ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)"

Transcriptie

1 ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade AS Den Haag Internet: ING Fund Management B.V. S.S. Bapat D.A. Buggenhout J.L. van der Giessen A.A.M. van den Heuvel M.C.W. den Hollander BANKIER ING Bank N.V. INVESTMENT MANAGEMENT

2 ING Dutch Fund Inhoudsopgave Halfjaarbericht ING Dutch Fund Profiel... 3 Kerncijfers... 4 Algemene inleiding... 6 Directieverslag Halfjaarcijfers Balans Winst-en-verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting Toelichting op de balans Toelichting op de winst-en-verliesrekening Overige gegevens Verklarende woordenlijst Halfjaarbericht ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. Profiel Directieverslag Halfjaarcijfers Balans Winst-en-verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting Toelichting op de balans Toelichting op de winst-en-verliesrekening Overige gegevens Halfjaarbericht ING Nederland Basis Fonds Halfjaarcijfers Balans Winst-en-verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting Toelichting op de balans Toelichting op de winst-en-verliesrekening ING Dutch Fund 2 Halfjaarbericht 2012

3 ING Dutch Fund Profiel Algemeen ING Dutch Fund beoogt aan aandeelhouders een beleggingsmogelijkheid te bieden in een actief en professioneel beheerde portefeuille van aandelen in Nederlandse ondernemingen. Paraplu ING Dutch Fund is een Subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. Doelstelling ING Dutch Fund stelt zich ten doel om door middel van actief beheer, via het ING Nederland Basis Fonds, te komen tot een beter totaal rendement op lange termijn dan de benchmark. Beleggingsbeleid ING Dutch Fund belegt zijn vermogen door hoofdzakelijk te participeren in het ING Nederland Basis Fonds. ING Nederland Basis Fonds belegt zijn vermogen in hoofdzaak in aandelen in rechtspersonen die in Nederland hun zetel hebben, (om andere reden) deel uitmaken van de AEX TR dan wel waarvan de daarbij betrokken ondernemingen in Nederland hun hoofdactiviteit(en) hebben. Het fonds heeft de mogelijkheid om de beleggingen zowel direct als indirect bijvoorbeeld door het aangaan van exposure op de betreffende financiële instrumenten via derivaten of beleggingen in andere beleggingsfondsen aan te houden. ING Nederland Basis Fonds kan gebruik maken van derivaten zoals opties, futures, warrants, swaps en valutatermijntransacties. Deze kunnen worden toegepast voor het afdekken van risico s, efficiënt portefeuillebeheer en verhoging van het rendement. Daarbij kan sprake zijn van hefboomwerking waardoor de gevoeligheid van het fonds voor marktbewegingen wordt vergroot. Bij het gebruik van derivaten wordt ervoor zorg gedragen dat de portefeuille als geheel binnen de beleggingsrestricties blijft. Regio Nederland Benchmark AEX TR Beursnotering Het Subfonds is genoteerd op Euronext Amsterdam bij NYSE Euronext, met handelssymbool INGDF. De ISIN-code van de aandelen is NL ING Dutch Fund 3 Halfjaarbericht 2012

4 ING Dutch Fund Kerncijfers Algemeen In Eigen vermogen Aantal geplaatste aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 39,52 40,62 48,11 45,87 35,21 Transactieprijs 39,52 40,56 48,03 45,82 35,25 Uitgekeerd dividend per aandeel 1,45 1,43 1,37 2,78 2,50 In % Rendement van het fonds 0,91-12,82 8,16 40,19-49,51 Rendement van de benchmark 1,19-8,80 9,24 42,14-50,26 Relatief rendement -0,28-4,02-1,08-1,95 0,75 Meerjarenoverzicht in totalen Bedragen in Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Totaal beleggingsresultaat Meerjarenoverzicht per aandeel Bedragen in Inkomsten 1,00 1,45 1,35 1,37 2,79 Kosten 0,26 0,55 0,55 0,47 0,68 Waardeveranderingen -0,31-7,00 2,72 12,51-35,59 Totaal beleggingsresultaat 0,43-6,10 3,52 13,41-33,48 ING Dutch Fund 4 Halfjaarbericht 2012

5 ING Dutch Fund Algemeen De onder 2012 vermelde cijfers hebben betrekking op 30 juni respectievelijk op de periode 1 januari tot en met 30 juni. De onder overige jaren vermelde cijfers hebben betrekking op 31 december respectievelijk de periode 1 januari tot en met 31 december van het betreffende jaar, tenzij anders vermeld. De transactieprijs betreft de transactiekoers waartegen op de eerste beursdag van de volgende verslagperiode aan- en verkopen in aandelen van het Subfonds zijn afgewikkeld. Het rendement van het Subfonds is gebaseerd op de intrinsieke waarde per aandeel rekening houdend met (eventuele) dividenduitkeringen. Het relatief rendement betreft het verschil tussen het rendement van het Subfonds en het rendement van de benchmark. Het gemiddeld aantal aandelen, zoals dat wordt gebruikt in de berekening van het meerjarenoverzicht per aandeel, wordt bepaald als het gewogen gemiddelde van de uitstaande aandelen op dagbasis, gebaseerd op het aantal dagen dat de intrinsieke waardebepaling plaatsvindt gedurende de rapportageperiode. Voor de kerncijfers over 2011 en eerder is het gemiddeld aantal aandelen gehanteerd, berekend als het gewogen gemiddelde van de uitstaande aandelen op kwartaalbasis. ING Dutch Fund 5 Halfjaarbericht 2012

6 ING Dutch Fund Algemene inleiding Bericht over de eerste zes maanden van 2012 Over de eerste zes maanden van 2012 presteerden wereldwijde aandelen (+8,3% in euro), staatsleningen en de risicovollere vastrentende categorieën gunstig. Dankzij lagere rentes in onder meer Duitsland en bovengemiddelde dividendrendementen, waren wereldwijde vastgoedaandelen koploper (+18,3%). Tot omstreeks eind maart presteerden cyclische aandelen en de risicovollere vastrentende categorieën het best. Vervolgens bleven deze categorieën grosso modo achter bij beleggingen met defensieve karakteristieken. Markten rekenen Duitse en Amerikaanse staatsleningen tot deze groep, maar bijvoorbeeld ook een aandelensector als gezondheidszorg en een aandelenregio als de VS. In onze geïntegreerde wereldeconomie, gekenmerkt door hoge overheidsschulden in de volwassen economieën, is het vertrouwen van beleggers, bedrijven en consumenten sterk afhankelijk van maatregelen van regeringsleiders en monetaire autoriteiten. Gedreven door dergelijke maatregelen zette de, in oktober 2011 gestarte, rally in risicovolle beleggingen aanvankelijk door. Immers, financiële markten werden tot omstreeks eind maart vooral gedreven door de herfinancieringoperaties van de Europese Centrale Bank (ECB) in december 2011 en februari Banken maakten hiervan voor in totaal ruim euro 1000 miljard gebruik. De aanpak van de ECB voorkwam een liquiditeitscrisis in de Europese bankensector Zeker zo belangrijk voor de markten was dat banken de opgenomen liquiditeiten onder meer gebruikten om staatsleningen te kopen van hun land van vestiging. Deze aankopen kalmeerden de staatsleningenmarkten in de eurozone. De economische indicatoren, die positief verrasten, spoorden beleggers eveneens aan tot het nemen van meer risico. In de VS leek er, mede op basis van een gunstige banengroei en een sterke stijging van de consumptieve bestedingen, een duurzaam herstel op gang te zijn gekomen. Ook de economische indicatoren van Japan waren beter dan verwacht, mede dankzij tijdelijke stimulansen na de zware aardbeving in maart Vanaf eind maart daalde het aantal positieve verrassingen in de economische indicatoren. In de VS nam de banengroei af, terwijl in Europa een toenemend aantal economische indicatoren tegenviel. Ook namen de positieve effecten van de herfinancieringoperaties van de ECB af. Last but not least werd Griekenland opnieuw een dominant marktthema. Na de Griekse Parlementsverkiezingen van mei kon er geen regering worden gevormd. De vorming van een (pro- Europese) coalitie lukte pas na nieuwe verkiezingen, medio juni. In de tussenliggende weken werd gespeculeerd over een spoedig vertrek van Griekenland uit de eurozone. Had zo n vertrek plaatsgevonden, dan was dit hoogstwaarschijnlijk niet zonder negatieve gevolgen gebleven voor andere markten en voor banken. Angst leidde eind mei / begin juni tot hoge risicoaversie. De risicoaversie en de hieraan inherente vlucht van beleggers naar veilige staatsleningen werden nog versterkt door nieuws over de kwetsbare bankensector in Spanje. In dit verband daalden de rentes op tienjarige Duitse staatsleningen begin juni zelfs even tot onder 1,2%. De angst om risico s te nemen bleef niet beperkt tot Europa, maar was een wereldwijd fenomeen. Dit illustreert de kwetsbaarheid van een geïntegreerde wereldeconomie voor schokken in een deel van de wereld en voor de risicoperceptie van beleggers wereldwijd. Hoe sterk de diverse regio s van elkaar afhankelijk zijn, bleek onder meer uit de negatieve invloed van de onzekerheden in de eurozone op de economische groei van China. Om de groeidoelstelling van 7 à 8% per jaar te halen besloten de Chinese autoriteiten de economie sterker te gaan stimuleren. Nochtans had de afzwakkende groei in China zijn weerslag op Brazilië en andere grondstofleveranciers. ING Dutch Fund 6 Halfjaarbericht 2012

7 ING Dutch Fund De besluiten van de regeringsleiders van de eurozone op 28 en 29 juni zijn onder meer erop gericht dat landen als Spanje en Italië hun tekorten tegen lagere rentes kunnen financieren. Tevens werd besloten tot een plan dat de route moet aangeven naar een fiscale, economische en politieke unie. De besluiten leidden op 29 juni tot een rally van aandelen, vooral in de eurozone. Wat aandelen betreft, presteerde de regio Noord-Amerika (+10,6%) en ontwikkeld Azië (+8,3%) het best. Opkomende markten (+6,3%), Japan (+5,5%) en Europa (+4,8%) bleven achter. Aandelenbeleggers in de eurozone met een wereldwijde portefeuille hadden profijt van een daling van de euro versus de dollar (-2,5%) en de yen (- 1,5%). Qua aandelensectoren presteerden cyclische consumentengoederen (+13,1%), gezondheidszorg (+11,3%) en informatietechnologie (+10,5%) het best. Energie (-2,1%) en basismaterialen, (+0,6%) waren hekkensluiters. Rentes op staatsleningen van de landen in perifeer Europa waren erg volatiel, waarbij de Spaanse rente steeg tot 6,3% op 29 juni (31/12/11: 5,1%). De rentes op, als veilig beschouwde, Duitse en Amerikaanse staatsleningen bedroegen op 29 juni 1,6%. Die rentes hadden eind 2011 nog op 1,9% (VS) en 1,8% (Duitsland) gestaan. Risicovollere obligaties, zoals investment grade en high yield bedrijfsleningen en obligaties van opkomende markten, profiteerden in de eerste maanden van het jaar sterk van de rally. Ondanks koersdalingen later in het halfjaar lieten de risicovollere obligatiecategorieën over het eerste halfjaar waardestijgingen zien. Vooruitzichten economieën Geregelde turbulentie rondom de staatsleningenmarkten in de eurozone drukten de afgelopen maanden de wereldwijde groei. Ook over China bestaan onzekerheden, met name over de gang van zaken op de vastgoedmarkt. Echter, het cijfer over het verloop van het gedrag van de inkoopmanagers in de industrie en de dienstensectoren in juli indiceert dat de wereldwijde activiteit niet langer krimpt maar stabiliseert op een laag niveau. Het cijfer geeft een gematigde expansie in de dienstensectoren aan. In de industrie is er nog sprake van krimp. Vooral de VS en de opkomende wereld dragen bij aan de lichte verbetering van het economische momentum. Mede op basis van een afname van de wereldwijde inflatie verwachten wij vanaf het einde van het derde kwartaal en in het vierde kwartaal enig verder herstel van de wereldwijde economie. Het herstel zal niet alleen zwakker dan gebruikelijk zijn maar ook met meer onzekerheden omgeven. Daarbij wijzen wij erop dat de olieprijzen sinds begin juni alweer duidelijk zijn gestegen en dat ook de voedselprijzen een risico vormen voor een structureel economisch herstel. Als gevolg van de grote droogte in delen van de wereld zijn de voedselprijzen de afgelopen weken fors gestegen. Die stijging bedreigt de neerwaartse druk op de inflatie. Het herstel moet van stimulansen van de beleidsmakers komen. Positief is dat regeringsleiders in de eurozone eind juni een aantal maatregelen namen die door de markten als belangrijke stappen vooruit worden gekarakteriseerd. Belangrijk is ook dat de President van de Europese Centrale bank (ECB), Mario Draghi, eind juli en begin augustus een aantal duidelijke uitspraken deed. Die gaven de markten meer vertrouwen dat de ECB maatregelen zal nemen om overheden in de periferie van de eurozone van voldoende liquiditeit te voorzien. De ECB maakte duidelijk dat haar steun afhankelijk zal zijn van een aantal strikte voorwaarden. Daarmee zijn de problemen in de eurozone uiteraard niet voorbij. Wij verwachten dat de ECB vanaf september een concrete uitwerking van haar maatregelen zal publiceren. Veel zal blijven afhangen van acties van de betreffende landen en van de regeringsleiders. De richting van het politieke proces, verdergaande economische en politieke integratie van de landen in de eurozone, is duidelijk. Echter, de weg blijft bezaaid met voetangels en klemmen, dus aanhoudend grote politieke onzekerheden. Niet alleen de ECB, ook de centrale banken van de VS en China hebben de afgelopen weken voedsel gegeven aan voorzichtig optimisme. Wij verwachten dat de Federal Reserve later in het jaar nieuwe buitengewone maatregelen zal nemen om de economie een impuls te geven en de werkloosheid verder omlaag te brengen. China zal naar verwachting doorgaan met geleidelijke stimuleringen. ING Dutch Fund 7 Halfjaarbericht 2012

8 ING Dutch Fund Mede door acties van de beleidsmakers, verwachten wij vanaf het einde van het derde kwartaal een bescheiden herstel van de wereldeconomie. De politieke onzekerheden, zeker rondom de eurozone, blijven hoog en kunnen het zwakke herstel in moeilijkheden brengen. Ook verder oplopende spanningen in het Midden-Oosten kunnen een herstel frustreren; zeker als de olieprijs hierdoor verder zou oplopen. Vooruitzichten obligatiemarkten Wij zien geen redenen om in tienjaarsleningen, uitgegeven door landen als de VS en Duitsland, significante rentestijgingen te verwachten. Dat heeft onder meer te maken met de sterke behoefte aan veiligheid bij beleggers, de verwachte richting van het monetaire beleid, de aanhoudend zwakke economie en de sterke instroom in, als veilig beschouwd, papier. Wij zijn gematigd positief voor risicovollere obligaties. Een belangrijke reden hiervoor zijn de beleidsmaatregelen die wij de komende maanden verwachten. Op langere termijn is de search for yield een grote steun voor categorieën als (high yield) bedrijfsleningen en obligaties van opkomende markten. Vooruitzichten valuta s De hoge politieke onzekerheden en de kwetsbare economie van de eurozone dragen bij aan een negatief sentiment rond de euro/dollarkoers. Vooral gezien de, naar verwachting, verdere versoepeling van het monetaire beleid van de ECB houden wij rekening met aanhoudende neerwaartse druk op de euro. Vooruitzichten wereldwijde vastgoedaandelen In een omgeving van aanhoudend lage rentes zijn wereldwijde vastgoedaandelen op fundamentele gronden goed gepositioneerd voor koersstijgingen. In de volwassen economieën, met name in Europa, is het dividendrendement van vastgoedaandelen aantrekkelijk, zowel ten opzichte van het rendement op staats- en bedrijfsobligaties als ten opzichte van het dividendrendement op aandelen. Kortom, in ons basisscenario zijn wij positief voor wereldwijde vastgoedaandelen. Een harde landing van de Chinese vastgoedmarkt, toename van de onrust op de staatsleningenmarkten in de eurozone en een tegenvallende economische ontwikkeling in de eurozone zien wij als de belangrijkste neerwaartse risico s. Voor de eurozone taxeren wij momenteel een lichte recessie in 2012 (groei: -0,5%) en een licht economisch herstel in 2013 (+0,8%) Vooruitzichten wereldwijde aandelenmarkten Vanaf begin juni zijn wereldwijde aandelenmarkten behoorlijk gestegen. Markten zijn voorzichtig optimistisch geworden. Beleggers trokken zich vooral op aan uitspraken en acties van de centrale banken en andere beleidsmakers, waaruit blijkt dat beleidsmakers meer willen doen om de economie te stimuleren. Daarbij komt dat de wereldeconomie tekenen van stabilisatie toont, terwijl de waarderingen van aandelen zich op aantrekkelijke niveaus bevinden. De ECB verlaagde begin juli het officiële rentetarief tot 0,75%. De centrale bank maakte in juli en begin augustus duidelijk alles te zullen doen om de euro te redden. Duidelijk werd wel dat landen als Spanje en Italië aan een aantal strikte voorwaarden zullen moeten voldoen om voor steun van de ECB in aanmerking te komen. In september zal de ECB naar verwachting concretere uitspraken doen over de voorwaarden, waaronder zij landen van liquiditeit wil voorzien. Overigens heeft niet alleen een aantal Europese landen problemen met de overheidsbegroting. Dat geldt ook voor de VS. Forse bezuinigingen worden in dit verkiezingsjaar niet verwacht. Feit is wel dat een aantal fiscale stimuleringsmaatregelen vóór begin 2013 verlengd moet worden om de Amerikaanse economie niet opnieuw in een recessie te laten duiken. Ook hier wordt daarom monetaire verruiming van de Federal Reserve verwacht. China heeft recent zijn stimuleringsbeleid opgeschroefd. Banken hoeven minder kapitaalreserves aan te houden en bovendien werd de rente verlaagd. In tegenstelling tot een jaar geleden hebben veel opkomende markten ruimte voor stimulering. Wij verwachten meer maatregelen, ook in China. ING Dutch Fund 8 Halfjaarbericht 2012

9 ING Dutch Fund Al met al verwachten wij de komende maanden van diverse fronten (meer) maatregelen om de economie te stimuleren. Afname van de groeirisico s in China in combinatie met betekenisvolle maatregelen van beleidsmakers in de eurozone kunnen de risicobereidheid van beleggers verder stimuleren. Tot nu toe dit jaar zijn de kapitaalstromen in de richting van de vastrentende markten gegaan. Momenteel liggen de aandelenposities van wereldwijde beleggers duidelijk onder het gemiddelde. Tegen deze achtergrond zou een stijging van de risicobereidheid een duidelijke stimulans vormen voor de aandelenmarkten. Wij handhaven onze voorkeur voor aandelen met een bovengemiddeld en duurzaam dividendrendement en de potentie voor dividendgroei. In een omgeving met bescheiden winstgroei verwachten wij dat dividenden minimaal in lijn met de winstgroei zullen stijgen. Wij wijzen erop dat bedrijven forse bedragen aan kasmiddelen op hun balans hebben staan. ING Dutch Fund 9 Halfjaarbericht 2012

10 ING Dutch Fund Directieverslag MARKTONTWIKKELINGEN De opgaande lijn die eind 2011 werd ingezet, kreeg in 2012 aanvankelijk een vervolg. In maart sloeg de stemming echter om vanwege zwakkere economische cijfers uit China en Duitsland en doordat de crisis in Europa weer oplaaide na de verkiezingen in Griekenland. Op sectorniveau zette Technologie de beste halfjaarprestatie neer. Ook in Nederland presteerden technologiebedrijven goed. Zo won chipmachinefabrikant ASML 25% op basis van goede resultaten en dito vooruitzichten. Kleinere bedrijven in de sector, zoals ASM International en BE Semiconductor, lieten eveneens een outperformance zien. De grootste stijgers waren echter TNT Express en PostNL. Branchegenoot UPS deed een bod op TNT Express, waardoor de aandelenkoers sterk steeg. PostNL houdt 30% van de aandelen TNT Express en steeg hierdoor hard mee. De sectoren Energie en Basismaterialen lieten in de eerste helft van het jaar een zwakke performance zien. Door de lagere economische groeiverwachting daalden de olieprijs en andere grondstoffenprijzen en daarmee de koersen van hieraan gerelateerde ondernemingen. Ondanks de sombere economische verwachtingen steeg de AEX-TR in het eerste halfjaar met 1,19% (inclusief dividend). GEVOERD BELEGGINGSBELEID In de eerste helft van 2012 waren de belangrijkste portefeuillewijzigingen de opname van een nieuw belang in kabelaar Ziggo, die in maart naar de beurs kwam, en de volledige verkoop van onze posities in Wavin en TNT Express, die beide een overnamebod ontvingen. Daarnaast hebben we wat kleinere veranderingen in de portefeuille doorgevoerd. In de eerste drie maanden profiteerde het fonds van een herstel op de beurzen. We hebben daarop wat winst genomen op fondsen die goed presteerden en wat meer belegd in enkele achterblijvers. Zo hebben we aandelen ING verkocht en het belang in Aegon uitgebreid en aandelen PostNL verkocht ten gunste van SBM Offshore. Verder hebben we wat winst genomen op ASM International nadat oprichter en grootaandeelhouder Del Prado instemde met een opsplitsing van het bedrijf. We hebben daarnaast BE Semiconductor nieuw in de portefeuille opgenomen. Eind april kondigde Dockwise, zeetransporteur van bijzondere vrachten, een bod op de kleinere sectorgenoot Fairstar aan. Hiervoor heeft het bedrijf nieuwe aandelen uitgegeven via een rechtenemissie. Via deze emissie hebben we onze positie in Dockwise vergroot. De goede prestaties van ASM International en PostNL droegen bij aan de fondsperformance. De zwakke performance van SBM Offshore, dat zijn probleemproject in Noorwegen nog niet wist op te lossen, was nadelig voor het fondsrendement. Al met al kwam het brutorendement (voor kosten) van het fonds over het eerste halfjaar uit op +1,52%, versus +1,19% voor de benchmark (de AEX-TR). VOORUITZICHTEN Ondanks de moeilijke economische omstandigheden zijn we niet al te somber voor aandelenmarkten. Indien er een acceptabele oplossing komt voor de Europese crisis, kunnen de waarderingen oplopen. Los van deze politieke risico s moeten bedrijven rekening houden met een lage winstgroei. In een situatie van lage waarderingen kunnen de economische vooruitzichten langzaam iets verbeteren. Maar tot er een geloofwaardige oplossing voor de eurocrisis komt, zullen alleen bedrijven die hun winsten kunnen verbeteren in een omgeving van lage economische groei een outperformance kunnen behalen. WIJZIGING BEREKENING MANAGEMENTVERGOEDING De berekeningswijze van de managementvergoeding is per 1 januari 2012 aangepast. De managementvergoeding wordt voortaan niet meer op maandbasis, maar op dagbasis berekend. Het jaarpercentage van de managementvergoeding wordt herleid op dagbasis en berekend over het dagelijks vastgestelde eigen vermogen. De aanpassing beoogt een meer nauwkeurige berekening gedurende een maand en leidt niet tot substantiële verhoging of verlaging van vergoeding. GEBRUIK DERIVATEN IN VERSLAGPERIODE In de portefeuille van de ING Basis Fondsen, waarin door het Subfonds wordt belegd, is gebruik gemaakt van derivaten. Gedurende het boekjaar is een positie aangehouden in futures op de AEX TR- ter dekking van de nog te ontvangen dividenden. Den Haag, 20 augustus 2012 ING Fund Management B.V. ING Dutch Fund 10 Halfjaarbericht 2012

