De Gids Startkapitaal editie Handleiding voor nieuwkomers op de Kapitaalmarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Gids Startkapitaal editie 2008. Handleiding voor nieuwkomers op de Kapitaalmarkt"

Transcriptie

1 De Gids Startkapitaal editie 2008 Handleiding voor nieuwkomers op de Kapitaalmarkt 1

2 inhoudsopgave Inleiding: 4 Wat is de Gids Startkapitaal? 4 Voorwoord door Hans Bertram 7 Hoofdstuk 1: Ondernemers en ondernemerschap 9 Ondernemen is topsport 9 Hoofdstuk 2: De kapitaalmarkt 15 Hoe kom ik aan geld? 15 Kapitaalmarkt segmentatie 16 Structuur van de kapitaalmarkt 18 De keuzemogelijkheden voor de ondernemer 23 Hoofdstuk 3: Plannen en presentatie 26 Ondernemerschap vereist een goede voorbereiding 26 Tips voor investeerders 28 Het businessidee presenteren 30 Het businessplan 31 Structuur van het businessplan 32 De pitch 37 Hoofdstuk 4: Partnerschap 40 Met elkaar in zee 40 Hoe vind ik een partner? 41 Zakelijk contact 41 De deal 42 Contracten en clausules 43 Handleiding participatieovereenkomst 46 Oplichters en charlatans 60 Hoofdstuk 5: Waarde en waardering 62 Wat is de waarde van een nieuw bedrijf? 62 Economisch Perspectief 67 Hoofdstuk 6: Subsidies en regelingen 74 Introductie 74 Bezint eer ge begint! 76 Overzicht instrumenten 78 2

3 Hoofdstuk 7: Intellectuele eigendom 84 Intellectuele eigendom in de praktijk 84 IP-management 85 Wat als iemand je idee steelt? 86 Geheimhouding 87 Het gemeenschapsoctrooi 88 Benelux Merkenrecht 90 Hoofdstuk 8: Netwerken en samenwerken 92 Netwerken moet 92 Speltheorie 93 Praktijkervaringen met netwerkers 94 Netwerken in de praktijk 95 Netwerkgelegenheden 97 On line netwerken voor bedrijven 99 Hoofdstuk 9: Commercie en Marketing 104 Verkomen moet iedereen 104 Commercie en marketing gaan hand in hand 104 De in en outs van een commercieel plan 105 Hoe kom ik aan mijn eerste klant(en)? 106 De basisstappen van verkopen 108 Telefonische acquisitie 109 Werven en selecteren van verkopers 114 Verkopen: uitbesteden of zelf doen 115 Hoofdstuk 10: Contracten en algemene voorwaarden 116 Soorten voorwaarden 116 Contract of algemene voorwaarden? 118 Contractbepalingen 118 Algemene voorwaarden 119 Hoofdstuk 11: Adressengids Nuttige Partijen 124 Informals 124 Fondsen 127 Startersinitiatieven 134 Dienstverleners 140 Publieke sector 146 Bedrijfsleven 149 Hoofdstuk 12: Begrippenlijst 152 3

4 Inleiding Wat is de Gids Startkapitaal? Groeipotentie en groeiambitie, dat is de overeenkomst tussen de ondernemers die deze gids lezen. Ze hebben weinig gemeen met de MKB-ondernemers, waar ze vaak toe gerekend worden. Het zijn ondernemers met passie en visie. Zij kunnen dingen die niet iedereen kan en ze zijn allemaal uniek. Het zijn de leiders van nog niet bestaande grote en zeer succesvolle bedrijven en zij hebben een grote invloed op de ontwikkeling van de economie en de werkgelegenheid in Nederland. Deze ondernemers hebben een geheel eigen dynamiek en verdienen daarom een eigen aanpak. Recent onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken toont aan dat slechts een kwart van alle potentiële groeibedrijven op zoek gaat naar geld; dat is heel weinig. Van de bedrijven die op zoek gaan naar geld, weet 87% dat ook te verwerven; dat is heel veel. Uit deze resultaten mag worden geconcludeerd dat het ambitieniveau van Nederlandse ondernemers nogal laag is en dat de kapitaalmarkt prima werkt. Naast geld zijn er allerlei andere zaken te verkrijgen waar u als ondernemer uw voordeel mee kunt doen. De grens tussen financiering en andere vormen van toegevoegde waarde vervaagt. Publieke en private aanbieders lopen door elkaar heen en het landschap van aanbieders verandert doorlopend. De manier waarop de kapitaalmarkt werkt verandert echter niet. Het maakt niet uit of u een klant zoekt of een investeerder, een partner of iemand anders die waarde voor u heeft: het draait in essentie om goed ondernemerschap. De beste ondernemers bereiken het meest. Private aanbieders werken veel samen. Het is namelijk niet eenvoudig om geld te verdienen aan nog niet bestaande bedrijven. De goede dienstverleners zijn dan ook hypergespecialiseerd. Ze vormen onderling netwerken om zich beter te kunnen specialiseren en gezamenlijk de markt te bewerken. Resultaten van deze samenwerking zijn onder meer: Holland Innovation (beurs), BusinessAngels.nl (regionale voorlichtingsbijeenkomsten), Matchme (magazine), de Leeuwenkuil (pitch contest), Higherlevel (internetforum) en deze gids. 4

5 De eerste editie van de Gids Startkapitaal verscheen in 2001 en de tweede kwam uit in Hij wordt nog steeds veel gebruikt. Bij deze derde uitgave zijn de inzichten over ondernemerschap inmiddels aanzienlijk genuanceerd. Ook is het netwerk van individuen en organisaties waar een ondernemer een beroep op kan doen verder gegroeid en geprofessionaliseerd. Deze gids bevat twee onderdelen. Het eerste onderdeel bevat een algemene inleiding over het starten van een bedrijf met groeiambitie, aangevuld met een aantal bijdragen van ervaren ondernemers en experts. Het tweede onderdeel bevat een adressengids die ondernemers van dienst kan zijn. Een soort instant netwerk dus. De Gids Startkapitaal is niet zomaar een gids. Het is zeker geen opsomming van regelingen en partijen die van zichzelf vinden dat ze nuttig zijn. De aanpak die door de opstellers voorgesteld wordt is gebaseerd op tientallen jaren ervaring met ondernemers en investeerders in nieuwe innovatieve bedrijven. Deze gids verwoordt de persoonlijke visie van de opstellers over innovatie, ondernemerschap en de kapitaalmarkt. Deze visie pretendeert op geen enkele wijze de waarheid te zijn; zij is gekleurd door ervaring en persoonlijke voorkeur. Maar een ambitieuze lezer weet er precies zijn voordeel mee toe doen. Ik wens u veel succes, Nils de Witte, NeBIB 5

