Inhoud 212* Aflevering 7 21 juli 2011 Jaargang 16. Ondernemingsrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud 212* Aflevering 7 21 juli 2011 Jaargang 16. Ondernemingsrecht"

Transcriptie

1 Redactie: Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann (Vz) Prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol Mr. K. Frielink Prof. mr. J.J. van Hees Prof. mr. N.E.D. Faber Mr. A.F.J.A. Leijten Mr. C.D.J. Bulten Vaste medewerker: Mr. B.A. Schuijling Redactiesecretariaat: Mr. C.W. Bakkerus-Sachtleven Mr. M.H. van Saane-Reijnen Vaste annotatoren: Mr. R.J. Abendroth, mr. drs. W.J.M. van Andel, prof. mr. S.E. Bartels, prof. mr. Steef M. Bartman, mr. R.I.V.F. Bertrams, mr. J.M. Blanco Fernández, mr. Y. Borrius, mr. M. Brink, prof. mr. D.R. Doorenbos, mr. drs. C.J. Groffen, mr. J.F. de Groot, mr. R.G.J. de Haan, mr. F.M.A. 't Hart, mr. G.T.J. Hoff, mr. M. Holtzer, mr. J.E. Jansen, mr. M.W. Josephus Jitta, mr. C.W.M. Lieverse, mr. E. Loesberg, mr. J.J.M. van Mierlo, mr. R.G.J. Nowak, mr. G.P. Roth, mr. I. Spinath, mr. A. Steneker, mr. dr. A.J. Tekstra, prof mr. P.M. Veder, mr. dr. ing. A.J. Verdaas, mr. G.-J. Vossestein, prof. mr. B. Wessels, prof. dr. mr. P.M. van der Zanden RA. 212* 213 Inhoud Ondernemingsrecht Aflevering 7 21 juli 2011 Jaargang 16 Gerechtshof Amsterdam (OK) p oktober 2010, zaaknr.: OK Uitkoop na openbaar bod. Schuitema. Uitkoop na verplicht bod. Prijs over te dragen aandelen. Billijke prijs (art. 2:359 lid 6 BW). Wettelijk vermoeden van een billijke prijs. In beginsel aansluiting bij verplicht bod-prijs, tenzij feiten of omstandigheden het wettelijk vermoeden ontkrachten. In casu geen ontkrachting. Verband met OK 21 augustus 2009, 2009/256, m.nt. Josephus Jitta. (Skipper c.s./veb NCVB) [BW art. 2:359c; Wft art. 5:70] Noot mr. M.W. Josephus Jitta Rechtbank 's-gravenhage p december 2010, zaaknr./rolnr.: /HA ZA , LJN BO8201 Bestuurdersaansprakelijkheid. Risico van executie van vonnis dat later wordt vernietigd. Onrechtmatig handelen jegens schuldeiser van vennootschap? Maatstaf voor persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurder kent drie vereisten. Verzwaarde stelplicht voor bestuurder. Bestuurder moet stellen en bewijzen dat onttrekken gelden aan vennootschap gerechtvaardigd was. Geen ongerechtvaardigde verrijking van bestuurder. Met vermeerdering vermogen van vennootschap is niet tevens direct het vermogen van de bestuurder vermeerderd. (Lodder c.s./bloot) [BW art. 6:162, 6:212] * inclusief noot

2 Inhoud 214* 215* 216* Rechtbank 's-hertogenbosch p maart 2011, zaaknrs /EX RK 10-67, /EX RK 10-68, /EX RK 10-69, LJN BQ1724 Beslag op aandelen. Executie. Verzoek ex art. 474g Rv tot vaststellen van voorwaarden voor verkoop en overdracht van de aandelen. Onderhandse verkoop is onvoldoende transparant. Rechtbank heeft onvoldoende informatie om verkoopvoorwaarden te formuleren. Notaris moet rechtbank voorstel voor veiling(voorwaarden) doen. (Ten Brinke/Geeris c.s.) [Rv art. 474g, 715] Noot mr. T.R.B. de Greve, tevens behorend bij 2011/215 Gerechtshof 's-hertogenbosch p april 2011, zaaknr. HV , LJN BQ0616 Beslag op certificaten van aandelen. Executie. Voorwaarden voor verkoop en overdracht. Prospectusplicht? (Almer c.s./van den Dungen Vastgoed c.s.) [Rv art. 474g; Wft; Vr Wft art. 53] Noot mr. T.R.B de Greve onder 2011/214 Gerechtshof Arnhem nzp Leeuwarden p maart 2011, zaaknr /01, LJN BQ0581 Bestuurdersaansprakelijkheid. Corporate opportunities. Bestuurder begint rechtstreekse concurrent van de vennootschap. Bestuurder treft aldus ernstig verwijt. Toepassing norm uit Willemsen/NOM. Aandeelhouder mag in beginsel concurreren met vennootschap. In casu maken speciale omstandigheden dit anders. Na zijn ontslag mocht de ex-bestuurder en grootaandeelhouder niet in concurrentie treden met de vennootschap. Vervolg op Rb. Zwolle-Lelystad 30 januari 2008, 2009/30, m.nt. Storm. (Dyna Music Systems/Uiterlinden) [BW art. 2:8, 2:9] Noot mr. P.M. Storm Gerechtshof Amsterdam (OK) p maart 2011, zaaknr /01, LJN BQ1776 Enquêteprocedure. Gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen. Bijzondere zorgplicht vennootschap jegens certificaathouder. Vennootschap moet openheid betrachten indien een van beide certificaathouders niet bij bestuur van de vennootschap is betrokken. (Lenda Corporation/Muntal c.s.) [BW art. 2:350] Gerechtshof Amsterdam (OK) p april 2011, zaaknr /01, LJN BQ1767 Medezeggenschap. Deelnemersraad pensioenfonds Shell. Besluit over indexatie van pensioenen. Uitleg uitvoeringsovereenkomst tussen pensioenfonds en vennootschap. Bestuur van pensioenfonds heeft discretionaire bevoegdheid. Ruime beleidsvrijheid van bestuur noopt OK tot marginale toetsing. Besluit van bestuur is uitvoerig gemotiveerd en argumenten voor besluit zijn begrijpelijk en afdoende. Afwijzing verzoek Deelnemersraad. (Deelnemersraad van Stichting Shell Pensioenfonds/Stichting Shell Pensioenfonds) [Penw art. 111, 145, 217] 1612

