Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, , Toelichting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting"

Transcriptie

1 Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, , Toelichting

2 Belangrijke mededelingen Deze toelichting bevat belangrijke informatie over het Dexia Aanbod. Dat is het aanbod dat Dexia Bank Nederland N.V. doet aan haar cliënten met effectenlease-overeenkomsten waaruit aan het einde van de looptijd een restschuld aan Dexia Bank Nederland N.V. kan voortvloeien. Dexia Bank Nederland N.V. wordt verder aangeduid als Dexia. Indien u zich aanmeldt voor het Dexia Aanbod kunt u uitsluitend rechten ontlenen aan de Overeenkomst Dexia Aanbod en de Algemene Voorwaarden Dexia Bank Nederland N.V. Deze documenten zijn opgenomen bij de meegezonden Juridische Documenten Dexia Aanbod. Wij raden u aan om niet alleen deze toelichting, maar ook de juridische documenten en het aanmeldingsformulier goed te lezen voordat u zich aanmeldt. Bewaar deze toelichting, uw kopie van het aanmeldingsformulier en de juridische documenten goed. Deze toelichting betreft de volgende juridische documenten: 1. Overeenkomst Dexia Aanbod Indien u het aanmeldingsformulier ondertekent en tijdig aan Dexia retourneert, gaat u daardoor de Overeenkomst Dexia Aanbod met Dexia Bank Nederland N.V. aan. Deze overeenkomst is opgenomen bij de Juridische Documenten Dexia Aanbod. In deze overeenkomst kunt u lezen wat uw rechten en verplichtingen zijn indien u op het Dexia Aanbod ingaat. De overeenkomst bepaalt onder meer dat u afstand doet van uw recht om juridische acties tegen Dexia Bank Nederland N.V. en/of haar tussenpersonen te beginnen met betrekking tot uw effectenleaseovereenkomst(en) of om een beroep te doen op een eventuele rechterlijke uitspraak in een procedure die in verband met effectenlease tegen Dexia Bank Nederland N.V. is of mocht worden aangespannen door een belangenvereniging of -stichting. U dient de tekst van de Overeenkomst Dexia Aanbod goed te lezen alvorens het aanmeldingsformulier te ondertekenen. 2. Toelichting op de Renteloze Lening behelst onder meer een aanbod van een renteloze lening waarmee een eventuele restschuld in termijnen kan worden afgelost. Met betrekking tot de renteloze lening is een toelichting opgesteld die belangrijke informatie bevat over de voorwaarden hiervan. Lees de Toelichting op de Renteloze Lening goed door voor u beslist over de renteloze lening. 3. Prospectus Dexia Aanbod Callopties behelst voorts een aanbod bij uitgifte van callopties op de AEX-index. Met betrekking tot die uitgifte is een prospectus opgesteld met informatie over de callopties en Dexia Bank Nederland N.V. Dit prospectus is opgenomen bij de Juridische Documenten Dexia Aanbod. Het Prospectus Dexia Aanbod Callopties is tevens algemeen verkrijgbaar gesteld bij het kantoor van Dexia Bank Nederland N.V. Afd. Klantenservice Dexia Aanbod, Piet Heinkade 55, Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, tel Lees het prospectus goed door voor u beslist over de callopties. 4. Financiële Bijsluiter bij de Verlenging behelst tenslotte een aanbod van verlenging van effectenlease-overeenkomsten tegen gunstigere voorwaarden. Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Deze financiële bijsluiter is opgenomen bij de Juridische Documenten Dexia Aanbod. Lees de financiële bijsluiter goed door voor u beslist over de verlenging. 5. Algemene Voorwaarden Dexia Bank Nederland N.V. Op het Dexia Aanbod zijn ook de Algemene Voorwaarden van Dexia Bank Nederland N.V. van toepassing, voor zover daarvan in de Overeenkomst Dexia Aanbod niet wordt afgeweken. De Algemene Voorwaarden zijn opgenomen bij de Juridische Documenten Dexia Aanbod. Toelichting Dexia Bank Nederland N.V. gevestigd te Amsterdam januari 2003 Toelichting Dexia Aanbod - januari

3 Inhoudsopgave Inleiding Belangrijke mededelingen 2 Inleiding 5 Verruimde mogelijkheden 8 1 Verruimde mogelijkheden bij verkoop van effecten 8 1A Gespreid afbetalen met renteloze lening 8 1B In één keer betalen, calloptie 9 2 Verruimde mogelijkheden bij overname van effecten 11 3 Verruimde mogelijkheden bij verlenging van overeenkomst 11 Overgangsregeling 13 Overzicht 14 en de Belasting 16 Juridische positie Dexia 17 Nu aanmelden, straks kiezen 21 Productlijst effectenleaseproducten 22 Het beursklimaat zit de afgelopen tijd tegen. De koersen zijn wereldwijd aanzienlijk gedaald. De koersen van Nederlandse beursfondsen vormen hierop geen uitzondering. Cliënten van Dexia Bank Nederland N.V. met een effectenlease-overeenkomst hadden - net als wij - gehoopt dat de koersen zouden stijgen, en dat zij bij het aflopen van hun overeenkomsten winst zouden maken. Dat is helaas veelal niet gebeurd. Bij veel effectenlease-overeenkomsten die nu aflopen, is de waarde van de geleaste effecten op de afloopdatum lager dan (het restant van) de hoofdsom. Cliënten voor wie dit geldt worden niet alleen geconfronteerd met het verlies van hun inleg, maar houden een restschuld over, die zij moeten betalen. Voor overeenkomsten die pas over enige tijd aflopen, is het onzeker of de situatie tegen die tijd beter zal zijn dan vandaag: het kan niet worden uitgesloten dat deze verder verslechtert. Ook al acht Dexia zich hiertoe niet verplicht, zij wil cliënten die aan het einde van de looptijd van hun effectenlease-overeenkomst een restschuld kunnen overhouden, tóch tegemoet komen. Deze tegemoetkoming biedt cliënten met een lopende effectenlease-overeenkomst bij Legio, Legio Lease of Bank Labouchere verruimde mogelijkheden bij de afloop van hun effectenlease-overeenkomst. Standaardmogelijkheden bij afloop van een effectenlease-overeenkomst Een effectenlease-overeenkomst biedt standaard drie mogelijkheden bij afloop: effecten verkopen: de geleaste effecten worden verkocht en de cliënt betaalt het eventuele tekort op de hoofdsom van zijn effectenlease-overeenkomst in één keer terug aan Dexia; een eventueel batig saldo wordt aan de cliënt uitgekeerd. De hoofdsom is het bedrag dat gebruikt is om de aanschaf van de geleaste effecten te financieren; effecten overnemen: de cliënt neemt de geleaste effecten over en betaalt de (resterende) hoofdsom van zijn effectenlease-overeenkomst. De cliënt betaalt de (resterende) hoofdsom in één keer terug aan Dexia en vervolgens worden de geleaste effecten bijgeschreven op een effectenrekening bij een bank naar keuze; overeenkomst verlengen: de cliënt verlengt de effectenlease-overeenkomst met minimaal 1 jaar. Na 1 jaar kan de cliënt de overeenkomst op elk moment kosteloos opzeggen. Gedurende de verlenging betaalt de cliënt rente. Let op: De hier genoemde mogelijkheden bij afloop zijn van algemene aard. Cliënten dienen hun eigen effectenlease-overeenkomst(en) te raadplegen voor de specifieke invulling in hun geval. Dexia, Legio, Labouchere Dexia Bank Nederland N.V. is het Nederlandse onderdeel van de Belgisch-Franse Dexia Groep die Bank Labouchere N.V. in 2000 heeft gekocht. Tot Bank Labouchere N.V. behoorden ook Legio en Legio Lease B.V. Door de overname is Dexia Bank Nederland N.V. automatisch in de plaats getreden van Legio, Legio Lease B.V. en Bank Labouchere N.V. : verruimde mogelijkheden bij afloop Indien u ingaat op het Dexia Aanbod en daarmee de Overeenkomst Dexia Aanbod aangaat, worden de standaardmogelijkheden bij afloop van de effectenlease-overeenkomst verruimd. De verruimde mogelijkheden van het Dexia Aanbod maken het eenvoudiger om de restschuld af te betalen of bieden de Toelichting Dexia Aanbod - januari Toelichting Dexia Aanbod - januari

