Handboek functie-indeling uitzendkrachten. Behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten versie december 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek functie-indeling uitzendkrachten. Behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 versie december 2014"

Transcriptie

1 Hadboek fuctie-idelig uitzedkrachte Behored bij de ABU-CAO voor Uitzedkrachte versie december 2014

2 Ihoudsopgave Voorwoord 7 Ileidig 8 Procedure voor fuctie-idelig i ABU-iveaus 9 Proces va aalytisch vergelijke 10 ABU-fuctieraster 11 Referetieprofiele 14 Fiacieel & Admiistratief 14 Acceptat verzekerige 14 Actuarieel aalist 15 Actuarieel rekeaar 15 Admiistratief medewerker A 16 Admiistratief medewerker B 16 Admiistratief medewerker C 16 Archiefmedewerker 17 Assistet-cotroller 17 Bedrijfsecoomisch aalist 18 Cotroller 18 Hoofd fiaciële admiistratie 19 Medewerker debiteure & crediteure 19 Medewerker facturecotrole 20 Medewerker fiaciële admiistratie 20 Medewerker salarisadmiistratie 21 Postkamermedewerker 21 Secretarieel 22 Hoofd secretariaat 22 Maagemetassistet 22 Medewerker tekstverwerkig 23 Receptioist/Telefoist A 23 Receptioist/Telefoist B 23 Secretaresse A 24 Secretaresse B 24 Secretaresse C 25 Secretaresse D 25 Telefoist 26 Persoeel & Orgaisatie 26 Adviseur P&O 26 Hoofd P&O 27 Medewerker persoeelsadmiistratie 27 Medewerker persoeelszake 28 Persoeelsfuctioaris 28 ICT 29 Applicatiebeheerder 29 Applicatieotwikkelaar 30 Applicatieprogrammeur 30 Helpdeskmedewerker 31 Medewerker systeembeheer 31 Systeembeheerder A 32 Systeembeheerder B 32 Webmaster 33 Facilitair 34 Clubportier 34 Cociërge hotel 35 Coördiator facilitaire diest 35 Gespecialiseerd medewerker beveiligig 36 Grodsteward(ess) 37 Huismeester 37 Katiemedewerker 37 Medewerker beveiligig A 38 Medewerker beveiligig B 38 Portier 39 Schoomaker A 39 Schoomaker B 39 Steward 40 Teamleider beveiligig 40 Horeca 41 Afwasser 41 Allroud medewerker bedieig 41 Allroud medewerker partycaterig 42 4 HANDBOEK FUNCTIE-INDELING UITZENDKRACHTEN

3 Barkeeper A 43 Barkeeper B 43 Bedrijfsleider hotel/restaurat 44 Boekigsmedewerker hotel 44 Chef bedieig 45 Chef-kok klei restaurat 46 Host /Hostess 46 Hoteldeskmaager 47 Hotelmedewerker frotoffice 48 Hulp bedieig 48 Keukehulp A 49 Keukehulp B 49 Kok eevoudige gerechte 49 Medewerker bedieig 50 Medewerker bedieig partycaterig 50 Medewerker bedrijfsrestaurat 51 Medewerker partycaterig 51 Medewerker voorbereidig partycaterig 52 Receptioist hotel 52 Restauratmaager fastfood 53 Sous-chef 53 Voorma spoelkeuke 54 Zelfstadig werked kok 55 Commercieel 56 Accoutmaager 56 Admiistratief medew. verkoopbiediest 56 Baliemedewerker 57 Callcetermedewerker A 57 Callcetermedewerker B 58 Callcetermedewerker C 58 Ikoper 59 Kassamedewerker 59 Medewerker klachtebeheer 60 Medewerker klateservice 60 Medewerker verkoopbuitediest 61 Productmaager 61 Salesmaager 62 Supervisor callceter 63 Vakkevuller 63 Verkoopbiediestmedewerker A 64 Verkoopbiediestmedewerker B 64 Vertegewoordiger 65 Wikelverkoper (detailhadel) 66 Logistiek 66 Bijrijder (Lader/losser) 66 Chauffeur bestelauto/koerier 66 Expeditiemedewerker/Vrachtplaer 67 Heftruckchauffeur 67 Ipakker 67 Loodsmedewerker 68 Magazijmedewerker A 68 Magazijmedewerker B 69 Magazijmedewerker C 69 Orderverzamelaar 70 Postbesteller 70 (Post)sorteerder 70 Postverspreider 71 Teamleider magazij 71 Vrachtwagechauffeur 71 Productie & Techiek 72 Adviseur veiligheid & milieu 72 Agrarisch oogstmedewerker 73 Agrarisch teeltmedewerker 73 Allroud machiaal verspaer CNC 74 Costructeur WTB 75 Costructiebakwerker 75 Coördiator machiebouw 76 Coördiator oderhoud 77 E&I-moteur 77 Hoofd productie 78 Hulpmoteur 79 Kraamachiist 79 Lasser 79 Loodgieter 80 Machiaal verspaer CNC 80 Machiebedieer 81 Machielasser 81 Medewerker huishoudelijke diest 82 Oderhoudsmoteur A 82 Oderhoudsmoteur B 82 Productegieer 83 HANDBOEK FUNCTIE-INDELING UITZENDKRACHTEN 5

4 Productiemedewerker 84 Salesegieer 84 Techicus oderhoud 85 Tekeaar WTB 85 Tekeaar/costructeur WTB 86 Zorg & Welzij 87 Aalist laboratorium 87 Doktersassistet 87 Fysiotherapeut 88 Gespecialiseerd verzorged thuishulp 88 Groepsbegeleider 89 Hoofd fysiotherapie 89 Praktijkodersteuer POH 90 Thuishulp 91 Verpleegassistet 91 Verpleeghulp 91 Verpleegkudige hbo-v 92 Verpleegkudige itesivecare 92 Verpleegkudige mbo-v 93 Verzorgede thuishulp 94 Ziekeverzorgede 94 Zorgcoördiator 95 Alfabetische lijst referetiefucties per werkveld Fiacieel & Admiistratief 96 Secretarieel 96 Persoeel & Orgaisatie 97 ICT 97 Facilitair 97 Horeca 98 Commercieel 99 Logistiek 99 Productie & Techiek 100 Zorg & Welzij 101 Bijlage: format ideligsbeslissig HANDBOEK FUNCTIE-INDELING UITZENDKRACHTEN

