Masterclass. Bedrijfsovernames in de praktijk. Adriaan de Buck, advocaat Frank Röben, kandidaat-notaris

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Masterclass. Bedrijfsovernames in de praktijk. Adriaan de Buck, advocaat Frank Röben, kandidaat-notaris"

Transcriptie

1 Masterclass Bedrijfsovernames in de praktijk Adriaan de Buck, advocaat Frank Röben, kandidaat-notaris 2 juni 2015

2 Inleiding Opbouw Masterclass februari Letter of intent en due diligence 14 april Onderhandelingsperikelen Vandaag, 2 juni: Vastlegging en closing

3 Status: - Koopovereenkomst (bijna) getekend - Signing versus closing - Afspraken tussen toekomstige aandeelhouders gewenst

4 Documenten bij closing: Koopovereenkomst Notarisbrief (notary letter) Besluitvorming Notariële akte van levering Aandeelhoudersovereenkomst Depot (escrow) overeenkomst? Afwikkeling oude aansprakelijkheid (40-verkl.) Managementovereenkomsten Service Level Agreements

5 Geldverkeer Notarisbrief (notary letter) (= Betalingsinstructie aan de notaris ) Partijen: - Verkoper - Koper - Vennootschap - Bank - Bemiddelaars of adviseurs die betrokken zijn bij de akte - Verhelderen: A-B-C transacties

6 Geld parkeren bij de notaris: Depotovereenkomst (escrow) - artikel x van de Koopovereenkomst vermeldt: Op de Overdrachtsdatum maakt Koper bedrag y, hierna: het Escrow Bedrag, over naar de Kwaliteitsrekening van de notaris (Escrow Agent). Deel van de koopprijs niet naar verkoper, maar blijft bij notaris. I.v.m. correcties op koopprijs of reparaties aan vastgoed Alternatief: escrow (trust) services bij banken.

7 Directiewisseling / benoeming gevolmachtigden -Verkopers zijde: huidige bestuurders treden af -Kopers zijde: nieuwe bestuurders worden benoemd -Voormalige bestuurders soms tijdelijk aan boord houden -Discussie omtrent kwijting -Benoeming gevolmachtigden (procuratiehouders)

8 Oude aansprakelijkheid: 40-verklaring Heeft verkoper in het verleden een 40- verklaring afgegeven? Intrekking 40-verklaring bij het handelsregister: geen aansprakelijkheid voor toekomstige rechtshandelingen Overblijvende aansprakelijkheid voor verrichte rechtshandelingen beëindigen? 404-procedure.

9 Aandeelhoudersovereenkomst -Aanbiedingsverplichtingen (good and bad leavers) -Meeverkooprecht (tag along) -Meeverkoopplicht (drag along) -Koopoptie (Call of put) vs. recht van eerste koop (right of first refusal) -Non-concurrentiebeding (non-compete) -Geheimhoudingsbeding -Anti-verwateringsbeding (anti-dilution) -Dividendbeleid -Stemovereenkomsten -Dead lock situatie (joint venture): Russian roulette, Texas of Mexican shoot out?

10 Aanbiedingsverplichtingen deel 1 - Aandeelhouder is verplicht aandelen aan te bieden, in geval van Faillissement van aandeelhouder Fusie of splitsing van aandeelhouder Echtscheiding Wijziging zeggenschap over aand.h. Einde bestuursfunctie bij werk-bv? - Statutair of via aandeelhoudersovereenkomst; nieuwe BV-wetgeving - Wijziging van de zeggenschap over aandeelhouder-rechtspersoon: Wel of geen aanbiedingsverplichting? Bij 1%, of bijv. 50%? Alternatief: aandelen overdragen aan stichting adm. kantoor

11 Aanbiedingsverplichtingen deel 2 En de prijs? Uitgangspunt: Waarde in het economisch verkeer, Tenzij afwijkende prijsbepalingsregeling. Bad Leaver: Vertrekkende aandeelhouder op eigen initiatief of ontslag (dringende reden) Good Leaver: Reguliere beëindiging dienstverband zonder dringende reden Overlijden Arbeidsongeschiktheid Pensioen Na afloop van de gouden ketting termijn

12 Meeverkoopplicht (Drag along) -Een of meerdere aandeelhouders verplichten de mede-aandeelhouder(s) aandelen te Verkopen. - Mag de meerderheid de minderheid dwingen te verkopen? - Meerderheid? - Matching right mede-aandeelhouders -Minimale koopprijs gewenst? - Let op: verkoop aan een Derde - Werknemersparticipatieplan (Stichting Administratiekantoor)

13 Meeverkooprecht (tag along) -Een of meerdere aandeelhouders hebben het recht te verlangen dat verkopende aandeelhouder ook hun aandelen overdraagt. -Indien Derde niet 100% wenst te kopen, geen deal! -Ook meeverkooprecht op niveau van aandeelhouderrechtspersoon regelen? -Tegen welke prijs? -Wel of niet aantrekkelijk voor de financiële partij?

14 Koopopties (call en put options) Call option: Partij heeft het recht de aandelen van een ander te kopen. Put option: Partij heeft het recht de aandelen aan een ander te verkopen. Notaris wijst partijen op risico s. Constructie: volmacht bij niet meewerken, anti frustratie clausule, einde bij einde aandeelhouderschap, niet verhandelbaar, et cetera

15 Non-concurrentiebeding (non-competition clause) - Aandeelhouders onderling niet concurreren? - Niet alleen Aandeelhouders maar ook Verbonden Partijen - Geografische reikwijdte? - Ook na beëindiging aandeelhouderschap - Boete + schadevergoeding

16 Geheimhoudingsbeding -Spreekt voor zich? - Leidt schending tot aanbiedingsverplichting? - Let op verplichtingen op grond van de wet tot openbaarmaking - Persberichten en andere publiciteit: altijd instemming van alle aandeelhouders? -Van belang bij mogelijke verkoop; koersgevoelige informatie

17 Anti-verwateringsbeding (anti-dilution clause) - Het aandelenbelang van een aandeelhouder kan verminderen (verwateren) als gevolg van uitgifte van nieuwe aandelen. -Verwatering tegengaan door: Tegen een voorstel tot uitgifte van nieuwe aandelen stemmen (mits blokkerende stem in de besluitvorming) Contractueel anti-verwateringsbeding Naast uitgifte ook: inkoop aandelen, kapitaalvermindering, verlening van opties, et cetera

18 Dividendbeleid -Actief dividendbeleid of helemaal geen beleid? - De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst ( ) voor zover het eigen vermogen ( ) groter is dan dertig procent (0%) van het totaal der passiva (balanstotaal). - Behoud van minimale solvabiliteitsverhouding? - Positie bank en/of aandeelhouders die geldleningen hebben verstrekt. - Let op positie van het bestuur sinds inwerkingtreding Flex-BV! - Frustratie minderheidsaandeelhouders: te voorkomen door.

19 Stemovereenkomsten - Afspraken tussen aandeelhouders over stemmen in beginsel niet ongeoorloofd. Diverse jurisprudentie. -Dikwijls bij benoeming van bestuurders en commissarissen, zijnde een afgevaardigde door de betreffende aandeelhouder. -Let op: stem niet onvoorwaardelijk overdragen -Praktijk in dit geval (te) enthousiast; introductie van Flex-BV biedt nieuwe tools.

20 Dead lock situaties (met name bij joint ventures) -Patstellingen bij 50/50%-verhoudingen zijn te verwachten. -Diverse oplossingen mogelijk, zoals: Beslissing opdragen aan ander orgaan van de B.V.; Mediator die bindend advies verstrekt; Speciale exit regelingen in de aandeelhoudersovereenkomst, zoals: Russian roulette: Een van de twee doet een bod op de aandelen van de ander. De ander heeft de optie ofwel de aandelen van de een te kopen, ofwel de eigen aandelen te verkopen, tegen dezelfde prijs. Texas shoot-out. Beiden doen een bod in een verzegelde envelop bij de notaris waarvoor zij bereid zijn de aandelen van de ander te kopen. Notaris opent enveloppen; hoogste bod wint en moet aandelen van de ander kopen tegen die prijs. Mexican shoot-out (of 'Dutch auction). Variant op Texas: Hoogste bod wint en die bieder koopt aandelen van verliezer tegen het bod van de verliezer.

21 Tot slot: Notariële leveringsakte De notariële recherches en het geld: -Handelsregister -Insolventieregister -Bewind en curateleregister -Huwelijksgoederenregister (+) -Gemeentelijke Basis Administratie systeem -Aandeelhoudersregister -Kadaster bij onroerend goed -BKR VIS (Verificatie Informatie Systeem) -Buitenlandse registers - The day after: Faillissement, geld en bijwerken registers

22 VRAGEN? Hartelijk dank voor uw aandacht en graag tot ziens! 8

Samenvatting. GS Handelscontracten

Samenvatting. GS Handelscontracten Samenvatting GS Handelscontracten Jonathan Van Dooren 1 Deel I: Opstart in het handelsverkeer en contracten Prijsbewimpeling! Niet volledig koosjer iets kopen Overzicht deel I Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24 1 VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING van AEB HOLDING N.V. 1 januari 2014 2 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING AEB HOLDING N.V. Heden, één januari tweeduizend veertien, verscheen

Nadere informatie

Inleiding tot het nieuwe BV-recht

Inleiding tot het nieuwe BV-recht Inleiding tot het nieuwe BV-recht The Inleiding new Netherlands tot het nieuwe Financial Services BV-recht Complaints Tribunal (KiFiD) De belangrijkste wijzigingen per 1 oktober 2012 Complaints settlement

Nadere informatie

Een joint venture in Nederland bezien door een Russische bril

Een joint venture in Nederland bezien door een Russische bril tschap eming Een joint venture in Nederland bezien door een Russische bril Inleiding Het komt steeds vaker voor dat twee of meer partijen uit Rusland of andere voormalige Sovjet-Unie-landen (de Russische

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht 25 25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht In het voorstel van Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht worden onder andere de vereisten voor de oprichting

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

Spelregels Basisnotarissen IJsselland onroerend goed

Spelregels Basisnotarissen IJsselland onroerend goed Spelregels Basisnotarissen IJsselland onroerend goed Op het door u gekozen product en aangeboden tarief zijn de volgende spelregels van toepassing. Inhoudsopgave 1. Wat zijn de spelregels voor de offerte?

Nadere informatie

ACTUALITEITEN ONDERNEMINGSRECHT Het familiebedrijf

ACTUALITEITEN ONDERNEMINGSRECHT Het familiebedrijf I PAO-Cursus Radboud Universiteit Nijmegen & The University of Curaçao ACTUALITEITEN ONDERNEMINGSRECHT Het familiebedrijf Vrijdag 14 maart 2014 WTC, Curaçao Mr. K. Frielink 08.30 10.45 uur Hieronder volgt

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Warranty & Indemnity- verzekering, een helpende hand in M&A-transacties

Warranty & Indemnity- verzekering, een helpende hand in M&A-transacties Warranty & Indemnity- verzekering, een helpende hand in M&A-transacties Mr. L.P. KeIjzer Discussies over risicoallocatie en zekerheidstelling worden steeds vaker opgelost of voorkomen met een Warranty

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December 2010 Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over

Nadere informatie

Overname v een ond juridische voorzo

Overname v een ond juridische voorzo Overname v een ond juridische voorzo 20 2. VERSCHILLEN TUSSEN DE OVERDRACHT VAN ACTIVA EN DE OVERDRACHT VAN AANDELEN an erneming : Paul Hermant Advocaat bij de Brusselse balie Assistent aan de Université

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet)

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) OKTOBER 2012 De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) 1. Inleiding De wettelijke regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv s), zoals beschreven in

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom:

Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom: Statutenwijziging Zaaknummer: Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom: 1. de heer Johannes Petrus Maria van Elzakker,

Nadere informatie

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen.

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen. ./ < ontwerp 2: 1510312011 MODELSTATUTEN OEELNEMINGEN VAN HET LAND CURACAO Naani, zetel en duur Artikel1 1. De vennootschap draagt de naam: "[naam] N.V.". 2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en

Nadere informatie

ANTAURUS EUROPE FUND

ANTAURUS EUROPE FUND PROSPECTUS ANTAURUS EUROPE FUND 1 1. BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers in het Antaurus Europe Fund (hierna ook het Fonds ) worden er op gewezen dat aan een belegging in het Fonds (hierna ook

Nadere informatie