NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave. WK veiligheid. WK Veiligheid 1. Van het bestuur..., Agenda 2. Verenigingsgegevens 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave. WK veiligheid. WK Veiligheid 1. Van het bestuur..., Agenda 2. Verenigingsgegevens 2"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF juli nummer Inhoudsopgave WK Veiligheid 1 Van het bestuur..., Agenda 2 Verenigingsgegevens 2 De Pen...Genserik Reniers, Nieuwsberichten 3 Wetenschapswaardigheden: Charles Vlek 4 Risicozoeker 21: Veiligheidsfundering 6 Bezoek "Beursplein 5" 7 Beurs -Voorbeeld Calloptie 10 PC zoekt versterking, Uit de media 11 In Memoriam Wil Heins, Colofon 12 WK veiligheid In de aanloop naar het wereldkampioenschap voetbal in Brazilië heerste veel onzekerheid. Hoewel in 2007 al duidelijk was dat dit evenement in Brazilië zou worden georganiseerd, bleek de organisatie veel moeite te hebben om alle benodigde voorzieningen tijdig te realiseren. Niet geheel vreemd aangezien er door de Wereldvoetbalbond (FIFA) erg strenge eisen worden gesteld aan het gastland van een WK. Zowel de stadions en de infrastructuur dienen in goede staat en op het toernooi berekend te zijn. Ook dient de veiligheid van spelers en supporters gegarandeerd te kunnen worden. Miljardeninvesteringen vanuit de Braziliaanse overheid waren nodig om dit te realiseren. Achterliggend idee hierbij was dat deze investeringen ook een positief gevolg zouden hebben voor de economie. Dit aangezien het uitvoeren van al deze werkzaamheden ook zou zorgen voor veel nieuwe banen. Naarmate het toernooi dichterbij kwam werd echter steeds meer duidelijk dat dit niet het geval was. Steeds vaker en heviger werd dan ook tegen het WK gedemonstreerd. Gezien de ongelijkheid en armoede die nog steeds in het land heersen, hadden betogers graag gezien dat alle WK miljarden voor andere doeleinden waren ingezet. Door de vele demonstraties en ook de criminaliteit in de diverse speelsteden groeide de angst dat het ook tijdens het WK wel eens mis zou kunnen gaan. Daarom werden beide met harde hand bestreden om een veilige situatie voor spelers en supporters te creëren. Dit met vele slachtoffers tot gevolg. Bij de bouwprojecten ging het ook vaak mis. Regelmatig werden incidenten en zelfs dodelijke slachtoffers gemeld. Naast de miljardeninvesteringen had de organisatie van het WK dus nog veel ernstigere gevolgen. Dit staat in enorm contrast met de vreugde die de voorbije maand in Nederland overheerste door de goede prestaties van het Nederlands elftal op het toernooi. Hierbij werden we geconfronteerd met onze eigen problemen. Zo kwam mij onlangs de folder Veiligheid en Versieringen ook tijdens het WK voetbal 2014 van Veiligheidsregio IJsselland ter ogen. In deze folder werden tips gegeven over brandveilig feestvieren, het brandveilig ophangen van feestversiering en feestverlichting en het veilig gebruik van gastoeters. Dit lezende, met de problemen van de Brazilianen in mijn achterhoofd, zou niet een vreugde- maar juist een schaamtegevoel beter op zijn plaats zijn. Ronny van den Heuvel

2 Van het Bestuur... Sinds begin van het jaar heb ik de eer onderdeel uit te maken van het NVRB bestuur, als voorzitter van de Programma Commissie. Tijd dus voor een korte introductie van mijn kant! Verenigingsgegevens Het doel van de NVRB is "bijdragen aan de ontwikkeling van de analyse en beheersing van risico's en bedrijfszekerheid alsmede de toepassing en kwaliteit daarvan te bevorderen door kennisoverdracht en uitwisseling van ervaring." Mijn naam is Joël Luyk, en sinds 2006 ben ik met afwisselende intensiteit betrokken geweest bij de NVRB. Mijn kennismaking met de vereniging heb ik te danken aan mijn toenmalige promotor prof. Brombacher, die mij betrokken heeft bij de organisatie van de Universiteitendag die dat jaar in Eindhoven werd gehouden. Na een studie Industrial Engineering op de TU/e bij de vakgroep Quality and Reliability Engineering het jaar ervoor cum laude afgerond te hebben (waarbij ik me tijdens mijn afstudeeropdracht met de betrouwbaarheid van copiers/printers heb bezig gehouden), was ik in die tijd bezig om mijn promotieonderzoek op te starten. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een proefschrift over proactief risicomanagement binnen organisaties, en hoe deze in staat zijn (of juist niet) om early warning signals van aanstaande risico s tijdig te detecteren. Aanmelding lidmaatschap en wijziging gegevens leden Secretariaat NVRB Marit Zethof p/a HKV lijn in water Botter JN Lelystad Aanmelding en informatie NVRB-bijeenkomsten Secretariaat en/of via de website Tijdens mijn promotiewerk ben ik lid geworden van de Programma Commissie en dat ben ik gebleven, zo ook naast mijn huidige functie als consultant bij adviesbureau Delta Pi. In die hoedanigheid houd ik me onder andere bezig met de prestatie gestuurde instandhouding van keringen en sluizen, maar ook bijvoorbeeld met het verder professionaliseren van project risicomanagement binnen een wereldwijd opererende organisatie. Onder de enthousiaste leiding van onder anderen Cornelia Damstra heb ik meerdere lezingenavonden mogen organiseren door de jaren heen. Nu dus in de rol van voorzitter. Hoewel we alweer een aantal jaren verder zijn, is een aantal zaken ongewijzigd gebleven. De diversiteit aan actuele onderwerpen, waarbij alle facetten van het RAMS en risicomanagement spectrum worden belicht, is gebleven. Zo ook de nieuwsgierigheid naar andere vakgebieden en werelden, waarvan ons recente uitstapje naar de Amsterdamse Beurs een goed voorbeeld is. Dit alles voor een groep trouwe leden die onze lezingenavonden bezoekt, waarbij we gelukkig steeds meer ook nieuwe gezichten zien. Als Programma Commissie zullen wij de goede lijn proberen voort te zetten, waarbij we naast de traditionele lezingenavonden wat vaker zullen kiezen voor een andere opzet van onze bijeenkomsten (bijvoorbeeld avonden door leden zelf te laten organiseren, op locatie). Dit met als doel om juist nog meer met elkaar in contact te komen en van elkaars ervaringen te leren. Want dat wij als vereniging met onze leden ontzettend veel expertise op het gebied van bedrijfszekerheid en risicoanalyse hebben en dit nog meer mogen benutten, moge duidelijk zijn. Ik hoop jullie weer in grote aantallen te treffen op onze volgende bijeenkomst (eind september), al dan niet al in een nieuwe opzet. Met de zomervakantie voor de deur rest me nog namens het bestuur alle leden een hele fijne zomervakantie toe te wensen! Namens het bestuur, Joël Luyk Voorzitter Programma Commissie Agenda Lezingen NVRB Uiteraard verzorgt de programma commissie ook in 2014 regelmatig lezingen en excursies. Hou de website en de mailingen in de gaten voor data en details. Daarnaast kunt U zich nog altijd opgeven als lid van de Programma Commissie of kunt U ideeën aandragen voor een lezing of een andere activiteit! - pagina 2 -

3 De Pen... Genserik Reniers Toen ik in 1999 als startend promovendus aan de Universiteit Antwerpen begon, was ik een heus wit blad op gebied van wetenschap en kennis in verband met veiligheid en risico s. Ik had voorheen nooit ook maar één cursus of opleiding zelfs in de brede zin van het woord over deze onderwerpen genoten. Nochtans was ik afgestudeerd als burgerlijk scheikundig ingenieur, en aangezien de meeste van mijn collega s in de chemische industrie procesingenieur werden, was veiligheid met betrekking tot chemische stoffen toch geen onbelangrijk aspect van de meest waarschijnlijke job die ik later zou beoefenen Ondanks de volledige afwezigheid van enige ervaring en kennis op het gebied van veiligheid in de chemie en daarbuiten en mijn beperkte kennis op gebied van economie en management, besloot ik mij aan een Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen toch te gaan verdiepen in een op dat ogenblik nieuw onderwerp, dat toen ook vanuit Europees perspectief veel aandacht genoot: mogelijke domino effecten, of met andere woorden escalerende ongevallen, in de chemische industrie. Gaandeweg werd ik echter overrompeld door het veiligheidsdomein en begreep ik dat het een ongelooflijk ondergewaardeerd en ongemeen boeiend wetenschapsgebied is. Ik vond het enorm interessant vanuit verschillende gezichtspunten: maatschappelijk, technologisch, economisch, puur wetenschappelijk, en onderwijskundig. Ik besefte dat veiligheid en omgaan met onzekerheden des mensen en des industrieën is. Iedere mens en sector heeft bovendien zijn/haar eigen perspectief van waaruit hij die materie benadert. Hoe meer ik wist over het domein, hoe duidelijker het was dat ik persoonlijk nog veel kon bijleren, en dat er door de wetenschap nog zoveel te ontdekken was. Die zoektocht is nooit meer gestopt. Sinds 9/11 had ik begrepen dat veiligheid en beveiliging, safety en security, nagenoeg tweelingen waren, en eigenlijk samen in hetzelfde wetenschapsdomein thuishoren. Beiden houden zich bezig met het vrijwaren van mensen of materiële zaken van schade of verlies. Beide dragen intrinsiek een onzekerheidsfactor in zich. Beiden zijn maatschappelijk erg belangrijk en leiden tot discussie en controverse. Van beide onderwerpen staan de dagbladen vol. Na te promoveren op het gebied van het ontwikkelen van een geclusterde veiligheidscultuur in chemisch industriële parken (met onder meer een softwarepakket voor de preventieve aanpak van domino effecten tussen nabijgelegen ondernemingen), richtte ik in 2006 een onderzoeksgroep rond veiligheid en beveiliging op. In 2013 werd ik Hoogleraar op de Leerstoel Veiligheid met betrekking tot Gevaarlijke Stoffen aan de TU Delft. Eén van de meest veelbelovende onderwerpen is mijns inziens nog steeds het verhogen van pro-actieve en strategische samenwerking binnen chemische clusters tussen individuele organisaties. Bewijs daarvan is de recente voorzichtige interesse vanuit België, Nederland en Europa. Maar hoe komt het dat ik, als leerling en als student, nooit op onderwijskundig gebied met veiligheid en risico s werd geconfronteerd vóór mijn periode als promovendus? Welnu, ik denk dat dit een gevolg is van een erfenis in het onderwijs van een verleden waarin onveiligheid beschouwd werd als iets waar je al doende mee diende te leren omgaan. De leef- en werkomgeving is sinds de jaren 90 van de vorige eeuw echter erg veranderd en veel complexer geworden. Ook het internet en de sociale media zorgen voor een steeds verder veranderende risicoperceptie en een groeiend belang van onzekerheid en veiligheid in onze maatschappij. Het is daarom belangrijk dat mensen in dit tijdperk van Veiligheid Voorop niet enkel het belang van veiligheid erkennen, maar tevens dat veiligheid een onderdeel wordt van ieder leerprogramma in het lager-, middelbaaren het hoger onderwijs. Opleidingsonderdelen waarin het omgaan met onzekerheden, risico s en veiligheid wordt besproken vanuit wetenschappelijk standpunt zijn een noodzaak geworden. De maatschappijvisie is veranderd in een richting waarbij mensen niet langer hun lot ondergaan, maar wel degelijk beseffen dat veiligheid een nooit-aflatend werkwoord is dat kennis en kunde vereist. Indien we de jeugd niet van jongs af aan leren om risico-denken en alle ermee gepaard gaande technieken en aanpakken, eigen te maken, blijft het echter dweilen met de kraan open. Er is spijtig genoeg blijkbaar meer nodig dan vele verkeersslachtoffers of zware industriële ongevallen beide verschrikkelijke feiten uit de realiteit om veiligheid blijvend op de politieke agenda te plaatsen en zo het belang ervan te laten weerspiegelen in het onderwijs. Veiligheid zou een natuurlijk onderdeel moeten worden van onderwijsprogramma s op alle onderwijsniveaus en door alle netten en richtingen heen. Alleen zo kan veiligheid een tweede natuur worden van alle mensen, en kunnen we als maatschappij en als industrie met een gerust gemoed het nieuwe tijdperk van communicatie en complexiteit een adequaat antwoord bieden op het gebied van onzekerheid en veiligheid. Genserik Reniers Nieuwsberichten... Op de NVRB-site vindt u onder anderen de volgende nieuwsberichten: - Provincie positief over veiligheid bij Shell Moerdijk - Hoogleraar Reniers: Start met lessen Veiligheidskunde op basisschool' - Onderzoek naar veiligheid kernwapens Volkel - Terugtredende overheid en de gevolgen voor veiligheid - WRR: Risico- en veiligheidsbeleid vereist consistent maatwerk Voor alle informatie gaat u naar - pagina 3 -

4 Wetenschapswaardigheden Aardbevingen ingroningen: Risicobeleid op de pijnbank Charles Vlek - Rijksuniversiteit Groningen Emeritus-hoogleraar omgevingspsychologie en besliskunde aan de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen; Het allerergste komt nog. Deze uitspraak van Arthur Schopenhauer ( ) geldt ook voor de aardbevingen door gaswinning in Groningen. Sinds 1963 is daar circa 2000 miljard m3 aardgas van 3 km diep naar boven gehaald. Daarbij is de ondergrondse gasdruk van 350 bar in 1959 teruggelopen naar ruim 100 bar in Dat levert inklinking en bodemdaling op, in het kerngebied rondom Loppersum tot 60 cm omstreeks 2050; Groningen-stad zal 10 à 20 cm indalen. Dit gaat veelal geleidelijk maar soms schoksgewijs, waardoor geregeld lichte aardbevingen optreden, met uitschieters tot boven kracht 3 op de schaal van Richter (recordhouder Huizinge 2012 scoorde een 3,6). Volgens bodemkundigen en statistici zullen er meer aardbevingen komen en zeker ook boven kracht 4, simpelweg omdat het kwaad al is geschied. Na 50 jaar gasextractie is de bodemcompactie even onvermijdelijk als vertraagd in de tijd. Alleen een drastische productievermindering zou dit geologische proces geleidelijk kunnen afzwakken. Voortzetting van de gaswinning met ruim 40 miljard m3 per jaar leidt vanzelf tot meer seismiciteit. De Veiligheidsregio Groningen houdt al rekening met een aardbeving van Richter-kracht 5,0. Is dat risico aanvaardbaar? Hoe kan dit worden beoordeeld? Wie mag/moet het beoordelen? Daar hebben wij toch normen voor? Nou, nee dus. Want die wettelijke 10-6 voor het plaatsgebonden risico en die oriënterende 10-3/N2 voor het groepsrisico liggen al jaren onder vuur. Met hun focus op overlijden zijn ze voor de Groningse gaswinning veel te beperkt. De inschatting van aardbevingsrisico s is hoogst onzeker. De kans op schade en de ernst daarvan wortelen zowel in de bodemcompactie als in de weerbaarheid van gebouwen en mensen. En doet het nationale belang van de energievoorziening niet elke plaatselijke risiconorm verbleken? We moeten dus anders gaan denken over risico, risico-acceptatie en het waarborgen van veiligheid. Risico is ingewikkelder dan we dachten In veel praktijksituaties kan risico effectief worden opgevat als een tweezijdig, dynamisch en meerdimensionaal begrip. Tweezijdig, als samenspel tussen extern gevaar en interne, menselijke controle. Dynamisch, omdat zowel het gevaar als de weerbaarheid in de tijd kunnen veranderen. Meerdimensionaal, omdat kernvariabelen als kans, ernst, kwetsbaarheid en beheersbaarheid berusten in een diversiteit aan factoren. Dit geldt niet alleen voor de gaswinning, maar ook voor de chemische industrie, bergklimmen en fietsen in stadsverkeer. Het is dus een hachelijke, maar niet onmogelijke zaak om voor de gaswinning in Noordoost-Groningen een groepsrisico van overlijden in te schatten, zoals het SodM heeft gewaagd [Ref. 1,2]. Het resultaat is zorgwekkend en wordt een groot risico genoemd. Daarnaast is het bedenkelijk om via een back of the envelope te concluderen dat de plaatsgebonden overlijdenskans hooguit een acceptabele 10-5 per jaar bedraagt, zoals Helsloot en Melssen de minister in december 2013 adviseerden [Ref. 3]. Dat lijkt wel erg tentatief. En waar blijven dan de mogelijke schade aan gebouwen, waterkeringen en leidingstelsels, alsmede het groeiend ongemak van de plaatselijke bevolking? En zeker, het Groningse wegverkeer is beslist dodelijker dan de gaswinning. Maar verkeersdeelname is bekender, noodzakelijker, vrijwilliger en beheersbaarder dan wonen op een krimpende gasbel. Zo n risicovergelijking is daarom even zinloos als ongepast. Voorzorg met complicaties Gezien de grote onzekerheden lijkt het voorzorgsbeginsel ( better safe than sorry ) bij uitstek van toepassing. Voorzorg is passend wanneer ernstige schade of verlies plausibel is terwijl de verwachte voordelen niet zeer noodzakelijk of belangrijk zijn. Zowel het Provinciebestuur als de Groninger Bodem Beweging pleit voor een sterke vermindering van de gaswinning ter plaatse. Maar volgens minister Kamp van EZ is dit geen optie [Ref. 4]. Het voor afgesproken productievolume van 42,5 miljard m3 verschilt niet wezenlijk van normaal (2013 was een uitschieter met 54 mrd m3). Voorzorg bij gaswinning geeft echter drie complicaties. Allereerst is daar het nationale belang van de energievoorziening. Van de decennialange gasverslaving kan Nederland niet zo maar afkicken. - pagina 4 -

5 Ten tweede gaat het voorzorgsbeginsel hier mank aan een maatschappelijk dualisme. Groningen roept om meer voorzorg, maar Den Haag maakt de afweging tussen nationale (energie- en staatskas-) en regionale (veiligheids-) belangen. In dit verband is artikel 36 van de Mijnbouwwet tweeslachtig: de minister van EZ moet zowel het planmatig beheer van delfstoffen als het risico van mijnbouwschade beoordelen. Ten derde is het vrijwel zéker dat er meer en zwaardere aardbevingen gaan komen. Wie besluit de gaswinning te continueren stelt de Groningse bevolking dus willen en wetens bloot aan mogelijke ernstige schade of verlies, als uitgesteld effect van hedendaags handelen. Wat de gaswinning betreft is voorzorg dus peperduur, vooral regionaal van belang en misschien te vervangen door wettelijke aansprakelijkheid, zowel vooraf als achteraf. Het lopende, urgente woningverstevigingsprogramma van de NAM is feitelijk een lang-achterstallig en eenzijdig soort voorzorg, waarbij de lucratieve gaswinning zelf praktisch ongemoeid wordt gelaten. Risicobeleid op de pijnbank Via de Groningse gaswinning ligt het klassieke risicobeleid uitgestrekt op de pijnbank. Wordt het aardbevingsrisico zwaar onderschat en de risicoanalyse overschat [Ref. 5]? Gaat het om een nieuw systemisch risico na 40 jaar gaswinning? Kunnen aardbevingsrisico s valide worden gemeten, genormeerd en getoetst op aanvaardbaarheid? Mag hooguit aan veiligheidsgeld worden besteed per (hoe dan ook) gewonnen levensjaar? Moet het groepsrisico van tafel? In deze opzichten is het redelijk risicobeleid van Helsloot en Melssen [Ref. 3] een onrijpe vrucht waartegen de minister zich zou moeten wapenen [Ref. 6]. Ook de RLI vindt herijking van het gangbare risicobeleid wenselijk [Ref. 7]. Laat nou dat aardbevingsrisico meerdimensionaal goed in kaart brengen. Analyseer het zowel aan de veroorzakingskant als aan de blootstellingskant. Bekijk wat er aan beide kanten kan worden gedaan om de beheersbaarheid c.q. ermee-leefbaarheid ervan te verbeteren. Ga ervan uit dat zo n tweezijdig risico steeds verandert en dat periodieke analyse en beoordeling noodzakelijk zijn. Laat lokale veiligheidsnormen niet te sterk relativeren door nationale belangen. Bedenk dat maatschappelijke solidariteit een principieel goed is (vergelijk de watersnoodramp van 1953). Tegenover de geïnduceerde offers van Groningen mogen best wat geëxpliceerde offers van Nederland staan. Bron: Verwijzingen 1. SodM, Staatstoezicht op de Mijnen (2014). Brief aan de Minister van Economische Zaken: Aanbieding advies Wijziging winningsplan Groningen 2013 en Meet- en monitoringsplan. Den Haag, 13 jan. 2014, kenmerk , met bijlage: Risico Analyse Aardgasbevingen Groningen, dec. 2013, 19 pp. 2. RIVM (2013). Beoordeling Risicoanalyse aardgasbevingen. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum Veiligheid (P.A.M. Uijt de Haag, E.S. Kooi), 16 december, Memo, 2 pp. 3. Helsloot, I., & Melssen, N. (2013). Redelijk en begrijpelijk Groninger aardbevingsbeleid. Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Managementwetenschappen, Bestuurskunde, 19 pp. + 2 bijlagen. 4. EZ, Minister van Economische Zaken (2014b). Instemming gewijzigd winningsplan Groningenveld. Besluit van de Minister van Economische Zaken [Ontwerpbesluit]. Den Haag, 13 maart 2013, ETM/EM / De Knijff, J. (2014). Risicozoeker 20: Schokkende gebreken. Column in Nieuwsbrief Ned. Vereniging voor Risicoanalyse en Bedrijfszekerheid, maart 2014, 6. Vlek, C.A.J., & Geerts, R. (2014). Evenwichtig omgaan met aardbevingsrisico s van gaswinning in Groningen: analyse en verdieping van redelijk risicobeleid door de overheid. Ruimtelijke Veiligheid en Risicobeleid, Jrg. 5, no. 15, RLI, Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (2014). Risico s gewaardeerd. Naar een transparant en adaptief risicobeleid. Briefadvies, kenmerk RLI-2014/599, 26 juni, 18 pp. - pagina 5 -

6 Risicozoeker 21 Veiligheidsfundering Risicozoeker 21, door Johan de Knijff Precies een jaar na de toezegging vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) gereageerd op de adviesvraag naar de Afwegingskaders in het risicobeleid. Bepaald niet het eerste verzoek tot een wat solider basis voor omgaan met risico's: het advies verwijst naar 25 eerdere bijdragen. Dit keer was het de Eerste Kamer die voor invoering van het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen kritisch informeerde naar de grondslagen. Welk probleem is hier zó hardnekkig? Volgens enkele senatoren wordt groepsrisico verkeerd toegepast terwijl wezenlijke aspecten zoals economische schade buiten de risicoafweging blijven. Een meer integrale veiligheidsafweging is gewenst, met gelijke behandeling van vergelijkbare risico's. I&M heeft daarop gereageerd met bezweringen als MCA en MKBA,en vraagt naar rode draden tussen veiligheidsdomeinen. De huidige afwegingskaders per domein geven namelijk al problemen met transparantie, draagvlak, uitvoerbaarheid en doelmatigheid. Die maar niet, zoals het hoort met doelmatig beleid, willen verdwijnen. Bij integratie zullen deze zelfs verergeren: zo tellen aardbevingen bij het basisbeschermingsniveau nog niet mee, is er tegen EM-velden evenwel geïmplementeerd beleid tot en met huisopkoopregeling, pleegt fijnstof ondertussen onverminderd een aanslag op de volksgezondheid en komt pas na drie toetsrondes het budget waarmee de waterkeringen op de norm worden gebracht. De overheid snakt naar een consistent kader, voor consequent risicobeleid, tegen proportionele kosten en met eenduidige uitleg. Ach, hoe krachtig is de verslaving aan universele waarheid zoals in 1989 nedergedaald met de nota Omgaan met risico's en de hoop op verlossing van onnavolgbare besluiten door kwantitatieve afweging. Kick daar nou toch eens van af, zo concludeert de WRR al na twee pagina's, na het aanhalen van vijfentwintig jaar documenten over ons risico- en veiligheidsbeleid en stevige selectie uit vier deeladviezen. Zo draagt het Adviescollege Degas onder meer het direct meenemen van de voordelen van een activiteit aan. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) ziet een voortdurende dynamiek en acht een transitie nodig om bij de tijd te komen. Het RIVM blijft nuchter omgaan met risico's, zonder dat dit acties geeft bij verschillen tussen dossiers als Luchtkwaliteit en EM-velden. De Raad voor het openbaar bestuur tenslotte, leverde een essay. Daarin wel herhaald een wezenlijk gebrek in het huidige beleid: dat vaststellen, verdelen en aanvaarden van risico's morele overwegingen betreft. Hulde aan de WRR, die uit deze verzameling als rode draad heeft gehaald: de overheid blijft maar vragen om een algemene basis bij de gekozen grondslagen terwijl de wetenschap zo'n rechtvaardiging niet kan leveren. NEDERLANDSE VERENIGING VOOR En dus, misschien onbevredigend maar wel consistent, staat na de motivatie in het advies slechts een procedureel antwoord: tien kernvragen die de overheid zich bij voorbereiding en evaluatie van risico en veiligheidsbeleid steeds zou dienen te stellen. De RLI lijkt nog het meeste moeite met deze stand van zaken te hebben. Hun advies is deels parallel gelopen en apart aan I&M aangeboden. Ook hint de RLI het meest op aanpassing van risicobegrippen: andere aspecten, breder invalshoeken, meer dan rekenuitkomsten. Om zo het idee te behouden dat er een eenheid mogelijk is om verschillende verstoringen van veiligheid te vergelijken. Het andere uiterste blijkt uit adviesgedachten waarin burgerparticipatie de (on)aanvaardbaarheid van een activiteit vaststelt. Besluitvorming zonder de problematische stap van expliciete vaststelling van de risico's en een probaat middel tegen doorgeschoten invloed van deskundigen. De consensus achteraf leert uiteraard iets, maar dat is per domein of zelfs per activiteit. De RLI heeft deze (on)mogelijkheden voor het advies geïnventariseerd door vertegenwoordigers van het hele spectrum twee dagen op te sluiten in een hotel. Daaronder ook enkele NVRB-bekenden met ervaring waar risico's wél goed werken na al dan niet deskundig rekenen. De zorg, zoals één van de betrokkenen het formuleerde, over het hoge alfa-gehalte van de WRR, viel ook mee. Een gedeelde rode draad is in het advies terug te vinden: acties gelijk trekken hoeft niet per sé, maar de overheid moet de relevante verschillen wel kunnen benoemen. Derhalve levert de WRR wél de genoemde tien steeds toe te passen vragen om risico- en veiligheidsaspecten in kaart te brengen en een verkenning wat de verschillen bij een tiental domeinen zijn. En níet een alomvattend kader voor integrale afweging van de risico's over de verschillende domeinen en ministeries van het veiligheidsbeleid. Geen rode draden waaraan I&M ook de kralen van het bestaande beleid had willen rijgen, waarmee ook de herhaling in veel eerdere constateringen en adviezen is verklaard. Ook de oorspronkelijke vraagsteller krijgt het deksel op de neus: er is geen wetenschappelijk fundament voor alomvattende afweging voorhanden. Hopelijk meer hierover in een komende Risicozoeker over het recentste Handbook of Risk. De eerste stukken rond het risicobeleid voor de Omgevingswet laten zien dat I&M niet op het advies heeft gewacht en hun eerste opdracht is uit waarbij een bestaand risicobegrip wel opgepoetst maar niet uitgebreid mag worden. Of de taakopvolgers van VROM echt zo hardleers zijn, kan de lezer zelf vaststellen als de nota "Bewust omgaan met veiligheid: rode draden" online staat. Bij suggesties over vergelijkbare veiligheidsniveaus met het Lokaal Individueel Risico voor waterkeringen, de Letseldoelstelling voor wegverkeer, het Plaatsgebonden Risico rond fabricage en distributie van gevaarlijke stoffen en, last but not least, Groepsrisico langs het Basisnet, zal het antwoord duidelijk zijn. Dan komt ook de WRR niet verder dan poging zesentwintig tegen hardnekkig dwalen. - pagina 6 -

7 Bezoek Beursplein 5 Op donderdag 22 mei had de activiteitencommissie onder leiding van Joël Luyk een bezoek aan de Amsterdamse beurs geregeld. Dertien leden van de NVRB hadden deze dag ruimte gevonden om deel te nemen aan dit bezoek. Als geboren Amsterdammer is het altijd weer leuk om een dagje in Amsterdam door te brengen en een stukje Amsterdam te zien, dat je alleen maar via RTL7 kent: namelijk de Amsterdamse beurs. De Amsterdamse beurs kijkt uit op het Damrak en is gesitueerd achter de Beurs van Berlage op Beursplein 5. En elke keer als ik in Amsterdam kom, verbaas ik me er weer over dat het Damrak opnieuw open ligt. Ik ken het niet anders. Wat zou daar toch de reden van zijn? In 2000 fuseerden de effectenbeurzen in Parijs, Brussel en Amsterdam. Na de fusie met de New York Stock Exchange in 2007 ontstond de tegenwoordig aan het Beursplein 5 gevestigde beursmaatschappij NYSE Euronext. De beurzengroep Euronext staat inmiddels zelf genoteerd op de eigen beurzen van Parijs, Brussel en Amsterdam. De rondleiding De rondleiding begon in Café 5, dat in de vroegere kapperszaak van de beurs is gevestigd. Een medewerker van de Amsterdamse Beurs gaf ons een rondleiding langs de interactieve expositie, toonde de prachtige bestuurskamer en gaf ons inzicht in de geschiedenis van de beurshandel. Daarbij werd op 20 maart 1602 het eerste beursfonds ter wereld - de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) - opgericht. Een stukje geschiedenis Tussen het Damrak en de Beursstraat ligt het Beursplein in het hartje van Amsterdam. Aan dit plein liggen de Effectenbeurs ("Beursplein 5"), de Beurs van Berlage en de Bijenkorf. Met de bouw van de Beurs van Berlage werd in 1898 begonnen naar een ontwerp van Berlage zelf. Het gebouw was de eerste echt grote opdracht voor architect Hendrik Petrus Berlage. Van zijn hand is verder onder anderen het ontwerp van de Berlagebrug (1928), maar ook het ontwerp van Jachthuis Sint Hubertus, het voormalige buitenverblijf van het echtpaar Kröller-Müller, stichters van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Vervolgens gaf hij ons een blik op de beursvloer vanaf de balustrade. De beursvloer geeft tegenwoordig een rustige aanblik. Geen schreeuwende en rennende handelaren meer, maar wel werkplekken van brokers en enkele marktpartijen. Met name bij de brokers is het nog steeds een drukte van belang. Een moderne elektronische beursvloer, waar iedere seconde telt. Als bezoeker konden we ook zelf ervaren hoe hectisch een handelsdag kan zijn. Aan de hand van een videopresentatie moesten wij op basis van nieuwsberichten steeds besluiten wat je met tien fondsen doet. Ofwel of je tot aankoop of tot verkoop overgaat. Een andere interactieve test wijst uit wat voor soort belegger je bent. Zo ontdek je je eigen beleggersprofiel en je talent als beurshandelaar tijdens een heuse handelssimulatie. De Beurs van Berlage verving de oude beurs van Zocher uit 1848, die op de plek stond waar de Bijenkorf nu staat. Het beursgebouw werd op 27 mei 1903 door koningin Wilhelmina geopend en bood onderdak aan vier beurzen, ieder met een aparte ingang: de goederenbeurs, schippersbeurs, graanbeurs en effectenbeurs. Al na negen jaar bleek het gebouw te klein. De effectenhandel verhuisde daarom in 1912 naar een nieuw gebouw op Beursplein 5. Dit is nog altijd het huidige beursgebouw. De voormalige Effectenbeurs in de Beurs van Berlage is nu concertzaal en vaste repetitieplek voor het Nederlands Philharmonisch Orkest. Workshop Kennismaken met opties Mark van Etten, medewerker van de Amsterdamse beurs gaf ons een boeiend inzicht in de wereld van de opties, die verhandeld worden aan de beurs. Aan de hand van een aantal cijfervoorbeelden leerde hij ons hoe opties te gebruiken om aandelen te beschermen tegen de gevolgen van koersdaling, om extra rendement op aandelen te creëren en om koerswinst te behalen bij stijging of daling van het onderliggende aandeel. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden nam hij een aantal eenvoudige strategieën onder de loep. De workshop leerde wat we wel en niet moeten doen bij het handelen in opties, zodat ook wij als professionals op het gebied van risicoanalyse in de praktijk niet onnodig tegen de lamp lopen, maar ook in staat zijn om onderbouwde keuzes te kunnen maken bij het handelen in opties. Aan de hand van een actueel voorbeeld zal ik elders in deze nieuwsbrief en op de website van de NVRB beschrijven wat Mark ons die middag geleerd heeft. Uitgangspunt zijn de opties die genoteerd staan aan de AEX. Uit dit voorbeeld zal het hefboomeffect van een optie blijken. De hefboomwerking bij een optie houdt in dat er procentueel gezien een veel hogere winst gehaald kan worden door te handelen in opties op een onderliggende waarde (zoals een aandeel) dan te handelen in de onderliggende waarde zelf. Maar goed, het risico is dan ook hoger. - pagina 7 -

Informatie betreffende NYSE Liffe

Informatie betreffende NYSE Liffe LESBRIEF OPTIES Informatie betreffende NYSE Liffe NYSE Liffe is de merknaam van de derivatenmarkt van Euronext een dochteronderneming van NYSE Euronext bestaande uit de derivatenmarkten in Amsterdam, Brussel,

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR...

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR... NUMMER 1 OKTOBER 2007 JAARGANG 12 Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar ook dat wij iedereen die ons

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten!

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten! Lesbrief opties Inleiding Door uw investering in het bestuderen van deze lesbrief vergroot u uw kennis over de mogelijkheden die opties bieden. Het rendement daarvan kan zijn dat u mogelijk een rol ziet

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

BEWUST OMGAAN MET VEILIGHEID: RODE DRADEN. Een proeve van een IenM-breed afwegingskader veiligheid

BEWUST OMGAAN MET VEILIGHEID: RODE DRADEN. Een proeve van een IenM-breed afwegingskader veiligheid BEWUST OMGAAN MET VEILIGHEID: RODE DRADEN Een proeve van een IenM-breed afwegingskader veiligheid BEWUST OMGAAN MET VEILIGHEID: RODE DRADEN Een proeve van een IenM-breed afwegingskader veiligheid

Nadere informatie

Opties van Call tot Put Harry Klip OptieAcademy

Opties van Call tot Put Harry Klip OptieAcademy Opties van Call tot Put Harry Klip OptieAcademy Copyrght OptieAcademy Inhoud 1. Inleiding 2. Hoe verdienen met aandelen 3. Beleggen of speculeren 4. Wat zijn opties? 5. Call en Put 6. Historie van opties

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 3 maart 2015 > Eenmalige bijdrage buitenonderhoud oude schoolgebouwen > De 40-urige werkweek en de aanpassing van het taakbeleid > Hoe staat

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Inhoud REDACTIONEEL VAN DE VOORZITTER OVER DUITENBERG AGENDA THE WOLF OF WALL STREET? WAT IS BELEGGEN? BEGINNEN MET BELEGGEN, MAAR WAAR?

Inhoud REDACTIONEEL VAN DE VOORZITTER OVER DUITENBERG AGENDA THE WOLF OF WALL STREET? WAT IS BELEGGEN? BEGINNEN MET BELEGGEN, MAAR WAAR? 02 REDACTIONEEL Inhoud 03 VAN DE VOORZITTER 06 04 OVER DUITENBERG 06 07 AGENDA THE WOLF OF WALL STREET? 07 10 WAT IS BELEGGEN? 11 14 BEGINNEN MET BELEGGEN, MAAR WAAR? ERVARINGEN VAN DUITENBERGERS 18 18

Nadere informatie

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0 Inleiding Inleiding Dit pakket is bedoeld voor scholieren in de bovenbouw van het havo en het vwo. Het geeft antwoord op veel gestelde vragen die wij krijgen vanuit deze doelgroep. Overigens leert de praktijk

Nadere informatie

Succesvol Beleggen. Succesvol Beleggen. Wordt een succesvolle belegger door de juiste stappen te nemen

Succesvol Beleggen. Succesvol Beleggen. Wordt een succesvolle belegger door de juiste stappen te nemen Succesvol Beleggen Wordt een succesvolle belegger door de juiste stappen te nemen door Harry Klip en Jan Robert Schutte OptieAcademy 0 Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1: Bouwstenen succesvol beleggen

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nr.1/september 2011 Informatie & Advies WEALTH MANAGEMENT 3TIPS HET BEGINT BIJ

Nadere informatie

Maak werk van geschiedenis

Maak werk van geschiedenis Maak werk van geschiedenis Oriëntatiegids voor historici op de arbeidsmarkt Marc Kruyswijk en Arjan Verweij eindredactie: Febe van der Wardt stichting Historisch Platform oorspronkelijke uitgave: 1998

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 11 nummer 1 februari 2013 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing Thema: Innovatie en R&D Asbestvondst Kanaleneiland: over evalueren en oordelen Onzekere toekomsten in de Nationale Risicobeoordeling

Nadere informatie

OPTIES? GEEN KUNST! J.N. Sibie

OPTIES? GEEN KUNST! J.N. Sibie OPTIES? GEEN KUNST! J.N. Sibie Versie 1, september 2000 Voorwoord. Dit is opties? Geen kunst!, deel 1 van de boekenserie Beleggen, kunst of kunde Opties? Geen kunst! 2 Deze serie wordt uitgegeven door

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Handreiking Bestuurlijk balanceren met risico s en verantwoordelijkheden

Handreiking Bestuurlijk balanceren met risico s en verantwoordelijkheden Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Handreiking Bestuurlijk balanceren met risico s en verantwoordelijkheden Onderdeel van de tool box voor proportionele bestuurlijke omgang met risico

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

nr. 1 jaargang 9 april 2014

nr. 1 jaargang 9 april 2014 nr. 1 jaargang 9 april 2014 voor opdrachtgevers en relaties 4 Kosten op een gouden schaaltje Kosten staan niet los van hun context. Verantwoording wordt steeds belangrijker. 8 De mens is goed, de mens

Nadere informatie

NIEUWSMAGAZINE Nr. 55, november 2010

NIEUWSMAGAZINE Nr. 55, november 2010 1 NIEUWSMAGAZINE Nr. 55, november 2010 INHOUD Pag. 2 Pag. 3 Pag. 11 Pag. 12 Pag. 13 Pag. 17 Pag. 20 Pag. 23 Pag. 23 Pag. 25 Pag. 26 Voorwoord Programma IG Noordbeleggen voor theorie en praktijk Risico

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE * Antwoordkaart op pagina 25 ocus! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 2 nr 1 2013 Digitale versie? Scan hier: 1 2013 Incl. bijeenkomsten AGENDA 2013 DIV benchmark ook in 2013 Beheersing

Nadere informatie

Nederland is veilig achter de dijken. Toch?

Nederland is veilig achter de dijken. Toch? faculteit Techniek, bestuur en management VIII/2 14 06 2010 P2 Arcadis en de wetenschap - P3 Alumnus - KRW Beleidsmonitor Delfland P4 Water, voor nu en later - P6 Geen wereld zo boeiend als de waterwereld

Nadere informatie

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial Jaargang 16, Alumnispecial 2009 MATRIX KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Alumnispecial Aukje Doornbos wilde eigenlijk medicijnen studeren Patrick Kaas verkiest glamour boven lijm en

Nadere informatie

Oktober 2014. Hoeveel zijn we opgeschoten na de crisis?

Oktober 2014. Hoeveel zijn we opgeschoten na de crisis? Oktober 2014 Hoeveel zijn we opgeschoten na de crisis? Tweede Nationaal Onderzoek Risicomanagement in Nederland 2014 De onderzoekers v.l.n.r.: Casper Ruizendaal, Remko Renes, Dirk Swagerman, Marcel Prinsenberg,

Nadere informatie