Handboek functie-indeling uitzendkrachten. Behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten versie december 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek functie-indeling uitzendkrachten. Behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 versie december 2014"

Transcriptie

1 Hadboek fuctie-idelig uitzedkrachte Behored bij de ABU-CAO voor Uitzedkrachte versie december 2014

2 Ihoudsopgave Voorwoord 7 Ileidig 8 Procedure voor fuctie-idelig i ABU-iveaus 9 Proces va aalytisch vergelijke 10 ABU-fuctieraster 11 Referetieprofiele 14 Fiacieel & Admiistratief 14 Acceptat verzekerige 14 Actuarieel aalist 15 Actuarieel rekeaar 15 Admiistratief medewerker A 16 Admiistratief medewerker B 16 Admiistratief medewerker C 16 Archiefmedewerker 17 Assistet-cotroller 17 Bedrijfsecoomisch aalist 18 Cotroller 18 Hoofd fiaciële admiistratie 19 Medewerker debiteure & crediteure 19 Medewerker facturecotrole 20 Medewerker fiaciële admiistratie 20 Medewerker salarisadmiistratie 21 Postkamermedewerker 21 Secretarieel 22 Hoofd secretariaat 22 Maagemetassistet 22 Medewerker tekstverwerkig 23 Receptioist/Telefoist A 23 Receptioist/Telefoist B 23 Secretaresse A 24 Secretaresse B 24 Secretaresse C 25 Secretaresse D 25 Telefoist 26 Persoeel & Orgaisatie 26 Adviseur P&O 26 Hoofd P&O 27 Medewerker persoeelsadmiistratie 27 Medewerker persoeelszake 28 Persoeelsfuctioaris 28 ICT 29 Applicatiebeheerder 29 Applicatieotwikkelaar 30 Applicatieprogrammeur 30 Helpdeskmedewerker 31 Medewerker systeembeheer 31 Systeembeheerder A 32 Systeembeheerder B 32 Webmaster 33 Facilitair 34 Clubportier 34 Cociërge hotel 35 Coördiator facilitaire diest 35 Gespecialiseerd medewerker beveiligig 36 Grodsteward(ess) 37 Huismeester 37 Katiemedewerker 37 Medewerker beveiligig A 38 Medewerker beveiligig B 38 Portier 39 Schoomaker A 39 Schoomaker B 39 Steward 40 Teamleider beveiligig 40 Horeca 41 Afwasser 41 Allroud medewerker bedieig 41 Allroud medewerker partycaterig 42 4 HANDBOEK FUNCTIE-INDELING UITZENDKRACHTEN

3 Barkeeper A 43 Barkeeper B 43 Bedrijfsleider hotel/restaurat 44 Boekigsmedewerker hotel 44 Chef bedieig 45 Chef-kok klei restaurat 46 Host /Hostess 46 Hoteldeskmaager 47 Hotelmedewerker frotoffice 48 Hulp bedieig 48 Keukehulp A 49 Keukehulp B 49 Kok eevoudige gerechte 49 Medewerker bedieig 50 Medewerker bedieig partycaterig 50 Medewerker bedrijfsrestaurat 51 Medewerker partycaterig 51 Medewerker voorbereidig partycaterig 52 Receptioist hotel 52 Restauratmaager fastfood 53 Sous-chef 53 Voorma spoelkeuke 54 Zelfstadig werked kok 55 Commercieel 56 Accoutmaager 56 Admiistratief medew. verkoopbiediest 56 Baliemedewerker 57 Callcetermedewerker A 57 Callcetermedewerker B 58 Callcetermedewerker C 58 Ikoper 59 Kassamedewerker 59 Medewerker klachtebeheer 60 Medewerker klateservice 60 Medewerker verkoopbuitediest 61 Productmaager 61 Salesmaager 62 Supervisor callceter 63 Vakkevuller 63 Verkoopbiediestmedewerker A 64 Verkoopbiediestmedewerker B 64 Vertegewoordiger 65 Wikelverkoper (detailhadel) 66 Logistiek 66 Bijrijder (Lader/losser) 66 Chauffeur bestelauto/koerier 66 Expeditiemedewerker/Vrachtplaer 67 Heftruckchauffeur 67 Ipakker 67 Loodsmedewerker 68 Magazijmedewerker A 68 Magazijmedewerker B 69 Magazijmedewerker C 69 Orderverzamelaar 70 Postbesteller 70 (Post)sorteerder 70 Postverspreider 71 Teamleider magazij 71 Vrachtwagechauffeur 71 Productie & Techiek 72 Adviseur veiligheid & milieu 72 Agrarisch oogstmedewerker 73 Agrarisch teeltmedewerker 73 Allroud machiaal verspaer CNC 74 Costructeur WTB 75 Costructiebakwerker 75 Coördiator machiebouw 76 Coördiator oderhoud 77 E&I-moteur 77 Hoofd productie 78 Hulpmoteur 79 Kraamachiist 79 Lasser 79 Loodgieter 80 Machiaal verspaer CNC 80 Machiebedieer 81 Machielasser 81 Medewerker huishoudelijke diest 82 Oderhoudsmoteur A 82 Oderhoudsmoteur B 82 Productegieer 83 HANDBOEK FUNCTIE-INDELING UITZENDKRACHTEN 5

4 Productiemedewerker 84 Salesegieer 84 Techicus oderhoud 85 Tekeaar WTB 85 Tekeaar/costructeur WTB 86 Zorg & Welzij 87 Aalist laboratorium 87 Doktersassistet 87 Fysiotherapeut 88 Gespecialiseerd verzorged thuishulp 88 Groepsbegeleider 89 Hoofd fysiotherapie 89 Praktijkodersteuer POH 90 Thuishulp 91 Verpleegassistet 91 Verpleeghulp 91 Verpleegkudige hbo-v 92 Verpleegkudige itesivecare 92 Verpleegkudige mbo-v 93 Verzorgede thuishulp 94 Ziekeverzorgede 94 Zorgcoördiator 95 Alfabetische lijst referetiefucties per werkveld Fiacieel & Admiistratief 96 Secretarieel 96 Persoeel & Orgaisatie 97 ICT 97 Facilitair 97 Horeca 98 Commercieel 99 Logistiek 99 Productie & Techiek 100 Zorg & Welzij 101 Bijlage: format ideligsbeslissig HANDBOEK FUNCTIE-INDELING UITZENDKRACHTEN

5 Voorwoord I 2014 is ee ieuwe methode otwikkeld voor de idelig va uitzedkrachte i ABU-iveaugroepe. Aaleidig was de ieuwe CAO voor Uitzedkrachte e de wes om de oude systematiek te actualisere e aa te passe aa de toepassig va het ieuwe ABU-loogebouw. Daar waar de ideligssystematiek voorhee werd gekemerkt door ca. 90 referetiefucties verdeeld over 3 werkvelde e 9 iveaus zij i dit hadboek 155 referetiefucties opgeome verdeeld over 10 werkvelde e 10 iveaus. Daartoe is dit project gestart met het ivetarisere va bekede fuctietitels waaroder vauit de uitzedorgaisaties veelvuldig wordt uitgezode. Bij het vaststelle va de selectie va 155 referetiefucties zij fuctiebeschrijvige uit de oude systematiek geredigeerd of geschrapt, zij ieuwe fuctietitels e fuctiebeschrijvige toegevoegd e is het format waari de totale set titels va de referetiefucties is weergegeve (het Fuctieraster) herzie. De set referetieprofiele zoals i dit fuctieboek opgeome, heeft als doel herkebaar e trasparat te zij e de toepassig va het istrumet is erop gericht ee oderbouwig va de idelig va uitzedkrachte te vergemakkelijke e izichtelijk te make voor zowel de itercedet als voor de te plaatse/geplaatste uitzedkracht. Te behoeve va het ideligsbesluit is ee format opgeome i de bijlage. Daarmee ka de uitzedkracht ook goed zie met welke overwegig zij uitzedfuctie is igedeeld. Wij hope daari geslaagd te zij e wese u veel succes bij de toepassig va dit hadboek. Names de cao-partije, Algemee Bod Uitzedoderemige (ABU) HANDBOEK FUNCTIE-INDELING UITZENDKRACHTEN 7

6 Ileidig Met igag va 30 maart 2015 is dit hadboek als ideligsmethodiek verbode aa de ABU- CAO voor Uitzedkrachte. Deze ideligsmethodiek is gebaseerd op het pricipe va aalytisch vergelijke. De methodiek wordt i dit hadboek toegelicht door het proces va aalytisch vergelijke per stap te beschrijve. I bekopte zi houdt dit proces i dat de feitelijk afgesproke werkzaamhede va de uitzedkracht worde vergeleke met de ihoud va twee ideligsistrumete, te wete: 1. het ABU-fuctieraster ABU-referetieprofiele is daarbij uit te kome op ee referetieprofiel dat wat betreft de beschreve fuctie-ihoud de grootste gelijkeis toot met de aard e het iveau va de werkzaamhede die tusse de uitzedoderemig e de uitzedkracht zij afgesproke. Het iveau waarop het best passede referetieprofiel is igedeeld, is vervolges bepaled voor het ABU-iveau waarop de uitzedkracht igedeeld e belood zal worde. Met adere woorde: de referetiefucties i het fuctieraster diee als orm of kapstok waarmee de fucties, waar uitzedkrachte i worde uitgezode, vergelijkbaar zij e daarmee i te dele i ee ABU-iveau. I dit hadboek wordt toegelicht hoe de twee geoemde ideligsistrumete gehateerd diee te worde om tot deze idelig i ee ABU-iveau te kome. Naast het Fuctieraster e de 155 referetieprofiele is per werkveld ee alfabetische lijst met titels va de referetiefucties weergegeve om het zoekproces te vereevoudige. I deze lijst zij bovedie alteratieve fuctiebeamige opgeome, gekoppeld aa de 155 i het raster weergegeve referetieprofiele. Het gaat daarbij om i de uitzedpraktijk veel voorkomede fuctietitels. Hiera wordt de procedure voor fuctie-idelig ader toegelicht. 8 HANDBOEK FUNCTIE-INDELING UITZENDKRACHTEN

7 Procedure voor fuctie-idelig i ABU-iveaus De fucties waari uitzedig ka plaatsvide, zij aar het iveau va te verrichte werkzaamhede oderscheide. Er worde tie ABU-iveaus oderscheide. Het ABU-loogebouw, zoals weergegeve i artikel 28 lid 2 va de cao, telt tie fuctiegroepe die correspodere met de tie ABU-iveaus die zij opgeome i het Fuctieraster e met het per referetiefuctie toegekede ABU-iveau. I Bijlage 1, artikel 4 va de CAO voor Uitzedkrachte is het formele proces va fuctie-idelig opgeome. Dit vormt de formele beslisregels met behulp waarva uitzedkrachte worde igedeeld i ee ABU-iveau e waarmee da teves de voor die fuctie geldede fuctiegroep/salarisschaal i het ABU-loogebouw wordt vastgesteld. Zodra ee uitzedkracht is igedeeld i ee ABU-iveau, maakt de uitzedoderemig schriftelijk, door middel va ee op datum gestelde ideligsbeslissig, aa de uitzedkracht beked i welke fuctiegroep de uitzedkracht is igedeeld e welke referetiefuctie va toepassig is. Het format dat hiertoe wordt gehateerd, is als bijlage i dit hadboek opgeome. Verder ka de uitzedkracht bezwaar aatekee tege zij fuctie-idelig. I artikel 71 va de ABU- CAO voor Uitzedkrachte is de procedure voor overleg, bezwaar e beroep opgeome. Hiera volgt ee adere uitleg omtret het proces va aalytisch vergelijke waarover i artikel 4 va bijlage I va de CAO voor Uitzedkrachte wordt gesproke. HANDBOEK FUNCTIE-INDELING UITZENDKRACHTEN 9

8 Proces va aalytisch vergelijke De uitzedkracht wordt igedeeld op grod va de met de uitzedoderemig overeegekome werkzaamhede. Deze werkzaamhede bestaa uit activiteite, veratwoordelijkhede e bevoegdhede die bij aavag i de fuctie bij de uitzedkracht beked zij. Op basis va deze feitelijke e afgesproke werkzaamhede wordt de fuctie igedeeld i ee va de tie ABU-iveaus die éé op éé correspodere met de tie fuctiegroepe va het ABU-loogebouw. Deze idelig komt tot stad door het aalytisch vergelijke va de feitelijke e afgesproke werkzaamhede met de ihoud va de referetieprofiele. Het aalytisch aspect va deze vergelijkig bestaat daarbij uit het selectere e vergelijke va referetieprofiele met de feitelijk toegekede e afgesproke werkzaamhede e daarbij kome tot éé best passed referetieprofiel. Daarbij mag verodersteld worde dat slechts i ee zeer beperkt aatal gevalle er ee volledige overeekomst zal worde aagetroffe tusse de praktijk e ee gekoze referetieprofiel. De adruk va deze ideligssystematiek ligt dus op het zoeke aar de grootste gelijkeis tusse ee referetiefuctie e de feitelijk opgedrage werkzaamhede. Door volgordelijk te werk te gaa bij het toepasse va de i dit hadboek gepreseteerde ideligsistrumete, komt de aalytische vergelijkig tot stad. De volgede stappe zij daarbij beoogd: 1. Bepale i welk va de tie werkvelde, zoals weergegeve i het Fuctieraster, de uitzedkracht actief zal zij. 2. Selectere va éé of meerdere referetieprofiele die i de kolom, behored bij het vastgestelde werkveld, zij weergegeve e die, afgaade op de fuctietitel, mogelijkerwijs vergelijkbaar zij met de te plaatse uitzedkracht. Idie direct ee passede referetiefuctie(titel) wordt herked, da wordt aabevole om evegoed ee aatal (al da iet i hetzelfde werkveld) aagrezede referetieprofiele aavulled te selectere om het gevoel voor iveau verder aa te scherpe. 3. Het ader bestudere va de werkzaamhede va de uitgewerkte referetieprofiele i vergelijkig met het takepakket zoals afgesproke met de te plaatse uitzedkracht. 4. Vaststelle va het best passede referetieprofiel e het bijbehorede ABU-iveau. Om het zoeke e selectere va referetiefucties, zoals beoemd oder stap 2, te vergemakkelijke, is i dit hadboek ee alfabetische lijst met referetiefucties per werkveld opgeome. Daari zij, gekoppeld aa de titels va de referetiefucties, ook alteratieve fuctiebeamige opgeome om zo de kas op het herkee va ee passede referetiefuctie te vergrote. 10 HANDBOEK FUNCTIE-INDELING UITZENDKRACHTEN

9 Igeval er bij stap 2 e 3 wordt gecostateerd dat er gee passede fuctietitel e referetiefuctie wordt aagetroffe bie het bij stap 1 vastgestelde werkveld, da ka de aalytische vergelijkig worde uitgebreid aar referetiefucties uit de overige werkvelde. I dat geval zal de werkomgevig verschille, echter referetiefucties i de overige werkvelde kue eveees aakopigspute biede door ee vergelijkig te make, waarbij gelet wordt op het iveau va werkzaamhede, aard va cotacte, veratwoordelijkhede etc., waardoor alsog ee passed referetieprofiel ka worde aageweze. ABU-fuctieraster Het ABU-fuctieraster, zoals hiera weergegeve, bevat ee overzicht va alle 155 ABU-referetiefucties gesorteerd aar fuctiegroep (1 t/m 10) e werkveld. De volgede werkvelde worde oderscheide: a. Fiacieel & Admiistratief b. Secretarieel c. P&O d. ICT e. Facilitair f. Horeca g. Commercieel h. Logistiek i. Productie & Techiek j. Zorg & Welzij HANDBOEK FUNCTIE-INDELING UITZENDKRACHTEN 11

10 1. Fuctieraster Werkveld ABU- Niveau Fiacieel & Admiistratief Secretarieel Persoeel & Orgaisatie ICT Facilitair 1 - Archiefmedewerker - Schoomaker A 2 - Postkamermedewerker - Admiistratief medewerker A - Medewerker tekstverwerkig - Schoomaker B - Katiemedewerker - Steward 3 - Admiistratief medewerker B - Medewerker facturecotrole - Telefoist - Receptioist/ telefoist A - Portier - Huismeester - Medewerker beveiligig A 4 - Admiistratief medewerker C - Receptioist/ telefoist B - Secretaresse A - Grodsteward(ess) - Clubportier - Cociërge hotel - Medewerker beveiligig B 5 - Medewerker debiteure & crediteure - Secretaresse B - Helpdeskmedewerker - Gespecialiseerd medewerker beveiligig 6 - Medewerker fi.adm. - Medewerker salarisadmiistratie - Acceptat verzekerige - Secretaresse C - Medewerker pers0eelsadmiistratie - Medewerker systeembeheer - Teamleider beveiligig 7 - Actuarieel rekeaar - Secretaresse D - Medewerker persoeelszake - Systeembeheerder A - Applicatiebeheerder - Webmaster - Coördiator facilitaire diest 8 - Bedrijfsecoomisch aalist - Assistet cotroller - Maagemetassistet - Persoeelsfuctioaris - Systeembeheerder B - Applicatieprogrammeur 9 - Hoofd fiaciële admiistratie - Actuarieel aalist - Hoofd secretariaat - Adviseur P&O - Applicatieotwikkelaar 10 - Cotroller - Hoofd P&O 12 HANDBOEK FUNCTIE-INDELING UITZENDKRACHTEN

11 Horeca Commercieel Logistiek Productie & Techiek Zorg & Welzij - Afwasser - Keukehulp A - Mededewerker voorbereidig partycaterig - Vakkevuller - Ipakker - Bijrijder (Lader/losser) - Magazijmedewerker A - Postverspreider - Medewerker huishoudelijke diest - Productiemedewerker - Agrarisch oogstmedewerker - Mededewerker bedrijfsrestaurat - Hulp bedieig - Keukehulp B - Medewerker partycaterig - Kassamedewerker - Callcetermedewerker A - Heftruckchauffeur - Orderverzamelaar - Loodsmedewerker - Magazijmedewerker B - (Post)sorteerder - Postbesteller - Hulpmoteur - Agrarisch teeltmedewerker - Thuishulp - Medewerker bedieig - Kok eevoudige gerechte - Voorma spoelkeuke - Medewerker bedieig partycaterig - Barkeeper A - Boekigsmedewerker hotel - Callcetermedewerker B - Wikelverkoper (detailhadel) - Admiistratief medewerker verkoopbiediest - Magazijmedewerker C - Chauffeur bestelauto/ koerier - Machiebedieer - Machielasser - Verpleegassistet - Host/Hostess - Allroud medewerker partycaterig - Barkeeper B - Hotelmed. frotoffice - Callcetermedewerker C - Medewerker klateservice - Baliemedewerker - Vrachtwagechauffeur - Kraamachiist - Oderhoudsmoteur A - Machiaal verspaer CNC - Verpleeghulp - Verzorgede thuishulp - Receptioist hotel - Zelfstadig werked kok - Allroud medewerker bedieig - Verkoopbiediestmedewerker A - Supervisor callceter - Expeditiemedewerker/ vrachtplaer - Oderhoudsmoteur B - Costructiebakwerker - Tekeaar WTB - Loodgieter - Lasser - Doktersassistet - Ziekeverzorgede - Chef-kok klei restaurat - Chef bedieig - Medewerker klachtebeheer - Verkoopbiediestmedewerker B - Medewerker verkoopbuitediest - Teamleider magazij - E & I-moteur - Allroud machiaal verspaer CNC - Gespecialiseerd verzorgede thuishulp - Verpleegkudige mbo-v - Groepsbegeleider - Restauratmaager fast food - Sous-chef - Vertegewoordiger - Tekeaar/costruct. WTB - Coördiator machiebouw - Techicus oderhoud - Praktijkodersteuer POH - Verpleegkudige hbo-v - Zorgcoördiator - Hotel deskmaager - Accoutmaager - Ikoper - Coördiator oderhoud - Salesegieer - Verpleegkudige itesive care - Fysiotherapeut - Aalist laboratorium - Bedrijfsleider hotel/ restaurat - Salesmaager - Hoofd productie - Costructeur WTB - Productegieer - Hoofd fysiotherapie - Productmaager - Adviseur veiligheid & milieu HANDBOEK FUNCTIE-INDELING UITZENDKRACHTEN 13

12 Referetieprofiele Fiacieel & Admiistratief Hiera zij de 155 referetieprofiele verdeeld over de werkvelde i alfabetische volgorde opgeome. Gelijk aa de wijze waarop de fuctietitels zij weergegeve i het Fuctieraster, zij deze referetiefucties igedeeld i ee va de tie ABU-iveaus e ee va de tie werkvelde. I de referetieprofiele treft u de fuctietitel aa, ee algemee beschrijvig va de werkzaamhede, doelstellig e orgaieke positie va de referetiefuctie e het ABU-iveau e werkveld waari de referetiefuctie is igedeeld. Daaraast treft u i veel referetieprofiele alteratieve fuctiebeamige aa. Dit zij fuctietitels die i de praktijk veel voorkome e diee als hulpmiddel bij het zoeke aar de best passede referetiefuctie t.o.v. de feitelijke werkzaamhede, zoals die i de praktijk zij afgesproke. Acceptat verzekerige Vaststelle va risico s bij acceptatie va ieuwe e uitbreidig va bestaade stadaardverzekerigsproducte i reactie op biekomede schriftelijke e telefoische aavrage (ABU 6). Plaats i de orgaisatie Direct leidiggevede: afdeligshoofd. Kertake Acceptere verzekerigsverzoeke: Acceptere e admiistrere va particuliere e zakelijke schadeverzekerige door het toepasse va protocolle e gegeve volmachte. Ivetarisere va de gegeves va de klat (het opstelle va ee volledig klatprofiel). Toelichte va (aavullede) fiaciële e/o verzekerigsproducte. Risicoaalyse va producte i relatie tot de klatgegeves a.d.h.v. protocolle. Iformatievoorzieig: Afstemme met klate over mutaties of vrage over stadaardverzekerigsproducte. Bewake e aalysere va portefeuille e va daaruit zo odig coditieaapassige e/of premieveraderig doorvoere voor relaties. Iformatie-uitwisselig met gelieerde maatschappije e tussepersoe. 14 HANDBOEK FUNCTIE-INDELING UITZENDKRACHTEN

13 Actuarieel aalist Alteratieve fuctiebeamig(e) Actuaris Odersteue e advisere va directie e maagemet op diverse actuariële terreie, zorgdrage voor de actuariële juistheid va voorzieige e mede-vormgeve aa producte systeemotwikkelig door samewerkig met collega-actuarisse e maagers verdeeld over diverse teams/specialisme e extere cotacte met relaties, klate e adviesbureaus (ABU 9). Plaats i de orgaisatie Direct leidiggevede: MT/Directie e/o projectmaager. Kertake Actuariële odersteuig e adviserig: Zelfstadig cotrolere va uitgevoerde actuariële berekeige e/of otwikkele va actuariële modelle leided tot actuariële rapportages. Opstelle va bijbehorede beleidsadvieze, bijvoorbeeld over wistcapaciteit va (deel) portefeuilles, risico s, prijsstellig, grodslage etc. Vauit actuarieel oogput, ee bijdrage levere aa het opstelle va de fiaciële budgette e meerjareplae. Implemetere va (reke)regels, (reke)- methodieke e modelle bie backoffice systeme e processe. Advisere over de logische samehag tusse actuariële systeme, (reke)methodieke e (reke)regels. Participere i projectgroepe va multidiscipliaire aard. Admiistratie e rapportage Opstelle va actuariële stadaard- of ad hoc-rapportages e daari gebruikte methodieke verdedige. Actuarieel rekeaar Alteratieve fuctiebeamig(e) Actuarieel medewerker Odersteue va de orgaisatie door berekeige uit te voere ter cotrole va de actuariële systeme e producte e daartoe ihoudelijk afstemme met actuariële specialiste werkzaam bie projectteams e/o accoutgroepe (ABU 7). Plaats i de orgaisatie Direct leidiggevede: afdeligshoofd/projectmaager. Kertake Actuariële odersteuig: Actuariële berekeige op oderdele opstelle ter aalyse va voorkomede producte. Odersteue va actuariële projectteams e/o accoutgroepe. Sigalere va foute/gebreke i toegepaste systeme e verbetervoorstelle doe. Admiistratie: Admiistrere va tarieve e rekeregels voor operatioele afdelige. Bijdrage aa de actuariële verslaggevig ter odersteuig va de actuaris. HANDBOEK FUNCTIE-INDELING UITZENDKRACHTEN 15

14 Admiistratief medewerker A Alteratieve fuctiebeamig(e) Admiistratief assistet Uitvoere va eevoudige, sterk routiematige admiistratieve werkzaamhede bie auw omschreve regels e istructies (ABU 2). Plaats i de orgaisatie Direct leidiggevede: afdeligshoofd. Kertake Admiistratie: Uitvoere va admiistratieve take coform regels e istructies. Ivoere va gegeves i ee geautomatiseerd admiistratief systeem. Eevoudige cotrolewerkzaamhede, bijvoorbeeld op volledigheid e/o format. Sortere e/o ragschikke va gegeves. Opberge e archivere va gegeves. Admiistratief medewerker B Alteratieve fuctiebeamig(e) Admiistratief assistet Uitvoere va routiematige admiistratieve werkzaamhede coform procedures (ABU 3). Plaats i de orgaisatie Direct leidiggevede: afdeligshoofd. Kertake Admiistratie: Uitvoere va admiistratieve werkzaamhede coform procedures. Ivoere/verwerke va gegeves i ee geautomatiseerd admiistratief systeem. Cotrolere va gegeves op ihoud/volledigheid e aavulle va otbrekede gegeves. Daartoe iwie va itere iformatie. Cotrolewerkzaamhede, bijvoorbeeld op volledigheid e/o format. Uitvoere va eevoudige berekeige om tot volledigheid va gegeves te kome. Opberge e archivere va gegeves. Admiistratief medewerker C Alteratieve fuctiebeamig(e) Boekhoudigsmedewerker, Fiacieel (admiistratief) medewerker Uitvoere va routiematige admiistratieve werkzaamhede coform procedures zoals vermeld oder admiistratief medewerker B, alsmede het geerere/verzamele e bewerke va gegeves a.d.h.v. specifieke vrage (ABU 4). Plaats i de orgaisatie Direct leidiggevede: afdeligshoofd. Kertake Admiistratie: Uitvoere va routiematige admiistratieve werkzaamhede coform procedures. Ivoere/verwerke va gegeves i ee geautomatiseerd admiistratief systeem. Cotrolere va gegeves op ihoud/volledigheid e aavulle va otbrekede gegeves. Daartoe iwie va itere iformatie. Cotrolewerkzaamhede, bijvoorbeeld op volledigheid e/o format. Uitvoere va eevoudige berekeige om 16 HANDBOEK FUNCTIE-INDELING UITZENDKRACHTEN

15 tot volledigheid va gegeves te kome. Opberge e archivere va gegeves. Plaats i de orgaisatie Direct leidiggevede: cotroller. Gegevesivetarisatie: Op verzoek opstelle va diverse iformatieve overzichte. Bewerke e ragschikke va gegeves uit bestade e archieve. Daartoe iwie va iformatie e uiteelopede gegeves bie de orgaisatie. Archiefmedewerker Alteratieve fuctiebeamig(e) Archiefassistet Uitvoere va eevoudige, routiematige archiefwerkzaamhede (ABU 1). Plaats i de orgaisatie Direct leidiggevede: afdeligshoofd. Kertake Archiverig: Aamake va dossiers/scas bie auw omschreve regels e istructies. Sortere va stukke. Opberge/opslaa va documete op de aagegeve plaatse. Registrere va gearchiveerde stukke. Assistet-cotroller Assistere bij het izicht geve i de fiaciële gegeves va de orgaisatie e verzorge va verplichte extere aagiftes c.q. rapportages (ABU 8). Kertake Admiistratie e aalyse: Verzorge va export- e btw-aagiftes, berekeige e facture. Cotrolere va i de admiistratie igevoerde gegeves. Verzorge va bedrijfsecoomische aalyses gericht op resultaat- e redemetsverbeterig. Budgetvoorstelle aalysere, bespreke met betrokkee e terugkoppele aa cotroller. Verbetervoorstelle doe m.b.t. itere procedures e verslagleggig. Cotrole: Itere cotroles uitvoere gericht op kostebeheersig e -bewakig. Aalysere e cotrolere va de fiaciële output t.o.v. samehagede logistieke gegeves. Cotrolere va het grootboek, de project-, debiteure-, crediteure- e voorraadadmiistratie e de oderlige samehag daarva. Bespreke e i overleg (late corrigere) va gesigaleerde ovolkomehede. Iformatievoorzieig: (Mede-)otwikkele va methode c.q. procedures om sel volledige iformatie te verkrijge. Gedetailleerde kegetallerapportages verzorge met oog voor (fiscale) wet- e regelgevig. Bewake va de liquiditeitspositie e hierover advisere aa de cotroller. Voorbereide va de opstellig va de jaarrekeig. HANDBOEK FUNCTIE-INDELING UITZENDKRACHTEN 17

16 Bedrijfsecoomisch aalist Zorge voor tijdige e betrouwbare bedrijfsecoomische iformatie ter odersteuig va het maagemet bij de bedrijfsecoomische besluitvormig (ABU 8). Plaats i de orgaisatie Direct leidiggevede: afdeligshoofd/cotroller. Kertake Bedrijfsecoomische adviserig: Aalysere va bedrijfsresultate t.b.v. periodieke bedrijfsecoomische beleidsevaluaties. Verzamele va iformatie bie de orgaisatie over de otwikkelig va bedrijfsresultate e deze ivoere i rapportagetools/rekemodules. Aalysere, iterpretere e rapportere va het tussetijds fiacieel resultaat, getoetst aa bedrijfsecoomische plaig e deze afzette tege algemee marktgegeves. Verrichte va specifieke bedrijfsecoomische aalyses.a.v. vraagstellige die door de cotroller worde aagedrage. Admiistratie e rapportage: Opstelle va periodieke/tussetijdse overzichte. Cotroller Waarborge va de fiaciële bestuurbaarheid va ee middelgrote orgaisatie da wel groot bedrijfsoderdeel (ABU 10). Plaats i de orgaisatie Direct leidiggevede: directie. Geeft leidig aa: ee medewerker plaig & cotrol e/o assistet-cotroller. Kertake Admiistratie e aalyse: Aalysere va de iformatiebehoefte bie de orgaisatie e deze vertale aar ee systeem va bestuurlijke iformatievoorzieig rekeig houded met toepasbare/ efficiëte meetmethode va de bedrijfsecoomische performace. Aalysere va e advisere over fiaciële e bedrijfsecoomische vraagstukke i de orgaisatie aar prioriteit va de vraagstukke. Plaig & Cotrol: Irichte e aasture va de plaig & cotrol-cyclus door plaigs- e budgetterigsprocedures e regelgevig voor het irichte va admiistraties op te stelle. Bewake va voortgag e kwaliteit va het plaig & cotrol-proces rekeig houded met de alevig va regels, richtlije e procedures e de gemaakte afsprake. Sigalere e aalysere va afwijkige e opvalledhede i de gerealiseerde plaige e budgetterig, rekeig houded met de vooraf vastgestelde plaige e budgette. (Late) opstelle va periodieke rapportages e de uitvoerig va plaigs- e budgetterigsprocesse bie de mogelijkhede e richtlije va de orgaisatie. Leidiggeve coform de maagemetstijl va de orgaisatie aa de eige afdelig / odersteuede medewerker e aasture va adere afdelig o.b.v. fiaciële aalyses. 18 HANDBOEK FUNCTIE-INDELING UITZENDKRACHTEN

17 Iformatievoorzieig: Voorzie i maagemetiformatie door overzichte e rapportages te make die de actuele stad va zake op het gebied va plaig & cotrol izichtelijk make. Hoofd fiaciële admiistratie Leidiggeve aa de fiaciële admiistratie zodaig dat de juiste iformatie tijdig beschikbaar is te behoeve va de fiaciële besturig va de oderemig e de veratwoordig die hierover moet worde afgelegd (ABU 9). Plaats i de orgaisatie Direct leidiggevede: hoofd fiacië / directie. Geeft leidig aa: ee klei team (fiacieel) admiistratief medewerkers. Kertake Admiistratie: (Mede) Irichte va de admiistratieve orgaisatie door het otwikkele e implemetere va admiistratieve procedures e systeme. Leidiggeve aa ee team (fiacieel) admiistratief medewerkers e toezie op ee juist verloop va admiistratieve procedures/processe. Besluitvormig: Bijdrage aa het besluitvormigsproces izake de vaststellig va fiaciële e bedrijfsecoomische orme. Aalysere e iterpretere va gegeves e het uitwerke e toelichte va voorstelle t.a.v. orme, waarderigsysteme e.d. Verslagleggig: Samestelle e rapportere va balas e resultaatberekeige. Opmake va de coceptjaarrekeige, samestelle va jaarstukke. Naar eige izicht opstelle va aavullede overzichte, toelichtige e.d. Medewerker debiteure&crediteure Verrichte va alle voorkomede, routiematige e iet routiematige, werkzaamhede bie de crediteure- e debiteureadmiistratie, waaroder het cotrolere e verwerke va ikomede e uitgaade facture e afstemme daaromtret coform procedures e richtlije (ABU 5). Plaats i de orgaisatie Direct leidiggevede: afdeligshoofd. Kertake Admiistratie: Verwerke ikomede facture (crediteure), ikomede betalige e uitgaade facture (debiteure). Iboeke va i- e uitgaade facture, aamake/mutere va crediteure of debiteure. Cotrolere va betaligs- of factuurgegeves t.o.v. otvagstbo e de i systeme opgeome gegeves (prijze, kortige e.d.). Betaalbaar stelle va goedgekeurde facture. Archivere va afgewikkelde facture. Reagere op aamaige va leveraciers aar ikoop / leidiggevede e treffe va corrigerede maatregele. Icasso (1 e /stadaard) traject: Cotrolere va opestaade saldi, sigale- HANDBOEK FUNCTIE-INDELING UITZENDKRACHTEN 19

18 re va achterstallige betalige. Stadaardicassoprocedure uitvoere, schriftelijk e/o telefoisch beadere va klate. Verwerke va vrage e bezware va debiteure, iter afstemme i geval va vermeede afwijkig i prijs-, betaal- e leverigscodities. Dossiers va iet-betalers aamake e deze toelichte aa afdeligshoofd e/o icassobureau. Medewerker fiaciële admiistratie Alteratieve fuctiebeamig(e) Medewerker boekhoudig Verzorge va ee fiaciële (deel)admiistratie e behere va diverse subadmiistraties. De fuctie is betrokke bij de voorbereidig va periodieke afsluitige e rapportages (ABU 6). Medewerker facturecotrole Alteratieve fuctiebeamig(e) Facturecotroleur Uitvoere va cotrolerede e admiistratieve werkzaamhede t.a.v. biekomede facture volges procedures (ABU 3). Plaats i de orgaisatie Direct leidiggevede: afdeligshoofd fiaciële admiistratie. Kertake Facturecotrole: Gegeves va biekomede facture auwkeurig cotrolere, o.a. op orders e prijs. Ivoere va factuurgegeves i ee fiacieel admiistratief systeem. Plaats i de orgaisatie Direct leidiggevede: afdeligshoofd. Kertake Boekhoudig: Verzamele/verwerke/cotrolere va de op de grootboek- e subadmiistraties betrekkig hebbede gegeves coform wettelijke e oderemigsvoorschrifte. Verzorge va de periodieke afsluitige. Bijdrage aa het samestelle va de balas- e resultaatrekeig. Jaarstukke: Afstemme va grootboek e subadmiistraties. Opmake va de kolommebalas va coceptbalasspecificaties. (Op oderdele) realisere va de jaarstukke. Bespreke va coceptjaarstukke met afdeligshoofd. Commuicatie: Facture iter afstemme met o.a. de afdelig ikoop e/o customer service. Bewake va dossiers, iformere over opestaade facture. Op verzoek iformatie voor fiaciële (deel)- rapportages verzamele e toezede. 20 HANDBOEK FUNCTIE-INDELING UITZENDKRACHTEN

19 Medewerker salarisadmiistratie Verzorge va de salarisadmiistratie e daartoe behere va specifieke subadmiistraties, zodat salarisgegeves correct worde opgeome i de fiaciële admiistratie (ABU 6). I- e extere iformatievoorzieig: Te woord staa va medewerkers, toelichte va ihoud e toepassig va het arbeidsvoorwaardereglemet, beoeme va de alteratieve bij idiesttredig e bij wijzigede omstadighede i de situatie va de medewerker, of ihoud va de regelig. Oderhoude va operatioele cotacte met extere istaties, afstemme met leidiggevede e medewerkers, verzamele e uitwissele va iformatie. Plaats i de orgaisatie Direct leidiggevede: afdeligshoofd. Kertake Salarisadmiistratie: Behere va geautomatiseerde persoeelsbestade, aamake va ieuwe medewerkers, mutere va vaste e structurele salarisgerelateerde (toeslage, overwerk etc.) stamgegeves. Codere e cotrolere va aageleverde beloigsgegeves e het voorbereide e verwerke va salarisgerelateerde data o.b.v. wet- e regelgevig m.b.v. ee digitaal salarissysteem. Verzamele/verwerke va aawezigheids-, overwerk-, verlof- e ziektegegeves, doe va avraag bij e corrigere va ovolkomehede. Aamake va mutatie-overzichte e betaligsvoorstelle, (late) accordere va overzichte/voorstelle, toelichte va evetueel doorgevoerde correcties. Opstelle va poste m.b.t. salarisse, ihoudige etc. o.b.v. de salarisgerelateerde arbeidsvoorwaarderegelige. Toepasse va procedures/regelgevig m.b.t. sociale verzekerige, toeslage e ihoudige. Postkamermedewerker Alteratieve fuctiebeamig(e) Bode/Postkamermedewerker Verwerke va ikomede e uitgaade post (ABU 2). Plaats i de orgaisatie Direct leidiggevede: hoofd postkamer, hoofd itere diest. Kertake Postverwerkig: Verzamele e verwerke voor het bedrijf te verzede post. Bezorge/distribuere va otvage post bijvoorbeeld door het lope va postrodes. Sortere va post, wege e frakere va post, afgeve e afhale va post. Repro: Uitvoere va eevoudige kopieerwerkzaamhede. HANDBOEK FUNCTIE-INDELING UITZENDKRACHTEN 21

20 Secretarieel Fuctioeel leidiggeve aa secretarieel (e evt. admiistratief) medewerkers. Hoofd secretariaat Alteratieve fuctiebeamig(e) Katoormaager Orgaisere e late uitvoere va alle secretariële e facilitaire zake die direct odersteued zij aa de primaire processe va de orgaisatie (ABU 9). Plaats i de orgaisatie Direct leidiggevede: maagemet/directeur. Geeft leidig aa: ee klei team secretarieel medewerkers. Kertake Officemaagemet: Behere va ageda s, gebouwe e apparatuur, daarbij ee schakel vorme tusse maagemet/directie e de teamleiders/ afdeligshoofde. Katoorvoorzieige behere/evaluere om ee efficiëte e aageame werkomgevig te realisere. Orgaisere va i- e extere eveemete e daarbij optrede als aaspreekput/ vertegewoordiger va de orgaisatie. Behere va huur- e/o leasecotracte rodom het pad, apparatuur, wagepark etc. Orgaisere: Late uitvoere va alle voorkomede secretariële (e evt. admiistratieve e facilitaire) werkzaamhede, ispeled op algemee orgaisatiebehoefte. Maagemetassistet Orgaisere e/o uitvoere va secretariaatsactiviteite bie de orgaisatie e verlee va specifieke odersteuig aa maagemet/directeur, zowel ad-hoc als voorbereided (ABU 8). Plaats i de orgaisatie Direct leidiggevede: maagemet/directeur. Kertake Secretariaat: Orgaisere e uitvoere va alle voorkomede secretariële werkzaamhede ispeled op specifieke wese va maagemet/ directeur. Zelfstadig ischatte e afhadele va biekomede vrage e probleme. Oderzoeke va door maagemet/directeur aagegeve vraagstellige resultered i het verzamele, iterpretere e rapportere va iformatie. Aadrage va uitgewerkte oplossigsrichtige bie aagegeve kaders. Orgaisere: Orgaisere va secretariaatsactiviteite e daartoe meerdere ageda s op elkaar afstemme. Vergaderige, bijeekomste e activiteite orgaisere e voorbereide i directe afstemmig op de wese va maagemet/ directeur. Bijhoude va ageda s, stukke ihoudelijk opstelle, terugkoppele e toelichte, gericht op het odersteue va de besluitvormig e de opvolgig daarva bewake. 22 HANDBOEK FUNCTIE-INDELING UITZENDKRACHTEN

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving Bachelor of Egieerig Ee competetiegerichte profielbeschrijvig COLOFON Auteurs drs. Frak Buskermole Haagse Hogeschool Marieke va het Erve FME-CWM drs. Marc va Kempe Saxio Hogeschole ir. Jollig Lodema Hogeschool

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport LOF Prijs voor Vakiformatie Juryrapport Ileidig Nomiaties LOF Prijs voor Vakiformatie Elsevier FiscaalTotaal Het deelemersveld Dit jaar ware er opvalled veel izedige va vereigigstijdschrifte. Daaruit blijkt

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Europees bechmarkoderzoek B2Ceergieleveraciers 2011 - de hoofdpute Koste e wistgevedheid va Nederladse

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Cliet Logo Crowdfudig Ee ieuw fiacierigsmodel voor start-ups? Ileidig Olags werd de restauratie

Nadere informatie

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be Opleidige voor IT-professioals Catalogus ajaar 2012 kluwer Opleidige Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Wie meer weet, komt verder U bet IT-professioal, techische spil bie uw bedrijf e bro va vakkeis.

Nadere informatie

Grid groeit door van klassiek naar smart

Grid groeit door van klassiek naar smart Grid groeit door va klassiek aar smart Ee smart grid is ee elektriciteitsetwerk dat itelliget de acties va alle aa het et gekoppelde gebruikers e opwekkers itegreert. Doel is efficiëtie, betrouwbaarheid

Nadere informatie

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs Curriculum otwerp: het Overbrugge va het Gat tusse Theorie e Praktijk i het Midlbaar Beroepsorwijs Curriculum velopmet: Bridgig the Gap betwee Theory ad Practice i Vocatioal Educatio. Jaie Kleij-Warmerdam

Nadere informatie

Handboek Functie-indeling. voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf

Handboek Functie-indeling. voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf Handboek Functie-indeling voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf Inhoudsopgave Paginanummer Inhoudsopgave 1 1. Inleiding 2 2. Toelichting 2.1 Uitgangspunten en CAO-bepaling

Nadere informatie

bij het geautomatiseerde indelingsinstrument Universitair Functieordenen. Achtereenvolgens komen

bij het geautomatiseerde indelingsinstrument Universitair Functieordenen. Achtereenvolgens komen Universitair Functieordenen (UFO) De uitleg van het systeem en rechtsregels bij de toepassing van Universitair Functieordenen (UFO) inclusief gebruikershandleiding voor het geautomatiseerde indelingsinstrument

Nadere informatie

Starten aan de KU Leuven

Starten aan de KU Leuven 2015-2016 Starte aa de KU Leuve Praktische gids over de KU Leuve i Leuve Aa de KU Leuve i Leuve studeer je iet allee. Oze dieste e begeleidig helpe je waar odig op weg. Ifomomete e opleidigsiformatie

Nadere informatie

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE Tiel, 17 januari 1996 Herdruk: november 2006 DEEL A HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE JANUARI 1996 Deel A 3 INHOUDSOPGAVE DEEL A Pagina Inhoudsopgave 5 1 Inleiding

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK OPEN TEELTEN. behorende bij de CAO voor de Open Teelten

FUNCTIEHANDBOEK OPEN TEELTEN. behorende bij de CAO voor de Open Teelten FUNCTIEHANDBOEK OPEN TEELTEN behorende bij de CAO voor de Open Teelten 1 INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE INFORMATIE 1.1 Opzet handboek 3 1.2 Wat is functiewaardering? 3 1.3 De ORBA PM -methode van functiewaardering

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 15 april 2013 1. INLEIDING De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten hebben de FUMO opgericht om taken op het gebied van toetsing, vergunningverlening,

Nadere informatie

Projectmanagement: NarrowCasting

Projectmanagement: NarrowCasting Moduleopdracht Projectmanagement: NarrowCasting M.P.C. Celie 390424 28-02-2012 Hogeschool NCOI HBO Bachelor Bedrijfskunde Module Projectmanagement Docent: Ans Oude Geerdink Inleiding Bij het Marinebedrijf

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 009 tijdvak wiskude B, Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordelig Algemee regels Vakspecifieke regels Beoordeligsmodel 5 Izede scores Regels voor de beoordelig

Nadere informatie