5 Voorwoord I 2014 is ee ieuwe methode otwikkeld voor de idelig va uitzedkrachte i ABU-iveaugroepe. Aaleidig was de ieuwe CAO voor Uitzedkrachte e de wes om de oude systematiek te actualisere e aa te passe aa de toepassig va het ieuwe ABU-loogebouw. Daar waar de ideligssystematiek voorhee werd gekemerkt door ca. 90 referetiefucties verdeeld over 3 werkvelde e 9 iveaus zij i dit hadboek 155 referetiefucties opgeome verdeeld over 10 werkvelde e 10 iveaus. Daartoe is dit project gestart met het ivetarisere va bekede fuctietitels waaroder vauit de uitzedorgaisaties veelvuldig wordt uitgezode. Bij het vaststelle va de selectie va 155 referetiefucties zij fuctiebeschrijvige uit de oude systematiek geredigeerd of geschrapt, zij ieuwe fuctietitels e fuctiebeschrijvige toegevoegd e is het format waari de totale set titels va de referetiefucties is weergegeve (het Fuctieraster) herzie. De set referetieprofiele zoals i dit fuctieboek opgeome, heeft als doel herkebaar e trasparat te zij e de toepassig va het istrumet is erop gericht ee oderbouwig va de idelig va uitzedkrachte te vergemakkelijke e izichtelijk te make voor zowel de itercedet als voor de te plaatse/geplaatste uitzedkracht. Te behoeve va het ideligsbesluit is ee format opgeome i de bijlage. Daarmee ka de uitzedkracht ook goed zie met welke overwegig zij uitzedfuctie is igedeeld. Wij hope daari geslaagd te zij e wese u veel succes bij de toepassig va dit hadboek. Names de cao-partije, Algemee Bod Uitzedoderemige (ABU) HANDBOEK FUNCTIE-INDELING UITZENDKRACHTEN 7

6 Ileidig Met igag va 30 maart 2015 is dit hadboek als ideligsmethodiek verbode aa de ABU- CAO voor Uitzedkrachte. Deze ideligsmethodiek is gebaseerd op het pricipe va aalytisch vergelijke. De methodiek wordt i dit hadboek toegelicht door het proces va aalytisch vergelijke per stap te beschrijve. I bekopte zi houdt dit proces i dat de feitelijk afgesproke werkzaamhede va de uitzedkracht worde vergeleke met de ihoud va twee ideligsistrumete, te wete: 1. het ABU-fuctieraster ABU-referetieprofiele is daarbij uit te kome op ee referetieprofiel dat wat betreft de beschreve fuctie-ihoud de grootste gelijkeis toot met de aard e het iveau va de werkzaamhede die tusse de uitzedoderemig e de uitzedkracht zij afgesproke. Het iveau waarop het best passede referetieprofiel is igedeeld, is vervolges bepaled voor het ABU-iveau waarop de uitzedkracht igedeeld e belood zal worde. Met adere woorde: de referetiefucties i het fuctieraster diee als orm of kapstok waarmee de fucties, waar uitzedkrachte i worde uitgezode, vergelijkbaar zij e daarmee i te dele i ee ABU-iveau. I dit hadboek wordt toegelicht hoe de twee geoemde ideligsistrumete gehateerd diee te worde om tot deze idelig i ee ABU-iveau te kome. Naast het Fuctieraster e de 155 referetieprofiele is per werkveld ee alfabetische lijst met titels va de referetiefucties weergegeve om het zoekproces te vereevoudige. I deze lijst zij bovedie alteratieve fuctiebeamige opgeome, gekoppeld aa de 155 i het raster weergegeve referetieprofiele. Het gaat daarbij om i de uitzedpraktijk veel voorkomede fuctietitels. Hiera wordt de procedure voor fuctie-idelig ader toegelicht. 8 HANDBOEK FUNCTIE-INDELING UITZENDKRACHTEN

7 Procedure voor fuctie-idelig i ABU-iveaus De fucties waari uitzedig ka plaatsvide, zij aar het iveau va te verrichte werkzaamhede oderscheide. Er worde tie ABU-iveaus oderscheide. Het ABU-loogebouw, zoals weergegeve i artikel 28 lid 2 va de cao, telt tie fuctiegroepe die correspodere met de tie ABU-iveaus die zij opgeome i het Fuctieraster e met het per referetiefuctie toegekede ABU-iveau. I Bijlage 1, artikel 4 va de CAO voor Uitzedkrachte is het formele proces va fuctie-idelig opgeome. Dit vormt de formele beslisregels met behulp waarva uitzedkrachte worde igedeeld i ee ABU-iveau e waarmee da teves de voor die fuctie geldede fuctiegroep/salarisschaal i het ABU-loogebouw wordt vastgesteld. Zodra ee uitzedkracht is igedeeld i ee ABU-iveau, maakt de uitzedoderemig schriftelijk, door middel va ee op datum gestelde ideligsbeslissig, aa de uitzedkracht beked i welke fuctiegroep de uitzedkracht is igedeeld e welke referetiefuctie va toepassig is. Het format dat hiertoe wordt gehateerd, is als bijlage i dit hadboek opgeome. Verder ka de uitzedkracht bezwaar aatekee tege zij fuctie-idelig. I artikel 71 va de ABU- CAO voor Uitzedkrachte is de procedure voor overleg, bezwaar e beroep opgeome. Hiera volgt ee adere uitleg omtret het proces va aalytisch vergelijke waarover i artikel 4 va bijlage I va de CAO voor Uitzedkrachte wordt gesproke. HANDBOEK FUNCTIE-INDELING UITZENDKRACHTEN 9

8 Proces va aalytisch vergelijke De uitzedkracht wordt igedeeld op grod va de met de uitzedoderemig overeegekome werkzaamhede. Deze werkzaamhede bestaa uit activiteite, veratwoordelijkhede e bevoegdhede die bij aavag i de fuctie bij de uitzedkracht beked zij. Op basis va deze feitelijke e afgesproke werkzaamhede wordt de fuctie igedeeld i ee va de tie ABU-iveaus die éé op éé correspodere met de tie fuctiegroepe va het ABU-loogebouw. Deze idelig komt tot stad door het aalytisch vergelijke va de feitelijke e afgesproke werkzaamhede met de ihoud va de referetieprofiele. Het aalytisch aspect va deze vergelijkig bestaat daarbij uit het selectere e vergelijke va referetieprofiele met de feitelijk toegekede e afgesproke werkzaamhede e daarbij kome tot éé best passed referetieprofiel. Daarbij mag verodersteld worde dat slechts i ee zeer beperkt aatal gevalle er ee volledige overeekomst zal worde aagetroffe tusse de praktijk e ee gekoze referetieprofiel. De adruk va deze ideligssystematiek ligt dus op het zoeke aar de grootste gelijkeis tusse ee referetiefuctie e de feitelijk opgedrage werkzaamhede. Door volgordelijk te werk te gaa bij het toepasse va de i dit hadboek gepreseteerde ideligsistrumete, komt de aalytische vergelijkig tot stad. De volgede stappe zij daarbij beoogd: 1. Bepale i welk va de tie werkvelde, zoals weergegeve i het Fuctieraster, de uitzedkracht actief zal zij. 2. Selectere va éé of meerdere referetieprofiele die i de kolom, behored bij het vastgestelde werkveld, zij weergegeve e die, afgaade op de fuctietitel, mogelijkerwijs vergelijkbaar zij met de te plaatse uitzedkracht. Idie direct ee passede referetiefuctie(titel) wordt herked, da wordt aabevole om evegoed ee aatal (al da iet i hetzelfde werkveld) aagrezede referetieprofiele aavulled te selectere om het gevoel voor iveau verder aa te scherpe. 3. Het ader bestudere va de werkzaamhede va de uitgewerkte referetieprofiele i vergelijkig met het takepakket zoals afgesproke met de te plaatse uitzedkracht. 4. Vaststelle va het best passede referetieprofiel e het bijbehorede ABU-iveau. Om het zoeke e selectere va referetiefucties, zoals beoemd oder stap 2, te vergemakkelijke, is i dit hadboek ee alfabetische lijst met referetiefucties per werkveld opgeome. Daari zij, gekoppeld aa de titels va de referetiefucties, ook alteratieve fuctiebeamige opgeome om zo de kas op het herkee va ee passede referetiefuctie te vergrote. 10 HANDBOEK FUNCTIE-INDELING UITZENDKRACHTEN

9 Igeval er bij stap 2 e 3 wordt gecostateerd dat er gee passede fuctietitel e referetiefuctie wordt aagetroffe bie het bij stap 1 vastgestelde werkveld, da ka de aalytische vergelijkig worde uitgebreid aar referetiefucties uit de overige werkvelde. I dat geval zal de werkomgevig verschille, echter referetiefucties i de overige werkvelde kue eveees aakopigspute biede door ee vergelijkig te make, waarbij gelet wordt op het iveau va werkzaamhede, aard va cotacte, veratwoordelijkhede etc., waardoor alsog ee passed referetieprofiel ka worde aageweze. ABU-fuctieraster Het ABU-fuctieraster, zoals hiera weergegeve, bevat ee overzicht va alle 155 ABU-referetiefucties gesorteerd aar fuctiegroep (1 t/m 10) e werkveld. De volgede werkvelde worde oderscheide: a. Fiacieel & Admiistratief b. Secretarieel c. P&O d. ICT e. Facilitair f. Horeca g. Commercieel h. Logistiek i. Productie & Techiek j. Zorg & Welzij HANDBOEK FUNCTIE-INDELING UITZENDKRACHTEN 11

10 1. Fuctieraster Werkveld ABU- Niveau Fiacieel & Admiistratief Secretarieel Persoeel & Orgaisatie ICT Facilitair 1 - Archiefmedewerker - Schoomaker A 2 - Postkamermedewerker - Admiistratief medewerker A - Medewerker tekstverwerkig - Schoomaker B - Katiemedewerker - Steward 3 - Admiistratief medewerker B - Medewerker facturecotrole - Telefoist - Receptioist/ telefoist A - Portier - Huismeester - Medewerker beveiligig A 4 - Admiistratief medewerker C - Receptioist/ telefoist B - Secretaresse A - Grodsteward(ess) - Clubportier - Cociërge hotel - Medewerker beveiligig B 5 - Medewerker debiteure & crediteure - Secretaresse B - Helpdeskmedewerker - Gespecialiseerd medewerker beveiligig 6 - Medewerker fi.adm. - Medewerker salarisadmiistratie - Acceptat verzekerige - Secretaresse C - Medewerker pers0eelsadmiistratie - Medewerker systeembeheer - Teamleider beveiligig 7 - Actuarieel rekeaar - Secretaresse D - Medewerker persoeelszake - Systeembeheerder A - Applicatiebeheerder - Webmaster - Coördiator facilitaire diest 8 - Bedrijfsecoomisch aalist - Assistet cotroller - Maagemetassistet - Persoeelsfuctioaris - Systeembeheerder B - Applicatieprogrammeur 9 - Hoofd fiaciële admiistratie - Actuarieel aalist - Hoofd secretariaat - Adviseur P&O - Applicatieotwikkelaar 10 - Cotroller - Hoofd P&O 12 HANDBOEK FUNCTIE-INDELING UITZENDKRACHTEN

11 Horeca Commercieel Logistiek Productie & Techiek Zorg & Welzij - Afwasser - Keukehulp A - Mededewerker voorbereidig partycaterig - Vakkevuller - Ipakker - Bijrijder (Lader/losser) - Magazijmedewerker A - Postverspreider - Medewerker huishoudelijke diest - Productiemedewerker - Agrarisch oogstmedewerker - Mededewerker bedrijfsrestaurat - Hulp bedieig - Keukehulp B - Medewerker partycaterig - Kassamedewerker - Callcetermedewerker A - Heftruckchauffeur - Orderverzamelaar - Loodsmedewerker - Magazijmedewerker B - (Post)sorteerder - Postbesteller - Hulpmoteur - Agrarisch teeltmedewerker - Thuishulp - Medewerker bedieig - Kok eevoudige gerechte - Voorma spoelkeuke - Medewerker bedieig partycaterig - Barkeeper A - Boekigsmedewerker hotel - Callcetermedewerker B - Wikelverkoper (detailhadel) - Admiistratief medewerker verkoopbiediest - Magazijmedewerker C - Chauffeur bestelauto/ koerier - Machiebedieer - Machielasser - Verpleegassistet - Host/Hostess - Allroud medewerker partycaterig - Barkeeper B - Hotelmed. frotoffice - Callcetermedewerker C - Medewerker klateservice - Baliemedewerker - Vrachtwagechauffeur - Kraamachiist - Oderhoudsmoteur A - Machiaal verspaer CNC - Verpleeghulp - Verzorgede thuishulp - Receptioist hotel - Zelfstadig werked kok - Allroud medewerker bedieig - Verkoopbiediestmedewerker A - Supervisor callceter - Expeditiemedewerker/ vrachtplaer - Oderhoudsmoteur B - Costructiebakwerker - Tekeaar WTB - Loodgieter - Lasser - Doktersassistet - Ziekeverzorgede - Chef-kok klei restaurat - Chef bedieig - Medewerker klachtebeheer - Verkoopbiediestmedewerker B - Medewerker verkoopbuitediest - Teamleider magazij - E & I-moteur - Allroud machiaal verspaer CNC - Gespecialiseerd verzorgede thuishulp - Verpleegkudige mbo-v - Groepsbegeleider - Restauratmaager fast food - Sous-chef - Vertegewoordiger - Tekeaar/costruct. WTB - Coördiator machiebouw - Techicus oderhoud - Praktijkodersteuer POH - Verpleegkudige hbo-v - Zorgcoördiator - Hotel deskmaager - Accoutmaager - Ikoper - Coördiator oderhoud - Salesegieer - Verpleegkudige itesive care - Fysiotherapeut - Aalist laboratorium - Bedrijfsleider hotel/ restaurat - Salesmaager - Hoofd productie - Costructeur WTB - Productegieer - Hoofd fysiotherapie - Productmaager - Adviseur veiligheid & milieu HANDBOEK FUNCTIE-INDELING UITZENDKRACHTEN 13

12 Referetieprofiele Fiacieel & Admiistratief Hiera zij de 155 referetieprofiele verdeeld over de werkvelde i alfabetische volgorde opgeome. Gelijk aa de wijze waarop de fuctietitels zij weergegeve i het Fuctieraster, zij deze referetiefucties igedeeld i ee va de tie ABU-iveaus e ee va de tie werkvelde. I de referetieprofiele treft u de fuctietitel aa, ee algemee beschrijvig va de werkzaamhede, doelstellig e orgaieke positie va de referetiefuctie e het ABU-iveau e werkveld waari de referetiefuctie is igedeeld. Daaraast treft u i veel referetieprofiele alteratieve fuctiebeamige aa. Dit zij fuctietitels die i de praktijk veel voorkome e diee als hulpmiddel bij het zoeke aar de best passede referetiefuctie t.o.v. de feitelijke werkzaamhede, zoals die i de praktijk zij afgesproke. Acceptat verzekerige Vaststelle va risico s bij acceptatie va ieuwe e uitbreidig va bestaade stadaardverzekerigsproducte i reactie op biekomede schriftelijke e telefoische aavrage (ABU 6). Plaats i de orgaisatie Direct leidiggevede: afdeligshoofd. Kertake Acceptere verzekerigsverzoeke: Acceptere e admiistrere va particuliere e zakelijke schadeverzekerige door het toepasse va protocolle e gegeve volmachte. Ivetarisere va de gegeves va de klat (het opstelle va ee volledig klatprofiel). Toelichte va (aavullede) fiaciële e/o verzekerigsproducte. Risicoaalyse va producte i relatie tot de klatgegeves a.d.h.v. protocolle. Iformatievoorzieig: Afstemme met klate over mutaties of vrage over stadaardverzekerigsproducte. Bewake e aalysere va portefeuille e va daaruit zo odig coditieaapassige e/of premieveraderig doorvoere voor relaties. Iformatie-uitwisselig met gelieerde maatschappije e tussepersoe. 14 HANDBOEK FUNCTIE-INDELING UITZENDKRACHTEN

13 Actuarieel aalist Alteratieve fuctiebeamig(e) Actuaris Odersteue e advisere va directie e maagemet op diverse actuariële terreie, zorgdrage voor de actuariële juistheid va voorzieige e mede-vormgeve aa producte systeemotwikkelig door samewerkig met collega-actuarisse e maagers verdeeld over diverse teams/specialisme e extere cotacte met relaties, klate e adviesbureaus (ABU 9). Plaats i de orgaisatie Direct leidiggevede: MT/Directie e/o projectmaager. Kertake Actuariële odersteuig e adviserig: Zelfstadig cotrolere va uitgevoerde actuariële berekeige e/of otwikkele va actuariële modelle leided tot actuariële rapportages. Opstelle va bijbehorede beleidsadvieze, bijvoorbeeld over wistcapaciteit va (deel) portefeuilles, risico s, prijsstellig, grodslage etc. Vauit actuarieel oogput, ee bijdrage levere aa het opstelle va de fiaciële budgette e meerjareplae. Implemetere va (reke)regels, (reke)- methodieke e modelle bie backoffice systeme e processe. Advisere over de logische samehag tusse actuariële systeme, (reke)methodieke e (reke)regels. Participere i projectgroepe va multidiscipliaire aard. Admiistratie e rapportage Opstelle va actuariële stadaard- of ad hoc-rapportages e daari gebruikte methodieke verdedige. Actuarieel rekeaar Alteratieve fuctiebeamig(e) Actuarieel medewerker Odersteue va de orgaisatie door berekeige uit te voere ter cotrole va de actuariële systeme e producte e daartoe ihoudelijk afstemme met actuariële specialiste werkzaam bie projectteams e/o accoutgroepe (ABU 7). Plaats i de orgaisatie Direct leidiggevede: afdeligshoofd/projectmaager. Kertake Actuariële odersteuig: Actuariële berekeige op oderdele opstelle ter aalyse va voorkomede producte. Odersteue va actuariële projectteams e/o accoutgroepe. Sigalere va foute/gebreke i toegepaste systeme e verbetervoorstelle doe. Admiistratie: Admiistrere va tarieve e rekeregels voor operatioele afdelige. Bijdrage aa de actuariële verslaggevig ter odersteuig va de actuaris. HANDBOEK FUNCTIE-INDELING UITZENDKRACHTEN 15

14 Admiistratief medewerker A Alteratieve fuctiebeamig(e) Admiistratief assistet Uitvoere va eevoudige, sterk routiematige admiistratieve werkzaamhede bie auw omschreve regels e istructies (ABU 2). Plaats i de orgaisatie Direct leidiggevede: afdeligshoofd. Kertake Admiistratie: Uitvoere va admiistratieve take coform regels e istructies. Ivoere va gegeves i ee geautomatiseerd admiistratief systeem. Eevoudige cotrolewerkzaamhede, bijvoorbeeld op volledigheid e/o format. Sortere e/o ragschikke va gegeves. Opberge e archivere va gegeves. Admiistratief medewerker B Alteratieve fuctiebeamig(e) Admiistratief assistet Uitvoere va routiematige admiistratieve werkzaamhede coform procedures (ABU 3). Plaats i de orgaisatie Direct leidiggevede: afdeligshoofd. Kertake Admiistratie: Uitvoere va admiistratieve werkzaamhede coform procedures. Ivoere/verwerke va gegeves i ee geautomatiseerd admiistratief systeem. Cotrolere va gegeves op ihoud/volledigheid e aavulle va otbrekede gegeves. Daartoe iwie va itere iformatie. Cotrolewerkzaamhede, bijvoorbeeld op volledigheid e/o format. Uitvoere va eevoudige berekeige om tot volledigheid va gegeves te kome. Opberge e archivere va gegeves. Admiistratief medewerker C Alteratieve fuctiebeamig(e) Boekhoudigsmedewerker, Fiacieel (admiistratief) medewerker Uitvoere va routiematige admiistratieve werkzaamhede coform procedures zoals vermeld oder admiistratief medewerker B, alsmede het geerere/verzamele e bewerke va gegeves a.d.h.v. specifieke vrage (ABU 4). Plaats i de orgaisatie Direct leidiggevede: afdeligshoofd. Kertake Admiistratie: Uitvoere va routiematige admiistratieve werkzaamhede coform procedures. Ivoere/verwerke va gegeves i ee geautomatiseerd admiistratief systeem. Cotrolere va gegeves op ihoud/volledigheid e aavulle va otbrekede gegeves. Daartoe iwie va itere iformatie. Cotrolewerkzaamhede, bijvoorbeeld op volledigheid e/o format. Uitvoere va eevoudige berekeige om 16 HANDBOEK FUNCTIE-INDELING UITZENDKRACHTEN

15 tot volledigheid va gegeves te kome. Opberge e archivere va gegeves. Plaats i de orgaisatie Direct leidiggevede: cotroller. Gegevesivetarisatie: Op verzoek opstelle va diverse iformatieve overzichte. Bewerke e ragschikke va gegeves uit bestade e archieve. Daartoe iwie va iformatie e uiteelopede gegeves bie de orgaisatie. Archiefmedewerker Alteratieve fuctiebeamig(e) Archiefassistet Uitvoere va eevoudige, routiematige archiefwerkzaamhede (ABU 1). Plaats i de orgaisatie Direct leidiggevede: afdeligshoofd. Kertake Archiverig: Aamake va dossiers/scas bie auw omschreve regels e istructies. Sortere va stukke. Opberge/opslaa va documete op de aagegeve plaatse. Registrere va gearchiveerde stukke. Assistet-cotroller Assistere bij het izicht geve i de fiaciële gegeves va de orgaisatie e verzorge va verplichte extere aagiftes c.q. rapportages (ABU 8). Kertake Admiistratie e aalyse: Verzorge va export- e btw-aagiftes, berekeige e facture. Cotrolere va i de admiistratie igevoerde gegeves. Verzorge va bedrijfsecoomische aalyses gericht op resultaat- e redemetsverbeterig. Budgetvoorstelle aalysere, bespreke met betrokkee e terugkoppele aa cotroller. Verbetervoorstelle doe m.b.t. itere procedures e verslagleggig. Cotrole: Itere cotroles uitvoere gericht op kostebeheersig e -bewakig. Aalysere e cotrolere va de fiaciële output t.o.v. samehagede logistieke gegeves. Cotrolere va het grootboek, de project-, debiteure-, crediteure- e voorraadadmiistratie e de oderlige samehag daarva. Bespreke e i overleg (late corrigere) va gesigaleerde ovolkomehede. Iformatievoorzieig: (Mede-)otwikkele va methode c.q. procedures om sel volledige iformatie te verkrijge. Gedetailleerde kegetallerapportages verzorge met oog voor (fiscale) wet- e regelgevig. Bewake va de liquiditeitspositie e hierover advisere aa de cotroller. Voorbereide va de opstellig va de jaarrekeig. HANDBOEK FUNCTIE-INDELING UITZENDKRACHTEN 17

16 Bedrijfsecoomisch aalist Zorge voor tijdige e betrouwbare bedrijfsecoomische iformatie ter odersteuig va het maagemet bij de bedrijfsecoomische besluitvormig (ABU 8). Plaats i de orgaisatie Direct leidiggevede: afdeligshoofd/cotroller. Kertake Bedrijfsecoomische adviserig: Aalysere va bedrijfsresultate t.b.v. periodieke bedrijfsecoomische beleidsevaluaties. Verzamele va iformatie bie de orgaisatie over de otwikkelig va bedrijfsresultate e deze ivoere i rapportagetools/rekemodules. Aalysere, iterpretere e rapportere va het tussetijds fiacieel resultaat, getoetst aa bedrijfsecoomische plaig e deze afzette tege algemee marktgegeves. Verrichte va specifieke bedrijfsecoomische aalyses.a.v. vraagstellige die door de cotroller worde aagedrage. Admiistratie e rapportage: Opstelle va periodieke/tussetijdse overzichte. Cotroller Waarborge va de fiaciële bestuurbaarheid va ee middelgrote orgaisatie da wel groot bedrijfsoderdeel (ABU 10). Plaats i de orgaisatie Direct leidiggevede: directie. Geeft leidig aa: ee medewerker plaig & cotrol e/o assistet-cotroller. Kertake Admiistratie e aalyse: Aalysere va de iformatiebehoefte bie de orgaisatie e deze vertale aar ee systeem va bestuurlijke iformatievoorzieig rekeig houded met toepasbare/ efficiëte meetmethode va de bedrijfsecoomische performace. Aalysere va e advisere over fiaciële e bedrijfsecoomische vraagstukke i de orgaisatie aar prioriteit va de vraagstukke. Plaig & Cotrol: Irichte e aasture va de plaig & cotrol-cyclus door plaigs- e budgetterigsprocedures e regelgevig voor het irichte va admiistraties op te stelle. Bewake va voortgag e kwaliteit va het plaig & cotrol-proces rekeig houded met de alevig va regels, richtlije e procedures e de gemaakte afsprake. Sigalere e aalysere va afwijkige e opvalledhede i de gerealiseerde plaige e budgetterig, rekeig houded met de vooraf vastgestelde plaige e budgette. (Late) opstelle va periodieke rapportages e de uitvoerig va plaigs- e budgetterigsprocesse bie de mogelijkhede e richtlije va de orgaisatie. Leidiggeve coform de maagemetstijl va de orgaisatie aa de eige afdelig / odersteuede medewerker e aasture va adere afdelig o.b.v. fiaciële aalyses. 18 HANDBOEK FUNCTIE-INDELING UITZENDKRACHTEN

17 Iformatievoorzieig: Voorzie i maagemetiformatie door overzichte e rapportages te make die de actuele stad va zake op het gebied va plaig & cotrol izichtelijk make. Hoofd fiaciële admiistratie Leidiggeve aa de fiaciële admiistratie zodaig dat de juiste iformatie tijdig beschikbaar is te behoeve va de fiaciële besturig va de oderemig e de veratwoordig die hierover moet worde afgelegd (ABU 9). Plaats i de orgaisatie Direct leidiggevede: hoofd fiacië / directie. Geeft leidig aa: ee klei team (fiacieel) admiistratief medewerkers. Kertake Admiistratie: (Mede) Irichte va de admiistratieve orgaisatie door het otwikkele e implemetere va admiistratieve procedures e systeme. Leidiggeve aa ee team (fiacieel) admiistratief medewerkers e toezie op ee juist verloop va admiistratieve procedures/processe. Besluitvormig: Bijdrage aa het besluitvormigsproces izake de vaststellig va fiaciële e bedrijfsecoomische orme. Aalysere e iterpretere va gegeves e het uitwerke e toelichte va voorstelle t.a.v. orme, waarderigsysteme e.d. Verslagleggig: Samestelle e rapportere va balas e resultaatberekeige. Opmake va de coceptjaarrekeige, samestelle va jaarstukke. Naar eige izicht opstelle va aavullede overzichte, toelichtige e.d. Medewerker debiteure&crediteure Verrichte va alle voorkomede, routiematige e iet routiematige, werkzaamhede bie de crediteure- e debiteureadmiistratie, waaroder het cotrolere e verwerke va ikomede e uitgaade facture e afstemme daaromtret coform procedures e richtlije (ABU 5). Plaats i de orgaisatie Direct leidiggevede: afdeligshoofd. Kertake Admiistratie: Verwerke ikomede facture (crediteure), ikomede betalige e uitgaade facture (debiteure). Iboeke va i- e uitgaade facture, aamake/mutere va crediteure of debiteure. Cotrolere va betaligs- of factuurgegeves t.o.v. otvagstbo e de i systeme opgeome gegeves (prijze, kortige e.d.). Betaalbaar stelle va goedgekeurde facture. Archivere va afgewikkelde facture. Reagere op aamaige va leveraciers aar ikoop / leidiggevede e treffe va corrigerede maatregele. Icasso (1 e /stadaard) traject: Cotrolere va opestaade saldi, sigale- HANDBOEK FUNCTIE-INDELING UITZENDKRACHTEN 19

18 re va achterstallige betalige. Stadaardicassoprocedure uitvoere, schriftelijk e/o telefoisch beadere va klate. Verwerke va vrage e bezware va debiteure, iter afstemme i geval va vermeede afwijkig i prijs-, betaal- e leverigscodities. Dossiers va iet-betalers aamake e deze toelichte aa afdeligshoofd e/o icassobureau. Medewerker fiaciële admiistratie Alteratieve fuctiebeamig(e) Medewerker boekhoudig Verzorge va ee fiaciële (deel)admiistratie e behere va diverse subadmiistraties. De fuctie is betrokke bij de voorbereidig va periodieke afsluitige e rapportages (ABU 6). Medewerker facturecotrole Alteratieve fuctiebeamig(e) Facturecotroleur Uitvoere va cotrolerede e admiistratieve werkzaamhede t.a.v. biekomede facture volges procedures (ABU 3). Plaats i de orgaisatie Direct leidiggevede: afdeligshoofd fiaciële admiistratie. Kertake Facturecotrole: Gegeves va biekomede facture auwkeurig cotrolere, o.a. op orders e prijs. Ivoere va factuurgegeves i ee fiacieel admiistratief systeem. Plaats i de orgaisatie Direct leidiggevede: afdeligshoofd. Kertake Boekhoudig: Verzamele/verwerke/cotrolere va de op de grootboek- e subadmiistraties betrekkig hebbede gegeves coform wettelijke e oderemigsvoorschrifte. Verzorge va de periodieke afsluitige. Bijdrage aa het samestelle va de balas- e resultaatrekeig. Jaarstukke: Afstemme va grootboek e subadmiistraties. Opmake va de kolommebalas va coceptbalasspecificaties. (Op oderdele) realisere va de jaarstukke. Bespreke va coceptjaarstukke met afdeligshoofd. Commuicatie: Facture iter afstemme met o.a. de afdelig ikoop e/o customer service. Bewake va dossiers, iformere over opestaade facture. Op verzoek iformatie voor fiaciële (deel)- rapportages verzamele e toezede. 20 HANDBOEK FUNCTIE-INDELING UITZENDKRACHTEN

19 Medewerker salarisadmiistratie Verzorge va de salarisadmiistratie e daartoe behere va specifieke subadmiistraties, zodat salarisgegeves correct worde opgeome i de fiaciële admiistratie (ABU 6). I- e extere iformatievoorzieig: Te woord staa va medewerkers, toelichte va ihoud e toepassig va het arbeidsvoorwaardereglemet, beoeme va de alteratieve bij idiesttredig e bij wijzigede omstadighede i de situatie va de medewerker, of ihoud va de regelig. Oderhoude va operatioele cotacte met extere istaties, afstemme met leidiggevede e medewerkers, verzamele e uitwissele va iformatie. Plaats i de orgaisatie Direct leidiggevede: afdeligshoofd. Kertake Salarisadmiistratie: Behere va geautomatiseerde persoeelsbestade, aamake va ieuwe medewerkers, mutere va vaste e structurele salarisgerelateerde (toeslage, overwerk etc.) stamgegeves. Codere e cotrolere va aageleverde beloigsgegeves e het voorbereide e verwerke va salarisgerelateerde data o.b.v. wet- e regelgevig m.b.v. ee digitaal salarissysteem. Verzamele/verwerke va aawezigheids-, overwerk-, verlof- e ziektegegeves, doe va avraag bij e corrigere va ovolkomehede. Aamake va mutatie-overzichte e betaligsvoorstelle, (late) accordere va overzichte/voorstelle, toelichte va evetueel doorgevoerde correcties. Opstelle va poste m.b.t. salarisse, ihoudige etc. o.b.v. de salarisgerelateerde arbeidsvoorwaarderegelige. Toepasse va procedures/regelgevig m.b.t. sociale verzekerige, toeslage e ihoudige. Postkamermedewerker Alteratieve fuctiebeamig(e) Bode/Postkamermedewerker Verwerke va ikomede e uitgaade post (ABU 2). Plaats i de orgaisatie Direct leidiggevede: hoofd postkamer, hoofd itere diest. Kertake Postverwerkig: Verzamele e verwerke voor het bedrijf te verzede post. Bezorge/distribuere va otvage post bijvoorbeeld door het lope va postrodes. Sortere va post, wege e frakere va post, afgeve e afhale va post. Repro: Uitvoere va eevoudige kopieerwerkzaamhede. HANDBOEK FUNCTIE-INDELING UITZENDKRACHTEN 21

20 Secretarieel Fuctioeel leidiggeve aa secretarieel (e evt. admiistratief) medewerkers. Hoofd secretariaat Alteratieve fuctiebeamig(e) Katoormaager Orgaisere e late uitvoere va alle secretariële e facilitaire zake die direct odersteued zij aa de primaire processe va de orgaisatie (ABU 9). Plaats i de orgaisatie Direct leidiggevede: maagemet/directeur. Geeft leidig aa: ee klei team secretarieel medewerkers. Kertake Officemaagemet: Behere va ageda s, gebouwe e apparatuur, daarbij ee schakel vorme tusse maagemet/directie e de teamleiders/ afdeligshoofde. Katoorvoorzieige behere/evaluere om ee efficiëte e aageame werkomgevig te realisere. Orgaisere va i- e extere eveemete e daarbij optrede als aaspreekput/ vertegewoordiger va de orgaisatie. Behere va huur- e/o leasecotracte rodom het pad, apparatuur, wagepark etc. Orgaisere: Late uitvoere va alle voorkomede secretariële (e evt. admiistratieve e facilitaire) werkzaamhede, ispeled op algemee orgaisatiebehoefte. Maagemetassistet Orgaisere e/o uitvoere va secretariaatsactiviteite bie de orgaisatie e verlee va specifieke odersteuig aa maagemet/directeur, zowel ad-hoc als voorbereided (ABU 8). Plaats i de orgaisatie Direct leidiggevede: maagemet/directeur. Kertake Secretariaat: Orgaisere e uitvoere va alle voorkomede secretariële werkzaamhede ispeled op specifieke wese va maagemet/ directeur. Zelfstadig ischatte e afhadele va biekomede vrage e probleme. Oderzoeke va door maagemet/directeur aagegeve vraagstellige resultered i het verzamele, iterpretere e rapportere va iformatie. Aadrage va uitgewerkte oplossigsrichtige bie aagegeve kaders. Orgaisere: Orgaisere va secretariaatsactiviteite e daartoe meerdere ageda s op elkaar afstemme. Vergaderige, bijeekomste e activiteite orgaisere e voorbereide i directe afstemmig op de wese va maagemet/ directeur. Bijhoude va ageda s, stukke ihoudelijk opstelle, terugkoppele e toelichte, gericht op het odersteue va de besluitvormig e de opvolgig daarva bewake. 22 HANDBOEK FUNCTIE-INDELING UITZENDKRACHTEN

Handboek functie-indeling uitzendkrachten. Behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten versie december 2014

Handboek functie-indeling uitzendkrachten. Behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten versie december 2014 Hadboek fuctie-idelig uitzedkrachte Behored bij de ABU-CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 versie december 2014 Ihoudsopgave Voorwoord 7 Ileidig 8 Procedure voor fuctie-idelig i ABU-iveaus 9 Proces va aalytisch

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn Kwaliteit va de persoosgegeves Resultate Gemeete Alpe aa de Rij Klik Ted om Dicks, de titelstijl Hek-Ja va Wieseekker het model te bewerke Ageda Doel va het oderzoek Irichtig va het oderzoek Resultate

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 nov 2015

Jaarplan 2016 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 nov 2015 Jaarpla 2016 Vastgesteld door het Algemee Bestuur op 16 ov 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 2. Terugblik 2015 3. Speerpute voor 2016 4. Fiacië I. uitgagspute e aaames II. operatioele koste MA.l 2016 III. liquiditeit/fiacierig

Nadere informatie

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE DE WMS/MS OLOSSING VOOR HE COMLEXE LOGISIEKE ROCES LOGISICS MANAGER SUIE WA ZIJN DE UIDAGINGEN VOOR DE SULY CHAIN? elofte aa de klat akome I de afgelope jare is de distributie door de veraderde cosumptiepatroe

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Proeftentamen IBK1LOG01

Proeftentamen IBK1LOG01 Proeftetame IBK1LOG01 Opgave 1 ( 20 pute) Beatwoord de oderstaade vrage met waar of iet waar: 1.De bereikbaarheid va iformatie over ee product bij ee iteretwikel is ee voorbeeld va pre-trasactie elemet

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Prospectus Meewid paraplufods & Aavulled prospectus Subfods Zeewid 1 Datum 28 juli 2014 Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga Examecommissies als professioeel iter toezichthouder Joh Huiziga Borgig kwaliteit tetames (art. 7.12b lid 1 sub a) Hiertoe: Wijst de examecommissie examiatore(artikel 7.12c, lid 1 WHW). Examiatore verschaffe

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU)

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU) Iteratioale mobiliteit: keisvermeigvuldigig door Hogeschool Utrecht (HU) 17 jui 2010 Elske Bares, Ige Saders, Bart Faber Barbara Krop, Ivar Ros Aaleidig Steeds meer buiteladse studete Extra aadacht vauit

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 2 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2012 2011 Omzet Bruto verdiede premie Ziektekoste

Nadere informatie

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA)

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Voorwoord De Stuurgroep PIA heeft i maart 2006 aa

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Beter Testen van Verkeersleidingssystemen. Verbeteren van het testproces bij ProRail. Bob Harnisch (ProRail ICT-Services)

Beter Testen van Verkeersleidingssystemen. Verbeteren van het testproces bij ProRail. Bob Harnisch (ProRail ICT-Services) Beter Teste va Verkeersleidigssysteme Verbetere va het testproces bij ProRail Bob Harisch (ProRail ICT-Services) bob.harisch@prorail.l Oderwerpe Eve voorstelle De wereld va ProRail Verbetere va testproces

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28.

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28. PUBAS, ee verieuwd systeem voor arbeidsbegrotig I: Agro Iformatica 4 (oktober 999), p. 25 28. Aet Vik, tel. 037-476452 Gerrit Kroeze, tel. 037-476459 Istituut voor Milieu- e Agritechiek, Cluster Systeemkude

Nadere informatie

BU ERNST &YOUNG. tl n. Ll u n. [j l.\ [J n [J ;] IJ IJ. Illll""' VERTROUWELIJK De Raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN

BU ERNST &YOUNG. tl n. Ll u n. [j l.\ [J n [J ;] IJ IJ. Illll' VERTROUWELIJK De Raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN [1 ] Jl "1 1 I 3 a tl Illll""' VERTROUWELIJK De Raad va de gemeete Nijmege Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN BU ERNST &YOUNG Erst & Youg Accoutats LLP Meader 861 6825 MH Arhem Postbus 30116 6803 AC Arhem Tel.:

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Projectplan Professionaliseren functioneel beheer instellingssytemen

Projectplan Professionaliseren functioneel beheer instellingssytemen Projectpla Professioalisere fuctioeel beheer istelligssyteme Project : Werkgroep I-beraad professioalisere fuctioeel beheer Versie Defiitief Kemerk : SECR/IM/10/0630/FS Versie Datum Aageleverd Bijgewerkt

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector FNV Bouw & Ifra is ee oderdeel va FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector 2 Maifest Op aar ee gezode mortelsector Ihoudsopgave 1. Waarom ee maifest?........................................................

Nadere informatie

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE inter VISUAL SYSTEMS MEDISCHE VISUALISATIE OPLOSSINGEN, ONZE ZORG! I multidiscipliaire teams tot de beste behadelplae kome; zoveel mogelijk miimaal ivasief operere voor

Nadere informatie

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren Moitor Coveat Professioaliserig e begeleidig oderwijspersoeel i primair e voortgezet oderwijs Nulmetig bij besture e directeure Jos va Kuijk Gerrit Vrieze Tessa Marx Jauari 2008 Moitor Coveat Professioaliserig

Nadere informatie

evaluatie in de goede toon

evaluatie in de goede toon P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester P R

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 5 november 2013 Agendapunt:

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 5 november 2013 Agendapunt: Aa de gemeeteraad Registratieummer: GF13.20085 Datum collegebesluit: 5 ovember 2013 Agedaput: Portefeuillehouder: Mevrouw C. va der Laa Behadeled ambteaar: De heer C. Tiemersma Oderwerp: Activerig ivesterig

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit?

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit? Toekomstbeeld AWBZ 2013 Hoe ziet de uitvoerig AWBZ door zorgverzekeraars per 1 jauari 2013 eruit? Versie: jauari 2012 Ihoudsopgave Voorwoord 3 1 Ileidig 4 2 Het procesmodel AWBZ 2013 7 2.1 Procesmodel

Nadere informatie

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever strategie e schoolpla voorjaar 2015 Amersfoort Bareveld Ede Hoevelake Kestere richtiggever 2015-2020 www.valodestei.l s tr ategie e Schoolpla Te geleide D it boekje bevat de strategische doele e de hoofdlije

Nadere informatie

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland Stad va zake, april 2008 bibliotheekverieuwig i Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave 5 1 Voorwoord 7 2 Ileidig 2.1 Rapport va commissie Meijer e start bibliotheekverieuwigsproces

Nadere informatie

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED Prof. ir. P. Ampe, Prof. dr. ir. A. De Wulf, ig. J. De Corte. 1. Ileidig e probleemstellig. Sedert deceia gebruike schatters zowel i België

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Betaligsprobleme?

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Convenant Samenwerken Waterketen Noord-Holland

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Convenant Samenwerken Waterketen Noord-Holland P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Coveat Samewerke Waterkete Noord-Hollad Coveat Samewerke Waterkete Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Odergetekede College va Gedeputeerde

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ PC SBO De Sleutel Plaats : Vroomshoop BRIN-ummer : 01KZ Arragemetsummer : 77559 Oderzoek uitgevoerd op : 26 ovember 2009 Rapport

Nadere informatie

Voorwaarden ABN AMRO Studenten Pakket

Voorwaarden ABN AMRO Studenten Pakket Voorwaarde ABN AMRO Studete Pakket Bestaade uit: Algemee Voorwaarde ABN AMRO Bak N.V. Algemee Voorwaarde Toegag ABN AMRO Algemee Voorwaarde Toegagscode Particulier Voorwaarde Betaaldieste Particuliere

Nadere informatie

On line studentenbegeleiding

On line studentenbegeleiding VOORBEELDEN & HOGESCHOOL GENT 1 & 1 O lie studetebegeleidig Titel : Bestaat uit : Uitgever : Cotactpersoo : Productiejaar : Kostprijs : http ://docet.hoget.be/~ep786 of de digitale campuspsycholoog ee

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

Ontwerpen van een schakelkast

Ontwerpen van een schakelkast Projectmatige aapak Otwerpe va ee schakelkast Voor het aasture va ee trasportsysteem Gebudeld door F. Rubbe VTI BRUGGE 2011 F. Rubbe 2 1. Ileidig tot de case study Aa de had va ee reëel probleem wordt

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

GEIGER-GJ56..e met elektronische einduitschakeling Voor jaloezieën en raffstores

GEIGER-GJ56..e met elektronische einduitschakeling Voor jaloezieën en raffstores Jaloezieaadrijvig: GEGER-GJ56..e met elektroische eiduitschakelig Voor jaloezieë e rastores DE EN CZ NO Origial-Motage- ud Betriebsaleitug Origial assembly ad operatig istructios Návod a motáž a obsluhu

Nadere informatie

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop we are INDI.l The Idustry Parts People INDI.l is dé totaalleveracier va MRO oderdele per week. INDI.l richt zich op de idustriële markt. met ee kwalitatief hoogwaardige diestverleig. Oze producte, keis

Nadere informatie

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB Berijders Vergelijkig ritregistratiesysteme Algemee Bet u op zoek aar ee ritregistratiesysteem? Da is het verstadig om te begie met de beslissig of u ee igebouwd systeem wilt of ee los systeem. Leveraciers:

Nadere informatie

Landelijke handhavingstrategie

Landelijke handhavingstrategie Ladelijke hadhavigstrategie Werkwijze e praktijk Schakeldag 26 jui 2014 Ihoud Naar de itervetiematrix Wat dede we? De itervetiematrix Wat doe we? Positioerig Hoe werke we? Aadachtspute Waar op te lette?

Nadere informatie

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik Hadleidig Artikel-Nr. 45-02247 24-voudige RailCom-display tams elektroik Nederlads Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...4 3. Achtergrod iformatie: RailCom...5 4. Werkig va de...7 5.

Nadere informatie

Rapportage Klantenmonitor Omgevingsvergunning. Gemeente Oss

Rapportage Klantenmonitor Omgevingsvergunning. Gemeente Oss Rapportage Klatemoitor Omgevigsverguig Gemeete Oss Rapportageperiode: Q4 2006 - Q3 2007 Deze rapportage is opgesteld door PricewaterhouseCoopers i samewerkig met i-lik2. PricewaterhouseCoopers Mario Schepers

Nadere informatie

2015 04 29 Rapport JCI survey az Sint-Blasius 20-24 april 2015

2015 04 29 Rapport JCI survey az Sint-Blasius 20-24 april 2015 APR IPSG Vereiste voor deelame aa accreditatie APR.1 APR.2 APR.3 APR.4 APR.5 APR.6 APR.7 APR.8 APR.9 APR.10 APR.11 APR.12 Iteratioale doele voor patiëtveiligheid IPSG.1 IPSG.2 IPSG.2.1 IPSG.2.2 IPSG.3

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 22 FEBRUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE A POSTERIORI GOEDKEURING VAN DE TARIEFVERHOGINGEN VAN DE AANGEWEZEN

Nadere informatie

Risicofactoren in tijden van krimp

Risicofactoren in tijden van krimp Risicofactore i tijde va krimp Regiobijeekomste NVTK maart 2013 Toy Weggemas Eve voorstelle Toy Weggemas AYIT Cosultacy Al ca. 20 jaar werkzaam i de brache Domei: bedrijfsvoerig, kegetalle, maagemetiformatie

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Met vrije software een e-veiling opzetten

Met vrije software een e-veiling opzetten Met vrije software ee e-veilig opzette Mark De Quidt ICT-coördiator e ICT-leerkracht, Koiklijk Atheeum Atwerpe 1. Ileidig 2. Didactische kat va het verhaal va e-veilig 2.1. Doelstellige bie het vakgebied

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN. Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie AIG

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN. Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie AIG FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Algemee Ispectie va de federale politie e va de lokale politie Jaarverslag voor de werkigsjare 2 e 22 Adres Triomflaa 74, 6 Brussel (Metro DELTA). Tel: 32 2

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 1 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 27 mei 2011 tijdsduur: 90 miute (10.00-11.30 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Young Potential Program

Young Potential Program Ee kickstart voor joge wolve Youg Potetial Program Start op 4 ovember 2014, Berchem Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Startschot voor uw maagers va morge Ee succesvolle orgaisatie heeft oog voor

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017. September 2015

CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017. September 2015 CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 September 2015 Vakbode e de cao Over de afsprake i deze cao oderhadele werkgeversorgaisaties e vakbode met elkaar. Uitzedkrachte kue ook ivloed uitoefee op de cao door

Nadere informatie

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934 ao 1934 Per telefax vooraf: 0167-54 34 99 Aatal pagia's: 4 AANTEKENEN gemeete Steeberge Postbus 6 4650 AA STEENBERGEN Behadeld door : A.P. Corelisse E-Mail B Gem.STEENBERGEN apcorelisse@dehollader.l 7

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan

Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Proviciaal Verkeers- e Vervoerpla Actualisatie va het PVVP 2007-2013 Proviciaal Verkeers- e Vervoerpla Actualisatie va het PVVP 2007-2013 Vastgesteld door Proviciale

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie