gebruik wordt gemaakt. Optie PBX Off Net nummers: Het is optioneel mogelijk om nummerweergave te implementeren voor oproepen vanaf de gekoppelde PBX naar Off Net gesprekken. Weergave bij oproepen vanaf de PBX: - On Net, naar mobiele collega s (zelfde VPN): doorkies nummer van PBX extensie* - Off Net, naar andere mobiele telefoons: doorkies nummer van PBX extensie * * De PBX moet het volledige doorkiesnummer als nummerweergave meezenden. Let op! Als het meegezonden nummer niet in de nummerreeks van de klant valt, wordt het meegezonden nummer vervangen door het volledige hoofdnummer van de klant. Dit geld zowel voor oproepen naar On Net en Off Net bestemmingen. Dit is dus ook van toepassing op externe oproepen die via het vaste toestel Page 9 of 25

10 op de PBX worden doorgeschakeld naar de VPN mobiel. Hierbij wordt dus het hoofdnummer van de klant als nummerweergave meegezonden in plaats van het nummer van de beller. Opties combineren is niet mogelijk Het is niet mogelijk om beide opties (korte nummers en PBX Off Net nummers) te combineren. Het is dus; of standaard, of standaard+korte nummers optie, of standaard+pbx Off net nummers optie. 3.5 EXTERN MOBIEL BEREIKBAAR VIA DE PBX Het is mogelijk om van buiten direct via de PBX naar de mobiele telefoon binnen gebruikersgroep te bellen (zonder eerst via een fysieke vaste telefoon door te verbinden of door te schakelen). Dit moet dan wel door de PBX worden ondersteund en moet er ruimte zijn in het nummerblok (doorkiesnummers) dat gebruikt wordt binnen de openbare vaste infrastructuur. Page 10 of 25

11 4 VAST MOBIELE KOPPELING OP BASIS VAN SIP De vast mobiele koppeling op basis van SIP wordt gerealiseerd met één of meerdere Vodafone managed breedband verbindingen. Deze verbindingen worden gerealiseerd op basis van SDSL, WEAS of Glasvezel en worden via Vodafone Enterprise Customer Solutions geleverd. Voor de signalering van de directe verbinding met de PBX wordt het SIP protocol gebruikt, waarbij de G.711 codec wordt ondersteund. Ook is het mogelijk om via een IAD de IP verbinding op basis van ISDN aan de PBX te koppelen. Dat kan handig zijn in gevallen waarbij de PBX nu nog geen SIP ondersteuning heeft, maar dat wel op termijn wordt verwacht. Dan ligt de juiste infrastructuur op basis van IP er al vast. Meer informatie over de managed breedbandverbindingen en de koppeling op de PBX is te vinden in de dienstbeschrijvingen van Vodafone Office Voice en Vodafone OneVoice Corporate. 4.1 GEBRUIK VAN DE MANAGED BREEDBAND VERBINDINGEN Over de managed breedband verbindingen voor Wireless Office Corporate Net zijn alleen spraak oproepen mogelijk. Circuitgeschakelde data en fax oproepen worden niet ondersteund. Over deze verbindingen mogen alleen de volgende spraak oproepen worden gerouteerd: Spraak oproepen vanaf de Wireless Office Corporate Net mobiele aansluitingen naar extensies op de gekoppelde PBX Spraak oproepen vanaf de PBX naar de Wireless Office Corporate Net mobiele aansluitingen Spraak oproepen vanaf de PBX naar andere Nederlandse mobiele aansluitingen Spraak oproepen vanaf de PBX naar Vodafone Customer Service ( ) Het is mogelijk om alle spraak oproepen vanaf de PBX naar Nederlandse mobiele 06 nummers via de directe verbinding te routeren. Indien men vanaf de PBX met een lang 06 nummer een VPN collega belt, wordt dat in de VPN omgeving herkend en worden toch de On Net regels toegepast. Hierdoor is het routeringalgoritme in de PBX zeer eenvoudig en hoeven er geen tabellen (met de eigen mobiele nummers) te worden onderhouden. Men kan gewoon alles naar Nederlandse mobiele aansluitingen naar de directe verbinding met Vodafone routeren. Het is daarnaast mogelijk om de managed breedband verbinding te combineren met andere Vodafone diensten als Office Voice, Corporate Access of IP-VPN. 4.2 MEERDERE VERBINDINGEN Het is mogelijk om meerdere PBX-en van de klant aan dezelfde VPN omgeving te koppelen via meerdere managed breedband verbindingen. Voor gesprekken vanaf mobiel naar de PBX(-en) zijn in geval van meerdere verbindingen de volgende mogelijkheden beschikbaar: Load-sharing (standaard) Standaard worden spraakoproepen vanaf het mobiele netwerk naar de PBX(-en) verdeelde volgens het load-sharing principe. Dit houdt in dat de gesprekken over de linken gelijkmatig worden verdeeld. B-nummer routering (optioneel) Optioneel bestaat de mogelijkheid om op basis van het gekozen nummer (B-nummer) te bepalen over welke verbinding de spraakoproep aan de PBX wordt aangeboden. Dit is interessant voor klanten die PBX-en op meerdere locaties aan de mobiele VPN omgeving koppelen. Op basis van de zogenaamde B-nummer routering wordt de spraakoproep direct op de PBX afgeleverd waar de vaste aansluiting zich bevind. Hierdoor hoeft de klant deze oproepen niet nog eens van de ene PBX naar de andere te routeren. Voor B-nummer routering moet eenmalig extra worden betaald. Overloop (optioneel) Optioneel is B-nummer routering uit te breiden met overloop. Indien een van de breedband verbindingen een storing heeft, wordt een gesprek voor de PBX achter die verbinding via een andere breedbandverbinding gerouteerd. Deze optie is alleen zinvol indien het PBX netwerk van de klant dergelijke gesprekken via het interne netwerk naar de juiste eindbestemming kan routeren. Combineren van huurlijnen en breedbandverbindindingen Het is mogelijk om een bestaande Wireless Office Corporate Net omgeving voorzien van huurlijnen uit te breiden met breedbandverbindingen. Dit kan b.v. het geval zijn wanneer een klant meerdere PBX-en heeft Page 11 of 25

12 en geleidelijk overgaat op IP-PBX. Bij een combinatie van vast mobiele koppelingen op basis van huurlijnen en breedbandverbindingen zal altijd gebruik gemaakt worden van B-nummer routering. Overloop (in geval van een storing in de breedbandverbinding of een huurlijn) zal beperkt zijn tot overloop naar een verbinding van hetzelfde type. Dus overloop tussen huurlijnen onderling of tussen breedbandverbindingen onderling. Overloop van gesprekken van een huurlijn naar een breedbandverbinding of andersom wordt niet ondersteund. 4.3 ALTERNATIEVE ROUTERING (OPTIONEEL) Indien in de vast mobiele koppeling via de breedband verbinding congestie optreedt (maximale capaciteit is bereikt) worden oproepen van mobiel naar de PBX via het publieke vaste netwerk gerouteerd en komen dan dus via de openbare verbinding op de PBX binnen (via doorkiesnummers). Hierbij blijft het On Net tarief behouden. Indien dit structureel gebeurt, moet de vast mobiele koppeling uitgebreid worden (extra kanalen op de breedband verbinding). Ook indien de breedband verbinding (of alle verbindingen in geval er meerdere zijn) een storing heeft wordt het mobiel-pbx verkeer via het openbare vaste net gerouteerd. Oproepen vanaf de PBX naar mobiel zullen in die gevallen door de klant vanaf de PBX via het openbare net gerouteerd moeten worden. Hiervoor gelden de tarieven voor bellen naar Vodafone mobielen van het betrokken vaste netwerk en gebruikte abonnement. Let op: Indien een klant de voorloopnul optie geen voorloopnul special (zie 2.1) heeft, kunnen de mobiele medewerkers bij een alternatieve routering via het openbare vaste net geen Vodafone services nummers (o.a (klantenservice), 1233 (voic ), etc.) meer bellen. Let op: Indien de klant via dezelfde managed breedband verbinding ook Vodafone Office Voice afneemt en de breedbandverbinding heeft een storing dan is de kans groot dat zowel de vast mobiele koppeling als de Office Voice koppeling niet werkt. Het verkeer kan dan dus niet van de alternatieve route via het vaste net (Office Voice in dit geval) gebruik maken. 4.4 NUMMERWEERGAVE De standaard nummerweergave is als volgt: Spraakoproepen vanaf de mobiele telefoon: - On Net, naar mobiele collega s (zelfde VPN): lange 06 nummer - On Net, naar PBX extensies op gekoppelde PBX (zelfde VPN): lange 06 nummer - Off Net, naar alle overige bestemmingen: lange 06 nummer Spraakoproepen vanaf de PBX: - On Net, naar mobiele collega s (zelfde VPN): lange nummerweergave van de PBX* - Off Net, naar andere mobiele telefoons: geen nummer weergave * De PBX moet het volledige nummer van de beller als nummerweergave meezenden. Dit kan ook een nummer buiten de PBX zijn (b.v. bij een doorgeschakelde externe oproep). Optie korte nummers: Het is optioneel mogelijk te kiezen voor weergave van korte nummers bij On Net gesprekken vanaf de mobiele telefoon. Weergave bij spraakoproepen vanaf de mobiele telefoon: - On Net, naar mobiele collega s (zelfde VPN): korte VPN nummer - On Net, naar PBX extensies op gekoppelde PBX (zelfde VPN): korte VPN nummer - Off Net, naar alle overige bestemmingen: lange 06 nummer Spraakoproepen vanaf de PBX: - On Net, naar mobiele collega s (zelfde VPN): korte toestelnummer van de PBX* - Off Net, naar andere mobiele telefoons: geen nummer weergave * De PBX moet het korte toestel nummer van de beller als nummerweergave meezenden. Page 12 of 25

13 Optie PBX Off Net nummers: Het is optioneel mogelijk om nummerweergave te implementeren voor spraakoproepen vanaf de gekoppelde PBX naar Off Net gesprekken. Weergave bij spraakoproepen vanaf de PBX: - On Net, naar mobiele collega s (zelfde VPN): doorkies nummer van PBX extensie* - Off Net, naar andere mobiele telefoons: doorkies nummer van PBX extensie * * De PBX moet het volledige doorkiesnummer als nummerweergave meezenden. Let op! Als het meegezonden nummer niet in de nummerreeks van de klant valt, wordt de nummerweergave onderdrukt. Dit geld zowel voor gesprekken naar On Net en Off Net bestemmingen. Dit is dus ook van toepassing op externe oproepen die via het vaste toestel op de PBX worden doorgeschakeld naar de VPN mobiel. Een mogelijke oplossing hiervoor is OneVoice Corporate. Klant kan in dat geval alle verkeer naar lange mobiele nummers via de OneVoice Corporate koppeling routeren. Eventuele On Net bestemmingen krijgen wel het On Net tarief, maar hebben altijd lange nummer weergave. Gesprekken van de PBX naar korte mobiele nummers kunnen dan over de Wireless Office Corporate Net verbinding met korte nummerweergave gerouteerd worden. 4.5 EXTERN MOBIEL BEREIKBAAR VIA DE PBX Het is mogelijk om van buiten direct via de PBX naar de mobiele telefoon binnen gebruikersgroep te bellen (zonder eerst via een fysieke vaste telefoon door te verbinden of door te schakelen). Dit moet dan wel door de PBX worden ondersteund en er moet ruimte zijn in het nummerblok (doorkiesnummers) dat gebruikt wordt binnen de openbare vaste infrastructuur. Let op: Certificering vereist! De vast mobiele koppeling op basis van SIP is een nieuwe dienst voor Wireless Office Corporate Net welke in juni 2011 wordt vrij gegeven voor verkoop. Bij deze lancering is het belangrijk te weten dat voor deze dienst nog zeer weinig PBX types zijn gecertificeerd. Voor nieuwe implementaties moet dan ook altijd gecheckt worden of de koppelen PBX al gecertificeerd is. Indien dat niet het geval is moet rekening gehouden worden met een langere doorlooptijd vanwege de certificeringtesten. Volledige conformiteit met de in dit document beschreven functionaliteit kan ook pas gegeven worden na succesvolle certificering. Page 13 of 25

14 5 EINDGEBRUIKERS FUNCTIONALITEIT Alle standaard GSM diensten van het Vodafone netwerk zijn beschikbaar voor de Wireless Office abonnementen. Hiertoe behoren o.a. Bellen en gebeld worden in Nederland en in het buitenland (roaming) GSM Data (circuit geschakelde data) GSM fax (let op! Niet beschikbaar tussen PBX en mobiel bij het gebruik van het SIP protocol) Voic SMS (let op! Voor SMS moet altijd het lange 06 nummer gebruikt worden) Doorschakelen (call divert) Duogesprek (call hold, call waiting) Nummerweergave (CLI: calling line identification) Blokkeren Duokaart etc Naast de standaard diensten kunnen de Wireless Office Corporate Net abonnementen gebruik maken van de faciliteiten van de VPN omgeving (intern nummerplan, On Net / Off Net tarifering, de vast mobiele koppeling en Call Screening). Daarnaast hebben de Wireless Office Corporate Net abonnementen de beschikking over een aantal specifieke diensten: 1. Conference call 2. Doorverbinden (call transfer) 3. Terug bellen bij bezet (call back on busy subscriber) 5.1 CONFERENCE CALL Met deze faciliteit kan een gebruiker van een Wireless Office Corporate Net abonnement maximaal 5 gesprekken opzetten/ontvangen en koppelen (Conference Call). Iedere bestemming die de gebruiker kan bellen met het abonnement kan hij of zij laten deelnemen aan de telefonische vergadering. Het kan zijn dat de telecombeheerder voor de gebruiker hierin beperkingen heeft aangebracht (zie call screening 2.3). Bovendien is het ook mogelijk om inkomende gesprekken toe te voegen en te laten deelnemen: 1. Conference opzetten door maximaal 5 gesprekken te koppelen 2. Inkomend gesprek laten deelnemen aan conference call 3. Ruggespraak houden met één deelnemer Conference Call opzetten Maak verbinding met de 1e deelnemer. Zet 1e deelnemer in de wacht en start het 2e gesprek zoals een gesprek normaal gestart wordt. Zodra het 2e gesprek beantwoord is kan deze met het 1e gesprek gecombineerd worden tot een conference call. Herhaal de handelingen vervolgens voor elke nieuwe deelnemer. Maximaal kunt u met 5 andere deelnemers een conference call opzetten. Conference call opzetten 1e gesprek aannemen of zelf opbouwen 1e gesprek in de wacht zetten 2e gesprek opbouwen 2e gesprek toevoegen aan 1e gesprek Conference call in de wacht zetten 3e gesprek opbouwen 3e gesprek toevoegen aan conference call etc toets 2 en druk op [telefoonnummer] toets 3 en druk op toets 2 en druk op [telefoonnummer] toets 3 en druk op Page 14 of 25

15 Inkomend gesprek tijdens een conference call U kunt tijdens een conference call een inkomend gesprek weigeren, beantwoorden of laten deelnemen aan de conference call. Inkomend gesprek Inkomend gesprek aannemen (conference call in de wacht zetten) toets 2 en druk op Hierna heeft u een keuze: > Terug keren naar conference call toets 2 en druk op > Gesprek toevoegen aan conference call toets 3 en druk op Ruggespraak houden met één deelnemer Ook kunt u even apart met één deelnemer spreken zonder dat de andere deelnemers meeluisteren (ruggespraak). Ruggespraak Ruggespraak opzetten met specifieke deelnemer toets 2 [nr]* en druk op Ruggespraak beëindigen toets 2 en druk op * [nr] is het nummer van de deelnemer. Om bijvoorbeeld ruggespraak op te zetten met de 2 e deelnemer toets u 22 en drukt op U kunt met een simpele code de complete conference call beëindigen. Dat kan ook met de beëindigen toets ( of beëindigen keuze in het menu van uw mobiele telefoon. Dan worden alle door u opgezette verbindingen verbroken. Ook is het mogelijk om de verbinding met één specifieke deelnemer te beëindigen. Beëindigen Verbinding met specifieke deelnemer beëindigen toets 1 [nr]* en druk op Conference call beëindigen (alle verbindingen) toets 1 en druk op * [nr] is het nummer van de deelnemer. Om bijvoorbeeld de verbinding met de 2e deelnemer te beëindigen toets u 12 en drukt op 5.2 DOORVERBINDEN Met de doorverbind optie (Call Transfer) kan de gebruiker een gesprek opbouwen of aannemen en zijn of haar gesprekspartner doorverbinden met iemand anders. Gesprek doorverbinden (2 e gesprek zelf opbouwen) Gesprek in de wacht zetten toets 2 en druk op Opbouwen 2 e gesprek kies 2 e nummer 1 e gesprekspartner doorverbinden met 2e toets 4 en druk op Men kan niet alleen doorverbinden naar een 2e gesprek welke zelf opgebouwd wordt, er kan ook doorverbonden worden naar een 2e inkomend gesprek. Gesprek doorverbinden naar inkomend gesprek 2 e gesprek aannemen (1 e wordt in de wacht gezet) toets 2 en druk op 1 e gesprekspartner doorverbinden met 2e toets 4 en druk op Gebruikers kunnen doorverbinden naar elk gesprek dat ze kunnen opbouwen of ontvangen. Het kan zijn dat de telecombeheerder voor de gebruiker hierin beperkingen heeft aangebracht (zie Call Screening 2.3). De faciliteit doorverbinden kan op verzoek uitgezet worden (per gebruiker). 5.3 TERUG BELLEN BIJ BEZET Met deze faciliteit (Call Back on Busy Subscriber, CBBS) kan de gebruiker, wanneer een collega in gesprek is, verzoeken om automatisch terug gebeld te worden zodra de collega weer beschikbaar is. In plaats van terug gebeld te worden kan men ook kiezen om een SMS bericht te ontvangen. Met Terugbellen bij bezet Page 15 of 25

16 hoeft dus niet steeds opnieuw geprobeerd te worden de collega te bereiken. Overigens blijft de keuze beschikbaar om een bericht in te spreken in de Voic . Deze dienst is van toepassing op inkomend verkeer van een gebruiker. Indien de gebruiker in gesprek is, een inkomende oproep weigert (wegdrukken) of het toestel niet bereikbaar is wordt de beller een keuze menu geboden (IVR: Interactive Voice Response System). Indien de gebruiker een oproep niet beantwoord, wordt de beller volgens de normale instelling van de gebruiker doorgeschakeld (gewoonlijk staat de voic ingesteld). De mogelijkheden in het IVR menu zijn afhankelijk van wie er belt. Beller is collega vanaf mobiel (binnen hetzelfde Wireless Office) IVR : "De persoon die u wilt bereiken, kan u op dit moment niet te woord staan. Wilt u: > een SMS ontvangen zodra beschikbaar, toets 1 > teruggebeld worden zodra beschikbaar, toets 2 > nu direct doorgeschakeld worden naar de voice mail of een ander nummer, toets 3 Beller is andere mobiel in Nederland (buiten het Wireless Office) IVR : "De persoon die u wilt bereiken, kan u op dit moment niet te woord staan. Wilt u: > een SMS ontvangen zodra beschikbaar, toets 1 > nu direct doorgeschakeld worden naar de voice mail of een ander nummer, toets 2 Alle overige bellers (o.a. vanaf vast of vanuit het buitenland) Voor alle overige bellers geld dat zij bij in gesprek of niet bereikbaar direct worden doorgeschakeld volgens de instellingen van de gebruiker. Dit zal meestal de voic zijn. Zodra een optie geselecteerd is, krijgt de beller de volgende mededeling: De door u gekozen optie wordt uitgevoerd: de verbinding wordt nu verbroken. Een eenmaal geactiveerde opdracht kan niet meer geannuleerd worden. Ontvangen van een SMS zodra beschikbaar Indien de optie SMS ontvangen zodra beschikbaar gekozen wordt, zal gedurende 45 minuten regelmatig gecontroleerd worden of het gebelde nummer vrij is. Na het verstrijken van de 45 minuten vervalt de opdracht automatisch (de beller wordt hierover niet geïnformeerd). Zodra het gebelde nummer vrij is binnen de 45 minuten, zal een gratis SMS met de volgende tekst naar de beller gestuurd worden: Het door U gekozen nummer +31xxxxxxxxx is nu beschikbaar hh:mm, dd-mm-yy. Automatisch terugbellen zodra beschikbaar Indien de optie terugbellen zodra beschikbaar gekozen is, zal gedurende 45 minuten gecontroleerd worden of het gebelde nummer vrij is. Na het verstrijken van de 45 minuten vervalt de opdracht automatisch (de beller wordt hierover niet geïnformeerd). Zodra het gebelde nummer vrij is binnen de 45 minuten wordt eerst de beller gebeld waarbij nummerinformatie meegestuurd wordt en is de volgende tekst te horen: Het door u gekozen nummer is nu beschikbaar. Vodafone verbindt u door. Blijft u aan de lijn. Zodra het gesprek is aangenomen wordt automatisch de verbinding met de tweede partij opgezet. Indien de beller in Nederland de keuze terugbellen zodra beschikbaar heeft gekozen maar zich tijdens het terugbellen in het buitenland bevindt, is de optie om automatisch teruggebeld te worden niet langer beschikbaar. Het terugbel verzoek wordt dan automatisch omgezet naar het ontvangen van een gratis SMS zodra het gebelde nummer beschikbaar is: Page 16 of 25

17 Het door u gekozen nummer +31xxxxxxxxx is nu beschikbaar. Uw terugbelverzoek is gewijzigd in een SMS-bericht in verband met buitenlands netwerk. Doorschakelen naar Voic of ander nummer Bij deze optie volgt de beller de doorschakeling, die is ingesteld door de gebruiker van het gebelde nummer. Het gaat hierbij om de indirecte doorschakeling bij in gesprek en bij niet bereikbaar. Bij de meeste gebruikers zullen deze doorschakelingen op Voic ingesteld staan. Terugbellen bij bezet en Duogesprek Indien de optie Duogesprek geactiveerd is, zal een 2e gesprek zoals gebruikelijk binnenkomen (Duogesprek heeft een hogere prioriteit dan Terugbellen bij bezet). 1. Indien dit gesprek wordt weggedrukt (geweigerd) zal de beller in het beschikbare IVR menu uitkomen. 2. Indien het gesprek niet wordt aangenomen, zal de beller worden doorgeschakeld volgens indirecte doorschakeling voor bij geen gehoor (meestal Voic ). Indien de Duogesprek optie uit staat zal de beller bij in gesprek meteen in het IVR menu uitkomen. Beperkingen Het aantal gelijktijdige terugbel- of SMS activeringen vanuit de beller (naar verschillende gebelde nummers) is in principe ongelimiteerd. Het aantal gelijktijdige activeringen naar één specifiek nummer bedraagt maximaal 5. Indien de limiet bereikt wordt krijgt de aanvrager de volgende mededeling: Deze dienst is tijdelijk niet beschikbaar. Probeert u het later nog eens. Als de beller twee keer hetzelfde nummer belt waarbij in de eerste poging via de IVR de optie terugbellen of SMS is gekozen, dan zal bij de 2e poging geen IVR menu meer worden afgespeeld maar een melding komen dat het gebelde nummer niet bereikbaar is.` 5.4 GSM TOESTEL SUPPORT VOOR CONFERENCE CALL EN DOORVERBINDEN De in de voorgaande paragrafen beschreven faciliteiten werken standaard met de meeste toestellen. Echter zijn er toestellen waarmee niet alle faciliteiten mogelijk zijn. Het is niet mogelijk om in deze dienstbeschrijving de lijst met geschikte hardware actueel te houden. Het is dus altijd zaak om in de handleiding te controleren of alle functionaliteit die het netwerk biedt binnen Wireless Office ook door het toestel worden ondersteund. Voor Nokia toestellen staat deze informatie meestal in het hoofdstuk functies tijdens een gesprek. Veel toestellen hebben de doorverbind en conference call functies ook in een menu zitten. Zodra men een gesprek voert kan vaak door op een knop (b.v. opties) te drukken deze diensten in een menu op het scherm krijgen, waardoor het niet nodig is de juiste nummer codes te onthouden voor conference call en doorverbinden. 5.5 GEBRUIK VAN HET WIRELESS OFFICE IN HET BUITENLAND Bij gebruik van de Wireless Office Corporate Net mobiele telefoon op een ander GSM netwerk vervallen bijna alle additionele faciliteiten en gedraagt deze zich als een standaard Vodafone telefoon. Alle beperkingen van call screening vallen weg. Er kunnen geen korte interne nummers met of zonder prefix vanaf de mobiele telefoon in het buitenland gekozen worden. Omgekeerd geldt wel, dat vanuit Nederland de mobiele telefoon in het buitenland bereikbaar blijft met een kort intern nummer. Of diensten als doorverbinden of conference call te gebruiken zijn kan per buitenlands netwerk verschillen. Page 17 of 25

18 6 HUNTGROUP, SWITCHBOARD EN VASTE NUMMERS (OPTIONEEL) De in dit hoofdstuk beschreven diensten hebben in een Wireless office als hoofddoelstelling extra faciliteiten vanuit het Vodafone netwerk te leveren zo dat de klant in principe zonder bedrijfscentrale kan werken. Wireless Office op basis van Wireless Office Corporate Net is een dienst waarbij de klant altijd een bedrijfscentrale heeft. Deze extra faciliteit kan in bepaalde gevallen ook voor deze klanten interessant zijn. Zo kan een grote vestiging over een bedrijfscentrale beschikken, maar worden de kleinere centrales op vestigingen vervangen door mobiel. Of wordt de Wireless Office huntgroup faciliteit gebruikt voor mobiele medewerkers van de klant. De volgende additionele diensten kunnen optioneel aangeboden worden: Wireless Office Huntgroup (groepschakeling) Wireless Office Switchboard (receptioniste faciliteit) Wireless Office Fixed numbers (geografische- en/of bedrijfsnummers voor mobiele aansluitingen) 6.1 WIRELESS OFFICE HUNTGROUP Met huntgroup heeft de klant de beschikking over groepsnummers met krachtige algoritmen om bepaalde functies bereikbaar te maken. Denk hierbij o.a. aan een helpdesk, een vestiging zonder receptionist(e), de debiteuren afdeling of het magazijn. De huntgroep krijgt een eigen mobiel groepsnummer. Optioneel kan hieraan één of meerder vaste nummer(s) gekoppeld worden. Zie hiervoor Wireless Office Fixed number. Meerdere Wireless Office aansluitingen kunnen in één huntgroep worden opgenomen. Gesprekken naar het huntgroep nummer worden door de faciliteit verdeeld over de tot de groep behorende leden. Hierbij zijn verschillende algoritmes beschikbaar. 1. Parallel (simultaan) De toestellen van alle huntgroep leden gaan tegelijkertijd over. De eerste medewerker die gesprek aanneemt heeft hem (zie6.1.1) 2. Rondlopend De faciliteit zoekt een beschikbare medewerker door steeds één medewerker te bellen en als die niet aan neemt de volgende medewerker te bellen. Hier zijn verschillende instellingen voor mogelijk (zie6.1.2) Huntgroup parallel (simultaan) Beller huntgroup (nr ) Doorschakelen naar wachtrij als alle members in gesprek zijn HG. Member 1 (nr ) HG. Member 2 (nr ) HG. Member x (nr ) Page 18 of 25

19 Beller belt het groepsnummer (eventueel vast nummer indien gekoppeld). Gesprek komt op het netwerk binnen. De huntgroup faciliteit zet een gesprek op naar alle medewerkers in de huntgroup. Dus alle beschikbare toestellen gaan tegelijkertijd over. Degene die als eerste aanneemt heeft het gesprek. De opbouw naar andere groepsleden wordt dan gestopt. Let op! Tijdens het oproepen wordt voor elke mobiele telefoon door het netwerk een radio kanaal gereserveerd, zodat bij het aannemen van het gesprek de verbinding ook daadwerkelijk tot stand kan komen. In geval van een simultane oproep worden er dus meerder radiokanalen gereserveerd, terwijl er maar één gesprek tot stand hoeft te komen. Dit kan tot effect hebben dat de lokale radio capaciteit eerder het maximum bereikt en er daardoor kwaliteitsproblemen ontstaan. Vandaar dat we ingeval van een simultane oproep adviseren niet meer dan 3 gebruikers in de groep op te nemen. Indien zeker is dat de gebruikers nooit tegelijk op dezelfde locatie zullen zijn, is er uiteraard geen issue Huntgroup rondlopend Beller huntgroup (nr ) Doorschakelen naar wachtrij als alle members in gesprek zijn als niemand het gesprek aan neemt HG. Member 1 (nr ) HG. Member 2 (nr ) HG. Member x (nr ) Bij de volgende huntgroup instellingen zoekt de faciliteit een beschikbare medewerker door steeds één huntgroup lid te bellen en indien die niet opneemt binnen een (via de portal) instelbare tijd een volgende lid te bellen. Welke volgorde hierbij wordt gekozen is afhankelijk van het ingestelde algoritme: Lineair (met vast startpunt) Gesprek gaat steeds naar de 1e beschikbare aansluiting uit de lijst. Hierbij wordt de volgorde doorlopen zoals de leden door de beheerder in de huntgroup zijn toegevoegd. Start dus bovenaan de lijst. Beschikbaar wil zeggen dat het huntgroup lid in de groep is geschakeld (aangemeld) en niet in gesprek of buiten bereik (of toestel uitgeschakeld) van het netwerk is. Cyclisch Gesprek gaat naar de 1e beschikbare aansluiting die komt na degene die als laatste een gesprek heeft ontvangen. Ook hierbij geldt de volgorde van de huntgroup ledenlijst. Echter wordt dus niet steeds van de top van de lijst gestart. Uniform (langste vrij) Gesprek gaat als eerste naar degene die het langst geen gesprek heeft ontvangen via de huntgroup. Indien die niet aan neemt naar degene die daarna het langst geen gesprek heeft gehad. Weighted call distribution Per huntgroup lid kan de beheerder middels een % aangeven welk deel van de inkomende gesprekken naar de huntgroup door de medewerker verwerkt moet worden Gespreksafhandeling bij niet aannemen Als niemand van de beschikbare medewerkers het gesprek aanneemt (of bij simultaan oproepen neemt niemand aan binnen 60 seconde), schakelt het gesprek na de laatste beschikbare medewerker, door naar de wachtrij. Indien er nog steeds huntgroupleden beschikbaar zijn (dus in de groep geschakeld en niet in gesprek), wordt na 30 seconden opnieuw getracht een verbinding tot stand te brengen. Page 19 of 25

20 6.1.4 Gespreksafhandeling bij in gesprek Als alle huntgroup leden in gesprek zijn, gaat de beller naar de wachtrij. Zodra een huntgroup lid weer beschikbaar komt, wordt de beller die het langste in de wachtrij zit doorverbonden naar deze medewerker. Indien een huntgroup lid buiten de huntgroup om in gesprek is (direct gesprek), weet de huntgroup niet wanneer de gebruiker weer vrij is. Het systeem probeert dan elke 30 seconde een gesprek op te zetten Wachtrij Bij entree van de wachtrij krijgt de beller een welkomst bericht en vervolgens muziek to horen. Zolang beller in de wacht staat wordt op gezette tijden een herhalingsbericht afgespeeld. De tijd tussen de berichten is instelbaar via de portal. In plaats van de standaard berichten kan de klant voor iedere huntgroup (wachtrij) zijn eigen teksten opnemen (.wav bestand) en uploaden via de portal. Hetzelfde geld voor de muziek (music on hold). Het maximum aantal gesprekken in de wachtrij is via de portal instelbaar tussen 1 en 8. Indien de wachtrij vol is, krijgt de volgende beller bezet toon te horen of wordt doorgeschakeld (doorschakelen bij bezet, bestemming instelbaar via de beheerportal) Doorschakelen Via de portal zijn verschillende doorschakelingen op het huntgroup nummer instelbaar: Directe doorschakeling Alle inkomende gesprekken naar het huntgroup nummer worden doorgeschakeld. De bestemming kan via de portal worden ingesteld. Dit is verglijkbaar met een *21 op een gewoon nummer. Doorschakelen na.. seconden Een gesprek naar het groepsnummer wordt doorgeschakeld indien het niet binnen seconden tot stand is gekomen. De doorschakeltijd en bestemming is instelbaar via de portal. Doorschakelen bij in gesprek Als de wachtrij vol is of als alle leden zich uit de groep hebben geschakeld, krijgt de beller bezet toon. In plaats van de bezet toon is een doorschakeling in te stellen. De doorschakeling en de bestemming is instelbaar via de portal. Voorwaardelijke doorschakeling Alle inkomende gesprekken naar het groepsnummer worden doorgeschakeld naar een instelbare bestemming, indien aan een bepaalde voorwaarde voldaan worden. De volgende voorwaarden kunnen ingesteld worden: o Gesprek valt binnen een instelbare tijdszone. Via de portal kan voor elke dag van de week bepaald worden om welke tijd de zone aanvangt en om welke tijd deze eindigt. Denk hierbij uiteraard aan buiten werk- of kantoortijd. o Het gesprek is afkomstig van: Een onbekende beller (geen- of onderdrukte nummerweergave) Een beller van wie het nummer in een whitelist is opgenomen (maximaal 12 nummers) o De combinatie van bovenstaande twee. Bepaalde (en/of onbekende) bellers die binnen een bepaalde tijdszone bellen Inter-werking met bereikbaarheidsdiensten op de individuele mobiele aansluiting Directe- en indirecte doorschakelingen / Voic Indien een huntgroup lid zijn toestel heeft doorgeschakeld, wordt deze (indien de medewerker in de groep geschakeld/aangemeld is) toch aangekozen door de huntgroup. De doorschakelingen worden dus voor huntgroup oproepen niet gevolgd. De doorschakelingen worden alleen gevolgd voor gesprekken die direct naar zijn/haar mobiele (06) nummer zijn opgezet. Dit geldt dus ook voor voic . Een beller naar het huntgroup nummer kan dus nooit in de doorschakeling naar voic terecht komen van een huntgroup lid. Indien direct naar de medewerker wordt gebeld, werkt voic uiteraard wel. Terugbellen bij bezet Indien voor een huntgroup lid de faciliteit terug bellen bij bezet aan staat, kan een mobiele collega of een Nederlandse mobiele beller die het groepsnummer belt in de IVR van deze faciliteit terecht komen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling van een beller naar een groepsnummer. Dus voor leden van een huntgroup is het aan te bevelen om deze faciliteit uit te (laten) zetten. Page 20 of 25

LEMONTREE HOSTED VOICE dienstbeschrijving

LEMONTREE HOSTED VOICE dienstbeschrijving LEMONTREE HOSTED VOICE dienstbeschrijving Dienstbeschrijving Hosted Voice versie 1.3 15 januari 2015 Lemontree Masters in ICT Cornelis Geellaan 43 2406 JE Alphen aan den Rijn Tel: 0172 47.99.88 Fax: 0172

Nadere informatie

ISDN2. Vier gesprekken tegelijk voeren en tot 40% goedkoper bellen! Dienstenbeschrijving. Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek

ISDN2. Vier gesprekken tegelijk voeren en tot 40% goedkoper bellen! Dienstenbeschrijving. Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek Dienstenbeschrijving ISDN2 Vier gesprekken tegelijk voeren en tot 40% goedkoper bellen! Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek E. info@telecollectief.nl W. www.telecollectief.nl Deze dienst wordt

Nadere informatie

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5)

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Geschikt voor u?... 5 1.2 Telefooncentrales... 5 1.2.1 ISDN telefooncentrale... 5 1.2.2 IP telefooncentrale...

Nadere informatie

Whitepaper Vast-mobiel integratie

Whitepaper Vast-mobiel integratie Whitepaper Vast-mobiel integratie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vast versus mobiel... 3 2 Wat is vast-mobiel integratie?... 4 2.1 Anywhere... 4 2.2 Mobiele apps... 5 2.3 Forced on PBX... 5 2.4 Private

Nadere informatie

Productportfolio MTTM.nl

Productportfolio MTTM.nl Productportfolio MTTM.nl nuari 2014 1 Voorwoord MTTM.nl is dé fullservice telecom aanbieder voor de zakelijke markt. Wij zijn gespecialiseerd in servicenummers en bieden daarnaast een breed pakket aan

Nadere informatie

Telefonie oplossingen van AVtel

Telefonie oplossingen van AVtel Telefonie oplossingen van AVtel Flexibel en efficiënt Van 9 tot 5 op kantoor met een typemachine op uw bureau en telefoon bij de hand. Dat tijdperk is al lang voorbij. Werken anno nu gebeurt in loondienst

Nadere informatie

KPN ÉÉN MKB. Dienstbeschrijving

KPN ÉÉN MKB. Dienstbeschrijving 1 KPN ÉÉN MKB Dienstbeschrijving Versie 1.8 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Voordelen van KPN ÉÉN... 5 3 KPN ÉÉN-oplossing... 6 3.1 Gebruikersprofielen... 6 3.1.1 Vergaderzaal... 6 3.1.2 Kantoor... 6

Nadere informatie

100% hosted telefooncentrale: direct schaalbaar direct beschikbaar direct kostenbesparend direct professionele functies

100% hosted telefooncentrale: direct schaalbaar direct beschikbaar direct kostenbesparend direct professionele functies 100% hosted telefooncentrale: direct schaalbaar direct beschikbaar direct kostenbesparend direct professionele functies De verschillende mogelijkheden van uw hosted telefooncentrale Wat is Voice over IP?

Nadere informatie

KPN ÉÉN. Dienstbeschrijving. Versie 1.11

KPN ÉÉN. Dienstbeschrijving. Versie 1.11 1 KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Versie 1.11 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Voordelen van KPN ÉÉN... 5 3 KPN ÉÉN-oplossing... 6 3.1 Gebruikersprofielen... 6 3.1.1 Vergaderzaal... 6 3.1.2 Kantoor... 6 3.1.3

Nadere informatie

KPN ÉÉN MKB. Dienstbeschrijving. Versie 1.10

KPN ÉÉN MKB. Dienstbeschrijving. Versie 1.10 KPN ÉÉN MKB Dienstbeschrijving Versie 1.10 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Voordelen van KPN ÉÉN 5 3 KPN ÉÉN-oplossing 6 3.1 Gebruikersprofielen 6 3.1.1 Vergaderzaal 6 3.1.2 Kantoor 6 3.1.3 Onderweg Bundel

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. HAAGCOM Mobiel

Dienstbeschrijving. HAAGCOM Mobiel Dienstbeschrijving HAAGCOM Mobiel Inhoud HAAGCOM Mobiel... 1 1. Inleiding... 4 1.1 Introductie... 4 1.2 Positionering dienst... 4 2. Overzicht dienst... 5 2.1 High Level overzicht dienst... 5 2.2 Onderdelen

Nadere informatie

Reseller Informatie 12Connect BV. Reseller Informatie 12Connect BV

Reseller Informatie 12Connect BV. Reseller Informatie 12Connect BV Reseller Informatie 12Connect BV Reseller Informatie 12Connect BV Inhoud Introductie 3 De toekomst begint vandaag! Wereldwijd voordelig bellen geeft u vrijheid! Een dynamische relatie Voorwoord 5 12Connect

Nadere informatie

Zakelijk Optimaal. Uw ideale groepsabonnement.

Zakelijk Optimaal. Uw ideale groepsabonnement. Zakelijk Optimaal. Uw ideale groepsabonnement. Inhoud. 3 Welkom in onze zakelijke wereld. 4 Het ideale groepsabonnement. 6 Vast Mobiel integratie. 8 Wereldwijd bereikbaar. 10 Mobiel Werken. Internet op

Nadere informatie

One van KPN Dienstbeschrijving Office Access Release 10.1 Juni 2013

One van KPN Dienstbeschrijving Office Access Release 10.1 Juni 2013 One van KPN Dienstbeschrijving Office Access Release 10.1 Juni 2013 One Release 10.1 juni 2013 Inhoudsopga ve 1 Inleiding... 3 1.1 Positie van Office Access binnen de One-dienstverlening... 4 1.2 Functionele

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

KPN ÉÉN Dienstbeschrijving

KPN ÉÉN Dienstbeschrijving KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Versie 1.01 I nhouds o pga ve 1 Inleiding... 4 2 Voordelen van KPN ÉÉN... 5 3 KPN ÉÉN-oplossing... 6 3.1 Gebruikersprofielen... 6 3.1.1 Vergaderzaal... 6 3.1.2 Kantoor... 6 3.1.3

Nadere informatie

KPN ÉÉN. Tarieven en voorwaarden. Van Case Electronics. Als eerste één oplossing op elk vlak: KPN ÉÉN. Eén aanspreekpunt, één factuur

KPN ÉÉN. Tarieven en voorwaarden. Van Case Electronics. Als eerste één oplossing op elk vlak: KPN ÉÉN. Eén aanspreekpunt, één factuur KPN ÉÉN Tarieven en voorwaarden Van Case Electronics Als eerste één oplossing op elk vlak: KPN ÉÉN Of uw organisatie nu groot of klein is, met KPN één valt alles op z n plek. Want daarmee heeft u internet,

Nadere informatie

HIP Toolbar. Gebruikershandleiding. Versie: 1.1 Datum: 5 Oktober 2011

HIP Toolbar. Gebruikershandleiding. Versie: 1.1 Datum: 5 Oktober 2011 HIP Toolbar Gebruikershandleiding Versie: 1.1 Datum: 5 Oktober 2011 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Introductie... 4 2.1 Optimale controle... 4 2.2 Mobiliteit... 5 3 Installatie... 6 3.1 Systeemvereisten...

Nadere informatie

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord Handleiding Aanvraag & Implementatie 14+netnummer Antwoord Handleiding aanvraag en implementatie 14+netnummer Versie 8 4 augustus 2008 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 2 Achtergrond en doel van de 14+netnummers

Nadere informatie

Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider

Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze Dé Business Provider Verlies of diefstal van uw mobiele telefoon Wanneer u uw telefoon bent verloren of wanneer uw telefoon is gestolen, is het van belang

Nadere informatie

Product beschrijving

Product beschrijving Product beschrijving Versie : Juli 2014 Xelion BV. Niets uit deze dienstbeschrijving mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Xelion

Nadere informatie

Aastra 400 Telefonie en meer De beste prestaties voor uw zakelijke communicatie

Aastra 400 Telefonie en meer De beste prestaties voor uw zakelijke communicatie Aastra 400 Telefonie en meer De beste prestaties voor uw zakelijke communicatie Aastra verbindt u met de wereld Aastra levert wereldwijd communicatiesystemen die tegemoetkomen aan de behoeften van kleine,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Telios Enterpise Communications van Telecats

Inhoudsopgave. Telios Enterpise Communications van Telecats 1 Inhoudsopgave Telios Enterpise Communications van Telecats Telios Enterprice Communications van Telecats 3 IP-telefonie op basis van de open SIP standaard 4 Telios Enterprise Communications 5 Telios

Nadere informatie

MITEL. 5540 IP Console. Gebruikershandleiding Versie 1.0

MITEL. 5540 IP Console. Gebruikershandleiding Versie 1.0 MITEL 5540 IP Console Gebruikershandleiding Versie 1.0 KENNISGEVING De informatie in dit document is zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks Corporation (MITEL ) biedt hiervoor geen

Nadere informatie

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Document versie 6.8 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

10 End call-module... 30 11 Router-module... 31 11.1 Het definiëren van agenten... 36 11.2 Het definiëren van vaardigheden... 38 11.

10 End call-module... 30 11 Router-module... 31 11.1 Het definiëren van agenten... 36 11.2 Het definiëren van vaardigheden... 38 11. Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Het starten en stoppen van het runtime-systeem... 3 3 Back-ups... 4 3.1 Een back-up maken:... 4 4 Werken met de Application Builder... 5 4.1 Het starten van de Application

Nadere informatie

Vodafone One Net Enterprise 2014

Vodafone One Net Enterprise 2014 Beheerder Handleiding Self Service Portal Vodafone One Net Enterprise 2014 Versie 1.0 / oktober 2014 Vodafone power to you Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Webportal inleiding... 4 2.1 Inloggen... 4 2.2 Uitloggen...

Nadere informatie

Handleiding - HIPPER

Handleiding - HIPPER Handleiding - HIPPER Inhoudsopgave 1 Introductie...3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 3 2 Installatie...5 2.1 Installeren HIPPER voor iphone... 6 2.2 Installeren HIPPER voor Android... 6 2.3

Nadere informatie

FirmTel CARE. Bereikbaarheid voor de zorgorganisatie anno 2015. Hoe werkt het in de praktijk? Wat is nu een mobiele telefooncentrale?

FirmTel CARE. Bereikbaarheid voor de zorgorganisatie anno 2015. Hoe werkt het in de praktijk? Wat is nu een mobiele telefooncentrale? FirmTel CARE Bereikbaarheid voor de zorgorganisatie anno 2015 Uw mobiele telefoon is ook uw bedrijfstelefoon. Meerdere nummers op uw mobiele telefoon, ook vaste nummers, en natuurlijk één voicemail. Bellen

Nadere informatie

Dé Business Provider

Dé Business Provider SNEL STARTEN Dé Business Provider VERLIES OF DIEFSTAL VAN UW MOBIELE TELEFOON Wanneer u uw telefoon bent verloren of wanneer uw telefoon is gestolen, is het van belang dat u zo spoedig mogelijk contact

Nadere informatie