4 Inleiding Inleiding mogelijkheid om een deel van het geleden verlies waarbij de cliënt gedurende de looptijd de hoofdsom aangaan van de overeenkomst onvoldoende zijn Correspondentie mogelijk goed te maken. van de effectenlease-overeenkomst volledig aflost, voorgelicht over de risico's die aan de effectenlease- Mocht u naar aanleiding van het Dexia Aanbod willen niet voor het Dexia Aanbod in aanmerking. Op overeenkomst zijn verbonden. Behalve door individuele corresponderen, dan kunt u zich wenden tot Dexia De verruimde mogelijkheden zijn: pagina 22 is een lijst opgenomen van producten waar- cliënten zijn wij ook aangesproken door de Stichting Bank Nederland N.V., Afdeling Klantenservice Dexia Bij verkoop van uw geleaste effecten kunt u voor het Dexia Aanbod geldt. geldt Leaseverlies. Deze stichting behartigt naar eigen zeggen Aanbod, Postbus 808, 1000 AV Amsterdam. ervoor kiezen uw restschuld gespreid af te evenmin voor effectenlease-overeenkomsten die ver- de belangen van ruim cliënten van Dexia Mocht u een klacht hebben, dan kunt u zich wenden betalen. Hiervoor kunt u een renteloze lening vroegd zijn beëindigd. (stand 3 januari 2003). Ook de Stichting Leaseverlies tot Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 1065, 1000 BB afsluiten. vindt dat onze voorgangers (Legio, Legio Lease en Amsterdam. Indien u uw geleaste effecten verkoopt en uw Aanmelding voor het Dexia Aanbod geschiedt door Bank Labouchere) hun cliënten onvoldoende hebben restschuld van 350 of meer in één keer betaalt, het aanmeldingsformulier dat met deze toelichting is voorgelicht. Dexia heeft enige maanden met de Hardheidsclausule ontvangt u één of meer callopties op de AEX- meegezonden volledig in te vullen, te ondertekenen stichting gesproken over mogelijke oplossingen, maar De persoonlijke situatie van sommige cliënten kan van index. en vóór de datum die op het aanmeldingsformulier is heeft met de stichting geen overeenstemming kunnen dien aard zijn, dat de verruimde mogelijkheden van Indien u de geleaste effecten overneemt, ont- vermeld, aan Dexia te zenden. bereiken. De Stichting Leaseverlies heeft inmiddels het Dexia Aanbod onvoldoende uitkomst bieden. vangt u één of meer callopties op de AEX-index, een juridische procedure tegen Dexia aangespannen. Deze cliënten komen mogelijk in aanmerking voor indien uw fictieve restschuld 350 of meer Welke verruimde mogelijkheid van het Dexia Aanbod onze hardheidsclausule. De hardheidsclausule houdt bedraagt. u kiest, beslist u pas enige weken voor de afloop Naar aanleiding van algemene klachten hebben wij in dat wij aan daarvoor in aanmerking komende Indien u uw huidige overeenkomst verlengt, van uw effectenlease-overeenkomst. U dient uw onze juridische positie onderzocht. Wij vinden dat die cliënten een oplossing op maat bieden. Wij zullen gelden gunstigere voorwaarden, indien u een keuze kenbaar te maken door middel van een keuze- sterk is. Vanaf pagina 17 is hierover meer te lezen. Wel daarvoor een aantal vaste criteria hanteren. Of wij u fictieve restschuld heeft. formulier dat Dexia u te zijner tijd zal toezenden. is het zo dat in individuele gevallen fouten zijn een maatoplossing zullen kunnen aanbieden, zal Indien u meerdere effectenlease-overeenkomsten heeft gemaakt. De verantwoordelijkheid voor deze fouten afhangen van onze beoordeling van uw persoonlijke Naast de verruimde mogelijkheden van het Dexia waarvoor het Dexia Aanbod geldt, kunt u voor elke gaan wij niet uit de weg. In de afgelopen maanden financiële situatie. Wij kunnen u in dat verband om Aanbod, kunt u ook kiezen voor één van de drie overeenkomst een andere mogelijkheid kiezen. zijn wij al druk bezig geweest om in bijzondere geval- kopieën van bewijsstukken zoals salarisspecificaties, op de vorige pagina genoemde standaardmogelijk- len met individuele cliënten regelingen te treffen en jaaropgaven en/of belastingaangiften verzoeken. heden bij afloop. Voor een schematisch overzicht van Voor cliënten van wie de overeenkomst na 5 december wij zullen dat blijven doen. de verruimde mogelijkheden van het Dexia Aanbod 2002 en vóór 1 april 2003 afloopt, bestaat een over- Dexia heeft een onafhankelijke commissie ingesteld ten opzichte van deze standaardmogelijkheden, zie gangsregeling (zie pagina 13). Deze cliënten krijgen Voorwaarden die haar adviseert bij het vaststellen van de criteria pagina 14 en 15. hierover afzonderlijk bericht. Omdat wij ons juridisch niet verplicht achten om onze van de hardheidsclausule. Deze commissie zal ook cliënten een aanbod te doen, vinden wij het redelijk controleren of Dexia naar deze criteria handelt. Wanneer en voor wie? Cliënten van wie de overeenkomst vanaf 1 januari dat daar van de kant van onze cliënten iets tegenover zal met ingang van 1 april en vóór 6 december 2002 met een restschuld is staat. Cliënten die willen deelnemen aan het Dexia Op onze website staat de gelden voor cliënten die na afloop van hun effecten- afgelopen, zullen zoveel mogelijk in de gelegenheid Aanbod zullen moeten afzien van juridische actie meest actuele informatie over de hardheidsclausule. lease-overeenkomst een restschuld kunnen hebben. worden gesteld om alsnog van het Dexia Aanbod tegen Dexia en haar tussenpersonen over hun Ook kunt u voor meer informatie bellen met De verruimde mogelijkheden van het Dexia Aanbod gebruik te maken (zie pagina 13). effectenlease-overeenkomst(en). In de Overeenkomst zijn alleen van toepassing indien de effectenlease- Dexia Aanbod staat hierover meer vermeld. overeenkomst op het moment van afloop daadwerke- Klachten lijk is geëindigd met een restschuld. Wij hebben veel klachten ontvangen van cliënten die met Legio, Legio Lease of via een tussenpersoon met zal niet voor alle effectenlease- Bank Labouchere een effectenlease-overeenkomst overeenkomsten gelden. Zo komen overeenkomsten hebben gesloten. Veel mensen vinden dat zij bij het Toelichting Dexia Aanbod - januari Toelichting Dexia Aanbod - januari

5 Verruimde mogelijkheden Verruimde mogelijkheden Indien u ingaat op het Dexia Aanbod en daarmee de Overeenkomst Dexia Aanbod aangaat, worden de standaardmogelijkheden bij afloop van de effectenlease-overeenkomst verruimd. De verruimde mogelijkheden van het Dexia Aanbod maken het eenvoudiger om de restschuld af te betalen of bieden de mogelijkheid om een deel van het geleden verlies mogelijk goed te maken. Rekenvoorbeeld gespreid afbetalen met renteloze lening Resterende hoofdsom: Verkoopwaarde effecten: De verruimde mogelijkheden zijn: Bij verkoop van uw geleaste effecten kunt u ervoor kiezen uw restschuld gespreid af te betalen. Hiervoor kunt u een renteloze lening afsluiten. Indien u uw geleaste effecten verkoopt en uw restschuld van 350 of meer in één keer betaalt, ontvangt u één of meer callopties op de AEX-index. Indien u de geleaste effecten overneemt, ontvangt u één of meer callopties op de AEX-index indien uw fictieve restschuld 350 of meer bedraagt. Indien u uw huidige overeenkomst verlengt, gelden gunstigere voorwaarden indien u een fictieve restschuld heeft. 1. Verruimde mogelijkheden bij verkoop van effecten Aan het einde van de looptijd van de effectenleaseovereenkomst wordt de hoofdsom verrekend met de verkoopwaarde van de effecten. Indien het saldo negatief is, is een restschuld ontstaan die u aan Dexia dient te betalen. 1A. Gespreid afbetalen met renteloze lening biedt cliënten die kiezen voor verkoop van hun geleaste effecten de mogelijkheid om hun schuld gespreid af te betalen door middel van een renteloze lening. Met deze lening wordt uw restschuld afgelost, waarna u de renteloze lening in maandelijkse termijnen aflost. Omdat de effecten verkocht worden, neemt u uw verlies. De restschuld kan dus niet verder oplopen. Over de lening bent u geen rente verschuldigd. De hoogte van de maandelijkse aflossing is even groot als het bedrag dat u nu maandelijks betaalt, of zou betalen als u de rente vooruit heeft betaald of aan het einde van uw effectenlease-overeenkomst betaalt. De looptijd van de renteloze lening is afhankelijk van de omvang van de restschuld en de hoogte van de maandbedragen van uw effectenlease-overeenkomst. U kunt ervoor kiezen de restschuld gespreid af te betalen met een renteloze lening. U kunt er ook voor kiezen uw restschuld in één keer af te betalen, waarbij u in het laatste geval afhankelijk van de hoogte van uw restschuld één of meer callopties op de AEXindex ontvangt. Indien de restschuld niet volledig in een aantal gelijke maandtermijnen kan worden afgelost, wordt het laatste deel van de restschuld afgelost in één slottermijn. Zie voor een nadere uitleg van de renteloze lening de Toelichting op de Renteloze Lening die bij de Juridische Documenten Dexia Aanbod is opgenomen. De voorwaarden die op de renteloze lening van toepassing zijn, zijn opgenomen in artikel 3 van de Overeenkomst Dexia Aanbod. De renteloze lening en eventuele betalingsachterstanden zullen worden gemeld bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Dit kan gevolgen hebben voor een eventuele volgende financieringsaanvraag, maar bijvoorbeeld ook voor de aanvraag van een nieuw mobiel telefoonabonnement. De aflossing van de hoofdsom van de afgelopen effectenlease-overeenkomst zal aan het BKR ter afmelding worden doorgegeven. Restschuld aan het einde van de looptijd: Oude maandbedrag: 75 Nieuwe maandbedrag (alléén aflossing): 75 Looptijd renteloze lening ( / 75): 48 maanden In dit voorbeeld is de looptijd van de renteloze lening dus 48 maanden. Aan het einde van deze periode is de volledige restschuld afgelost. Let op: Dit is een fictief voorbeeld. De resterende hoofdsom, de verkoopwaarde van uw effecten, de omvang van de restschuld en de looptijd van de renteloze lening zullen in uw geval waarschijnlijk afwijken van dit voorbeeld. 1B. In één keer afbetalen; calloptie Dexia is op basis van een licentie gerechtigd om in het biedt cliënten die ervoor kiezen kader van de Dexia Aanbod Callopties gebruik te hun restschuld in één keer af te betalen, de mogelijkheid maken van de AEX-index. Uit hoofde van de stanindex om kosteloos één of meer callopties op de AEXdaard licentie-overeenkomst is Dexia gehouden de te ontvangen. Cliënten die aan het einde van navolgende tekst op te nemen: "Euronext N.V. en de hun effectenlease-overeenkomst een restschuld overhouden, aan haar gelieerde ondernemingen (waaronder kunnen deze schuld in één keer aflossen. Euronext Indices B.V.) ondersteunen op geen enkele Indien deze restschuld 350 of meer bedraagt, ontvangt wijze de uitgifte of zijn anderszins betrokken bij de u één of meer callopties op de AEX-index. uitgifte en het aanbod van de Dexia Aanbod U ontvangt één calloptie voor elke 350 aan restschuld. Callopties." Verschillen worden naar beneden afgerond. Bij een restschuld van of ontvangt u dus 10 callopties, maar bij een restschuld van ontvangt u 9 callopties. Rekenvoorbeeld in één keer afbetalen; calloptie Resterende hoofdsom: Verkoopwaarde effecten: Restschuld aan het einde van de looptijd: Aantal callopties ( / 350 = 10,3): 10 Let op: Dit is een fictief voorbeeld. De resterende hoofdsom, de verkoopwaarde van uw effecten, de omvang van de restschuld en het aantal callopties dat u ontvangt, zullen in uw geval waarschijnlijk afwijken van dit voorbeeld. Toelichting Dexia Aanbod - januari Toelichting Dexia Aanbod - januari

6 Verruimde mogelijkheden Verruimde mogelijkheden Informatie over de calloptie De looptijd is drie jaar. Dit betekent dat drie jaar na Belangrijke aspecten van de calloptie zijn de uitoefenprijs en de looptijd. hoofdsom is afgelost, automatisch wordt bepaald de laatste dag van de maand waarin de restschuld of hoeveel de calloptie waard is, waarna een eventuele Uitoefenprijs calloptie positieve waarde wordt uitbetaald. De uitoefenprijs is de stand waarboven de AEX-index moet komen voordat de calloptie geld gaat opleveren. Vervroegde beëindiging van de calloptie is mogelijk. In dit geval is de uitoefenprijs de slotstand van de Het Prospectus Dexia Aanbod Callopties en de Overeenkomst Dexia Aanbod bevatten hierover meer AEX-index x 130% op de laatste beursdag van de maand waarin de restschuld of hoofdsom is afgelost informatie. (en dus niet de dag van afloop van uw effectenleaseovereenkomst). Als de AEX-index op de laatste beursdag van de maand waarin de restschuld of hoofdsom de calloptie wel tot extra belastingdruk leiden. De Hoewel de calloptie niet kan leiden tot verlies, kan wordt afgelost bijvoorbeeld op 350 punten sluit, dan is calloptie maakt namelijk deel uit van de gemiddelde de uitoefenprijs van de calloptie 350 x 130% = 455. vermogensrendementsgrondslag van Box III. Op pagina 16 van deze Toelichting staat hierover meer Indien in dit voorbeeld de AEX-index bij het einde van vermeld. De waarde van de calloptie per 1 januari en de looptijd van de calloptie hoger sluit dan op 455, 31 december van een kalenderjaar zal worden dan zal de calloptie worden uitgeoefend en is het vermeld op de jaaropgave die u van ons ontvangt. verschil de winst voor de cliënt. Als de AEX-index Deze opgave heeft u nodig voor uw belastingaangifte lager sluit dan op 455, dan loopt de calloptie zonder inkomstenbelasting. waarde af; de cliënt heeft dan geen winst, maar ook geen verlies. Looptijd Twee fictieve rekenvoorbeelden met verschillende waarde-ontwikkelingen van de AEX-index. Voorbeeld 1: jaarlijkse stijging AEX-index ten opzichte van het vorige jaar met 13% Slotstand AEX-index bij verkrijging calloptie: 350 Uitoefenprijs van de calloptie (350 x 130%): 455 Slotstand AEX-index einde looptijd calloptie: 505 Opbrengst per calloptie ( ): 50 Voorbeeld 2: jaarlijkse stijging AEX-index ten opzichte van het vorige jaar met 7% Slotstand AEX-index bij verkrijging calloptie: 350 Uitoefenprijs van de calloptie (350 x 130%): 455 Slotstand AEX-index einde looptijd calloptie: 429 Opbrengst per calloptie: 0 In dit voorbeeld eindigt de calloptie onder de uitoefenprijs; u heeft dan geen opbrengst of verlies. Let op: Bovenstaande voorbeelden zijn prognoses. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Prospectus Met betrekking tot de Dexia Aanbod Callopties is een prospectus opgesteld. Dit Prospectus bevat belangrijke informatie over de callopties en over Dexia. Cliënten dienen kennis te nemen van de inhoud van het Prospectus Dexia Aanbod Callopties voordat zij hun keuze voor de calloptie maken. Dit Prospectus is opgenomen bij de Juridische Documenten Dexia Aanbod en is 2. Verruimde mogelijkheden bij overname van effecten Aan het einde van de looptijd van de effectenleaseovereenkomst kunnen cliënten er ook voor kiezen om de effecten van hun effectenlease-overeenkomst over te nemen. Indien u voor deze verruimde mogelijkheid kiest, betaalt u de hoofdsom van de effectenleaseovereenkomst, waarna de effecten zullen worden bijgeschreven op een effectenrekening bij een bank van uw keuze. U kunt daarna zelf bepalen of, en wanneer u de effecten wilt verkopen. Indien u kiest voor het overnemen van de geleaste effecten, ontvangt u callopties op de AEX-index. Het aantal callopties dat u ontvangt, is afhankelijk van de omvang van uw fictieve restschuld. Dit is het verschil tussen de waarde van de effecten tegen de slotkoers 3. Verruimde mogelijkheden bij verlenging van overeenkomst Cliënten die aan het einde van hun effectenleaseovereenkomst een restschuld overhouden, kunnen er ook voor kiezen om hun overeenkomst te verlengen. Door te kiezen voor verlenging van uw overeenkomst blijft u beleggen met geleend geld. Dit betekent dat het risico blijft bestaan dat de koersen zullen dalen en dat de restschuld zal toenemen. Als de koersen echter stijgen, zal de restschuld verminderen. De standaardmogelijkheden bij afloop van de overeenkomst bieden u ook de mogelijkheid om de tevens algemeen verkrijgbaar gesteld bij het kantoor van Dexia Bank Nederland N.V. te Amsterdam, Afd. Klantenservice Dexia Aanbod, Piet Heinkade 55, Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, tel Op grond van wettelijke voorschriften is Dexia gehouden het Prospectus van tijd tot tijd te actualiseren. Geactualiseerde prospectussen zullen door Dexia verkrijgbaar worden gesteld op bovengenoemd adres. op de dag waarop de effectenlease-overeenkomst afloopt, verminderd met de hoofdsom. U ontvangt één calloptie voor elke 350 aan fictieve restschuld. Zie voor de beschrijving van de callopties pagina 10, het Prospectus Dexia Aanbod Callopties en de Overeenkomst Dexia Aanbod. Let op: Door de effecten over te nemen blijft u beleggen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. N.B.: De mogelijkheid om de effecten over te nemen geldt niet voor Certificaatproducten. Zie de Productlijst effectenleaseproducten op pagina 22. overeenkomst te verlengen. Indien u ingaat op het Dexia Aanbod en u bij afloop een (fictieve) restschuld heeft, zijn onder andere de hieronder beschreven gunstigere voorwaarden van toepassing. De exacte voorwaarden van de verlenging zijn opgenomen in artikel 4 van de Overeenkomst Dexia Aanbod. Zie ook de Financiële Bijsluiter bij de Verlenging die is opgenomen bij de Juridische Documenten Dexia Aanbod. Maandtermijn De maandtermijn die u tijdens de verlenging betaalt, is in beginsel gelijk aan uw huidige maandtermijn en bestaat voor een deel uit leaserente en voor een deel uit aflossing. Toelichting Dexia Aanbod - januari Toelichting Dexia Aanbod - januari

7 Verruimde mogelijkheden Overgangsregeling De aangepaste rente zal gelijk zijn aan het percentage dat Dexia betaalt als zij zelf geld leent. Op voorzien. Tijdens de verlenging kunt u op elk gewenst moment vervroegd en zonder extra kosten de verlen- Overgangsregeling Voor elke 350 aan restschuld ontvangt u op 30 april 2003 één calloptie. Hetzelfde geldt indien de effecten 7 januari 2003 was deze rente 3,4%. Deze rente kan ging beëindigen. U kunt dan kiezen voor verkoop of Indien uw effectenlease-overeenkomst na 1 januari zijn overgenomen met een fictieve restschuld van dagelijks variëren en wordt op de datum van afloop overname van de effecten. Nogmaals verlengen is niet 2001 en vóór 1 april 2003 met een restschuld is afge- 350 of meer, en de oorspronkelijke hoofdsom in één van de effectenlease-overeenkomst gefixeerd. U betaalt mogelijk. lopen, komt u in aanmerking voor een overgangsrege- keer is afgelost. tijdens de verlenging dus een vaste rente. ling. Uiteraard moet u bij afloop of vervroegde beëin- Als u reeds eerder met ons een verlenging bent over- Naast leaserente bestaat de maandtermijn uit aflossing. diging van de verlenging van uw effectenlease- Als uw effectenlease-overeenkomst na 1 januari 2001 eengekomen, dan kunt u zich voor de resterende Het aflossingsdeel wordt zo gekozen dat de nieuwe overeenkomst nog wel een eventuele restschuld aan en vóór 6 december 2002 met een restschuld is afge- looptijd van uw huidige verlenging vanaf 1 april 2003 maandtermijn even hoog is als de maandtermijn die Dexia betalen. U kunt dan niet nogmaals gebruik lopen en u met ons een afbetalingsregeling heeft alsnog aanmelden voor de verruimde voorwaarden u onder de huidige overeenkomst betaalt of zou maken van het Dexia Aanbod. afgesproken die op 1 april 2003 nog loopt, zult u de voor verlenging van het Dexia Aanbod. Indien u na betalen als u de rente vooruit heeft betaald of aan het maandelijkse administratiekosten ad 5 vanaf die afloop van deze verlenging nog steeds een restschuld einde van uw effectenlease-overeenkomst betaalt. Dividend datum niet meer verschuldigd zijn. heeft, zult u die direct moeten betalen aan Dexia. Naarmate het bedrag van de rente lager is dan de Indien u ingaat op het Dexia Aanbod zullen gedurende huidige maandtermijn zal het aflossingsdeel groter de verlenging uitgekeerde dividenden op de effecten Als uw effectenlease-overeenkomst na 5 december Indien uw effectenlease-overeenkomst afloopt na worden. Dit geldt ook voor volgende maandtermijnen, aan u ten goede komen en vóór 1 april 2003 met een restschuld is afge- 5 december 2002 en vóór 1 april 2003 zal Dexia u want door maandelijkse aflossing vermindert de lopen en u met ons een tijdelijke betalingsregeling afzonderlijk bericht sturen. Indien u vier weken voor hoofdsom en daarmee het bedrag dat aan rente Let op: Als u heeft gekozen voor de verlenging, en op heeft getroffen, dan wordt deze met ingang van afloop van uw effectenlease-overeenkomst geen verschuldigd is. Mocht de rente die Dexia zelf moet de afloopdatum van de effectenlease-overeenkomst 1 april 2003 omgezet in de renteloze lening. bericht heeft ontvangen, kunt u dit melden via ons betalen in de periode voorafgaande aan de ingang blijkt dat u geen (fictieve) restschuld heeft, dan zullen telefoonnummer Wij sturen u dan van de verlenging een stijging doormaken, dan kan de voorwaarden van de standaard-verlengingsmoge- Als uw restschuld 350 of meer was en u heeft die in alsnog afzonderlijk bericht. de maandtermijn die u gedurende de verlenging lijkheid gelden en niet de gunstigere voorwaarden één keer terugbetaald, kunt u alsnog callopties op de dient te betalen, hoger zijn dan de huidige maand- van het Dexia Aanbod. AEX-index verkrijgen. termijn. In dit geval zal de maandtermijn geheel uit rente bestaan en geen aflossing bevatten. Let op: U belegt met geleend geld. Dit betekent dat u het risico loopt dat u uw inleg verliest of zelfs een Looptijd schuld overhoudt. De waarde van uw belegging kan De verlenging heeft een looptijd van maximaal fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden drie jaar, ook als de voorwaarden van uw effecten- geen garantie voor de toekomst. lease-overeenkomst in een andere verlengingsduur Toelichting Dexia Aanbod - januari Toelichting Dexia Aanbod - januari

8 Overzicht Overzicht Indien u zich niet aanmeldt voor het Dexia Aanbod gelden de standaardmogelijkheden. Indien u zich aanmeldt voor het Dexia Aanbod gelden de verruimde mogelijkheden. Keuze bij afloop van uw effectenleaseovereenkomst Afwegingen Consequenties Keuze bij afloop van uw effectenleaseovereenkomst Afwegingen Consequenties 1. Effecten verkopen U stopt met beleggen in de effecten van uw effectenlease-overeenkomst; u loopt geen beleggingsrisico meer. Uw restschuld kan niet groter of kleiner worden. U dient een eventuele restschuld in één keer terug te betalen. 1A. Effecten verkopen: gespreid terugbetalen van de restschuld U stopt met beleggen in de effecten van uw effectenlease-overeenkomst; u loopt geen beleggingsrisico meer. Uw restschuld kan niet groter of kleiner worden. U ontvangt een renteloze lening. U lost deze maandelijks af. De maandtermijn blijft gelijk aan uw huidige maandtermijn. 2. Effecten overnemen U blijft beleggen in de effecten van uw effectenlease-overeenkomst; u blijft een beleggingsrisico lopen. U belegt niet meer met van Dexia geleend geld. U dient (het restant van) de hoofdsom in één keer terug te betalen. 1B. Effecten verkopen: in één keer terugbetalen van de restschuld U stopt met beleggen in de effecten van uw effectenlease-overeenkomst; u loopt geen beleggingsrisico meer. Uw restschuld kan niet groter of kleiner worden. U betaalt uw restschuld in één keer terug. U ontvangt één of meer callopties op de AEX-index. U kunt van een eventuele stijging van de AEX-index profiteren; u kunt geen nieuwe restschuld overhouden. U kunt uw callopties vervroegd beëindigen. 3. Effectenleaseovereenkomst verlengen U blijft beleggen in de effecten van uw effectenlease-overeenkomst; u blijft een beleggingsrisico lopen. U belegt nog steeds met van Dexia geleend geld. Dit betekent dat u uw inleg kunt kwijtraken en zelfs een restschuld kunt overhouden. Deze kan groter of kleiner zijn dan een restschuld op het moment van verlenging. U verlengt uw overeenkomst voor minimaal één jaar tegen commerciële rentetarieven. 2. Effecten overnemen U blijft beleggen in de effecten van uw effectenlease-overeenkomst; u blijft een beleggingsrisico lopen. U belegt niet meer met van Dexia geleend geld. U betaalt (het restant van) uw hoofdsom in één keer terug. U ontvangt één of meer callopties op de AEX-index. U kunt van een eventuele stijging van de AEX-index profiteren; u kunt geen nieuwe restschuld overhouden. U kunt uw callopties vervroegd beëindigen. 3. Effectenleaseovereenkomst verlengen U blijft beleggen in de effecten van uw effectenlease-overeenkomst; u blijft een beleggingsrisico lopen. U belegt nog steeds met van Dexia geleend geld. Dit betekent dat u uw inleg kunt kwijtraken en zelfs een restschuld kunt overhouden. Deze kan groter of kleiner zijn dan een restschuld op het moment van verlenging. U verlengt voor drie jaar tegen financieringskosten Dexia. U kunt op elk moment stoppen; er is géén minimum looptijd. U lost gedeeltelijk af op uw hoofdsom. Toelichting Dexia Aanbod - januari Toelichting Dexia Aanbod - januari

