Uitwerkingen. Aandelen, obligaties en derivaten. drs. H.J.Ots. Hellevoetsluis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitwerkingen. Aandelen, obligaties en derivaten. drs. H.J.Ots. Hellevoetsluis"

Transcriptie

1 Uitwerkingen Aandelen, obligaties en derivaten drs. H.J.Ots Hellevoetsluis

2

3 Opgaven H1 Opgave 2 Antwoord C. Opgave 3 Antwoord A. Opgave 4 Antwoord B. Opgave 5 Antwoord C. Opgave 6 Opgave 7 Antwoord A. Opgave 8 Antwoord B. Opgave 9 Antwoord B. Opgave 10 Antwoord A. Opgave 11 Antwoord C. Opgave 12 Opgave 13 Antwoord A. Opgave 14

4 Antwoord B. Opgave 15 Specificatie: Maatschappelijk kapitaal Aandelen in portefeuille Geplaatst kapitaal Aandeelhouders nog te storten Gestort kapitaal Opgevraagde stortingen Gestort en opgevraagd kapitaal BALANS Opgevraagde stortingen Gestort en opgevraagd van aandeelhouders kapitaal Opgave 16 Antwoord C. Opgave 17 Antwoord C. Opgave 18 Antwoord C. Geplaatst aandelenvermogen Algemene reserve = Intrinsieke waarde Opgave 19 Antwoord B. Opgave 20 Geplaatst aandelenvermogen Algemene reserve Agioreserve Intrinsieke waarde Aantal geplaatste aandelen = /100 = Intrinsieke waarde per aandeel = /3.000 = 160. Opgave 21 4

5 1 De intrinsieke waarde van het eigen vermogen van een onderneming is gelijk aan de boekwaarde (het netto-actief), dat wil zeggen het positieve verschil tussen de balanswaarde van de activa en het vreemd vermogen. 2 Dit is het gedeelte van de contante waarde van de toekomstige netto-kasstromen van de onderneming dat overblijft voor de aandeelhouders. 3 te lage waardering van de activa bijvoorbeeld door waardering tegen historische kostprijs in plaats van actuele waarde; te hoge waardering van de passiva, bijvoorbeeld door het aanleggen van voorzieningen; niet activeren van immateriële activa, zoals merken en goodwill. 4 Bij de balanswaardering van het aandelenkapitaal, bij niet-volgestorte aandelen en bij de dividenduitkering. Opgave 22 Onverdeelde winst Toename wettelijke reserves Overige reserves Opgave 23 1 Meer winst maken en het aantal aandelen terugbrengen (eigen aandelen inkopen). 2 Beleggers schatten bij aankoop van aandelen de winst in over vele jaren. Ze denken dat de winsten in deze bedrijven spectaculair zullen groeien. 3 Bij de berekening van de koers-winstverhouding wordt geen rekening gehouden met de interest-ontwikkeling. Bij een lage interest is een belegging in aandelen extra aantrekkelijk. Hierdoor stijgen de beurskoersen. De verhouding tussen de aandelenkoersen en de interest is vastgelegd in de yield-ratio. Hierbij wordt het rendement op de tienjarige staatslening gedeeld door het dividendrendement. 4 Er wordt wel rekening gehouden met het dividend maar niet met de winst van de bedrijven. 5 De uitkomst van de yield-ratio moet ongeveer gelijk zijn aan twee. Is het cijfer hoger dan twee, dan zijn de aandelen duur. Bij een lager cijfer, zijn de aandelen goedkoop. In dit geval is de yield-ratio 2,2. De aandelen zijn dus duur. 6 Er is ook een schaarste-probleem. De institutionele beleggers in Nederland hebben een zeer groot vermogen te beleggen Opgave 24 Rendement = 2,5/ 41 6,10%. Opgave 25 Beursdag Koers r i ( ri r) _ ( ri _ r) sep 21 okt 20,7-1,43-4,00 15,96 nov 19,5-5,80-8,36 69,95 dec 22,1 13,33 10,77 115,92 jan 21,9-0,90-3,47 12,05 feb 23 5,02 2,46 6,03 mrt 24,4 6,09 3,52 12,39 apr 25,1 2,87 0,30 0,09 mei 25,7 2,39-0,18 0,03 jun 24,6-4,28-6,85 46,88 jul 27,2 10,57 8,00 64,04 2 5

6 aug 27,8 2,21-0,36 0,13 sep 29,1 4,68 2,11 4,45 okt 28,7-1,37-3,94 15,53 som 33,37 363,47 gemiddeld 2,57 27,96 r i is de procentuele koersverandering = rendement _ r = gemiddeld rendement ó op maandbasis = 27, 96 = 5,29% ó op jaarbasis = 5,29% x 12 = 18,32%. 6

7 Opgaven H2 Opgave 2 Antwoord C. Opgave 3 Antwoord A. Opgave 4 Antwoord C. Opgave 5 Antwoord A. Opgave 6 Opgave 7 Opgave 8 Antwoord C. Opgave 9 Opgave 10 Op de kapitaalmarkt blijkt het verschil tussen de couponinterest en het effectief rendement op een staatslening met een bepaalde looptijd uit het feit dat de koers van de staatsobligaties verschilt van de parikoers. Opgave 11 Jaar Cashflow

8 r K 0, , , , , , , , , ,1 69 K ,05 0,1 0,15 r Opgave 12 Jaar Bedrag in (1) (2) (3) (2)*(3) (1)*(2)*(3) Jaar (1 + i) -n 1 4 0,9434 3,77 3, ,8900 3,56 7, ,8396 3,36 10, , ,38 329,51 Totaal 93,07 350,48 8

9 350,48 De duration is = 3,77 jaar. 93,07 9

10 Opgaven H3 Opgave 2 Antwoord B. Opgave 3 Opgave 4 Antwoord A. Opgave 5 Antwoord B. Opgave 6 Opgave 7 Antwoord A. Opgave 8 Antwoord B. Opgave 9 Antwoord C. Opgave 10 Opgave 11 Antwoord B. Opgave 12 Opgave 13 Antwoord B. 10

11 Opgave 14 Koers Uitoefenprijs Intrinsieke waarde 500 Optiepremie 495 Tijds -en verwachtingswaarde 5 Opgave 15 1 C apr 30,00 IW = = 3. P apr 40,00 IW = = 7 2 Uitoefenprijs, resterende looptijd, volatiliteit, intereststand, beurskoers aandeel. 3 2, = 4,60. 4 De koerswaarde bij punt A bedraagt 35. De put-optie wordt dan uitgeoefend; resultaat ,70-2,30 = 0. 5 Als de koers gelijk is aan 0, is het resultaat: = Als de optie niet beneden 30 daalt, wordt de optie niet uitgeoefend en heeft de schrijver de ontvangen premie verdiend. Opgave 16 1 De belegger heeft zekerheid dat interest en aflossing op de convertible zullen plaatsvinden. 2 De convertible kan geconverteerd worden in aandelen tegen een vastgestelde koers. Het recht tot kopen en de gefixeerde koers vormen het calloptie-element. 3 De beurskoers van het aandeel is bij in the money hoger dan de conversiekoers. Opgave 17 1 Volatiliteit is de beweeglijkheid van de onderliggende waarden. Hoe groter de volatiliteit, hoe groter het koersrisico en hoe hoger de optiepremie. 2 a Hij koopt een put-optie. b Na afloop van de looptijd moet een nieuwe put-optie worden gekocht. Het aantal langlopende put-opties is beperkt. c - Gekochte call-opties kunnen extra rendement opleveren ( speculatiewinst). - Gekochte put-opties dekken het risico van koersdaling af. Opgave 18 1 De afloop van de opties is op de derde vrijdag van januari. Daarna hebben de opties geen waarde meer. 2 De AEX-index is samengesteld uit de gewogen koersen van de 25 meest verhandelde fondsen in de voorafgaande drie kalenderjaren. De weging van elk fonds is aan een maximum gebonden. 3 De AEX-index geeft de stemming weer op de effectenbeurs en de verwachting m.b.t de ontwikkelingen in het bedrijfsleven. 4 De schrijver van een call-optie verplicht zich tot levering van de onderliggende aandelen tegen de uitoefenprijs. De schrijver van een put-optie verplicht zich tot afname van de onderliggende aandelen tegen de uitoefenprijs. 11

12 5 De schrijvers van ongedekte call-opties zijn verplicht tot levering van de onderliggende aandelen tegen de uitoefenprijs, als de koersen boven de uitoefenprijzen stijgen. Ze leiden dan verlies, want ze moeten de aandelen kopen tegen hogere prijzen en vervolgens tegen lagere prijzen leveren aan de kopers van de call-opties 6 Handelaren. 7 Kopers van call-opties zullen bij stijgende koersen winst maken..kopers van put-opties zullen bij dalende koersen winst maken. 8 De aandelenkoersen zullen stijgen, als de schrijvers van call-opties aandelen moeten bijkopen om te kunnen leveren. Maar het is ook mogelijk dat de handelaren de koers drukken door extra aandelen aan te bieden. Opgave 19 Op grond van de put-call-pariteit is de premie van de call gelijk aan de premie voor de put, maar bij de call moet twee maal provisie betaald worden voor de aandelen. Het verlies, afgezien van provisie voor de aandelen is bij beide transacties 7,50 (x 100). 12

13 Opgaven H4 Opgave 2 Antwoord B. Opgave 3 Antwoord A. Opgave 4 Antwoord B. Opgave 5 10 x ( 25-50) = Opgave 6 (1) (2) (1)*(2) Aandeel Wegings- Verwacht FT5 factor index dividend Aandeel 0,85 2,30 1,96 B 1,20 0,00 C 2,64 0,00 D 0,95 2,00 1,90 E 0,80 2,00 1,60 Totaal 5,46 De index is 300,00 De financieringsinterest is: 1/12 x 0,04 x 300 = 1,00 Het verwachte dividend is -5,46 De theoretische koers van het mei-contract is 295,55 Opgave 7 1 We berekenen eerst de bèta van de portefeuille als het gewogen gemiddelde van de afzonderlijke bèta's: (1) (2) Aan- Koers Beurswaarde Wegings Bèta (1)*(2) 13

14 deel factor A ,18 0,85 0,15 B ,25 0,80 0,20 C ,19 0,60 0,12 D ,22 0,90 0,20 E ,11 1,10 0,13 F ,04 1,50 0, ,00 0,86 De bèta van de aandelenportefeuille is dus gelijk aan 0,86. Als de AEX-index daalt met 1%, daalt de beurswaarde van de portefeuille met 0,86%. Van de portefeuille moet dus 0,86 x = worden afgedekt. Per contract wordt 200 x 300 = afgedekt: Er zijn dus = 334 contracten nodig Van de portefeuille moet dan 0,26 x = worden afgedekt. Er zijn nu = 100 contracten nodig

15 Opgaven H5 Opgave 2 Antwoord A. Opgave 3 Antwoord C. Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Antwoord A. Opgave 7 Antwoord C. Opgave 8 Antwoord C. Opgave 9 Opgave 10 Antwoord A. Opgave 11 Antwoord B. Opgave 12 Antwoord C. Opgave 13 Antwoord A. Opgave 14 15

16 Opgave 15 Antwoord A. Opgave 16 Als de interest in de Verenigde Staten bijvoorbeeld 1 % hoger ligt dan de interest in Euroland, zal de termijnkoers van de dollar op jaarbasis 1 % lager liggen dan de spotkoers. Het aanhouden van een dollarpositie in plaats van onmiddellijke verkoop levert immers een interestvoordeel van 1 % op. De verkoper van dollar/euro-futures is daarom bereid op termijn van een jaar met een 1 % lagere prijs genoegen te nemen. Opgave 17 USD Datum Ontvangst Uitgave Positie Actie long verkoop contant long verkoop per long verkoop per long verkoop per long verkoop per short koop per Opgave 18 jan feb mrt apr Cash flow -$ $ Stap 1 Niet afdekken jan feb mrt apr Beginpositie $0 -$ $ Cash flow $0 -$ $0 $ Rente $0 $0 -$450 -$452 Dekking $0 Eindpositie $0 -$ $ $ Stap 2 Contante indekking jan feb mrt apr 16

17 Beginpositie $0 -$ $ $ Cash flow $0 -$ $0 $ Rente $0 -$ $ $1.810 Dekking -$ Eindpositie -$ $ $ $4.056 Stap 3 Contante indekking jan feb mrt apr Beginpositie $0 -$ $ $ Cash flow $0 -$ $0 $ Rente $0 -$ $ $1.792 Dekking -$ Eindpositie -$ $ $ $0 1 swap jan feb mrt apr Beginpositie $0 $0 -$ $ Cash flow $0 -$ $0 $ Rente $0 $0 -$450 -$452 Dekking -$ Swap 1 $ $ Eindpositie $0 -$ $ $0 2 swaps jan feb mrt apr Beginpositie $0 $0 $0 $0 Cash flow $0 -$ $0 $ Rente $0 $0 $0 $0 Dekking -$ Swap 1 $ $ Swap 2 $ $ Eindpositie $0 $0 $0 $0 3 swaps jan feb mrt apr Beginpositie $0 $0 $0 $0 Cash flow $0 -$ $0 $ Rente $0 $0 $0 $0 Dekking -$ Swap 1 $ $ Swap 2 $ $

18 Swap 3 $ $ Eindpositie $0 $0 $0 $0 Opgave 19 1,0119 3m-termijnkoers = 0,90 x = 0,8972 1,015 1,0248 6m-termijnkoers = 0,90 x = 0,8950 1,0305 1,0386 9m-termijnkoers = 0,90 x = 0,8926 1,0473 Opgave 20 1 De inkoop wordt duurder als de dollarkoers stijgt. 2a Contante indekking Ruton koopt dollars en zet deze direct tegen 4 % per jaar op deposito. Het bedrag in dollars kiest ze zo groot dat het na 3 maanden is opgerent tot $ $ Dus: 1+ 3/12x0, 04 = $ Op 1-2 betaalt Ruton met de dollars die vrijkomen uit deposito de crediteur. 2b Valutatermijncontract Ruton koopt per 1-2 volgend jaar $ tegen de koers 0, Door deze koop op termijn wordt de koers gefixeerd en het valutarisico op de schuld afgedekt. 2c Valuta-opties Ruton dekt het valutakoersrisico af door op 1 november bij de bank de call-optie te kopen voor de koop op 1-2 volgend jaar van $ tegen de koers 1. Ruton zal dan per saldo voor de inkoop maximaal = betalen; het kan ook minder zijn, maar niet meer. 2d Leading, dat is versnellen van de betaling bij een verwachte koersstijging. Lagging vertraging (speculeren). 3 (1 3/12 0,0145) 1 = 0, Opgave 21 1 De maximale prijs is , = De maximale prijs is , = De minimale prijs is , = Opgave 22 18

19 Netto-opbrengst Pondenkoers ,61 1,62 1,63 1,64 1,65 1,66 1,67 Niet afdekken Termijnaffaire Netto-opbrengst bij put Opgave 23 1 In de volgende figuur zien we dat de hoofdsommen op de kapitaalmarkt worden aangetrokken en vervolgens geruild. EUR 8 EUR 8 mln NL F V US USD 4 mln USD 4 mln. Op de vervaldatum ruilen de ondernemingen de hoofdsommen terug. We krijgen dan dezelfde figuur met dit verschil dat de pijlen nu de andere kant opgaan. In de volgende figuur is de jaarlijkse interestbetaling in dollars en euro s weergegeven. De ondernemingen lopen wel valutarisico op de interest. 7% 7% NL F V US 8% 8% 19

20 Opgave 24 1 Per 1 januari koopt de onderneming $ en ruilt deze tegen guldens. Per 1 april worden de dollars teruggeruild en gebruikt voor betaling aan de buitenlandse leverancier. $ Per 1 januari koopt de onderneming = $ ,88 1,005 Dit wordt op een 3m-deposito gezet. 3 1,005 3m-termijnkoers = 0,90 x = 0,8955 1,010 De dollars worden over 3 maanden geleverd tegen deze koers. 4 De maximale prijs is x 0, = De maximale prijs is x 0, = De minimale prijs is x 0, = Opgave 25 1 Dollarkoers Opbrengst premie Netto-opbrengst 1, , , , , , Nettoopbrengst Dollarkoers 0,88 0,93 0,98 1,03 2 Dollarkoers Opbrengst premie Netto-opbrengst 1, , ,

21 0, , , Netto-opbrengst Dollarkoers 0,88 0,93 0,98 1,03 Opgave 26 Pondenkoers Niet afdekken Termijnaffaire Opbrengst Premie Nettoopbrengst bij put bij put 1, , , , Netto-opbrengst Pondenkoers ,61 1,62 1,63 1,64 1,65 1,66 1,67 Niet afdekken Termijnaffaire Netto-opbrengst bij put Opgave 27 21

22 A Wissel disconteren Bedrag wissel x 0,8952 = ,27 Disconto 0,25 x 6,40% x ,2727 = ,64 Netto-opbrengst ,64 B x 0,8909 = bij termijntransactie. C Geldmarkttransactie $ Per 1 januari verkoopt de onderneming = $ ,92. 1,02025 In euro's levert dit op: ,92 x 0,8952 = De te verkopen dollars per 1-1 moeten eerst geleend worden. Per 1 april wordt deze lening afgelost met de dollars van de debiteur. D Opbrengst x 0,8864 = ,00 Premie ,00 Netto-opbrengst bij putoptie ,00 Opgave 28 Strategie Optie Uitoefenprijs Bedrag Premie A Koop Put 0,91 $ B Koop Put 0,89 $ C Verkoop Call 0,94 $ D Verkoop Call 0,89 $ E Zero cost: Koop Put 0,89 $ Verkoop Call 0,94 $ F 50 %-winstdeling: Koop Put 0,89 $ Verkoop 0,5Call 0,89 $ De keuze voor een bepaalde strategie is o.a. afhankelijk van de risicohouding van de ondernemingsleiding, de speelruimte die er is m.b.t prijscalculaties (concurrentie) en de valutavisie van de ondernemingsleiding. A Dollarkoers Niet afdekken Opbrengst put Premie Netto-opbrengst 0, , , , , ,

23 Netto-opbrengst Dollarkoers ,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 Niet afdekken Netto-opbrengst bij put B Dollarkoers Niet afdekken Opbrengst bij put Premie Netto-opbrengst 0, , , , , , Netto-opbrengst Dollarkoers ,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 Niet afdekken Netto-opbrengst bij put 23

24 C Dollarkoers Niet afdekken Opbrengst bij call Premie Netto-opbrengst 0, , , , , , Netto-opbrengst Dollarkoers ,86 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 Niet afdekken Netto-opbrengst bij call D Dollarkoers Niet afdekken Opbrengst bij call Premie Netto-opbrengst 0, , , , , ,

25 Netto-opbrengst Dollarkoers ,86 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 Niet afdekken Netto-opbrengst bij call E Netto-opbrengst bij Dollarkoers Niet afdekken Zero cost 0, , , , , , Netto-opbrengst Dollarkoers ,86 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 Niet afdekken Zero cost 25

26 F Netto-opbrengst bij Dollarkoers Niet afdekken 50 %-winstdeling 0, , , , , , Netto-opbrengst Dollarkoers ,86 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 Niet afdekken 50 %-winstdeling 26

27 Opgaven H6 Opgave 2 Antwoord B. Opgave 3 Antwoord A. Opgave 4 Antwoord A. Opgave 5 Opgave 6 Antwoord B. Opgave 7 Opgave 8 Antwoord B. Opgave 9 Opgave 10 Opgave 11 Antwoord B. Opgave 12 Antwoord A. Opgave 13 Antwoord C. 27

28 Opgave 14 Antwoord C. Opgave kasreservepolitiek - uitgifte van schatkistpapier - valutaswaps 2 De ECB vergoedt een minimale interest op het saldo van een depositorekening. 3 De stabiliteit van de euro is ook afhankelijk van de interest-ontwikkeling en de economische groei in de VS en Japan. 3 importeurs en exporteurs centrale banken valutaspeculanten interest-arbitrageanten algemene banken 5 Hoe hoger (lager) het prijsniveau des te lager (hoger) de interne koopkracht. Opgave 16 Cashflows bij Cashflows bij vaste interestvergoeding 6% marktinterestvergoeding Marktinterest 5% 6% 7% 5% 6% 7% Jaar Marktwaarde begin jaar 1 In geval 1 loopt de onderneming marktwaarderisico, in geval 2 kasstroomrisico. Opgave 17 d vv = md vv = md ac = 8 x x 300 = 5,67 jaar 900 5,67 = 5,40 jaar 1,05 5 1,10 Duration gap = md ac - md vv. ac = 4,55 jaar M vv 900 = 4,55-5,40 x M = 0,81 jaar Numico loopt dus interestrisico. Om het eigen vermogen immuun te maken voor interestveranderingen, moet de duration gap gelijk aan nul worden. Dan moet gelden: 28

29 md vv = md ac x M ac 900 = 4,55 x vv M = 6,57 jaar en d vv = 1,05 x 6,57 = 6,89 jaar Als de interest nu stijgt met 0,1%, krijgen we: M ac = - md ac x r vv x M ac = -4,55 x 0,001 x = -5,91 M vv = - md vv x r vv x M vv = -6,57 x 0,001 x 900 = -5,91 M ev = 0 Nieuwe balans Activa 1.294,09 Eigen vermogen 400,00 Vreemd vermogen 894, , ,09 Duratio is immuun geworden voor het interestrisico. md vv kan gelijk gemaakt worden aan 6,57 door de samenstelling van het vreemd vermogen aan te passen: M lvv + M kvv = 900 8M M lvv lvv + 1M + M kvv kvv = 6,89 Als we deze vergelijkingen oplossen, krijgen we: M lvv = 757,79 M kvv = 142,21 M vv = 900,00 Opgave 18 5% 4,5% NL H T US 6,2% 6% 29