3 Inhoud 219* 220 Gerechtshof Amsterdam (OK) p mei 2011, zaaknr /01 OK, LJN BQ6686 Enquêteprocedure. Meavita. Vakbond verzoekt concernenquête. Aanvullend verzoek tot uitbreiding concernenquête naar twee niet langer verbonden rechtspersonen gehonoreerd. Ruime uitleg art. 2:347 BW. Gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen. Onderzoekers hebben vrijheid bij te onderzoeken onderwerpen. Vervolg op OK 14 april 2010, 2010/185, m.nt. Bartman. (ABVAKABO/St. Meavita c.s.) [BW art. 2:344, 2:347] Noot prof. mr. S. M. Bartman Voorzieningenrechter Rechtbank Leeuwarden p juni 2011, zaaknr /KG ZA , LJN BQ7490 Bestuurdersaansprakelijkheid jegens aandeelhouder. Kort geding. Vordering tot opheffing van door aandeelhouder gelegd conservatoir beslag op sportvliegtuig van bestuurder. Interne (art. 2:9 BW) en externe (art. 6:162 BW) bestuurdersaansprakelijkheid. Aandeelhouder hanteert met art. 2:9 BW de verkeerde grondslag. Verwijzing naar HR 20 juni 2008, 2008/260, m.nt. Borrius (Willemsen/NOM). Geen ambtshalve aanvulling door vordering aan art. 6:162 BW te toetsen. Beslag op sportvliegtuig wordt opgeheven. (Faber/Swisch Holding) [BW art. 2:9, 6:162] Bank- en effectenrecht * 223 Rechtbank 's-gravenhage p maart 2011, zoals hersteld bij vonnis van 6 april 2011, zaaknr./rolnr.: /HA ZA Vermogensbeheer. Het is in de eerste plaats aan de vermogensbeheerder geen onduidelijkheid te laten ontstaan over de aard van de beleggingsrelatie. Belegging in perpetuele obligaties niet te rijmen met pensioendoelstelling en defensief profiel. (X/Van Lawick) [BW art. 6:74, 7:401] Geschillencommissie Financiële dienstverlening p april 2011, nr Overkreditering. Het door Aangeslotene gehanteerde toetsinkomen ter onderbouwing van de hypothecaire financiering was onverantwoord, evenals de hieruit voortvloeiende maandelijkse lasten. Omzetting naar een passende hypothecaire geldlening. (Consument/Aangeslotene) [BW art. 6:74, 7:401] Noot mr. F.M.A. t Hart Rechtbank Rotterdam p april 2011, reg.nr. AWB 10/3534 BC-T2 Aanbieden van beleggingsobjecten zonder vergunning. Beroep tegen boeteoplegging AFM is ongegrond. Gronden matiging boete. Publicatie. (Richland Real Estate/AFM) [Wft art. 1:1, 1:80, 1:97, 1:98, 2:81 lid 3, 2:55 lid 1] 1613

4 Inhoud * Rechtbank Amsterdam p april 2011, zaaknr./rolnr.: /HA ZA , LJN BQ7598 Optiehandel. Voor schade door het vanwege blokkade in systemen bank lange tijd niet kunnen handelen, is bank als effectendienstverlener aansprakelijk. Schade als gevolg van niet onverwijld sluiten posities komt voor rekening belegger. Algemene voorwaarden elektronisch ter beschikking gesteld. (Hendrickx/ABN Amro) [BW art. 6:101, 6:234 lid 2] Rechtbank Amsterdam p april 2011, zaaknr./rolnr.: /HA ZA , LJN BQ0921 Redelijk handelend toezichthouder. Achtergestelde deposito s DSB. Sprake van verhoogd toezicht DNB en het in korte tijd aantrekken van veel geld middels achtergestelde deposito s. Gezien deze omstandigheden was het door AFM achterwege laten van nader onderzoek naar de noodzaak van verscherpt toezicht onrechtmatig. (X/AFM) [Wft art. 1:24, 1:25; BW art. 6:101, 6:162] Noot prof. mr. drs. B.P.M. van Ravels 226* Gerechtshof Amsterdam 28 april 2011, parketnr , LJN BQ3565 VHS. Handel met voorwetenschap. Schending meldingsplicht. Ernst van de feiten rechtvaardigt een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf. [Wte 1995 art. 46, 46b] Noot mr. G.T.J. Hoff p * Hoge Raad p april 2011, nr. 10/01282, LJN BP4003 (Concl. plv. P-G De Vries Lentsch-Kostense) Effectenlease. Onderzoeksplicht. Bij beantwoording van de vraag of sprake is van een onaanvaardbare financiële last mag de rechter uitgaan van een algemene formule voor het testen van de financiële ruimte van de afnemer. (X/Dexia) [BW art. 6:74, 7:401] Rechtbank Rotterdam p mei 2011, reg.nrs. AWB 10/3724 BC-T2 en 10/4165 BC-T2, LJN BQ3835 Criteria ter voorkoming van overkreditering. Aanbieder krediet heeft criteria vastgesteld als bedoeld in art. 115 lid 1 Bgfo. AFM heeft de open norm van art. 4:34 lid 2 Wft juist uitgelegd door Gedragscode VFN als minimumnorm te hanteren. Beroep tegen besluiten AFM deels gegrond. (Mercedes-Benz Financial Services Nederland/AFM) [Wft art. 1:80 lid 1, 1:98, 4:34 lid 2; Bgfo Wft art. 115 lid 1] Noot mr. V.H. Affourtit 1614

5 Inhoud 229* * Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam p mei 2011, reg.nr. AWB 11/1359 VBC-T2, LJN BQ4829 Aanbieden van beleggingsobjecten. Misleidende en agressieve handelspraktijken. AFM heeft terecht aangenomen dat sprake was van het verstrekken van misleidende informatie. Geen sprake van hardnekkig en ongewenst aandringen per telefoon. Boete onevenredig hoog. Schorsing boeteoplegging en publicatie. (A/AFM) [Awb art. 6:16; Whc art lid 2, 8.8; BW art. 6:193b, 6:193c, 6:193i; EVRM art. 6] Noot mr. J.A. Voerman en mr. J. Reijmer Rechtbank Amsterdam p juni 2011, zaaknr./rolnr.: /HA ZA , LJN BQ7578 Beleggingsadvies. Bank is aansprakelijk voor adviezen die niet in lijn waren met nader overeengekomen, meer defensieve beleggingsstrategie. Schade komt volledig voor rekening van bank. (Helthuis/ABN AMRO) [BW art. 6:74, 7:401] Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam p juni 2011, reg.nr. AWB 11/1444 VBC-T2 Bemiddeling in levensverzekeringen. Schending art. 4:23 lid 1 onder a en b Wft. Verzoek tot schorsing vroegtijdige openbaarmaking boeteoplegging. Toepassing nieuw boetestelsel financiële wetgeving. Draagkracht reden tot matiging op te leggen boete. Ook schorsing openbaarmaking bij wanverhouding tussen hoogte boete en draagkracht overtreder. (DFD De Financiële Dienstverleners/AFM) [Wft art. 1:81, 1:85, 1:97, 4:23 lid 1; Awb art. 5:46; Besluit bestuurlijke boetes financiële sector art. 4] Noot mr. J.A. Voerman en mr. J. Reijmer Financiering, zekerheden en insolventie 232 Rechtbank Breda p maart 2010, rolnr. HA ZA Pauliana. Schuldeiser van betwiste vordering komt geen beroep ex art. 3:45 BW toe. Verwijzing naar HR 3 mei 2002, 2002/111, m.nt. I en JJvH. (Telloni c.s./dijkmans Schoenen c.s.) [BW art. 3:45, 6:26] 233 Gerechtshof 's-hertogenbosch 24 maart 2010, zaaknr. HV /01, LJN BL9119 Schorsing van bodemgeding ex art. 29 Fw leidt niet tot schorsing van geding betreffende verzoek voorlopig getuigenverhoor. Tussenarrest. (Van Heertum/Gestel Printing Company) [Fw art. 29] p Gerechtshof Arnhem p juni 2010, zaaknr , LJN BM8610 Verzoek tot faillietverklaring. Geen pluraliteit van schuldeisers door vereenzelviging schuldeisers. (Huizing/Windhoek) [Fw art. 1, 6 lid 3] 1615

