Hoe kan een aandeel- of obligatiehouder zijn dividend of intrest innen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe kan een aandeel- of obligatiehouder zijn dividend of intrest innen?"

Transcriptie

1 Beurs - 1 van 9 De BEURS Op de beurs worden effecten verhandeld. Wat zijn effecten? Wat zijn aandelen? Aandelen Welke risico loopt een aandeelhouder? Wat zijn obligaties? Hoe kan een aandeel- of obligatiehouder zijn dividend of intrest innen? Een aandeel is een bewijs van mede-eigendom van een onderneming, het is dus een eigendomstitel. Je draagt mee het ondernemingsrisico. Een aandeelhouder krijgt een stukje van de winst, in de vorm van een dividend. Aan een aandeel zijn verschillende coupons gehecht. Een coupon wordt op de eerste plaats gebruikt voor de inning van het dividend. Als een dividend wordt uitbetaald vermindert de koers van het aandeel met nagenoeg hetzelfde bedrag. Dat is logisch, want de boom is zijn vruchten kwijt, en men moet een jaar wachten alvorens het aandeel weer dividendzwanger is. Waarvoor worden coupons nog gebruikt? Een aandeel is meestal aan toonder. Door het feit dat u een aandeel in handen hebt, vermoedt de wet dat u er de eigenaar van bent. Zij zijn dan ook gemakkelijk verhandelbaar, en in principe weet niemand dat u ze bezit. Er is evenwel gevaar voor verlies of diefstal. Daarom kunt u ze beter veilig in een kluis opbergen of bij een bank in bewaring geven. Sommige aandelen zijn evenwel op naam, bv. Kempac. Bij aankoop van zo'n aandeel wordt u ingeschreven in een register, hebt u recht op een jaarverslag en krijgt u stemrecht tijdens de jaarlijkse algemene vergadering. Wie met aandelen aan toonder stemrecht wil hebben, moet zijn aandelen vooraf bij de vennootschap deponeren. De anonimiteit gaat dan verloren. Obligaties Een obligatie is een bewijs van een schuldvordering. De obligatiehouder krijgt jaarlijks als vergoeding voor het ter beschikking stellen van zijn geld een vergoeding: interest. De interest staat meestal vast. Om die interest te innen zijn ook aan de obligaties coupons vastgehecht. Ook als de onderneming geen winst maakt zal zij de obligatiehouders interest moeten betalen. Obligaties zijn meestal aan toonder. Door wie worden de meeste obligaties uitgegeven?

2 Beurs - 2 van 9 Wat zijn beleggingsfondsen? Beleggingsfondsen Welke voordelen heeft een beleggingsfonds? Dit zijn collectieve aandelenportefeuilles die door een gespecialiseerde instelling worden beheerd. Elke grote bank heeft zo'n beleggingsfonds. Een beleggingsfonds verzamelt als het ware gelden van een massa beleggers in één grote spaarpot. Wie toetreedt tot een fonds, bezit dus een deeltje van dat enorme kapitaal. Dit heeft een aantal niet te versmaden voordelen. Voordelen van een beleggingsfonds 1/ Opvangen van het beleggingsrisico Een belegging houdt vaak risico s in. Die risico s worden belangrijker naarmate een beleggingsportefeuille een minder groot aantal waarden bevat: besluit u bv. uw gehele vermogen in aandeel X te stoppen, dan hangt uw lot als belegger volledig af van de toekomstige ontwikkeling van X. Een enorm risico. Beleggingen spreiden (of diversifiëren) over verschillende waarden is dan ook de boodschap. Het is de klassieke manier van omgaan met risico. Om tot een ruime spreiding te komen, is al een aanzienlijk kapitaal nodig. Aangezien een beleggingsfonds over een zeer groot kapitaal beschikt, kan het zonder enige moeite een hele reeks verschillende waarden aankopen, met een aantrekkelijke diversificatie en een uitschakeling van het risico van individuele waarden tot gevolg. Dank zij de fondsenformule kunt u dus al aan risicospreiding doen met een relatief klein beginkapitaal. Door te beleggen in een aandelenfonds neemt u nog wel het (beperktere) risico van de aandelenmarkt, maar niet meer het individuele risico van aandeel X. Dankzij een specifieke combinatie van financiële instrumenten, bieden bepaalde fondsen u kapitaalbescherming: op een vooraf vastgestelde vervaldag recupereert u dan alvast minimaal uw oorspronkelijke inlage, wat ook de ontwikkeling is geweest van de markt waarin u hebt belegd. 2/ Professioneel beheer Het vermogen van een fonds wordt beheerd door vaklui, de fondsbeheerders. Zij volgen economische en politieke ontwikkelingen op de voet en bezitten een grondige kennis van de markt waarop zij handelen. 3/ Minimalisering van de kosten op financiële transacties Omdat een fonds door zijn omvang steeds grote pakketten verhandelt, kunnen de kosten per individuele belegger aardig worden gedrukt. 4/ Geen administratieve rompslomp De fondsbeheerders innen op tijd en stond de dividenden of de coupons van de beleggingen van het fonds, volgen de vervroegde terugbetaling van obligaties op, zorgen voor de nodige herbeleggingen zonder tijd- en renteverlies. Soorten - wettelijk erkende pensioenspaarfondsen Pricos - obligatiefondsen beleggen overwegend in obligaties KBC Bonds - aandelenfondsen beleggen overwegend in aandelen KBC Equity Fund - vastgoedfondsen beleggen overwegend in vastgoed of vastgoedcertificaten IPF - gemengde fondsen Fivest / KBC Master Fund - fondsen met kapitaalbescherming KBP Security Click / Equisafe

3 Beurs - 3 van 9 Noot: - uitkeringsaandelen geven recht op een jaarlijks dividend terwijl bij - kapitalisatieaandelen de opbrengst herbelegd wordt (geen RV). Kapitaliseren = - beveks = beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht KBC Equity Fund - sicavs = beveks naar Luxemburgs recht (société d investissement à capital variable) KBC Renta Zie: KBC-Fondsengids DE OPTIEBEURS De optiebeurs is een officiële effectenbeurs (Belfox), waar opties worden verhandeld op een groot aantal aandelen, obligaties, valuta's en edele metalen. Een optie is een recht (dus geen verplichting) om een waarde (bv. een aandeel) gedurende een bepaalde periode te mogen a) kopen (dan spreken we van een CALL optie) of te b) verkopen (dan is het een PUT optie). Een belegger die een optie koopt mag die waarde kopen of verkopen, maar is daartoe niet verplicht. Waarom? Opties worden vaak gekocht uit speculatieve overwegingen, maar kunnen ook gekocht worden als risicodekking. Door een aandeel samen met een optie te kopen, kan men het risico dat de koers ervan daalt afdekken. Een aandeelhouder kan via put opties de verkoopprijs van zijn aandelen vooraf vastleggen. Hij heeft dan binnen die periode steeds het recht zijn aandeel tegen die prijs te verkopen ook al daalt de koers van dat aandeel. Op de optiebeurs kan men speculatief, maar ook uiterst defensief handelen. Verklaar. Noot Een nulcoupon is een obligatie waarvan de jaarlijkse coupon- of rente-uitkering nul procent bedraagt. M.a.w. er is helemaal geen intrestuitkering. Bij aankoop van zo'n nulcoupon betaal je dan wel een koers die zwaar beneden pari ligt. Je betaalt dus veel minder dan de nominale waarde van de obligatie. Het is hetzelfde principe als bij kasbons met kapitalisatie. Opties worden uitgegeven door de beurs: BELFOX. Een warrant wordt uitgegeven door een bedrijf: het bedrijf staat garant.

4 Beurs - 4 van 9 KOERSVORMING De effectenhandel op de Beurs van Brussel verloopt sinds 1996 volledig elektronisch met het NTS, het New Trading System, een volledig geautomatiseerd en ordergestuurd verhandelingssysteem. NTS maakt lidmaatschap op afstand mogelijk, waardoor buitenlandse bemiddelaars nu ook rechtstreeks op de Brusselse effectenmarkt kunnen handelen. De koers wordt berekend op basis van de totale vraag en het totale aanbod in de markt van het betrokken effect. Openingskoers = de prijs met 1/ de hoogst uitvoerbare omzet, 2/ het kleinste saldo en 3/ de koers die het dichtst de refertekoers benadert (laatste koers waaraan werd verhandeld). Voorrangsregels: 1/ limietorders met betere limiet; 2/ orders aan openingskoers, 3/ limietorders met dezelfde limiet als de gevormde koers (FIFS = first in, first served). Bestudeer nu het voorbeeld op de volgende bladzijde. Noot: Waarde van het effect 0 tot 50 euro 50 tot 0 euro 0 tot 500 euro 500 tot 00 euro + 00 euro Noteringsschaal Veelvoud van (Ticks of koerssprongetjes) Euro Sinds 1999 werken de beurzen uit de euro-zone uitsluitend in euro. Op deze manier werden de markten transparanter.

5 Beurs - 5 van 9 Voorbeeld K O O P O R D E R S (BUY- BID) V E R K O O P O R D E R S (SELL - ASK) aantal gevraagde effecten totaal aantal gevraagde effecten rest t.o.v. totaal aanbod K O E R S rest t.o.v. totale vraag totaal aantal aangeboden effecten aantal aangeboden effecten OPG , , , , * , , , , , , OPG Koers =,14. Hiertegen werden aandelen verhandeld (onderlijnde orders) * 0 verhandeld (FIFS) en 400 kooporders (van de 500) aan 14 EUR blijven in de markt Oefening 1: Welke koers zal gevormd worden als volgende orders gegeven werden?

6 Beurs - 6 van 9 a) 00 verkooporders en 1400 aankooporders tegen de openingskoers b) orders tegen limietkoers: Koers in Verkoop Aankoop Totaal aanbod Totale vraag 11, , , , , , , , , Openingskoers = Aantal verhandelde aandelen = Onderlijn de verhandelde aandelen. Noot: Opgelet: Wie tegen bv. 11,2 EUR wil verkopen, zal natuurlijk ook tegen een hogere prijs willen verkopen. Wie tegen 11,2 EUR wil kopen zal natuurlijk ook tegen een lagere prijs willen kopen. Oefening 2: Welke koers zal gevormd worden als volgende orders gegeven werden? a) verkooporders en aankooporders tegen de openingskoers b) orders tegen limietkoers: Koers in Verkoop Aankoop Totaal aanbod Totale vraag 11, , , , , , , , , Openingskoers = Aantal verhandelde aandelen = Onderlijn de verhandelde aandelen.

7 Beurs - 7 van 9 SOORTEN BEURSORDERS Als je een aandeel wil kopen of verkopen kan je je bank of wisselagent een order geven. 1/ Order met limiet: de wisselagent mag niet boven een bepaalde grens kopen (maximumprijs), of niet onder een bepaalde prijs verkopen (minimumprijs). 2/ Orders zonder limiet: a) De order tegen openingskoers: enkel in de vooropeningsperiode; b) De order aan marktprijs: enkel tijdens openingsuren op het doorlopend segment van de termijnmarkt; de order wordt niet noodzakelijk volledig uitgevoerd. c) De order tot elke prijs : enkel tijdens openingsuren op het doorlopend segment van de termijnmarkt; de order wordt ogenblikkelijk en volledig uitgevoerd, desnoods aan verschillende prijzen. Voorbeeld: de markt om AANKOOP VERKOOP LAATSTE TRANSACTIE aantal prijs prijs aantal uur aantal koers ,43 16,42 16,41 16,47 16,48 16,49 16, u 12.23u 12.23u 5 Een belegger geeft opdracht om 60 effecten tot elke prijs te kopen. Hij krijgt dan stuks aan 1646, 34 aan 1647 en 6 aan 1648 (gemiddeld ). Nu ziet de markt er als volgt uit: AANKOOP VERKOOP LAATSTE TRANSACTIE aantal prijs prijs aantal uur aantal koers ,43 16,42 16,41 16,48 16,49 16,50 16,51 16, u 12.26u 12.26u ,48 16,47 Indien het hier ging om een order aan marktprijs, zou de belegger slechts effecten gekocht hebben aan 1646, en zou de markt er nu als volgt uitzien: AANKOOP VERKOOP LAATSTE TRANSACTIE aantal prijs prijs aantal uur aantal koers ,43 16,42 16,47 16,48 16,49 16,50 16, u 12.24u 12.23u Noot: een order zonder vermelding van duur blijft 3 maanden behouden. Kosten De kosten bij aan- en verkoop hangen af van de grootte van het bedrag van de verrichtingen. Zij liggen meestal tussen 1 en 2 %. Kleine spaarders betalen al vlug 2 % bij aan- en verkoop van aandelen, zodat een transactie pas winstgevend is wanneer de koers minstens 5 % stijgt.

8 Beurs - 8 van 9 Waardoor wordt de beurskoers bepaald? Welke factoren oefenen een invloed uit op de vraag naar en het aanbod van bepaalde stukken? 1/ Rendement van het effect a) Obligaties Vergelijk in de beursberichten de koers van obligaties. Sommige staan lager dan 0 % genoteerd, andere hoger dan 0 %. Hoe kan je dat verklaren? - Obligaties met een interest lager dan de huidige interest: - Obligaties met een interest hoger dan de huidige interest: Welke invloed heeft de looptijd van de obligatie op de koers? - Obligaties met een hogere interest dan de huidige en een langere of kortere looptijd - Obligaties met een lagere interest dan de huidige en een langere of kortere looptijd Noot: - Het netto rendement van een obligatie is gelijk aan het bruto rendement min de roerende voorheffing. - Het reëel rendement van een obligatie is gelijk aan het netto rendement min het inflatiepercentage. Verklaar. b) Aandelen De K/W of koers/winst verhouding = koers / winst per aandeel. Best kan men geen rekening houden met uitzonderlijke resultaten, en de netto winst na belastingen nemen. Interessanter is echter nog de verhouding koers/verwachte winst te nemen. Waarom? Je zal immers niet investeren op grond van de huidige resultaten, maar op grond van deze die voor de toekomst verwacht worden. De K/W kan men beschouwen als een omgekeerd rendement. Op lange termijn zal de winst altijd terugvloeien naar de aandeelhouders, hetzij via de uitkering van een dividend, hetzij via een verhoging van de waarde van het aandeel. Voorbeeld: Wanneer de K/W verhouding 9,1 bedraagt komt dit overeen met een rendement van 11 %. De K/W kan als de terugbetalingsperiode van de beleggingskost van het aandeel beschouwd worden. Met een rendement van 11 % duurt het 9,1 jaar vooraleer het aandeel is terugbetaald. Een K/W van 7,7 komt overeen met een rendement van 13 %. Besluit: Hoe lager de K/W-verhouding, hoe hoger het rendement. Een stijgende rente moet samengaan met een dalende K/W-verhouding. Een investering zal men enkel doorvoeren als ze meer opbrengt dan een nietrisicodragende belegging (bv. een staatsobligatie). Het verschil tussen beide rendementen noemt men de risicopremie. Deze kan variëren, maar 3 % vormt een goede vuistregel. Verklaar.

9 Beurs - 9 van 9 2/ Balanswaarde Bij aandelen speelt ook de balanswaarde een rol. Vaak zullen ondernemingen een deel van de winst als reserve in de onderneming houden. Hierdoor verhoogt het eigen vermogen van de onderneming en dus ook de eigenlijke of intrinsieke waarde van elk aandeel. Voorbeeld: Een onderneming met een kapitaal van mio., bestaande uit 000 aandelen van 00, houdt 2 mio. van de winst in de onderneming als reserve. De nominale waarde per aandeel bedraagt... De intrinsieke waarde of balanswaarde =... 3/ Verwachtingen De koers van obligaties zal mee bepaald worden door de intrestverwachtingen. Verklaar. De koers van aandelen zal ook afhangen van de interest-verwachtingen, maar ook van de toekomstverwachtingen (winst-) van de onderneming. Leg uit. 4/ Fiscale stimuli De koers van aandelen kan ook beïnvloed worden door de overheid, met name door het fiscaal aftrekbaar maken van de aankoop van aandelen of pensioenfondsen. Hierbij denken we aan de aandelenwet en het pensioensparen. Verklaar. BEL AANDELEN De Bel-index is een korf met de toonaangevende aandelen op de Beurs van Brussel (op basis van de grootte van de ondernemingen). Welke aandelen vormen de Bel? Duid het gewicht van elk fonds binnen de index aan in %. Bezoek Bespreek: BXS en Euronext Verklaar: continu- en fixingmarkt

De geld- en kapitaalmarkt

De geld- en kapitaalmarkt De geld- en kapitaalmarkt Omschrijf het begrip kapitaal. - geldkapitaal: - goederenkapitaal: De financiële markt - 1 op 6 DE FINANCIËLE MARKT Situeer de financiële markt in de economische kringloop. Bedrijven