30 Hesro betaalt per saldo: 5% 4,5% + 6,2% = 6,7%. Het voordeel is 0,2%. Tesro betaalt per saldo: 6% + 4,5% 6,2% = 4,3%. Het voordeel is 0,3%. Opgave 19 Rentepositie: 1-4 NLG 20 mln. opnemen voor 3 maanden 1-7 NLG 20 mln. opnemen voor 3 maanden 1-10 NLG 20 mln. opnemen voor 3 maanden 1-12 NLG 5 mln. uitzetten voor 6 maanden Op 1-1 kan de interestpositie als volgt worden afgedekt: Koop NLG 20 mln. 3 6 FRA 3,28% Koop NLG 20 mln. 6 9 FRA 3,30% Koop NLG 20 mln FRA 3,35% Verkoop NLG 5 mln FRA 3,40% Opgave 20 Ruton betaalt per saldo na de interest-swap: (EURIBOR + 1%) + 5,5% (EURIBOR) = 6,5%. Opgave Verschil ten gevolge van het valutarisico. - Looptijdverschillen. - Op het moment van uitgifte is de marktrente verschillend. - Risicoprofiel van de ondernemingen is verschillend. 2 De belegger geeft de voorkeur aan belegging in nulprocentobligaties, omdat hij geen herbeleggingsrisico loopt. 3 De emitterende instantie heeft lagere interestkosten, omdat de nulprocentobligatie een lager effectief rendement heeft ten opzichte van een gewone obligatielening. Ook is er een besparing op de transactiekosten. 4 Als de belegger zijn belegging voor afloopdatum verkoopt en op dat moment een andere marktrente geldt dan op het moment van verkrijging van de obligaties. 5 - Om valutarisico af te dekken. - Om activiteiten in het buitenland te financieren. - Om een voordeel te verkrijgen door de lagere interest in het buitenland. 6 - Een termijnaffaire kan in iedere hoeveelheid valuta worden afgesloten en opties alleen in in aantallen gehele contracten. Een optie is sterk gestandaardiseerd. - Een termijnaffaire is niet verhandelbaar, een optie is wel verhandelbaar. Opgave 22 1 Als over drie maanden de dollar/spotkoers 1,8700 is. 2 Een call-optie. Opgave 23 1 Derivaten zijn contracten waarvan de waarde afhangt van één of meer onderliggende waarden. Het zijn geen directe financieringsmiddelen zoals aandelen of obligaties. 2 Met behulp van derivaten kan een onderneming bepaalde prijsrisico's inperken. 30

31 3 Over-the-counter-transacties zijn contracten met de bank, die vaak meer 'op maat gesneden' kunnen zijn dan de standaardcontracten die via de beurs lopen. 4 Een interest-swap is een transactie waardoor, zonder overdracht van de hoofdsom, het interesttype van een lening kan worden gewijzigd. 5 1 is na drie maanden aangegroeid tot: 1 1,015 = 1,015. $ 1 is na drie maanden aangegroeid tot: $ 1 1,025 = $ 1,025. De driemaands termijnkoers is dus: 1,015 : 1,025 = 0, Een globale berekening gaat ervan uit dat het interestverschil 4 % is, dus 1 % in drie maanden, zodat de termijnkoers is 99 % van 1 = 0,99. Opgave 24 1 Een interest-swap is een overeenkomst tussen een onderneming en een bank waarbij gedurende een bepaalde looptijd en gebaseerd op een bepaalde hoofdsom in euro s, de interestverplichtingen in de vorm van een vaste interest en een variabele interest met elkaar worden geruild. 2 Het doel van het afsluiten van een interest-swap is interestvoordeel en beheersing van het interestrisico. 5 Het doel is kopers of verkopers van valuta- en interestcontracten de mogelijkheid te bieden zich te beschermen tegen nadelige koersontwikkelingen en speculanten te laten handelen in deze contracten. 6 Een future of termijncontract is een overeenkomst, waarbij levering in de toekomst plaatsvindt. Er wordt alleen onderhandeld over de prijs; hoeveelheid en afloopdatum zijn gestandaardiseerd. 7 De koersvorming van de US dollar/euro-future wordt onder meer bepaald door: a De verwachting over - de koersontwikkeling van de dollar ten opzichte van de euro. - de ontwikkeling van de Amerikaanse en Eurogeldmarktinterest. - ontwikkeling van de Amerikaanse betalingsbalans. b Vraag naar en aanbod van deze futures. c Looptijd. 8 Een obligatie-future is een overeenkomst tot koop of verkoop van een obligatie-index. Het is een termijncontract dat wordt afgerekend aan het einde van de overeengekomen looptijd. 9 De obligatie-index is gebaseerd op de gewogen gemiddelde notering van een aantal Staatsleningen ,6% - 94% = 5,6%. Winst: 5,6% van = Een short -positie is een optie-positie waarbij men de plicht heeft bij uitoefening en aanwijzing de onderliggende waarde te leveren (call-contract) of af te nemen (put-contract) tegen de uitoefenprijs. Deze positie ontstaat door het schrijven van een optie. Bij futures gaat het om een verkocht termijncontract (leveringsplicht). De speculant zal een short positie in dollars innemen als hij verwacht dat de koers van de dollar zal dalen. Hij zal dan dollar/euro-futures verkopen. Als de koers van de dollar daalt, zullen ook de koersen van de dollar/euro-futures dalen. De verkochte dollar-futures kan hij tegen een lagere koers terugkopen. 12 Een long -positie is een optiepositie die het recht geeft de onderliggende waarde te kopen (call-optie) of te verkopen (put-optie) tegen de uitoefenprijs. Bij futures gaat het om een gekocht termijncontract (koopplicht). De speculant zal een long positie in dollars innemen als hij verwacht dat de dollarkoers zal stijgen. Hij zal dan dollar futures kopen. Als de koers van de dollar stijgt, zullen ook de prijzen van de dollar/eurofutures stijgen. De gekochte dollar/euro-futures kan hij dan tegen de hogere prijs verkopen- Opgave 25 1 Een interest-swap is een overeenkomst waarbij de interestverplichting geruild wordt met een andere marktpartij (meestal een bank). De hoofdsom wordt niet geruild. 31

32 2 Een FRA is een overeenkomst tussen twee partijen waarbij afgesproken wordt een verschil tussen de op dit moment overeengekomen toekomstige interest (forward rate) en de in de toekomst geldende interest te verrekenen. 3 Te betalen interest over de lening: (3/12) x 0,095 x Verrekening via FRA: (3/12) x (0,08-0,09) x Rentekosten Opgave 26 3m-EURIBOR 3m-EURIBOR + 0,4% Waarde cap Premie Te betalen 4% 4,4% 0% 0,4% 4,8% 5% 5,4% 0% 0,4% 5,8% 6% 6,4% 0% 0,4% 6,8% 7% 7,4% 0% 0,4% 7,8% 8% 8,4% 1% 0,4% 7,8% 9% 9,4% 2% 0,4% 7,8% 10% 10,4% 3% 0,4% 7,8% 12% Te betalen 10% 8% 6% 4% 2% 0% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% EURIBOR op vervaldatum 3m-EURIBOR + 0,4 % Te betalen Opgave 27 3m-EURIBOR 3m-EURIBOR - 0,2% Waarde floor Premie Rendement 4% 3,8% 3% 0,3% 6,5% 5% 4,8% 2% 0,3% 6,5% 6% 5,8% 1% 0,3% 6,5% 7% 6,8% 0% 0,3% 6,5% 8% 7,8% 0% 0,3% 7,5% 9% 8,8% 0% 0,3% 8,5% 10% 9,8% 0% 0,3% 9,5% 32

33 12% Rendement 10% 8% 6% 4% 2% 0% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% EURIBOR op vervaldatum 3m-EURIBOR - 0,2 % Rendement Opgave 28 3m-EURIBOR 3m-EURIBOR + 0,3% Collar Te betalen 4% 4,3% 6,5% 6,8% 5% 5,3% 6,5% 6,8% 6% 6,3% 6,5% 6,8% 6% 6,8% 6,5% 6,8% 7% 7,3% 7,0% 7,3% 8% 8,3% 8,0% 8,3% 9% 9,3% 8,0% 8,3% 10% 10,3% 8,0% 8,3% 12% Te betalen 10% 8% 6% 4% 2% 0% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% EURIBOR op vervaldatum 3m-EURIBOR + 0,3 % Te betalen Opgave 29 33

34 3m-EURIBOR 3m-EURIBOR + 0,2% Te betalen 4% 4,2% 5,2% 5% 5,2% 5,7% 6% 6,2% 6,2% 6% 6,7% 6,2% 7% 7,2% 6,2% 8% 8,2% 6,2% 9% 9,2% 6,2% 10% 10,2% 6,2% 12% 10% Te betalen 8% 6% 4% 2% 0% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% EURIBOR op vervaldatum 3m-EURIBOR + 0,2 % Te betalen 34

35 Opgaven H7 Opgave 2 Antwoord A. Opgave 3 Antwoord C. Opgave 4 Antwoord C. Opgave 5 Opgave reële inkooptransactie en tegelijkertijd een verkooptermijntransactie; - reële verkooptransactie en tegelijkertijd een inkooptermijntransactie. 2 De handelaar zal streven naar een economische voorraad van nul door voor(ver)kopen aan afnemers. 3 De speculant neemt een volgtijdig prijsrisico op dezelfde beurs. De arbitrageant probeert te profiteren van gelijktijdige prijsverschillen op verschillende beurzen. Opgave Inkoop kg X à 24 = Verkoop kg X à 32 = Winst Inkoop kg X à 20 = Verkoop kg X à 32 = Gelijktijdig prijsverschil Volgtijdig prijsverschil x - 4 = Opgave kg kg = kg kg kg kg kg kg = kg. 35

36 3 Technische voorraad blijft gelijk. Economische voorraad: kg kg kg kg = kg. 4 Een positieve economische voorraad is voordelig bij prijsstijging. Een negatieve economische voorraad is voordelig bij prijsdaling. Opgave 9 1 Het contract kan elke handelsdag worden afgewikkeld door een sluitingskoop (1.000 kg) op de termijnmarkt. 2 De economische voorraad is gelijk aan kg. 3 Totdat het contract is afgewikkeld door een sluitingskoop of door een reële (voor)inkooptransactie van kg. Opgave Verkoop kg X à 28 = Inkoop kg X à 25 = Winst Dit is een volgtijdig prijsverschil. Op de termijnmarkt ontstaan geen gelijktijdige prijsverschillen. Opgave Technische voorraad kg Voorverkopen kg Voorinkopen kg Termijntransacties: 1-10 Economische voorraad kg 1-10 Verkoop kg 1-11 Verkopen kg 1-11 Koop kg 1-11 tot Economische voorraad kg De levering van de voorverkopen en voorinkopen op 1-12 heeft geen invloed op de economische voorraad. Opgave 12 Termijnmarkt: 15-6 Inkoop, levering november à 1,75 = Verkoop, levering november à 2,50 = Volgtijdig prijsverschil (voorraadwinst) Deze winst compenseert het verlies op de negatieve economische voorraad door prijsstijging van 15-6 tot

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten 5.1 Opties, termijncontracten en andere titels Opties en warrants Termijncontracten Swaps en gestructureerde producten 5.2 De markt voor derivaten Handelsplaatsen

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FINANCE EN RISK MANAGEMENT DINSDAG 3 MAART UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FINANCE EN RISK MANAGEMENT DINSDAG 3 MAART UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel FINANCE EN RISK MANAGEMENT DINSDAG 3 MAART 2015 08.45-11.15 UUR SPD Bedrijfsadministratie Finance en risk management Dinsdag 3 maart 2015 B / 6 2015 Stichting ENS

Nadere informatie

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën Euronext.liffe Inleiding Optiestrategieën Vooraf De inhoud van dit document is uitsluitend educatief van karakter. Voor advies dient u contact op te nemen met uw bank of broker. Het is verstandig alvorens

Nadere informatie

OPTIES IN VOGELVLUCHT

OPTIES IN VOGELVLUCHT OPTIES IN VOGELVLUCHT Inleiding Deze brochure biedt een snelle, beknopte inleiding in de beginselen van opties. U leert wat een optie is, wat de kenmerken zijn van een optie en wat een belegger kan doen

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5 Call spread 5 Gedekt geschreven call 7 3. Bear

Nadere informatie

Aandelenopties in woord en beeld

Aandelenopties in woord en beeld Aandelenopties in woord en beeld 2 Aandelenopties in woord en beeld 1 In deze brochure gaan we het hebben over aandelenopties zoals die worden verhandeld op de optiebeurs van Euronext. Maar wat zijn dat

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

1. De optie theorie een korte kennismaking

1. De optie theorie een korte kennismaking 1. De optie theorie een korte kennismaking 1.1 Terminologie Een optie is een recht. Een recht om iets te kopen of verkopen. Dit recht kan worden verkregen tegen betaling van een bedrag in geld: de optiepremie.

Nadere informatie

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Hieronder worden de kenmerken van diverse vormen van effecten besproken en de daaraan verbonden specifieke risico s. Bij alle vormen van

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende waarde 5 Uitoefenprijs 5 Looptijd

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende

Nadere informatie

EXAMENVRAGEN OPTIES. 1. Een short put is:

EXAMENVRAGEN OPTIES. 1. Een short put is: EXAMENVRAGEN OPTIES 1. Een short put is: A. een verplichting om een onderliggende waarde tegen een specifieke prijs in een bepaalde B. een verplichting om een onderliggende waarde tegen een specifieke

Nadere informatie

Productwijzer. Rentederivaten ( )

Productwijzer. Rentederivaten ( ) Productwijzer Rentederivaten 6.0012.96 (08-01-2009) 1 Rentederivaten Afhankelijk van uw situatie, de marktsituatie en marktverwachtingen kan het voor u bijzonder interessant zijn (of wellicht zelfs noodzakelijk)

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Combinaties

Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Combinaties Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Combinaties Op deze pagina vindt u voorbeelden van mogelijkheden met opties. U kan te weten komen hoe u met opties kan inspelen op een verwachte stijging

Nadere informatie

Bericht opties en futures

Bericht opties en futures Bericht opties en futures Bericht opties en futures 1. Wat zijn opties en futures?...2 2. Beschrijving van opties...2 3. De contractspecificaties...3 4. Doelstellingen van de optiebelegger...4 5. Het kopen

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave FINANCE & RISKMANAGEMENT VRIJDAG 19 JUNI 2015 11.30-14.00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Financiële Markten & Instrumenten

Financiële Markten & Instrumenten Financiële Markten & Instrumenten Experience knowledge 15 oktober 2009 Dr. ir. T.P.G. (Fedor) van Mullem Inhoud Financiële markten Financiële instrumenten Aandelen Obligaties Derivaten Het no-arbitrage

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Twee valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave TREASURY MANAGEMENT MAANDAG 22 JUNI 2015 12.15-14.45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle

Nadere informatie

Opties: Kansen benutten, risico s begrenzen

Opties: Kansen benutten, risico s begrenzen Opties: Kansen benutten, risico s begrenzen Euronext, de nieuwe pan-europese beurs, komt voort uit de fusie tussen de beurzen van Amsterdam, Brussel en Parijs. Handelen op Euronext is snel en goedkoop.

Nadere informatie

Het beleggingssysteem van Second Stage

Het beleggingssysteem van Second Stage Het beleggingssysteem van Second Stage Hoewel we regelmatig maar dan op zeer beperkte schaal (niet meer dan vijf procent van het kapitaal) - zeer kortlopende transacties doen, op geanticipeerde koersbewegingen

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Financieel Management Vorige week Introductie financieel management Investeringsplan, financieringsplan en exploitatiebegroting Balans Liquiditeitsbegroting (meer in week 6) Berekening inkomen en vermogen

Nadere informatie

Cylinder. 1Productinformatie!

Cylinder. 1Productinformatie! Cylinder 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta.

Nadere informatie

Deutsche Bank. Valutamanagement bij. Deutsche Bank

Deutsche Bank.  Valutamanagement bij. Deutsche Bank Deutsche Bank www.deutschebank.nl Valutamanagement bij Deutsche Bank Valutamanagement bij Deutsche Bank 1. Waarom is deze brochure belangrijk? In deze brochure geven wij u algemene informatie over valutaproducten.

Nadere informatie

Putoptie. 1Productinformatie!

Putoptie. 1Productinformatie! Putoptie 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta.

Nadere informatie

Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Marginvereisten. Algemene principes, berekeningswijze pandwaarde en afkortingen (versie 31/08/2014)

Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Marginvereisten. Algemene principes, berekeningswijze pandwaarde en afkortingen (versie 31/08/2014) Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Marginvereisten Algemene principes, berekeningswijze pandwaarde en afkortingen (versie 31/08/2014) Dit overzicht bevat informatie over de minimum marginvereisten

Nadere informatie

Appendices. Beleggen en financiële markten

Appendices. Beleggen en financiële markten Appendices bij Beleggen en financiële markten 4 e druk 2013 Hans Buunk 2014 Sdu Uitgevers, Den Haag Academic Service is een imprint van BIM Media bv. Deze publicatie behoort bij Titel: Beleggen en financiële

Nadere informatie

Waardering van derivaten

Waardering van derivaten Hoofdstuk 5 Waardering van derivaten Inleiding Van tijd tot tijd moeten financiële instrumenten en dus ook derivaten gewaardeerd worden. Ondernemingen die volgens de IFRS verslaggevingregels rapporteren,

Nadere informatie

Participating Forward

Participating Forward Participating Forward 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één

Nadere informatie

Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics

Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics Vraag 1 Stel dat je 10 aandelen Fortis in portfolio hebt, elk aandeel met een huidige waarde van 31 per aandeel. Fortis beslist om een deel van haar

Nadere informatie

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300 Oefenopgave 1 Oefenopgave 1 Balans 1-1-2001 (x 1.000 euro) Gebouwen 300 EV Voorraden 200 Crediteuren Debiteuren 400 Kas 300 EV 600 Crediteuren 600 300 1200 1200 - Inkopen 600.000 euro (helft rekening,

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische

Nadere informatie

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA Financiële analyse Les 2 Vermogensbehoefte en financiering Auteur: Witek ten Hove, MBA In deze les gaan we kijken naar onderdelen uit de balans. Er wordt aangenomen dat de student weet hoe een balans is

Nadere informatie

MANAGEMENT MAANDAG 22 JUNI UUR

MANAGEMENT MAANDAG 22 JUNI UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel TREASURY MANAGEMENT MAANDAG 22 JUNI 2015 12.15-14.45 UUR SPD Bedrijfsadministratie Treasury management B / 7 2015 Nederlandse Associatie voor voor Praktijkexamens

Nadere informatie

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten!

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten! Lesbrief opties Inleiding Door uw investering in het bestuderen van deze lesbrief vergroot u uw kennis over de mogelijkheden die opties bieden. Het rendement daarvan kan zijn dat u mogelijk een rol ziet

Nadere informatie

European Forward Extra

European Forward Extra European Forward Extra 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Drie valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn))

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) www.jooplengkeek.nl Vermogensmarkt De markt: vraag en aanbod Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) Vermogen is een ruimer begrip dan geld. Een banksaldo is ook vermogen.

Nadere informatie

Valutatermijn- transactiewijzer

Valutatermijn- transactiewijzer Valutatermijn- transactiewijzer U hebt of verwacht betalingen of ontvangsten in vreemde valuta. U loopt dan een mogelijk koersrisico. U kunt dit koersrisico afdekken met een valutatermijntransactie. Of

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische voorstelling 5 4. Gekochte

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FINANCE & RISK MANAGEMENT DINSDAG 15 DECEMBER UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FINANCE & RISK MANAGEMENT DINSDAG 15 DECEMBER UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel FINANCE & RISK MANAGEMENT DINSDAG 15 DECEMBER 2015 11.30-14.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie Finance & Risk management Dinsdag 15 december 2015 B / 7 2015 NGO-ENS

Nadere informatie

Officieel bericht opties en futures

Officieel bericht opties en futures Officieel bericht opties en futures Officieel bericht opties en futures 1 Wat zijn opties en futures? 5 2 Beschrijving van opties 6 3 De contractspecificaties 8 4 Doelstellingen van de optiebelegger 11

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FINANCE & RISKMANAGEMENT 6 OKTOBER UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 7

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FINANCE & RISKMANAGEMENT 6 OKTOBER UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 7 SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel FINANCE & RISKMANAGEMENT 6 OKTOBER 2015 08.45 11.15 UUR SPD Bedrijfsadministratie B / 7 Opgave 1 (40 punten) 1. Een voorbeeld van een goed antwoord: De interest

Nadere informatie

Informatiebrochure opties

Informatiebrochure opties Informatiebrochure opties Inleiding In deze brochure wordt bondig de werking van opties toegelicht en wordt er stilgestaan bij de mogelijke risico s die verbonden zijn aan het handelen in opties. Het lexicon

Nadere informatie

Voorwaarden Opties ABN AMRO

Voorwaarden Opties ABN AMRO Voorwaarden Opties ABN AMRO Bestaande uit: Voorwaarden Opties Bijlage Opties April 2016 Inhoudsopgave Voorwaarden Opties ABN AMRO Begrippenlijst Voorwaarden Opties 1. Inleiding 1.1. Hoe moet ik de Voorwaarden

Nadere informatie

"Opties in een vogelvlucht"

Opties in een vogelvlucht "Opties in een vogelvlucht" Presentatie voor het NCD November 2010 Ton Ruitenburg Senior Officer Retail Relations Amsterdam Opties en hun gebruikers Doel van deze presentatie is u een eerste indruk te

Nadere informatie

Toelichting derivaten

Toelichting derivaten Toelichting derivaten 2 Inhoudsopgave Toelichting derivaten Wat zijn opties en futures? 4 Beschrijving van opties 5 De contractspecificaties 7 Doelstellingen van de optiebelegger 9 Het kopen van opties

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Twee valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

Hedgen van FX risico met FX opties waarom niet? Joris Vermeulen Corporate Sales 14/11/2017

Hedgen van FX risico met FX opties waarom niet? Joris Vermeulen Corporate Sales 14/11/2017 Hedgen van FX risico met FX opties waarom niet? Joris Vermeulen Corporate Sales 14/11/2017 Agenda Mifid complexiteit opdeling producten : Fx 1 : termijncontract Fx 2 : plain vanilla optie Fx 3 : barrier

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten 15 Financiële instrumenten 1501 a 1 191 Gekochte callopties d 250 991 Resultaat op callopties - 50 Aan 110 Bank d 300 2 191 Gekochte callopties d 280 d 530 d 250 Aan 991 Resultaat op callopties d 280 3

Nadere informatie

Nadelen: Groot risico vanwege privéaansprakelijkheid. Lange werktijden. a Een vennootschap waarvan het eigen vermogen is verdeeld in aandelen.

Nadelen: Groot risico vanwege privéaansprakelijkheid. Lange werktijden. a Een vennootschap waarvan het eigen vermogen is verdeeld in aandelen. Hoofdstuk 9 a Een organisatie die naar winst streeft. b Eenmanszaak Vennootschap onder firma Naamloze vennootschap Besloten vennootschap Voordelen: Je bent eigen baas. De winst hoef je met niemand te delen.

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 4

Oefenopgaven Hoofdstuk 4 Oefenopgaven Hoofdstuk 4 Opgave 1 De NV Red Mobile verkoopt smartphones in Nederland en heeft de volgende aandeelhouders: KPN NV heeft 35% van de 10 miljoen gewone aandelen, France Telecom 30% van de aandelen

Nadere informatie

Risicobijlage. 1. Specifieke kenmerken en risico s van effecten

Risicobijlage. 1. Specifieke kenmerken en risico s van effecten Risicobijlage Today s geeft in deze risicobijlage een omschrijving van een aantal financiële producten en manieren waarop gehandeld kan worden. Cliënt wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de informatie

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave FINANCE & RISKMANAGEMENT MAANDAG 3 OKTOBER 2016 8:45 UUR 11:15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden.

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden. KENMERKEN EN RISICO S VAN BELEGGINGEN INHOUDSOPGAVE 1. Kenmerken en risico s in het algemeen 2. Belangrijke risico s 3. Kenmerken en risico s per belegging 4. Overig 1. Kenmerken en risico s in het algemeen

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2008. Oefenexamen DSI EFFECTENHANDELAAR

NIBE-SVV, 2008. Oefenexamen DSI EFFECTENHANDELAAR NIBE-SVV, 2008 Oefenexamen DSI EFFECTENHANDELAAR 1. Waarop duidt een vlakke yieldcurve? A. Dat de korte en de lange rente NIET of nauwelijks van elkaar verschillen. B. Dat de korte rente onder de lange

Nadere informatie

uitgedrukt in de referentiemunt anders kan zijn dan de rente die afgesproken is in de vreemde valuta.

uitgedrukt in de referentiemunt anders kan zijn dan de rente die afgesproken is in de vreemde valuta. Aard en risico s financiële instrumenten In deze brochure wordt een algemene beschrijving gegeven van de aard en risico s van verschillende financiële instrumenten waarin via de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Beleggen Opties. Zo werkt het

Beleggen Opties. Zo werkt het Beleggen Opties Zo werkt het Opties Met Zelf kunt u handelen in opties op aandelen en indices op NYSE Liffe Amsterdam. Met opties kunt u inspelen op koersstijgingen en -dalingen. U kunt ze ook gebruiken

Nadere informatie

Handleiding. Opties. werkwijze en procedures 6.0015.58 (12-12-2013)

Handleiding. Opties. werkwijze en procedures 6.0015.58 (12-12-2013) Handleiding Opties werkwijze en procedures 6.0015.58 (12-12-2013) 1 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Handelen in opties 2 2.1 Wat is een optie 2 2.2 Het kopen of schrijven (verkopen) van opties 2 2.3 Marginverplichting

Nadere informatie

De aanpak van Second Stage samengevat

De aanpak van Second Stage samengevat De aanpak van Second Stage samengevat De aanpak van Second Stage samengevat... 1 Het conventionele deel... 1 Het meer geavanceerde deel... 1 Wat is een optie?... 2 Hoe ziet zo n optie eruit?... 2 In de

Nadere informatie

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 25 januari 2011 proeftoets 100 minuten Opgave 1 Handelsonderneming Astan bv heeft gegevens verzameld. Deze gegevens zijn nodig voor het opstellen van de

Nadere informatie

Binaire opties termen

Binaire opties termen Binaire opties termen Bij het handelen in binaire opties zijn er termen die bekend of onbekend in de oren klinken. Als voorbereiding is het dan ook handig om op de hoogte te zijn van de verschillende termen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11. Hoofdstuk 1 Treasury 13

Inhoud. Voorwoord 11. Hoofdstuk 1 Treasury 13 Inhoud Voorwoord 11 Hoofdstuk 1 Treasury 13 1.1 Treasurytaken 13 1.1.1 Cash & liquidity management / Financiering 14 1.1.2 Renterisicobeheer 14 1.1.3 Valutarisicobeheer 15 1.1.4 Beheer van prijsrisico

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Drie valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties gebruiken 4 3. Indexopties 5 Kenmerken

Nadere informatie

Het beleggingssysteem van Second Stage

Het beleggingssysteem van Second Stage Het beleggingssysteem van Second Stage Hoewel we regelmatig maar dan op zeer beperkte schaal (niet meer dan vijf procent van het kapitaal) - zeer kortlopende transacties doen, op geanticipeerde koersbewegingen

Nadere informatie

Bericht opties en futures

Bericht opties en futures Bericht opties en futures 1. Wat zijn opties en futures?... 2 2. Beschrijving van opties... 2 3. De contractspecificaties... 3 4. Doelstellingen van de optiebelegger... 5 5. Het kopen van opties... 6 6.

Nadere informatie

AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options. 23 september 2010

AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options. 23 september 2010 AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options 23 september 2010 1 Agenda Huiswerk vorige keer Swaps (H7 1 t/m 4) Optie markt (H8) 2 Interest Rate Swaps Een interest rate swap (IRS) is een financieel contract

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel van der Valk

Care IS klantbijeenkomst. Hotel van der Valk Care IS klantbijeenkomst Hotel van der Valk Welkom! Wij heten u van harte welkom in Hotel Van der Valk Programma opening 19.00 uur - Ontvangst 19.30 uur - Opening 19.40 uur - Beleggingsbeleid Care IS 20.15

Nadere informatie

Deutsche Bank. www.deutschebank.nl. Uw rentederivaat bij. Deutsche Bank

Deutsche Bank. www.deutschebank.nl. Uw rentederivaat bij. Deutsche Bank Deutsche Bank www.deutschebank.nl Uw rentederivaat bij Deutsche Bank Uw derivaat bij Deutsche Bank 1. Waarom is deze brochure belangrijk? U heeft op dit moment een rentederivaat. In deze brochure geven

Nadere informatie

Exposure vanuit optieposities

Exposure vanuit optieposities Exposure vanuit optieposities ABN AMRO is continue bezig haar dienstverlening op het gebied van beleggen te verbeteren. Eén van die verbeteringen betreft de vaststelling van de zogenaamde exposure (blootstelling)

Nadere informatie

voorwaarden opties Informatie Beleggen November 2011 november 2011

voorwaarden opties Informatie Beleggen November 2011 november 2011 voorwaarden opties Informatie Beleggen november 2011 ABN AMROABN AMRO Voorwaarden Opties ABN AMRO Opties ABN AMRO De Voorwaarden Opties ABN AMRO bestaan uit de Voorwaarden Opties en de Voorwaarden Opties

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FINANCE & RISKMANAGEMENT DINSDAG 8 MAART UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 8

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FINANCE & RISKMANAGEMENT DINSDAG 8 MAART UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 8 SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel FINANCE & RISKMANAGEMENT DINSDAG 8 MAART 2016 08.45-11.15 UUR SPD Bedrijfsadministratie B / 8 2015 NGO-ENS B / 8 Opgave 1 (25 punten) Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag

Nadere informatie

Antwoorden hoofdstuk 6

Antwoorden hoofdstuk 6 Antwoorden hoofdstuk 6 Opgave 6.1 In omloop zijn 50.000 : 10 = 5.000 aandelen a. Intrinsieke waarde per aandeel (50.000 + 35.000) : 5.000 = 17 Contante waarde van alle aandelen is 20.000 : 0,08 = 250.000

Nadere informatie

Lever ook het kladpapier na afloop van het examen in bij de toezichthouder. Dit wordt vernietigd en niet meegenomen in de beoordeling.

