Fondsenmozaïek. De juiste keuze. Openingsformulier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fondsenmozaïek. De juiste keuze. Openingsformulier"

Transcriptie

1 Fondsenmozaïek De juiste keuze Openingsformulier Checklist Kopie geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart bijgevoegd? Formulier gedateerd, geparafeerd en ondertekend? (handtekening op pagina 5, paraferen op pagina 2 t/m 13) adres ingevuld? (pagina 2) Rekeningnummer(s) ingevuld? (pagina 3)

2 Nummer beleggingsrekening (in te vullen door NNEK): datum: Geachte belegger, Voor u ligt het openingsformulier Fondsenmozaïek. Met dit formulier geeft u Noordnederlands Effektenkantoor BV - tevens handelend onder de naam: NNEK - volmacht uw vermogen te beheren op basis van het beleggingsbeleid van de door u gekozen Fondsenmozaïek beleggingsportefeuille. NNEK beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht. Deze vergunning is verleend door de Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl). In de Vermogensbeheerovereenkomst Fondsenmozaïek die onderdeel van dit formulier uitmaakt, treft u een uitgebreide beschrijving van de strekking van dit beheer aan, alsmede het Beleggingsbeleid en de Tarieven Fondsenmozaïek. NNEK maakt bij de dienstverlening voor haar klanten gebruik van elektronische datacommunicatie en het internet. Daarop zijn van toepassing de Voorwaarden Elektronische Diensten NNEK die in dit openingsformulier zijn opgenomen. Daarnaast opent u met dit formulier een Noordnederlandse Beleggingsrekening. Op deze rekening wordt uw Fondsenmozaïek beleggingsportefeuille geadministreerd. Op uw Noordnederlandse Beleggingsrekening is van toepassing het Reglement Noordnederlandse Beleggingsrekening. Dit reglement maakt eveneens onderdeel uit van dit openingsformulier. Indien uw Noordnederlandse Beleggingsrekening deel uitmaakt van een complex product is de aanbieder van dit complex product verplicht een Financiële Bijsluiter beschikbaar te stellen. Vraag uw financieel adviseur er naar en lees het alvorens u beslist. Wij verzoeken u dit openingsformulier goed te lezen en de gevraagde gegevens, waaronder de Beleggersprofielbepaler, in te vullen en vervolgens te ondertekenen en te paraferen. Daarna stuurt u dit formulier samen met een kopie legitimatiebewijs naar: FONDSENMOZAIEK Postbus T: F: CB Groningen E: I: AANVRAAGFORMULIER: PERSONALIA BELEGGER(S) Belegger 1 Belegger 2 Achternaam Voorletters Achternaam Voorletters Tussenvoegsel man vrouw Tussenvoegsel man vrouw Geboortedatum Fiscaal Nederlands ingezetene: Ja, BSN Geboortedatum Fiscaal Nederlands ingezetene: Ja, BSN Nee*, ingezetene van TIN-nummer Nee*, ingezetene van TIN-nummer Woonadres Postcode Woonplaats Woonadres Postcode Woonplaats Land Nationaliteit Land Nationaliteit Telefoonnummer overdag Telefoonnummer s avonds Telefoonnummer mobiel Telefoonnummer overdag Telefoonnummer s avonds Telefoonnummer mobiel adres Legitimatie paspoort rijbewijs identiteitskaart Legitimatie paspoort rijbewijs identiteitskaart Nummer legitimatiebewijs Opleidingsniveau: WO/HBO/MBO/anders: (Vroeger) beroep: Nummer legitimatiebewijs Opleidingsniveau: WO/HBO/MBO/anders: (Vroeger) beroep: * Deze beleggingsdienst is niet toegankelijk voor ingezetenen van de Verenigde Staten. 2 van 13

3 WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER (uitsluitend van toepassing indien een Belegger minderjarig is) Achternaam Voorletter(s) Geboortedatum Geboorteplaats Tussenvoegsel man vrouw Legitimatie paspoort rijbewijs identiteitskaart Woonadres Postcode en woonplaats Land Nummer legitimatiebewijs Telefoonnummer overdag Telefoonnummer mobiel INFORMATIEVERSTREKKING PER DIGITALE POSTBUS Alle overzichten met betrekking tot uw Noordnederlandse Beleggingsrekening worden elektronisch beschikbaar gesteld in uw Digitale Postbus, onderdeel van de voor u ingerichte Fondsenmozaïek internetpagina. Tegen betaling is het mogelijk uw overzichten per reguliere post te ontvangen. Voor de toepasselijke voorwaarden betreffende informatieverstrekking door NNEK verwijzen wij u naar artikel 9 van de Vermogensbeheerovereenkomst Fondsenmozaïek. INFORMATIEVERSTREKKING PER POST Ja, ik ontvang graag tegen betaling van 20,- per jaar mijn overzichten per reguliere post op woonadres Belegger 1. Ja, ik ontvang graag tegen betaling van 20,- per jaar mijn overzichten per reguliere post op afwijkend postadres: Adres/Postbusnummer Postcode en plaats Land WETTELIJKE IDENTIFICATIE Ter identificatie dient uw eerste storting op de Noordnederlandse Beleggingsrekening van een rekening afkomstig te zijn met dezelfde tenaamstelling als uw Noordnederlandse Beleggingsrekening. Dit rekeningnummer dient u onder identificatierekening 1 in te vullen. Indien Belegger 1 en 2 niet beschikken over een gezamenlijke rekening met dezelfde tenaamstelling als hun Noordnederlandse Beleggingsrekening dan dienen beiden een storting te doen van een rekening waarvan zij de eerste of de enige rekeninghouder zijn en waarvan de naam overeenkomt met de tenaamstelling van hun Noordnederlandse Beleggingsrekening. In dat geval vult u beide rekeningnummers hieronder in. In geval van een Noordnederlandse Beleggingsrekening op naam van een minderjarig persoon (of personen) mag voor wettelijke identificatie een storting worden gedaan van een rekening die op naam staat van de wettelijke vertegenwoordiger (ouders(s) of voogd). Vult u dit nummer onder identificatierekening 1 in. Nummer identificatierekening Tenaamstelling Woonplaats STORTINGEN Stortingen dient u over te boeken op rekeningnummer: (KAS BANK N.V. te Amsterdam) t.n.v. Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro o.v.v. uw Noordnederlandse Beleggingsrekeningnummer EERSTE STORTING (minimaal 5.000) Uw eerste storting bedraagt: Verwacht moment van eerste storting (maand/jaar): AANVULLENDE PERIODIEKE STORTING (facultatief) Met dit openingsformulier machtigt u NNEK om de volgende aanvullende periodieke incasso uit te voeren van identificatierekening: 1 2 ander rekeningnummer PERIODIEKE ONTTREKKING (facultatief) Met dit openingsformulier geeft u NNEK opdracht om van uw Noordnederlandse Beleggingsrekening de volgende periodieke overboeking uit te voeren naar identificatierekening: 1 2 ander rekeningnummer Uw periodieke storting bedraagt (minimaal 50): Uw periodieke onttrekking bedraagt (minimaal 150): Maand Bedrag in Euro: Kwartaal Bedrag in Euro: Kwartaal Halfjaar Halfjaar Jaar Jaar Met ingang van (maand/jaar): Met ingang van (jan/april/juli/oktober/jaar): De incassodatum is de eerste bancaire werkdag van de maand. VERPANDING DOELKAPITAAL Ja, naam geldverstrekker: Ja, doelkapitaal : Ja, einddatum geldlening (maand/jaar): Ja, datum doelkapitaal (maand/jaar): 3 van 13

4 BELEGGERSPROFIELBEPALER Paraaf Belegger 1 Belegger 2 Bepaal met behulp van de Beleggersprofielbepaler uw beleggersprofiel middels uw antwoorden op vragen over uw beleggingsdoelstellingen, financiële positie, beleggingservaring en risicobereidheid. Omdat het gaat om uw persoonlijke beleggersprofiel dient u de onderstaande vragen zelf en zelfstandig in te vullen. Aan de Beleggersprofielbepaler kunnen geen rechten worden ontleend. Individueel vermogensbeheer Discretionair vermogensbeheer is een vorm van dienstverlening die geheel op maat wordt aangeboden. Er worden van te voren afspraken gemaakt over de wijze waarop het beheer zal plaatsvinden. Omdat uw beleggingsportefeuille wordt toegesneden op uw specifieke wensen, op uw beleggingsprofiel, wordt dit ook wel individueel vermogensbeheer genoemd. 1 Wenst u al uw toekomstige beleggingsbeslissingen uit handen te geven aan een professionele vermogensbeheerder? Ja, ik mis de tijd en deskundigheid om mijn eigen beleggingen op een verantwoorde wijze te beheren. Kiest u voor antwoord Ja, vult u dan de Beleggersprofielbepaler verder in en kies op basis van uw profiel uw beleggingsportefeuille. Nee, ik wil zelf invloed hebben op mijn beleggingen en mijn beleggingstransacties zelf bepalen. Kiest u voor antwoord Nee, kies dan voor een aanbieder waar u een beleggingsrekening kan openen waar u zelf transacties kan doorgeven. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden. Beleggingsdoelstellingen 2 Mijn leeftijd is: a. onder de 18 jaar b. tussen de 18 en 45 jaar c. tussen de 45 en 60 jaar d. boven de 60 jaar 3 Mijn belangrijkste beleggingdoelstelling is: a. noodzakelijke aanvulling op mijn huidige inkomen b. noodzakelijke aanvulling op mijn toekomstige inkomen (bijvoorbeeld aanvullend pensioen) c. het (deels) aflossen van een hypotheekschuld d. streven naar een vast bedrag voor een noodzakelijke uitgave in de toekomst e. groei van vermogen 4 Hoe meer tijd ik heb om mijn doelstelling te realiseren, des te meer tijd heb ik om schommelingen op te vangen. Mijn beleggingen bij NNEK hebben een looptijd van: a. 0 tot 3 jaar b. 3 tot 7 jaar c. 7 tot 15 jaar d. 15 tot 30 jaar 5 Als ik slechts een gering deel van mijn beleggingsdoelstelling realiseer dan: a. is dit een groot probleem: ik heb geen financiële reserves b. is dit een probleem: ik moet mijn doelstelling bijstellen c. is dit geen probleem: ik beschik over voldoende financiële reserves Financiële positie 6 Het bedrag dat ik bij NNEK wil gaan beleggen is voor het grootste deel: a. bij elkaar gespaard b. geleend, bijvoorbeeld hypothecair c. afkomstig uit een ander beleggingsmethodiek of -portefeuille d. een belegging die ik door middel van periodieke stortingen zal opbouwen e. eenmalig ontvangen 7 Het gedeelte van mijn vermogen* dat ik uiteindelijk wil gaan beleggen is: a. beperkt: tussen de 0-25% b. aanzienlijk: tussen de 25 en 75% c. vrijwel mijn gehele vermogen: % * vermogen is totaal aan bezittingen minus schulden 8 Het gedeelte van mijn totaal belegd vermogen dat ik wil beleggen bij NNEK is: a. beperkt: tussen de 0-25% b. aanzienlijk: tussen de 25 en 75% c. vrijwel mijn gehele vermogen: % 9 Mijn inkomen voor de komende 3 jaar is: a. ruim voldoende: ik kan zelfs jaarlijks een bedrag sparen b. voldoende: een aanvulling vanuit mijn vermogen is niet nodig c. onvoldoende: opbrengst uit mijn vermogen is noodzakelijk d. zeer wisselend: wellicht heb ik opbrengst uit mijn vermogen nodig Beleggingskennis en -ervaring 10 Om mijn beleggingskennis- en ervaring aan te geven past het best bij mij: a. ik heb weinig tot geen ervaring in beleggen b. ik heb ervaring in beleggen via een hypotheek en/of levensverzekering c. ik heb ervaring in beleggen via beleggingsfondsen d. ik ben een ervaren belegger en beleg al meerdere jaren zelfstandig in diverse effecten Risicobereidheid 11 Met mijn beleggingen: a. wil ik in principe geen risico lopen. Een waardedaling is voor mij moeilijk te accepteren b. wil ik weinig risico nemen. Dit risico verkleint de kans dat mijn beleggingen in waarde dalen. Ik realiseer mij dat ik dan een lager dan gemiddeld rendement moet verwachten c. wil ik een gemiddeld risico nemen met de kans een gemiddeld rendement te behalen d. wil ik meer dan gemiddeld risico nemen. Dit risico vergroot de kans op waardedaling met als doel een hoger dan gemiddeld rendement e. wil ik veel risico nemen met als doel een zo hoog mogelijk rendement te behalen 12 Met mijn beleggingen bij NNEK streef ik een gemiddeld jaarrendement* na van: a. 3 tot 5%, hierbij loop ik een beperkt risico en behoort een daling van 5% tot de mogelijkheden b. 5 tot 7%, hierbij loop ik gemiddeld risico en behoort een daling van 10% tot de mogelijkheden c. 7 tot 10%, hierbij loop ik bovengemiddeld risico en behoort een daling van 20% tot de mogelijkheden d. meer dan 10%, hierbij loop ik veel risico en behoort een daling van meer dan 20% tot de mogelijkheden * ik realiseer mij dat een gemiddeld hoger rendement altijd samen gaat met grotere afwijkingen op korte termijn 13 Risicovolle beleggingen in effecten kunnen leiden tot waardedalingen van 30% per jaar. Bij zo n situatie: a. krijg ik slapeloze nachten b. wil ik mijn beleggingspositie opnieuw beoordelen c. verander ik niets aan mijn beleggingspositie d. overweeg ik bij te kopen 14 Heeft u nog informatie die u in deze Beleggersprofielbepaler tot nu toe niet heeft kunnen geven? Maar die wel belangrijk is voor ons om een nog beter beeld van uw beleggersprofiel te krijgen? nee ja, namelijk: 4 van 13

5 RESULTAAT BELEGGERSPROFIELBEPALER (vraag 2 t/m 13)* 2 A = 60 B = 30 C = 0 D = A = -100 B = 0 C = 20 D = 10 E = 60 4 A = -100 B = 20 C = 80 D = A = -100 B = 0 C = 80 6 A = 40 B = -50 C = 60 D = 80 E = 20 7 A = 60 B = 30 C = 10 8 A = 60 B = 30 C = 10 9 A = 80 B = 20 C = -50 D = 0 10 A = -20 B = 20 C = 40 D = A = -100 B = -40 C = 20 D = 80 E = A = -40 B = 20 C = 80 D = A = -100 B = 0 C = 40 D = 80 *Zie pagina 4 voor de vragen 1 en 14 Totaal aantal punten Punten Profielstap 1 Profielstap 2 Profielstap 3 De optelsom van de door u behaalde punten bepaalt uw persoonlijke beleggersprofiel en de daarbijbehorende Fondsenmozaïek beleggingsportefeuille. Kruis uw beleggersprofiel en beleggingsportefeuille hieronder aan. Herkent u zich in uw beleggersprofiel: bevestig dit door het door u bepaalde beleggersprofiel nogmaals aan te kruisen. Indien u zich niet herkent in uw beleggersprofiel en meent dat een ander beleggersprofiel beter past bij uw doelstellingen kruist u deze aan. Kies de beleggingsportefeuille waarin u wilt beleggen door deze portefeuille aan te kruisen. Keuze voor een beleggingsportefeuille met een lager risicoprofiel is onbeperkt toegestaan; keuze voor een beleggingsportefeuille met een hoger risicoprofiel is slechts toegestaan tot één niveau hoger dan de portefeuille overeenstemmend met uw persoonlijk beleggersprofiel. Profielstap 1 Profielstap 2 Profielstap 3 <0-100 Defensief (Waakzaamheid Plus) Defensief Waakzaamheid Plus Voorzichtig (Waakzaamheid) Voorzichtig Waakzaamheid Neutraal (Balans) Neutraal Balans Dynamisch (Welvaart) Dynamisch Welvaart Offensief (Welvaart Plus) Offensief Welvaart Plus Let op! Houdt u er rekening mee dat een portefeuille met een lager risicoprofiel rendementen kan opleveren die lager zijn dan u zou verwachten. Een portefeuille met een hoger risicoprofiel kan negatieve rendementen opleveren die groter zijn dan u zou verwachten. Immers, in het algemeen kan worden gesteld dat naarmate de verwachte opbrengst van een belegging hoger is, het bijbehorende risico ook hoger is. ONDERTEKENING U verklaart door ondertekening van dit formulier in te stemmen met hetgeen in de Vermogensbeheerovereenkomst Fondsenmozaïek, de Voorwaarden Elektronische Diensten NNEK en het Reglement Noordnederlandse Beleggingsrekening is bepaald en zich volledig bewust te zijn van de risico s die zijn verbonden aan het beleggen en deze risico s te aanvaarden. Verder verklaart u dat de gegevens ingevuld in dit formulier, waaronder de Beleggersprofielbepaler, door u zelf zijn ingevuld, dat zij correct en volledig zijn, en indien de gekozen beleggingsportefeuille afwijkt van het beleggersprofiel, eventuele extra risico s te aanvaarden. Voorts verklaart u kennis te hebben genomen van de inhoud van het Orderuitvoeringsbeleid Vermogensbeheer Beleggingsfondsen als weergegeven op Indien uw rekening deel uitmaakt van een complex product van een andere aanbieder verklaart u van die aanbieder een Financiële Bijsluiter te hebben ontvangen en van de inhoud kennis te hebben genomen. Ondertekening Belegger 1 Ondertekening Belegger 2 Ondertekening Wettelijk Vertegenwoordiger Plaats Plaats Plaats Datum Datum Datum Naam adviseur: Naam kantoor: Ondertekening NNEK Ondertekening adviseur: Bijzonderheden: Intermediaircode: ISO/franchiseketen/inkoopcombinatie: 5 van 13

6 Vermogensbeheerovereenkomst Fondsenmozaïek 1. Definities In de Overeenkomst Fondsenmozaïek wordt verstaan onder: Beheer: het op grond van de Overeenkomst Fondsenmozaïek verrichten van alle beheer- en beschikkingshandelingen met betrekking tot het Vermogen door NNEK, waaronder het (her)beleggen van Effecten en al datgene wat NNEK in verband daarmee nuttig of nodig zal oordelen; Beleggingsportefeuille: de door Belegger op het Openingsformulier gekozen Fondsenmozaïek beleggingsportefeuille; Digitale Postbus: onderdeel van de voor Belegger ingerichte Fondsenmozaïek internetpagina; Openingsformulier: het openingsformulier Fondsenmozaïek, dat onderdeel uit maakt van de Overeenkomst Fondsenmozaïek; Overeenkomst Fondsenmozaïek: de onderhavige vermogensbeheerovereenkomst tussen het NNEK en Belegger, waarvan het Openingsformulier, het Reglement en de Voorwaarden onderdeel uitmaken; Switchen: een wijziging van de in het Openingsformulier gemaakte keuze voor een Fondsenmozaïek beleggingsportefeuille door Belegger; Vermogen: de van tijd tot tijd ten name van Belegger op de Noordnederlandse Beleggingsrekening geadministreerde gelden en/of Effecten; Voorwaarden: de Voorwaarden Elektronische Diensten NNEK die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst Fondsenmozaïek. Alle overige in de Overeenkomst Fondsenmozaïek met een hoofdletter geschreven begrippen hebben de betekenis als daar aan toegekend in het Reglement Noordnederlandse Beleggingsrekening. 2. Vermogensbeheerovereenkomst Fondsenmozaïek De Overeenkomst Fondsenmozaïek vormt de uitsluitende grondslag voor het Beheer. 3. Beleggersprofiel en risico s Beleggen brengt risico s met zich. Belegger verklaart hierbij door NNEK op de risico s gewezen te zijn die verbonden zijn aan het beleggen in Effecten en kennis te hebben genomen van de door NNEK ter beschikking gestelde informatie omtrent de belangrijkste kenmerken van diverse Effecten en de specifiek daaraan verbonden risico s, zoals beschreven in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Fondsenmozaïek. Belegger verklaart de risico s verbonden aan het beleggen in Effecten te aanvaarden en eventueel daaruit voortvloeiende verliezen te kunnen dragen. Belegger verklaart dat zijn financiële positie, zijn kennis van en ervaring met beleggingen in Effecten, zijn risicobereidheid en zijn beleggingsdoelstellingen overeenkomt met hetgeen is vastgelegd in de Beleggersprofielbepaler dat onderdeel uitmaakt van het Openingsformulier. Belegger zal NNEK direct informeren indien er veranderingen plaatsvinden in zijn persoonlijke omstandigheden waardoor zijn financiële situatie verandert. Voorts zal Belegger NNEK direct informeren indien de voor zijn rekening en risico uitgevoerde transacties (naar aard, omvang of frequentie) zich niet verdragen met de in het Openingsformulier vervatte informatie. Daarnaast zal NNEK Belegger periodiek verzoeken een Beleggersprofielbepaler in te vullen teneinde te verifiëren of er veranderingen zijn in zijn beleggersprofiel. 4. Cliëntclassificatie NNEK kwalificeert de Belegger als niet-professionele belegger zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wft. Daardoor heeft de Belegger recht op het hoogste beschermingsniveau van de Wft. Op grond van de Wft heeft de Cliënt het recht om NNEK te verzoeken om hem, indien aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan, te kwalificeren als professionele belegger (en daarmee te opteren voor een lager beschermingsniveau). NNEK zal in dat geval gebruik maken van haar wettelijk recht om een dergelijk verzoek niet te honoreren. 5. Wijze van Beheer en volmacht Belegger geeft hierbij volmacht aan NNEK om namens Belegger en voor rekening en risico van Belegger het Beheer uit te oefenen, welke volmacht NNEK hierbij aanvaardt, één en ander met inachtneming van de gekozen Beleggingsportefeuille als door Belegger aangegeven op het Openingsformulier. NNEK zal bij het uitoefenen van het Beheer steeds de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen en daarbij naar beste kunnen met de belangen van Belegger rekening houden. NNEK zal daarbij in overeenstemming handelen met de bij of krachtens de Wft gestelde regels. Bij het doorgeven van orders aan derden in verband met het uitoefenen van het Beheer zal NNEK alle redelijke maatregelen nemen om het beste resultaat voor Belegger te behalen. Hiertoe dient NNEK (periodiek) te verifiëren of de derden aan wie hij orders doorgeeft in verband met het Beheer over adequate orderuitvoeringsregelingen beschikken. Nadere informatie over dit Orderuitvoeringsbeleid is te vinden op Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelleden is NNEK geheel vrij in de wijze van Beheer. In het kader van de volmacht als bedoeld in de eerste alinea, zal Belegger niet bevoegd zijn specifieke instructies of aanwijzingen te geven met betrekking tot het Beheer. Van het vorengaande zijn uitgezonderd de bevoegdheid van Belegger, zulks volledig voor eigen risico, om te Switchen. 6. Bewaring Effecten en gelden Belegger geeft hierbij opdracht aan NNEK om zijn Vermogen te doen administreren en bewaren door de Stichting overeenkomstig de bepalingen van het Reglement. 7. Toevoegingen en onttrekkingen Toevoegingen aan het Vermogen in geld vinden plaats door periodieke of eenmalige storting op de Noordnederlandse Bankrekening onder vermelding van het nummer van de Noordnederlandse Beleggingsrekening van Belegger. Belegger kan NNEK opdracht geven voor een periodieke belegging middels automatische incasso van een door NNEK nader te bepalen minimumbedrag van zijn Tegenrekening als aangegeven op het Openingsformulier. NNEK zal niet aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van een storno van een incasso. Opdrachten tot onttrekkingen aan het Vermogen in geld dienen te worden opgegeven middels het daartoe bestemde opdrachtformulier. Belegger kan een opdracht tot periodieke onttrekking (kwartaal/halfjaar/jaar) van een door NNEK nader te bepalen minimumbedrag geven. Stortingen en opdrachten tot onttrekking van EUR of meer leiden binnen uiterlijk 7 Bancaire werkdagen na bijschrijving op de Noordnederlandse Bankrekening respectievelijk ontvangst van de opdracht tot onttrekking door NNEK overeenkomstig de gekozen Beleggingsportefeuille tot belegging respectievelijk tot desinvestering. Voor bedragen van minder dan EUR geldt een periode van maximaal 20 Bancaire werkdagen. Opdrachten tot onttrekking kunnen per post of per fax aan het NNEK worden gestuurd. NNEK aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot het niet of onjuist ontvangen van opdrachten. NNEK zal geen rente vergoeden over door Belegger gestorte bedragen gedurende de periode tussen het tijdstip dat gestorte bedragen op rekening van de Stichting zijn bijgeschreven en het tijdstip dat deze daadwerkelijk zijn belegd. 8. Switchen Het verzoek van Belegger om te Switchen dient de voorlaatste Bancaire werkdag van de maand voorafgaand aan de maand waarop deze switch dient plaats te vinden te zijn ontvangen door NNEK. NNEK kan Belegger verzoeken een Beleggersprofielbepaler in te vullen teneinde te verifiëren of het beleggersprofiel aansluit bij de door Belegger nieuw gekozen Fondsenmozaïek beleggingsportefeuille. De houders van een en/of Noordnederlandse Beleggingsrekening dienen, indien zij voornemens zijn te Switchen, daartoe beiden toestemming te geven. Opdrachten van Belegger tot Switchen worden behandeld als een opdracht tot onttrekking aan het Vermogen onder volgtijdige opdracht tot toevoeging aan het Vermogen. 9. Communicatie en verslaglegging NNEK communiceert met (potentiële) Belegger(s) in het Nederlands, tenzij een andere taal wordt overeengekomen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van telefoon, fax, elektronische datacommunicatie en het internet. Alle overzichten met betrekking tot een Noordnederlandse Beleggingsrekening zullen elektronisch beschikbaar worden gesteld in de Digitale Postbus. Belegger is verplicht de overzichten te controleren. Per transactie worden transactieoverzichten beschikbaar gesteld en per kwartaal een overzicht van de waarde van de beleggingen. Belegger is zich bewust van de risico s verbonden aan elektronische verstrekking van opgaven en nota s. Ondanks de inspanningen die door NNEK worden geleverd om een hoog veiligheidsniveau te behouden kan NNEK niet garanderen dat de risico s die inherent zijn aan de uitwisseling van elektronische post zich niet verwezenlijken en NNEK zal niet aansprakelijk zijn voor schade, tenzij Belegger aantoont dat NNEK nalatigheid te verwijten is. Op verzoek van Belegger kan NNEK overzichten op papier verstrekken waarvoor kosten in rekening zullen worden gebracht. In dat geval worden transactieoverzichten per transactie verzonden, overzichten van de waarde per kwartaal. Overzichten die uitsluitend betrekking hebben op dividenduitkeringen zullen in dat geval eens per jaar worden verstrekt. Belegger is zich bewust van het risico dat de verminderde informatieverstrekking met zich brengt. 6 van 13

7 NNEK stelt eens per jaar aan Belegger een jaaropgave beschikbaar ten behoeve van zijn belastingaangifte. Tegenover Belegger strekt de door NNEK gevoerde administratie ter zake van de vorderingen uit hoofde van de Noordnederlandse Beleggingsrekening tot volledig bewijs, behoudens door Belegger geleverd tegenbewijs. NNEK is bevoegd in het kader de Overeenkomst Fondsenmozaïek ter zake van de administratie gebruik te maken van de diensten van derden. 10. Benchmark NNEK stelt bij het Beheer op basis van de beleggingsdoelstellingen van Belegger en de soorten financiële instrumenten, een geschikte evaluatie- en vergelijkingsmethode vast, zodat Belegger de prestaties van NNEK kan beoordelen. NNEK heeft het recht de benchmark eenzijdig te wijzigen. Deze zogenaamde benchmark is opgenomen in het periodieke overzicht van de waarde van de beleggingen als bedoeld in artikel Belangentegenstellingen Naar beste weten van NNEK zijn er geen bestaande of potentiële belangentegenstellingen tussen NNEK en Belegger en/of tussen Stichting en Belegger en/of tussen Belegger en andere Belegger van NNEK onderling anders dan dat NNEK provisies en/of andere vergoedingen kan ontvangen van Fondsen. Indien een dergelijke (potentiële) belangentegenstelling zich zal voordoen, zal NNEK Belegger hiervan onverwijld in kennis stellen. NNEK kent een beleid belangentegenstellingen. Op nader verzoek verstrekt NNEK nadere bijzonderheden over dit beleid. 12. Beleggers Compensatieregeling Het beleggerscompensatiestelsel als neergelegd in het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft, is van toepassing. 13. Aansprakelijkheid NNEK zal deze Overeenkomst Fondsenmozaïek te goeder trouw en naar beste kunnen uitvoeren. Ten aanzien van alle handelingen met betrekking tot het Beheer van het Vermogen handelt NNEK voor rekening en risico van Belegger. NNEK zal niet aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van waardedaling, koersdaling, geleden verliezen door welke oorzaak dan ook, behalve indien en voorzover komt vast te staan dat deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van NNEK bij de uitvoering van de Overeenkomst Fondsenmozaïek. Indien Belegger enige onregelmatigheid zoals verlies, diefstal of misbruik van formulieren, informatiedragers of communicatiemiddelen constateert, dient hij daarvan direct mededeling te doen aan NNEK. Tot op het moment waarop NNEK deze mededeling ontvangt zijn de gevolgen van het gebruik van die formulieren, informatiedragers of communicatiemiddelen voor rekening en risico van Belegger, tenzij Belegger aantoont dat NNEK nalatigheid te verwijten is. Voor zover dat niet reeds uit de wet voortvloeit, is NNEK in ieder geval niet aansprakelijk indien een tekortkoming van NNEK het gevolg is van overmacht zoals storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van NNEK of van derden. 14. Vergoedingen NNEK zal Belegger ter zake van de verrichte diensten uit hoofde van de Overeenkomst Fondsenmozaïek een vergoeding in rekening brengen. Een overzicht van de hoogte van deze vergoeding is als bijlage 2 van de Overeenkomst Fondsenmozaïek bijgevoegd. Belegger is zich bewust van het feit dat vaste kosten een relatief groter neerwaarts effect hebben op het rendement naarmate het belegde vermogen kleiner is. NNEK kan vergoedingen van fondsaanbieders ontvangen. Verder kunnen fondsaanbieders NNEK andere, niet-financiële voordelen bieden, zoals bijvoorbeeld opleiding, marketinginformatie, seminars, IT-materiaal en uitnodigingen voor werkgerelateerde sportieve of maatschappelijke evenementen. NNEK kan aan derden, die behulpzaam zijn geweest bij het tot stand komen van de relatie tussen NNEK en Belegger, een eenmalige vergoeding verstrekken die wordt betaald uit de instapkosten die Belegger in rekening worden gebracht. Tevens kunnen die derden een vergoeding ontvangen die betaald wordt uit de jaarlijkse beheerkosten die Belegger voor de dienstverlening van NNEK betaalt. Het bedrag van de provisie zal daarom afhangen van de omvang en looptijd van de beleggingen en er worden Belegger dus geen bijkomende kosten berekend om deze uitgaven te vergoeden. Voorts kan NNEK deze derden niet-financiële voordelen bieden zoals opleiding, marketinginformatie, seminars, IT-materiaal en uitnodigingen voor werkgerelateerde sportieve of maatschappelijke evenementen. Desgevraagd verstrekt NNEK nadere bijzonderheden over door NNEK ontvangen en betaalde vergoedingen. 15. Gegevens Belegger Belegger gaat akkoord met opneming van persoonsgegevens hem aangaande in de klantenregistratie van NNEK. Deze persoonsgegevens omvatten naam, Burger Service Nummer, adres, woonplaatsgegevens en de overige gegevens welke bij of naar aanleiding van de Overeenkomst Fondsenmozaïek zijn verstrekt. NNEK zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen en deze niet aan derden ter beschikking stellen tenzij en voorzover noodzakelijk voor het Beheer of anderszins in verband met de Overeenkomst Fondsenmozaïek. Belegger zal NNEK direct informeren bij wijziging van zijn persoonsgegevens. Belegger gaat er mee akkoord dat voor zover wettelijk toegestaan - de financieel adviseur die Belegger heeft aangebracht bij NNEK, het kantoor waarvan de financieel adviseur onderdeel uitmaakt, de franchiseketen dan wel intermediair service organisatie waarbij het kantoor is aangesloten alsmede in geval de Beleggingsportefeuille in combinatie met een krediet dan wel een verzekering wordt aangeboden - de geldverstrekker en/of verzekeraar, inzage hebben in de Digitale Postbus dan wel door NNEK op de hoogte worden gehouden van de ontwikkeling van het Vermogen ten behoeve van door voormelde partijen aan Belegger te verstrekken adviezen. 16. Duur en beëindiging van de Overeenkomst Fondsenmozaïek De Overeenkomst Fondsenmozaïek is aangegaan voor onbepaalde tijd. De Overeenkomst Fondsenmozaïek kan door Belegger met onmiddellijke ingang schriftelijk worden opgezegd. Opzegging van de Overeenkomst Fondsenmozaïek door Belegger geldt mede als een opdracht tot verkoop van alle Effecten geadministreerd op zijn Noordnederlandse Beleggingsrekening. De Overeenkomst Fondsenmozaïek kan door NNEK met onmiddellijke ingang schriftelijk worden opgezegd. Belegger zal desgevraagd de reden van die opzegging worden medegedeeld. Transacties welke op de datum van beëindiging van deze Overeenkomst Fondsenmozaïek nog niet zijn afgewikkeld, zullen door NNEK zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze Overeenkomst Fondsenmozaïek worden afgewikkeld, behoudens voorzover Belegger en NNEK schriftelijk anders overeenkomen 17. Toepasselijk recht Op de Overeenkomst Fondsenmozaïek en de hieruit voortvloeiende werkzaamheden van NNEK is Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot de Overeenkomst Fondsenmozaïek en bedoelde werkzaamheden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. In afwijking van het in het vorige artikel bepaalde is de Belegger bevoegd om binnen de grenzen van de desbetreffende reglementen geschillen aanhangig te maken bij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (KiFiD), mits (i) de klacht eerst schriftelijk is ingediend bij NNEK; en (ii) indien NNEK de klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld en het geschil vervolgens is voorgelegd aan de Ombudsman Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl). Groningen, 1 juni van 13

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Deelnemer Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: Nederland hierna te noemen "Cliënt"; en 2. Slim Vermogensbeheer

Nadere informatie

Fondsenmozaïek voor particulieren

Fondsenmozaïek voor particulieren Fondsenmozaïek voor particulieren Welkom bij NNEK. U besluit uw Vermogen door ons te laten beheren. Deze beslissing verheugt ons en wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt. Met het ondertekenen

Nadere informatie

Overeenkomst Fondsenplatform voor particulieren

Overeenkomst Fondsenplatform voor particulieren Overeenkomst Fondsenplatform voor particulieren Welkom bij Fondsenplatform. Met het ondertekenen van deze overeenkomst gaat u met Fondsenplatform een overeenkomst aan ( Overeenkomst ) en geeft u Fondsenplatform

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments I Persoonlijke gegevens Belegger Voorletter(s): Titulatuur: Geboortedatum: M / V Achternaam: Geboorteplaats: Adres:

Nadere informatie

1e Plaats. Ik wil eenmalig een extra inleg doen van

1e Plaats. Ik wil eenmalig een extra inleg doen van enmix Hypotheek wijzigen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Telefoonnummer 1g Rekeningnummer/IBAN (Zie Mijn ING en/of uw Afschrift)

Nadere informatie

Algemene Informatie inzake beleggings-en bewaardiensten door ANT-Trust

Algemene Informatie inzake beleggings-en bewaardiensten door ANT-Trust Algemene Informatie inzake beleggings-en bewaardiensten door ANT-Trust Algemeen Hieronder volgt een beknopte weergave van relevante algemene informatie over de bewaardiensten die worden verleend door Stichting

Nadere informatie

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v.

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v. Vra Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel enlijst Denkt u aan de handtekening op aan het einde van het profiel. Naam, voorletters: m/v Adres: Postcode/woonplaats: E-mailadres: Geboortedatum:

Nadere informatie

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten NnL Wat is uw beleggersprofiel? Wat voor belegger bent u? Accepteert u risico's? Of speelt u liever op zeker? Door de onderstaande vragen te beantwoorden, brengt u uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Handleiding de Beleggingsrekening

Handleiding de Beleggingsrekening 1 Handleiding de Beleggingsrekening 1 Stichting REAAL Beleggingsrekening gevestigd te Utrecht, K.v.K.nr. 41155868, is een zelfstandige juridische entiteit. Stichting REAAL Beleggingsrekening werkt samen

Nadere informatie

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Hypotheek leningnummer Beleggingsrekeningnummer (dit nummer kunt u in de hypotheekofferte vinden) Gegevens cliënt Man Vrouw Voorletters en achternaam

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of

Nadere informatie

AXA BELEGGINGSREKENING

AXA BELEGGINGSREKENING AXA BELEGGINGSREKENING Aanmeldingsformulier Eerste rekeninghouder Naam: man vrouw Voorletter(s): Sofinummer: Adres: alleenstaand ongehuwd samenwonend gehuwd geregistreerd partner Postcode en woonplaats:

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan

Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Pagina I 1 I aanvraagformulier Perlasplan Direct rechtspersoon Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Is het als vertegenwoordiger van de rechtspersoon volgende op u van toepassing? Ik ben

Nadere informatie

Overeenkomst ASN Vermogensbeheer

Overeenkomst ASN Vermogensbeheer Overeenkomst ASN Vermogensbeheer Partijen %%NAAM01%% %%EnOfNaam2%%, wonende/gevestigd %%PostAdres01%% te %%PostcodePA%% %%PlaatsPA%%, hierna te noemen Cliënt en ASN Vermogensbeheer B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Deel A: Beleggingsdoelstelling, risicohouding en financiële situatie

Deel A: Beleggingsdoelstelling, risicohouding en financiële situatie Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek Cliëntgegevens Naam Adres Postcode Woonplaats Hypotheek, leningnummer Beleggingsrekening, nummer Bij deze vragenlijst is een toelichting opgesteld. Deze

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Aanvraagformulier Expiratie

Aanvraagformulier Expiratie Allianz Nederland Asset Management B.V. Aanvraagformulier Expiratie Allianz Rekening Deze aanvraag is tot stand gekomen door bemiddeling van Financieel Adviseur Aanstellingsnr ANAM Naam cliënt Cliëntnummer

Nadere informatie

Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek t.b.v. ABN AMRO Profielfondsen

Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek t.b.v. ABN AMRO Profielfondsen Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek t.b.v. ABN AMRO Profielfondsen Cliëntgegevens Naam Adres Postcode Woonplaats Hypotheek, leningnummer Beleggingsrekening, nummer Bij deze vragenlijst

Nadere informatie

Overeenkomst tot Effectenbemiddeling SNS Bank SNS Rendementhypotheek

Overeenkomst tot Effectenbemiddeling SNS Bank SNS Rendementhypotheek Overeenkomst tot Effectenbemiddeling SNS Bank SNS Rendementhypotheek PARTIJEN 1 De naamloze vennootschap SNS Bank NV, statutair gevestigd te Utrecht en mede kantoorhoudende aan Croeselaan 1 te Utrecht

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Nederland Asset Management B.V. Aanvraagformulier Allianz Rekening Deze aanvraag is tot stand gekomen door bemiddeling van Financieel adviseur Aanstellingsnummer ANAM Naam cliënt Cliëntnummer Profieltest

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Vragenlijst Klant- en risicoprofiel

Vragenlijst Klant- en risicoprofiel Vragenlijst Klant- en risicoprofiel Denkt u aan de handtekening op de achterzijde. Klantgegevens Naam, voorletters: Adres: Postcode/woonplaats: -mailadres: Geboortedatum: Burgerservicenummer: Beroep: Hoogst

Nadere informatie

Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten

Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten Algemeen Hieronder volgt een beknopte weergave van relevante algemene informatie over de beleggingsdiensten die worden verleend door Ostrica BV, hierna te

Nadere informatie

REGLEMENT MEESMAN BELEGGINGSREKENING

REGLEMENT MEESMAN BELEGGINGSREKENING REGLEMENT MEESMAN BELEGGINGSREKENING 01 JANUARI 2015 Inhoudsopgave Dit is het door Meesman Index Investments opgestelde Reglement Meesman Beleggingsrekening. Dit Reglement is bedoeld om (potentiële) beleggers

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen.

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen. Beleggingsprofiel binnen uw enmix Hypotheek bepalen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Rekeningnummer 1g Naam en voorletters partner

Nadere informatie

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur - Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke

Nadere informatie

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen.

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen. Beleggingsprofiel binnen uw Beleggershypotheek bepalen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Rekeningnummer 1g Naam en voorletters partner

Nadere informatie

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: 1. u,...., en 2. de bank (ABN AMRO Bank N.V.). Wilt u dat de bank uw vermogen beheert? Dan moet u de Deelovereenkomst

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. particulieren

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. particulieren Acceptatieformulier beleggingsdiensten particulieren Acceptatieformulier beleggingsdiensten Vul hieronder de naam (of bij een en/of rekening de namen) en adresgegevens in van de persoon of personen die

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening

Voorwaarden Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening Tripartiete Dienstverlening 2 1 Definities 1.1 De in deze Voorwaarden met een hoofdletter geschreven woorden hebben dezelfde betekenis als die daaraan is toegekend in de Voorwaarden Tripartiete Dienstverlening,

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

INFORMATIE- EN RISICOPROFIELFORMULIER

INFORMATIE- EN RISICOPROFIELFORMULIER INFORMATIE- EN RISICOPROFIELFORMULIER Naam (man/vrouw).. Voornamen (Voluit).. Adres... Postcode Plaats Telefoon privé.... Telefoon zakelijk.... E- mail... BSnummer Mobiel.... Geboortedatum... Geboorteplaats

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Productvoorwaarden Flexfund. Artikel Datum 1 april 2015

Productvoorwaarden Flexfund. Artikel Datum 1 april 2015 Productvoorwaarden Flexfund Artikel 7328.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Flexfund 3 2 Risico s van beleggen 3 3 Belegging 3 4 Inleg bij aanvang 3 5 Kosten 3 6 Aansprakelijkheid 4 7 Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Beleggen Advies. Zo werkt het

Beleggen Advies. Zo werkt het Beleggen Advies Zo werkt het Advies Bij de ING gaat beleggen snel en makkelijk. Met Advies krijgt u professioneel advies van onze beleggingsexperts. Zij adviseren u over de samenstelling van uw portefeuille,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management Vragenlijst risicobereidheid Particulier e situatie Van Amstberg Capital Management Om te komen tot een weloverwogen keuze, welk profiel van Van Amstberg Capital Management het best bij u past, kan onder

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Alpha High Performance Fund

Alpha High Performance Fund Alpha High Performance Fund An Elite Fund Management B.V. Alternative Investment Fund INSCHRIJVING / WIJZIGING DEELNAMEBEDRAG [ ] Alpha Future Spread Fund [ ] Dutch Darlings Fund (voorheen AESF) [ ] Alpha

Nadere informatie

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. zakelijk

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. zakelijk Acceptatieformulier beleggingsdiensten zakelijk Acceptatieformulier beleggingsdiensten Vul hieronder de naam en adresgegevens in van de rechtspersoon die klant wil worden van DEGIRO. 1. Rekeninghouder

Nadere informatie

Overeenkomst Fondsenplatform zakelijk

Overeenkomst Fondsenplatform zakelijk Overeenkomst Fondsenplatform zakelijk Welkom bij Fondsenplatform. Met het ondertekenen van deze overeenkomst gaat u met Fondsenplatform een overeenkomst aan ( Overeenkomst ) en geeft u Fondsenplatform

Nadere informatie

Tussenpersoonnummer. Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam. Nationaliteit. Geboortedatum : - - Burgerservicenummer : dag maand jaar.

Tussenpersoonnummer. Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam. Nationaliteit. Geboortedatum : - - Burgerservicenummer : dag maand jaar. AEGON Lijfrenterekening Inschrijfformulier In te vullen door uw tussenpersoon of adviseur: Tussenpersoonnummer Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam : Gegevens rekeninghouder Persoonsgegevens Voorletter(s)

Nadere informatie

Risicoprofiel 123 INFORMATIE

Risicoprofiel 123 INFORMATIE 01 INFORMATIE Met behulp van deze vragenlijst kunt u zelf uw risicoprofiel vaststellen. Correcte invulling van de vragen en optelling van de punten leiden tot een bepaald beleggingsprofiel. Rekeningnummer:

Nadere informatie

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel AEGON Verzekeren&Beleggen Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U heeft aangegeven een AEGON Verzekeren&Beleggen beleggingsverzekering te willen afsluiten. Door het invullen van de

Nadere informatie

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer Het Reglement en de Algemene Informatie inzake Bewaardiensten hebben kracht van overeenkomst tussen Rekeninghouder, SGG-Trust en Beleggersgiro. Overeenkomst: de bewaarovereenkomst tussen

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH Duisenburgh respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

Cliëntenovereenkomst voor insiders

Cliëntenovereenkomst voor insiders Cliëntenovereenkomst voor insiders 2 Cliëntenovereenkomst Voor insiders De ondergetekenden, Cliënt/rekeninghouder 1, Wonende te/gevestigd te Aan Cliënt/rekeninghouder 2*, Wonende te/gevestigd te Aan *

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam REGLEMENT STICHTING BELEGGERSGIRO KEMPEN & CO 1. DEFINITIES 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: "AFM" "Beleggingsrekening" "Bestedingsruimte" "Centrale bankrekening" "Centrale beleggingsrekening"

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Voorwaarden Internetbeleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Voorwaarden Internetbeleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Voorwaarden Internetbeleggen 02 Voorwaarden Internetbeleggen 2012.04.26 Inhoudsopgave 1. Definities 4 2. Toegang 4 3. Aansprakelijkheid en vrijwaring 5 4. Waarborgen bij

Nadere informatie

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen De Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen (is alleen te gebruiken voor pensioencontracten ingegaan

Nadere informatie

Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan

Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan Alle vragen s.v.p. nauwkeurig en volledig beantwoorden. Met dit formulier kunt u wijzigingen van uw polis kenbaar maken. Kruist

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Nederland Asset Management B.V. Wijzigingsformulier Allianz Rekening Alleen de wijzigingen aangeven s.v.p. Naam financieel adviseur Aanstellingsnr. ANAM Naam adviseur Naam cliënt Cliëntnummer Profieltest

Nadere informatie

de naamloze vennootschap F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-075 d.d. 9 maart 2015 (mr. J. Wortel, voorzitter, J.C. Buiter en G.J.P. Okkema, leden en mr. S. van der Hoorn, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Kruis in onderstaande tabel aan hoeveel uw netto vermogen, uw liquide netto vermogen en uw totale vermogen bedraagt.

Kruis in onderstaande tabel aan hoeveel uw netto vermogen, uw liquide netto vermogen en uw totale vermogen bedraagt. Vaststellen beleggersprofiel Met de volgende vragen probeert Stichting Obligatiebeheer Noordenwind inzicht te krijgen in uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid ten

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Hieronder worden de kenmerken van diverse vormen van effecten besproken en de daaraan verbonden specifieke risico s. Bij alle vormen van

Nadere informatie

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer AEGON PensioenEffect Beleggings- Wijzer BeleggingsWijzer AEGON PensioenEffect Beleggen met AEGON PensioenEffect is heel eenvoudig. Eerst bepaalt u wat voor belegger u bent. Dat doet u met de vragenlijst

Nadere informatie

paraaf 1 paraaf 2 Cliëntprofiel

paraaf 1 paraaf 2 Cliëntprofiel Cliëntprofiel Personalia Voornaam Achternaam Dhr./Mevr. Dhr./Mevr. Adres Postcode woonplaats Land Burgerlijke staat * doorhalen wat niet van toepassing is alleenstaand gescheiden, weduw(e)naar gehuwd wel/niet*

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Hier vindt u de voorwaarden voor de Evi Spaarrekening. In deze voorwaarden regelen wij hoe wij met elkaar omgaan en welke afspraken er zijn over de Evi Spaarrekening.

Nadere informatie

Overeenkomst Fondsenplatform voor minderjarigen

Overeenkomst Fondsenplatform voor minderjarigen Overeenkomst Fondsenplatform voor minderjarigen Welkom bij Fondsenplatform. Met het ondertekenen van deze overeenkomst gaat u met Fondsenplatform een overeenkomst aan ( Overeenkomst ) en geeft u Fondsenplatform

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek afsluiten. Door het beantwoorden van de onderstaande vragen wordt uw persoonlijk risicoprofiel

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek of een AEGON Levensloop Hypotheek afsluiten. Door het beantwoorden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Risicoprofielen Het belang van een passend risicoprofiel HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Hof Hoorneman Bankiers is een onafhankelijke vermogensbeheerder met een bankvergunning. Wij hebben als

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Levensloop

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Levensloop Aegon Beheerd Beleggen Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Levensloop Wat fijn dat u uw huidige beleggingsrekening wilt omzetten naar Aegon Beheerd Beleggen Levensloop. Voordat we uw rekening kunnen omzetten,

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO

Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Inleiding 1.1. Hoe moet ik de Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO lezen? 1.2. In welke documenten van de bank staan de regels die gelden

Nadere informatie

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening:

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening: Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 2015 1. Werkingsfeer Het Reglement en de Algemene Informatie inzake Bewaardiensten hebben kracht van overeenkomst tussen Rekeninghouder, SGG-Trust en Beleggersgiro.

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING N.V. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. INBRENG EN OVERDRACHT CERTIFICATEN Wilt u hieronder de gevraagde gegevens invullen, daarna het document afdrukken, ondertekenen en met een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Nadere informatie

Overeenkomst BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening en Mijn BLG

Overeenkomst BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening en Mijn BLG Printdatum Volgnummer Overeenkomst BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening en Mijn BLG Mijn gegevens Naam en voorletter(s) Adres en huisnummer Postcode en woonplaats Geboortedatum l Man l Vrouw Geboorteplaats

Nadere informatie

Productvoorwaarden. Internetsparen. Artikel Datum 1 maart 2017

Productvoorwaarden. Internetsparen. Artikel Datum 1 maart 2017 Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1585-40.1703 Datum 1 maart 2017 pagina 1 Definities 3 2 Algemeen 3 3 Openen van een internetspaar rekening 3 4 Toegang tot de internetspaar rekening en communicatie

Nadere informatie

O&E Beleggersgiro. 1 juli 2014

O&E Beleggersgiro. 1 juli 2014 O&E Beleggersgiro 1 juli 2014 Reglement Beleggersgiro Stichting Bewaarneming Producten DCO 2 1. Werkingsfeer Het Reglement heeft kracht van overeenkomst tussen Cliënt, Oyens & Van Eeghen en de Beleggersgiro.

Nadere informatie

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet.

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Hyporatio Burg. van Grunsvenplein 12 6411 AT Heerlen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

WIJZIGING BELEGGINGSKEUZE

WIJZIGING BELEGGINGSKEUZE WIJZIGING BELEGGINGSKEUZE Naam en voorletters Burgerservicenummer (BSN) Geboortedatum Polisnummer U heeft dit formulier gedownload omdat u een wijziging wilt doorgeven ten aanzien van uw beleggingskeuze.

Nadere informatie

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: 1. u,...., en 2. de bank (ABN AMRO Bank N.V.). Wilt u dat de bank uw vermogen beheert? Dan moet u de Deelovereenkomst

Nadere informatie

Generali Profielbepaler Pensioen

Generali Profielbepaler Pensioen Heeft uw werkgever voor u een pensioenverzekering op basis van een premieovereenkomst met beleggingsvrijheid afgesloten? Maak dan gebruik van deze. Met onderstaande vragenlijst kunt u nagaan welk beleggingsprofiel

Nadere informatie

Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen. Openingsformulieren

Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen. Openingsformulieren Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen Openingsformulieren Rekening openen Hartelijk dank voor uw belangstelling in. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u de volgende stappen

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Hypotheekrekening Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen Kies voor goede fondsprestaties van Allianz met de

Nadere informatie

Algemene Informatie inzake Fondsenplatform

Algemene Informatie inzake Fondsenplatform Algemene Informatie inzake Fondsenplatform Hieronder volgt een beknopte weergave van relevante algemene informatie over de beleggingsdiensten die worden verleend door Fondsenplatform. Fondsenplatform is

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Definities Artikel 1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren als in deze omschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Overboekservice Effecten

Algemene Voorwaarden Overboekservice Effecten Algemene Voorwaarden Overboekservice Effecten Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 april 2013. De informatie uit deze voorwaarden kan wijzigen. Kijk voor actuele informatie op ING.nl of bel 020 22 888

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk.

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk. Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met Triodos Bank NV via telefoon 030 694 27 00 of mail naar info@triodos.nl.

Nadere informatie