Corrosieproblematiek bij VZA-kabels; Advies aan VROM ten aanzien van landelijke problematiek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Corrosieproblematiek bij VZA-kabels; Advies aan VROM ten aanzien van landelijke problematiek"

Transcriptie

1 Notitie Dossier 6843 Corrosieproblematiek bij VZA-kabels; Advies aan VROM ten aanzien van landelijke problematiek 1 Inleiding In Heerhugowaard is bij inspectie van VZA-kabels na een brand in een woning aan het licht gekomen dat diverse kabels waren gecorrodeerd en gebroken. Op basis van een door Adviesbureau Hageman uitgevoerd onderzoek is vastgesteld dat de schade aan de VZAkabels niets te maken heeft met de brand. Gesteld is dat de oorzaak van de schade naar alle waarschijnlijkheid een gevolg is van de wijze waarop deze techniek in de beginjaren (70 er jaren vorige eeuw) werd toegepast [7]. In het betreffende woonblok zijn in één vloerdeel zoveel kabels geheel of gedeeltelijk gebroken dat niet meer wordt voldaan aan de eisen die daaraan volgens het Bouwbesluit, niveau bestaande bouw, worden gesteld. Gezien de vermoede oorzaak van de schade aan de VZA-kabels kon worden verwacht dat er ook schade aanwezig is in de andere woonblokken van de wijk. Om dit te onderzoeken is in opdracht van de gemeente Heerhugowaard door Adviesbureau Hageman steekproefsgewijs een onderzoek uitgevoerd in een aantal van die woonblokken. De resultaten hiervan hebben bevestigd dat daarin ook corrosie en breuk van kabels voorkomt [8]. De gemeente Heerhugowaard heeft de bewoners van de betreffende wijk op 19 mei 2008 geïnformeerd over de bevindingen van het onderzoek bij het eerste woonblok met de uitgebrande woning. Op 5 november aanstaande zullen de bewoners worden geïnformeerd over de bevindingen van de vervolgonderzoeken. Op basis van de bevindingen in Heerhugowaard mag worden verwacht dat vergelijkbare corrosieproblemen bij VZA-kabels ook voor komen bij andere constructies in Nederland, die in diezelfde periode zijn gebouwd. Om die reden brengt de VROM-Inspectie een zogenaamd Inspectiesignaal over deze problematiek uit. Ter voorbereiding daarvan is er op 30 september 2008 bij de Betonvereniging een overleg geweest tussen medewerkers van de VROM-Inspectie en specialisten op het gebied van de VZA-voorspantechniek. Ondergetekende was daarbij aanwezig. In dat overleg en in bilaterale contacten met de heer ir. E.J. Kool van de VROM-Inspectie nadien, heeft ondergetekende er op gewezen het bijzonder belangrijk te vinden dat er een goed beeld is van de problematiek en alles wat ermee te maken heeft, alvorens met een eventueel waarschuwend signaal naar buiten te treden.

2 Bij Adviesbureau Hageman is ervaring aanwezig met betrekking tot VZA-corrosieschade en ondergetekende heeft in bij zijn vorige werkgever, TNO Bouw, onderzoek uitgevoerd en herstel begeleid bij een 26 verdiepingen tellend kantoorgebouw met VZAcorrosieschade in Calgary, Canada. Daarnaast is Adviesbureau Hageman volledig op de hoogte van de bevindingen bij het onderzoek in Heerhugowaard. Om te bereiken dat het inspectiesignaal over de VZA-problematiek niet tot onnodige paniek leidt, is het belangrijk om op een zorgvuldig onderbouwde wijze naar buiten te treden. Hierbij kan worden gedacht aan het aanleveren van feiten en beschouwingen zodat een juist beeld van een eventueel risico op bezwijken, wordt geschetst. VROM-Inspectie heeft aan Adviesbureau Hageman gevraagd om ondersteuning te leveren bij het verzamelen van de relevante informatie en het opstellen van beschouwingen die te maken hebben met mogelijke risico s. Hierbij kan worden gedacht aan beschouwingen over de wijze van bezwijken van dergelijke constructies en de kennis en ervaring die m.b.t. deze schade in de afgelopen decennia is opgebouwd in Nederland en eventueel ook tot op zekere hoogte in Noord-Amerika. Ten aanzien van het bezwijken is het bijvoorbeeld van groot belang dat de constructie waarschuwt voordat hij bezwijkt. In de onderhavige notitie is de informatie weergegeven die naar de mening van ondergetekende relevant kan zijn voor de VROM-Inspectie bij de beoordeling in hoeverre er sprake is van een landelijke problematiek en welke acties aanbevolen worden. 2 Literatuur In deze notitie wordt naar de volgende documenten verwezen: 1. Harder. J. en Webster, N.R., Durability of post-tensioning tendons: Canadian experience. In fib-bulletin 15, Durability of post-tensioning tendons; Workshop november 2001 (Ed. L. Tearwe), Gent, Corrosion protection of unbonded tendons. Heron 1981, no Corrosiebescherming bij voorspanning zonder aanhechting. CUR-VB-rapport 105, augustus Hordijk, D.A., J. de Moel en Morris Schupack. Corroded unbonded tendons in a high rise building; from risk management to maintenance issue. In: Proceedings of the XI- IIth FIP congres on Challenges for concrete in the next millenium (Ed. D. Stoelhorst en G.P.L. den Boer), Amsterdam, p Stuvo-rapport 68, Schadegevallen VZA, april Bruggeling, A.S.G. en D.C. Binnenkamp. VZA, een herwaardering. Cement 1995, nr VZA-voorspankabels in woningen te Heerhugowaard; Onderzoek naar de oorzaak en omvang van corrosie en breuk. Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V., Dossier 6650, Rapport , 19 mei Corrosieschade VZA-voorspankabels in woningen te Heerhugowaard; Steekproef in Edelstenenwijk. Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V., Dossier 6650, Rapport , d.d. 5 november Notitie

3 9. VZA-voorspankabels in woningen te Heerhugowaard; Rekenkundige beoordeling capaciteit van de vloeren. Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V., Dossier 6650, Rapport , d.d. 5 november CUR-rapport 95, Voorspanning zonder aanhechting (deel 1), december VZA-voorspankabels in woningen te Heerhugowaard; Plan van aanpak voor onderzoek en herstel van alle woonblokken in de Edelstenenwijk. Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V., Dossier 6650, Rapport , d.d. 5 november VZA-techniek en duurzaamheid Een belangrijke reden waarom de samenwerking tussen beton en staal zo goed is, is het feit dat het staal door het beton wordt beschermd tegen corrosie door de alkaliteit van het beton (hoge ph-waarde). Dat is zo bij gewapend beton, maar ook bij voorspanning met aanhechting. Bij Voorspanning Zonder Aanhechting (VZA), waarbij het staal niet direct door beton wordt omhuld, is die bescherming door het beton er niet. Dit betekent dat het zeer belangrijk is dat er geen water bij de voorspankabels kan komen. De VZA-systemen die heden ten dagen worden toegepast, zijn voldoende beschermd tegen vochtindringing, zodat er geen twijfel hoeft te zijn over de duurzaamheid van die systemen. Echter, in de beginjaren van de toepassing van de VZA-techniek was die bescherming tegen vochtindringing veel minder goed. Dat is de reden dat in de loop der jaren een aantal schadegevallen van VZAcorrosieschade aan het licht is gekomen. Om er voor te zorgen dat er geen vocht bij de voorspankabel komt, is het van belang dat (zie ook figuur 1): a) de omhulling van de kabel voor een voldoende afsluiting zorgt; b) bij het anker aan de uiteinden van de kabel de nodige maatregelen worden getroffen om vochtindringing te voorkomen. corrosiewerend vet HDPE-buis draden Figuur 1 Opbouw VZA-kabel en verankering Het is bekend dat in de beginjaren dat de techniek werd toegepast, aan beide aspecten onvoldoende aandacht is besteed. Voor de omhulling van de strengen is zelfs papier toegepast [1]. Het is bij ondergetekende niet bekend of dat alleen het geval is geweest in Noord-Amerika, waar de techniek vandaan komt, of ook in Nederland. Naar verwachting is in Nederland alleen, of in ieder geval hoofdzakelijk, sprake van toepassingen met een 6843 Notitie

4 polyethyleen (HDPE) omhulling. Op de foto in figuur 2 zijn VZA-kabels met de omhulling te zien. Figuur 2 Bekisting van vloer met VZA-kabels (foto uit periode ). Ook bij de toepassing met de HDPE-omhulling is er een ontwikkeling geweest. In eerste instantie werd de VZA-kabel op de bouwplaats met vet in de omhulling gedrukt ( Pushthrough systeem [1]). De omhulling had dan vaak een lijmnaad in lengte richting. Later is men overgegaan op het via een extrusieproces produceren van de VZA-kabels met een naadloze omhulling. Het zal duidelijk zijn dat niet gevulde ruimtes tussen de kabel en de omhulling bij het push-through -systeem zeer wel aanwezig kunnen zijn, terwijl die bij het extrusie-systeem vrijwel niet voorkomen, waardoor de bescherming in het laatste geval veel beter is. Dat de verankering een gevoelig punt kan zijn bij de bescherming van de kabels werd in Nederland in een vroeg stadium onderkend. Daarom is in de zeventiger jaren in Nederland zeer uitgebreid onderzoek daarnaar uitgevoerd. Definitieve rapportages daarover dateren van [2,3], maar tussenrapportages waren er al eerder. In Noord-Amerika was de aandacht voor een zorgvuldige bescherming van de VZA-kabels tegen waterindringing er pas veel later. Ondergetekende weet dat bij diverse rechtzaken in Noord-Amerika het Heron-rapport [2] een belangrijke rol heeft gespeeld, omdat men voor constructies na 1981 dus had kunnen weten dat het fout kan gaan als de bescherming onvoldoende is. In de zeventiger jaren is ook gewerkt met tussenspanpunten, die werden toegepast als de voorspankabel over een grote afstand doorliep. Daarmee kon de betonconstructie in twee delen worden gestort. Na het storten en verharden van het eerste deel werd met een tussen Notitie

5 verankering een geringe voorspankracht in dat vloerdeel aangebracht, zodat kon worden ontkist. Als vervolgens ook het tweede deel was gestort en verhard werd in de kabel de totale voorspankracht aangebracht. Deze techniek wordt hier genoemd omdat het naar de mening van ondergetekende ook een oorzaak voor waargenomen corrosieschade is. Op basis van het voorgaande mag worden aangenomen dat er een duidelijk verschil in bescherming van de kabels, en dus ook van de duurzaamheid van de kabels, is tussen constructies die zijn gebouwd in de jaren zeventig en constructies die zijn gebouwd nadat systemen waren aangepast naar aanleiding van de onderzoeken, zoals gerapporteerd in [2,3]. Wanneer die omslag precies heeft plaatsgevonden, is bij ondergetekende niet bekend. Wel mag worden aangenomen dat we in Nederland voor liepen ten opzichte van Noord-Amerika. 4 Schadeoorzaken Alvorens in het volgende hoofdstuk in te gaan op een aantal bekende schadegevallen, zal hier eerst onderscheid worden gemaakt in enkele schadeoorzaken bij VZA-systemen. In algemene zin kan onderscheid worden gemaakt in: I Schade die te maken heeft met waterindringing (corrosieschade); II Overige schades. In deze notitie wordt alleen ingegaan op corrosieschade (I) bij de VZA-kabels. Met betrekking tot overige schades kan worden gedacht aan bijvoorbeeld slippende verankeringen of beschadiging van de kabel door boor- of hakwerkzaamheden. Dat laatste komt best wel regelmatig voor, maar is op zich geen punt van bijzondere zorg. Ten eerste komt het veelal incidenteel (1 of 2 kabels) voor en ten tweede wordt het veelal bij de hak- en boorwerkzaamheden ontdekt, waarna direct ook herstelmaatregelen kunnen worden genomen. Het kan ook voorkomen dat door dergelijke werkzaamheden en een lekkende leiding water bij de kabels komt. Maar ook dat betreft dan een incident. Kijkend naar schade door waterindringing kan onderscheid worden gemaakt in: I-a Waterindringing door beschadiging van de omhulling tijdens de bouw en voor het betonstorten; I-b Waterindringing doordat tijdens de bouw de uiteinden van de kabels onbeschermd waren tot aan het moment van aanbrengen van het eindanker en het afspannen; I-c Waterindringing tijdens de bouw ter plaatse van een tussenspanpunt; I-d Waterindringing door water van buitenaf bij een eindanker in combinatie met een niet voldoende dicht eindanker. Van de vier onderscheiden schadeoorzaken voor corrosieschade hebben de eerste drie te maken met water dat al tijdens de bouw tussen de kabel en de omhulling is gelopen. Alleen bij de laatste (I-d) gaat het om water dat in een later stadium door onvoldoende bescher Notitie

6 ming alsnog bij de kabel kan komen. Eigenlijk zou als vijfde nog genoemd kunnen worden de waterindringing ten gevolge van een scheur in de betonconstructie. Echter, bij toepassing van de HDPE-omhulling zal dat naar de mening van ondergetekende niet zo snel leiden tot ook het scheuren van de omhulling. Ondergetekende heeft vernomen dat bij de bouw er werd gecontroleerd op beschadiging van de omhulling en dat deze werd dichtgeplakt als dit zich voordeed. Vooral kon het voorkomen dat de naad van de omhulling losliet. Naar verwachting zal dit bij de VZAkabels met een naadloze HDPE-omhulling niet zo veel meer voorgekomen zijn. Bij deze schadevorm zal tijdens het storten cementwater in de kabelomhulling kunnen komen. Bij de woningen in Heerhugowaard is bij één kabel waargenomen dat cementresten meekwamen bij het eruit trekken van de kabel. Een voorbeeld van schadeoorzaak I-b heeft ondergetekende meegemaakt bij het kantoorgebouw in Calgary [4]. Foto s van de bouw waren beschikbaar, waarop duidelijk was te zien dat de kabels aan de uiteinden totaal onbeschermd in de bekisting lagen. Dit, gecombineerd met het feit dat een push-through -type was gebruikt, resulteerde erin dat water naar binnen kon dringen. Dat het tussenspanpunt ook een potentiële plaats is voor waterindringing tijdens de bouwperiode is ondergetekende vooral duidelijk geworden bij het onderzoek in Heerhugowaard. Bij het tijdens de bouw op spanning brengen van de totale kabel werden de wiggen bij de tussenverankering losgetrokken, waardoor mogelijk vocht tussen de streng en omhulling kon komen. Verbeterd inzicht hierover heeft waarschijnlijk ook geleid tot de aanbeveling in CUR-VB-rapport 105 uit 1982 [3] waarin staat: Een tussenverankering dient zodanig te worden uitgevoerd dat geen water tot het voorspanstaal kan toetreden. Een tussenverankering dient zodanig te worden uitgevoerd dat bij het spannen van de rest van de kabel de wiggen in de tussenverankering niet worden losgetrokken of de klemkracht van de wiggen vermindert. Voor zover bij ondergetekende bekend is, zijn vanaf een bepaald moment ook geen tussenspanpunten meer toegepast. Vanaf wanneer dat precies is geweest, is niet bekend bij ondergetekende. Samengevat zijn er diverse oorzaken voor corrosie die te maken hebben met water dat al tijdens de bouwperiode bij de VZA-kabel is gekomen. Aangenomen mag worden dat het dan hoofdzakelijk gaat om constructies die zijn gebouwd voor eind 70 er of begin 80 er jaren van de vorige eeuw (precieze overgang naar meer duurzame VZA-systemen is niet bekend bij ondergetekende). Dit betekent dat alle constructies waar dit in is opgetreden inmiddels meer dan 25 jaar oud zijn. Er mag ook worden aangenomen dat het vocht dat bij de bouw in de omhulling is gelopen, inmiddels al lang verdwenen is, omdat het al is verbruikt bij de roestvorming en/of is verdampt. Daarmee zal ook het corrosieproces en de achteruitgang van de voorspankracht door draadbreuken inmiddels al lang zijn gestopt. Verder kan worden opgemerkt dat, in ieder geval bij ondergetekende, geen gevallen 6843 Notitie

7 bekend zijn waarbij het breken van VZA-kabels ten gevolge van corrosieschade, heeft geleid tot bezwijken van (een deel van) de constructie. Voorgaand is ingegaan op de schadeoorzaak met betrekking tot waterindringing. Echter, het feit dat waterindringing plaats heeft kunnen vinden, betekent in eerste instantie alleen nog maar dat corrosie plaatsgevonden zal kunnen hebben. De corrosie leidt tot een doorsnedevermindering, maar dat is meestal niet de reden voor vermindering van de capaciteit van draden en/of gehele kabels. De draden van de VZA-kabels breken vooral ten gevolge van een fenomeen dat bekend staat als spanningscorrosie. Dit kan optreden als sprake is van staal dat gevoelig is voor spanningscorrosie, er water en zuurstof aanwezig zijn en het staal onder spanning staat. Bij voorspanstaal is vrijwel altijd sprake van staal dat gevoelig is voor spanningscorrosie. Dit betekent echter nog niet dat de draden ook altijd breken. Ondergetekende heeft in Canada veel VZA-kabels gezien die gecorrodeerd waren, terwijl ze nog goed op spanning stonden. In het onderzochte gebouw waren 569 kabels onderzocht, waarvan er slechts 9 gebroken draden hadden [4]. Opgemerkt kan worden dat in de zeventiger jaren relatief veel onderzoek, onder andere in STUVO-verband, is uitgevoerd naar de VZA-systemen. Dit betreft zowel onderzoek naar het constructieve gedrag als naar de duurzaamheid. 5 Eerdere corrosieschades met VZA-voorspansystemen 5.1 Schades bekend uit de literatuur Vanuit de literatuur is bekend dat corrosieschade bij VZA-kabels eerder is voorgekomen. In een STUVO-rapport Schadegevallen VZA uit 1983 [5] zijn op basis van een inventarisatie van schadegevallen de volgende corrosieschades gerapporteerd: - 1 maal corrosie door vocht bij tussenankers; na enige jaren; - 5 maal corrosie door vocht bij eindverankeringen; na enige jaren. Details van deze schades zijn niet bekend. In [6] is geschreven over een VZA-corrosieschade in een parkeergarage te Arnhem. Tijdens een opknapbeurt in 1993 van de in 1977 gebouwde constructie werd vastgesteld dat plaatselijk uiteinden van voorspankabels uit de vloerranden staken. Het betrof vooral schade ter plaatse van de eindverankering op plaatsen waar veel regenwater tegen de gevel, waar de betreffende eindverankering zich bevindt, kon komen. In literatuur uit Noord-Amerika is ongetwijfeld veel te vinden over corrosieschade bij VZA-systemen (zie o.a. [1]). Dat betreft zowel open constructies, zoals parkeergarages, waar een constante aanvoer is van water, soms in combinatie met dooizouten, als dichte constructies zoals kantoren, waar het vocht tijdens de bouw in de kabelomhulling is gelopen. 5.2 Eigen ervaring met VZA-corrosieschade Zoals voorgaand is vermeld, was ondergetekende in de periode betrokken bij een VZA-corrosieschade in Calgary [4]. In het kantoorgebouw van 26 verdiepingen zijn 6843 Notitie

8 zeer veel VZA-kabels geïnspecteerd op de laagste punten. Bij veel kabels was corrosie waar te nemen en bij enkele kabels was sprake van breuk. Alles wijst erop dat de corrosie het gevolg is geweest van water dat tijdens de bouw in de omhulling is gelopen en dat het corrosieproces is gestopt. Het gebouw is geïnstrumenteerd met een akoestische emissiesysteem, waarmee nieuwe breuken konden worden gedetecteerd. Voor zover bekend is, zijn er hiermee na installatie in 1997 geen breuken waargenomen. Ondergetekende is in het archief nagegaan bij welke VZA-corrosieschades Adviesbureau Hageman in het verleden betrokken was. Er zijn drie projecten gevonden, waarvan onderstaand enkele details zijn vermeld onder het kopje dat het jaartal representeert waarin Adviesbureau Hageman bij het project betrokken is geraakt. In een aantal gevallen waren er ook andere (onderzoek)bureaus bij betrokken Het betreft een corrosieschade aan een eerste verdiepingsvloer van een aantal woongebouwen (bouwtijd ca. 1974). De verdiepingsvloer is uitgevoerd met VZA in twee richtingen en de vloer wordt gedragen door kolommen. Door Adviesbureau Hageman is onderzocht in welke kabels vocht aanwezig was. Dit is gedaan door de kabel op het laagste punt open te maken en te kijken of er vocht uitlekte en of dat het vet als gevolg van vocht verkleurd was. Vochtige kabels zijn vervangen. In totaal is ca. 20% van de kabels vervangen. Als oorzaken voor de schade is o.a. de aanwezigheid van hemelwaterafvoeren door de vloer genoemd. Als mogelijke andere oorzaken zijn toen genoemd: beschadigingen van de omhulling, opengesprongen naden van de omhulling of scheurvorming van het beton waarbij de omhulling is gescheurd. De tekeningen van de constructie ontbreken in het archief. In een rapport van Adviesbureau Hageman is aangegeven dat gebruik is gemaakt van tussenspanpunten. De vloerconstructie is door Adviesbureau Hageman ook rekenkundig beoordeeld. Er is geconcludeerd dat de vloerconstructie voldoende veiligheid heeft na reparatie. Tevens is gesteld dat de vloer waarschuwend vermogen heeft, ook als diverse kabels niet functioneren Het betreft een corrosieschade aan een eerste verdiepingsvloer met VZA van een kantoorgebouw (Bouwtijd 1976/1977). De vloer is in twee richtingen voorgespannen en de vloer wordt gedragen door kolommen. Er zijn geen tussenspanpunten toegepast. In 1983 is een onderzoek naar de staat van de voorspankabels uitgevoerd. Met röntgenapparatuur is de staat van bijna alle ankers en delen van de kabels van de eerste verdiepingsvloer vastgelegd. Op basis hiervan is geconstateerd dat 7 van de 91 onderzochte kabels gedeeltelijk of geheel niet functioneerden. Uit materiaalkundig onderzoek voor één kabel is gebleken dat er sprake was van spanningscorrosie. Er is geconcludeerd dat de schade is ontstaan als gevolg van vocht dat ter plaatse van de ankerplaat en de omhulling in contact is gekomen met het voorspanstaal. Het werd aannemelijk geacht dat dit tijdens de bouw is opgetreden Notitie

9 2004 Het betreft een brandschade aan een VZA-begane grondvloer boven de parkeerkelder in een winkeclentrum (Bouwtijd ca. 1980). De vloer is in twee richtingen voorgespannen, waarbij de kabels in één richting van een tussenspanpunt zijn voorzien. Door Adviesbureau Hageman is geconcludeerd dat de voorspanwapening door de brand niet is aangetast. Bij het onderzoek naar de brandschade is vernomen dat bij de uitbreiding van het winkelcentrum, enkele jaren ervoor, een deel van de voorspankabels met een tussenspanpunt was vervangen, omdat ter plaatse van de stortnaad bij de tussenspanpunten corrosie was opgetreden. Er was ter plaatse sprake van scheurvorming en lekkage van water. 6 Overcapaciteit en bezwijkmechanisme Bij schadegevallen waar VZA-kabels geheel of gedeeltelijk niet meer functioneren, is het belangrijk om te weten wat de consequenties daarvan zijn. Nu is het natuurlijk zo dat het voor iedere constructie verschillend zal zijn. Maar ondergetekende heeft de ervaring dat als geavanceerde rekenmethoden worden gebruikt, veelal goed is aan te tonen dat veel kabels uitgevallen mogen zijn, terwijl dan nog steeds wordt voldaan aan de sterkte eisen die we aan de constructie stellen. Dat was bij de constructie in Calgary zo, maar ook bij de woningen in Heerhugowaard. Veelal wordt gevonden dat voor buiging er sprake is van een zeer grote overcapaciteit. Bij bepaalde constructies zal de dwarskrachtcapaciteit of ponscapaciteit bepalend kunnen zijn. Bij het gebouw in Calgary was met eindige elementenberekeningen gevonden dat bij 30% niet functionerende voorspankabels, en voor bepaalde onderdelen zelfs 45%, nog steeds was voldaan aan de constructieve eisen voor de uiterste grenstoestand. Dit komt bij benadering overeen met wat is gevonden voor de woningen in Heerhugowaard [9]. Het feit dat een VZA-constructie een grote overcapaciteit bezit, kan goed worden gebruikt bij de beoordeling van de consequenties van VZA-corrosieschade. Op basis daarvan en een schatting van de omvang van de uitval van kabels kan veelal al worden besloten of nader onderzoek en eventueel herstel achterwege kan blijven. Bij de beoordeling of nader onderzoek bij een constructie met VZA-corrosieschade noodzakelijk is, speelt ook de vraag hoe de constructie bezwijkt een rol. Dit was overigens ook een belangrijk onderwerp ten tijde dat deze constructies in de zeventiger jaren voor het eerst werden toegepast. Wat niet wenselijk is, is dat een constructie direct bezwijkt, als scheurvorming optreedt. Met andere woorden, een constructie moet bij voorkeur een waarschuwend effect hebben. Aangenomen mag worden dat dit het geval is bij de meeste constructies (ook in de beginperiode) als alle aanwezige kabels goed functioneren. Experimenteel onderzoek waarover in 1979 is gerapporteerd [10], bevestigt dit. Een kenmerk van de VZA-vloeren is dat er sprake is van een zogenaamd trampoline-effect. Dit betekent dat als de vloer is gescheurd en doorbuigt, de belasting die de vloer dan kan dragen, toeneemt als de vloer verder gaat doorbuigen. De VZA-kabels werken dan op eenzelfde manier als het zeil bij een trampoline Notitie

10 Het moge duidelijk zijn dat er geen sprake meer kan zijn van waarschuwend effect als alle VZA-kabels gebroken zijn en er bijna geen aanvullende betonstaalwapening in de vloer aanwezig is. Bij de woningen in Heerhugowaard is dit aspect bekeken en is nagegaan bij hoeveel gebroken VZA-kabels er nog steeds sprake is van waarschuwend vermogen [9]. Gevonden is dat ook bij relatief veel uitgevallen kabels dat nog steeds het geval is. 7 Beschouwingen m.b.t. risico s en mogelijkheden voor onderzoek Uit het voorgaande mag duidelijk zijn dat de corrosieproblematiek bij VZA-kabels niet nieuw is. Door de bevindingen in Heerhugowaard is er sprake van hernieuwde aandacht voor deze vorm van schade. In Heerhugowaard gaat het om een relatief beperkte hoeveelheid woningen en Adviesbureau Hageman heeft een voorstel gedaan voor onderzoek naar de corrosieschade in deze woningen [11]. Zoals in [11] is aangegeven, is ondergetekende van mening dat het voor Heerhugowaard voorgestelde onderzoek geen reden is om direct ook andere vergelijkbare constructies in Nederland te beoordelen. Voor het maken van een inschatting van de risico s dat een vloerconstructie met VZAkabels in de nabije toekomst bezwijkt, kan gebruik worden gemaakt van de volgende informatie: 1) De constructies met potentiële VZA-corrosieschade zijn meer dan ca. 25 jaar oud en er zijn bij ondergetekende (en bij de geraadpleegde andere deskundigen) geen gevallen bekend, waarbij een degelijke constructie is bezweken ten gevolge van de corrosieschade. 2) De VZA-constructies hebben veelal een grote rekenkundige overcapaciteit en in combinatie met het feit dat de constructie moet voldoen aan de bouwbesluiteisen voor bestaande bouw, zal bij een relatief groot aantal uitgevallen VZA-kabels nog steeds kunnen zijn voldaan aan de constructieve eisen volgens het Bouwbesluit. 3) Aangenomen mag worden dat het corrosieproces, en daarmee het ontstaan van nieuwe breuken in VZA-kabels, ten gevolge van vocht dat tijdens de bouw bij de kabels is gekomen, is gestopt, zodat de draagkracht van die constructies inmiddels al vele jaren niet meer is teruggelopen. 4) Op basis van de voornoemde argumenten kan worden gesteld dat het bezwijken van een vloer met uitgevallen VZA-kabels alleen op zal kunnen treden als de betreffende vloer zwaarder wordt belast dan de maximale belasting gedurende vele voorgaande jaren, terwijl dat dan ook nog precies bij een vloer moet zijn waar veel kabels niet meer functioneren. Aangenomen mag worden dat de kans hierop zeer klein is. 5) Veel vloerconstructies met VZA-kabels zullen eerst waarschuwen dat er iets aan de hand is door het aanwezig zijn van enkele wijde scheuren en het ver doorhangen, ook als relatief veel kabels niet meer functioneren Notitie

11 Het voorgaande laat onverlet dat er natuurlijk constructies kunnen zijn waar zoveel VZAkabels uitgevallen zijn dat niet meer wordt voldaan aan de constructieve eisen volgens het Bouwbesluit. De grote vraag is dan natuurlijk hoe je die vindt. Het feit dat ergens wordt gevonden dat één of enkele kabels gebroken zijn, zegt nog niets over een tekort aan constructieve veiligheid. Die kan nog steeds voldoende zijn. In Heerhugowaard is één plaats gevonden waar de veiligheid onvoldoende was. Op twee andere plaatsen, waar enkele kabels stuk zijn, zou dat ook het geval kunnen zijn, maar dat is nog niet bekend omdat nog niet alle kabels in die vloerdelen beoordeeld zijn. Kortom, als je echt plaatsen wilt vinden waar de veiligheid onvoldoende is dan moet je waarschijnlijk in meer dan de helft van alle voorspankabels de voorspankracht gaan bepalen. Dat zou je kunnen doen voor één specifieke constructie als daar aanleiding toe is. Maar het is volgens ondergetekende onmogelijk, en gezien de beperkte risico s onnodig, om van alle eigenaren te verlangen dat ze aantonen dat hun constructie voldoet aan de wettelijke eisen. 8 Mogelijkheden voor onderzoek en herstel Indien het voor een VZA-constructie wenselijk wordt geacht om de conditie van de voorspankabels te beoordelen dan is er een aantal mogelijkheden voor onderzoek. Als eerste is het aan te bevelen om de constructie te beoordelen op eventuele indicaties dat er iets met het VZA-systeem aan de hand zou kunnen zijn. Daartoe zou de constructie geïnspecteerd kunnen worden op aanwezigheid van scheurvorming, die qua oriëntatie zou kunnen passen bij een gereduceerde voorspankracht. Een veel toegepaste wijze van onderzoek naar de conditie van de voorspankabels is het op de laagste punten van de kabels, die gebogen door de vloerconstructie lopen, vrijhakken van een deel van de kabel. Vervolgens kan visueel worden beoordeeld of er sprake is van roestvorming en door te proberen of de punt van een schroevendraaier tussen de afzonderlijke draden is te krijgen, kan worden gecontroleerd of de draden op spanningen staan [1]. Bij Heerhugowaard is de voorspankracht in de voorspankabels in hoofdzaak gecontroleerd door bij de kopgevels van de woningen het spananker vrij te maken en met een opzetstuk en vijzel te trekken aan het kabelgedeelte dat buiten het anker steekt. Dit is alleen mogelijk als de kabel voldoende door de verankering steekt, hetgeen niet altijd het geval is. Opgemerkt moet verder worden dat het belangrijk is dat het trekken wordt uitgevoerd door personen die zeer ervaren zijn in het spannen van voorspankabels. Herstel van geheel of gedeeltelijk gebroken voorspankabels is meestal uitgevoerd door de kabel te vervangen. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden zal dit meer of minder moeilijk zijn. De toegankelijkheid van het anker (eenvoudig via een kopgevel of moeilijk bij een in het beton meegestort blindanker ) en of tussenspanpunten zijn toegepast, speelt hierbij onder andere een rol Notitie

12 Figuur 3 Controle van de voorspankracht in de VZA-kabel door er bij het spananker aan te trekken. Het zal duidelijk zijn dat kosten van onderzoek en herstel geheel afhankelijk zijn van de omvang van het onderzoek en de eventuele moeilijkheden bij onderzoek en vervanging van kabels. De navolgende informatie is daarom slechts zeer indicatief. Naar verwachting zullen de kosten van onderzoek van een rijtje woningen een bedrag tussen enkele duizenden en enkele tienduizenden euro s kunnen belopen. Vervanging van één kabel zal zonder bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld het vrijhakken van een anker en herstel van de vloer en vloerbedekking, en wederom afhankelijk van de specifieke omstandigheden, waarschijnlijk enkele duizenden euro s kosten. 9 Tot besluit Op basis van het voorgaande is ondergetekende van mening dat er geen noodzaak is om actief alle bestaande woningen/gebouwen met VZA-systemen uit de jaren zeventig van de vorige eeuw te laten onderzoeken en is er geen reden voor paniek of waardedaling van de betreffende panden. Dit laat onverlet dat het wel van belang is dat met het voorgaande in deze notitie rekening wordt gehouden als: A) ingrijpende werkzaamheden aan de vloeren (hakken, boren) worden uitgevoerd; B) er plannen zijn voor het uitvoeren van constructieve aanpassingen (plaatsen van wanden, weghalen van ondersteunende wanden, aanbrengen grote sparingen); C) de belasting op de vloer aanzienlijk wordt verhoogd. Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de vloer (punt A) is het belangrijk om eerst met behulp van bijvoorbeeld een wapeningsdetector de plaats van de voorspankabels te bepalen. Mochten bij werkzaamheden toch één of meerdere kabels zijn beschadigd dan dienen die hersteld te worden Notitie

13 Als wijzigingen in de constructie en/of de belastingen, zoals genoemd onder de punten B en C, aan de orde zijn, dan is het aan te bevelen om de toestand van de VZA-kabels te laten onderzoeken. Mocht uit het onderzoek blijken dat de voorspankracht in de kabels niet geheel in orde is dan dient daarmee in de rekenkundige beoordeling van de constructie rekening te worden gehouden en zal mogelijk herstel uitgevoerd moeten worden. Tenslotte wordt aanbevolen om de constructie te laten beoordelen als er aanwijzingen zijn dat er iets met de vloer aan de hand is (sterke doorbuiging, aanzienlijke scheurvorming). Maar dat geldt natuurlijk in het algemeen, ongeacht of in de constructie een VZA-systeem is toegepast of niet. Ondergetekende heeft vernomen dat de Rijksgebouwendienst in enkele van haar kantoren, waar het VZA-systeem is toegepast, wil onderzoeken of zich daar vergelijkbare problemen voordoen. Ondergetekende adviseert om daarbij ook constructies te onderzoeken waar is gewerkt met tussenspanpunten. Rijswijk, 4 november 2008 Prof.dr.ir. D.A. Hordijk 6843 Notitie

VZA-VOORSPANKABELS IN WONINGEN TE HEER- HUGOWAARD

VZA-VOORSPANKABELS IN WONINGEN TE HEER- HUGOWAARD DOSSIER 6650 VZA-VOORSPANKABELS IN WONINGEN TE HEER- HUGOWAARD Rapport 6650-4-1 Plan van aanpak voor onderzoek en herstel van alle woonblokken in de Edelstenenwijk 5 november 2008 SAMENVATTING In aansluiting

Nadere informatie

Steekproef in Edelstenenwijk

Steekproef in Edelstenenwijk DOSSIER 6650 Corrosieschade VZA-voorspankabels in woningen te Heerhugowaard Rapport 6650-2-1 Steekproef in Edelstenenwijk 5 november 2008 SAMENVATTING Uit een onderzoek naar de conditie van VZA-kabels

Nadere informatie

Handreiking onderzoek schade betonconstructies met VZA vóór 1985 VROM-Inspectie. Nieuwe Uitleg 1 Postbus 16191 2500 BD Den Haag VI-2011-73

Handreiking onderzoek schade betonconstructies met VZA vóór 1985 VROM-Inspectie. Nieuwe Uitleg 1 Postbus 16191 2500 BD Den Haag VI-2011-73 Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Bouwen aan kwaliteit Nieuwe Uitleg 1 Postbus 16191 2500 BD Den Haag Publicatienummer: Datum: VI-2011-73 September 2011 Deze publicatie is te downloaden

Nadere informatie

Impact van schade; omgaan met verkregen informatie

Impact van schade; omgaan met verkregen informatie Impact van schade; omgaan met verkregen informatie Prof.dr.ir. Dick Hordijk Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V. en TU-Delft Aanleiding COBc-dag 2012: Presentatie Winkelcentrum t Loon (Peeters) Onderzoek

Nadere informatie

VZA-voorspankabels in woningen te Heerhugowaard. Rekenkundige beoordeling capaciteit van de vloeren

VZA-voorspankabels in woningen te Heerhugowaard. Rekenkundige beoordeling capaciteit van de vloeren DOSSIER 6650 VZA-voorspankabels in woningen te Heerhugowaard Rapport 6650-3-1 Rekenkundige beoordeling capaciteit van de vloeren 5 november 2008 SAMENVATTING Bij een onderzoek naar de conditie van de VZA-kabels

Nadere informatie

Symposium: Gemetselde kopgevels naoorlogse hoogbouw vragen aandacht

Symposium: Gemetselde kopgevels naoorlogse hoogbouw vragen aandacht Symposium: Gemetselde kopgevels naoorlogse hoogbouw vragen aandacht Geconstateerde gebreken 17 juni 2009 Patrice de Vos Adviesbureau ir. J.G. Hageman BV Rijswijk Inhoud presentatie geconstateerde gebreken

Nadere informatie

17-12-2013 RENOVATIE VAN PARKEERGARAGES RENOVATIE VAN PARKEERGARAGES. Renovatie van Parkeergarages. Christian Carlie. Agenda.

17-12-2013 RENOVATIE VAN PARKEERGARAGES RENOVATIE VAN PARKEERGARAGES. Renovatie van Parkeergarages. Christian Carlie. Agenda. Renovatie van Parkeergarages Christian Carlie Tebecon B.V. Innovatiesachter de slagboom? UITDAGINGEN achter de slagboom! Agenda Even voorstellen Even voorstellen Schadebeelden in parkeergarages Stappenplan

Nadere informatie

De beantwoording van de categorieën A, B en C steeds op een nieuw vel papier beginnen.

De beantwoording van de categorieën A, B en C steeds op een nieuw vel papier beginnen. Deelexamen : Betononderhoudskundige Datum : 16 april 2015 Tijd : 14.00 16.30 uur (150 minuten) Het examen bestaat uit drie gedeelten met een totaal van 13 vragen: categorie A (5 vragen), categorie B (4

Nadere informatie

voorspanning zonder aanhechting deel I stichting voor onderzoek, voorschriften en kwaliteitseisen op het gebied van beton

voorspanning zonder aanhechting deel I stichting voor onderzoek, voorschriften en kwaliteitseisen op het gebied van beton rapport 95 voorspanning zonder aanhechting deel I CU stichting voor onderzoek, voorschriften en kwaliteitseisen op het gebied van beton ONDERZOEKCOMMISSIES (1979) COMMISSIE A 7 Onderzoek naar het plastische

Nadere informatie

Datum 16 december 2011 Betreft Beantwoording van het verzoek om brief n.a.v. het dodelijke ongeval in zwembad Tilburg

Datum 16 december 2011 Betreft Beantwoording van het verzoek om brief n.a.v. het dodelijke ongeval in zwembad Tilburg > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 200 Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

7.3 Grenstoestand met betrekking tot de dragende functie 7.3.1 Kanaalplaatvloeren Buiging

7.3 Grenstoestand met betrekking tot de dragende functie 7.3.1 Kanaalplaatvloeren Buiging Tabel 4 Brandwerendheidseisen met betrekking tot bezwijken (zie Bouwbesluit tabellen V) bouwconstructie brandwerendheidseis (min.) bouwconstructie waarvan bet bezwijken l~idt tot bet onbruikbaar worden

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK NAAR DE TOELAATBARE SCHEUR BREEDTE IN GEWAPEND BETONCONSTUCTIES

RAPPORT ONDERZOEK NAAR DE TOELAATBARE SCHEUR BREEDTE IN GEWAPEND BETONCONSTUCTIES RAPPORT n COMMISSIE VOOR UITVOERING VAN RESEARCH INGESTELD DOOR DE R ETON VER ENIGIIVG ONDERZOEK NAAR DE TOELAATBARE SCHEUR BREEDTE IN GEWAPEND BETONCONSTUCTIES I INGESTELDE ONDERZOEKINGSCOiMMISSIES COMMISSIE

Nadere informatie

Aangepaste beoordeling constructieve veiligheid uitkragende betonnen vloeren. Balkons en galerijplaten: veilig genoeg?

Aangepaste beoordeling constructieve veiligheid uitkragende betonnen vloeren. Balkons en galerijplaten: veilig genoeg? 1 Aangepaste beoordeling constructieve veiligheid uitkragende betonnen vloeren Balkons en galerijplaten: veilig genoeg? 44 5 2015 Balkons en galerijplaten: veilig genoeg? Eerste uitgave protocol Deze constatering

Nadere informatie

Duurzame veiligheid van gemetselde gevels

Duurzame veiligheid van gemetselde gevels Duurzame veiligheid van gemetselde gevels Door schade en schande wijzer? Industriedag Stichting Stapelbouw Simon Wijte Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V. Rijswijk Technische Commissie Stichting Stapelbouw

Nadere informatie

totdat het te laat is!

totdat het te laat is! Vloerproblemen onopgemerkt totdat het te laat is! Voordelen van Ervas Vloer Support Veel van onze opdrachtgevers hebben de voordelen van de door ons gepatenteerde Ervas Vloer Support al leren kennen ten

Nadere informatie

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen)

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen) Pieters Bouwtechniek Haarlem B.V. Dr. Schaep manstraat 284 2032 GS Haarlem Postbus 4906 2003 EX Haarlem Tel.: 023-5431999 Fax: 023-5316448 Email: pbt.haarlem@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl

Nadere informatie

Copyright SBR, Rotterdam

Copyright SBR, Rotterdam Wapenen of voorspannen zonder aanhechting (VZA)? Wapenen of' voorspannen zonder aanhechting (VZA)? 70 Stichting Bouwresearch Kluwer Technische Boeken B.V. - Deventer - Antwerpen Ten Hagen B.V. - Den Haag

Nadere informatie

Verbeterpunten Uitvoeringskwaliteit

Verbeterpunten Uitvoeringskwaliteit Projectnaam : 58 woningen 't Gijmink te Goor en 10 Passief Huis woningen Projectnr. Dura : n.n. Uitvoerr : dhr. M.H.J. Satink Datum : 5 mei 2011 Projectnr. Nieman : Hz090279ac Kwaliteitscontroleur : ing.

Nadere informatie

2. Overall scope Bouwkundig Versterken 250 Schadegevallen

2. Overall scope Bouwkundig Versterken 250 Schadegevallen NOTITIE AANPAK BOUWKUNDIG VERSTERKEN URGENTE SCHADEGEVALLEN 1. Inleiding In deze notitie wordt de scope en de aanpak van het bouwkundig versterken van 250 schadegevallen op hoofdlijnen toegelicht. In paragraaf

Nadere informatie

Is mijn galerij of balkon wel veilig genoeg? Wat gebeurt daar in dat beton? Over schademechanismen en onderzoekstechnieken

Is mijn galerij of balkon wel veilig genoeg? Wat gebeurt daar in dat beton? Over schademechanismen en onderzoekstechnieken Is mijn galerij of balkon wel veilig genoeg? Wat gebeurt daar in dat beton? Over schademechanismen en onderzoekstechnieken Martin de Jonker Voorzitter VABOR Mederapporteur CUR-Publicatie 248 Aanleiding:

Nadere informatie

Winkelcentrum t Loon Heerlen

Winkelcentrum t Loon Heerlen De toekomst van constructieve toetsing Winkelcentrum t Loon Heerlen Nader bekeken Vereniging Vereniging 1966 Vereniging 1985 brand Vereniging t Loon na 2003 Vereniging Situatie voor sluiting complex: Algemene

Nadere informatie

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result 11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie Imagine the result Wie zijn wij? Jeroen Bunschoten Senior adviseur bouwregelgeving ARCADIS Nederland BV Gerard van Engelen Senior adviseur

Nadere informatie

Funderingsherstelmethoden. Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007

Funderingsherstelmethoden. Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007 Funderingsherstelmethoden Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007 1 Inleiding In deze publicatie vindt u een overzicht van mogelijke funderingsherstelmethoden voor een houten fundering of

Nadere informatie

Colofon. Dycore B.V. (1.19), Kees Quartel, Spanbeton (1.20, 1.21 en 1.24), Dywidag-Systems International B.V. (1.25 en 1.27)

Colofon. Dycore B.V. (1.19), Kees Quartel, Spanbeton (1.20, 1.21 en 1.24), Dywidag-Systems International B.V. (1.25 en 1.27) Colofon Constructieleer Voorgespannen Beton is een onderdeel van de Cement en Beton-reeks en is een uitgave van Æneas, uitgeverij van vakinformatie bv in samenwerking met het Cement&BetonCentrum. Auteur:

Nadere informatie

NHC Singelborch te Utrecht. Datum 20 januari 2011

NHC Singelborch te Utrecht. Datum 20 januari 2011 over NHC Singelborch te Utrecht Datum 20 januari 2011 Inhoud Het afvijzelen van een vloerveld met een oppervlak ca 1.500 m2 over een hoogte van 415 mm in Singelborch te Utrecht. 1. Vijzelen, waarom? 2.

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Adviesaanvraag upgrade tweede vluchtmogelijkheid of enkele vluchtroute op galerij Trefwoorden: Verbouw, handhaving, zorgplicht, vluchtroute, beschermde route, enkele

Nadere informatie

Kuyperschool Ridderkerk Bouwkundige opname 15 augustus 2011. Bouwkundige opname. Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk

Kuyperschool Ridderkerk Bouwkundige opname 15 augustus 2011. Bouwkundige opname. Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk Bouwkundige opname Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk 5 september 2011 1. Inleiding In opdracht van Leyten Bouwplanontwikkeling B.V. heeft er op 15 augustus 2011 een inspectie plaats gevonden naar een

Nadere informatie

Uitkragende Galerijvloeren

Uitkragende Galerijvloeren Uitkragende Galerijvloeren IR. DIK-GERT MANS N A M E N S P L AT F O R M C O N S T R U C T I E V E V E I L I G H E I D D.G. M A N S @ M EG E D. N L Aanleiding Mei 2011 Een galerijplaat van de 5 e woonlaag

Nadere informatie

groot brandcompartiment, handhaving, spiegelsymmetrie, WBDBO

groot brandcompartiment, handhaving, spiegelsymmetrie, WBDBO ADVIES Registratienummer: 1103 Betreft: Trefwoorden: WBDBO bedrijfspand Vastgesteld d.d.: 31 januari 2011 Status: groot brandcompartiment, handhaving, spiegelsymmetrie, WBDBO Definitief Postbus 30941 2500

Nadere informatie

Samenvatting. 2. Overwegingen

Samenvatting. 2. Overwegingen Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-342 d.d. 17 december 2012 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE NEDERLANDSE AARDOLIE MAATSCHAPPIJ B.V.,

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE NEDERLANDSE AARDOLIE MAATSCHAPPIJ B.V., ARBITER AARDBEVINGSSCHADE Zaaknummer: 16/2 Beslissing van de Arbiter aardbevingsschade van 4 juli 2016 inzake X, wonende te Appingedam, eigenaar van het pand aan [adres] Appingedam, hierna ook te noemen:

Nadere informatie

Introductie. Inhoud. Regen. Wateraccumulatie. Wateraccumulatie schades. Dakinstortingen bij regen en sneeuw

Introductie. Inhoud. Regen. Wateraccumulatie. Wateraccumulatie schades. Dakinstortingen bij regen en sneeuw Introductie Dakinstortingen bij regen en sneeuw Adviesbureau Hageman te Rijswijk Veel ervaring met de analyse van bouwkundige constructieve schades. Betrokken bij de analyse van ruim 2 schadegevallen bij

Nadere informatie

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk Ontwerp met 3 verdiepingen Rapportnummer FM 17692-3-RA d.d. 27 februari 2014 Brandveiligheidsaspecten

Nadere informatie

5 PRODUCTEN 5.3 SYSTEEMVLOEREN

5 PRODUCTEN 5.3 SYSTEEMVLOEREN PRODUCTEN.3 SYSTEEMVLOEREN RIBBENVLOER Een ribbenvloer is een vrijdragende systeemvloer van geprefabriceerde vloerelementen die in de lengterichting (overspanningsrichting) van ribben zijn voorzien. Ook

Nadere informatie

brandwerendheid van voorgespannen betonliggers

brandwerendheid van voorgespannen betonliggers brandwerendheid van voorgespannen betonliggers STICHTING COMMISSIE VOOR UITVOERING VAN RESEARCH INGESTELD DOOR DE B ETO N V E R E N I GI N G ONDERZOEKINGSCOMMISSIES (1975) COMMISSIE A 7 Onderzoek naar

Nadere informatie

Versterking koker brug bij Heteren. Oplossing gevonden in combinatie externe voorspanning en staalconstructie. thema

Versterking koker brug bij Heteren. Oplossing gevonden in combinatie externe voorspanning en staalconstructie. thema 1 Oplossing gevonden in combinatie externe voorspanning en staalconstructie IABSE-congres 2013 Dit artikel is gebaseerd op de paper Reinforcing concrete box girder bridges with external post-tensioning

Nadere informatie

Instructie onderhoud balkons

Instructie onderhoud balkons Instructie onderhoud balkons 1. Geschiedenis van de balkons. 2. Wat zijn de meest voorkomende balkonconstructie. 3. Wat voor type schades zijn herkenbaar. 4. Hoe dient het onderhoud te worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Brandschade aan betonconstructies parkeergarages

Brandschade aan betonconstructies parkeergarages Brandschade aan betonconstructies parkeergarages Lunchbijeenkomst 27 februari 2013 ir. Patrice de Vos Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V. - Rijswijk Inhoudsopgave Introductie Adviesbureau Hageman Brandschade

Nadere informatie

De woningen PVO heeft een 0-meting laten uitvoeren door ARCADIS. De hoofdconclusies zijn per onderdeel zijn hieronder weergegeven.

De woningen PVO heeft een 0-meting laten uitvoeren door ARCADIS. De hoofdconclusies zijn per onderdeel zijn hieronder weergegeven. Bijlage 1 Samenvatting onderzoek ARCADIS De woningen PVO heeft een 0-meting laten uitvoeren door ARCADIS. De hoofdconclusies zijn per onderdeel zijn hieronder weergegeven. Buitenschil De buitenwanden bestaan

Nadere informatie

CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN

CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN 6903 Vergelijk vloersystemen t.o.v. Slimline 18 januari 2011 CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN Omschrijving eh Vloersystemen overspanning 8,1 m¹ overspanning 16,2 m¹ Code SLB-S/8100-F SLB-B/8100-F

Nadere informatie

Het Total Wall Concept (scheur)herstel systeem

Het Total Wall Concept (scheur)herstel systeem Reparatie methoden Het Total Wall Concept (scheur)herstel systeem Hierbij informeren wij u over de Total Wall Concept herstel methode voor gescheurd metselwerk. Door middel van het Total Wall Concept (TWC)

Nadere informatie

Eurocodes. Veiligheidsfilosofie en belastingscombinaties. Eurocode 0 Basis of structural design Grondslag voor het constructief ontwerp

Eurocodes. Veiligheidsfilosofie en belastingscombinaties. Eurocode 0 Basis of structural design Grondslag voor het constructief ontwerp Eurocodes Veiligheidsfilosofie en belastingscombinaties C.R. Braam 2 March 29 Afdeling Bouw - Betonconstructies Eurocode Basis of structural design Grondslag voor het constructief ontwerp Inleiding Betrouwbaarheid

Nadere informatie

Schoonderbeek en Partners Advies BV Postbus 374 6710 BJ Ede Trefwoorden: Gezondheidszorgfunctie, (sub)brandcompartimentering Datum: 7 oktober 2010

Schoonderbeek en Partners Advies BV Postbus 374 6710 BJ Ede Trefwoorden: Gezondheidszorgfunctie, (sub)brandcompartimentering Datum: 7 oktober 2010 AANVRAAG Registratienummer: Betreft: Eisen bestaand gezondheidszorggebouw Aanvrager: ir. C.A.E. (Kees) Rijk Schoonderbeek en Partners Advies BV Postbus 374 6710 BJ Ede Trefwoorden: Gezondheidszorgfunctie,

Nadere informatie

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes.

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Inleiding. In de loop der jaren is een groot aantal grondstrookjes die eigendom zijn van de gemeente Weert bij overeenkomst in gebruik gegeven aan particulieren.

Nadere informatie

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. DE RIJDENDE RECHTER Zaaknummer: S20-37 Datum uitspraak: 22 oktober 2013 Plaats uitspraak: Zaandam Bindend Advies in het geschil tussen: M.A. Van Dalen en S.F. Beijleveld-van Dalen te Dordrecht verder te

Nadere informatie

naar aansprakelijkheid voor schade aan betonoppervlakken

naar aansprakelijkheid voor schade aan betonoppervlakken r a p p o r t 117 onderzoek naar aansprakelijkheid voor schade aan betonoppervlakken stichting voor onderzoek, voorschriften en kwaliteitseisen op het gebied van beton ONDERZOEKCOMMISSIES (1984) COMMISSIE

Nadere informatie

Bartels Safety Dashboard

Bartels Safety Dashboard Bartels Safety Dashboard Nederland - Duitsland - Ghana - Ierland - Polen - Turkije www.bartels.nl Bartels Ingenieurs voor Bouw & Infra Foto: kantorencomplex Univé in Apeldoorn Bartels Ingenieurs voor Bouw

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 11.0003, d.d. 11 januari 2011 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Vooruitakkoord te verlenen tot het treffen van voorzieningen, conform de nog in te dienen aanvraag omgevingsvergunning, zoals besproken

Nadere informatie

PRODUCTEN LATE I E N/KA N TP LA N K E N/D O R P E LS/A F D E K B A N D E N/ G E V E L B A N D E N / V O R S T R A N D E N

PRODUCTEN LATE I E N/KA N TP LA N K E N/D O R P E LS/A F D E K B A N D E N/ G E V E L B A N D E N / V O R S T R A N D E N 5 5.7 PRODUCTEN LATE I E N/KA N TP LA N K E N/D O R P E LS/A F D E K B A N D E N/ G E V E L B A N D E N / V O R S T R A N D E N LATEIEN Lateien zijn balkvormige prefab elementen voor het dragen van metselwerk

Nadere informatie

De VvE heeft in haar vergadering van 1 maart 2010 besloten om de vochtproblemen in de kruipruimtes te gaan aanpakken.

De VvE heeft in haar vergadering van 1 maart 2010 besloten om de vochtproblemen in de kruipruimtes te gaan aanpakken. Nadere informatie over de werkzaamheden n.a.v. de vochtproblematiek in de kruipruimtes van het woonblok aan de Joos Banckersweg, de Jan van Galenstraat en de Adm. de Ruyterweg De VvE heeft in haar vergadering

Nadere informatie

Slimline & Geluidisolatie

Slimline & Geluidisolatie Slimline & Geluidisolatie Samenvatting van diverse onderzoeken naar de geluidisolatie van het Slimline vloersysteem. dhr. G. van der Zanden en dhr. G. Wesdorp 2009 Slimline Buildings BV, Westplein 6, 3016

Nadere informatie

Hoeken, Oorden, Plaatsen, Zijden (HOPZ) Algemene ledenvergadering EHBZ d.d. 1 december 2014

Hoeken, Oorden, Plaatsen, Zijden (HOPZ) Algemene ledenvergadering EHBZ d.d. 1 december 2014 Hoeken, Oorden, Plaatsen, Zijden (HOPZ) Algemene ledenvergadering EHBZ d.d. 1 december 2014 Kennismaking Marco Breur, projectbegeleider participatie Nicole de Vrij, gebiedsontwikkelaar Programma Aanleiding

Nadere informatie

Bouwdienst Rijkswaterstaat titel: LEIDRAAD VOORSPANNEN VAN ANKERS EN REKBOUTEN document : NBD 00800 pagina : 1 van 9 uitgave : 28-10-2004

Bouwdienst Rijkswaterstaat titel: LEIDRAAD VOORSPANNEN VAN ANKERS EN REKBOUTEN document : NBD 00800 pagina : 1 van 9 uitgave : 28-10-2004 pagina : 1 van 9 LEIDRAAD VOORSPANNEN VAN ANKERS EN REKBOUTEN Document : NBD 00800 Uitgave : 28-10-2004 Afd./opsteller * toetser * vastgesteld * uitgave * status NIQ/J.den Toom * NIQ/J.J.Taal * NIQ/ *

Nadere informatie

Holle Wand Massieve Wand SV-vloeren

Holle Wand Massieve Wand SV-vloeren Producten Holle Wand Massieve Wand SV-vloeren Holle Wand Product en toepassing Het Alvon Holle Wand element bestaat uit twee geprefabriceerde schillen die door middel van tralieliggers met elkaar verbonden

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoe adres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoe adres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein m A 2015-079 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie VSP d.d. 11-02-15 inzake scheurvorming en lekkages in parkeergarage Stadshuis.(2014-429).

Nadere informatie

Doelstelling onderzoek

Doelstelling onderzoek Gemeentewerken Rotterdam Ingenieursbureau t.a.v. de heer A. van Bavel Galvanistraat 15 3029 AD Rotterdam Datum opname Betreft Rapportnummer Technisch adviseur vrijdag 14 juni 2013 Zwamonderzoek 13/0385_R082

Nadere informatie

ADVIES. Registratienummer: 1308 Brandwerend rolscherm OV-busterminal Trefwoorden: Brandwerendheid, beoordelingscriteria, EI, EW Datum: 3 oktober 2013

ADVIES. Registratienummer: 1308 Brandwerend rolscherm OV-busterminal Trefwoorden: Brandwerendheid, beoordelingscriteria, EI, EW Datum: 3 oktober 2013 ADVIES Registratienummer: Betreft: Brandwerend rolscherm OV-busterminal Trefwoorden: Brandwerendheid, beoordelingscriteria, EI, EW : Status: Definitief Postbus 1819 3000 BV Rotterdam www.adviescommissiebrandveiligheid.nl

Nadere informatie

Colofon. Tekstbijdragen: G. Verhoef. Fotografie: G. Verhoef. Vormgeving: G. Verhoef. Datum van uitgave: 10 februari 2014

Colofon. Tekstbijdragen: G. Verhoef. Fotografie: G. Verhoef. Vormgeving: G. Verhoef. Datum van uitgave: 10 februari 2014 Colofon Tekstbijdragen: G. Verhoef Fotografie: G. Verhoef Vormgeving: G. Verhoef Datum van uitgave: februari Contactadres: Tolhuisweg DV HEERENVEEN Postbus AA HEERENVEEN Copyright Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij)

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij) OPNAMEAPPOT objectnummer 68016 INSPECTIEAPPOT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig aadhuis (kosterij) Bureau Delfgou Dorpsstraat 208 B 3925 KH Scherpenzeel tel. 033-465 49 01 / fax 033-461 26 76 e-mail: info@delfgou.nl

Nadere informatie

Wapening en Voorspanning

Wapening en Voorspanning Wapening en Voorspanning Ing Sven Van Wallendael (in samenwerking met ir J. Piron SPW - Direction des Structures en Béton) 06-11-2013 Gent Inhoud Algemeen Betonstaal Voorspanstaal Inhoud Algemeen - Normvermeldingen

Nadere informatie

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet.

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. rapport: 41402012 datum: Maart 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Bouwtechnische beoordeling 3 Conclusie bevindingen: 4 Kosten raming achterstallig

Nadere informatie

Waterwerken FIBRWRAP NEDERLAND B.V. Versterkt constructies Beschermt wereldwijd levens

Waterwerken FIBRWRAP NEDERLAND B.V. Versterkt constructies Beschermt wereldwijd levens Waterwerken De toepassing van het Tyfo FIBRWRAP System bij constructies aan de waterkant (commerciële havens, industriële scheepswerven, pieren, bruggen, kades, aanlegsteigers, etc.) FIBRWRAP NEDERLAND

Nadere informatie

Detaillering Porotherm Eco-Brick

Detaillering Porotherm Eco-Brick Detail 1 Aansluiting op een vloer in een skelet Als een warmtewand van Porotherm Eco-Brick in een betonskelet wordt toegepast, dient de detaillering hierop te zijn aangepast. Het toepassen van een glijlaag

Nadere informatie

Datum : 16 april 2015 : Externe veiligheid aanzet verantwoording groepsrisico

Datum : 16 april 2015 : Externe veiligheid aanzet verantwoording groepsrisico Notitie Project Projectnummer : 15-056 EV Betreft : Externe veiligheid aanzet verantwoording groepsrisico Behandeld door : Linda Gelissen 1 Inleiding Aan de Beatrixlaan te Weert wordt een Kennis en Expertise

Nadere informatie

Inspecties van gemetselde gevels

Inspecties van gemetselde gevels Voeg een foto in met formaat ca24 x 21; werkwijze: - zet in een map een foto of revit model klaar in jpg formaat. Maak dit bestand van te voren klein in windows picturemanager door afbeelding bewerken

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387!UWl Duurzame Ontwikkeling Contactpersoon Jeroen van Nistelrooy Telefoon (030) 607 15 77 Fax

Nadere informatie

Datum: 18 maart 2011 Ons kenmerk: 20103154.RH3851 Project: Beoordeling staalconstructie systeem FlexFrameBouw Betreft: Onderzoek brandwerendheid

Datum: 18 maart 2011 Ons kenmerk: 20103154.RH3851 Project: Beoordeling staalconstructie systeem FlexFrameBouw Betreft: Onderzoek brandwerendheid Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 FlexFrameBouw bv T.a.v. de heer J. Douwes Kalanderstraat

Nadere informatie

FOV- PREVENTIEBERICHT

FOV- PREVENTIEBERICHT FOV- PREVENTIEBERICHT Preventiebericht instortingen van platte daken door wateraccumulatie Inleiding Jaarlijks storten in Nederland ca. 15-20 platte daken in als gevolg van opeenhoping van regenwater en

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE. Faculteit Geowetenschappen te Utrecht 31 oktober 2016

VOORTGANGSRAPPORTAGE. Faculteit Geowetenschappen te Utrecht 31 oktober 2016 VOORTGANGSRAPPORTAGE Faculteit Geowetenschappen te Utrecht 31 oktober 2016 2016 November Deze maand voeren wij onderstaande werkzaamheden uit: De werkzaamheden aan de afbouw zullen op alle verdiepingen

Nadere informatie

KNPL 150 KNPL 165 KNPL 200 KNPL 260/265 KNPL 320 KNPL 400. De kanaalplaatvloer wordt toegepast in woningbouw en utiliteitbouw.

KNPL 150 KNPL 165 KNPL 200 KNPL 260/265 KNPL 320 KNPL 400. De kanaalplaatvloer wordt toegepast in woningbouw en utiliteitbouw. De kanaalplaatvloer wordt toegepast in woningbouw en utiliteitbouw. De vloer is snel en makkelijk te leggen Uitvoering ongeïsoleerd en geïsoleerd. De vloer is geschikt voor projecten - Grote overspanningen

Nadere informatie

Rapport. Nader onderzoek verzakking Wielewaal te Rotterdam

Rapport. Nader onderzoek verzakking Wielewaal te Rotterdam Rapport Nader onderzoek verzakking Wielewaal te Rotterdam Versie 2 Door: Karim El-Guallai Peter van der Landen te Rotterdam Datum: januari 2010 Inhoudsopgave 1. Onderzoek... 4 1.1 Inspectieresultaten waterpassing...

Nadere informatie

Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 15 september 2016

Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 15 september 2016 uitspraak ARBITER AARDBEVINGSSCHADE Zaaknummer: 16/15 Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 15 september 2016 inzake de heer X, wonende te Hoogezand, eigenaar van het pand aan de [adres] te Hoogezand

Nadere informatie

MEMO Mogelijkheden bermverharding. 14 januari 2013 Arthur Ernste

MEMO Mogelijkheden bermverharding. 14 januari 2013 Arthur Ernste MEMO Mogelijkheden bermverharding 14 januari 2013 Arthur Ernste Inleiding In totaal zijn er drie typen bermverharding te onderscheiden. In de eerste plaats is er het aanvullen van bermen met ongebonden

Nadere informatie

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan 3 Onderbouw Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is belangrijk dat het gebouw in goede bouwkundige staat verkeert, gunstig gelegen is en dat

Nadere informatie

Onderzoek elektratechnische installaties bij ondernemers

Onderzoek elektratechnische installaties bij ondernemers Onderzoek elektratechnische installaties bij ondernemers Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten en conclusies van de uitgevoerde inspecties van de elektrotechnische installatie bij een groep

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 16 maart 2011.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 16 maart 2011. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 208 d.d. 1 september 2011 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Opstalverzekering. Als gevolg

Nadere informatie

UITKRAGENDE GALERIJPLATEN VANUIT CONSTRUCTIEF OOGPUNT BESCHOUWD MAARTEN SWINKELS; SGS INTRON WAT IS VAN BELANG VOOR DE STERKTE

UITKRAGENDE GALERIJPLATEN VANUIT CONSTRUCTIEF OOGPUNT BESCHOUWD MAARTEN SWINKELS; SGS INTRON WAT IS VAN BELANG VOOR DE STERKTE VANUIT CONSTRUCTIEF OOGPUNT BESCHOUWD INSPECTIE, VERIFICATIE, TESTING en CERTIFICATIE Meer dan 85 000 werknemers in 1 800 kantoren en laboratoria Totale omzet van ongeveer 6 miljard euro 16 juni 2016 Maarten

Nadere informatie

Rapport. Verslag onderzoek en herstelplan. 1 t/m 20. Tekeningen stempelconstructie Rapporten van Nebest Briefrapport 19 september 2014

Rapport. Verslag onderzoek en herstelplan. 1 t/m 20. Tekeningen stempelconstructie Rapporten van Nebest Briefrapport 19 september 2014 Rapport Project: Beukenhorst 1-829 Diemen Opdrachtgever: Woonstichting De Key Postbus 2643 1000 CP AMSTERDAM Tel: 020 621 43 33 Architect: n.v.t. Onderdeel: Verslag onderzoek en herstelplan Projectnummer:

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2014 Objectnummer 242701 Boerderij Enne-Jans Heerd Maarhuizen 3 te Maarhuizen

INSPECTIERAPPORT 2014 Objectnummer 242701 Boerderij Enne-Jans Heerd Maarhuizen 3 te Maarhuizen INSPECTIERAPPORT 2014 Objectnummer 242701 Boerderij Enne-Jans Heerd Maarhuizen 3 te Maarhuizen Monumentenwacht Groningen Hoge der A 5 9712 AC Groningen tel. 050-5891585/ fax. 050-3123362 info@monumentenwachtgroningen.nl

Nadere informatie

Informatieavond. Welkom. 30 juni Project gasleidingen

Informatieavond. Welkom. 30 juni Project gasleidingen Informatieavond Welkom PowerPoint presentatie Lelystad 30 juni 2016 Project 15.000 gasleidingen AGENDA Welkom en doornemen agenda Voorstellen PowerPoint presentatie Lelystad Project presentatie Rondvraag

Nadere informatie

Samenwerking en vakmanschap lessen uit instortingen. Mans (d.g.mans@meged.nl)

Samenwerking en vakmanschap lessen uit instortingen. Mans (d.g.mans@meged.nl) Samenwerking en vakmanschap lessen uit instortingen prof.ir. Dik-Gert Mans (d.g.mans@meged.nl) inleiding inleiding schuldvraag doelstelling van CUR project Leren van.. initiatiefnemers stand van zaken

Nadere informatie

Ontwikkeling van het Verankeringsysteem van Vogel B.V. voor Uitkragende betonnen Vloeren (VVUV) Inhoud presentatie uitkragende vloeren

Ontwikkeling van het Verankeringsysteem van Vogel B.V. voor Uitkragende betonnen Vloeren (VVUV) Inhoud presentatie uitkragende vloeren Inhoud presentatie uitkragende vloeren Even voorstellen Inleiding Ontwikkeling VVUV-systeem Projecten gereed / in uitvoering 2 Even voorstellen. Vogel B.V. te Zwijndrecht sinds 1897 Van stucadoorsbedrijf

Nadere informatie

enexis.nl Aarding Voor alle zekerheid

enexis.nl Aarding Voor alle zekerheid enexis.nl Aarding Voor alle zekerheid Inhoud Belangrijkste punten 4 Aarding en elektriciteit 5 Geaard of niet? 5 Vier systemen van aarding 7 Aarding is onzichtbaar 8 Een veilige installatie 8 Wanneer

Nadere informatie

05-11-12. Gedrag bij brand van staal-beton vloersystemen. Eenvoudige ontwerpmethode. Doel of van de ontwerpmethode. Inhoud van de presentatie

05-11-12. Gedrag bij brand van staal-beton vloersystemen. Eenvoudige ontwerpmethode. Doel of van de ontwerpmethode. Inhoud van de presentatie 05-11-1 Doel of van de Gedrag van staal-beton vloersystemen Achtergrond van de eenvoudige Inhoud van de presentatie Achtergrond van de eenvoudige van gewapend betonplaten bij 0 C Vloerplaatmodel Bezwijkvormen

Nadere informatie

Isolatie van kruipruimtes in Slotervaart

Isolatie van kruipruimtes in Slotervaart Isolatie van kruipruimtes in Slotervaart Amsterdam Energie & Hoom Hoom en Amsterdam Energie zijn dit jaar een samenwerkingsverband aangegaan met als doel om in Amsterdam woningen van particuliere eigenaren

Nadere informatie

Schöck Isokorb type QS 10

Schöck Isokorb type QS 10 Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type 10 Inhoud Pagina Bouwkundige aansluitsituaties 152 Afmetingen 153 Kopplaat staalconstructie/bijlegwapening 154 Capaciteiten/Voegafstanden/Inbouwtoleranties 155 Inbouwhandleiding

Nadere informatie

Beslissen op verzoeken tegemoetkoming planschade eigenaren/ bewoners de Meeuwse Acker 12-33, 12-35, 12-37 en 12-43

Beslissen op verzoeken tegemoetkoming planschade eigenaren/ bewoners de Meeuwse Acker 12-33, 12-35, 12-37 en 12-43 Embargo tot vrijdag 6 maart 2015 Onderwerp Beslissen op verzoeken tegemoetkoming planschade eigenaren/ bewoners de Meeuwse Acker 12-33, 12-35, 12-37 en 12-43 Programma Stedelijke ontwikkeling BW-nummer

Nadere informatie

ONDERZOEKINGSCOMMISSIES (1977)

ONDERZOEKINGSCOMMISSIES (1977) ONDERZOEKINGSCOMMISSIES (1977) COMMISSIE A 7 A 13 A16 A 19 A21 A 23 A 24 A 26 Onderzoek naar het plastische gedrag van constructies. Onderzoek naar de krachtsverdeling in scheve platen. Veiligheid. Statisch

Nadere informatie

Inlichtingenformulier verkoper

Inlichtingenformulier verkoper Onderdeel van Jonker van der Klein BV Inlichtingenformulier verkoper Naam Adres Postcode woonplaats Telefoonnummer Algemeen 1. Wat is het bouwjaar van de woning Jaar 2. Sinds welk jaar bent u woonachtig

Nadere informatie

Station Waterlooplein

Station Waterlooplein Definitief Versie 1 12 september 2014 Projectnr 30619 Documentnr 188629 Constructies Stad Station Waterlooplein Stationsrenovaties Oostlijn VO+ Beschouwing constructieve aanpassingen Auteur(s) D. in t

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 117 d.d. 1 december 2009 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. drs. M.L. Hendrikse) 1. Procedure De Commissie beslist met

Nadere informatie

Welke internationale norm wordt gehanteerd mbt aardbeving. Waar zou deze eventueel kunnen worden opgevraagd?

Welke internationale norm wordt gehanteerd mbt aardbeving. Waar zou deze eventueel kunnen worden opgevraagd? Welke internationale norm wordt gehanteerd mbt aardbeving. Waar zou deze eventueel kunnen worden opgevraagd? In Europa geldt Eurocode 8 voor Aardbevingen. Eurocode 8 kunt u bestellen bij het NNI op www.nni.nl.

Nadere informatie

CBS De Burcht te Spijk Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

CBS De Burcht te Spijk Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen CBS De Burcht te Spijk Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 23 oktober 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH Groningen

Nadere informatie

Hoofddorp. Rapportage constructie t.b.v. bouwaanvraag. Projectnummer: Datum: 19 augustus 2015

Hoofddorp. Rapportage constructie t.b.v. bouwaanvraag. Projectnummer: Datum: 19 augustus 2015 Project: Hotel Ibis Styles Hoofddorp Onderdeel: Rapportage constructie t.b.v. bouwaanvraag Opdrachtgever: NBM Koningslaan 68 1075 AG AMSTERDAM Architect: Constructeur: Mulderblauw Architecten Keer-weer

Nadere informatie

Brandweer Haarlemmermeer T.a.v. dhr. G. van Ommeren Postbus 41 2130 AA HOOFDDORP 2130AA41. Geachte heer Van Ommeren,

Brandweer Haarlemmermeer T.a.v. dhr. G. van Ommeren Postbus 41 2130 AA HOOFDDORP 2130AA41. Geachte heer Van Ommeren, Retouradres: Postbus 49, 2600 AA Delft Brandweer Haarlemmermeer T.a.v. dhr. G. van Ommeren Postbus 41 2130 AA HOOFDDORP 2130AA41 Centrum voor Brandveiligheid Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA

Nadere informatie

ter zake van een geschil tussen M.M., hierna te noemen: opdrachtgever, de besloten vennootschap D. B.V., hierna te noemen: aanneemster,

ter zake van een geschil tussen M.M., hierna te noemen: opdrachtgever, de besloten vennootschap D. B.V., hierna te noemen: aanneemster, No. 29.235 SCHEIDSRECHTERLIJK VONNIS ter zake van een geschil tussen M.M., hierna te noemen: opdrachtgever, e i s e r, gemachtigde: mr. R.S. Levenga, werkzaam bij de Stichting Univé Rechtshulp te Assen

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

01 kwaliteitscontrole beton

01 kwaliteitscontrole beton RAPPORT 01 kwaliteitscontrole beton kwaliteit en samenstelling schatting sterkte specie-analysemethoden STICHTING COMMISSIE VOOR UITVOERING VAN INGESTELD DOOR DE BETON VER E N IGI N G RESEARCH ONDERZOEKINGSCOMMISSIES

Nadere informatie

Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016

Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016 Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016 Beleidsregels van de burgemeester van Valkenburg aan de Geul voor de uitvoering van artikel 174a van de Gemeentewet, dat de burgemeester de bevoegdheid

Nadere informatie