9 en de Belasting Juridische positie Dexia en de belasting Hieronder volgt een zeer beknopte beschrijving van de fiscale aspecten die met betrekking tot het Dexia Aanbod voor u van belang kunnen zijn. Dit is geen belastingadvies; indien u precies wilt weten wat de gevolgen in uw geval zullen zijn, raden wij u aan een belastingadviseur in te schakelen, die met al uw persoonlijke omstandigheden rekening kan houden. Deze beschrijving heeft alleen betrekking op de in Nederland wonende particulieren, gaat ervan uit dat de effecten en de schulden niet behoren tot een ondernemingsvermogen en is gebaseerd op de fiscale wetgeving zoals die op 1 januari 2003 van kracht was. De ervaring leert dat fiscale wetten regelmatig worden gewijzigd, en dat wetswijzigingen soms snel en soms zelfs met terugwerkende kracht worden doorgevoerd. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om op dergelijke wetswijzigingen te reageren. Onder het huidige Belastingplan 2001 worden inkomsten uit beleggingen (zoals koerswinsten en dividenden), die niet in Box I zijn begrepen, niet progressief belast. Rente op leningen die zijn aangegaan in verband met deze beleggingen, zijn niet aftrekbaar. De waarde van de effecten maakt in beginsel onderdeel uit van het gemiddelde belastbaar vermogen in Box III. U moet jaarlijks ''Box-III-belasting'' betalen over de gemiddelde waarde van uw effecten en (voorzover van toepassing) over die van uw calloptie. Hier staat tegenover dat u een eventuele schuld van die waarde mag aftrekken. Als u gebruik maakt van de mogelijkheid om af te lossen met een renteloze lening, is van belang dat de fiscus een lagere waarde aan uw lening toekent (de zogenoemde 'contante waarde'). U kunt dan een iets lager bedrag in aftrek brengen. Het verschil met de nominale waarde van de schuld zal in de praktijk overigens beperkt zijn. De fiscus gaat er voor de inkomstenbelasting vanuit dat het gemiddelde belastbaar vermogen 4% rendement per jaar oplevert, waarover 30% inkomstenbelasting verschuldigd is (Box III). Per saldo komt dit neer op een belastingheffing van 1,2% van het gemiddelde belastbaar vermogen. Het hangt van uw persoonlijke situatie af of u in aanmerking komt voor bepaalde kortingen op de te betalen inkomstenbelasting. Cliënten krijgen elk jaar omstreeks februari van Dexia een jaaropgave met daarin de relevante gegevens van hun effectenlease-overeenkomst voor de inkomstenbelastingaangifte. Meer informatie over de fiscale implicaties van de verruimde mogelijkheden van het Dexia Aanbod kunt u vinden in de Toelichting op de Renteloze Lening, het Prospectus Dexia Aanbod Callopties en in de Financiële Bijsluiter bij de Verlenging. Deze documenten zijn opgenomen bij de Juridische Documenten Dexia Aanbod. Verwijten en onze standpunten In de inleiding schreven wij dat wij onze juridische positie sterk inschatten. Graag leggen wij uit waarom wij dat vinden. Wij doen dit aan de hand van de verwijten die aan het adres van ons en onze voorgangers (Legio, Legio Lease B.V. en Bank Labouchere N.V.) door de Stichting Leaseverlies en een aantal cliënten zijn gemaakt. Onze hieronder weergegeven standpunten hebben wij ook in onze briefwisseling met sommige van onze cliënten ingenomen. Wij wijzen erop dat dit onze standpunten zijn. De Autoriteit Financiële Markten heeft zich in een algemeen rapport over aandelenlease kritisch over aanbieders van effectenlease-overeenkomsten uitgelaten (www.autoriteit-fm.nl). De Autoriteit Financiële Markten kan bovendien op basis van het lopende onderzoek naar de naleving van de zorgplicht door de voorgangers van Dexia tot een oordeel komen dat afwijkt van onze standpunten. Echter, de rechter heeft steeds het laatste woord. Wij zullen onze standpunten zonodig in rechte tot in hoogste instantie verdedigen, hoe lang dat ook zal duren. Dat Dexia nu het Dexia Aanbod doet, betekent dan ook niet dat Dexia enige aansprakelijkheid voor eventuele schade aanvaardt. Verwijt: "Ik wist niet dat ik mijn maandelijkse inleg kon kwijtraken. Ook wist ik niet dat ik zou moeten bijbetalen." "In de advertenties en in het door Legio verspreide foldermateriaal, wordt niet althans volstrekt onvoldoende gewezen op de bijzondere risico's die aan het leasen van effecten kleven. Legio volstaat met een verwijzing naar winsten en andere koersveranderingen en de algemene regel "De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst". Op geen enkele wijze wordt verwezen naar de mogelijkheid dat de inleg volledig verloren gaat of dat zelfs een schuld wordt overgehouden. De informatie die u publiekelijk hebt verspreid is op grond van het bovenstaande misleidend, want onjuist en/of onvolledig. De verspreiding daarvan moet derhalve op grond van artikel 6:194 BW als onrechtmatige daad worden gekwalificeerd. Als gevolg van deze onrechtmatige daad heb ik schade geleden. Indien ik over de juiste en volledige informatie zou hebben beschikt, had ik de overeenkomst met betrekking tot de effectenlease nooit gesloten althans niet op dezelfde voorwaarden." Standpunt Dexia: "Uit het door onze voorgangers Legio, Legio Lease B.V. en Bank Labouchere N.V. verstrekte informatiemateriaal blijkt dat de cliënt zijn maandelijkse termijnen kan kwijtraken. Ook is vermeld dat deze een restschuld kan overhouden. De door de cliënt betaalde maandtermijnen zijn rentebetalingen op de lening die is afgesloten voor de aankoop van de effecten van de effectenlease-overeenkomst. Daarop is dan ook geen garantie van toepassing. Evenmin wordt een garantie op de verkoopwaarde van de effecten gegeven. Beleggingsresultaten kunnen immers niet worden gegarandeerd. Dit blijkt ook uit de brochures. Zo staat onder het kopje "Einde en uitbetaling" in de brochure uit 2000 van het product de WinstVerDriedubbelaar dat de cliënt de volledige verkoopopbrengst van zijn aandelen ontvangt, slechts onder aftrek van de nog niet afgeloste hoofdsom. Daarbij wordt vermeld dat indien de aandelen onverhoopt minder opbrengen dan de aankoopprijs, de cliënt het verschil zou moeten bijbetalen. Wij verwijzen in dit verband ook naar de tekst onder het kopje "Verlengingsgarantie". Ook in het gebruikte prognose-voorbeeld staat uitdrukkelijk de post "aflossing hoofdsom". Onder het kopje "Let op" wordt voorts uitdrukkelijk verwezen naar de financiële risico's verbonden aan het beleggen met geleend geld via de Toelichting Dexia Aanbod - januari Toelichting Dexia Aanbod - januari

10 Juridische positie Dexia Juridische positie Dexia WinstVerDriedubbelaar en er zijn nog andere waarschuwingen opgenomen. Ook eerdere en latere brochures van de WinstVerDriedubbelaar en brochures van andere producten van Legio en Bank Labouchere bevatten soortgelijke formuleringen. Het standpunt van Dexia is dat de cliënten door middel van de brochures, alsook door het andere aan de cliënten toegezonden schriftelijke materiaal zoals het rekenvoorbeeld, de fiscale opinie, en de bepalingen van de effectenlease-overeenkomst zelf voldoende duidelijk is gemaakt wat de risico's van de effectenlease-overeenkomsten waren en dat geen sprake is van misleidende mededelingen in de zin van artikel 6:194 Burgerlijk Wetboek." Verwijt: "De door mij afgesloten effectenlease-overeenkomst past niet in mijn persoonlijke situatie." "Voordat ik de genoemde effectenlease-overeenkomst ondertekende, heeft er geen enkel contact plaatsgevonden tussen Legio en mijzelf over mijn financiële positie, mijn ervaring met beleggen en mijn beleggingsdoelstellingen. Had Legio dit wel gedaan, dan zou zij hebben moeten vaststellen dat de effectenlease-overeenkomst, mede gezien de risico's van het beleggen met geleend geld, in mijn geval niet tot stand had mogen komen." Standpunt Dexia: "Bij het afsluiten van de effectenlease-overeenkomst waren onze voorgangers Legio, Legio Lease B.V. en Bank Labouchere N.V. naar onze mening niet verplicht om naar de beleggingservaring en de beleggingsdoelstellingen van de cliënt te informeren. De toepasselijke regelgeving schrijft voor dat de verplichting tot het inwinnen van informatie over de persoonlijke situatie van de cliënt per dienst verschilt. Een effectenlease-overeenkomst wordt als kant-en-klaar-product aangeboden. Behalve voor het maandbedrag, het soort product en daarmee de effecten waarin de cliënt belegt, hoeft de cliënt verder geen beleggingskeuzes te maken. Overigens hebben onze voorgangers wel gekeken naar de financiële positie van de cliënt. Vóór de totstandkoming van een effectenlease-overeenkomst hebben zij iedere cliënt bij het Bureau Krediet Registratie ("BKR") getoetst. In de brochures wordt hier ook melding van gemaakt. Daarnaast vindt in bepaalde gevallen een extra toetsing plaats van de inkomenspositie en van de waarde van eventuele al lopende overeenkomsten." Verwijt: "Dexia heeft niet voldaan aan de margin-verplichtingen." "Had Legio op juiste wijze invulling gegeven aan haar zorgplicht, dan had zij zodra de contractswaarde (zijnde het verschil tussen de waarde van de geleaste effectenportefeuille en de hoogte van de geleende hoofdsom) negatief werd, mij daarover moeten informeren en verzoeken zekerheden te stellen. Mochten die zekerheden niet binnen vijf werkdagen door Legio zijn ontvangen, dan had zij zelfstandig de effectenportefeuille moeten sluiten. Ik had daardoor niet of nauwelijks meer dan de tot op dat moment betaalde termijnen kunnen verliezen." Standpunt Dexia: "Hier wordt een beroep gedaan op artikel 28 leden 3 en 4 van de Nadere Regeling gedragstoezicht effectenverkeer 2002, voorheen Nadere Regeling toezicht effectenverkeer Deze bijzondere regel is voor ons met ingang van 1 juni 1999 in werking getreden en geldt voor producten waarvan het kenmerk is dat vantevoren niet vaststaat wat de omvang is van de aan dat product verbonden financiële verplichtingen. Dit ligt bij effectenleaseproducten wezenlijk anders. Bij effectenleaseproducten staat tevoren vast wat de hoofdsom en de maandlasten zijn. Hoewel de Autoriteit Financiële Markten in haar circulaire "Inzicht" nr. 3 van 1 augustus 2002 meedeelt dat zij vindt dat de regel van artikel 28 leden 3 en 4 Nadere Regeling Gedragstoezicht 2002 ook op effectenlease-overeenkomsten van toepassing is, meent Dexia dat dit niet zo is. Dexia heeft advies ingewonnen van twee vooraanstaande hoogleraren in het effectenrecht. Beide hoogleraren stellen zich op het standpunt dat artikel 28 leden 3 en 4 van de Nadere Regeling gedragstoezicht effectenverkeer 2002 niet van toepassing is op effectenlease-overeenkomsten." Verwijt: "Dexia hanteert agressieve telefonische verkoopmethodes en handelt in strijd met het verbod op cold calling." "Ik ben zeer vaak door Legio gebeld, terwijl ik geen klant was. Legio heeft het verbod op cold calling - het bellen van cliënten met wie zij voordien nog geen overeenkomst had gesloten - overtreden." Standpunt Dexia: "De verkoop-procedure was als volgt: Bij het eerste telefonische contact wordt gevraagd of de mogelijke cliënt wel of niet informatie wil ontvangen over effectenlease. Er worden enkele vragen gesteld over zijn persoonlijke situatie. Indien de mogelijke cliënt interesse heeft, wordt een brochure toegezonden en wordt de mogelijke cliënt gevraagd of opnieuw contact mag worden opgenomen. Indien de cliënt dat wil, dan volgt na ca. vijf tot zeven dagen het tweede telefonische contact, waarbij de effectenlease-overeenkomst aan de mogelijke cliënt wordt uitgelegd en zijn interesse wordt gepeild. Indien de mogelijke cliënt de effectenlease-overeenkomst wil aangaan, worden zijn gegevens genoteerd. Vervolgens volgt het derde telefonisch contact ("nabelgesprek") waarin wordt geverifieerd of alle gegevens juist zijn en of de mogelijke cliënt nog vragen heeft. Daarna wordt de acceptatieprocedure gevolgd en indien de mogelijke cliënt door de acceptatieprocedure komt, wordt de overeenkomst aan hem toegezonden. Pas als de mogelijke cliënt de overeenkomst getekend heeft geretourneerd is de overeenkomst definitief. Uit deze procedure blijkt dat de cliënt in alle rust kon beslissen of hij of zij een effectenlease-overeenkomst wenste aan te gaan. Pas als de overeenkomst getekend van de cliënt was terugontvangen, werd de cliënt gebonden aan de effectenlease-overeenkomst. Toelichting Dexia Aanbod - januari Toelichting Dexia Aanbod - januari

11 Juridische positie Dexia Nu aanmelden, straks kiezen Hoewel het eerste gesprek zich niet beperkte tot uitsluitend de vraag of de cliënt wel of niet een brochure wenste te ontvangen, is ons oordeel dat de telefonische benadering van cliënten niet onder het verbod van "cold calling" viel." Verwijt: "Mijn echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner heeft geen toestemming verleend voor het aangaan van de effectenlease-overeenkomst." "Voor het afsluiten van een effectenlease-overeenkomst heeft mijn echtgeno(o)t(e) geen toestemming gegeven, terwijl dit op grond van artikel 1:88 BW wel had gemoeten. Mijn echtgeno(o)t(e) kan daarom de overeenkomst vernietigen." Standpunt Dexia: "Voor effectenlease-overeenkomsten is het niet noodzakelijk dat de echtgeno(o)t(e) meetekent. Hetzelfde geldt voor geregistreerde partners. Dexia heeft hierover van drie vooraanstaande hoogleraren in het burgerlijk recht advies ingewonnen en zij onderschrijven dit standpunt. Weliswaar heeft de Stichting Leaseverlies een andersluidend advies van een andere hoogleraar, maar dat advies heeft de door Dexia geraadpleegde hoogleraren niet kunnen overtuigen. Wij blijven dan ook bij ons standpunt dat effectenlease-overeenkomsten waarvoor de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner geen toestemming heeft verleend onaantastbaar zijn." Aanmelden; de Overeenkomst Dexia Aanbod Aanmelden Cliënten die willen deelnemen aan het Dexia Aanbod moeten het persoonlijke aanmeldingsformulier volledig invullen en vóór de datum zoals vermeld op het aanmeldingsformulier ondertekend aan Dexia toezenden. In sommige gevallen moet het aanmeldingsformulier (ook) door andere personen worden ondertekend. Dit kan het geval zijn indien u gehuwd bent of een geregistreerde partner heeft, of minderjarig bent. Het aanmeldingsformulier bevat hierover meer informatie. U wordt geadviseerd de invulinstructies op het aanmeldingsformulier goed te lezen en nauwkeurig op te volgen. De Overeenkomst Dexia Aanbod Door ondertekening en tijdige retourzending van het aanmeldingsformulier aan Dexia komt de Overeenkomst Dexia Aanbod tot stand tussen u en Dexia. De Overeenkomst Dexia Aanbod bevat de rechten en de verplichtingen van de deelnemer aan het Dexia Aanbod en van Dexia. De Overeenkomst Dexia Aanbod bestaat uit bepalingen die tussen u en Dexia gelden, ongeacht uw keuze voor één van de verruimde mogelijkheden van het Dexia Aanbod. Hiertoe behoren onder meer bepalingen waarmee afstand wordt gedaan van uw recht om juridische acties tegen Dexia en/of haar tussenpersonen te beginnen over uw effectenlease-overeenkomst(en) of om een beroep te doen op een eventuele rechterlijke uitspraak in een procedure die tegen Dexia is of wordt aangespannen door een belangenvereniging of -stichting. Daarnaast bevat de Overeenkomst Dexia Aanbod bijzondere bepalingen voor elk van de verruimde mogelijkheden van het Dexia Aanbod. Een aantal weken voor afloop van een effectenleaseovereenkomst zal Dexia een keuzeformulier zenden. Hierop kunt u uw keuze voor een van de verruimde mogelijkheden van het Dexia Aanbod aangeven. Door tijdige toezending van het ingevulde en ondertekende keuzeformulier aan Dexia worden de bijzondere bepalingen die uitsluitend gelden voor de gekozen mogelijkheid van kracht. Dexia zal u hiervan vervolgens een schriftelijke bevestiging zenden. De Overeenkomst Dexia Aanbod is opgenomen bij de Juridische Documenten Dexia Aanbod. De beslissing is aan u In de voorgaande hoofdstukken van deze brochure heeft u kunnen lezen waarom wij het Dexia Aanbod doen, wat de verruimde mogelijkheden van het Dexia Aanbod inhouden en hoe een en ander in zijn werk gaat. Bij uw beslissing of u zich voor het Dexia Aanbod aanmeldt, zult u de voor u relevante aspecten tegen elkaar moeten afwegen. Die afwegingen kunnen wij niet voor u maken. Daarbij zullen ook uw persoonlijke omstandigheden een rol spelen. Als u voor het Dexia Aanbod heeft gekozen, dan komt u bij afloop van uw effectenlease-overeenkomst voor de vraag te staan welke verruimde mogelijkheid van het Dexia Aanbod voor u het meest geschikt is. Het op pagina 14 en 15 opgenomen schema biedt u een overzicht van alle verschillende mogelijkheden en de consequenties daarvan. Wij adviseren u verder om niet alleen deze toelichting te lezen, maar ook de Juridische Documenten Dexia Aanbod. Met name de Overeenkomst Dexia Aanbod dient u goed door te nemen, want die overeenkomst bepaalt wat uw rechten en verplichtingen als deelnemer van het Dexia Aanbod zijn. Toelichting Dexia Aanbod - januari Toelichting Dexia Aanbod - januari

12 Toelichting Productlijst effectenleaseproducten en voorwaarden Producten die in aanmerking komen voor het Dexia Aanbod Productomschrijving 10 = 20 Effect 1) 2) 4 = 10 Effect Agio-Stockplan Altijd Doen Plan Beleggen met Bonus Bonus Effect Condor Plan Crystal Effect Direct Rendement Effect DuoLease Feest Plan Flamingo Plan Gianni Romme Effect Interest Refund Effect KoersKlimmer Koersleasen Korting Kado Productomschrijving Legio Beleggers Plan Legio Bespaarplan Legio Extra Bonus Legio I.B.* Plan Maximaal Rendement Effect MultiClick Effect Multiplier Effect Parelplan Prive Pensioen Effect 1) 2) Profit Effect Rente-Remmer Triple Effect Troefplan WinstVer10Dubbelaar 1) WinstVerDriedubbelaar WinstVerdubbelaar Effectenleaseproducten die niet in bovenstaande lijst zijn genoemd, komen niet in aanmerking voor het Dexia Aanbod omdat u daarbij de hoofdsom volledig aflost (en dus geen restschuld kunt overhouden), omdat het een garantie- of stortingsproduct betreft, of omdat het product niet meer bestaat. 1) Dit is een certificaatproduct. U kunt geen gebruik maken van de mogelijkheid de effecten over te nemen, ongeacht of u deelneemt aan het Dexia Aanbod. 2) Dit product kunt u niet verlengen, ongeacht of u deelneemt aan het Dexia Aanbod. Toelichting Dexia Aanbod - januari