Lever ook het kladpapier na afloop van het examen in bij de toezichthouder. Dit wordt vernietigd en niet meegenomen in de beoordeling. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave FINANCE & RISKMANAGEMENT DINSDAG 6 OKTOBER 2015 08.45-11.15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Brochure opties en futures

Brochure opties en futures Brochure opties en futures Deze Brochure is bedoeld om beleggers en andere geïnteresseerden voor te lichten over opties en futures die worden verhandeld op Euronext.liffe Amsterdam. In deze Brochure wordt

Nadere informatie

Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten

Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten Algemeen De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Aan alle vormen van beleggen zijn in meer of mindere mate risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk

Nadere informatie

De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 augustus 2014

De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 augustus 2014 De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 ustus 2014 Op 31 ustus 2014 liep het kortetermijnherstelplan van Pensioenfonds UWV af. Tegen de verwachting in heeft het pensioenfonds de pensioenen

Nadere informatie

Om je goed voor te bereiden ontvang je bijgaand op de volgende bladzijden:

Om je goed voor te bereiden ontvang je bijgaand op de volgende bladzijden: TOETSTIPS HAVO 4 vak M&O De vraagstelling in het schoolexamen is gerubriceerd naar: 1. Vermogensmarkt 2. Eigen vermogen 3. Vreemd vermogen lang 4. Vreemd vermogen kort Bij 1. Vermogensmarkt Zorg er voor

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel. Finance & Riskmanagement. Vrijdag 24 juni uur

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel. Finance & Riskmanagement. Vrijdag 24 juni uur SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel Finance & Riskmanagement Vrijdag 24 juni 2016 11.30 14.00 uur SPD Bedrijfsadministratie Finance & Riskmanagement B / 8 2016 NGO-ENS B / 8 Opgave 1 aantal te behalen

Nadere informatie

LYNX Masterclass: Opties handelen: handelsstrategieën deel 3. Tycho Schaaf 5 november 2015

LYNX Masterclass: Opties handelen: handelsstrategieën deel 3. Tycho Schaaf 5 november 2015 LYNX Masterclass: Opties handelen: handelsstrategieën deel 3 Tycho Schaaf 5 november 2015 Introductie Tycho Schaaf, beleggingsspecialist bij online broker LYNX Werkzaam bij LYNX vanaf 2007 Handelservaring

Nadere informatie

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen.

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen. Bijlage 1, Kenmerken en risico's Hieronder worden de kenmerken van verschillende financiële instrumenten en enkele relevante begrippen besproken alsmede de daaraan verbonden beleggingsrisico s. Aan alle

Nadere informatie

Workshop Sparen of beleggen? Karel Mercx en Hildo Laman Redacteuren Beleggers Belangen

Workshop Sparen of beleggen? Karel Mercx en Hildo Laman Redacteuren Beleggers Belangen Workshop Sparen of beleggen? Karel Mercx en Hildo Laman Redacteuren Beleggers Belangen Voorstellen Karel Mercx Hildo Laman Begonnen in de internetzeepbel Begonnen in de optiehandel Programma Voor & nadelen

Nadere informatie

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming.

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. www.jooplengkeek.nl Eigen vermogen bij een bv en een nv Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. Het bestaat uit aandelenkapitaal en opgebouwde

Nadere informatie

FX Derivatives. Valutaoptie. ING Financial Markets

FX Derivatives. Valutaoptie. ING Financial Markets FX Derivatives Valutaoptie ING Financial Markets Inhoud Algemene Informatie... 1 Productbeschrijving... 1 Belangrijkste productkenmerken... 1 Voordelen... 2 Risico s... 2 Optiepremie... 2 Kosten... 3 Voorbeeld

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage 2015. Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015. Vermogensrapportage : 400000. Portefeuilleprofiel : geel

Voorbeeldrapportage 2015. Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015. Vermogensrapportage : 400000. Portefeuilleprofiel : geel Voorbeeldrapportage 2015 Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015 Vermogensrapportage : 400000 Portefeuilleprofiel : geel ibeleggen Van Eeghenstraat 108 1071 GM AMSTERDAM 020-673 63 72 Rapportagedatum:

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 Mei 2012

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 Mei 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 Mei 2012 1. Opening 2. Notulen BAVA 20 september 2011 3. Verslag van de Raad van Commissarissen 4. Verslag van NBZ Management BV over 2011 5. Vaststellen jaarrekening

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Een onderneming van de KBC-groep

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Een onderneming van de KBC-groep Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Drie valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 5

Oefenopgaven Hoofdstuk 5 Oefenopgaven Hoofdstuk 5 Opgave 1 Leg uit waarom een bank in de regel bereid is een lening die gedekt is door een zekerheid, tegen een lagere rente te verstrekken dan een gelijkwaardige lening zonder zekerheid.

Nadere informatie

Leseenheid 5: Investeren bij onzekerheid

Leseenheid 5: Investeren bij onzekerheid Leseenheid 5: Investeren bij onzekerheid Onderwerpen: Investeringen onder onzekerheid Strategie in relatie tot investeringen Vereiste informatie t.b.v. investeringsbeslissingen Koppelingen van investeringen

Nadere informatie

Voorstelling van de Beursvennootschap. Leleux Associated Brokers Aan uw zijde bij uw beleggingen

Voorstelling van de Beursvennootschap. Leleux Associated Brokers Aan uw zijde bij uw beleggingen Voorstelling van de Beursvennootschap Leleux Associated Brokers Aan uw zijde bij uw beleggingen Aan uw zijde bij uw beleggingen 3 de grootste Beursvenootschap van België en 1 ste Onafhankelijke. Opgericht

Nadere informatie

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen De mondiale markt voor onderhandse derivaten - niet gestandaardiseerd verhandeld op de beurs maar in maatwerk tussen grote partijen - is sinds

Nadere informatie

Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken.

Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken. Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken. Informal investors: informele investeerders, bv particulieren Gebruiken is vast. Verbruiken is vlot. Materieel: tastbaar Immaterieel:

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Valutatermijntransactie

Valutatermijntransactie Valutatermijntransactie Vooraf zekerheid over betalingen en ontvangsten in vreemde valuta Dit productinformatieblad is bedoeld voor ondernemers die internationaal zaken doen. In het kort leest u hierin

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 Gestructureerde producten

HOOFDSTUK 7 Gestructureerde producten HOOFDSTUK 7 Gestructureerde producten Gestructureerde financiële producten ( structured products of special products ), zijn de afgelopen jaren snel populair geworden. Deze beleggingsproducten worden uitgegeven

Nadere informatie

Beleggen met opties. 1 Opties in het dagdagelijkse leven 4. 2 Opties op aandelen 4. 3 Aan- en verkooprechten 5

Beleggen met opties. 1 Opties in het dagdagelijkse leven 4. 2 Opties op aandelen 4. 3 Aan- en verkooprechten 5 Beleggen met opties Euronext ontstond in september 2000 uit de fusie van de Amsterdamse, Brusselse en Parijse cash- en derivatenbeurzen. De Euronext Groep is sindsdien groter geworden met de toevoeging

Nadere informatie