Help, ik ben aandeelhouder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Help, ik ben aandeelhouder"

Transcriptie

1 Help, ik ben aandeelhouder Aandeelhoudersovereenkomsten Jeroen Stevens 7 mei 2015 Minervastraat ZAVENTEM T +32 (0) F +32 (0) law.be

2 Overzicht 1. Algemene beschouwingen 2. Afspraken inzake overdraagbaarheid van aandelen 3. Stemafspraken 4. Moduleren van besluitvorming bestuursorgaan 5. Optieregelingen 6. BFF 2

3 1. Algemene beschouwingen Overeenkomst tussen (bepaalde) aandeelhouders (en vennootschap) Afspraken inzake werking van de vennootschap, overdracht aandelen, stemrecht, winst- en verliesverdeling, etc. Statuten of (supplementaire) onderhandse aandeelhoudersovereenkomst? 3

4 1. Algemene beschouwingen 4

5 Overzicht 1. Algemene beschouwingen 2. Afspraken inzake overdraagbaarheid van aandelen 3. Stemafspraken 4. Moduleren van besluitvorming bestuursorgaan 5. Optieregelingen 6. BFF 5

6 2. Afspraken inzake overdraagbaarheid van aandelen BFF Mark Suikerberg: vrije overdraagbaarheid, maar 100% Danny Winkelvos: vrije overdraagbaarheid, maar: Minderheidsparticipatie (30%) Informatie-ongelijkheid 6

7 2. Afspraken inzake overdraagbaarheid van aandelen Courante overdrachtsbeperkingen Onvervreemdbaarheidsbeding (art. 510, lid 2 W. Venn.) Goedkeuringsclausule (art. 510, lid 3 & lid 4 W. Venn.) Voorkooprecht (art. 510, lid 3 & lid 4 W. Venn.) Volgrecht Volgplicht 7

8 2. Afspraken inzake overdraagbaarheid van aandelen Voorkooprecht ( right of first refusal ) Begrip: verplichting om aandelen bij voorrang aan te bieden aan begunstigde(n) voorkooprecht (bijv. o.b.v. voorwaarden kandidaat-koper) Praktisch nut: vermijden van ongewenste aandeelhouder 8

9 2. Afspraken inzake overdraagbaarheid van aandelen Aandachtspunten Inhoud overdrachtskennisgeving: Aangeboden aandelen Identiteit kandidaat-overnemer Voorwaarden/modaliteiten bod Let op met 6 maanden-termijn (art. 510, lid 3 W. Venn.)! 9

10 2. Afspraken inzake overdraagbaarheid van aandelen Volgrecht ( tag along right ) Begrip: recht van begunstigde om aandelen mee te verkopen aan kandidaat-koper aan dezelfde voorwaarden als kandidaat-verkoper Praktisch nut: Samen uit, samen thuis Bescherming DW als minderheidsaandeelhouder 10

11 2. Afspraken inzake overdraagbaarheid van aandelen Volgplicht ( drag along right ) Begrip: verplichting van aandeelhouder om aandelen te verkopen aan kandidaat-koper aan dezelfde voorwaarden Praktisch nut: Faciliteren overdracht 100% van aandelen Bescherming MS als meerderheidsaandeelhouder 11

12 Overzicht 1. Algemene beschouwingen 2. Afspraken inzake overdraagbaarheid van aandelen 3. Stemafspraken 4. Moduleren van besluitvorming bestuursorgaan 5. Optieregelingen 6. BFF 12

13 3. Stemafspraken BFF Mark Suikerberg Controle over stemming algemene vergadering (o.a. dividendbeleid) Geen absolute strategische vrijheid (statutenwijzigingen) Danny Winkelvos Ondergaat wet van de meerderheid (50% + 1) Blokkeringsminderheid (statutenwijzigingen) 13

14 3. Stemafspraken Begrip Afspraken tussen aandeelhouders m.b.t. uitoefening stemrecht op algemene vergadering Alle aangelegenheden die tot bevoegdheid AV behoren Niet op niveau raad van bestuur! 14

15 3. Stemafspraken BFF Mark Suikerberg: goedkeuring kapitaalreorganisaties door DW (blokkeringsminderheid) Danny Winkelvos: dividendbeleid / resultaatsbestemming AV beslist met gewone meerderheid (50% + 1) Verplichte uitkering van minimumpercentage van beschikbare winst (cfr. art. 617 W. Venn.) 15

16 3. Stemafspraken Geldigheidsvoorwaarden (art. 551 W. Venn.) Beperkt in de tijd : geen wettelijke maximumduur; bepaalde duur i.f.v. doelstelling / belangen Steeds verantwoord op grond van belang vennootschap Niet strijdig met W. Venn. (bijv. ad nutum herroepbaarheid) Verbod op autocontrole Niet volgens richtlijnen (dochter)vennootschap / organen Geen engagement tot goedkeuring voorstellen organen 16

17 Overzicht 1. Algemene beschouwingen 2. Afspraken inzake overdraagbaarheid van aandelen 3. Stemafspraken 4. Moduleren van besluitvorming bestuursorgaan 5. Optieregelingen 6. BFF 17

18 4. Moduleren van besluitvorming bestuursorgaan BFF Mark Suikerberg Alleenheerser op bestuur- en managementniveau Hegemonie over besluitvormingsproces Danny Winkelvos Geen vertegenwoordiging in raad van bestuur Geen enkele zeggenschap 18

19 4. Moduleren van besluitvorming bestuursorgaan 1 e stap: bindend voordrachtrecht Betrokkenheid in besluitvorming AV verplicht om bestuurder(s) te benoemen uit kandidaten voorgedragen door bepaalde aandeelhouder / categorie Reëel keuzerecht AV (minstens 2 valabele kandidaten per vacature) 19

20 4. Moduleren van besluitvorming bestuursorgaan 2 e stap: sleutelbeslissingen Bestuursmandaat effectieve zeggenschap Definiëren sleutelbeslissingen - goedkeuring minderheidsbestuurder noodzakelijk Intern + extern Statutaire verankering 20

21 4. Moduleren van besluitvorming Courante voorbeelden Business plan / budget Jaarverslag + (ontwerp)jaarrekening Materiële overeenkomsten Benoeming CEO + delegatie bevoegdheden (Des)investeringen, acquisities Dochtervennootschappen Sleutelpersoneel Aandelenoptieplan Beslissingen met impact op samenstelling kapitaal Transacties verbonden ondernemingen Belangenconflicten Beslissingen als aandeelhouder 21

22 4. Moduleren van besluitvorming bestuursorgaan BFF Bestuursmandaat DW: transparante besluitvorming (o.a. betrokkenheid exitproces & strategische opties) Sleutelbeslissingen DW: Business plan Benoeming CEO / delegatie van bevoegdheden Transacties met aandeelhouders / verbonden ondernemingen 22

23 Overzicht 1. Algemene beschouwingen 2. Afspraken inzake overdraagbaarheid van aandelen 3. Stemafspraken 4. Moduleren van besluitvorming bestuursorgaan 5. Optieregelingen 6. BFF 23

24 5. Optieregelingen BFF Geen contractueel mechanisme voor MS/DW om resterend aandelenpakket te verwerven Geen contractuele regeling i.g.v. structureel conflict 24

25 5. Optieregelingen Verschijningsvormen (Wederkerige) put- en callopties (incl. leaver-opties) Ontmijningsclausules i.g.v. blokkering (deadlock) 25

26 5. Optieregelingen Wederkerige put- en callopties Calloptie (verkoopbelofte) versus putoptie (aankoopbelofte) Praktisch nut: Overdracht los van conflictsituatie (bijv. controlewijziging aandeelhouder, etc.) Leaver-opties (good leaver / bad leaver) = contractuele koppeling aandelenbezit en operationele verantwoordelijkheid 26

27 5. Optieregelingen Aandachtspunten (1) Sluitende procedure voor uitoefening optie ( triggering event, termijnen, etc.) Prijsbepaling door derde (bindende derdenbeslissing) Sluitende aanstellingsprocedure Prijsberekening: basiselementen / parameters contractueel vastleggen (Cass. 5 juni 1953 Hof v. Beroep Brussel 18 juni 2007) 27

28 5. Optieregelingen Aandachtspunten (2) Artikel 32 W. Venn. (verboden leeuwenbeding): vrijstelling van bijdrage in verlies Opgelet met putopties tegen vaste uitoefenprijs Tendens naar soepele(re) interpretatie (vennootschapsbelang) 28

29 5. Optieregelingen Ontmijningsclausules Risico op patstelling: 50/50, blokkeringsminderheid, sleutelbeslissingen Praktisch nut: (definitieve) oplossing voor blokkering vennootschapsorganen d.m.v. wijziging in aandeelhouderschap 29