6 Inhoud Rechtbank Arnhem p juli 2010, rolnr. HA ZA , LJN BN2464 Peeters/Gatzen-vordering. Ophouden van schijn van kredietwaardigheid door bank na opzegging krediet is onrechtmatige daad jegens gezamenlijke schuldeisers. Verwijzing naar HR 14 januari 1983, NJ 1983, 597. Tussenvonnis. (Willems q.q./ing Bank) [BW art. 6:162] Gerechtshof 's-gravenhage p juni 2009 en 20 juli 2010, zaaknr /01, LJN BN4726 Pandrecht op vordering op naam. Geen inningsbevoegdheid curator ex art. 3:246 lid 4 BW. (Nationale-Nederlanden/Linssen q.q.) [BW art. 3:246] Gerechtshof 's-gravenhage p augustus 2010, zaaknr /01, LJN BO8527 Opzegging kredietrelatie. Bijzondere zorgplicht bank. Reikwijdte van zorgplicht hangt af van omstandigheden van het geval, waarbij voor kredietopzegging ten minste moet zijn voldaan aan eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. In casu geen schending zorgplicht. (Ruijgrok/Rabobank) [BW art. 6:2, 6:74, 6:162] Rechtbank Dordrecht p september 2010, rolnr. HA ZA , LJN BN6897 Borgtochtovereenkomst. Borgtocht of hoofdelijkheid? Niet tekst van kredietovereenkomst is doorslaggevend, maar of schuldeiser ten tijde van aangaan van overeenkomst wist dat slechts beoogd werd zekerheid te stellen. (ABN Amro Bank/Sintmaartensdijk) [BW art. 7:850] Gerechtshof Amsterdam p september 2009 (mr. Van Achterberg, mr. Cortenraad, mr. Römer) en 2 november 2010 (mr. Cortenraad, mr. Van Achterberg, mr. Meijer) zaaknr /01 Uitleg betalingsgarantie. Haviltex-maatstaf. Aan bank verstrekte garantie heeft onvoorwaardelijk karakter. (Straet Holding/DHB) [BW art. 6:74, 6:248] 240* 241* Rechtbank Amsterdam 22 december 2010, rolnr. HA ZA , LJN BP3737 Borgtochtovereenkomst. Onderlinge draagplicht medeborgen. Wijziging in belang van medeborgen bij onderneming kan onderlinge draagplicht wijzigen. (Pelsers/Hasselaar) [BW art. 6:2, 6:152, 7:865, 7:869] Noot mr. R.I.V.F. Bertrams onder 2011/241 Rechtbank Breda 23 maart 2011, rolnr. HA ZA , LJN BP9039 Borgtochtovereenkomst. Regresrecht in geval van groepsborgstelling. (Mensink q.q./fmi Group) [BW art. 6:10, 6:152, 7:850, 7:866, 7:869] Noot mr. R.I.V.F. Bertrams, tevens behorend bij 2011/240 p.1851 p

7 Inhoud 242* Gerechtshof Arnhem p maart 2011, zaaknr , LJN BQ1260 Omvang faillissementsboedel. Vraag of varkensrechten in faillissementsboedel vallen. Beslissend is of op faillissementsdatum wijziging in privaatrechtelijke verhoudingen door registratie van overdracht langs publiekrechtelijke weg is geëffectueerd. Verwijzing naar CBb 4 juli 2007, LJN BB0119 en HR 9 april 2004, 2004/181, m.nt. Wessels. (Van Ruler/Vestiens q.q.) [Fw art. 35; Meststw art. 25, 27, 28] Noot mr. drs. J.W.A. Biemans Rechtbank Amsterdam p april 2011, rolnr. HA ZA 10-57, LJN BQ4340 Internationaal privaatrecht. Bevoegdheid rechter. Samenhangende vorderingen ex art. 28 EEX-Vo. Verwijzing naar HvJ EG 6 december 1994, NJ 1995, 659. Tussenvonnis. ((Nesia Holding c.s./prowinko c.s.) [EEX-Vo art. 28, 30] Hoge Raad p april 2011, nr. 10/04890, LJN BP4963 (Concl. A-G Wuisman) Schuldsanering. Bevel rechtbank ex art. 194 Fw aan curator om tot verdeling nagekomen baten over te gaan. Rechtsmiddelenverbod. Uitzondering voor beslissing op voorvraag. Ontvankelijkheid cassatieberoep. Verwijzing naar HR 10 augustus 1984, NJ 1985, 69 en 70. (Hazeleger c.s.) [Fw art. 85, 194, 321, 356 lid 4, 360; Rv art. 358] 245 Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 3 mei 2011, rolnr. KG ZA , LJN BQ4141 Geen retentierecht op bouwplaats bij eigenmachtig opeisen feitelijke macht. (Verogo/De Groot Sloop- en Demontagetechniek) [BW art. 3:291] p * Rechtbank Breda 29 oktober 2008, rolnr. HA ZA (mr. Hermans), Gerechtshof 's-hertogenbosch 17 mei 2011, zaaknr. HD , LJN BQ5273 (mr. Fikkers, mr. Venhuizen, mr. Van Craaikamp) Bodemrecht fiscus. Uitleg begrip bodem ex art. 22 Iw Financiële lease. Door enkele ontbinding/opzegging leaseovereenkomst door leasegever en opeising zaken zonder tot daden over te gaan, prevaleren rechten leasegever niet boven bodemrecht fiscus. (Amstel Lease/Ontvanger) [IW 1990 art. 22 lid 3; Leidr. Inv art. 22; Leaseregeling art. II; BW art. 6:162] Noot mr. dr. A.J. Tekstra p.1884 Varia 247* Gerechtshof 's-hertogenbosch p februari 2011, kenmerk 10/00180, LJN BQ3650 Aansprakelijkheid ex art. 40 Iw Bij handel in winst(vennootschap) is verkoper aandelen niet aansprakelijk indien koper ná aandelenoverdracht besluit tot afstel betaling vennootschapsbelasting. (X/Ontvanger) [IW 1990 art. 40] Noot mr. dr. A.J. Tekstra 1617