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inhoud Inleiding... 2 1. Algemene beleggingsrisico s... 2 2.Kenmerken en risico s per financieel instrument... 3 2.1. Aandelen

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers Inhoudopgave 1. Obligaties 1.1. Algemene kenmerken 1.2 Obligaties al naargelang de emittent 1.2.1. Kasbons 1.2.2. Lineaire obligaties (OLO's) 1.2.3. Staatsbons 1.2.4. Corporate bonds 1.2.5. Euro-obligaties

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Inleiding Goed beleggen vereist informatie. Informatie over de aard, de troeven en de nadelen van de verschillende beleggingsvormen. En uiteraard ook over de

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Index. Achtergestelde obligatie

Index. Achtergestelde obligatie www.kbc.be Index Index A A pari Aandeel Aandeelhouder Aandeelrendement Aandelenanalyse Aandelenfonds Aandelenindex Achtergestelde obligatie Actief beleggen Actief handelen Activaspreiding Actuarieel rendement

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0 Inleiding Inleiding Dit pakket is bedoeld voor scholieren in de bovenbouw van het havo en het vwo. Het geeft antwoord op veel gestelde vragen die wij krijgen vanuit deze doelgroep. Overigens leert de praktijk

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

OMSCHRIJVING, RISICO S EN COMPLEXITEIT VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, VERRICHTINGEN EN MARKTEN

OMSCHRIJVING, RISICO S EN COMPLEXITEIT VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, VERRICHTINGEN EN MARKTEN OMSCHRIJVING, RISICO S EN COMPLEXITEIT VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, VERRICHTINGEN EN MARKTEN Om de opstelling van beleggingsprofielen mogelijk te maken, deelt de Beursvennootschap de verschillende financiële

Nadere informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Beleggerswoordenboek A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A À la baisse De verkoop van effecten in de veronderstelling dat de prijzen of koersen ervan zullen dalen zodat men eventueel later

Nadere informatie

MiFID. Informatie omtrent beleggingsinstrumenten

MiFID. Informatie omtrent beleggingsinstrumenten MiFID Informatie omtrent beleggingsinstrumenten MiFID 3 INLEIDING Aan ieder beleggers- of risicoprofiel hangen bepaalde financiële risico s vast, afhankelijk onder meer van de financiële activa die deel

Nadere informatie

Lexicon. Aandelenfonds. Aandeel. Aandelenfuture. Aandelenoptie. Aandeel aan toonder. Aandelensplitsing. Aandeelhouder. Aanwijzing.

Lexicon. Aandelenfonds. Aandeel. Aandelenfuture. Aandelenoptie. Aandeel aan toonder. Aandelensplitsing. Aandeelhouder. Aanwijzing. A Aandeel Een aandeel is een bewijs van deelneming in het eigen vermogen van een onderneming. Een aandeelhouder is daardoor mede-eigenaar van de onderneming voor het percentage aandelen dat hij bezit.

Nadere informatie

TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIELE INSTRUMENTEN Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico s te beschrijven inherent aan beleggingen

Nadere informatie

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten!

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten! Lesbrief opties Inleiding Door uw investering in het bestuderen van deze lesbrief vergroot u uw kennis over de mogelijkheden die opties bieden. Het rendement daarvan kan zijn dat u mogelijk een rol ziet

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

Beleggen in aandelen. Beleggen & Aandelen. Meer info

Beleggen in aandelen. Beleggen & Aandelen. Meer info & Aandelen Hoe kunt u geld verdienen met aandelen? Aandelen kunnen hoge rendementen opleveren maar zijn niet zonder risico s. Hoe kunt u die risico s beperken? En hoe belegt u best in de praktijk? Beleggen

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

Informatie betreffende NYSE Liffe

Informatie betreffende NYSE Liffe LESBRIEF OPTIES Informatie betreffende NYSE Liffe NYSE Liffe is de merknaam van de derivatenmarkt van Euronext een dochteronderneming van NYSE Euronext bestaande uit de derivatenmarkten in Amsterdam, Brussel,

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u De jargonverdelger Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger we hebben het voor u Welkom Geachte lezer, De financiële wereld staat bol van het vakjargon. Deze jargonverdelger

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen Beleggen met het advies van uw bank sparen en beleggen Inhoud Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 7 Beleggen volgens uw beleggersprofiel

Nadere informatie