11 ING Dutch Fund Halfjaarcijfers (Over de periode 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012) ING Dutch Fund 11 Halfjaarbericht 2012

12 ING Dutch Fund Balans Vóór resultaatbestemming Bedragen in Referentie Beleggingen Participaties in ING Basis Fondsen Vorderingen 2 Uit hoofde van beleggingstransacties Vorderingen op aandeelhouders Overige vorderingen Overige activa 3 Liquide middelen Kortlopende schulden 4 Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan aandeelhouders Overige schulden Uitkomst van vorderingen en overige activa minus kortlopende schulden Uitkomst van activa minus passiva Eigen vermogen 5 Geplaatst kapitaal Agioreserve Overige reserves Onverdeeld resultaat ING Dutch Fund 12 Halfjaarbericht 2012

13 ING Dutch Fund Winst-en-verliesrekening Over de periode 1 januari tot en met 30 juni Bedragen in Referentie BEDRIJFSOPBRENGSTEN Opbrengsten uit beleggingen Toegerekend direct beleggingsresultaat van ING Basis Fondsen Waardeveranderingen beleggingen Toegerekend indirect beleggingsresultaat van ING Basis Fondsen Overige resultaten 10 Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN 11 Directe kosten Toegerekende kosten ING Basis Fondsen Interest Som der bedrijfslasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ING Dutch Fund 13 Halfjaarbericht 2012

14 ING Dutch Fund Kasstroomoverzicht Over de periode 1 januari tot en met 30 juni Bedragen in KASSTROOM UIT BELEGGINGSACTIVITEITEN Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Af: Toegerekende directe resultaten ING Basis Fondsen Af: Waardeverandering beleggingen Bij: Toegerekende kosten ING Basis Fondsen Aankoop van beleggingen Verkoop van beleggingen Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden Totale kasstroom uit beleggingsactiviteiten KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN Plaatsing van aandelen Inkoop van aandelen Inbreng uit hoofde van samenvoeging Uitgekeerd dividend Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden Totale kasstroom uit financieringsactiviteiten NETTO KASSTROOM Stand liquide middelen begin verslagperiode Stand liquide middelen ultimo verslagperiode - - ING Dutch Fund 14 Halfjaarbericht 2012

15 ING Dutch Fund Toelichting ALGEMEEN ING Dutch Fund is een Subfonds dat deel uitmaakt van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. Het halfjaarbericht van ING Dutch Fund bevat naast het verslag van het Subfonds zelf ook als bijlage het halfjaarbericht van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V., alsmede als bijlage het halfjaarbericht van één of meer ING Basis Fondsen waarin het Subfonds direct of indirect participeert. Op deze wijze is het mogelijk inzicht te verkrijgen in de feitelijke beleggingen waarin wordt geparticipeerd en de daarmede samenhangende risico s. De halfjaarcijfers zijn opgesteld in overeenstemming met de door de wetgever opgestelde modellen ten behoeve van de jaarrekening voor beleggingsinstellingen en is in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht. Op onderdelen zijn in de jaarrekening bewoordingen gehanteerd die afwijken van die modellen, omdat deze beter de inhoud van de post weergeven. Het Subfonds heeft geen medewerkers in dienst. De directie wordt gevoerd door ING Fund Management B.V. Alle aandelen in ING Fund Management B.V. worden gehouden door ING Investment Management (Europe) B.V. ING Fund Management B.V. en ING Investment Management (Europe) B.V. maken deel uit van ING Groep N.V. ING Fund Management B.V., gevestigd te Den Haag, is tevens de beheerder van het Subfonds en beschikt in die hoedanigheid over een vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) uit hoofde van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Voor de beheeractiviteiten wordt een managementvergoeding in rekening gebracht. De halfjaarcijfers zijn niet door een onafhankelijke accountant gecontroleerd. NOTERING De aandelen van het Subfonds zijn toegelaten tot de notering op Euronext Amsterdam by NYSE Euronext. PARAPLUSTRUCTUUR ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal zoals omschreven in artikel 76a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek met een open end structuur. Het fonds zal bijzondere omstandigheden uitgezonderd, in beginsel elke beursdag aandelen kunnen uitgeven of inkopen. Het fonds heeft een zogenaamde paraplustructuur, hetgeen inhoudt dat het fonds is onderverdeeld in Subfondsen. De beheerder van het fonds kan besluiten om een Subfonds onder meerdere commerciële namen aan te bieden. Het fonds is een beleggingsmaatschappij in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). ING Fund Management B.V. is de Beheerder van ING Beleggingsfondsen, als bedoeld in artikel 1:1 Wft en beschikt in die hoedanigheid over een vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM). OPEN-END STRUCTUUR ING Dutch Fund is een (semi) open-end beleggingsmaatschappij, hetgeen betekent dat de directie van het Subfonds, behoudens uitzonderlijke situaties, op verzoek aandelen zal uitgeven of verkrijgen tegen de transactieprijs van een aandeel, zoals die voor een betreffende beursdag is vastgesteld. De directie van het Subfonds kan de inkoop van aandelen weigeren indien door de inkoop van aandelen niet langer wordt voldaan aan de vereisten om te worden aangemerkt als fiscale beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting Inkoop van aandelen vindt niet plaats gedurende de periode dat, op grond van het daartoe in het prospectus bepaalde, de intrinsieke waarde van het Subfonds niet wordt vastgesteld of in het geval dat redelijkerwijs kan worden verwacht dat inkoop van aandelen tot gevolg kan hebben dat het belang van de meerderheid van de bestaande aandeelhouders aanzienlijk wordt geschaad. ING Dutch Fund 15 Halfjaarbericht 2012

16 ING Dutch Fund FISCALE STATUS Het Subfonds maakt onderdeel uit van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. dat de status heeft van fiscale beleggingsinstelling zoals bedoeld in artikel 28 Wet op de vennootschapsbelasting Dit betekent dat het nultarief van de vennootschapsbelasting van toepassing zal zijn, indien ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. onder meer voldoet aan de jaarlijkse uitdelingsverplichting. De uitdelingsverplichting houdt in dat de, per Subfonds bepaalde, voor uitdeling beschikbare winst binnen acht maanden na het einde van het boekjaar aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd in de vorm van dividend en wordt voldaan aan de overige relevante voorschriften. Een positief saldo van koersresultaten op beleggingen, na aftrek van een evenredig aandeel in de kosten die met het beheer van de beleggingen verband houden, wordt toegevoegd aan de zogeheten herbeleggingsreserve en valt niet onder de uitdelingsverplichting. Tevens mag het Subfonds winst toevoegen aan de zogeheten afrondingsreserve, die maximaal 1% van het gestorte kapitaal van de per het einde van het boekjaar in omloop zijnde aandelen kan bedragen. De aldus in enig jaar aan de afrondingsreserve toegevoegde winst valt eveneens niet onder de uitdelingsverplichting. Het vermogen van het Subfonds is belegd in de fiscaal transparante ING Basis Fondsen. Voor zover deze ING Basis Fondsen geen dividend uitkeren, leidt dit ertoe dat het totaal van de resultaten uit gewone bedrijfsuitoefening van de ING Basis Fondsen is begrepen in de waardeveranderingen van de participaties. Bij de bepaling van de voor uitdeling beschikbare winst wordt uitgegaan van het aan het Subfonds toe te rekenen directe beleggingsresultaat en de toe te rekenen kosten van de ING Basis Fondsen. BELEGGING IN ING BASIS FONDSEN Het Subfonds belegt haar vermogen hoofdzakelijk door te participeren in één of meerdere ING Basis Fondsen. De ING Basis Fondsen hebben de status van fondsen voor gemene rekening en hebben derhalve geen rechtspersoonlijkheid. In de ING Basis Fondsen vinden de feitelijke beleggingen, in de zin van aan- en verkopen van financiële instrumenten, plaats. ING Basis Fondsen staan niet onder extern toezicht, zoals voortvloeiend uit de Wet op het financieel toezicht. WAARDERINGSGRONDSLAGEN Alle bedragen luiden in euro, tenzij anders vermeld. Alle financiële instrumenten, zoals die in dit verslag onder beleggingen dan wel onder kortlopende schulden zijn gerubriceerd, worden opgenomen in de Balans gedurende de periode dat het economisch risico aan het subfonds is toe te rekenen en voor zover aan het instrument een reële waarde is toe te kennen. Alle financiële instrumenten zijn geclassificeerd als deel uitmakend van een handelsportefeuille en zijn gewaardeerd tegen reële waarde met wijzigingen in de reële waarde verantwoord in de winst-en-verliesrekening. Participaties in ING Basis Fondsen worden gewaardeerd op de ultimo verslagperiode berekende intrinsieke waarde. Deze waarde wordt bepaald op basis van de grondslagen zoals vermeld in de financiële verantwoordingen van de ING Basis Fondsen. De participaties in ING Basis Fondsen zijn niet genoteerd aan enige beurs of andere daarmede vergelijkbare marktplaats en zijn dientengevolge als incourant aan te merken. De vaststelling van de waarde van de participaties vindt plaats door de beheerder en wordt verricht op basis van grondslagen van waardering en resultaatbepaling zoals die in de financiële verantwoording van de ING Basis Fondsen zijn opgenomen. De beheerder van de ING Basis Fondsen verzoekt een onafhankelijke deskundige jaarlijks de financiële verantwoording te controleren en daarover een controleverklaring te verstrekken. Het jaarverslag 2011 van de ING Basis Fondsen waarin het Subfonds participeert, bevat een dergelijke controleverklaring. Vorderingen, bestaande uit vorderingen uit hoofde van beleggingstransacties, vorderingen op aandeelhouders en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen opgenomen onder overige activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. ING Dutch Fund 16 Halfjaarbericht 2012

17 ING Dutch Fund Kortlopende schulden, bestaande uit schulden uit hoofde van beleggingstransacties, schulden aan kredietinstellingen, schulden aan aandeelhouders en overige schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de per balansdatum geldende wisselkoersen. Alle transacties in vreemde valuta worden verantwoord tegen de op transactiedatum laatst bekende middenkoers. GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING Bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Waardeverandering van participaties in ING Basis Fondsen bestaat uit drie componenten, die separaat worden verantwoord. De waardeverandering uit hoofde van directe beleggingsresultaten, die wordt gevormd door de Som der bedrijfsopbrengsten exclusief Waardeverandering van beleggingen minus de onder Bedrijfslasten opgenomen interestlasten, worden, voor zover niet uitgekeerd, verantwoord in de Winst-en-verliesrekening onder Toegerekend direct beleggingsresultaat van ING Basis Fondsen. De waardeverandering uit hoofde van toegerekende kosten, die wordt gevormd door de Som der bedrijfslasten minus de interestlasten, wordt verantwoord in de Winst-en-verliesrekening onder Toegerekende kosten ING Basis Fondsen. De waardeverandering uit hoofde van toegerekend indirect beleggingsresultaat, die wordt gevormd door zowel de gerealiseerde als de niet-gerealiseerde koers- en valutakoersresultaten op de feitelijke beleggingen, wordt verantwoord in de Winst-en-verliesrekening onder Toegerekend indirect beleggingsresultaat van ING Basis Fondsen. De toerekening aan elk van de componenten vindt gedurende de verslagperiode plaats op basis van het dagelijks van toepassing zijnde deelnemingspercentage in de ING Basis Fondsen. Aan- en verkoopkosten van beleggingen worden opgenomen in de kostprijs respectievelijk in mindering gebracht op de verkoopopbrengst van de betreffende beleggingen. Zowel de gerealiseerde als de niet-gerealiseerde koers- en valutakoersresultaten van beleggingen worden als waardeverandering in de Winst-en-verliesrekening verantwoord. Valutakoersresultaten op de overige balansposten worden in de Winst-en-verliesrekening verantwoord onder Valutakoersverschillen op liquiditeiten. KASSTROOMOVERZICHT Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De liquide middelen in het overzicht bestaan uit direct opeisbare banktegoeden. ING Dutch Fund 17 Halfjaarbericht 2012

18 ING Dutch Fund Toelichting op de balans De opgenomen verloopoverzichten hebben betrekking op de periode 1 januari tot en met 30 juni BELEGGINGEN Bedragen in Participaties in ING Basis Fondsen Stand begin verslagperiode Aankopen Verkopen Waardeverandering u.h.v. toegerekend direct beleggingsresultaat Waardeverandering u.h.v. toegerekend indirect beleggingsresultaat Waardeverandering u.h.v. toegerekende kosten Stand ultimo verslagperiode Overzicht van de participaties in ING Basis Fondsen Per 30 juni 2012 Aantal Intrinsieke Deelnemings- Waarde Naam fonds participaties waarde in percentage in ING Nederland Basis Fonds ,57 31,6% Stand ultimo verslagperiode Per 31 december 2011 Aantal Intrinsieke Deelnemings- Waarde Naam fonds participaties waarde in percentage in ING Nederland Basis Fonds ,35 31,3% Stand ultimo verslagperiode VORDERINGEN Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar tenzij anders vermeld. Uit hoofde van beleggingstransacties Deze vorderingen ontstaan ten gevolge van het feit dat tussen de verkoopdatum en de datum van ontvangst van de betaling van beleggingstransacties enkele dagen liggen. Vorderingen op aandeelhouders Betreft nog te ontvangen betalingen van aandeelhouders inzake reeds uitgegeven eigen aandelen en voor zover van toepassing inzake de per rapportagedatum bestaande verplichting tot uitgifte van eigen aandelen op de eerste beursdag na rapportagedatum. ING Dutch Fund 18 Halfjaarbericht 2012

19 ING Dutch Fund Overige vorderingen Onder overige vorderingen kunnen onder meer zijn begrepen vorderingen inzake nog via afdrachtvermindering met de Nederlandse belastingdienst te verrekenen ingehouden bronbelasting, verdiende, nog niet ontvangen interest op liquide middelen en overige transitorische posten, eventueel onder aftrek van een noodzakelijk geachte voorziening voor oninbaarheid. Voor zover op de eerste beursdag van het volgende boekjaar per saldo eigen aandelen worden ingekocht is onder deze rubriek begrepen de vordering uit hoofde van door aandeelhouders te leveren aandelen. 3. OVERIGE ACTIVA Liquide middelen Betreft direct opeisbare banktegoeden. Op de banktegoeden wordt op basis van het tarief voor de marktrente interest verkregen. 4. KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden aan kredietinstellingen Betreft een negatief saldo op de bankrekeningen. Over deze schulden is interest op basis van marktrente verschuldigd. Schulden aan aandeelhouders Betreft schulden inzake reeds ingekochte eigen aandelen en voor zover van toepassing inzake de per rapportagedatum bestaande verplichting tot inkoop van eigen aandelen op de eerste beursdag na rapportagedatum. Overige schulden Onder overige schulden kunnen onder meer zijn begrepen nog te betalen interest op schulden aan kredietinstellingen, nog te betalen kosten, de waarde van op de eerste beursdag van het volgende boekjaar uit te geven eigen aandelen en overige transitorische posten. Voor zover op de eerste beursdag van het volgende boekjaar per saldo eigen aandelen worden uitgegeven is onder deze rubriek begrepen de verplichting uit hoofde van aan aandeelhouders te leveren aandelen. 5. EIGEN VERMOGEN Over de periode 1 januari tot en met 30 juni. Bedragen in Geplaatst kapitaal Stand begin verslagperiode Plaatsing van aandelen Inkoop van aandelen Inbreng uit hoofde van samenvoeging Aanpassing nominale waarde Stand ultimo verslagperiode De nominale waarde per aandeel ultimo verslagperiode bedraagt 1,10. ING Dutch Fund 19 Halfjaarbericht 2012

20 ING Dutch Fund Bedragen in Agioreserve Stand begin verslagperiode Plaatsing van aandelen Inkoop van aandelen Inbreng uit hoofde van samenvoeging Aanpassing nominale waarde Stand ultimo verslagperiode De agioreserve is niet vrij uitkeerbaar aan aandeelhouders voor dat gedeelte van de reserve dat dient te worden beschouwd als wettelijke reserve. Dit gedeelte is gelijk aan de som van de Overige reserves en het Onverdeelde resultaat, mits deze som negatief is. Bedragen in Overige reserves Stand begin verslagperiode Uitgekeerd dividend Uit resultaatverdeling voorgaande verslagperiode Stand ultimo verslagperiode Bedragen in Onverdeeld resultaat Stand begin verslagperiode Uitgekeerd dividend Toevoeging aan / onttrekking uit Overige reserves Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Stand ultimo verslagperiode Totaal eigen vermogen VERMOGENSGEGEVENS Bedragen in Eigen vermogen Aantal geplaatste aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 39,52 40,62 48,11 ING Dutch Fund 20 Halfjaarbericht 2012

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

ING Hoog Dividend Aandelen Fonds

ING Hoog Dividend Aandelen Fonds ING Hoog Dividend Aandelen Fonds Halfjaarbericht 2011 ING Hoog Dividend Aandelen Fonds (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595

Nadere informatie

ING Global Fund. Halfjaarbericht 2011. ING Global Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER

ING Global Fund. Halfjaarbericht 2011. ING Global Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Global Fund Halfjaarbericht 2011 ING Global Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

ING EUROPE FUND. Halfjaarbericht ING Europe Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING EUROPE FUND. Halfjaarbericht ING Europe Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING EUROPE FUND Halfjaarbericht 2012 ING Europe Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

ING INFORMATION TECHNOLOGY FUND

ING INFORMATION TECHNOLOGY FUND ING INFORMATION TECHNOLOGY FUND Halfjaarbericht 2012 ING Information Technology Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595

Nadere informatie

ING HOOG DIVIDEND AANDELEN FONDS

ING HOOG DIVIDEND AANDELEN FONDS ING HOOG DIVIDEND AANDELEN FONDS Halfjaarbericht 2012 ING HOOG DIVIDEND AANDELEN FONDS (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595

Nadere informatie

ING NORTH AMERICA FUND

ING NORTH AMERICA FUND ING NORTH AMERICA FUND Halfjaarbericht 2012 ING North America Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet:

Nadere informatie

ING Euro Credit Obligatie Fonds

ING Euro Credit Obligatie Fonds ING Euro Credit Obligatie Fonds Halfjaarbericht 2010 ING Euro Credit Obligatie Fonds (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Prinses Beatrixlaan

Nadere informatie

ING EURO OBLIGATIE FONDS

ING EURO OBLIGATIE FONDS ING EURO OBLIGATIE FONDS Halfjaarbericht 2012 ING Euro Obligatie Fonds (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet:

Nadere informatie

ING PREMIUM DIVIDEND FUND

ING PREMIUM DIVIDEND FUND ING PREMIUM DIVIDEND FUND Halfjaarbericht 2012 ING Premium Dividend Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

ING Dutch Fund. Halfjaarbericht ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER. ING Fund Management B.V.

ING Dutch Fund. Halfjaarbericht ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER. ING Fund Management B.V. ING Dutch Fund Halfjaarbericht 2011 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

ING FIRST CLASS OBLIGATIE FONDS

ING FIRST CLASS OBLIGATIE FONDS ING FIRST CLASS OBLIGATIE FONDS Halfjaarbericht 2012 ING First Class Obligatie Fonds (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

ING Europe Fund. Halfjaarbericht ING Europe Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER

ING Europe Fund. Halfjaarbericht ING Europe Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Europe Fund Halfjaarbericht 2011 ING Europe Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

ING Europe Growth Fund

ING Europe Growth Fund ING Europe Growth Fund Halfjaarbericht 2011 ING Europe Growth Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet:

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

ING North America Fund

ING North America Fund ING North America Fund Halfjaarbericht 2010 ING North America Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Prinses Beatrixlaan 15 2595 AK Den Haag

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

ING LION FUND. Halfjaarbericht ING Lion Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING LION FUND. Halfjaarbericht ING Lion Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING LION FUND Halfjaarbericht 2012 ING Lion Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl ING

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

ING Premium Dividend Fund

ING Premium Dividend Fund ING Premium Dividend Fund Halfjaarbericht 2011 ING Premium Dividend Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

ING HOOG DIVIDEND OBLIGATIE FONDS

ING HOOG DIVIDEND OBLIGATIE FONDS ING HOOG DIVIDEND OBLIGATIE FONDS Halfjaarbericht 2012 ING Hoog Dividend Obligatie Fonds (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

ING Utilities Fund. Halfjaarbericht ING Utilities Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER

ING Utilities Fund. Halfjaarbericht ING Utilities Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Utilities Fund Halfjaarbericht 2011 ING Utilities Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

ING Euro Obligatie Fonds

ING Euro Obligatie Fonds ING Euro Obligatie Fonds Halfjaarbericht 2011 ING Euro Obligatie Fonds (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet:

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

ING Japan Fund. Halfjaarbericht ING Japan Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER. ING Fund Management B.V.

ING Japan Fund. Halfjaarbericht ING Japan Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER. ING Fund Management B.V. ING Japan Fund Halfjaarbericht 2011 ING Japan Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

ING First Class Obligatie Fonds

ING First Class Obligatie Fonds ING First Class Obligatie Fonds Halfjaarbericht 2011 ING First Class Obligatie Fonds (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

ING Europe Small Caps Fund

ING Europe Small Caps Fund ING Europe Small Caps Fund Halfjaarbericht 2011 ING Europe Small Caps Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fund II

ING Dynamic Mix Fund II ING Dynamic Mix Fund II Halfjaarbericht 2009 ING Dynamic Mix Fund II (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu II N.V.) Postbus 1800 1000 BV Amsterdam Internet: www.ing.nl DIRECTIE ING Fund Management

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

ING Global Growth Fund

ING Global Growth Fund ING Global Growth Fund Halfjaarbericht 2008 ING Global Growth Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) Postbus 1800 1000 BV Amsterdam Internet: www.ingbank.nl DIRECTIE ING Fund Management

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fund V

ING Dynamic Mix Fund V ING Dynamic Mix Fund V Halfjaarbericht 2011 ING Dynamic Mix Fund V (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu II N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet:

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

ING AEX Shadow. Halfjaarbericht ING AEX Shadow (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE BEHEERDER. ING Fund Management B.V.

ING AEX Shadow. Halfjaarbericht ING AEX Shadow (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE BEHEERDER. ING Fund Management B.V. ING AEX Shadow Halfjaarbericht 2009 ING AEX Shadow (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) Postbus 1800 1000 BV Amsterdam Internet: www.ing.nl DIRECTIE ING Fund Management B.V. BEHEERDER ING

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

ING EUROPE FUND. Halfjaarbericht 2013 INVESTMENT MANAGEMENT

ING EUROPE FUND. Halfjaarbericht 2013 INVESTMENT MANAGEMENT ING EUROPE FUND Halfjaarbericht 2013 INVESTMENT MANAGEMENT ING Europe Fund Inhoudsopgave Halfjaarbericht ING Europe Fund Algemene informatie... 5 Kerncijfers Aandelenklasse P... 9 Kerncijfers Aandelenklasse

Nadere informatie

ING Euro Obligatie Fonds

ING Euro Obligatie Fonds ING Euro Obligatie Fonds Halfjaarbericht 2010 ING Euro Obligatie Fonds (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Prinses Beatrixlaan 15 2595 AK Den

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

ING GLOBAL FUND. Halfjaarbericht 2013 INVESTMENT MANAGEMENT

ING GLOBAL FUND. Halfjaarbericht 2013 INVESTMENT MANAGEMENT ING GLOBAL FUND Halfjaarbericht 2013 INVESTMENT MANAGEMENT ING Global Fund Inhoudsopgave Halfjaarbericht ING Global Fund Algemene informatie... 5 Kerncijfers Aandelenklasse P... 8 Directieverslag... 10

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fund IV

ING Dynamic Mix Fund IV ING Dynamic Mix Fund IV Halfjaarbericht 2011 ING Dynamic Mix Fund IV (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu II N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet:

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

ING Basic Materials Fund

ING Basic Materials Fund ING Basic Materials Fund Halfjaarbericht 2011 ING Basic Materials Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet:

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie