Leseenheid 5: Investeren bij onzekerheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leseenheid 5: Investeren bij onzekerheid"

Transcriptie

1 Leseenheid 5: Investeren bij onzekerheid Onderwerpen: Investeringen onder onzekerheid Strategie in relatie tot investeringen Vereiste informatie t.b.v. investeringsbeslissingen Koppelingen van investeringen aan de doelstelling van de onderneming De vermogensmarkt Vermogenskostenvoet Voorbereidende studie "Vlottend Financieel Management hoofdstuk 5 Vermogensstructuur en vermogensmarkt 6.4 t.m. 6.7

2 Investeren bij zekerheid en onzekerheid Bij zekerheid één project: wel of niet? Bij onzekerheid Verschillende economische scenario s leiden tot verschillende uitkomsten Management wil risicoreductie

3 Partiële en totale analyse Partiële analyse - afzonderlijke beoordeling projecten - variatie en standaarddeviatie maatstaven voor spreiding uitkomsten kasstromen rond gemiddelde Totale analyse - bezien projecten in combinatie met bestaand bedrijf

4 De partiële analyse Conjunctuur Kans Project I II III Hoog 0, Normaal 0, Laag 0, Verwachte kasstroom Variatiebreedte Standaarddeviatie (σ)

5 Standaarddeviatie Neem voor elke meetwaarde de afstand tot het gemiddelde. Tel deze bij elkaar op en deel ze door het aantal meetwaarden. De kwadraat en wortel zijn nodig om ook de negatieve afstanden correct mee te tellen.

6 De totale analyse Conjunctuur Kans Combinatie van projecten I+II I + III Hoog 0, Normaal 0, Laag 0, Verwachte kasstroom Variatiebreedte Standaarddeviatie (σ)

7 Enkele hierbij behorende begrippen Volkomen negatieve correlatie als uitkomst project 1 hoog, dan is uitkomst van project 3 laag en omgekeerd Correlatie coëfficiënt tussen -1 (volkomen negatief) en +1 (volkomen positief) Volkomen positieve correlatie Accumulatie van risico

8 Selectiecriteria bij kwantificeerbaar risico Verhogen van de disconteringsvoet met een risico opslag Risicovrije rentevoet Beslissen op basis van NCW en standaarddeviatie Risico apart berekenen

9 Beslissingsboom met betrekking tot het tijdschrift TvBWW t = 0 t = 2 0 Alleen in Nederland Direct in Nederland en in Vlaanderen 2 I II II III III IV IV IV

10 Selectiecriteria bij beslissingsboom - Maximax - methode - Maximin - methode - Methode van Laplace

11 Terugverdienperiode en agency problematiek Gebaseerd op scheiding van eigendom en bestuur

12 Gevoeligheidsanalyse Geeft inzicht in de gevoeligheid van de verwachte waarde van het project van de onderliggende variabelen: - exogene variabelen (niet beïnvloedbaar) - endogene variabelen (beïnvloedbaar)

13 Vermogensmarkt V&V hoofdstuk 6 (6.4. t.m 6.7.) Analyse van rendement en risico Marktmodel Capital Asset Pricing Model Relevante begrippen

14 Rendement versus risico Soort Sparen (potentieel) rendement 2-3 procent Risico Geen tot bij een Nederlandse bank Deposito Obligaties Aandelen 2,5-3,5 procent 3-7 procent 4-8 procent Geen mits je het geld niet plots nodig hebt Afhankelijk van kredietwaardigheid Kans op verlies waarde, dividend onzeker Opties & derivaten procent Geheel afhankelijk van de vorm, vaak heel hoog

15 Vermogensmarkt Markowitz: Rendement variantie c.q. standaarddeviatie van rendement vormen maatstaf voor risico bestaat uit koersbeweging en dividend

16 Rendement van een aandeel Onderscheidt een koersrendement en een dividendrendement

17 De kostenvoet van het eigen vermogen MPA = Div1 / (k e g) Waarbij: MPA = koers van een aandeel einde periode Div1 = Dividend in jaar 1 k e g = kostenvoet eigen vermogen = groeifactor dividend

18 Dividend in relatie tot groei (dividend discount model) Koers ex dividend = dividend (k e dividendgroei)

19 Markowitz efficiënte portefeuille Geen andere portefeuille, waarvoor geldt dat: Gegeven het risico het rendement hoger is, Gegeven het verwachte rendement, het risico lager is

20 Rentestructuur Onderscheidt een normale, vlakke en omgekeerde rentestructuur; Begrippen: spot rate en forward rate

21 Marktmodel Legt lineaire relatie tussen rendement van een fonds en rendement marktportefeuille Middels fondsbeta meten individueel fonds in relatie tot totale markt Agressieve fondsen en defensieve fondsen Fondsbeta > 1: agressief fonds Fondsbeta < 1: defensief fonds

22 Capital asset pricing model Lineaire relatie tussen rendement en risico middels: Capital market line Security market line

23 Capital asset pricing model (2) Een der meest bekende modellen voor prijsvorming van aandelen Aanvullende veronderstellingen t.o.v. marktmodel: Geld lenen en uitzetten tegen risicovrije rentevoet Homogene verwachtingen t.a.v. waarschijnlijkheid rendementen Perfecte vermogensmarkt

24 De capital market line E(Rp) ER M M ER p P R f 0 σ(r p ) σ(r m ) Risico (σ)

25 E(Rj) De security market line E(R M) M R f 0 β m =1 β

26 Vergelijking van de security market line ERi = Rf +βi (ERm Rf) ERi = marktverwachting mbt rendement fonds Rf = risicovrije rente Βi = fondsbeta ERm = rendement totale marktportefeuille

27 Vermogenskostenvoet K o Relatie met CAPM formule K o = (EV/TV) x K e + (VV/TV) x (1-f) x K v Waarbij: EV VV K e K v f = eigen vermogen = vreemd vermogen = kostenvoet eigen vermogen = kostenvoet vreemd vermogen = belastingpercentage 1-27

28 Overige begrippen Efficiënte markt hypothese: Zwakke variant Semi-stringente variant Stringente variant Technische en fundamentele analyse

29 Uit de markt: AEX zakt op korte termijn door 350 pnt - ING 19 september 2008, 10:11 uur FD.nl/DJ AMSTERDAM (FD.nl/DJ)--De AEX zal in de komende weken de bodem van 350 punten breken, in lijn met het laagste punt van gisteren van 349,67, aldus technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Wholesale Banking. De AEX verkleint met de opwaartse beweging van vrijdag de zeer sterke zogeheten 'oversold positie', waar de AEX voor de korte termijn in verbleef, maar de dalende trend voor de korte en lange termijn blijft intact en zal ook worden hervat nadat de AEX een lagere top heeft gevormd, zegt Van den Akker. De AEX raakte deze week in korte tijd 50 punten kwijt. "Wat we nu zien is een herstel in een dalende trend. Voor de lange termijn is de AEX echter niet oversold. Het opwaarts potentieel is zeer beperkt, waarbij voor de AEX op 390 punten een zeer sterke weerstand ligt. Daarbij ondervindt de AEX veel weerstand in de zone punten. Ik verwacht dat de AEX in dit gebied een lagere top zal neerzetten, waarna de dalende trend zal worden hervat", aldus de technisch analist. 374 Punten is het laagste niveau van de AEX die dateert van 16 juli van dit jaar. Van den Akker verwacht dat de opleving van de AEX volgende week zal worden beëindigd en dat de daling zal worden hervat. De AEX bleef met de beweging van deze week boven de steunzone van 348 tot 345 punten. De AEX noteert vrijdag rond uur 5,4% hoger op 370,50 punten. (ANS)

30 Leseenheid 6: risicomanagement Onderwerpen: - rente- en valutamanagement - Financiële instrumenten Voorbereidende studie: - Vlottend Financieel Management : hoofdstuk 8 en

31 Derivaten Financiële derivaten zijn beleggingsinstrumenten die hun waarde ontlenen aan de waarde van een ander goed, zoals aandelen en olie. Het andere goed wordt in het jargon de onderliggende waarde genoemd. De voornaamste soorten derivaten zijn opties, futures, swaps en forwards. Men gebruikt financiële derivaten om risico's te verkleinen of juist te speculeren

32 Risicomanagement Typen risico: Renterisico Valutarisico Commodity price risk (prijsrisico fungibele goederen uit landbouw en mijnbouw: olie, koper, etc.) 3-32

33 Risicomanagement Instrumenten t.b.v. risicomanagement: Opties, Termijncontracten (futures, forwards) Swaps (ruilcontracten) 3-33

34 Rente management Rente risico Drie lening typen: Aflossing en interest betaling ineens op het eind van de looptijd (maturity) (A) Aflossing ineens op het eind van de looptijd, interest betalingen gespreid in de tijd (B) Aflossing en interest betalingen gespreid in de tijd (C) 3-34

35 De renteswap Een overeenkomst tussen twee partijen waarbij: - Over een bepaalde looptijd - Gebaseerd op een van tevoren overeengekomen hoofdsom - Renteverplichtingen met elkaar worden uitgewisseld (kort tegen lang of andersom) Met als doel: - beheersing van renterisico - Minimaliseren van rentekosten/ maximaliseren van rente opbrengsten

36 Renteswap EURIBOR + 1,5% Variabele rentebetaling Bedrijf Vaste rentebetaling 5% EURIBOR + 0,5% Variabele rentebetaling Vaste renteontvangst 4% Bank 3-36

37 Future Rate Agreement (FRA) Een overeenkomst tussen twee partijen, waarbij afgesproken wordt, een verschil tussen een op dit moment overeen gekomen rente (future rate) en de in de toekomst geldende rente te verrekenen de koper profiteert van stijging van de rente in de toekomst en heeft nadeel bij daling vastgelegd worden: afrekendatum (fixing) periode waarover renteberekening contractrente als referentiepunt

38 Swapvarianten Deferred swap: later ingaan ruiltransactie Amortizing swap: geleidelijke daling nominale waarde Accreting swap: waarde neemt geleidelijk toe 38

39 Voorbeeld van een FRA

40 Het valuta termijncontract Op het moment van afsluiten van de overeenkomst worden valuta gekocht of verkocht tegen een nu afgesproken prijs met levering of afname op een moment in de toekomst. Onderscheidt forwards (maatwerk) en futures (gestandaardiseerd)

41 Exchange rate risk: forward exchange rate F S. (1 r (1 r $ D ) ) Waarbij: F S r D r $ = forward exchange rate (termijnkoers) = spot market exchange rate (huidige koers) = domestic interest rate (rente in de Eurozone) = foreign interest rate (rente bv. van de US Dollar) 3-41

42 Forward versus optie Forward (plicht): Risico is afgedekt (+) Goedkoop (+) Star (-) Je profiteert niet van een gunstige koersbeweging(-) Opties (in dit geval een recht): Risico is afgedekt (+) Duur (-) Flexibel (+) Je profiteert van een gunstige koersbeweging (+) 3-42

43 Definitie optie Een recht of een plicht om iets op een afgesproken moment in de toekomst (expiratiemoment) te kopen of te verkopen tegen een prijs (uitoefenprijs) die we nu afspreken.

44 Optie definitie Kopen Verkopen Rechten (premie te betalen) Kopen call Kopen put Plichten (premie te ontvangen) Schrijven put Schrijven call

45 Enkele relevante begrippen bij opties Expiratiedatum Onderliggende waarde Uitoefenprijs American style en European style Premie

46 Enkele koersen 18/03/2013 Onderliggende waarde PHILIPS, KONINKLIJKE (PHI) 22,87 C mei 13 23,00 0,75 P mei 13 23,00 1,20 expiratiedatum uitoefenprijs premie

47 Het kopen van een call optie Speculatief: Bij een verwachte koersstijging Defensief: Afdekken tegen een stijging van koersen (valutaopties!)

48 Resultaat gekochte call optie Resultaat Call optie premie 0 Aandelenkoers op expiratiedatum

49 Het kopen van een put optie Speculatief: Bij een verwachte koersdaling Defensief: Afdekken tegen een daling van koersen ( valutaopties, put opties op aandelen): bijvoorbeeld een exporteur kan putopties kopen om zich af te dekken tegen koersdaling

50 Resultaat gekochte put optie Resultaat put optie premie 0 Aandelenkoers op expiratiedatum

51 Het schrijven van een put optie Speculatief: Bij het niet verwachten van een koersdaling Defensief: Wanneer men zeker iets wil kopen (valuta!) en een prijsvoordeel wil behalen

52 Resultaat geschreven put optie Resultaat premie 0 Aandelenkoers op expiratiedatum

53 Het schrijven van een call optie Speculatief: Bij het niet verwachten van een koersstijging (ongedekt schrijven) Defensief: Schrijven op een bestaande portefeuille, wanneer reeds sprake is van koerswinst op de aandelen (gedekt schrijven)

54 Resultaat geschreven call optie Resultaat premie 0 Aandelenkoers op expiratiedatum

55 Terminologie Call opties OW > UP OW = UP OW < UP in the money at the money out of the money Put opties OW > UP OW = UP OW < UP out of the money at the money in the money 3-55

56 Spreads: combinaties van meerdere basisopties Long straddle: Kopen van een call optie en een put optie, speculerende op een uitslag ( snelle daling of snelle stijging) van de koers

57 Het resultaat op een gekochte long straddle, waarbij de gekochte put en gekochte call dezelfde uitoefenprijs hebben Resultaat premies Aandelenkoers op expiratiedatum

58 Toepassingen met (of zonder) opties Importeren Exporteren Inschrijven buitenlandse opdracht Uitbrengen overnamebod Investeren / beleggen in het buitenland

59 Varianten gewone financiële instrumenten Swaption Cap Floor 59

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten!

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten! Lesbrief opties Inleiding Door uw investering in het bestuderen van deze lesbrief vergroot u uw kennis over de mogelijkheden die opties bieden. Het rendement daarvan kan zijn dat u mogelijk een rol ziet

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Appendices. Beleggen en financiële markten

Appendices. Beleggen en financiële markten Appendices bij Beleggen en financiële markten 4 e druk 2013 Hans Buunk 2014 Sdu Uitgevers, Den Haag Academic Service is een imprint van BIM Media bv. Deze publicatie behoort bij Titel: Beleggen en financiële

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance BKB0023 18 augustus 2005 09:30 uur - 12:30 uur

Tentamen Corporate Finance BKB0023 18 augustus 2005 09:30 uur - 12:30 uur Tentamen Corporate Finance BKB0023 18 augustus 2005 09:30 uur - 12:30 uur Beste student, Voor U ligt het tentamen corporate finance. Het tentamen is gesloten boek en bestaat uit 40 meerkeuze vragen; vier

Nadere informatie

Opties van Call tot Put Harry Klip OptieAcademy

Opties van Call tot Put Harry Klip OptieAcademy Opties van Call tot Put Harry Klip OptieAcademy Copyrght OptieAcademy Inhoud 1. Inleiding 2. Hoe verdienen met aandelen 3. Beleggen of speculeren 4. Wat zijn opties? 5. Call en Put 6. Historie van opties

Nadere informatie

Global Markets Product Risk Book

Global Markets Product Risk Book Marketing Communicatie Global Markets Product Risk Book Nederlandse versie Deze mededeling is niet opgesteld volgens de juridische vereisten die de onafhankelijkheid van het beleggingsonderzoek moeten

Nadere informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Beleggerswoordenboek A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A À la baisse De verkoop van effecten in de veronderstelling dat de prijzen of koersen ervan zullen dalen zodat men eventueel later

Nadere informatie

Informatie betreffende NYSE Liffe

Informatie betreffende NYSE Liffe LESBRIEF OPTIES Informatie betreffende NYSE Liffe NYSE Liffe is de merknaam van de derivatenmarkt van Euronext een dochteronderneming van NYSE Euronext bestaande uit de derivatenmarkten in Amsterdam, Brussel,

Nadere informatie

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen.

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen. Aan de leden van de Beleggingscommissie van de Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Begrippenlijst, versie december Aandelen Een aandeel is een bewijs van deelneming in het eigen vermogen van

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2008. Oefenexamen DSI BELEGGINGSADVISEUR

NIBE-SVV, 2008. Oefenexamen DSI BELEGGINGSADVISEUR NIBE-SVV, 2008 Oefenexamen DSI BELEGGINGSADVISEUR 1. Welke van de onderstaande beweringen met betrekking tot uitkeringen op aandelen is JUIST? A. De uitkering van het stockdividend geschiedt ten laste

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen.

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen. Bijlage 1, Kenmerken en risico's Hieronder worden de kenmerken van verschillende financiële instrumenten en enkele relevante begrippen besproken alsmede de daaraan verbonden beleggingsrisico s. Aan alle

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten

Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten Algemeen De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Aan alle vormen van beleggen zijn in meer of mindere mate risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk

Nadere informatie

Actief management betekent dat de fondsmanager vanuit zijn visie beslist welke aandelen te kopen om tot een beter resultaat te komen dan de index.

Actief management betekent dat de fondsmanager vanuit zijn visie beslist welke aandelen te kopen om tot een beter resultaat te komen dan de index. Accumulation Accumulation is de Engelse term voor een fonds dat geen dividend uitkeert, maar dit toevoegt aan het vermogen (een groeifonds). Het tegenovergestelde is een Income, ofwel een dividenduitkerend

Nadere informatie

In samenhang door het afdekken van risico

In samenhang door het afdekken van risico ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Nadruk verboden Erasmus School of Economics Masterscriptie In samenhang door het afdekken van risico Naam: K.Y. Chui Studentnummer: 308789 Begeleider: Prof. dr. P. Kavelaars

Nadere informatie

Financiële Markten & Instrumenten

Financiële Markten & Instrumenten Financiële Markten & Instrumenten Experience knowledge 15 oktober 2009 Dr. ir. T.P.G. (Fedor) van Mullem Inhoud Financiële markten Financiële instrumenten Aandelen Obligaties Derivaten Het no-arbitrage

Nadere informatie

Als belegger wil ik de spelregels weten.

Als belegger wil ik de spelregels weten. Als belegger wil ik de spelregels weten. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende

Nadere informatie

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0 Inleiding Inleiding Dit pakket is bedoeld voor scholieren in de bovenbouw van het havo en het vwo. Het geeft antwoord op veel gestelde vragen die wij krijgen vanuit deze doelgroep. Overigens leert de praktijk

Nadere informatie

TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIELE INSTRUMENTEN Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico s te beschrijven inherent aan beleggingen

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

1. Inleiding 04. 2. Wat is valutarisico? 05. 3. Hoe werkt afdekking van valutarisico? 09. 4. Voor- en nadelen van valuta-afdekking 12

1. Inleiding 04. 2. Wat is valutarisico? 05. 3. Hoe werkt afdekking van valutarisico? 09. 4. Voor- en nadelen van valuta-afdekking 12 Valutarisico Wilt u meer weten over valutarisico? Neem dan contact op met uw Accountmanager of met Frank van Weegberg via (frank.van.weegberg@achmea.nl), Patrick Riegel via (patrick.riegel@achmea.nl) of

Nadere informatie

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Inleiding De samenstelling van uw effectenportefeuille

Nadere informatie

Masterproef Het volgen van insider trading als beleggingsstrategie

Masterproef Het volgen van insider trading als beleggingsstrategie 2013 2014 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen Masterproef Het volgen van insider trading als beleggingsstrategie Promotor : Prof. dr. Sigrid VANDEMAELE

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

EVALUATIE VAN RISICOMAATSTAVEN

EVALUATIE VAN RISICOMAATSTAVEN EVALUATIE VAN RISICOMAATSTAVEN Anti-VaR T.R. Bank 1114271 trbank@few.vu.nl Bedrijfswiskunde & Informatica April 2007 vrije Universiteit amsterdam INTENTIONALLY LEFT BLANK Voorwoord Aan het eind van de

Nadere informatie