30 5. Optieregelingen Ontmijningsclausules Clausules uit Angelsaksische praktijk: Texas shoot-out, Russian roulette, Dutch auction, Mexican shoot-out, etc. Conventionele uitsluiting van aandeelhouder i.g.v. deadlock Ingrijpend karakter ontradend effect Stimulans voor onderhandelde oplossing 30

31 5. Optieregelingen Texas Shoot-Out aanvaardt bod van A B A bod op aandelen van B voor X B weigert aanbod van A en wenst aandelen van A te kopen aan een hogere prijs A B verkoopt zijn aandelen aan A voor X A en B in biedingsprocedure (auction) 31

32 5. Optieregelingen Russian Roulette aanvaardt bod van A A biedt zijn aandelen te koop aan voor X B weigert aanbod van A B A koopt aandelen van A voor X verplicht om aandelen van B te kopen voor X 32

33 5. Optieregelingen Mexican Shoot-Out Highest Sealed Bid A biedt aan om aandelen van B te kopen aan X B B biedt aan om aandelen van A te kopen aan Y A Hoogste bod (onder gesloten omslag) wint! 33

34 Overzicht 1. Algemene beschouwingen 2. Afspraken inzake overdraagbaarheid van aandelen 3. Stemafspraken 4. Moduleren van besluitvorming bestuursorgaan 5. Optieregelingen 6. BFF 34

35 6. BFF Must have Voorkooprecht volgrecht / volgplicht Stemafspraak inzake dividendbeleid / resultaatsbestemming Bindend voordrachtrecht + beperkte lijst van sleutelbeslissingen (evt. ontmijningsclausules) 35

36 6. BFF Nice to have [Anti-dilutiebescherming] Niet-concurrentie / niet-afwervingsverplichting Overdracht intellectuele eigendom Periodieke informatierechten 36

37 Minervastraat ZAVENTEM T +32 (0) F +32 (0) law.be

Samenvatting. GS Handelscontracten

Samenvatting. GS Handelscontracten Samenvatting GS Handelscontracten Jonathan Van Dooren 1 Deel I: Opstart in het handelsverkeer en contracten Prijsbewimpeling! Niet volledig koosjer iets kopen Overzicht deel I Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Een joint venture in Nederland bezien door een Russische bril

Een joint venture in Nederland bezien door een Russische bril tschap eming Een joint venture in Nederland bezien door een Russische bril Inleiding Het komt steeds vaker voor dat twee of meer partijen uit Rusland of andere voormalige Sovjet-Unie-landen (de Russische

Nadere informatie

Overname v een ond juridische voorzo

Overname v een ond juridische voorzo Overname v een ond juridische voorzo 20 2. VERSCHILLEN TUSSEN DE OVERDRACHT VAN ACTIVA EN DE OVERDRACHT VAN AANDELEN an erneming : Paul Hermant Advocaat bij de Brusselse balie Assistent aan de Université

Nadere informatie

ACTUALITEITEN ONDERNEMINGSRECHT Het familiebedrijf

ACTUALITEITEN ONDERNEMINGSRECHT Het familiebedrijf I PAO-Cursus Radboud Universiteit Nijmegen & The University of Curaçao ACTUALITEITEN ONDERNEMINGSRECHT Het familiebedrijf Vrijdag 14 maart 2014 WTC, Curaçao Mr. K. Frielink 08.30 10.45 uur Hieronder volgt

Nadere informatie

Offerte mei 2009. el Ninjo: onze manier van werken

Offerte mei 2009. el Ninjo: onze manier van werken el Ninjo: onze manier van werken Ondernemen dient vooral met plezier te gebeuren. De ondernemer moet kunnen doen waar hij goed in is. Daarom investeert el Ninjo niet alleen met geld, maar ook met actieve

Nadere informatie

VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V.

VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V. VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V. Filip Huys Onder wetenschappelijke begeleiding van Professor K Geens I. INLEIDING Ons land telt ongeveer 180.000 kleine

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN December 2007* * De nieuwe wetgeving die in deze omzendbrief wordt besproken, treedt in werking op

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn

Nadere informatie

Handelscontracten. Inleiding. Mélanie Sevenant

Handelscontracten. Inleiding. Mélanie Sevenant Handelscontracten Mélanie Sevenant Algemene informatie Start 26 september 10 uur (bij uitzondering) Colleges: Op vrijdag: 8.30-11.15 (paddenhoek 1, lokaal 2) Op dinsdag: 10.00-11.15 (blauwe zaal) Sheets:

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

De algemene vergadering van uw vennootschap

De algemene vergadering van uw vennootschap De algemene vergadering van uw vennootschap De jaar- of bijzondere algemene vergaderingen vormen een belangrijke gebeurtenissen in het leven van een vennootschap. Omdat rond deze periode heel wat jaarvergaderingen

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf FICHE Het autonoom gemeentebedrijf (na wijzigingsdecreet van 23 januari 2009 en op basis van Omzendbrief BB 2009/2 van 5 juni 2009) Deze tekst is grotendeels overgenomen en gebaseerd op de tekst Verzelfstandiging

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 30 APRIL 2015 OM 11:00 UUR

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 30 APRIL 2015 OM 11:00 UUR UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 30 APRIL 2015 OM 11:00 UUR BELANGRIJK: Om geldig te zijn,

Nadere informatie

ABO-Group Environment NV

ABO-Group Environment NV ABO-Group Environment NV (een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Derbystraat 255, 9051 Gent (Sint- Denijs-Westrem), België en ingeschreven in het rechtspersonenregister

Nadere informatie

Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: De NV 1997/10, p. 264 Bijgewerkt tot: 01-01-1997 Auteur: -

Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: De NV 1997/10, p. 264 Bijgewerkt tot: 01-01-1997 Auteur: - De Naamlooze Vennootschap, Proxy solicitation Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: De NV 1997/10, p. 264 Bijgewerkt tot: 01-01-1997 Auteur: - Proxy solicitation Mr. L.J.

Nadere informatie

Mr. B.A. Boersma, advocaat bij Sprenger & Associates te New York (e-mail: boersma@sprengerlaw.com)

Mr. B.A. Boersma, advocaat bij Sprenger & Associates te New York (e-mail: boersma@sprengerlaw.com) Dodd-Frank Act hervormt meer dan het Amerikaanse financiële toezichtstelsel; corporate governance regels opgenomen in de Dodd-Frank Act in vogelvlucht. Mr. B.A. Boersma, advocaat bij Sprenger & Associates

Nadere informatie

Inleiding tot het nieuwe BV-recht

Inleiding tot het nieuwe BV-recht Inleiding tot het nieuwe BV-recht The Inleiding new Netherlands tot het nieuwe Financial Services BV-recht Complaints Tribunal (KiFiD) De belangrijkste wijzigingen per 1 oktober 2012 Complaints settlement

Nadere informatie

Uw onderneming klaar voor de overdracht

Uw onderneming klaar voor de overdracht Uw onderneming klaar voor de overdracht EEN UITGAVE VAN HET AGENTSCHAP ONDERNEMEN IN SAMENWERKING MET HET STAKEHOLDERSPLATFORM VOOR OPVOLGING EN OVERNAME 1 Voorwoord Bedrijfsoverdracht! Elke ondernemer

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code Advies over de verhouding tussen vennootschap en aandeelhouders en over het toepassingsbereik van de Code mei 2007 secretariaat: postbus 20201, NL 2500 EE

Nadere informatie

Extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm Dr. Steven Van Garsse Manager Vlaams Kenniscentrum PPS Overzicht Inleiding Begrip Wanneer Welke vorm Statuut PEVA s praktisch Onderscheid

Nadere informatie

Niet-concurrentie als bestuurder of aandeelhouder

Niet-concurrentie als bestuurder of aandeelhouder Niet-concurrentie als bestuurder of aandeelhouder RUTGER VAN BOVEN Adviseur Studiedienst IAB Het Decreet d Allarde 1 bepaalt dat eenieder het recht heeft om in mededinging met anderen en met respect voor

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Uitgifteprijs: 101,875% Aflossingsprijs: 100% Bruto actuarieel

Nadere informatie

Informatiebundel voor aandeelhouders van Collectief Goed cvba-so

Informatiebundel voor aandeelhouders van Collectief Goed cvba-so 1 Informatiebundel voor aandeelhouders van Collectief Goed cvba-so 1. Informatiegegevens Officiële naam Vestigingsplaats en rechtsvorm Collectief Goed cvba-so Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht is een uitgave

Nadere informatie