8 212 Ondernemingsrecht Ondernemingsrecht 212 Gerechtshof Amsterdam (OK) 5 oktober 2010, zaaknr.: OK (mr. Ingelse, mr. Faase, mr. Makkink, prof. dr. Van Hoepen RA, prof. dr. Klaassen RA) Noot mr. M.W. Josephus Jitta Uitkoop na openbaar bod. Schuitema. Uitkoop na verplicht bod. Prijs over te dragen aandelen. Billijke prijs (art. 2:359 lid 6 BW). Wettelijk vermoeden van een billijke prijs. In beginsel aansluiting bij verplicht bod-prijs, tenzij feiten of omstandigheden het wettelijk vermoeden ontkrachten. In casu geen ontkrachting. Verband met OK 21 augustus 2009, 2009/256, m.nt. Josephus Jitta. [BW art. 2:359c; Wft art. 5:70] Eiseres Skipper Acquisitions heeft op de voet van art. 5:70 Wft een verplicht openbaar bod uitgebracht op alle geplaatste gewone aandelen in het kapitaal van Schuitema NV. De notering van de aandelen Schuitema aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam NV is geëindigd. Skipper vordert thans de uitkoop van de resterende aandeelhouders op de voet van art. 2:359c BW (uitkoop na openbaar bod). De OK onderzoekt of aan de voorwaarden van art. 2:359c BW is voldaan. Nu tegen de onbekende aandeelhouders verstek is verleend, heeft zij op grond van art. 2:359c lid 5 BW ambtshalve vastgesteld dat aan elk van de vereisten van art. 2:359c lid 1 en lid 2 BW is voldaan. De zaak spitst zich thans toe op de vaststelling van de (billijke) prijs. Skipper Acquisitions stelt dat de uitkoopprijs gelijk is aan de onder het openbaar bod geboden prijs. Deze laatste prijs is vastgesteld in de beschikking van de OK van 21 augustus 2009, 2009/256. Gedaagde VEB heeft echter hier tegenover gesteld dat zich een belangrijke wijziging heeft voorgedaan, die een significante vermeerdering van het vermogen van Schuitema met zich bracht. De OK oordeelt als volgt. Het bod dat Skipper Acquisitions heeft uitgebracht betrof een verplicht openbaar bod als bedoeld in art. 5:70 Wft. Ingevolge art. 2:359c lid 6 BW wordt, in gevallen waarin een verplicht openbaar bod is uitgebracht, de waarde van de bij dat bod geboden tegenprestatie geacht een billijke prijs, als in voormelde bepaling bedoeld, te zijn. In afwijking daarvan, zo vervolgt de wettelijke regeling, kan de rechter bevelen dat een of drie deskundigen berichten over de waarde. In de wetsgeschiedenis wordt deze regeling aangeduid als een wettelijk vermoeden. Gelet daarop, alsmede op het bepaalde in de overnamerichtlijn, legt de OK de regeling aldus uit dat de onder het openbare bod geboden prijs wordt vermoed de billijke prijs voor de aandelen te zijn en dat de prijs overeenkomstig dat vermoeden wordt vastgesteld, tenzij feiten en omstandigheden zijn gesteld of gebleken die dit vermoeden (kunnen) ontkrachten. Dit geldt ook indien tegen (een deel van) de gedaagden verstek is verleend. Een en ander betekent in het onderhavige geval dat de onder het (verplichte) openbare bod geboden prijs ad 24,21 per aandeel Schuitema wordt vermoed een billijke prijs voor de aandelen Schuitema te zijn, tenzij dit vermoeden als voormeld wordt ontkracht. Het betoog van de VEB ontkracht dit vermoeden niet. De OK stelt de uitkoopprijs vast per datum van het arrest. 1. Skipper Acquisitions BV te Amersfoort, 2. Skipper Investments BV te Amersfoort, eiseressen, advocaat: mr. J.F. Ouwehand, tegen 1. Vereniging VEB NCVB te s-gravenhage, 2. R.M. Gooskens te Amsterdam, advocaat: mr. I.M.C.A. Reinders Folmer 3. de gezamenlijke onbekende houders van gewone aandelen in het geplaatste kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schuitema BV te Amersfoort, gedaagden. (...; red.) 1. Het verloop van het geding 1.1. Eiseressen (hierna Skipper Acquisitions c.s. te noemen) hebben bij exploot van 18 september 2009 de gezamenlijke onbekende houders van gewone aandelen in het geplaatste kapitaal van eiseres sub 3 (voorheen Schuitema N.V. en hierna Schuitema te noemen) doen dagvaarden om te verschijnen ter terechtzitting van de Ondernemingskamer en gevorderd dat de Ondernemingskamer bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, 1. gedaagden, alsmede degenen aan wie de gewone aandelen in het kapitaal van Schuitema zullen toebehoren, te veroordelen het onbezwaarde recht 1618

9 Ondernemingsrecht 212 op de door hen gehouden gewone aandelen in het kapitaal van Schuitema over te dragen aan eiseres sub 1 (hierna Skipper Acquisitions te noemen); 2. de prijs van de over te dragen aandelen vast te stellen a. primair op 24,21 per aandeel per de datum van het te wijzen arrest, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf die datum tot de datum van de overdracht of consignatie danwel b. subsidiair op een door de Ondernemingskamer in goede justitie te bepalen prijs per een door de Ondernemingskamer te bepalen datum, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf die datum tot aan de datum van overdracht of consignatie; 3. te bepalen dat de uitkeringen op de over te dragen aandelen die in het hiervoor onder 2) bedoelde tijdvak betaalbaar worden gesteld, strekken tot gedeeltelijke betaling van de prijs op de dag van betaalbaarstelling; 4. Skipper Acquisitions te veroordelen de prijs per aandeel met rente als voormeld te betalen aan degenen aan wie de aandelen toebehoren of zullen toebehoren, tegen levering van het onbezwaarde recht op de aandelen; 5. gedaagden, voor zover zij zijn verschenen en verweer voeren, te veroordelen in de kosten van het geding Tegen gedaagden sub 3 is verstek verleend. Skipper Acquisitions c.s. hebben bij conclusie van eis geconcludeerd overeenkomstig de inleidende dagvaarding en zij hebben daarbij de daarin genoemde producties in het geding gebracht Gedaagde sub 1 (hierna VEB te noemen) heeft bij conclusie van antwoord, onder overlegging van producties, de vordering voor zover het de vaststelling van de prijs betreft bestreden, bewijs aangeboden en geconcludeerd dat de Ondernemingskamer bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, a. primair de prijs van de over te dragen aandelen vast stelt op 30,33 per aandeel; en b. subsidiair de prijs van de over te dragen aandelen vast stelt op 27,32 per aandeel dan wel één of meer deskundigen benoemt teneinde te berichten over de waarde van de over te dragen aandelen met inachtneming van alle feiten en omstandigheden die de waarden van de aandelen (kunnen) bepalen Gedaagde sub 2, Gooskens, heeft afgezien van het nemen van een conclusie van antwoord Skipper Acquisitions c.s. en VEB hebben de stukken gefourneerd en arrest gevraagd. 2. De vaststaande feiten 2.1. Bij akte van omzetting en statutenwijziging van 17 september 2009 is Schuitema omgezet van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Het maatschappelijk kapitaal van Schuitema bedraagt en is verdeeld in gewone aandelen met elk een nominale waarde van 0,20. Het geplaatste kapitaal van Schuitemabedraagt ,20, verdeeld in aandelen (hierna de aandelen te noemen). De aandelen waren tot 14 september 2009; zie 2.16 hierna genoteerd aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V Skipper Acquisitions heeft op 29 juli 2008 op de voet van artikel 5:70 Wet op het financieel toezicht (Wft) een verplicht openbaar bod uitgebracht op alle geplaatste gewone aandelen in het kapitaal vanschuitema. De biedprijs bedroeg 20,11 per aandeel in contanten. Ter zake van het openbaar bod is een Engelstalig biedingsbericht uitgebracht. Skipper Acquisitions was verplicht het openbaar bod uit te brengen omdat zij op 30 juni 2008 overwegende zeggenschap had verkregen in Schuitema door de verwerving van 73,27% van de geplaatste gewone aandelen Schuitema van Koninklijke Ahold N.V. (hierna Ahold te noemen) en van 25,1% van die aandelen van B.V. Maatschappij tot Ontwikkeling van Middenstandsprojecten (hierna CKK te noemen) In het biedingsbericht is (in onderdeel 5.2.2) in verband met CKK onder meer het volgende vermeld: On 30 June 2008, [Skipper Acquisitions] acquired CKK s 25.1% interest in Schuitema for a total purchase price of 176,503,200. The vast majority of the purchase price will (...) be contributed to a limited partnership that will be set up for the joint benefit of franchisees and Schuitema (...). An amount of 27,500,000 will be used to support the franchisees and certain members of Schuitema s senior management to indirectly participate in Schuitema. (...) Over the last two decades, CKK (...) used its accumulated capital to acquire 25.1% of the total Schuitema share capital (via Stichting Gemeenschappelijk Aandelenbezit Schuitema). As a result, CKK annually received dividends, which were returned to Schuitema as a gift and which Schuitema used to pay for several selected projects for the joint benefit of both Schuitema and the franchisees. (...) 1619

10 212 Ondernemingsrecht CKK[ s] (...) holdings and potential future proceeds were held without an ultimate beneficial owner ( in de dode hand ). However, (...), since the incorporation of CKK in 1986, Schuitema has had a call option relating to the CKK shares with an exercise price equal to the nominal value of 94,000. (...) [N]o expiry date applies and the exercise of the option requires the approval of the supervisory board of CKK (equally composed of Schuitema representatives and C1000 franchisees representatives). (...) In order to simplify the current CKK structure, the CKK supervisory board members have agreed to approve the exercise of the call option by Schuitema after the Offer (...). (...) [A] new limited partnership will be set up. Assets held by CKK will subsequently be transferred to [the] limited partnership. The general partner will be majority owned by Schuitema, with Stichting Zelfstandig Ondernemerschap ( SZO ), a vehicle set up for the benefit of the franchisees, holding the remaining interest. The partnership will remain under joint control of its partners (...), including SZO, CKK and the general partner, with an aim to, among others (i) encourage entrepreneurship with franchisees; (ii) extend finance to the franchisees; (iii) enter into (...) (borgstellingen) in favour of the franchisees; (iv) support pilot projects; (v) joint marketing with the franchisees in support of the C1000 brand and (vi) promotional and educational activities for the franchisees. (...) Each use of funds by this new entity will require the consent of both Schuitema and the other partners including SZO. Therefore, this structure does not enable Schuitema at its discretion to procure distribution of net assets held for the benefit of the limited partnership to Schuitema Hangende de aanmeldingstermijn onder het openbaar bod heeft VEB zich, samen met een aantal andere partijen, op 8 augustus 2008 tot de Ondernemingskamer gewend met het verzoek om zakelijk weergegeven de billijke prijs voor de aandelen vast te stellen op 31,73 per aandeel dan wel op een door de Ondernemingskamer te bepalen billijke prijs. De Ondernemingskamer heeft bij haar beschikking van 23 oktober 2008 een deskundigenonderzoek bevolen naar bepaalde aspecten ter zake van de bepaling van kort gezegd de door Ahold en CKK voor hun aandelen Schuitema ontvangen tegenprestatie waarop de biedprijs was gestoeld. Op 21 augustus 2009 heeft de Ondernemingskamer haar eindbeschikking in de bovengenoemde procedure gegeven Wat betreft (de omvang van) het aan haar voorgelegde geschil heeft zij in die laatste beschikking in de eerste plaats onder 3.1 overwogen: 3.1. In de onderhavige procedure is aan de Ondernemingskamer de vraag voorgelegd of VEB c.s. zich terecht op het standpunt hebben gesteld dat 20,11 per aandeel niet de prijs is die Ahold voor haar belang in Schuitema heeft ontvangen, zodat alleen al om die reden 20,11 niet de billijke prijs (in de zin van artikel 5:80a lid 2 Wft) voor de aandelen Schuitema onder het door Skipper [Acquisitions] uitgebrachte (verplichte) openbaar bod kan zijn [vraag 1, Ondernemingskamer] en voorts, of ook los daarvan geldt dat 20,11 niet een billijke prijs (als bedoeld in artikel 5:80b lid 1 Wft) voor die aandelen is [vraag 2, Ondernemingskamer] Vervolgens heeft de Ondernemingskamer onder 3.7 tot en met 3.38 vraag 1 onder ogen gezien en de werkelijk door Ahold ontvangen tegenprestatie voor haar belang in Schuitema bepaald. Daarbij is de Ondernemingskamer zoals weergegeven onder 3.38 tot de slotsom gekomen dat de geldswaarde van de door Ahold werkelijk voor haar belang in Schuitema ontvangen tegenprestatie niet 514,7 miljoen bedraagt maar 105 miljoen méér, ofwel 619,7 miljoen. Per verkocht aandeel Schuitema (het ging om in totaal 25,6 miljoen aandelen) betekent dit een verhoging van 4,10 (...) Ter beantwoording van vraag 2 heeft de Ondernemingskamer onder meer overwogen: In artikel 5:80b lid 3 Wft is bepaald dat een verzoek als bedoeld in het eerste lid van dat artikel niet ontvankelijk is indien de hoogste prijs niet ten minste 10% afwijkt van de gemiddelde beurskoers tijdens de periode van drie maanden voorafgaand aan de indiening van het verzoek. VEB c.s. hebben in dit verband gesteld, hetgeen Skipper c.s. niet hebben bestreden, dat de gemiddelde beurskoers van het aandeel Schuitema tijdens de evenbedoelde periode van drie maanden 23,03 bedroeg. Nu een afwijking van ten minste 10% alsdan inhoudt dat de hoogste prijs ten minste 2,30 meer (of minder) dan 23,03 dient te bedragen en de Ondernemingskamer in rechtsoverweging 3.38 hiervóór heeft overwogen dat de hoogste prijs op 24,21 dient te worden gesteld, 1620

11 Ondernemingsrecht 212 moet worden geconcludeerd dat VEB c.s. niet in dit onderdeel van hun verzoek kunnen worden ontvangen. De Ondernemingskamer heeft vervolgens voor recht verklaard dat de billijke prijs in de zin van artikel 5:80a lid 2 Wft per gewoon aandeel Schuitema N.V. 24,21 bedroeg en VEB c.s. niet ontvankelijk verklaard in het op artikel 5:80b lid 1 Wft gestoelde verzoek Bij persbericht van 21 augustus 2009 hebben Skipper Acquisitions en Schuitema te kennen gegeven dat de biedprijs geacht werd te zijn vervangen door de aangepaste prijs van 24,21 per aandeel en dat de aanmeldingstermijn onder het openbaar bod per 24 augustus 2009 werd hervat en zou eindigen op 8 september Op 8 september 2009 heeft Skipper Acquisitions het bod gestand gedaan De geconsolideerde jaarrekening van Schuitema over het boekjaar 2008 (hierna de jaarrekening 2008 te noemen) bevat een overzicht geconsolideerd verloop groepsvermogen over 2008 (blz. 31) waarin onder meer de hiernavolgende gegevens zijn aan te treffen. Alle bedragen opgenomen in de hierna weer te geven citaten uit de jaarrekening 2008 moeten worden gelezen als waren deze bedragen telkens vermenigvuldigd met factor Eliminatie aandeel derden (proportionele consolidatie) (...) (...) (...) (...) Minderheidsbelang Schuitema N.V. (treasury shares) (...) Eigen vermogen Resultaat verslagjaar (...) - - (...) - (...) (...) Groepsvermogen Aandeel derden (...) 34 (...) (...) Uitbreiding consolidatiekring: BV Maatschappij tot Ontwikkeling van Middenstandsprojecten C.K.K (...) (...) (...) In de toelichting onder dit overzicht is vermeld: Met ingang van 2008 is [CKK] op basis van proportionele consolidatie (50%) opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Schuitema n.v. In dat kader ontstaat een uitbreiding van de consolidatiekring, waarvan de invloed op de mutaties in de diverse verloopstaten in de jaarrekening 2008 wordt vermeld en, waar nodig, nader toegelicht In de toelichting op de gehanteerde grondslagen in de jaarrekening 2008 is ter zake van, achtereenvolgens, de deelonderwerpen activiteiten waarover gezamenlijke zeggenschap wordt uitgeoefend en uitbreiding consolidatiekring vermeld (blz. 36): Een activiteit waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend is een joint venture, waarbij elke deelnemer in de joint venture de eigen activa aanwendt ten behoeve van de gezamenlijke activiteiten. De geconsolideerde jaarrekening omvat de activa waarover de groep zeggenschap uitoefent en de verplichtingen die de groep aangaat bij de uitvoering van de gezamenlijke activiteit, alsmede de kosten die de groep maakt en 1621

Instantie: Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) Datum: 21 april 2015 Magistraten: Mrs. P. Ingelse, M.M.M. Tillema,G.C. Zaaknr:

Instantie: Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) Datum: 21 april 2015 Magistraten: Mrs. P. Ingelse, M.M.M. Tillema,G.C. Zaaknr: RO 2015/40: Uitkoop. Is de prijs voor de over te dragen aandelen billijk? (Eiseressen/gedaagden) Instantie: Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) Datum: 21 april 2015 Magistraten: Mrs. P. Ingelse, M.M.M. Tillema,G.C.

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:2984 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:2984 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie ECLI:NL:GHAMS:2017:2984 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 25-07-2017 Datum publicatie 26-07-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 200.199.978/01 OK Ondernemingsrecht

Nadere informatie

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer)

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 156 Ondernemingsrecht «JIN» Jurisprudentie in Nederland september 2015, afl. 7 976 156 Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 14 juli 2015, nr. 200.170.282/01 OK ECLI:NL:GHAMS:2015:2914 (mr. Makkink,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:4658 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:4658 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:4658 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 15-11-2016 Datum publicatie 22-12-2016 Zaaknummer 200.197.034/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ondernemingsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 12-05-2009 Datum publicatie 12-06-2009 Zaaknummer 156351 - KG ZA 09-197 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 Instantie Datum uitspraak 21-06-2016 Datum publicatie 24-04-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie - Vindplaatsen Uitspraak Gerechtshof

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446

ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446 ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 04-02-2009 Datum publicatie 03-03-2009 Zaaknummer 265169 / HA ZA 06-1949 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10052017 Datum publicatie 12052017 Zaaknummer C/09/504538 / HA ZA 16112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ondernemingsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:4320

ECLI:NL:RBROT:2016:4320 ECLI:NL:RBROT:2016:4320 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 01-06-2016 Datum publicatie 09-06-2016 Zaaknummer C/10/491474 / HA ZA 15-1264 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 225359 Datum uitspraak: 15-02-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 17-02-2012 Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: In deze zaak

Nadere informatie

Helier, Jersey, advocaten: mr. S.J.H.M. kantoorhoudende te Amsterdam, 3. Muriël van Mook, wonende te Amsterdam, advocaten: mr. S.J.H.M.

Helier, Jersey, advocaten: mr. S.J.H.M. kantoorhoudende te Amsterdam, 3. Muriël van Mook, wonende te Amsterdam, advocaten: mr. S.J.H.M. JIN 2013/92 Hof Amsterdam (Ondernemingskamer), 12-03-2013, 200.112.172/01, LJN BZ4592 Uitkoop, Vordering tot uitkoop van minderheidsaandeelhouders, Vaststelling prijs Publicatie JIN 2013 afl. 5 Publicatiedatu

Nadere informatie

Enquêteprocedure. Uitkoop. Billijke prijs.

Enquêteprocedure. Uitkoop. Billijke prijs. Jurisprudentie in Nederland maart 2015, afl. 2 «JIN» Ondernemingsrecht 37 37 Gerechtshof Amsterdam 13 januari 2015, nr. 200.153.751/01 OK ECLI:NL:GHAMS:2015:15 (mr. Faber, mr. Broekhuijsen-Molenaar, mr.

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2011:BP9690 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie

ECLI:NL:GHAMS:2011:BP9690 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie ECLI:NL:GHAMS:2011:BP9690 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 24-03-2011 Datum publicatie 30-03-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 200.040.300/01OK Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2011:BP3927

ECLI:NL:RBROT:2011:BP3927 ECLI:NL:RBROT:2011:BP3927 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 05-01-2011 Datum publicatie 10-02-2011 Zaaknummer 332164 / HA ZA 09-1605 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

CONCLUSIE VAN ANTWOORD IN INCIDENT. in de zaak van:

CONCLUSIE VAN ANTWOORD IN INCIDENT. in de zaak van: Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer: 406064 C/16 2015/1013 Zitting: 30 december 2015 CONCLUSIE VAN ANTWOORD IN INCIDENT in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PROPERTIZE

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2014:6139 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-08-2014 Datum publicatie 19-09-2014 Zaaknummer HA ZA 14-295 Rechtsgebieden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:199

ECLI:NL:RBAMS:2016:199 ECLI:NL:RBAMS:2016:199 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 20-01-2016 Datum publicatie 02-02-2016 Zaaknummer C/13/572226 / HA ZA 14-903 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Intellectueel-eigendomsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 28-10-2014 Datum publicatie 27-11-2014 Zaaknummer 200.140.914/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2006:AZ6239

ECLI:NL:GHARN:2006:AZ6239 ECLI:NL:GHARN:2006:AZ6239 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 14-11-2006 Datum publicatie 17-01-2007 Zaaknummer 2006/346 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Hoger

Nadere informatie

pagina 1 van 5 ECLI:NL:RBDHA:2014:1019 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 29012014 Datum publicatie 12022014 Zaaknummer C09445041 HA ZA 13691 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:4468

ECLI:NL:RBROT:2015:4468 ECLI:NL:RBROT:2015:4468 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24-06-2015 Datum publicatie 14-07-2015 Zaaknummer C-10-459512 - HA ZA 14-950 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2012:BV6392

ECLI:NL:RBROT:2012:BV6392 ECLI:NL:RBROT:2012:BV6392 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15-02-2012 Datum publicatie 21-02-2012 Zaaknummer 372890 / HA ZA 11-458 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219 ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 15-07-2009 Datum publicatie 27-08-2009 Zaaknummer 259421 / HA ZA 08-2534 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 03-06-2009 Datum publicatie 05-06-2009 Zaaknummer 256615 / HA ZA 08-21443 juni 2009 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBNHO:2015:6063 Permanente link: http://deeplink.rechtspraa Instantie Datum uitspraak 29-07-2015 Datum publicatie 26-08-2015 Rechtbank Noord-Holland

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2013:3247 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2013:3247 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2013:3247 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 08-10-2013 Datum publicatie 06-01-2014 Zaaknummer 200.035.875-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

rolnummer: KK Vonnis van de kantonrechter te Amsterdam op de vordering in kort geding in de zaak van: gevestigd te Amersfoort eiseres

rolnummer: KK Vonnis van de kantonrechter te Amsterdam op de vordering in kort geding in de zaak van: gevestigd te Amersfoort eiseres Vonnis van de kantonrechter te Amsterdam op de vordering in kort geding in de zaak van: 11 11 augustus2016 1. Tot uitgangspunt dient het volgende: Feiten GRONDEN VAN DE BESLISSING Vonnis is bepaald op

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3066

ECLI:NL:GHDHA:2014:3066 ECLI:NL:GHDHA:2014:3066 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 09-09-2014 Datum publicatie 25-09-2014 Zaaknummer 200.133.088/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Wetsbepaling(en): Burgerlijk Wetboek Boek 1 BW BOEK 1 Artikel 88 Ook gepubliceerd in: ECLI:NL:RBMNE:2014:2221, RO 2014/64

Wetsbepaling(en): Burgerlijk Wetboek Boek 1 BW BOEK 1 Artikel 88 Ook gepubliceerd in: ECLI:NL:RBMNE:2014:2221, RO 2014/64 JOR 2014/307 Borgtochtovereenkomst, Uitzondering ex art. 1:88 lid 5 BW ook van toepassing op buitenlandse rechtspersoon, indien deze met Nederlandse vennootschap kan worden gelijkgesteld, Aangaan lening

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2010:932 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2010:932 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2010:932 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 30-03-2010 Datum publicatie 05-01-2016 Zaaknummer 200.015.254-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

C/13/555974 / HA ZA 13-1827 28 oktober 2015 8 oordeel dat met deze uitingen sprake was van misleidende publieke berichtgeving. VEB en de stichting stellen dat door deze uitingen de gedupeerde beleggers

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2007:BB1240

ECLI:NL:RBROT:2007:BB1240 ECLI:NL:RBROT:2007:BB1240 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20-06-2007 Datum publicatie 07-08-2007 Zaaknummer 266642 / HA ZA 06-2184 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 20-06-2007 Datum publicatie 25-06-2007 Zaaknummer 0600267 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2009:BJ2053

ECLI:NL:RBROT:2009:BJ2053 ECLI:NL:RBROT:2009:BJ2053 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 01-07-2009 Datum publicatie 09-07-2009 Zaaknummer 316131 / HA ZA 08-2408 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wet tot uitvoering van richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief DomJur 2010-566 Rechtbank Assen, sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 77566 / KG ZA 10-11 Datum: 19-02-2010 Vonnis in kort geding van 19 februari 2010

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:5084

ECLI:NL:RBROT:2017:5084 ECLI:NL:RBROT:2017:5084 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24-05-2017 Datum publicatie 03-07-2017 Zaaknummer C/10/511503 HA ZA 16-981 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:171

ECLI:NL:GHSHE:2016:171 ECLI:NL:GHSHE:2016:171 Instantie Datum uitspraak 21-01-2016 Datum publicatie 26-01-2016 Gerechtshof 's-hertogenbosch Zaaknummer 200.164.903/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen-

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 04052017 Datum publicatie 15052017 Zaaknummer C/03/232895 / KG ZA 17112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:1265

ECLI:NL:RBOVE:2014:1265 ECLI:NL:RBOVE:2014:1265 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 06-03-2014 Datum publicatie 14-03-2014 Zaaknummer C-08-152106 - KG ZA 14-59 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-06-2015 Datum publicatie 04-09-2015 Zaaknummer CV EXPL 14-22777 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:2411

ECLI:NL:RBOVE:2014:2411 ECLI:NL:RBOVE:2014:2411 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 18-04-2014 Datum publicatie 07-05-2014 Zaaknummer C/08/154383 / KG-ZA 14-130 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:9831

ECLI:NL:GHARL:2015:9831 ECLI:NL:GHARL:2015:9831 Instantie Datum uitspraak 22-12-2015 Datum publicatie 31-12-2015 Zaaknummer 200.173.880 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 04-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 205064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 16-02-2011 Datum publicatie 01-03-2011 Zaaknummer 186739 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:3565

ECLI:NL:RBROT:2017:3565 ECLI:NL:RBROT:2017:3565 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-04-2017 Datum publicatie 10-05-2017 Zaaknummer C/10/507047 / HA ZA 16-758 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2008:BG2357

ECLI:NL:RBROT:2008:BG2357 ECLI:NL:RBROT:2008:BG2357 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 01-10-2008 Datum publicatie 03-11-2008 Zaaknummer 285436 / HA ZA 07-1418 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding

Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding Jaarrapport 2007 Inhoudsopgave Pagina Verklaring administratiekantoor 1 Jaarrekening Balans per 31-12-2007 4 Staat van

Nadere informatie

LJN: BP4803, Hoge Raad, 10/04523. Datum uitspraak: 20-05-2011 Datum publicatie: 20-05-2011. Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie

LJN: BP4803, Hoge Raad, 10/04523. Datum uitspraak: 20-05-2011 Datum publicatie: 20-05-2011. Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie LJN: BP4803, Hoge Raad, 10/04523 Datum uitspraak: 20-05-2011 Datum publicatie: 20-05-2011 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Onteigening. Verzuim tot betekening cassatieverklaring

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136 ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136 Instantie Datum uitspraak 15-02-2011 Datum publicatie 18-03-2011 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 385723 / KG ZA 11-78 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906

ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906 ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-09-2011 Datum publicatie 14-09-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 497590 / KG ZA 11-1292 MvW/JWR

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 17-01-2017 Datum publicatie 23-03-2017 Zaaknummer 200.189.286/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2013:3271 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2013:3271 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2013:3271 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 08-10-2013 Datum publicatie 06-01-2014 Zaaknummer 200.121.491-01 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598

ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598 ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 27-06-2007 Datum publicatie 13-08-2007 Zaaknummer 153406 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

LJN: BY3633, Gerechtshof Leeuwarden, /01

LJN: BY3633, Gerechtshof Leeuwarden, /01 LJN: BY3633, Gerechtshof Leeuwarden, 200.092.893/01 Datum uitspraak: 20-11-2012 Datum publicatie: 20-11-2012 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Ziektekostenverzekering

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBDHA:2016:5701 Permanente link: Uitspraak

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBDHA:2016:5701 Permanente link: Uitspraak Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBDHA:2016:5701 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 11 05 2016 Datum publicatie 30 05 2016 Zaaknummer C/09/491369

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:7740

ECLI:NL:RBROT:2015:7740 ECLI:NL:RBROT:2015:7740 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15092015 Datum publicatie 02112015 Zaaknummer C/10/482640 / KG ZA 15882 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 24-03-2016 Datum publicatie 29-03-2016 Zaaknummer KK EXPL 16-200 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 22-09-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 113824 / KG ZA 10-207 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 202 Wet van 24 mei 2007 tot uitvoering van richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 059 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet, alsmede enige andere wetten in verband met de introductie van aanvullende

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2007:BA4247

ECLI:NL:RBARN:2007:BA4247 ECLI:NL:RBARN:2007:BA4247 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 28-03-2007 Datum publicatie 02-05-2007 Zaaknummer 140755 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:665

ECLI:NL:RBROT:2016:665 ECLI:NL:RBROT:2016:665 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20012016 Datum publicatie 28012016 Zaaknummer C/10/473480 / HA ZA 15333 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:6585

ECLI:NL:GHARL:2015:6585 ECLI:NL:GHARL:2015:6585 Instantie Datum uitspraak 08-09-2015 Datum publicatie 26-10-2015 Zaaknummer 200.134.402 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-240 d.d. 22 augustus 2012 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, de heren R.H.G. Mijné en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. D.M.A. Gerdes,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2013:6267

ECLI:NL:RBAMS:2013:6267 ECLI:NL:RBAMS:2013:6267 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 11092013 Datum publicatie 27092013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie C/13/539534 Civiel recht Eerste

Nadere informatie

De procedure wordt voor RITM mede behandeld door mr. M.D.R. Joppe, eveneens advocaat te Amsterdam.

De procedure wordt voor RITM mede behandeld door mr. M.D.R. Joppe, eveneens advocaat te Amsterdam. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/458213 / HA ZA 14-90 Vonnis in incident van in de zaak van: de rechtspersoon naar vreemd recht RITM OKB ZOA, gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2013:4308

ECLI:NL:GHDHA:2013:4308 ECLI:NL:GHDHA:2013:4308 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 12-11-2013 Datum publicatie 14-11-2013 Zaaknummer 200.092.575 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Hoger

Nadere informatie

de coöperatie Coöperatieve Rabobank [plaats] Friesland Oost U.A., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene.

de coöperatie Coöperatieve Rabobank [plaats] Friesland Oost U.A., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-400 d.d. 5 november 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. A.P. Luitingh en mr. drs. S.F. van Merwijk leden en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-319 d.d. 2 september 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. W.H.G.A. Filott mpf en mr. M.L. Hendrikse, leden en mr. F. Faes, secretaris)

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl... 1 of 5 31-01-16 21:27 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:GHARL:2013:5729 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Datum uitspraak 30-07-2013 Datum publicatie 01-08-2013

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2007:BB0648 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2007:BB0648 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2007:BB0648 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 25-07-2007 Datum publicatie 31-07-2007 Zaaknummer 0600466 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Hoger

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-164 d.d. 15 april 2014 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mevrouw mr. M. Nijland,

Nadere informatie

1.2 Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend dat de Commissie van Beroep op 11 november 2013 heeft ontvangen.

1.2 Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend dat de Commissie van Beroep op 11 november 2013 heeft ontvangen. Uitspraak Commissie van Beroep 2014-007 d.d. 31 januari 2014 (mr. W.J.J. Los, voorzitter, mr. A. Bus, mr. J.B. Fleers, drs. P.H.M. Kuijs AAG, prof. mr. F.R. Salomons, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en prof. mr. F.R. Salomons.

prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en prof. mr. F.R. Salomons. GCHB 2012-434 Uitspraak van 2 februari 2012 prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en prof. mr. F.R. Salomons. Consument aanvaardt advies van de Geschillencommissie

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Partijen zullen hierna Stichting de Thuiskopie en [X] genoemd worden.

zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Partijen zullen hierna Stichting de Thuiskopie en [X] genoemd worden. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Vonnis in incident van in de zaak van de stichting STICHTING DE THUISKOPIE, gevestigd te

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx pagina 1 van 5 LJN: BP2860, Rechtbank 's-gravenhage, 366594 - HA ZA 10-1807 Datum uitspraak: 02-02-2011 Datum publicatie: 02-02-2011 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2016:1062

ECLI:NL:RBNNE:2016:1062 ECLI:NL:RBNNE:2016:1062 Instantie Datum uitspraak 15-03-2016 Datum publicatie 27-06-2016 Rechtbank Noord-Nederland Zaaknummer 4567449 \ CV EXPL 15-8432 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 03-09-2014 Datum publicatie 20-11-2014 Zaaknummer 2502483 CV EXPL 13-4461 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

de besloten vennootschap ABN AMRO Hypotheken Groep B.V., gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap ABN AMRO Hypotheken Groep B.V., gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-276 d.d. 17 september 2013 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mevrouw mr. J.W.M. Lenting en mevrouw mr. A.M.T. Wigger, leden en mevrouw mr. I.M.M.

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN REISBUREAU VAN DUIN BV d.d. 30 december 2011

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN REISBUREAU VAN DUIN BV d.d. 30 december 2011 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2008:BG6664 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2008:BG6664 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2008:BG6664 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 03-06-2008 Datum publicatie 12-02-2009 Zaaknummer 104.003.290 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650 ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 17-05-2011 Datum publicatie 09-06-2011 Zaaknummer 302487 CV EXPL 10-8041 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBDHA:2016:15833 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/09/ KG ZA 16/1383

EJEA ECLI:NL:RBDHA:2016:15833 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/09/ KG ZA 16/1383 EJEA 16-186 ECLI:NL:RBDHA:2016:15833 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak23-11-2016 Datum publicatie21-12-2016 ZaaknummerC/09/521602 KG ZA 16/1383 RechtsgebiedenAanbestedingsrecht Bijzondere kenmerkenkort

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:1760

ECLI:NL:GHDHA:2017:1760 ECLI:NL:GHDHA:2017:1760 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 04-07-2017 Datum publicatie 04-07-2017 Zaaknummer 200.177.034 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intermediaire Voorschotbank B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intermediaire Voorschotbank B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-148 d.d. 21 mei 2013 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. W.H.G.A. Filott mpf, J.Th. de Wit, leden en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris)

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN9920

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN9920 ECLI:NL:RBHAA:2010:BN9920 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 23-09-2010 Datum publicatie 08-10-2010 Zaaknummer 171924 / KG ZA 10-360 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 Vonnis in incident van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht BJÖRN BORG BRANDS AB, gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:526 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2017:526 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2017:526 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 21-02-2017 Datum publicatie 19-05-2017 Zaaknummer 200.179.432/01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:3541

ECLI:NL:RBROT:2017:3541 ECLI:NL:RBROT:2017:3541 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 22-03-2017 Datum publicatie 10-05-2017 Zaaknummer C/10/504346 / HA ZA 16-609 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) 13022017 Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: RC: NL:TZ:0000008840:F001 26012016 mr. G.M. Volkerink mr. Joske Marsman Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap Postema Las & Constructie

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/74159

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 349966 / KG ZA 09-1391 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FU

Nadere informatie

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 Datum uitspraak: 23-07-2009 Datum publicatie: 10-08-2009 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg enkelvoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:9371

ECLI:NL:RBNHO:2013:9371 ECLI:NL:RBNHO:2013:9371 Instantie Datum uitspraak 25-09-2013 Datum publicatie 11-10-2013 Zaaknummer 2113562 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Holland Civiel recht Eerste

Nadere informatie