Financiële Bijsluiter bij de Verlenging

Financiële Bijsluiter bij de Verlenging Financiële Bijsluiter bij de Verlenging Dexia Bank Nederland N.V. Juridische Documenten Dexia Aanbod - januari 2003 1 - januari 2003 (Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.) Financiële Bijsluiter Bij

Nadere informatie

Juridische Documenten Dexia Aanbod

Juridische Documenten Dexia Aanbod 01-96_739247 14/09/2004 16:14 Pagina 1 Dexia Bank Nederland N.V. - januari 2003 01-96_739247 14/09/2004 16:14 Pagina 2 (Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.) - januari 2003 01-96_739247 14/09/2004

Nadere informatie

Aanvullende informatie Verlenging bij Dexia Aanbod

Aanvullende informatie Verlenging bij Dexia Aanbod Aanvullende informatie Verlenging bij Dexia Aanbod U ontvangt van Dexia ongeveer 6 weken voor het bereiken van de maximale looptijd van uw effectenlease-overeenkomst, bericht. In dit document is informatie

Nadere informatie

Het geld waar u mee belegt heeft u geleend. Dit betekent dat u het risico loopt dat uw inleg verliest of zelfs een schuld overhoudt.

Het geld waar u mee belegt heeft u geleend. Dit betekent dat u het risico loopt dat uw inleg verliest of zelfs een schuld overhoudt. Aanvullende informatie Verlenging (niet Dexia Aanbod) U ontvangt van Dexia ongeveer 6 weken voor het bereiken van de maximale looptijd van uw effectenlease-overeenkomst bericht. In dit document is informatie

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

bonus Nieuw bonus bonus

bonus Nieuw bonus bonus Nieuw Maandelijkse inleg vanaf 50,- Géén verplichte minimum looptijd Spreiding over de 25 populairste hoofdfondsen Minder gevoelig voor de risico s van koersschommelingen Gratis tot 10% oplopende Wat gaat

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Staalbankiers N.V. Postbus 327 2501 CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse

Nadere informatie

Prospectus Crediam Lenen

Prospectus Crediam Lenen Prospectus Crediam Lenen Prospectus 1 Wat extra ruimte is wel zo prettig. Ook financieel. Voor geplande of juist onverwachtse uitgaven. Want wat is er vervelender dan dat u juist op dát moment geen geld

Nadere informatie

Prospectus Aflopend Krediet

Prospectus Aflopend Krediet Prospectus Aflopend Krediet Prospectus aflopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken over

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Prospectus Studentenlimiet

Prospectus Studentenlimiet Prospectus Studentenlimiet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Prospectus Privélimiet Plus

Prospectus Privélimiet Plus Prospectus Privélimiet Plus De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Prospectus Internet Voordeel Krediet

Prospectus Internet Voordeel Krediet Prospectus Internet Voordeel Krediet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële

Nadere informatie

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW Aan het vinden van de perfecte woning besteedt u vaak maandenlang

Nadere informatie

Prospectus Masterlening

Prospectus Masterlening Prospectus Masterlening De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

100% koerskracht Géén minimale looptijd Uitbetaling met een Klim Kosten

100% koerskracht Géén minimale looptijd Uitbetaling met een Klim Kosten Nieuw AEX-klim Inleg per Certificaat vanaf slechts 500,- Géén verplichte minimum looptijd Spreiding over de 25 populairste hoofdfondsen Doe het beter dan de AEX-index Doel-Kompas zet bij verzilvering de

Nadere informatie

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW Zoals uw huis de basis is voor uw privéleven, zo is uw hypotheek de basis voor

Nadere informatie

Inhoud. Kredietprospectus Effectenkrediet 4

Inhoud. Kredietprospectus Effectenkrediet 4 Inhoud Kredietprospectus Effectenkrediet 4 Kredietprospectus Effectenkrediet Algemeen Een Staalbankiers Effectenkrediet is een effectenrekening met een automatische, doorlopende en variabele kredietfaciliteit

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

FD0578 0305(i) Leningen

FD0578 0305(i) Leningen FD0578 0305(i) Leningen Bij OHRA houden we van duidelijkheid. Dat betekent: weinig kleine lettertjes, geen lange wachttijden en korte lijnen. Zo houden we het overzichtelijk en weet u direct waar u aan

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie

SNS Lenen. Prospectus Lenen

SNS Lenen. Prospectus Lenen Prospectus Lenen SNS Lenen Heeft u extra geld nodig? Om een grote uitgave te doen of om geld achter de hand te hebben voor onvoorziene uitgaven? Bij SNS Bank kunt u terecht voor een lening die bij u past.

Nadere informatie

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Index Performance Deposito. Wanneer is een Index Performance Deposito geschikt voor u? Hoe werkt een Index Performance Deposito?

Index Performance Deposito. Wanneer is een Index Performance Deposito geschikt voor u? Hoe werkt een Index Performance Deposito? Van Lanschot Index Performance Deposito Wilt u profiteren van een verwachte koersontwikkeling op een index? Hebt u een geldbedrag over en wilt u over dit geldbedrag mogelijk een aantrekkelijk rentepercentage

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

50060810 AMS C 275476 / 8

50060810 AMS C 275476 / 8 1 BEPALINGEN VASTSTELLINGOVEREENKOMST DUISENBERG-REGELING Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze Bepalingen Vaststellingsovereenkomst Duisenberg-Regeling zijn opgesteld in overleg tussen Dexia Bank Nederland

Nadere informatie

Uw hypotheek nu en in de toekomst

Uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek nu en in de toekomst In deze brochure vindt u belangrijke informatie over uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek vraagt om aandacht U heeft een hypotheek van DSB Bank in faillissement

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Groen Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We beseffen allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Doorlopend Krediet 1 1. Begrippen Kredietnemer: Kredietgever: Krediet: Kredietlimiet: De natuurlijke persoon of personen aan wie de kredietgever een lening heeft

Nadere informatie

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Niet-doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie voorbeelden

Nadere informatie

CITROËN AUTOFINANCIERING

CITROËN AUTOFINANCIERING CITROËN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG CITROËN FINANCIAL SERVICES HELPT U GRAAG OP WEG U wilt een nieuwe auto, maar u kunt uw aankoop niet in één keer bekostigen.

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

20% mede mogelijk gemaakt door... www.startersrenteregeling.nl

20% mede mogelijk gemaakt door... www.startersrenteregeling.nl De sleutel naar uw 20% mede mogelijk gemaakt door... www.startersrenteregeling.nl 2 eerste koophuis Mooi, maar hoe betaalt u dat? 20% toegevoegde waarde Een eigen huis, een plek onder de zon. Mooi, maar

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN

VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN Vermogen opbouwen op een comfortabele manier:

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie

Rabo Europe Triple Tracker

Rabo Europe Triple Tracker Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

een Voortijdige Beëindiging, een Tussentijdse Beëindiging of een Reguliere Beëindiging; de datum waarop een Beëindiging plaatsvindt; de VEB;

een Voortijdige Beëindiging, een Tussentijdse Beëindiging of een Reguliere Beëindiging; de datum waarop een Beëindiging plaatsvindt; de VEB; Pagina 1 Bijlage A definities Aankoopwaarde: Aanvangsdatum: Aflossingsproduct: Akkoord op Hoofdlijnen: ALP Restschuld: Beëindiging: Beëindigingsdatum: Belangenorganisaties: Beschikking: Bijlage: BW: Certificaten:

Nadere informatie

uw eigen huis de Starters Renteregeling 20% www.groenwestverkoopt.nl mede mogelijk gemaakt door... toegevoegde waarde

uw eigen huis de Starters Renteregeling 20% www.groenwestverkoopt.nl mede mogelijk gemaakt door... toegevoegde waarde uw eigen huis mede mogelijk gemaakt door... de Starters Renteregeling toegevoegde waarde www.groenwestverkoopt.nl 1 De sleutel naar uw eerste koophuis Mooi, maar hoe betaalt u dat? mede mogelijk gemaakt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Vodafone Power to you

Algemene Voorwaarden. Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Vodafone Power to you Algemene Voorwaarden Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Vodafone Power to you Versie 1 mei 2017 1 Inhoud Algemene Voorwaarden Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Artikel 1 De goederenkredietovereenkomst/toestellening

Nadere informatie

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 De kredietofferte van iedere aanbieder bevat dit standaard informatieblad. Met dit blad kunt u onze offerte gemakkelijk

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN CITROËN Autofinanciering AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN Uw auto goed financieren, dat scheelt een hoop zorgen. En sparen voor uw nieuwe auto hoeft niet. Bij

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET. BIJ

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1/7 Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd. Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken?

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken? VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN DOOR LEDEN 1. Zijn er methoden waarbij een lening of schenking voor ons leden fiscaal aantrekkelijk gemaakt kan worden? Ja er zijn enkele financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2010 - I

Eindexamen m&o vwo 2010 - I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Particuliere beleggers kunnen op verschillende manieren vermogen opbouwen,

Nadere informatie

Latere-Leeftijd-Lening

Latere-Leeftijd-Lening Latere-Leeftijd-Lening Prospectus per 1 december 2003 Uw tussenpersoon is: Tarieven per 1 december 2001 Tarievenoverzicht per 1 december 2001 LATERE-LEEFTIJD-LENING (Andere bedragen op aanvraag) 12 maanden

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met vaste rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling 3. Welke

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Voorwaarden debet geld DEGIRO

Voorwaarden debet geld DEGIRO Voorwaarden debet geld DEGIRO Inhoud Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Contractuele relatie... 3 Artikel 3. Kredietregistratie... 4 Artikel 4. Debet geld... 4 Artikel 5. Execution only... 5 Artikel

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Alle vrijheid van de wereld

Alle vrijheid van de wereld Lenen Alle vrijheid van de wereld Lenen Geld lenen is vandaag de dag heel vanzelfsprekend. Voor een auto of nieuwe caravan wordt vaak een lening afgesloten. Ook onvoorziene uitgaven zoals de vervanging

Nadere informatie

DS BETAALPLAN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

DS BETAALPLAN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG DS BETAALPLAN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 AUTOFINANCIERING DS BETAALPLAN Altijd een passend financieringsvoorstel U wilt een nieuwe auto, maar u kunt uw

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning Kapitaalverzekeringen en de eigen woning De Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) Met een KEW, SEW en BEW kunt u onder bepaalde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Continue Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Doorlopend krediet...

Nadere informatie

Rabo High Yield Note op ING III

Rabo High Yield Note op ING III Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

De Duisenberg-Regeling. De Duisenberg-Regeling

De Duisenberg-Regeling. De Duisenberg-Regeling De Duisenberg-Regeling De Duisenberg-Regeling Deze brochure bevat belangrijke informatie en is in overeenstemming met de afspraken die Dexia Bank Nederland N.V. heeft gemaakt met de stichtingen Leaseverlies

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 (in het kort)? 2. Voor wie is

Nadere informatie

Wegwijzer VermogensPlan met een ingangsdatum vóór 1 januari 1991

Wegwijzer VermogensPlan met een ingangsdatum vóór 1 januari 1991 VP05.001.a mei 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer VermogensPlan met een ingangsdatum

Nadere informatie

DEFAM. Uw heldere keuze.

DEFAM. Uw heldere keuze. DEFAM. Uw heldere keuze. Bij DEFAM kunt u terecht voor alle consumptief kredietvormen, waarmee u kunt doen wat u graag wílt doen. Een consumptief krediet is bij DEFAM gemakkelijk en snel geregeld. Bovendien

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 PEUGEOT BETAALPLAN ALTIJD EEN PASSEND FINANCIERINGSVOORSTEL U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN.

Nadere informatie

DEFAM. Uw heldere keuze.

DEFAM. Uw heldere keuze. DEFAM. Uw heldere keuze. Bij DEFAM kunt u terecht voor alle consumptief kredietvormen, waarmee u kunt doen wat u graag wílt doen. Een consumptief krediet is bij DEFAM gemakkelijk en snel geregeld. Bovendien

Nadere informatie

De familiebank - vanaf 2013

De familiebank - vanaf 2013 De familiebank - vanaf 2013 Inleiding Sinds 01-01-2013 moet iedere nieuwe lening t.b.v. de eigenwoning worden afgelost, met uitzondering van situaties die vallen onder het overgangsrecht. Omdat banken

Nadere informatie

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Cultuur Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Beleggen in cultuur met de Rabobank Cultuur: het bindmiddel van een samenleving. Hoe te zorgen dat die cultuur levend blijft? We kunnen dit bereiken

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-065 d.d. 5 maart 2015 (mr. J. Wortel, voorzitter en mr. J.J. Guijt, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-065 d.d. 5 maart 2015 (mr. J. Wortel, voorzitter en mr. J.J. Guijt, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-065 d.d. 5 maart 2015 (mr. J. Wortel, voorzitter en mr. J.J. Guijt, secretaris) Samenvatting Klacht tegen (de rechtsopvolger van) de kredietverstrekker.

Nadere informatie

Financieren of leasen?

Financieren of leasen? Volvo Car Finance Financieren of leasen? Koopt u uw nieuwe Volvo privé? Bij een privéaankoop ligt een financierings constructie voor de hand, bij een zakelijke aankoop is dit vaak een lease constructie.

Nadere informatie

Uw Roparco Opeethypotheek: ALLES OP EEN RIJ

Uw Roparco Opeethypotheek: ALLES OP EEN RIJ Uw Roparco Opeethypotheek: ALLES OP EEN RIJ Uw Roparco Opeethypotheek: ALLES OP EEN RIJ Afgelopen jaren is er veel gebeurd in de woningmarkt. In kranten en andere media leest u dat veel huizen lang te

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG DS FINANCIAL SOLUTION

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG DS FINANCIAL SOLUTION DS AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG DS FINANCIAL SOLUTION DS FINANCIAL SOLUTION helpt u graag op weg U wilt een nieuwe auto, maar u kunt uw aankoop niet in één

Nadere informatie

Beleggen met geleend geld van de BV

Beleggen met geleend geld van de BV Beleggen met geleend geld van de BV Overtollige middelen van de BV kunnen beter niet binnen de BV worden belegd, maar in privé. De BV betaalt namelijk 35% vennootschapsbelasting over de beleggingsresultaten,

Nadere informatie

Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV

Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV Inhoudsopgave Algemeen Producten Aanvraag Algemene voorwaarden Tarievenoverzicht Algemeen Vola voor geld. Kredietmaatschappij Vola BV, kortweg Vola, is één van de

Nadere informatie

Afbetaling Aflossing Aflossingsvrije lening Beleggingskrediet BKR of Bureau Kredietregistratie Consumptief krediet Creditcard

Afbetaling Aflossing Aflossingsvrije lening Beleggingskrediet BKR of Bureau Kredietregistratie Consumptief krediet Creditcard Begrippenlijst A-Z Afbetaling Als u iets op afbetaling koopt, krijgt u uw aankoop direct mee. Vervolgens betaalt u het aankoopbedrag in termijnen terug. U wordt pas officieel eigenaar van uw aankoop zodra

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet 1 Wie zijn wij? Volvo Car Finance is een handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket

Nadere informatie

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening!

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Dit document is puur informatief en wij hebben hierin tevens ons dienstverleningsdocument en dienstenwijzer verwerkt. U bent

Nadere informatie

Volvo Car finance www.volvocarfinance.nl

Volvo Car finance www.volvocarfinance.nl Volvo Car finance www.volvocarfinance.nl Financieren of leasen? VOLVO CAR LEASE Wilt u straks (of tussentijds) eigenaar worden van de auto? Als u de auto niet in eigendom wilt, kunt u kiezen voor Full

Nadere informatie

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Inhoudsopgave WIE ZIJN WIJ? 4 CONTACTGEGEVENS 4 WAAROM DEZE INFORMATIE? 4 KENMERKEN VAN DE WEHKAMP.NL 6 BALANSREKENING Doorlopend krediet Bepaal uw eigen kredietlimiet

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie

Renteswap. omruilen voor vaste swaprente. Hoe werkt een variabele Euribor-rente? Wat is een renteswap? Zo werkt de renteruil

Renteswap. omruilen voor vaste swaprente. Hoe werkt een variabele Euribor-rente? Wat is een renteswap? Zo werkt de renteruil variabele Euriborrente omruilen voor vaste swaprente In dit productinformatieblad leest u in het kort wat een renteswap is, hoe het werkt en wat de voordelen en risico s zijn. De renteswap is een complex

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend Krediet

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend Krediet B.V. Prospectus Doorlopend Krediet Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Prospectus Sociaal Krediet 2014

Prospectus Sociaal Krediet 2014 5 informatie Prospectus Sociaal Krediet 2014 Algemeen De prospectus Sociaal Krediet geeft u inzicht in de werkwijze van de gemeente Zwolle bij het verstrekken van een persoonlijke lening.. Persoonlijke

Nadere informatie

Prospectus effectenkrediet INSINGERGILISSEN

Prospectus effectenkrediet INSINGERGILISSEN Prospectus effectenkrediet INSINGERGILISSEN Identiteit en contactgegevens van de aanbieder InsingerGilissen Bankiers N.V., hierna te noemen: de Bank Herengracht 537, 1017 BV AMSTERDAM T: 020-527 6000 M:

Nadere informatie

CITROËN BETAALPLAN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

CITROËN BETAALPLAN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 , ALTIJD EEN PASSEND FINANCIERINGSVOORSTEL U wilt een nieuwe auto, maar u kunt uw aankoop niet in één keer bekostigen. Dan kunt

Nadere informatie

Argenta Spaarhypotheek

Argenta Spaarhypotheek Argenta Spaarhypotheek De HYPOTHEEKVERZEKERING met HYPOTHEEKFONDS Informatiebrochure Argenta Spaarhypotheek Hypotheekverzekering met hypotheekfonds Argenta-Life Nederland N.V. 1 Wat is nu precies een Spaarhypotheek?

Nadere informatie