6 Het overzicht van de artikelen en de adressenlijst zijn ook op internet te vinden op Veel van de "inzichten" in deze gids, zijn gebaseerd op de ervaringen van ondernemers op De Gids Startkapitaal is een uitgave van De Nederlandse Beurs voor Investeringen in Bedrijven en Ondernemingen (NeBIB) BV, Eendrachtlaan 2a, 3621 DG Breukelen. De gids is tot stand gekomen met behulp van een financiële bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken en TechnoPartner. Samenstelling: Nils de Witte Voorwoord: Hans Bertram Auteurs: Ben Lacor - Wouter Pijzel - Philip-Jan Hartog - Jan Verkooijen - Jeroen Bakker - Edo van Santen - Jackie Block - Rikkert Walbeek - Albert Akkermans - Dirk Groenewegen - Egbert Ottevanger - Edward Lich - Arnold Bonenkamp - René Reijtenbagh - Annemieke Wisse - Bas Overtoom - Joost Houtman - Henry Lantsheer - Wilco Pels - Marion van der Heden - Michel Simons - Wouter Pijzel - Dennis Hettema - Dennis Hendriksen - Ties van der Laan en Beuk van de Vecht. Eindredactie: Hagar Roijackers. Correctie: Desirée Gerritsen. Opmaak: Erik Treure. Illustraties: André Weenink. Coverillustratie: John Reid, Bastiaan Geleijnse en Jean-Marc van Tol. ISBN/EAN: Copyright 2007 NeBIB BV - Alle rechten voorbehouden. Niets uit de uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van art. 16b en 17 Auteurswet 1912 dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht, Postbus 882, 1180 AW Amstelveen. Voor het overnemen van één of enkele gedeelten uit deze uitgave in bloemlezingen, readers of andere compilatiewerken dient men zich tot de uitgever te wenden. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. Hoewel bij de uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden auteur en uitgever geen aansprakelijkheid. 6

7 Voorwoord door Hans Bertram Ondernemerschap is geen beroep, het is een passie. Ondernemers hebben een zekere bezetenheid en zijn bereid grote offers te brengen om hun ideaal te verwezenlijken. Een rotsvast vertrouwen en een onbegrensd doorzettingsvermogen zijn niet voldoende. Een tomeloze energie en voldoende ondersteuning - vooral van het thuisfront - zijn noodzakelijk om te slagen. En of dit nog niet genoeg is: ook kennis van verschillende vakgebieden, de juiste netwerken en een groot incasseringsvermogen zijn nodig om succesvol te worden. Tot slot moeten er natuurlijk ook voldoende financiële middelen zijn. Het is dus zeker geen gemakkelijke weg. Waarom zijn er dan nog steeds mensen die er ondanks dit alles toch voor kiezen een eigen onderneming te starten? Uit eigen ervaring, maar ook uit de ervaring van ondernemers die ik begeleid, kan ik u vertellen dat de beloning zoet smaakt. Het is een bijzonder gevoel om als ondernemer in de samenleving te staan. Je levert een wezenlijke bijdrage aan de maatschappij en de economie; misschien wordt er zelfs extra werkgelegenheid gecreëerd. Gelukkig is er in Nederland een stijgende waardering voor ondernemers die succesvol zijn. Deze bijzondere groep van mensen verdient het dan ook om ondersteund te worden. Vaak krijgt een starter maar één kans, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een bancair krediet of bij het aantrekken van risicovermogen. Om de kans op succes te vergroten is het belangrijk te weten hoe de verschillende geldverstrekkers een propositie beoordelen en welke verstrekkers welk soort geld verlenen. Zeker bij kapitaal aantrekken is het essentieel om vooraf te weten onder welke condities dat kan. In deze Gids Startkapitaal zijn met name over deze laatste thema s de nodige wetenswaardigheden te lezen. Het advies dat ik alle startende ondernemers van harte geef is: lees dit boekje zorgvuldig, laat u adviseren door mensen met ervaring en doe er uw voordeel mee. Het vergroot de kans om een succesvolle ondernemer te worden en een echte bijdrage aan de Nederlandse maatschappij te geven. Hans Bertram Ondernemer & Informal Investor Winnaar B.G.M. informalsprijs 2006 EBAN European Business Angel of the year

8 O N D E R N E M E R S E N O N D E R N E M E R S C H A P 8

9 Hoofdstuk 1: Ondernemers en ondernemerschap Ondernemen is topsport Het starten van een nieuw innovatief bedrijf vertoont verrassend veel gelijkenis met topsport. Als we het vergelijken met het spelen van een voetbalwedstrijd in de eredivisie, dan kunnen we meteen al een paar conclusies trekken. Zomaar onvoorbereid het veld opstormen en dan hopen dat u niet weggespeeld wordt, heeft geen zin. U moet eerst het spel onder de knie zien te krijgen. Anders kunt u niet meedoen, laat staan winnen. De acht belangrijkste inzichten die wij -de opstellers van deze gids- kregen toen we een visie op ondernemerschap ontwikkelden, zijn te vertalen in sporttaal: Het spel is eenvoudig uit te leggen, maar moeilijk te winnen. Kies uw eigen spel. Alleen bent u nergens. Ieder speelt het spel op zijn eigen manier. Wie de limiet niet haalt valt af. Ambitie en talent zijn onontbeerlijk. Ondernemers moeten het spel zélf spelen. Wie de regels niet respecteert ligt eruit. Niemand is vooraf zeker van de winst. Ondernemen leer je van andere ondernemers. Het spel is eenvoudig uit te leggen, maar moeilijk te winnen Voetbal is niet moeilijk. U moet die bal met de voeten (of met het hoofd) in het doel van de tegenstander zien te krijgen. Iedereen snapt het principe. Helaas is er een tegenstander die er alles aan doet om de bal uit het doel te houden en hem er bij u in te trappen. Om te winnen moet u het spel begrijpen en het onder de knie zien te krijgen. Het speelveld is belangrijk, de regels zijn belangrijk, de medespelers en de tegenstanders zijn belangrijk. U moet zien dat u vaker scoort dan de concurrent. Middelen zijn ook belangrijk. Er zijn in financiële zin twee strategieën te volgen: zorg voor veel geld en koop de beste spelers (hoog afbreukrisico), of probeer met minder middelen een gemotiveerd team samen te stellen dat zich op eigen kracht ontwikkelt (duurt langer en is meer werk). Veel geld uitgeven om snel groot te worden (het burnrate-model) wordt vooral in de Angelsaksische wereld gepropageerd. Goede mensen verzamelen en hard werken (bootstrap-model) wordt vooral op het Europese continent toegepast. Het model dat u kiest is sterk afhankelijk van uw ambities. Meestal is het bootstrap-model de beste optie, maar er zijn gevallen met zó veel potentie dat de aanpak uit het burnrate-model beter is. Kies uw eigen spel U bepaalt zelf welk spel u speelt. Het spel en het veld waarop dat gespeeld wordt noemen we de arena. We hanteren hier de voetbalarena als voorbeeld, maar u bepaalt zelf welke arena u betreedt. U kunt net zo goed rugby, tennis, dammen of een andere sport kiezen. Zolang u maar een arena kiest waar ook anderen spelen. O N D E R N E M E R S E N O N D E R N E M E R S C H A P 9

10 U kiest zelf niet alleen de arena die u betreedt, maar ook het moment waarop dat doet. Zodra u de arena binnenstapt, begint het spel. Het spel is pas afgelopen als u heeft gewonnen of verloren. Betreedt u de verkeerde arena of betreedt u hem op het verkeerde moment dan kunt u niet terug. Het spel is dan snel afgelopen met als gevolg dat u een belangrijke kans verspeeld heeft om uw droom te realiseren. Alleen bent u nergens U mag dan wel ondernemer zijn, maar in uw eentje bent u nergens. Het aantal ondernemers dat vandaag de dag alleen een succesvol bedrijf van de grond weet te trekken is te verwaarlozen. U moet vooral doen waar u goed in bent en trachten uw kracht met die van anderen te combineren. Grenzen tussen werkgevers en personeel vervagen, grenzen tussen leveranciers en afnemers vervagen, grenzen tussen branches vervagen en zelfs concurrenten blijken in de praktijk goede partners te kunnen zijn. Het principe dat aan deze samenwerking ten grondslag ligt is de trend dat investeerders steeds meer oog hebben voor talent. Rond de eeuwwisseling werd een ondernemer geacht alles zelf te kunnen. Investeerders hadden net als bankiers vooral oog voor wat een ondernemer níet kon. Tegenwoordig zijn goede investeerders en samenwerkingspartners meer geïnteresseerd in wat een ondernemer wél kan. Talent is enorm belangrijk. Een ondernemer moet iets heel goed kunnen, het liefst beter dan ieder ander. Dat maakt hem of haar onmisbaar. Natuurlijk heeft iemand met heel veel talent ook de nodige tekortkomingen. Dat is juist prima. Deze tekortkomingen vormen weer de aanknopingspunten voor partners en investeerders met complementaire talenten om samen te werken. O N D E R N E M E R S E N O N D E R N E M E R S C H A P 10 Essentieel in al deze partnerschappen is het samen uit, samen thuis -principe. Er is geen sprake van de traditionele leverancier-afnemer relatie, maar van een echt partnerschap. Eigenbelang wordt opzij gezet voor een hoger gezamenlijk belang (zie hoofdstuk 8 over netwerken en samenwerken). De meeste bestaande bedrijven zijn nog niet zover. Het eigenbelang ondergeschikt maken aan een gezamenlijk belang vergt moed en vertrouwen. De meeste jonge bedrijven en een groot aantal privé-personen kunnen dat echter wel. Basis voor een goede samenwerking blijven natuurlijk goede afspraken. Ieder speelt het spel op zijn eigen manier U bent niet alleen vrij om te kiezen welk spel u speelt en wanneer u begint. Het betreffende spel kunt u ook spelen op de manier die u het beste past, zolang u maar binnen de regels van het spel opereert. Dat is het lastigste van ondernemen. De kans dat u slaagt als u uw idool nadoet, is erg klein. Ondernemen is een bijzonder persoongebonden aangelegenheid. Hebt u dezelfde talenten als uw idool? Waarschijnlijk niet. Bent u een aanvaller of juist een verdediger? U zult uw eigen stijl moeten ontwikkelen. U kunt wel van anderen leren, maar u kunt nooit iets klakkeloos aannemen. Blijf kritisch, probeer te begrijpen hoe het spel werkt en maak optimaal gebruik van uw talenten en hulpbronnen. Wie de limiet niet haalt valt af Dat er veel nieuwe bedrijven bijkomen, is niet automatisch goed. Mensen, kapitaal en klanten zijn in principe schaarse middelen. Het succes van het ene bedrijf betekent meestal het

11 falen van een ander bedrijf. Op zich is vernieuwing goed: de uitdagers houden de gevestigde orde scherp. Er is niets op tegen dat een oud bedrijf wordt vervangen door een nieuw en meer levensvatbaar bedrijf. Aan de andere kant moeten we oppassen dat goede bedrijven het niet afleggen tegen nieuwkomers die geen toekomst hebben. Nieuwe bedrijven die niet levensvatbaar zijn moeten daarom ook zo snel mogelijk afvallen. Helaas is zelden op voorhand te voorspellen welke bedrijven levensvatbaar zijn en welke niet. In het traject van start naar succesvol innovatief bedrijf is echter een aantal natuurlijke horden ingebouwd. Deze horden moeten door de ondernemer(s) zelf genomen worden. Vier van de belangrijkste zijn: een samenhangend en geloofwaardig plan schrijven; investeerders overtuigen van de plannen; klanten overtuigen van de producten/diensten; meer geld verdienen dan er uitgegeven wordt. Het is best mogelijk om u te helpen tot aan de eerste horde, maar dan dient u op eigen kracht die limiet te halen. Lukt dat niet, dan moet u terug naar de tekentafel of een alternatieve route verzinnen. Het zelfde geldt voor de tweede horde en de horden die daar op volgen. Ambitie en talent (groeipotentie) zijn onontbeerlijk Een aantal jaar geleden waren de vereisten die gesteld werden aan het niveau van het ondernemerschap minder hoog. Was men van goede wil en niet al te dom, dan kon men het ondernemersvak leren. Daarnaast hadden de meeste mensen die destijds een onderneming startten al affiniteit met ondernemerschap. Ze hadden er zin in en gevoel voor, anders waren ze er niet aan begonnen. De sociale acceptatie van het ondernemerschap en de stimulering van ondernemerschap in het onderwijs hebben tot gevolg gehad dat er nu mensen aan de start verschijnen die niet allemaal evenveel gevoel voor ondernemerschap hebben, terwijl tegelijkertijd de eisen die door de markt gesteld worden aan nieuwe bedrijven sterk zijn toegenomen. Er is veel aandacht voor ondernemerschap in het onderwijs en de sociale acceptatie van het ondernemer zijn is ook in orde. Met ondernemersvaardigheden zit het dus wel goed in ons land. Toch lijden we in ons land aan een ernstig gebrek aan groeibedrijven. Starters genoeg, maar er zitten te weinig echte groeiers bij. Als één van de voornaamste oorzaken zien wij het gebrek aan ambitie. Door vooral jonge mensen wordt ondernemen als een life style gezien. Lekker doen waar je zin in hebt. Als het inkomen veiliggesteld is kan het gas er af. Op zich is daar niets op tegen. Mooi dat er zoveel mensen zelfstandig in hun inkomen kunnen voorzien. Met ondernemerschap zoals dat in deze gids beschreven wordt heeft het echter niets te maken. Groeiambitie en groeipotentie zijn de kernwaarden van het ware ondernemerschap. De wil om te groeien en het vermogen om te groeien, daar gaat met om. Ambitieuze ondernemers zijn goed te herkennen: ze zijn niet snel tevreden, want het kan altijd beter, groter, mooier, goedkoper, en sneller; ze zijn ongeduldig, wachten op niemand en nemen snel het voortouw; ze zijn eigenwijs, weten alles beter en nemen geen genoegen met zaken zoals ze zijn; ze zijn doortastend, snel klaar met zware klussen en gaan geen probleem uit de weg; ze zijn volhardend, gaan door waar anderen stoppen en hebben moeite met het woord nee. 11 O N D E R N E M E R S E N O N D E R N E M E R S C H A P

12 Bovenstaande eigenschappen maken ondernemers niet altijd tot prettig gezelschap. Echte ondernemers zijn altijd een beetje bozig en ongeduldig, omdat het nog veel beter kan. Dat hoort er nu eenmaal bij. Ondernemers moeten het spel zélf spelen De ondernemer is alleen en zelfstandig verantwoordelijk voor het resultaat van de onder - neming. Hulp is prima, als daarmee de zelfstandige verantwoordelijkheid van de ondernemer niet wordt aangetast. Tijdens een wedstrijd zijn ook alleen de spelers aan de bal en staan de trainers en de coaches buiten het veld. En te veel aanwijzingen tijdens het spel zijn ook niet goed. Vrij vertaald: u hebt niets aan adviseurs die de keuzes voor u maken, aan coaches die de bal voor u spelen, of aan investeerders die de zeggenschap krijgen. Hoe moet het dan wél? Adviseurs moeten opties aandragen, zodat u uw eigen keuzes kan maken. Coaches zijn vooral actief buiten het veld en laten u het spel spelen. Investeerders doen er verstandig aan de ondernemer te volgen en deze niet voor de voeten te lopen. Wie de regels niet respecteert valt af Ook al bent u vrij om het spel te kiezen dat u speelt, u bent niet vrij om de spelregels te bepalen. Het spel dat u speelt, speelt u niet alleen. Anderen spelen het volgens een aantal geschreven en ongeschreven regels. Houdt u zich daar niet aan, of maakt u uw eigen regels, dan is de kans groot dat er niemand met u mee wil spelen. Bijvoorbeeld: u hebt een leuk bedrijf in ontwikkeling en u wilt investeerders aantrekken. U vindt dat het bedrijf een bepaalde waarde heeft en kunt dat zelfs onderbouwen. Dan nog hebt u een probleem als de markt van investeerders een andere mening is toegedaan (zie hoofdstuk 5 over waarderingsvraagstukken). O N D E R N E M E R S E N O N D E R N E M E R S C H A P 12 Niemand is vooraf zeker van winst Hoe goed de voorbereiding ook is en hoe zwak de tegenstander, de uitslag van de wedstrijd staat nooit vooraf vast. De uitslag staat pas vast als de wedstrijd voorbij is. Er moet eerst gespeeld worden en tijdens die twee keer drie kwartier kan er van alles mis gaan. Met ondernemen is het net zo. Alle ondernemingen kunnen mislukken. Succes moet gemaakt worden en vooral met innovatieve bedrijven kan van alles mis gaan. Daarom is het geld dat in nieuwe bedrijven gestopt wordt altijd risicodragend (tenzij er goed onderpand aanwezig is). Investeerders weten dat. Die vinden risico niet erg, maar ze vinden het wel erg als de ondernemer het risico niet ziet. Kreten als het gat in de markt, gegarandeerd rendement en overbruggingskrediet getuigen van een gebrek aan realiteitszin en zullen het lastig maken investeerders aan te trekken. Ondernemen leer je van andere ondernemers Van wie leert u voetballen als u klein bent? Van uw leraar wiskunde of uit een boekje? Nee, natuurlijk niet. U leert het eerst van uw vriendjes op straat. Vervolgens van de competitie op zaterdag en van het kijken naar de vedettes op de TV. Uiteindelijk wordt u prof en wordt u begeleid door de beste professionals die er zijn. Ondernemen leert u niet op de universiteit en ook niet van consultants of overheidsdienaren. Ondernemen leert u zelfs niet van uit deze gids. U leert het van andere ondernemers.

13 Voor het overgrote deel van gelijkwaardige ondernemers (peers) die ook het spel aan het uitvinden zijn en verder van vedettes die het allemaal al een keer gedaan hebben. Daarom is het ook zo belangrijk dat u veel omgaat met andere ondernemers en dat er zoveel mogelijk ondernemers (vooral de jongere) voor de klas staan om leerlingen en studenten gevoel bij te brengen voor het spel. Definitie van ondernemerschap De term ondernemerschap heeft voor niet-ondernemers welhaast mythische aspecten. Over de kwaliteiten van ondernemers en ondernemerschap zijn hele boeken vol geschreven, maar een eenduidige definitie heeft dat niet opgeleverd. In de opinie van veel beleidsmakers is de onderneming of zijn de ondernemers een black box. Hoe meer middelen er in gestopt worden, hoe meer winstgevende marktpositie er uit komt. Dat is helaas niet waar. Het gaat juist om de mechanismen in die black box. De ene ondernemer is namelijk een veel efficiëntere omzetter van schaarse middelen dan de andere. Dat kan zomaar een factor tien schelen. Het is dan ook de taak van de ondernemer(s) om een zo efficiënt mogelijke omzetter te worden. Alleen dan blijft er genoeg marge over om te groeien en de aandeelhouders terug te betalen. Goed ondernemerschap Als we het goed beschouwen en alle franje weglaten, heeft een ondernemer slechts twee taken. Hij maakt plannen en moet er voor zorgen dat ze worden uitgevoerd. Hij kan immers niet alles alleen. Sterker nog: hij (of zij) kan bijna niks alleen. Een ondernemer met een plan moet vervolgens een heel aantal dingen voor elkaar krijgen. Hij (of zij) moet geld krijgen van investeerders, orders krijgen van klanten, goede motivatie van het personeel en goede service van de toeleveranciers. Om deze zaken voor elkaar te krijgen kunnen vier strategieën gevolgd worden: 1. Dwingen: klanten dwingen orders te geven of bijvoorbeeld personeel dwingen hard te werken. Dit dwingen vereist natuurlijk wel een machtspositie en is slecht voor de duurzaamheid van de relatie. Grote bedrijven met monopolieposities kunnen dwingen. Hun klanten kunnen geen kant op dus de aanbieder bepaalt de relatie. Komt er echter concurrentie, dan zijn de klanten meteen weg. Sommige partijen met een sterke octrooipositie menen dat zij macht hebben (hoogleraren en engineers hebben hier een handje van). Zij zijn van mening dat zij in een machtspositie verkeren omdat zij over een techniek of een product beschikken, dat alleen van hen is. Zij gedragen zich daar ook naar, zodat zij zich van de omgeving vervreemden. Anderen moeten het maar op de markt brengen en hen rijk maken. Ze gaan hierbij volstrekt voorbij aan het feit dat een patent pas waardevol is als de producten die op het patent gebaseerd zijn voldoende geld opleveren. Dan moet het product eerst op de markt gebracht worden en dat is uitermate lastig. De tijden dat goede waar zichzelf verkoopt zijn helaas (of gelukkig) voorbij. 2. Smeken: investeerders smeken om geld, klanten smeken om orders. Dit is onverstandig, het is slecht voor het noodzakelijke wederzijds respect. Uitvinders die de strategie van dwingen aanhangen, willen na lange tijd wel eens vervallen in smeken. O N D E R N E M E R S E N O N D E R N E M E R S C H A P 13

14 3. Kopen: alles is te koop, personeel voor meer salaris, geld voor meer rente of meer aandelen, orders voor meer korting et cetera. Deze strategie gaat direct ten koste van de marge en de winstgevendheid en levert geen duurzame relaties op. Kopen is gebruikelijk in de corporate-wereld: de wereld van de bestaande bedrijven. Je ziet dat ook bij nieuwe bedrijven die gestart worden vanuit een bestaand groot bedrijf of door succesvolle managers en MBA-studenten. Ze hanteren ratio s voor kosten die bij een groot winst - gevend bedrijf horen. Een makelaar krijgt de opdracht een mooi kantoor te huren, een headhunter moet de staf rekruteren en een uitzendbureau mag het personeel leveren. Voeg daar computers, auto s, kantoormeubilair en reclamecampagnes aan toe en je hebt een burnrate die niet meer terug te verdienen is. Ga er van uit dat één euro in een startsituatie tien euro waard is in een winstsituatie. Dat betekent dat iedere euro die je bij de start uitspaart, een tientje waard is als u winst maakt. Dat betekent ook dat wanneer u een bedrijf start, u tien keer zoveel moet bereiken met iedere euro dan een normaal bedrijf. Dus: kopen is geen optie. 4. Verleiden: klanten die orders geven zonder om korting te zeuren, investeerders die meedoen omdat ze het leuk vinden, personeel dat hard werkt voor weinig geld, omdat ze zich kunnen ontplooien en gewaardeerd worden en leveranciers die snel leveren, meedenken en toch bereid zijn om te wachten op hun geld. Wie er voor zorgt dat hem (of haar) wat gegund wordt, krijgt waarde voor zijn geld. Het is ook iets waar de angel investors op letten. Ze laten zich graag verleiden door een ondernemer, in de overtuiging dat de ondernemer dan ook zijn klanten, personeel en leveranciers kan verleiden. Verleiding heeft te maken met weinig beloven en veel waarmaken. Deze laatste strategie getuigt van goed ondernemersschap en is te vinden bij een groot aantal van de succesvolle startende ondernemers. Zij vinden gemakkelijk goede financiers. O N D E R N E M E R S E N O N D E R N E M E R S C H A P Nils de Witte is partner bij NeBIB, netwerk voor ondernemers en investeerders in nieuwe innovatieve bedrijven. 14

15 Hoofdstuk 2: De kapitaalmarkt Hoe kom ik aan geld? Dat is de meest gestelde vraag bij nieuwe innovatieve bedrijven, naast de vraag: Hoe kom ik aan klanten?. De vragen lijken erg op elkaar. Zoals uw klanten een markt vormen voor uw producten en diensten, zo vormen kapitaalverschaffers ook een markt. Het is geen homogene markt. De individuele kapitaalverschaffers hanteren eigen criteria en voorwaarden. Investeerders zien dagelijks plannen van ondernemers. Zij kunnen die goed vergelijken. U concurreert met andere ondernemers om de aandacht van de investeerder. Wijkt uw aanbod te veel af of voldoet deze niet aan de eisen, dan is de kans groot dat het terzijde wordt gelegd. Daarnaast is het handig dat u voor uzelf weet welke voorwaarden u acceptabel vindt en welke niet. Daarom is het van belang goed geïnformeerd en goed voorbereid de kapitaalmarkt te betreden. Naast de harde criteria die investeerders hanteren zal het vooral uw persoonlijkheid en uw optreden zijn dat hen doet besluiten te participeren. De kreet eerst de vent, dan de tent (of: eerst de vrouw, dan de prauw ) speelt bij bijna alle investeerders een belangrijke rol. Uw persoonlijkheid kunt u niet zomaar veranderen. Uw optreden heeft u wel in de hand; daar kan aan gewerkt worden. Uw initiatief, uw aanbod, uw persoonlijkheid en uw optreden moeten congruent zijn. Dit biedt een beeld van vertrouwen in de realisatie van uw ambities. Aan de juiste personen wil iedereen kapitaal verschaffen. De kapitaalmarkt in Nederland is over het algemeen goed ontwikkeld en divers. Het is relatief eenvoudig om met kapitaalverschaffers in contact te komen. Hierbij is het van belang te realiseren dat de aanbieders van kapitaal de boot niet willen missen. Zij zijn geïnteresseerd in het actuele aanbod en er is sprake van flinke concurrentie. Een aantal van de meest elementaire missers van ondernemers bij de benadering van de kapitaalmarkt is: geld vragen aan een partij die voorwaarden stelt waaraan u niet kunt of wilt voldoen; een partij benaderen zonder te weten wat deze partij beweegt om te investeren; u onderdanig opstellen naar de investeerder; de waarde van het bedrijf overschatten; het belang van rendement voor de investeerder onderschatten of juist overschatten; aannames en feiten met elkaar verwarren. beloftes doen die u niet waar kunt maken; onvoldoende realiseren dat combinaties mogelijk zijn van verschillende geldbronnen; niet zelf het vuile werk opknappen: investeerders willen direct kennis maken met de ondernemer en een zelfgemaakt plan zien. Bovenstaande verklaart circa tachtig procent van de mislukte pogingen voor het verwerven van kapitaal. Geen enkele onderneming kan functioneren zonder risicodragend kapitaal, doorgaans in de vorm van aandelenkapitaal, eventueel aangevuld met ingehouden winsten of achtergestelde leningen. De waarde die een verschaffer van vreemd kapitaal toekent aan de activa van een onderneming is immers per definitie lager dan het feitelijke kapitaalbeslag. Zo is een hypothecaire lening doorgaans niet groter dan zeventig procent van de executiewaarde en D E K A P I T A A L M A R K T 15

16 achten banken de terugbetalingszekerheid bij discontinuïteit van een onderneming vaak niet hoger dan vijftig procent. Naarmate het continuïteitsrisico van een onderneming groter is, neemt de financierings - bereidheid van verschaffers van vreemd vermogen bovendien af. Het continuïteitsrisico is het grootst bij startende en jonge ondernemingen. Bovendien staan deze ondernemingen vaak voor relatief grote investeringen en zullen zij aanzienlijke aanloopverliezen lijden. De zekerheden die zij ten behoeve van het aantrekken van bancair geld kunnen bieden zijn naar verhouding dan ook aanzienlijk beperkter dan bij meer volwassen ondernemingen. Dit leidt ertoe dat het kunnen beschikken over (ruim) voldoende risicodragend kapitaal voor startende en jonge ondernemingen zo mogelijk nog wezenlijker is dan voor langer bestaande ondernemingen. Voor startende en jonge ondernemingen is dus voldoende risicodragend kapitaal de allereerste levensbehoefte. In de praktijk is de eigen financiële polsstok van de meeste ondernemers te kort; zij dienen daarom risicodragend vermogen van derden aan te trekken. Dan begint het probleem pas echt: hoe vinden zij passende partijen die daartoe bereid zijn? Dit probleem wordt de financieringskloof genoemd (ook wel equity gap of Valley of Death genoemd). Het aanbod van risicokapitaal is geen belemmering: voor goede ondernemers is er altijd wel financiering te vinden. Dit hoofdstuk geeft inzicht hoe de kapitaalmarkt gesegmenteerd is en wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende aanbieders. Kapitaalmarkt segmentatie De markt voor risicodragend vermogen kunnen we langs vier assen segmenteren. D E K A P I T A A L M A R K T Allereerst is er het soort geld dat gezocht wordt: - vreemd vermogen (rentedragend tegen onderpand); - eigen vermogen (risicodragend tegen aandelen); - subsidies; - participatie in natura (kennis, capaciteit, tijd en faciliteiten); - mengvormen en variaties op het bovenstaande. Ten tweede de dynamiek van het geld: - omloopsnelheid van het geld (omzet gedeeld door de investering); - innovatiegraad (het gat tussen inzet en omzet). Ten derde is er de risicofactor: - groeifase van het bedrijf; - aard van het bedrijf; - track record van het bedrijf. Als laatste is er de omvang van de benodigde investering. Bij bepaalde bedrijven met bepaalde plannen horen bepaalde investeringsbedragen. Wijkt de kapitaalvraag te veel af van de norm, dan worden investeerders voorzichtig. De ondernemer vraagt dan te weinig of juist te veel. 16

17 Soort geld Voor vreemd vermogen gaat u naar een bank of financiële instelling, voor subsidies moet u bij de overheid zijn of bij een subsidieadviseur en voor risicodragend vermogen stapt u naar investeerders en participatiemaatschappijen. Onder participatie in natura verstaan we incubators, gedeelde laboratoria en productiefaciliteiten en meewerkende partners die geen salaris vragen. Dynamiek Dat is een vrij abstract maar zeer belangrijk begrip. Het is juist de behoefte aan dynamiek die investeerders onderscheidt van beleggers, en niet rendement of risico. Deze gids houdt zich nadrukkelijk bezig met investeringen in dynamische bedrijven met een hoge innovatiegraad. Omloopsnelheid is als volgt uit te leggen: een investering van één miljoen in een handels - bedrijf dat tien miljoen omzet heeft en een rendement geeft van één ton, gaat tien keer per jaar om en heeft een rendement van tien procent. Een investering in een kantoorpand van één miljoen met een huuropbrengst van één ton, gaat één keer per tien jaar om. Het rendement is ook tien procent. De liquiditeit is gelijk. Ook al gaat het geld in het handelsbedrijf snel rond, het kan er niet uitgehaald worden. In financiële zin is er dan ook weinig verschil tussen de twee investeringen. Echter, investeerders prefereren een hoge omloopsnelheid. Beleggers hebben liever een lage omloopsnelheid. Innovatiegraad is te vertalen als het gat (in de tijd) tussen inzet en omzet. Bij een zelfstandige dienstverlener is er meestal een directe relatie tussen inzet en omzet. Er wordt een tuintje geschoffeld en er wordt een factuur gestuurd. Als er eerst geïnvesteerd moet worden in productontwikkeling en marktontwikkeling voordat er iets verkocht gaat worden, liggen de momenten van inzet en omzet veel verder uit elkaar. Hoe verder die punten uit elkaar liggen, hoe meer voorsprong er op de concurrentie opgebouwd kan worden. Investeerders hebben een voorkeur voor een hoge innovatiegraad. Beleggers zien liever een wat meer directe relatie tussen inzet en omzet. Risicofactor De risicofactor hangt samen met de levensfase van de onderneming. Naarmate de onder - neming zich verder ontwikkelt, zijn er minder onzekerheden. De gids houdt zich met name bezig met het meest risicovolle segment van de kapitaalmarkt: de investeringen in nieuwe innovatieve bedrijven. Dit betreft vooral geld voor marktontwikkeling en ondernemings - ontwikkeling (zie ook hoofdstuk 5 over waarderingsvraagstukken). Omvang investering Deze gids behandelt het segment van twintigduizend tot twee miljoen euro, met de nadruk op investeringen tussen en euro. Daarmee is het domein van deze gids meteen vastgesteld op risicodragend vermogen voor nieuwe innovatieve bedrijven van vijftig- tot vijfhonderdduizend euro. D E K A P I T A A L M A R K T 17

18 Structuur van de kapitaalmarkt Het geld dat nodig is om een onderneming te laten draaien, is in eerste instantie (bij de start van een nieuwe onderneming) afkomstig van de ondernemer zelf, van zijn investeerders en soms van financiers. Er is een groot verschil tussen investeerders en financiers. Investeerders verstrekken het eigen vermogen, zij kopen aandelen en worden hierdoor mede-eigenaar van de onderneming. Gaat het goed, dan kunnen zij leuk verdienen, gaat het mis, dan raken zij alles kwijt. Financiers delen echter niet mee in het risico. Zij verstrekken vreemd vermogen op basis van zekerheden. Financiers krijgen voor het uitlenen van geld een vergoeding in de vorm van rente. Verschaffers van vreemd vermogen willen hun geld altijd terughebben. Het is ten slotte hun geld. Als de onderneming eenmaal draait, verstrekken ook leveranciers en andere schuldeisers een deel van het vreemd vermogen. Als de onderneming winst maakt, kan de winst worden toegevoegd aan het eigen vermogen. Een onderneming heeft behoefte aan een evenwichtige samenstelling van het vermogen. Vooral het eigen vermogen zorgt voor financiële veerkracht. Eigen vermogen kan dienst doen als zekerheid voor het aantrekken van vreemd vermogen. Als het even tegenzit of als er hard gegroeid moet worden, kan het eigen vermogen dienen als reserve voor de onderneming. Het eigen vermogen kan ook uitgedrukt worden als het verschil tussen alle bezittingen en alle verplichtingen van de onderneming. Is het eigen vermogen negatief -dat wil zeggen: heeft de onderneming meer verplichtingen dan bezittingen- dan is de onderneming technisch gesproken failliet. Al eeuwen is men van mening dat er een optimale verhouding bestaat tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. Deze verhouding (solvabiliteit) is omgeven door allerlei theorieën en rekenmodellen. In de praktijk blijkt de continuïteit van de onderneming bedreigd te worden wanneer het aandeel eigen vermogen onder de dertig procent zakt (bij middelgrote bedrijven). De statistische kans dat de onderneming in de problemen komt, neemt exponentieel toe met het afnemen van de solvabiliteit. Startende ondernemingen zonder onderpand beginnen meestal met honderd procent eigen vermogen. D E K A P I T A A L M A R K T Vreemd vermogen Financiers (verstrekkers van vreemd vermogen) zijn zich goed bewust van de gevaren die een slechte solvabiliteit met zich meebrengt. Zij mogen zich niet baseren op de commerciële vooruitzichten van de onderneming maar moeten in het kader van de Bazel II-akkoorden afgaan op vaststaande feiten, omdat anders extra eigen vermogen door de bank achter de hand gehouden moet worden. De solvabiliteit speelt bij hun beoordeling een doorslag - gevende rol. De solvabiliteit vertelt de ondernemer en de financier de kracht van de onderneming. Komt deze in de gevarenzone, dan moet de ondernemer op zoek naar versterking van het eigen vermogen. Banken en financiële instellingen zijn de aangewezen partijen voor het verstrekken van vreemd vermogen. Ze hebben een scala aan producten, variërend van hypothecaire leningen tot rekening courantkredieten, debiteurenfinanciering, leaseconstructies et cetera. Slechts een paar producten hebben een risicodragend karakter. Uw lokale bankkantoor informeert u graag. 18

19 Eigen vermogen Voor eigen vermogen, of risicodragend vermogen, ligt de aangewezen verstrekker iets minder voor de hand. Over de mogelijkheden die de markt voor risicodragend vermogen u biedt, wordt u in deze gids geïnformeerd. Het is verstandig eerst alle mogelijkheden van de vreemd vermogenverschaffers (hypotheek, krediet, leasing en factoring) te proberen. Vreemd vermogen is vele malen goedkoper dan risicodragend vermogen. Investeerders willen geen geld geven als u nog kunt lenen. De verstrekkers van risicodragend vermogen en hun kenmerken Vrienden en familie vormen de grootste bron van risicodragend vermogen buiten uzelf. Zij kunnen u vooral in de beginfase het vertrouwen geven en uw plannen steunen. De bedragen gaan de twintigduizend eurogrens nauwelijks te boven. Tachtig procent van het externe risicodragend vermogen is afkomstig van vrienden en familie. Het gaat om vele miljarden euro s per jaar. Zaken doen met vrienden en familie is goed te doen, mits een aantal punten in acht genomen wordt: De betrokkene moet het geld echt kunnen missen. Spaargeld en pensioenvoorzieningen zijn minder geschikt. Doe geen belofte die u misschien niet kunt waarmaken. Doe geen rendementvoorspellingen en onderschat het afbreukrisico niet. Vaak wil de betrokkene u het geld toch wel lenen (op persoonlijke gronden). Dring niet te zeer aan. Vrienden Als het en geld familie binnen is, ga dan niet meteen voordelen op vakantie en bestel ook niet nadelen meteen een aantal: nieuwe verschilt auto. per persoon Deze acties bedrag: zullen - makkelijk niet begrepen te vinden worden en zelfs de beste argumenten tot twintigduizend zullen het ongenoegen euro fase: niet - teniet op voorhand doen. vertrouwen in de pre-start / start vorm: persoonlijke leningen; verwachten geen aandelen of onderpand voor hun lening ondernemer - kleinere bedragen zonder concrete plannen - beste optie in pre-startfase - goede fiscale regeling (Tante Agaath) - loopt meestal in goede harmonie af - beperkte toegevoegde waarde - onervarenheid geeft onzeker gevoel: is beslissing juist? - bij mislukking: verstoorde vriendschap of familierelatie - vrienden en familie kunnen zich gaan bemoeien met uw zaken Angel Investors, alias informal investors of business angels, komen op de tweede plaats. Het zijn ondernemers die het geld hebben verdiend aan de (gedeeltelijke) verkoop van ondernemingen. Angel investors werken in toenemende mate samen in syndicaten. Het voordeel is dat ze meer kennis voorhanden hebben en de financiële risico s beter kunnen spreiden. De mate van samenwerking is daarbij verschillend. Het kan zijn dat ze uiteindelijk individueel besluiten te investeren dan wel dat ze elk in een gemeenschappelijk fonds geld hebben gestort en in gezamenlijkheid besluiten om te participeren. Een combinatie is natuurlijk ook mogelijk. Nederland telt meer dan duizend angel investors en enkele duizenden aspirant-investors. Hun aantal is moeilijk te schatten omdat ze graag anoniem blijven voor de buitenwereld. Angel investors letten op uw persoonlijke instelling en (ondernemers-)kwaliteiten. Het is heel belangrijk voor hen dat het persoonlijk klikt. D E K A P I T A A L M A R K T 19

20 Echte angel investors hebben geen enkele behoefte om op uw stoel te gaan zitten. Ze willen een minderheidsaandeel in uw onderneming en willen de ondernemer laten ondernemen. Ze hebben natuurlijk ook nog andere bezigheden en participaties. Ze worden mede-eigenaar door een gedeelte van de aandelen te kopen voor twintigduizend euro tot vijf ton euro (meer is uitzonderlijk), middels een achtergestelde lening. Er zijn globaal vier soorten netwerken te onderscheiden. Syndicaten: Groepjes van angel investors die opereren als eenheid. De meest actieve investeerders hebben de leiding. Voorbeelden zijn Stirr it Up, en De Participatieclub. De Seed-fondsen van TechnoPartner vallen ook in deze categorie. Business Angels netwerken: Onafhankelijke en onpartijdige netwerken waar onder - nemers en investeerders lid van worden en waar de leden door koppelaars bij elkaar gebracht worden. NeBIB is het oudste voorbeeld; ABN-Amro Informal Investment Services en de Rabobank met Money Meets Ideas hebben beide daarnaast hun eigen matchmaking services. Een locale speler is Meesters van de Toekomst, het angel investors netwerk van de Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland. Makelaars: Specialisten op het gebied van financiën, administratie, wetgeving of business development. Ze richten zich op adviezen en transacties en vertegenwoordigen soms een eigen netwerk van investeerders. Voorbeelden zijn TIIN, Vectrix, Venturion, Maxwell Group en Stichting Nieuwe Bedrijvigheid. Fondsen: Fondsen met Angel investors als aandeelhouders opereren min of meer als participatiemaatschappijen. Met dit verschil, dat de aandeelhouders verstand van zaken hebben en met de ondernemer meekijken. Succesvolle voorbeelden zijn Antea en Ecart Invest. De genoemde partijen en nog vele andere zijn te vinden in het adressendeel achterin deze gids. Angel investors voordelen nadelen D E K A P I T A A L M A R K T 20 aantal: circa duizend bedrag: dertig duizend tot vijfhonderdduizend euro fase: (pre)start en eerste groei vorm: combinatie van nieuwe aandelen en achtergestelde lening - helpen graag starters, financieren ook ontwikkelingstrajecten - hoe innovatiever, hoe beter - denken mee en leveren kennis en netwerken - laten de ondernemer ondernemen - verwachten wezenlijk rendement op hun investering middels achtergestelde lening én waarde-ontwikkeling aandelen - wensen minderheidsaandelen - pakket - participeren ook met anderen - moeilijk te vinden - negen van de tien passen niet - het moet vooral in het persoonlijke vlak klikken - moeilijk te overtuigen met financiële argumenten. - verstrekken nauwelijks bedragen van meer dan vijf ton - duur geld: men verwacht een hoog rendement Participatiemaatschappijen hebben veel meer geld direct ter beschikking voor investeringen dan angel investors. Een paar honderd miljoen euro per fonds is de regel. Er zijn circa vijftig participatiemaatschappijen in Nederland, verenigd in de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP). Zij beheren vermogen voor grote beleggers waarmee zij concrete afspraken maken over te behalen rendementen, doelgroepen, selectiewijzen en besluitvorming. Hierdoor worden risico s zoveel mogelijk vermeden en wordt op zeker gespeeld. Participatiemaatschappijen zijn doorgaans niet geïnteresseerd in starters. Als hun geld gevraagd wordt door een jong bedrijf, dan moet de aanvraag zeer zorgvuldig voorbereid en onderbouwd zijn en moet er al een behoorlijke omzet zijn.

hoe vind ik een investeerder?

hoe vind ik een investeerder? hoe vind ik een investeerder? hoe vind ik een inves - teerder? Peter Rikhof Wietze Willem Mulder colofon 2011 C365 Business Media Uitgeverij: C365 Business Media, Muiderberg, www.c365.nl Tweede druk,

Nadere informatie

hoe vind ik een inves - teerder?

hoe vind ik een inves - teerder? hoe vind ik een inves - teerder? Peter Rikhof Wietze Willem Mulder colofon 2011 C365 Business Media Uitgeverij: C365 Business Media, Muiderberg, www.c365.nl Tweede druk, aangepaste versie Ontwerp: Marjolein

Nadere informatie

Handboek bedrijfsovername voor (aspirant) ondernemers. Peter Rikhof Koen van Santvoord

Handboek bedrijfsovername voor (aspirant) ondernemers. Peter Rikhof Koen van Santvoord Handboek bedrijfsovername voor (aspirant) ondernemers Peter Rikhof Koen van Santvoord hoe koop ik een bedrijf? Peter Rikhof Koen van Santvoord colofon 2007 Peter Rikhof, Koen van Santvoord Uitgeverij:

Nadere informatie

DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE. Peter Liesting

DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE. Peter Liesting DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE Peter Liesting DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE Peter Liesting Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: BIM Media

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nr.1/september 2011 Informatie & Advies WEALTH MANAGEMENT 3TIPS HET BEGINT BIJ

Nadere informatie

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ROUNDTABLES.NL ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN Dit is een uitgave van Roundtables.nl Copyright 2011 E. Baidjnath Misier en G.W. Koren

Nadere informatie

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I INHOUDSOPGAVE Voorwoord Bedrijfskunde 6 1 Als je bedrijf je leven is 6 2 Vakmanschap en ondernemerschap van de opvolger 7 3 Is de overdrager

Nadere informatie

Praktisch Bedrijfsrecht

Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Mr. J.W.J. Fiers Tweede druk Praktisch Bedrijfsrecht In de serie Praktisch Recht zijn inmiddels verschenen Praktisch Arbeidsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bestuursprocesrecht

Nadere informatie

crm in de praktijk Het succesvol invoeren van een klantgerichte bedrijfsstrategie Sjors van Leeuwen

crm in de praktijk Het succesvol invoeren van een klantgerichte bedrijfsstrategie Sjors van Leeuwen crm in de praktijk crm in de praktijk Het succesvol invoeren van een klantgerichte bedrijfsstrategie Sjors van Leeuwen Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker PRINCE2 voor professionele projecten Tanja van den Akker Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070-378 98 80 www.sdu.nl/service

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Het agency risk dilemma.

Het agency risk dilemma. Het agency risk dilemma. Een onderzoek naar de oorzaken en de gevolgen op de organisatie structuur. Begeleider: Dr. F.J. Gosselink P. van Noordenne Mee-lezer: Dr. N.A.F.M.Schreiner 265304 1 I. Inleiding

Nadere informatie

Praktijkhandreiking bedrijfsoverdracht

Praktijkhandreiking bedrijfsoverdracht NIVRA Actualiteiten 3 Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Deze publicatie, die tot stand is gekomen onder de verantwoordelijkheid van het NIVRA, beoogt registeraccountants ondersteuning

Nadere informatie

dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid Franchise

dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid Franchise dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid Samen sterk staan Profiteren van knowhow, eenvoudig financieren en gezamenlijke

Nadere informatie

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt Mens in BEDRIJF Relatiemagazine van Alfa Accountants en Adviseurs april 2015 Mens in bedrijf 1 Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels Jan Zandbergen B.V. Internationaal vleesbedrijf

Nadere informatie

Ondernemerschap in de praktijk. Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf

Ondernemerschap in de praktijk. Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf Ondernemerschap in de praktijk Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf Serie Ondernemerschap in de praktijk Zo maak je een ondernemingsplan voor ondernemers in het MKB Marketingplan

Nadere informatie

GRONDSLAGEN VAN DE MARKETING

GRONDSLAGEN VAN DE MARKETING GRONDSLAGEN VAN DE MARKETING DOCENTENHANDLEIDING Prof. dr. Bronis Verhage Hoogleraar Marketing Georgia State University Atlanta, Georgia, USA Zesde druk (bij overbruggingseditie van het werkboek) 2004

Nadere informatie

Bedrijfsleven aan het roer. Lundqvist, HTSM: THEMA: FINANCIERING JURY SMART SOLUTION AWARD STELT ZICH VOOR BEDRIJF VERKOPEN OF NAAR DE KINDEREN

Bedrijfsleven aan het roer. Lundqvist, HTSM: THEMA: FINANCIERING JURY SMART SOLUTION AWARD STELT ZICH VOOR BEDRIJF VERKOPEN OF NAAR DE KINDEREN maandblad 58e jaargang maart 2013 3 VAKBLAD VOOR HET MKB IN DE METAAL VAKBLAD VOOR HET MKB IN DE METAAL THEMA: FINANCIERING JURY SMART SOLUTION AWARD STELT ZICH VOOR BEDRIJF VERKOPEN OF NAAR DE KINDEREN

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Groei door samenwerking SPECIAL IN SAMENWERKING MET DE NVP NEDERLANDSE VERENIGING VAN PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJEN

Groei door samenwerking SPECIAL IN SAMENWERKING MET DE NVP NEDERLANDSE VERENIGING VAN PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJEN management Groei door samenwerking SPECIAL IN SAMENWERKING MET DE NVP NEDERLANDSE VERENIGING VAN PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJEN november 2013 INHOUD COLOFON november 2013 Adviseurs genoeg bij een fusie of

Nadere informatie

De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden

De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden [ 12 ] en geluk Noorwoord [ 1 ] geeft vrijheid. [ 2 ] geeft onmogelijkheid. [ 3 ] is een middel. [ 4 ] is een doel. Volgens de makers

Nadere informatie

HOE VERKOOP IK MIJN BEDRIJF

HOE VERKOOP IK MIJN BEDRIJF HOE VERKOOP IK MIJN BEDRIJF Exit-strategieën voor de professionele ondernemer? Koen van Santvoord Wietze Willem Mulder met medewerking van Peter Rikhof COLOFON 2013 C365 Business Media Uitgeverij: C365

Nadere informatie

FIDUCIE. Private Equity

FIDUCIE. Private Equity Financiële Studievereniging Amsterdam Januari 2006 Veertiende Jaargang Nummer 2 FIDUCIE Private Equity Private Equity heeft een helende invloed op het bedrijfsleven Interview met Drs. P. Visser Private

Nadere informatie

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT ACCOUNTANT WORDEN 2014-2015 magazine over accountancy DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS RA AnneMartine deelt een dag

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Wealth management Planning voor het familiebedrij f Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij Medische innovaties

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Inleiding organisatiekunde Toolbox

Inleiding organisatiekunde Toolbox Inleiding organisatiekunde Toolbox Loek ten Berge Marco Oteman m.m.v. Johan van Kooten bussum 2011 Dit extra materiaal hoort bij de vierde, herziene uitgave van Inleiding organisatiekunde van Loek ten

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie